Верховна Рада України прийняла за основу законопроект щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності

Інформаційне управління
01 липня 2022, 15:09

Законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, реєстр. №6464, передбачається надати можливість імплементувати до національного законодавства положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони (Угода про асоціацію), щодо загальних зобов’язань, цивільних заходів, процедур і засобів захисту прав інтелектуальної власності, передбачених частиною третьою Глави 9 Розділу IV Угоди, та Директивою 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про захист прав інтелектуальної власності шляхом внесення змін до Цивільного кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу, законів України "Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів".

Прийняття Закону забезпечить виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, адаптацію національних актів до законодавства ЄС, досягнення європейського рівня захисту прав інтелектуальної власності, удосконалення захисту прав інтелектуальної власності у судовому порядку.