Законопроектом пропонується затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки (далі - Антикорупційна стратегія), яка додається до проекту.

Одночасно у розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту запропоновано визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», а також внести низку змін до Закону України «Про запобігання корупції». Сама Антикорупційна стратегія складається з 4 розділів, при цьому, перший розділ присвячений концепції формування антикорупційної політики у 2020-2024 роках та механізму її реалізації. Решта розділів документу містять опис певних проблем та очікувані стратегічні результати, яких слід досягти для їх розв’язання.

Концепція формування антикорупційної політики у 2020-2024 роках та пропонована до затвердження антикорупційна стратегія базуються на поєднанні двох підходів:

- подальше удосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції (розділи ІІ та ІV проекту Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки);

- мінімізація корупції у найбільш пріоритетних з точки зору подолання корупції сферах, в тому числі за рахунок проведення найбільш успішних галузевих реформ (розділ ІІІ проекту Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки).

Проектом Закону пропонується не лише затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки, а й внести зміни до деяких положень Закону України «Про запобігання корупції» з метою підвищення ефективності механізмів моніторингу та координації реалізації державної антикорупційної політики. Зокрема, пропонується:

- передбачити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції щодо визначення порядку здійснення моніторингу, координації, оцінки ефективності реалізації державної антикорупційної політики;

- передбачити запровадження інформаційної системи з метою забезпечення відкритості відомостей про стан реалізації державної антикорупційної політики, інших заходів із запобігання та протидії корупції;

- переглянути періодичність підготовки національних доповідей щодо ефективності державної антикорупційної політики та порядок їх затвердження;

- визначити строки, на які мають розроблятись і затверджуватись Антикорупційна стратегія та відповідна державна програма;

- уточнити положення щодо збору та опрацювання статистичної інформації про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Проект Закону зареєстровано за №4135.


Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

03 липня 2022 20:19
03 липня 2022 17:05
03 липня 2022 10:53
02 липня 2022 16:09
01 липня 2022 18:40
01 липня 2022 16:28
01 липня 2022 15:03
01 липня 2022 12:25
01 липня 2022 12:13
01 липня 2022 12:05