Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 17 червня розглянув проєкт Закону №11112 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43868) про внесення зміни до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо забезпечення реалізації права внутрішньо переміщених осіб на житло та прав дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на виплату допомоги на проживання до досягнення ними 18-річного віку. Законопроєкт, зокрема, пропонує: 

надати право внутрішньо переміщеній особі особисто формувати свої потреби у її персональному кабінеті в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

врегулювати на законодавчому рівні реалізацію прав внутрішньо переміщених осіб на житло через виконання державних та місцевих програм, зокрема надання соціального житла і житла тимчасового проживання, надання пільгових кредитів для придбання житла, а також можливість викупу житла, що є об'єктом фінансового лізингу тощо;

закріпити на законодавчому рівні виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які не досягли 18-річного віку, на весь період воєнного стану. Допомога призначається та виплачується у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, праву ЄС та міжнародним зобов’язанням України щодо захисту прав людини.

Також члени Комітету розглянули і ухвалили висновки щодо таких законопроєктів:

проєкту закону №0277 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44378) про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ. Комітет ухвалив рішення внести законопроєкт на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його за основу і в цілому.

Проект Закону №11267 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44239) про захист від демпінгового імпорту. Проєкт Закону пропонує удосконалити механізм проведення антидемпінгових розслідувань та застосування антидемпінгових заходів за результатами таких розслідувань. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, але потребує суттєвого доопрацювання у зв’язку з висловленими зауваженнями.

Проєкт Закону №11268 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44242) про захист від субсидованого імпорту. Законопроєкт пропонує вдосконалити механізм проведення антисубсидиційних розслідувань та застосування компенсаційних заходів за результатами таких розслідувань з урахуванням міжнародної практики використання інструментів торговельного захисту. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання, у зв’язку із зазначеними зауваженнями.

Проєкт Закону №11269 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44243) про захисні заходи. Метою законопроєкту, як зазначено в пояснювальній записці, є вдосконалення механізму проведення захисних розслідувань та застосування захисних заходів за результатами таких розслідувань з урахуванням міжнародної практики використання інструментів торговельного захисту. Проєкт Закону, за висновком Комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання, у зв’язку із зазначеними зауваженнями.

Проєкт Закону №11090 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43855) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Мета законопроєкту — поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС, з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для виробів, що містять тютюн для електричного нагрівання. Положення проєкту, за висновком Комітету, не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, разом з тим потребує доопрацювання з метою повного врахування статі 18 Директиви 2011/64/ЄС.

Проєкт Закону №11313 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44356) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізмів захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших вразливих груп дітей. Проєкт закону, як вказано у пояснювальній записці, розроблено з метою реорганізації системи сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом  виключення із сімейних форм виховання „дитячого будинку сімейного типуˮ та переведення діючих дитячих будинків сімейного типу в статус прийомної сім’ї. За висновком Комітету, положення проєкту Закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №11159 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43945) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Проєкт Закону, закрема, пропонує закріпити права волонтерів на визнання набутих під час волонтерської діяльності компетенцій для визнання результатів неформальної та інформальної освіти; закріпити обов’язок керівника закладу освіти щодо сприяння розвитку волонтерства серед учасників освітнього процесу; уточнити права волонтера на зарахування часу волонтерської діяльності до часу практики незалежно від згоди закладу освіти; встановити обов’язковість документального підтвердження волонтерської діяльності. Комітет ухвалив висновок, що проєкт закону відповідає цілям Угоди про асоціацію та не суперечить праву ЄС.

Проєкт Закону №9650 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42621) про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних з професійним спортом. Документ, зокрема, пропонує запровадити обов’язок для професійних клубів перераховувати суб’єктам фізичної культури і спорту кошти за підготовлених спортсменів-професіоналів. Комітет ухвалив висновок, що проєкт закону відповідає цілям Угоди про асоціацію, водночас, потребує доопрацювання із необхідністю врахування принципу правової визначеності та положень Європейської спортивної хартії та Міжнародної хартії фізичного виховання. 

Проєкт Закону №11170 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43876) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення розгляду справ незначної складності про пенсійні та інші соціальні виплати, а також типових адміністративних справ. За висновком Комітету, проєкт закону частково відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, праву ЄС та зобов’язанням України в рамках правових механізмів Ради Європи та потребує суттєвого доопрацювання. Такий самий висновок Комітет ухвалив і щодо альтернативного законопроєкту №11170-1.

Щодо другого альтернативного законопроєкту №11170-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення розгляду справ незначної складності про пенсійні та інші соціальні виплати, типових адміністративних справ, а також судового контролю Комітет ухвалив висновок, що документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, праву ЄС та зобов’язанням України в рамках правових механізмів Ради Європи. 

Проєкт Закону №11139 (https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/43925) про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності управління державним майном, вдосконалення механізму реалізації арештованого майна та наближення правових стандартів в Україні до європейських стандартів. За пояснювальною запискою, проєкт Закону розроблено з метою покращення економічного потенціалу субʼєктів господарювання державного сектору економіки, поступового зняття мораторію на продаж майна господарських товариств, у статутних капіталах яких є частка держави, та удосконалення механізмів реалізації арештованого майна, шляхом проведення електронних аукціонів у дворівневій електронній торговій системі. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, але потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності.

Проєкт Закону №11175 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44016) про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо ефективного здійснення повноважень Генерального прокурора. Ініціатори законопроєкту вказують, що, з огляду на ступінь важливості повноважень Генерального прокурора та рівень персональної відповідальності за них, варто на законодавчому рівні закріпити положення, що ці обов’язки може здійснювати виключно Генеральний прокурор, а не особа, що виконує його обов’язки. За висновком Комітету, проєкт Закону лише частково відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та праву ЄС та потребує суттєвого доопрацювання. Реалізація норм проєкту Закону на практиці може призвести до неналежного виконання прокуратурою завдань кримінального провадження, а також гальмування виконання Міжнародним кримінальним судом функцій на території України.

Проєкт Закону №11063 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43801) про Державний аграрний реєстр. Законопроєкт пропонує удосконалити механізм надання державної підтримки, допомоги за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги, ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру, а також приведення положень, які регулюють функціонування Державного аграрного реєстру у відповідність до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри». За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання в частині допустимості надання державної допомоги. Такий самий висновок члени Комітету ухвалили і щодо альтернативного законопроєкту 11063-1.

Проєкт Закону №11256-2 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44324) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку. Проєкт пропонує встановити на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою №2003/96/ЄС. За висновком Комітету, положення проєкту Закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, водночас не повністю враховують acquis ЄС.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

25 липня 2024 11:44
25 липня 2024 11:39
25 липня 2024 10:41
25 липня 2024 10:35
24 липня 2024 16:24
24 липня 2024 15:23
24 липня 2024 13:43
24 липня 2024 12:53
24 липня 2024 12:45
24 липня 2024 12:37