Комітет з питань інтеграції України до ЄС на своєму засіданні 22 вересня розглянув проект Закону №0120 про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Ратифікація угоди допоможе Україні реалізувати проекти з підвищення рівня енергоефективності у сфері комунального опалення, охорони довкілля, управління відходами та використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії. Комітет ухвалив рішення підтримати законопроект та рекомендувати Головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для ухвалення за основу та в цілому.

На засіданні члени Комітету також розглянули та ухвалили висновки щодо таких законопроектів:

законопроект №5652 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами тримання. 30 січня 2020 року Європейський суд з прав людини ухвалив «пілотне» рішення у справі «Сукачов проти України», у якому дійшов висновку, що порушення прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, свідчать про наявність в Україні тривалої структурної проблеми щодо умов тримання осіб під вартою та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Проект закону пропонує закріпити право засуджених утримуватися в належних умовах, а у випадку порушення такого права звертатися до комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань і в разі незгоди з рішенням вказаної комісії оскаржувати його в суді. Проект, за висновком Комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Законопроект №5533 щодо звільнення судді з посади та відшкодування шкоди, завданої фізичній особі внаслідок ухвалення суддею рішення з недотриманням положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Законопроектом пропонується уточнити підстави, за яких суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження. Документ не суперечить цілям Угоди про асоціацію. Такий самий висновок отримав і альтернативний проект закону №5533-1. 

Проект Закону №5590 про внесення змін до Податкового кодексу України. Проект пропонує зменшити ставку ПДВ до 7% на операції з надання послуг у сфері ресторанного бізнесу та кейтерингових послуг. Проект закону не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проект Закону №4122 про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері антимонопольної політики, деолігархізації та забезпечення добросовісної конкуренції. Не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та потребує комплексного врахування положень Регламенту 139/2004 та Повідомлення ЄК 2009/С 45/02.

Законопроект №4630 щодо додаткового захисту прав споживачів страхових послуг та протидії дискримінації у сфері страхування. Проект має на меті усунути дискримінацію людей, зокрема тих, що мають інвалідність, страховими компаніями, а також посилити контролюючі функції уповноваженого органу, що займається ліцензуванням страхової діяльності. Цей орган зобов’язаний буде перевіряти правила страхування та визначати ступінь відповідальності за порушення вимог до згаданих правил. За своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання з метою приведення у відповідність до норм Директиви 2009/138. 

Проект Закону №3680-д про внесення змін до законів України «Про охорону прав на сорти рослин» та «Про насіння і садивний матеріал». Проект має на меті спростити експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння. Документ, за висновком Комітету, не суперечить праву Європейського Союзу.

Законопроект №5748 щодо протидії порушенню прав у сфері праці. Законопроект пропонує визначити мобінг як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника. Також пропонує встановити адміністративну відповідальність за мобінг. За своїм спрямуванням не суперечить цілям Угоди про асоціацію, праву Європейського Союзу та зобов’язанням України в рамках Ради Європи. Водночас у праві ЄС відсутнє юридичне закріплення поняття «мобінг», натомість забороняється дискримінація за будь-якою ознакою.

Проект Закону №5479 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо включення персонального транспорту до єдиної транспортної системи України та підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Проект пропонує внести зміни до Закону України «Про дорожній рух». Визнати персональний транспорт (зокрема, велосипеди, електровелосипеди, самокати, електросамокати, сігвеї, гіроборди, самобалансуючі електричні одноколісні велосипеди та ін. як одного з самостійних видів транспорту, а також занести його до єдиної транспортної системи України. Проект акта не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, однак потребує доопрацювання з метою комплексного врахування правового регулювання зазначеної сфери держав-членів ЄС. 

Проект Закону №0112 про ратифікацію Гарантійної угоди «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)» між Україною та Європейським інвестиційним банком). Ухвалення проекту створить правові підстави для реалізації Гарантійної угоди та подальшої реалізації проекту з модернізації та цифровізації Укрпошти. Перша фаза проекту, зокрема, передбачає відкриття 5 великих сортувальних хабів Львів, Київ, Дніпро, Харків та Хмельницький та понад 22 менших депо. Комітет більшістю голосів ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України ухвалити проект за основу та в цілому.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

25 жовтня 2021 15:59
25 жовтня 2021 12:43
25 жовтня 2021 10:50
25 жовтня 2021 10:21
22 жовтня 2021 14:30
22 жовтня 2021 14:14
22 жовтня 2021 11:21
22 жовтня 2021 09:57
21 жовтня 2021 18:00
21 жовтня 2021 17:43