Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відкрив пленарне засідання.

Із заявою від двох фракцій виступив народний депутат Андрій Кожем’якін.

Народні депутати приступили до розгляду питань порядку денного.

Парламентарії розглядають проект Закону про ратифікацію Протоколу до Угоди між Урядом Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно створення багатонаціонального інженерного батальйону, №0129.

Законопроект доповів заступник Міністра оборони Олександр Поліщук.

Голова Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе доповіла рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект в цілому і ратифікувати зазначений Протокол.

Народні депутати підтримали законопроект і за результатами голосування 282 голосами прийняли в цілому.

Проект Закону про ратифікацію Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього використання до Конвенції про біологічне різноманіття, №0125, доповів заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький.

Голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу і в цілому.

Він також зазначив, що метою Нагойського протоколу є справедливий і рівноправний розподіл вигід від використання генетичних ресурсів, у тому числі шляхом забезпечення належного доступу до генетичних ресурсів і належної передачі відповідних технологій, ураховуючи всі права на ці ресурси та на технології, а також шляхом належного фінансування, сприяючи, таким чином, збереженню біологічного різноманіття і сталому використанню його компонентів. Нагойський протокол застосовується також до традиційних знань, пов’язаних з генетичними ресурсами.

За словами співдоповідача, прийняття законопроекту для України, як країни з багатими природними ресурсами, сприятиме інтеграції до міжнародних правил та процедур використання (набуття власності, продаж прав на володіння, наукові дослідження з вивчення властивостей тощо) генетичних ресурсів та справедливого і рівноправного розподілу отриманих вигід та стимулюватиме збереження природних ресурсів як джерела прибутку та покращення середовища існування людини, підвищення інвестиційної привабливості та покращення міжнародного іміджу України як країни, для якої питання збереження довкілля є одним з пріоритетних.

За результатами голосування законопроект 291 голосом прийнято за основу і в цілому.

Перед початком розгляду у другому читанні законопроекту про Державний бюджет України на 2022 рік, №6000, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зібрав голів депутатських фракцій і груп на нараду.

Руслан Стефанчук повідомив про результати проведеної наради та пропозиції щодо зміни порядку розгляду питань. Учасники наради запропонували спочатку розглянути законопроект про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі, №6273, потім розглянути законопроект про Державний бюджет України на 2022 рік, №6000. Далі розглянути законопроекти про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (№6342), про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери)», №6298 і про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), №6297.

Народні депутати розглянули і 279 голосами прийняли за основу проект Закону про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі, №6273, зі скороченням наполовину строків надання пропозицій до другого читання.

Народні депутати приступили до розгляду у другому читанні законопроекту про Державний бюджет України на 2022 рік, №6000.

Підготовлений до другого читання проект Закону доповів Міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр зазначив, що доопрацьований до другого читання законопроект є збалансованим та передбачає:

І. Доходи проекту державного бюджету на 2022 рік (без трансфертів) у сумі 1 311 332,6 млн грн, у тому числі доходи загального фонду – 1 170 316,1 млн грн та доходи спеціального фонду – 141 016,5 млн грн, та пропонується збільшити порівняно з першим читанням на 54 732 млн грн, у тому числі по загальному фонду на 50 038,3 млн грн та по спеціальному фонду на 4 693,6 млн гривень.

Одними з основних факторів, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до другого читання є врахування пропозицій, наведених у Бюджетних висновках Верховної Ради України, а також уточнення прогнозних середньорічних цін на сировину, зокрема на імпортований природний газ, нафту марки Brent та світової ціни на залізну руду, що призвело до зміни показників доходів державного бюджету.

ІІ. Видатки та надання кредитів збільшено у законопроекті до другого читання у порівнянні з першим читанням на 55 525,7 млн грн та становлять 1 521 205,5 млн грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 351 147,3 млн грн та видатки спеціального фонду – 170 058,2 млн гривень.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2022 рік зменшено на 1 430 млн грн, зокрема за рахунок зменшення обсягу платежів з обслуговування державного внутрішнього боргу. У законопроекті передбачено кошти за КПКВК 3511500 "Виплати за державними деривативами" в обсязі 1 430 млн гривень.

Для вирішення питань, як соціального, так і економічного характеру, передбачено збільшення видатків державного бюджету.

Міністр також доповів доопрацьовані параметри за головними бюджетними програмами.

Сергій Марченко відповів на запитання народних депутатів.

Голова Комітету з питань бюджету Юрій Арістов доповів рішення Комітету. Він зазначив, що доопрацьований законопроект надійшов у Комітет 1 грудня 2021 р. Тому Комітет було обмежено у часі для проведення ретельного і детального аналізу доопрацьованого законопроекту, включаючи стан врахування Бюджетних висновків.

Загалом щодо доопрацьованого законопроекту у межах відведених стислих строків його розгляду Голова Комітету зауважив, що оцінка стану врахування Урядом Бюджетних висновків у доопрацьованому законопроекті свідчить, що:

щодо частини 1 (пропозиції): з 16 пропозицій (пунктів і підпунктів) враховано 12 пропозицій (75%), враховано частково 1 пропозицію (6,3%) і не враховано 3 пропозицій (18,7%);

щодо частини 2 (доручення): з 186 доручень (пунктів і підпунктів) враховано 32 доручення (17,2%), враховано частково 42 доручення (22,6%) і не враховано 112 доручень (60,2%).

Загальні показники проекту державного бюджету на 2022 рік у доопрацьованому законопроекті змінено порівняно з проектом, поданим на І читання, таким чином:

доходи збільшено на 54.733,55 млн грн /або на 4,3%/, у т.ч. за загальним фондом – на 50.039,9 млн грн, спеціальним фондом – на 4.693,6 млн грн;

видатки збільшено на 55.733,5 млн грн /або на 3,9%/, у т.ч. за загальним фондом – на 50.039,9 млн грн, за спеціальним фондом – на 5.693,6 млн грн;

надання кредитів зменшено на 207,8 млн грн /або на 0,9%/ (за спеціальним фондом);

дефіцит (фінансування) збільшено на 792,1 млн грн /або на 0,4%/ (за спеціальним фондом). Таким чином, граничний обсяг дефіциту державного бюджету пропонується встановити на рівні 3,5% прогнозного ВВП, але такий рівень не відповідає вимогам абзаців другого і третього частини першої статті 14 Бюджетного кодексу України щодо визначення граничного обсягу дефіциту державного бюджету не вище 3% ВВП. У зв’язку з цим, абзацом другим пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» доопрацьованого законопроекту пропонується зупинити на 2022 рік дію вищенаведених норм Кодексу.

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на І читання, пропонується не змінювати розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у т.ч. для основних соціальних і демографічних груп населення). Отже не враховано п. 2.10 ч. 2 Бюджетних висновків щодо можливого подальшого підвищення у 2022 році державних соціальних стандартів.

Голова Комітету доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000), за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України.

Юрій Арістов відповів на запитання народних депутатів.

В обговоренні законопроекту виступили представники депутатських фракцій і груп.

У пленарному засіданні оголошено перерву.

В обговоренні виступили народні депутати.

Головуючий поставив на голосування пропозицію про прийняття законопроекту №6000 у другому читанні.

264 голосами «за» народні депутати підтримали законопроект у другому читанні та 268 голосами в цілому.

Проект кошторису Верховної Ради України на 2022 рік доповів Голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергій Кальченко. Він повідомив, що Комітет прийняв рішення внести на розгляд Верховної Ради проект Постанови «Про кошторис Верховної Ради України на 2022 рік» і додатки до нього та рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому.

Верховна Рада 286 голосами прийняла проект Постанови «Про кошторис Верховної Ради України на 2022 рік» за №6367.

Із заявою від двох фракцій виступив народний депутат Дмитро Гурін.

До порядку денного включено проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", №6342.

Проект доповів народний депутат Андрій Костін. Він зазначив, що законопроект вноситься у зв’язку з тим, що 31 грудня 2021 року спливає  термін запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України, встановлений статтею 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Законопроект спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.

Законопроектом пропонується продовжити на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу і в цілому.

За результатами голосування законопроект 341 голосом «за» прийнято за основу і 317 голосами - в цілому.

Народні депутати розглянули правки до проекту Закону про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери), №6298.

Головуючий поставив на голосування правки, на підтвердженні яких наполягали народні депутати.

У засіданні оголошено півгодинну перерву для проведення кварцування у сесійній залі Верховної Ради.

Народні депутати продовжили голосувати за правки, на підтвердженні яких наполягали народні депутати.

Після закінчення розгляду всіх правок, поставлених на голосування на їх підтвердження, головуючий поставив на голосування законопроект №6298 для прийняття у другому читанні і в цілому.

За результатами голосування законопроект №6298 прийнято у другому читанні і в цілому 242 голосами «за».

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив про вихід народного депутата Романа Сохи із складу фракції політичної партії "Слуга народу", а також про створення міжфракційного депутатського об’єднання «Цифрова країна» під головуванням народного депутата Олександра Федієнка.

Народні депутати розглянули правки до проекту Закону про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), №6297.

Народні депутати 242-ма голосами підтримали 68-у правку, поставлену на підтвердження, якою розділ I законопроекту доповнено статтею 38 такого змісту: «Установити, що у 2021 році, як виняток з положень статті 9 Бюджетного кодексу України, податкова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги в опалюваний сезон, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються з відповідних місцевих бюджетів розподіляється між місцевими бюджетами, індекс податкоспроможності яких менше 0,9, обласними державними адміністраціями та затверджується рішенням про обласний бюджет».

За результатами голосування законопроект № 6297 прийнято у другому читанні і в цілому 253 голосами «за».

294 голосами «за» народні депутати прийняли в цілому проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України", №6315.

Постановою тимчасово, у період з 1 по 31 грудня 2021 року, установлено місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2021 року.

Головуючий закрив пленарне засідання.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

02 жовтня 2023 22:10
02 жовтня 2023 19:34
02 жовтня 2023 17:51
01 жовтня 2023 18:55
01 жовтня 2023 13:36
01 жовтня 2023 08:30
29 вересня 2023 20:17
29 вересня 2023 18:57
29 вересня 2023 18:20
29 вересня 2023 17:38