Члени Комітету розглянули на засіданні 15 грудня проекти законів про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, №6341, та про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, №6341-1.

Законопроектами пропонується визначити мету, завдання, принципи, напрями, особливості формування та реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у цій сфері,  гарантії участі громадян України, закордонних українців, інститутів громадянського суспільства у реалізації державної політики.

Під час засідання зазначалося, що у законопроекті, №6341, більш повно визначаються завдання та механізми державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Водночас, у законопроекті, №6341-1, вилучаються такі важливі складові зазначеної державної політики, як військово-патріотичне виховання, крім того, скасовується поділ національно-патріотичного виховання на такі складові як громадянсько-патріотичне виховання, духовно-моральне виховання та співпраця із закордонними українцями.

Законопроектом, №6341, пропонується визначити Національну комісію з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Також цим законопроектом пропонується передбачити запровадження центрів та фахівців з утвердження української національної та громадянської ідентичності, які мають відігравати суттєву роль у реалізації відповідного напряму державної політики.

Водночас, законопроект, №6341-1, не передбачає запровадження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, визначення його повноважень. Також цей законопроект не передбачає запровадження центрів та фахівців з утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Під час обговорення законопроектів члени Комітету запропонували рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроект, №6341, оскільки в ньому більш детальніше виписані засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Водночас, окремі норми законопроекту, № 6341-1, було запропоновано врахувати при підготовці законопроекту, №6341, до другого читання.

Під час обговорення найбільша увага була приділена доцільності створення Національної комісії з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Члени Комітету наголосили на тому, що в умовах коли питання утвердження української національної та громадянської ідентичності розділені між багатьма міністерствами, робоча група з розробки законопроекту запропонувала створити Національну комісію, щоб відійти від суперечки щодо повноважень та створити колегіальний орган, який включав би представників різних напрямів відповідної державної політики та забезпечував її комплексне формування та реалізацію.

Водночас, враховуючи заперечення Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, багатьох міністерств та інших органів державної влади проти створення зазначеної Національної комісії, необхідність додаткового бюджетного ресурсу для її заснування, члени Комітету запропонували відмовитися від створення зазначеної Національної комісії, для цього вилучити із законопроекту статті 14-16 щодо цієї комісії, засад її формування та особливостей її створення, передати повноваження Національної комісії, визначені статтею 17 законопроекту, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику утвердження української національної та громадянської ідентичності, що буде визначений Кабінетом Міністрів серед існуючих міністерств.

Також члени Комітету запропонували вилучити норму щодо повноважень цього центрального органу виконавчої влади стосовно направлення звернень до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно перегляду прийнятих ними рішень та нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством про утвердження української національної та громадянської ідентичності, та викласти пункт 8 частини другої статті 12 законопроекту в такій редакції:

«8) збільшення кількості громадян, які володіють українською мовою».

Членами Комітету було запропоновано при прийнятті за основу законопроекту, №6341, внести до нього деякі зміни технічного характеру, зокрема, пов’язані із вилученням із законопроекту визначень Національної комісії з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності та її статусу.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді законопроект, №6341, прийняти за основу з урахуванням пропозицій Комітету, а також доручити Комітету врахувати окремі положення законопроекту, №6341-1, при підготовці проекту №6341 до другого читання.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

11 березня 2022 16:24
23 лютого 2022 17:54
23 лютого 2022 16:30
23 лютого 2022 16:00
22 лютого 2022 16:08
22 лютого 2022 11:37
21 лютого 2022 16:53
21 лютого 2022 16:52
18 лютого 2022 15:03
17 лютого 2022 17:55