ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТЕ

 

Сесійний зал  Верховної Ради України.  25 березня 1992 року. 16 година.

 

Головує Перший  заступник  Голови  Верховної  Ради   України ДУРДИНЕЦЬ В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Прошу зареєструватись.

 

     У залі  присутні  387 народних депутатів.  Вечірнє засідання оголошується відкритим.  Продовжуємо розгляд  у  другому  читанні законопроекту  про  загальний  військовий  обов'язок  і військову службу. Будь ласка, прошу вас.

 

     МИСНИК П.О.,  голова  підкомісії  Комісії   Верховної   Ради України  з питань оборони і державної безпеки /НовгородСіверський виборчий   округ,   Чернігівська   область/.   Шановний    Василю Васильовичу,   шановні   депутати!   Повернемося   до   статті  8 "Підготовка допризовників і призовників до військової служби".  У перерві  ми  з  депутатом  Зінченком  Арсеном Леонідовичем дійшли висновку,  що тут все відповідає  вимогам  Закону  про  військову службу. Прошу поставити на голосування.

 

     3

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.,   член   Комісії  Верховної  Ради  України  у питаннях законодавства і законності  /Новокраматорський  виборчий округ,  Донецька  область/.  Еще  раз  прошу  депутатов  в  такой редакции  статью   не   принимать.   Предлагаю   этот   пережиток казарменного  социализма  -  начальную  военную  подготовку  - из системы среднего образования убрать. Прозвучавший здесь аргумент, что мы,  мол,  еще не перешли к профессиональной армии, а поэтому этого делать нельзя,  неубедителен.  Это и будет первый маленький шажок  к  профессиональной  армии.  Юношей до 18 лет не трогайте, пусть они нормально учатся и  готовятся  не  только  к  службе  в армии, но вообще к жизни. В том числе пусть занимаются физической культурой, спортом, музыкой, танцами, языками, историей.

 

     Давайте не будем допускать армию в школу.  Это совершенно не обосновано ни внешними обстоятельствами, ни конечным результатом, который дает эта так называемая "начальная подготовка".

 

     МИСНИК П.О.  Шановний депутате Шеховцов! Хочу звернути увагу всіх  депутатів  і вашу на таке.  У Німеччині останні чотири роки ведеться навчання з так  званих  військово-прикладних  дисциплін. Інша  справа,  що  нам треба сьогодні досить серйозно переглянути принцип підходу до цієї військової підготовки. Але не вести її не можна.  Таким  чином,  навчаючи  свою  молодь  хоч  би початкових навичок, ми будемо поступово переходити до професійної армії, але це буде не так швидко. Бо у Німеччині сьогодні теж непрофесійна

 

     4

 

     армія. Там   наполовину.  Ми,  мабуть,  теж  не  дуже  скоро підійдемо до цього.

 

     Нам треба  переглянути  і   свої   підходи   до   початкової військової підготовки.  Але на сьогодні, я вважаю /обстановка теж про це свідчить/, треба таку підготовку вести. Як саме? Для цього необхідне  окреме положення,  і ми у своїй постанові запишемо про те,  щоб розробити проект положення  про  допризовну  і  призовну підготовку юнаків.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     АЛТУНЯН Г.О.,    голова   Харківського   міського   комітету народного  контролю   /Київський   виборчий   округ,   Харківська область/.  Є  така  пропозиція.  Оскільки ви ставите так питання, воно може не пройти.  Давайте розберемося.  Ми маємо чітко знати, що  початкова  військова  підготовка не така,  якою була за часів Сталіна /а вона насправді зовсім не змінилась/.  Навіть  програма зараз  залишилася  імперська,  стара,  а  ви  сьогодні нам нічого нового не можете запропонувати.

 

     Пропоную, щоб це питання було чітко поставлене.  Не можу  не погодитися з вами, що в цивілізованих країнах така підготовка має бути,  але з іншого боку треба,  щоб  нічого  не  залишилося  від старого. У нас же армія нова, а ця підготовка залишилася такою ж, якою й була.

 

     МИСНИК П.О.  Треба насамперед переробити програми і виробити підходи до організації роботи в новому навчальному році.

 

     5

 

     АЛТУНЯН Г.А.  Справа потребує ясності.  Бо закон приймемо, і невідомо, коли ми до нього повернемось. От що вам пропонується.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     СТРЕЛЬНИКОВ В.К.,  старший науковий співробітник  Військової інженерно-радіотехнічної    академії    імені    Л.О.    Говорова /Xарківський  виборчий  округ,  Харківська  область/.  Вот  здесь сидит,  за  некоторым исключением,  много мужчин.  Все в какой-то мере допризывную или военную подготовку проходили.  Скажите, кому это   потом  помешало  в  жизни?  Никому.  Сейчас  мы  говорим  о допризывной  подготовке  и  гражданской  стороне.  Чему  учит,  в частности,   гражданская  оборона?  Учит  элементарным  жизненным навыкам,  знаниям и правилам,  которые пригодятся не  только  для службы в армии каждому нормальному взрослому человеку.

 

     Допризывная подготовка    дисциплинирует    молодых   людей, прививает им исполнительность,  четкость, управляемость. Наконец, это единственная у нас дисциплина, которая прививает элементарные мужские качества, потому что на гражданке подавляющее большинство преподавателей - женщины.

 

     Если, скажем,  в  какой-нибудь  школе на занятиях по военной подготовке преподаватель рассказывает анекдоты,  то это не делает ему чести.

 

     Поэтому у  меня  есть  предложение  статьи  8  и 9 принять в формулировке комиссии.

 

     6

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати!  Думаю,  що нам  цікаво  знати думку Міністра оборони. Будь ласка, Костянтине Петровичу Морозов. Третій мікрофон.

 

     МОРОЗОВ К.П.,  Міністр  оборони  України.  Шановні   народні депутати!  Ми дуже вдячні вам за те, що ви приділяєте таку пильну увагу формуванню Збройних Сил  України,  патріотичному  вихованню нашої  молоді,  яка боронитиме Україну вже з цього року.  Це дуже важливо для створення державних  органів,  і  зокрема  такого  як Збройні Сили.

 

     Цілком погоджуюся   з  тими  народними  депутатами,  які  не приймають ту систему допризовної підготовки,  яка існувала у  нас протягом  багатьох років.  Переконаний /і дуже давно/ у тому,  що таку систему треба відхилити.

 

     Зараз у Міністерстві оборони  йде  розробка  нової  програми допризовної підготовки. В ній буде враховано всі ваші пропозиції. Таку програму буде побудовано на таких нових принципах. Вона буде скорочена,  побудована  так,  щоб  це  було  цікаво  для  молоді. Передбачаються,  зокрема,  водіння  техніки,  стрільба,  збори  у таборах.  Якщо зараз не можна показати,  як і що, то це зовсім не значить,  що буде та ж сама  програма,  яка  зараз  є.  Можу  вам сказати, що, починаючи з 1992-1993 навчального року, буде введено цю програму.  Якщо зараз не включити ці статті до закону,  то  не буде взагалі закону у нас в Україні,  не виділятимуться кошти для цього.

 

     А сама програма, це я вам обіцяю, буде зовсім іншою.

 

     Треба виховувати тих,  хто боронитиме Україну.  Дуже вдячний за те, що ви це підтримуєте.

 

     7

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати!  З урахуванням роз'яснень, які були дані,  зокрема Міністром  оборони,  дозвольте  поставити  на голосування статтю 8.

 

     "За" - 286. Приймається.

 

     Стаття 9.

 

     МИСНИК П.О.  Прошу вчитатися, шановні депутати. Тут іде мова про те,  яким чином і де здійснюватиметься допризовна  підготовка юнаків  і  що  таке  є допризовна підготовка.  Але ми з депутатом Зінченком тут  деякі  позиції  погодили.  Знайдіть  сторінку  16. Перший  і  другий  абзаци  до слів "у формі літніх таборів".  Це, зрештою,  визначатиметься   програмою,   навчальні   заклади   не стоятимуть осторонь.

 

     Вважаю, що  можна  погодитися  з  першим  абзацом і частиною другого абзацу.  Пропоную після слів  "у  формі  літніх  таборів" поставити крапку.

 

     Далі йде   такий   абзац:   "Необхідний   склад   військових наставників формується у  складі  соціально-психологічної  служби районного військкомату".

 

     8

 

     Справа в  тому,  що  зараз у Міністерстві оборони формується така служба.  Розробляється програма її діяльності.  Така  служба буде  поширена  на  низові  ланки  -  військкомати.  Думаю,  якщо викладачі цієї служби військкоматів працюватимуть у школах, це не завдасть шкоди початковій військовій підготовці.  Прошу врахувати ці зауваження.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є інші пропозиції? Другий мікрофон.

 

     ЗІНЧЕНКО А.Л.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України  з питань народної освіти і науки /Замостянський виборчий округ,  Вінницька область/.  Хотів би наголосити на  тому,  що  у школі  основою  допризовної підготовки має бути фізична культура. Кількість годин на цей  предмет  слід  збільшити.  Отже,  фізична культура   і   літні   табори  мають  стати  основою  допризовної підготовки.  Ось на цьому варіанті ми  й  зійшлися.  Правильно  я зрозумів?

 

     9

 

     МИСНИК П.О.   Дійсно,   я  за  те,  щоб  фізична  підготовка превалювала у військовій підготовці наших дітей. Але там будуть і елементи   цивільної   обороні   обов'язково,  ми  навчимо  учнів користуватися протигазом і таке  інше.  Це  буде  певна  система, тобто протягом року учні пройдуть не тільки фізичну підготовку, а й  інші  дисципліни  згідно  з  програмою  початкової  військової підготовки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Павле  Олексійовичу!  Просив  би не деталізувати пропозиції,  внесені  депутатом  Зінченком.  Ви  узгодили   -   і прекрасно.  А  деталізація  буде  в  конкретних  документах,  які прийматимуть Міністерство оборони і Міністерство освіти.

 

     МИСНИК П.О. Добре.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на головування  статтю  9.  "За"  -  298. Стаття 9 прийнята.

 

     МИСНИК П.О.    Стаття    10    "Підготовка   призовників   з військовотехнічних спеціальностей". Принципових заперечень немає. Правда,   депутат   Шеховцов   пропонує   записати:   знання   із спеціальності набувають бажаючі.  Але комісія не підтримала, тому що  комплектування  Збройних  Сил  Україні не завжди збігається з бажаннями.

 

     10

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає заперечень,  стаття 10  ставиться  на голосування.  Щодо 9 висловитеся в кінці.  Депутате Гусєв,  прошу уваги.

 

     "За" - 253. Статтю 10 прийнято.

 

     МИСНИК П.О. Стаття 11 "Військова підготовка студентів /курсантів/ навчальних закладів".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо статті 11 є зауваження? Третій мікрофон.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О., заступник прокурора Херсонської області /Новобузький виборчий округ, Миколаївська область/. Гадаю, треба залишити  слова:  "після закінчення вищого учбового закладу вони призиваються на строкову військову службу протягом року".

 

     Ви розумієте,  в інституті підготовки не пройшов і до  армії не призивається. Тут щось не так.

 

     МИСНИК П.О. Шановний депутате, де ваше зауваження?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайле Олексійовичу, ви подавали зауваження?

 

     МИСНИК П.О. Депутат Потебенько пропозицій не давав.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування статтю 11.

 

     11

 

     "За" - 315. Статтю прийнято.

 

     Чи є зауваження щодо статті 12? А щодо статей 13, 14, 15?

 

     Отже, ставляться на голосування статті 12, 13, 14.

 

     "За" -   312.   Названі  статті  прийнято.  Щодо  статті  15 зауваження? Прошу, третій мікрофон.

 

     РУДЕНКО В.М.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань діяльності    Рад    народних   депутатів,   розвитку   місцевого самоврядування /Гощанський виборчий округ,  Рівненська  область/. Василю   Васильовичу!   Правка   такого   плану   /сторінка  28/: персональний склад районної /міської/ комісії з приписки, порядок проведення  і  забезпечення  цієї  роботи  щороку  затверджуються головою місцевої державної адміністрації  або  головою  виконкому міської   /міста   обласного   підпорядкування/   Ради   народних депутатів.

 

     МИСНИК П.О. Це буде враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон, будь ласка.

 

     КОЛЕСНІК С.В.,  член Комісії Верховної Ради України з питань оборони  і державної безпеки /Торезький виборчий округ,  Донецька область/.  Хочу,  крім того,  конкретизувати поняття "два рази на рік".

 

     12

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон, будь ласка.

 

     БІЛИЙ В.П.,  член  Комісії  Верховної  Ради України з питань відродження та соціального розвитку  села  /Дубнівський  виборчий округ,  Рівненська  область/.  Шановні Василю Васильовичу і Павле Олексійовичу!  У першому читанні ми прийняли положення про те, що проводимо один призов до армії - у листопаді-грудні.  До речі,  з цього питання була велика дискусія.  Двоє депутатів запропонували робити  це  двічі на рік,  і комісія погодилася з ними.  Хотів би знати - чому?

 

     МИСНИК П.О.   Шановні   депутати!   Дійсно,    це    питання дискутувалося не один раз,  у тому числі і в комісії.  Розумієте, перекрити  звільнення  особового   складу   тим   набором,   який проводитиметься  один  раз на рік,  неможливо.  Адже служба тепер триватиме півтора року.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування статтю в редакції комісії.

 

     13

 

     "За" - 290. Стаття прийнята. Прошу зауваження до статті 16.

 

     МИСНИК П.О. Все враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     КОЛЕСНІК С.В.  Ще до статті 15,  тут у нас знову  редакційна неточність.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До статті 15 ви запізнилися. Третій мікрофон.

 

     РУДЕНКО В.М.  Стаття  16,  пункт 1:  "Для проведення призову громадян  на  строкову  військову  службу  в   районах   /містах/ утворюються призовні комісії в складі: голова комісії - заступник голови місцевої  державної  адміністрації  або  заступник  голови виконкому  міської /міст обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це приймається,  Василю Миколайовичу!  Ставлю на голосування  статтю 16 і урахуванням цієї корективи.  "За" - 294. Стаття прийнята. Чи є до статті 17 зауваження? Перший мікрофон.

 

     БОЙКО І.В.,  член Комісії Верховної Ради  України  з  питань діяльності    Рад    народних   депутатів,   розвитку   місцевого самоврядування  /Першотравневий   виборчий   округ,   Чернівецька область/.  На сторінці 38 у другій колонці є пропозиція народного депутата Слєднєва /і вона

 

     14

 

     врахована/ про те,  щоб надавати відстрочку від  призову  на три  роки  випускникам  професійно-технічних  навчальних закладів після їх закінчення для придбання  практичних  навичок  в  умовах виробництва.  На  мій  погляд,  тут треба записати "за бажанням". Якщо юнак закінчує училище і йому вже 20-21 рік,  то  ще  на  три роки давати відстрочку і потім призивати в 24 роки недоцільно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень. З урахуванням цього маленького доповнення,  яке викладене на сторінці 38, ця стаття ставиться на голосування.

 

     "За" - 283. Прийнято.

 

     Переходимо до статті 18.

 

     МИСНИК П.О.  "Звільнення  від  призову на строкову військову службу? Тут деякі заперечення щодо граничного віку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніхто не наполягає на змінах? Третій мікрофон.

 

     ІСТРАТЕНКО М.В.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  у питаннях    екології    та    раціонального   природокористування /Заводський виборчий округ,  Дніпропетровська область/.  Шановний Павле  Олексійовичу!  До  статті  18  у  мене  була  пропозиція - звільняти від призову на строкову військову службу в  мирний  час громадян, які самостійно ведуть фермерське господарство. Але вона не врахована. Наполягаю на її голосуванні.

 

     15

 

     МИСНИК П.О.  Шановні  народні  депутати!   Шановний   Василю Васильовичу!  Моя  думка  така:  якщо  дійсно  хлопець самостійно взявся за ведення сільського господарства, то давайте підтримаємо цю пропозицію. Давайте голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так не годиться,  Павле Олексійовичу. Прошу всіх заспокоїтися.  Давайте сформулюємо,  щоб була зрозумілою редакція статті.

 

     МИСНИК П.О.  Тут ясно все,  Василю Васильовичу. Є пропозиція депутата   Істратенка:   "Звільняти   від   призову   працівників сільського   господарства,   які   самостійно   ведуть  селянське /фермерське/  господарство".  Оскільки  наші  думки   розійшлися, давайте проголосуємо цю пропозицію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     ІСТРАТЕНКО М.В.  Шановний Павле Олексійовичу!  Тут у таблиці дещо змінили мою пропозицію.  Я пропонував це відносно  громадян, які ведуть фермерське господарство.

 

     МИСНИК П.О.  Ну,  якщо самостійність селянська чи фермерська /це в дужках записано/, то все ясно.

 

     ІСТРАТЕНКО М.В.   Тут   записано   "працівників   сільського господарства".

 

     16

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон, будь ласка.

 

     ВЛОХ О.Г.,   завідуючий   кафедрою   Львівського  державного університету імені І.Франка /Ленінський виборчий округ, Львівська область/.  Хотів би звернути увагу на те,  що призовник - це,  як правило,  18 років.  Чи може  такий  18-річний  юнак  братися  за самостійне ведення фермерського господарства?

 

     І друге. Якщо навіть він працюватиме на фермі, припустимо, з участю батьків і так далі,  то  чи  можна  однозначно  визначити, самостійно чи не самостійно він веде фермерське господарство?

 

     Давайте не будемо напружувати цю проблему.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     КИСЛИЙ П.С., заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань народної освіти і науки /Промисловий виборчий округ , м. Київ/.  Підтримую думку депутата Влоха. Бо інакше треба говорити, що звільняється і той,  хто в місті взяв собі  підприємство.  Він візьме  те на рік або на півроку,  а треба давати звільнення.  То переважно молоді люди,  тож не треба  цього  робити.  Вони  мають відслужити,   як  і  всі,  а  потім  уже  вести  своє  фермерське господарство.

 

     17

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     ХМАРА С.І.,  член Комісії Верховної Ради  України  з  питань державного  суверенітету,  міжреспубліканських  і міжнаціональних відносин  /Індустріальний  виборчий  округ,  Львівська  область/. Шановні депутати! Прошу відхилити цю необдуману поправку, тому що ми позбавимо армію найбільш здорового поповнення і взагалі можемо провалити будівництво Збройних Сил.

 

     І ще одне. Такий підхід буде дискримінуючим по відношенню до інших призовників. Не можна цього приймати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     БІЛИЙ В.П.  Шановний Василю  Васильовичу!  Шановний  Степане Ільковичу!

 

     Повірте, що  я люблю Україну не менше вас і не хочу,  щоб її кордони були назахищеними.  Але,  шановні народні депутати,  якщо проаналізувати  список  тих,  хто сьогодні бере землю для ведення фермерського господарства,  можна  побачити,  що  там  дуже  мала кількість  молодих  людей.  Мова  йде сьогодні не про того юнака, якому  виповниться  18  років,  а  про   того,   який   закінчить сільськогосподарський  технікум,  інститут,  матиме  21  рік,  за спеціальністю агроном чи механік,  який на рік буде  призиватися. Це будуть одиниці по Україні.  Давайте,  як виняток,  приймемо цю редакцію.

 

     18

 

     МИСНИК П.О.  А  я  б   ще   доповнив:"...самостійно   ведуть фермерське господарство і мають сім'ю".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Павле    Олексійовичу,    прошу   уваги.   Прошу заспокоїтися. Перший мікрофон.

 

     ГУСЄВ В.І., директор середньої школи N 92 м. Донецька /Кіровський виборчий округ, Донецька область/. Уважаемые депутаты! Нужно  поддержать  предложение   депутата   Истратенко. Посмотрите:  если  100  юношей не пойдут в одном призыве служить, разве от этого армия утратит боеспособность?  А вы  думаете,  что больше  100  самостоятельно возьмутся за это дело?  Посмотрите на наши села! Ведь там только жители пожилого возраста живут, и если там  будет немножко молодежи - это будет правильно.  Надо,  чтобы было что защищать на Украине. Давайте проголосуем и поддержим это предложение.

 

     ГОДОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     МОСТИСЬКИЙ А.Б.,  секретар  Комісії Верховної Ради України у закордонних  справах  /Ковельський  виборчий   округ,   Волинська область/.  Шановні депутати!  Думаю,  що всі ви знаєте,  який вік людей, що сьогодні проживають у селі,

 

     19

 

     як знаєте і те,  що сьогодні практично майже  немає  молодих людей, які самі хотіли б узяти землю і на ній працювати.

 

     На превеликий   жаль,   сьогодні  молоді  люди  вдаються  до спекуляції і до поїздок за кордон для того,  щоб  щось  купити  і щось продати, молодим людям, як ви знаєте, сьогодні дуже важко, і майже всі вони не хочуть брати землю і працювати на ній.

 

     Сьогодні продовольча проблема стоїть  дуже  і  дуже  гостро. Якщо  ми  той  невеликий,  я  запевняю вас,  невеликий контингент людей,  які схочуть узяти землю і на ній працювати, звільнимо від строкової  служби,  то  це  буде  тільки  на користь Україні,  на користь аграрній реформі.

 

     Тому пропоную  проголосувати  за  ту  пропозицію,  яку  вніс депутат.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати! Як завжди у такій ситуації, ми зараз визначимося голосуванням. Спочатку ставлю на голосування цю статтю  в  редакції  комісії,  а  потім поставлю на голосування в редакції,  яку запропонували депутати.  Прошу уваги. Неоднозначна позиція. Я не маю права зробити інакше.

 

     Спочатку ставлю на голосування статтю 18 у редакції комісії. Зачитайте.

 

     МИСНИК П.О.  "Звільнення від призову на  строкову  військову службу". Вона досить велика.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу відмінити голосування.

 

     20

 

     Спочатку голосуємо статтю без поправки.

 

     МИСНИК П.О. Вона досить велика; зачитувати?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Читайте.

 

     МИСНИК П.О.  "Від  призову  на  строкову  військову службу в мирний час звільняються призовники:

 

     визнані за станом здоровья непридатними до військової служби в мирний час;

 

     не призвані    на    строкову    військову,    альтернативну /невійськову/ службу до досягнення 27-річного віку;

 

     які мають  духовний  сан  і  штатну  посаду   в   одній   із зареєстрованих релігійних конфесій;

 

     які постійно  проживають  за  кордоном,  якщо  вони не мають постійного місця проживання в Україні;

 

     рідні брати,  сестри  яких  загинули  /померли/  або   стали інвалідами  під  час  проходження  строкової  військової  служби. Призовники,  які мають право на звільнення  від  призову  на  цій підставі, можуть його не використовувати.

 

     Від призову звільняються також громадяни, які закінчили курс навчання в учбових закладах Міністерства внутрішніх справ України і продовжують службу в органах Міністерства внутрішніх справ". Це без поправки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 229. Стаття прийнята. /Шум у залі/.

 

     Другий мікрофон.

 

     21

 

     АЛТУНЯН Г.О. Шановний Василю Васильовичу! Це не поправка, це доповнення до статті.  Розумієте? Поправка ця не виключає все, за що ми проголосували.  Зовсім.  Тому пропоную це доповнення окремо проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати.  "За" - 140.  Доповнення не прийнято.

 

     МИСНИК П.О.  Стаття 19 "Призов на військову службу  офіцерів запасу".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауважень  немає,  ставлю  на голосування статтю 19.

 

     "За" - 285. Стаття прийнята.

 

     Є зауваження до статті 20? Немає.

 

     До статті 21? Немає.

 

     До статті 22? Немає.

 

     До статті 23? Немає.

 

     До статті 24? Немає.

 

     Ставляться на голосування стані 20, 21, 22, 23, 24.

 

     22

 

     Прошу відмінити голосування. Перший мікрофон.

 

     КОЛЕСНІК С.В.  Під час  розмов  з  офіцерами  Чорноморського флоту порушувалося питання:  чому на флоті скорочено строк служби до півтора року?  Це  неможливо,  бо  не  лізе  ні  в  які  рамки навчального процесу. Офіцери дуже просили продовжити строк служби до  двох  років.  Можливо,  варто  передбачити  якесь   додаткове винагородження за ці півроку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви цю пропозицію офіційно подавали?

 

     КОЛЕСНІК С.В.  Я  це подавав консультантам,  але вони забули його внести.

 

     МИСНИК П.О.  Василю Васильовичу!  Це питання розглядалося на засіданні комісії.  Але все-таки дійшла загальної думки, що строк служби на флоті має становити 18 місяців.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     СТРЕЛЬНИКОВ В.К. У меня есть предложение по статье 22.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді давайте спочатку проголосуємо статті  20  і 21.

 

     "За" - 297. Ці статті прийняті. Прошу, третій мікрофон.

 

     23

 

     СТРЕЛЬНИКОВ В.К.  У  меня есть такое предложение - пункт "а" сформулировать  следующим   образом:   "для   солдат,   матросов, сержантов и старшин срочной службы - до 25 лет". А для проходящих службу по контракту - до 40 лет.

 

     В том проекте, который нам роздан, записано, что призывается на срочную службу граждане до 29 лет.

 

     Скажу вам по собственному опыту,  что это и несчастные люди, и несчастные командиры, к кому эти переростки попадают. Это народ уже  взрослый,  обремененный семьями,  имеющий на селе свои дома, работу.  Развила в возрасте сослуживцев  будет  достигать  десяти лет.  И  старшие  всегда будут посмешищем для младших.  К тому же "старики" усваивают военные дисциплины хуже,  чем те,  которые на 10 лет моложе их.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Павле Олексійовичу! Будь ласка, позиція комісії.

 

     МИСНИК П.О. Шановний Володимире Костянтиновичу! Справа ось у чому.  Ми вже проголосували  за  відстрочку,  щоб  людина  віком, скажімо,  25  років мала можливість закінчити середній навчальний заклад,  щоб не пізніш хоча б 27 років призивати її на  військову службу.  Комісія  висловилась за те,  що 27 років - граничний вік для тих, кого можна призивати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка думка Міністерства оборони?

 

     МИСНИК П.О.  Василю Васильовичу!  Ще  є  дві  поправки.  Для молодших офіцерів вказаний вік - до 40 років. Але в

 

     24

 

     підпункті "г" треба уточнити вік для старших офіцерів: полковник - до 50 років, а майор і підполковник - до 45 років. Ці пропозиції військові підтримують.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді  є  така  пропозиція  -  з  урахуванням уже узгоджених позицій поставити на  голосування  цю  статтю.  Можна? Третій мікрофон.

 

     СТРЕЛЬНИКОВ В.К.  Я вносил предложение. И не для того, чтобы пойти против комиссии.  Вот тут записано:  младший офицер - до 40 лет. Ну кому такой младший лейтенант нужен? Нельзя же согласиться с тем,  что он 20 лет прослужит младшим лейтенантом. Ведь армия - это люди прежде всего молодые, здоровые и перспективные.

 

     МИСНИК П.О.  Володимире  Костянтиновичу!  А  якщо він служив сержантом і йому присвоїли лейтенанта десь уже перед  виходом  на пенсію?

 

     СТРЕЛЬНИКОВ В.К.   Павел   Алексеевич!   Армия   -   это  не благотворительная организация,  чтобы каждому давать  возможность дослуживать,   доживать,  донашивать  казенные  штаны.  В  первую очередь должна быть служба.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І Міністр оборони,  і я  підтримуємо  пропозицію депутата  Стрельникова встановити такий вік для старших офіцерів: майор,  підполковник і їм рівні - до 45 років; полковник, капітан 1 рангу - до 50 років.

 

     Тоді дозвольте   поставити  на  голосування  дану  статтю  з урахуванням цих коректив.

 

     25

 

     "За" - 279. Статтю прийнято.

 

     Розглядається стаття 23. Є зауваження щодо цієї статті?

 

     КОЛЕСНІК С.В.     Нагадую     свою      пропозицію:      для військовоморського флоту зробити строк служби два роки.

 

     МИСНИК П.О.  Я вже пояснював цю позицію;  комісія погодилася на 18 місяців для всіх призовників. Але депутат має право на свою позицію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування  стаття 23 в редакції комісії. Потім, якщо буде потреба, проголосуємо доповнення.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 264. Статтю прийнято.

 

     Чи є  потреба   голосувати   поправку,   внесену   депутатом Колесніком?   Добре.   Отже,  ставлю  на  голосування  пропозицію депутата Колесніка відносно військово-морського флоту. Прошу.

 

     "За" - 198. Пропозицію не прийнято.

 

     Стаття 24.

 

     МИСНИК П.О. Усі зауваження враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 25.

 

     МИСНИК П.О. Теж враховано.

 

     26

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Статті 26, 27, 28, 29, 30. Враховано.

 

     Ставляться на голосування названі статті.

 

     "За" - 286. Статті прийнято.

 

     Будь ласка, зауваження щодо статті 31.

 

     МИСНИК П.О.  Щодо статей 31 і  32,  33,  34,  35  і  36  все враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, статті 31-36 ставляться на голосування.

 

     "За" - 274.  Названі статті прийнято. Будь ласка, зауваження щодо статті 37.

 

     МИСНИК П.О.  У статті 37 пункт  3  за  пропозицією  депутата Євтухова  треба зняти.  Це абсолютно не змінює змісту статті і не ускладнює постановку на військовий облік.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування стаття 37 з урахуванням цієї пропозиції.

 

     "За" - 268. Статтю прийнято.

 

     МИСНИК П.О.  Тепер  стаття 38.  Василю Васильовичу!  Шановні депутати!  Комісія  Верховної  Ради  у  питаннях  діяльності  Рад народних депутатів вносила пропозицію:  "органи внутрішніх справ, виконавчі комітети сільських,  селищних і міських /міст районного підпорядкування/ Рад народних депутатів зобов'язані ..." і далі за текстом. Ми, на жаль, випустили це. Треба врахувати пропозицію.

 

     27

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосується  стаття  38  з  урахуванням внесених пропозицій.

 

     "За" - 268. Статтю прийнято.

 

     Зауваження щодо статей 39, 40, 41, 42 є? Немає.

 

     Голосуємо статті 39-42 включно.

 

     "За" - 256. Названі статті прийнято.

 

     Будь ласка, які зауваження щодо статті 43?

 

     МИСНИК П.О.  У пункті 1 другий абзац необхідно вилучити.  Це просто  недоречність,  яка виникла при множенні документа.  Треба пункт 2 зняти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще є зауваження? Немає. Ставиться на голосування стаття 43 з урахуванням цієї зміни.

 

     "За" - 280. Прийнято.

 

     До статті 44 є зауваження? Немає. Ставиться на голосування.

 

     "За" - 272. Статтю прийнято. Все?

 

     Є ще зауваження. Хоч ми й проголосували, але депутату Гусєву я обіцяв дати слово щодо статті 9. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     ГУСЄВ В.І.  Сторінка 17,  стаття 9.  У нас  редакція  трошки змінилася,  і щоб уточнити те, що зараз написано, хотів би, щоб з мого додатку на сторінці 17 пройшло тільки одне речення: "Заняття організуються  в  канікулярний  час".  І все.  Лише одне речення. Прошу поставити на голосування.

 

     28

 

     МИСНИК П.О.  Василю  Васильовичу,  це  треба  поставити   на голосування.  На  мою  думку,  забезпечити  таку  велику роботу в канікулярний час аж ніяк неможливо.  Та й  чи  треба  забирати  у дітей канікули?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати!  Слово  для  роз'яснення  має Міністр оборони Морозов Костянтин Петрович.

 

     МОРОЗОВ К.П. Уважаемые депутаты! Мы договорились в принципе, что  эта  программа должна включаться в общую программу народного образования.   В   том   документе,   о   котором   я    говорил, предполагается,  что  сборы можно проводить в каникулярное время, но общая подготовка осуществляется  в  учебное  время  в  течение учебного года. Думаю, вы со мной согласитесь.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   депутати!  Гадаю,  Костянтин  Петрович сказав зрозуміло,  що не можна ці програми розділяти. Але депутат наполягає, тому ставлю на голосування його доповнення.

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     ГУСЄВ В.І.  Уважаемые  депутаты!  Еще раз хочу сосредоточить ваше внимание вот на  чем.  Фактически,  не  проголосовав  за  ту поправку,  которую  я  предлагаю,  мы оставляем громаднейший штат работников,  которые просто не  будут  знать,  чем  им  заняться. Приходит военный руководитель в школу.  Школа однокомплектная,  у него два класса, десятый и одиннадцатый.

 

     29

 

     Выходит, один час в неделю в десятом и два часа в  неделю  в одиннадцатом классе.  Обычный учитель проводит,  как минимум,  18 уроков.  Тем не менее зарплата военного руководителя  -на  уровне заместителя директора. Ну, если мы очень богатые, то может, это и надо делать...

 

     Теперь другое.  Всего три часа на два класса - это около 100 учебных   часов.  100  учебных  часов  вполне  можно  провести  в каникулярное время,  организовав все на базе  воинской  части,  с тем,  чтобы  там  было и вождение,  и стрельба из автоматического оружия и так далее.  Ведь тиры в школах - всего на 50  метров,  и научить ребят стрелять из автомата мы никак не сможем.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Гусєв,  звертаюся до вас: достатньо, ми зрозуміли вашу позицію.

 

     Прошу проголосувати за доповнення до цієї статті,  яке  вніс депутат Гусєв.

 

     "За" -  108.  Доповнення  не  прийнято.  Будь ласка,  перший мікрофон.

 

     ТОЛСТОУХОВ А.В.,  секретар Комісії Верховної Ради України  у справах  молоді /Волноваський виборчий округ,  Донецька область/. Уважаемый докладчик! Перед тем, как голосовать за проект закона в целом, хотел бы уточнить два вопроса для протокола.

 

     В статье  2  речь  идет  о  том,  что к видам военной службы относится и альтернативная,  последней она названа /это  страница 5/.  Когда  принимался  Закон  об  альтернативной  службе,  то мы исходили из того, что есть общая воинская обязанность и

 

     30

 

     есть воинская служба.  Так вот,  альтернативная служба - это альтернатива воинской службе.  Поэтому мы предлагали изъять слова "альтернативна    /невійськова/    служба".    Здесь     осталась "альтернативна".  Что вы имеете в виду?  Это альтернатива какойто воинской службе внутри или  это  альтернатива  всеобщей  воинской обязанности?   По-моему,   нужно   снять  понятие  "альтернативна /невійськова/ служба".  Если же вы имеете в виду  что-то  другое, объясните, прошу вас.

 

     МИСНИК П.О.   Ви   звернули   увагу,   що  є  окрема  стаття "Альтернативна  /невійськова/  служба"?  Поняття,  про   яке   ви говорите,  треба  трактувати  точно так,  як записано в статті 3. Тому воно збігається з вашим трактуванням статті 3.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон, будь ласка.

 

     ЗІНЧЕНКО А.Л.  Шановні депутати! Хотів би попросити вас, щоб ви  звернули  увагу  на  два положення.  По-перше,  добре,  що ви проголосували за те,  що допризовна підготовка  здійснюватиметься на  кошти  Міністерства  оборони.  Це  означає,  що  Міністерство оборони економитиме кошти.

 

     По-друге, ми прийняли статтю 9 /на сторінці 16,  будь ласка, подивіться/.   Там  з'явилася  певна  суперечність,  я  хотів  би уточнити.  Отже,  останній абзац.  Там  написано,  що  допризовну підготовку проходять учні шкіл і юнаки 16-17-річного віку, які не є  учнями.  Все  нормально,  а  в  першому  абзаці  написано,  що допризовна підготовка проводиться через навчальні заклади системи освіти.  Тобто ті учні,  які не вчаться, тут виключаються, тому я тут  пропонував  би невеличку зміну,  якщо ваша згода.  У першому абзаці записати, що допризовна підготовка

 

     31

 

     проводиться у   системі    соціально-психологічної    служби районних  військкоматів,  оскільки  у  нас  є  тут запис про таку службу.  І все було б  тоді  логічно.  Тоді  ця  служба  районних військкоматів  охоплювала  б як тих,  хто навчається в навчальних закладах,  школах,  ПТУ,  так і тих,  хто працює. І все було б на місці. Просив би врахувати це зауваження, шановні депутати.

 

     МИСНИК П.О.   Шановний   Арсене  Леонідовичу!  Ви  тільки-но сказали про соціально-психологічну службу при військкоматах.  Але давайте будемо відверті: ми ще тільки говоримо про таку службу. І на базі чого ми будемо готувати своїх допризовників?

 

     Якщо ми  в   перспективі   дійсно   прийдемо   до   розумної соціальнопсихологічної  служби  при  військкоматах  і  вона  буде дійовою, то, мабуть, можна буде внести поправку до закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви  наполягаєте  на   голосуванні?   Думаю,   що дискусія не потрібна. Ставлю на голосування. Прошу уваги.

 

     ЗІНЧЕНКО А.Л.  Отже,  допризивна підготовка включає фізичну, військово-технічну та психологічну  підготовку  і  проводиться  в системі  соціально-психологічної  служби  районних військкоматів, яку можна буде сформувати за рахунок тих кадрів,  які зараз  є  у військових комісаріатах.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування це доповнення. "За" - 118. Доповнення не прийнято. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     32

 

     СВАТКОВ Л.Б.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань відродження  та соціального розвитку села /Миргородський виборчий округ, Полтавська область/. Шановний Василю Васильовичу, шановний Павле  Олексійовичу,  шановні  народні депутати!  Хочу привернути вашу увагу ось до чого.  Ми статтю 18 прийняли в цілому,  і я  не проти  того,  що  ми  прийняли,  що  звільняються  від призову на строкову військову службу особи, які мають духовний сан чи штатну посаду  в  одній із конфесій.  Це справа кожного громадянина,  і, врешті-решт, ми прийняли Закон про свободу совісті.

 

     Але, шановні депутати,  де ж  логіка?  Якщо  отримав  штатну посаду  у  парафії  /навіть  сторожа/,  то  юнак звільняється від служби в армії.  А якщо юнак 18  років  взявся  самостійно  вести фермерське  господарство,  ми поспішаємо скоріше призвати його на службу.  Переконливо просив би проголосувати за додаток  до  цієї статті,  щоб звільнити від призову юнаків,  які ведуть самостійно селянське /фермерське/ господарство.  Переконливо прошу депутатів підтримати.  Якщо на Україні буде в рік 100 таких юнаків, це буде дуже добре. Від цього ми армію нашу не розвалимо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     БІЛИЙ В.П.  Шановний  Василю  Васильовичу,  шановні  народні депутати!  Оскільки у нас так званий перехідний період,  і за два роки роботи Верховної Ради  ми  з  вами  поверталися  до  окремих статей, окремих законів - коли життя їх коригувало, ми

 

     33

 

     вносили зміни.  Прошу  вас - якщо ми з вами побачимо,  що за рік уся молодь пішла у фермери і немає кому служити,  ми  змінимо статтю. Але не бійтеся, цього не буде.

 

     Армію треба годувати.  Якщо на землі не буде кому робити, то армія не буде мати що їсти.  Прошу  вас,  давайте  приймемо  таку поправку. Життя підкаже, що ми були праві.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати,  прошу уваги. Якщо наполягають депутати,  ще  раз  ставлю  на  голосування  доповнення  відносно звільнення  від призову юнаків,  які ведуть самостійне фермерське господарство. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 142. Доповнення не прийнято.

 

     Шановні депутати,   давайте   порадимось.   Сьогодні    Іван Степанович оголосив,  що з 17-ї години буде "Різне". Але я просив би вашого дозволу,  щоб ми  все-таки  завершили  прийняття  цього закону.

 

     Володимире Костянтиновичу! Ми врахували ваші зауваження.

 

     Третій мікрофон.

 

     34

 

     СТРЕЛЬНИКОВ В.К.    Страница    45,   верхний   абзац,   где предоставлено право министру продлевать службу  на  пять  или  на десять лет.  Кандидатам наук - на 5 лет,  докторам - на 10 лет. У нас сейчас сотни офицеров,  которые не кандидаты,  но доценты.  У нас десятки офицеров,  которые и не кандидаты,  и не доктора,  но они профессора. Поэтому у меня есть такое предложение - добавить: кандидат наук или доцент - до 5 лет,  доктор наук или профессор - до 10 лет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка думка депутатів?

 

     МИСНИК П.О. Шановний Василю Васильовичу! Тут, до речі, так і записано:  міністр може продовжувати строк служби докторам наук - до 10 років,  а кандидатам - до  5  років.  Може,  трохи  змінимо формулювання?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     ТОЛСТОУХОВ А.В.  Василий  Васильевич!  Я буду краток.  Прошу депутатов обратить внимание на статью 3 - в том виде,  в каком мы ее  проголосовали,  и  в  том  виде,  в  каком  она  предлагалась Комиссией по делам молодежи.  Внизу  средняя  колонка.  Мы  взяли формулировку    из    Закона    об   альтернативной   службе.   В проголосованной редакции она

 

     35

 

     ухудшена. Здесь выпали слова "участия в  Вооруженных  Силах" вместо  "имеют  право" - "направляется".  Речь идет о каком-то не очень демократичном процессе.  Проголосуйте,  пожалуйста, за нашу редакцию.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати!  У  нас  є  правило,  що  вже прийнятий закон є законом,  і треба узгодити їх один з іншим, щоб формулювання були приведені у відповідність.

 

     Тому пропоную підтримати цю пропозицію.  Приймається?  Можна ставити на голосування законопроект у цілому?

 

     Ви мені не дасте можливості провести "Різне".

 

     Другий мікрофон.

 

     ГУДИМА О.В.,  член Комісії Верховної Ради України  з  питань культури  та  духовного відродження /Луцький-центральний виборчий округ,  Волинська область/.  Шановні депутати! Прошу вибачення, я відносно  статті 18 "Звільнення від призову на строкову військову службу". Хотів би, щоб вона розглядалася в іншому ракурсі. Маю на увазі надання військовослужбовцям,  які відслужили в армії, пільг для ведення сільського господарства,  отримання кредитів, купівлі техніки.  Треба,  щоб  таке положення розробив Кабінет Міністрів, щоб стимулювати прихід людей у сільське господарство після  того, як вони відслужили в армії.

 

     Дякую.

 

     36

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     КОЛЕСНІК С.В.   Будь  ласка,  відгорніть  сторінку  32.  Там написано, що у мирний час призову на строкову військову службу не підлягають   громадяни,   які  були  засуджені.  Пропоную  додати "засуджені до позбавлення волі".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція погодитись.

 

     Можна ставити  законопроект  на  голосування?  Ставиться  на голосування   проект  Закону  України  про  загальний  військовий обов'язок і військову службу.

 

     "За" - 290.  Отже,  Закон України про  загальний  військовий обов'язок і військову службу прийнятий, з чим і поздоровляємо вас усіх.

 

     Зараз, шановні  депутати,  пропонується  розглянуті   проект постанови  Верховної  Ради  України  "Про  порядок введення в дію Закону України про загальний  військовий  обов'язок  і  військову службу". У вас є на руках доопрацьований проект. Які є зауваження щодо цього проекту? Перший мікрофон.

 

     АНАНЬЄВ В.І.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної   Ради України з питань будівництва,  архітектури та житловокомунального господарства /Ямпільський виборчий округ, Сумська область/.

 

     37

 

     Уважаемые народные депутаты! Уважаемый председательствующий! Этот  закон  дает основание Министру обороны немедленно составить расчет   или   смету   и   предъявить    Министерству    финансов многомиллиардное   представление  на  обеспечение  этого  закона. Сколько же стоит этот закон?  Имеет  ли  Украина  деньги  на  его выполнение?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     МИСНИК П.О.  Шановні  колеги!  На  зворотному  боці  проекту постанови  є  довідка   про   фінансове   забезпечення   заходів, пов'язаних  із  виконанням  загального  військового  обов'язку  і проходженням військової  служби.  Крім  того  ви  знаєте,  що  ми збиралися   розглядати   військові  питання  вчора  на  закритому засіданні.  Думаю,  що найближчим часом  ми  визначимо,  якими  ж будуть наші Збройні Сили, та приступимо до того, щоб уже щодо цих Збройних Сил формувати бюджет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна ставити на голосування проект постанови?

 

     "За" - 279. Постанова прийнята.

 

     38

 

     Спасибі, Павле Олексійовичу,  вам, і всім, хто брав участь у розробці цього важливого проекту.

 

     Шановні депутати!   Переходимо   до   наступного  питання  - "Різне". Записався 21 депутат. У нашому розпорядженні 50 хвилин.

 

     Минулого разу ви просили давати для  виступів  не  до  п'яти хвилин, а до трьох. Приймається? Добре.

 

     Слово надається народному депутату Васильєвій. Підготуватися депутату Іваничуку.

 

     ВАСИЛЬЄВА Г.І.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України   у справах   жінок,   охорони   сім'ї,   материнства   і   дитинства /Білоцерківський  міський  виборчий  округ,  Київська   область/. Шановні  депутати!  Згідно  з постановою N 106 Кабінету Міністрів України місто Біла Церква віднесено до четвертої зони  посиленого радіоекологічного контролю.

 

     До мене  звернулися  виборці  міста  у зв'язку з погіршенням здоровья дорослого і дитячого  населення.  У  порівнянні  з  1986 роком   збільшилася   кількість   хворих   дітей  -  з  уродженою патологією,  хворобами крові, кровотворної та ендокринної систем. У 5 разів зросла кількість дітей, що мають гіперплазію щитовидної залози.

 

     Наведені показники захворювання дітей вказують  на  зниження імунітету.

 

     39

 

     Зросла кількість захворювань і серед дорослого населення. Це насамперед хвороби ендокринної  системи,  системи  кровообігу  та кровотворних тканин. Таке погіршення здоров'я дорослих та дітей є наслідком Чорнобильської катастрофи.

 

     Результати радіометричних    вимірювань,     які     провела "Кіровоградгеологія" підтвердили,  що щільність забруднення землі цезієм у місті становить до 3,2 Кюрі на  квадратний  кілометр,  у деяких місцях - 5,4 Кюрі.

 

     Цією ж  організацією  були перевірені землі Білоцерківського району  навколо  міста,  де  вирощуються   продукти   харчування. Радіометричні вимірювання підтвердили,  що радіаційне забруднення цих земель становить до 13,4 Кюрі на квадратний  кілометр.  Тобто до міста надходять забруднені продукти, вирощені на цих землях.

 

     Локальні забруднення  на  території  міста  не  знешкоджені. Потужність експозиційних доз гамма-променів не зменшена. Тому для виключення  міста  Білої  Церкви з четвертої зони /а декому цього дуже хочеться/ немає ніяких підстав.

 

     Більше того,  я  звертаюся   з   депутатським   запитом   до Міністерства  України  у  справах захисту населення від наслідків аварії  на  Чорнобильській  АЕС  /Міністр  -  Готовчиць   Георгій Олександрович/.

 

     40

 

     У зв'язку з погіршенням радіоекологічних і медичних даних по місту вирішити питання про віднесення  білої  Церкви  до  третьої зони. Це - перше.

 

     Друге. Гарантувати  населенню  міста  Білої  Церкви допомогу щодо поліпшення  радіаційної  обстановки,  створення  нормального постачання екологічно чистих продуктів харчування.

 

     Третє. Виділити   кошти   на   100-процентне  обстеження  та лікування дитячого населення міста Білої Церкви.

 

     Крім того звертаю увагу Кабінету Міністрів на те,  що значна кількість пунктів Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не діє. Адже й  досі  не розроблені підзаконні акти та нормативні документи до цього закону. У їх розробці беруть участь і декілька міністерств.

 

     Тому в мене депутатський запит до Кабінету Міністрів.

 

     Коли буде   визначено   порядок   самостійного   переселення громадян з територій, які зазнали радіаційного забруднення?

 

     Коли буде     встановлено     середній    розмір    вартості санаторнокурортної путівки?

 

     Коли буде визначено  порядок  надання  і  розмір  додаткової жилої   площі,   яка   повинна   надаватися  сім'ї,  що  втратила годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи?

 

     41

 

     Коли буде створено механізм забезпечення вагітних жінок,  що проживають   на   радіаційно   забрудненій   території,   чистими продуктами   харчування,    путівками    для    оздоровлення    у спеціалізованих оздоровчих закладах?

 

     Коли будуть вирішені питання, пов'язані з забезпеченням умов контракту для працівників народної освіти,  медицини та культури, які працюють на забруднених територіях?

 

     Наголошую, що  зволікання  з  вирішенням  цих питань вносить соціальну напругу в суспільство.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  надається  народному  депутату  Іваничуку Роману Івановичу. За ним виступатиме депутат Васильєв.

 

     ІВАНИЧУК Р.І.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України з питань культури та духовного відродження  /Дрогобицький виборчий округ,  Львівська область/. Шановний головуючий! Шановні депутати! Як голова підкомісії з питань мови і голова Львівського Товариства української мови хочу зробити оголошення,  яке може не так зацікавить депутатів у цьому залі,  як тих,  хто нас слухає і бачить. Прочитаю це, на мою думку, важливе оголошення.

 

     42

 

     "У Львівському      політехнічному      інституті     працює видавничотермінологічна комісія.  Комісія  підготувала  до  друку російськоукраїнські  термінологічні  словники:  з  геодезії  - 18 тисяч   термінів,   електротехніки   -   70    тисяч    термінів, радіоелектроніки - 30 тисяч термінів, будівництва автошляхів - 10 тисяч термінів,  радіосистем -15 тисяч термінів,  обчислювальної, цифрової   та  мікропроцесорної  техніки  -  15  тисяч  термінів, хімікотехнологічної - 30  тисяч  термінів,  а  також  п'ятитомний словник  із  загального  мистецтва  та  архітектури  -  10  тисяч термінів.

 

     Члени комісії   та   викладачі-політехніки   готові   надати допомогу  в  організації  україномовного  навчального  процесу  - читання    лекцій,    проведення     практикумів,     організація навчальнометодичного забезпечення,  українізація комп'ютерів тощо в навчальних закладах Міністерства освіти України.

 

     Голова комісії - академік, професор Д. Перхач.

 

     Адреса - Львів,  вул.  Миру,  12,  Львівський  політехнічний інститут,  головний корпус, кімната 112, "Видавничотермінологічна комісія".

 

     Я ще маю час додати до цього, що такі словники дуже потрібні для  виконання  Закону  про мову.  Але в нашій молодій державі ці книги,  ці словники не  можуть  бути  видані  через  те,  що  всі видавництва зазнають краху.

 

     43

 

     Просив би  і  всіх  шановних  депутатів,  і Голову Верховної Ради,  і його заступників приділити максимум уваги по  врятуванню видавництв  і розширенню їх можливостей.  Погляньмо - таке велике видавництво,  як "Дніпро" у Києві,  гине. 70 чоловік на вчорашній день звільнено з роботи.  Щоб одну книжку видати, треба зняти 100 позицій інших книг,  і та  одна  книжка  обсягом,  наприклад,  35 аркушів   коштуватиме   100   карбованців.   Видавництво   -   це висококваліфікований колектив.  Коли він  розбредеться,  то  його вдруге  вже  не  зберуть.  Так  само  й  видавництво  Української загальної енциклопедії. Це унікальне видавництво, яке організував академік Бажан,  вже не видає енциклопедій.  Люди,  подумаймо, що нам не тільки їсти треба, нам потрібне й духовне життя!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  надається  народному  депутату  Васильєву Василю Івановичу. За ним виступатиме депутат Горинь.

 

     ВАСИЛЬЄВ В.І., робітник очисного вибою шахти імені Стаханова виробничого об'єднання "Красноармійськвугілля"  /Красноармійський міський  виборчий  округ,  Донецька область/.  Уважаемые народные депутаты! Социальная

 

     44

 

     пружина терпения  сжата   до   предела.   Поэтому   малейшая неточность  в решении жизненных вопросов приведет просто к взрыву общества.  Я  уполномочен  зачитать  обращение  депутатов  города Димитрова Донецкой области.

 

     "В умовах  шахтарського  края,  де  ринкові ціни на продукти харчування і навіть на товари роздрібної торгівлі  формуються  за рівнем заробітної плати шахтарів, що у порівнянні з 1 квітня 1991 року виросла у 15,7 раза,  поділ суспільства на заможних і бідних іде особливо гостро.  Адже коефіцієнт підвищення заробітної плати працівникам соціальної сфери становить  на  цей  час  лише  4,47. Розрив у заробітній платі між вказаними категоріями працівників і до цього часу був  значним.  Тепер  же  він  стає  таким,  що  не забезпечує навіть прожиткового мінімуму.  Практично без будь-яких засобів існування залишилися  працівники  профспілкових  закладів культури.

 

     Доведені до  відчаю подальшим поглибленням економічної кризи на Україні й різким зниженням свого  життєвого  рівня  працівники народної   освіти,   охорони   здоров'я,   культури,  соціального забезпечення  та  інших  державних  організацій  і   установ   м. Димитрова   утворили   міський   страйковий   комітет,   який  на дванадцятій сесії міської Ради 5 березня 1992 року поставив перед депутатами свої вимоги, розглянувши

 

     45

 

     і обговоривши котрі,  депутати звертаються до Верховної Ради і особисто Президента України Кравчука  з  проханням  їх  негайно вирішити.

 

     Підвищити заробітну   плату   працівникам  народної  освіти, охорони  здоров'я,  культури,  соціального   забезпечення,   усіх державних   бюджетних   організацій   і   установ  з  урахуванням індексації   та   заробітної    плати    працівників    вугільної промисловості  цього  регіону.  Привести  у відповідність розміри доплати вчителям за класне керівництво, за вчительське звання, за перевірку  зошитів,  письмових  робіт,  з  фактичним  витрачанням робочого  часу  на  виконання  цих  робіт.  Скоротити   педагогам пенсійний  вік:  жінкам  -  до 50 років,  чоловікам - 55.  У ході приватизації  надавати   працівникам   соціальної   сфери   житло безплатно.  Відшукати кошти на 50 відсотків компенсації витрат на санаторно-курортне лікування вищеназваних категорій  працівників. Негайно  вирішити  питання про джерела фінансування профспілкових закладів культури".

 

     Несправедливость не знает границ во времени,  независимо  от того, когда и кем совершается. Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово   надається   народному   депутату  Гориню Михайлу Миколайовичу. За ним виступатиме депутат Зінченко.

 

     46

 

     ГОРИНЬ М.М.,  голова  підкомісії  Комісії   Верховної   Ради України  з питань державного суверенітету,  міжреспубліканських і міжнаціональних відносин /Залізничний виборчий  округ,  Львівська область/.   Вельмишановний   Василю   Васильовичу,  вельмишановні депутати!

 

     Кожен з нас спостерігав  за  цими  наметами,  котрі  розбиті напроти  Верховної Ради у нашому парку.  В наметах - представники кримсько-татарського народу. Ведуться переговори на різних рівнях з  приводу  кримсько-татарської проблеми.  Тут виступав заступник Голови Верховної Ради Володимир Борисович Гриньов і повідомив нам про те, що процес утвердження самовизначення кримсько-татарського народу є власне процесом,  а не актом,  може бути  розтягнутий  у часі.

 

     Ми добре  знаємо,  що  повернення  кримських  татар на рідну землю теж є  процесом,  і  він  також  розтягнутий  у  часі.  Але відбуваються   події,  котрі  можуть  звести  нанівець  прагнення кримсько-татарського народу мати шматок рідної землі.  Зараз  іде процес  приватизації,  і землі на цьому півострові розпродаються. Ми по-різному можемо до того ставитись,  але коли зустрічаємося з фактами відкритого цинізму, то для кожного демократа, для кожного гуманіста це повинно бути сигналом небезпеки.

 

     Я припускаю,  що можна було б продати шматок землі  в  Криму чи,  скажімо, якийсь будинок у Бахчисараї. Але не можу погодитися з тим,  що в Криму з  молотка  проданий  палац  хана,  ця  велика національна цінність,  національна святиня. Це вже цинізм. І тому я  звертаюсь  до  вас,  шановні  депутати,  з   проханням.   Поки вирішуватимуться   справи  кримсько-татарського  народу,  давайте домовимося тут, що процес приватизації в Криму затримуємо до того часу,  доки  не буде повернутий на рідну землю кримськотатарський народ.  Може статися так, що кримські татари на землю повернуться і підуть жебраками.

 

     Дуже дякую за увагу.

 

     47

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово   надається  народному  депутату  Зінченку Арсену Леонідовичу. За ним виступатиме депутат Хмара.

 

     ЗІНЧЕНКО А.Л.  Шановні депутати!  Як відомо,  економіка  має бути  економною  і  ефективною.  Так  само  ефективним має бути і Кабінет.  Сьогодні  у   виступі   пан   Ситник   підтвердив,   що домовленості  Прем'єр-міністра  Фокіна  в  Тюмені не виконуються. Воно і не дивно.  Хіба випадає голові Уряду європейської  держави їздити  на  переговори  з  однією із провінцій не зовсім дружньої держави? Бурбуліс до нас не їздить.

 

     Виявилася закономірність:  тільки  Прем'єр  Фокін  стає   на трибуну - з Тюмені починають іти состави з нафтою,  з Іркутська - з лісом,  замовлений танкер з нафтою.  Але тільки  відходить  від трибуни - все це перестає рухатися. То, може, нам треба подумати: якби нам прийняти якесь політичне рішення,  щоб наш  Прем'єр  був увесь  час  на  трибуні  і  це все надходило на Україну?  А може, потрібні інші політичні рішення?

 

     Звертаю вашу   увагу   на   інший   приклад   "ефективності" діяльності  Уряду.  Були  неодноразові  звернення  до міністрів і Прем'єр-міністра   колективів   підприємств,   що,   зокрема,   в Замоcтянському виборчому окрузі,  авіаремонтних, інструментальних та інших проектних інститутів,  про їхню готовність переключитися на випуск продукції як для забезпечення програми конверсії, так і програми зміцнення обороноздатності України.  Але  на  них  немає відповіді. По суті, Уряд України на цих прикладах показує, що він нездатний  використати   науково-технічний   потенціал   трудових колективів  міста  Вінниці.  Але  у  нас є чимало міністрів,  є і віце-Прем'єри,  є і Міністр оборони.  Це їхні прямі функціональні обов'язки.

 

     48

 

     Тим часом директор авіаремонтного заводу вів затяжну війну з колективом, з профтехучилищем на заводі, незаконно наживався. Так тривало до тих пір, поки трудовий колектив не вказав директору на двері. А де ж був Уряд? Невже він не знав, що діється, невже йому байдуже?   Отже,   знову  ж  таки  проблема  ефективності  роботи Кабінету.  Ніхто  з  Кабінету  Міністрів  не  відповідав  ні   на звернення  колективу,  ні  на  мої запити.  А я якраз звертаюся з однією метою - щоб були використані можливості цих підприємств  і щоб Кабінет став господарем у власній державі.

 

     Нинішній Уряд фактично не розв'язує конфліктну ситуацію, яка виникла   з   молодіжними   будівельними   кооперативами.   Члени будівельних кооперативів, таких як "Автомобіліст", "Будівельник", "Агробуд" залишили попередні місця роботи,  внесли  свої  трудові кошти для того,  щоб забезпечити себе житлом.  Їхні гроші держава використовувала,  тобто держава взяла на себе в  умовах  входу  в ринок  певні  зобов'язання,  які  мають  бути виконані.  Чому від нездатності держави бути ефективною мають страждати люди?

 

     Навіть у царській Росії держава платила по  зобов'язаннях  і тоді,   коли  зазнавала  збитків.  Отже,  ті  внески  мають  бути індексовані   в   масштабах   держави   і   зобов'язання    перед будівельниками мають бути виконані. Це й означатиме, що Уряд буде господарем у незалежній державі.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  має   народний   депутат   Хмара   Степан Ількович. За ним виступатиме депутат Свідерський.

 

     49

 

     ХМАРА С.І.  Шановні  депутати!  В  той  час як цивілізований світ,  намагаючись  полегшити  страждання  жертв   Чорнобильської катастрофи,  надає  їм допомогу,  наша доморощена мафія розкрадає державні кошти, виділені для чорнобильців.

 

     У публікації  газети  Голос  України"  від  4  березня   під заголовком  "Бюджет і асигнування для мафії" мовиться про те,  як трест "Житомирбуд" кошти,  виділені для переселення потерпілих із забруднених місцевостей, використовував для зовсім інших цілей, а саме:  для  створення   агропромислового   дочірнього   комплексу "Івниця"   -   фактично   великого   помістя,   яке   підлягатиме першочерговій приватизації номенклатурними бонзами.  Таким  чином не  за  призначенням використано понад 7 мільйонів карбованців за допавлівськими цінами,  або  близько  100  мільйонів  у  нинішніх цінах.  У  нашому  розпорядженні  є документи,  які підтверджують правдивість  публікацій  про   зловживання   керівництва   тресту "Житомирбуд".

 

     Своєрідно відреагували  на  зазначені  публікації працівники прокуратури - вдалися до залякувань  і  шантажу  журналістів.  Не зреагувала  Прокуратура  України  на  запит  народних депутатів з цього приводу.

 

     Ми вимагаємо  негайно  створити  депутатську   комісію   для розслідування зловживань у тресті "Житомирбуд".  Відмову створити таку депутатську комісію будемо розцінювати як спробу  взяти  під захист  компартійних мафіозі,  які обкрадають чорнобильців.  Тоді народу нічого не залишиться,  як взятися до  заходів  самозахисту від сваволі і беззаконня номенклатурної мафії.

 

     Пропоную персональний  склад  депутатської комісії:  народні депутати України Зайко, Сугоняко, Мельник, Колінець і автор цього запиту. Прошу, Василю Васильовичу, щоб Президія Верховної Ради

 

     50

 

     затвердила склад  цієї  комісії  і  щоб  вона  могла негайно приступити до розслідування.

 

     Хочу тепер зупинилися на іншому питанні.  Повністю підтримую заяву  депутата  Гориня  з  приводу кримсько-татарської проблеми. Крім того тут,  з  цієї  трибуни,  висловлюю  протест  і  вимагаю притягнути до відповідальності тих,  хто вчинив брутальний погром над мирними представниками кримськотатарського народу 19  березня цього  року  біля  Верховної  Ради.  Це  безпосередні керівники і виконавці,  відомі  всім  вам  провокатор  генерал  Недригайло  і полковник Шапошников,  а також підполковник Заєць,  який оббрехав на всю Україну по телебаченню мирних кримських татар.

 

     Розслідувати цей інцидент треба,  тому  що  саме  він  лягає ганебною   плямою   на  молоду  українську  державу.  Прошу  всіх депутатів уважно поставитися до цієї проблеми.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Свідерському. Після нього виступатиме депутат Колінець.

 

     51

 

     СВІДЕРСЬКИЙ Ф.Ф.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України у питаннях соціальної політики та  праці  /Нововолинський  виборчий округ,  Волинська  область/.  Шановні  депутати!  Скупий  втрачає двічі.  Але ми,  економлячи всюди і на  всьому,  не  маємо  права визискувати  селян.  Непродуманість  у  верхах планованих цін уже призвела до того,  що ціна пшениці вища,  ніж ціна  /при  високій собівартості/ м'яса.  Вирізано і далі, вирізається молочне стадо. На його відновлення будуть  потрібні  роки.  Не  хочеться  шукати винних конкретно,  адже і ми всі тут винні тому, що покірно йдемо за тим,  що пропонує нам Уряд.  Система,  за якою  чиновники  від Уряду  підписують  квоти  і  ліцензії,  призводить  до  корупції, процвітання  мафії,  яка  пронизала  всі  управлінські  структури зверху донизу. Що вдасться зробити свіжопризначеним представникам Президента з цими структурами,  якщо частина  тих  працівників  - голови обласних Рад, у минулому перші секретарі? Народ не вірить, що вони змінять цю стару систему, яка виростила і викохала їх.

 

     Я живу в шахтарському  місті  Нововолинську.  Поруч  -селище Жовтневе, де в 1960 році за вказівкою Хрущова на голому трудовому ентузіазмі відкривалися і працювали шахти.  І це не тільки в нас, а  й  в  усіх  шахтарських  регіонах  України.  Посилаючи людей у тимчасові бараки,  їм обіцяли через 10 років нове добротне житло, потім - "світлий комунізм", а сьогодні їм уже не обіцяють нічого. Відкинуто будівельні програми,  які  приймалися  за  шахтарськими вимогами.  Ветерани  війни  і праці,  інваліди,  які віддали своє життя в  ім'я  "світлого  майбутнього",  сьогодні  платять  по  5 карбованців на душу за туалет на вулиці, чи за

 

     52

 

     викидну яму,  вириту  власними  руками.  Вони  не можуть при сучасному рівні пенсії і мінімальної зарплати  навіть  сходити  в лазню.  Старі,  хворі  люди  оббивають  пороги  місцевої влади та пишуть колективні  листи  у  вищі  інстанції,  добиваючись  газу, вугілля, водопроводу чи ремонту тих бараків, що вже розвалюються.

 

     Згідно з  офіційною  інформацією  Держкомстату  80 процентів населення вже знаходиться за межею бідності. Ми повинні заслухати Уряд   про  виконання  Закону  про  індексацію  доходів.  Виборці вимагають також індексації  тих  виплат  і  компенсацій,  які  ми надали нашим репресованим.  Ті 20 тисяч, розділені на 5 років без індексації, - це вже копійки.

 

     Ми повинні також визнати визвольною боротьбу  ОУН  і  УПА  і зрівняти   пільги  її  учасників  з  пільгами  ветеранів  Великої Вітчизняної війни.

 

     Починається серія чергових скорочень  на  підприємствах.  Це стосується в першу чергу легкої промисловості,  яка десятиліттями майже 90 процентів прибутку віддавала в бюджет.  В  моєму  окрузі закривається швейний цех об'єднання, в якому працювали 400 жінок.

 

     Ми прийняли   Закон   про   малу   приватизацію,   за   яким підприємства віддаються,  продаються по відновленій вартості  при купівлі  колективом.  Колектив  ще  зміг би викупити приміщення і обладнання,  але  тільки  по  залишковій  вартості.  Ми  ж   таку пропозицію  не  пропустили.  По  всій  Україні це - десятки тисяч жінок,  наших матерів,  дружин,  яких  так  званий  ринок  викине першими на вулицю. Тому пропонуємо внести у закон відповідні

 

     53

 

     зміни, які б дали пільги таким жіночим трудовим колективам у викупі по залишковій вартості.

 

     На закінчення ще хочу сказати,  що продовжується голодування біля  Софіївського собору з вимогою передачі Софіївського собору, Андріївської та  Кирилівської  церков  Українській  автокефальній церкві.

 

     Вчора Іван   Степанович  Плющ  дав  доручення,  яке,  думаю, якнайшвидше буде виконано.  Але хотілося б,  щоб це була не  суто добровільна справа - вивчення Закону Божого,  щоб його вивчали на цілком законній основі під час занять.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу,  шановний депутате,  поважати  регламент. Слово    надається    народному   депутату   Колінцю   Володимиру Володимировичу. Після нього виступатиме депутат Пушик.

 

     Прошу ще раз врахувати: регламент виступу - 3 хвилини.

 

     КОЛІНЕЦЬ В.В.,   старший   викладач   кафедри    української літератури   Тернопільского  державного  педагогічного  інституту імені   Я.Галана   /Тернопільський   міський   виборчий    округ, Тернопільська область/.  Шановні депутати!  Російське керівництво абсолютно не приховує того,  що воно пішло на створення СНД,  щоб для себе тримати Україну.  Про це свідчить заява під час зустрічі в Києві російського  Президента  про  те,  що  він  відкидав  всі напрацьовані   Україною   документи,   що   Росія  оголошує  себе правонаступником всіх багатств  імперії,  які  награбовані  в  її народів протягом багатьох століть. Це свідчить про те, що Україні надалі

 

     54

 

     недоцільно перебувати в СНД.  Про це говориться  й  у  заяві Президента України.  Гадаю,  що нам на сесії Верховної Ради треба негайно  поставити  питання  про  включення  до  порядку  денного питання  про  доцільність  дальшого  перебування України в складі СНД.

 

     Шановні депутати!  Вже давно Україна  перестала  ходити  під чужими прапорами, але всі ми й досі маємо "серпасте і молоткасте" посвідчення і депутатські значки.  І це стосується депутатів усіх рівнів.

 

     У мене  в  зв'язку  з цим запит до Першого заступника Голови Верховної Ради Василя Васильовича Дурдинця: доки ми ходитимемо із значками    "Депутат    Української   Радянської   Соціалістичної Республіки", якої вже не існує, і доки громадяни України матимуть паспорти "граждан СССР"?

 

     Це одне  питання.  Шановні  депутати!  Коли ми затверджували колегію Прокуратури,  прокурор Усатов усіх нас  тут  обдурив.  На запитання:  чи  здійснював він нагляд над справою депутата Хмари, він відповів,  що ні.  У той же час у справі депутата Хмари є два документи,  які свідчать, що прокурор Потебенько видав два накази про те,  що Усатов дійсно  повинен  здійснювати  нагляд  за  цією справою.

 

     У зв'язку  з цим пропоную посилити колегію Прокуратури таким чином:  вивести з її складу  на  сесії  Верховної  Ради  добродія Усатова і ввести іншу кандидатуру.

 

     І ще  одне  питання.  Шановні депутати!  Діє Указ Президента щодо повернення релігійним організаціям  культового  майна.  Дуже боляче цей указ діє по відношенню до Києво-Печерської лаври,  яка є всесвітньовідомим заповідником.  Звичайно,  ці музейні цінності можуть перейти у спадщину Українській

 

     55

 

     православній церкві,   але   поки   що  вона  нездатна  ними опікуватися.  Поки що Українська православна церква /маю на увазі Києво-Печерську лавру/ є вогнищем російського шовінізму.

 

     У зв'язку   з   цим   пропоную   припинити  дію  указу  щодо КиєвоПечерської лаври,  вивчити це питання,  а потім видати  Указ про   особливий   статус   цього   культурного  заповідника.  Моя пропозиція адресується Президентові.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  надається   народному   депутату   Пушику Степану Григоровичу. За ним виступатиме депутат Чародєєв.

 

     ПУШИК С.Г.,  член  Комісії  Верховної  Ради України з питань культури та духовного відродження /Коломийський  виборчий  округ, Івано-Франківська   область/.  Шановні  колеги!  Я  повернувся  з виборчого округу,  зустрічався з  керівниками  багатьох  трудових колективів,  з  депутатами  міських  Рад.  Усі  вони в один голос кажуть,  що на складах накопичилося  дуже  багато  нереалізованої продукції. По Коломиї - приблизно на півмільярда. Не реалізується продукція "Сільмашу", інших заводів.

 

     Гадаю, нашому Прем'єру треба повернутися до проблеми цін.  З такими  цінами  України  далі жити не може,  це величезне гальмо. Разом з тим деякий час, очевидно, треба перевіряти, що робиться з цінами в областях.  Я порівнюю ціни Киева і мого ІваноФранківська і бачу "накрутки". Не знаю, хто конкретно контролює тих людей, бо вже таке робиться,  що слів немає.  Тижнів два тому я говорив, що відро коштує 120 карбованців, а тепер - уже 150 карбованців.

 

     56

 

     Хочу також звернутися  до  наших  міністрів.  Інколи  просто відписуються стосовно депутатських запитів.  Я,  зокрема,  просив шановного голову Служби  безпеки,  щоб  передали  бібліотекам  не рукописи, які були вилучені, а книжки. Є такі книжки, що виходили в одному-двох примірниках.  Їх не пускали до читача, вилучали при обшуках.  Я  маю на увазі книги Грушевського і таке інше.  Ось цю літературу треба передати бібліотекам.

 

     А мені  дали  відповідь  в  основному  з  приводу  рукописів репресованих  письменників.  Вважаю  також,  що  пора застосувати контроль над порнографією, яка заполонила усі наші міста. Я був у кількох країнах,  але ніде не бачив такої безконтрольності.  Якщо така література й продається,  то десь внизу на  поличці  стоїть. Соромляться  люди.  Кажуть,  чим  багачі  стидаються,  тим жебрак величається.  Отак  і  тепер  у  нас.  Ця  жебрацька   психологія заполонила всіх нас. Час ставити під контроль.

 

     До Верховної   Ради  не  надсилають  обов'язкові  примірники книжок,  які видають  наші  приватні,  кооперативні  та  державні видавництва.  Це  обов'язково  треба  робити.  Тобто  усі газети, журнали,  видавництва повинні надсилати до  Верховної  Ради  свою продукцію  -  контрольний  примірник.  Хоча  б  Комісія  з питань культури та духовного відродження обов'язковий примірник.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  надається  народному  депутату  Чародєєву Олександру Васильовичу. Підготуватися депутату Поровському.

 

     57

 

     ЧАРОДЄЄВ О.В.,   член   Комісії  Верховної  Ради  України  у закордонних  справах  /Пролетарський  виборчий  округ,   Донецька область/. Коллега Пушик закончил порнографией, я начну с нее.

 

     Во время избирательной кампании уважаемый Левко Григорьевич, когда у него спросили насчет цензуры,  сказал,  что подцензурными должны  быть  порнография  и  изготовление  бомб.  Депутат  Пушик поборолся против порнографии, а я коснусь вопроса бомб.

 

     Вот газета "Замкова гора" издается у нас под боком /Музейный переулок,  8/.  Так  вот,  на  странице 9 - подробнейший,  четкий рецепт напалмовой бомбы.  Это оружие одно из самых жестоких  даже по теперешнему времени.  А тут цинично дается рецепт: делается за полчаса, в любом магазине города Киева можно купить компоненты. А потом бросайте под ноги или на головы людям.

 

     Во время  просветительской  миссии в Крыму Степана Ильковича сотоварищи эту газету распространяли в большом количестве.  Это я видел  в  фильме.  Не  знаю,  зачем  Крыму  такие  рецепты в этой ситуации,  которая сейчас  там  имеется.  Это  -  звенья  в  цепи действий тех сил, которые разгромили Общество русской культуры во Львове,  которые избили участников Отечественного форума. Все это и  многое  другое  заминается.  Просто  нет  времени рассказывать сейчас подробности.

 

     Накануне встречи  глав  СНГ  произошел  один  из   последних случаев.  Я  показываю  еще  одну  газету.  Она  залита кровью ее распространителя Александра Васильевича  Ейсильда,  православного немца.  Лоток разгромили после предупреждения "Убирайтесь!". А 19 марта в шесть часов пришли.  Под крик "Бий кацапів!" избили  двух украинцев и немца. Это характерное для нас искажение

 

     58

 

     в отношении   национального   вопроса.   Газета  "Самостійна Україна",  как вы помните,  написала:  "Російські шовіністи проти української  символіки".  А было две трети украинцев,  были люди, которые  предлагали  запорожскую  символику,   а   ничего   более украинского  нет,  которые в общем-то и голосовали против,  чтобы предотвратить то, о чем я рассказал раньше.

 

     Я сделаю депутатский запрос в адрес Председателя  Верховного Совета  Плюща.  Поскольку  его  сейчас  нет,  то  не  буду больше говорить на эту тему.

 

     Закончить выступление хотелось бы вот чем.

 

     Именно с подачи депутатов  в  этой  газете  допустили  такое шельмование.  Мудрец Конфуций говорил:  "Не зная слов, как я могу познавать людей?"  А  мы  слово  "шовинисты"  трактуем  только  в отношении российского шовинизма. Между тем живем-то в независимой Украине,  и шовинисты могут быть,  по международному определению, теперь только украинские. Печально, но факт.

 

     Иван Макар,  когда  мы  разговаривали о фашистах,  правильно сказал: "Скрізь є фашисти. А ми що, гірші?" Нет, "не гірші". Но и наши фашисты не наилучшими в мире будут.

 

     Это серьезно.   Во   всех   странах   появляются  фашистские организации.  Ле Пэн во Франции набрал 17 процентов.  Полно уже в России,  но там кто-то против этого уже выступает: и телевидение, и печать. Наши печать и телевидение против этого не выступают.

 

     В связи с этим прошу депутатов подумать, особенно тех, кто в списке  обозван  шовинистами.  Подумать о создании антифашистской фракции  в  парламенте,  чтобы  в  скором  времени  не   пришлось создавать  антифашистское подполье в Украине.  В Донецке движение "Демократический Донбасс" предлагает провести в  мае  конференцию на  тему  "Грозит  ли  Украине фашизм?".  И надо хорошо подумать, иначе мы придем к диктатуре гораздо более тяжкой и страшной,  чем была. Я не успел сказать все, но время истекло.

 

     59

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  надається  народному депутату Поровському Миколі Івановичу. За ним виступатиме депутат Черненко.

 

     ПОРОВСЬКИЙ М.І.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань  оборони  і державної безпека /Рівненський виборчий округ, Рівненська область/.  Шановні  колеги!  Хотів  би  звернути  вашу увагу, увагу Комісії з питань культури і духовного відродження, а особливо  увагу  виконавчої  влади  на   місцях   -   новообраних намісників  Президента  на ту ситуацію,  в якій опинилися віруючі Української автокефальної православної церкви на місцях. Особливо на теренах Східної й Південної України.

 

     Українська автокефальна   православна   церква  виникала  як неопалима  купина  завжди  там  і  завжди   тоді,   де   й   коли відроджувалася  незалежна  самостійна  Українська держава.  І ось коли ще раз відродилася Українська держава,  то наш  автокефальна православна  церква,  церква  незалежна,  опинилася,  напевно,  в найтяжчій ситуації з-поміж усіх релігійних  конфесій,  які  є  на Україні. Бо в той час коли Російська православна церква, змінивши назву,  перебирає  у  своє  володіння  дотепер  закриті  з  часів тоталітарного   режиму  храми,  коли  Українська  грекокатолицька церква  повертає  собі  храми,  які   були   конфісковані,   саме Українська  автокефальна,  тобто  незалежна  православна  церква, залишається  церквою  переслідуваною,  церквою  гнаною,   церквою терплячою,  страдницькою.  Більше  того  -  ситуацію  довкіл  неї використовують   посткомпартійні   структури,   особливо   владні структури   на  місцях  для  того,  щоб  протидіяти  українському національному і духовному відродженню.

 

     60

 

     Зокрема, коли в моєму виборчому окрузі,  в селі  Дядьковичі, виникла громада Української автокефальної православної церкви, то колишнє компартійне керівництво району зробило все для того,  щоб розколоти  громаду  навпіл,  нацькувати одних віруючих на інших і таким чином,  балансуючи на протиріччях однієї й другої  громади, зберігати  свою  владу.  На жаль,  таких випадків багато.  Але це відбувається  передовсім  там  /і  особливо  на  сході  й  півдні України/,  де  людям  не  дають  можливості  прийти  до  храму  і молитися.

 

     Я неодноразово звертався в Миколаєві,  в Дніпропетровську до відповідних  структур  влади з проханням про те,  щоб хоча б одне культове приміщення було віддане дуже  численним  /підкреслюю  ще раз  -  численим/ громадам Української автокефальної православної церкви.  Але виходить так,  що в місті Миколаєві діє близько двох десятків   храмів,  та  жодного  храму  не  передано  Українській автокефальній православній церкві.  Хоча  колега  депутат  Грицай неодноразово і тут,  і в Миколаєві обіцяв,  що храм буде наданий. Те ж саме в Дніпропетровську:  незважаючи на протести,  прохання, голодування, місцева влада не зробила жодного кроку для того, щоб задовольнити духовні потреби парафіян.

 

     Хочу привернути вашу увагу до  того,  що  нині  відбувається голодування  біля  Софії.  Просив  би  представників  Президента, виконавчу  владу  з  увагою  поставитись   до   потреб   віруючих Української автокефальної церкви.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  має  народний  депутат  Черненко  Віталій Григорович. За ним виступатиме депутат Волковецький.

 

     61

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  головний лікар  медсанчастини  Микитівського ртутного   комбінату  /Горлівський-Микитівський  виборчий  округ, Донецька область/.  Те факты,  которые  привел  сейчас  Чародеев, вызывают тревогу и серьезные размышления.  Если вот эту "заразу", в какую бы одежду и какой бы цвет она ни рядилась,  мы сегодня не остановим,  то завтра она будет останавливать нас. Над этим нужно всем парламентом подумать: на что идти, как идти, с кем идти.

 

     Хотел бы заострить внимание  на  помощи  здравоохранению,  в которой  оно  сегодня нуждается.  Помощь должна заключаться вот в чем.  Не знаю, в каких регионах Украины ситуация лучше, но ныне в Горловке катастрофическое положение с обеспечением бензином.  Эту проблему,  думаю,  не поднять на уровне Министра здравоохранения. Это должен решить Кабинет Министров и,  наверное, Премьер. Потому что сегодня детское питание новорожденным и детям до трех дет  не доставляется,  вызовы  не обслуживаются,  и даже предлагают самим больным  искать  машину,  чтобы  доставить  врача   или   отвезти больного.

 

     Ситуация архисложная,  можно оказать,  трагическая. Ведь под угрозой сегодня находится жизнь.  И в  проблеме,  которую  поднял Василий   Иванович   Васильев,   я  с  ним  абсолютно  солидарен. Действительно,  сотрудники бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры сегодня самые незащищенные.

 

     62

 

     И еще  одна  важная проблема.  Ко мне обратилось руководство горловcкого отделения фирмы "Мебель".  В 1991 году они  заключили внутрихозяйственный   договор   с  областным  объединением  фирмы "Мебель".  Недавно Президент  Украины  Леонид  Макарович  Кравчук издал   Указ   о  коммерциализации  торговли,  и  они  попытались высвободиться из тисков этой мощной структуры. Когда обратились к генеральному директору донецкой фирмы "Мебель" товарищу Окушко по поводу выделения из  областной  организации  /тем  более  обладая серьезной базой,  прежде всего материальной,  специализированными магазинами,   подъездными   путями,    складскими    помещениями, автотранспортом/, то им в этом наотрез отказали. Когда обратились к руководителю республиканского объединения "Мебель" Сычову,  тот прямо  сказал:  мне  легче  уволить директора магазина горловской фирмы "Мебель", нежели заниматься вопросами коммерциализации.

 

     Завтра мы начнем приватизацию.  И вот пример,  каким образом она будет проходить.

 

     Направляю официальный           депутатский           запрос Вице-Премьерминистру   Украины,   Министру   экономики   товарищу Лановому  и  надеюсь получить вразумительный ответ по поводу всех предложений и замечаний, которые я сегодня высказал.

 

     Спасибо.

 

     63

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  має  народний  депутат  Нагулко.  За  ним виступатиме депутат Осадчук.

 

     НАГУЛКО Т.Д.,  член Комісії Верховної Ради України у справах жінок,  охорони  сім'ї,  материнства  і  дитинства  /Шепетівський виборчий   округ,   Хмельницька  область/.  Шановний  головуючий, шановні колеги!  1992 рік, як вчора говорив наш Президент, вважаю надто відповідальним і, можливо, переломним.

 

     Думаю, що  1992  рік  повинен  бути особливо врожайним,  щоб український народ був  забезпечений  хлібом.  Але  прийняті  нами закони  сьогодні  не реалізуються у повній мірі.  Це говорить про те,  що ми не зуміємо  сформувати  господаря,  а  не  сформувавши господаря, ми не отримаємо врожай.

 

     Хочу розглянути   цю  проблему  в  двох  аспектах.  Приватні ділянки землі досі не виділяються /ось і сьогодні по  радіо  було передано з мого району - люди записалися на 272 гектари землі,  а виділено їм лише 70 гектарів/.  І  перспективи,  що  вони  будуть виділені  повністю,  немає.  Можливо,  буде  виділена якась певна частка,  а тому ці люди,  які хочуть  розпочинати  господарювати, приватники, не матимуть можливості, врожаю вони не дадуть.

 

     64

 

     Якщо розглядати  сьогодні  колективне сільське господарство, де монопольна влада лишається в руках голів колгоспів /не  будемо заплющувати очі,  бо,  дійсно,  так воно є/, то ті селяни, які ще виходять з колгоспу,  хочуть мати приватну  ділянку,  а  ті,  які лишаються в цьому колективному сільському господарстві,  втратили надію і віру в те,  що вони зможуть користуватись  усім  тим,  що вони  напрацюють.  Власне,  я  говорю не стільки з вами,  скільки звертаюсь до працівників  села,  до  селян  наших:  вони  повинні сьогодні  думати  про  те,  які  вони  складатимуть  статути  при перереєстрації колгоспу в колективне  сільське  господарство.  Це надзвичайно важливо. Вони у своїх статутах повинні обумовити таку річ  -  керівник  колективного  сільського  господарства  повинен працювати  на  договірній  основі  і,  мабуть,  не  мати права на одноосібну реалізацію напрацьованої продукції. Хочу сказати, що в статутах   вони   повинні   передбачити   створення   ради  цього колективного сільського господарства,  чи якоїсь іншої структури, яка була б спроможна розподіляти напрацьоване.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово   надається  народному  депутату  Осадчуку Петру Іллічу. Далі порадимось.

 

     65

 

     ОСАДЧУК П.І.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної   Рада України  з  питань  культури та духовного відродження /Тлумацький виборчий  округ,  Івано-Франківська  область/.  Шановні   народах депутати!  Ми  живемо в такій обстановці,  що можливі і соціальні потрясіння, і провокації, які спричиняють такі потрясіння. Цілком солідаризуюся  з тими депутатами,  які виступають проти будьякого насильства і проти міжнаціональної ворожнечі.

 

     Недавно у Києві українському  поетові  Абрамові  Кацнельсону попсували  двері  ножем,  облили бензином ці двері,  у три години ночі їх підпалили і залишили  дуже  страшні,  людиноненависницькі написи.  Це вписується в графу фашизму. Мене дуже хвилює питання, хто це робить.  Почерк у всіх випадках дуже схожий. Ми знаємо про такі випадки в інших місцях.  Ми пам'ятаємо,  що було зроблено на священному місці - біля Пам'ятника Слави у Києві.  Тож  звертаюся до  наших  правоохоронних  органів  з  настійною вимогою - шукати таких людей,  знайти їх і  дати  юридичну,  правову  і  політичну оцінку таким діям.

 

     Знаючи про   те,   що   були  якісь  проблеми  у  Товаристві російської культури у Львові,  я як голова  підкомісії  з  питань розвитку  національних  культур  офіційно  звернувся до народного депутата   Михайла   Косіва,   заступника   голови    Львівського облвиконкому.  Мене цікавило,  що там сталося,  яке підгрунтя цих дій.  Чи знайшли тих людей?  Тому зачитаю буквально кілька рядків із  письмової  відповіді  на  адресу Комісії з питань культури та духовного відродження

 

     66

 

     Верховної Ради:  "Клич "Москалям і жидам  нічого  робити  на Україні!" - це вигадка, що поширюється з пропагандистською метою. Я був присутній  на  сесії  Львівської  обласної  Ради,  на  якій розглядався  інцидент  у  товаристві імені Пушкіна.  Ніхто нічого подібного не говорив".  І  далі  він  пише,  що  проти  будь-яких екстремістських  дій.  Одначе  утворення у Львові клубу чи чогось аналогічного зборам російських козаків неприпустиме.

 

     Хто такі російські козаки,  що вони роблять  у  Молдові,  що збираються   робити  завтра  на  території  колишньої  Російської імперії - загальновідомо. Отже, яке їхало, таке й здибало.

 

     Ще раз наголошую на тому,  що  ми  повинні  зайняти  рішучу, принципову  позицію  проти  будь-якої ворожнечі,  проти будь-яких насильницьких дій і залучити правоохоронні органи до  пошуку  цих злочинців, щоб не давати підстав для різних кривотлумачень.

 

     І ще одне питання. Я неодноразово говорив про учасників війни 1927 року народження.  З цього приводу  одержав  десятки  листів. Прошу,  щоб  це  питання  також  було розглянуто.  Треба,  щоб їх поновили в правах як учасників війни,  бо це воїни-підлітки,  які після  війни  служили  по  вісім  років.  Прошу  це розглянути як депутатський запит.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні   депутати!   Час   вечірнього засідання закінчується.

 

     67

 

     Є у мене така пропозиція. У зв'язку з виголошеними народними депутатами  зверненнями,   депутатськими   запитами,   критичними зауваженнями,   пропозиціями,   мабуть,  буде  доцільно  прийняти протокольне рішення такого змісту: доручити відповідним постійним комісіям    Верховної    Ради,    Кабінету   Міністрів   України, міністерствам  і  відомствам  розглянути  їх,  відреагувати  і  в установленому порядку повідомити кожного народного депутата,  щоб бужа ясність: що депутат проголосив, що зробив. Немає заперечень? Приймається.

 

     Щодо нашої роботи завтра.  Ми продовжимо роботу о 10 годині. Будуть розглянуті питання про внесення змін до Закону про місцеві Раді   народних   депутатів   та  місцеве  самоврядування  /друге читання/.

 

     Інші питання - про внесення змін до  Конституції  /Основного Закону/  України  у  зв'язку з прийняттям відомого вам Закону про Представника Президента України;  про проект Закону  про  війська внутрішньої  та  конвойної  охорони  /друге читання/;  про проект Закону  про  природні   території   та   об'єкті,   що   особливо охороняються  /друге  читання/  і  про проект Закону про державну статистику.

     Ось такий попередній перелік, а завтра життя покаже, скільки

     ми зуміємо  розглянути.  Тому  дозвольте  вечірнє  засідання

     оголосити закритим. Всього вам доброго! 68

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку