Комітет з питань інтеграції України до ЄС ухвалив висновок щодо законопроекту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
17 червня 2021, 13:50

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на своєму засіданні 16 червня розглянув проект Закону №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Проектом, зокрема, пропонує створити Реєстр осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначити порядок включення осіб до цього Реєстру та наслідків такого включення, запровадити декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру.

За висновком Комітету, законопроект №5599 не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності, повного врахування положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних), врахування Європейської конвенції з прав людини, Гельсінського Заключного Акта, Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1516 (2001 р.) та потребує висновку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Під час засідання такими, що не суперечать праву ЄС, Комітет визнав:

Проект Закону №4620 щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Положення проекту не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Такий самий висновок Комітету отримали і законопроекти №4621 про внесення змін до статті 275 Митного кодексу України щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та №5260. Проектом Закону №5260 пропонується встановити як підставу для пропуску через митний кордон України та митного оформлення окремих груп товарів заяву декларанта або уповноваженої ним особи про те, що задекларовані товари не підпадають під дію встановлених законами України заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України.

Проект Закону №5616 про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів. Проект, за висновком Комітету, загалом відповідає праву ЄС та Угоді про асоціацію.

Проект Закону №5202 про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель. Документом серед іншого пропонується спростити адміністративні процедури щодо будівництва й експлуатації меліоративних мереж та їхніх окремих об’єктів. Він, за висновком Комітету, не суперечить праву ЄС та Угоді про асоціацію, але, водночас, потребує висновку Антимонопольного комітету України.

Проект Закону №4684 про Національну комісію з цінних паперів та бірж. Документом передбачається, зокрема, збільшення повноважень Комісії для забезпечення обміну інформацією (в тому числі інформацією, яка містить банківську таємницю), проведення розслідувань та здійснення інших заходів правозастосування в рамках надання міжнародної допомоги регуляторам іноземних держав. Проект, за своєю метою, не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання, зокрема, з метою врахування положень Регламенту 596/2014 та усунення правової невизначеності. Такий же висновок отримав і проект Закону №4687 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів та бірж.

Проект Закону №5406 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони використання тварин у цирку та інших незаконних видовищних заходах із залученням тварин. Документом пропонується повністю заборонити з 1 січня 2022 року використання тварин у циркових виставах, незаконних видовищних заходах із залученням тварин, в тому числі виставок тварин, які постійно гастролюють. Під заборону потрапляють: контактні зоопарки; пересувні звіринці; бої тварин (собачі, півнячі і т.д.); нацьковування тварин одна на одну; циркові виступи із залученням тварин — стаціонарні цирки, пересувні, цирки на сцені, шапіто. За висновком Комітету, законопроект не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу. Водночас, вбачається за доцільне врахувати практику більшості держав-членів ЄС, передбачивши заборону на використання в цирках саме диких тварин або окремих їх видів.

Проект Закону №5461 про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо встановлення відповідальності за передачу академічних творів із порушенням принципів академічної доброчесності. Експерти з науково-освітнього середовища зазначають, що близько третини всіх захищених в Україні дисертацій містять плагіат – понад 60 тис. наукових робіт через це, узагалі, не повинні були пройти захист. Проектом пропонується встановити академічну відповідальність за передачу академічного твору третій особі для подальшого використання цією особою як автором. Це, на думку авторів, дасть змогу ефективніше протидіяти академічній недоброчесності, зокрема, практиці продажу академічних творів. За висновком Комітету, проект, за своєю метою, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України. Такий самий висновок отримав і альтернативний законопроект - №5461-1.

На засіданні Комітет також вирішив внести на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати ухвалити за основу і в цілому проект Закону №0107 про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо відновлення дії Угоди про наукове і технологічне співробітництво.