15 серпня 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці за реєстр. №5748.

Зазначений законопроект, зокрема, передбачає законодавче врегулювання механізму протидії мобінгу (цькування), що застосовується до людини найманої праці керівником чи іншими представниками трудового колективу, шляхом внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про колективні договори та угоди».

Мобінг (цькування) проектом Закону визначається як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації, у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Законопроектом пропонується:

- встановити, що держава гарантує працівникам правовий захист від мобінгу (цькування), а також захист власної гідності під час здійснення трудової діяльності;

- зобов’язати сторони при укладенні трудового договору включати в його зміст заходи, спрямовані на запобігання та протидію мобінгу (цькуванню);

- передбачити, що працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган здійснював мобінг (цькування) працівника або не вживав заходів щодо його запобігання;

- передбачити розірвання трудового договору із ініціативи власника у випадку вчинення працівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування), а також передбачити розірвання з керівником підприємства трудового договору за вчинення мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву та/або невжиття заходів.

Також проект акту дає визначення психологічному та економічному тиску, який застосовується до людини найманої праці, а також пропонується до уведення у чинне законодавство такого терміну як «створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери» в трудовому колективі.

Працівникові, який вирішив звільнитися через мобінг, законопроект передбачає виплату вихідної допомоги у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку.

Реалізація положень законопроекту за реєстр. №5748 забезпечить можливість захисту учасників трудових відносин в Україні від різних форм мобінгу, дозволить врегулювати питання захисту працівників від психологічного насилля на робочому місці, сприятиме підвищенню продуктивності праці.

Головним з опрацювання законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Ми разом - проти російської агресії”

23 липня 2024 16:12
23 липня 2024 16:10
23 липня 2024 16:08
18 липня 2024 16:23
18 липня 2024 16:15
18 липня 2024 15:58
18 липня 2024 14:59
18 липня 2024 14:55
18 липня 2024 14:51
18 липня 2024 14:49