ЗАСІДАННЯ ШОСТЕ

Сесійна зала Верховної Ради України

21 березня 2013 року, 16 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України В.В.РИБАК

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати, прошу підготуватися до  реєстрації. Увімкніть систему "Рада".

16:03:52

Зареєструвалося 329 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Продовжуємо роботу. На розгляд вноситься Закон України "Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив" з пропозиціями Президента України від 22 червня 2012 року. Слово для доповіді надається  Представнику Президента України у  Верховній Раді України Юрію Романовичу Мірошниченко.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Дякую, Володимире Васильовичу. Шановні виборці, шановні колеги, прийнятий Верховною Радою 24  травня 2012 року Закон "Про розвиток виробництва та споживання   біологічних палив" (реєстраційний номер 0978) не може бути підписаний Президентом України з  таких причин. Низка положень закону не відповідає конституційним засадам організації та здійснення державної виконавчої влади. Даний закон значною мірою дублює норми чинного Закону "Про альтернативні види палива", зокрема це стосується застосування одних і тих самих термінів, визначення однакових принципів державної політики в даній сфері, визначення однакових джерел фінансування  тощо. Закон не пропонує принципово нового підходу, який би враховував реальний стан можливостей виробництва біологічних палив.

На думку глави держави, є неприйнятними положення закону щодо визначення термінів "біологічні палива" та "біоетанол", оскільки вони не узгоджуються з іншими положеннями цього закону, а також з нормами інших законодавчих актів: видача уповноваженим органом виконавчої влади у порядку, визначеного урядом, додаткового документу про ідентифікацію палива, оскільки конкретно не визначено, який саме орган виконавчої влади має видавати цей документ; визначення механізму державного регулювання виробництва та споживання біопалив, що виробляються в Україні, оскільки виключно Законом "Про Державний  бюджет" визначаються будь-які видатки держави  на загальносуспільні потреби; збільшення частки біопалив у загальному обсязі традиційних палив на період до 2015 року, оскільки в Україні відсутні необхідні виробничі потужності заводів з виробництва біопалива; механізму здійснення державного нагляду за виробництвом біопалив, оскільки повноваження органів державної влади повинні визначатися законом, а не актами уряду; покладання на парламент додаткового повноваження щодо  розгляду щорічного звіту уряду за результатами моніторингу виробництва та споживання біопалива.

У зв'язку з вище викладеним, шановні колеги, прошу підтримати пропозицію  Президента України щодо відхилення цього закону. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи є питання к Юрію Романовичу? Немає.

Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорію Миколайовичу Калетніку.

 

16:07:26

КАЛЕТНІК Г.М.

Шановний Володимире Васильовичу, шановні народні депутати! Перед нами в Україні стоїть надзвичайна задача пошуку альтернативних джерел енергії та впровадження енергозберігаючих технологій, оскільки не секрет, що сьогодні ми є імпортозалежною державою і більше ніж на половину ми завозимо або нафтопродукти, або нафту для її переробки. І одним із шляхів скорочення використання традиційних видів енергоресурсів в Україні може стати енергія із біомаси, яка  широко застосовується в світі. Шкода, що наша країна, маючи значний потенціал для виробництва енергії з біомаси, не використовує його і по нинішній день. В даний час основні інвестиції ідуть переважно в галузь сировинної бази, оскільки іноземні інвестори зацікавлені у збільшенні експорту, наприклад, насіння ріпаку та інших культур, які там, за  кордоном переробляються на біопаливо,  а могли б перероблятися в Україні.  Крім того, важливим є приведення у відповідність законодавства України до законодавства Європейського Союзу в галузі охорони навколишнього природного середовища. Прямими наслідками забезпечення розвитку виробництва та споживання біологічних палив є підвищення рівня енергетичної безпеки держави та зменшення залежності від імпорту енергоносії. Сталий розвиток та стабільність роботи агропромислового комплексу, створення  нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, покрашення екологічної безпеки.

Комітет уважно розглянув всі зауваження, які висловлені і підготовлені  у вето Президента. В значній мірі з ними можна погоджуватися або не погоджуватися, але врешті дискусій комітет висловив готовність працювати над подальшим  удосконаленням цього питання і прийняв рішення погодитися з пропозиціями Президента України, щодо відхилення цього закону. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є, є питання до Григорія Миколайовича? Немає. Автору законопроекту Кириленко прошу.

 

16:10:13

КИРИЛЕНКО І.Г.

Шановні друзі, колеги, шановний пане Голово! Дуже прикро, що в чергове, це вже не перший законопроект, який стосується енергетичної незалежності нашої держави, ветується Президентом. Це дуже прикро і дуже жаль. Я хочу назвати тільки цифри, для того щоб ми розуміли, що ми відхиляємо. Потенціал біопалива в Україні в 6 разів перевищує нинішнє споживання енергоресурсів нашою державою. Жодної країни в світі немає з таким потенціалом. Ми ходимо по безплатній енергії, яку дала нам природа, яку дала матінка-земля українська, - наші чорноземи. Шестикратний запас порівняно з тим, що ми сьогодні споживаємо.

Шановні друзі, біоенергі, біопаливо, екологія – раз. У Європі уже "Євро–5", у нас "Євро–2". Ми продовжуємо отруювати навколишнє середовище, отруювати своїх дітей. Хай ми проспиртовані – дітей то жалко. "Євро-2" Україна виробляє, а імпортує що? Імпортуємо там, де "Євро-5", це зроблено з наших біоресурсів. Це з нашого ріпаку, це з нашої кукурудзи, з нашої сої.

Друге питання: енергетична незалежність, про яку ми всі мріємо з вами. Десятки мільярдів валюти щорічно йде на газ, на нафту, на нафтопродукти. Самі ходимо по землі, яка сьогодні дає стільки рослинницької продукції, що можемо повністю себе забезпечити і біодизелем, і біоетанолом.

Третє питання: даємо нову, потужну мотивацію своєму сільськогосподарському товаровиробнику. Чи ви бачили коли-небудь за останні 5-10 років, щоб американські фермери десь страйкували? Ні. Вони вирощують кукурудзу і вирощують сою. 60 мільйонів тонн кукурудзи в Сполучених Штатах Америки мінімально щорічно йде на виробництво біоетанолу. Величезна підтримка і субсидування державою цих процесів. 60 мільйонів тонн, до речі, це потреба Африканського континенту з мільярдним населенням продуктів харчування. Американці йдуть на це: біопальне, енергетична незалежність, екологія.

І нарешті останнє, Шановні друзі, біопальне – це величезна перспектива нашої, не тільки енергетичної, а взагалі нашого суверенітету, нашої незалежності, це майбутнє України. Не ветувати треба, а якщо там є якісь пропозиції, що доопрацювати, давайте їх дійсно розглянемо та доопрацюємо. Але це енергетична і національна наша суверенна незалежність нашої держави.

Ми не будемо підтримувати скасування цього закону.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

Шановні народні депутати! Президент України пропонує відхилити Закон України "Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив". Комітет з питань аграрної політики  та земельних відносин, розглянувши пропозиції Президента України, також пропонує відхилити цей закон. Тому  переходимо до прийняття рішення.

Згідно  частини 1 статті 135 Регламенту ставлю на голосування пропозицію про  відхилення в цілому Закону України "Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив". Прошу народних депутатів голосувати. Прошу голосувати.

 

16:13:58

За-143

Проти – 61, утрималися – 75, не голосували – 95, всього – 374. Тому будемо  ставити питання подолати вето Президента України. Ставлю на голосування подолати вето Президента України  по цьому закону. Прошу голосувати.

 

16:14:42

За-113

Проти – 47, утрималися – 83, не голосували – 132, всього – 375. Рішення не прийнято.

По фракціях. Закон відхилено! Партія регіонів – 3, "Батьківщина" – 63, "УДАР Віталя Кличка" – 7, "Свобода"– 33, Компартія – 0, позафракційні – 7.

Шановні депутати, на розгляд виноситься  Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" з пропозиціями Президента України від 06.08.2012 року.

Слово для доповіді по питанню надається представнику Президента України  у Верховній Раді Мірошниченко Юрію Романовичу.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Дякую, Володимире Васильовичу. Шановні виборці, шановні колеги! Прийнятий Верховною Радою 4 липня  2012 року Закон   "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (реєстраційний номер  0980)  не може бути підписаний Президентом України  з таких причин.

По-перше, запропоноване законом положення щодо закупівлі Аграрним фондом послуг, пов'язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та страхування об'єктів  державного цінового регулювання дасть  можливість здійснити за рахунок коштів державного бюджету закупівлю таких послуг  за будь-якими цінами,  у тому числі і вище ринкових, що створить ризик нераціонального витрачання бюджетних коштів та застосування корупційних схем.

Положення стосовно страхування об'єктів державного цінового регулювання потребуватиме значних додаткових видатків з  державного бюджету. Однак державних видатків на це не передбачено.

По-друге, запропонований законом механізм  реалізації чи безоплатної передачі Аграрним фондом  об'єктів державного цінового регулювання  з  Державного  інтервенційного  фонду визначеному постачальнику порушує конституційні принципи конкуренції на ринку аграрної продукції, суперечить Бюджетному кодексу, оскільки може спричинити порушення  принципу збалансованості бюджету,  містить ризики застосування корупційних схем при  розпорядженні об'єктами державного цінового регулювання і, крім того, може призвести до  непрогнозованих   втрат бюджетних коштів.

Слід додати, що  поза межами регулювання  закону залишилося питання  механізму  встановлення визначеного постачальника, якому можуть бути реалізовані  чи безоплатно передані об'єкти  державного цінового регулювання, а також питання його відповідальності.

В зв'язку з цим, шановні колеги, прошу підтримати пропозицію Президента України щодо відхилення зазначеного закону. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання є? Прошу, прошу записатися на питання. Давайте по фракціям запишемося, щоб була можливість. Леонов.

 

16:18:17

ЛЕОНОВ Е.В.

Прошу передати слово Ігорю Сабію.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Леонов передає.

 

САБІЙ І.М.

Ігор Сабій, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Хмельницька область, округ номер 189.

У проекті закону не врегульовані питання механізму встановлення визначеного постачальника, якому можуть бути реалізовані чи безоплатно передані об'єкти державного цінового регулювання з Державного інвестиційного фонду.

Не врегульовано механізм відповідальності визначеного постачальника. (Шум у залі) Визначеного постачальника за неповернення відповідних державних ресурсів у тій же кількості, у тій же якості, в якій він має постачати до Державного інноваційного фонду. (Шум у залі)

 При цьому не вказується джерело і обсяг бюджетних коштів, необхідних для реалізації законопроекту. В законопроекті присутні і інші відверті корупційні схеми. Цей закон є корупційний! Тому вважаємо, що він є поганий. І тому вважаємо, що його треба відхилити. Дякую.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Дякую, шановні колеги! Насправді, мені дуже важко відповідати на запитання, коли я їх не чую. Але разом з тим, по суті справи, шановні колеги, я так розумію, що ви підтримуєте позицію Президента України щодо відхилення цього закону. Адже Президент України як гарант Конституції, прав і свобод людини і громадянина, в першу чергу піклується про те, щоб норми Конституції, яка регулює основні засади життя нашого суспільства, були дотримані.

І крім того, законні інтереси наших громадян не потерпали від наших з вами помилок. Саме тому і було внесено цю єдину пропозицію про відхилення цього закону.

Я, шановні колеги, скажу вам, які не мають досвіду роботи в попередньому складі парламенту, що дуже часто Президент  України, не звертаючи увагу на те, чиї були пропозиції, чиї були аргументи, чи то представників більшості, чи опозиції, завжди ретельно аналізує аргументи і ухвалює відповідні рішення.

Тому запрошую вас до співпраці з тим, щоби наші закони були якісні і в інтересах громадян. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Батьківщини" Томенко.

 

16:20:38

ТОМЕНКО М.В.

Володимире Васильовичу, прошу передати моєму колезі і знаному фахівцю в галузі сільського господарства Івану Григоровичу Кириленку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Кириленко.

 

16:20:48

КИРИЛЕНКО І.Г.

Шановний Юрію Романовичу, ви пам'ятаєте, коли приймався цей закон, як ми протестували, ліва частина залу, та, що ми називаємо опозицією, як ми протестували проти прийняття цього закону. І навіть Президент  у своїх висновках написав, що в законі прийнятому містяться чіткі ознаки корупційних діянь. Згадайте, як створювався Аграрний фонд і для чого він створювався. Він створювався виключно для того, щоб уникнути збурень на споживчому ринку, з одного боку, щоб не росли ціни, а, з другого боку, щоб не знищити селян, коли перевиробництво.

Зараз Аграрний фонд – це  сьогодні інструмент для того, щоб збагачуватися, для того, воровати. Президент  абсолютно логічно заветував, і ми підтримуємо, що він заветував такий закон, який містить абсолютно корупційні схеми. Уникати треба цього. Бо голосував за цей закон і автори цього закону –  представники нинішньої  більшості.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Дякую, Іване Григоровичу.

Я хочу ще раз наголосити на тому, що фактично ви проілюстрували мої слова. Коли Президент  отримує наші з вами ухвалені закони, він не дивиться, хто є автором, він дивиться, наскільки цей закон буде сприяти продовженню реформ, наскільки він буде відповідати інтересам українського народу. І фактично зараз ви побачили, що представники опозиції були почуті в своїх аргументах, і Президент  застосував своє право вето, чим покращив якість ухвалених законів.

Саме тому я закликаю вас не вбачати один в одному ворогів, а працювати над якістю тих рішень, які ми ухвалюємо. І, власне, дякую за підтримку позиції Президента. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фракція "УДАР", Каплін. Кутовому народному депутату.

 

16:22:35

ІЛЛЄНКО А.Ю.

Прошу передати слово Олександру Мирному.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Мирний.

 

16:22:46

МИРНИЙ О.Б.

Олександр Мирний. Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановний пане Ігорю, я уточнюючи, відповідаю на ваше запитання. Ми звернули вашу увагу на ті недоліки в цьому законі, які, на нашу думку, суттєво впливають на зміст закону. На відміну від того, що ви прокоментували. І просили вас всього лише прокоментувати ті недоліки, які ми вбачаємо. Але ми не сказали про те, що ми підтримуємо позицію Президента. Будь ласка. Ваші коментарі. Дякую.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.  Дякую. Мене звуть Юрій, Юрій Мірошниченко, це для довідки.

А що стосується змісту, то як ви помітили, я намагаюся уникати політичних аспектів у своїх виступах, і не лише на трибуні.

В даному випадку по факту ви поділяєте позицію Президента, а він поділяє позицію тих експертів, які звертали увагу на ті ризики, які були пов'язані з цим документом. Ми не намагаємося сьогодні знайти винних або правих. Ми повинні з вами працювати над тим, щоби закони України в інтересах українських громадян. І це має робити як фракція Партія регіонів, так і фракція "Свободи", так само як інших фракцій в нашому парламенті. Ми не є вороги, ми колеги. І якість нашої роботи залежить від злагодженості. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте. Сідайте, Юрій Романович.

Слово для співдоповіді надається Калетніку Григорію Миколайовичу,  голові Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Прошу.

 

16:24:37

КАЛЕТНІК Г.М.

Дякую. Шановний Голово, шановні народні депутати! Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин на своєму засідання 10 січня 2013 року розглянув цей законопроект з пропозиціями Президента України щодо державної підтримки сільського господарства, повернутого ним для повторного розгляду.

Члени комітету, розглянувши дані зауваження, одноголосно  погодилися з тим, що в Законі України про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства"  механізм реалізації чи безоплатної передачі Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду, визначеному  постачальником, є таким, що порушує  конституційні принципи конкуренції, суперечить Бюджетному кодексу України, містить ризики застосування корупційних схем при розпорядженні об'єктами державного цінового регулювання та може призвести до непрогнозованих втрат бюджетних коштів.

Хочу сказати, що до честі Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин попереднього скликання, коли він проходив перше і друге читання, рішення комітету теж було стосовно цього законопроекту негативним. Тому враховуючи наведене, вважаємо за доцільне підтримати пропозиції Президента України, рекомендувати Верховній Раді України відхилити даний закон. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є питання до доповідача? Є. Прошу записатися. Гриценко народний депутат.

 

16:26:28

ГРИЦЕНКО А.С.

Шановні колеги, я не збираюсь вчити Президента або пропрезидентську більшість, але чисто для справедливості. Отакі ганебні речі, як зараз відбуваються, це прокол у вашій роботі. Тому що, коли уряд вносить якийсь законопроект, то на засіданні уряду сидить представник Президента, який може на цьому етапі заблокувати схеми корупції.

Друге. Коли один з керівників фракцій, не буду називати прізвище, піднімає руку до гори, то в нього лежить папірець, на якому написано: позиція Президента, плюсик або мінусик. І представник Президента також сидить в залі. Значить ви дали двічі добро на корупційні схеми. Ви провели закон, а тепер ви забираєте у всіх нас час для того, щоб заметувати свої корупційні схеми. Будьте чесними до кінця. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще питання? (Шум у залі) Бондаренко.

Шевченко, "Батьківщина". А потім – Герман.

 

16:27:42

ШЕВЧЕНКО А.В.

Я прошу передати слово Тарасу Кутовому, фракція "УДАР".

 

16:27:50

КУТОВИЙ Т.В.

Дякую.  Тарас Кутовий, фракція…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене не працює…

 

КУТОВИЙ Т.В. Прошу  не забирати мій час. Тарас Кутовий, фракція "УДАР Віталія Кличка", Полтавська область, 151 округ.

Я хочу трошки звернути увагу на те, яким чином взагалі виник цей закон, яке було в нього продовження і  до чого ми прийшли зараз. Цей закон був прийнятий на передодні виборів, відповідно він потім був заветований Президентом. Після чого Кабінет Міністрів прийняв рішення про встановлення мінімальної ціни на рівні 2.20  молока для України.

Сьогодні ми повинні говорити про те, чому ми як партія "УДАР" сьогодні говоримо про це питання, тому що виробництво молока з часу  незалежності впало в два рази,  з 24 мільйонів до 11. Це питання є надзвичайно важливим, але воно недопрацьоване. І ми проти того, щоб молоко було в переліку цінового регулювання відповідним чином. Дякую.

 

КАЛЕТНІК Г.М. Тарас Вікторович, я дякую, це наступний буде  законопроект, не законопроект, а закон, це Закон про Аграрний фонд. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондаренко, "Батьківщина". Ганно Миколаївно, записуватися треба, я не можу дати. Ви не записані. З мотивів я дам зараз.

Бондаренко, "Батьківщина". Це вже останнє запитання…

 

16:29:13

БОНДАРЕНКО В.Д.

Шановний доповідачу! В мене одне просте запитання. Кожного разу коли ми стикаємося з документами, які подає Президент стосовно вето або незгоди з якимись позиціями, ми помічаємо, що корупційні схеми діють. І є дуже багато народних депутатів, а також урядовців, які  просувають свої лобістські інтереси. Чи немає у вас бажання внести пропозиції про порушення  кримінальної справи однієї або  декількох для початку з приводу протягування спочатку корупційних законів, а потім через подолання вето або через відхилення законів повернення всього до статусу-кво. Я думаю, такі кримінальні справи були б корисні.

 

КАЛЕТНІК Г.М. Щиро дякую, колего, але це   не предмет відання нашого  комітету. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сідайте, спасибі.

Переходимо до прийняття рішення. Згідно з частиною першою статті 135 Регламенту ставлю на голосування пропозицію про відхилення в цілому Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

Прошу народних депутатів голосувати. Прошу голосувати.

 

16:30:53

За-206

Проти – 2, утрималося – 80, не голосували –   96, всього –   384.

Ставлю на голосування подолати вето Президента України по цьому закону. Прошу голосувати.

 

16:31:32

За-9

Проти – 55, утрималося –  161, не голосували – 151, всього –  376.

По фракціях: Партія регіонів – 8, "Батьківщина" – 1, "УДАР Віталія Кличка" – 0, "Свобода" – 0, Компартія – 0, позафракційні – 0.

Закон відхилено.

Розглядається Закон України "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо регулювання закупівельних цін на молоко" з пропозиціями Президента України від 03.07.2012  року. Доповідає представник президента України  в Верховній Раді Мірошниченко Юрій Романович.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Дякую, Володимире Васильовичу! Ви знаєте, я повернусь до минулого голосування, так мені прикро було, коли ми всі говорили про недосконалість закону, але продовжуємо все ж таки виходити в мотиваціях голосування із своїх політичних вподобань або упередженостей.

Шановні колеги, йдеться про громадян України. Закон ми підписуємо або ухвалюємо не через власні амбіції, а в інтересах громадян. Тому запрошую наших колег з усіх фракцій, які дуже принципово ставляться  до питань нашої сумлінності, теж виходити сумлінно, відповідно до нашої присяги, під час кожного з голосувань. Дякую за увагу.

Шановні виборці, шановні колеги, прийнятий Верховною Радою 7 червня 2012 року Закон про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо регулювання закупівельних цін на молоко) (реєстраційний номер 0981) не може бути підписаний Президентом України з таких причин.

Главою держави не підтримується пропозиція щодо, по-перше, віднесення молока сирого та молочних продуктів до переліку об'єктів державного цінового регулювання. Згідно закону, Агарний фонд буде зобов'язаний щорічно закуповувати майже два мільйони тонн, наголошую, усіх без винятку видів молочних продуктів. Зважаючи на обмеженість строку їх зберігання, неможливо забезпечити інтервенції цих продуктів через Аграрну біржу.

Крім того, додаткових видатків держаного бюджету потребуватиме закупівля. Зберігання та транспортування даної продукції. Це призведе до зростання як оптових, так і роздрібних цін на молоко і молочні продукти. Крім того, досить дискусійним є питання встановлення для підприємств, які здійснюють заготівельну діяльність, строку проведення розрахунків із постачальниками не більше семи банківських днів із дня отримання продукції. Це може призвести до значного погіршення платіжного балансу переробних підприємств, оскільки технологічні умови виробництва окремих видів продукції, наприклад сирів, потребують певного часу для набуття товарності. Це створює ризик вимивання обігових коштів підприємств, зменшення виробництва продукції внаслідок скорочення обсягів закупівлі сировини і зменшення таких строків і обсягів, що призведе до зниження закупівельних цін на молоко та спричинить підвищення цін на продукцію у роздрібній мережі.

У Президента є ще цілий ряд зауважень до цього закону, які не можна виправити шляхом доопрацювання в сесійній залі. Саме тому, розуміючи і підтримуючи стурбованість народних депутатів і резонансність цієї проблеми, Президент пропонує відхилити цей закон, не ухиляючись від аналізу цієї проблеми.

Тому, шановні колеги, якщо це буде рішення сьогодні ухвалено, а саме підтримано позицію Президента щодо відхилення закону, у нас розкриються законодавчі можливості для врегулювання цього питання. Дякую за увагу. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є питання у депутатів? Є. Прошу записатися. 5 хвилин на питання.

Яворівський, фракція "Батьківщина".

 

16:36:17

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Я передаю слово колезі по фракції "Батьківщина" Кравчуку Василеві, який у цьому питанні здорово тямить.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кравчуку, народному депутату.

 

16:36:28

КРАВЧУК В.П.

Дякую, Володимир Олександрович.

Я хочу звернутися до селян, для яких виробництво молока є, мабуть, на сьогодні єдиним джерелом доходів. Всі перед виборами обіцяли, особливо влада, що прийме закон, і проголосували перед виборами закон про те, що уже буде зафіксована ціна на молоко. Обіцяли, коли їздили мажоритарщики кругом, що буде ціна на молоко і селяни вже заживуть краще. Але вибори пройшли, і всі проблеми селян знову стали не потрібні ні уряду, ні Президенту. Президент побачив, що немає бюджетних коштів, як сказав Юрій; Президент побачив, що мало 7 днів для розрахунку, що це призведе до вимивання коштів переробних підприємств. Ніхто про село не дбає.

Тому я прошу подолати вето. У разі неподолання передати його на доопрацювання в комітет.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання яке у вас?

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Дякую за запитання.  А фактично це був коментар.

Шановні колеги, я звертаю вашу  увагу на позицію Президента. Вона полягає у тому, що він поділяє стурбованість багатьох, у тому числі і народних депутатів, які представляють наші регіони, які пройшли мажоритарні вибори, які знають наскільки в сільській місцевості це питання є резонансним. Але, скажімо, ті норм, які тут є, вони не можуть бути локально виправлені, вони мають бути комплексно урегульовані.

Ну, скажімо, я вже наводив  приклад щодо нашого… норми нашої, яку ми передбачили, щоби  Аграрна біржа закуповувала і Аграрний фонд закуповував всі види  молочних продуктів і потім робив інтервенції. Це неможливо.

Президент звертає увагу на недоліки закону. Президент говорить, що найкраще, враховуючи  наш Регламент (це вже я від себе додаю), підготувати  цілісний і комплексний закон, який би враховував, з одного боку, курс на реформування і дерегуляцію в економічній сфері, але, з іншого боку, гарантував нашим селянам  отримання коштів, про що дуже часто йдеться, бо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, об'єднання "Свобода", Кайда, народний депутат.

 

16:38:48

КАЙДА О.П.

Дякую.  Прошу передати слово заступнику голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Ігорю Сабію.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Передать слово.

 

16:39:00

САБІЙ І.М.

Ігор Сабій, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", виборчий округ номер 189. (Шум у залі)

 Всеукраїнське об'єднання "Свобода" три роки проводило протестні акції за підняття цін на  молоко. (Шум у залі) Власне, прийняття цього закону було зумовлено всеукраїнською акцією бойкоту молочної мафії.

На цьому закону Партія регіонів дуже добре пропарилася, розказувала, як вона підтримує українських селян, коли сама, приймаючи завідомо не зовсім добрий закон. Коли піар пройшов, 4 липня під шумок, коли прийнятий був закон про мови, Президент ветував цей закон. (Шум у залі)

 У мене виникає питання: коли Партія регіонів перестане брехати і нарешті хоч якусь підтримку селянам надасть?  Тому що це все є брехня і підлий піар.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Це був, звичайно, коментар, але  я можу сприйняти його і як певне  запитання.

Але я наголошую і звертаю вашу увагу, шановні колеги, що я доповідаю не позицію Партії регіонів, яку ви щойно зараз звинуватили,  а я  доповідаю позицію Президента  України, який наводить  аргументи виключно, де йдеться про порушення прав  наших громадян.

З одного боку, ми говоримо про необхідність  забезпечити можливість селян  реалізовувати своє молоко, свою продукцію; з іншого боку, ми у законі не даємо  механізми, які би забезпечили  роботу цієї сфери.

Саме тому не йдеться зараз про звинувачення, а йдеться про те, щоби ми з вами ухвалювали якісні закони. І у тих колег, в яких є застереження або пропозиції, або є бажання взяти участь у законотворчій роботі, таке право виникає з моменту, як ми підтримаємо  вето Президента. Тоді у нас виникає право законодавчої ініціативи. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

Останнє запитання. Фракція "Батьківщина", Чорноволенко. У нас хвилина соталась, більше не буде.

 

16:41:11

ЧОРНОВОЛЕНКО О.В.

Прошу передати слово Івану Кириленко і не робити зауваження депутатам.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Івану Кириленко слово.

 

16:41:19

КИРИЛЕНКО І.Г.

Шановний Юрій Романовичу, а як ви віднесетесь до таких  фактів. Поголів'я корів в Україні упало до критичної межі. Селяни з відчаю вирізають вже останнє. Не забудьте, що 82 відсотка молока – це господарство населення. Це перше.

Починаючи з позаминулого  року  імпорт  молочних продуктів сягнув 250 мільйонів доларів. Нам що валюту нема куди дівати? Імпортуємо молочних продуктів.

Третє. Свавілля переробників  і торгівлі, ви бачили самі, що робиться.

Четверте. Скасували пільгу, яка існувала 10 років   по ПДВ на молочну продукцію. Ціни ще більше впали.

Ви говорите,  Аграрний фонд не має права закуповувати молочну продукцію. Державний резерв 5 років тому закуповував  масло, у період масового виробництва молока.

Юрій Романович, потрібен  цей закон, ми будемо долати вето.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Дякую, Іване Григоровичу.

Я знаю вас як справді одного з найкращих фахівців в аграрному секторі. І дуже вам вдячний за ваші ініціативи, за ваші пропозиції, які ви вносите фахово і професійно. Але хочу звернути вашу увагу, і напевно, ви погодитесь, що цей закон не є досконалим. І запрошую вас вже як фахівця, дійсно фахівця в цій сфері, залучитися до активної нормотворчості, коли йтиметься про підготовку нового проекту закону. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте.

Слово надається голові Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Калетніку Григорію Миколайовичу. Прошу.

 

16:43:07

КАЛЕТНІК Г.М.

Шановний Володимире Васильовичу! Шановні колеги народні депутати! Також 10 січня 2013 року на засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин було розглянуто даний закон з пропозиціями Президента України.

Нагадаю, що метою цього закону було удосконалення механізму державної підтримки агропромислового комплексу для забезпечення доступу до товарів молочної групи усіх верств населення, незалежно від рівня їхніх грошових доходів.

Пропонувалось, перше, віднести молоко сире та молочні продукти до об'єктів цінового регулювання, що дало б законодавчо закріплений механізм контролю. І такі норми є в державах Євросоюзу.

Друге. Заборонити заготівлю молока без належно оформлених документів. Обмежити діяльність посередницьких структур, які невиправдано збільшують ціну молока та молочних продуктів.

Отже, розглянувши причини, які були наведені у вето, члени комітету не прийшли однозначного підсумку, цілковито поділяючи побоювання щодо загроз, пов'язаних з формуванням Аграрним фондом державного інтервенційного  фонду стосовно молока та молочних продуктів, деякі його зауваження викликали гарячу дискусію.

Маючи різні політичні вподобання, всі члени комітету дійшли згоди, що ринок молока і молочних продуктів потребує державного втручання. Ринку потрібен закон, який чітко унормував би роботу ланцюга "виробник-посередник-переробник-торгівельна мережа", бо як показує практика, лише дві ланки, які нічого не виробляють, працюють з позитивним сальдо, а саме: посередник і торгівельна мережа.

Щоб Аграрний фонд був установою, яка робить фінансово-товарні інтервенції на внутрішньому ринку, тобто скуповує або реалізовує надлишки, не є предметом регулювання цього закону. Проте, відсутність державного контролю в цій галузі призвели до створення цілого клану спекулянтів, які регулюють закупівельні ціни, знижують їх настільки, що селянам стає невигідно утримувати корів, і щорічно в Україні  вирізається 70-80 тисяч корів або 200 в день.

З метою виправлення цієї ситуації ми наполягаємо на встановленні заборони підприємствам оптової і роздрібної торгівлі, переробним підприємствам, заготівельним підприємствам та організаціям, які здійснюють заготівельну діяльність, закуповувати молоко та молочні продукти у постачальників без укладених у письмовій формі договорів.

Отже, підводячи підсумок, враховуючи неоднозначну позицію членів комітету, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України визначитися щодо остаточного рішення з даного питання у Верховній Раді. І як автор цього законопроекту просив би, шановний Володимире Васильовичу, в разі ненабрання 226 голосів щодо відхилення цього закону поставити другим питанням на голосування щодо повернення цього закону в комітет на доопрацювання. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання є в депутатів? Прошу записатися, 5 хвилин.

Об'єднання "Свобода", Кайда.

 

16:46:54

КАЙДА О.П.

Дякую. Прошу передати слово заступнику голови профільного комітету Ігорю Сабію.

 

16:47:05

САБІЙ І.М.

Ігор Сабій, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", округ номер 189. Григорію Миколайовичу, мене дуже цікавить, ви все так дуже гарно сказали. Чому на попередньому розгляді законопроекту, коли він  приймався, не було це все враховано? Чи це було спеціально зроблено, чи знову ж таки був дешевий популізм?

Ми вважаємо, що обов'язково треба повернутися і доопрацювати цей законопроект для того, щоби селяни нарешті отримували державну підтримку від, хоча би мінімальну державну підтримку від держави. Щоби були знищені корупційні схеми і постійні монопольні змови серед переробників щодо ціни на молоко. Мають бути знищені оці всі посередницькі схеми. І мають бути все-таки передбачені договори. І передбачено, що дотація має йти не великим товаровиробникам, а безпосередньо людям, селянам.

Дякую. Слава Україні!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фракція "Батьківщина", Кириленко.

 

16:48:05

КИРИЛЕНКО І.Г.

Прошу передати слово Миколі Томенку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Томенко, прошу.

 

16:48:10

ТОМЕНКО М.В.

Шановні колеги, я хочу не до голови комітету і не до автора законопроекту, а звернутися зараз до депутатів-мільярдерів і мільйонерів мажоритарників, які їздили по українських селах, плакали гіркими словами, клали руку на серце і казали: "Шановні українські селяни, ми оце до вас приїхали, щоби поклястися від імені Президента з Партії регіонів, що з даного моменту як ви за нас проголосуєте, ми почнемо захищати вас бідних, нещасних, кинутих на призволяще".

Я був на десятках таких зустрічах, коли тут представники Партії регіонів говорили, що нарешті будуть допомагати українському селу. Що молоко буде закуповуватися не  дешевше як вода, а буде закуповуватися по цінах, яких заслуговує робота українського селянина.

І от український селянин дочекався одне з перших рішень Президент ветує  абсолютно очевидний правильний закон на підтримку українського села. Ми вимагаємо голосувати…  (Оплески)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 Є питання? Відповідайте.

 

КАЛЕТНІК Г.М. Шановний Володимире Васильовичу, у першого виступаючого було запитання. Я хочу відповісти народному депутату Сабію про те, що, якщо буде прийняте рішення Верховною Радою, то тоді ми спільно зможемо врахувати  ті пропозиції, які є у вас, для того, щоб сформувати більш досконалий закон, який би міг влаштувати і всіх учасників цього важливого процесу, в тому числі міг би бути підтриманий Верховною Радою України. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Кутовий, фракція "УДАР Віталія Кличка".

 

16:50:04

КУТОВИЙ Т.В.

Дякую, пане Голово! Кутовий, фракція "УДАР Віталія Кличка", Полтавщина. В мене є питання до Григорія Миколайовича, яке полягає в тому, чи є вже зараз альтернативні якісь законопроекти до цього законопроекту, щоб ми їх розглянули в аграрному комітеті?

Але попередньо в мене питання було все-таки до Юрія з приводу з того, оскільки ми не можемо побачити Президента в парламенті, то було питання, взагалі може він за нього дасть відповідь. А чи справедливо, що сьогодні  гривня п'ятдесят селяни Полтавщини, Черкащини здають молоко і при цьому всьому воду купують по 9.60 в магазині? І чи повинна, на їхню думку, цина на молоко бути врегульованою сьогодні?

Ми абсолютно погоджуємось, що це не повинно бути предметом цінового регулювання і включати в себе корупційну схему, пов'язану з Аграрним фондом. Але ми всі сьогодні повинні думати про те, що сьогодні переважна більшість села живе з молока. Вони виховують і учать своїх дітей за ці гроші, вони живуть господарством і в них немає ніякої іншої роботи. Тому питання це надзвичайно важливе і ми вважаємо, що до нього треба повернутися.

 

КАЛЕТНІК Г.М. Шановний Тарас Вікторович, дякую за запитання. Так, зараз є зареєстрованих два законопроекти, які вже є в нашому комітеті, і вони найближчим часом на засіданні комітету будуть розглянуті. І в разі повернення цього законопроекту, всі ці три законопроекти можуть бути об'єднані і нами доопрацьовані для розгляду у Верховній Раді. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фракція "Батьківщина", Бригинець. Останнє питання.

 

16:51:42

БРИГИНЕЦЬ О.М.

Бригинець, фракція "Батьківщина". Прошу передати слово моєму колезі Миколі Кучеруку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу передати.

 

16:51:54

КУЧЕРУК М.Г.

Шановні колеги, я розумію, що для вас молоко неважливе, тому що ви не знаєте його ціни, тому що ви не знаєте ціни тієї селянської праці. Але я повністю підтримую наших колег, які дійсно говорять, що в селі, так як я сам мажоритарник, вони живуть тільки з того. Зараз  Президент говорить, що  вимиються обігові кошти переробних підприємств. Але вибачте, куди йдуть ті гроші, що ПДВ було від переробки молока? Чому їх зараз немає? Чому ви не збільшуєте хоча б на ту ціну для простих  селян? Чому немає відповіді?

Дорогі наші професіонали, ви саме головне візьміть і підтримайте…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідайте на питання.

 

КАЛЕТНІК Г.М. Дякую.   По суті, я так розумію, там у виступі була більше підтримка щодо необхідності врегулювання цього питання. І я щиро дякую колезі за те, що він це питання підтримує, що ми врахуємо і ваші  пропозиції при доопрацюванні в комітеті даних законопроектів. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

Переходимо до прийняття рішення. Згідно з частиною першою статті 135 Регламенту ставлю на голосування пропозицію про відхилення в цілому Закону  України "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо регулювання закупівельних цін на молоко. Прошу голосувати.

 

16:54:17

За-126

Проти – 113, утрималось – 36, не голосувало – 117. Всього –  392.

Керівник комітету вносив пропозицію направити цей закон в комітет на доопрацювання.

Володимир Михайлович, прошу.

 

16:54:47

ЛИТВИН В.М.

Шановний Володимир Васильович, шановні колеги! Питання таке: чи потрібен цей закон? Потрібен, але з доповненням, що він має бути більш жорстким, оскільки люди масово не отримують кошти за здане молоко, а за ці кошти вони повинні жити і виховувати дітей. І на всі звернення отримуємо відповідь: питання врегульовуйте в судах. Якщо йти за цією логікою, то потрібно, щоб люди отримували хліб, купували, автомобілі, продукти харчування, у тому числі, ті ж молочні з відстрочкою сплати на 7-10 днів.

Тому пропозиція така: розуміючи, що зараз буде закон відхилений, доручити комітету доопрацювати цей закон, внести його в новій редакції, і люди повинні отримувати кошти. Це – єдине, що вони мають для життя. Інакше такий закон буде прийнятий перед наступними виборами. І давайте не демонструвати тут цинізм і розповідати один одному казки. Перед виборами проголосували і заручилися підтримкою людей.

 

16:56:02

КАЛЕТНІК Г.М.

Дякую, Володимир Михайлович. І, шановний Володимир Васильович, я хотів би звернутися до колег. Ми ж розуміємо, що регламент є регламент. Якщо ми зараз поставимо на голосування подолання вето і не наберемо 300 голосів, закон буде відхилений і не попаде у комітет. Я прошу вас, давайте проголосуємо другу пропозицію, за повернення законопроекту на доопрацювання у комітет, це те, що сказали колеги. Його, дійсно, треба доопрацювати, це буде найкращий вихід. (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні депутати, ставлю на голосування по цьому закону подолати вето Президента України. Прошу голосувати.

 

16:57:09

За-133

Проти – 20, утрималося – 78, не голосувало – 159.

По мотивам голосування Ганна Герман, по мотивам.

 

16:57:24

ГЕРМАН Г.М.

Володимире Васильовичу, ми сьогодні зробили зараз дуже прикру річ, тому що замість того, щоб дбати про результат і дбати про селянина, і дослухатися до Прези.... (Шум у залі)  … до пропозицій про те, щоб закон цей скерувати на  доопрацювання в комітет, ми пішли шляхом, знаєте, тим, которым запропонувала опозиція і в результаті поховали цей закон і нашкодили селянам. Я пропоную повернутися до голосування і  скерувати цей закон на доопрацювання в комітет. Він дуже потрібен селу. Дякую. (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Мірошниченко, які пропозиції є? Прошу.

 

16:58:14

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Володимире Васильовичу, я знаходжусь в достатньо делікатній ситуації, як ви розумієте. З одного боку я маю чітку позицію Президента, яка полягає в тому, що нам необхідно підготувати системний новий законопроект. Тим більше, в комітеті вже є два законопроекти. Нічого суттєво не зміниться, якщо ми зараз підтримуємо пропозицію Президента і дамо можливість комітету, враховуючи ті норми, які були, хороші норми, які були вже в законопроекті, врахувати їх і підготувати системний закон. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По мотивам голосування Ляшко.

 

16:58:53

ЛЯШКО О.В.

Я звертаюсь до більшості, яка є в цьому залі. Кожен з вас, хто провалив цей закон, відповідальний за те, що наші селяни живуть жебраками. Я розумію, що для вас ціни на молоко, ви навіть не знаєте, яка ціна на молоко, сьогодні від гривні 50 на Полтавщині до двох гривень 20 копійок на Чернігівщині. За це молоко людям не платять місяцями, а в них це доходи від молока – єдиний дохід у сім'ї. я звертаюсь до депутатів, які з мільйонами, з машинами, з дачами: да подумайте ви, нарешті, про простих людей, завдяки яким ви отут всі сидите. Тому закон треба проголосувати: чи в новій редакції, чи на доопрацювання. Бо перед виборами всі людям казали, що думаєте про них, а після виборів усі забули. Мільйони українських селян зараз дивляться на вас і зневажають за ті рішення, які ви…

 

17:00:23

КИРИЛЕНКО І.Г.

Шановний Володимире Васильовичу, шановні колеги! Нічого не втрачено. Я прошу, Верховна Рада, виходимо з принципу, завжди права. І зараз наберемо 400 голосів в залі. Негайно відправити на доопрацювання в базовий комітет і через 2 тижні винести законопроект на голосування. Там три позиції поміняти всього-на-всього.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні депутати, я цю пропозицію ставлю на голосування: направити закон в комітет для доопрацювання. Ставлю на голосування.

 

17:01:09

За-285

Проти – 0. Утрималися – 31. Не голосували – 78. Всього – 394.

По фракціях, прошу. Партія регіонів – 158, "Батьківщина" – 79, "УДАР" Віталія Кличка" – 0, "Свобода" – 32, Компартія  України – 0, "Позафракційні" – 16. Рішення прийнято.

По мотивах голосування Симоненко.

 

17:01:47

СИМОНЕНКО П.М.

Симоненко, фракция коммунистов. То, что этот закон надо было принимать, это очевидно. Но я хочу обратить ваше внимание, шановні колеги, на те, що сьогодні реальна підтримка селянина тільки тоді буде повною, коли ми сьогодні  будемо жорстко контролювати ціни на нафтопродукти, які надходять  на українське село. Коли ми жорстко будемо контролювати ціни на мінеральні добрива, ціни на техніку і  таким чином будемо комплексно надавати допомогу селянину. Те, що він виживає, це результати 20-річної політики, знущання і знищення українського села. Іі ми радіємо від того, що сьогодні даємо право  вижити українському селянину?! А те, що сьогодні бібліотека знищується, немає лікарняних закладів, фельдшерсько-акушерську пункти, амбулаторії знищуються, хіба це не говорить про те, що треба у комплексі розглядати це питання. А  ми  ще з вами повинні не забути, що це обов'язково скористаються олігархи, підвищать ціни реалізації  на молочні продукти для населення України. Це обов'язково призведе до того, що значно будуть більш…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По мотивам голосування прошу.

 

17:03:31

КУТОВИЙ Т.В.

Шановні колеги, я хочу звернути увагу, що зараз ми проголосували і дуже важливо пояснити, чому партія "УДАР" утрималася.

Мої колеги, які підтримували цей законопроект… є новий законопроект, який регулює ціну на молоко, в якому є в авторах законопроекту і депутати від "Батьківщини", і депутати від "УДАРу", і депутати від "Свободи".  Коли ми повертаємося до цього законопроекту, ми повертаємося до моделі, де Аграрний фонд повинен інтервенціями підтримувати цю ціну. Ми знову повертаємося до корупційної схеми, яка не повинна працювати.

В попередньому році  регулювалася ціна на рівні 2.20 гривень за літр молока. До неї треба повернутися, додати до неї індексування на інфляцію і селяни будуть задоволені. Не треба повертатися до того, що знову не буде працювати і знову буде тримати в собі  корупційну складову. І саме в цьому є причини, чому ми  хочемо проголосувати новий абсолютно  закон, який буде захищати інтереси громадян, а не відстоювати корупційні схеми за ширмою інтересів селян. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми питання розглянули. Переходимо до питання – Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" з пропозиціями Президента України від 05.10.2012 року.

Мірошниченко Юрій Романович. Прошу.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Дякую, Володимире Васильовичу.

Шановні колеги, мені звичайно прикро, що ми трошки в емоціях розглядали попередній законопроект і не почули ні мої аргументи, ні ті аргументи, які щойно навів  Тарас Кутовий. Адже, якщо ми говоримо про якість законів, то нам нічого не шкодило ті ініціативи, які є,  вже зареєстровані у Верховній Раді, які  були хороші у цьому законі, а цей закон був непоганий у певній частині, але у певній частині він був дуже і дуже шкідливий. Саме на цьому наголосив Президент і ті виступаючі, які коментували цей закон. Бо у нас інколи виходить, що ми за благими намірами вистеляємо собі дорогу зовсім  в інше місце – у пекло.

Але разом з тим я абсолютно переконаний у кваліфікації наших колег з комітету, я думаю, що вони розберуться і ті благі наші наміри зможуть реалізувати у законодавчій ініціативі, яка буде  єдиною і буде подана до Верховної Ради.

Шановні виборці, шановні колеги! Прийнятий Верховною Радою 18 вересня  2012 року Закон "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" (реєстраційний номер 0990) не може бути підписаний Президентом України з таких причин.

По-перше, законом передбачається внести  зміни до Закону "Про охорону праці", замінивши слова: "центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці" словами :"Центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну політику    у сфері охорони праці". Таким чином центральний орган виконавчої влади  наділяється повноваженнями щодо здійснення нормотворчої діяльності та координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що не відповідає законам "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади".

Крім того, згідно    Закону "Про центральні органи виконавчої влади" центральним органом, який забезпечує формування  державної в одній чи  декількох, визначених Президентом України, сферах є міністерство, яке визначає пріоритетні напрями розвитку та забезпечує нормативно-правове регулювання.

По-друге. Поза увагою закону  залишилися чинні норми  Закону "Про охорону праці", в яких визначаються окремі повноваження органів державного нагляду за охороною праці  та органів виконавчої влади з нагляду  з нагляду за охороною праці, тобто у самому законі є суперечність  понять.

Відсутність  комплексного  вирішення питання щодо Державного управління охороною праці у частині  позначення  відповідних центральних органів виконавчої влади на практиці ускладнить належне регулювання у цій сфері. В зв'язку з цим Президент вніс певні поправки для покращення якості цього закону.

Але, шановні колеги, виникла дивна ситуація. У нас немає таблиці, тобто немає сформульованої комітетом поправки, за яку ми маємо голосувати. Тому мені дуже, напевно, складно буде вас запрошувати за несформульовану поправку. Тому пропоную перенести розгляд цього питання з проханням до комітету сформулювати цю поправку. І тоді вже ми будемо голосувати за неї в цій залі. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Запитання є до доповідача? Не бачу. Не бачу. Давайте підтримаємо і знімемо це питання, і направимо в комітет для доопрацювання.

Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Я вам зараз надам по мотивам.

 

17:08:26

За-161

Прошу, керівник комітету, Цибенко Петро Степанович.

 

17:08:37

ЦИБЕНКО П.С.

Дякую. Шановні колеги! Шановні громадяни України! Ну, я думаю, що правильно сталося, що не набрала ця пропозиція необхідну кількість голосів, і ось чому. Справа полягає трошки в іншому. Та проблема, яка існувала в Законі про оплату праці, а вона справді існувала і її намагалися врегулювати законопроектом номер 0990. Вона вже врегульована іншим законодавчим актом.

А відтак цей документ просто треба відхиляти. Вона була. Але вона врегульована іншим законодавчим актом. Тобто на сьогоднішній момент її немає. І законопроект цей треба справді відхиляти. От, про що йде мова.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію Романовичу, прошу.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Шановні колеги! Я доповідаю вето Президента. На жаль, я хочу вам нагадати, що вже пройшло кілька пленарних тижнів з початку роботи Верховної Ради  сьомого скликання, і фактично в кожному пленарному тижні було передбачено розгляд вето Президента. Я не заперечую проти тих аргументів, які наведені нашим колегою Цибенком, але я думаю, що його цю пропозицію має коментувати комітет, адже профільний комітет розглядав це питання. І якщо він надасть нам об'єктивну інформацію, що це питання вже врегульовано, і просто ми пізно розглядаємо вето Президента, то не буде проблеми, якщо ми відхилимо цей закон. Президент  не буде заперечувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розенко, фракція Віталія Кличка.

 

17:10:16

РОЗЕНКО П.В.

Павло Розенко, фракція Віталія Кличка. Юрію Романовичу, я звертаюся до вас. Те, що тільки що сказав Петро Степанович, це є власне позицією Комітету з питань соціальної політики. І цей законопроект, і вето Президента  втратили будь-який зміст. Тому що, справді, попередня Верховна Рада, ще не наша Верховна Рада, врахувала ці всі пропозиції в інших законопроектах, які Президентом   підписано. Тому не треба нічого вигадувати.

Зараз ідемо по процедурі. Ставимо на голосування вето Президента. Відхиляємо цей законопроект, і нічого страшного в країні не трапиться, а навпаки ми скасуємо рішення, яке вже втратило і актуальність, і будь-який зміст.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.  Дякую за коментар. Але, шановні колеги, з етичних міркувань ви розумієте, що представник Президента  не може доповідати позицію комітету. Саме тому я доповів вам ті аргументи, які були наведені Президентом   України на момент, коли він отримав цей законопроект, він повернув законопроект із зауваженням до Верховної Ради, але Верховна Рада прийняла інший законопроект. Я думаю, зараз ми вислухаємо доповідь голови комітету або представника комітету і ухвалимо рішення. Я ще раз наголошую, Президент  не буде заперечувати, якщо в такий спосіб ми розв'яжемо цю проблему. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, сідайте. Петро Степановичу, прошу.

 

17:11:51

ЦИБЕНКО П.С.

Шановні колеги, шановні громадяни України! Відповідно до статті  133 Регламенту Верховної Ради  України  та доручення Голови Верховної Ради України. Комітет  з питань соціальної політики та праці розглянув пропозиції Президента України до Закону України про внесення змін до Закону України про охорону праці (реєстраційний номер 0990).

Повідомляємо, що зазначеним законом передбачається розмежування повноважень в галузі охорони праці між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони праці. 5 жовтня 2012 року закон був повернутий з пропозиціями Президента.

На думку Президента України, прийнятий Верховною Радою України 18 вересня 2012 року Закон України про внесення змін до Закону України "Про охорону праці", не може бути підписаний через те, що його положення не відповідають Законам України "Про Кабінет Міністрів України"   та "Про центральні органи виконавчої влади".

Це стосується, зокрема, змін до абзаців четвертого та п'ятого статті 33 Закону України "Про охорону праці", якими центральний орган виконавчої влади, що організовує державну політику у сфері охорони праці наділяється повноваженнями щодо здійснення нормотворчої діяльності: розмежування та затвердження правил, норм, положень, інструкцій та інших нормативно-правових актів з охорони праці або змін до них, координація роботи міністерств, інших органів центральної влади.

Проте у зв'язку із прийняттям Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких  спрямовується та координується через відповідальність міністерств від 16 жовтня 2012 року (№5459). До речі, автором якого був Юрій Романович Мірошниченко. Це питання було вже врегульовано.

Іншими словами, проблема справді існувала на той момент, коли цей закон приймався. Але уже після накладання  вето Президента, було прийнято інший закон, який цю проблему врегулював. Виходячи з цього, комітет на своєму засіданні, розглянувши цю ситуацію, прийняв рішення про відхилення закону 0990. В цьому суть проблеми. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

Переходимо до прийняття рішення. Згідно з частиною першою статті 135 Регламенту ставлю на голосування пропозицію про відхилення в цілому Закону України про внесення змін до Закону України про охорону праці. Прошу голосувати.

 

17:15:21

За-153

Проти – 19. Утрималося – 95. Не голосувало – 120. Всього –  387.

По фракціях. Партія регіонів – 145, "Батьківщина" – 1,  "УДАР Віталія Кличка" – 1, "Свобода" – 0, Компартія – 0, позафракційні – 6.

Будемо розглядати подолання вето? Ставлю на голосування по цьому закону на подолання вето Президента України. Прошу голосувати.

 

17:16:13

За-58

Проти – 39. Утрималися – 121. Не голосувало 167.

Закон відхилено.

Розглядається Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій" з пропозиціями Президента України від 02.11.2012 року.

Представник Президента Юрій Романович Мірошниченко.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Дякую, Володимиру Васильовичу.

Шановні виборці, шановні колеги, прийнята Верховною Радою 16 жовтня 2012 року Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень  у використанні  допоміжних репродуктивних технологій" (реєстраційний номер 0989) не може бути підписаний Президентом України з таких причин.

По-перше, законом передбачається внести зміни до основ законодавства України про охорону здоров'я щодо врегулювання питань, пов’язаних із  застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. При цьому вживаються такі поняття як: "замінна сурогатна матір", "генетичний зв'язок дитини із замінною сурогатною матір'ю", "метод замінного   сурогатного материнства", "допоміжні репродуктивні  технології". Однак визначення наведених понять ні закон, ні чинні норми основ законодавства про  охорону здоров'я не містять.

По-друге, законом передбачається, що порядок вирішення питання застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо жінки, вік якої перевищує 51 рік, а також порядок їх застосування та перелік документів, які подаються особами для  їх застосування, встановлюється Кабінетом Міністрів. Водночас, чинною редакцією основ законодавства про охорону здоров'я застосування штучного запліднення здійснюється в порядку,  встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Таким чином створюється внутрішня конкуренція між нормами однієї статті щодо суб’єкта, який установлює порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій. І тому ми маємо суперечність: один закон буде говорити, що це має робити Кабінет Міністрів, а інший закон буде  стверджувати, що це має робити профільне міністерство.

По-третє, закон не визначає перелік обставин, за яких жінці протипоказано застосування таких технологій, та вік жінки, з якого до неї можна застосовувати такі допоміжні репродуктивні технології. Такий підхід не відповідає принципам визначеності і не двозначності правових норм. Наслідком цього може бути не однакове застосування відповідних норм та необмеженість їх трактування.

В зв’язку з цим, шановні колеги, прошу підтримати пропозицію Президента України  щодо  відхилення цього закону. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання є в депутатів? Немає?

Сідайте, спасибі.

Для співдоповіді  слово надається голові підкомітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Жук Миколі Васильовичу. Прошу.

 

17:19:39

ЖУК М.В.

Дякую, шановний Володимир Васильович. Микола Жук, фракція Партії регіонів, 129 виборчий  округ, Миколаївська область.

Шановні колеги, дозвольте мені озвучити рішення нашого профільного комітету. Метою Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження використання допоміжних репродуктивних технологій є захист прав дітей шляхом законодавчого запровадження обмежень застосування допоміжних репродуктивних технологій, в тому числі, при використанні результатів цих технологій іноземними громадянами.

16 жовтня Верховна Рада України розглянула законопроект у другому читанні та прийняла його в цілому. 2 листопада 2012 року Президент України повернув Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження у використанні допоміжних репродуктивних технологій з пропозицією відхилити його. Президент вважає, що  закон може призвести до порушення прав і свобод громадян, стосовно яких застосовуються допоміжні репродуктивні технології, а тому закон не може бути підтриманий.

Головне науково-експертне управління вважає пропозицію Президента слушною, але зважаючи на важливість питання щодо послання заходів із захисту прав дітей, народжених у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, на вирішення якого спрямований цей закон, пропонує не відхиляти його, а доопрацювати з урахуванням зауважень глави держави.

Комітет вважає недоцільним  відхилення зазначеного закону, оскільки введення запровадження обмежень прав жінок на використання допоміжних репродуктивних технологій спрямоване на захист її здоров'я і, насамперед, на захист прав дитини народитися здоровою та отримати батьків, які зможуть її виховувати.

Крім того, заборона застосування допоміжних репродуктивних технологій методом замінного сурогатного материнства для громадян країни, в яких такий метод заборонений законом, викликано тим, що діти, народжені в результаті використання зазначених технологій опиняються за межами правового поля як України, так і країн своїх батьків.

Тому комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді  України направити зазначений закон з пропозиціями  Президента України на доопрацювання до Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання є до доповідача? Немає. Є, прошу Ганна Миколаївна.

 

17:22:10

ГЕРМАН Г.М.

Шановний доповідачу, скажіть, будь ласка, чи при підготовці таких законопроектів враховується думка церкви і релігійних організацій? І чи можемо ми, якщо не враховується, запровадити в цьому парламенті таку практику, щоб міжфракційне об'єднання з розширення і захисту свободи сумління могло виступати як експерт у даній ситуації? Оскільки думка церкви і  релігійних організацій в цьому питанні є дуже важливою. Дякую.

 

ЖУК М.В. Дякую за запитання. Дякую за запитання.

 Дійсно, те, що ви сказали як раз обговорювалося на нашому комітеті і всі фахівці, в тому числі громадські організації, які були присутні на засіданні комітету, сказали, що потрібно саме доопрацювати, потому що є дуже багато зауважень в цьому законопроекті. Тому ми обов'язково також врахуємо, якщо буде підтримано депутатами Верховної Ради.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, дякую.

Переходимо до прийняття рішення. Згідно з частиною першою статті 135 Регламенту ставлю на голосування пропозицію про відхилення в цілому Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень використання допоміжних репродуктивних технологій". Прошу голосувати.

 

17:23:59

За-152

Проти – нуль, утрималося – 122, не голосувало – 110, всього – 384.

Ставлю на голосування: подолати вето Президента  України по цьому закону. Прошу голосувати.

 

17:24:34

За-67

Проти - 35, утрималися – 130, не голосували – 153, всього – 385.

Закон відхилено.

Вноситься пропозиція: третє рішення спробувати. Направити цей закон в комітет на доопрацювання. Прошу голосувати.

 

17:25:36

За-76

Проти – 7, утрималися – 125, не голосували – 177.

Рішення не прийнято.

По фракціях. Закон відхилено. Партія регіонів – 9, "Батьківщина" – 6, "УДАР" Віталія Кличка" – 26, "Свобода" – 32, Компартія – 0, "Позафракційні" – 3.

Переходимо до питання: проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів антиконституційного перегляду волевиявлення Українського народу на парламентських виборах 2012 року. Комітет це питання не розглядав. Реєстраційний номер 2568.

Які будуть пропозиції? Анна Миколаївна Герман.

 

17:26:44

ГЕРМАН Г.М.

Шановний пане Голово! У самій назві цього документа вже закладені висновки. Якщо це слідча комісія, то вона повинна спочатку зробити розслідування, а пізніше подати висновки. В самій назві проекту документа вже закладені висновки, так як за більшовиків: вже наперед відомо висновки цієї комісії.

Я проти того, щоб взагалі з такою назвою документ розглядався в цьому залі.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу записатися для обговорення цього питання. Прошу записатися. Немілостівий, фракція "Батьківщина".

 

17:27:39

НЕМІЛОСТІВИЙ В.О.

Прошу передати слово Яценюку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Передаємо слово Яценюку.

 

17:27:49

ЯЦЕНЮК А.П.

Шановний Володимир Васильович, я хотів би нагадати про те, що парламент проголосував розклад на цей тиждень, відповідно до якого в розклад було включено прийняття двох постанов Верховної Ради України щодо створення слідчих комісій.

Перша постанова щодо створення слідчої комісії про фальшування виборів у 2012 році та незаконне позбавлення мандатів окремих народних депутатів України.

У тому випадку, якщо наші політичні  опоненти не підтримують те, що треба боротися за чесне волевиявлення українців, вони можуть не голосувати за цю постанову, не дивлячись на те, що Президент України, який є лідером їхньої партії на весь світ пообіцяв , що він розбереться з тими зловживаннями…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте закінчити.  

 

17:28:51

ЯЦЕНЮК А.П.

…з тими зловживаннями, які були на виборах та після цих виборів.

Друга постанова  стосувалася того, що в приміщенні парламенту знаходяться два громадянина України, які без законних на те підстав користуються правом народного депутата України і які не прийняли присягу   народного депутата України, це громадяни Тобалови, які були відсутні. І тому  треба привести  до присяги нових народних депутатів України, а для цього нам треба, щоб слідча комісія  встановила факт  відсутності цих депутатів у парламентській залі, передала матеріали до Центральної виборчої комісії, щоб у парламенті з'явилося два правомочних депутат.

Тому  розглядаємо питання, як по  правопорушенням на виборах,  так і ТСК по Табаловим, і це включено до розкладу, і це було нами домовлено. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

Симоненко, фракція Компартії України. За ним….

 

17:29:53

СИМОНЕНКО П.М.

Симоненко, фракция Компартии.  Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание на то, что это решение,  о создании комиссии,  не решит главный вопрос, не решит вопрос, как отстранить олигархический капитал  от участия в выборах, которые изначально  ставят  задачу фальсификации выборов, и ни о какой демократии там речь не идет.

Очень меня удивляет, как разрешат вопрос честного волеизъявления, у становления честного волеизъявления, те, кто подает эти проекты, при этом в партийные списки  своих  партий включали за миллионы долларов. И сегодня сидят депутаты те, которые покупали эти места у этих так называемых лидеров.    Поэтому вопрос сегодня состоит совершенно в другом, надо менять политическую систему, надо менять подходы, которые бы не дали   возможность сегодня олигархическому капиталу реально управлять этим процессом и лишать народа выбора реального.

И еще один момент. Я еще подтверждаю, что фракция коммунистов  требует сейчас отмены пенсионной реформы, отмены медицинской реформы и выплаты заработной платы, которая задержана и таким образом…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Партія регіонів, Герман Ганна Миколаївна.

 

17:31:05

ГЕРМАН Г.М.

Шановні друзі, ми зауважили, що, як тільки в залі лунає слово "вибори", опозиція дуже активізується. Менш активна опозиція, коли йдеться про інтереси народу.

І я хотіла би звернутися до  лідера фракції "Батьківщина" і сказати йому про те, що, очевидно, він  слухає неуважно, бо йдеться не про те, що не розглядати суті питання, йдеться про те, щоб коректно сформулювати   назву проект у самого документу, в якому не повинно  бути наперед закладених висновків роботи слідчої комісії. Треба працювати коректно, без зайвих емоцій, Арсеній Петрович, спокійно і справедливо. І все буде добре.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Черняков, об'єднання "Свобода".

 

17:31:58

ЧЕРНЯКОВ В.В.

Прошу передати слово Ігорю Швайці.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу передати.

 

17:32:06

ШВАЙКА І.О.

Ігор Швайка, депутатська фракція Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Товариство, на цей час створення такої тимчасової слідчої комісії є обґрунтованим, (Шум у залі) необхідним і на разі по суті єдиним, яке з моменту закінчення виборів дасть нам можливість, по-перше, назвати, а по-друге, перейти до покарання фальсифікаторів. (Шум у залі)

 Особливо важливим є це в контексті того, що я сьогодні одержав відкритий лист від працівників Луганської обласної державної телерадіокомпанії, в якому вони зазначають на чисельні порушення з боку Єфремова, Родіона Мірошника, які просто розтоптали свободу слова навіть в тих регіонах, які вважали своїми підконтрольними. Сьогодні створення такої тимчасової слідчої комісії, це нагальна потреба часу і можливість привести до покарання тих фальсифікаторів, які хочуть заховатися закінченням проблеми виборів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фракція "УДАР" Віталія Кличка", Розенко.

 

17:33:24

РОЗЕНКО П.В.

Павло Розенко, "УДАР". Прошу передати слово Сергію Капліну.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Каплін, прошу.

 

17:33:32

КАПЛІН С.М.

Це питання є надзвичайно важливе і повинно розглядатися в цьому залі. Насправді Табалови не складали ніякої присяги українському народові. Вони склали таємну присягу шайці, яка називається більшістю. Політичній шайці і особисто Президенту.

Величезна кількість українців не має права відвідувати міські ради. Її викидають з кабінетів чиновників. А тут якісь два начебто депутати…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відключили мікрофон, я ще раз кажу. Ви слідкуйте за порядку денним, це зовсім друге питання і друга комісія. Я надам вам слово пізніше. Домовилися? Давайте, щоб по темі все воно було, як положено.

Я прошу… Ганна Миколаївна Герман висказала свої пропозиції. Я прошу, Арсеній Петрович Яценюк, я прошу. Ви – автор.

 

17:34:38

ЯЦЕНЮК А.П.

Шановний Володимире Васильовичу, не дивлячись на те, що в з Партії регіонів, але на вашу пропозицію, я ще можу відреагувати. Якщо ви готові голосувати за цю постанову, і ви сказали про те, що вам в око колить назва постанови в частині того, що тут включено: фактів антиконституційного перегляду волевиявлення.

Я вам тоді пропоную як компроміс: прибираємо слово "антиконституційного перегляду", пишемо "незаконного перегляду". І таким чином нам не так важливо, яка назва, а важливо, щоб комісія почала працювати, і щоб наші зобов'язання перед народом України та перед міжнародною спільнотою щодо установленості справедливості у виборчому процесі були виконані.

Тому давайте за таких обставин підемо голосувати. Випускайте мене на трибуну, буду доповідати. (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З питань розслідування фактів перегляду…  антиконституційного убрали?

Ганна Герман, прошу.

 

17:35:52

ГЕРМАН Г.М.

Шановний пане Голово, треба прибрати взагалі будь-яке визначення і лишити лише слово "перегляду", а слідча комісія дасть відповідь на питання: чи був це законний, чи антизаконний перегляд; чи антиконституційний, чи антиконституційний. Не треба наперед давати визначення ще до початку роботи слідчої комісії. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, яка пропозиція, бо я не чую тут нічого?

Є пропозиція визначитись по скороченій процедурі розглядаємо це питання? По скороченій. Ставлю на голосування. Прошу депутатів підготуватися. Пропозиція розглянути це питання по скороченій процедурі. Прошу голосувати.

 

17:37:32

За-156

Проти - 114, утрималось – 10, не голосувало – 108. Всього – 388.

Рішення прийнято.

Арсеній Петрович Яценюк. Прошу доповідати. По скороченій процедурі. Прошу.

 

17:39:33

ЯЦЕНЮК А.П.

Капліну дайте слово, якщо можна. Каплін просив слово, нехай виступить, а потім я виступлю. Ну, просив чоловік, одну хвилину. Вони просили, щоб ви їм дали слово. (Шум у залі)

 Каплін, ідіть сюди, замість мене виступите 30 секунд, а потім я після вас. (Шум у залі)

 

КАПЛІН С.М.

Пане спікеру, я хотів би закінчити і нагадати вам, що ви не являєтесь директор Верховної Ради, ви такий самий депутат, такий самий громадянин, як і всі ми. І я хотів би закінчити. Табалови не складали присяги українському народові, вони склали присягу Януковичу і більшості. Перше.

Друге…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мікрофон. Я прошу, доповідайте по закону.

 

ЯЦЕНЮК А.П.  Шановні члени парламенту! В Україні відбулися парламентські вибори і в цих парламентських  виборів є результат. Окрім того, що опозиція  отримала більше половини України підтримки, Президент Янукович втратив контроль над  Верховною Радою України. І це є результати цих виборів. (Оплески).

Але окрім цього  під час виборів і  після виборів здійснювався перегляд виборів, як владою, так і правоохоронною системою, так і так званими судами, а точніше корумпованими суддями, які під диктовку Адміністрації Президента України  позбавили мандатів у п’яти округах законнообраних депутатів, що стало предметом особливої уваги не тільки в Україні, але і за кордоном.

Але влада пішла далі і ще вирішила позбавити через суд з незрозумілою назвою двох депутатів, які  Богу дякувати, знаходяться тут в парламентській залі, тому що це позбавлення є неконституційне, -   це пан Балога і це пан Домбровський. А третій  саме захисник Юлії Тимошенко  Сергій Власенко був позбавлений мандату судом виключно з  політичних мотивів. Ми вважаємо, що  в парламенті повинна бути створена  слідча комісія, яка повинна дослідити діяльність кожного члена ТВК, кожного члена окружної виборчої комісії, кожного прокурора, кожного міліціонера, судді, кожної особи, яка крала голоси в українців. І ця комісія внесе до нової Генеральної прокуратури подання про  притягнення до кримінальної відповідальності всіх злодіїв, які крали голоси. Вони є злодії. А вор, как известно, должен сидеть в тюрме. Це на російській мові для Партії регіонів. (Шум у залі)

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  По назві, щоб всі чули. Прочитайте назву.

 

17:41:47

ЯЦЕНЮК А.П.

Мікрофон дайте, хоча я можу і без мікрофону.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Включіть.

 

ЯЦЕНЮК А.П. Для того, щоб ви не переживали по назві, то ми пропонуємо назвати її наступним чином: прибрати слово "антиконституційного" і замінити на слово, якщо вам не подобається, "незаконного"… що ж, тоді ми напишемо слово "протиправного перегляду". Там, де були встановлені результати виборів… Я розумію, що ви  привіт робите опозиції… Ви заспокойтеся, будь ласка.

Те, що стосується тих результатів виборів, які були встановлені, які були визначені відповідно до закону, нам їх не треба розслідувати. Правда? Парламентська слідча комісія повинна  займатися тільки там, де були протиправні результати виборів. На це вона і спрямована.

Тому ми пропонуємо, ви запропонували прибрати слово "антиконституційні", ми готові на те, щоб назвати це "протиправний перегляд результатів волевиявлення".

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу, Ганна Герман. Послухайте.

 

17:42:54

ГЕРМАН Г.М.

Шановний Арсенію Петровичу,  по-перше, ви повинні… (Шум у залі) Шановний Арсенію Петровичу, якщо ви думаєте, що ви можете журналістів з морквою ображати, то говорити тут і кидати репліки в мою адресу мої колеги не дозволять. Так що прошу вести себе коректно, навчити себе не бути надмірним і поважати всіх людей і всіх депутатів, бо ви тут є не ані наймудріший, ані найкращий.

Ми вимагаємо лише, щоб прибрати оціночні  судження, щоб сказати просто перегляду, а якщо слідча комісія вирішить, що це було протизаконно, чи протиправно, чи антизаконно, чи антиконституційно, тоді будемо про це поговорити. Зараз ми повинні говорити просто про перегляд фактів, а слідча комісія висновки дасть. Це абсолютно справедливе, Арсенію Петровичу, твердження і прошу вас свою іронію і свою зневагу залишити для своєї дружини.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу трибуну включити.

 

ЯЦЕНЮК А.П. Шановна Ганна Миколаївна, ви така красива і розумна жінка, я думаю, що Президент Янукович сумує у своїй Адміністрації за вами. (Оплески)

Дорогі друзі! Є пропозиція: перейти від смішних розмов до прийняття серйозного рішення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, спасибі.

Є пропозиція: записатися два депутат – за, два – проти від фракцій. Прошу записатися. А комітет не розглядав, я ж вам всім розказував. Я вначале всем розказував вам. Так, Колесніченко, прошу.

 

17:45:18

КОЛЕСНІЧЕНКО В.В.

Только на русском. Уважаемые коллеги! Спасибо неофашистам за поддержку. (Шум у залі)

Уважаемые избиратели, мы видим очередное политическое шоу под названием "боевые кролики уничтожают демократию и правосознание нашего населения". Для всех очевидно и понятно, что название следственной комиссии не вправе указывать уже решенный факт. Это первое. Любой уважающий себя правовед знает, что для того, чтобы о чем-то говорить либо что-то утверждать, факт должен быть установлен. Верховный Совет не уполномочен на функцию отправления правосудия, тем более, даже если бы я и ел морковку, как кролик, каждый день, мне тоже этого бы не было позволено. Это первое.

Второе. В соответствии с Регламентом Верховного Совета Украины, который является законом для всех: и для красивых депутатов, и для некрасивых, и для тех, кто любит морковку. Нельзя со слов голосовать документы.

Поэтому первоначальный вариант неприемлем по определению, а для того, чтобы мы действительно могли разобраться в интересах украинского народа, а не в интересах боевых кроликов, мы должны получить нормальный документ, где четко, с точки зрения закона, написано название данной комиссии, цели ее и задачи. И тогда, конечно же, мы можем за нее голосовать, потому что она очень важна. Но, еще раз напоминаю, Регламент запрещает голосовать за документы на слух, со слов, без наличия конкретного документа. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо. Фракція "Батьківщина", Забзалюк.

 

17:47:09

ЗАБЗАЛЮК Р.О.

Прошу передати слово Миколі Томенку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Томенко.

 

17:47:40

ТОМЕНКО М.В.

Шановні колеги, ідея опозиції є проста і зрозуміла. Якщо ми сьогодні забудемо як відбувалися вибори в п'яти округах, де наші колеги, такі ж як і ми народні депутати, тільки не знаходяться в цій сесійній залі, то нам нема що робити і тут в парламенті і на наступних виборах.

Члени комісії, які нагло і нахабно вночі переписували  результати виборів і сьогодні ходять і говорять: "Та ми ж гроші взяли собі, нормально попрацювали. Показуємо  приклад в сільській місцевості, як треба заробляти гроші". Якщо судді, які забирали вибір людей в Київській області, Черкаській області чи в Миколаївській області, сьогодні хизуються тим, що вони отримали підвищення за те, що сфальсифікували вибори, то хіба ми можемо це пропустити?

Якщо в ситуації з Власенком, де кілька депутатів вирішили, що вони зроблять таку послугу  Президенту і створили прецедент, що  будь-якого  депутата без рішення  більшості Верховної Ради України за те, що він або щось неправильно сказав, або неправильно подумав, можуть позбавити мандатів, то хіба ми це можемо пропустити?

Я вам нагадаю, що стаття 81 Конституціївсе життя в українському парламенті спонукала нас до наступної дії. Якщо ми маємо претензії  до депутата, я перепрошую, якщо виникає ситуація: депутат помер – без рішення Верховної Ради ніколи ми не викидали депутата Верховної Ради, якого обрав український народ. Створений страшний прецедент, коли кожна людина… над кожним депутатом завис домокловий  меч, за ним слідкують, його слухають і в якусь конкретну хвилину можуть забрати мандат, не запитавши в кого. Тому ми як опозиція  принципово наполягаємо на тому, що кожна людина, яка  була причетна до фальсифікації виборів громадян  України  повинна понести відповідальність.

Це право опозиції створити слідчу комісію, і я переконаний, настане час, коли ті люди, які фальсифікували вибори людей,  будуть відповідати перед законом.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фракція "УДАР" Віталія Кличка", Геращенко, прошу.

 

17:49:45

ГЕРАЩЕНКО І.В.

Фракція "УДАР" Віталя Кличка", Ірина Геращенко.  Шановний пане Голово, я мушу зауважити, що  при всій повазі до вас, ви є рівний серед рівних і такий самий депутати, як і всі депутати фракції "УДАР". І тому ми протестуємо, ми висловлюємо протест проти  того, що у нашого колеги Сергія Капліна було  відібрано слово. Це його право висловлюватися на те тему, за яку він вважає за потрібне, тому що поки що український парламент – це місце для дискусій, і він має право висловлювати свою позицію.

Що стосується комісії, то вона конче необхідна. Тут  присутній міністр закордонних справ Леонід Кожара, і він може підтвердити своїм колегам  з  Партії регіонів, що  питання виборі, вірніше, фальсифікації виборів на п'яти округах  є тим каменем, який може  просто стояти на перепоні підписанню Україною  Угоди про асоціацію у листопаді 2013 року.

Більше того,  я хочу нагадати всім нам, що фракції більшості у минулому парламенті проголосували за  мільярд гривень,  за  те, щоби встановити веб-камери на тих дільницях, де ми мали начебто так відслідковувати  голоси. І ми досі не відслідкували цю корупційну схему, хто нажився на тих мільярді гривень, що на п'яти  округах і досі не порахували голоси.

І 30 секунд я прошу все-таки передати слово моєму колезі Капліну. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово не передається. Відключіть телефон. Слово не передається, Регламент читайте. Ідіть Регламент читайте, слово не передається! То ви хочете по Регламенту, а то, як ви… Я вас прошу.

(Шум у залі)

Симоненко, фракція Компартії України.

 

17:52:02

СИМОНЕНКО П.М.

Уважаемые коллеги! На Погоджувальной раде я от имени фракции высказал свое согласие, что мы даем "добро" на создание этой комиссии и делегировали своего товарища в состав комиссии. Но я пессимистически отношусь к возможности получения результата в результате расследования, проводимого этой комиссией.

Я бы хотел, чтобы мы сегодня учли следующее. За 20 лет независимой Украины сформировались традиционные и системные нарушения у нас во время выборов. Так называемая демократия за годы независимости активно использовала подкуп избирателей, шантаж и запугивание, вертушки, открепительные талоны, голосование на дому, запрет голосования ветеранам. Призывают к объективности, уважаемые коллеги, сегодня те, кто, и требует объективного расследования, те, кто формирует списки и продают места в своих списках. Как они будут расследовать? Или изначально они уже продали душу дьявола, а не выполняют волю избирателей.

Говорят об объективности те, кто на мажоритарных округах подкупал членов комиссий, независимо от того, на Востоке или на Западе было. Это правда, и с этой правдой надо считаться. Когда последует ответственность тех, кто именно брал эти средства  за включение в список и формировали будущих коррупционеров в составе Верховной Рады.

Я хочу еще раз заявить о принципиальной позиции фракции Компартии. Мы требуем сегодня, чтобы Верховная Рада прежде всего дала ответ, приняв решение об отмене пенсионной реформы и восстановила пенсионный возраст для женщин – 55 лет выхода на пенсию, для мужчин – 60 лет. Мы требуем сегодня отмены медицинской реформы. А также сегодня выплатить заработную плату. Одна только выплата заработной платы в миллиард дает возможность  300 миллионам поступлений в Пенсионный фонд, 150 миллионов – в местные бюджеты. Это реальный будет вклад Верховной Рады…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Обговорення закінчено. Переходимо до прийняття рішення.

Ставлю на голосування проект Постанови про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради  України з питань розслідування фактів перегляду  волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року (№2568). Прошу голосувати.

 

17:55:08

За-166

Постанова Верховної Ради прийнята. (Оплески)

По фракціях. Партія регіонів – 3, "Батьківщина" – 87, "УДАР Віталія Кличка" – 33, "Свобода" – 30, Компартія України – 0, позафракційних -  13.

Рішення прийнято.

По мотивам голосування, Ляшко. І вам.  І вам дам.

 

17:55:36

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановний пане Голово, я особисто зараз голосував за створення цієї комісії. Адже я вважаю, що парламентські вибори, які відбулися минулого року, вони були сфальсифіковані, вони не відбивають настрої громадян. Бо переважна більшість українців проти влади. А в парламенті ми маємо більшість провладну.

Але я хотів би, Володимир Васильовичу, я звертаюся персонально до вас, серед членів комісії, які вказані, немає жодного позафракційного депутата. Я хочу нагадати ініціаторам цієї постанови, у парламенті два десятки позафракційних депутатів. Ви забрали у нас право обговорювати законопроекти, ви забрали у нас право бути представленими в комітетах, ви забрали у нас право працювати в комісіях.

Я хочу нагадати, що є Конституція, яка передбачає рівні права для всіх народних депутатів. Як позафракційний депутат і сподіваюсь, що мене підтримають колеги, ми протестуємо проти дискримінації прав депутатів, які не входять…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Рудьковський, а потім Каплінов по мотивам голосування.

 

17:56:55

РУДЬКОВСЬКИЙ М.М.

Шановні народні депутати, шановні колеги, я звертаюсь до всіх членів зараз комісій, які увійшли до складу слідчої комісії. Потрібно розглядати не односторонньо питання,  зловживання, які були зроблені під час виборчої кампанії.

Я також звертаюсь, Володимир Васильович, щоб ми поставили питання перед слідчою комісією, щоб слідча комісія дослідила зловживання під час виборчого процесу на 11 виборчому окрузі все, що відбувалося і як там відбувалося, а також на 71 виборчому окрузі у Закарпатті, де спалювали хати і роздавали гроші, і залякували людей. Я хочу, щоб всі ці питання були досліджені і винесені на суд Верховної Ради, тому що зловживання були в різних регіонах. І ті люди, які це робили, повинні понести…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Каплін, по мотивам голосування.

 

17:58:08

КАПЛІН С.М.

Шановний Володимире Васильовичу! Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що ви не просто обірвали промову народного депутата, ви забрали право висловити свою позицію у  народного депутата від духовної столиці України – від Полтави. Це перше.

Друге. Я хочу звернутися до всіх простих українських людей. Цього року у вас взяли і вкрали право мати достойний, адекватний, прагматичний, проукраїнський, розумний парламент. Замість того Адміністрація Президента призначила так звану більшість із тих людей, які голосували за пенсійну реформу, і тепер жінки не можуть вийти на пенсію, будуть помирати на роботі; за Податковий кодекс і знищили фактично малий і середній бізнес і багато інших законів, які в цілому вкладаються  в програму Партії регіонів, яка  називається  геноцид над українським народом. А ще додатково туди якось пролізли комуністи, які…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, хвилина вам. Бондар народний депутат і будемо закінчувати.

 

17:59:24

БОНДАР В.В.

Вельмишановний Володимире Васильовичу! Вельмишановні колеги! Я теж підтримав під час голосування цей проект постанови, бо вважаю як демократична людина, що треба об'єктивно, тільки  об'єктивно поставити підсумки голосування на виборах. Я розумію, що в кожному окрузі була надзвичайно напружена ситуація. Я до цих пір розбираюся у  себе в окрузі, намагаюся добитися, щоб мені передали  копії відеоматеріалів, які розміщувалися на обласній телерадіокомпанії, мені їх не надають на запити, хто проплачував, ці відеоматеріали, так само не надають. Тобто ситуація, дійсно, була дуже напружена.

Але я ще раз хочу підтримати тут, є думки, які лунали, що не треба упереджено зразу ставити, в назвах там прописувати вже результати діяльності комісії, а комісія має об'єктивно дати прізвища, хто які дії робив, чим ці дії закінчилися, і передати відповідні матеріали для розгляду на Верховну Раду. І потім ми вже їх направимо,  якщо побачимо, як злочини…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні депутати, 18 годин, вечірнє засідання оголошую закритим. Завтра о 10 годині продовжимо роботу нашої сесії. Спасибі всім за роботу!

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку