Комітет на засіданні 22 червня розглянув проєкт Закону №7420 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39720) про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Законопроєкт, як вказано у пояснювальній записці, розроблено задля впровадження європейських практик у митну справу в Україні, щоб підготувати національне законодавство до виконання організаційних процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту й задля участі України у Новій комп’ютеризованій транзитній системі (NCTS). За висновком Комітету, проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №0156 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74357) про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт «Енергоефективність громадських будівель в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проєкт «Енергоефективність громадських будівель в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України ухвалити проєкт закону в цілому.

Проєкт Закону №7428 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74398) про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, однак потребує подальшого доопрацювання з метою узгодження окремих його положень з принципом правової визначеності.

Проєкт Закону №6082 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72828) про транскордонне співробітництво. Документ, зокрема, пропонує удосконалити термінологію (визначення видів транскордонного співробітництва) та механізми розвитку транскордонного співробітництва; запровадити положення щодо розробки регіональних програм розвитку транскордонного співробітництва; узгодити державні та регіональні стратегічні пріоритети у сфері транскордонного співробітництва; забезпечити фінансову підтримку реалізації заходів та проєктів транскордонного співробітництва. За висновком Комітету, законопроєкт не суперечить зобов’язанням України за Угодою про асоціацію та праву Європейського Союзу, водночас потребує доопрацювання.

Проєкт Закону №6516 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73584) про внесення змін до Закону України «Про імміграцію». Проєкт пропонує удосконалити механізми надання дозволу на імміграцію, відмови в наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне приживання, а також посилення заходів протидії нелегальній міграції щодо осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл. Визначає обставини, за яких факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію. Документ не суперечить цілям Угоди про асоціацію.

Проєкти Закону №5870 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72656) та №5870-1 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72759) про захист послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу. Закопроєкти пропонують механізми захисту від несанкціонованого доступу до цифрових послуг телебачення та радіомовлення, які користувачі отримують за окрему плату. Пропонують захист від цифрового піратства і наближають українське законодавство у цій сфері до європейського. Комітет ухвалив висновок, що проєкти Закону за своєю метою не суперечить зобов’язанням України відповідно до статті 394 Угоди про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання для врахування положень Директиви 98/84. Разом з тим, правове застосування положень частини третьої статті 10 законопроєкту в запропонованій редакції містить ризики невідповідності статтям 31 та 32 Конституції України, статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статті 2 Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону №6077 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72805) про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України. Документ пропонує обмежити виробництво, ввезення, введення в обіг та розповсюдження на території України окремих видів пластикової продукції одноразового використання; встановити вимоги щодо маркування окремих видів такої продукції; запровадити державний ринковий нагляд та контроль пластикової продукції одноразового використання та встановити відповідальність за порушення Закону та іншого законодавства у сфері обмеження обігу пластикової продукції. За висновком Комітету, проєкт Закону за своєю метою не суперечить цілям Угоди про асоціацію, проте потребує доопрацювання з метою повної імплементації положень Директиви 2019/904.

Проєкт Закону №6005 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72692) про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації (продажу) лісоматеріалів необроблених. Він пропонує закріпити на законодавчому рівні для учасників ринку (власників лісів і постійних лісокористувачів) можливість здійснювати продаж лісоматеріалів необроблених, які використовуються для внутрішнього споживання на електронних аукціонах. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не відповідає праву Європейського Союзу, а саме Регламенту 995/2010 щодо забезпечення відповідного критерію відстежуваності лісоматеріалів.

Законопроєкт №7028 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73728) про внесення змін до Закону України «Про ветеринарну медицину» щодо спрощення умов доступу суб’єктів тваринництва до племінних (генетичних) ресурсів. Законопроєкт, за висновком Комітету, не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Ми разом - проти російської агресії”

05 червня 2023 18:06
05 червня 2023 15:20
02 червня 2023 17:19
30 травня 2023 17:15
30 травня 2023 16:45
30 травня 2023 16:07
30 травня 2023 16:01
30 травня 2023 15:56
30 травня 2023 15:52
30 травня 2023 15:47