Комітет з питань інтеграції України до ЄС на своєму засіданні 23 лютого розглянув законопроекти щодо вдосконалення законодавства щодо протидії булінгу (цькуванню).

Відповідно до пояснювальної записки, метою проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства щодо протидії булінгу (цькуванню) (№ 6393) є вдосконалення на законодавчому рівні поняття булінгу (цькування), розширення сфер його застосування, а також встановлення механізму захисту прав дітей та інших осіб, які є учасниками процесу оздоровлення та відпочинку, освітнього процесу, навчально-тренувальної та спортивної роботи. За висновком Комітету, законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Аналогічний висновок Комітет ухвалив і до альтернативного законопроекту: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства щодо протидії булінгу (цькування) (№6393-1) не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Також на засіданні розглянули та ухвалили висновки щодо таких законопроектів:

Проект Закону про Національну програму інформатизації (№6241) не суперечить цілям Угоди про асоціацію.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо плати за використання автомобільних доріг загального користування (№6087) не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу, однак, потребує доопрацювання із максимальним врахуванням положень Директиви 1999/62/ЄС. Ініціатором запропоновано:

         встановлення плати за користування автомобільними дорогами загального користування державного значення транспортними засобами з повню масою 12 т і більше незалежно від країни реєстрації транспортного засобу;

         запровадження системи контролю за рухом транспортними засобами за допомогою мітки радіочастотної ідентифікації та веденням електронної системи плати за користування автомобільними дорогами;

         кошти, отримані за справляння плати за користування автомобільними дорогами загального користування державного значення, та кошти від санкцій за порушення порядку справляння такої плати направляються до державного дорожнього фонду;

         встановлення основних обов’язків щодо впровадження, утримання та розвиток системи справляння плати за використання автомобільних доріг загального користування транспортними засобами, а також доступу до неї;

         забезпечення належного контролю за дотриманням законодавства щодо сплати за користування автомобільними дорогами.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення (№6465) частково відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, водночас не повністю враховує положення статті 27 Директиви Ради 92/83/ЄЕС та потребує розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо приведення положень Податкового кодексу України у відповідність до норм Директиви Ради 92/83/ЄЕС.

Проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України у зв’язку із запровадженням спеціального режиму господарської діяльності на території пріоритетного розвитку у Донецькій та Луганській областях (№6459) не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та потребує рішення Антимонопольного комітету України щодо допустимості державної допомоги.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо логістичного забезпечення підрозділів збройних сил інших держав у багатонаціональних навчаннях за участю підрозділів Збройних Сил України на території України (№7059) за висновком Комітету не суперечить праву Європейського Союзу та  міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції. Законопроектом пропонується не поширювати дію Закону України «Про публічні закупівлі», на товари, роботи і послуги, які закуповуються для потреб іноземних держав, які перебувають в Україні на підставі Законів України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України». 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" та деяких інших законів України щодо видачі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах (№5470) не відповідає Угоді про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей у сфері праці (№4174) за своєю метою не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання з метою узгодження з положеннями Директиви Ради 91/533/ЄЕС, Директиви 2019/1152 та Директиви Ради 92/85/ЄЕС. Метою проекту Закону, відповідно до пояснювальної записки, є  забезпечення рівних можливостей у сфері праці для працівників із сімейними обов’язками та осіб, які виконують домашню працю, а також зменшення гендерного дисбалансу на ринку праці. Для цього у законопроекті пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, законів України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», якими, зокрема, пропонується: визначити терміни «домашня праця», «неоплачувана доглядова праця», «працівники із сімейними обов’язками»; встановити особливості регулювання домашньої праці; для осіб, які виконують домашню працю, передбачити право на добровільну сплату єдиного внеску.   

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" (щодо спрямування природного газу накопиченого у неопалювальний період та вітчизняного видобутку на потреби населення) (№4680) не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. В той же час, відповідно до пункту 5 Додатку ХХVII-A Угоди про асоціацію Україна зобов’язана провести консультації з Європейською Комісією з метою оцінки сумісності законопроекту з відповідними положеннями права ЄС, а отже, необхідно відтермінувати розгляд законопроекту до отримання відповідного висновку Європейської Комісії.

Проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України "Про ринок природного газу" (№3678) не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, однак потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 31 Директиви 2009/73/ЄС. В той же час, відповідно до пункту 5 Додатку ХХVII-A Угоди про асоціацію Україна зобов’язана провести консультації з Європейською Комісією з метою оцінки сумісності законопроекту з відповідними положеннями права ЄС, а отже, необхідно відтермінувати розгляд законопроекту до отримання відповідного висновку Європейської Комісії. Проектом Закону, як зазначено у пояснювальній записці, пропонується доповнити статтю 40 Закону України «Про ринок природного газу» положеннями, згідно яких:  запроваджуються поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за розподіл спожитого природного газу від побутових споживачів в установах уповноважених банків; споживачі оплачують вартість спожитого ними природного газу та розподіл спожитого природного газу єдиним платежем шляхом перерахування коштів виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

03 грудня 2022 17:38
03 грудня 2022 16:44
03 грудня 2022 15:37
03 грудня 2022 11:15
02 грудня 2022 19:27
02 грудня 2022 16:49
02 грудня 2022 15:54
02 грудня 2022 15:32
02 грудня 2022 12:56
02 грудня 2022 12:05