Сьогодні, 30 липня, Комітет з питань екологічної політики та природокористування у режимі відеоконференції провів круглий стіл щодо державного екологічного контролю.

Відкриваючи засідання, заступник голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування народний депутат Олександр Маріковський зазначив: «Стаття 16 Конституції України визначає, що екологічна безпека – це обов’язок держави. Стаття 50 Конституції України гарантує громадянам право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, а стаття 66 Конституції України наголошує на обов’язку кожного не заподіювати шкоду природі та на відшкодування завданих збитків. Проте, стан довкілля в Україні є незадовільним».

Він розповів про основні проблеми, пов’язані із діючою системою державного екологічного контролю. Зокрема, за словами народного депутата, дану систему часто звинувачують у корупційності та низькій ефективності через незначні штрафи і непрозорий механізм перевірок. Також, часті випадки, коли контролюючі органи не допускають на підприємства для проведення перевірок.

Олександр Маріковський підкреслив, що назріла проблема реформи системи державного екологічного контролю. «У нас є історичний шанс зробити всі ті реформи, яких потребувало суспільство останні 5-10 років», - сказав він.

Головуючий поінформував, що народними депутатами подано три законопроекти, які пропонується розглянути на круглому столі: проекти Законів «Про державний екологічний контроль» (№3091), альтернативний до нього №3091-1, а також «Про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища» (№3417).

Олександр Маріковський, як один із співавторів, розповів про законопроект №3091, підкресливши, що він представляє узгоджену позицію дуже багатьох стейкхолдерів і має підтримку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також багатьох фракцій і груп парламенту.

«Законопроект покликаний врегулювати на законодавчому рівні основні засади здійснення державного екологічного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства в органах влади, суб’єктами господарювання та фізичними особами», - сказав народний депутат додавши, що це дозволить, зокрема, подолати обмеження Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» які були несумісні із завданнями екологічного контролю.

Законопроект об’єднує окремі контролюючі функції у сфері охорони довкілля в руках органу державного екологічного контролю, що діє на центральному та регіональному рівнях. За думку доповідача: «Це сприятиме оптимізації державного управління та просуванню принципу інтегрованого підходу до управління охороною довкілля».

Законопроект запроваджує поняття інтегрована автоматизована система «Екологічний інспектор» - єдиної автоматизованої системи збирання, накопичення та систематизації інформації про заходи державного екологічного контролю, призначеної для забезпечення прозорості заходів екологічного контролю, узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного екологічного контролю, координації роботи органів державного екологічного контролю, вивчення ефективності та законності здійснення заходів державного екологічного контролю. Народний депутат підкреслив, що дана система покликана урівноважити посилені повноваження надані органам державного контролю, які викликають певні побоювання у громадськості.

Також законопроект враховує вимоги законодавства про інтеграцію Україні з Європейським Союзом.

У проекті визначено шляхи та порядок здійснення державного екологічного контролю. Зокрема, передбачено, що перевірки дотримання природоохоронного законодавства здійснюються без попередження і будь-якого погодження та можуть бути плановими (раз на три роки), а також позаплановими. Законопроектом передбачена взаємодія екоінспекцій із іншими державними контролюючими органами, зокрема, МВС.

Серед засобів реагування на порушення у проекті Закону передбачено накладення штрафів, заборона або обмеження діяльності, що здійснюється з порушенням вимог природоохоронного законодавства і є безпосереднім джерелом забруднення навколишнього природнього середовища, а також анулювання дозволу чи ліцензії на здійснення суб’єктом господарювання певної діяльності.

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Шахматенко у своєму виступі підкреслив: «Проблема є і давно займаємось цією проблемою. Без її вирішення екологічна політика не буде працювати. Без контролю, не буде працювати жоден, навіть найкращий, закон».

Він зупинився на системних проблемах, які має вирішити даний Закон, зокрема, погана репутація системи державного екологічного контролю, її недієвість, розпорошеність і дублювання функцій, неадекватність відповідальності за порушення.

На думку Романа Шахматенка, краще ці питання вирішує проект Закону №3091. Заступник Міністра також наголосив, що Міністерство готове долучитися до подальшої роботи над створенням даного законодавства.

В обговоренні також взяли участь народні депутати України, представники Державної екологічної інспекції України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державної служби геології та надр України, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства рибного господарства України, Європейської бізнес асоціації, Американської торговельної палати в Україні, бізнес-асоціацій та громадських організації.

Учасники дискусії підтримали необхідність реформування системи державного екологічного контролю, а відтак ідею створення відповідного рамкового закону.

Більшість виступаючих висловилися на підтримку законопроекту №3091, як більш системного і продуманого. Водночас, на думку усіх учасників засідання, він потребує суттєвого доопрацювання. Зокрема, прозвучали застереження щодо можливого тиску на бізнес шляхом застосування контролюючими органами, передбачених законопроектом, позапланових перевірок, тимчасової зупинки виробництва та інших санкцій. Йшлося також про необхідність усунення дублювання функцій державних органів. Учасники круглого столу висловили свої пропозиції.

Підбиваючи підсумки круглого столу Олександр Маріковський зазначив: «Проблема діючого державного екологічного контролю, беззаперечно, існує і ми сьогодні продискутували її з різних напрямків. Необхідність створення нової дієвої системи підтримана».

За його словами, дискусія показала, що найбільш прийнятною виглядає пропозиція взяти за основу для подальшої роботи проект Закону «Про державний екологічний контроль» (№3091), направивши його на повторне перше читання, оскільки пропонований проект потребує доповнення. Авторів законопроектів №3091-1 та №3417, на думку головуючого, варто запросити доєднатися до доопрацювання основного законопроекту.

Заступник голови Комітету подякував учасникам дискусії і запропонував зробити подібні круглі столи більш системними, щоб усі стейкхолдери могли бачити які зміни в законопроекті будуть відбуватися в подальшому. Він запросив учасників розмови до співпраці при доопрацюванні проекту Закону.

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, у свою чергу, запевнив, що Міністерство готове створити робочу групу для доопрацювання законопроекту і акумулювати пропозиції усіх зацікавлених сторін.


 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

26 листопада 2020 14:36
26 листопада 2020 11:41
25 листопада 2020 11:25
24 листопада 2020 14:27
24 листопада 2020 12:25
23 листопада 2020 16:03
23 листопада 2020 10:29
20 листопада 2020 14:47
20 листопада 2020 12:07
20 листопада 2020 10:45