Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 9 лютого розглянув проект Закону № 0144 «Про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір». Ця Угода, зокрема, допоможе зняти монополію на окремі авіамаршрути, встановлену двосторонніми договорами, а також полегшить відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, і як наслідок – дасть змогу зменшити ціни на квитки. Усі авіакомпанії Євросоюзу зможуть здійснювати прямі рейси з будь-якої точки ЄС до будь-якого аеропорту України та навпаки. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України ухвалити законопроект за основу та в цілому.

Також на засіданні члени Комітету розглянули та ухвалили висновки щодо таких законопроектів:

6134 про захист прав споживачів. Проект визначає принципи, на яких ґрунтується захист прав споживачів відповідно до принципів ЄС. Ним пропонується: поширити дію Закону України «Про захист прав споживачів» на сферу харчової продукції в частині економічних прав споживача (у разі порушення умов договору купівлі-продажу (доставки) харчової продукції в інтернет-магазинах, при позначенні ціни продажу харчової продукції); визначити сфери, на які не поширюється дія цього Закону, для уникнення дублювання контрольних функцій органів державного нагляду; визначити права та обов’язки споживачів в електронній торгівлі; надати Держпродспоживслужбі право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайтів (частини веб-сайту, програмного забезпечення) суб’єктів, які використовують нечесну підприємницьку практику та порушують законодавство про захист прав споживачів; надати споживачу право на заміну товару на такий самий або аналогічний у разі, якщо ремонт товару потребує понад 14 календарних днів; надати споживачу право на зниження ціни або повернення коштів, якщо недолік товару з’являється після ремонту тощо.

Загалом законопроект передбачає впровадження в українське законодавство понад 10 актів права Європейського Союзу. Комітет ухвалив висновок, що цей проект закону не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу, але потребує доопрацювання з метою приведення у відповідність до положень актів права ЄС.

6096 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства. Документ пропонує замінити назви ліквідованих центральних органів виконавчої влади на назви існуючих; передати повноваження до нових ЦОВВ. Документ не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування положень Регламенту ЄС 2016/2031.

6425 про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». Проект врегульовує питання видачі дозвільних документів у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки. Він не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою більш повного врахування норм Директиви 2013/59/Євратом. Водночас відповідно до пункту 5 Додатку ХХVII-A Угоди про асоціацію Україна зобов’язана отримати висновок Європейської Комісії щодо сумісності законопроекту з правом ЄС.

6129 про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки. Не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.

5628 про захист персональних даних. Законопроект, як вказано у пояснювальній записці, має на меті підвищити захист персональних даних та надати більше прав власникам персональних даних щодо повноцінного контролю за їхньою обробкою. Проект Закону не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу, але потребує суттєвого доопрацювання, зокрема, з метою врахування положень Регламенту 2016/679.

6330 щодо удосконалення інструментів системи державного фінансового контролю. Документ пропонує, зокрема, врегулювати взаємодію правоохоронних органів та органів державного фінансового контролю; унормувати право отримання доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

6004 про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення. Проект пропонує впровадити інтегрований довкільний дозвіл, визначити види діяльності, які вимагають інтегрованого дозволу, вимоги щодо застосування найкращих доступних технологій та методів управління, моніторингу викидів та контролю дотримання умов інтегрованого дозволу. Проект Закону не суперечить зобов’язанням України за Угодою про асоціацію та Директиві 2010/75/ЄС, проте лише частково імплементує її положення. Такий самий висновок Комітет ухвалив і щодо альтернативного проекту № 6004-2. Щодо ще одного альтернативного законопроекту № 6004-1, —Комітет вирішив, що цей законопроект не відповідає зобов’язанням України за Угодою про асоціацію та положенням Директиви 2010/75/ЄС.

6141 про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо забезпечення права на охорону здоров'я в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Проект пропонує забезпечити належні умови для реалізації засудженими та особами, взятими під варту, права на охорону здоров’я. Також пропонує створити передумови для запровадження сталої практики залучення засуджених до надання соціальних, соціально-медичних та реабілітаційних послуг в період відбування покарання з метою сприяння успішності соціальної адаптації. Проект Закону не суперечить цілям Угоди про асоціацію, проте потребує доопрацювання в частині належного забезпечення пенітенціарних установ достатньою кількістю медичного персоналу.

1193-1 про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів. Документ за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, водночас, потребує доопрацювання із урахування положень Директиви 2008/68/ЄC.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

28 вересня 2023 10:51
28 вересня 2023 10:35
28 вересня 2023 10:28
27 вересня 2023 18:08
27 вересня 2023 16:37
27 вересня 2023 16:10
27 вересня 2023 14:36
27 вересня 2023 14:16
27 вересня 2023 11:18
27 вересня 2023 11:07