Комітет з питань інтеграції України до ЄС на своєму засіданні розглянув законопроект №5413 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони та збереження особливо цінних ділянок природних водойм та водотоків. Метою проекту, як вказано у пояснювальній записці, є збереження у природному стані унікальних ділянок природних водойм та водотоків, що не зазнали впливу людини або таких, де такий вплив є незначним. Законопроект дає перелік вимог, за якими ту чи іншу територію чи об’єкт можна вважати особливо цінною ділянкою природних водойм та водотоків, а також встановлює особливий правовий режим їхньої охорони та використання. Комітет ухвалив висновок, що законопроект не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Члени Комітету також розглянули і ухвалили висновки щодо низки законопроектів. Проект Закону №0127 про ратифікацію Протоколу про право, що застосовується до зобов'язань про утримання. У Протоколі регулюються правовідносини щодо стягнення аліментів на дітей, аліментів на одного з подружжя та визначення розміру аліментних виплат. Він передбачає запровадження уніфікованих правил до зобов’язань про утримання, розвиває та доповнює Гаазьку конвенцію від 23 листопада 2007 року про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання. Комітет вирішив підтримати законопроект та рекомендувати Головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для ухвалення за основу та в цілому.

Проект Закону №6107 про внесення змін до Закону України «Про міжнародне приватне право», у зв'язку з ратифікацією Протоколу про право, що застосовується до зобов'язань про утримання. За висновком Комітету, документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Законопроект №5884 про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій, спрямований на створення системи регулярних внутрішніх (адміністративних) і зовнішніх пенітенціарних інспекцій з метою забезпечення контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина в місцях позбавлення волі. За висновком Комітету, документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проект Закону №5353 про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу. Проект розроблено відповідно до зобов’язань, взятих згідно з додатком XV до Угоди про асоціацію з ЄС. Комітет ухвалив висновок, що проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції за винятком положення щодо внесення змін до пункту 10 статті 38 Митного кодексу, яке не відповідає статті 5 Розділу ІІ Протоколу щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративної співпраці до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію та Регламенту № 2015/2446. Такий самий висновок Комітет ухвалив і щодо альтернативного проекту Закону №5353-1.

Проект Закону №5636 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків з платників податків - суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері сільського господарства. Документом, зокрема, пропонується запровадити умови застосування нульової ставки податку на додану вартість при експорті сільськогосподарських товарів тільки після надходження валютної виручки за такі експортовані товари. За висновком Комітету, законопроект у цілому не суперечить Угоді про асоціацію. Водночас, з метою досягнення повної відповідності до Директиви № 2006/112/ЄС у частині запропонованих законопроектом змін до пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України пропонується доповнити термін “постачання товарів” роз’ясненням, що ліквідація сільськогосподарських рослин, насаджень, тварин платника податків не повинна вважатись “постачанням товару” лише в тому випадку, якщо вона здійснюється без виплати компенсації.

Проект Закону №5020 про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівель суб'єктів природних монополій. Документом пропонується уточнити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з розподілу природного і нафтового газу трубопроводами, розподілу електричної енергії електромережами, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, транспортування теплової енергії, - є замовниками, які здійснюють закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Цей законопроект, за висновком Комітету, не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Щодо альтернативного законопроекту №5020-1 Комітет ухвалив висновок, що він не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, за винятком змін до п. 8 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», які не відповідають вимогам Директиви 2014/25/ЄС.

Проект Закону №5860 про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Документом пропонується внести зміни до визначень термінів «радіоактивний матеріал», «ядерні установки»; визначити терміни «відпрацьоване ядерне паливо» та «радіоактивна речовина» відповідно до права ЄС, привести у відповідність до положень Директиви Ради 2014/87/Євратом положення Закону, які стосуються вдосконалення ядерного законодавства. Комітет вирішив, що законопроект не суперечить праву ЄС. Водночас, за пунктом 5 Додатку ХХVII-A Угоди про асоціацію Україна має отримати висновок Єврокомісії щодо того, чи відповідають положення законопроекту праву Європейського Союзу.

Законопроект №5886 про офіційну статистику, який розроблений на виконання статті 355 глави 5 розділу V Угоди про асоціацію з ЄС. За Угодою, національна статистична система має дотримуватися Фундаментальних принципів ООН, враховувати acquis ЄС у сфері статистики, зокрема Кодексу норм європейської статистики, щоб гармонізувати статистичну систему з європейськими нормами та стандартами. За рішенням Комітету, документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, проте потребує доопрацювання в частині врахування положень acquis ЄС щодо статистичних даних, пов’язаних з гендерною рівністю.

Проект Закону №5837 про основні засади державного нагляду (контролю). Документ покликаний реформувати систему перевірок бізнесу. Із нововведень - він пропонує створити інститут добровільного аудиту компанії як альтернативу державному нагляду. Проектом також передбачена можливість здійснювати заходи державного нагляду та обмін документами в електронній формі, коли взаємодія з органами контролю відбуватиметься через безкоштовний е-кабінет. Комітет ухвалив висновок, що документ за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання, зокрема, з метою приведення у відповідність до положень Регламенту 765/2008 та дотримання принципу правової визначеності.

Проект Закону №5819 про рейтингування. Проектом пропонується встановити правові засади визначення рейтингів та їх використання, привести діяльність рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог Регламенту ЄС №1060/2009, а також встановити відповідальність для рейтингових агентств за порушення вимог законодавства. Згідно з висновком Комітету, законопроект за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання, зокрема, з метою врахування положень Регламенту 1060/2009.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

26 листопада 2021 16:30
26 листопада 2021 15:02
25 листопада 2021 16:20
25 листопада 2021 11:00
24 листопада 2021 17:40
24 листопада 2021 15:27
24 листопада 2021 14:31
24 листопада 2021 14:00
24 листопада 2021 12:26
23 листопада 2021 16:48