Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект про цифровий контент та цифрові послуги

Прес-служба Апарату Верховної Ради України
26 травня 2023, 12:15

 

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики 24 травня  2023 року розглянув на своєму засіданні пропозиції і поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін та доповнень до Цивільного кодексу України, спрямованих на розширення кола об’єктів цивільних прав (реєстр. №6447).

Зазначеним законопроектом передбачено внесення змін до Цивільного кодексу України з метою розширення переліку об’єктів цивільних прав благами, які створюються та існують лише у цифровому середовищі та щодо яких можуть виникати цивільні права і обов’язки, задля законодавчого визначення базових нормативних положень у формуванні правового регулювання їх цивільного обороту.

Розглянувши законопроект, підготовлений до другого читання, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін та доповнень до Цивільного кодексу України, спрямованих на розширення кола об’єктів цивільних прав (реєстр. №6447) прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій Комітетом.

Комітет також розглянув на своєму засіданні 24 травня 2023 року пропозиції і поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про цифровий контент та цифрові послуги (реєстр. №6576).

Зазначений законопроект спрямований на врегулювання цивільно-правових відносини між виконавцем та споживачем з приводу надання цифрового контенту та/або цифрової послуги на підставі договору, а також законодавчого встановлення дієвого правового інструментарію захисту прав споживачів, яким надається цифровий контент та/або цифрова послуга.

Так, законопроектом визначено сферу цивільних правовідносин, на які поширюються його положення, виокремлено суб’єктивні та об’єктивні критерії відповідності цифрового контенту та/або цифрової послуги умовам укладеного договору, встановлено правові наслідки ненадання цифрового контенту та/або цифрової послуги за договором, невідповідності наданого цифрового контенту та/або цифрової послуги вимогам, що передбачені цим проектом Закону, а також відмови від договору, за яким надається цифровий контент та/або цифрова послуга.

Розглянувши Законопроект, підготовлений до другого читання, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді проект Закону про цифровий контент та цифрові послуги (реєстр. №6576) прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій Комітетом.

Комітет під час засідання переглянув висновки Комітету від 03 квітня 2023 року та від 19 квітня 2023 року до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами - підприємцями (реєстр. №7574-д), прийнятого за основу відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» від 4 листопада 2022 року №2729-IX.

З метою виключення із законопроекту положень, які передбачають обов’язковість реєстрації електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі) для фізичних осіб-підприємців, Головою Комітету запропоновано врахувати окремі правки, подані суб’єктами законодавчої ініціативи.

Обговоривши положення законопроекту та внесені Головою Комітету пропозиції, Комітет з питань правової політики вирішив переглянути свої від 3 квітня 2023 року, від 19 квітня 2023 року до проекту Закону за реєстр. №7574-д та рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за реєстр. №7574-д в другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій Комітетом.

Комітет з питань правової політики повторно розглянув на своєму засіданні 18 і 24 травня 2023 року проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави (реєстр. №4482), підготовлений до розгляду в другому читанні, та за підсумками розгляду ухвалив рішення: рекомендувати парламенту прийняти його в другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій Комітетом.

Законопроект за предметом правового регулювання належить до сфери законодавства про компанії, що відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 2 Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року №1629-IV належить до пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу та охоплюється зобов’язаннями України передбаченими у рамках Глави 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит» Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Свобода заснування, лібералізація та усунення перешкод для здійснення підприємницької діяльності є одним з пріоритетних завдань Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Прийняття законопроекту підвищить інвестиційну привабливість України, а також сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.