Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 3 березня розглянув проєкт закону №4568, який на законодавчому рівні пропонує гарантувати безпечність матеріалів і предметів, що безпосереднього чи опосередкованого контактують із харчовими продуктами. Ідеться як про виробництво, так і про використання продуктів. Проєкт має імплементувати в законодавство України положення одразу чотирьох регламентів ЄС. Для споживача це означатиме, що виробництво продуктів, їхнє пакування та транспортування стане безпечнішим і більш контрольованим. Комітет ухвалив висновок, що проєкт відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України, але деякі його положення потребують доопрацювання з метою приведення у повну відповідність до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р.

Ще один проєкт, який пропонує захистити права споживачів і покращити якість послуг — №4583 щодо перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом. Документ пропонує встановити нові вимоги до усіх видів громадського транспорту. Зокрема, транспорт має бути пристосованим і доступним для усіх людей, в тому числі для пасажирів з інвалідністю та маломобільних. Він має бути обладнаний засобами оповіщення про зупинки для пасажирів із порушеннями зору та слуху, мають бути встановлені GPS-трекери. Члени Комітету ухвалили висновок, що запропонований проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, водночас, потребує доопрацювання з врахуванням  положень Регламенту (ЄС) №1370/2007.

Такими, що не суперечать праву ЄС комітет також визнав такі проєкти законів:

Проєкт Закону №4623 щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій. Цей документ пропонує створити законодавчі механізми, щоб ефективніше комерціалізувати результати наукових досліджень, розробок та інновацій. Проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує висновку Антимонопольного комітету щодо впливу на конкуренцію.

Законопроєкт №4527 про внесення змін до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» щодо розвитку високоефективної когенерації. Документ пропонує перебудувати діючі теплогенеруючі об'єкти у високоефективні установки комбінованого виробництва електричної і теплової енергії. Комітет ухвалив висновок, що проєкт не суперечить Директиві 2012/27/ЄС, але, як і всі проєкти у сфері енергетики, потребує висновку Європейської Комісії щодо сумісності із правом ЄС.

Проєкт Закону №5053 про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення у відповідність кодів УКТЗЕД. Документ не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Законопроєкт №4554 щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС. Автори проєкту вважають, що нинішній Закон України «Про дитяче харчування», який було ухвалено ще у 2006 році, в багатьох випадках вже є застарілим. Його положення часто суперечать новому законодавству України у сфері безпечності та якості харчових продуктів та праву ЄС. Автори проєкту №4554 пропонують внести зміни до законодавтсва, щоб гарантувати безпечність та якість харчових продуктів. За висновком Комітету, законопроєкт загалом спрямований на приведення у відповідність законодавства України до права ЄС у сфері виробництва та обігу дитячого харчування, але потребує доопрацювання з метою його повного приведення у відповідність до Регламентів ЄС.

Проєкт Закону №4461 про території Смарагдової мережі. Мета проєкту — встановити правові та організаційні засади визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні, щоб зберегти природні оселища та види фауни і флори, що підлягають особливій охороні. Проєкт не суперечить зобов’язанням України за Угодою про асоціацію та праву ЄС, а також міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері охорони тваринного світу.

Законопроєкт №4600 про захист рослин. Ухвалення цього проєкту дасть змогу гармонізувати українське законодавство із законодавством ЄС у сфері захисту рослин; посилити захист і охорону території України від занесення регульованих шкідливих організмів; зменшити негативний вплив засобів захисту рослин на людей, тварин та довкілля, у тому числі від їхнього незаконного обігу. Проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання, з метою приведення у відповідність до положень Регламенту 2016/2031, зокрема, в частині функціонування електронної системи сповіщення.

Не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції також і Проєкт Закону №4601 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист рослин.

Не відповідають актам права ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, за висновком Комітету, такі законопроєкти:

проєкт Закону №4484 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо раціонального використання етилового спирту у виробництві лікарських засобів. Проєкт передбачає заборону на використання етилового спирту за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн. за 1 літр для виробництва лікарських засобів які мають міжнародну непатентовану назву  «Етанол» та «Глоду глікозиди».
Проєкт Закону №4345 щодо підвищення мінімальної вартості товару, на яку не розповсюджуються митні платежі. Цей проєкт пропонує збільшити безмитний розмір вартості товарів у посилці, що ввозиться на територію України з-за кордону. Для фізичних осіб не потрібно буде сплачувати мито за посилки вартістю до 300 євро, для юридичних — до 400 євро.Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

16 квітня 2021 16:51
16 квітня 2021 12:20
15 квітня 2021 13:49
15 квітня 2021 13:00
15 квітня 2021 12:45
15 квітня 2021 12:29
15 квітня 2021 10:47
15 квітня 2021 09:25
14 квітня 2021 18:00
14 квітня 2021 17:04