Члени Комітету на позачерговому засіданні, яке відбулося 21 лютого у форматі відеоконференції, розглянули проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо дотримання розумних строків кримінального провадження), №6454 та альтернативний проект за №6454-1.

Законопроект №6454 доповіла одна з авторів, народний депутат Ірина Геращенко. Вона зазначила, що законопроект покликаний оптимізувати вітчизняний кримінальний процес, забезпечити більш послідовне впровадження розумних строків кримінального провадження у норми КПК України та унеможливити зловживання процесуальними правами обвинувачених і їх захисників.

Законопроект спрямований на законодавче забезпечення дотримання правоохоронними і судовими органами розумних строків здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень з метою унеможливлення випадків штучного затягування процесу розслідування злочинів.

Законопроектом передбачається внести низку системних змін до КПК України, зокрема, відмова від інституту понятих у кримінальному провадженні (зміни до статей 3, 66, 104, 223 Кодексу). Участь понятих тривалий час розглядалася як гарантія правильного, безпосереднього сприйняття під час провадження слідчих дій обставин та фактів, що мають значення для кримінального провадження, їх належного фіксування у процесуальних документах. Крок до відмови від застосування інституту понятих у кримінальному провадженні законодавець передбачив у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 16 листопада 2017 року No 2213-VIII щодо обов’язкової відеофіксації обшуку:

відеозапис стає невід’ємним додатком до протоколу обшуку, крім того, стороні захисту надається право самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку. Запровадження відеофіксації відповідних дій нівелює доцільність існування інституту понятих. Крім того, у країнах, де є інститут понятих, проведення розслідування значно затягується, унаслідок чого часто порушуються встановлені КПК строки досудового розслідування.

Здебільшого з моменту проведення слідчої (розшукової) дії за участю понятих до судового розгляду справи проходить декілька місяців, а іноді й роки, у результаті чого поняті не завжди можуть згадати порядок і зміст проведеної слідчої (розшукової) дії. Тож на сучасному етапі розвитку правової системи України є всі передумови для відмови від обов’язкової участі понятих у кримінальному судочинстві. Поняті, виконуючи у кримінальному процесі виключно посвідчувальну функцію, не беруть безпосередньої участі у процесі доказування, а сама їхня присутність під час провадження слідчої дії не в змозі забезпечити дотримання процесуальної форми. Відмова від інституту понятих супроводжується послідовним проведенням ідеї покладення на слідчих обов’язку фіксувати процесуальні дії за допомогою технічних засобів.

Наступною новацією, закладеною у законопроекті, є розширення, шляхом внесення змін до статті 41 КПК України, кола осіб, які можуть здійснювати слідчі та інші процесуальні дії. До них пропонується віднести підрозділи правоохоронних органів, що виконують заходи забезпечення кримінального провадження, що сприятиме завершенню досудового розслідування у розумні строки.

Змінами до статті 46 КПК України пропонується встановити, що неприбуття одного чи кількох захисників обвинуваченого не перешкоджає судовому розгляду, якщо в таке судове засідання з’явився хоча б один захисник цього обвинуваченого. Зазначена зміна унеможливить будь-які зловживання з боку сторони захисту, оскілки на практиці відсутність чіткої регламентації дій суду у разі неприбуття одного із захисників обвинуваченого призводить до відкладення судових засідань роками через почергові неявки кількох адвокатів одного обвинуваченого.

Прийняття законопроекту, за словами доповідачки, забезпечить дотримання правоохоронними і судовими органами розумних строків здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень та сприятиме запобіганню штучному затягуванню процесу розслідування злочинів.

Ірина Геращенко зазначила, що автори не заперечуватимуть проти підготовки на основі обох законопроектів узгодженого проекту.

Альтернативний законопроект №6454-1 доповів народний депутат Олександр Федієнко. Він також підтримав пропозицію щодо напрацювання Комітетом узгодженого проекту.

Заступник голови Комітету Максим Павлюк доповів рішення Комітету, який повідомив, що членами Комітету напрацьовано депутатських законопроект, в якому враховані головні ключові пропозиції та усунуті деякі неузгодженості.

Максим Павлюк зазначив, що Комітет рекомендуватиме Верховній Раді прийняти за основу узгоджений законопроект за №6454-д.

В обговоренні виступили представники Офісу Генерального прокурора, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Вони відзначили, що доопрацьований законопроект став кращим від обох депутатських проектів.

Це покращить стан досудового розслідування та не дозволить стороні обвинувачення зловживати своїми процесуальними правами.

За результатами голосування Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу напрацьований у Комітеті проект з урахуванням його доопрацювання.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

03 грудня 2022 17:38
03 грудня 2022 16:44
03 грудня 2022 15:37
03 грудня 2022 11:15
02 грудня 2022 19:27
02 грудня 2022 16:49
02 грудня 2022 15:54
02 грудня 2022 15:32
02 грудня 2022 12:56
02 грудня 2022 12:05