Закон визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, а також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Згідно із Законом, «оборонні закупівлі - це здійснення державним замовником закупівель товарів, робіт і послуг, призначених для виконання державних програм у сферах національної безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони».

Закон також передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Законом визначено поняття «вартість життєвого циклу товарів, робіт і послуг оборонного призначення», згідно з яким це - «сукупність вартості предмета закупівлі або його частини (лота) та інших витрат, у тому числі непрямих матеріальних витрат, необхідних для підтримки операцій та утримання, які нестиме безпосередньо державний замовник під час створення, розробки, виробництва, експлуатації, зберігання, ремонту, демілітаризації, утилізації або знищення предмета закупівлі».

Законом також визначено поняття «державне гарантування якості - встановлення уповноваженим органом з державного гарантування якості відповідності процесів забезпечення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення вимогам державних контрактів (договорів)».

Законом визначено «план якості - це документ, що встановлює вимоги до діяльності (процесів), розподілу відповідальності та управління відповідними ресурсами, що мають бути застосовані до конкретних товарів, робіт і послуг з метою забезпечення їх якості під час виконання державного контракту (договору)».

Закон визначає поняття «послуги оборонного призначення», згідно з яким, це -послуги, пов’язані із:

забезпеченням життєдіяльності об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, експлуатацією, ремонтом, модифікацією, модернізацією, використанням, утилізацією та знищенням товарів оборонного призначення;

розробкою та впровадженням інформаційних, інформаційно-аналітичних та інших телекомунікаційних систем, систем кібербезпеки та кіберзахисту;

розробленням стандартів та технічних специфікацій для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони;

формуванням та веденням страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення;

інші послуги, необхідні для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони».

Закон передбачає можливість виключно для національних виробників збільшення гранично допустимого рівня рентабельності виконання контрактів при закупівлях без застосування конкурентних процедур.

Закон створює правові та економічні передумови для розвитку конкурентного середовища у сфері оборонних закупівель, підвищення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення для потреб оборони, задовольняє основні вимоги законодавства Європейського Союзу на рівні основоположних засад та принципів закупівель.

Головний орган у сфері планування оборонних закупівель - визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.

Цей Закон застосовується, за умови, якщо вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони - 1,5 мільйона гривень, визначених цим Законом державних замовників, які здійснюють оборонні закупівлі.

Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється державними замовниками відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Дія цього Закону не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency), а також спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, а також через механізми Програми Уряду США “Міжнародні військові продажі” (Foreign Military Sales).

Законом забороняється придбання товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення видів (процедур) закупівель, визначених цим Законом або Законом України “Про публічні закупівлі”, та укладення державних контрактів (договорів), що передбачають оплату державним замовником у сфері оборони, товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення видів (процедур) закупівель, визначених цим Законом або Законом України “Про публічні закупівлі”. Державний замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення застосування норм цього Закону.

Проект Закону зареєстровано за №2398-д.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

03 жовтня 2022 12:15
03 жовтня 2022 11:17
03 жовтня 2022 10:30
02 жовтня 2022 20:10
02 жовтня 2022 18:14
02 жовтня 2022 14:55
02 жовтня 2022 10:43
30 вересня 2022 17:56
30 вересня 2022 14:17
30 вересня 2022 13:50