Метою законопроекту, №5649, є удосконалення механізмів стимулювання розвитку регіонів та окремих типів територій, встановлення критеріїв для територій, що потребують особливої уваги з боку держави та застосування спеціальних заходів стимулювання їх розвитку на основі програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку.

Законопроектом передбачено зміну правових, організаційних, фінансових та інших підходів до системи стимулювання розвитку регіонів та окремих типів територій шляхом:

впровадження нової термінології для визначення типів територій, які потребують особливої уваги з боку держави та застосування спеціальних механізмів та інструментів стимулювання їх розвитку (з урахуванням певних особливостей економічного розвитку, географічного розташування, стану навколишнього природного середовища, демографічної ситуації);

запровадження стимулювання регіонального розвитку на державному та регіональному рівнях;

розширення переліку інструментів стимулювання розвитку територій з обмеженими можливостями для розвитку;

удосконалення механізму узгодження державних та регіональних стратегічних пріоритетів; спрощення процедури підготовки та реалізації угод щодо регіонального розвитку;

впровадження нової форми організації міжрегіонального співробітництва (договорів щодо міжрегіонального співробітництва) для реалізації спільних міжрегіональних проектів у сферах економічного розвитку, поводження з твердими побутовими відходами, транспорту загального користування, що забезпечує жителів суміжних регіонів, збереження історичної спадщини та довкілля;

забезпечення цільової фінансової підтримки реалізації заходів щодо стимулювання регіонального розвитку на основі програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку, створення сприятливого інвестиційного середовища в регіонах та створення умов для надання державної допомоги суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність на територіях з обмеженими можливостями для розвитку.

До Комітету надійшли висновки від Комітету з питань екологічної політики та природокористування, Комітету з питань транспорту та інфраструктури, Міністерства фінансів, Міністерства економіки. Також свою позицію висловили Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та «Українська асоціація районних та обласних рад». Було отримано низку пропозицій до законопроекту від Інституту законодавства Верховної Ради України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Дані пропозиції будуть обговорені Комітетом під час підготовки законопроекту до другого читання.

За наслідками обговорення Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді проект Закону про особливості стимулювання регіонального розвитку, №5649, прийняти в першому читанні за основу.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

17 вересня 2021 20:04
17 вересня 2021 16:45
17 вересня 2021 15:41
17 вересня 2021 14:00
17 вересня 2021 11:23
17 вересня 2021 10:29
16 вересня 2021 10:37
16 вересня 2021 10:30
15 вересня 2021 17:45
15 вересня 2021 15:53