Комітет з питань інтеграції України до ЄС на своєму засіданні 14 квітня розглянув проект Закону №3097-2 щодо гарантій правильного нарахування споживачам житлово-комунальних послуг - вартості постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії. Документом пропонується скасувати нарахування пені за несвоєчасну оплату комірного; запровадити мораторій на примусове виселення з житла, примусове стягнення житла, припинення чи зупинення надання житлово-комунальних послуг; пропонує надавати споживачам компенсацію в десятикратному розмірі суми платіжки, якщо вони доведуть (в судовому чи позасудовому порядку), що вартість, вказана в отриманих ними розрахункових документах, завищена, нарахована з порушенням умов договору та (або) Закону. За висновком Комітету, цей проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Також не суперечать праву ЄС, за висновком Комітету, такі законопроекти:

• Проект Закону №4428 щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва. Проект має на меті удосконалити норми у чинному законодавстві України, пов’язані зі здійсненням міжнародного судового співробітництва у цивільних справах. Запропоновані зміни, як вказують автори законопроекту, спрямовані на забезпечення прав та інтересів учасників судового процесу. Документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

• Проект Закону №5054 щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності. Проектом пропонується визначити на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознаки наявності трудових відносин, запровадити термін «роботодавець», під яким мається на увазі власник підприємства, установи, організації чи фізична особа, які в межах трудових відносин використовують найману працю. За висновком Комітету, проект закону за метою не суперечить зобов’язанням України за Угодою про асоціацію. Водночас, для більш повного врахування положень права Європейського Союзу потребує доопрацювання з метою належної імплементації положень Директиви 2019/1152, Директиви Ради 2001/23/ЄС, Директиви 2002/14/ЄС, Директиви Ради 89/391/ЄЕС, а також рекомендації МОП №198.

• Проект Закону №5054-1 щодо регулювання деяких питань трудових відносин. Комітет ухвалив висновок, що документ потребує суттєвого доопрацювання задля приведення у відповідність до права ЄС. Зокрема, необхідним є повне врахування та належна імплементація положень Директиви 2019/1152, Директиви Ради 2001/23/ЄС, Директиви 2002/14/ЄС, Директиви Ради 89/391/ЄЕС, а також рекомендації МОП №198 та конвенцій МОП №№81, 129, 155.

• Проект Закону №4162 щодо основних засад розвитку туризму. Документом пропонується створити державну електронну інформаційну систему, яка міститиме відомості про всіх суб’єктів туристичної сфери, а також створити механізм державного стратегічного планування, контролю у сфері туризму, статистичної звітності, захисту прав та законних інтересів туристів. За висновком Комітету, проект потребує суттєвого доопрацювання з максимальним урахуванням положень Директиви 2015/2302/ЄС. Такий самий висновок отримав і альтернативний проект №4162-1 щодо створення економічних стимулів розвитку туристичної галузі.

• Проект Закону №5184 про захист прав позичальників у межах договорів мікрокредитування та мікропозики. Проектом пропонується обмежити відсотки за мікрокредитами чи мікропозиками потрійною обліковою ставкою Нацбанку. А штрафи чи пеня в сукупності не можуть перевищувати половини одержаної суми. Під мікропозиками мається на увазі сума до 5 мінімальних зарплат (на сьогодні це 30 тис. грн.) або мікрокредити в банку до 10 мінімальних заробітних плат, тобто 60 тис. грн., які позичальники беруть на строк до 12 місяців. Комітет ухвалив висновок, що за своєю метою документ не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання, щоб привести у відповідність до норм Директиви 2008/48 та усунення правової невизначеності.

• Проект Закону №4469 щодо забезпечення перевірки актуальності даних та інформації про клієнта. Проектом пропонується запровадити нову норму про те, що банк може не здійснювати належну перевірку фінансових операцій клієнтів, які проводять між собою регулярні розрахунки та попередньо вже були перевірені банком, або, якщо банк може самостійно визначити джерело таких доходів, виходячи з результатів попереднього моніторингу клієнтів та їхніх контрагентів. Банк може не здійснювати належну перевірку таких операцій або ж здійснювати її без затребування додаткових документів від клієнтів та державних органів. Також пропонується уточнити, що необхідну інформацію банк затребує саме в державних органів без посередників у вигляді клієнтів. Документ, за висновком Комітету, потребує доопрацювання для повного врахування норм Регламенту 2015/847.

Не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, за висновком Комітету, такі законопроекти:

• проект Закону №5238 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки вітчизняного книговидання. Документ пропонує надати видавництвам та поліграфічним підприємствам пільги зі сплати податку на прибуток, за умови направлення суми, що мала бути сплачена у вигляді податку, на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і впровадження новітніх технологій виготовлення продукції, розширення виробництва книжкової продукції, а також передбачається звільнення від сплати ПДВ операцій з імпорту поліграфічного обладнання.

• Проект Закону №5239 щодо підтримки вітчизняного книговидання.

• Проект Закону №5039 про внесення змін до Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо державної реєстрації дигестату біогазових установок. Він пропонує скасувати вимогу щодо державної реєстрації дигестату біогазових установок як агрохімікату. Документ, за висновком Комітету, не відповідає праву Європейського Союзу, а саме Регламенту 1107/2009.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

27 жовтня 2021 16:00
27 жовтня 2021 10:57
26 жовтня 2021 11:28
26 жовтня 2021 10:49
25 жовтня 2021 15:59
25 жовтня 2021 12:43
25 жовтня 2021 10:50
25 жовтня 2021 10:21
22 жовтня 2021 14:30
22 жовтня 2021 14:14