Інформація про обраних за квотою Верховної Ради України членів Вищої ради правосуддя

(пункт 106 Технологічної схеми інформаційного наповнення веб-ресурсів Верховної Ради України)

щодо підпунктів 1 – 5:

Прізвище, ім'я та по батькові

Реквізити акта, яким призначено

Час набуття повноважень

Час, коли повноваження мають завершитися

1. МОРОЗ Микола Володимирович
(https://hcj.gov.ua/news/obrano-dvoh-chleniv-vyshchoyi-rady-pravosuddya-vid-verhovnoyi-rady-ukrayiny)

15 серпня 2022 року № 2498-IX


(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2498-20#Text)

15 серпня 2022 року

(https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/8044.html)

14 серпня 2026 року

2. МАСЕЛКО Роман Анатолійович
(https://hcj.gov.ua/news/obrano-dvoh-chleniv-vyshchoyi-rady-pravosuddya-vid-verhovnoyi-rady-ukrayiny)

15 серпня 2022 року № 2499-IX


(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2499-20#Text)

15 серпня 2022 року

(https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/8044.html)

14 серпня 2026 року

 

щодо підпункту 6:

Вакантні посади членів Вищої ради правосуддя за квотою Верховної Ради України відсутні

щодо підпункту 7:

стаття 131 Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року;

Статті 5, 6, 8, 9, 91, 17 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII;

Стаття 2081 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VI.