Делегація Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з робочим візитом перебуває у Французькій Республіці

Прес-служба Апарату Верховної Ради України
28 травня 2024, 12:48

 

В перший день візиту відбулась низка зустрічей з представниками Агентства міжнародної технічної допомоги Expertise France, Генерального директорату державних фінансів (DGFIP), Регіональної аудиторської палати Іль-де-Франс, Міністерства внутрішніх справ. Так,

- Генеральний директор Агентства Expertise France пан Жеремі Пеллет ознайомив членів делегації з роботою Агентства, яке створено з метою технічного співробітництва для підтримки розвитку країн-партнерів та сприяння їх економічному і соціальному прогресу. Зокрема, Генеральний директор відзначив, що у 2023 році Уряд Франції надав окреме фінансування для України в розмірі 14,5 млн євро в рамках Програми «mAIDan Ukraine», яка була запроваджена для визначення ключових сфер та секторів співробітництва і щодо яких Франція готова передати свій позитивний досвід, запропонувати шляхи вирішення найбільш нагальних потреб та сприяти допомозі Україні на умовах фінансування/співфінансування проектів технічної допомоги.

Зазначалось, що на сьогоднішній день Програма співпрацює з Україною у сферах охорони здоров’я, юстиції та права, інновацій та підтримки приватного сектору, соціального захисту (підтримка ветеранів та членів їх сімей), економічного і фінансового врядування (зокрема, щодо управління державними підприємствами), фінансового контролю. Особливу увагу Програма зосередила на відновленні Чернігівської області та наданні допомоги територіальним громадам цього регіону, в тому числі шляхом підготовки комплексних програм відновлення, розробки техніко-економічних обґрунтувань та документів щодо реалізації проектів економічного розвитку в пріоритетних сферах (транспорт, сільське господарство, культура, інновації), налагодження партнерства між французькими та українськими громадами.

- Експерт з місцевого самоврядування пан Жан-Луї Рошерон, презентував учасникам візиту французьку модель територіальної організації влади, наголосив на історичних особливостях та ключових аспектах впровадження реформи децентралізації і деконцентрації влади у Франції як основи формування нової системи управління та місцевого розвитку. Зокрема, експерт поінформував про статус та роль інституту префектів і субпрефектів у сфері представництва інтересів держави в процесі адміністрування територій на місцевому та регіональному рівнях, їх повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування законності під час прийняття рішень стосовно питань надання послуг, громадських закупівель, будівництва, бюджету тощо.

- Представниця Генерального директорату державних фінансів (DGFIP) пані Марін Гейлз-Мело поінформувала про роботу Директорату, який відповідає за управління державними фінансами Франції, сприяє ефективному та прозорому управлінню фінансами на місцевому рівні, забезпечуючи стійкість і розвиток місцевих громад у Франції. Співробітниця Директорату вказала, що він надає консультаційні послуги місцевим органам влади щодо управління їх фінансами, в тому числі щодо підготовки бюджетів, розробки фінансових стратегій та планів розвитку, здійснює аудит та контроль за виконанням місцевих бюджетів, допомагає у залученні фінансування для реалізації місцевих проектів та організовує навчальні програми і семінари для працівників місцевих органів влади з метою підвищення їхньої кваліфікації у сфері фінансового управління та бухгалтерського обліку.

- Старший радник Регіональної аудиторської палати Іль-де-Франс пан Метьє Лі Ван Луонг ознайомив членів делегації з особливостями функціонування регіональних аудиторських (рахункових) палат, які відіграють ключову роль у забезпеченні фінансової прозорості та ефективності в управлінні місцевими фінансами у Франції, сприяють підвищенню довіри громадян до місцевої влади і забезпечують відповідальне використання публічних коштів. Регіональні рахункові палати здійснюють фінансовий контроль та нагляд за використанням публічних фінансів органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими публічними установами, проводять аудит їх рішень на предмет ефективності витрачання бюджетних ресурсів та дотримання фінансової дисципліни, а також виконують окремі функції у сфері фінансової юрисдикції.

- Співробітники Міністерства внутрішніх справ, місцевих органів влади та міжнародних відносин сповістили учасників візиту про участь центральних органів управління в територіальній організації влади Франції. Так, представником Директорату модернізації та територіального управління (DMATES) було представлено особливості функціонування інституту префектів, повідомлено про їх статус, процедуру призначення/звільнення, сферу контролю, організації роботи префектурного корпусу. Окрему увагу було зосереджено на функціях та повноваженнях префектів, основними серед яких є забезпечення постійного представництва держави на відповідній території, дотримання свободи діяльності та повноважень місцевого самоврядування в рамках децентралізації влади, дотримання прав громадян щодо публічних свобод, зокрема, на вільне волевиявлення під час виборів, захист населення від ризиків природних стихій та наслідків можливих конфліктів. 

- Представник Генерального управління місцевих органів влади (DGCL) ознайомив присутніх зі структурою управління місцевої влади Франції, яка дозволяє децентралізувати владу та забезпечити ефективне управління на місцевому рівні, враховуючи специфічні потреби різних регіонів країни.      

Доповідь стосувалась питань:

- діяльності міжмуніципальних угруповань (EPCI - Établissement Public de Coopération Intercommunale), які є формою співпраці між комунами в рамках вирішення спільних завдань і управління спільними ресурсами задля досягнення кращої ефективності та економії;

- фінансування місцевої влади та контролю за законністю її діяльності, в тому числі у бюджетній сфері. Відзначалось, що основними джерелами фінансування місцевих органів влади (комун, департаментів і регіонів) є податки, трансферти від центрального уряду, запозичення, власні доходи, а також кошти європейських фондів, які залучаються місцевими органами влади через різні програми Європейського Союзу для фінансування проектів місцевого розвитку.

Робочий візит членів Комітету організовано Програмою «U-LEAD з Європою», яка впроваджується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.