ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ П'ЯТЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

05 липня 2018 року, 16 година  04 хвилини

Веде засідання Голова Верховної Ради України ПАРУБІЙ А.В.

 

16:04:15

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Час, відведений для перерви, вичерпаний. І я прошу всіх приготуватись до реєстрації у вечірньому засіданні. Прошу заходити в зал, займати робочі місця. (Шум у залі)

 Багато. Парламентаризм сильний.

Отже, колеги, займіть робочі місця. Прошу приготуватись до реєстрації. Колеги, всі готові до реєстрації? І прошу провести реєстрацію, будь ласка,  прошу зареєструватись.

 

16:05:43

В залі присутньо 360 народних депутатів. (Оплески) Це свідчить про консолідацію і єдність залу питання порядку денного.

І, колеги, я  нагадаю ми завершили нашу роботу – це був блок питань регламентного комітету. Ми проголосували за Постанову про календарний план проведення дев'ятої сесії.

Наступним питанням стоїть проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів України (6518). Колеги, дуже важливий закон, поскільки йдеться про публікацію законів України в газеті "Голос України". Без цього закону ми ставимо під ризик весь законодавчий процес, і нам вкрай важливо, щоб, власне, сьогодні ми цей закон прийняли. Я дуже дякую Литвину Володимиру Михайловичу за цю ініціативу.

І я прошу, колеги, всіх приготуватися до розгляду цього закону, я переконаний, сьогодні ми його маємо прийняти, незважаючи на всі дискусії.

Отже, я ставлю першу пропозицію на розгляд. Хто підтримує пропозицію, щоб проект Закону 6518 ми розглянули за скороченою процедурою? Хто за скорочену? Прошу проголосувати.

 

16:07:38

За-31

Зважаючи на важливість і актуальність даного питання, зал прийняв рішення розглядати його по повній процедурі. (Шум у залі)

І я запрошую до слова народного депутата України Литвина Володимира Михайловича. Чи спершу комітет? Давайте спершу комітет.

Пинзеник Павло Васильович, будь ласка.

 

16:08:11

ПИНЗЕНИК П.В.

Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати! Комітет з питань Регламенту 8 листопада 2017 року на своєму засіданні розглянув попередньо проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України й інших нормативно-правових актів, внесений народними депутатами України Ляшком Олегом Валерійовичем, Литвином Володимиром Михайловичем (реєстраційний номер цього законопроекту 6518) (від 26.05.2017 р.)

У законопроекті пропонується внести зміни до статті 139 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими опублікування законів та інших актів Верховної Ради  України в газеті "Голос України" та у "Відомостях Верховної Ради України" є їх офіційним оприлюдненням, опублікуванням, а також доведення до відома населення законів, постанов та інших актів Верховної Ради шляхом їх розміщення на офіційному сайті Верховної Ради України. Крім цього, у проекті закону пропонується внести зміни до законів України: "Про Кабінет Міністрів України", про друковані засоби масової інформації, "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" та "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації".

Комітет зазначив, що не викликають заперечення запропоновані зміни до статті 139 Регламенту Верховної Ради України, ми їх повністю підтримуємо. Натомість до нас як до головного комітету надійшли також висновок Комітету з питань... до предмета відання якого належать питання свободи слова, інформаційної політики, котрий запропонував у своєму висновку повернути проект Закону №6518 суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Тим не менше, висловивши низку зауважень до законопроекту, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу.

Ми просимо підтримати рішення комітету, оскільки воно врегульовує дуже важливе питання, яке залишилося ніби як прогалиною після прийняття нами законодавства, яке реформує сферу діяльності державних ЗМІ. Все-таки у Верховної Ради України повинен залишатися офіційний друкований орган саме для друку актів, прийнятих Верховною Радою України, і цей законопроект спрямований на вирішення цієї прогалини, цієї проблеми.

Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Пане Павло, залишайтесь на трибуні. Прошу записатися, 3 хвилини, на запитання до доповідача.

Павленко Юрій, будь ласка.

 

16:11:06

ПАВЛЕНКО Ю.О.

Шановний доповідачу, Комітет свободи слова та інформаційної політики дійсно розглядав даний проект закону і дійсно ухвалив рішення направити його на доопрацювання, так як, на наш погляд, ті новели, які запропоновані цим законом, вони суперечать законодавству і, власне, тій логіці, яку обрала держава на роздержавлення друкованих засобів масової інформації. На ваш погляд, дані новели  суперечать законодавству і Конституції чи ні? Бо дивним виглядає рішення, в даному випадку регламентного комітету, розуміючи всю необхідність наявності "Голосу України", але не як газети, власне, а як офіційного вісника, що передбачає законодавство, і  таким чином можна далі діяти і жити "Голосу України".

Дякую.

 

16:12:07

ПИНЗЕНИК П.В.

Дякую за запитання.

Юрій Олексійович, шановний колего, ми дещо обмежені в своїй компетенції в Комітеті з питань Регламенту. Насправді, ми є компетентними в питаннях 139 статті  Регламенту Верховної Ради України, до якого основні зміни і вносяться.

Що стосується внесення змін до Закону "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування в Україні" і до Закону "Про реформування державних, комунальних друкованих засобів масової інформації", ви, безумовно, є набагато більш компетентними і  могли би запропонувати якийсь логічний вихід із даної ситуації. Але ми точно знаємо, що після завершення процедур, визначених вашим профільним законодавством для реформування державних ЗМІ, ми не можемо  залишатися без джерела офіційної публікації актів Верховної Ради України. І саме на вирішення цієї проблеми в основному і спрямована законодавча ініціатива.

Дякую вам.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Кужель передає слово для запитання Сергію Соболєву. Будь ласка. 

 

16:13:01

СОБОЛЄВ С.В.

Шановний доповідач, скажіть, будь ласка, в історії України було немало випадків, коли публікація  або непублікація саме в "Голосі України" могла спричинити до надважливих рішень або неухвалення їх.

Ми чудово пам'ятаємо, як випускалися підложні тиражі "Голосу України" для того, щоб надрукувати рішення. Ми пам'ятаємо як навпаки, не хотіли друкувати. Чи не вважаєте ви, що, позбавивши такого права  ключовий друкований орган, де завжди друкувалися всі законодавчі рішення, постанови, ми фактично потрапляємо в ситуацію, коли не буде єдиного органу, який може це робити.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Будь ласка.

 

16:13:52

ПИНЗЕНИК П.В.

Дякую за запитання.

Власне, логіка цього законопроекту якраз і полягала  в тому, щоб вирішити першочергове завдання, щоб ми не залишилися без друкованого органу для офіційної публікації. Решта питань, як на нас, є, як на думку комітету, є похідними. І власне, з цього ми виходили, коли пропонували прийняти законопроект у першому читанні. Тому дійсно логіку, яка прозвучала у вашому запитанні, я абсолютно поділяю.

Дякую.

 

Веде засідання заступник Голови Верховної Ради України СИРОЇД О.І.

 

16:14:17

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Наступне запитання від народного депутата Євтушка, прошу.

 

16:14:24

ЄВТУШОК С.М.

Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина".

Шановні колеги, ми у 2016 році ухвалили хороший Закон "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації". І це логічно, оскільки ми бачили, як друковані засоби масової інформації, їхні колективи почали створювати нові статути, переходили, вірніше, відмовлялися від того, що постійно, яка би влада не прийшла, тисли на них і, так би мовити, на редакційну політику.

Але в мене запитання наступного змісту. Дайте мені, будь ласка, відповідь: а де ж тоді друкувати нормативні акти Верховної Ради України, які мають вступати по закону в законну силу?

Дякую.

 

16:15:18

ПИНЗЕНИК П.В.

Насправді, насправді є ще "Відомості Верховної Ради України", але більш оперативного такого джерела як "Голос України" у нас не буде у випадку, якщо ми позбавимо його цієї можливості.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наш час на запитання вичерпаний.

Запрошую до слова суб'єкта законодавчої ініціативи народного депутата України Володимира Литвина, прошу.

 

16:15:49

ЛИТВИН В.М.

Шановні народні депутати, необхідність внесення цієї законодавчої ініціативи пов'язана з тим, що Верховна Рада України повинна мати друкований орган, який би єдиним публікував усі документи, які приймає Верховна Рада України. Я не розумію, от, виступи деяких колег, які посилаються при цьому на Конституцію і на Закон про роздержавлення засобів масової інформації. Якщо Верховна Рада вважає, що закони, постанови і інші рішення, які приймає Верховна Рада, можуть друкуватися підпільно, невідомо де і невідомо ким, і таким чином набувати своєї легітимності, то ми маємо тоді прийняти рішення і дозволити колективу "Голосу України" на роздержавлення цього друкованого засобу масової інформації для того, щоб вони самостійно, як це визначає Закон про роздержавлення, далі вирішували питання життя і діяльності цього видання.

Тому цілком очевидно, що нам потрібно прийняти або одне рішення, або друге. В даному разі ми з іншими народними депутатами, зокрема з Олегом Ляшком, які готували цю законодавчу ініціативу, виходили з того, що Верховна Рада як вищий законодавчий і представницький орган народу повинен оприлюднювати аутентичні тексти. Це перше.

І друге. І вимагати, щоб ці закони набували чинності і підписувались або повертались до Верховної Ради в установлені Конституцією терміни. Тому я вважаю, що неправильно, коли починають говорити про те, що тут якесь є порушення Конституції, і заплющують очі на те, що закони, які прийняла Верховна Рада, вони просто лежать без руху, що є грубим порушенням тієї ж Конституції України.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Будь ласка, залишайтеся на трибуні для того, щоб відповісти на запитання.

Прошу провести запис для запитань до доповідача. Прошу.

Запрошую до слова народного депутата Єднака. Прошу.

 

16:18:12

ЄДНАК О.В.

Шановний доповідач, я хотів би все-таки, щоб ви більш детально пояснили, як має працювати закон. Тобто ви пропонуєте оригінальні тексти, які подані народними депутатами при реєстрації законопроекту, публікувати у "Віснику Верховної Ради"? А як тоді бути з чисельними поправками, техніко-юридичним доопрацюванням і іншими процесами, яким піддаються законопроекти під час розгляду до другого читання і після голосування нами, після підписання спікером Верховної Ради і Президентом України?

Чи, можливо, у вас є якісь застереження до цієї процедури? І чи були, можливо, факти чи фальсифікації, чи зміни текстів законопроектів, які проходили оцей шлях підписання зокрема Президентом України? Дякую.

 

16:19:10

ЛИТВИН В.М.

Ну, відносно того, як у нас правляться тексти після прийняття закону, я думаю, що ви у цьому переконалися за цієї каденції Верховної Ради України. Я можу вам навести приклад. Коли потрібно для влади прийняти якесь рішення швидко і оприлюднити, створюється якийсь бюлетень, невідомо який, і він визнається через Міністерство юстиції, це було у попередній період, офіційним виданням, публікує це рішення, а потім зникає. Ми вважаємо, що Верховна Рада України повинна публікувати свої акти через орган Верховної Ради - газету "Голос України". Це стосується, власне, законів і інших рішень Верховної Ради. А якщо потреба буде друкувати якісь актуальні законопроекти, які викликають інтерес всього суспільства, можна для обговорення публікувати і проекти цих документів.

Дякую за запитання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Наступне запитання запрошую до слова народного депутата Руслана Сидоровича.

 

16:20:13

СИДОРОВИЧ Р.М.

Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Безумовно, що питання офіційного оприлюднення законів, які приймаються Верховною Радою, є надзвичайно важливим і дуже актуальним, тому що в інакшому випадку законодавча робота буде абсолютно повністю заблокована.

Водночас, у мене є запитання щодо пропонованого доповнення статті 21 зі значком 1, що стосується доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів. Чи не вважаєте ви, що кінцева фраза у пропонованій статті, яку пропонується додати, що "а також в інший спосіб, визначений законом", варто було б конкретизувати, щоб забезпечити принцип правової визначеності?

Дякую.

 

16:21:03

ЛИТВИН В.М.

Дякую. Ваше зауваження воно є слушним. Малось на увазі видання Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр". Як правило, це два видання, які друкують офіційні документи. Очевидно, якщо Верховна Рада знайде порозуміння і підтримає цей документ у першому читання, можна буде прийняти відповідне уточнення.

Але я ще раз наголошую, шановні колеги, що колектив газети "Голос України" звернувся до всіх політичних фракцій Верховної Ради з таким питанням: або давайте ми будемо виконувати свої повноваження як орган Верховної Ради України, або ви відпустіть колектив для того, щоб він самостійно працював над виданням цієї газети.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Я запрошую до слова народного депутата Олену Сотник.

 

16:21:56

СОТНИК О.С.

Дякую, пані головуюча.

У мене є абсолютно технічне питання, воно випливає з зауваження науково-експертного управління. Вони зазначають, зокрема, щодо статті 21 прим. до Закону "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

І тут ви пропонуєте, що доведення до відома населення законів України та інших нормативних актів здійснюється шляхом їх офіційного оприлюднення, тобто опублікування, і іншими способами, в тому числі аудиовідеолізованими способами, і розміщенням на офіційних веб-сайтах і так далі, і так далі.

Так от, науково-експертне управління звертає увагу, що може таким чином здаватися, що, крім друкованого способу, будь-який інший також буде достатнім для того, щоб вважати нормативно-правовий акт оприлюдненим. І це може призвести до незрозумілого моменту, коли набуває чинності той або інший нормативно-правовий акт або закон. Можете прокоментувати, будь ласка, це зауваження.

 

16:23:02

ЛИТВИН В.М.

Я дякую за ваші міркування, побоювання мають місце. Але йдеться про те, очевидно, не чітко ми прописали, що за автентичність друку законодавчих актів, які прийняті Верховною Радою несе відповідальність офіційний орган Верховної Ради "Голос України". Можуть поширювати і інші видання, в тому числі електронні, ці документи, але вони повинні розуміти, що автентичність тексту має місце виключно в офіційному виданні.

Очевидно, в процесі доопрацювання потрібно було більш чітко, акцентовано сказати про відповідальність за автентичність даного тексту.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Час на запитання вичерпаний. Я дякую доповідачу.

І ми переходимо до обговорення.

Спочатку у нас є  обговорення від парламентських фракцій.  Прошу парламентські фракції підготуватися для запису.

Прошу провести запис.

Прошу, від фракції "Об'єднання "Самопоміч" народний депутат  Сидорович. Прошу.

 

16:24:32

СИДОРОВИЧ Р.М.

Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Дуже шкода, що законопроект 6518 розглядається лише наприкінці завершення роботи цієї сесії і раніше парламенту до даного законопроекту руки не доходили. Разом з тим надзвичайно важливо усвідомити дуже просту річ: робота законодавчого органу, який не матиме можливості публікувати закони, який він приймає,  призводить до абсолютного колапсу і неспроможності парламенту фактично виконувати свою одну з найвизначніших, найважливіших функцій, таких як приймати закони. Оскільки відповідно до української Конституції закони України, які можуть бути прийняти у парламенті і які не пройдуть процедуру оприлюднення, не створюватимуть жодних наслідків. Тобто неприйняття цього законопроекту фактично становить загрозу для можливості роботи даного парламенту.

Є до цього законопроекту ряд зауважень зі сторони Головного науково-експертного управління. Безумовно, що певні речі необхідно було би поправити, і авторами цього законопроекту на запитання, які задавалися, зазначалося, що певні речі можна поправити, щоби забезпечити ту правову визначеність, яка повинна бути в законі. Разом з  тим прийняти цей  закон сьогодні принаймні за основу, є критично  необхідним. Тому я закликаю усі депутатські фракції і групи підтримати законопроект 6518 у першому читанні.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Запрошую до слова від фракції  "Опозиційний блок" народного депутата Юрія Павленка.

 

16:26:23

ПАВЛЕНКО Ю.О.        

Шановні колеги, шановна головуюча, без сумніву, редакція газети "Голос України" – це високопрофесійні фахівці своєї справи, це люди, які багато років вчасно доносять роботу найвищого законодавчого органу держави. Без сумніву, вони заслуговують на повагу кожного з нас. Той шлях, який обраний був в цій залі на роздержавлення, очевидно, крім, можливо, і правильної стратегії, створив цілу низку інших проблем. Тому ми маємо серйозні сьогодні проблеми з роздержавленням не тільки органів центральної влади друкованих, але й на місцевому рівні і, на жаль, вони залишаються до сьогодні не розблокованими. Комітет постійно отримує звернення і від відомчих друкованих засобів масової інформації таких, як, зокрема, Міністерство оборони, від обласних державних адміністрацій, особливо Донецької, Луганської, від, власне, і поява цього законопроекту так само викликана проблемою з оприлюдненням тих рішень, які ухвалюють тут, в стінах Верховної Ради України. Без сумніву, добре, що цей законопроект розглядається не по процедурі скороченій, що,  на жаль, стало традицією для цього парламенту, і призводить до ухвалення часто неякісних законопроектів, а власне розглядається в повному режимі і була можливість провести професійну дискусію по даному законопроекту.

Тому "Опозиційний блок", вивчивши всі аргументи, заслухавши позицію різних сторін, ухвалив рішення підтримати даний законопроект за основу з тим, щоб дати можливість редакції "Голосу України" повноцінно, професійно працювати.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

І запрошую до слова від Радикальної партії народного депутата Олега Ляшка, прошу.

 

16:28:44

ЛЯШКО О.В.

Шановні колеги і депутати! Прошу уваги, важливе повідомлення! А в першу чергу прошу уваги українців. От, здається, зараз обговорюється питання про публікацію в газеті "Голос України" законів. Насправді, шановні українці, питання стоїть не про те, а питання стоїть про  те, бути чи не бути в Україні парламентаризму?

Сьогодні до обіду Президент Порошенко намагався протягнути склад ЦВК, де він контролюватиме 10 із 15 членів ЦВК. Подумайте кожен, кожен з вас розумна людина: той, хто на заводі працює; той, хто на землі працює; той, хто на підприємствах; той, хто навчає наших дітей; той, хто нас лікує, – кожен з вас розумний, значить розумніший ніж ті, хто при владі, інакше ми так би не жили. Подумайте, для чого  Президенту 10 із 15 членів ЦВК?!

 Я думаю кожен із вас знає відповідь на це питання, тому що Президент хоче фальсифікувати вибори. Сьогодні парламент, фракції Радикальної партії,  "Батьківщина", "Народного фронту", "Опоблоку", "Самопомочі" не дали Президенту прийняти рішення, які дадуть можливість фальсифікувати  рішення, які дадуть можливість фальсифікувати вибори.

Що зробив Президент Порошенко і його фракція? Вони пред'явили парламенту ультиматум: або ви голосуєте так, як треба Порошенку, або ми зробимо парламент недієздатним.

Я хочу звернутися до всіх і, в першу чергу, до Президента Порошенка. Петро Олексійович, ми не дамо вам зробити недієздатний парламент, тому що це єдине осереддя демократії в Україні. Ми не дамо вам фальсифікувати вибори, і ми не дамо вам сформувати ЦВК, яке буде малювати вам результат.

На виборах має перемогти той, хто сильніший, хто справедливіший, той, хто захищає Україну.

Тому я звертаюсь до всіх депутатів, хто дбає про парламентаризм, хто не хоче узурпації влади, хто не хоче, щоб Порошенко і далі грабував країну, прийти до парламенту, проголосувати за закон, немає значення, який закон. Важливо показати, що, незважаючи на ультиматуми Порошенка і його фракції, парламент дієздатний, парламент приймає рішення, і якщо вони далі будуть пред'являть ультиматуми, завтра в цьому парламенті буде Закон про імпічмент Президента, Закон про тимчасові слідчі комісії, новий Закон про вибори і відставка Президента Порошенка.

Янукович утік – Порошенко закінчить гірше, ніж Янукович. Тому я звертаюсь до Порошенка і до його камарильї: зупиніться, парламент вашим філіалом не буде, і ми не дамо вам фальсифікувати вибори! (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

На жаль, не всі… представники не всіх фракцій встигли записатися, тому я запрошую до слова ще представників… представника зараз від групи "Воля народу". Прошу, народний депутат Рибчинський.

 

16:32:11

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.

Євген Рибчинський, Голосіївський район міста Києва. Шановні друзі, "цирк на дроті" продовжується, ми з вами під куполом. Насправді, передвиборча кампанія, незважаючи на те, що Банкова не вкладає жодної копійки в неї, вже розпочалася. Вони не люблять витрачати гроші, але вони люблять витрачати наші нерви: нерви депутатів, нерви народу, нерви тих виборців, які прийдуть і не проголосують.

Справа в тому, що я думаю, що з самого ранку, коли на Банкову принесли свіжі рейтинги, не залишилося ніякої іншої змоги, як тільки не… розпустити парламент або зробити якийсь новий форс-мажор, так би мовити. Зрозумійте, це ніколи не проходило в Україні і цього разу не пройде. За перемогу треба боротися, за перемогу треба боротися чесно.

І ще я хотів би сказати Петру Олексійовичу, якого знаю 30 років: Петро Олексійович, жоден член ЦВК, навіть направлений вами в Центральну виборчу комісію, побачивши рейтинги і реальні результати, ніколи не піде проти переможця. Тому я хочу зазначити, що будь-який склад, проголосований, буде працювати. Йому просто прийдеться після Майдану голосувати чесно. Так що давайте будемо відвертими: революція в цій залі не пройде.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Запрошую до виступу представника від "Батьківщини" народного депутата Євтушка.

 

16:33:53

ЄВТУШОК С.М.

Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Та, власне, фракція "Батьківщина" також перебуває на тих же засадах і готова відстоювати і надалі демократію в цьому залі, але навпаки заважати Президенту України узурпувати владу в цій країні.

А стосовно законопроекту хочу сказати наступне. Буквально в 2016 році автором закону Олександром Абдулліним було подано цей законопроект і разом з ним, я вам заявляю відверто, було мною отримано ряд дзвінків від журналістських колективів, особливо місцевих друкованих засобів масової інформації, які із вступом в дію цього закону позбулися ярма, яке зобов'язувало їх в своїх газетах друкувати заказні інформації, які надходили від місцевої влади.

Я хочу сказати, так, закон передбачав і передбачає перехідний період. І це дало можливість журналістським колективам створити нові установчі документи, нові статути, прописати в них правила, за якими будуть працювати журналісти. Но, якщо говорити ще більш комплексно, то даний законопроект ще більш врегульовує ситуацію, оскільки дійсно нормативно-правові акти, які регулюються Законом України про Регламент, які регулюються Законом України про Кабінет Міністрів, входять і вступають в дію лише після того, як відбувається висвітлення їх в таких газетах як "Голос України".

І тому фракція "Батьківщина" закликає зараз всіх народних депутатів підтримати даний законопроект, чим посилити і дати можливість вступу нормативно-правових актів, тобто законів, які ми з вами приймаємо в цій залі, набувати чинної редакції.

А ще раз скажу, що дуже багато було отримано дзвінків, позитивних дзвінків, оскільки місцеві журналісти позбулися тягаря, яким їх місцева влада зобов'язувала друкувати замовні матеріали.

Дякую. "Батьківщина" голосує "за".

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

І виступ від фракції "Народний фронт", народний депутат Вікторія Сюмар.

 

16:36:45

СЮМАР В.П.

Шановні колеги, розумію, що зараз всі обговорюють далеко не проблематику нинішнього обговорюваного законодавчого акту, але тим не менш скажу по темі.

Перше. "Голосу України" і оприлюднення в ньому законів і інших актів абсолютно нічого не загрожує у зв'язку з реформою, як і "Урядовому кур'єру". Тому що реформа передбачає, що газети… (Шум у залі)

Колеги, я нікому не заважаю в першій частині залу? Ні-ні, я… тут дуже смішно всім.

Тому що реформа передбачає,  що замість газети, вона перетворюється в друкований бюлетень, офіційний бюлетень Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України або іншого державного органу влади. Що це означає? Чи друкований бюлетень відрізняється від газети? Дуже просто. В ньому не використовується творча праця журналістів, тобто якраз навпаки: там не буде інтерпретації. Там будуть документи, там будуть тексти депутатів, бо очевидно, що в "Голосі  України" повинні друкуватися народні депутати, але там не  буде праці, безпосередньо творчої обробки  це журналістами.

Ми говорили дуже багато з Апаратом  Верховної Ради. Наш комітет вважає, що газета "Голос України"… (Шум у залі)

Олег Валерійович! Олег Валерійович! Олег Валерійович, я з великою повагою обговорюю зараз ваш законопроект, і з великою повагою ставлюся до авторського колективу.

Дякую. (Шум у залі) Дякую.   

І тому, продовжуючи,  відповідно, "Голос України"  під дію закону не підпадає, це позиція нашого комітету, оскільки мова йде про органи виконавчої влади і місцевого самоврядування. Тому даний законопроект в цьому формулюванні  дає можливість зберегти не лише колективи "Голосу України", "Урядового кур'єра", але й колективи всіх інших друкованих видань державних органів влади. Це насправді сотні видань включно з судами. Це величезні кошти з бюджету, от за це зараз ідеться. Ми маємо прийняти політичне рішення: чи ми готові на це йти, чи не готові на це йти. Я думаю, що до другого читання в любому випадку цей законопроект потребуватиме дуже серйозного корегування. Дуже дивно, що він потрапив в Комітет з питань Регламенту, а не в профільний комітет.

І насамкінець давайте так, якщо ми хочемо бути нормальною модерною країною, нам давно вже треба переводити органи влади на електронне врядування. Нам необхідно все це публікувати в мережі Інтернет, досить вже вирубувати ліси, досить вже використовувати оці тонни паперу, які насправді ніхто не читає, а дуже часто на них просто списуються якісь там кошти, і вони не доходять до людей і залишаються на складах.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка.

 

СЮМАР В.П. Тому, колеги, якщо цей законопроект і ухвалювати в першому читанні для того, щоб продемонструвати, що український парламент працездатний і працює, то до другого читання нам треба лишати лише "Голос України", "Урядовий кур'єр", все решта звідти забирати і передбачати обов'язкову вимогу оприлюднювати ці акти і в мережі Інтернет, робити крок назустріч нормальній системі.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу народних депутатів підготуватися для участі в обговоренні. Зараз ми переходимо до обговорення від народних депутатів. Прошу народних депутатів зосередитися. Прошу провести запис.

Запрошую до слова народного депутата Лозового.

 

16:41:12

ЛОЗОВОЙ А.С.

Андрій Лозовой, Радикальна партія Ляшка.

Президенти приходять і уходять, а Україна вічна. Давайте задумаємось, а кому ми давали присягу: Президенту Порошенку чи українському народу?

1991 рік, 2004 рік, 2014 рік – саме український парламент рятував українську державність. І так само сьогодні парламент рятує нашу державність чому. Бо те, що зробив Президент Порошенко, намагаючись мати ручну ЦВК і шляхом фальсифікації забрати у українців право, дароване Богом, на вільне волевиявлення, він це робив не проти нас, він це робив не проти парламенту, він робив це проти українського народу і мусить нести за це відповідальність, в тому числі політичну.

Я хотів би звернутися до колег з фракції БПП. Я знаю, серед вас дуже багато порядних людей, дуже багато самодостатніх людей, дуже багато мажоритарників, які своїми зусиллями здобули підтримку людей на округах, людей, які пройшли фронт і як бійці, і як волонтери. Скажіть, будь ласка, до останніх особливо, а за кого ми воюємо: за Порошенка чи за Україну? За сильну демократичну європейську багату, заможну, де люди відчувають себе захищеними.

Хтось мудрий говорив нашого часу про те, що ми воюємо з Мордором, але самі ледь не стали ним. Порошенко намагається узурпувати владу, намагається ставитися до парламенту, де люди, обрані мільйонами людей, як до бидла, як до покірних рабів. І сьогодні я дуже горджусь вами, шановні колеги з різних фракцій і груп, ви показали про те, що ми – не раби. Ми показали про те, що ми захищаємо своїх виборців, а не прогинаємося під бажанням Порошенка узурпувати владу і правити країною нашою так, як Путін править Росією.

І те, що сьогодні відбулося – по суті спроба державного перевороту, спроба узурпації – це робилося не проти парламенту. Це робилося, наголошую, проти українського народу.

Один із символів нашого народу – це калина. Коли ламають гілля калини, вона цвіте незрівнянно сильніше. Я закликаю ще раз порядних колег з БПП: наберіться мужності, подумайте про своє завтра, подумайте про Україну і вертайтесь у зал і працюйте, щоб у нас була стабільна велика кількість голосів приймати потрібні для держави і нації закони – промисловий пакет реформ, "Купуй українське", криміналізація фальсифікацій ліків – закони потрібні для захисту українців. "Схаменіться! будьте люди, бо лихо вам буде", – як писав Тарас Шевченко.

Сьогодні історичний день. І парламент має шанс показати про те, що ми сильні і Україна сильна. І ми за своїх…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Запрошую до слова народного депутата Олега Березюка.

 

16:44:29

БЕРЕЗЮК О.Р.

Шановні панове, ми є свідками, коли розгортається абсолютно штучно парламентська криза. Штучно, чому? Тому що "Блок Петра Порошенка" безпідставно на чолі з Президентом України сьогодні шантажує парламент. Сьогодні є всі можливості проголосувати за ЦВК, прийнявши консенсусне рішення. Але що робить БПП? Член коаліції, кістяк коаліції виходить із залу, шантажуючи парламент і країну, і не приходить на Погоджувальну раду, де сидять всі керівники фракцій і шукають консенсусне рішення для того, щоб показати, що в українській державі є парламент, Президента і уряд. Це бажання в темному омуті заховати те, що саме під керівництвом цієї коаліції Президента протягом 4 років грабувався український бюджет, а тепер оцим рейвахом прикрити це і ще вийти героями. Це нечесно і несправедливо. Тому БПП повинно повернутися у зал, працювати з парламентом для того, щоб знаходити вирішення у штучній кризі, яку вони створили. І це задача сьогодні кожного громадянина країни, а тим більше парламентаря, а тим більше члена коаліції.

Щодо цього закону. Беззастережно, засоби масової інформації мають бути або суспільними, або приватними. Але ситуація з "Голосом України" є також важливою, тому що цей орган повинен публікувати ті документи, які є важливі для країни.

Тому ми будемо голосувати за цей законопроект, а БПП запрошуємо в зал, а Президента просимо очолити якісну розбудову української інституційної держави, а не боротися за владу, яка належить олігархам і бандитським кланам.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Я запрошую до слова народного депутата України Валерію Заружко. Прошу.

 

16:46:44

ЗАРУЖКО В.Л.

Валерія Заружко, Радикальна партія Олега Ляшка. Добрий день, шановні колеги! Добрий день, шановні громадяни України! Сьогодні в нашої країни дуже багато викликів, на жаль, не всі депутати Верховної Ради здатні ці виклики приймати. Я хочу процитувати лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який завжди каже, що політики думають лише про рейтинги, а справжні державні діячі думають про країну. Ці слова мусить пам'ятати кожен парламентар. Ми в Радикальній партії ставимось відповідально та чесно до наших виборців. Мільйони українців віддали свої голоси для того, щоб ми представляли їх інтереси тут в українському парламенті. Сьогодні шахтарі, які приїхали до парламенту вимагати прийняття законопроекту 8362 з різних куточків країни: з Донецької, Луганської, Волинської, Львівської областей. Ми виходили з Олегом Валерійовичем спілкуватися з ними. Ці люди дуже ображені та обурені тим, що парламентарям немає ніякого діла до того, що відбувається в регіонах, що вони зовсім не опікуються людьми, що їм байдуже, що люди голодують. Вони приїхали сюди вимагати припинити знущатися над ними, прийняти Закон 8362, який, на жаль, знехтували деякі фракції, які сказали, що, окрім ЦВК, нам немає чого обговорювати. Це ганьба сьогодні в країні, якщо трудова людина вимагає заробітну платню.

Радикальна партія Олега Ляшка пропонує прийняти Закон "Купуй українське, плати українцям". Ми неодноразово наполягали на тому, що Україна мусить купувати українське вугілля та платити зарплату українським шахтарям, а не купувати вугілля за кордоном десь у казахстанах, америках або африках.

 Радикальна партія запропонувала програму економічного розвитку країни, в якій є безліч законів, які дадуть нове дихання всій економіці країни, які піднімуть промисловість та зроблять Україну сильною та поважною державою, яку будуть поважати у всьому світі. Ми боремось за щастя кожного українця, за щастя шахтаря, металурга, будівельника, медика, вчителя. Ми хочемо, щоб всі люди достойно відчували себе у власній країні, щоб вони отримували достойні зарплати, щоб у них була робота, щоб вони утримували своїх батьків та бачили майбутнє своїх дітей у власній країні. Ми  за те, щоби країна ставала сильнішою, щоб українці пишалися нею, щоб ми були представлені добре на міжнародній арені і щоб ми пишалися тим, що ми українці.

Дякую всім, хто в цій залі розуміє важливість цих рішень і хто сьогодні тут відпрацьовує довіру своїх виборців, як це робить Радикальна партія  Олега Ляшка.

Дякую вам за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Запрошую до слова  народного депутата Ганну Гопко.

 

16:49:56

ГОПКО Г.М.

Доброго дня, шановні колеги, дорогі українці! Насправді сьогодні ми зробили дуже важливий крок – це звернулися до інституцій Європейського Союзу напередодні ювілейного двадцятого саміту Україна-ЄС. І ми порушили там надзвичайно важливі питання. Ми, зокрема, закликали інституції Європейського Союзу розробити комплексну стратегію з підтримки України. Також ми закликали посилити санкції проти держави-агресора. Також ми хотіли б бачити більше інвестицій в Україну на основі, зокрема, і розробленого литовськими друзями плану підтримки України або так званого Плану Маршалла.

На наступному тижні в Брюсселі будуть важливі події: двадцятий  ювілейний саміт Україна–ЄС, а також саміт НАТО, де буде українська делегація. І хотілося б зрозуміти з якою позицією, з чим поїде українська делегація.

Сьогодні парламент мав ухвалити, зокрема, і оновити склад Центральної виборчої комісії. Після ухвалення Закону про антикорупційний суд, Закону про національну безпеку, хай і недосконалого,  оскільки там ми не розпочали реформу СБУ, але тим не менше, парламент показує і демонструє свою дієздатність в цей непростий час, коли передвиборчі президентські і парламентські  перегони  уже в багатьох партіях розпочалися.  

Тому, я думаю, що для України зараз надзвичайно важливо, щоб сьогодні в парламенті ми показували, що ми готові ухвалювати ті рішення, які чекають, в першу чергу, громадяни України. Я думаю, що, зважаючи на російську агресію, дуже важливо демонструвати єдність гілок влади. І тому хочеться бачити більше відповідальності від Президента, хочеться бачити відповідальності від уряду і від парламенту, взагалі хочеться бачити, щоб українці навчилися працювати, як одна національна збірна, яка грає, як одна команда. Тому що ми повинні захищати наші українські інтереси і розуміти чітко, що сильна Україна потрібна лише нам. І в тих умовах, які складаються,  турбулентності, глобальної політики, напередодні зустрічі Трампа з Путіним, ми повинні ставати сильнішими, а не дозволяти ворогам використовувати слабкість політичного класу для того, щоб в черговий раз демонструвати, що Україна - failed state чи не спроможна сама себе змінювати.

Минулого тижня, коли в Копенгагені була конференція з підтримки реформ, Христя Фріланд, міністр закордонних справ Канади, говорила українською мовою і сказала: ви, українці, 125 років тому приїхали в Канаду і побудували мою державу – Канаду. Так що заважає вам побудувати справжню сильну державу Україна? Мені здається, за 27 років незалежності ми мали б вже продемонструвати, що країна з понад тисячолітньою історією. Ми – нація марафонців, ми є контриб'ютором європейської безпеки, ми маємо одну з найпотужніших армій, ми маємо такий працездатний народ. Мені здається, нам бракує політичної зрілості, брати відповідальність і сьогодні не прикриватися якимись політичними...

Тому запрошую БПП і закликаю Президента повернути його фракцію в зал і показати, що парламент…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

І останній виступ, запрошую до слова народного депутата Єднака, прошу.

 

16:53:18

ЄДНАК О.В.

Доброго дня, шановні колеги! Абсолютно погоджуюся з попереднім виступаючим. От ми з моєю колегою Наталею Веселовою, члени політичної партії "Сила Людей", ми сьогодні вранці вчасно прийшли в парламент працювати, голосувати за важливі закони у сфері економіки, у сфері дерегуляції, митної політики. Величезна кількість законів (тут і шахтарі перед парламентом), які стосуються простих людей. І чому ми зараз, чому ми неефективно використовуємо парламентський час. Весь минулий тиждень був не пленарний, що заважало лідерам всіх політичних фракцій домовитися нарешті про оновлений склад ЦВК? Що заважало вчора, позавчора це робити? Що заважало робити це в позаробочий час? Чому парламент повинен бути паралізований, і ми не можемо розглядати законопроекти через політичні недомовленості, маніпуляції, недовіри один до одного, серед основних гравців, зараз, політичних?

Тому я попрошу домовитися нарешті і оновити склад ЦВК, тому що це питання вже перезріло.

З приводу законопроекту пропонованого, шановні колеги, ми вже 4 роки тут працюємо, Верховна Рада тоне в макулатурі. Ми отримуємо величезну кількість і періодичних видань, і друкуємо в паперовому вигляді закони, а світ йде далі, є сучасні технології. Сайт українського парламенту, Інтернет-сторінка одна з найбільш відвідуваних Інтернет-порталів у світі. А ми зараз розглядаємо питання минулого чи майбутнього. Чи залишити, так, гарні газети: "Голос України", "Урядовий кур'єр". Гарні, але дуже дороге задоволення для країні у війні. Тому це є питання майбутнього чи минулого, чи переходити на технології блокчейн, захищених даних і публікувати всі матеріли он-лайн, маючи лише офіційні бюлетені, так, для протоколу, щоб їх друкувати.

Або залишати масивні, величезні обсяги і журналістського складу в десятках різних видань, різних держав… влади і далі тратити на це мільйони, десятки, сотні мільйонів грошей платників податків. Тому це справді політичне наше рішення має бути сьогодні, чи ми йдемо вперед, чи ми стоїмо на місці.

Дякую.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України ПАРУБІЙ А.В.

 

16:55:34

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

І зараз заключний виступ – Юзькова передає Галасюку – і це буде заключний виступ, колеги. Я прошу всіх запрошувати в зал, я прошу приготуватись до прийняття рішення. Через 2-3 хвилини ми будемо переходити до прийняття рішення.

 

16:55:53

ГАЛАСЮК В.В.

Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги! Прошу вашої уваги, президентська фракція БПП покинула зал в знак протесту. Може вони покинули зал в знак протесту проти бідності населення, проти багатомільйонної еміграції українців до Польщі? Може вони протестують проти приниження України, постійного, за всілякі міжнародні кредити на міжнародній арені? Чи може це протест проти двохмільйонного безробітті в Україні?

Ні! Вони борються за владу, вони ставлять ультиматуми не парламенту, вони ставлять ультиматум українському народу!

Хіба немає в парламенті потужного промислового пакету реформ, розробленого народними депутатами і від Радикальної партії, і від "Батьківщини", і від "Народного фронту", і від інших фракцій і груп? Хіба немає законів про розширення завдань Національного банку, щоб український Національний банк здешевлював кредити, і так само, як Федеральна резервна система США, відповідав за довгострокове економічне зростання і за скорочення безробіття? Хіба в парламенті немає підготовлених до розгляду законів про індустріальні парки, щоби вигравати конкуренцію за інвестиції і робочі місця у сусідніх країн, щоби створити в Україні сотні тисяч нових робочих місць і залучити мільярди доларів інвестицій, а не кредитів МВФ? Хіба немає в парламенті Закону "Купуй українське, плати українцям", який надасть справедливі системні, життєво необхідні переваги українському виробнику і дозволить вигравати конкуренцію всередині країни в імпортних товарів, який дасть мільярдні замовлення заводам для того, щоб вони не банкрутувати, а розвивалися і для того, щоби Україна жила не за рахунок закордонних подачок, ультиматумів і кредитів МВФ, а за рахунок розвитку власної промисловості, економіки і наповнення бюджету за рахунок податків успішних підприємств? Це просто принципово різний підхід.

Те, що хоче зробити влада, вони просто борються за вплив, вони борються за своє майбутнє з абсолютно провальною економічною політикою. Ви подивіться той план модернізації, який був презентований Президентом на зустрічі з бізнесом! Хіба це план модернізації економіки і країни? Прочитайте антикризовий план розвитку Радикальної партії, який ми запропонували більше ніж рік тому! Ви прочитайте просто і порівняйте, та це як і небо і земля. Тому що той план, який запропонований нами, він дозволить перейти від 1-2 відсотків економічного зростання до 10 відсотків зростання на рік і в рази збільшити доходи і зарплати українців – оце реальна модернізація країни.

Повертайтесь в зал і працюйте!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, завершились виступи від депутатів. Заключне слово, я пам'ятаю. Зараз 2 хвилини – заключне слово, Литвин Володимир Михайлович. Я прошу усіх заходити в зал. Є потреба пане Павло, в заключному?

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Голосуємо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Ні, ні. Литвин. Увага! Литвин, 2 хвилини. Заходіть в зал, я прошу всіх займати робочі місця. Будь ласка, пане Володимир.

 

16:59:22

ЛИТВИН В.М.

Шановні, шановні колеги, я вам наведу простий приклад, щоб ви зрозуміли зміст і спрямованість цього законопроекту. В 2010 році Конституційний Суд прийняв рішення про те, що треба повернутися до Конституції 96-го року. Верховна Рада України не дозволила "Голосу України" опублікувати цей текст. Подивіться, ким він був опублікований і введений в дію. Питання: хто відповідає за відповідність змісту Конституції, тої, якою ми сьогодні послуговуємося?

Тому не треба тут говорити про минуле і майбутнє, а треба вирішити долю. Ми – Верховна Рада України відповідаємо за ті рішення, які ми приймаємо чи не відповідаємо за ті рішення? Бо, коли я слухаю деякі промови, то в мене складається враження і нагадування одного професора, який при захисті дисертації завжди говорив приблизно таке: я дисертації не читав, але декілька слів про неї скажу. Прочитайте, будь ласка, документ, про що там ідеться. Він недовершений, але треба прийняти рішення, не політизуючи його.

Я бачу, що немає голосів сьогодні у Верховній Раді. Я просив би Голову Верховної Ради провести... (Шум в залі) провести сигнальне голосування, щоб перевірити чи працездатна Верховна Рада.

І наступне побажання, шановні колеги, або пропозиція: якщо ми бачимо, що є криза, а ми її не можемо унормувати, то краще прийняти рішення закрити сесію Верховної Ради України, піти роботу в колективи і працювати тоді. (Шум в залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх, кожного зайняти робочі місця.

Я хочу наголосити: даний закон вкрай важливий для того, щоб Верховна Рада України могла публікувати законодавчі акти Верховної Ради України, щоб забезпечити законодавчий процес.

Друге. Я хочу повідомити: це голосування тільки за основу. Якщо є застереження, ми зможемо їх прийняти. (Шум у залі)  Я поставлю. Якщо буде позиція, я поставлю і в цілому. Перше – за основу. Я прошу кожного, колеги, тільки за основу. За основу. Я прошу кожного відповідально взяти участь в голосуванні, колеги.

І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів (№6518) за пропозицією комітету за основу. Прошу кожного взяти участь в голосуванні. Підтримаємо український парламент, проголосуємо! Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуєм! Підтримаєм.

 

17:02:36

За-240

Рішення прийняте. (Оплески)

Вітаю український парламент з тим відповідальним рішенням.

Колеги, вітаю. І хочу вас повідомити, що до мене як до Голови Верховної Ради  надійшла заява  від двох фракцій – від депутатської фракції  "Народний фронт" і депутатської фракції Радикальної партії. Колеги,  від двох фракцій…. (Шум у залі)

Ви реальну перерву? (Шум у залі) Реальну перерву оголошую. Хочуть оголосити реальну перерву дві фракції. 

Я запрошую всіх голів фракцій на консультацію до Голови Верховної Ради України. (Шум у залі)  Так ми  домовились, колеги.

Я запрошую також і "Блок Петра Порошенка" долучитись до нашої наради. Зараз я прошу всіх голів фракцій і груп підійти до мене. Так, на півгодини. І о 5:30 я прошу всіх вернутися в зал, в 5:30 прошу всіх вернутися в зал.

Отже, прошу всіх. Це є реальна перерва. Прошу всіх в 5:30 повернутись в зал, а голів фракцій зайти в кабінет Голови Верховної Ради України.

Вітаю вас з прийняттям рішення. Чекаю вас у своєму кабінеті.

 

(Після перерви)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, час, для перерви відведений, завершений. Прошу заходити в зал, займати робочі місця.

Вже всі голови фракцій повернулись? Колеги, ми провели нараду за ініціативою двох фракцій зі всіма головами фракцій. І я вважаю, що ця розмова була конструктивна і змістовна, спрямована вона була на те, як нам подолати непорозуміння, які можуть бути в залі. І як нам забезпечити ефективну і продуктивну роботу Верховної Ради України. В цьому залі є всі державники, які розуміють і знають вагу держави. І я впевнений, що ця нарада допомогла нам порозумітись в парламенті і зробила парламент ще сильнішим.

Ми домовились, що по завершенню наради я, користуючись своїм правом Голови Верховної Ради України, надам всім фракціям по 2 хвилини на виступ. І ми встигаємо, і ми встигаємо ще до 6-ї години той час використати.

Я буду надавати слово по бажанню, очевидно. Отже, колеги, по фракціям. Хто буде перший виступати?

Олег Ляшко. Ляшко, виступайте. 2 хвилини, будь ласка.

 

17:48:27

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Голова парламенту, як і має відповідати його посаді, дуже дипломатичний. Це не непорозуміння, це криза, це політична криза, викликана бажанням Президента Порошенка узурпувати вплив на Центральну виборчу комісію, намаганням фальсифікувати наступні президентські і парламентські вибори і узурпувати владу.

Сьогоднішні події показали, що в Україні є парламент, який не піддається на шантаж, який не піддається на ультиматуми і який здатен тримати позицію. Але цю кризу треба зупинити, тому що треба пам'ятати, що за стінами цього парламенту окупований Донбас, окупований Крим, криза в економіці, і Україна має бути сильною.

Тому наша команда звертається до Президента вжити заходів, щоб не поглиблювати політичну кризу, щоб не повторяти помилок політиків початку ХХ століття, коли вони у результаті братовбивчого протистояння добили українську державу і втратили українську державність, у результаті чого мільйони людей голодомори, репресії, війна і загиблі українці.

Ми звертаємося до Президента Порошенка, з метою вирішення політичної кризи, перевнести подання до парламенту про призначення членів ЦВК, щоб не було впливу влади, щоб були представлені всі політичні сили і щоб не було спроб фальсифікувати вибори.

Ми звертаємося до Президента Порошенка підтримувати наші ініціативи, спрямовані на відновлення національної економіки, на посилення парламентаризму, на те, щоб українці достойно жили в рідній країні. Оце наша відповідь на ті кризи, які провокують…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "Народний фронт", Андрій Тетерук, будь ласка. Потім – Бондар, потім – Михайло. Як будете зголошуватись.

Будь ласка, Андрій Тетерук, "Народний фронт", 2 хвилини.

 

17:50:55

ТЕТЕРУК А.А.

Андрій Тетерук, "Народний фронт". Шановний пане головуючий, шановні колеги народні депутати, шановний український народе! У всі часи, коли наша країна зазнавала випробувань, наш парламент знаходив у собі розуміння цим загрозам, викликам і завжди діяв так, аби врятувати ситуацію і виправити її на краще. Так само було за ці 4 роки, коли ми працювали в цьому парламенті.

Позиція "Народного фронту" є чіткою, зрозумілою, послідовною. Ми прийшли в парламент працювати. Прийшли в 14-му році, коли ми зазнали найжорстокішої кризи і викликів всій нашій державі, всьому нашому майбутньому. І жодні амбіції, жодні непорозуміння не можуть стояти перед нами або поміж нами, ми всі маємо пам'ятати ту присягу, яку тут давали і, яку мету ми мали перед собою в 14-му році – робити країну сильнішою, приймати рішення, які будуть нас всіх об'єднувати, посилювати, а саме головне – давати відсіч самому страшному ворогу, якому ми зараз протистоїмо – Російській Федерації. І провал нашої роботи тут буде свідчити, що ми програли цю битву.

Тому, ми налаштовані на консолідовану роботу, ми маємо працювати, приймати рішення і рухатись вперед так, як ми сьогодні працювали цілий день.

Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Від групи "Відродження" Віктор Бондар. Потім, я обіцяв, "Опозиційний блок", потім "Батьківщина". Я всім надам, звичайно, я всім надам, хлопці. 

Будь ласка, Віктор Бондар дві хвилини.

 

17:52:47

БОНДАР В.В.

Дякую.

Шановні колеги! Шановний Андрію Володимировичу! Безумовно, вся країна розуміє, що сьогодні відбувається. 25 років в цій країні бажання кожного Президента мати абсолютну монополію влади, 25 років у кожного Президента було бажання підтягнути під себе правоохоронні органи, загнати парламент під себе і ламати його. Внаслідок цього ми маємо величезну кіпу проблем: проблеми в економіці, що вона зруйнована і немає логіки розвитку, проблеми в інвестиціях в Україну, проблема в правоохоронних органах, що вони недореформовані і не відповідають нашому уявленню про те, як має відбуватися реально справжня робота правоохоронної системи, судові проблеми і багато іншого. Але чому це відбувалося? Через свари в парламенті, через те, що постійно когось купували, розводили і намагались перетиснути і дожати.

Сьогодні парламент показав, що він починає виходити з кризи і парламент починає бути єдиним органом. Люди притомилися від наших сварок, люди очікують, коли тут всі помиряться, і ми для них всі однакові незалежно від прапорів. І я радію тому, що сьогодні знайшлась мудрість переломити ситуацію і парламенту об'єднатись заради того, щоб в майбутньому вийти з цих криз і почати об'єднувати країну. Ми – воююча країна, ми – країна з колосальними проблемами зовнішніми і внутрішніми. І тому ми пропонуємо нарешті почати розуміти, що треба змінюватися, голосувати Закон про зняття недоторканності, готуватись голосувати Закон про тимчасові слідчі комісії, голосувати Закон про імпічмент  Президента,  і це буде балансувати владу в країні, і багато інших, які виведуть ситуацію з кризи і почнуть робити перспективу для цієї країни.

А саме найголовніше – почати переводити ситуації, коли уряд зрозуміє,  що в парламенті вся влада, коли уряд почне приходити і звітувати, які економічні програми він буде робити для того, щоб в країні з'явилася копійка, щоб в людей були гарні заробітні плати, перспектива, щоб був підйом економіки і було відродження української державності.

От за це ми ратуємо і тому підтримуємо, що треба виходити з цієї кризи.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Від  "Опозиційного блоку"  Михайло Папієв, 2 хвилини, будь ласка.

 

17:54:57

ПАПІЄВ М.М.

Дякую.

Шановні народні депутати України, шановні виборці! Сьогодні парламент України пройшов цей екзамен на європейськість, на європейські цінності, на європейські традиції, на європейські підходи. І сьогодні ми самі вже відчуття справедливості змогли зреалізувати, і навіть це голосування –  240 голосів. І треба подякувати кожному з народних депутатів України за те, що ви сьогодні проявили оцю свою свідомість. І те, що сьогодні ви спитали у Президента України: шановний пане Президенте України, а чому в вашому внесеному поданні на членів ЦВК відсутні кандидатури від "Опозиційного блоку", від парламентської фракції, яка налічує сьогодні 43 народних депутати України. 

І сьогодні я впевнений в тому, що ми ще побачили один негативний момент: Верховна Рада України виявилася не готовою до отаких конфліктних ситуацій. А чому? А тому що Голова Верховної Ради України своєчасно не вніс до порядку денного Закон України про спеціальні та тимчасові слідчі комісії, і у нас відсутній взагалі інструмент контрольних функцій парламенту. Тому що у нас сьогодні відсутній і не розглядався Закон України про імпічмент  Президента. 

Тому що у нас є багато законів, які фактично мали б сформувати повноцінну діяльність Верховної Ради України в умовах парламентсько-президентської республіки, коли оцей зал має бути головним і головною площадкою для дискусій, вирішення всіх важливих питань громадян України.

"Опозиційний блок" наполягає, щоб Верховна Рада України продовжила працювати, якщо така ситуація, то може навіть і без канікул. Ми сьогодні готові ставити найбільш важливі соціальні закони, і необхідно сьогодні побачити, що на вулиці стоять шахтарі, і поставити в розгляд законопроект 8362, і погасити заборгованість перед шахтарями, які працюють на державних шахтах. Це – обов'язок уряду. Це – обов'язок влади. Давайте виконаємо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

 

17:57:19

СОБОЛЄВ С.В.

Шановні колеги, я думаю, парламент сьогодні зробив перший, дуже необхідний крок, але лише перший. Ми не дали узурпувати владу одній особі, яка думала, що буде керувати Центральною виборчою комісією так само, як вона керує Генеральним прокурором, так само, як вона керує силовиками, але якби це було заради боротьби із злочинністю, я думаю, реакція зовсім інша була. Але я наполягаю на тому, що це лише перший крок.

Наступне. Сесійні засідання на наступному тижні - це фактично останні восьмого скликання. Я звертаюся до Голови Верховної Ради, щоб порядок денний був сформований не в Адміністрації Президента, а тут, в сесійній залі. Бо ті, хто навіть з фракції "Блоку Петра Порошенка" пішли на мужній крок і не піддалися на шантаж, а залишилися в цій залі і голосували разом з нами за таке важливе рішення, ці люди проявили мужність, і ці люди показали, що вони не раби. Тепер нам важливо продовжити ті найважливіші кроки.

Перше і ключове. Чому це взагалі відбувалося? Тому що одна особа в державі є абсолютно непідконтрольна закону, є недоторкана – це Президент України.

Тому Закон про спеціальні слідчі комісії, про імпічмент Президента,  закон, який би врегулював ситуацію з високогірними населеними пунктами,  питання, які стоять з заборгованістю по заробітній платі шахтарям, енергетикам – саме так треба сформувати роботу парламенту. І це будуть ті питання, які дійсно достойно дадуть можливість завершити восьму сесію. А вже з вересня ми перейдемо до питання зняття недоторканності, бо, на жаль, до цього часу немає висновку відповідного профільного комітету. І інших питань, які дозволять далі вийти з цієї політичної кризи, в якій ми опинились і ключове питання…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  10 секунд.

 

СОБОЛЄВ С.В. І ключове питання – це Закон про вибори.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Колеги, поскільки до мене було звернення (я надам слово), я хотів би, щоб виступаючі говорили коректно і чесно між собою про формування порядку денного десь  інакше, поза Верховною Радою.

Я зараз тут публічно хочу спитатись. Ми розглядали вчора блок засобів масової інформації, хай скаже голова комітету, де формувався порядок денний – в парламенті? В парламенті.

Ми розглядали інформаційну політику, хай скаже голова комітету "Самопомочі" – формувався перелік в парламенті? В парламенті.

Немає Бакуменка, він може підтвердити, формувався блок аграрної політики, є Бакуменко в залі? Блок формувався в парламенті? В парламенті. Не говоріть дурниць, порядок денний формується в українському парламенті головами комітетів, як це передбачено українським законом.  Давайте будемо коректними один до одного.

Дякую вам.

Рибчинський від групи "Воля народу".

 

18:00:30

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.

Панове, насправді, це – торжество парламентаризму. Я дуже вдячний, я дуже вдячний всім фракціям, я дуже вдячний Олегу Валерійовичу і радикалам. Я дуже вдячний "Народному фронту", представленого фактично всією фракцією. Я дуже вдячний "Батьківщині", "Самопомочі", "Волі народу", "Відродження" і навіть "Опозиційному блоку", і позафракційним, і навіть тим  з БПП, хто дозволив собі сміливість тут залишитися. І вам, безпосередньо, Андрій Володимирович, за сміливість.    

Сьогодні насправді не вдалося одній людині переламати через коліно парламент. Ну просто не вдалося, ну так получилось.

Здавалося, що все керується отак. Знаєте – отак. А парламент виявився не простою драбинкою. Він буває і гнучкий, і такий, і такий. Парламент – це, я би сказав, це єдине джерело влади в Україні справжнє. Бо виконавча влада, як ми бачимо, на превеликий жаль, не контролюється, краде і не працює. І про це ми постійно говоримо.

Центральна влада – вулиця Банкова – працює тільки над тим, щоби знову зайти туди, на Банкову, і сісти, і жити там, і вони навіть лаштунки… і фіранки не відкривають.  Нащо їм бачити, як народ живе? Вони звинувачують інших, що у інших там інші громадянства, а у самих по два, по три громадянства, у самих рахунки в панамах і так далі, і так далі. (Оплески) Хай вони подивляться на себе в дзеркало і будуть відповідальні не тільки перед народом, але й перед душею і Богом.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, всі виступили фракції?

А! Вибачте! Ще один виступ.

Заключний виступ, колеги. Від "Самопомочі" Олег Березюк, 2 хвилини.

 

18:02:23

БЕРЕЗЮК О.Р.

Шановні пані і панове! Риторичні запитання. Це за чотири роки в країни жити стало легше? Краще? Ми живемо по-новому? В нас стабілізувалися тарифи? В нас підвищилися зарплати? У нас сидять в тюрмах ті, які обкрадали країну? Звичайно, що ні.

І саме оцей рейвах, який сьогодні, на превеликий жаль, робить фракція іменем, під іменем Президента України, і є доказ цього, що цим рейвахом хоче прикрити свою бездіяльність і провал як політики, так і економіки країни.

Так не можна робити! В країні вже був час, коли одноосібними рішеннями приймалися злочинні рішення, і парламент підтримував це голосування роками. Сьогодні відбулася подія важлива: парламент сказав "ні", парламент сказав, що це парламентсько-президентська республіка, де рішення приймається колективним мисленням, бо ще старші люди казали, що двоє – то не один, а це особливо в публічній політиці. Парламент має перед собою, так як і Президент, дуже важливі рішення. Треба прийняти якісне ЦВК. Треба прийняти поправку до Закону про антикорупційний суд. Треба прийняти Закон про скасування депутатської недоторканності. Треба прийняти Закон про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками, бо не можна без цього закону іти на вибори, бо це буде перехоплення влади тими ж самими клановими олігархічними групами.

Тому попереду в цьому парламенті відповідальні рішення, в тому числі Закон про Президента, де будуть передбачені ваги і противаги, і щоб ніколи українська державність не була в загрозі...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд.

 

БЕРЕЗЮК О.Р. ...не була в загрозі від одноосібних рішень, які будуть шкодити народу країни, який за своєю природою є народ...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Отже, виступи завершені, колеги. Я хочу вам зробити ще одне повідомлення. Під час голосування за Постанову 8541 я зазначив, що вона голосується з тими правками, які під стенограму озвучив голова Комітету з питань культури Микола Княжицький. І я це підтверджую, що ми голосували, власне, в тій редакції з поправками Миколи Княжицького, і прошу Апарат взяти це до уваги і таким чином видати постанову на підпис.

Сьогодні був важкий день. Ми прийняли дуже важливі рішення і, можливо, дуже важкі рішення. Але сьогодні ми ще раз показали, що український парламент працює і має великий потенціал для роботи і для перемоги.

Дякую вам.

Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10 годині ранку я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи.

До побачення.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку