У «Відомостях Верховної Ради України» опубліковано Закон «Про основні засади молодіжної політики»

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
09 липня 2021, 16:30

У черговому номері збірника нормативно-правових актів парламентського видавництва «Відомості Верховної Ради України» №28 від 9 липня 2021 року опубліковано Закон «Про основні засади молодіжної політики», прийнятий під час п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

Закон визначає мету, завдання, основні засади, напрями та механізми реалізації молодіжної політики в Україні, гарантії участі молоді у її формуванні та реалізації, особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань.

Так, згідно із Законом, метою молодіжної політики є створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі молоді в суспільному житті.

Основними завданнями молодіжної політики визначено:

- створення умов для залучення молоді до громадського, політичного, соціально-економічного, культурного життя суспільства, популяризація ролі та важливості участі молоді у процесі ухвалення рішень;

- підтримка молоді в реалізації її соціально-економічного потенціалу, у тому числі для вирішення житлових питань, питань професійного розвитку, працевлаштування, задоволення освітніх, медичних, культурних та інших потреб;

- формування громадянської, національної та культурної ідентичності української молоді;

- сприяння інституційному розвитку молодіжних та дитячих громадських об’єднань, молодіжних центрів, посилення їхньої ролі у процесі соціалізації молоді;

- розвиток молодіжної інфраструктури;

- розвиток національного та міжнародного молодіжного співробітництва.

З метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях, Законом передбачено утворення молодіжних рад при Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

Також планується утворення при Кабінеті Міністрів України Національної ради з питань молоді. Це консультативно-дорадчий орган, мета якого вироблення узгодженої позиції щодо формування та реалізації молодіжної політики, налагодження взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з суб’єктами молодіжної роботи з питань розвитку та реалізації молодіжної політики.

Законом визначаються: повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації молодіжної політики; організаційні та правові засади утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань; особливості реалізації права молоді у сфері освіти, охорони здоров’я, зайнятості та підприємництва, права на забезпечення житлом, а також особливості підтримки молодих сімей та обдарованої молоді.

Передбачено створення Українського молодіжного фонду - бюджетної установи, уповноваженої Кабінетом Міністрів підтримку молодіжних проектів та виконання окремих завдань молодіжної політики.

Закон набув чинності 22 травня 2021 року.

Довідково: Бюлетень «Відомості Верховної Ради України» видається відповідно до вимог Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».