ЗАСІДАННЯ СІМНАДЦЯТЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

15 березня 2018 року, 16 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України ПАРУБІЙ А.В.

 

16:03:12

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 16 година, я прошу усіх заходити в зал і  приготуватися до реєстрації у вечірньому засіданні Верховної Ради України. Будь ласка,  прошу усіх заходити  в зал.

Отже, прошу приготуватися до реєстрації і прошу зареєструватися. Прошу зареєструватися.

 

16:05:01

В залі зареєстровано 361 народний депутат. Вечірнє пленарне засідання  Верховної Ради України  оголошую відкритим. І ми переходимо до наступного питання порядку денного – про призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Шановні народні депутати, згідно з пунктом 17 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відповідно до частини другої статті 208 Регламенту Верховної Ради України пропоную вам наступні кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які внесені народними депутатами України згідно вимог чинного законодавства: Алєксєєв Сергій Олегович, Денісова Людмила Леонтіївна, Мамалига Андрій Володимирович.

Хочу повідомити вас, що народний депутат України Алєксєєв Сергій Олегович звернувся до мене з листом щодо зняття своєї кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України.

Відповідно до вимог частини третьої та четвертої статті 208 Регламенту Верховної Ради України рішення комітету та відомості про кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вам було роздано. Також ці відомості були опубліковані в газеті "Голос України".

Шановні колеги, Регламентом Верховної Ради України передбачений такий порядок розгляду цього питання, до яких входить доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, 3 хвилини; виступи кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини по 3 хвилини кожного; виступи від усіх депутатських фракцій і груп по 3 хвилини і виступи народних депутатів: 6 хвилин, 2 виступи від народних депутатів. Таким чином, колеги, ми можемо переходити до розгляду даного питання.

І я… хто буде виступати від комітету? Колеги, я звертаюсь до Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Я запрошую до виступу Немирю Григорія Михайловича, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Будь ласка, 3 хвилини. Пане Григорій, будь ласка.

 

16:07:55

НЕМИРЯ Г.М.

Шановні колеги! У вас є в матеріалах, які роздані, викладена позиція Комітету з прав людини, який в свій час, ще в травні минулого року, розглянув питання на відповідність внесених кандидатур Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини". Я не буду повторюватися ще раз, оскільки, повторюю, всі матеріали у вас присутні.

Натомість я нагадаю, що в червні минулого року, а 6 червня – це була остання, крайня дата, коли відповідно до закону мали відбутися вибори і призначення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, цього не відбулося. В результаті чого це була перша обставина, завдяки якій процес призначення Уповноваженого опинився не в правовому полі.

Друга обставина виникла тоді, коли були внесені зміни до Закону України про Регламент, які передбачають тепер, після внесення змін, обрання Уповноваженого Верховної Ради відкритим голосуванням. Таким чином ми отримали колізію дуже серйозну, коли Закон про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини передбачає таємне голосування, Регламент дозволяє це зробити відкритим голосуванням.

Була оприлюднена відповідна заява членів Комітету з прав людини, які звертались до Голови Верховної Ради з пропозицією з огляду на порушення процедури і з огляду на те, що ситуація опинилась в неправовому полі, перезапустити процедуру обрання і призначення Уповноваженого Верховної Ради і робити це відповідно зокрема вимогам і критеріям Паризьких принципів Організації Об'єднаних Націй. На жаль, цього не відбулося і зараз я хочу задати запитання всім, у тому числі президії і шановним колегам народним депутатам. Як можна обирати і призначати Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, порушуючи…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд завершити.

 

НЕМИРЯ Г.М. …порушуючи Закон України про Уповноваженого з прав людини? Як це взагалі можливо? Андрій Володимирович, Голова Верховної Ради, я повторюю своє запитання: як можна обирати Уповноваженого з прав людини, порушуючи Закон України про Уповноваженого з прав людини?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Відповідаю. Зважаючи на неодноразові звернення, які були до мене щодо процедури обрання, я звернувся в регламентний комітет Верховної Ради України для роз'яснень цієї ситуації. Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні 28 лютого 2018 року дав роз'яснення щодо процедури призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в якому наголосив, що враховуючи, що порядок роботи Верховної Ради України визначається Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України, рішення про призначення та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини згідно з частиною сьомої статті 208 Регламенту Верховної Ради України приймається Верховною Радою України відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. І тільки цей документ для мене і для всієї Верховної Ради є роз'ясненням, як діяти у цій ситуації Верховній Раді України. І сьогодні, проводячи дане питання, ми опираємося на рішення регламентного комітету, який був тут обраний і якому ми всі дали кворум довіри. Дякую вам.

Зараз я запрошую до виступів кандидатів, спочатку Денісову Людмилу Леонтіївну –  3 хвилини. І я запрошую Людмилу Леонтіївну до трибуни. І нагадую, що регламент – до 3 хвилин.

Будь ласка, пані Людмила.

 

16:13:29

ДЕНІСОВА Л.Л.

Шановний Голово! Шановні колеги! Шановні громадяни! В Україні першочергового захисту потребує право людини на життя. Понад десять тисяч громадян загинули, щоб забезпечити наше право на мирне життя. Це цивільні, військові та діти, є полонені, є засуджені. Докладу максимум зусиль до захисту прав українців, представників кримськотатарського народу і всіх, хто потребує захисту. Не залишимо без уваги і внутрішньо переміщених осіб. В Україні не повинна існувати дискримінація за будь-якою ознакою. Конституція України гарантує захист судом будь-яких прав людини і громадянина.

Виступаю за комплексне впровадження широкомасштабної судової реформи. Сьогодні громадян хвилює право на справедливий суд. Підтримую розвиток центрів безоплатної правової допомоги. Дякую адвокатській спільноті, громадським правозахисним організаціям, які перші стають на захист прав людини. В Україні порушується стаття 6 Європейської конвенції на захист прав людини і основоположних свобод. Не виконуються або ж затягуються в часі виконання рішень національних судів. На нашу державу подано 12 тисяч заяв, які об'єднані в одну справу "Бурмич та інші проти України", 7 тисяч ще очікують розгляду.

В 2014 році уряд погодився з моєю пропозицією як міністра соціальної політики і затвердив механізм для виконання судових рішень в першу чергу на користь чорнобильців і дітей війни, 172 тисячі чекають державних гарантій. Нам треба закладати кошти, щоб виконати ці рішення.

Шановні колеги, однією з головних проблем в Україні є бідність, яка загострилась в умовах війни.   

За даними звіту програми ООН 60 відсотків нашого населення перебувають за межею бідності. Це є порушення прав людини і позбавляє всіх інших прав. Через бідність і відсутність гідної роботи, гідної заробітної плати, людина шукає заробіток за кордоном. Трудова міграція є загрозою для нашої України і більшість наших мігрантів працюють нелегально. Вони наражаються на небезпеку стати жертвами торгівлі людьми. Україна повинна забезпечити захист і правову допомогу для своїх громадян. І це питання Уповноваженого з прав людини.

Про більшість випадків порушення прав людини інформують журналісти без свободи слова, без чесної журналістики, без права громадян на інформацію неможливо побудувати державу, в якій права людини будуть непросто декларацією, а і повсякденною реальністю. Це особливо важливо в умовах гібридної та інформаційної війни. Завжди буду підтримувати і захищати права журналістів, і в першу чергу їх право на професійну діяльність.

Шановні народні депутати, ми виходимо з того, що всі люди створюються рівними і наділені певними невідчужуваними правами: право на життя…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, завершуйте.

 

 ДЕНІСОВА Л.Л. ... право і прагнення щастя. І захищати їх права наш обов'язок. Розраховую на вашу підтримку.

Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Дякую, пані Людмила.

 Я запрошую до виступу кандидата на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрія Володимировича Мамалигу.

Будь ласка.

 

16:17:12

МАМАЛИГА  А.В.

Слава Україні! Найвищими цінностями, що визначають зміст і спрямованість діяльності держави є людина, її права та свободи. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Я, Андрій Мамалига, усвідомлюючи всю відповідальність перед народом України та Верховною Радою України, звертаюся до народних депутатів України з пропозицією обрати мене Уповноваженим з прав людини.

Вже біля 20 років я займаюся правозахисною діяльністю  в статусі адвоката. На моєму рахунку сотні кримінальних справ, виграні справи в Європейському суді з прав людини. Серед гучних політичних справ, в яких я брав участь – це захист учасників акції "Україна без Кучми" в 2001-2002 році. А також захист майданівців під час Революції Гідності в  2013-2014 роках.

Після повернення із зони Антитерористичної операції, де я брав участь у складі батальйону "Айдар", я включився в правозахисну діяльність по захисту прав військовослужбовців та добровольців в судах України. Крім того, брав  участь  в розробці багатьох законопроектів, а саме, наприклад,  законопроект 3722 про Інститут недопустимості доказів  оскарження повідомлення про підозру та запобіжні заходи.

З огляду на це є логічним бажання моєї команди правозахисників очолити такий важливий інструментарій, як Уповноважений з прав людини. Саме уповноважений в праві запропонувати зміни до законодавства України, які, в разі схвалення парламентом та Президентом, можуть радикально покращити умови тримання засуджених та взятих під варту, адже сталінські СІЗО та колонії мають піти в минуле. Необхідно невідкладно приступити до реформування судів першої інстанції, адже левова частина рішень проти України стосується саме  порушення статті 6 Конвенції з прав людини, тобто права на  справедливий суд.

Впевнений в необхідності скасування і деяких законів, що порушують права людини, а саме деяких норм Кримінального процесуального кодексу України,  прийнятих в 2012 році. Парламент має невідкладно  втрутитися в ситуацію, яка склалася в адвокатурі України після прийняття Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність за часів Януковича. Мало того, що адвокатів без їх згоди зробили членами самоврядної асоціації, з адвокатів на утримання НААУ РАУ стягуються грошові побори, які витрачаються…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка, завершіть.

 

МАМАЛИГА  А.В. … представництв в Іспанії та Туреччині. Викликає занепокоєння реформування соціальної сфери. Не обдумані та часто не виважені кроки влади нівелюють соціальні пільги чорнобильців, інвалідів, ветеранів війни, учасників Антитерористичної операції. Визволення заручників в кремлівських застінках стало предметом політичних домовленостей. Я вважаю, що до цього процесу має бути підключена громадськість. З метою відкритості та прозорості…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Але, вибачте, час вичерпаний, дякую дуже вам.

Колеги, зараз виступи від фракцій і груп. Я дуже прошу максимально бути лаконічним під час обговорення, щоб ми встигли пройти весь порядок денний. Я прошу провести запис на виступи від фракцій і груп.

 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України  ГЕРАЩЕНКО І.В.

 

16:21:36

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка, до слова запрошується Юрій Павленко від "Опозиційного блоку", прошу вас.

 

16:21:44

ПАВЛЕНКО Ю.О.

Шановні народні депутати, головуючий, шановні громадяни України, за останні чотири роки рівень захисту прав людини в Україні значно занепав. Тому незалежність і цілісність Інституту Уповноваженого з прав людини є одним із ключових завдань на сьогодні. Конфлікт на сході і, як наслідок, страждання і грубі порушення прав мільйонів українських громадян, які живуть на окупованих, не контрольованих українською владою, території переселенців, людей і українських громадян в Криму. Зростаючий рівень бідності, утиски і переслідування з боку державних і правоохоронних структур, псевдореформи: пенсійна, медична, освітня, децентралізації, що мають красиву мету, а насправді здійснюються з повним ігноруванням прав людини та Конституції України. Вартість реформ в людському вимірі є занадто високою, страждає і працездатне населення, і старші люди, і діти. Намагання підпорядкувати інтереси і права людини завданням держави і є основним викликом і ігноруванням прав людини. Будь-яка чесна статистика по людському розвитку нашої держави свідчить про занепад правозахисної діяльності і прав людини.

Самі словосполучення і терміни: "права людини", "права дитини" часто виголошуються високопосадовцями як підстава для їх порушення. Нездатність державних органів виконувати свої прямі функції призводить до тотального порушення прав людини, від права на життя до права на самовиявлення.

Саме тому як ніколи потрібна незалежна, доброчесна, рівновіддалена від політичних сил та державних органів інституція, яка може гарантувати захист кожному. В таких умовах, на мій погляд, інститут Уповноваженого і може стати саме таким органом. На жаль, вже сам процес висунення, розгляду, зміна процедури голосування серйозно підривають довіру до цієї інституції. Тому першим викликом новообраного Уповноваженого стане: бути адвокатом влади, чи стати захисником людини проти сваволі влади.

Вимоги "Опозиційного блоку" до новопризначеного Уповноваженого прості. Це насамперед захист і поновлення прав українських громадян на неконтрольованих територіях переселенців, українських громадян Криму, чорнобильців, пенсіонерів, ветеранів, пацієнтів, відновлення політики захисту прав дитини від дитини сироти до дитини, яка стала жертвою військових дій.

Ми сподіваємося, що Уповноважений якого обере Верховна Рада стане інституцією, якій будуть довіряти українські громадяни.

Фракція "Опозиційного блоку" висловить свою позицію по кандидатурі шляхом свого голосування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за висловлену позицію.

Будь ласка,  від фракції Радикальної партії  Олег Ляшко. Прошу до слова.

 

16:25:04

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні, на превеликий жаль,  влада порушує більшість конституційних і природніх прав громадян України: право на працю, право на безпечне довкілля, на безпечне життя, право заробляти  достойно в рідній країні і годувати свою сім'ю, право на медичне забезпечення, право на забезпечену старість після того, коли все життя пропрацював чесно, достойно, а потім, на жаль, ходять люди, побираються по смітниках для того, щоб  елементарно прожити. Не працює закон, не працює Конституція, можуть залізти до кожного в хату, відібрати життя і майно, можуть рейдернути підприємство, як це було у випадку  із фермерам на Дніпропетровщині, коли людина не  встигла  померти, вже  забрали і переписали майно.  Чи як, наприклад, Марія Михайлівна у Маріуполі, з якою я познайомився в лікарні першій, яка  розказала, що 44 роки стажу і  тисяча 400 гривень пенсії, і таких людей мільйони пенсіонерів, які  не мають права на забезпечену старість. На жаль, влада постійно порушує права людини. І тому наше завдання фракції Радикальної партії, як опозиційної команди, - це захищати права людей, таке саме завдання в Уповноваженого з прав людини. На жаль, той хто сьогодні займає цю посаду: пані Лутковська, вона тоді… досить навести той факт, що коли людей на Майдані розстрілювали Офіс уповноваженого був  закритий.  Уповноважений,  який  мав би виступи проти розстрілів українців просто збігла, втекла замість того, щоб самій піти на Майдан і захистити українців. Тому термін її повноважень скінчився. На жаль, українці запам'ятають її як людину, яка замість того, щоб захищати їх, злякалась і  захищала владу і  банду Януковича. 

Ми хочемо, щоб наступний Уповноважений з прав людини незалежно чи це буде обрана Людмила  Денісова – достойна наша колега, чи запропонований нашою фракцією  Андрій  Мамалига. Уповноважений має захищати не владу, не власну кишеню, а принципи, Конституцію і права українців і особливо, коли права українців порушує влада. Уповноважений, як лев, повинен стояти  за кожного українця.  Чи українці, які сидять по  тюрмах по закордонах, беріть приклад у американців і євреїв, як вони борються за кожного свого за кордоном. Отак ми повинні боротися за кожного українця за межами країни, щоб мільйони заробітчан вернулися додому, мали можливість працювати, заробляти в рідній країні, возз'єдналися сім'ї, щоб по тюрмах люди не сиділи без вироків судів роками і щоби люди достойно жили в рідній країні. Оце головне завдання уповноваженого, і ми від вас цього вимагаємо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступний виступ від "Батьківщини" Сергій Соболєв. Просимо вас, пане Сергій.

 

16:28:19

СОБОЛЄВ С.В.

Шановні колеги, Уповноважений з прав людини – це фактично окрема влада, яка є не менша, ніж виконавча, судова, влада журналістська. Чи маємо ми приклади таких уповноважених за довгу історію нашої держави? Я думаю, що ми повинні зробити висновки ключові: Уповноважений з прав людини – це особа, яка має право доступу до будь-яких документів, яка має право доступу до будь-яких судових засідань, яка має право доступу і аналіз будь-яких обвинувачень, поки рішення не ухвалив суд. Але є не менш важлива функція уповноваженого – це фактично на стадії, коли силові структури ухвалюють ті чи інші рішення, які порушують права людини, саме ця особа повинна дуже швидко і оперативно на все реагувати.

В нас було дуже довге обговорення на фракції стосовно кандидатури, перш за все, Людмили Денісової. В нас є різні думки, але фракція ухвалила наступне рішення. Є чітка позиція Закону про Уповноваженого з прав людини, стаття 5 і 6, де чітко визначена процедура. Те, на що посилається регламентний комітет у своєму рішенні, це виключно є питання обрання Голови Верховної Ради, і ніякого відношення до питання Уповноваженого з прав людини це положення не має.

Тому прохання велике – врегулювати ключове питання, роздати бюлетені, організувати роботу лічильної комісії і надати можливість депутатам проголосувати в законний спосіб, який визначений Законом про Уповноваженого з прав людини. Всі інші тлумачення відносяться не до регламентного комітету, а до виключних повноважень Конституційного суду України.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дякуємо, колега.

І я запрошую зараз до слова Руслана Сидоровича від фракції "Самопоміч". Будь ласка, пане Руслан.

 

16:30:50

СИДОРОВИЧ Р.М.

Шановний український парламент, шановний український народе! Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Питання, яке ми сьогодні розглядаємо – питання обрання Уповноваженого з прав людини є надзвичайно важливим для усіх громадян. Потрібно зрозуміти, що таке Уповноважений з прав людини. Це людина, яка повинна стояти на сторожі прав затриманих, ув'язнених. Які органи в нас в Україні опікуються даними питаннями? Це Міністерство юстиції і це Міністерство внутрішніх справ. Представником якої політичної сили нам пропонують обрати нашу колегу пані Денисову? Представником партії "Народного фронту".

Я чув багато позитивних відкликів про нашу колегу пані Денисову в плані її організаційних здібностей, інших речей, але про що ми говоримо зараз? Ми говоримо про те, що людина, яка має стати на посаді Уповноваженого з прав людини, повинна не давати спокійно спати жодному з цих відомств, тому що вона повинна зайти в кожну тюрму, в кожен заклад, дробитися захисту прав будь-кого, хто там знаходиться.

Протягом минулого року із закликами до парламенту щодо проведення неполітизованої і об'єктивної процедури обрання Уповноваженого з прав людини зверталися такі органи як Моніторингова місія ООН в Україні, Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ, Freedom House, Amnesty International, Європейська мережа національних інституцій з прав людини. Зрештою, також інші правозахисні організації.

Позиція "Об'єднання "Самопоміч" полягає в наступному. Уповноважений з прав людини має бути не політик, це має бути людина з правозахисників, яка все своє життя присвятила захисту прав людини, не політичній діяльності, а правозахисній. І це не питання симпатій чи антипатій до персоналій, це питання, яких якостей людину ми вибираємо на цю посаду.

Тому ми закликаємо провести широку дискусію серед правозахисних організацій і обрати не політика на цю посаду, а правозахисника.

Дякуємо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз до слова запрошується Мустафа Найєм. Будь ласка.

 

16:33:33

НАЙЄМ М.

Я зараз хочу звернутися до тих людей, які в 2011-му, 2012-му, 2013-му роках разом з нами відстоювали Юрія Луценка і Юлію Тимошенко в тюрмах.

Я нагадаю 24 квітня 2012 року. Я був тоді журналістом, і в цьому залі обирали пані Лутковську. Я на той момент пан Яценюк і вся опозиція кричала про те, що це політично вмотивоване голосування. Ми тоді кричали, що відкрите за Уповноваженого з прав людини – це порушення всіх принципів політичних і порушення всіх прав людини.

На той момент сюди приїхав зал проконтролювати рішення пан Клюєв. Він зламав парламент, і вони проголосували пані Лутковську, яка була ставлеником Партії регіонів.

Те саме відбувається сьогодні. За всіма принципами ООН, Паризькими принципами Уповноважений з прав людини – це має бути людина, віддалена від усіх політичних партій. Це не я придумав, це міжнародні норми. За цими нормами саме тому Уповноважений має бути обраний закритим голосуванням.

Ті норми, про які говорив пан Парубій, щодо Конституційного Суду, не стосується зовнішніх органів, це стосується внутрішніх правил парламенту, які розповсюджуються лише на обрання голови парламенту.

Далі. Якщо вже говорити про Закон про Уповноваженого. На жаль, вибачте, але ці два кандидати втратили чинність ще 6 червня, вони не мають зараз бути поставлені на голосування.

І останнє, що я хочу сказати. З усією повагою до пані Денисової, дійсно, ставлюся з великою повагою, бо бачив її роботу. Але що ми зараз робимо: у нас в одній  політичній силі опиняться Національна поліція, пенітенціарна служба  і Уповноважений з прав людини. Це все буде в одній політичній силі.

Я ще раз попереджую, ми чотири роки тому, шість років тому, в цій залі опозиція кричала, що це порушення усіх прав і норм. Зараз так само ми ламаємо  через коліно зал, як це робила Партія регіонів. Чим вона завершила, ми знаємо. Але не можемо ми ставити людину політично залежну на  посаду, яка має захищати права усіх людей, у тому числі в опозиції і при владі.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  Володимир Михайлович Литвин запрошується до слова.

 

16:36:06

ЛИТВИН В.М.

Шановні народні депутати! Оскільки в залі вирують пристрасті, існує побоювання, що домовленості не спрацюють, що один одного кинуть, я, щоб розрядити обстановку, почну з розповіді однієї історії.

Священик помітив в церкві, як один прихожанин весь час ревно молився, бив поклони. Він підійшов до нього і запитує:  "Що вас турбує, що ви так переживаєте, так до Бога звертаєтесь?" Він каже: "Я хочу  одного: щоб у мене була постійна робота, бо коли у мене буде постійна робота, тоді моя сім'я буде забезпечена". Священик сказав: "Це дуже гарне ваше намагання, я за вас також помолюся. Але ви мені скажіть, ким ви працюєте". Він відповів: "Палачем".

Я переконаний,  що Уповноважений Верховної Ради  України з прав людини – це надзвичайно відповідальна посада. І я переконаний, що Уповноважений з прав людини повинен, по-перше, бути абсолютно позапартійний. І  я думаю, що, судячи з усього, наша колега буде підтримана, і я проголосую за однієї умови, що вона одразу заявить, що вона складає повноваження  і відмовляється від участі в політичних партіях, не буде підігрівати своїм колегам по політичному і партійному цеху і почне виконувати обов'язки Уповноваженого з прав людини, і в першу чергу щодо пенсійної реформи. Я можу зачитати лист одної жінки більше вісімдесяти років з Харкова. Вона мені каже: "Зачитайте народним депутатам, які приймали це рішення. Що це за пенсійна реформа, коли я отримую пенсію тисячу 500 гривень і мені немає, за що жити? І запитайте ініціаторів і тих, хто підтримував, і тих, хто вилизував Кабінет Міністрів, як мені дожити, скільки Бог відміряв?"

І таких питань безліч. І я просив би звернути особливу увагу на наругу щодо прав людини на право власності. З урахуванням цих обставин ми можемо приймати рішення.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, останній виступ від депутатських груп і фракцій. Від фракції "Народного фронту" слово надається голові фракції Максиму Бурбаку. Будь ласка, пане Максиме.

 

16:38:50

БУРБАК М.Ю.

Пані головуюча, хотів би одразу розпочати з того, що відповідно до вимог статті 31 значок 1 Регламенту Верховної Ради заявляю про наявний конфлікт інтересів у зв'язку з обговоренням цього питання, оскільки я є колегою пані Денісовій по фракції.

А тепер про головне. "Народний фронт" беззаперечно підтримує кандидатуру Людмили Денісової на посаду Уповноваженого з прав людини. І закликаємо народних депутатів долучитися до цього голосування, проголосувати "за", адже я переконаний, це правильний вибір. Із запропонованих кандидатур Денісова найбільше відповідає цій посаді.

Людмила Денісова – досвідчений політик і державна діячка, двічі міністр соціальної політики. Як міністр соціальної політики вона розуміє всі потреби і пенсіонерів, і всі потреби людей, які звертаються до Уповноваженого з прав людини. І соціальна справедливість протидіяти дискримінації у всіх сферах життя, правозахист – це її ключова компетенція.

І хочу вам нагадати, що пані Людмила Денісова найактивніше як голова профільного комітету приймала участь у прийнятті в цій Раді пенсійної реформи. І вона робила все, щоб інтереси пенсіонерів стояли вище фінансових міркувань. Хочу нагадати всім, хто був в цьому залі в попередньому скликанні, що пані Людмила Денісова разом зі мною була в опозиційній фракції і не боялась висказувати своє ставлення до режиму Януковича.

Хочу нагадати, тут нам розказували, що це людина, яка повинна бути віддалена від політики і повинна сповідувати інтереси громадян, і знати про їх захист. Людмила Денісова була в Криму і тепер не може туди повернутися. Її сім'я тепер переїхала в Київ, живе тут. І як не вона розуміє інтереси наших громадян, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях?

Тут переді мною виступав один депутат, який в 12-му році бігав за біглим Президентом і записував інтерв'ю його, кепкував з нього. А деякі з його колег під час запеклих подій на Майдані на лижах каталися. То можу нагадати, що пані Денісова була комендантом Жовтневого палацу. І коли були штурми палацу, вона не тікала звідти! Вона стояла з людьми і захищала їх, а не робила все, як робила пані Лутковська, яка тоді закрила офіс і нікого не знала, і не бачила, і сховалась, і не знала, як продовжити режим Януковича! Хочу нагадати все це.

Тому, шановні колеги, я вважаю, що наша кандидатура, кандидатура "Народного фронту" – пані Людмила Денісова – найбільше відповідає всім якостям і готова стати відповідальним омбудсменом України. Вона, впевнений,  буде захищати соціальні інтереси всіх вразливих верств населення. Тому ще раз закликаю проголосувати за неї. А хто хоче лишити Лутковську, то, будь ласка, не голосуйте.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас закінчились виступи від депутатських груп і фракцій. І зараз 6 хвилин надається для виступів народних депутатів України по 2 хвилини, такий регламент. Я прошу записатися, будь ласка, по 2 хвилини у нас буде 3 виступи.

Шановні колеги, перше слово надається Мустафі Найєму. Сьогодні комп'ютер на його боці, система запису. Будь ласка, пане Мустафа.

 

16:42:35

НАЙЄМ М.

Я ще раз звертаюсь до своїх колег з "Народного фронту", БПП, інших фракцій. Будь ласка, подумайте, що ви робите. Питання ще раз не у тому, що це особистість або представник конкретної фракції, питання у тому, що ми обираємо людину, яка протягом 7 років буде піклуватися про права всіх людей, у тому числі, які засуджені, у тому числі, які знаходяться у в'язницях. Ситуація може змінитись, ми можемо опинитись в іншій опозиції. Ми зараз обираємо людину не для себе, а на роки вперед. Про те, що хтось десь катався на лижах, будь ласка, я вас прошу, можливо, там десь на вулиці говоріть іншим своїм колегам. Я так само, як і ви, стояв на Майдані, але це не дає комусь з нас права через коліно ламати зал і змушувати голосувати за людей, за яких ви самі б не голосували 6 років тому назад, коли ви були в опозиції.

І ще раз наголошую: термін придатності цих кандидатур, згідно Закону про Уповноваженого з прав людини, завершився 6 червня минулого року. Має бути новий конкурс, нові кандидати, і тоді ми маємо обирати нових людей. Ще раз підкреслюю: це може бути хто завгодно, але це не може бути людина, яка представляю політичну партію. На жаль, пані Денісова належить до конкретної політичної партії. Не маю нічого проти цієї партії. Будь ласка, оберіть людей, які мають вагу… людей, які займаються захистом прав людини. Багато правничих організацій, які мають підтримати. І головне, ми маємо… Ця людина представляти має гідно нашу країну. На жаль, зараз це буде політично мотивоване голосування. Я вас дуже прошу цього не робити.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, надається зараз слово для виступу нашому колезі пану Заболотному. Прошу вас до слова.

 

16:44:31

ЗАБОЛОТНИЙ Г.М. Дякую.

Григорій Заболотний, Вінниччина, "Блок Петра Порошенка". Шановні колеги, я хочу вам сказати про те, що працюючи багато років у Вінницькій обласній державній адміністрації і обласній раді, я мав можливість спілкуватися з Людмилою Леонтіївною як керівником Міністерства соціальної політики. І я завжди знаходив  підтримку і хочу підтвердити про те, що це унікальна людина, вона вміє слухати і вміє чути людей. Більше того, я з нею вирішував дуже багато проблем, які стосувалися ветеранів війни, обездолених людей. Це людина з великим авторитетом, з великим стажем роботи, яка знає толк в цій роботі.

Більше того, я в попередньому скликанні з нею теж працював і декілька раз питання, які виносились на комітет, що вона очолювала вирішувалися дуже оперативно, швидко і ефективно. І, я вважаю, що Людмила Леонтіївна Денісова це якраз та людина, яка здатна забезпечити цю ділянку роботи. Вона вміє працювати з людьми, вона вміє працювати із органами державної влади, впевнений, що вона зробить все можливе, щоб достойно представити себе на цій посаді. Тому закликаю своїх колег і всіх в цьому присутніх залі депутатів підтримати саме Людмилу Леонтіївну Денісову. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за виступ.

І зараз від "Народного фронту" надається слово пану Іванчуку. Будь ласка, пан Іванчук.

 

16:46:21

ІВАНЧУК А.В.

Шановна пані головуюча і шановні друзі народні депутати! По-перше, я заявляю про конфлікт інтересів згідно Закону про Регламент Верховної Ради, адже я перебуваю з пані Денісовою в одній фракції "Народний фронт".

А тепер по суті. Шановні друзі, якщо хтось в цьому залі підніме руку і скаже, що Людмила Денісова недостойна бути омбудсменом нашої країни, будь ласка. Але, коли ви говорите, що процедура неправильна, що хтось ви хочете чи таємно, чи не таємно, я повторюю, омбудсмена вибирають депутати Верховної Ради України. І, коли хтось не хоче, щоб ми поміняли сьогоднішнього омбудсмена і хоче сховатися а таємне голосування, щоб проголосувати проти, не бійтеся, натисніть червону кнопку за Людмилу Денисову, яка була комендантом Жовтневого Майдану, і вона тоді не представляла ніяку політичну силу. Вона представляла народ України, вона йшла з ними на барикади, вона відстояла від останнього до останнього дня.

Тому, шановні друзі, непотрібно спекуляцій, кращої людини  з більшим серцем ми не найдемо. Тому я прошу всіх підтримати Людмилу Денисову на посаді омбудсмена.

Дякую.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України ПАРУБІЙ А.В.

 

16:48:02

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, зараз заключний виступ Ірини Геращенко, і після того ми переходимо до голосування. І тому я прошу всіх зайти в зал, і прошу народних депутатів зайняти робочі місця. Я прошу голів фракцій запросити всіх депутатів в зал.

Отже, слово має Ірина Геращенко. Одна хвилина.

Будь ласка.

 

16:48:27

ГЕРАЩЕНКО І.В.

Я прошу дві хвилини, колеги, тому що ми обговорюємо надзвичайно важливу тему. І на мою думку, сесійна зала заборгувала взагалі нинішнього скликання в такій важливій темі як права людини. А євроінтеграція – це в першу чергу є і права людини. І ця посада є дійсно не тільки дуже відповідальна, а і дуже  важка.

Я щиро хочу побажати майбутньому омбудсмену в першу чергу дійсно бути поза політикою, по-друге, дуже щільно працювати з громадськими організаціями, і по-третє, спиратися і на нашу сесійну залу. І також я хочу щиро подякувати пані Валерії Лутковській за ту велику роботу, яку останні роки вона робила разом в нашому форматі для звільнення заручників. Повірте, будь ласка, це важка непроста робота. Вона докладала максимум зусиль для того, щоб потрапити до наших політв'язнів в Російській Федерації. На жаль, Росія так і не дала такого дозволу і робила все для того, щоб відбулося  звільнення наших заручників з окупованих територій.

Це буде чесно, якщо також ми скажемо їй, дякуємо за цю дуже важку роботу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

30 секунд. Завершуйте.

 

ГЕРАЩЕНКО І.В.  Майбутньому омбудсмену я хочу побажати в першу чергу дійсно щирого серця, холодного розуму, позапартійності, спиратися на громадські організації, спиратися на нас. Моє плече, моя рука будуть підставлені і протягнуті для того, щоби допомагати в цій важкій роботі.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Отже, ми завершили обговорення. Переходимо до прийняття рішення. І я дуже прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватись до голосування.

Отже, хочу вам нагадати: ми спочатку голосуємо за призначення, а за звільнення попереднього уповноваженого ми голосуємо після прийняття присяги. Зрозуміло, так?

Отже, спочатку я поставлю на рейтингове голосування двох кандидатів: Денісову і Мамалигу. А потім того, хто набрав більше голосів, я поставлю вже на голосування. Отже, ставлю на рейтингове голосування кандидатуру Денісової Людмили Леонтіївни на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я прошу усіх зайняти робочі місця і прошу підтримати. Голосуємо. Рейтингове голосування. Прошу підтримати. Денісову, за Денісову, будьте уважні!

    

16:51:28

За-273

Ставлю на рейтингове голосування Мамалигу Андрія Володимировича. Прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні, будь ласка.

 

16:51:50

За-111

Отже, рейтингове голосування показало, що Людмила, Людмила Леонтіївна має більшу підтримку в залі. І тому, відповідно до статті 85 Конституції України, статті 208 Закону України "Про Регламент Верховної  Ради України" та результатів рейтингового голосування, ставлю на голосування питання про призначення  на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Денісову Людмилу Леонтіївну. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо, колеги.

 

16:52:45

За-280

Рішення прийнято.

І я оголошую про призначення Денісової Людмили Леонтіївни на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Прошу комітет разом з Апаратом Верховної Ради України оформити постанови за наслідки прийнятого нами рішення. Хочу зазначити, що я прошу дати мені подання на зняття з Людмили Денісової повноважень народного депутата України, і ми його зможемо проголосувати ще сьогодні після наступного питання порядку денного.

А зараз ми переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання порядку денного про призначення членів Рахункової палати. Присяга після має бути подання комітету. Ми маємо витримати технічну паузу, потім буде присяга.

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України, статті 20 Закону України "Про Рахункову палату", статті 208 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" Верховна Рада призначає на посади членів Рахункової палати. Згідно статті 17 Закону України "Про Рахункову палату" Рахункова палата складається з дев'яти членів Рахункової палати. Відповідно до Регламенту та подання комітету пропонується наступний порядок розгляду цього питання.

Перше. Доповідь голови підкомітету з питань державного фінансової контролю та діяльності Рахункової палати Івана Івановича Крулька –  до 5 хвилин. Пане Іван, до 5 хвилин.

Друге. Виступи від фракцій і груп, і потім виступи від народних депутатів – до 9 хвилин.

Проведення рейтингового голосування за допомогою електронної системи в алфавітному порядку визначення дев'яти кандидатів з найбільшою кількістю голосів. І останнє, прийняття рішення списком, визначення за підсумками рейтингового голосування. Після цього з дев'яти обраних я як Голова Верховної Ради України запропоную кандидатуру на голову Рахункової палати.

І зараз я запрошую до доповіді… Ніхто не заперечує проти цього порядку? Він визначений законом. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Івана Івановича Крулька – до 5 хвилин.

Будь ласка,  пане Іван.

 

16:55:26

КРУЛЬКО І.І.

Шановний Андрій Володимирович! Шановні народні депутати!  Дорогі українці! Питання призначення нового складу Рахункової палати є надзвичайно важливим і вже давно перезрілим. І воно не потребує, мабуть, в цьому залі додаткової агітації.

Верховна Рада 4 квітня минулого року за підсумками попереднього конкурсу не призначила новий склад Рахункової палати, на жаль. І, керуючись частиною п'ятою статті 208.2 Регламенту Верховної Ради був оголошений новий конкурс. Відповідно 19 травня Комітет з питань бюджету, минулого року, оголосив такий конкурс з місячним строком для подання документів.

До комітету надійшли документи від 43 кандидатів. За результатами спеціальної перевірки щодо 42 кандидатів інформації, що перешкоджає зайняттю посади члена Рахункової палати, не виявлено. При цьому одного кандидата – Чорного – виявлено розбіжності у відомостях декларацій, з приводу чого зазначений кандидат відмовився надавати пояснення та у вересні відмовився від участі у повторному конкурсі. Тому в подальших заходах повторного конкурсу прийняли участь 42 кандидати.

Відповідно до наданої кандидатами інформації можна коротко охарактеризувати склад таким чином. 83 відсотки чоловіки подалися, 17 відсотків – жінки. 86 відсотків мають стаж державної служби, зокрема 12 є працівниками Рахункової палати, з яких чотири діючих члени Рахункової палати та два в минулому працювали в системі Рахункової палати. Чотири кандидати є сертифікованими аудиторами. Два кандидати є народними депутатами, і один кандидат є депутатом місцевої ради. 17 кандидатів або 40 відсотків мають вчені звання, з яких чотири кандидати мають наукові ступені, а також 11 кандидатів мають наукові публікації. П'ять кандидатів мають корпоративні права або здійснюють підприємницьку діяльність.

Матеріали щодо всіх кандидатів з червня  минулого  року розміщені на сайтах Верховної Ради України та Комітету з питань бюджету.

Крім того, одразу після конкурсу такі матеріали були роздані в сесійній залі всім народним депутатам. Для об'єктивної оцінки та зваженого прийняття рішення  6 жовтня  2017 року в комітеті було проведено  співбесіди з  кандидатами,   проведений конкурс, які серед іншого включали тестування відповідно до Регламенту Верховної Ради.

За підсумками проведених заходів повторного конкурсу було виявлено, що 12 кандидатів не відповідають окремим вимогам, критеріям на посаду члена Рахункової  палати, встановленим статтею 19  Закону про Рахункову палату. Зокрема, це  кандидати: Белюк, Волощук, Георгіянова, Круш, Мовчан, Петренко, Проненко, Пукір, Радіонов,  Ціпан, Чайка, Чумакова. Також кандидат Петренко не відповідає вимозі щодо наявності фахового стажу роботи у сфері  державного контролю аудиту, економіки, фінансів або  права не менше 5 років. Його стаж 3,5 роки, про що йому було  повідомлено під час співбесіди. Детальну інформацію щодо  повторного конкурсу наведено в  оприлюдненому і розданому народним депутатам рішенні  комітету.

Комітет узагальнив на своєму засіданні 15 листопада інформацію та прийняв рішення  рекомендувати Верховній Раді України 23 кандидати на посади члена Рахункової палати, а саме: Борецький, Богун, Дідик, Дуборіз, Іванова, Лепак, Лесюк, Лук'янчук, Майснер, Наумова, Невідомий, Неволько,  Огонь, Пацкан, Пилипенко, Соловій, Толстанов, Угрин, Христофоров, Шулежко, Яременко, Яремчук і Ясиновський. Таким чином ми маємо 23 кандидати, які рекомендовані на посаду члена Рахункової палати від Комітету Верховної Ради України  з питань бюджету.

Тому пропонується наступний порядок розгляду зараз цього питання. Спочатку я пропоную, шановний Голово Верховної Ради, щоб ми проголосували  про те, що 19 кандидатур визнаються такими, які не пройшли рейтингове голосування. Після цього провести рейтингове голосування по 23 кандидатурах, і після цього 9 кандидатів, які обрали найбільшу кількість голосів, ставлять на голосування  в цілому як склад Рахункової палати.

Після  ми голосуємо постанову про припинення повноважень діючих на сьогоднішній день членів Рахункової палати, і Голова Верховної Ради, коли визначаться, з дев'ятки, яка буде обрана, запропонує одну кандидатуру на голову Рахункової палати.

Прошу шановний зал підтримати саме такий порядок розгляду питання і підтримати нарешті це вже перезріле давно питання.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Пане Іван, уважно послухайте мене. Я пропоную такий механізм розгляду. Спочатку все обговорення… Не відволікайте, коли я  звертаюся до…

Пане Іване, спочатку ми проведемо обговорення, потім, коли буде концентрація в залі, я поставлю першим голосуванням, що ми ставимо на голосування тільки тих 23, кого підтримав комітет…

 

КРУЛЬКО І.І. Ні, 19 – такі, що не пройшли, і 23 – потім по рейтингу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так! Я поставлю, коли буде концентрація в залі, голосування, що ми розглядаємо тільки 23-х. Потім 23-х за алфавітним я ставлю рейтингове голосування. Потім 9 з тих, що зайняли перші 9 позицій, я ставлю на голосування пакетом, і після того я пропоную голову.

 

КРУЛЬКО І.І.  Після того ми голосуємо Постанову про припинення повноважень діючих…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так! Приймається такий? Тобто ми не зараз голосуємо, щоб ми не втратили голоси, а безпосередньо перед рейтинговим голосуванням. Приймається.

А зараз ми проводимо обговорення спочатку від фракцій, а потім від  депутатів. І я прошу фракції і групи записатися на обговорення по даному питанню. Будь ласка.

Від "Волі народу" слово має Пономарьов Олександр Сергійович.

Від "Народного фронту" слово має Унгурян Павло Якимович. Будь ласка, Павло Якимович.

 

17:02:14

УНГУРЯН П.Я.

Слава Ісусу Христу! Шановні колеги, думаю, що ми зробили сьогодні важливі кадрові рішення, які назріли і перезріли і ми це з вами усвідомлюємо. І, вітаючи колегу Людмилу Денисову із обрання на дуже важливу посаду Уповноваженого Верховної Ради України з питань захисту прав людей, бажаємо їй дійсно стати тим, хто буде захищати природні права людини, з якими люди народжуються, і це невід'ємні права людини, які відзначені і в загальній Декларації прав людини, яка є великим всеосяжним дороговказом для всіх держав та конституцій. Зараз ми розглядаємо не менш важливе питання, яке є важливим для вже фінансової конституції країни – для щорічного державного бюджету, для усіх дохідних та видаткових програм щорічної фінансової конституції, це Рахункова палата.

Хотів би подякувати членам нашого комітету, оскільки ми пройшли декілька циклів дуже глибокої роботи щодо кандидатур, щодо законодавчого забезпечення і сьогодні ми виходимо на збалансоване рішення. Однозначно необхідно повністю оновити склад Рахункової палати. Однозначно необхідно, щоби Рахункова палата як незалежний орган оцінила зведений бюджет країни. Адже сьогодні ми маємо унікальну ситуацію, при якій місцеві бюджети в рамках зведеного бюджету всієї крани наближаються до показників державного бюджету. Децентралізація дала дуже великий поштовх наповненню дохідної частини місцевих бюджетів. Але до сих пір увага Рахункової палати була передусім зосереджена на бюджеті державному і це правильно. Але тепер ми бачимо, що нам необхідно допомогти місцевим бюджетам із тим, аби вони ефективно використовували кошти, ті кошти, які ми з вами в рамках реформ передали їм для адміністрування та користування цими коштами, а не для того, щоб вони лежали на депозитах, щоб вони працювали для людей.

Тому сьогодні це доленосне, важливе рішення. Ми підтримуємо необхідність оновлення складу Рахункової палати. Бажаємо новому керівництву, яке буде обране сьогодні, успіху у роботі і в захисті державних фінансів від усіляких зазіхань та неефективного використання. Давайте це сьогодні зробимо разом. Дякую.

 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України

ГЕРАЩЕНКО І.В.

 

17:05:22

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.

Будь ласка, від фракції "Опозиційний блок" Ігор Шурма. Ви з місця будете виступати? Пану Скорику надає слово. Будь ласка, пане Скорик.

 

17:05:36

СКОРИК М.Л.

Депутат Скорик, фракція політичної партії "Опозиційний блок". Шановна пані головуюча, шановні народні депутати, шановні громадяни України! Питання, яке зараз буде розглядатися - щодо оновлення складу Рахункової палати, - я згоден з попереднім виступаючим, дуже і дуже важливо для нашої держави. Тому що Рахункова палата – це той інструмент контролю за використанням бюджетних коштів, який завжди в нормальній країні повинен ефективно працювати, і є тим інструментом, який завжди в нормальних європейських країнах є під контролем опозиції, коли опозиція має можливість через інструмент Рахункової палати контролювати владу.

Я думаю, що за ті 4 роки, які працює нинішня влада, і та кількість корупційних скандалів, які ми з вами мали можливість бачити в країні, вона зайвий раз спонукає до того, щоб новий склад Рахункової палати працював максимально ефективно.

На жаль, ми розуміємо, що керівництво Рахункової палати не буде в руках опозиції, як це мало б бути в нормальній державі. Діючий парламент буде продовжувати, знову ж таки, на жаль, хибну практику ігнорування прав опозиції на контрольні функції в цьому складі парламенту. Як опозиція  була проігнорована на початку роботи, коли жоден комітет не був наданий представникам "Опозиційного блоку", як ми не представлені в президії, на жаль,  Верховної Ради, на жаль, така ж ситуація аналогічна і буде відбуватися, ми це розуміємо, з Рахунковою палатою.

Сьогодні ми розглядали питання Національного банку, і в цій залі звучали мільярдні суми, які були розкрадені з комерційних банків, великих чи малих, в 90-ті,  які були знищені, "Приватбанк", який був приватизований, і мені здається, що новий склад Рахункової палати це має бути одним із завдань перевірити роботу попереднього керівництва Національного банку  України. Тому що сьогодні, так, ми зробили важливу справу – ми відправили у відставку пані Гонтареву, але, не зробивши розслідування її діяльності, не повернувши мільярдні кошти з цих банків, з їхніх власників до бюджету країни, нормальної ситуації з бюджетними коштами ми ніколи не будемо мати. І в тому числі ми повинні розуміти, що  потребує нормалізації сфера державних фінансів в цілому. Роль в цьому Рахункової палати в нормальній державі вона  визначаюча. Незважаючи на те, що формування складу відбувається у, я вважаю, не нормальний спосіб…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 секунд. Прошу.

 

СКОРИК М.Л. Бажаю новому складу Рахункової палати все ж таки зробити щось корисне для держави. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз слово надається для виступу депутату від фракції "Самопоміч" пані Остріковій.  Прошу, пані Тетяно.

 

17:09:10

ОСТРІКОВА Т.Г.

Тетяна Острікова, фракція "Самопоміч". Шановні колеги, не дивлячись на те, що в  2015 році було прийнято новий закон про Рахункову палату, на жаль, ми з 2015 року як парламент не користуємося  своїми конституційними  повноваженнями і не призначаємо персональний склад цього органу. Натомість Рахункова палата – це той орган, який  покликаний контролювати чинну владу, тому що в  повноваження цього органу входить  в першу чергу проведення витрат державного бюджету, і що дуже важливо, використання кредитів, залучених державою до спеціального фонду державного бюджету від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій. І я хочу звернути вашу увагу, що в розвинутих країнах Рахункова палата – це незалежний зовнішній контролер державних фінансів, чиї члени і голова повинні мати імунітет від будь-яких змін на політичній арені. Вони не мають бути залежними від того, яка політична сила перемогла на виборах.

Рахункова палата має бути єдиною реальною загрозою для системи правління, заснованій на корупції, клептоманії, а висновок Рахункової палати має стати справжнім вироком корупціонерам і тим, хто сьогодні розкрадає державні кошти. І тому сьогодні наше завдання не просто обрати прізвища або персональний склад Рахункової палати, а наше завдання сьогодні – змінити наше ставлення і змінити самі основи функціонування цього органу.

Уряд має тремтіти від того, що Рахункова палата дала розгромний висновок по тій чи іншій операції, де Рахункова палата побачила неефективне, нецільове використання державних коштів. І давайте визнаємо чесно, що ми з вами сьогодні не користуємося цим органом. От скажіть чесно, хто з вас читав ефективні висновки Рахункової палати, по яким потім були кримінальні провадження, і по яким корупціонери притягнуті до відповідальності?

Це говорить про те, що ми не повністю усвідомлюємо корисність цих висновків. І це говорить про те, що сьогодні Рахункова палата нами на повну не використовується. Також дивлячись на те, як довго вона формулюється, напрошуються, на жаль, невтішні висновки. Я проводжу тут паралелі із НАБУ, я проводжу тут паралелі із Державним бюро розслідувань. Це означає лише одне, що влада опирається створенню незалежних контролюючих її органів або дискредитує уже створення або відтерміновує формування нових.

Тому ми сьогодні закликаємо не просто обрати персональний склад Рахункової палати, а зробити її дієвим механізмом парламентського контролю. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Останній виступ у блоці виступів від груп і фракцій. Будь ласка, пані Оксана Продан від "Блоку Петра Порошенка".

 

17:12:06

ПРОДАН О.П.

Шановні колеги, ми з вами зараз розглядаємо питання затвердження членів Рахункової палати, а далі – Голови Рахункової палати. Питання, яке розглядалось бюджетним комітетом з 15-го року. Конкурс був вперше після зміни закону оголошений в 15-му році. Ми з вами його один раз провалили, провели вдруге.

Зараз бюджетний комітет вніс, рекомендує нам 23 кандидата. Я дякую членам бюджетного комітету і робочої групи, яку очолює Іван Крулько, за те, що вони підготували матеріали. І прошу всіх вас проголосувати спочатку за тих кандидатів з двадцяти трьох, яких ви підтримуєте. Потім обов'язково не забудьте проголосувати за тих дев'ятьох, яких ми з вами разом рейтингово оберемо. А потім проголосувати за голову, того кандидата на голову, якого внесе Голова Верховної Ради.

Ми мусимо з вами сьогодні проголосувати це рішення. Тому що без складу, оновленого складу Рахункової палати вся та антикорупційна діяльність, про яку ми з вами говоримо, всі ті антикорупційні органи, які ми з вами створили, працювати з видатками державного бюджету і з доходною частиною державного бюджету не можуть. Відповідно ми зараз з вами голосуємо за те, щоб зменшити корупцію у всіх органах державної влади.

Прошу вас об'єднатися всім залом незалежно від того, подобаються кандидати чи ні, потрібна вам боротьба з корупцією чи ні. Це потрібно сьогодні Україні.

Дякую дуже.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановна пані Оксана.

Колеги, зараз ми маємо шанс обговорити питання нової Рахункової палати від народних депутатів України. Я прошу записатися. Матимемо 8 хвилин, це 4 виступи по 2 хвилини. Прошу, колеги. І відповідно за 8 хвилин розпочинається вже, переходимо до визначення з цього питання. Я прошу повертатись потихеньку до сесійної зали.

Будь ласка, Дмитро Білоцерковець. З місця буде виступати, прошу мікрофон увімкнути.

 

17:14:11

БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ Д.О.

Шановні колеги! Питання Рахункової палати є дуже важливим для нашої країни. На жаль, вже багато часу ми не можемо його вирішити. Давайте сьогодні нарешті вирішимо це питання, проголосуємо кількісний склад і оберемо голову.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний виступ від Остапа Єднака, будь ласка.

 

17:14:29

ЄДНАК О.В.

Шановні колеги, я закликаю зал відповідально поставитися до даного голосування, тому що, власне, Рахункова палата як орган зовнішнього державного аудиту та контролю – це надзвичайно важливий механізм. І ефективний механізм повинен бути парламентського контролю саме за бюджетними коштами. Справді ми більше 2 років тому прийняли новий повністю закон, який відповідає міжнародним стандартам зовнішнього державного аудиту, але, на превеликий жаль, не спромоглися, я думаю, через політизацію, надмірну політизацію даного процесу, обрати склад цього органу і провести його реформування.

Впродовж останніх декількох років я зокрема та багато наших колег з парламенту відвідали багато іноземних держав, у Швеції, зокрема у минулому році ми були у Литві. Ми знайомилися з досвідом роботи аналогів нашої Рахункової палати. Зокрема Німеччина дуже сильно допомагала у розробці даного закону. Тобто є хороший міжнародний досвід. І я впевнений, що коли ми оберемо новий склад Рахункової палати, іноземні країни будуть допомагати в його реформуванні, в написанні нових процедур, правил згідно нового закону. Але нам як парламенту потрібно обрати у першу чергу якісний і фаховий склад членів Рахункової палати.

Ну, і власне ложка дьогтю у наших з вами сьогоднішніх кадрових призначеннях – це те, що, на превеликий жаль, я вважаю… ми поєднали Рахункову палату і призначення омбудсмена і, на превеликий жаль, ми пов'язали ці питання і політизували призначення омбудсмена, яке ми не мали цього права робити, особливо після Революції Гідності, коли суспільство заслуговує на незалежний неполітичний орган Уповноваженого з прав людини. Тому я все-таки сподіваюся, що посада Рахункової палати і голови Рахункової палати не буде предметом політичних торгів, але більш фахова і компетентна людина займе цю посаду і зможе впродовж 6 років наступних проводити якісний аудит державних коштів.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.

Будь ласка, Сергій Шахов, вам слово. Мельничуку передає слово. Будь ласка. Мельничуку передає слово.

 

17:16:44

МЕЛЬНИЧУК С.П.

Шановні колеги, Сергій Мельничук. Рахункова палата являється одним із органів, який, дійсно, представлений для того, щоб контролювати виконавчу гілку влади.

І бажано, щоб саме в цю структуру найменше попадали ті люди, які будуть зловживати цим і покривати корупцію.

Хочу звернути увагу, що ми маємо звільнити старий склад, до якого входить Яременко Олександр Степанович. Так от нова злочинна влада хоче протягнути знов цю людину, яка заступником міністра економіки при Азарові, який фактично повинен був люстрований бути, вони знов хочуть його протягнути в новому складі.

Є прохання не підтримати цю кандидатуру, не пропустити, щоб знову зловживали. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний колего.

І, будь ласка, зараз до слова запрошується народний депутат Кишкар, Павло Кишкар.

 

17:17:47

КИШКАР П.М.

Павло Кишкар, "Народний рух України". Насправді, людям за межами цього парламенту абсолютно байдуже, які прізвища працюють в Рахунковій палаті, і 99,9 відсотків людей взагалі не розуміють функціонального призначення такого органу. І це, насправді, добре, коли люди цього не знають, аби лишень цей орган працював і виконував своє основне завдання з контролю використання коштів як державних, так і органів місцевого самоврядування, так і центральних органів виконавчої влади. А, насправді, сьогодні це лишень красивий звіт, красиві декламації, красиві зазначення про вчинення злочинів, які, насправді, не завершуються кримінальними провадженнями, які не завершуються посадками, які не завершуються судовими вироками.

Тому допоки ця система не буде функціонально працювати і працювати саме на контроль за використанням цих коштів, голосування за персональний склад не має жодного значення.

Любі колеги, потрібно звернути належну увагу до цих звітів, вичитати їх, передати у відповідні правоохоронні органи і наполягати на розслідуванні цих кримінальних справ і на повернені коштів, вкрадених коштів, платникам податків, і використання їх за призначенням.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка, 30 секунд завершити пану Кишкарю. І потім ще один виступ.

 

17:19:31

КИШКАР П.М.

Дякую, пані головуюча. Насправді, я тільки-но завершив перечитувати звіт про роботу і використання коштів Міністерства молоді і спорту, де зазначені чіткі суми, які були вкрадені відповідними посадовими особами. Можете вважати це за звернення до відповідних правоохоронних органів народного депутата Кишкаря розслідувати ті справи вказані у звіті Рахункової палати щодо діяльності Мінмолодьспорту.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, шановний колего.

Останній виступ в цьому блоці, і ми переходимо потім до рейтингового голосування, тому дуже просимо колег повертатися на робочі місця.

А зараз слово дається Оксані, надається Оксані Продан. Просимо, пані Оксана.

 

17:20:21

ПРОДАН О.П.

Шановні  колеги, саме велике питання, яке сьогодні стоїть у відносинах між владою і громадою, - це питання довіри. Немає сьогодні довіри до Рахункової палати, яка не змінена після того, як відбувся Майдан Гідності, після того, як пройшли вибори Верховної Ради, Президента, місцевих органів влади. До сих пір Рахункова палата з простроченими абсолютно членами Рахункової палати працює.

Тому я прошу вас зараз не обговорювати кандидатури. Їх є 23, є з кого вибрати. Голосувати і приймати рішення, і затверджувати новий склад Рахункової палати і голову.

Дякую дуже.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо, шановні колеги.

У нас Оксана дуже коротко виступила. Ще, якщо є бажання Радикальної партії, народного депутата Кириченка, у нас є час... Ні, вже немає часу, вже все. Просимо залу повертатися всіх колег на свої робочі місця.

Пане Голово, будь ласка.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України ПАРУБІЙ А.В.

 

17:21:26

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, обговорення завершено. І ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу усіх народних депутатів зайти в зал і приготуватися до прийняття рішення.

Я вам нагадаю, яким чином буде відбуватися прийняття рішення. Спочатку голосування, що парламент буде розглядати тільки тих, хто отримав підтримку на комітеті, потім –  рейтингове голосування 23 кандидатів на посаду членів Рахункової палати. Після того тих 9 кандидатів, які  під час рейтингового голосування наберуть найбільшу кількість голосів, буде поставлено на голосування пакетом. Після того я як Голова Верховної Ради України з тих 9 кандидатів одного з них запропоную на посаду голови Рахункової палати. І тільки після того ми будемо знімати депутатські повноваження, спочатку з Уповноваженого з прав людини,  а потім з новообраного голови Рахункової палати. Якщо ми все пройдемо швидко і вчасно, після того ми ще встигнемо перейти до Закону  4547 – зміни до  КПК. Ми встигаємо, ми встигаєм, колеги. Зараз треба тільки злагоджено голосувати, щоб всі були на місцях, зараз буде етап фактично постійних голосувань, і тому зайдіть в  зал, займіть робочі місця, і я буду один по одному ставити всі пропозиції на голосування.

Перше моє повідомлення. Я хочу зачитати, що до Голови Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Лук'янчука.

"Шановний Андрію Володимировичу! На 15 березня 2018 року запланований розгляд Верховною Радою України питання про призначення на посаду членів Рахункової палати України. Інформую вас про відкликання своєї кандидатури і прошу її не розглядати".     

Таким чином з 23 кандидатів, які затвердив комітет, буде розглядатись 22.

Зараз  включіть мікрофон голові підкомітету Іванові Крульку, щоб він озвучив першу пропозицію для голосування. Будь ласка, пане Іван. 

 

17:23:47

КРУЛЬКО І.І.

Шановні колеги! У зв'язку з тим, що Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував до призначення членами Рахункової палати 23 (мінус один –  Лук'янчук, який написав заяву про відмову від конкурсу), отже, 22 кандидатури рекомендує комітет. Я пропоную зараз і я кожне прізвище зараз назву. Ми зараз маємо проголосувати тих людей, які, вважається, що вони не пройшли рейтингове голосування. Проголосувати потрібно кнопками "утримались" або неголосуванням для того, щоби ми виконали в повній мірі Регламент Верховної Ради.

Отже, я  зачитую: Абасов, Белюк, Бєлов, Вижга, Волощук, Георгіянова, Круш, Мовчан, Пермяков, Петренко, Проненко, Пукір, Радіонов, Рев'юк, Савицький, Сєдих, Ціпан, Чайка, Чумакова. Це той список з 19 кандидатур, які я назвав. Тому прошу Голову Верховної Ради поставити це питання на голосування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Отже, колеги, уважно пильнуйте за порядком. Це вилучення 19 людей, які не зробили підтримки. Зрозуміло всім, так? Отже, я пропоную зараз підтримати позицію підкомітету, щоб тих кандидатів, члени Рахункової палати, які не підтримали підтримку комітету, ми вилучили з переліку кандидатів. Вилучаємо 19. Зрозуміло? Прошу підтримати пропозицію голови підкомітету про вилучення 19 кандидатів із списку претендентів. Голосуємо, це важливо і прошу всіх підтримати, прошу підтримати, прошу проголосувати. "За" голосувати. Дивіться, як голосує Голова Верховної Ради, і повторяйте за ним, це буде правильно. Прошу підтримати, прошу проголосувати.

Хлопці, я ще раз пояснюю, ви не слухаєте що я говорю, а потім кричите, що вам не зрозуміло. Ми вилучаємо 19 кандидатів, які комітет не пройшли підтримки, ми їх забираємо тих 19, щоб ми на рейтингове поставили тільки тих 22, які комітет підтримав. Тепер зрозуміло чи мені ще п'ять раз пояснити? Зрозуміло. Отже, прошу підтримати.

Отже, це зеленою кнопкою ми голосуємо за вилучення, за вислучення  їх з переліку. Зрозуміло? Треба ще якісь підказки? Достатньо.

Отже, "за", щоб ми вилучили 19 чоловік. Отже, приготувались, я прошу підтримати пропозицію Івана Крулька вилучити з переліку кандидатів 19 кандидатів, які… вважали такими, що не пройшли голосування, рейтингове голосування. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати "за". Прошу – "за". Так – "за". Прошу підтримати – "за", голосуємо.

 

17:27:49

За-269

Вилучили.

Тепер ми починаємо рейтингове голосування 22 кандидатів, які підтримані були на комітеті. Я буду їх ставити в алфавітному порядку, і ви вже, колеги, орієнтуйтесь і голосуйте. Я буду говорити повільно, щоб ви могли проголосувати.

Наголошую, зараз рейтингове голосування, потім дев'ять тих, що набрали найбільшу кількість голосів, я пакетом поставлю на затвердження. Це буде воля залу, і якою буде воля залу, тільки такий варіант я зможу і поставити. Зрозуміло? Переходимо? Я починаю зачитувати.

Перше. Барецький Володимир Іванович. Хто підтримує цю кандидатуру, прошу проголосувати. Голосуємо.

 

17:28:49

За-57

Богун Віктор Павлович. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

 

17:29:11

За-258

Дідик Андрій Миколайович. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

 

17:29:32

За-273

Дуборіз Володимир Анатолійович.

 

17:29:53

За-13

Іванова Ірина  Миколаївна. Прошу проголосувати, прошу  підтримати.

 

17:30:14

За-226

Лепак  Роман Іванович. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

 

17:30:33

За-35

Лисюк  Тарас Васильович. Прошу проголосувати, прошу  підтримати.

 

17:30:55

За-30

Майснер Андрій Васильович.

Отже, Майснер Андрій Васильович.

 

17:31:21

За-246

Наумова Олена Олександрівна.

Я  Апарат прошу фіксувати результати.

Наумова Олександра Олександрівна.

 

17:31:45

За-13

Невідомий Василь Іванович.

 

17:32:06

За-251

Неволько В'ячеслав Анатолійович.

 

17:32:28

За-150

Огонь Цезар Григорович. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Голосуємо, колеги.

 

17:32:49

За-264

Пацкан Валерій Васильович. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. (Шум у залі)

 

17:33:11

За-345

(Оплески)

Пилипенко В'ячеслав Павлович. Прошу голосувати.

 

17:33:30

За-118

Соловій Михайло Миколайович.

 

17:33:51

За-34

Толстанов Михайло Костянтинович. Прошу голосувати.

 

17:34:09

За-71

Угрин Іван Богданович, будь ласка.

 

17:34:34

За-15

Христофоров Денис Ігоревич, будь ласка.

 

17:34:55

За-16

Шулежко Марія Яківна.

 

17:35:13

За-56

Яременко Олександр Степанович.

 

17:35:33

За-217

Яремчук Ігор Миколайович.

 

17:35:53

За-228

Ясиновський Іван Григорович. Це останнє голосування. Прошу голосувати. Прошу  підтримати.

 

17:36:13

За-162

Тепер, колеги, я прошу Апарат подати мені перелік з 9 чоловік, які здобули перші місця під час рейтингового голосування. Згідно Регламенту, ми після рейтингового голосування переходимо до остаточного голосування. І відповідно до частини п'ятої статті 208 Регламенту Верховної Ради, я поставлю на голосування список з тих дев'яти кандидатів, які набрали за підсумками рейтингового голосування найбільшу кількість голосів. Я дуже прошу Апарат Верховної Ради, секретаріат дуже уважно вивірити і подати мені дев'ять кандидатів, які здобули найвищу кількість голосів. Після того, я нагадаю, що я запропоную з дев'яти кандидатів, які будуть обраними, якщо вони будуть обраними, одного з кандидатів на голову Рахункової палати.

І я прошу всіх не розходитись, голосування відбудеться буквально за одну-дві хвилини. Я прошу усіх залишатись на робочих місцях, поки Апарат готує перелік з дев'яти кандидатів. Зараз ми перейдемо до наступних голосувань.

Отже, я прошу, пане Михайле, надати мені перелік. І зараз я перелік зачитаю. Я впевнений, що багато хто з депутатів фіксували. І якщо Апарат допустив якусь помилку, ви зможете виправити під час перерахування.

І, таким чином, я починаю зачитувати тих дев'ять кандидатів, які здобули найвищу кількість голосів: Пацкан – 345, Дідик – 273, Огонь – 264, Богун – 258, Невідомий – 251, Майснер – 246, Яремчук – 228, Іванова – 226 і Яременко Олександр Степанович – 217. Так було? Так було, справедливо.

Отже, ставлю на голосування про призначення членами Рахункової палати осіб, які були мною щойно названі як переможці рейтингового голосування. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати.

 

17:39:14

За-263

Давайте привітаємо членів Рахункової палати з призначенням  на відповідальні посади. (Оплески) Рішення прийняте.

І тепер, колеги, я хочу згідно 208 статті Регламенту Верховної Ради України та статті 20 Закону України "Про Рахункову палату" голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою  України за поданням до Голови… за поданням Голови Верховної Ради України, тобто моїм. Відповідно  до вимог законодавства вношу подання  про призначення на посаду  голови Рахункової палати члена Рахункової палати Пацкана  Валерія Васильовича – прошу проголосувати, прошу підтримати – переможця рейтингового голосування. Це справедливо, і ця позиція справедлива.

Прошу проголосувати і підтримати моє подання  на Валерія Васильовича Пацкана на голову Рахункової палати. Прошу голосувати, прошу підтримати.   Прошу підтримати.

 

17:40:34

За-309

Верховна Рада України прийняла рішення про призначення Валерія  Пацкана головою Рахункової палати України.

Колеги, не розходьтесь! Це важливе рішення, але зараз ще два рішення. Це позбавлення  депутатських повноважень наших новообраних керівників.

Валера! Добре, зараз буде голосування позбавлення  депутатських повноважень Денісової і Пацкан. Будь ласка,  одну хвилину, Валерій Пацкан.

Валерій, одна хвилина. Одна хвилина.

 

17:41:18

ПАЦКАН В.В.

Шановні колеги! Дякую всім за довіру. 345 голосів – це рівень довіри до  нової Рахункової палати. Я хочу вас запевнити,  що цей  орган буде працювати по-новому. Не по-новому, як було в деяких лозунгах. Я обіцяю вам, що новий орган буде звітувати  у вас в парламенті. Я обіцяю вам, що всі   перевірки, які будуть проведені, будуть відзвітовані на цій трибуні. Я сподіваюсь на вашу довіру, на вашу співпрацю і дякую за довіру. І вітаю всіх членів Рахункової палати з обранням.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Колеги, але в нас ще важливі дуже голосування. Я прошу всіх бути на місцях. Позбавлення депутатських повноважень, а потім ліквідація старих органів, тому будьте на місцях. Зараз буде кілька голосувань.

Отже, відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України народний депутат України Денісова Людмила Леонтіївна написала заяву про складення нею депутатських повноважень у зв'язку з призначенням її на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Питання не потребує включення до порядку денного сесії.

І відповідно до статті 81 Конституції України ставлю на голосування пропозицію про дострокове припинення повноважень народного депутата України Денісову Людмилу Леонтіївну. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Підтримайте, колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати. За зняття повноважень. Ви слухайте Голову Верховної Ради. Прошу підтримати, голосуємо за… прошу підтримати. Це технічне, але важливе питання.

 

17:43:08

За-285

Рішення прийнято.

Людмила Денісова зможе приступити до повноважень Уповноваженого. Вітаємо!

Прошу Комітет з питань Регламенту разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення.

Наступне. Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України народний депутат Пацкан Валерій подав заяву про складення ним депутатських повноважень.

Відповідно до статті 81 Конституції України ставлю на голосування пропозицію про дострокове припинення повноважень народного депутата України Пацкана Валерія Васильовича. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо уважно, прошу підтримати.

 

17:44:03

За-279

Рішення прийнято.

І прошу Комітет з питань Регламенту разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення.

Тепер, колеги… Я вітаю, пане Валерій, з позбавленням мандату.

Колеги згідно з частиною першою статті 217 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", зі статтею 7 Закону України Уповноважений Верховної Ради з прав людини при вступі на посаду складає присягу на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Для складення присяги на трибуну запрошується Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Денісова Людмила Леонтіївна. А після того ми припинимо повноваження Лутковської. Будь ласка, Денісова Людмила Леонтіївна запрошується до складення присяги. Будь ласка.

 

ДЕНІСОВА Л.Л. Шановні колеги! Я хотіла подякувати вам за ту високу довіру, яку ви надали мені. Ви знаєте, для мене це якась така перемога і нове завдання в моєму житті. Тому що, розумієте, я маленька дівчинка була приморського города Архангельська. Потім я переїхала до України і стала чотири рази народним депутатом, двічі міністром. А зараз я буду захищати права всіх людей нашої країни, де б вони не були, під вашим парламентським контролем. Я вам дякую за це.

І відповідно до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" Уповноважений не може бути членом будь-якої політичної партії. Тому оголошую про зупинення членства в політичній партії "Народний фронт" і передаю відповідну заяву. Там написано чітко.

Я, Денісова Людмила Леонтіївна, заступаючи на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, урочисто присягаю чесно і сумлінно захищати права і свободи людини і громадянина, добросовісно виконувати свої обов'язки, додержуватися Конституції України і законів України, керуватися справедливістю і власною совістю. Зобов'язуюся діяти незалежно, неупереджено, в інтересах людини і громадянина.

Дякую всім.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вітаємо, пані Людмила.

У зв'язку із складенням присяги новообраним Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини нам належить невідкладно прийняти рішення про звільнення із займаної посади Лутковської Валерії Володимирівни.

І відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України ставлю на голосування питання про звільнення Лутковської Валерії Володимирівни з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Прошу проголосувати. Уважно, кожен голос. Голосуємо. Уважно! Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати уважно всіх.

 

17:47:54

За-236

Рішення прийнято.

Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення.

І, шановні колеги, зараз по кадровим питанням останнє голосування. З метою забезпечення правових норм нам належить невідкладно прийняти рішення про звільнення голови та інших членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчився.

Проект Постанови № 4283 про звільнення Голови та інших членів Рахункової палати доповість голова підкомітету Комітету з питань бюджету Іван Крулько. Будь ласка…

І я ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови № 4283 про звільнення Голови та інших членів Рахункової палати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Це важливе, технічне, але важливе питання. Прошу підтримати, колеги, звільнення членів Рахункової палати колишніх. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати.

 

17:49:09

За-248

Рішення прийнято.

Постанову прийнято, колеги. І я вітаю всіх з потужним кроком парламенту. Але перед нами ще одне важливе питання, надважливе питання. Тому я прошу усіх залишатися на робочих місцях.

Я хочу вам повідомити, що наступний в порядку денному проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства (№ 7547).

Я теж хочу повідомити, колеги, що протягом кількох останніх днів відбулась інтрига навколо цього проекту закону, і, на мою думку, був несправедливо звинувачений наш колега Андрій Лозовий. Я хотів би, щоб весь зал справедливо сприйняв цю позицію. Я вважаю, завдання залу знаходити порозуміння, а не сварку. Я вважаю, ми повинні зняти усі обвинувачення проти Андрія Лозового, і це буде гідно, і по-партнерськи, і це нам забезпечить прийняття цієї постанови. Кожен, хто тут не для політичного піару, а прийняття важливих державницьких рішень, має мене почути, ми маємо у своїх виступах бути гідними, і ми маємо спільно підтримати цю постанову.

І ми переходимо до її розгляду. І я прошу підтримати пропозицію розгляду її за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати скорочену процедуру. Проект Закону 7547. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою 7547. Прошу підтримати. Голосуємо.

 

17:51:06

За-204

Рішення прийнято.

І я запрошую до доповіді народного депутата Острікову Тетяну Георгіївну. Прошу бути лаконічною, щоб ви не втратили голоси. А я оголошую продовження роботи на 15 хвилин.

Будь ласка, пані Тетяна. І хочу повідомити, що на розгляд цього законопроекту прийшов Генеральний прокурор, і я теж йому дам в обговоренні слово  для виступу.

Будь ласка, пані Тетяна.

 

17:51:20

ОСТРІКОВА Т.Г.

Шановні колеги, вашій увазі пропонується законопроект 7547, який виправляє недоліки ухвалених змін до Кримінально-процесуального кодексу. Наголошую, ці зміни були ухвалені фракціями коаліції. І вони вже сьогодні можуть вступити в силу і призвести до колапсу судової і правоохоронної системи.

В мене в руках випуск судово-юридичної газети, де ці новели Кримінально-процесуального кодексу юристи, слідчі, прокурори і судді називають "судовим Армагеддоном" і повним колапсом, якщо вони у разі, якщо вони сьогодні набудуть чинності, призведуть до затягування розумних строків досудового розслідування і надмірного перевантаження слідчих і судів.

Тому народні депутати від "Самопомочі", від інших фракцій підготували цей законопроект, який виправляє недоліки щодо трьох основних позицій. А саме, як ви знаєте, відсьогодні слідчі повинні звертатися з клопотаннями про надання дозволу на обшук, про надання дозволу на арешт майна і про призначення експертизи до суду не за місцем знаходження свого органу досудового розслідування, а до суду в обласний центр. Це фактично 25 судів в Україні.

Так само відсьогодні всі експертизи в усіх кримінальних провадженнях будуть призначатися не постановою слідчого і не за зверненням захисника, а слідчий повинен буде звертатися до слідчого судді. Знову ж таки в тих 25 судів. А якщо оми говоримо про центральні правоохоронні органи, то це фактично Шевченківський і Печерський суд. Я хочу звернути вашу увагу на кілька речей. На сьогодні слідчі отримують талончики в Печерському суді на два тижні. Шевченківський  суд – місяць. Експертизи в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз призначаються на січень 2019 року.

Наступною зміною, яку ми пропонуємо – це все ж таки вилучити з тексту Кримінального процесуального кодексу положення, які роблять можливим оскарження повідомлення про підозру. Адже у разі, якщо суд…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд завершити.

 

ОСТРІКОВА Т.Г. Адже ми вважаємо, що перенесення цієї стадії оскарження підозри на таку  ранню стадію фактично означає розгляд справи по суті і суперечить засадам кримінального судочинства.  У зв'язку з викладеним, ми просимо ухвалити законопроект в тій редакції, в якій він поданий авторами. А позицію про розділення  підходів до експертизи і строків досудового слідства висловлену комітетом,  "Самопоміч" не підтримує.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Від комітету запрошується до слова Антон Геращенко. Будь ласка, включіть мікрофон.

   

17:54:20

ГЕРАЩЕНКО А.Ю.

Шановні народні депутати! Шановний Головуючий! Шановний український народе! Дійсно, сьогодні в 00:00 годин починається судовий правоохоронний колапс. На жаль, до цього колапсу призвела Верховна Рада України, яка може все. Ми прийняли такі правки і такі зміни до процесуальних кодексів, які на жаль суперечать здоровому  глузду. Для того, щоб їх виправити,  група  авторів, в тому числі зі мною, з Тетяною Остріковою, з Оленою Сотник, Мустафою Найємом, подали законопроект 7547. Однак, під час його пророблення в комітеті і консультування в фракціях, виникла потреба його доопрацювати тому що без цього не було б голосів.  Вчора на комітеті ми провели його повторне заслуховування після звіту робочої  групи  під моїм керівництвом. І запропонували його прийняти сьогодні, щоб був консенсус серед фракцій з техніко-юридичними правками, правками по суті, які я зараз зачитаю під стенограму.

У зв'язку з виключенням змін до Закону України "Про судову експертизу" назву закону викласти в такій редакції: " Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу щодо удосконалення кримінального судочинства".

 Пункт 2, у пункті 1 розділу І підпункт 3 викласти в такій редакції. Пункт 3 у статті 219 частину першу та третю викласти в редакції: "Пункт 1. Досудове розслідування має бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, протягом двох місяців з дня повідомлення підозрюваному про вчинення злочину.

 Пункт 3. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього кодексу, не включається у строки, передбачені цієї статтею".

Доповнити частиною шостою такого змісту:

"Пункт 6. Строк досудового розслідування кримінального провадження щодо злочинів, передбачених розділами VII, XVII та XVIII Особливою частиною, а також статтями 190 і 191 Кримінального кодексу, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, 12 місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликого або середньої тяжкості, 18 місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину". Після…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу додати хвилину.

 

ГЕРАЩЕНКО А.Ю. 5 хвилин, тому що це все важливо і нам, на жаль, приходиться виправляти наші помилки.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Додайте 5 хвилин, будь ласка.

 

ГЕРАЩЕНКО А.Ю. Після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту: "частину першу статті 220 після слів "здійснюється провадження" доповнити словами "іншої особи права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування".

У зв'язку з цим, підпункти 4-13 вважати відповідно підпунктами 5-14.

Підпункт "б", підпункту 5 викласти в такій редакції: "підпункти 7 та 8 частини третьої та підпункт 5 частини п'ятої викласти в такій редакції: "речі, документи або осіб, які плануються відшукати, а також їх зв'язок із вчиненим  кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них можуть міститися неможливо отримати органам досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Зазначена вимога поширюється на випадки проведення обшуку під час розслідування злочинів передбачених розділами VII, ХVII, ХVIII Особливої частини, а також стаття 190 і 191 Кримінального кодексу України".

"Пункт 5. За встановлених обставин обшуки є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним  втручанню в особисте сімейне життя особи".

Підпункт "а" підпункту 6 викласти в  такій редакції: "а) частину першу викласти в такій редакції: "експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Експертиза під час розслідування злочинів, передбачених розділами VII, ХVII, ХVIII Особливої частини, а також статтями 190 і 191 Кримінального кодексу, проводиться лише за дорученням слідчого судді, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу".

Водночас вношу пропозиції, абзац 2 частини першої статті 242 в редакції комітету виключити.

Абзац другий підпункту "а" підпункту 8 викласти в такій редакції: "Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта, проведення експертизи."

Підпункт 8 доповнити підпунктом "в"такого змісту:

"Доповнити частиною десятою такого змісту: "У разі, якщо з'ясування обставин, що мають значення для  кримінального провадження  щодо  злочинів, передбачених розділами VII, XVII, XVIII Особливої частини, також  статтями 190, 191 Кримінального кодексу, необхідні  спеціальні знання, сторони кримінального  провадження мають право звернутися з  клопотання про  проведення експертизи  до слідчого суді.

 Слідчий суддя  задовольняє клопотання, якщо  особа, яка звернулася з  відповідним клопотання доведе щодо вирішення питань, що мають істотне значення для  кримінального провадження щодо злочину передбаченими частинами VII, XVII, XVIII Особливої частини, а також статтями 190, 191 Кримінального кодексу необхідно залучення  експерта. У цьому разі слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно  доручити проведення експертизи".

Водночас, вношу пропозицію: в абзаці першому частини десятої статті 242 в редакції комітету "сторони кримінального провадження мають  право звернутися  у клопотанні про проведення експертизи до слідчого судді" замінити словами: "сторона  обвинувачена  звертається з  клопотання і  про проведення  експертизи до слідчого суді".  

Після підпункту 8 доповнити новими підпунктами 9,10,11 такого змісту: "Пункт 9. В статті 284: в частині першій: пункт 10 в редакції Закону України  від  3 жовтня 2017 року №2147-VIII вважати пунктом 11та викласти в такій редакції: "Пункт 11. Після повідомлення особи про підозру  закінчився строк досудового розслідування,  визначений статтею 219 цього Кодексу".

В абзаці  тринадцятому  слова та цифри "визначений статтею 219 цього  Кодексу закінчився" замінити словами та цифрами "визначений частиною шостою статті 219 цього Кодексу закінчився".

А за  пропозицією комітету та Головного юридичного управління  після цих слів додати слова "або його не було продовжено", а далі - по тексту.

Абзац другий  частини четвертої після цифр "10" доповнити цифрами "11" , а за пропозицією комітету та Головного юридичного  управління виключити зазначені  зміни.

Я вже скоро закінчую, друзі, ну, на жаль, ми просто виправляємо ті  помилки, які були зроблені.

Стаття 10, статті  294, 295 та 290 підпункт перший викласти в такій редакції:

"Стаття  294. Загальні положення  продовження строку досудового розслідування.

 Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений у межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу районним, міським або іншим, прирівняним до нього прокурором.

Якщо досудове розслідування злочину, досудове слідство, неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 частини першої статті 219, він може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2, 3  частини 219 цього Кодексу: 1) до  трьох місяців - керівником… "

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дайте можливість завершити.

 

ГЕРАЩЕНКО А.Ю. "… до трьох місяців – керівником місцевої прокуратури; до шести місяців – керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником; до дванадцяти місяців – Генеральним прокурором чи його заступником.

Три. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - унаслідок особливої складності провадження,  до дванадцяти місяців - унаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 295. Порядок продовження строку досудового розслідування.

Перше. Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Друге. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначається:

1) Прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного.

2) Найменування, номер кримінального провадження.

3) Суть повідомлення підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті, частини статті Закону України "Про кримінальну відповідальність", у вчиненні якого підозрюється особа.

4) Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра.

5) Про процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

6) Зазначення результатів цих процесуальних дій для цього судового розгляду.

7) Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.

8) Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Третє. Копія клопотання вручається слідчим або прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, підозрюваному або його захиснику не пізніше ніж за п'ять днів до подання клопотання прокурору, що уповноважений на розгляд питання про продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний, його захисник мають право на подання клопотання про  продовження строку досудового розслідування, подати слідчому або прокурору, який ініціює це питання, письмове заперечення, яке обов'язково долучається до клопотання і разом з ним подаються прокурору, уповноваженому на його розгляд.

Прокурор, уповноважений розглядати продовження строку досудового розслідування, зобов'язаний розглянути клопотання не пізніше трьох днів з дня його отримання у будь-якому разі з дня його отримання, в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.

Рішення прокурора про продовження строку досудового розслідування або про відмову у такому продовженні приймається у формі постанови."

Вже скоро, друзі, ну, я ще раз кажу, не робили б ми помилок, цього б також не було б.

Стаття 200... Верховна Рада, на жаль, проголосувала за ці кодекси.

"Стаття 295 прим.1. Особливості порядку продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Перше. У випадках, якщо неможливо закінчити досудове розслідування у строк, передбачений частиною шостою статті 219, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування про повідомлення особі про підозру зазначається: перше – найменування (номер) кримінального провадження; друге – всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; третє – обставини, що перешкоджають здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або для завершення процесуальних дій; п'ять – інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання, подане без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, на що поставляє ухвалу.

Слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування та повідомлення особи про підозру в разі його протиправності та необґрунтованості.

Про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею поставляється вмотивована ухвала.

Ухвала слідчого судді про продовження строку повинна... загальним вимогам досудових рішень, передбаченим цим кодексом, а також містити повний визначений строк досудового розслідування.

Шосте. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Одинадцяте. В главу 24 включити статті 296, 297 такого змісту:

 "Стаття 296. Задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Прокурор задовольняє клопотання та продовжує строк досудового розслідування, якщо переконається, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови того, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин.

Якщо прокурор задовольняє клопотання слідчого, прокурора, він визначає новий строк досудового розслідування. Прокурор зобов'язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

У разі необхідності прокурор перед спливом продовженого строку може повторно звернутися з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в порядку, визначеному цим параграфом, у межах строків, встановлених частиною другою статті 219 цього Кодексу".

Вже я закінчую, друзі.

"Стаття 297. Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування

Прокурор відмовляє у задоволенні клопотання та продовженні строку досудового розслідування у разі, якщо слідчий, прокурор, який звернувся з клопотанням…"

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон, вам ще багато читати? Антон?

 

ГЕРАЩЕНКО А.Ю. Один лист, один лист, хлопці!

Друзі, я ще раз хочу сказати, повірте, мені не дуже подобається ця процедура, мені не дуже подобається, що мені приходиться це робити, але ми зробили з вами заручниками усі правоохоронні органи, усю нашу країну. Тому прошу…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, закінчуйте.

 

ГЕРАЩЕНКО А.Ю. Тому, прошу, дайте мені закінчити, прочитати. Після того кожен визначитися. Той, хто не хоче, будь ласка, не голосуйте, і хай тоді той, хто не голосуватиме, підтримує те, що наша правоохоронна система буде летіти в прірву.

"Друге. У разі відміни у продовженні строку досудового розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов'язаний протягом п'яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу".

У зв'язку з цим підпункти 9 – 14 вважати відповідно підпунктами 12 – 17.

Підпункт 12 викласти в такій редакції: "пункт  10 частини першої статті 303 викласти в такій редакції: "повідомлення слідчого, прокурора про підозру кримінального провадження щодо  злочинів, передбачених статтями 7, 17, 18 Особливої частини, а також статтями 190,  191 Кримінального кодексу після спливу одного місяця з дня повідомлення судом про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом -  підозрою  його захисником чи законним представником".

Підпункти 14, 15, 16 виключити, пункт 17 вважати відповідно пунктом 14.

Пункт  2 Розділу І "Про судову експертизу" виключити.

Пункт 1 Розділу ІІ викласти в такі редакції: "Цей закон набирає чинності з дня опублікування".

Водночас під стенограму вношу пропозицію комітету та Головного юридичного Апарату Верховної Ради, яка є слушною.

Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту  доповнити абзацом  такого змісту: "Положення частини 6 статті 219, пункт 8 частини 3 статті 234, абзацу 2 частини першої статті 242, частини 10 статті 244, статті 284 в частині застосування  зміни  6 статті 219 та положення статті 295-1 пункту 10, частини 1 статті 303 в редакції цього закону не мають зворотної дії в часі та  застосовуються  до кримінальних проваджень, по яким відомості  про кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня набрання чинності цим законом".

Я вже закінчив практично.

Всі ці пропозиції та правки відпрацьовані робочою групою, узгоджені з  Генеральною прокуратурою, Міністерством внутрішніх справ,  Національною поліцією. Прийняття закону в редакції, яку я зараз зачитав, надасть можливість усунути недоліки, що з'явились  в КПК України  внаслідок прийняття Верховною Радою 3 жовтня 2017 року Закону №  2147 та уникнути  колапсу системи досудового розслідування, який наступить  вже  16 березня 2018 року.

Прошу вас, колеги народні депутати,  підтримати рішення комітету та прийняти Закон України (реєстраційний номер 7547) за основу та в цілому, з урахуванням озвучених під стенограму мною пропозицій та поправок. А комітету з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради за необхідності зробимо техніко-юридичні доопрацювання.

Цей закон ми зараз приймаємо для реанімації правоохоронної та судової системи України, яка сьогодні з нуля часів буде ввернуто в хаос та в колапс. Прошу вас підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хочу вам повідомити: нам до завершення роботи, нам до завершення роботи – 5 хвилин. Напевно, ні я, ніхто не міг собі уявити, що буде тривати доповідь 15 хвилин. І зараз… Колеги, увага, щоб ми встигли, бо ніхто не міг того передбачити.

Зараз я надам слово Луценкові для виступу 2 хвилини. Після того я запропоную перейти до прийняття рішення. Тоді, тоді ми сьогодні не розглянемо. Колеги, давайте, поки буде говорити… Якщо… Увага, зараз 2 хвилини, Луценко, і потім я поставлю на голосування. 2 хвилини.

 

18:10:37

ЛУЦЕНКО Ю.В.

Шановні народні депутати, я вийшов на цю трибуну за дорученням керівників усіх правоохоронних органів. Наша позиція є спільною через те, що проголосовані декілька законів, не тільки кодекси, але й інші закони призвели до повного ступору роботи правоохоронної системи. Але якщо сьогодні не внести певні поправки у кодекси, з завтрашнього дня правоохоронна система України може "впасти в кому". Я спокійно абсолютно хотів би пояснити вам, просто і доступно, в чому проблема. Перед цим хотів би звернути увагу, що пошуки когось конкретно одного винного є блюзнірство. Не вважаю за можливе повторювати прізвище депутата, правки якого так довго дебатуються, але проблема зовсім не в ньому. Проблема в тому, хто його консультував, проблема в тому, хто за його підписом проштовхував свій інтерес. І проблема зрештою в тому, хто проголосував за ці поправки. Що проголосовано? Тому я хотів би, щоб ви припинили травлю Лозового, а весь парламент прийняв мудре рішення.

Насправді кодекси ввели три інновації. Перше. В кожній кримінальній справі відтепер можна оскаржувати підозру. Такої практики на території ЄС є лише в одній країні, в братській, але в одній – в Хорватії.

Друге. Ці закони передбачають також, що будь-яка експертиза, включно з судово-медичною експертизою старших чоловіків чи жінок з неявними ознаками, з відсутніми навіть ознаками насилля, мають пройти експертизу за рішенням суду. Це ще 150…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1 хвилину додайте.

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Це ще 150 тисяч подань до суду, які і так не можуть пропускати рішення на сьогоднішній день. Шановні народні депутати, я не жартую, кожну другу годину ночі кожного дня в судах займають черги прокурори і адвокати, б'ються між собою, щоб отримати рішення. Зверху ще 150 тисяч звернень, при чому не у всі суди, а тільки в центральні обласні. Вб'ють систему.

І останнє. Також є терміни, і я це абсолютно підтримую, але продовження термінів, у тому числі по особливо важким злочинам, кожних два місяці звернення в суд. Яка є розумна пропозиція? Розділити весь масив злочинів, а це приблизно мільйон проваджень в рік, на дві частини, дві нерівні частини: загальнокримінальні злочини, вбивства, грабежі, розбої, автоугони, крадіжки залишити їх по-старому. Злочини проти безпеки держави…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 2 хвилини.

 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Злочини проти держави, тероризм, фінансування тероризму тощо залишити по-старому. Але визнати, що, да, в нашій країні існують проблеми переслідування бізнесменів і подекуди переслідування посадових осіб. Для них, для цієї категорії злочинів, службових та економічних, залишити порядок введений кодексами, в тому числі і поправкою Лозового, і інших колег. По якому буде збільшений судовий захист для бізнесу та посадовців від ймовірних зловживань правоохоронних органів. Таким чином це розв'яже колапс і дасть можливість принаймні тимчасово працювати в такому режимі. Коли наші правоохоронні органи стануть європейськими, об'єктивними, неупередженими повністю, тоді, можливо, вирівняти ситуацію назад.

Зараз я би дуже просив від імені всіх правоохоронців піти назустріч, бо питання не тільки в неможливості похоронити вчасно старших людей, питання в неможливості взагалі правоохоронної діяльності буквально з завтрашнього дня. Дуже прошу, звертаюсь до всіх фракцій, це стосується усіх, зрештою і всі ви звертаєтесь до нас з проханням допомогти людям, підкреслюю, людям. Давайте в даному випадку проголосуємо так, щоб ми могли вирішувати поставлені перед нами завдання. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Колеги, зараз я, користуючись правом ведучого, проведу рейтингове голосування по двох питаннях.

Перше. Хто підтримує, щоб ми проект Закону 7547 прийняли за пропозицією комітету в цілому і за основу. А потім,  хто за те, щоб за основу. Це рейтингове голосування. Хто за те, щоб ми прийняли за основу і в цілому, прошу проголосувати, рейтингове. Рейтингове голосування. Прошу голосувати. Хто за те, щоб в цілому.

 

18:15:58

За-152

Хто за те, щоб ми прийняли за основу скороченою процедурою  підготовки до другого читання, прошу проголосувати, рейтингове голосування. За основу. У нас є тільки один. У нас інакшого немає, дівчата.

 

18:16:20

За-198

Таким чином, колеги, ця пропозиція набирає більшість. Коли я кажу закон, він у нас один є, у нас іншого немає зараз.

І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства (7547) за основу зі скороченою процедурою підготовки до другого читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу. Без нічого, той, який є, про що ви… Я не буду повторювати по 10 раз. За основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати зі скороченою процедурою до другого читання.

 

18:17:08

За-214

Чому? Це неможливо.

Я ще раз ставлю, колеги.  І прошу повернутись, і підтримати за основу. Я прошу повернутись і підтримати за основу. Колеги! Я прошу, кожний голос. Якщо нема голосів на повернення, закон буде відхилений.

Хто за те, щоб повернутись до розгляду за основу проекту 7547. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.  Хто за те, щоб повернутись.

 

18:17:52

За-219

Немає голосів, колеги.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення  кримінального  судочинства… Я ще раз  поставлю чи ні? Добре, я ще раз ставлю за повернення. 7547 повернутись до розгляду за основу. Повернутись до розгляду за основу. Прошу підтримати. Прошу підтримати.  Прошу підтримати. Прошу підтримати ще раз, останній раз, третій раз, останній. Якщо не буде голосів,  він буде відхилений.

 

18:18:28

За-208

Нема голосів.

Проект Закону 7547 відхилено.

Колеги, у нас був важкий, але дуже продуктивний день. Я вітаю усіх наших новообраних керівників. Бажаю їм успішної і плідної роботи для України, для української держави.

І на цьому вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10 годині я всіх запрошую в зал для продовження нашої роботи. Дякую вам. До побачення.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку