Члени Комітету під час засідання 20 січня, яке відбулося у режимі відеоконференції, розглянули проект Закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї №4335 та альтернативний законопроект про цивільну зброю та боєприпаси №4335-1.

Законопроект №4335 від групи авторів доповів голова підкомітету Олександр Дануца.

Розроблення проекту Закону «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» доповідач обумовив необхідністю законодавчого регулювання відносин, що виникають під час обігу в Україні цивільної вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, а також конструктивно схожих зі зброєю та бойовими припасами виробів та для визначення правового режиму власності на цивільну зброю, встановлення основних прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів.

Олександр Дануца наголосив: «Україна - єдина в Європі країна, яка досі не має закону про обіг зброї». За його словами, законопроект, напрацьований Робочою групою, яка впродовж року готувала цей законопроект, є компромісним і звернувся до колег з проханням підтримати його.

Доповідач також зазначив, що законопроектом пропонується врегулювати відносини, пов’язані з обігом виключно цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

У законопроекті, зокрема, надаються визначення застосовуваним термінам і поняттям, визначаються засади державної політики у сфері обігу вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї.

Законопроектом встановлюються наступні категорії цивільної вогнепальної зброї:

А - автоматична вогнепальна зброя;

В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С - короткоствольна вогнепальна зброя;

D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

За аналогією з Посвідченням водія, запроваджується Посвідчення власника зброї у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник Посвідчення. Крім цього на кожну одиницю зброї впроваджується технічний паспорт у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання Посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України які:

- не мають медичних протипоказань;

- не мають судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку за злочини передбачені Розділами І, ІІ, ІІІ, ІV, VІ, ІХ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, XV, XVII, XVIII, ХІХ, ХХ Особливої частини Кримінального кодексу України (крім реабілітованих);

- не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за частиною третьою, четвертою статті 126, статтями 130, 17219, 17220, 173, 1732, 1733, 174, 1831, 1843, 185, 186, 1868, 187, 190-1956, 203, 2031, 2041, 2042-2044 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Запроваджується обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення.

Запроваджуються курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

Регулюються питання набуття у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, спадкування цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, зберігання цивільної зброї та бойових припасів, застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту тощо.

Встановлюються загальні засади ведення спеціального обігу вогнепальної зброї та бойових припасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Альтернативний законопроект №4335-1 доповів народний депутат Андрій Шараськін. Він зазначив, що законопроект готувався із залученням представників громадянського суспільства. Причиною напрацювання альтернативного законопроекту доповідач назвав відлучення представників громадських організацій навесні минулого року від участі в Робочій групі, яка готувала законопроект про обіг зброї.

А.Шараськін поінформував про основні положення законопроекту та його відмінності від проекту, підготовленого Робочою групою.

Доповідач назвав головною метою ухвалення Закону «Про зброю» законодавче врегулювання придбання, зберігання та використання зброї фізичними та юридичними особами. Норми законопроекту спрямовані на гарантування конституційного права громадян України на захист свого життя, здоров'я і власності та приведення у відповідність до Конституції нормативного регулювання цієї сфери суспільних відносин.

Законопроектом пропонується впорядкувати вже наявні правовідносини у сфері обігу цивільної зброї, які до цього часу не врегульовані, або суперечливі, регламентувати та запровадити нові правовідносини, які сприятимуть розвитку громадянського суспільства, економіки та спорту, подоланню корупції, зменшенню кількості нелегальної зброї та поступового її виведення з тіньового обігу.

Законопроектом пропонується не лише регламентувати обіг короткоствольної вогнепальної зброї в Україні, але й посилити відповідальність за її незаконне використання, а також регламентувати обіг пневматичної зброї, обіг якої, зважаючи на різність характеристик пневматичної зброї, також потребує регламентації.

Законопроектом пропонується запровадити чітку класифікацію зброї та боєприпасів у цивільному обігу, розмежувати види зброї за режимом їх обігу, а також визначити види та категорії зброї, забороненої до цивільного обігу, встановити чіткі вимоги щодо набуття зацікавленими особами права на зброю.

Під час обговорення члени Комітету висловилися як на підтримку прийняття закону про обіг зброї, так і проти його прийняття, аргументуючи свою позицію тим, що надання дозволу громадянам на використання короткоствольної зброї «підніме соціальну напругу у суспільстві». Опоненти також висловилися проти передачі реєстрів зброї з Міністерства внутрішніх справ Міністерству юстиції.

Члени Комітету також висловлювали думку щодо доопрацювання такого законопроекту або законопроектів у Комітеті, оскільки питання запровадження обігу зброї є складним і дискусійним у суспільстві.

Комітет за результатами голосування 10 голосами «за» при 4, що утрималися та 4 «проти» прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроект №4335, напрацьований Робочою групою Комітету.

Члени Комітету також розглянули пов’язані проекти законів «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» №4336 і «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси» №4336-1.

Законопроектом №4336, який доповів голова підкомітету Олександр Дануца, передбачається унормувати положення Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідно до положень законопроекту «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї», яким законодавчо врегульовуються відносини, що виникають у сфері обігу в Україні цивільної вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, а також конструктивно схожих зі зброєю та бойовими припасами виробів визначається правовий режим власності на цивільну вогнепальну зброю, встановлюються основні права та обов’язки фізичних і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, а також регулюються інші суспільні відносини, що безпосередньо з цим пов’язані, у тому числі і відповідно до міжнародних зобов’язань України.

За результатами голосування Комітет прийняв рішення прийняти за основу законопроект №4336, а законопроект №4336-1 - відхилити.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

11 березня 2022 16:24
23 лютого 2022 17:54
23 лютого 2022 16:30
23 лютого 2022 16:00
22 лютого 2022 16:08
22 лютого 2022 11:37
21 лютого 2022 16:53
21 лютого 2022 16:52
18 лютого 2022 15:03
17 лютого 2022 17:55