Законом доповнено види державної допомоги сім’ям з дітьми, які виплачуються на підставі Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» «пакунком малюка», під яким розуміється «державна одноразова натуральна допомога, що відноситься до державної допомоги при народжені дитини та надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину, за рахунок коштів Державного бюджету України», та визначити порядок її виплати.

Згідно із Законом, «вартість одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» відповідно до бюджетного фінансування становить не менш як 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до  6 років, встановленого законом на дату її видачі, та не зараховується до розміру допомоги»

Законом доповнено статтю 5 частинами третьою та четвертою такого змісту:

«Видача отримувачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» проводиться у закладі охорони здоров'я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі тощо) незалежно від форми власності та підпорядкування, працівником закладу охорони здоров'я, уповноваженим на це адміністрацією відповідного закладу.

У разі відсутності у закладі охорони здоров'я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі тощо) одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» її видача проводиться місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання або перебування отримувача одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на підставі його особистої письмової заяви.».

Законом Розділ VIII «Прикінцеві положення» доповнено пунктом 12 такого змісту:

«Тимчасово, до 31 грудня  2020 року, закупівля товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» організовується та здійснюється через Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства».

Законом уточнено перелік отримувачів допомоги «пакунок малюка» в разі відсутності батьків. Такими отримувачами мають бути усиновлювачі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини та надано можливість отримувачам допомоги за їх бажанням з 1 липня 2021 року отримувати виплату грошової компенсації замість натуральної форми такої допомоги. Доручення щодо опрацювання відповідного порядку надано Кабінету Міністрів України.

Проект Закону зареєстровано за №3006а.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

24 вересня 2022 17:23
23 вересня 2022 16:09
23 вересня 2022 15:54
23 вересня 2022 14:44
23 вересня 2022 09:00
22 вересня 2022 15:55
22 вересня 2022 15:49
22 вересня 2022 15:38
22 вересня 2022 14:41
22 вересня 2022 12:20