Для отримання громадянства України необхідно буде здати іспит зі знання Конституції, історії України та української мови

Інформаційне управління
03 серпня 2022, 20:36


На опрацюванні Комітету з питань інтеграції України до ЄС перебуває проєкт Закону №7606 про внесення змін до Законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо умов прийняття до громадянства України ініційований Кабінетом міністрів України. Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є  запровадження комплексного іспиту з основ Конституції України, історії України як умови для прийняття до громадянства України. Також, з метою приведення у відповідність до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» є необхідним виконання умови щодо володіння державною мовою деякими категоріями осіб.

Зміни, які пропонує законопроєкт №7606:

- запровадити, як умову прийняття до громадянства України, знання основ Конституції України, історії України;
- переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, стосовно осіб, яких прийнято до громадянства України, як таких, що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Особи із вказаних категорій повинні будуть протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою;
- встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на  рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України;
- уточнюються умови для прийняття до громадянства України дітей, а також осіб, які мають стійкі психічні, інтелектуальні порушення.

Необхідний рівень володіння державною мовою визначатиметься Національною комісією зі стандартів державної мови.

Завданням Комітету з питань інтеграції України до ЄС є розгляд законопроєкту №7606 щодо  його відповідності праву ЄС та зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.