ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ СЬОМЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

15 січня  2009 року, 16:00 година

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України О.В.ЛАВРИНОВИЧ

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, прошу реєструватися. Включіть, будь ласка, систему „Рада”.

16:03:43

У залі зареєстровано 435 народних депутатів України. Вечірнє пленарне засідання оголошую відкритим.

Продовжуємо розгляд питань, пов’язаних із пропозиціями Президента до прийнятих Верховною Радою України законів.

Розглядається проект Закону із зауваженнями Президента "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", номер 0856. Уповноважений Президентом представник відсутній при розгляді цього питання.

Від комітету – Гриценко Анатолій Степанович, будь ласка. Голова комітету також відсутній в сесійній залі. Питання знімається з розгляду.

Оголошується до розгляду Закон України із зауваженнями Президента  "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення дієвого контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки", номер 0863. Доповідає – голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Костянтин Олександрович Ващенко. Прошу, будь ласка.

 

ВАЩЕНКО К.О.

Шановний Олександре Володимировичу,  шановні народні депутати!

За дорученням Президента України дозвольте поінформувати вас, що Закон „Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення дієвого контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки” не може бути підписаний главою держави з наступних підстав.

Законом, що надійшов на підпис, запроваджується  ліцензування господарської діяльності з проектування, монтажу та технічного обслуговування систем виявлення загрози виникнення  надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення при надзвичайній ситуації; проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів  підвищеної небезпеки; розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

У зв’язку з цим слід  зазначити, що запровадження ліцензування певного виду  господарської діяльності  є доцільним лише за умови, якщо інших  засобів державного регулювання не достатньо для забезпечення  належного захисту прав, законних інтересів фізичних і юридичних осіб, навколишнього природного середовища та  забезпечення безпеки держави. Це є  один із основних принципів  державної політики у сфері ліцензування. 

В даному  випадку у чинному законодавстві  передбачено достатні повноваження відповідних органів виконавчої влади, що  дозволяють запобігти виникненню надзвичайних ситуацій.  Якщо коротко, діюче законодавство  дає відповідні повноваження  профільному міністерству, місцевим органам державної влади, тобто передбачає всі норми, які  дозволяють забезпечити належний контроль держави у цій сфері.

Таким чином  в разі запровадження зазначених видів ліцензування  відбудеться дубляж, тобто додаткове навантаження  на суб’єктів господарювання без вирішення принципового завдання поліпшення державного контролю у цій  сфері.

Враховуючи вищезазначене,  проект Закону  про внесення змін деяких законів України  пропонується відхилити.

Дякую за увагу. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голова підкомітету  Гацько Валерій Петрович, будь ласка.

 

16:07:49

ГАЦЬКО В.П.

Шановні народні депутати, Комітет з питань промислової, регуляторної політики  та підприємництва  розглянув повернутий з пропозиціями Президента Закон України „Про  внесення змін до деяких законів  щодо забезпечення дієвого контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки”. Президент України пропонує відхилити зазначений Закон України, зважаючи на те, що запроваджене ліцензування зазначених видів господарської діяльності фактично дублює вже існуючу систему державного контролю, а ідентифікація та декларування об'єктів підвищеної небезпеки мають здійснюватися безпосередньо суб'єктами господарювання. 

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради в своєму висновку вважає, що запровадження ліцензування не призведе до дублювання існуючої системи державного контролю в даній сфері, а передбачена вимога щодо ліцензування господарської діяльності, пов'язана з наданням послуг і виконання робіт по проведенню і декларуванню безпеки об'єктів підвищеної небезпеки є логічною.

Народні депутати, члени комітету, вважають, що такий закон потрібен, оскільки не врегульоване питання щодо забезпечення належного рівня державного контролю у сфері техногенної безпеки. Виходячи з цього, Комітет промислової і регуляторної політики та підприємництва звертається до Верховної Ради з проханням про направлення на доопрацювання Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” (щодо забезпечення дієвого контролю в сфері цивільного захисту та техногенної безпеки. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, будь ласка.

Ми повторно маємо той же випадок, який у нас був вранці, коли комітет замість висновків, які мав подати, говорить про те, що йому треба було б попрацювати.

Тому ставиться на голосування пропозиція Президента України про відхилення проекту Закону (номер 0863) про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення дієвого контролю в сфері цивільного захисту та техногенної безпеки. Прошу, будь ласка, визначатися.

 

16:10:01

За-240

Пропозиція Президента підтримана, закон відхилено.

Розглядається проект Закону 0858 - про внесення змін до статті 14 Закону України "Про статус народного депутата" (щодо участі у роботі тимчасових спеціальних та слідчих комісій). Ставнійчук Марина Іванівна, будь ласка.

 

СТАВНІЙЧУК М.І.

Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати України! Закон України від 17 травня 2007 року „про внесення змін до статті 14 Закону України „По статус народного депутата України”, проголосований Верховною Радою України 29 травня 2007 року, не може бути підписаний Президентом України з наступних підстав.

Такий закон передбачає розширення прав народного депутата України щодо участі у роботі тимчасових комісій Верховної Ради шляхом надання йому можливості брати участь одночасно у роботі однієї тимчасової спеціальної та однієї тимчасової слідчої комісії. При цьому пропонована редакція частини другої статті 14 Закону України „Про статус народного депутата України” передбачає зазначене право для народного депутата України, який не входить до складу жодної депутатської фракції. Конституція України, як відомо, закріплює належність кожного депутата України до відповідної фракції не як його право, а як конституційний обовязок.

Враховуючи, що згідно з Законом України „Про вибори народних депутатів” вибори народних депутатів України проводяться відповідно за пропорційною системою і обрання народних депутатів України відбувається виключно за виборчими списками кандидатів в депутати від політичних партій, виборчих блоків політичних партій, положення закону, що надійшов на підпис Президентові України, яким фактично передбачається можливість невходження народного депутата України до складу депутатської фракції, не відповідає Конституції України.

У звязку з зазначеним Президентом України пропонується статтю першу закону, що надійшов на підпис, викласти у такій редакції: перше – внести до статті 14 Закону України „Про статус народного депутата України” такі зміни. Пункт перший – частину першу викласти у такій редакції: перше – народний депутат України за погодженням з відповідною депутатською фракцією може бути обраний членом одного комітету Верховної Ради України і може бути одночасно членом однієї тимчасової слідчої та однієї тимчасової спеціальної комісії. При цьому Верховна Рада України забезпечує пропорційне обрання народних депутатів до складу відповідних комітетів. Частину другу Президентом пропонується виключити...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

 

СТАВНІЙЧУК М.І. Водночас пропонується доповнити закон, що надійшов на підпис, положеннями, які передбачали приведення у відповідність з вимогами Конституції та інших норм Закону України „Про статус народного депутата України”. Зокрема йдеться про частину 5-ту, 6-ту статті 13-ї чинної закону, за яким народний депутат України має право вільно вийти зі складу депутатської фракції, або не входити до жодної зареєстрованої статтею 6-ю, 13-ю і 14-ю, 18-ї, 24-ї та 28-ї щодо участі народних депутатів у роботі депутатських фракцій.

Ось основний зміст положень, пропозицій Президента України щодо відповідно цього закону. Дякую за увагу, народні депутати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, сідайте, будь ласка.

Хто доповідає з Комітету з питань Регламенту? (Ш у м   у   з а л і) Сас? Будь ласка. Включіть мікрофон з міста народному депутату Сасу.

 

16:14:16

САС С.В.

Дякую, Олександр Володимирович.

Шановні колеги, Комітет з питань Регламенту, депутатської етики розглянув дане питання на своєму засіданні і виніс своє рішення про підтримку  пропозицій Президента і  просить поставити на голосування законопроект на прийняття. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Я ставлю на голосування пропозицію Комітету з питань Регламенту, депутатської етики про врахування зауважень Президента до закону України про внесення змін до статті 14 Закону України „Про статус народного депутата  України”. Прошу визначатися.

 

16:15:11

За-380

Рішення прийнято.

З мотивів голосування Адам Іванович Мартинюк, будь ласка.

 

16:15:25

МАРТИНЮК А.І.

Дякую, Олександр Володимирович.

Шановні колеги, шановний Олександр Володимирович, я думаю, що було б абсолютно логічно, оскільки є вже представник Президента, доповідач по законопроекту, який ми мали  розглядати, я бачу, голова профільного комітету Гриценко. Давайте ми про статут спецзвязку розглянемо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто я так розумію, Адам Іванович, що ви пропонуєте працювати з порушенням Регламенту. Дякую.

Оголошується до розгляду проект закону  з пропозиціями Президента про внесення змін до Закону України "Про Національну раду з питань телебачення радіомовлення", номер 0953. Доповідає – Марина Іванівна Ставнійчук, будь ласка.

 

СТАВНІЙЧУК М.І.  Шановний Головуючий, шановні народні депутати України! Прийнятий Верховною Радою України 18 грудня 2008 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення” не може бути підписаний Президентом України, виходячи з наступного.

Законом України „Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення” Національна рада з питань телебачення і радіомовлення є конституційним постійно  діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері теле-радіомовленння, а також здійснення  регуляторних повноважень, частина перша статті першої. Вона складається з восьми осіб, чотири з яких призначаються Верховною Радою України и чотири – Президентом України і є повноважною при призначенні не менше шести її членів (частина перша, частина друга  статті 4). Водночас законом встановлено, що член Національної ради не може одноосібно здійснювати функції, покладені на Національну раду (частина друга статті 3 закону).

За таких умов запропонований законом, що надійшов на підпис Президентові, механізм висловлення недовіри Національній раді з питань телебачення і радіомовлення може призвести до блокування роботи цього органу, з чим, беручи до уваги його статус та повноваження, погодитися не можна.

Положення закону, про який йдеться, викликає заперечення, тому що, фактично, запроваджує відповідальність членів колегіального органу Національної ради, що формується парламентом і Президентом на паритетних засадах лише перед одним з цих органів.

Це, в свою чергу, може призвести до залежності, необ’єктивності, упередженості членів Національної ради при здійсненні ними відповідно своєї діяльності, що не відповідає статті 3 Закону України „Про  Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, відповідно до якої незалежність, об’єктивність зокрема, є принципами, на яких ґрунтується діяльність Національної ради. Враховуючи викладене, Президент України пропонує Закон України „Про внесення змін до закону України „Про  Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” відхилити. Дякую, шановні народні депутати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Марино Іванівно. Сідайте, будь ласка. Ганна Миколаївна Герман. Будь ласка.

 

16:18:51

ГЕРМАН Г.М.

Шановні колеги, я просила би Верховну Раду про час для комітету для додаткового розгляду пропозицій президента і доповнень президента. Оскільки йде дуже гостра і неоднозначна дискусія і в комітеті теж, комітет не встиг зробити необхідних висновків, для  того щоб запропонувати їх сьогодні Верховній Раді, тому я прошу перенести розгляд цього питання на  пізніший час.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка. Микола Володимирович Томенко.

 

ТОМЕНКО М.В.

Ганно Миколаївно, оскільки так історично склалося, що ми заслухали представника Президента, тому що насправді, коли комітет не визначився з цього питання, нам треба було не розглядати це питання. Але оскільки ми, на жаль, увійшли в розгляд цього питання, я пропоную підтримати пропозицію голови комітету і проголосувати за перенесення розгляду цього питання. Комітет в спокійній обстановці розгляне, врахує всі точки зору і ми в сесійній залі визначимося. Тому в мене прохання перенести розгляд цього питання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нема заперечень у народних депутатів?

Є заперечення? Будь ласка, народні депутати, запишіться, будь ласка,  з процедури розгляду питання.

 

ГЕРМАН Г.М. Я ще раз прошу колег депутатів,  тому що питання...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сухий Ярослав Михайлович, будь ласка.

 

16:20:36

СУХИЙ Я.М.

Шановні колеги, Ярослав Сухий, Запоріжжя, Партія регіонів. Я не думаю, що ми тут маємо зараз в цій залі демонструвати якесь супер регламентне чистоплюйство, добиваючись не знаєте чого і перетворюєте розгляд важливого законопроекту у посміховище.  Ті, що наполягали на якихось нових інакших підходах, просто повинні були опустити руку, прислухатися до моїх слів. І голова комітету, і шановний колега Томенко, який очолював цей комітет, і який є в темі, і Марина Іванівна, яка тут присутня, погоджуються із тим, що до цих зауважень Президента потрібно прислухатися, підійти колегіально з урахуванням точки зору всіх членів комітету, забезпечити їх явку на цю роботу і таким чином, ми приймемо виважене рішення, яке буде сприяти розвитку і вдосконаленню телеінформаційного простору на теренах нашої незалежної суверенної України.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Симоненко Петро Миколайович, будь ласка.

 

16:21:35

СИМОНЕНКО П.М.

Симоненко, фракція комуністів.

Шановні колеги, я пропоную розглянути терміново це питання і визначитися у першу чергу, подолавши вето Президента. Чому? Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перетворилася на політичний орган і там вирішуються питання, які практично сьогодні знищують інформаційний простір України і Балоги, і їм подібні сьогодні захоплюють майбутній і сучасний інформаційний простір, і роздеребанили його між певними кланами, які сьогодні практично знекровлюють і інформаційний простір України, і впливають дуже серйозно на свідомість наших громадян. Вони сьогодні складають загрозу національній безпеці.

По-друге, сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення складається з двох практично частин, яка делеговані повноваження від Верховної Ради має і від Президента. Так ось ті, хто сьогодні від Верховної Ради, вони стають поза практично процесом контролю за  інформаційним простором і повністю знаходяться під впливом тих же олігархічних кланів. Тому, я вважаю, слід сьогодні прийняти рішення і Верховна Рада пов…

 

ГЕРМАН Г.М. Шановний пане Голово, якщо ви, справді, думаєте про результат цього питання…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, Ганна Миколаївна, ми зараз завершили з процедури розгляду, а потім ви скажете. Яворівський Володимир Олександрович.

 

16:22:58

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Шановні парламентарії України, Комітет з питань культури і духовності Верховної Ради цілковито солідарний із Комітетом з питань свободи слова і в даному випадку із Президентом України.

Я переконаний в тому, що питання надто серйозне для того, щоб його так зараз наспіх емоційно вирішувати. Через те, я абсолютно підтримую ще раз Комітет з питань свободи слова, давайте перенесемо, хай комітет ще раз розгляне і ми тоді винесемо професійне, обдумане і розумне рішення. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зварич Роман Михайлович, будь ласка.

 

16:23:37

ЗВАРИЧ Р.М.

Шановний Олександре Володимировичу! Шановні колеги! Я можу поставитися з вирозумінням до позиції комітету, який хоче розглянути пропозиції Президента України. Але хотів би також привернути увагу членам комітету, що пропозиція Президента України зводиться до однієї правової диспозиції – відмінити цей закон. Тому тут позиція може бути або так - погодитись, або ні – не погодитись. Не можна давати можливість комітетові доопрацьовувати закон, я підкреслюю, закон, а не законопроект. Цей правовий характер цього документу вже є зараз, що він є законом. Тому я пропоную все ж таки завершити розгляд цього питання, прийняти відповідне рішення і у випадку, якщо комітет вважає, що предмет регулювання все ж таки має бути визначений можна внести наступний законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ганна Миколаївна, будь ласка.

 

16:24:59

ГЕРМАН Г.М. Шановні колеги, або ми хочемо мати той результат, який буде сприяти розвитку свободи слова в Україні, розвитку українсько-інформаційного простору, або ми хочемо тут зараз в емоціях, бездумно прийняти рішення таке, до якого щойно закликав пан депутат, представник „Нашої України-Народної Самооборони”, не розуміючи дуже багатьох нюансів цього процесу.

Я прошу вас ще раз дати комітету шанс ще раз розглянути пропозиції Президента, суть їх і дійти до такого консолідованого рішення, яке буде підтримане усім цим залом, а не буде провалено і відкинуто на дуже довгий час. Я прошу вас дослухатися часом до фахівців з інформаційної сфери, а члени нашого комітету є дуже добрими фахівцями цієї сфери.

Дякую вам за розуміння.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, будь ласка,  Ганно Миколаївно.

Шановні колеги, ситуація зовсім зрозуміла. Комітет не встиг розглянути і внести свої пропозиції щодо зауважень Президента України до цього проекту закону. Звичайно, це не добре, що комітет вчасно не провів засідання з цього приводу, розуміючи, що питання  вже поставлено в порядок денний тижня, але ситуація вимагає того, щоб ми якісно розглянули дане питання. Потрібно зараз перенести його розгляд і ухвалення рішення.

Я ставлю на голосування пропозицію про перенесення розгляду цього питання на наступний пленарний тиждень. Прошу визначатися.

 

16:26:43

За-211

Рішення не прийнято.

Є  питання з мотивів голосування у вас?

Шевченко, будь ласка, заступник голови комітету, з мотивів голосування.

 

16:27:03

ШЕВЧЕНКО А.В.

Колеги, ну позиція дуже проста, якщо зал готовий визначатися – давайте визначимося. Це питання стосується різних підходів до того... до незалежності Національної ради,  до різного бачення. Я думаю, що питання достатньо просте, щоб визначатися сьогодні. Якщо зал готовий, прошу це зробити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Бондик, будь ласка.

 

16:27:31

БОНДИК В.А.

Шановні колеги, і шановний колего,  пан  Андрій, ви знаєте,  батько  за  сина чи син за батька, є субординація,  є регламентні норми. Якщо голова комітету  Ганна  Герман доповідає. На жаль, на Погоджувальній раді може вони не встигли розглянути, бо  є в порядку денному цей закон. Тому щоб вийти з цієї юридичної колізії, я би пропонував, Олександр Володимирович, повернутися до голосування і задовольнити клопотання керівника комітету Ганни Герман. А до підготовки до другого читання цього закону особисто я внесу пропозиції, що була, дійсно, незалежна робота цього органу конституційного, щоб вони виконували обов’язки на  громадських  засадах, а не  на держслужбі.

Пропоную, Олександр  Володимирович, повернутися до голосування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Немає більше пропозицій? Надійшла  пропозиція повернутися до голосування щодо переносу розгляду цього питання. Прошу народних депутатів визначатися. Я ставлю на голосування пропозицію про повернення до ухвалення  рішення  щодо переносу розгляду цього питання. Прошу народні депутати уважно визначатися.

 

16:28:51

За-238

Рішення прийнято.

Будемо ухвалювати рішення на наступному пленарному тижні.

Оголошується до розгляду Закон України  "Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості" з пропозиціями Президента (номер  3430). Доповідає: заступник  глави  секретаріату Президента України  Гончарук  Андрій Іванович. Прошу, будь ласка.

Я перепрошую, ми повернулися до голосування, але  не ухвалили рішення. Я перепрошую.

Я ставлю на голосування питання про перенос розгляду питання  щодо  зауважень Президента  України  до Закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"  наступного пленарного тижня.

Прошу, будь ласка, визначатися.

 

16:30:00

За-275

Рішення прийнято.

Наступного пленарного тижня буде розглядатися це питання.

Оголошується до розгляду Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості" з пропозиціями Президента. Будь ласка, доповідає Ставнійчук Марина Іванівна. Прошу вас.

 

СТАВНІЙЧУК М.І.

Шановні народні депутати,  шановні члени уряду! Президент України запропонував відхилити прийнятий 18 грудня 2008 року Закону України "Про  внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості", виходячи з такого.

Перше. Законом до 1 січня 2011 року звільняються від сплати ввізного мита обладнання та комплектуючі вироби до нього товарних груп номер 84, 85, 90 УКТЗТ, які не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію промисловими підприємствами. Також на цей період звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість основні фонди, матеріали, обладнання, устаткування і комплектуючі, які ввозяться промисловими підприємствами з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів, як внесків до статутних фонді цих підприємств. При цьому передбачається порядок ввезення перелік таких підприємств, та обсяги товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Президент України виходить з того, що надання урядові права встановлювати переліки промислових підприємств та обсяги товарів, на які поширюються зазначені пільги не відповідає конституційним положеннями, за якими система оподаткування, податки, збори встановлюється виключно законами України та положеннями щодо рівності усіх суб’єктів права власності перед законом. Пункт перший частини другої статті 92, частина четверта статті 13 Конституції України.

Законом входить у суперечність із Законом України „Про внесення змін до Закону України "Про  Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів, якими запроваджено п’ятирічний моніторинг на надання нових та розширення існуючих пільг крім пільг, що надаються з метою стимулювання заходів енергозбереження відповідно до законодавства.

Друге. Пунктом другим розділу два „Перехідні положення” закону до 1 січня 2011 встановлюються, що закупівля  товарів, робіт і послуг за державні кошти  здійснюється у вітчизняних виробників  цих товарів, робіт і  послуг, крім товарів, які не виробляються в Україні.  Ці заходи не відповідають…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка,  Марина Іванівна.

 

СТАВНІЙЧУК М.І. … не відповідають зобов’язанням України перед Світовою Організацією Торгівлі у частині  безумовного додержання норм  Генеральної угоди  про тарифи і торгівлю  1947 року.

Вищенаведені положення не узгоджуються також з основними  принципами, визначеними директивами ЄСЮ і перешкоджатиме формуванню зони вільної торгівлі.

І третє. Строк набрання ним чинності з 1 січня  2009 року визначений без врахування передбачених законом змін, що впливають на формування доходної частини бюджету, а тому не узгоджуються із статтею 27 Бюджетного кодексу України. З огляду на ці аргументи пропонується відхилити Верховній Раді відповідний закон. 

Дякую за увагу, шановні народні депутати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Марина Іванівна. Сідайте, будь ласка.

Королевська Наталія Юріївна, будь ласка.

 

16:33:51

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.

Уважаемые избиратели, уважаемые коллеги, Александр Владимирович, я хочу вам напомнить, 18 декабря 2008 года Верховная Рада Украины   370 голосами приняла  данный законопроект  о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины  относительно минимизация влияния  финансового кризиса  на развитие отечественной промышленности.

Цель закона была   основная и главная, которая  сегодня касается  всей нашей национальной экономики – поддержать отечественную промышленность в условиях кризиса. И эти меры были признаны Верховной Радой, как  актуальными и правильными.

Напомню, что сегодня  основные фонды отечественной промышленности изношены больше, чем на  60 процентов физически, и больше, чем  на 90 процентов носят моральный износ.

Сегодня нашим предприятиям отечественной промышленности  конкурировать в условиях кризиса, в принципе, невозможно, когда падают объемы реализации, когда все меньше поступает денег в бюджеты, когда огромными темпами растет безработица.

9 января 2009 года Президент Украины возвратил закон в Верховную Раду для повторного рассмотрения с  учетом его замечаний. Замечания  мы сейчас все услышали, и я хотела бы их прокомментировать.

По поводу первого замечания Президента хотелось бы сказать следующее: тяжелые болезни лечат сильными средства, и мир находится в условиях экономического кризиса. И мы сегодня должны принимать радикальные меры и серьезные меры. И если мы сегодня срочно не начнем поддерживать нашу отечественную промышленность, буквально через несколько месяцев нам, может быть, и нечего будет поддерживать. Поэтому нам сейчас необходимо принимать чрезвычайные экономические меры.

Изменения в системе налогообложения вводятся не Кабинетом Министров, а законом, как и предполагает Конституция. И не Кабинет Министров возлагает обязанность выполнения этого закона в объемах его конституционных полномочий. Сегодня мы все – и депутаты, и правительство, и Президент должны быть лоббистами отечественной промышленности. Я хочу еще раз повторить: мы все должны стать лоббистами отечественной промышленности.

То, что касается второго замечания, Президент...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Решение комитета вчера было принято единогласно при одном воздержавшемся. Мы предлагаем предложение Президента Украины внести на рассмотрение Верховной Рады и предложить преодолеть вето Президента. Большое спасибо за внимание.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, сідайте, будь ласка.

Прошу підготуватись до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію Президента України про відхилення Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” (щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості). Прошу визначатися.

 

16:36:56

За-30

Рішення не прийнято.

Я ставлю на голосування пропозицію комітету про подолання вето Президента України на Закон України (номер 3430) про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості. Прошу визначатися. 

 

16:37:35

За-400

Рішення прийнято. Вето подолано. Закон буде направлений повторно на підпис Президенту України.

Шановні колеги, з цього розділу, „Розгляд законів України з зауваженнями Президента”, у нас залишився нерозглянутий один закон: про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України – у звязку з відсутністю доповідачів обох, які мали його доповідати. Зараз вони обоє присутні в залі, приносять вибачення народним депутатам України за запізнення. І Адам Іванович Мартинюк вносить пропозицію повернутися до розгляду цього питання.

Хто підтримує повернення до розгляду цього питання, прошу, будь ласка, проголосувати. Включіть систему „Рада”.

 

16:38:34

За-412

Повернулись до розгляду цього питання.

Я запрошую Марину Іванівну Ставнійчук для доповіді з цього питання.

 

СТАВНІЙЧУК М.І. Шановний головуючий, шановні народні депутати України! Аналіз закону, що надійшов на підпис Президентові, свідчить, що він відрізняється від однойменного закону, який 13 січня 2007 року було повернуто Президентом для повторного розгляду парламентом. Зокрема одержаний закон датовано датою 4 вересня 2008 року за номером 373-6 та підписано Головою Верховної Ради Арсеном Яценюком.

Закон же, що був повернутий Президентом до Верховної Ради України для повторного розгляду, датований датою 16 березня 2007 року, за номером 759-5, та підписаний Головою Верховної Ради України Олександром Морозом. З огляду на це Президент наголошує на таких позиціях.

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України, висловленою у рішенні від 7 липня 1998 року (за номером 11РП), термін „закон” вживається в частині четвертій статті 94 Конституції України у значенні юридично цілісного, структурно завершеного нормативно-правового акта, який приймається Верховною Радою відповідно до її конституційно-правових повноважень, пункт перший частини першої статті 85-ї, стаття 92-га Конституції України. І не означає за змістом окрему частину закону чи поправку до нього.

Таким чином, усі реквізити закону, у тому числі і дата прийняття, номер закону і підпис голови Верховної Ради  є її невідємними складовими. До речі, аналогічна позиція зберігається самою Верховною Радою у статті 13 Закону України  про нормативно-правові акти, який був прийнятий у першому читанні 16 вересня 2008 року і яким передбачається, що нормативно-правовий акт повинен містити відповідно реквізити: назву, форму, дату прийняття, номер та підпис уповноваженої посадової особи.

Таким же чином складається практика протягом останніх 13 років з моменту прийняття чинної Конституції України. Тож керуючись нормами статті 894-ї Конституції, ураховуючи рішення Конституційного суду від 7 липня 98 року, президентом України висловлюється до Закону України від 4 вересня 2008 року за номером 373-6 про дисциплінарний статут державної служби соціально…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

 

СТАВНІЙЧУК М.І. … зауваження і пропозиції, які є у вас, шановні народні депутати України.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Марина Іванівна. Сідайте, будь ласка. Голови Комітету з питань національної безпеки і оброни Гриценко Анатолій Степанович, будь ласка.

 

16:41:29

ГРИЦЕНКО А.С.

Шановний Олександр Володимирович, шановні колеги, ми почули тільки що  аргументацію і для того, щоб Президент мав повне право підписати цей закон і не порушував рішення Конституційного суду, ми ще раз так як  уже неодноразово, я думаю, підтвердили понад 300 голосів долання вето Президента.

Головне, щоб у силовій структурі був статут, оскільки сьогодні не можна ні заохотити, ні покарати порушника в цій структурі на відміну від  інших.

Комітет ще раз одноголосно підтримав це рішення і просить вас підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Анатолій Степанович. Прошу підготуватися до голосування.

Я ставлю на голосування пропозицію Президента України  про відхилення закону України про дисциплінарний статут державної служби спеціального звязку та захисту інформації України. Прошу визначатися.

 

16:42:29

За-20

Рішення не прийнято, пропозиція Президента не підтримана.

Я ставлю на голосування пропозицію комітету про подолання вето Президента України. Прошу визначатися.

 

16:42:56

За-411

Вето подолано, закон прийнятий і повторно буде направлений Президенту України на підпис.

Шановні колеги, в ході засідання надійшли пропозиції від керівників фракцій і від представників уряду, які стосуються двох наступних питань. Перше питання – те, що у нас при розгляді розкладу засідань на тиждень передбачався розгляд проекту закону 0924 щодо єдиного внеску соціального, а також те, що стосується розгляду наступного питання –  проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

По першому законопроекту пропонується, щоб він був розглянутий сьогодні і включений в розклад вечірнього пленарного засідання. По законопроекту 3359 навпаки, пропонується перенесення розгляду цього питання.

Я звертаюся до народних депутатів України, чи є розуміння і готовність підтримати ці пропозиції? Є? Тоді я ставлю на голосування пропозицію про розгляд на сьогоднішнього вечірньому пленарному засіданні  проекту закону 0924. Прошу, будь ласка, визначатися.

 

16:44:36

За-351

Рішення прийнято. Таким чином, ми на сьогоднішньому вечірньому пленарному засіданні розглянемо цей проект закону.

І наступне питання – звернення щодо переносу розгляду проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил. Ставлю на голосування пропозицію про перенесення розгляду цього питання на наступний пленарний тиждень. Прошу визначатися.

 

16:45:18

За – 342

Рішення прийнято.

Шановні колеги, в сесійному залі роздана порівняльна таблиця та матеріали, які стосуються розгляду проекту Закону „Про тимчасові спеціальні слідчі комісії” разом з висновком Головного юридичного управління апарату Верховної Ради України. Народні депутати, які підходили вже під час ведення, просили час, для того щоб можна було прочитати пропозиції комітету. Чи вже прочитали? Чи є готовність до того, що ми могли розпочинати розгляд цього питання? Є заперечення, чи ні? Є заперечення в народних депутатів України.

Будь ласка, якщо є заперечення, тоді я пропоную, щоб ми далі продовжили по розкладу і через деякий час, тоді, коли прочитають усі необхідні пропозиції. Є наполягання дати час для вивчення. Будь ласка. З процедури запишіться, будь ласка.

Народний депутат Ландік. Будь ласка.

 

16:46:40

ЛАНДІК В.І.

Прошу передать слово Ефремову Александру Сергеевичу.

 

16:46:44

ЄФРЕМОВ О.С.

Спасибо, Владимир Иванович. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, вы знаете судьбу этого законопроекта, и знаете, почему он постоянно ветируется Президентом Украины. Мы в комитете регламентном очень скрупулезно проработали все статьи данного законопроекта, постарались рассмотреть те предложения, которые были в срок поданы народными депутатами и единогласно проголосовали за этот законопроект. Мы целую ночь работали для того, чтобы все вопросы согласовать с юридическим управлением, Александр Владимирович, и у нас тоже не остается там практически разногласий. Поэтому огромная просьба, не затягивать с рассмотрением этого вопроса, потому что есть представители одной фракции, которые будут постоянно против рассмотрения данного законопроекта, поставить его, так как было договорено на Погоджувальной раде,  и рассмотреть сегодня в сессионном зале.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Кармазін, будь ласка.

 

16:47:50

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Наша Україна - Народна Самооборона".

Шановні народні депутати, ми цей закон почали розробляти починаючи з 1998 року. Він багатостраждальний, він постраждав від одного Президента, потім від іншого Президента, всі накладали вето, всі казали, який він потрібен. На кінець, я вдячний комітету, що він розглянув мої чисельні поправки, врахував. Правда, що стосується поправки 102, я буду наполягати на тому, щоб внесли, тому що це якраз треба для того, щоб збалансувати в Кримінальному кодексі, треба врахувати і має бути узгоджений Кримінальним кодексом із положенням цього законопроекту. І ось вони видали нам цей законопроект. Ми можемо йти по поправках, абсолютно, Олександр Володимирович, і той, хто подавав поправки, має право їх озвучувати, підтримувати чи ні. Хто не подавав, ні, звісно як по Регламенту, але може заперечувати проти врахованих як покладено по Регламенту, тому давайте розглядати по Регламенту і не тягнути, тому що суспільство чекає, що ми приймемо цей закон. Дякую вам.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Таран, будь ласка.  

 

16:49:00

ТАРАН В.В.

Передайте, будь ласка, Івану Григоровичу Кириленку.

 

16:49:05

КИРИЛЕНКО І.Г.

Шановний Олександре Володимировичу, шановні колеги, подивіться ще скільки залишилося законопроектів в тому числі, антикризових законопроектів. Наша фракція наполягає повернутися до голосування, яке було вранці і продовжити роботу в сьогоднішньому пленарному режимі  Верховної Ради, поки не розглянемо всі законопроекти, які на сьогодні запропоновані. Олександре Володимировичу, зал налаштований працювати. Будь ласка, поставте це питання на голосування, щоб ми могли  розглянути усі законопроекти. Будь ласка. Спасибі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Симоненко, будь ласка.

 

16:49:42

СИМОНЕНКО П.М.

Шановні колеги, цей проект закону треба розглядати і треба його приймати, бо в умовах бездарного керівництва в державі, в умовах коли практично потужний капітал захопив владу, використовував у власних інтересах ті чи інші державні структури, використовує у власних інтересах бюджет держави і таке інше сьогодні треба терміново приймати той закон, який розширює коло повноважень для Верховної Ради щодо вивчення тих чи інших процесів і проблем, бо виходить так, ми сьогодні створюємо спеціальну комісію щодо розслідування злочинів у банківській сфері, а там блокують і не дають можливість розглядати і таким чином злодії і шахраї залишаються поза увагою тих же самих народних депутатів з точки зору доведення до логічного завершення розслідування тих чи інших питань.

Тому фракція комуністів наполягає на терміновому розгляду цього проекту закону, прийняття його переважною більшістю для того, щоб такі президенти як Ющенко не мали змоги взагалі відхиляти закони.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Обговорення процедурне завершене цього питання, я хочу нагадати, що Верховна Рада України приймала спеціальне рішення щодо розгляду цього проекту закону в другому читанні цього пленарного тижня і скоротила вдвічі час підготовки до другого читання, цей час сплив. Тому ми сьогодні можемо відповідно до рішення Верховної Ради розглядати цей проект закону.

Що стосується пропозиції Івана Григоровича Кириленка, на превеликий жаль, я не маю права зараз поставити її на голосування, оскільки відповідно до Регламенту це рішення може бути прийнято тільки на ранковому пленарному засіданні.

Таким чином я оголошую до розгляду в другому читанні, проект закону, номер 3250-д про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії  Верховної Ради України. Будь ласка, доповідач з цього питання, доповідач з цього питання народний депутат Сас. Будь ласка, на трибуну.

 

16:52:09

САС С.В.

Шановний Олександре Володимировичу,  шановні народні депутати! На засіданні комітету 14 січня 2009 року розглянуто пропозиції, подані народними депутатами України до проекту Закону України про Тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію, тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України прийнятого за основу за результатами розгляду в  першому читанні 26 грудня 2008 року.

Комітетом опрацьовано 102 пропозиції до цього законопроекту, більшість яких було враховано. Не врахованими залишилися лише пропозиції, які суперечать Конституції України, законам України та концепції, прийнятої у першому читанні  цього законопроекту.

Комітет не врахував пропозиції народного депутата України Кармазіна Юрія Анатолійовича, про що він говорив в своїй репліці, внесеної до Прикінцевих положень законопроекту щодо змін статті 384 „Завідомо    неправдиве показання” і статті 385 „Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на нього обов’язків Кримінального кодексу України”. Стосовно замін слів  „Тимчасової спеціальної комісії” на слова „Спеціальної тимчасової слідчої комісії”, які необхідні для реалізації положень цього закону в  разі його прийняття. Оскільки вони не були предметом розгляду в  першому читанні у Верховній Раді України.

Комітет не буде заперечувати, якщо ці пропозиції при розгляді Верховною Радою до другого читання будуть враховані.

Комітет, як уже говорив Олександр Сергійович Єфремов, вчора на засіданні одноголосно прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект 3250-Д у другому читанні та в цілому.

Прошу підтримати. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Будь ласка,  переходимо до розгляду проекту закону по зауваженнях. А перед тим я просив би, щоб ви дали народним депутатам України відповідь на питання, які поставлені Головним юридичним управлінням, які на чотирьох сторінках виклали свої зауваження. Будь ласка.

 

16:54:32

САС С.В. 

Дякую, Олександре Володимировичу.

Закон готувався до другого читання в тісній співпраці з юридичним управлінням. Практично кожна позиція, яка визначена в законопроекті, погоджувалася із спеціалістами юридичного управління. І у мене сьогодні немає підстав вважати, що у юридичного управління сьогодні є надзвичайно суттєві зауваження. Якщо є конкретно якісь зауваження, то ми будемо обговорювати це питання. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я щось не зрозумів, ви не знайомилися із зауваженнями? То дуже конкретні зауваження до цілої низки статей.

 

САС С.В.  Олександре Володимировичу!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто я зрозумів, ви не вивчали це питання, не готові відповісти зараз.

 

САС С.В. Комітет готував даний законопроект, погоджуючи кожну позицію, кожну статтю з юридичним управлінням.

Що стосується вашого запитання, то я мушу вам зауважити, що процедура другого читання не передбачає постановку даного питання. Будь ласка, якщо по поправках, давайте пройдемо по поправках. Якщо є конкретно пропозиції, будь ласка, будемо вирішувати це питання.

Але я ще раз наголошую, що законопроект розглядався з юридичним управлінням разом. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний Сергію Володимировичу! Мушу вас засмутити і сказати вам, що друге читання передбачає відповідно до Регламенту обов’язковий висновок Головного юридичного управління України, без якого взагалі не виноситься на розгляд у другому читанні проект закону. І тому комітет мав би дати відповідь на питання, які поставлені. З мотивів, чи вони є правильні, чи неправильні, тут мова не йде про доцільність, а про відповідність Конституції України і взаємоузгодження між законодавчими актами. Ось це важливо, щоб ми не працювали таким чином, щоб потім потрібно було виправляти помилки.

Якщо комітет, якщо не готові відповісти, ми переходимо до розгляду поправок. Будь ласка.

Поправка номер один народного депутата Саса врахована. Є заперечення щодо врахування цієї поправки?

Поправка номер два врахована. Є заперечення. Будь ласка, Ключковський.

 

16:56:48

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Юрій Ключковський.

Я розумію, що головний предмет інтересу політичного у цьому законі – це спеціальні слідчі комісії. Однак, мене турбує питання регулювання діяльності так званих спеціальних комісій, які створюються для опрацювання питань відання Верховної Ради України. Тут цілий ряд дискримінаційних норм, які фактично  унеможливлюють створення таких комісій. І, зокрема, одна з них передбачена другою поправкою. Передбачається, що тимчасова спеціальна комісія   може створюватися тільки тоді, коли  питання не  належить до відання окремого комітету. Але, вибачте,  таких питань не існує у природі. І це фактично означає, що спеціальна комісія не може бути утворена.

Наприклад, працювала достатньо довго Спеціальна комісія  з підготовки  Кримінального кодексу. Сьогодні є пропозиція  про створенні  Спеціальної комісії з питань підготовки Кримінального процесуального кодексу. Але все це питання відання комітетів. Тому такі обмеження підстав створення спеціальних комісій мені незрозуміле.

Я пропоную в частині спеціальних …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити, будь ласка, думку.

 

КЛЮЧКОВСЬКИЙ  Ю.Б.  Я  пропоную у частині спеціальних комісій  ось це формування „лише у тому випадку, якщо це не належить до компетенції комітетів” просто  виключити. Верховна Рада повинна тут  виходити з питань доцільності.

А я ще раз хочу  підкреслити, це формулювання забороняє взагалі утворювати спеціальні комісії.

 

САС С.В.

Дякую. Шановний Юрій Богданович, питання створення  спеціальних комісій Верховної Ради України, тимчасових спеціальних комісій врегульовано п’ятим розділом даного законопроекту. Верховна Рада утворює тимчасові спеціальні комісії  з метою підготовки і попереднього розгляду  питань, а також доопрацювання законопроектів і інших актів Верховної Ради.

Що стосується вашого зауваження, то Верховна Рада при створенні комітетів прийняла Постанову про предмети відання    комітету. І комітети відповідно до предмета відання  повинна розглядати  свої питання. Тому, я думаю, слушно і комітет підтримав, що комісії спеціальні можуть  утворюватися тільки у випадках, коли  конкретне питання  не віднесене до предмета відання комітету.

Я наведу один приклад. Була пропозиція створення спеціальної комісії членами Комітету з питань охорони здоров’я, до складу якої всі члени  Комітету про охорону здоров'я і предметом відання написали боротьбу з туберкульозом, наркоманією і тому подібне. Коли відповідно до постанови Верховної Ради це віднесено до предмета відання саме цього комітету. Тому комітет, я думаю, слушно врахував дану пропозицію. Дякую. 

Я хотів би звернути увагу, що пропозиції від шановного колеги Юрія Богдановича Ключковського не надходили до комітету.

І що стосується надання слова. Я просив би, Олександр Володимирович, керуватися статтею 35 Регламенту, де передбачено надання слова тільки авторам внесених пропозицій, якщо вони мають до цього висловитися, будь ласка.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вас керуватися Регламентом в цілому, і кожний народний депутат України має право поставити питання до будь-якої пропозиції.

Тому я ставлю на голосування підтримку поправки номер два народного депутата Саса. Прошу визначатися.

 

САС С.В. Комітет просить…

 

17:00:41

За-351

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка підтримана.

Поправка номер три народного депутата Саса врахована. Є заперечення щодо врахування цієї поправки? Немає заперечень.

Поправка номер чотири народного депутата Кравчука врахована в частині третій статті четвертої. Є заперечення? Є Заперечення. Народний депутат Бондик, будь ласка.

 

17:01:10

БОНДИК В.А.

Шановні колеги, ви знаєте, з повагою або не з повагою до нашого Президента потрібно врахувати, що він має згідно з Конституцією право на добровільну відставку, бо ми знаємо: стан здоров'я Президента такий, що не дозволяє йому виконувати обов'язки. Він то відпочиває, то не займається питаннями економіки. Тому я би пропонував включити в цей закон цю поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Заперечення є щодо врахування цієї поправки? Немає.

Наступна поправка номер п'ять народного депутата Кравчука. Врахована в статті чотири. Є заперечення? Немає.

Поправка номер шість народного депутата Саса. Є заперечення щодо врахування? Будь ласка, Ключковський Юрій Богданович.

 

17:01:58

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.    

Я би хотів звернути увагу на зміст цієї поправки. Ми законом врегульовуємо, що питання звіту включається в порядок денний без голосування. Я не знаю, крім кадрових питань, інших питань, які включаються без голосування до порядку денного. Тому мені здається, що, може, в першочерговому порядку, може, не можна не включити, але без голосування… Мені здається, це дивна пропозиція.

Я пропоную ставити на підтримку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, ваша точка зору.

 

САС С.В. Дякую. Ну, я хотів звернути увагу Юрія Богдановича, що моя поправка не стосувалася того, що тільки що сказав Юрій Богданович. Моя поправка стосувалася… В частині шостій статті 3 доповнити словами: „якщо інше не встановлено постановою Верховної Ради” – виключити. А це, про те, що говорить Юрій Богданович, було предметом розгляду першого читання, і ця позиція була підтримана в першому читанні. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування підтримку поправки номер 6 народного депутата Саса. Хто підтримує цю поправку, прошу голосувати.

 

САС С.В. Комітет просить підтримати.

 

17:03:23

За-365

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка підтримана.

Поправка номер 7 – народного депутата Саса. Є заперечення щодо врахування її? Народний депутат Ключковський, будь ласка.

 

17:03:37

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

 Я знову звертаюся з пропозицією не створювати штучних перешкод у діяльності спеціальних комісії, передбачених Конституцією України, щодо будь-якого питання, що належить до повноважень Верховної Ради. Ми вже прийняли неконституційне рішення, що може бути підставою і вето, і звернення до Конституційного Суду. Але тепер давайте подумаємо: ми встановлюємо обмеження строку діяльності спеціальної комісії у 6 місяців. Я прошу і доповідача, і головуючого слухати все-таки. Ми встановлюємо обмеження строку роботи спеціальної комісії в 6 місяців. І якщо в 6 місяців не зробили свого завдання, комісія розпускається. Скажіть, будь ласка, скільки років ми працюємо над Кримінальним процесуальним кодексом? Ви бачите можливість за 6 років зробити такий складний законопроект? Тому мені здається, що така ультимативна норма, що 6 місяців і крапка є просто не розумною стовно спеціальної комісії. Я просто закликаю до здорового ….

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Богданович.

 

САС С.В. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, я хотів би, щоб ви послухали, що тут іде мова  про розподіл двох принципово різних комісій: слідчих і спеціальних, які працюють над створенням великих проектів. Ставити до них однакові вимоги, очевидно, не зовсім правильно.

Сергій Володимирович, ваша  точка зору?

 

САС С.В. Дякую. Шановний Юрій Богданович, шановні колеги, я хотів висловитися наступним чином, комісія максимальний термін, відповідно до закону створення комісії, для слідчої комісії це термін не більше одного року. При тому перший звіт вона повинна надати в термін або визначений Верховною Радою в постанові про створення слідчої комісії, або не пізніше ніж в шестимісячний термін.

Якщо Верховна Рада при розгляді звіту прийме рішення про продовження діяльності комісії, то комісія продовжить свою роботу не довше одного року. Що стосується спеціальної, тимчасової спеціальної комісії, що стосується імпічменту Президента, то ця комісія створюється на термін три місяці. Це передбачено, перший звіт для цієї комісії передбачено в двомісячний термін, після чого, якщо Верховна Рада  прийме рішення про звинувачення Президента, висновок надсилається для, рішення висилається для висновку до Конституційного суду і до Верхового Суду. До Конституційного суду – щодо  визначення, підтвердження конституційної процедури розгляду, а до Верховного Суду – чи є в діях Президента ознаки злочину, або державної зради.

Що стосується спеціальної комісії, то вона створюється на відповідний термін, або на відповідний термін, або до розгляду певних питань, до завершення розгляду певних питань. Тому в даному випадку я просив би  підтримати позицію Президента, тому що  якщо ми будемо от так вихвачувати з контексту даного законопроекту певні положення, ми нічого не матимемо в результаті. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування про підтримку поправки номер сім народного депутата Саса. Прошу визначатися.

 

САС С.В. Прошу підтримати. Комітет просить  підтримати.

 

17:07:13

За-362

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

Поправка номер 8 народного депутата Кармазіна відхилена. Юрій Анатолійович Кармазін заперечує чи ні? Мікрофон, будь ласка, народному депутата Кармазіну.

 

17:07:25

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін.

Шановний Олександр Володимирович, шановні колеги! По цьому тексту багато моїх поправок. Я більшу половину їх сьогодні зніму. Але ті, які покращують закон, на мій погляд, я буду наполягати все-таки щоб ставити. Інші з  економії я просто зніму. З економії часу.

Ця поправка передбачає, підставою для утворення слідчої комісії що може бути? Я доповнюю до того пункту другого, що є повідомлення про масові порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх  обєднань також слова „або корупційні діяння та інші правопорушення, повязані із корупцією  та зловживанням владою особами, уповноваженими на виконання функцій держави та іншими посадовими службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам”. Тобто, добавляю оці кілька речень, які стосуються корупційних діянь і інших правопорушень, повязаних із корупцією і зловживанням владою саме найвищими посадовими особами.

Тому я просив би вас підтримати цю поправку. Я не розумію, чому вона відхилена. Прошу зал підтримати під час голосування. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, будь ласка, ваша точка зору.

 

САС С.В. Дякую. Шановні колеги, що стосується зазначеної поправки, то комітет, приймаючи рішення про відхилення, керувався наступним, що у пункті другому частини другої зазначеної статті четвертої говориться про наступне, що підставою  для утворення слідчої комісії є повідомлення про масове порушення прав і свобод громадян або зловживання владою, посадовими особами, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.

На наш погляд, наша позиція є набагато ширшою, тому що вона зводиться не тільки до корупційних дій, а і до отримання, до хабарництва, до халатного відношення до своїх повноважень.

І ще хотів би зазначити наступне, що питання боротьби з корупцією у нас регулюється відповідним Законом „Про боротьбу з корупцією”. У статті 1 визначено терміни, що таке корупція і що таке корупційні діяння. А в статті 4 визначено перелік органів, які ведуть боротьбу з корупцією. Так от, там слідчої комісії немає. На наше переконання, зазначення питань корупції вже передбачає певну вину. В даному випадку алгоритм дії комісії повинен бути наступним – комісія під час підготовки певних питань, якщо у діях певних осіб є ознаки корупції, у своїх пропозиціях і висновках передає Верховній Раді пропозицію про звернення до Генеральної прокуратури, до інших правоохоронних органів, для того щоб здійснити певні кроки відповідно до закону. В тому числі притягнути до відповідальності за корупцію та інші діяння, тобто, на наш погляд, наша позиція є набагато ємкішою і ширшою. Тому прошу комітет підтримати відхилення зазначеної поправки народного депутата Кармазіна. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я ставлю на голосування поправку №8 народного депутата Кармазіна. Прошу визначатися.

 

САС С.В. Комітет не підтримав.

 

17:10:50

За – 47

Поправка не підтримана.

Поправка №9 народного депутата Кравчука. Врахована. Є заперечення щодо врахування? Немає заперечень.

Поправка №10 народного депутата Саса. Врахована. Є заперечення?

Поправка №11 народного депутата Саса. Врахована. Є заперечення? Народний депутат Ключковський. Будь ласка.

 

17:11:18

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Шановні колеги, мені здається, що для Верховної Ради України не робить честі, я вже скажу навіть, зловмисне ігнорування вже двох рішень Конституційного Суду України. Подивіться, що тут написано. Я розумію, що було написано у першому читанні, це було до тих рішень, однак друге читання відбувається після цих рішень, „законами України та Регламентом”. Я хочу нагадати, зміст резолютивної  частини двох рішень Конституційного Суду, які є обов’язкові до виконання на всій території України. Регламент Верховної Ради України має затверджуватися законом і має статус закону. Тому таке повторення є просто неприпустимим порушенням рішення Конституційного Суду України з боку Верховної Ради.  Я вважаю, що таке формулювання неприпустиме. Я прошу цю поправку ставити на голосування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку № 11 народного депутата Саса, прошу визначатися.

 

17:12:34

За-343

Рішення прийнято.

Поправка № 12 народного депутата Кармазіна, чи задоволені ви редакцією, в якій вона врахована?

Поправка № 13 народного депутата Саса, є заперечення щодо врахування? Немає.

Поправка № 14 народного депутата Кравчука, є заперечення щодо врахування? Немає.

Поправка № 15 народного депутата Саса, є заперечення щодо врахування? Немає.

Поправка № 16 народного депутата Кравчука, є заперечення щодо врахування? Немає.

Поправка № 17 народного депутата Саса, є заперечення щодо врахування? Немає.

Поправка № 18 народного депутата Саса, є заперечення щодо врахування? Немає.

Поправка № 19 народного депутата Кармазіна, відхилена.

Юрій Анатолійович Кармазін, будь ласка.

 

17:12:47

КАРМАЗІН Ю.А.

Шановні народні депутати, Юрій Кармазін, поправка 19 говорить про те, що на засіданнях слідчої комісії, це стаття 7, я вам нагадую, розглядаються такі питання, в тому числі, на засіданні, на мою думку, має розглядатися рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог слідчої комісії або створення перешкод у її роботі. Або надання її за відома неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації слідчих комісій та неявку нею засідання без поважних причин. Інші два пункти, вони враховані, але цей пункт говорить про те, щоб ніхто одно особо не прийняв рішення про це, тому, чи не ініціював це. Тому я кажу про те, що є склад, побачили, прийняли рішення і потім ставиться питання. Я не зрозумів мотивів по чому комітет це не підтримав для юридичної чистоти це було б потрібно підтримати. Дякую.

 

САС С.В. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, будь ласка.

 

САС С.В. Дякую. Шановний Юрій Анатолійович, я хочу звернути вашу увагу, що от та поправочка під номером 8 от за вашою пропозицією знята, ви звернулися до комітету, зняти її з розгляду. Але щодо змісту, то вона врахована у статті 37 даного законопроекту, де передбачена і кримінальна, і адміністративна відповідальність за перешкоджання діям слідчої або спеціальної комісії. Тому, якщо ви подивитесь, то, я думаю, що. Мова йде про розгляд питань на засіданні комісії!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, тут дискусію уже не треба робити. я ставлю на голосування поправку номер 19 народного депутата Кармазіна. Зараз, зараз. Зніміть голосування, будь ласка. Сергій Володимирович, я прошу тоді при оформленні, щоб правильно формулювали, щоб не писали відхилено там, де частина є врахована. Будь ласка, скажіть, яка частина врахована цієї поправки?

 

САС С.В. Яка частина врахована. Я хотів би звернути, зачитаю, пункт 8 порядку забезпечення схоронності інформації з обмеженим доступом в тому числі таємної та іншої охоронюваної законом інформації під час роботи слідчої комісії з такою інформацією. Це враховано.

І наступне, десятий пункт.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секундочку! Зупиніться! Щодо врахування цієї частини, є заперечення?

 

САС С.В. Голосуємо!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень, немає, враховано.

Далі, будь ласка, там, де є відхилення.

 

САС С.В. І комітет просить відхилити поправку такого змісту: рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог слідчої комісії або створення перешкоді її роботи, або надання їй за відому неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації слідчій комісії  та не явку на її засідання без поважних причин.

Комітет просить відхилити дану поправку, тому що вона по суті врахована в інших статтях закону. Якщо ми зараз її врахуємо, то це буде міняти   просто, значить,  певні  акценти і певну структуру. Дякую.

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ключковський, будь ласка.

 

17:17:02

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. Дякую.

Ну звичайно таблиця підготовлена нижче критики і це свідчить про рівень готовності комітету доповідати цей законопроект.

Я говорю про пункт 9-й у правій колонці, який відповідає 10-му пункту у 19 поправці Кармазіна. Про вилучення предметів і документів, які можуть бути доказами. Ну, насамперед, сумнівне право вилучення слідчою комісією документів. Однак я хочу звернути увагу на якість юридичну цієї пропозиції комітету. „Крім тих, які переживають в житлі чи в іншому володінні особи”. Я хочу нагадати, що  відповідно до Цивільного кодексу особами є фізичні особи і юридичні особи. Таким чином тут  вилучати можна тільки те, що знайшли на вулиці, бо все інше перебуває в чиємусь володінні. Тому це просто рівень підготовки законопроекту. Це так для загального рівня ознайомлення з текстом.

 

САС С.В. Юрію Богдановичу, для загального рівня, вибачте, звертайтесь  до Президента України. Тому що саме ця пропозиція щодо неможливості виїмки в житлі або в іншому володінні була предметом вето Президента в минулому проекті закону. Шановний! Тому звертайтесь до Президента, це його пропозиція була.

А що стосується …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Виключіть мікрофон на трибуні.

Я ставлю на голосування пропозицію народного депутата Кармазіна, яка відхилена профільним комітетом. Прошу визначатися.

 

17:18:43

За-99

Пропозиція народного депутата Кармазіна не підтримана.

Поправку номер 20 народного депутата Кармазіна. Є заперечення щодо врахування? Немає.

Поправка 21 народного депутата Кармазіна. Відхилено.

Є заперечення? Немає.

Сергій Володимирович, якщо ви пишете в таблиці „відхилено” і кажете, що вона врахована – це справді свідчить  про якість роботи вашого комітету над цим законом.

Поправка номер 22 народного  депутата  Кармазіна відхилена.  Наполягаєте?  Ні.

Поправка номер 23 народного  депутата  Саса врахована. Є заперечення щодо врахування?  Немає заперечень.

Поправка номер  24 народного  депутата Кармазіна відхилена. Є заперечення? Немає заперечень.

Поправка номер  25 народного  депутата Кармазіна врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 26  народного  депутата  Саса врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер  27 народного  депутата Кармазіна врахована частково. Є заперечення?   Немає.

Поправка номер 28  народного  депутата  Саса врахована.  Є заперечення? Немає.

Поправка номер 29  народного  депутата  Кармазіна відхилена. Немає заперечень.

Поправка номер 30  народного  депутата   Саса врахована.  Є заперечення? Немає.

Поправка номер 31  народного  депутата  Саса врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 32  народного  депутата  Кармазіна відхилена. Є заперечення? (Ш у м   у   з а л і)

Поправка номер 33  народного  депутата  Кармазіна відхилена. Не наполягає.

Поправка номер 34  народного  депутата  Саса врахована. Є заперечення? Немає.

 Поправка  35  народного  депутата  Кармазіна  відхилена. Є заперечення?

Мікрофон народного  депутата Кармазіна.

 

17:20:51

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін.

Шановні  друзі,  я ставлю питання про те, про  редакцію, як викласти чинний пункт 5 частини першої статті 12. „Отримувати свідчення чи письмові пояснення від осіб, крім Президента, суддів Конституційного Суду  та суддів судів  загальної юрисдикції” - і далі, вдумайтесь,  вслухайтесь в текст: „Якщо останні не є свідками чи очевидцями подій, які є  предметом вивчення  комісії щодо  обставин, які розслідуються за винятком випадків, встановлених законом”. Тобто я  хочу, щоб ми зробили юридичну чистоту цього. Тому я не зрозумів причину, чому відхилили. Скажіть, будь ласка, я звертаюсь до голови комітету.

І ще в мене питання. В багатьох там, де написано „відхилено”, фактично воно по тексту враховано. Можливо, якось потім ми поправимо це чи як це зробити? Стенограму. Дякую.

 

САС С.В. Що стосується положення, про яке говорить Юрій Анатолійович, що не можна запрошувати, якщо останній не є свідком, Президента України, суддів Конституційного Суду і суддів загальної юрисдикції, якщо останні не є свідками чи очевидцями подій, які є предметом чинення комісії. Комітет виходив із попередньої редакції закону, яка була прийнята Верховною Радою, і з положень статті 105 Конституції України (щодо недоторканності Президента України) і 126 статті Конституції щодо недоторканності суддів.

Я хотів звернути увагу Юрія Анатолійовича на рішення Конституційного Суду, який розтлумачив питання щодо… вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Це положення частини другої статті 126 Конституції, де в мотивувальній частині зокрема зазначено, що вплив на суддів в будь-який забороняється. Треба розуміти як забезпечення незалежності суддів у звязку зі здійсненням ними правосуддя, а також як заборону щодо суддів будь-яких дій, незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, фізичних, юридичних осіб – і далі по тексту.

Тому, Юрій Анатолійович, я прошу…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію про… Знімаєте. Треба було б раніше це зробити.

Народний депутат Сас, будь ласка, поправка 36, врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка 37 народного Саса, врахована. Є заперечення?

Поправка номер 38 народного депутата Кармазіна, відхилена. Є заперечення? Немає.

Поправка 39, народного депутата Кармазіна. Згоден.

Поправка 40, народного депутата Кармазіна. Відхилена. Знімає.

Поправка 41, народного депутата Кравчука. Врахована. Є заперечення по врахуванню?

Немає.

Поправка 42 депутата Кармазіна врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка 43 народного депутата Саса врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 44 народного депутата Кравчука врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 45 народного депутата Кармазіна врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 46 народного депутата Саса врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 47 народного депутата Кармазіна врахована частково. Влаштовує, Юрію Анатолійовичу?

48-ма поправка народного депутата Саса врахована. Є заперечення? Немає заперечень.

49-та народного депутата Саса. Є заперечення по врахуванню? Немає.

50-та поправка народного депутата Кармазіна врахована. Є заперечення? Немає.

51-ша поправка народного депутата Саса врахована. Є заперечення? Немає.

52-га поправка народного депутата Кармазіна відхилена. Не наполягає.

53-тя поправка народного депутата Саса врахована. Є заперечення? Немає.

54-та поправка народного депутата Саса. Є заперечення по врахуванню? Немає.

55-та поправка народного депутата Саса. Є запереченння по врахуванню? Немає.

56-та поправка народного депутата Кармазіна врахована частково. Влаштовує? Влаштовує.

57-ма народного депутата Саса врахована. Є заперечення по врахуванню? Немає.

58-ма поправка народного депутата Саса врахована Є заперечення? Немає заперечень.

59-та поправка народного депутата Саса врахована. Є заперечення? Немає заперечень.

60-та поправка народного депутата Саса врахована. Є Заперечення? Немає заперечень.

61-ша поправка народного депутата Саса врахована. Є заперечення? Немає заперечень.

62-га поправка народного депутата Саса врахована. Є заперечення? Немає заперечень.

63-тя поправка народного депутата Кармазіна відхилена. Є заперечення? Не наполягає.

64-та поправка народного  депутата  Саса врахована. Є заперечення? Немає.

65-та поправка  народного депутата Кармазина відхилена. Наполягає? Юрій Анатолійович? Не наполягає.

66-та поправка народного депутата Саса. Є заперечення щодо врахування? 

67-ма поправка народного депутата Саса. Є заперечення щодо врахування?

68-ма поправка народного депутата Саса. Є заперечення щодо врахування? Нема.

69-та поправка народного депутата Саса. Є заперечення щодо  врахування? Немає.

 Поправка номер 70 народного депутата Саса  врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 71 народного депутата Саса  врахована. Є заперечення по врахуванню? Немає.

Поправка номер 72 народного депутата Саса. Є заперечення по врахуванню? Немає.

Поправка номер 73 народного депутата Кармазіна відхилена. Є заперечення?  Мікрофон народного депутата Кармазіна, будь ласка.

 

17:27:45

КАРМАЗІН Ю.А.

Шановні народні депутати. Юрій Кармазін. Я   прошу звернути увагу на положення, які я пропоную добавити в цю статтю. Вона нормально виписана. Тут  тільки  треба дописати: „Організація і порядок діяльності спеціальної слідчої комісії (це записано) здійснюється  відповідно до положень розділу два цього закону з врахуванням  особливостей, передбачених цим розділом”. А далі я прошу доповнити: „кома  Кримінально-процесуальним кодексом України та Кримінальним кодексом України”.  Оскільки мова йде про  те. що це розслідування, це треба вписати.  Я не розумію, чому  вилетіли ці слова. Очевидно, я хочу, щоб комітет зараз   зорієнтувався і мене підтримав у цьому  питанні, добавити „Кримінально-процесуальним та  Кримінальним”. Це чинні закони, які  для нас обов’язкові з вами при любому проведенні любих дій.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович. Будь ласка.

 

САС С.В.  Я хотів прокоментувати це положення. Я хотів звернути увагу   Юрія Анатолійовича  на  частину четверту статті 1-ї, де  зазначено: „Організація і порядок діяльності слідчих  комісій, спеціальної слідчої комісії, спеціальних комісій

Мікрофон народного депутата Кармазіна, будь ласка.

 

17:31:28

КАРМАЗІН Ю.А.

Шановні народні депутати, мова йде про… Це Юрій Кармазін. Значить, мова йде про спеціального прокурора і спеціальних слідчих і вимоги до їх кандидатур. В цій нормі, чому я пропоную виключити частину 4-ту статті 25-ї? Вона дозволяє комітету, до предмету відання якого відносно такі питання, заблокувати цю кандидатуру, як і тому, в звязку з тим, що  розслідуються питання і вони мають серйозний і політичний вплив, це може суттєво ускладнити роботу слідчих комісій. Тому я запронував, давайте виключимо цю статтю, частину 4-ту статті 25-ї і тоді не буде цього пункту, що кандидатура на посаду спеціального прокурора попередньо розглядається на засіданні комітету. Ось і все, така дуже проста логіка.

До речі, цього і не було в попередніх редакціях і того закону, який заветував Кучма, і того закону, який потім заветував Ющенко, їх не було в попередніх редакціях. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, будь ласка.

 

САС С.В. Шановні колеги, ну, Юрій Анатолійович в одній своїй пропозиції пропонував, щоб кандидатури спеціального прокурора і спеціальних слідчих розглядалися на засіданні самої спеціальної, тимчасової слідчої комісії. Проте це не можна робити лише по одній причині, що і тимчасовий прокурор, і тимчасовий слідчий є членами тимчасової спеціальної комісії.

І тому комісія може створена бути тільки за їх участю. Так передбачає 111 стаття Конституції України. Що стосується даного положення, то тут мова йде про те, що Верховна Рада визначає комітет, який вивчає подані кандидатури на посади спеціального прокурора і спеціального слідчого, чи відповідають вони вимогам статті 25-ї закону, чи не відповідають.

Тому я думаю, в даному випадку Верховна Рада може визначатися, який комітет повинен займатися цими питаннями. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку номер 86...

Юрій Анатолійович вже тепер задоволений. Поправка відхилена.

 

САС С.В. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка номер 87 депутата Саса врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка 88 народного депутата Кармазіна врахована редакційно. Влаштовує редакція? Влаштовує.

Поправка 89 народного депутата Кармазіна  врахована. Є заперечення? Немає.

90-та правка народного депутата Кармазіна відхилена. Наполягаєте? Не наполягає.

91-ша народного депутата Саса врахована. Є заперечення? Нема заперечень.

92-га поправка народного депутата Саса врахована Є заперечення? Немає заперечень.

93-тя поправка народного депутата Саса врахована Є заперечення? Немає заперечень.

94-та поправка народного депутата Саса врахована Є заперечення? Немає.

95-та поправка народного депутата Кармазіна відхилена. Наполягає? будь ласка, мікрофон народного депутата Кармазіна.

 

17:34:49

КАРМАЗІН Ю.А.

Шановні народні депутати! Юрій Кармазін.

Я хотів висвітити одну проблему, яка в суспільстві чомусь, ну, поки не розуміється. Мова йде про те, що у нас немає жодної посадової особи в державі, яка могла б провести розслідування щодо генерального прокурора України. Немає такої посадової особи. Я хочу, щоб ви розуміли це.

Тому я пропоную ввести додатковий розділ, новий розділ – „Спеціальні комісії Верховної  Ради для проведення розслідування обставин щодо вчинення злочину, створеного Генеральним прокурором України чи головою Служби безпеки України.

У нас в історії парламенту українського уже  був випадок, коли ляпали печатки просто так і всіх підряд прослуховували і слідчі робили зловживання. Але ми тоді не змогли вийти з цієї ситуації у нас не було цього права передбачено.

Рано чи пізно в демократичному суспільства це має бути передбачено. Незалежно від прізвища Генерального прокурора, незалежно від прізвища Президента. І те, що зараз  відбувається в Службі безпеки, коли два роки узурпується там влада всупереч закону і Конституції, це також має якось переслідуватися.

Тому я хотів би почути думку комітету і що ми…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Сергій Володимирович.

 

САС С.В. Дякую. Шановний Юрій Анатолійович, ну, що стосується вашої поправки щодо ввести в текст закону новий розділ про спеціальні комісії Верховної  Ради. У нас уже є розділ,  тобто тут, я розумію, редакційно помилка закралася стосовно того.

Далі народний депутат Кармазін пропонує створити комісії щодо встановлення діянь, які мають ознаки злочину, для Голови Національного банку, Голови Служби безпеки і для Генерального прокурора. Комітет виходив з того, що сьогодні немає жодних застережень, якщо буде даний законопроект підтримано, створити слідчу комісію по розслідуванню фактів, які, якщо у діяннях вищеперелічених осіб є ознаки злочину, тобто слідча комісія може це питання вирішувати без проблем.  В даному випадку пропонується створити спеціальну слідчу комісію, яка створюється тільки відповідно до статті 111 Конституції, коли мова йде про імпічмент Президенту, тобто тимчасову спеціальну слідчу комісію. Комітет пропонує відхилити дану пропозицію. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я ставлю на голосування поправку 95 народного депутата Кармазіна. Прошу визначатися.

 

САС С.В. Комітет просить не підтримувати.

 

17:37:42

За – 205

Поправка не підтримана.

Дев’яносто шосту поправку народного депутата Саса враховано. Є заперечення? Немає.

Поправка №97 народного депутата Кармазіна. Є заперечення? Немає.

Поправка №98 народного депутата Саса. Врахована. Є заперечення? Немає.

Дев’яносто дев’ята поправка народного депутат Кармазіна. Врахована. Є заперечення? Немає.

Сота поправка народного депутата Саса. Врахована. Є заперечення? Немає.

Сто перша поправка народного депутата Саса. Врахована. Є заперечення? Немає.

Сто друга поправка народного депутата Кармазіна. Відхилена. Мікрофон народному депутату Кармазіну.

 

17:38:35

КАРМАЗІН Ю.А. Юрій Кармазін.

Шановні народні депутати, це остання поправка. Я хотів би дуже серйозно подивитися на лист Головного юридичного управління апарату Верховної Ради України. Цитую його. Пункт 11. „Цілком слушною є пропозиція № 102 до проекту, внесена народним депутатом Ю.Кармазіним щодо доповнення прикінцевих положень законопроекту пунктом 4, яким вносяться зміни до статей 384-386 Кримінального кодексу. Зазначена пропозиція не врахована комітетом, оскільки це питання нібито не було розглядом. Однак, зазначені зміни направлені на узгодження Кримінального кодексу з положеннями законопроекту, що розглядається.

Таким чином, я просив би підтримати, бо і юридичне управління підтримує, і практика життя підтримує, і я вам стверджую як людина, яка три роки поклала свого життя на те, щоб прийняти новий Кримінальний кодекс, що це треба узгодити, треба зробити, це покращить законопроект і дасть нам механізми далі навести лад в цій державі, щоб не було цього хаосу. Я прошу підтримати цю пропозицію.

 

САС С.В. Шановні колеги, якщо ви звернули увагу, у вступному слові я сказав, що комітет не буде заперечувати, якщо ця поправка буде підтримана Верховною Радою. Дякую за увагу.

Прошу підтримати поправку народного депутата Кармазіна за № 102.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку № 102 народного депутата Кармазіна, прошу визначатися.

 

17:40:21

За-394

Поправка підтримана.

Таким чином, ми розглянули всі поправки, які надійшли до другого читання цього важливого проекту закону.

Я ставлю на голосування про прийняття в другому читанні проекту Закону № 3250-Д, прошу, будь ласка, визначатися.

 

17:41:01

За-406

Рішення прийнято.

Сергій Володимирович, тепер у мене до вас є питання, чи є необхідність проведення третього читання, враховуючи пропозицію Головного юридичного управління, будь ласка, Сергій Володимирович Сас.

 

САС С.В. Дякую. Шановний Олександр Володимирович, я тут між іншим, продивився зауваження  Науково-експертного юридичного управління. Ну тут певні носять такий теоретичний характер. Що стосується 11 зауваження, ми його врахували. Що стосується деяких питань. Шановні колеги, комітет прийняв рішення, я мушу його озвучити, прийняти законопроект в цілому. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу сідати.

 

17:41:28

САС С.В. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування про прийняття в цілому законопроекту номер 3250-д про тимчасові слідчі комісії спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України. Прошу визначатись.

 

17:42:18

За-408

Рішення прийнято. Закон ухвалено. (О п л е с к и)

По фракціях, будь ласка, Партії регіонів - 171, "Блок Юлії Тимошенко" – 155, "Наша Україна-Народна Самооборона" – 36, комуністів – 27, "Блок Литвина" – 19.

Шановні колеги,  в цьому розділі другого читання так як ухвалювалось рішення Верховною Радою у нас наступний проект закону 0918 про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг. Доповідає Козак Володимир Васильович, будь ласка. Шановні колеги, скороченої процедури в другому читанні не буває.

 

17:43:11

КОЗАК В.В.

Уважаемый Александр Владимирович! Уважаемые народные депутаты! В связи с тем, что Закон «О концессиях автомобильных дорог» был роздан только сегодня и по просьбе многих депутатов комитет сегодня не готов докладывать этот закон и просит перенести его на время установленное Регламентом для того, чтобы депутаты могли изучить в полном объеме данный закон.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Васильович, роздана народним депутатам таблиця з всіма необхідними візами і з висновками Головного  науково-експертного управління. Є тут якесь непорозуміння в цьому?

Мартинюк Адам Іванович, будь ласка, з процедури.

 

17:44:20

МАРТИНЮК А.І.

Шановні колеги,  шановний Олександр Володимирович. Я думаю, що тут питання ясне, як Божий день. Комітет підготував і  роздав нам таблицю. Може бути в членів комітету окрема, навіть у голови комітету своя окрема думка, він її має право висловити. Але ми перед собою маємо первинний чи вже вторинний матеріал, з яким повинні працювати. Тому в нас абсолютно немає ніяких підстав не розглядати. Яке буде рішення – це вже інша справа.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, рішенням комітету уповноважено народного депутата Козака представляти. Якщо зараз немає готовності представляти, хто з членів комітету готовий представляти? Будь ласка.

Народний депутат Крук.

Я хочу сказати, що це було рішення Погоджувальної ради те, що ставиться сьогодні цей проект закону на розгляд і ми можемо його зняти тільки рішенням Верховної Ради України.

 

17:45:29

КРУК Ю.Б.

Уважаемый Александр Владимирович,  уважаемые коллеги! Решение комитета по поводу этого закона было положительное. Проголосовали единогласно. И, я думаю, о том в каком состоянии сегодня дороги, тут комментарии излишни.  Я думаю, что может быть у кого-то какие-то есть принципиальные позиции. Но в принципе, мы  очень плотно этот закон отработали в комитете и, я думаю, что нада его ставить на голосование и голосовать этот закон.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Ні, я розумію ентузіазм, але ми будемо розглядати відповідно до процедури встановленого Регламентом Верховної Ради України. 

Я, шановні народні депутати, я попереджаю зразу що на 15 хвилин вечірнє пленарне засідання буде продовжено.

Поправка номер 1 народного  депутата Козака відхилена. Наполягаєте? Будь ласка,  мікрофон депутата Козака.

 

17:46:27

КОЗАК В.В. Наполягаю.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставити на голосування?

Я ставлю на голосування поправку номер 1. Будь ласка, прошу визначатися.

 

17:46:51

За-164

Поправка не підтримана.

Поправка номер 2 Кабінету Міністрів  врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 3 Кабінету Міністрів  врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 4 народного  депутата Козака  відхилена. Наполягаєте?

Будь ласка, мікрофон Володимиру Васильовичу Козаку.

 

17:47:13

КОЗАК В.В.

Да, я настаиваю на этой тоже поправке, потому что она не учитывает именно политику данного закона, потому что в этом законе этой поправкой, если мы ее не снимем, то вопрос ставится тем, что можно не строить железные дороги, а передавать  ее  в концессию чисто на эксплуатацию. Поэтому настаиваю на этой поправке. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Позиція комітету щодо відхилення, будь ласка.

 

КРУК Ю.Б. Речь идет  не о железной дороге, а речь идет  об автомобильных  дорогах. Но  вопрос не в этом. Дело все в том, что мы, действительно,  за эту поправку  голосовали в комитете 50 на 50. Поэтому, я думаю, что сегодня, как зал выскажется, так  и будет, но можно ее  поставить на голосование.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку номер 4 народного  депутата Козака. Прошу визначатися.

 

17:48:20

За-143

Поправку не підтримано.

Поправка номер 5 Кабінету Міністрів  врахована. Є заперечення? Немає заперечень.

Поправка номер  6 народного  депутата  Демішкана врахована. Є заперечення? Немає.

 

КРУК Ю.Б.  Александр Владимирович,  наверно надо ставить  только те, которые не враховані,  потому что зачем проходить по всем  поправкам?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу, будь ласка, не підказуйте мені, як  правильно виконувати  мою роботу. Я знаю, як треба її виконувати.

Поправка номер 7 Кабінету Міністрів України. Є заперечення щодо врахування? Немає.

Поправка номер 8 народного депутата Козака врахована. Є заперечення? Немає заперечень.

Поправка номер 9 народного депутата Козака врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 10 народного депутата Демішкана відхилена. Наполягає народний депутат Демішкан? Не наполягає.

Поправка номер 11 народного депутата Демішкана відхилена. Не наполягає.

Поправка Кабінету Міністрів номер 12 врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 13 народного депутата Демішкана врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 14 народного депутата Демішкана відхилена. Не наполягає.

15-та поправка Кабінету Міністрів врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 16 народного депутат Козака відхилена. Є заперечення? Погоджується.

Поправка номер 17 народного депутата Козака відхилена. Наполягаєте? Згоден.

Поправка номер 18 Кабінету Міністрів України врахована частково. Є наполягання Кабінету Міністрів? Немає.

Поправка номер 19 народного депутата Козака врахована. Є заперечення? Немає.

Поправка номер 20 народного депутата Козака врахована. Є заперечення? Немає.

21-ша поправка народного депутат Демішкана відхилена. Не наполягає.

22-га поправка Кабінету Міністрів України врахована. Є заперечення? Немає заперечень.

23-тя поправка народного депутата Козака врахована. Є заперечення? Немає.

24-та поправка Кабінету Міністрів України врахована. Є заперечення? Немає.

25-та поправка Кабінету Міністрів врахована. Є заперечення? Немає заперечень.

26-та поправка народного депутата Козака відхилена. Погоджується.

27-ма поправка народного депутата Козака врахована. Є заперечення? Немає заперечень.

28-ма поправка Кабінету Міністрів України враховано. Є заперечення?  Нема заперечень.

Таким чином ми розглянули всі поправки. Я ставлю на голосування про прийняття другому читанні проекту Закону України про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, реєстраційний номер 0918. Прошу  визначатися.

 

17:51:51

За-251

Рішення прийнято.

Чи є необхідність  підготовки  до другого читання проекту?

 

КРУК Ю.Б. Немає. Просьба комитета. Мы на комитете  проголосовали, чтобы принять его в целом как закон.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування про прийняття в цілому  проекту Закону 0918 про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг. Прошу визначатися.

 

17:52:35

За-252

Рішення прийнято, закон ухвалений.

Оголошується до розгляду з цього розділу у нас у другому читанні залишився ще один проект Закону, який прийнято відповідно до рішення  сесійної зали, реєстраційний номер 0924 про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Доповідає народний депутат України Папієв.

 

17:53:11

ПАПІЄВ М.М.

Шановні народні депутати України, на ваш розгляд виноситься законопроект України про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Нагадаю вам історію цього законопроекту. Це законопроект, який готувався не одним урядом з 2004 року, і уряд Тимошенко, і уряд Януковича, і уряд Єханурова готували цей  законопроект. 

На  сьогодні в усіх передвиборчих програмах всіх політичних сил, які  пройшли до Верховної Ради України, прийняття цього законопроекту про єдиний  соціальний внесок визначено, як першочергове завдання. Цей законопроект напрацьовувала робоча група, це не є просто законопроект, який напрацював або Кабінет Міністрів, або народні депутати України. До складу робочої групи входили представники усіх зацікавлених міністерств та відомств, представники Національного банку, Державного казначейства України, представники сторін соціального діалогу, всеукраїнських організацій професійних спілок і всеукраїнських організацій роботодавців.

До законопроекту від робочої групи… ми домовились наступним чином: робоча група схвалила цей законопроект в цілому, і всі пропозиції, які сьогодні розглядаються до другого читання, ми домовилися, що вони оформляються народними депутатами України, представниками всіх фракцій Верховної Ради, які приймали участь в роботі робочої групи для того, щоб підготувати цей законопроект до другого читання. Тому всі пропозиції, які враховано, подано від народних депутатів Папієва, народного депутата Власенко, народного депутата В'язівського, народного депутата Баранова, народного депутата Марущенко, народного депутата Шкіль, народного депутата Дейч.

Шановні народні депутати України, із тих пропозицій подано 174, враховано 159, не враховано декілька пропозицій народних депутатів України Цибенко і народного депутата Стояна. Ці пропозиції, вони враховані частково, але враховуючи те, що вони були подані до початку роботи робочої групи, то цей законопроект у нас вийшов цілісний. Я вдячний народному депутату Цибенко, бо це є один із авторів Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” і народному депутату Стояну. Коли ми говорили з ними, то ми якраз врахували всі слушні пропозиції, які є до цього законопроекту.

Тому рішення Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці – пропонується погодитись з текстом таблиці і рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект у другому читанні та в цілому. Дякую. Прошу підтримати.                                

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тут, як сказав доповідач, більшість поправок, які внесені стабільним авторським колективом враховано. Я буду, з вашого дозволу, називати  який номер поправки і якщо є заперечення по врахуванню, я прошу піднімати руку і давати сигнал.

Поправка номер один? Номер два? Номер три? Номер чотири? Номер пять? Номер шість? Номер сім? Номер вісім? Девять? Десять? Одинадцята поправка? Дванадцята? Тринадцята? Чотирнадцята? Пятнадцята? Шістнадцята? Сімнадцята? Вісімнадцята?

Шановні колеги, скажіть, будь ласка, от по переліку цих поправок включно до поправки 55…

 

ПАПІЄВ М.М. По сімдесят чотири.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нє, я подивився там, де все враховано, 55, є хоч до однієї заперечення по врахуванню?

 

ПАПІЄВ М.М. Немає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень по врахуванню до перших 55-ти поправок, які враховані. Заперечень немає?

 

ПАПІЄВ М.М. Немає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. Ідемо далі. Перша відхилена поправка номер 56.Є  Є наполягання щодо врахування цієї поправки?

 

ПАПІЄВ М.М. Нема, ми говорили з народними…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Стоян не наполягає.

Пятдесят сьома поправка, народний депутат Стоян наполягає? Не наполягає.

Пятдесят восьма поправка врахована. Нема заперечень?

 

ПАПІЄВ М.М. Нема.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пятдесят девята народного депутата Стояна відхилена. Наполягає?

 

ПАПІЄВ М.М. Не наполягає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

Шістдесята врахована. Є заперечення?

 

ПАПІЄВ М.М. Нема

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 61-ша поправка народного депутата Стояна відхилена. Погоджується? Погоджується.

62-га, групи народних депутатів врахована. Є заперечення? Немає.

Відхилена поправка номер 64, народний депутат Стоян погоджується? Не наполягає.

Врахована 65-та поправка, немає заперечень? Немає.

66-та поправка відхилена, народний депутат Цибенко. Народний депутат Цибенко наполягає?

 

ПАПІЄВ М.М. Ні. Не наполягає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

Наступні поправки враховані. Михайло Миколайович, до якої?

 

ПАПІЄВ М.М. Враховані… вони враховані до  174-ї поправки. Справа у тому, що ми з народними депутатами України працювали, і вони не наполягають, а ті, які написано, що відхилено, вони враховані, але в другій частині цього законопроекту, тобто наполягання немає народних депутатів над тими поправками, які не враховано. А всі інші враховано.

Я прошу підтримати…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так не буває, коли написано „відхилено”, а насправді враховано.

Таким чином я  хочу сказати, що у нас поправки, які комітет рекомендує врахувати, закінчуються… 117-та, так?

 

ПАПІЄВ М.М. 174-та.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До 174-ї поправки. Є заперечення по врахуванню поправок групи народних депутатів до 174-ї?

 

ПАПІЄВ М.М. Нема.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає таких заперечень.

Шановні колеги, таким чином розглянуті поправки, внесені народними депутатами України. Заперечень щодо врахування, які рекомендує профільний комітет, немає. Я ставлю на голосування про прийняття в другому читанні проекту Закону №0924 „Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Прошу визначатися.

 

18:01:03

За – 412

Рішення прийнято.

Шановні колеги, для того щоб встигнути, поспішати потрібно повільно. Тому я хочу зараз запитати. Відповідно до пропозицій Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, які комітет розглянув, якщо розглянув, чи є необхідність у третьому читанні, щоб узгодити окремі норми, привести їх у відповідність з іншими законами? Немає таких?

Я ставлю на голосування в цілому проект Закону №0924 „Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Прошу визначатися.

 

18:02:00

За – 409

Рішення прийнято. Закон ухвалено в цілому.

Шановні колеги. Ми на ранковому пленарному засіданні розглянули частину питань, внесених в розгляд для включеного до порядку денного сесії. Таким чином, в цьому розділі у нас залишилось два питання, які ми не розглянули в першій половині. Я зараз оголошую до розгляду проект, який ми прийняли рішення на ранковому пленарному засіданні про розгляд за скороченою процедурою. Тому оголошую до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення, № 3556. Вибачаюсь, секундочку. Це пропозиція щодо включення до порядку денного. Я ставлю на голосування про включення до порядку денного проекту Закону № 3556, прошу визначатися.

 

18:03:25

За-355

Законопроект включений до порядку денного.

Я оголошую до розгляду проект Закону № 3556 про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення. Доповідає народний депутат України Бондаренко, прошу, будь ласка.

 

18:04:02

БОНДАРЕНКО В.Д.

Шановні колеги, даним законопроектом пропонується внести зміни до кількох законів України, які пов’язані з пенсійним забезпеченням.

Мова йде про те, що за час, який пройшов після внесення останніх змін до цих законів відбулись певні фінансово-економічні події в країні, зокрема, криза і сьогодні головне питання, яке ставить цей законопроект на меті – це збалансування бюджету Пенсійного фонду і взагалі пенсійної системи.

Мова йде про те, що цим законом ми вносимо деякі зміни, які суттєво покращують фінансування окремих категорій населення через пенсійну систему, зокрема, мова йде перш за все про сезонних робітників, які згідно з цим законом мають можливість вибрати для себе систему пенсійного забезпечення, зокрема, можливість працюючи сезонно декілька місяців за списком, який затверджений Кабінетом Міністрів зараховувати д пенсійного забезпечення цілий робочий рік у зв’язку з цим вносяться зміни для того, щоб ці, люди цієї категорії мали можливість сплатити внесок і зарахувати до себе для себе цілий пенсійний рік.

Друге. Ми маємо сьогодні дивну ситуацію, коли жінки, які йдуть у декретну відпустку, маючи певний трудовий стаж до декретної відпустки, після неї, не можуть визначитися і взяти частинку трудового стажу до відпустки, після відпуски у зв’язку за доглядом за дитиною об’єднати їх в одне. Цей закон передбачає таку можливість, щоб жінка за своїм вибором могла визначатися і взяти ну найбільш продуктивну частину своєї роботи до відпустки, після відпустки і цим самим покращити пенсійне забезпечення.

Також пропонується встановити фіксований розмір страхових внесків для загальнообов’язкового державного пенсійного страхування для такої категорії громадян, які (фізичних осіб), які є суб’єктами підприємницької діяльності і які обрали особливий спосіб оподаткування. Тобто, фіксований податок, єдиний податок.  Це дає можливість їм також  визначитися з…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

 

БОНДАРЕНКО В.Д.  ... з тим, щоби отримувати повноцінну пенсію. Є також інші позиції, які дають можливість зберегти фінансове пенсійне забезпечення категорій окремих категорій, зокрема військових пенсіонерів та інших. Прошу підтримати цей законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка.

Від комітету Микола Георгійович Кульчинський, будь ласка.

 

18:06:46

КУЛЬЧИНСЬКИЙ М.Г.

Шановні колеги, Комітет  у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів  на засіданні 25 грудня 2008 року розглянув  проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення, внесений народним депутатом Бондаренком.

Законопроектом пропонується внести зміни до ряду законів, які  регулюють питання пенсійного забезпечення з метою збереження стабільності і фінансування системи пенсійного забезпечення.

Передбачається вдосконалити порядок перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням зарплати, одержаної після призначення пенсії.

Установити для платників фіксованого сільськогосподарського податку  ставку  збору  на обов’язкове пенсійне страхування на загальних підставах у розмірі 33,2 від об’єкту оподаткування. Встановити  фіксований розмір страхових внесків на загальнообов’язкове  державне пенсійне страхування  для фізичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали  особливий спосіб оподаткування, фіксований податок або єдиний податок у сумі мінімального розміру внеску за кожну особу з врахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду.

Застосувати у 2009 році для призначення  пенсій відповідно до Законів України  про загальнообов’язкове  державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та  деяких інших осіб, про наукову і науково-технічну діяльність показник  середньої заробітної плати,  за врахуванням якого обчислювалася пенсія  у 2008 році. У зв'язку  з цим вноситься  відповідне уточнення  до статті 42  Закону України про загальнообов’язкове державне пенсійне  страхування.

Установити окремий порядок перерахування пенсій у разі збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність у період роботи пенсіонера.  Законодавчо  врегулювати Положення  щодо вартості одного року  страхового стражу на рівні  1 і 35 відсотки.

Законопроект   дає можливість зберегти  досягнутий  реальний рівень соціальних стандартів, які  були у 2008 році. З прийняттям законопроекту додатковий фінансовий ресурс в обсязі  6 мільярдів  гривень  дозволить разом з іншими заходами  запобігти виникненню заборгованості…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Завершуйте, будь ласка, Миколо Георгійовичу.

 

КУЛЬЧИНСЬКИЙ М.Г. Комітетом підтримується комплекс заходів уряду щодо раціонального використання коштів Державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду з метою збереження стабільності фінансування системи пенсійного забезпечення. Головне науково-експертне управління рекомендує законопроект прийняти за основу.

З огляду на зазначене комітет рекомендує Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення номер 3556 прийняти за основу і в цілому. Висновок Науково-експертного управління додається.

Від себе скажу, що маю певні зауваження до цього законопроекту і хотів би додати їх у другому читанні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу сідати. Будь ласка, записуємося на обговорення.  Народний депутат Ляшко, будь ласка.

 

18:10:02

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, „Блок Юлії Тимошенко”.

Ми пропонуємо нашим колегам підтримати законопроект. Це надзвичайно актуальний в сьогоднішніх умовах законопроект, який дозволить стабілізувати і забезпечити безперебійне функціонування Пенсійного фонду України, який дозволить виплачувати нашим людям пенсії і гарантовано виплачувати ці пенсії, щоб наші  люди були впевнені у тому, що завтра їм принесуть пенсії. В умовах фінансової кризи стабілізація роботи Пенсійного фонду  надзвичайно важлива. Тому пропонуємо проголосувати цей законопроект  у цілому так, як і пропонує профільний комітет.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Народний депутат Ляпіна, будь ласка.

 

18:10:55

ЛЯПІНА К.М.

Шановні колеги,  Ксенія Ляпіна, група „За Україну”, „Наша Україна – Народна Самооборона”.

Хочу звернути увагу, ми тільки що  разом з вами  ухвалили Закон „Про єдиний  соціальний внесок”. Цей закон також частково чіпляє порядок сплати внесків на пенсійне страхування. Його можна ухвалити за основу і до другого читання  привести у відповідність з тільки що ухваленим Законом „Про єдиний  соціальний внесок”. Інакше, вибачте, але ми знову поримо гарячку, а потім будемо розраховуватись за це от такими акціями , як сьогодні була. Не можна всліпу ухвалювати закони.

Хочу звернути увагу, що  він також змінює порядок внесення  внесків пдатниками фіксованого сільськогосподарського податку. Ми з вами всі переживаємо за село, а як треба його захищати, то тут навантаження на село збільшується. Тому я прошу підтримати за основу, але до другого читання доопрацювати його так, як слід.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ващук Катерина Тимофіївна. Народний депутат Терещук, будь ласка.

 

ТЕРЕЩУК С.М.

Сергій Терещук, „Блок Литвина”.

Шановні колеги, я підтримую депутата Ляпіну, ми можемо підтримати цей законопроект лише з огляду на те, що сьогодні є великі проблеми в Пенсійному фонді, лише з огляду на це. Але разом з тим ми розуміємо, наскільки збільшується навантаження на село. Село таке навантаження не витримає.

Тому, шановні колеги, я звертаюсь до вас. Ми проголосуємо за цей законопроект в другому читанні, але з умовою, коли ми будемо голосувати законопроект про підтримку аграрного сектора, підтримайте, будь ласка, і нас. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Герман Ганна Миколаївна, будь ласка.      

 

18:12:55

ГЕРМАН Г.М.

Партія регіонів, звичайно, підтримає за основу цей законопроект. Але ми повинні розуміти, що уряд  Тимошенко довів країну до того, що які б закони ми б тут не приймали, люди, на жаль, пенсій в повному обсязі отримувати не зможуть. Пенсійний фонд порожній, економіка загроблена, перерахувань Пенсійний фонд нема і це вина уряду Юлії Тимошенко.

На жаль, парламент, навіть підтримавши за основу цей законопроект, ту справи кардинально не поліпшить.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Обговорення завершено.

Я ставлю на голосування про прийняття у першому читанні проекту закону номер 3556 про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення. Прошу визначатися.

 

18:14:03

За-294

Рішення прийнято. Оскільки під час виступів народні депутати України вносили пропозиції щодо підготовки до другого читання, пропозицію комітету, на жаль, я поставити не можу, на жаль, я поставити не можу.

На цьому вечірнє пленарне засідання оголошую закритим

Завтра о 10-ій годині ранку буде наступне пленарне засідання. На все добре.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку