ЗАСІДАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ  

Сесійний зал Верховної Ради України

20 жовтня 2009 року, 16:00 година

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України О.В.ЛАВРИНОВИЧ

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  прошу реєструватися.  Включіть, будь ласка,  систему „Рада”.

16:00:43

(Реєстрація народних депутатів України)

У залі зареєстровано 407 народних депутатів України. Вечірнє пленарне засідання  оголошую відкритим.

Відповідно до розкладу засідань на сьогодні Погоджувальна рада  пропонує, щоб ми зараз включили до порядку денного сесії  питання щодо призначення чергових місцевих виборів. Будь ласка, прошу підготуватись до голосування. Включіть, будь ласка, систему „Рада”. Голосуємо за включення  до порядку денного питання про призначення чергових виборів  сільських, селищних, міських голів і депутатів місцевих рад.

 

16:01:44

За-276

Рішення прийнято. Питання включено до розкладу засідань і порядку денного сесії.

Шановні колеги! Я як співавтор цього проекту постанови  з вашого дозволу доповім вам про  проект.

Але перед тим, як ми будемо розглядати це питання,  я хотів би поставити на розгляд сесійного засідання питання щодо прийняття рішення про скорочену процедуру розгляду. Тут у нас ціла низка питань, які розглядаються у першому читанні, окрім, звичайно, питань внесення змін до Конституції і інформація, яка зокрема. Не буде заперечень?

Я ставлю на голосування питання про розгляд за скороченою процедурою всіх наступних питань, окрім тих, які  розглядаються за спеціальною процедурою.

 

16:02:46

За-178

Рішення прийнято.

Оголошується до розгляду проект Постанови про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році (реєстраційний номер 5097).

 

16:03:08

ЛАВРИНОВИЧ О.В. Шановні колеги! Ви знаєте, що вибори сільських, селищних, міських голів і депутатів місцевих рад, попередні чергові, у нас відбулися 26 березня 2006 року.

Конституція України передбачала, що строк, на який обираються сільські, міські, селищні голови і депутати місцевих рад, становить 4 роки. Оскільки зміни до Конституції, які були внесені законом 2222, передбачали, що та частина, яка передбачає, що строк повноважень депутатів місцевих рад складає 5 років, набула чинності після складання присяги народними депутатами України, обраними в березні 2006 року, тобто це з травня 2006 року, таким чином, минулі чергові вибори відбувалися за умов, коли діяла правова норма про обрання депутатів на 4 роки. Це відповідь на питання: чому, власне, ми маємо проводити вибори 2010 року, а не 2011-го?

Друга позиція: чому пропонується дата – 30 травня. Оскільки ми мали вибори 26 березня, а відповідно до Закону про місцеве самоврядування України депутати місцевих рад так само, як і депутати Верховної Ради України, набувають повноважень під час оголошення результатів на першій сесії відповідної міської ради, таким чином набуття повноважень депутатами місцевих рад розтягнулося з кінця квітня 2006 року практично до кінця травня, за винятком двох рад – Запорізької і Хмельницької міських рад, – де набуття повноважень відбулось відповідно в червні і  в липні, оскільки організаційні сесії були відтягнуті на пізній строк.

І відповідно до рішення Конституційного Суду, який  розглядав питання тлумачення норм Конституції в цій частині встановлено, що в даному випадку слід керуватися тим же принципом, яким керується представницький орган такий, як  Верховна Рада України і термін набуття повноважень слід тлумачити таким чином, що вони набуваються в момент проведення першої сесії відповідної ради. І відповідно вибори мають проводитись в останню неділю останнього місяця повноважень, так як це визначено  і для  Верховної Ради України, і для глави держави.

Тому вибір     30 травня, зважаючи, що дві Ради, які я назвав, це ну таке було відхилення, оскільки всі решта: і сільські, і районні, і міські ради – були  сесії      проведені протягом двох попередніх місяців. Питання „чому не вирішується питання з тими, хто обирався на  позачергових виборах”, як це питання ставились, оскільки ми маємо  в Конституції 141-ій статті  чітко визначено, що депутати обираються на певний строк, 2006 року це було чотири роки, зараз це вже  буде 5 років. І  немає жодного винятку, який стосується позачергових виборів і відповідне рішення Конституційного Суду також про це однозначно говорить, що всі, хто обирались на позачергових виборах, обирались на термін, зазначений в Конституції.

Тому ця норма не може розповсюджуватися на депутатів сільських, селищних і міських голів, які обирались на позачергових виборах. Таким чином, я просив би, щоб ми сьогодні  розглянули це питання і ухвалили рішення  і щоб депутати місцевих рад, а також ті, хто будуть балотуватись, мали чіткість і ясність в своїх життєвих планах.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, співдоповідь від Комітету з питань… Ми ж проголосували за скорочену процедуру. Співдоповідь від комітету – будь ласка, Ольга Борисівна Боднар.

 

16:07:44

БОДНАР О.Б. Шановний  головуючий! Шановні колеги! Комітет Верховної Ради України       з питань державного будівництва та місцевого самоврядування 14 жовтня 2009 року за дорученням Голови Верховної Ради розглянув проект Постанови про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році (№ 5097), внесений народними депутатами Лавриновичем, Портновим на заміну раніше поданого.

Комітет погодився з позицією авторів проекту постанови, що строк повноважень депутатів частини місцевих рад, обраних на чергових виборах 26 березня 2006 року, так само як і строк повноважень сільських, селищних, міських голів, спливає у квітні-травні 2010 року.

На момент проведення цих виборів було чинним положення Конституції України, яким визначався 4-річний строк повноважень депутатів місцевих рад. Нова редакція частини першої статті 141 Основного Закону України, якою встановлено, що депутати місцевих рад обираються строком на 5 років, набрала чинності 25 травня 2006 року.

Комітет погодився, що чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів можуть бути призначені на 30 травня 2010 року.

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики вважає, що зазначений проект постанови узгоджується з Основним Законом України. При цьому автори проекту пропонують встановити, що дія постанови не буде поширюватись на депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на позачергових виборах після 26 березня 2006 року, оскільки відповідно до рішення Конституційного Суду від 4 червня 2009 року у справі за конституційним поданням Київської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 141 Конституції Конституцією України визначені строки, на які обираються депутати до складу місцевих рад та сільські, селищні, міські голови як на чергових, так і на позачергових виборах. По суті, цим своїм рішенням Конституційний Суд прирівняв два інститути: інститут чергових і позачергових виборів.

На засіданні комітету було також розглянуто службову записку Управління…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

 

16:07:44

БОДНАР О.Б. …Управління по звязках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради. За інформацією, поданою в ній, 26 березня 2006 року проводилися чергові вибори депутатів Автономної Республіки Крим, 12 тисяч 111 місцевих  рад  та 11518 сільських, селищних, міських голів.

У строк до 24 травня 2006 року відбулися перші сесії Верховної  Ради Автономної Республіки Крим та 12 тисяч 103 місцевих рад нового скликання, на яких було офіційно оголошено про обрання  11 тисяч 486 сільських, селищних міських голів.

Повноваження депутатів Запорізької міської ради, Запорізького міського голови, обраного 26 березня 2006 року почалися на сесії міської ради 14 червня 2006 року у зв'язку з  оскарженням рішення Запорізької міської виборчої комісії до суду.

У зв'язку з  тим, що в окремих адміністративно-територіальних одиницях вибори 26 березня 2006 року були визнані недійсними, такими, що не відбулися або не були проведені, депутати восьми місцевих рад та 31-ї сільський (селищний), міський голова були обрані на повторних виборах уже після 25 травня 2006 року. Тобто у час, коли набрала чинності нова редакція частини 1 статті 141 Конституції України, якою встановлено, що депутати місцевих рад обираються строком на 5 років.

Разом з цим необхідно звернути увагу на те, що за час від 26 березня 2006 року в Україні було призначено і проведено позачергові вибори депутатів шести місцевих та 697-ми сільських (селищних) та міських голів. Отже, чергові місцеві вибори до цих органів місцевого самоврядування необхідно буде призначити у зв'язку із закінченням встановленого Конституцією строку повноважень відповідних депутатів місцевої ради сільського (селищного), міського голови. Ці обставини не були враховані у  проекті постанови і не знайшли відображення у її положеннях.

У зв'язку з  викладеним, комітет голосами присутніх на засіданні народних депутатів дійшов висновку рекомендувати Верховній  Раді України за наслідками розгляди проекту Постанови „Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських (селищних), міських голів у 2010 році” у першому читанні, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної  Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування доопрацювати зазначений проект і внести його на розгляд парламенту у другому читанні. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Записуємося два „за”, два „проти”.

Народний депутат Князевич замість народного депутата Аржевітіна.

 

16:12:54

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Шановні колеги! Мені дуже шкода, що ми таке важливе питання за скороченою процедурою розглядаємо, воно абсолютно непрохідне і не ординарне, йде мова про всі місцеві вибори. Ми так багато і гучно говоримо про те, що ми навпаки будемо по один рік повноважень міським головам і сільським, селищним, міським  радам, а сьогодні приймаємо, в принципі, доленосне рішення,  де ті хто вже бачить  своє переобрання через рік повинні негайно готуватися до чергових виборів  через три місяця, чи через чотири.

Справа ось в чому. Я абсолютно погоджуюсь з таким правовим підходом і  буду одним з тим, хто на трибуні говорив про те, що норма стосується і міських, сільських, селищних рад, теж може бути застосована в  Україні тільки після наступного скликання відповідно сільських, селищних, міських рад. Бо Олександр Володимирович вже пояснив чому.

Але, шановні колеги, по суті питання не вирішується, бо у нас залишилося відкритим питання щодо різного строку повноважень сільських, селищних, міських голів і місцевих рад. І якщо на цей раз буде синхронне голосування, то наступний раз все рівно буде різнобій, який призведе до того, що будуть постійні, вічні конфлікти між сільськими, селищними, міськими головами, і радами, які  обиратимуться не разом з цим  головами, а всупереч волі цього голови, як показує практика.

І друге питання, надважливе.  Це питання рішення Конституційного Суду. Конституційний Суд сказав, що всі  ради і голови, які обрані на позачергових виборах мають той  самий строк повноваження, як і ті, що діють, обрані на чергових. Мало того, що воно розбалансує всю систему, більше того, я вважаю, що Конституційний Суд сказав а, але не сказав б. Він не сказав, що ця норма поширюється на ті вибори, які вже відбулися до рішення  суду, бо судове рішення, як   і закон  немає зворотної сили. А тому  міські голови, голови наприклад в Києві, і міська рада Київська не підпадає під це рішення суду, як наприклад і Тернопільська і інша.

І це питання, яке крім  нас ніхто не вирішить. І до сих пір доки ми не вирішимо це питання мені здається, що голосувати за цю постанову в такому вигляді було б недоречно. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриневецький Сергій Рафаїлович, будь ласка. Народний депутат Зарубінський, будь ласка.

 

16:14:54

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О. Шановний Олександр Володимирович! Шановні колеги! Я з повагою ставлячись до свого попередника на цій трибуні все-таки маю заперечити і висловити свою думку, що це зовсім не доленосне рішення. Я  взагалі не думаю, що обрання депутатом тієї чи іншої людини  це є доленосне рішення. Можливо доленосне для цієї людини, але очевидно не для всієї країни.

Я думаю, що ми спокійно маємо до цього проекту підійти, без великого пафосу, і зробити те, що ми маємо зробити – визначити дату, коли відбудуться місцеві вибори. Перша позиція.

Друга позиція. Рішення Конституційного Суду є, і давайте не тлумачити по-різне. Коли є прецедентне право, коли є прецедентне рішення, то, очевидно, ми маємо на нього і орієнтуватися. І зрозуміло, що ті люди, які не вичерпали терміну своїх повноважень, в даному випадку, чотири роки мають на це право, точно так, як це було відповідне рішення. Це друга позиція.

І третя позиція. Я думаю, що є абсолютно коректним нам визначати дату виборів, виходячи з цього, що депутати діючі обиралися, коли виборці знали, що вони будуть чотири роки депутатами. Якщо ми хочемо зробити  п’ять років, ми маємо це робити вже на наступне скликання. Так, до речі, шановні колеги, як це ми робили, вибачте, і для Верховної Ради. Пам’ятаєте, коли термін був збільшений до п’яти років, це стосувалося вже нового скликання, нового депутатського корпусу, бо виборці, якщо вони голосують, на чотири роки обирають, ці люди мають бути чотири роки, на  п’ять років мають бути  п’ять років, на інші терміни мають бути інші терміни.

Тому пропоную спокійно і по-робочому поставитися до цього проекту, проголосувати за нього. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Обговорення завершено.

Шановні колеги! У порядку довідки я скажу, що на сьогоднішній день в розкладі засідання в нас передбачено: розгляд проекту Закону про внесення змін до Конституції України, який передбачає встановлення терміну повноважень сільських, селищних, міських голів  п’ять років. Тобто ми можемо зробити, щоб цей термін був однаковий, але це буде потім. Прошу підготуватися до голосування.

Ставлю на голосування проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів у 2010 році (реєстраційний номер 5097). Прошу визначатися.  В цілому голосується.

 

16:18:06

За-390

Рішення прийнято.

Чергові вибори депутатів сільських селищних міських голів  відбудуться 30 травня 2010 року.

З процедури у вас? З процедури народний депутат Катеринчук , будь ласка.

 

16:18:30

КАТЕРИНЧУК М.Д. Європейська партії України, фракція "Наша Україна - Народна Самооборона",  Микола Катеринчук. 

В принципі, рішення то правильне. Єдине, що всі майже політичні сили завіряють своїх виборців, що наступні вибори щодо органів місцевого самоврядування пройдуть за мажоритарним принципом. Я хотів би, щоб все ж таки ми такі законопроекти побачили. А кандидати в Президенти, які обіцяють все, що обіцяють – слухати, робити, нехай вже сьогодні дадуть команди своїм фракціям внести такі законопроекти і проголосувати. Щоб органи місцевого самоврядування не перетворювалися в органи, які перерозподіляють комунальну власність в приватні руки.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Але це не стосується даного питання. Звичайно, що при наявності проектів законів, які будуть передбачати зміну виборчої системи, вони будуть розглядатися в сесійному залі. І воля народних депутатів  ухвалювати рішення. Зараз ми ухвалили в цілому рішення про призначення на 30 травня наступних чергових місцевих виборів.

Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Інформація Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо діяльності правоохоронних органів у зв’язку з поширенням останнім часом у засобах масової інформації повідомлень про вчинення злочинних дій проти  статевої свободи  та статевої недоторканості неповнолітніх.

Для розгляду цього питання нам потрібно ухвалити окремий регламент його розгляду. У нас є пропозиція комітету. І очевидно, що по кожному пункту цього регламенту ми можемо з вами визначитися чи консенсусом, чи шляхом голосування.

У нас передбачено інформацію Генерального прокурора України – до 10 хвилин. З мотивів? Катеринчук, будь ласка. Народний депутат Катеринчук.

 

16:20:35

КАТЕРИНЧУК М.Д. Шановні народні депутати! Я так розумію, що піаритися на цій темі, це ганьба для всього  суспільства. Тому вношу пропозицію, щоб ми мали  можливість розібратися у всіх нюансах цієї справи відомої сьогодні і Генеральному прокурору, і міністру внутрішніх справ.

І тому пропоную провести  це слухання, заслухати цю інформацію в закритому режимі. Давайте не будемо піаритися, це дуже серйозна справ і суспільство дивиться, як сьогодні влада реагує на цю інформацію, яка вже сьогодні спричинила багато розгласу   і за кожним кроком цієї інформації стоять діти, їх доля і доля нашого суспільства.

Тому я прошу: прибираємо весь піар і займаємося  тільки питанням   злочину і його розслідування. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую за пропозицію, Миколо Дмитровичу. З цього приводу, будь ласка, Єфремов Олександр Сергійович.

 

16:21:32

ЄФРЕМОВ О.С. Уважаемый Александр Владимирович,    уважаемые коллеги! Я считаю, что  до того нам надо было думать, кто что делает. А когда  сам факт уже свершился  и вся страна говорит об этом, нам рассматривать в закрытом режиме то, что произошло, совершенно нет никакого ценза.

Другое дело, что высокие особы, которые будут сегодня докладывать, они сами знают информацию какую давать, какую нельзя выдавать, потому что следствие идет.

А что касается тех, кто хотят в закрытом режиме, то фракции Партии регионов в данном случае   нечего скрывать от людей в нашем государстве и мы  не поддерживаем данное предложение. Спасибо! (Оплески)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні колеги! Це у нас не обговорення. Надійшла пропозиція про проведення розгляду питання інформації в закритому режимі. Пропозицію народного  депутата Катеринчук я ставлю на голосування, прошу визначатися.

 

16:22:44

За-186

Рішення не прийнято. Будемо працювати у відкритому режимі.

По фракціях, будь ласка. Партія регіонів – 0, "Блок Юлії Тимошенко" – 146, "Наша Україна - Народна Самооборона" – 40, комуністів – 0, "Блок Литвина" – 0, позафракційні - 0.

Повертаємось до питання регламенту  розгляду цього питання. Щодо 10 хвилин на виступ Генерального прокурора України немає заперечень? Відповіді на запитання народних депутатів Генеральним прокурором України. Комітет пропонує 10 хвилин. Є ніші пропозиції? 20. Є згода 20 хвилин? (Шум у залі)

Є наполягання, щоб було 10 хвилин. Хто підтримує пропозицію 10 хвилин, прошу голосувати.

 

16:23:55

За-137

Рішення не прийнято.

20 хвилин. Немає заперечень? Немає.

Інформація міністра внутрішніх справ України – 10 хвилин, є заперечення? Немає. Відповіді на запитання народних депутатів України. Комітет також пропонує 10 хвилин. Є заперечення?

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. 20.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  20 хвилин, наполягають народні депутати. Немає заперечень, 20 хвилин? Немає заперечень. 20 хвилин на відповіді народним депутатам  України.

Пропонується надати можливість виступити також Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Ніні Карпачовій. Комітет пропонує до 5 хвилин. Є заперечення? (Шум у залі) Уповноважений Верховної Ради  з прав людини просить 10 хвилин. Є заперечення? Немає заперечення?

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Приймається.

Таким чином ми з вами узгодили регламент розгляду цього питання.

Я запрошую… Питань до Уповноваженого не може бути. Це не її доповідь. Я запрошую на трибуну Генерального прокурора України Олександра Івановича Медведька для інформації.

 

МЕДВЕДЬКО О.І. Шановний Олександре Володимировичу! Шановні народні депутати! Безпрецедентного і, на жаль, не лише в межах країни суспільного резонансу набула кримінальна справа щодо злочинних цинічних дій, об’єктом яких стали двоє малолітніх дітей. В тій чи іншій мірі скоєння злочину також заплямувало ім’я нашої Дитячої міжнародної здравниці.

Сьогодні ми розглядаємо дуже делікатну тему. Чинним законодавством передбачено обмеження гласності судового розгляду у справах про статеві злочини. У кримінальній справі потерпілими є діти і, в першу чергу ми по-людські зобов’язані убезпечити можливий шкідливий вплив усіх подій на їх подальшу долю.

Проте, на жаль, відбувається зворотне, політична заангажованість, надмірна людська цікавість, піар на чужій біді і, як результат, породження чуток, пліток, перекручення фактів, розголошення інформації, яка по закону є таємницею слідства.

Користуючись присутністю представників засобів масової інформації, Генеральний прокурор зобов’язаний попередити тих, хто цим займається. Кримінальна відповідальність за розголошення даних досудового слідства ще ні ким не скасовувалась.

Насамперед, дозвольте, шановні народні депутати, звернути вашу увагу на хронологію подій навколо кримінальної справи.

Шістнадцятого квітня до Дніпровського райуправління міліції в місті Києві звернулась мати двох малолітніх дітей із заявою про вчинення батьком щодо них розпусних дій.

Через 8 днів, тобто 24 квітня тільки на підставі пояснення батька без судово-медичного обстеження дітей у порушенні кримінальної справи незаконно відмовлено за відсутністю складу злочину.

Двадцять другого травня прокуратурою Дніпровського району незаконне рішення скасовано, матеріали направлені для проведення додаткової перевірки. Постанова від 1 червня  повторно, незаконно відмовлено у порушенні кримінальної справи за тих же підстав. Під час додаткової перевірки працівники міліції обмежилися лише чотирма поясненнями матері, дітей та батька.

10 червня прокуратурою району незаконне рішення вдруге скасоване з одночасним порушенням кримінальної справи за фактом вчинення розпусних дій за частиною першою статті 156 Кримінального кодексу України.

 З 19 червня протягом місяця робота слідчого Дніпровського районного управління звелася лише до 9 слідчих дій, зокрема: прийняття кількох процесуальних рішень та допиту батька. Інші дії слідчі не виконували.

У липні місяці, а точніше 24  липня, кримінальна справа була вивчена в прокуратурі міста із наданням письмових вказівок, направлена для організації подальшого слідства слідчого управління Головного управління  МВС у місті Києві.

Стан слідства у справі був перевірений в Генеральній прокуратурі. Відповідним листом прокурору міста вказано  на прорахунки  слідства та 6 серпня надані відповідні вказівки, при виконанні яких прокуратурою міста Києва злочин перекваліфіковано на частину третю статті 153 Кримінальної кодексу України, а саме: насильницьке задоволення статевої пристрасті незаконним способом, вчинене стосовно малолітніх. На цей час уже було отримані висновки судово-медичної експертизи.

Викликає обурення те, що з 24 липня, коли слідству Головного управління у місті Києві стало відомо про можливу, підкреслюю,  можливу причетність до злочину працівників Міжнародного дитячого центру „Артек”, своєчасно не було вжито  всіх можливих заходів для зясування обставин подій, встановлення цих осіб,  проведення необхідних слідчих дій з прийняттям стосовно них законного  рішення. Упізнання осіб було проведено лише через місяць після прийняття справи до провадження.

14 серпня стосовно Полюховича було порушено кримінальну справу, конкретно стосовно нього.  17 серпня йому було предявлено обвинувачення і в цей же день  обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

 Все вище наведене свідчить про безвідповідальне ставлення до службових обов’язків працівників Дніпровського райуправління міліції та слідче управління в місті Києві, самоусунення  з боку керівництва слідчих підрозділів.

Не зважаючи на те, що заява Полюхович, матері потерпілих, про злочини працівниками міліції розглянута з порушенням закону, а слідство проводилось вкрай незадовільно, станом на 19 жовтня всі винні службові особи до відповідальності не притягнуті.

У зв’язку з цим міністру внутрішніх справ Генеральною прокуратурою направлено листа щодо проведення додаткової службової перевірки для прийняття адекватних заходів. За пасивності слідства в районі, а потім і в місті 2 вересня, з 2 вересня справу розслідує Головне слідче управління МВС України. Факти щодо причетності службових осіб Міжнародного дитячого центру „Артек” перевіряються слідчим шляхом. Генеральною прокуратурою санкціоновані обшуки в робочих кабінетах осіб та в службовому автомобілі.

У судді отримані дозволи на проведення обшуків за місцем проживання та реєстрації. Вказані слідчі дії виконані. Слідством особиста безпека потерпілим, всупереч вимогам статті 52 прим. Кримінально-процесуального кодексу України, своєчасно забезпечена не була. Таке рішення прийнято тільки за вказівкою Генеральної прокуратури і постанови від 14 жовтня.

Що стосується причетності народних депутатів України до вказаних подій. Цей факт став відомий в Генеральній прокуратурі 13 жовтня з депутатського звернення народного депутата України Григорія Омельченка та матері дітей. До надходження звернення ні мати, ні діти про причетність народних депутатів щодо участі в подіях правоохоронні органи не повідомляли. Відразу, цього ж дня, тобто 13 жовтня, мати допитана працівниками Генеральної прокуратури. Вона підтвердила ті данні, які містились у зверненні стосовно депутатів. Аналогічні показання надали діти та по фотокартках впізнано трьох народних депутатів. Перевірка щодо їх можливої причетності триває.

Доводжу до вашого відома, що з 13 жовтня працівники Генеральної прокуратури беруть безпосередню участь у всіх слідчих діях, які мають суттєве значення у справі. Вчора допитані в якості свідків народні депутати Терьохін та Уколов. На сьогодні було заплановано допит народного депутата Богдана.

Але по інформації, яку я маю, допит перенесено на завтра. Спільним розпорядженням заступників Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ та Голови Служби безпеки за необхідності швидкого проведення великого обсягу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів з метою забезпечення більш повного, всебічного і об’єктивного дослідження обставин справи, підвищення ефективності прокурорського  нагляду створено слідчу оперативну  групу. В її складі вісім співробітників МВС та два Служби безпеки України, безпосередній нагляд здійснюють чотири працівники Генеральної прокуратури.

Шановні народні депутати, потрібно зауважити, що  від злочинів потерпають діти  не тільки цієї родини, а і багатьох інших, про що  свідчать невтішні дані статистики. Тільки за 9 місяців поточного року потерпіли  від злочину 8 тисяч 362 неповнолітніх, у тому числі 110 – від зґвалтувань, зареєстровано 214 випадків розбещення  неповнолітніх та 46  статевих зносин з особою, що не досягла статевої зрілості. До речі, у цьому році  потерпіли від злочину  більше неповнолітніх, ніж  у минулому  на 8 відсотків.  Засуджено 232 особи за зґвалтування та 47  за частиною 1 і 2 статті 153  Кримінального кодексу України.

Завданням суспільства і правоохоронних органів є  недопущення таких злочинів, а  при їх вчиненні безумовне притягнення винних осіб до  відповідальності і найголовніше – це реабілітація  дітей-потерпілих, повернення їх до нормального життя, що можливо тільки при суворому дотриманні вимог щодо нерозголошення інформації, отриманої під час слідства.

До речі, 19 жовтня в Генеральну прокуратуру надійшла заява народного депутата Терьохіна,  у тому числі  щодо притягнення до відповідальності осіб, які розголосили таємницю слідства. Відповідно до вимог  статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України заяву направлено до МВС для розгляду та перевірки слідчим шляхом.

І насамкінець. Користуючись нагодою,  хочу просити засоби масової інформації, журналістів, політиків і народних депутатів утриматись від будь-яких коментарів з приводу розслідування  справи, оскільки вже завдано непоправної шкоди  не лише слідству, а і  потерпілим дітям, дитячому табору „Артек” та і державі. Прошу не перетворювати це на фарс і не  розслідувати справу всією країною, оскільки дійсні обставини подій відомі лише слідству. Докази у справі необхідно збирати  у передбачений законом спосіб з метою покарання винних осіб. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Івановичу. Будь ласка, записуємось  на запитання.

Ларін Сергій Миколайович, будь ласка.

 

16:35:12

ЛАРІН С.М. Прошу передати слово Чечетову.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чечетов Михайло Васильович, будь ласка.

 

16:35:19

ЧЕЧЕТОВ М.В. Уважаемый Александр Иванович, спасибо за неприятную, но объективную информацию.

Скажите, пожалуйста, после того, что произошло, Генпрокуратура, как нам кажется, обязана возбудить уголовное дело в отношении лиц, распространивших информацию о детях за: первое – разглашение тайны усыновления, второе – разглашение тайны досудебного следствия, третье – нарушение неприкосновенности частной жизни. Каково ваше мнение по этому вопросу, и что вы собираетесь предпринять? Спасибо.

 

МЕДВЕДЬКО О.І. Спасибо за вопрос. Я уже говорил о том, что поступило заявление  у нас народного депутата Терехина. Но не только на основании этого заявления, но и учитывая те публикации, которые были в средствах массовой информации, высказывания отдельных политиков, мы, безусловно, в рамках расследования уголовного дела проведем проверку и примем решение в соответствии с действующим законодательством. Если будут основания для возбуждения уголовного дела по тем фактам, которые вы назвали, мы, безусловно, решим вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смітюх Григорій Євдокимович, будь ласка.

 

16:36:41

СМІТЮХ Г.Є. Олександре Івановичу, з вашої інформації свідчить про те, що з 16 квітня по майже жовтень-місяць слідчими органами і правоохоронними органами внутрішніх справ не приймалися достатні міри по забезпеченню, збиранню та  оформленню доказів в частині того, що не були своєчасно вилучені комп'ютери та інша доказова база, яка би слугувала для достатнього забезпечення пред'явлення обвинувачень.

Скажіть, будь ласка, яким чином зараз це можна відтворити і чи буде це впливати на хід розслідування, тому що речові докази – це основна база, яка буде на сьогоднішній день являтися саме?

І друге питання: чи будуть нести відповідальність, кримінальну у тому числі, посадові особи, які   сприяли тому, що ці речові докази не були вчасно залучені до матеріалів справи. Дякую. 

 

МЕДВЕДЬКО О.І. Дякую за запитання. Дійсно, ви праві в цьому питанні, що дуже важливе значення мають речові докази, а саме: комп`ютери, відео, фото, знімальні пристрої. Але, на жаль,  своєчасно дійсно не були вилучені названі предмети. Вони вилучені в ході досудового слідства не своєчасно, на жаль. Але все-таки вилучені два комп’ютери: один службовий, а один, який було  надано матір`ю потерпілих дітей. Також зроблена виємка  мобільного телефону і зараз  проводяться всі  відповідні заходи, призначені криміналістичні експертизи для того, щоб ми отримали для нас інформацію, яка буде врахована при розслідуванні цієї кримінальної справи.

Що стосується відповідальності, я казав, що ми направили листа Луценку Юрію Віталійовичу для проведення додаткової службової перевірки. Перевірка ця проводилась службова і хочу вас поінформувати, що були прийняті наказом по Головному управлінню МВС України  в місті Києві видано  наказ і притягнуто до відповідальності начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей Дніпровського районного управління, його попереджено про неповну посадову  відповідність, суворо вказано начальнику Дніпровського районного управління, але не притягнуто до відповідальності декілька посадових осіб і…. вони перебували на той час у відпустці, і ми зараз ставимо перед міністром питання про  проведення, як я  казав, додаткової перевірки і вжиття більш суворих заходів дисциплінарного впливу.

Що стосується порушення кримінальної справи стосовно винних осіб, які не виконали це своєчасно, це покажуть  результати слідства. Якщо ми  в ході досудового слідства прийдемо до висновку, що є підстави навіть для порушення кримінальної справи, то це буде прийнято таке рішення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Стоян Олександр Миколайович.           

 

16:39:51

СТОЯН О.М.  Прошу сово передати Олені Лукаш.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  Лукаш Олена Леонідівна.  

 

16:39:57

ЛУКАШ О.Л. Александр Иванович, из вашего доклада очевидно, что на протяжении 7 месяцев организованная преступная группа, в которую входят представители Днепровского РУГУ МВС города Киева, Управления города Киева самого, под покрывательством министра внутренних дел, который знал об этой ситуации, фактически волокитилось дело. За 7 месяцев - и по вашей информации - не сделано основных следственных действий, не принято основных процессуальных решений, совершенно не защищены права пострадавших, а многие доказательства по делу, я думаю, уже ушли.

В связи с этим у меня два вопроса. Первое: намереваетесь ли вы взять в собственное производство, в производство Генеральной прокуратуры Украины это дело, так как по вашим же словам невозможно доверять больше это МВД, которое делает все, чтобы досудебное следствие не было ни полным, ни объективным, и не привлекает к ответственности тех, кто нарушал права матери и детей?

И второй вопрос. Скажите, пожалуйста…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, завершуйте запитання.

 

16:41:03

ЛУКАШ О.Л. …после разглашения информации о детях, я считаю, что жизнь их и матери находится под угрозой. Что будет сделано Генеральной прокуратурой Украины для обеспечения безопасности детей? Спасибо.

 

МЕДВЕДЬКО О.І. Спасибо. Спасибо за вопрос.

Ну, я как Генеральный прокурор должен быть более точен, нежели политики, в высказываниях, поэтому я не могу говорить ни об организованной преступной группе со стороны работников милиции, я думаю, что это неправильно. Действительно, есть вопросы, я говорил о том, что к полноте, всесторонности, оперативности расследования данного уголовного дела к работникам милиции, есть вопросы и по незаконному дважды отказу в возбуждении уголовного дела, при этом при таких обстоятельствах, не проведя всех возможных проверочных действий. Вопросы, безусловно, есть.

Что касается подследственности этого уголовного дела, то согласно Уголовно-процессуальному кодексу подследственность определена за органами внутренних дел. Я уже говорил о том, что для оперативности и объективности расследования уголовного дела совместными  распоряжением руководители трех правоохранительных органов создана следственно-оперативная группа, куда входят и работники Службы безопасности, два работников Службы безопасности, восемь работников органов внутренних дел.

Кроме того, распоряжением также принято такое решение, что надзор за расследованием данного уголовного дела осуществляют четыре работника Генеральной прокуратуры. Все  следственные действия, вот здесь народные депутаты, которых допрашивали, я думаю, они подтвердят, что проводятся с участием работников Генеральной прокуратуры, что позволяет непосредственно, не по документам, не по материалам уголовного дела, а непосредственно осуществлять прокурорский надзор.

Что касается вопроса о передаче уголовного дела для расследования в Генеральную прокуратуру, мы завтра этот вопрос будем обсуждать на оперативном совещании и будет принято соответственное решение. Хотя я еще раз хочу подчеркнуть, что подследственность данного уголовного дела – это милицейская.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Боднар Ольга Борисівна.

 

16:43:38

БОДНАР О.Б. Прошу передати голос Сергію Терьохіну.

 

16:43:46

ТЕРЬОХІН С.А. Дозвольте потренувати свою психіку, поставити вам декілька питань.

От по-перше, не зрозуміло звідкіля взялася інформація, первинна інформація про участь у цій справі, мерзенній справі, народних депутатів. Громадянка Мунтян…Монтян на прямому ефірі заявила, що їй подзвонили сокамерники підозрюваної особи по мобільному телефону, і звідтіля вона взнала, що там народні депутати.

Ви тільки що сказали, що ви взнали, прокуратура взнала із звернення громадянина Г.Омельченка.

Потім виникають версії з приводу того, що мама показала 450 фотографій народних депутатів, там обрано…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка, питання.

 

16:44:49

ТЕРЬОХІН С.А. …там обрано було три фотографії, і по цих трьох фотографіях всі готові зясувати,  кому який статевий член належить? Це перше питання.

Друге питання. А що вам заважає як Генеральному прокурору по факту оприлюднення інформації, яка є таємницею слідства, порушити кримінальну справу, не розслідуючи, а як це з’явилося, - по факту? А потім вже розслідувати, звідкіля це взяло в пресі, звідкіля це взялося у відкритих зверненнях двох мерзотників, які  сидять тут в цьому залі. Чому це ви не робите?

 

МЕДВЕДЬКО О.І. Дякую за запитання. Я ще раз наголошую, я  інформував присутніх народних депутатів, що  нам це стало відомо 13 жовтня поточного року, коли до мене з зверненням прийшов народний депутат Григорій Омельченко, який передав відповідне звернення.  У цей же день прийшла до Генеральної  прокуратури і мати з відповідною заявою. І в цей же день було допитано матір з приводу фактів, викладених у зверненні Григорія Омельченка, і також було допитано по тих фактах, які вона особисто виклала.

Що стосується порушення кримінальної справи за цим фактом за розголошення, як ви кажете. Ми діємо… розголошення таємниці досудового слідства передбачено злочин статтею 387. І в Кримінально-процесуальному кодексі записано, що питання про вирішення кримінальної справи за таким фактом при розслідуванні справи, яка підслідна, наприклад, у даному випадку органом внутрішніх справ, вирішує той орган, який проводить досудове слідство.

У зв’язку з чим ми і направили… (Шум у залі) Ми і направили для перевірки це звернення до Міністерства внутрішніх справ.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Катеринчук Микола Дмитрович.

 

МЕДВЕДЬКО О.І. Для того, щоб ми порушили кримінальну справу теж треба підстави, просто так взяти  і порушити кримінальну справу тільки на тому, що ви звернулися з відповідною заявою це не являється ще підставою.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, питання задає Микола Дмитрович Катеринчук.

 

16:47:35

КАТЕРИНЧУК М.Д. Олександре Івановичу, ви у своїй доповіді Верховній Раді України, в принципі, сказали, що слідство ведеться, всі практично процесуальні норми вони досліджуються, тобто іде слідство. Більше ви сказати не можете, тому що тут відкрите засідання. Навіть в суді такі справи йдуть тільки в закритому режимі. Так що ви зараз хочете тут з’ясувати? Ми зараз нічого не почуємо по суті цієї справи.

Тому в мене, в принципі, вже залишається тільки задати таке запитання. Скажіть, будь ласка, от ваш досвід по таких справах. Через скільки часу, термін, скажіть, будь ласка, вона може опинитися в суді? І щоб вашу роботу ви виконали, щоб злочинці сиділи за ґратами, це дуже важливо. І Верховна Рада буде за цим стежити. Дякую.

 

МЕДВЕДЬКО О.І. Я хочу сказати, що таке запитання, що я можу тут сказати, коли у відкритому засіданні відбувається це заслуховування. Дійсно, є таємниця слідства. Але вже стільки сказано по цій справі, що мені як Генеральному прокурору навіть важко щось добавити до сказаного. І це, дійсно, принесло велику шкоду для досудового розслідування.

Я, будучи слідчим, неодноразово розслідував такі кримінальні справи. Взагалі кримінальні справи такі повинні закінчуватися в двохмісячний термін. На жаль, так склалося, що не завершено це було в двохмісячний термін. Тому я вважаю, що ми приймемо рішення в найбільш короткі стислі терміни, я думаю, що в двохмісячний термін ми вкладемося і приймемо законне рішення в цій кримінальній справі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Попеску Іван Васильович.

 

16:49:21

ПОПЕСКУ І.В. Дякую. Прошу передати слово Валерію Бондику.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Валерій Анатолійович Бондик.

 

16:49:29

БОНДИК В.А. Шановний Олександре Іванович, скажіть, будь ласка, от я з вашої доповіді записав такі цифри: 8 тисяч – це фігуранти, які скоїли, тобто потерпілих злочинів,  і тільки 232 засуджено. Тобто не вважаєте ви, що дійсно латентність цих справи, цієї категорії, які, на жаль, ми по УПК віднесли до Міністерства внутрішніх справ, до органів слідства МВС, вона навмисна от такими посадовцями, як Геннадій Москаль, який…  по  території якого проходить ця справа, але жодної слідчої дії він не зробив.

Тому в мене до вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви як прокурор доцільним реагувати заходами прокурорського нагляду, тобто внести припис щодо відсторонення тих чи інших посадових осіб, від кого залежить це слідство? Тобто ви сказали, що ви пишете листи. Але ви керівник слідчої оперативної групи можете бути  по резонансним справам. Вносили припис чи не вносили? Дякую.

 

МЕДВЕДЬКО О.І. Дійсно, я назвав цифру 8 тисяч 362 – це загалом потерпілі неповнолітні від усіх злочинів за 9 місяців поточного року, а не тільки від статевих цих злочинів. Засуджено 232 особи, я казав,  за зґвалтування та 47 осіб за скоєння такого злочину, який зараз розслідується Міністерством внутрішніх справ. Велика кількість ще кримінальних справ знаходиться в суді, по яких не прийнято рішення. Знаходяться також і про проведення досудового слідства. До речі, 15 жовтня в Автономній Республіці Крим теж такий скоєний жахливий злочин – зґвалтування п’ятирічної дівчини. І особа, яка скоїла цей злочин, затримана, заарештована, йому пред’явлено обвинувачення і проводиться досудове слідство.

Латентність, безумовно, присутня, як і до всіх інших злочинів. І тому називати цю цифру об’єктивною я, безумовно, не можу. Це той факт, що зареєстрований.

Ви пишете… Приписи ми взагалі згідно кримінально-процесуального законодавства ми не вносимо. Ми вносимо подання і ми вносимо листи про проведення службових перевірок, що ми і зробили. Припис це  вноситься при проведенні перевірок так званого загального нагляду.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шпенов Дмитро Юрійович, будь ласка.

 

16:51:54

ШПЕНОВ Д.Ю. Прошу передать слово Самофалову Геннадию Григорьевичу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Самофалов.

 

16:52:02

САМОФАЛОВ Г.Г.  Прослушав вашу информацию, вот лично у меня  сегодня нет слов, чтобы выразить свое возмущение преступными  действиями сотрудников  Министерства внутренних дел, которые более полугода скрывали преступления, искалечившие судьбы детей и нанесшие колоссальный ущерб нашей державе.

В связи с этим у меня первый вопрос. Какие меры будут приняты прокуратурой к тем должностным лицам, которые это все совершали Министерством внутренних дел?

И второй вопрос у меня.  Я не услышал  ответ на вопрос моего коллеги, а все-таки: что будет с детьми и  с матерью, как будет обеспечена их охрана Генеральной прокуратурой в связи с тем, что я, например, не верю, что сегодня Министерство внутренних дел обеспечит  охрану и эффективное следствие? Ответьте, пожалуйста, на эти два вопроса. Спасибо.

 

МЕДВЕДЬКО О.І.  Я уже отвечал в своей  информации, спасибо за вопрос. Я отвечал  в своей информации фактически на ваш вопрос, что 14 октября по указанию Генеральной прокуратуры вынесено постановление следователям  об   обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие при выполнении  уголовно-процессуальных  действий.

Эта безопасность касается  обеспечения безопасности деток и их матери. Поэтому здесь приняты меры и я  думаю, что безопасность будет обеспечена и для этого  у нас существуют и органы внутренних дел, и Служба безопасности.

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Вечерко Володимир Миколайович, будь ласка.

 

16:53:36

ВЕЧЕРКО В.М. Вечерко, Партия регионов.

Слово передаю Григорию Омельченко.

 

16:53:45

ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Народний депутат Григорій Омельченко.

Шановний Олександре Івановичу! Те, що ви розказали, все правильно. Я зроблю  лише уточнення. Я до вас звертався  з депутатськими зверненнями про належну перевірку і розслідування починаючи з травня цього року. Травень, липень…

22  вересня я направив вам особисто звернення  із заявою матері, де вона вже вказує прізвище, крім  працівників  „Артеку”,  народного депутата України. На звернення від 22о вересня я вже отримав відповідь від вашого заступника.

Вдруге, чи черговий раз, зайшла мова про народних  депутатів, вам було направлене звернення з заявою матері 7 жовтня. А 13 жовтня я був з черговим зверненням у вас на особистому прийомі і в той же день приніс звернення про взяття під охорону дітей, що ви і зробили.

Тому це просто уточнення, що у прокуратурі знали …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Завершуйте, будь ласка.

 

16:54:47

ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Дайте я закінчу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, будь ласка, завершуйте.

 

ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.  Знали  ще із 22 вересня, коли  було направлене звернення. У мене питання одне. Я вас прошу вже не раз, заберіть до провадження в Генеральну прокуратуру цю кримінальну справу і дайте правову оцінку діям працівників органів внутрішніх справ, у тому числі і міністру внутрішніх справ. (Оплески)

 

МЕДВЕДЬКО О.І. Дякую, Григорію Омеляновичу, за запитання. Я  ще раз наголошую, що прізвищ народних депутатів, конкретно названі народні депутати були 13 жовтня, коли ви були у мене на особистому прийомі зі своїм зверненням. Я вам іще раз кажу. І то, що ви називаєте 7 жовтня, воно теж до нас поступило  13 жовтня. І зразу ж 13 жовтня я вже доповідав шановним присутнім народним депутатам про те, що було зроблено Генеральною прокуратурою.

Що стосується прийняття справи до провадження Генеральної прокуратури. Я ще раз наголошую про те, що завтра ми проводимо з цього приводу нараду. Я заслуховую всіх людей, які присутні, які мають відношення до цієї кримінальної справи, і буде вирішено питання по суті заявлених клопотань.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Корж Віталій Терентійович, будь ласка.

 

16:56:09

КОРЖ В.Т. Прошу передати слово Сергію Соболєву.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Соболєв Сергій Владиславович, будь ласка.

 

16:56:14

СОБОЛЄВ С.В. Шановний Олександре Івановичу! От переді мною задавала запитання людина, яка вийшла, як він заявив, з партії, бо не хоче бути в одній партії з вбивцями і насильниками. Але залишається у фракції, бо боїться втратити свій мандат, щоб далі відповідати реально за все, що ця людина скоїла.

Скажіть, будь ласка, Омельченко робив звернення декілька років тому стосовно скоєння злочинів, які були не перевірені остаточно Віктором Федоровичем Януковичем, у тому числі щодо зґвалтування. Ви надали відповіді всі вичерпні? Чи ви вибірково вибираєте одних народних депутатів, а інших не вибираєте?  (Шум у залі)

Я хотів би, щоб Григорій Омелянович повторив свій запит вам, і ви надали, на кінець, цю відповідь. Якщо йому це не вдасться, я можу це зробити. Дякую.

 

МЕДВЕДЬКО О.І. Дякую. Я  що можу відповісти. Це, такого звернення до нас, ну, на цей час не надходило. Якщо це було раніше, називався, як мені здається, 2004 рік, я тоді не працював, я не знаю, як вирішувалося таке.  Буде звернення –  ми зобов’язані його розглядати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Івановичу. Будь ласка, сідайте, час вичерпаний.

Я запрошую до слова з інформацією міністра внутрішніх справ України Луценка Юрія Віталійовича.

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Шановні народні депутати! Шановні присутні! Відразу хочу оголосити деякі загальні цифри.

Упродовж 2007 року і 9 місяців поточного року у провадженні  слідчих органів внутрішніх справ перебувало 536 кримінальний справ, порушених за фактами вчинення стосовно загалом 707 малолітніх осіб розпутних дій за ознаками злочинів, передбачених 156 статтею. У зазначених справах до кримінальної відповідальності притягнуто 469 осіб, пане народний депутат, який розказував про неефективність МВС.

Друге. Дійсно, в нашому провадженні серед цих сотень справ знаходиться і кримінальна справа 54-2742 за фактом вчинення злочину по розбещенню неповнолітніх. І я коротко хочу пройтися по історії розслідування цієї справи. Усіх кого цікавить істина на емоції, просив би слухати.

Ітак, 16.04 квітня до нас надійшла перша заява матері потерпілих дітей, в якій було зазначено, що її батько торкається за різні частини тіла, також цілував і щипав. Опитати дитину мама не дозволила. ОХМАТДИТ надав довідку про те, що немає пошкоджень статевих органів. У зв’язку з цим. Да, і відбулася зустрічна заява батька, в якій він казав, що йдеться виключно про майнові питання в ході розірвання шлюбу і він, як і кожен батько, гладив, похлопував і тощо дітей.

У зв’язку з цим, 24 квітня міліція прийняла рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Я прошу заспокоїтись і дослухати.

Двадцять другого травня прокуратура скасувала рішення  і направила матеріали на додаткову перевірку. Я цитую лише те, що  не представляє собою службову таємницю. Але, підкреслюю, ті хто розказує, що сім місяців справа не розслідувалась мають знати, що  перша заява стосувалася виключно побутових дрібниць, які не могли знайти свого відображення у порушенні кримінальної справи.

15 травня до нас надійшла друга, дійсно, надзвичайно важлива заява мами про те, що її діти на протязі трьох років були розбещеними  батьком та  іншими особами, які вступали з ними в неприродній спосіб статевий зв'язок. Вона до цього додала акти поліграфу, який вона    провела на стороні з адвокатом, але є про це експертиза,  який підтверджує нібито правдивість наданих показів. Кажу нібито, бо це не процесуальна дія.

26.05. мама надала ще більш розгорнуту заяву, а також відео виступу дітей про дії в відеокамеру, в якій вони детально розповідали про скоєний злочин.  В зв’язку з цим міліція, як і в кожній такій справі для порушення кримінальної справи направила дітей на освідчення судово-медичну експертизу.   На жаль, акт судово-медичної експертизи і  по одному і по другій дитині дослівно „ будь-яких тілесних ушкоджень не виявлено”.

Тільки у зв’язку з цим міліція не могла юридично порушити кримінальну справу. При цьому можу також підтвердити правоту Генерального прокурора, що міліція не зробила  достатніх опитувань інших потерпілих в  справі і пошуку інших можливих доказів вини.

10.06. прокуратура Дніпровського району порушила кримінальну справу, що відкрило дороги, дорогу не до  акту, а до експертизи судово-медичної експертизи. Відтак 22.06. було направлено дітей на експертизу, не на акт    зовнішнього огляду, а на експертизу судово-медичної експертизи, яка і встановила те, що у дітей є, я думаю, скажемо так, було втручання  сторонніх жорстких предметів в організм дітей.

23.07 я особисто отримав запит народного депутата Лукаш, по якому я став знайомий з цією справою. В зв’язку з цим ця справа стала на моєму особистому контролі і була передана з районного управління міліції до міського управління міліції.

27.07 експертиза дала нам висновки. Я не буду їх цитувати з огляду на моральні перешкоди, але ще раз підтверджую про стороннє втручання твердих, тупих предметів, якими можуть бути і інші статеві органи. А також, а також було проведено протягом декількох днів, в зв’язку з порушенням кримінальної справи, вилучення речових доказів, комп’ютерів, фотоапаратів тощо. (Шум у залі)

3.08 відбулося вивчення справи в Генеральній прокуратурі України і було об’єктивно правильно констатована тяганина і дані відповідні вказівки.

14.08 була порушення кримінальна справа проти батька потерпілого, який 17.08 за поданням суду був арештований і йому було пред’явлено звинувачення.

20.08 відбувся допит сина, який підтвердив, що батько та інші особи в Києві та на території „Артеку”, як він заявляв, а потім виявилось, що це службова територія, яка не має відношення до дитячого комплексу, ґвалтував його та сестру.

21.08 відбулося впізнання дітьми ймовірних підозрюваних працівників „Артеку”.

26.08 – висновок перевірки ходу слідства за зверненням народного депутата Лукаш, була передача в Головне слідче управління МВС.

2.09 – справа-впровадження ГСУ МВС України, відбулася експертиза комп’ютера, інтернет з’єднань, відпрацьовані працівники „Артеку”, виїмка їхніх службових документів та інших необхідних доказів на території півострова Крим.

12.10 справа витребувана в Генеральну прокуратуру України.

13.10 відбулась заява депутата Партії регіонів про причетність депутатів, про що ніколи за 7 місяців слідства не було жодної офіційної і неофіційної заяви тих, хто проходив по цьому слідству.

14.10 нам Генпрокуратура, нарешті, підтримала наше клопотання про обшук у підозрюваних працівників „Артека”. До цього часу ця справа місяць лежала там, близько місяця.

15-го були допитані син та дочка, які дали покази про ґвалтування батьком та іншими  сторонніми особами  у Києві та на території „Артеку”. Також у цей день, нарешті, ми отримали показ про ймовірну причетність народних депутатів України, це було вперше за 7 місяців слідства.

У зв’язку з цим   16-17 відбулось  відтворена обстановка на київській квартирі, де, можливо, проводилися ґвалтування дітей  батьком та іншими сторонніми особами, у тому числі, ймовірно, народними депутатами  України. Слідчий експеримент не підтвердив правоту дитини, яка не впізнала квартиру.

Ці та інші розбіжності між  показами тих, хто проходить по справі, і реальними оперативно-слідчими доказами дозволяють слідству  висунути три версії.

Перша. Ґвалтування відбувалося батьком.

Друга. Ґвалтування  відбулося батьком та іншими  дорослими особами чоловічої статі.

Третя. Про ймовірне створення штучних доказів для шантажу з метою вимагання  і отримання матеріальної винагороди.

Раз вже відкрили відкрите засідання, повідомляю, що за останні декілька днів нами, міліцією, з повним дотриманням КПК зафіксовано факт вимагання   2 мільйонів доларів  адвокатами потерпілої у народного депутата України від фракції БЮТ.

Я вважаю, що це свідчить про цинічне використання  біди дітей у політичних іграх той, хто хоче отримати  чергову шапку, на разі шапку Мономаха.

У мене все. (Оплески) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Записуйтесь на запитання, будь ласка.

Ларін Сергій Миколайович, будь ласка.

 

17:06:39

ЛАРІН С.М. Прошу передати слово Чечетову.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чечетов Михайло  Васильович.

 

17:06:46

ЧЕЧЕТОВ М.В. Уважаемый Юрий Витальевич,  согласно 112 статьи Уголовно-процессуального кодекса   дела, где необходима проверка по депутатам Верховной Рады должна расследовать Генеральная прокуратура Украины. Если нет, то суд признает все действия МВД  незаконными.

Вопрос: «Почему до сих пор  не передано дело по надругательству  над малолетними детьми  в Генеральную прокуратуру Украины?» Спасибо.

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Дякую за запитання. Я думаю, ви щойно отримали відповідь  від Генеральної прокуратури України.

Не ми вирішуємо, хто веде справу, вирішує виключно Генеральна прокуратура. Наразі ми діємо в рамках своєї підслідності, бо відповідна стаття про розбещення неповнолітніх, в якій висунуто звинувачення виключно проти батька дітей, є виключно в міліцейській підслідності. Покази дітей на того чи іншого свідка, з моєї точки зору, є лише першим кроком для встановлення істини. В разі затвердження цих показів, в разі підтвердження їх іншими доказами і в разі, якщо такими насильниками виявляться народні депутати, очевидно, Генеральна прокуратура прийме правильне рішення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондаренко Віктор Вікторович.

 

17:07:56

БОНДАРЕНКО В.В. Прошу передать Елене Лукаш слово.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лукаш Олена Леонідівна.

 

17:08:01

ЛУКАШ О.Л. Господин министр, я действительно сообщала вам об этом преступлении еще летом. И вы знаете, две вещи потрясли меня больше всего: первая – это ответ начальника Днепровского РУГУ МВС Украины мне о том, что с отцом була проведена виховна профілактична бесіда на правову тематику, дуже зворушливо; и второе, что меня потрясло больше всего, это ответ вами лично корреспонденту «5канала» о том, чи ви об'єктивно розслідуєте справу. Вот в связи с этим у меня один человеческий  и один профессиональный вопрос. Первый: что бы вы сделали как отец двоих детей, если бы с вашими детьми произошло нечто подобное? Как бы вы реагировали и кого бы вы обвиняли? И кому бы вы поверили в этом случае?

И второй вопрос процессуальный. Вы знаете, срок досудебного следствия – два месяца. Я сообщила вам об этом в июле, мать сообщила в начале весны. Скажите, пожалуйста, что...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

 

17:09:09

ЛУКАШ О.Л. Скажите, пожалуйста, что семь месяцев мешало вам и органам Министерства внутренних дел довести до логического завершения досудебное следствие в этом деле?

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Дякую. Я думав, що я розповідав, можливо, із-за шуму ви не почули. Пані Лукаш, ви як юрист послухайте, будь ласка, кожне слово. Перша заява – про пощипування, пошльопування та цілування дитини – не знайшла своїх об'єктивних доказів насилля, через те, що дітей не дала опитати мама, ніяких експертиз на той момент не існувало, і справа дійсно закінчилась виховною бесідою ймовірного скандалу в сім'ї       під час розриву шлюбу.

Друга заява була надзвичайно  серйозною, ви праві. Це друга заява, яка поступила, як я щойно сказав,  15.05 була надзвичайно  серйозна, і міліція призначала акт судово-медичної експертизи – єдине, що вона могла зробити в цій обставині. Акт судово-медичної експертизи встановив: жодних тілесних пошкоджень у дітей немає. На жаль, це факт, і ми сьогодні маємо встановити в тому числі і правдивість такої експертизи. В ході слідства це буде вияснено. Але саме такий акт і призвів до чергової помилкової відмови в порушенні кримінальної справи, це правда. І лише з допомогою  прокуратури міста, яка самостійно порушила  кримінальну справу, а вона має на це підстави, ми змогли направити дітей не на огляд, а на експертизу, а це можливо виключно в рамках кримінальної справи.

І тільки в зв`язку з цим ми вияснили, що є внутрішні  пошкодження дітей, а отже було насилля. З цього часу, це співпало з вашим запитом, з цього часу справа пішла швидко і енергійно. З цього часу були опитані всі  потерпілі, можливі причетні і аж до жовтня-місяця  ми були впевнені, що до кінця року ця справа буде в суді. тим не менше з подачі депутата Партії регіонів виявилося, що йому відомо про наявність інформації про причетність депутатів, і саме від 13 жовтня наступив новий етап: ні мама, ні діти, ні депутати – ніхто до цього часу мене не повідомляв про  наявність будь-яких показів щодо депутатів. 15 жовтня ми  отримали такі процесуальні докази. З тих пір допитані два народних депутата, завтра планується третій. З тих пір проведені всі необхідні слідчі дії. З тих пір були обшуки. З тих пір були виїмки, призначені експертизи.

Я впевнений, що ця справа завершиться вироком для тих, хто розбещував дітей.

Якщо ви запитали другу частину по-людські, по-людські відповім. Як батько, я перед Богом і людьми клянуся, що буду робити все, щоб ті, хто винен в нанесенні таких травм дітям, відповів найсуворішим вимогам  українського законодавства.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стойко Іван Михайлович.

 

17:12:03

СТОЙКО І.М. Дякую.  Іван Стойко, група „За Україну!”.

Шановний  Юрію Віталійовичу, знаєте, неможливо спокійно слухати те, про що ви говорили, Генеральний прокурор,   як батько до батька звертаюся. Скажіть, будь ласка, отой спротив, який чинили міліціонери на протязі майже півроку, тобто один раз закривали справу, другий, мені цікаво, де вони зараз, і чи ви знали про це особисто, і чи вони якось покарані.

І ще одне питання. Чи ви як міністр відчуваєте теж свою відповідальність за ці справи, принаймні моральну, дійсно, як батько? Дякую.

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Дякую. Пане Іване, я, напевно, вам не буду повторювати втретє те, що сказав фахівцям. Очевидно, почитаєте мої відповіді – і побачите, що я правий. Якщо акт експертизи говорить про відсутність тілесних ушкоджень, не можна порушити кримінальну справу. Ну, на жаль, таке законодавство. Ви його приймали, пане депутат, тут. Тим не менше, сьогодні підозрюваний в тюрмі, в ізоляторі, якщо бути точнішим. Сьогодні допитані всі, хто, ймовірно, там був разом з ним і ґвалтував дітей, і сьогодні проводяться всі необхідні слідчі дії.

Щодо моїх почуттів, я винен за все, що відбувається в Україні, за кожен не розслідуваний злочин. Я цей тягар несу і буду нести стільки, скільки мені відпущено.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сас Сергій Володимирович.

 

17:13:26

САС С.В. Прошу передати слово народному депутату Боднар Ользі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Боднар Ольга Борисівна, будь ласка.

 

17:13:34

БОДНАР О.Б. Ольга Боднар.

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Я вибачаюся, перепрошую, пані Ольга. Службове розслідування по депутатам за ініціативою Генеральної прокуратури  призначено. Безумовно, будуть суворі покарання за недоробки у справі. Я прошу вибачення.

 

БОДНАР О.Б. Дякую. У мене кілька запитань. Перше. Дивіться, поліграф. А чи буде проводитись цей поліграф фахівцями, спецорганами? Тому що питання дуже велике. Чому не розглядається ще одна версія: якщо ґвалтування відбулося, чому не розглядаєте версію, що це може бути не батько і не ті підозрювані, які йдуть зараз? 30 тисяч фільмів, там, і всього іншого порно. Там були зображені ці діти чи інші?

І останнє питання. Як діти могли впізнати серед 450 фотографій 3 окремих особи? Дякую.

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Єдине, що я маю сказати, про те, що поліграф має велику легенду, але насправді покази поліграфа не являються речами, які призводять до звинувачення. Це лише консультативні, я би сказав, дорадчі матеріали,  які бере до уваги слідство в ході розслідування.

Цей поліграф був проведений без міліції, виключно була мама, адвокат, педагог і діти. Ми його взяли як дорадчі матеріали, як консультативні матеріали. Я не впевнений, що слідство прийме рішення про проходження поліграфу, але цього і не виключаю. Я не керую слідством, не маю на це ні повноважень, ні підстав. Це прийме рішення виключно слідчий.

Стосовно як діти впізнавали, кого впізнавали і все інше, є таємницею слідства і я, безумовно,  вам цього не скажу. Але я ще раз хочу наголосити, деякі речі під час допитів, а також нестиковки того, що заявляли і того, що заявлялося насправді, призводить слідство до необхідності розглядати і третю версію: про штучне створення доказів з метою зиску.

Я ще раз кажу, нами протягом двох днів позавчора і вчора вночі було зафіксовано контакт адвокатів потерпілої сторони, які зафіксовані на аудіо і відео, в… (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте відповідь, будь ласка.

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. …з точним дотриманням Кримінально-процесуального кодексу для того, щоб діти перестали упізнавати народних депутатів. Цей факт також є, і я вважаю, що він має бути відомим суспільству, щоб цю справу в кінці кінців перестали політики коментувати. Це справа слідства, а не політиків, і досить користуватися дітьми.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Соболєв Сергій Владиславович, будь ласка.

 

17:16:11

СОБОЛЄВ С.В. Прошу передати слово Забзалюку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Роман Омелянович Забзалюк.

 

17:16:17

ЗАБЗАЛЮК Р.О. Юрій Віталійович, чи правильно ми зрозуміли вас…

Юрій Віталійович, чи правильно ми вас зрозуміли, що, дійсно, через сім місяців  ведення чинної справи зявилися, можливо, фігурантами по цій справі представники особи, що мають відношення до Верховної  Ради? І яким чином, на вашу думку, була заява з боку окремих народних депутатів, які  опиралися на факти, окремі, можливо, факти таємниці слідства?

І ви заявили про те, що вами зафіксовано факт вимагання або шантажу окремих народних депутатів 2 мільйонів доларів. Що передбачається тоді у відповідності до законодавства?

 

ЛУЧЕНКО Ю.В. Дякую. Я ще раз повторюся, що в ході семимісячного розслідування цієї справи ми мали покази на батька, на інших дорослих осіб, які працювали в „Артеку” та інших, але ніколи не згадувалися народні депутати  по прізвищу або за посадою.

12 жовтня справа була  витребувана для пробірки в Генпрокуратуру, 13 жовтня народний депутат Партії регіонів, а за ним і народний депутат партії БЮТ заявили про причетність депутатів. 14 мама дала покази в прокуратурі, наскільки я розумію, а 15 діти дали покази спільній групі міліцейсько-прокурорській групі, які підтвердили  ці покази і  провели опізнання.

Це лише перший крок до встановлення істини, якою б вона не була. З моєї точки зору говорити сьогодні про причетність депутатів можна лише, як одну із версій висунутої в ході слідства. Тим більше вона була, мене особисто, я це повторюся, і цього не приховую,  дивуюся чому це являється лише через  сім місяців прямо в переддень початку кампанії, при чому не з вуст потерпілих, а  з вуст народних депутатів, які ніколи не цікавилися, принаймні один із таких Партії регіонів ходом цієї справи.

Стосовно вимагання, як і все вимагання воно передбачає покарання в разі встановлення відповідних термінів  позбавлення волі. Слідство знову ж таки покаже, ми зафіксували цей факт, говорю про це, тому що, щоб  зрозуміти навколо цієї справи плетуться політичні інтриги.

Можу вам додатково повідомити, що наприклад народний депутат Сівкович у себе в офісі проводив опитування начальника Дніпровського рай управління з вимогами дати покази на Луценка, Ярему, або БЮТ скільки вони заплатили, аби ця справа розслідувалася в’яло.

Навколо цього починається політичний процес. І я заявляю про ці факти лише для одного, припинити їх і дати слідству, міліції і прокуратурі довести справу до юридичного, а не політичного завершення. (Оплески)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний Юрію Віталійовичу! У зв’язку з тим, що ви дозволяєте собі не коректні висловлювання я змушений буду  надавати слово народним депутатам України прізвища, яких ви називаєте в залі. Тому я би просив би вас, будь ласка, при відповідях бути коректним.

Будь ласка, наступне питання задає Сухий Ярослав Михайлович.

 

17:19:18

СУХИЙ Я.М. Шановний Юрій Віталійович! Я особисто не можу повірити, я не хочу вірити, що в нашому залі серед нас є паскуди, як сказав колеги Терьохін цілком правильно, які опорочили не тільки себе, а і всю Верховну Раду, а між іншим, між нами кажучи є ще вищий суддя, якщо це дійсно мало місце, то їх ще й Господь бог покарає.

У вас я хочу ось що запитати.  Юрію Віталійовичу, не перший раз ви тут звітуєте як міністр, я знаю, наскільки ви любите свою роботу, але ваша емоційність, нерівноваженість, невитриманість робить вам в котре паршиву послугу, стоячи тут на трибуні.

Скажіть, будь ласка, 7 місяців велося слідство. Що ви зараз тут робите? Ви намагаєтесь захистити своїх підлеглих за ту волокіту, ви ж кажете, що була волокіта, але разом з тим вона мала тому-то, тому-то, тому-то. У мене перше питання. Чи особисто ви як міністр зробили якісь висновки з того, що відбулося? Це перше.

І друге. А може від того і виникли прізвища цих депутатів, що ваші підлеглі не розслідували цю справу?

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Я хочу вам сказати наступне. У даному випадку тут, ви питаєте що я роблю, я прийшов на ваш виклик і даю ту інформацію, яку ви хочете чути і яку я можу надати. Жодного слова неправди в моєму виступі немає.

З іншого боку, я ще раз підтверджую, що міліція по першому випадку, з моєї точки зору, не винна, по другій заяві, з моєї точки зору, не вчинила всіх необхідність заходів для активного розслідування справи. Службове розслідування, ініційоване Генпрокуратурою, це встановить.

Стосовно невдач чи вдач, ви також на окрузі напевно кажете, ми ініціювали закон, але його не прийняли. Є об’єктивні речі, а є суб’єктивні, всі хто суб’єктивно саботував або не хотів розслідувати справу, будуть жорстоко покарані. Це буде за наслідками службового розслідування, яке ініційоване Генеральною прокуратурою України.

Стосовно причетності тих чи інших осіб, ще раз хочу запевнити, в цій справі не може бути жодних сумнівів в об’єктивності ведення слідства. Хоча б тому, що в спільній групі працюють і прокуратура, причому високопоставлені працівники прокуратури і міліція, причому найвисокопоставленіші, які можливі тут, і експерти, і педагоги, і мама потерпілих. На цей момент необхідно час і бажано було ще й тишу для того, щоб справа була об’єктивно і швидко розслідувана. На жаль, другого я бачу не буде, але тим не менш справа рухається об’єктивно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоян Олександр Миколайович.

 

17:21:52

СТОЯН О.М. Пане Луценко, як ви вмієте ловити злочинців, вся Україна побачила на тому тижні, замість Лодзинського ви впіймали керівника прес-служби Президента України. Але в мене питання інше, про вашу відповідальність і вашу порядність.

Два роки тому з трибуни, на якій ви зараз стоїте, ви нам розповідали  про справу Колесникова про відірвані ноги, руки, літаки й багато іншого і сказали: „Я клянусь, якщо ця справа буде сфальшована – винні будуть наказані, а я піду у відставку”. Суд доказав, що ця справа сфальшована і зобов’язав вас вибачитися  під Колесниковим.

У мене до вас звернення. Якщо ви мужчина, якщо ви маєте честь – використайте цю трибуну, вибачтесь перед Колосниковим, нашим колегою, і підіть у відставку ми будемо вам вдячні за це. (Оплески)

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Шановні народні депутати! Не сумнівайтесь, як тільки буде відповідне рішення суду, я це зроблю, бо ніколи не боявся вибачатися. Справа знаходиться у Верховного Суді України. Як тільки буде рішення, я ніколи не боявся вибачатися, бо є живою людиною, яка помиляється і вміє визнавати свої помилки. Мало того, я можу сказати про те, що  в побутових умовах, зустрічаючись з паном Колосниковим, ми давно вже вияснили стосунки, в тому числі він отримав вибачення від імені служби.

Тепер щодо моєї роботи. Так, я вмію працювати. Доповідаю вам, сьогодні був затриманий  при отриманні хабара начальник виборчого штабу Партії регіонів у Святошинському районі Києва і арештований. ((Оплески)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Віталійович, ви партійність встановлюєте під час затримання?

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Ні. Після того, коли починають народні депутати вимагати відпустити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що ви повинні знати про ті дії, які ви робите з трибуни, ви є міністром внутрішніх справ. І якщо я також особисто можу сказати, що коли в мене сталася пригода, ви ставили питання з’ясувати, до якої партії належить потерпілий.  Я прошу, будь ласка, не вмішуйте партії в розслідування кримінальних справ.

Міщенко Сергій Григорович, задає питання.

 

17:24:02

МІЩЕНКО С.Г. Дякую, за запитання. Дякую, за можливість дати запитання.  Я хочу… Ярославе Сухий, дайте мені, будь ласка, задати запитання.

Я хочу задати як бувший слідчий, який розслідував таку категорію справ в органах прокуратури. На жаль, ми змінили підслідність цю і віддали органам внутрішніх справ. Я був проти цього. І тому я відповідаю тим депутатам, чому прокуратура не може зараз розслідувати ці справи, а вони знаходяться в іншій підслідності. Тому я    коротко три запитання.

Перше запитання. З 17 серпня  уже два місяці пройшли строки. Чи будуть продовжуватися ці строки розслідування кримінальної справи і в який час вони будуть завершені?

Потім.  Розголошення слідчих дій – це така ж сама кримінальна справа, яку повинні порушувати органи внутрішніх справ. Можна? Мені  не давали можливості  завершити запитання, буквально 20 секунд?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, завершуйте.

 

17:25:12

МІЩЕНКО С.Г. Дякую. Тому що, не дай Бог, якщо цим депутатам і їх сім’ям прийдеться  „відмиватися”, то, не дай Бог,  тим депутатам, які зараз звинувачують без  суду цих людей, як цим дружинам і дітям виходити на роботу і навчатися? Хто потім буде „відмиватися” від цього?

Тому я прошу, Юрію Віталійовичу, порушити кримінальну справу  про розголошення слідчих дій.

І останнє. Якщо є  факт вимагання 2 мільйонів доларів, чи порушена кримінальна справа, чи затримана особа, яка вимагала ці 2 мільйони доларів? Дякую.

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Дякую. Перше. Справа продовжена, відповідне клопотання задоволене.

Друге. Порушення кримінальної справи про розголошення слідчих дій виключена підслідність прокуратури, хоча це питання може вивчатися і в рамках існуючої кримінальної  справи  і воно буде вивчатися.

Скажу відверто. І ми, і прокурорські працівники вважають за необхідне  сконцентруватися в першу чергу  на розслідуванні справи  об’єктивно. Хоча не виключаю    і того, що за зверненням пана Терьохіна прокуратура може порушити фактову справу і розслідувати звідки пішов витік, який зганьбив і всю Україну, і окремих народних депутатів, які вважають себе непричетними до цієї справи.

І останнє. Дача хабара відбувалася два дні, відбувалася і до мого виступу. Якщо  вони не чують, то можливо і відбувається ще й зараз. Ми чекаємо повідомлень про те, що люди затримані і будуть відповідати згідно чинного законодавства.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зубов Валентин Сергійович.

 

17:26:51

ЗУБОВ В.С.  Юрий Витальевич, я прошу  меня выслушать. Юрий Витальевич, народный депутат Зубов, я здесь.

Юрий Витальевич, я думаю  вполне справедливо в зале возник вопрос: почему,  вернее, имена народных депутатов были названы только через 7 месяцев после начала следствия. И, это вы правильно сказали, наводит на размышления, что это больше погоже на политический наказ и политическую провокацию.

Вы сказали в своем докладе, что следствие изъяло огромное количество вещдоков, включая компьютеры, видеофильмы, порнофильмы так далее. Не раскрывая тайны следствия, вы мне ответьте на один вопрос: следствия сегодня обладает, в распоряжение следствия находятся видеофильмы, где засняты народные депутаты в этих мерзких сценах.

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Я не маю права розголошувати деталі слідства, можу лише сказати про те, що всі фотографії порнографічного характеру містять виключно дітей, жертв, але немає їхніх насильників.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, сідайте, будь ласка.

Репліка –  Сівкович Володимир Леонідович.

 

17:28:15

СІВКОВИЧ В.Л. Сівкович Володимир Леонідович.

 Юрій Віталійович, не тікай. Юрій Віталійович мене звинуватив, що я опитував начальника районного Дніпровського МВС.

По-перше. Його до мене привів народний депутат Смітюх, і ми вдвох з ним говорили.

А по-друге. Він оправдовувався, що йому було стидно закривати ці справи, і тому ці справи закривав начальник відділу кадрів. А другий раз, не дивлячись на те, що був уже огляд, і було написано гіпертрофірування органів, Юрій Віталійович говорить зовсім неправду, що огляд медекспертизи нічого не показав (це йому підлеглі доложили, щоб йому легше було отут з трибуни брехати). І другий раз закривав ............., хоча положено було відмову в кримінальній справі підписувати самому начальнику райвідділу.

Я його питаю: „А скажіть, будь ласка, чому ти сам не підписував? Тобі стидно було чи тобі хтось дзвонив, чи хтось говорив”. Він говорить: „Да, перший раз прийшов Багіров з цим обвинуваченим, який зараз в тюрмі, з ним поговорив, вони з ним договорились, і він дав команду начальнику відділу. А другий...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

 

СІВКОВИЧ В.Л.  ....а другий – дзвонили високі посадові особи...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте.

 

СІВКОВИЧ В.Л.  ...а другий говорить: „Да, був дійсно дзвінок високої посадової особи, я назвати не можу”. А Юрій Віталійович, мабуть, боїться, що це він йому дзвонив або хтось його із замів. І тому сьогодні так почав кричати мою фамілію. Це перше.

Друге. Юрій Віталійович перший, хто нарушив закон і сказав, що діти усиновлені, він сказав це 14 жовтня. І по цьому факту потрібно відкривати кримінальну справу проти міністра і гнати його к чортової матері в другий раз з роботи. (Оплески)

 

ІЗ ЗАЛУ.  Ганьба! (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Шановні колеги, названо прізвище народного депутата Смітюха. Прошу одна хвилина репліка.

 

ІЗ ЗАЛУ. Давай! Давай! (Шум у залі)

 

17:30:17

СМІТЮХ Г.Є. Шановні народні депутати, ну у зв’язку з цим, що пан Луценко назвав фамілію Сівкович, я хочу пояснити деякі ситуації.

Дійсно, коли стали обставини відомі, що якоби хтось із депутатів може бути причетним до цієї справи, безперечно я по особистій ініціативі маю на це повне депутатське право, зв'язався з начальником райвідділу для того, щоб поговорити з ним чисто, поговорити і з’ясувати для себе так є підстави там в звинуваченні чи немає, були там прийняті відповідні процесуальні дії, які відповідають повному розслідуванню чи ні.

І ми, дійсно, поговорили. Жодного, жодного натику на пана міністра, щоб якоби він дав свої покази, що пан Луценко, я до вас звертаюся, якоби причетний до цієї справи по тому, щоб не вчасно було розслідування. Жодної справи не було. Але було, в цій бесіді було підтверджено паном Станкевичем, який являється начальником районного відділу в тому, що „відомий” правозахисник Багіров, да, раніше судимий приходив до начальника райвідділу і пропонував, щоб він…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за інформацію. Шановні колеги, я хочу звернутись також зараз до Юрія Віталійовича, тільки що зателефонував сюди до сесійної зали Ігнатута Сергій Михайлович керівник виборчого штабу Святошинського району міста Києва Партії регіонів, який працює на своєму робочому місці і дуже здивований такій інформації, яку сказав міністр.

(Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я запрошую до виступу…

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Можу підтвердити, що заступник…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Карпачову Ніну Іванівну.

 (Шум у залі)

 

КАРПАЧОВА Н.І. Шановний Голово! Шановні народні депутати! Дорогі співвітчизники! Дякую за можливість виступити сьогодні на моє особисте прохання.

Як уповноважений з прав людини не перестаю повторювати: права людини починаються з прав дитини. Тому дозвольте висловити свою позицію як омбудсмана з точки зору норм міжнародного права та національного законодавства щодо дій держави  у подоланні такого ганебного явища, як сексуальна експлуатація дитини, а також позицію щодо розслідування справи стосовно захисту  двох малолітніх дітей.

 Справа, яка стала  предметом розгляду  парламенту, на жаль, не є поодинокою в Україні. Як свідчить моніторинг Уповноваженого з прав людини, кількість засуджених осіб за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи де потерпілими є діти за останніх 5 років становить 3130 осіб. Зверніть, будь ласка, увагу на представлену вам таблицю. Це конкретна статистика.  Із наведеної інформації випливає, що постраждалих неповнолітніх набагато більше і додайте ще латентність цього виду злочину. А за кожним таким злочином доля конкретної дитини, її майбутнє, за яке ми всі з вами  разом відповідальні.

Про те публічні звинувачення на адресу конкретних осіб, політичних діячів правоохоронців, журналістів поставили під сумнів повагу до принципу верховенства права в Україні і, передусім,  до презумпції не винуватості, не розголошення таємниці досудового слідства та таємниці усиновлення.

Конфіденційна інформація про особу цинічно розтиражовано окремими ЗМІ журналістами, а також посадовцями викликало у суспільстві стан морально-психологічного шоку.  Відтоді  все суспільство,  яке в прямому ефірі зробило співучасником цих подій, дійшло до крайньої межі. Ще крок – і точка неповернення може стати реальністю.

У 92 році, а потім у травні 2008 року пленум Верховного суду України у своїй постанові про судову практику у справах про статеві злочини та статеву недоторканість особи звернув увагу на неприпустимість натуралізації опису. Тобто надмірної деталізації в обвинувальному висновку та вироку обставин вчиненого злочину, що унеможливлює його публічне оголошення, а також навіть підлягає скасуванню як такий, що принижує гідність потерпілої особи.

Зрозуміло, якщо в судовій практиці подібне є неприпустимим, тим більше це є неприпустимим у публічних обговореннях, у ЗМІ в тому числі посадовими особами. Здійснюючи парламентський контроль за дотриманням прав людини та реагуючи у межах закону на звернення у липні цього року матері потерпілих, постраждалих дітей, скарга, до речі, стосувалася розбещення неповнолітніх батьком, Уповноваженим взято справу на контроль, зберігаючи при цьому конфіденційну інформацію, а також отримані відомості про особисте життя заявниці та інших причетних до заяви осіб, у відповідності до статті 14 Закону про Уповноваженого з прав людини.

З огляду на скаргу матері, яка вже 4 місяці тоді потерпала від поліцейського свавілля, мною було відкрите провадження та надіслано звернення до прокурора Дніпровського району міста Києва, який тоді здійснював нагляд за розслідуванням кримінальної справи, порушеної на той час за фактом розбещення неповнолітніх.

Як вже пролуналося, 14 серпня було порушено кримінальну справу щодо батька потерпілих дітей. Пізніше, під час мого провадження, батько двох дітей після свого арешту звернувся до Уповноваженого з прав людини щодо захисту своїх прав та забезпечення неупередженого слідства. Він також, до речі, поскаржився на зволікання досудового розслідування з боку Головного  слідчого управління МВС, зазначивши при цьому, що протягом двох місяців після арешту його лише  двічі викликав слідчий для слідчих дій.

В ході провадження Уповноваженого було встановлено, що у справі досі не проведено судово-медичної та психолого-психіатричної експертиз підозрюваного, що мало би бути зроблено насамперед.

Тому у мене питання що шановного Юрія  Віталійовича: „Чому досі це не зроблено і що заважає це саме слідству?” Це елементарні речі для кожного слідчого і як міністр він має це знати.

Під час відвідання заарештованого у Лук’янівському СИЗО  було  з’ясовано, що спекуляції навколо його безпеки, принаймні, на сьогодні є безпідставними. У своєму зверненні до міністра внутрішніх справ та Генерального прокурора України я просила повідомити, які  заходи вживаються для всебічного і об’єктивного розслідування  справи, встановлення   та притягнення до кримінальної відповідальності  осіб, причетних до цього ганебного факту. І останнє моє звернення до Генерального прокурора було пов’язане з проханням  взяти справу (я це зараз нову повторюю з цієї трибуни), взяти справу з огляду  на її резонансність та  небезпеку дітей та матері до провадження Генеральної прокуратури України з залучення фахівців Служби безпеки  України.

Окрім того, я звернулась до міжнародних  організацій, зокрема, представника ЮНІСЕВ в Україні щодо можливості надання притулку дітям-жертвам насильства за межами України у разі такої потреби.

Шановні народні депутати, дозвольте привернути вашу увагу  до  підписаної Україною  ще у 2007 році  Європейської конвенції про  захист дітей від сексуальної експлуатації  та сексуального розбещення, яка  запроваджує високі стандарти захисту дітей-жертв сексуальних злочинів.  Зазначений міжнародний акт  передбачає максимальне врахування  під кримінального провадження  та досудового розгляду інтересів дитини-жертви та дитини-свідка, захист їхнього  приватного життя,   конфіденційності та запобіганню публічному поширенню будь-якої інформації, яка б могла призвести до встановлення їхньої особи. Це цілком відповідає статті 10 Європейської конвенції з прав людини та статті 16 Конвенції про права дитини. А тому звертаюсь з цієї трибуни до Президента України, до народних депутатів України з проханням невідкладно розглянути питання щодо ратифікації зазначеної конвенції Ради Європи. Водночас звертаюсь до Кабінету Міністрів України з проханням розробити та забезпечити реалізацію заходів щодо психологічної, фізичної та соціальної реабілітації дітей, які стали жертвами статевих злочинів.  

Хотіла б акцентувати увагу на інтернет-педофілії. За даними ООН це ганебне явище із жахливою швидкістю набирає обертів в усьому світі. Понад 75 відсотків усієї дитячої порнографії поширюється саме через Інтернет. Кількість педофілів, постійно підключених до Інтернету, становить близько 750 тисяч осіб, а щорічно в  світі в порнобізнес залучається до двох мільйонів дітей. В Європі педофілія сягнула масштабів епідемії. Україна, на жаль, визнана одним з центрів виготовлення порнографічної продукції. Український ринок дитячої порнографії згідно з даними Інтерполу оцінюється в 100 мільйонів доларів на рік.

За оцінкою експертів ООН із скасуванням віз (я звертаю вашу увагу, шановні народні обранці!) для туристів з більшості західних країн Україна дедалі більше стає одним з основних напрямків секс-туризму, жертвами якого все частіше стають наші діти. Переконана, що політичні сили нашої країни, усе суспільство повинні об'єднатись навколо подолання цього ганебного явища.

На міжнародній конференції з нагоди 20 річниці прийняття Конвенції ООН про права дитини я запропонувала імплементувати до національних законодавств країн-учасниць положення про кримінальну відповідальність (увага!), про кримінальну відповідальність    клієнтів сексуальних послуг. Це вже, до речі, зроблено в законодавстві Швеції і Норвегії.

Ми маємо визнати,  що ганебні явища торгівлі дітьми, дитячої порнографії, проституції, педофілії є брутальними наслідками ринкової економіки, яка все перетворила в товар. Це особливо загострилося в умовах глобальної фінансово-економічної кризи,  зростаючої соціальної нерівності, дискримінації, бідності та злиденності. Вважаю за необхідне – це на заключення – внести наступні пропозиції.

Перше. Створити тимчасову слідчу комісію – я  звертаю вашу увагу про формулювання – тимчасову слідчу комісію з протидії статевим злочинам стосовно дітей. Як уповноважена, я готова співпрацювати з такою комісією.

Друге. Я зверталась письмово, сьогодні ми говорили з Олександром Івановичем знов під час особистої зустрічі раніше, я звернулась до Генерального прокурора і знов звертаюсь, в межах його повноважень визначити  підслідні справи стосовно розбещення двох неповнолітніх дітей слідчому управлінню Генеральної прокуратури України знов-таки з залученням фахівців СБУ.

Третє. Внести зміни до національного законодавства щодо кримінальної відповідальності клієнтів за користування секс-послугами, зокрема щодо дітей, розглядаючи це  як обтяжуючу відповідальність обставину, а також за користування в Інтернеті дитячої порнографії.

Четверте. Встановити відповідальність Інтернет-видань, у тому числі кримінальну відповідальність, за поширення порнографічної продукції, причому зобов`язати провайдерів  Інтернет-послуг блокувати сайти із зображенням дітей,   які сексуально експлуатуються.

Пяте. Зважаючи на транснаціональний характер зазначених злочинів, вважаю за необхідне встановити заборону на вїзд до України осіб, які вчинили сексуальні злочини.

Шановні народні депутати, шановні співвітчизники! Сподіваюся, що ви поділяєте мою позицію, що чужих дітей не буває, як і не буває чужого горя. Доля дітей, захист їхніх прав, захист їх людської гідності – це головне, що має нас усіх з вами обєднати. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, інформація завершена. Ви маєте на руках розданий вам сьогодні зранку проект Постанови Верховної Ради України про утворення тимчасової слідчої комісії (№5240), внесений народним депутатом Павлом Костенком.

Головне юридичне управління внесло тут кілька пропозицій по уточненню формулювань, але перед тим, як це уточнювати, я хотів би, щоб ми зараз прийняли цей проект за основу, якщо немає заперечень. Немає заперечень?

Я ставлю на голосування: про прийняття за основу проект Постанови (№5240) про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, пов'язаних із звинуваченнями в розбещенні дітей у Міжнародному дитячому центрі "Артек". Прошу голосувати.

 

17:45:57

За-432

За основу проект постанови прийнято.

Шановні колеги! Значить, є кілька обовязкових речей, які ми маємо поправити. Перше. Відповідно до статті 156 Кримінального кодексу України ми маємо вживати термін „неповнолітніх”, а не дітей. Немає заперечень, щоб ми поміняли це слово?   Немає.

Друге. У нас зараз немає чинного Закону про Тимчасові слідчі комісії і Спеціальні тимчасові слідчі комісії, Тимчасові спеціальні комісії Верховної  Ради України. Тому, очевидно, посилення на цей закон потрібно зняти, оскільки він визначений неконституційним в цілому.

Друге. У другому пункті цього проекту постанови потрібно додати слово „установити”. Тут зараз написано таким чином: „Тимчасовій слідчій комісії розслідувати обставини щодо появи звинувачень у розбещенні дітей в Міжнародному дитячому центрі „Артек”… і далі йде слово „відповідність цих звинувачень …………… фактам”, потрібно слово „установити відповідність”, тому що комісія щось має робити, має бути.

Наступна пропозиція стосується вже кадрових змін. Замість кандидатури  Попеску  Івана Васильовича від Партії регіонів запропонована кандидатура народного депутата Коржа Віктора Петровича.

І, будь ласка, ще якщо є пропозиції і уточнення… Багато у нас уточнень у нас буде, да? будь ласка, Зарубінський Олег Олександрович, потім Катерина Самойлик.

 

17:47:42

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О. Дякую, Олександр Володимирович.

Олег Зарубінський, "Блок Литвина".

Ви знаєте, жодних немає якихось заперечень щодо створення цієї комісії. Ми голосували в першому, і будемо голосувати в цілому, в другому читанні.

Але, Олександре Володимировичу, я хотів би звернутися до вас. Дивіться: тут у нас немає назви.  От у вас є  назва, де прив’язується  ця справа апріорі до Міжнародного дитячого табору „Артек”. Ви розумієте, що ми робимо? Ми нібито зомбуємо всю громадськість, зомбуємо людей, що ця справа пов’язана з „Артеком”. Всі ж  прекрасно розуміють, що „Артек” там ні до чого.

Я просто пропоную розумніше підійти до назви цієї комісії. Бо у нас будуть погана наслідки. Ми так будемо створювати комісії апріорі по якихось брендах, розумієте. Так не можна робити. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас підтримую. Це була пропозиція автора проекту, тому я зачитав. Автор проекту згоден, немає заперечень, щоб ми вилучили згадку про „Артек”?

Будь ласка, Катерина Самойлик.

 

17:48:50

САМОЙЛИК К.С. Шановний головуючий! Я хочу сказати, я тільки повторюсь тільки те, що сказав колега Зарубінський, прив’язувати не  треба до міжнародного табору „Артек”, тим більше це було за межами табору, якщо і було, якщо доведуть це, а на території готелю. Це по-перше.

І по-друге, ми ж сьогодні почули, що це відбувалось, як начеб то це  відбувалось не тільки на території Криму, а і в місті Києві.  Тому по всьому тексту, окрім назви, те що назва само  собою, але і по всьому тексту нам треба прибрати це слово пов’язане з міжнародним дитячим центром „Артек”. Це буде розумно і по державному.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще є пропозиції, будь ласка, народний депутат Катеринчук.

 

17:49:43

КАТЕРИНЧУК М.Д. Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Ви чули  виступ Уповноваженого з прав людини Карпачової  відносно її пропозиції щодо створення постійно діючої слідчої комісії відносно такої категорії справ.

Я так думаю, що ми можемо розділити ці два поняття. Тобто по конкретному випадку нехай працює ця комісія, ми зараз її проголосуємо остаточно, а вже тоді на наступну пропозицію, якщо ви не заперечуєте, пані Карпачова, ми тоді внесемо окремо для того, щоб сформувати склад цієї комісії з людей, які професійно зможуть вам допомагати в цій справі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До проекту постанови ще є зауваження чи пропозиції? Якщо немає, я тоді зачитаю зараз…

Костенко Павло Іванович,  автор пропозиції. Будь ласка, прошу.

 

17:50:40

КОСТЕНКО П.І. Дякую, Олександр Володимирович. У мене тільки питання по кадрових змінах, які ви пропонували.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не я пропонував, це фракція.

 

КОСТЕНКО П.І. Або фракція, згідно Регламенту не може бути народний депутат в двох комісіях, а ваша пропозиція стосувалась прізвище і народного депутата, який вже є членом комісії. Якщо вона закінчила, то нема заперечень, але це повинно бути підтверджене регламентним комітетом.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голова регламентного комітету Єфремов Олександр Сергійович.

 

17:51:12

ЄФРЕМОВ О.С. Почему мы внесли изменения, в связи с тем, что Иван Васильевич Попеску задействован в работе ПАРЕ и в это время будет как раз находится в командировках за рубежом, он физически не сможет принять участие в работе этой комиссии.

Что касается комиссии по замене в эту комиссию другого представителя, то лежит соответствующий отчет у нас в комиссии, который уже представлен на закрытие работы этой комиссии. Поэтому нюанс есть здесь чисто по Регламенту о том, что должны другого представить, но на самом деле депутат уже не будет задействован в работе этой комиссии. Поэтому мы сочли возможным его как человека, который не равнодушен душой, включить в данную комиссию для работу. Просили бы наших коллег поддержать.

Что касается вообще создания комиссии, если мы начнем разговаривать согласно Регламента, то, уважаемые  коллеги, вы зарегистрововали  эту комиссию, я вам могу сказать так, что она полностью написана не в соответствии с Регламентом. Если подходить с этой точки зрения, то ее принимать  нельзя. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає більше пропозицій.

Я тоді з вашого дозволу прочитаю  тепер текст, який….  суттєво поправленим.

 Постанова Верховної Ради України  про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, пов’язаних із звинуваченням  в розбещенні неповнолітніх.

Відповідно частини третьої статті 89 Конституції України статті 87 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

Утворити Тимчасову слідчу комісію  Верховної Ради України з питань розслідування обставин пов’язаних із звинуваченням в розбещенні неповнолітніх.

Другий пункт. Тимчасовій слідчій комісії розслідувати обставини щодо появи звинувачень у розбещенні неповнолітніх, установити відповідність цих звинувачень об’єктивним фактом.

Третє. Визначити, що кількісний склад тимчасової слідчої комісії  становить  п’ять народних депутатів України. Виходячи із забезпечення такого представництва, по одному представнику від кожної депутатської фракції.

Четверте. Обрати головою тимчасової слідчої комісії народного депутата України Самойлик Катерину Семенівну.

П’яте. Обрати до складу тимчасової слідчої комісії таких народних депутатів України: Корж Віктор Петрович, Бобильова Олександра Фадійовича, Терещука Сергія Миколайовича. Суслов Євгенів Іванович, вибачте.

Шосте.  Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та організаційне забезпечення тимчасової слідчої комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.

Сьоме. Визначити термін діяльності тимчасової слідчої комісії три місяці з дня прийняття цієї постанови.

Звіт тимчасової слідчої комісії про виконану роботу заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше місячного терміну з дня прийняття цієї постанови.

Значить у нас тут пропозиція є ще, щоб серед п’яти був іще заступник голови і тоді ми Суслова Євгена Івановича вилучимо  із членів комісії і в пункт четвертий, там де „обрати Самойлик Катерину Семенівну головою”, додамо: „Обрати заступником голови Суслова Євгена Івановича”. Немає заперечень? Немає.

В такому вигляді проект Постанови номер 5240  ставиться на голосування про прийняття в цілому. Прошу визначатися.

 

17:55:20

За-418

Рішення прийнято.

Шановні колеги! Ми завершили інформацію і ухвалили рішення.

Шановні колеги! У нас тепер є розділ, який сьогодні  ми маємо  розглянути для прийняття рішень  з обговорених питань.

Вечірнє пленарне засідання  продовжується на 15 хвилин. 

У нас наступний проект, по якому має бути ухвалене рішення, - це Закон України „Про внесення змін  до Бюджетного кодексу України” (нова редакція з пропозиціями Президента України) від 20 липня 2009 року. Це питання було розглянуто на позачерговому пленарному засіданні, яке проводилось 10.09 цього року. Але, перепрошую, 4 вересня цього року. І було перервано без завершення, без прийняття відповідного рішення.

Сьогодні вранці на ранковому пленарному засіданні була висловлена пропозиція  народного депутата Соболєва Сергія Владиславовича про те, щоб ухвалення рішення з цього питання ще перенести на пізніший термін.

Я пропозицію народного депутата Соболєва ставлю на голосування. Прошу визначатися.

 

17:56:58

За-187

Рішення не прийнято.

Таким чином я запрошую на трибуну Євгена Івановича Кирильчука, будемо ухвалювати рішення.

Оскільки питання було розглянуто, Євгене Івановичу, будь ласка, пропозиція тільки про те, що змінилося після розгляду цього питання, і  яка пропозиція комітету.

 

17:57:39

КИРИЛЬЧУК Є.І. Шановний головуючий! Шановні народні депутати! На ваш розгляд пропонуються висновки Комітету з питань бюджету (щодо пропозицій Президента до Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України), повернуто для повторного розгляду Верховною Радою 20 липня поточного року.

Президентом загалом надано 87 пропозицій до норм цього закону та наведенні відповідні обґрунтування щодо них, які вам були представлені. При тому всі ці 87 пропозицій сформували у конкретні пункти і до конкретних статей кодексу саме в бюджетному комітеті. Тому зупинюсь саме на позиції Комітету з питань бюджету, яка викладена в порівняльній таблиці і роздана.

Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 9 вересня 2009 року розглянув пропозиції Президента до Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України, спираючись на висновки утвореної за розпорядженням Голови Верховної Ради 24 липня 2009 року (номер 370) відповідної робочої групи.

Із 87 пропозицій Президента комітет пропонує врахувати 14 пропозицій, з них три – з уточненням  редакції. А саме: виключити норму щодо права Кабінету Міністрів  визначати кредитора при здійсненні державних запозичень, це шоста пропозиція, виключити норму щодо  погодження з Комітетом з питань бюджету передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику в разі передачі окремих повноважень на виконання функції відповідно до  законодавства …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Дякую, будь ласка, завершуйте.

 

КИРИЛЬЧУК Є.І.  Завершу думку з питання.

За підсумками розгляду,  комітет прийняв рішення:  підтримати рішення Комітету з питань  бюджету, де розширено і суттєво пропозиції щодо прав Рахункової палати.  У разі неприйняття закону з частково врахованими пропозиціями Президента більш ніж 300 голосами належить звернутися до Голови Верховної Ради з проханням: керуючись нормою частини восьмої статті 35 Регламенту, згідно з якою неприйнятий за рішенням Верховної Ради після повторного розгляду закон може бути направлений на доопрацювання до комітету.

 Пропоную саме так поставити це питання на голосування. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги,  переходимо до розгляду пропозицій Президента.

Перша пропозиція Президента України. Комітет рекомендує відхилити. Я ставлю на голосування першу пропозицію Президента України. Прошу визначатись.

 

18:01:13

За-15

Рішення не прийнято.

Пропозиція не підтримана.

Друга пропозиція Президента України ставиться на голосування. Прошу будь ласка визначатись, комітет пропонує відхилити.

 

18:01:37

За-15

Рішення не прийнято.

Пропозиція не підтримана. Третя пропозиція Президента ставиться на голосування. Прошу визначатись. Номер три, беріть таблицю, будь ласка, дивіться.

 

18:02:00

За-38

Рішення не прийнято.

Пропозиція Президента не підтримана. Шановні народні депутати! Я прошу вас. Я розумію бажання того, щоб зараз це питання не було розглянуто. Але у нас є Конституція України, у нас є Регламент Верховної Ради. Всі пропозиції Президента України будуть поставлені на голосування, всі. Відповідно до рішення, яке буде прийнято, якщо немає після цього підтримки, буде поставлено питання про подолання вето. Якщо вето не буде подолано, законопроект буде відхилений. Доопрацьовувати пропозиції Президента Верховна Рада не може.

Пропозиція номер 4 Президента України. Комітет пропонує  відхилити. Прошу визначатись.

 

18:02:58

За-24

Пропозиція не підтримана.

Пропозиція номер 5 Президента України. Комітет пропонує  відхилити. Прошу визначатись.

 

18:03:21

За-24

Рішення не прийнято.

Наступна пропозиція Президента України номер 6. Комітет пропонує  врахувати. Я ще раз повторюю, процедура  визначена Конституцією і Регламентом. Прошу, будь ласка, сісти на робочі місця  і працювати.  Шоста пропозиція Президента України. Комітет пропонує врахувати.  Народних депутатів України прошу …

 

КИРИЛЬЧУК Є.І.  Нема заперечень.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я хочу ще раз сказати, і ви питаєте, хто представляє Президента України? Це питання розглянуто   у повному об’ємі на позачерговому пленарному засіданні. Я прошу, будь ласка, все у межах Регламенту буде витримано. Але я прошу вас не наполягати на виходу за межі Регламенту.

Шоста пропозиція   Президента України. Комітет пропонує врахувати. Ставиться на голосування пропозиція номер 6.

 

18:04:29

За-53

Пропозиція не підтримана.

Пропозиція номер 7 Президента України. Комітет пропонує відхилити. Прошу народних депутатів визначатись.

 

18:04:53

За-29

Пропозицію Президента не підтримано.

Пропозиція номер 8 Президента України. Комітет рекомендує відхилити. Ставлю на голосування пропозицію номер 8.

 

18:05:21

За-52

Пропозиція Президента не підтримана.

 

 

КИРИЛЬЧУК Є.І.  9-ту і 10-ту комітет просить підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 9 пропозиція Президента України. Комітет пропонує врахувати. Ставиться на голосування пропозиція номер 9 Президента України. Прошу визначатись. 

 

18:05:52

За-218

Рішення не прийнято.

Пропозиція номер 10 Президента України. Комітет рекомендує врахувати. Прошу народних депутатів  визначатися.

 

18:06:19

За-214

Пропозиція не підтримана.

Пропозиція номер 11 Президента України. Комітет рекомендує  відхилити. Прошу визначатися.

 

18:06:43

За-34

Пропозиція не підтримана.

Пропозиція номер 12 Президента України. Комітет пропонує  відхилити. Прошу визначатися.

 

18:07:05

За-30

Пропозиція не підтримана.

Пропозиція номер 13 Президента України. Комітет пропонує  відхилити. Прошу визначатися.

 

18:07:27

За-33

Пропозиція не підтримана.

Будь ласка, по фракціях. Партія регіонів – 0, „Блок Юлії Тимошенко” – 2,  „Наша Україна – Народна Самооборона” – 31, комуністів – 0, „Блок Литвина” – 0, „Позафракційні”  - 0.

Пропозиція Президента номер 14. Комітет пропонує відхилити Прошу народних депутатів визначатися.

 

18:08:00

За-30

Пропозиція Президента України не підтримується.

По фракціях? Будь ласка. Партія регіонів – 0, „Блок Юлії Тимошенко” – 2,  „Наша Україна – Народна Самооборона” – 28, комуністів – 0, „Блок Литвина” – 0, „Позафракційні” – 0.

Наступна пропозиція Президента, номер 15. Комітет пропонує врахувати. Прошу народних депутатів визначатися.

 

18:08:39

За-210

Рішення не прийнято. Пропозиція Президента не підтримується.

16 пропозиція Президента України. Комітет пропонує врахувати. Прошу депутатів визначатися.

 

18:09:06

За-205

Пропозиція Президента  не підтримується.

17 пропозиція Президента ставиться на голосування. Комітет пропонує підхилити.

 

18:09:30

За-46

Пропозиція Президента не підтримана.

По фракціях, будь ласка. Партія регіонів – 0, "Блок Юлії Тимошенко" – 15,   "Наша Україна-Народна Самооборона" – 30,    комуністів – 0,    "Блок Литвина" – 1,   позафракційні – 0.

18 пропозиція Президента, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися.

 

18:10:06

За-34

Пропозиція Президента не підтримана.

19 пропозиція Президента, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися.

 

18:10:27

За-18

Пропозиція не підтримана.

20 пропозиція Президента, комітет рекомендує відхилити. Прошу народних депутатів визначатися.

 

18:10:48

За-33

Пропозиція не підтримана.

21 пропозиція Президента. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись.

 

18:11:10

За-22

Пропозиція не підтримана.

22 пропозиція Президента України. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись.

 

18:11:30

За-27

Пропозиція не підтримана.

23 пропозиція  Президента України комітет пропонує відхилити, прошу визначатись.

 

18:11:51

За-24

Пропозиція не підтримана.

По фракціях, будь ласка. Партія регіонів – 0,  "Блок Юлії Тимошенко"  - 2, "Наша Україна - Народна Самооборона" -  22, комуністів – 0,  "Блок Литвина" – 0, позафракційні – 0.

24 пропозиція Президента. Комітет пропонує відхилити.

 

18:12:23

За-22

Пропозиція не підтримана.

25 пропозиція Президента України. 25 пропозиція Президента України. Комітет пропонує відхилити.

 

18:12:41

За-23

Будь ласка, по фракціях. Не підтримано.

Партія регіонів – 0, „Блок Юлії Тимошенко” – 4, „Наша Україна – Народна Самооборона” - 19, комуністи, „Блок Литвина”, позафракційні – 0.

26 пропозиція. Комітет пропонує відхилити.

 

18:13:09

За-23

Пропозиція не підтримана.

Будь ласка, по фракціях. Партія регіонів, комуністи, „Блок Литвина”, позафракційні – 0, „Блок Юлії Тимошенко” – 1, „Наша Україна – Народна Самооборона” – 22.

27 пропозиція Президента України. Комітет пропонує відхилити.

 

КИРИЛЬЧУК Є.І. 28-му треба підтримати.

 

18:13:42

За-24

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пропозиція не підтримується.

28 пропозиція Президента України. Комітет пропонує врахувати. Будь ласка, визначайтесь.

 

18:14:03

За-53

Пропозиція не підтримана.

По фракціях, будь ласка. Партія регіонів – 0, "Блок Юлії Тимошенко" – 32, "Наша Україна-Народна Самооборона" – 19, комуністів – 0, "Блок Литвина" – 2, позафракційні – 0.

29 пропозиція Президента України. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися.

 

18:14:36

За-27

Рішення не прийнято.

По фракціях, будь ласка. Партія регіонів – 0,  "Блок Юлії Тимошенко" -4, "Наша Україна-Народна Самооборона" – 23, комуністів – 0, "Блок Литвина" – 0, позафракційні – 0.

30 пропозиція Президента України. Комітет пропонує відхилити.

 

18:15:08

За-26

Рішення не прийнято. Пропозиція не підтримана.

Шановні колеги! Час пленарного засідання вечірнього сплинув. У мене є питання. Чи є бажання народних депутатів України, щоб ми завершили розгляд цього питання сьогодні?

 

ІЗ ЗАЛУ.  Немає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є? Немає? Є різні точки зору.

Я ставлю на голосування пропозицію про продовження пленарного засідання до завершення розгляду питання. Прошу, будь ласка, визначатись.

 

18:15:53

За-150

Рішення не прийнято.

Вечірнє пленарне засідання  оголошую закритим. 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку