Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 06 липня 2023 року проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин (реєстраційний №9235 від 24 квітня 2023 року), поданий Кабінетом Міністрів, та за підсумками розгляду ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України законопроект за реєстр. №9235 включити до порядку денного дев’ятої сесії та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

Законопроект розроблений з метою забезпечення законодавчих передумов включення до переліку підстав розкриття банками банківської таємниці випадків застосування санкцій, зазначених у рішеннях уповноважених органів державної влади, розгляді справ щодо захисту інтересів України як держави, а також вжиття нотаріусами заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Для досягнення мети пропонується внесення змін до Цивільного кодексу та законів України "Про нотаріат" і "Про банки і банківську діяльність" щодо встановлення нотаріусом опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та призначення опікуна, якому видається свідоцтво про призначення опіки над майном таких осіб. Із зазначеним пов’язані також пропозиції проекту щодо надання нотаріусам доступу до банківської таємниці на інформацію про рахунки, кошти, рухоме майно, індивідуальні банківські сейфи, іншого майна особи, визнаної безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин. Інші положення законопроекту направлені на врегулювання питання стосовно розкриття банківської таємниці для спеціально уповноважених державних органів з метою вжиття ними заходів щодо: 1) забезпечення виконання рішення суду про заборону політичної партії в частині переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень; 2) виявлення і розшуку активів фізичних та юридичних осіб, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»; 3) визначення розміру відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, необхідного для здійснення процесуальних дій, надання доказів та обґрунтувань під час розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України.

Комітет з питань правової політики також на засіданні 6 липня розглянув проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» щодо сплати судового збору у справах про нарахування та сплату митних платежів (реєстр. №9359 від 6 червня 2023року), поданий народним депутатом України Крейденком В.В.

Законопроектом пропонується доповнити пунктом 29 статтю 5 Закону України «Про судовий збір» та звільнити від судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну митну політику, його територіальні органи у справах про нарахування та сплату митних платежів.

Члени Комітету зазначили, що прийняття законопроекту за реєстр. №9359 призведе до зменшення надходжень до Державного бюджету України та відповідно до зменшення фінансування судової гілки влади, що порушить гарантовані державою та закріплені Конституцією України незалежність суддів та судової влади.

У зв’язку з цим Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні цей проект відхилити.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

18 липня 2024 15:36
18 липня 2024 15:24
18 липня 2024 12:30
18 липня 2024 12:06
18 липня 2024 11:56
18 липня 2024 10:27
18 липня 2024 09:47
18 липня 2024 09:35
18 липня 2024 09:24
17 липня 2024 19:30