Комітет з питань науки і освіти на своєму засіданні розглянув проекти Законів «Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо коштів закладів вищої освіти» (№ 8529) та «Про внесення змін до статті 13 Бюджетного кодексу України щодо коштів закладів вищої освіти» (№ 8530).

Головне науково-експертне управління Верховної Ради радило розглядати обидва законопроекти разом, оскільки вони стосуються одного питання – фінансової автономії закладів вищої освіти, яка передбачена Законом України «Про вищу освіту», але заблокована Бюджетним Кодексом.

Поява законопроектів спричинена наявністю колізії між положеннями ст.13 Бюджетного кодексу України та ч.2 і п.9 ч.3 ст. 70 Закону України «Про вищу освіту» щодо діаметрально різної правової регламентації доходів державних і комунальних закладів вищої освіти, одержаних від надання дозволених законодавством платних послуг, що гальмує закріплення фінансової автономії закладів вищої освіти.

Метою прийняття законопроектів є законодавче забезпечення реалізації концепції автономності закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності шляхом передбачення їх фінансової самостійності на виконання Закону «Про вищу освіту».

Для досягнення мети законопроектом № 8529 пропонується внести зміни до статей 70 і 71 Закону «Про вищу освіту», якими передбачити наступне:

- кошти, отримані закладом вищої освіти державної та комунальної форм власності від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності, не включаються до спеціального фонду бюджетів і кошторису такого закладу вищої освіти;

- керівники закладів вищої освіти здійснюють розпорядження коштами від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності виключно в межах забезпечення статутної діяльності відповідних закладів вищої освіти;

- залучення закладами вищої освіти державної та комунальної форм власності додаткових джерел фінансування від надання дозволених законодавством платних послуг не тягне за собою зниження державних та місцевих нормативів фінансування та (або) розмірів фінансування, передбачених у відповідних бюджетах.

Вищезазначений законопроект системно пов’язаний з проектом Закону «Про внесення змін до статті 13 Бюджетного кодексу щодо коштів закладів вищої освіти».

Даним законопроектом пропонується внести зміни до статті 13 Бюджетного кодексу України, якими передбачити наступне:

- визначити, що кошти, отримані державним та/або комунальним вищим навчальним закладом від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності, не відносяться до тих власних надходжень бюджетних установ, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету;

- встановити, що на випадок розміщення коштів, отриманих державними та/або комунальними вищими навчальними закладами від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності, не поширюється вимога Бюджетного кодексу України щодо недопущення створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами;

- визначити, що заборона відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не поширюється, зокрема, на випадок розміщення державними та/або комунальними вищими навчальними закладами коштів на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках, отриманих такою установою від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності.

Враховуючи вищезазначене, актуальність законопроекту, а також висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради, Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, Національної академії педагогічних наук України члени Комітету одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді проекти Законів «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо коштів закладів вищої освіти» та «Про внесення змін до статті 13 Бюджетного кодексу України щодо коштів закладів вищої освіти» прийняти за основу. Рішення щодо проекту Закону № 8530 надіслати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

30 листопада 2023 21:27
30 листопада 2023 20:38
30 листопада 2023 20:04
30 листопада 2023 09:10
29 листопада 2023 18:35
29 листопада 2023 17:06
29 листопада 2023 16:17
29 листопада 2023 15:24
29 листопада 2023 12:39
28 листопада 2023 20:19