ЗАСІДАННЯ СОРОК ТРЕТЄ

Сесійний зал Верховної Ради України

2 червня 2009 року, 16:00 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України В.М.ЛИТВИН 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації.

Увімкніть систему „Рада”.

16:00:47

Картками зареєструвалися 402 народних депутати. Вечірнє засідання Верховної  Ради України оголошую відкритим. Начебто більше, да.

Шановні колеги, продовжуємо розгляд питань, визначеним розкладом на вівторок, 2 червня. Оголошується…

Так, шановні колеги, ми зараз мали розглядати з вами проект Закону  про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику”, щодо запровадження диференціації тарифів за спожиту населенням електроенергію (реєстраційний номер 3597). Автори проекту звернулися з відкликанням… з листом, у якому відкликають свій проект закону у зв'язку з  тим, що питання вже врегульовано на рівні виконавчої влади. Тому ми знімаємо з розгляду цей законопроект.

Немає інших запитань?

Оголошується до розгляду Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо студентського самоврядування), реєстраційний номер 1280. Доповідач – народний депутат України Суслов Євген Іванович. Співдоповідач – голова підкомітету Комітету з питань науки і освіти Курило Віталій Семенови.

Прошу, Євген Іванович.

 

16:02:15

СУСЛОВ Є.І.

Дякую.  Шановний Володимир Михайлович, шановні народні депутати! На розгляд  у Верховну Раду  України вноситься Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту” (щодо питань студентського самоврядування), реєстраційний номер 1280, внесений мною та Миколою Томенко 25.12.2007 року.

Давайте всі згадаємо роки свого студентства. Ці роки визиваються  найкращими емоціями та приймають спогади. Однак студенти вже  стали дітьми, внуками, це нове покоління особистостей, що потребують нових більш індивідуальних умов навчання та вузівського життя. Чинний  Закон України „Про вищу освіту” не передбачає жодної участі органів студентського самоврядування управлінням вищим навчальним закладом та не закладає ніяких механізмів здійснення цими органами своєї функції.

Пропонований проект має на меті законодавчо закріпити дійові, правові, організаційні та фінансові механізми участі студентів у житті вищих навчальних закладів та  їхніх структурних підрозділів.

Пропонується розширити повноваження та функції органів студентського самоврядування, встановлюється квота представництва студентстві у колегіальних органах вищих навчальних закладах. Уточнюється питання утворення та функціонування органів студентського самоврядування, конкретизується сфери, форми та напрями їх діяльності.  Закріплюються нові механізми призначенням проректорів з навчальної роботи, закріплюється фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів студентського самоврядування.

Зауваження, які висловлює науково-експертне управління ми змінимо в рамках другого читання. Функціонуванням повноцінної структури студентського самоврядування слугуватиме забезпеченню належної якості освітніх послуг, що надається в тому числі за рахунок Державного бюджету України.

Зростання соціально-політичної стабільності в Україні та соціалізація студентства в рамках механізму, демократії та права. Впевнений, що ніхто із присутніх…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, завершуйте.

 

СУСЛОВ Є.І.  Впевнений, що ніхто з присутніх в цьому залі не зможе відмовити своїм студентам в праві на елементи самоврядування.

Шановні народні депутати! Прошу підтримати даний законопроект в першому читанні. Щиро вдячний за увагу.


             ГОЛОВУЮЧИЙ.  Курило Віталій Семенович, будь ласка, від комітету.

 

16:04:59

КУРИЛО В.С.

Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Комітет розглянув на своєму засіданні проект Закону „Про внесення змін до Закону „Про вищу освіту” і рекомендує розглянути цей закон в першому читанні для того, щоб потім доопрацювати його.

Я зазначу, що цей закон достатньо, ці зміни до закону, вони мають певну актуальність, тому що дійсно студентське самоврядування у нас недостатньо розвинуте в багатьох вищих навчальних закладах. У той же час комітет зазначив, так як і експертне управління, що в цьому законі є ряд, в проекті, суперечностей, зміни, які пропонуються, не всі носять системний характер або в той же час вони не завжди узгоджуються з іншими статтями закону про вищу освіту. Тому рекомендується прийняти закон за основу в першому читанні і потім доопрацювати під час розгляду в другому читанні. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися на обговорення законопроекту. Проводиться запис. Прошу вивести прізвище народних депутатів на табло. Народний депутат Корж, фракція „Блоку Юлії Тимошенко”. Мікрофон, будь ласка, увімкніть.

 

16:06:29

КОРЖ В.Т.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати України, розглядається дуже актуальний законопроект, якого давно чекає все наше суспільство. Він спрямований на значне розширення повноваження та функцій органів самоврядування студентів та аспірантів в системі вищої освіти. Зокрема пропонується встановити квоту представництва студентів, курсантів, аспірантів у колегіальних органах, вищих навчальних закладах не менше 15 відсотків із загальної чисельності, уточнити питання щодо утворення, функціонування органів студентського самоврядування на рівні усього вищого навчального закладу або його відокремлених підрозділів та надання їм статусу юридичної особи. Пропонується також конкретизувати сфери, форми та напрями діяльності органів самоврядування, в тому числі щодо визначення кола питань яких відбувається виключно за згодою органів студентського самоврядування. Відрахування та переведення студента призначення заступника декана, проректора відповідального за роботу із студентами тощо.

Прошу підтримати рішення головного комітету прийняти законопроект за основу в першому читанні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Мірошниченко, фракція Партії регіонів.

 

16:08:16

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні виборці! Шановні колеги!

Юрій Мірошниченко фракція Партії регіонів.

Шановні друзі! Можливо, хтось вважає, що цей закон такий технічний неважливий і можливо хтось намагається заповнити паузу між такими  політичними законами цим законом. Але, насправді, це не так. 

Я вам скажу не лише тому так вважаю, що є сам керівником молодіжної організації, яка називається „Нова генерація”, і багато працюємо ми зі студентами, а навіть, виходячи із стратегічних цілей розвитку нашої країни. Ми будуємо демократію, ми будуємо громадянське суспільство, ми хочемо, щоб на ринку праці після закінчення вищих навчальних закладів були спеціалісти, фахівці, здатні вже на другий день після того, як отримали диплом, давати додаткову вартість роботодавцю. І ці всі питання вимагають суттєвого реформування освіти.

Я думаю, що ми ще розглянемо і в цілому нову редакцію Закону про вищу освіту, але, однозначно, кроком вперед буде той, який пропонують нам автори цього законопроекту. Коли ми самих студентів залучимо до формування і навчальної політики вищого навчального закладу, і до самоврядування в межах цього закладу, і до розподілення ресурсів, які  отримує вищий навчальний заклад від держави або від тих студентів, які навчаються.

Шановні колеги! Можна критикувати по якихось локальних дрібних речах, неточностях в термінах і так далі. Це можна робити. Але ми   розглядаємо цей законопроект  в першому читанні. І я вас дуже прошу підтримати його, я впевнений що на друге читання ми доопрацюємо і наша молодь отримає не лише обіцянки політиків впливати на розвиток країни …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую! Олег Зарубінський.

 

16:10:35

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О.

 Дякую, Володимире Михайловичу! Олег Зарубінський "Блок Литвина"

Шановні колеги! Питання не в критиці цього законопроекту, а скоріше в міркуванні над тим, як можуть бути реалізовані, або не реалізовані норми, записані в ньому суб’єктам законодавчої ініціативи. Ви знаєте, сьогодні тільки лінивий не каже про те, що управлінська сфера, політикум і все інше  в Україні мають оновитися. Правда часто-густо під цим розуміються люди, які ледве не з пелюшок знаходяться при владі і вважають себе дуже молодими політиками, я не про них хочу говорити.

Я хочу говорити про те, що в студентському середовищі, перш за все в університетах, інститутах ІІІ-IV рівня акредитації формується, дійсно, майбутня еліта і не тільки політична, менеджерська управлінська еліта. І тому наявність механізму, інструментарію підготовки до  такої важливої державної функції само по собі вже є позитивним, це перший момент.

Другий момент. В чинному законодавстві, зокрема в діючій статті 38 Закону України „Про вищу  освіту”, яка наче б то регулює питання студентського самоврядування, насправді не передбачено реального механізму здійснення органами студентського самоврядування покладених на них завдань, не передбачено.

З іншого боку, я не можу погодитися з критикою з приводу того, що не треба визначати квоту студентів у вчених радах. Бо яким чином, який буде  інструментарій впливати на ВУЗівську політику, на політику  університетів. Можна сперечатися при підготовці до другого читання, чи це має бути квота 15 відсотків, чи 13 відсотків, чи   17 відсотків, але сам факт є позитивний. Але я погоджуюся з моїми колегами, що є ряд суттєвих недоліків, зокрема немає диференціації між вузами, навчальними закладами І і ІІ рівня акредитації і ІІІ-ІV-го…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

 

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О. ... а там є юридичні наслідки, тому що в технікумах і коледжах, як правило, є люди, які є неповнолітніми на відміну від університетів, інститутів там, де є повнолітніми зі всіма витікаючими звідси юридичними наслідками. Тому, я думаю, що за основу можна прийняти, підтримати ідею, але його достатньо серйозно почистити. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, обговорення законопроекту завершено. Міністерство, є якісь питання у міністерства? Будь ласка, мікрофон.

 

ФІНІКОВ Т.В. Ми готові підтримати за умови там внесення деяких пропозиції до другого читання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Шановні колеги, комітет пропонує прийняти за основу проект закону (реєстраційний номер 1280). Вношу на голосування пропозицію комітету про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту” (щодо студентського самоврядування) (реєстраційний номер 1280). Прошу голосувати.

 

16:14:09

За-326

Рішення прийнято. 

Шановні колеги, ми зараз маємо розглядати Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо прозорості та прогнозованості пенсійної системи), це реєстраційний номер 1159. Разом з тим, от є лист такого змісту: „Прошу перенести на наступний пленарний тиждень розгляд Проекту Закону  про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо прозорості та прогнозованості пенсійної системи) у зв’язку із потребою усунення певних неузгодженостей та  доопрацювання законопроекту.

 

ІЗ ЗАЛУ. Хто підписав?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підписав один із авторів проекту закону – Сенченко. Тоді відкладаємо розгляд законопроекту чи ви будете доповідати? Тоді я таким чином, оскільки готовий доповідати проект закону, то я поставлю на голосування цю пропозицію. Так чи ні, чи  будемо розглядати? (Ш у м   у   з а л і)  Ну так ви погоджуєтеся з цією пропозицію? Ну так тоді все, відкладаємо розгляд законопроекту.

Оголошується до розгляду проект Закону (реєстраційний номер 3529) про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" (щодо обмеження у проведенні передвиборної агітації). Актуальний законопроект, так що починаємо розглядати.

Доповідач -  народний  депутат України  Міщенко Сергій   Григорович. Співдоповідач – голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування  Подгорний Сергій Петрович. Будь ласка.

 

16:16:19

МІЩЕНКО С.Г.

Дякую, Володимире Михайловичу.

Шановні колеги, чинним проектом Закону України „Про вибори Президента України” встановлені певні обмеження щодо ведення передвиборної агітації. Звідки ж виник цей проект закону?

Я впевнений у тому, що Верховна Рада  і всі посадовці цієї  держави повинні виконувати рішення Конституційного Суду України. І таке  рішення ще у 2005 році за номером 3-РП,  справа про  вибори Президента України  визначила, що в системі органів виконавчої влади діють субординаційні зв'язки, які свідчать, що керівники та інші посадові особи органів  нижчого рівня не є підлеглими за місцем роботи, але перебувають у службовій залежності від керівників органів вищого рівня.

У зв'язку з цим внесеним мною проектом закону пропонується заборонити кандидату на пост Президента України, який займає посаду у тому числі за  сумісництвом в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних  чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях залучити до передвиборчої агітації не лише підлеглих йому осіб, а й керівників або інших посадових осіб органів державної влади нижчого рівня, які перебувають у службовій залежності від нього в робочий час.

Запропонована законодавча ініціатива спрямована на недопущення використання ресурсу цих органів та службового становища  відповідальними  посадовими особами під час проведення агітації за того чи іншого кандидата  на пост Президента України. Така заборона  викликана необхідністю створення належних правових умов для вільного волевиявлення  виборців під час виборів глави держави.

Шановні народні депутати …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, завершуйте, продовжуйте.

 

МІЩЕНКО С.Г. Я погоджуюсь з висновком Науково-експертного управління, яке дало  тільки єдине  зауваження до цього законопроекту, що у статті 56, 64 замінити поняття „органи державної влади” на  поняття „державні органи”. Тому я з цим погоджуюсь, можна під стенограму  зробити ці заміни і проголосувати цей закон  за основу і в цілому. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  доповідь завершено.

Подгорний Сергій Петрович, будь ласка, заключення комітету.

 

16:19:21

ПОДГОРНИЙ С.П.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати, Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва місцевого самоврядування  розглянув 18 березня 2009 року  законопроект про внесення змін до Закону України „Про вибори Президента України” (щодо обмеження у проведенні  передвиборної агітації) (реєстраційний номер 3529), поданий народним депутатом України Міщенком Сергієм Григоровичем.

Проект закону пропонує заборонити кандидату на пост Президента України, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом в органах державної влади чи  в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях залучати до передвиборної агітації не лише підлеглих йому осіб, як це передбачено чинним законом України „Про вибори Президента України”, а і керівників або інших посадових осіб органів державної влади нижчого рівня, які перебувають у службовій залежності від нього.   

Законопроектом також пропонується узгодити окремі положення Закону України „Про вибори Президента” щодо обмеженого проведення передвиборної агітації.

Були розглянуті висновки, які надійшли до комітету щодо цього законопроекту. Комітет Верховної Ради з питань правової політики вважає, що законопроект не суперечить положенням Конституції та що за результатами розгляду парламентом в першому читанні його доцільно прийняти за основу.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету прийняв рішення, що законопроект не має впливу на доходну та видаткову частину бюджету, а також на його виконання в поточному бюджетному періоді. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловлює окремі зауваження до законопроекту та вважає, що за результатами розгляду в першому читанні він може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Тому комітет на своєму засіданні прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому читанні за основу. Проект відповідної постанови подано на розгляд парламенту. Просимо підтримати. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, сідайте, будь ласка.

Шановні колеги, є потреба обговорювати законопроект? Якщо є, запишіться, будь ласка. Прошу вивести прізвища народних депутатів на табло. Руслан Князевич, фракція "Наша Україна – Народна Самооборона”.

 

16:21:45

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Шановний Голово, шановні колеги, насправді, мені здається, що є що обговорювати, бо ми не прохідний законопроект розглядаємо, а ми нарешті після 2004 року повернулися до можливості внести зміни до чинного Закону про вибори Президента України, який (на хвилинку звертаю вашу увагу) залишився в редакції другого туру 2004 року. І це добрий почин, що ми нарешті розглядаємо такого роду законопроект, який передбачає загальнонаціональні, всенародні вибори Президента України. І є наша добра воля, я бачу більшість в залі щодо вдосконалити цей законопроект, бо думаю, що той, хто буде голосувати за вдосконалення чинного закону, точно знає, що він робить вибір на користь загальнонаціональних, всенародних виборів                        і у нього точно не повернеться рука проголосувати за будь-які інші зміни способу обрання Президента.

Натомість, звертаю вашу увагу, що цим законопроектом питання по суті не вирішується, бо чинний закон потребує суттєвих вдосконалень і  реформувань. Ми всі пережили 2004 рік, ми  пригадуєм, що є звіт місії ОБСЄ, який в своїй заключній резолюції  нагальним чином вимагає від  України, дотримуючись своїх міжнародно-правових зобов`язань, внести фундаментальні зміни до чинного закону про вибори Президента, і я думаю, що саме сьогоднішнім голосуванням ми почнем цю роботу.

Я все ж таки сподіваюся, що ми приймемо ту постанову, яку вніс  Голова Верховної Ради, де, крім визначення дати проведення виборів, серед іншого є пункти щодо необхідності в певні визначені строки вдосконалення належним чином законодавчої бази про вибори Президента, приведення її у відповідності до законодавства про вибори народних депутатів, а також Закону про  Державний реєстр виборців, адже третій пункт якраз говорить, що  через вдосконалення законодавства, а також через внесення зміни до Закону про бюджет ми можемо вперше застосувати на цих виборах справді Державний реєстр виборців і належним чином підготувати ту законодавчу базу, яка потребує  свого вирішення, але чекає  з 2004 року на свій час.

Я розумію, що в українських реаліях  створилась така певна політична традиція, що до виборчого законодавства ми повертаємося тільки напередодні виборів, але сподіваюся, що в цій ситуації це той варіант, коли краще пізно, ніж ніколи…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте можливість завершити.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. … і у нас ще буде достатньо часу, щоб не тільки прийняти рішення щодо дати виборів, а й належним чином вдосконалити чинне виборче законодавство про вибори Президента. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Григорович Кириленко. Володимир Яворівський, будь ласка. Підготуватися Олегу Зарубінському. 

 

16:24:24

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Шановні колеги! Шановні виборці! Володимир Яворівський.

Мені цей законопроект, внесений нашим колегою, видається  законопроектом сигнальним, який подає певний сигнал українському суспільству. Є проблема, і він на цю проблему намагається відповісти, хоча справді, чесно кажучи, очевидно потребує фундаментального підходу весь законопроект про вибори Президента. Я – мажоритарник, який пройшов п`ять мажоритарних округів і хто-хто, а я дуже добре знаю що таке  адміністративний ресурс; що таке, коли  поруч з тобою або йшов, скажімо, в 89 і 90-му  році секретар райкому партії або вже в сьогоднішні дні, коли йшов хтось там, значить, із  влади.

У мене в памяті так само легендарний сотий виборчий округ, який прославився тим, що на ньому і стріляли в 2004 році, і довелося розпилювати сейф із бюлетенями о четвертій годині дня для того, щоб люди могли проголосувати. І що виробляла тоді кіровоградська місцева влада для того, щоби все-таки перетягнути голоси, скажімо, там тоді не на Ющенка, а на іншого кандидата, того ж самого Януковича.

Через те мені цей законопроект видається, він дуже вчасний і, справді, дуже потрібний. І в даному випадку йдеться не про Ющенка. Йдеться про те, що цей постулат має бути в законопроекті обовязково про президента. Тому що, мабуть, найбільша наша біда сьогодні – це кожні вибори, це обовязково модифікується в якісь новій версії адміністративний ресурс, який, звичайно, завжди майже деформує обєктивний вибір українського народу.

Через те я хотів би подякувати нашому колезі – Міщенкові за те, що він одважився цю тему, цю тезу внести в українське законодавство. Ми його  підтримаємо. Мені видається, знову ж таки, що і попросив би Міщенка, це тільки-но перше „А”. Потрібно взагалі підійти фундаментально до цього законопроекту, щоб ми не в останні години, як це не раз було…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте можливість завершити.

 

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О. Дві години до президентських виборів ми вносимо негайно якісь поправки до законопроекту. Треба зробити це зараз, є перше читання, до другого читання можна буде внести поправки.

"Блок  Юлії Тимошенко" цілковито підтримує цей законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Зарубінський, будь ласка.

 

16:26:55

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О.

Дякую, Володимире Михайловичу.

Олег Зарубінський, „Блок Литвина”. Ви знаєте, мені здається, що вчасно ми розглядаємо цей законопроект, Зважаючи хоча б на те, що мова йде в ньому  про обмеження в проведенні передвиборчої агітації. А виборчої кампанії ще не почалося. а вже агітація пішла. На вулицях, тут і там сіті-лайти, білборди з, вибачте, фізіономіями, які самі себе популяризують, не зрозуміло чого, оскільки виборів ще немає.

Так і хочеться сказати: взяли б краще ці гроші, витратили на лікарні, на дитячі садки, на притулки дитячі. Я думаю, від цього користі суспільству було б набагато більше, ніж через кожні 100 метрів в умовах такої виборчої кампанії, що ще не почалася, тут і там ми бачимо всякі гасла, причому, брехливі.

І тому мені здається, що достатньо вчасним, ще раз хочу сказати, вчасним є цей законопроект, і у зв'язку з  цим дозволю зачитати собі один абзац із висновку Науково-експертного управління, який, мені здається, при його використанні, оцієї ідеї, набагато, значно краще виглядав тоді законопроект. Я зачитаю: „У зв'язку із запропонованими у проекті змінами, на нашу думку, слід внести зміни і до пункту 2 частини 1 статті 64 закону, в якому передбачено, що посадовим і службовим особам органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забороняється брати участь у передвиборчій агітації, поширивши заборону на участь у передвиборчій агітації на посадових і службових осіб всіх державних органів”.

Якщо оця диспозиція буде включена до законопроекту, він тоді буде більш якісним, оскільки тоді не будуть давати можливість нецільового використання бюджетних коштів на всіх рівнях, бо органи державної влади мають займатися своїми функціями, а не  організацією виборчої кампанії, можливо, тієї  людини, яку вони підтримують. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, обговорення законопроекту завершено. Пропозиція комітету – прийняти його за основу.

Ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України” (щодо обмеження у проведенні передвиборної агітації), реєстраційний номер 3529.

 

16:29:35

За-360

Рішення прийнято.

Шановні колеги, тепер увага! Нам зараз належить розглянути питання про включення до порядку денного ряду законопроектів, а ті законопроекти, які ми включимо до порядку денного і щодо яких є рішення комітетів ми їх розглянемо. Водночас ми з вами домовлялися, що ми розглянемо проект постанови про 75-річчя Стаханівського руху і 20-річчя Народного руху України. Тобто, що стосується 75-річчя Стаханівського руху він є в порядку денному сесії, його включати не треба, а щодо постанови 20-річчя Народного руху України - його треба включити спочатку в порядок денний. Так що я прошу, щоб ви мали це не увазі.

Шановні колеги! Тепер ставлю на ваш розгляд  пропозицію, прошу уваги, про включення до порядку денного проекту закону (4503) про  внесення змін до Закону  України „Про Державний  бюджет України на 2009 рік” та деяких інших Законів України. Лише включення до порядку денного для того, щоб комітет міг оперативніше з ним  працювати. Прошу голосувати.

Шановні колеги! Про включення до порядку денного, там йдеться про розподіл коштів… і всього іншого.

 

16:31:14

За-184

Рішення не прийнято.

По фракціях, будь ласка. Партія  регіонів – 0,  "Блок Юлії Тимошенко" – 148, "Наша Україна - Народна Самооборона" – 16, комуністів – 0,  "Блок Литвина" – 20.

Тепер далі, шановні колеги, про включення до порядку денного проекту закону (реєстраційний номер 4522). Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо послаблення негативного впливу світової фінансової та економічної кризи на вітчизняну нафтохімічну галузь). (реєстраційний номер 4522) для включення до порядку денного, прошу уваги.

Шановні колеги! Про включення, голосуємо.

 

16:32:17

За-170

Рішення не прийнято.

Про включення до порядку денного Проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (щодо унормування чисельності керівного складу) (реєстраційний номер 4127). Прошу голосувати.

 

16:32:58

За-48

Рішення не прийнято.

Для включення до порядку денного проекту Закону про територіальний устрій України (реєстраційний номер 4182). Прошу голосувати.

 

16:33:26

За-36

Рішення не прийнято.

Для включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо відповідальності покупців об'єктів приватизації (реєстраційний номер 4275). Прошу голосувати.

 

16:33:59

За-226

Питання включено до порядку денного.

Прошу уваги. По фракціях, будь ласка. Партія регіонів – 0, „Блок Юлії Тимошенко” -  149, „Наша Україна – Народна Самооборона” – 31, комуністів – 26, „Блок Литвина” – 20.

Про включення до порядку денного проекту Закону про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" (реєстраційний номер 4530). Прошу визначатися.

 

16:34:49

За-203

Рішення не прийнято.

По фракціях, будь ласка.

Партія регіонів – 0, "Блок Юлії Тимошенко"  - 153, "Наша Україна-Народна Самооборона"  - 23, комуністів – 27, "Блок Литвина" – 0.

Про включення до порядку денного проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за певні злочини) ( реєстраційний номер 4432). Прошу голосувати.

 

16:35:32

За-63

Рішення не прийнято.

Для включення  до порядку денного проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо авторського права і суміжних прав  (реєстраційний номер 4073).

 

16:36:01

За-181

Рішення не прийнято.

Для включення до порядку денного Проекту Закону про внесення змін до статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (щодо поширення дії Закону також на шахтарів нерудних та розсипних родовищ) (реєстраційний номер 4314). Прошу голосувати.

 

16:36:41

За-188

Рішення не прийнято.

Про включення до порядку денного Проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо надання статусу учасників бойових дій мешканцям обложеного Севастополя) (реєстраційний номер  4388). Прошу голосувати.

 

16:37:22

За-189

Рішення не прийнято.

По фракціях? Будь ласка. Партія регіонів  - 138, "Блок Тимошенко" – 2, "Наша Україна - Народна  Самооборона" – 3, комуністів – 26, "Блок Литвина" – 20.

Для включення до порядку денного проекту проект Закону про внесення змін до Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо підтримки підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави) (реєстраційний номер 4477). Прошу голосувати про включення до порядку денного мова йде.

 

16:38:17

За-48

Рішення не прийнято.

Про включення до порядку денного проекту  Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання (реєстраційний номер 4286).

Про включення до порядку денного, прошу голосувати.

 

16:38:50

За-369

Ми його включили, комітет його розглянув, так що ми його готові і можемо зараз розглянути.

Хто буде доповідати цей законопроект? Є рішення комітету з цього ж приводу. Є. Від Комітету з питань промислової і регуляторної політики доповідач. Ну давайте відкладемо зараз. Ми до порядку денного включили і відкладемо до появи доповідача.

Тепер я ставлю на голосування про включення до порядку денного  проекту Закону (реєстраційний номер 4581) про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності.

Прошу голосувати про включення до порядку денного.

 

16:39:59

За-379

Рішення прийнято.

Шановні колеги, комітет розглянув цей законопроект. Міщенко Сергій Григорович, ви готові доповідати? ну відповідальний Комітет з питань правової політики. Автори проекту, шановні колеги, прошу не гарячкувати. Автори проекту – Портнов і Лавринович. А? Що попередній? А! Я перепрошую, шановні колеги, ми ще не голосували за включення до порядку денного Проекту Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди (реєстраційний номер 4332). Прошу голосувати.

 

16:41:16

За-327

Рішення прийнято.

Доповідач. Що? Доповідач – голова підкомітету Пилипенко. Будь ласка. Прошу вас.

 

16:41:55

ПИЛИПЕНКО В.П.

Дякую.  Шановний пане Голово! Шановні колеги! Законопроект номер 4332 внесений народними депутатами України Лавріновичем та Портновим пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди.

Чинний Цивільний кодекс України в частині відшкодування моральної шкоди зберіг загальні підходи, які були закріплені ще в Цивільному кодексі радянських часів 1963 року.

Сучасний же стан суспільних відносин вимагає якісно нових підходів до врегулювання питання визначення розміру моральної шкоди та її відшкодування.  Про необхідність внесення змін до чинного законодавства України  свідчить і судова практика, яка через відсутність чіткого  нормативного регулювання питання відшкодувань моральної шкоди характеризується відсутністю єдиних критеріїв та неузгодженістю, часто взаємопротилежністю  прийнятих  судових рішень.

Проектом, внесеним на розгляд Верховної Ради України,  пропонується змінити закріплений у Цивільному кодексі механізм відшкодування моральної шкоди.  Так передбачається внесення змін до статті 23 Цивільного кодексу та пропонується встановити, що у якості критеріїв, якими  повинен керуватися суд,  при визначенні розміру моральної шкоди слід  розглядати характер правопорушення, статус особи, якій завдана  така шкода, характер та спосіб поширення завідома  неправдивих відомостей, а також з врахуванням інших обставин, які мають істотне  значення. Також на відміну від чинного Цивільного кодексу України  законопроектом пропонується  додатково встановити, що моральна шкода за приниження честі, гідності, ділової репутації може заподіюватися зокрема шляхом поширення завідома  неправдивих відомостей.

Загалом можна зробити висновок, що позиція авторів законопроекту  спрямована через встановлення чітких критеріїв, які повинні врахувати судом  при визначенні розміру моральної шкоди, на спрощення процесу доказування вини особи, яка  заподіяла таку шкоду та на позбавлення її можливості уникнути відповідальності через розмитість положень чинного законодавства.

Комітет  з питань правової політики  на своєму засіданні розглянув поданий законопроект, вважає його таким, що спрямований на покращення правового регулювання  механізму відшкодування моральної шкоди, та рекомендує  Верховній Раді України  прийняти його за основу та за результатами розгляду першому читанні. Шановні колеги,  прошу вас підтримати даний законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  немає заперечень?  Хто наполягає на обговоренні? Будь ласка, запишіться на обговорення законопроекту. Прошу прізвища народних депутатів висвітлити.

Катерина Самойлик передає  право Адаму Мартинюку. Адам Мартинюк, будь ласка. Наступний буде виступати Ярослав Сухий.

 

16:44:36

МАРТИНЮК А.І.

Шановні колеги, я тяжко зітхнув, тому що я пропонуватиму не підтримувати цей закон, а Катерина Семенівна тиснула кнопку за підтримку закону, тому я і тяжко  зітхнув.  А зараз я поясню свою позицію.

Шановні колеги,  частину тут із вас у залі присутні, які з великим натхненням і задоволенням, жаль, що немає тут  представників засобів масової інформації, але під їхнім впливом натиснували  кнопки, коли у  діючих законах  знімали цю норму.  Ця норма у нас була. Але оскільки  це у першу чергу стосувалося  засобів масової інформації, то під впливом  роботи засобів масової інформації депутатський корпус пішов на те, що забрав  із законодавчих актів, із Кримінального, Цивільного і інших кодексів  цю норми, бо у першу чергу поширення за відомо неправдивої інформації стосувалося, звичайно, вибочте за тавтологію, засобів масової інформації.  Я не знаю чому  автори законопроекту, чим вони керуються, що зараз повертаються знову до тої норми, яка  уже існувала.

Поза всяким сумнівом засоби масової інформації інколи дозволяють собі більше, ніж можна їм робити, але якщо ми вже  одного разу відмовилися від того, щоб їх карати за це,   то, я думаю,  абсолютно  немає ніяких  зараз у нас підстав повертатися  знову до того, що ми вже з вами проходили.

Тому давайте, будь ласка, включили ми  його до порядку денного, об говорили і на цьому забули, нехай діє та норма, яка діяла до цього  часу. Я  не думаю, що хтось із вас хоче наказувати  засоби масової інформації. Думайте, як голосувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярослав Сухий, фракція Партії регіонів.

 

16:46:20

СУХИЙ Я.М.

Шановні колеги,  я з тих народних депутатів України, які думають, що будь-хто, будь-який громадянин України чи   він засоби масової інформації, чи він не засоби масової інформації, мають відповідати за те, що він там своїм чорним ротом ляпає.

Я особливо звертаюсь до тих народних депутатів України, як Володимир Олександрович Яворівський,  який пройшов мажоритарку не один раз,  ви згадайте ті фальшиві газети яких немає  у природі, а їх хтось видає; ви згадайте ті замовні статті в газетах, де вас паплюжили, мішаючи з болотом не тільки ваше чесне ім’я, а чесне ім’я ваших рідних, близьких, дітей; де  вишукували не існуючий бізнес і тому подібне. В кінці кінців  колись ми повинні  поставити заслон перед цими, так званими,  чорними технологіями, чи ми тільки про них будемо постійно  говорити.

Тут, шановний колега переді мною виступав, сказав про те, що ми від чогось там відмовились. Нічого подібного, ви згадайте, саме тому, що не було виписаних чітких критеріїв визначення моральної шкоди і були проблеми у судах. Сьогодні в цьому законопроекті чітко виписуються критерії моральної шкоди і відшкодування моральної шкоди. А потім ви мені скажіть, а як в кілограмах, в центнерах, в літрах, тонах можна визначити ту шкоду, яка завдана нервовій системі? І коли людина змушена потім оправдуватися, коли людина змушена потім ходити і казати, що все було правда, коли у тебе за спиною хіхікають і показують на тебе пальцями. Ми повинні цьому в кінці кінців поставити край.

Актуальність цього законопроекту висока тому, що ми напередодні всіляких там виборів повинні чітко знати: є правила поведінки, є моральні норми. Той, хто моральних норм не дотримується, на сторожі людини повинен бути закон. І давайте будемо припиняти ці балачки про журналістів, про пресу. Ми знаємо: є журналісти чесні, є справедливі, а є просто „заказушники”. Ото проти них цей законопроект і спрямований. Підтримати цей законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Зарубінський.

 

16:48:34

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О.

Дякую, Володимир Михайлович. Олег Зарубінський, „Блок Литвина”.

Шановні колеги, а чому ми не враховуємо те, що моральна шкода може бути для порядної людини набагато більша, ніж фізична? В цьому я абсолютно згоден з Ярославом Сухим. Чому ми моральну шкоду розглядаємо, як вторинне щось? Може, для когось це єрунда, вибачте, а для когось це інфаркти, інсульти, нерви, зриви і таке інше. Перша диспозиція.

Друге. Я розумію, що не треба, ну скажімо так, робити наступ чи агресію щодо засобів масової інформації. Але я не розумію, чому тут мова йде тільки і стільки про засоби масової інформації? Є додаток такий: у тому числі і шляхом поширення завідомо неправдивих відомостей. А що політик, який поширює навмисно неправдиві данні, ображає, принижує іншу людину, це що він засіб масової інформації? А якщо це не політик, а директор заводу у ставленні до свого підлеглого? Причому тут засоби масової інформації? Друга диспозиція.

І третій момент. Що мені не подобається? Не подобається те, що суб`єкт законодавчої ініціативи розмір грошового відшкодування пропонує визначати судом залежно – це подобається – від характеру правопорушення, а не подобається – від статусу особи.

От скажіть мені, а чому вчитель ображений має бути відшкодований,  його моральна шкода менша, ніж депутат. Оце мені не зрозуміло. Я пропоную статус особи викинути, бо абсолютно незалежно від того ким працює людина, її моральна шкода для неї персонально, для неї особисто, для її персонального здоров`я може бути набагато серйознішою і болючішою, ніж у товстокожого депутата, політика чи міністра. Тому якщо прийняти оці три позиції, три сентенції, мені здається, що можна підтримати цей  законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, обговорення законопроект завершено. Рішення комітету і пропозиція комітету – прийняти за основу цей документ.

Ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу щодо відшкодування моральної шкоди для прийняття його за основу (реєстраційний номер 4332).

 

16:51:20

За-337

Рішення прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання (реєстраційний номер 4286).

Доповідач –  голова комітету Королевська Наталія  Юріївна.

 

16:51:50

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.

Уважаемый Владимир Михайлович! Уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлагается законопроект упрощающий проведение ликвидации субъекта хозяйствования. Сейчас такие процедуры слишком сложны для бизнеса и поэтому множество субъектов хозяйствования, которые остановили свою деятельность еще с 1 июля 2004 года, до сих пор не внесены в ликвидационный реестр и записи о государственной регистрации  прекращение до сих пор не существует. Понятно, что это ситуация ненормальная, и она   требует сегодня законодательного урегулирования. Проект закона предоставляет право государственному регистратору проводить упрощенную процедуру государственной регистрации прекращения без подачи ряда  документов: ликвидационного баланса, акта ликвидационной комиссии, оригиналов учредительных документов. Это требует внесения изменений в  Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины.

Также предполагается внести изменения в Закон Украины о государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей. Законопроект предлагает завершить процесс включения в Единый государственный реестр сведений о юридических и физических лицах – предпринимателях, зарегистрированных до 1 июля 2004 года, что позволит нам полностью сформировать и завершить реестр. Мы все понимаем, что сделать это важно, потому что именно из реестра предприниматель может получить информацию о состоянии другого бизнеса. И такая информация является важным  элементом защиты.

По нашему мнению ряд законодательных инициатив в данном законопроекте нуждается в доработке. И по мнению Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, по результатам рассмотрения в первом чтении проект может быть принят за основу. Также мы считаем, необходимо упрощенный порядок прекращения юридического лица пока что  не сопровождается упрощением самого порядка прекращения, а это было бы полезным для повышения эффективности предложенных мер. Комитет по вопросам промышленной, регуляторной политики и предпринимательства предлагает принять данный законопроект за основу с последующим учетом высказанных замечаний и предложений. Спасибо за внимание.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, доповідь звершено. Прошу записуватися на обговорення цього питання. Прошу показати прізвища народних депутатів, що записалися на виступ, на табло.

Ксенія Ляпіна, фракція "Наша Україна - Народна Самооборона" .

 

16:54:15

ЛЯПІНА К.М.

Дякую, шановні колеги. Ксенія Ляпіна, група „За Україну”.

Я звертаю увагу на те, що проблема, яку має вирішити цей закон, дійсно, дуже гостра. Ми сьогодні маємо  невідповідність  реєстру, де люди і підприємства рахуються і реально працюючих підприємств. І в цьому можуть відбуватися різні махінації, зокрема, і рейдерство, і з іншого боку – ухилення від оподатковування.

Однак я хочу звернути увагу, що цей закон треба приймати виключно за основу, тому що є питання, які треба доробити до другого читання. Спрощуючи порядок ліквідації, ми не маємо права забувати про права кредиторів, бо так ми можемо наліквідувати підприємства і цим самим порушити права інших осіб. Тобто спрощувати треба з великим і великим розумом. Тому я пропоную колегам проголосувати його за основу і активно попрацювати до другого читання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Сергій Терещук, мікрофон, будь ласка.

 

16:55:23

ТЕРЕЩУК С.М.

Дякую.  Шановні колеги, у нас дивна така ситуація, що на сьогодні склалося так, що підприємство простіше зареєструвати, ніж закрити. А якщо підприємство не можна закрити, вивести до Державного реєстру, це створює масу проблем для засновників підприємства: проблема з печаткою, проблема із бланками звітності. Це величезна проблема для органів статистики, це проблема для державних адміністрацій.

Я повністю підтримую колегу Ляпіну: потрібно  прийняти у першому читанні, потім доопрацювати з тим, щоб уникнути тих проблем, які можуть виникнути в наслідок того, щоб нашвидкуруч виключити з Державного реєстру. Насамперед, врахувати претензії кредиторів.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, обговорення законопроекту завершено. Пропозиція комітету – прийняти за основу цей документ.

Ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення субєктів господарювання для прийняття його за основу, реєстраційний номер 4286.

 

16:56:51

За-379

Рішення прийнято. 

А тепер, шановні колеги, оголошується до розгляду… прошу уваги!.. проект постанови про підготовку та відзначення 75-річчя стаханівського руху (реєстраційний номер 3169). Народний депутат Кілінкаров, будь ласка.

Прошу підготуватись, ми будемо про включення ставити на  голосування.

 

16:57:25

КІЛІНКАРОВ С.П.

Уважаемые народные депутаты! На ваше рассмотрение предлагается проект постановления о праздновании 75-летия Стахановского движения. Хочу сразу отметить, что сама идея появления такого постановления была обусловлена тем, что на праздновании дня города, где присутствовали представители  различных политических партий, именно инициатива снизу стала основой для того, чтобы с таким постановлением сегодня для  рассмотрения в Верховной Раде.

Сам проект постановления предусматривает и носит в основном рекомендательный характер для Кабинета Министров, для глав администраций, местных органов власти с тем, чтобы были разработаны соответствующие  мероприятия о праздновании 75-летия  Стахановского движения.

Учитывая историческую важность этого события для Донбасса и Украины в целом, а  также  значительную роль традиций Стахановского движения в воспитании молодежи и подготовки будущих рабочих кадров, считаем возможным рекомендовать вам проголосовать за данный проект постановления. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Є потреба обговорювати законопроект?

 

КІЛІНКАРОВ С.П. Голосуєм.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає? Прошу уваги, я ставлю на  голосування пропозицію про прийняття за основу проекту постанови про підготовку та відзначення 75-річчя Стаханівського руху (реєстраційний номер 3169). Прошу голосувати.

 

16:59:04

За-342

Ми прийняли за основу.

Тепер, якщо немає  заперечень я ставлю на голосування про прийняття проекту постанови, як постанови. Про підготовку та відзначення 75-річчя Стаханівського руху (реєстраційний номер 3169). Прошу голосувати.

 

16:59:37

За-336

Постанову прийнято. Будь ласка, по фракціях.  Партія регіонів – 167, „Блок Юлії Тимошенко” – 122, „Наша Україна – Народна Самооборона” – 0, фракція комуністів – 27, „Блок Литвина” – 20.

А тепер, шановні колеги, я поставлю на голосування про включення до порядку денного проекту Постанови про відзначення 20-річчя створення Народного Руху України за перебудову (реєстраційний номер 4272).

 

17:00:24

За-203

Рішення не прийнято.

Не встигли. Будь ласка, я ще раз поставлю на голосування про повернення до розгляду питання про включення до порядку денного проекту закону 4272.

 

17:00:51

За-214

Рішення не прийнято.

По фракціях, будь ласка. Партія регіонів – 0, „Блок Тимошенко” – 151, „Наша Україна – Народна Самооборона” – 63, фракція комуністів і „Блок Литвина” – 0.

Шановні колеги, тепер прошу уваги, оскільки ми вичерпали перелік питань, розгляд питань, які визначені розкладом на вівторок, зараз я пропоную розглянути про включення до порядку денного, лише про включення до порядку денного, тих законопроектів, які ми мали б розглядати завтра в частині включення до порядку денного для того, щоб комітети могли працювати.

Справа в тім, шановні колеги, розклад на тиждень ми з вами затвердили. Скажіть, будь ласка, яка різниця, коли ми включимо до порядку денного сьогодні ці питання, от яка різниця. Треба щоб були доповідачі на ратифікацію, нема доповідачів. Справа в тім, що ми могли б розглядати інші питання, але ж ми не запросили. Тому я поставлю на голосування пропозицію про те, щоб Верховна Рада  України розглянула зараз питання про включення до порядку денного пакету законопроектів,  щодо  яких ми мали визначитися завтра в частині включення до порядку денного. Прошу підтримати, прошу голосувати. Йдеться про пакет законопроектів.

 

17:02:50

За-174

Рішення не прийнято.

У зв’язку з тим, що Верховна Рада України розглянула  всі питання, які визначені розкладом на сьогодні,  є всі підстави вечірнє засідання Верховної Ради України… (Ш у м  у  з а л і)  Прошу відмінити. Що?

Так, будь ласка, Королевська ви ж не роздали документи.

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.

Еще минуточку, уважаемые народные депутаты! Еще один законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не закрив, я  відмінив голосування не закрите воно.

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Не закрыли не голосовали. Ну один законопроект в поддержку предпринимателей, пожалуйста, 5 минут поработаем. Уважаемые коллеги! 4581.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу уваги! Наталя Юріївна, шановні колеги, ми включили з вами до порядку денного Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійснення підприємницької діяльності (4581). Давайте ми його розглянемо і все. Будь ласка.

 

17:03:57

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.

Уважаемые коллеги! Уважаемый Владимир Михайлович! 5 минут работы Верховный Рады для предпринимателей.

Благоприятный бизнес-климат во всем мире считается абсолютной нормой. У нас, к сожалению, мы год за годом скатываемся во всех рейтингах и сейчас Украина занимает 145 место по доступности ведения бизнеса в Украине. Поэтому мы считаем такие законопроекты, которые сегодня способны поддержать наш бизнес в период кризиса, создать им условия для поддержки и развития необходимо принимать и необходимо решать  комплексно задачи, антикризисные задачи, связанные с облегчением ведения бизнеса. Поэтому мы предлагаем, в частности облегчить старт бизнеса и сделать уставной фонд сегодня не в размере ста минимальных заработных плат, а в размере одной минимальной заработной платы.

Требования по выдаче документов разрешительного характера сократить, строк их выдачи, до 10 дней, принять принцип молчаливого согласия.  Если  сегодня чиновник затягивает выдачу разрешительных документов и не сообщает об отказе,  то можно будет осуществлять хозяйственную деятельность без получения документов.

Улучшает бизнес-климат  в сфере лицензирования и предусматривает, что лицензирование отдельного вида хозяйственной деятельности будет вводится только если недостаточно механизмов госрегулирования определенных соответствующим законом.

Отменяет лицензирование  видов хозяйственной деятельности, которые не вписываются в основные принципы  политики в сфере лицензирования, не угрожают жизни и здоровью граждан, а так же окружающей среде и безопасности государства. К таким видам деятельности относятся и оптовая торговля семенами, и предоставление социальных услуг, и деятельность по перепродаже предметов искусств.

Законопроект так же решает ряд вопросов, которые связаны с арендой государственного и коммунального имущества.

Представители комитета на этой  неделе посетили Львов, Харьков, Луганск и везде проблемы поднимают предприниматели одни – это беззаконие местных властей по принципу аренды   государственного и коммунального имущества.

Комитет рассмотрел данный законопроект и предлагает принять его в целом и в первом и во втором чтении.

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Будемо обговорювати? Запишіться,  будь ласка, якщо є.

Ксенія Ляпіна  фракція "Наша Україна - Народна  Самооборона".

 

17:06:49

ЛЯПІНА К.М.

 Дякую, колеги! Ксенія Ляпіна група „За Україну”.

Я закликаю всіх колег підтримати цей законопроект і в першому читанні і в цілому, оскільки він фактично дублює той законопроект, який став жертвою тут політичних якихось непорозумінь і був провалений  абсолютно безпідставно, хоча він дороблений досконало до прийняття в цілому.

Однак я хочу звернути  увагу і дуже попросити всіх колег голосувати не тільки за цей законопроект, а вимагати внесення в зал законопроекту про мораторій на підвищення податків і його підтримати законопроект нами внесений і голосувати окремий законопроект про мораторій на перевірки, бо тут є норма про мораторій, але вона, на жаль, охоплює далеко не всі випадки.

Крім того, є внесена постанова, яка мусить виправити те, що уряд сьогодні зробив без рішення Верховної Ради, накладаючи додатковий пенсійний внесок на суб’єктів найдрібнішого бізнесу. Ми з вами можемо виправити цю дію уряду, яка не є законною. Я прошу вас, щоб ви також одностайно підтримали і ці рішення, тоді ми щось хоч зробимо для малого і середнього бізнесу в Україні. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Васильович Чечетов.

 

17:08:19

ЧЕЧЕТОВ М.В.

Шановні Володимир Михайлович! Шановні народні депутати! Проектом запропоновано знизити вимоги до статутного капіталу господарських товариств з метою спрощення започаткування бізнесу для забезпечення вдосконалення порядку видачі документів дозвільного характеру проект передбачає встановлення основних вимог до строків і механізму видачі таких документів. Такі норми сприятимуть залученню громадян до участі у підприємницькій діяльності та мінімізації їх витрат при започаткуванні та здійсненні господарської діяльності.

Проектом пропонується також законодавче закріплення практики довгострокової оренди державного і комунального майна з роком не менше 5 років. Такі зміни сприятимуть ефективному використанню об’єктів власності та водночас дозволять зберегти мотивацію бізнесу до ділової активності та наповнити державний та місцевий бюджети.

Крім того, законопроект спрямовано на зменшення кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, передбачається скасування ліцензування лише тих видів господарської діяльності, здійснення яких не порушує основних принципів державної політики у сфері ліцензування не загрожує життю та здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу та безпеці держави.

Передбачено впровадження практики видачі ліцензії на необмежений строк. Разом з тим, для окремих видів діяльності уряд може встановлювати строки ліцензування, але вони не повинні бути менше 5 років. І Законом про пожежну безпеку пропонується виключити і корупційну норму, відповідно до  якої фінансове і матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони, будівництво  її об’єктів здійснюється за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян.

Фракція  Партії регіонів пропонує підтримати цей законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Адам Мартинюк, фракція комуністів. Підготуватися Олегу Ляшку.

 

17:10:15

МАРТИНЮК А.І.

Шановні колеги, особливо ті, хто буде натискувати кнопки за цей законопроект, подивіться, будь ласка, я у межах часу попробую сформулювати ті думки, чому  він не вартий того, щоб зараз за нього проголосувати, а ви подумайте, на що ми підемо, якщо ми приймемо цей законопроект.

Інша справа, якби у цьому  законопроекті було те, про що говорила колега Ляпіна Ксенія. Дійсно, якби тут було  про відміну податків і поборів, якби  було тут про те, щоб ми відмінили позорні  пенсійні внески, які встановили, вдумайтеся тільки, замість закону… Кабінет Міністрів  незаконно  встановив.

Що пропонується у цьому законопроекті? Пропонується у цьому  законопроекті, по-перше, ліцензії видавати довічно. Якщо  ти одержав ліцензію, то ти будеш із нею жити все життя і працювати у тій сфері  бізнесу, на яку  ти одержав ліцензію. А за великим  рахунком ліцензій  ніяких не буде, бо вдумайтесь, будь ласка,  знімається ліцензування… почекайте, будь ласка,  розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет носіїв,  космічних апаратів та  їх складових частин, наземної   космічної інфраструктури та   її складових частин. Ядерне паливо зараз можна буде утилізувати  без будь-якої ліцензії. Проектування будівництва нових  реконструкцій  існуючих меліоративних систем, можна без  ліцензії будувати меліорацію, як хочеш і затоплювати нашу державу. Можна без  ліцензії  займатися професійною діяльністю у сфері надання соціальних послуг. Будь ласка,  кожен, хто хоче надає соціальні послуги. Розроблення, вдумайтесь, розроблення проектів та проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації,  музефікації,  ремонту, пристосування пам’яток. Тобто будь-які пам’ятки історії і культури, що є найбільшим надбанням будь-якого суспільства зараз не  треба ліцензії для того, щоб над ними …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте можливість завершити.

 

МАРТИНЮК А.І. … їх,  за великим рахунком, знищити.

Тому, шановні колеги, є межа  допустимого. Я не думаю, що ви відважитесь голосувати  за те, щоб все дозволено можна було робити навіть,  так званому, малому бізнесу. Ні в якому разі не можна підтримувати цей закон.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Ляшко, фракція „Блоку Юлії Тимошенко”.

 

17:12:47

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, „Блок Юлії Тимошенко”.

На табло записали, що я проти цього законопроекту, але я насправді хотів би підтримати  цей законопроект для прийняття його у першому читанні, оскільки цей законопроект за авторством наших колег Наталії Королівської, Миколи Томенка та інших розв’язує, спрощує ведення бізнесу в нашій країні, лібералізує ліцензування  господарської діяльності тощо.

Тобто  уряд під головуванням Юлії Тимошенко неодноразово з цього приводу спілкувався з бізнесом і ставить на мету перегулювати  стосунки із цим бізнесом.

Тому, я думаю, що   цей законопроект обов’язково треба  голосувати, але ж  і в той же час врахувати ті зауваження, які лунали у виступах колег до цього  законопроекту. Головну, щоби, з одного боку, максимально зняти перепони, які ставить держава на шляху малого, середнього чи великого, без різниці,   бізнесу; з іншого боку, щоб не страждали державні інтереси, зокрема, інтереси бюджету, наповнення бюджету. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, обговорення проекту закону (реєстраційний номер  4581) завершено. Одна хвилина – репліка,  Ярослав Сухий, перед голосуванням, будь ласка.

 

17:14:26

СУХИЙ Я.М.

Шановні колеги,  тут у цьому сесійному залі  зовсім недавно, місяць тому назад, ми  опрацювали у комітеті і прийняли законопроект, яким  нарешті ввели норму щодо ліцензування певного виду господарської  діяльності, а саме: виробництво та реалізація авіаційних та космічних двигунів. Так не можна. Цей законопроект, він авантюрний, він написаний і виконаний наскоком, аби відрапортувати малому бізнесу про те, що про нього уряд турбується. Послухайте, підтримка в умовах кризи через ріст податкового тиску, що зараз відбувається, нівелює всі благі наміри, які виписані в цьому законопроекті. А щодо, ще раз підкреслюю, щодо мовчазної згоди отримання дозволу на якусь господарську діяльність – це взагалі абсурд, бо дійсно ми можемо договоритися до великих проблем, які будуть пов'язані з загрозою техногенної катастрофи.

У мене на руках лист профспілки підприємців міста Запоріжжя, профспілка „Ніка”, де чітко ставиться питання і вимога скасувати ріст податкового тиску на пенсійне забезпечення. Це їхня справа. Цей законопроект голосувати не можна.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію комітету – про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності, за основу. А при підготовці до другого читання тоді доведеться врахувати ряд пропозицій, які щойно прозвучали.

 

17:16:13

За-290

Рішення прийнято.

По фракціях? Будь ласка. Партія регіонів – 96, „Блок Тимошенко” – 138, "Наша Україна – Народна Самооборона” – 0, комуністів – 0… "Наша Україна – Народна Самооборона” – 37, перепрошую, комуністів – 0, „Блок Литвина” – 19.

Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра ми продовжимо роботу в пленарному режимі о 10 годині за розкладом на середу. 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку