Комітет з питань молоді і спорту протягом 2021 року провів 18 засідань, на яких розглянув 93 питання

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
05 січня 2022, 15:00

Про це йдеться у звіті про роботу Комітету з питань молоді і спорту протягом 2021 року.

У 2021 році проведено 18 засідань Комітету з питань молоді і спорту, на яких розглянуто 93 питання, внесено до Верховної Ради України висновки щодо розгляду 19 законопроектів, стосовно яких Комітет визначено головним, зокрема, запропоновано прийняти за основу 7 законопроектів, прийняти за основу та в цілому - 1 законопроект, прийняти в другому читанні та в цілому 4 законопроекти, врахувати при підготовці іншого законопроекту до другого читання – 1 законопроект, повернути суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання - 2 законопроекти, відхилити - 2 законопроекти.

Підготовлено 47 попередніх висновків на законопроекти до головних комітетів.

Також Комітетом протягом року було розглянуто 1794 звернення громадян, спортивних федерацій, спортсменів і тренерів щодо належного фінансування, розвитку спортивної інфраструктури, недопущення перепрофілювання спортивних об’єктів та звернень громадян щодо покращення державної молодіжної політики, а також захисту їх прав.

За пропозицією Комітету прийнято в другому читанні і в цілому та підписано Президентом України 2 Закони:

            Закон України «Про основні засади молодіжної політики», № 1414-IX від 27.04.2021 року.

Закон визначає:

мету, завдання, принципи та пріоритети молодіжної політики в Україні;

гарантії та механізми участі молоді у її формуванні та реалізації;

повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо молодіжної політики;

особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань;

особливості реалізації окремих соціальних гарантій молоді щодо вирішення житлових питань, питань професійного самовизначення та зайнятості, охорони здоров’я, задоволення освітніх, культурних та інших потреб.

Закон також передбачає:

найширше залучення молодіжних та дитячих громадських об’єднань до формування та реалізації молодіжної політики, надання їм нових інструментів для цього;

створення Українського молодіжного фонду для фінансування молодіжних проектів;

розбудову мережі молодіжних центрів;

посилення підтримки обдарованої молоді.

У Законі збережені всі норми щодо соціального захисту молоді, що містилися у чинному законодавстві – пільгові молодіжні кредити для будівництва житла та отримання освіти, пільги щодо працевлаштування. Незмінними залишилося визначення вікових меж щодо молоді.

            Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту», № 1520-IX від 02.06.2021 року.

Закон визначає поняття «меценатська діяльність у сфері фізичної культури і спорту» та «меценатська допомога».

Крім того, Законом передбачено доповнити Закон України «Про фізичну культуру і спорт» новими статтями 511, 512 і 513, якими, зокрема визначається:

напрями здійснення меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту;

шляхи державної підтримки і гарантії меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту;

інформаційне забезпечення меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

Крім того, Законом внесено зміни до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», якими визначено, що "меценатська діяльність - благодійна діяльність у сферах освіти, фізичної культури і спорту, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень, яка здійснюється у порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України".

Також Законом внесено зміни до статті 12 Закону України «Про рекламу», згідно з якими «соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (крім випадків, коли рекламодавцем є громадське об’єднання чи благодійна організація або меценат фізичної культури і спорту (під час підготовки та проведення офіційних спортивних заходів), на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами, крім реклами національних фільмів».

 

За ініціативи народних депутатів – членів Комітету було внесено на розгляд Верховної Ради України та підтримано Комітетом з питань молоді і спорту шість проектів законів:

            Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності фізкультурно-спортивних товариств "Динамо", "Колос", "Спартак" та "Україна"), (№ 4569, законопроект запропоновано прийняти за основу);

            Проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо деяких питань використання майна ліквідованих державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту, (№ 5273, законопроект запропоновано прийняти за основу та в цілому);

            Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо спорту ветеранів України, (№ 5526, законопроект запропоновано прийняти в другому читанні та в цілому);

            Проект Закону про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю, (№ 5640, законопроект запропоновано прийняти за основу);

            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підтримки громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, (№ 5669, законопроект запропоновано прийняти за основу);

            Проект Закону України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, (№ 6341, законопроект запропоновано прийняти за основу).

 

Також Комітетом було розглянуто та підтримано такі урядові законопроекти:

Проект Закону про антидопінгову діяльність у спорті, (№ 5099, законопроект запропоновано прийняти в другому читанні та в цілому).

Проект Закону про внесення змін до Законів України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та "Про фізичну культуру і спорт" щодо запровадження державних стандартів у сфері фізичної культури і спорту та державних соціальних нормативів надання послуг суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, (№ 5325, законопроект запропоновано прийняти за основу).

Комітетом також було запропоновано повернути на доопрацювання проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо впорядкування діяльності спортивних клубів і спортивних федерацій та уточнення деяких положень), (№ 5164). З урахуванням зауважень Комітету Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", (№ 5848). Законопроект вже  розглядався підкомітетом з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності і його розгляд буде продовжено на засіданні підкомітету.

 

У Комітеті, за ініціативою членів Комітету, були створені та працювали такі робочі групи:

            щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про основні засади молодіжної політики, (№ 3718);

            щодо підготовки до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту, (№ 3498);

            щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про антидопінгову діяльність у спорті, (№ 5099);

            щодо розробки проекту Закону про державну політику у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, (№ 6341).

 

Окрім того, члени Комітету систематично брали участь у засіданнях колегії Міністерства молоді та спорту України, Генеральної асамблеї та виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України.

Докладніше – на сайті Комітету з питань молоді і спорту.