Комітет з питань інтеграції України до ЄС підтримав законопроект щодо вилучення з обігу в Україні російського рубля

Інформаційне управління
27 травня 2022, 15:23

На засіданні 27 травня Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув проект Закону №7334 про внесення змін до Закону України "Про валюту та валютні операції" та інших законів України. Законопроектом пропонується на період дії воєнного стану заборонити будь-яке використання російського рубля в межах України та для транскордонних переказів і переміщень; примусово задепонувати активи, виражені в російських рублях до кінця дії воєнного стану без нарахування будь-яких процентів, комісій тощо; вивести з цивільного обороту активи, виражені в російських рублях, які належать резидентам РФ або резидентам України, які перебувають під контролем резидентів РФ; за запитом КМУ надати право НБУ поширювати зазначені обмеження на валюти інших країн, які сприяють агресії РФ проти України, зокрема Білорусі; заборонити встановлення обмінного курсу російського рубля, крім випадків встановлення суми репарацій РФ на користь України тощо. За висновком Комітету, проект закону №7334 не суперечить праву Європейського Союзу та Угоді про асоціацію.

На засіданні Комітет ухвалив висновки і щодо таких законопроектів:

Проект Закону про водовідведення стічних вод населених пунктів, №6478. Проект на законодавчому рівні пропонує врегулювати питання у сфері централізованого та нецентралізованого водовідведення, забезпечити стале функціонування системи водовідведення. За висновком Комітету, законопроект не суперечить зобов’язанням України за Угодою про асоціацію та Директиві Ради 91/271/ЄЕС, проте потребує доопрацювання з метою повної імплементації положень зазначеної Директиви.

Проект Закону про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні, №6418. Документ законодавчо визначає основні засади формування, реалізації та моніторингу реалізації нової системи пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні. Документ не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Законопроект про внесення змін до розділу ХХ Податкового кодексу України щодо сприяння виробництву транспортних засобів в Україні на період дії воєнного стану, №7359. Проект не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, водночас потребує доопрацювання з метою приведення окремих його положень у відповідність до вимог статті 472 Угоди про асоціацію.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо деяких питань ввезення на митну територію України та застосування пестицидів і агрохімікатів, №7218. Проект Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері європейської інтеграції відповідно до 143 статті Угоди про Асоціацію, однак частково не відповідає статтям 4 та 28 Регламенту 1107/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року щодо розміщення засобів захисту рослин на ринку та скасування Директив Ради 79/117/ЄЕС та 91/414/ЄЕС. Потребує врахування обмежень для всіх періодів відступу на період воєнного стану.

Проект Закону про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл, №5274. Документ, зокрема, пропонує визначити шляхи і напрямки державної підтримки та фінансування галузі бджільництва; запровадити вимоги та заходи щодо охорони, захисту та збереження бджіл: ветеринарно-санітарні заходи у галузі бджільництва, заходи захисту та збереження бджіл від шкідливих впливів пестицидів та/або агрохімікатів та інформування пасічників про застосування пестицидів та небезпечних для бджіл агрохімікатів. За висновком Комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Разом з цим, законопроект потребує доопрацювання з метою врахування вимог пункту 10.3.1 Регламенту 284/2013. Такий самий висновок отримав і альтернативний проект про розвиток бджільництва та захист бджіл, №5274-1.