Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань"

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
04 лютого 2021, 14:13

Метою законопроекту є звільнення осіб, які втратили місце проживання та дохід, від негативних наслідків невиконання ними грошових зобов’язань; визнання державою конфлікту на Сході України та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим обставинами, що виключають відповідальність постраждалих від цього осіб, без необхідності доводити це у судовому порядку; усунення прогалин та неузгодженостей в чинній системі нормативно-правового забезпечення захисту прав таких осіб, що призводить до різного застосування правових норм судами.

Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» новою статтею 92 «Звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань», в якій визначити наступне:

- загальна сума процентів за договорами кредиту та договорами позики, боржниками у яких є внутрішньо переміщені особи, не може перевищувати суму процентів, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов’язання;

- за невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеними особами зобов’язань за договорами кредиту та договорами позики не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов’язання та проценти річних від простроченої суми, не застосовуються інші фінансові санкції;

- кредитори зобов’язані здійснити перерахунок заборгованості для внутрішньо переміщених осіб за договорами кредиту та договорами позики з урахуванням вимог частин першої та другої статті Закону.

- уступка (продаж, передання) прав вимоги за кредитними договорами та договорами позики із внутрішньо переміщеними особами без згоди боржника забороняється. Зазначене не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Статтею також передбачено, що її правила не поширюються на внутрішньо переміщених осіб, кредитори яких доведуть наявність у таких осіб станом на 14 квітня 2014 року прострочення сплати основного боргу та/або процентів, а також внутрішньо переміщених осіб, що отримали кредит, позику після 14 квітня 2014 року та не приступили до виконання зобов’язань за ними станом на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань.

Проект Закону зареєстровано за №2329.