Комітет з питань інтеграції України до ЄС підтримав законопроект про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у навчаннях

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
08 грудня 2021, 17:32

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на своєму засіданні 8 грудня розглянув проект Закону №6359, яким пропонується схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Комітет вирішив підтримати законопроект та рекомендувати Головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для ухвалення за основу та в цілому.

Також члени Комітету розглянули та ухвалили висновки щодо таких законопроектів:

Проект Закону №0136 про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2023 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України ухвалити проект закону за основу та в цілому.

Проект Закону №0138 про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі «Креативна Європа» (2021 - 2027). Угоду було підписано у рамках саміту Україна—ЄС, який відбувся у Києві в жовтні цього року. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України ухвалити проект закону №0138 за основу та в цілому.

Проект Закону №6086 про внесення змін до Митного кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Проект визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації. Положення законопроекту не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проект Закону №6217 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження зниженого розміру ставки податку на додану вартість на енергоносії та пов’язані з ними послуги. Проект пропонує встановити ставку податку в розмірі 5 % на операції з: постачання, зберігання, транспортування та розподілу  природного газу; виробництва, розподілу та постачання електричної енергії, виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з опалення; централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення. За своєю метою законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Водночас, з метою приведення у відповідність до Директиви 2006/112/ЄС, потребує оцінки щодо можливого ризику викривлення конкуренції та висновку Антимонопольного комітету України щодо впливу на конкурентне середовище.

Проект Закону №5876 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання україномовних аудіо книг. Законопроект пропонує внести зміни до Податкового кодексу України, доповнивши перелік операцій, звільнених від оподаткування ПДВ,  операціями з постачання, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування тощо), виготовлення, розповсюдження аудіокниг, озвучених українською мовою, крім видань еротичного характеру. Положення проекту не суперечать acquis ЄС, водночас потребують висновку Антимонопольного комітету України щодо впливу на конкурентне середовище.

Проект Закону №6068 щодо встановлення сприятливих умов для товаровиробників при реалізації харчових продуктів. Документ пропонує розширити та доповнити повноваження Центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Також пропонується визначити граничні терміни відстрочки оплати за отримані від постачальника товари. За висновком Комітету, законопроект суперечить цілям Угоди про асоціацію, фрагментарно і вибірково враховує положення права ЄС та потребує суттєвого доопрацювання. Такий самий висновок Комітет ухвалив і щодо одного з альтернативних проектів №6068-3. Альтернативні законопроекти 6068-1 та №6068-2, за висновком Комітету, фрагментарно враховують положення права ЄС та потребують суттєвого доопрацювання.

Проект Закону №6155 про основні засади торговельної діяльності харчовими продуктами. Проект пропонує законодавчо врегулювати торгівлю харчовими продуктами, оскільки наразі на законодавчому рівні відсутня комплексна регламентація взаємовідносин між виробниками і торговельними мережами, яка би враховувала державну політику у процесі реалізації харчових продуктів. Комітет ухвалив висновок, що законопроект суперечить цілям Угоди про асоціацію, фрагментарно і вибірково враховує положення права ЄС та потребує суттєвого доопрацювання.

Проект Закону №4503-д щодо імплементації положень законодавства Європейського Союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках. Документ пропонує встановити відповідальність для учасників оптових енергетичних ринків за маніпулювання, а також за торгівлю на основі інсайдерської інформації. Законопроект відповідає цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою більш повного врахування положень адаптованої редакції Регламенту 1227/2011 Європарламенту та Ради про доброчесність і прозорість на оптовому енергетичному ринку від 25 жовтня 2011 року. Водночас, відповідно до пункту 5 Додатку ХХVII-A Угоди про асоціацію, Україна зобов’язана провести консультації з Єврокомісією щодо оцінки сумісності законопроекту з правом ЄС. Тому необхідно відтермінувати розгляд законопроекту до отримання відповідного висновку Європейської Комісії.

Проект Закону №6003 щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб. Документ пропонує запровадити відповідальність юридичних осіб за внесення до Єдиного держреєстру завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника таких юридичних осіб або про його відсутність. Проект закону не суперечить праву Європейського Союзу.

Проект Закону №5293 про пенітенціарну систему. Проект визначає правові основи функціонування пенітенціарної системи, її завдання, повноваження, структуру, правовий статус її персоналу. Загалом законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, проте потребує доопрацювання з метою врахування деяких положень Конвенції МОП №158.

Проект Закону №5661 щодо удосконалення окремих положень про судовий розгляд та досудове розслідування. Він пропонує запровадити додаткові гарантії захисту прав та інтересів осіб, які беруть участь в кримінальному судочинстві, удосконалити окремі положення про судовий розгляд та досудове розслідування. За своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію.

Проект Закону №5408 щодо вдосконалення механізму оцінки впливу на довкілля при веденні лісового господарства. Комітет ухвалив висновок, що законопроект суперечить праву ЄС та цілям Угоди про асоціацію, зокрема, не відповідає Директиві 2011/92/ЄС та принципу правової визначеності.

Проект Закону №5524 про внесення змін до Закону України «Про відходи» з окремих питань, пов'язаних з діяльністю виробників відходів. Законопроект суперечить праву ЄС не відповідає принципу правової визначеності та не враховує положення Директиви 2008/98/ЄС.

Проект Закону №5151 щодо врегулювання окремих питань, пов'язаних із запровадженням громадських послуг з перевезення пасажирів. Документ пропонує зарахувати до неприбуткових організацій підприємства, що забезпечують надання громадських послуг з перевезення пасажирів, а також після реформування системи перевезень автомобільним та міським електричним транспортом відповідно до стандартів ЄС зберегти існуючий механізм ціноутворення на маршрутах міського автотранспорту. За висновком Комітету, законопроект не відповідає Директиві 2006/112/ЄС та зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію.