ЗАСІДАННЯ ВІСІМНАДЦЯТЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради України.  8 жовтня 1991 року. 16 година.

 

 

Головує Голова Верховної Ради України КРАВЧУК Л.М.

 

     ГОЛОВА. Шановні    народні   депутати,   включаючи   шановну Президію! Я прошу займати місця. Прошу зареєструватись.

 

     У залі - 377 депутатів. Уранці було 403.

 

     Зараз у  нас  іде  в  другому  читанні  проект  Закону   про громадянство  України.  Слово  -  народному  депутату  Сметаніну, заступнику голови Комісії у правах людини.

 

     СМЕТАНІН В.І.,  заступник  голови  Комісії  Верховної   Ради України    у    правах   людини   /Кіровський   виборчий   округ. Дніпропетровська область/. Уважаемые товарищи депутаты! Уважаемый президиум!  По  поручению  Верховного  Совета  Комиссия по правам человека  совместно  с  Комиссией  по  вопросам  государственного суверенитета,  межреспубликанских  и  межнациональных  отношений, которая приняла особенно активное участие, Комиссией по

 

     3

 

     вопросам деятельности Советов народных депутатов,  Комиссией по  вопросам  законодательства  и законности,  с участием научных консультантов /особенно большой вклад сделали доктора юридических наук  Юзьков,  Мацюк,  Василенко/,  а  также при активном участии министерства  иностранных  дел   рассмотрен   проект   Закона   о гражданстве во втором чтении.  Сравнительная таблица вам роздана. Будем работать таким же образом,  как мы уже  привыкли  работать. Прошу обращать внимание на третью, извините, на четвертую колонку справа - на те  изменения,  которые  мы  сделали  з  сравнении  с проектом первого чтения.

 

     По названию   проекта   закона   замечаний  не  было.  Будем голосовать или?..  "Закон Украины". Ну, вы заметили, что мы везде слова   "Украинская   ССР"   в   соответствии   с   нашим   Актом провозглашения независимости Украины заменили на  "Украина"  и  в соответствии с изменением в Конституции.  Закон называется "Закон України про громадянство України".

 

     Головує Перший заступник Голови Верховної Ради України  ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи будуть у депутатів зауваження до такої назви? Є  інші  пропозиції?  Нема.  Ставиться  на   голосування.   Прошу проголосувати  за  таку  назву:  "Закон  України про громадянство України". Прошу голосувати.

 

     ''За" - 288. Прийнято. Далі.

 

     СМЕТАНІ В.І.  Преамбула.  Я  не  буду  говорить,  что  здесь учтено, а что отклонено. Смотрите сами. Обратите внимание на

 

     4

 

     изменения. В  предложении  "Право  на громадянство України є невід'ємним  правом  людини  на  Батьківщину"  ми  убрали   слова "Украины"  и  "на Батьківщину".  В абзаце "Українська держава має забезпечувати охорону і захист прав,  свобод  і  інтересів  своїх громадян"  ми  добавили  слова  "Українська  держава" вместо слов "Українська РСР".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     ГОЛУБЕЦЬ М.А.,  керівник  Львівського  відділення  Інституту ботаніки  імені  М.Г.Холодного  АН  України  /Калуський  виборчій округ,  Івано-Франківська область/.  Я пропонував /на  превеликий жаль у зведеній таблиці моїх пропозицій немає/,  щоб замість слів "має забезпечувати" у третьому  абзаці  преамбули  було  записано "забезпечує". Це закон, а не рекомендаційний документ." ...Забезпечує охорону і захист прав" ...-і так далі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Замість "Українська держава  має  забезпечувати" пропонується  "Українська  держава  забезпечує".  Це  буде  більш точніше. Так?

 

     Ставиться на  голосування  зміна  редакції  третього  абзацу /права   колонка/.   Замість   слів   "Українська   держава   має забезпечувати" записати: "Українська держава забезпечує охорону і захист   прав,   свобод   і   інтересів  своїх  громадян".  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 282. Приймається.

 

     СМЕТАНІН В.І. Тепер - за преамбулу в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає більше в депутатів заперечень і зауважень? Шановні депутати,  тут надходять записки, щоб начитувати. Якщо ми будемо зачитувати праву колонку,  то це займе надзвичайно  багато часу. Це ж не одну преамбулу, а тоді треба зачитувати все. Ми

 

     5

 

     з вами  домовились  таким чином:  у другому читанні роздаємо вам порівняльну таблицю, ви з нею працюєте, ознайомлюєтеся з тими змінами,   доповненнями,   поправками,   які   були   внесені?  - врахованими і не врахованими.  Потім за них голосуємо,  причому в тому випадку, якщо наполягає депутат.

 

     Будемо дотримуватися   такого  порядку?  Тоді  ставиться  на голосування преамбула в редакції,  яка вам  запропонована.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 286. Приймається.

 

     СМЕТАНІН В.І. Розділ 1 "Загальні положення".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  по статті 1 розділу 1 у депутатів зауваження? Є. Третій мікрофон.

 

     РЯБЧЕНКО М.А.,  директор  Криворізького   цементно-гірничого комбінату   /Довгинцівський   виборчий   округ,  Дніпропетровська область/.  После слов "В  Україні  існує  єдине  громадянство"  я предлагал записать: "із збереженням громадянства Союзу Суверенних Держав або громадянства інших держав".  Дело в том,  что  уже  во всем  мире практически признается двойное гражданство.  Почему мы лишаем   жителей   нашей   Украины   возможности   иметь   второе гражданство?  Я  считаю,  что  это  не совсем правильно,  и прошу поставить данный вопрос на голосование.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     ОСТРОУЩЕНКО С.В.,  голова підкомісії Комісії Верховної  Ради України у справах жінок,  охорони сім'ї,  материнства і дитинства /Приморський  виборчий  округ,  Одеська   область/.   Я   вносила предложение к статье 8. Но оно

 

     6

 

     относится и  к  статье  1  -  к  праву  человека  на двойное гражданство.  Если  мы  примем  это  в  статье  8,  то  не  нужно записывать то, что мы записываем в "Загальних положеннях".

 

     Россия уже приняла закон о двойном гражданстве.  В их Законе о гражданстве есть положение  о  двойном  гражданстве.  Остальную аргументацию я приведу, когда мы подойдем к статье 8. Но сейчас я поддерживаю предыдущего депутата  по  содержанию  предложения,  а подробнее сказать об этом можно в статье 8.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій,  ні  не  з  цього...  Володимире Іллічу. слушна пропозиція, давайте подумаємо.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Разрешите,  Иван Степанович,  я скажу все,  а потом депутатский корпус пусть решает.

 

     Действительно, здесь  должен  быть  решен вопрос "зайн оберн них зайн" - или  единое  гражданство,  или  двойное  гражданство. Минуточку, я скажу что мне положено сказать, а вы потом судите.

 

     Депутат Остроущенко  поставила  два  вопроса.  То,  что  она говорит,  что цивилизованные страны идут на двойное  гражданство,

-это  совершенно,  абсолютно  /я  могу  за  свои  слова отвечать/ юридически безграмотно.  Я вам уже говорил о  том,  что  во  всех цивилизованных странах,  как правило, взято направление на единое гражданство и об этом  принята  международная  конвенция.  Где-то осталось еще двойное гражданство.  Но это не совсем соответствует правам человека и общегражданской декларации.  Почему? Потому что это - наследие развала колониальной системы.

 

     Далее. Поскольку    мы   с   вами   объявили   независимость государства,  то в постановлении,  обратите внимание, в пункте 3, записано: "До приведения законодавства України у відповідність із

 

     7

 

     Законом України   про  громадянство  України  застосовуються чинні законодавчі акти, які не суперечать цьому Закону".

 

     Пункт 6:  "Відповідно до статті 42 цього Закону питання  про належність   громадян   України   до  громадянства  інших  держав підлягають вирішенню у  міжнародних  угодах".Депутат  Остроущенко поставила  вопрос  о  том,  что надо даже иметь гражданство всего мира.  Товарищи!  Тогда  надо  собрать  все  страны  и  спросить, согласны  ли  они все заключить такой договор,  чтобы было единое гражданство в мире.

 

     Я считаю,  и комиссия все-таки сошлась на  том,  что  у  нас должно   быть  единое  гражданство.  А  когда  мы  утвердим  свою независимость,  то отдельными договорами с теми странами, которые согласны... Ведь вы же посмотрите, здесь сразу важны два момента: согласится ли другое  государство  нести  такую  ответственность, если  человек принимает его гражданство,  и согласен ли гражданин нести ответственность перед двумя государствами.  Это  -  главный вопрос.  И  я  предлагаю  сначала  проголосовать  за  предложение комиссии и по первой статье.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     РОМАНОВ Ю.С., завідуючий відділом астрономічної обсерваторії Одеського державного університету імені І.І. Мечникова /Жовтневий виборчий округ.  Одеська область/.  Я считаю,  что докладчик  нас сейчас  вводит  в  заблуждение.  Декларация  о правах человека не исключает двойного гражданства. Это - неправильная интерпретация.

 

     Поэтому я считаю,  что мы все-таки должны  проголосовать  за возможность наличия двойного гражданства. Кроме того, я хочу

 

     8

 

     сказать, что  наши  избиратели,  в частности мои избиратели, неоднократно обращались  к  нам,  с  просьбой  иметь  возможность двойного гражданства.  Это надо обязательно учитывать.  Благодарю за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  усі висловилися  відносно  цього  питання? Третій мікрофон.

 

     ГОЛУБЕЦЬ М.А.  Шановні народні депутати!  Я вважаю, що немає жодної потреби і жодних підстав сьогодні ускладнювати це питання. Питання  про  подвійне чи стрійне громадянство може вирішуватися, справді,  через угоди .І посилання сьогодні на те, що мої виборці цього вимагають,  абсолютно безпідставні. Ми в суверенній державі приймаємо закон про  суверенного  громадянина.  Це  абсолютно  не означає,  що  не  може  бути  такого випадку,  про який тільки що розповів у своєму виступі  депутат  Рябченко.  Він  народився  на Уралі,  син - у Казахстані, тепер син служить у Росії. Що тепер - він повинен мати три чи чотири громадянства?  Якщо він хоче  мати подвійне громадянство,  зробимо це на підставі договорів, про які сказав Володимир Ілліч. Вважаю, що дав аргументовану відповідь.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     ЗАЄЦЬ І.О., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України з  питань економічної реформи і управління народним господарством /Святошинський виборчий округ,  м. Київ /. Я хочу якраз звернути, шановні депутати, вашу увагу на останні слова депутата Сметаніна, який сказав, що

 

     9

 

     подвійне громадянство не є  широкою  практикою  у  світовому співтоваристві  і  що  всі  ці  питання регулюються міждержавними угодами.  Ви читали в "Известиях"  недавно,  що  між  Естонією  і Росією   готується   зараз  міждержавна  угода,  і  там,  саме  в міждержавній угоді,  обумовлюється питання громадянства. Так що я просив би вас,  -ну,  як сказати,  може,  це буде грубо, - але не біжіть попереду паровоза. Ці питання Росія вирішує разом з іншими державами саме на засадах укладення договорів між державами. Тому я прошу підтримати пропозицію комісії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     КОСІВ М.В., заступник голови виконавчого комітету Львівської обласної Ради народних депутатів /Пустомитівський виборчий округ, Львівська область /.  Я хотів би  звернути  вашу  увагу,  шановні колеги, народні депутати, на те, що ми створюємо правову колізію. Ми в преамбулі записали,  що право на громадянство є  невід'ємним правом людини. Але поняття про право пов'язане також і з поняттям про обов'язки громадянина.  А поняття про  обов'язки  громадянина пов'язане   також   із   таким   поняттям,   як  відповідальність громадянина.   А   відповідальність   громадянина    -    це    є відповідальність  суто  узвичаєна,  усталена  віками,  себто це є неписане  право.   Є   відповідальність   адміністративна   і   є відповідальність   юридична.   І   коли   ми   введемо   подвійне громадянство,  то,   очевидно,   і   обов'язки   громадянина,   і відповідальність громадянина будуть також неминуче подвійними.  І якщо,  скажімо,  той друг Світлани Вікторівни,  грузин, про якого вона  минулого  разу говорила,  захоче зберегти за собою подвійне громадянство, то, я хотів би запитати Світлану Вікторівну, за

 

     10

 

     якими законами він нестиме відповідальність,  якщо  /ну,  не дай  Боже,  щоб так сталося,  але якщо станеться / її друг грузин порушить  закон?  За  якими  правовими  нормами  він  буде  нести відповідальність:  за  правовими  нормами України чи за правовими нормами Грузії?  Я вважаю,  що треба підтримати думку  комісії  і залишити в такій редакції, яку комісія запропонувала.

 

     ГРИНЬОВ В.Б., заступник Голови Верховної Ради України /Індустріальний виборчий округ, Харківська область/. Питання про подвійне   громадянство   дуже   важливе.  Не  потрібно  його відкидати так зразу,  тому що,  скажімо, той, хто був в Америці і спілкувався з українцями, які там живуть, знає, що це дуже болюче питання. Я нещодавно був в Ізраїлі, і там це дуже болюче питання. Я  нічого  не хочу сьогодні сказати,  але ми йдемо до того стану, коли це питання буде болючим і для частини росіян,  які живуть на Україні.  Давайте  ми запишемо в законі про можливість подвійного громадянства, яка вирішується в окремих міждержавних угодах.

 

     СМЕТАНІН В.І. А здесь так и сказано.

 

     ГРИНЬОВ В.Б.  Ні-ні,  хвилинку.  Я ось на чому наполягаю: не вказувати,  що подвійне громадянство є факт,  а записати в законі про можливість.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     11

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,  голова Комісії Верховної Ради України у  правах людини /Центральний виборчий округ,  м. Київ /. Я хочу підтримати Володимира Борисовича,  що в законі повинна бути така можливість. Тому  звертаю  вашу  увагу  на статтю 42,  у якій сказано:  "Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,  ніж  ті, що містяться у цьому Законі,  застосовуються правила міжнародного договору".  Такім чином,  якщо договір  буде  підписано  /мабуть, швидше всього виникне ця проблема у зв'язку з Росією,  і, мабуть, ми    підпишемо    цей    міждержавний    договір/,    тоді     й використовуватиметься така форма - подвійне громадянство.

 

     Але я  звертаю вашу увагу й на те,  що це ми зможемо зробити тільки після того,  як реалізуємо програму приватизації.  Я знаю, багато  хто  зараз  хоче  мати подвійне громадянство.  Але уявіть собі,  коли у нас з'явиться така форма приватизації,  як  вільний випуск  сертифікатів  для  всіх  громадян,  то  таким  чином і та людина,  яка живе за кордоном уже 20-30-40 років, але зараз стане громадянином України, теж матиме право на цю частку.

 

     Тому ми ці договори підпишемо,  але після того, як здійснимо програму приватизації на Україні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо   продовжувати   обговорення?   3'ясували позиції?  3'ясували.  Тому я думаю...  Ще ви наполягаєте?  Другий мікрофон.

 

     12

 

     ПАВЛЕНКО Ф.О.,  генеральний   директор   науково-виробничого об'єднання     "Олександрійський     електромеханічний    завод'' /Олександрійський   міський   виборчий   округ,    Кіровоградська область/.  Когда  мы  рассматриваем такой сложный вопрос,  то все выступающие  депутаты  ставят  во  главу   угла   и   говорят   - государство,   обязательно   теряя   при  этом  самого  человека. Выступающие уже приводили несколько  примеров  о  том,  что  есть много  избирателей,  много  жителей  Украины,  которые  хотели бы двойное гражданство.  Почему законом мы должны  ограничивать  это право,  если  Декларация  прав человека предусматривает приоритет прав человека над всеми законами, всеми остальными приоритетами - государственными, национальными и другими.

 

     Поэтому я считаю вполне оправданной позицию,  в соответствии с  которой  мы  должны  записать  право   человека   на   двойное гражданство.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Достатньо?

 

     ПАВЛЕНКО Ф.О.  Что  касается  Декларации  о  государственном суверенитете Украины,  то прошу возвратиться к тому,  что мы  уже приняли:  "Украинская  ССР  имеет  свое гражданство и гарантирует каждому гражданину право на сохранение гражданства СССР".

 

     СМЕТАНІН В.І. Которого нет.

 

     ПАВЛЕНКО Ф.О.  Это записано  в  Декларации.  Многое  сегодня изменилось,  но если это не СССР, то может быть и Россия, которая сегодня идет впереди.

 

     13

 

     ГОЛОВУЮЧИИ. Немає бажаючих виступити?  Світлано  Вікторівно, ви ще просите слова? Перший мікрофон.

 

     ОСТРОУЩЕНКО С.В. Я хочу заметить, что здесь приводили статью 42.  В ней сказано, что можно будет иметь гражданство той страны, с  которой  заключат  договор.  Но  это  входит в противоречие со статьей 8,  с главной статьей  о  гражданстве,  в  которой  точно записано:  "За особою,  яка є громадянином України, не визнається належність до громадянства іноземної держави". То як це розуміти? Стаття 42 вступає в протиріччя зі статтею 8.  Тому я закликаю вас все ж таки проголосувати  за  подвійне  громадянство.  Це  дійсно право  людини.  Після  свого  першого  виступу я одержала десятки листів від людей,  які просили відстоювати подвійне громадянство, бо віками люди жили разом,  народи перемішалися,  і тепер є люди, які народилися в одній республіці,  проживають в іншій,  а там  у них  залишилися батьки,  їхні домівки і таке інше.  Чому потрібно позбавляти людей такого права?

 

     СМЕТАНІН В.І.  Здесь  говорят  эмоции.  Но  я  хочу  сказать депутату  Остроущенко,  что  не  статья 8 вошла в противоречие со статьей 42,  а вы.  Дело в том,  что  мы  и  в  Декларации,  и  в Конституции  признали  приоритет  международного  права над нашим правом.  И поэтому, когда в статье 42 законопроекта записано, что мы  отдельными международными договорами можем установить двойное гражданство,  то  для   этого   надо   иметь   согласие   другого контрагента.  А то мы сегодня решаем за Россию,  а она, может, не будет с нами заключать такой договор или Канада, или еще какая-то страна.

 

     14

 

     Поэтому я   считаю,  что  это  самое  правильное  решение  я никакого противоречия между статьями 42 и 8 нет.  Надо немножечко вчитываться в закону и знать их.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире  Іллічу!  Я  вас  прошу аргументовано висловлювати позицій комісії,  але не  звинувачувати  депутата  в тому, що його пропозиція не співпадає з вашою. Це право депутата. Ваше право -. обгрунтовувати.

 

     Третій мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не  представився/,  Шановні  депутати!   Я,   чесно кажучи,  не  зовсім  розумію:  а  чому  йдеться саме про подвійне громадянство?  Якщо вже ми так за права  людини,  то  чому  -  не потрійне,  не ще якесь?  Мені здається, що стаття 42 вичерпує всі колізії,  бо інакше,  якщо ми визнаємо не єдине громадянство,  то маємо взагалі відмовитися від громадянства,

 

     Тому, мені   здається,   питання   вичерпане,  і  ми  можемо голосувати за цей пункт.

 

     Дякую за увагу.

 

     СМЕТАНІН В.  І.  Я  прошу  обратить  внимание  вот  на  что. Решением   комиссии   статья  42  переходит  в  раздел  "Загальні положення" и становится статьей 3.  То есть сразу же определяются все эти вопросы.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Потрібна   ще   аргументація?   Біля  мікрофонів наполягають?   Будемо   голосувати,   але   щоб   потім   ми   не переголосовували,  тому  що  зараз  жодна  з  позицій  не  набере більшості голосів. Давайте ми подумаємо над цим питанням.

 

     15

 

     Перший мікрофон.

 

     КИСЛИЙ П.С., заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань народної освіти і науки /Промисловий виборчий округ,  м. Київ/.  Шановні депутати!  Депутат Ємець сказав про  неможливість подвійного громадянства доти,  поки не буде роздержавлення,  тому що громадяни інших країн повинні будуть у нас  одержувати  частку нашого  добра.  Але  я  хочу  дещо загострити це питання.  Як має поводитися громадянин,  коли,  скажімо,  одна держава воюватиме з іншою  державою,  а  він  є  громадянином  обох держав?  Ось така колізія,  яка виникне в зв'язку з  ситуацією,  якщо  ми  запишемо подвійне  громадянство.  Тому  я  вважаю,  що  не можемо ми цього записати.  А те,  що буде подвійне громадянство тільки  в  деяких випадках,  коли  буде  відповідна  угода  записана.  Я  підтримую формулювання комісії.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     БАТІГ М.І.,  редактор  львівської  обласної  газети  "Молода Галичина"  /Буський виборчий округ,  Львівська область/.  Шановні депутати! Я просив би усіх вас замислитися над таким питанням. Чи має   право   держава   Україна   надавати   громадянам  подвійне громадянство?  Адже  йдеться  про  громадянство  іншої   держави. Очевидно,  лише  інша  держава має право надати своє громадянство кому б то не було.

 

     16

 

     Я вважаю, ми знімемо те протиріччя, яке заклала полеміка між депутатами  Остроущенко  і  Сметаніним,  якщо  зробимо  наступне. Очевидно,  буде правильно,  якщо Україна гарантуватиме громадянам інших   держав,   які  не  проживають  на  території  України,  а проживають  у  Росії,  Сполучених  Штатах,  Канаді,  право   мати українське громадянство. Те ж саме повинна зробити Росія відносно тих росіян,  які живуть на  території  України  і  є  громадянами України.  Те  саме  можуть  зробити й інші держави,  представники народів яких проживають на Україні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     БАРАБАШ О.Л.,  секретар Комісії  Верховної  Ради  України  з питань  економічної  реформи  і управління народним господарством /Жовтоводський виборчий,  округ,  Дніпропетровська область/.  Я б хотів,  щоб  ми  дали  оцінку темі спекуляції навколо питання про громадянство.  Задамося одним питанням: а чим у нас відрізняється громадянин будь-якої держави від не громадянина?

 

     Ми з  і  ми  прийняли  низку  законів  і  там  у нас поняття "громадянин України"- це взагалі громадянин  і  вживається  дуже, дуже рідко.  Або просто власник,  якщо це Закон про власність.  У нас там немає обмеження. У нас суб'єктами власності можуть бути і громадяни,  і  особи  без  громадянства,  і іноземні громадяни на рівних правах.

 

     Якщо це йде закон про якісь соціальні гарантії,  про  працю, там є такий термін як "працівник". У нас термін "громадянин"

 

     17

 

     з'являється в законах про головні політичні права.

 

     Громадянин від не громадянина,  власне кажучи, відрізняється тільки тим, що він має право бути обраним і обирати органи влади. Ось  чим  відрізняється  громадянин від не громадянина.  Є ще два моменти  політичної  участі  громадянина.  Це   обов'язок   перед державою захищати її і служити в армії, а також право на пенсійне забезпечення.  Зараз,  так би мовити,  злоба дня - це  Закон  про роздержавлення.

 

     Якщо мова  йде про подвійне громадянство,  то треба сказати, що люди хочуть,  щоб,  наприклад,  їх діти служили в двох арміях. Спочатку одній державі віддали свій борг, а, потім іншій державі, Вони хочуть отримувати дві пенсії: від однієї держави і від іншої держави.  Вони  хочуть  обграти  органи влади в одній державі і в іншій державі.

 

     Ви розумієте, що це нісенітниця. Вони грають на національних почуттях,  але  це  не  має  ніякого  відношення  до  політичного розуміння громадянства.  Якщо дві між собою укладуть угоду /а  це наш закон допускає/,  вони визначать,  що,  наприклад, громадянин України може бути громадянином Росії.  Тому немає ніяких  підстав для введення норми подвійного громадянства.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     САЛІЙ І.М.,   голова   Подільської  районної  Ради  народних депутатів, голова виконавчого комітету /Подільський,

 

     18

 

     виборчий округ,  м. Київ/. Шановні депутати! Я хотів би, щоб ви  не були лінивими,  з все-таки обговорили це питання спокійно. Ми кажемо,  що Україна  крокує  в  Європу,  а  це  питання  надто кардинальне.  Не  потрібно  пов'язувати  все  це з "русскоязычным населением".  Такого народу,  як ми знаємо, немає. Мені здається, що  переважна  більшість  росіян,  які проживають на Україні,  із задоволенням приймуть громадянство України, в тому числі й Криму. А  де їм буде краще,  ніж на Україні?  Але ми повинні враховувати інше - скільки сьогодні від'їжджає від нас людей до Ізраїлю та до інших країн. І щось ніхто до нас не їде. Якщо з Подолу цього року виїхали 200 сімей, то тільки п'ятьом чи шістьом довелося візувати згоду,  що  до  нас  хочуть  повернутися.  Вони як правило,  люди похилого віку,  бо десь тут діти залишилися.  Це питання не треба ідеалізувати,  політизувати. Людина прожила тут багато років, їде туди не завжди  знаючи,  що  на  неї  чекає,  і  вона  має  надію повернутися,  чи  мати  тут  якісь  ділові  стосунки,  культурні, економічні і таке інше.

 

     Тому мені здається,  що ми це питання,  як  і  багато  інших питань,  голосуємо,  не розуміючи за що. Хто кого перекричить. До речі,  кричать одні й  ті  ж  люди.  І  в  даному  випадку,  мені здається,  що  парламент  це  питання  ще  остаточно не з'ясував. Давайте, можливо, перейдемо до іншого питання. А от остання думка депутата    Барабаша,    що   обумовити   можливість   подвійного громадянства,  толерантна,  ніж думка,  що ми  зовсім  відкидаємо можливість подвійного громадянства. Хоча попереду роздержавлення. Я ще раз обговорити це питання.

 

     19

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     ГОЛОБОРОДЬКО О.М.,   директор    Харківського    виробничого кооперативу   "Інструмент"   /Червонозаводський  виборчий  округ, Харківська область/.  Здесь очень большие споры  идут  по  поводу того,  что у нас есть статья 42.  Действительно,  статья 42 есть. Ну, товарищи депутаты, вчитайтесь в эту статью внимательно: "Якщо міжнародним  договором України встановлено інші правила,  ніж ті, що містяться у цьому Законі,  застосовуються правила міжнародного договору".

 

     Закон есть   закон.  И  кто  даст  право  нарушать  закон  в международном договоре?  Это  нонсенс.  Получается  так,  что  мы разрабатываем  закон  и  после  этого  можем  его  международными договорами менять.  Поэтому данной статье вообще не место в  этом законе.

 

     Теперь что касается двойного гражданства.  Давайте, товарищи депутаты,  не лукавить и  в  нашем  разговоре  не  вспоминать  ни Соединенные Штаты Америки,  ни Канаду,  ни Израиль, хотя там тоже есть свои проблемы у жителей нашей национальности - украинцев. Не нужно вспоминать эти далекие страны.  Все здесь сидящие прекрасно знают;  о чем идет речь.  Речь идет с том, чтобы каждый гражданин Украины мог быть гражданином,  например, или России, или какой-то другой республики.

 

     И давайте, учитывая сложившуюся сегодня ситуацию /а мы живем не в вакууме, живем среди людей, знаем мнение народа/,

 

     20

 

     не будем так сильно этот вопрос обострять. Нужно обязательно записать,  что  гражданин  Украины   имеет   право   на   двойное гражданство.  И  на  этом  закончим.  Мы успокоим практически всю восточную часть Украины.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати!  Я хочу підтримати  пропозицію депутата Салія.  Давайте уважно поставимося до цього питання. А в залі шум -він свідчить, що йде обговорення між депутатами, а ми з депутатом  Сметаніним  в  цьому  беремо  пасивну участь.  Давайте робити навпаки. Є ще бажаючі висловитись? Перший мікрофон.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України   у закордонних справах /Сирецький виборчий округ, м. Київ/,. Шановні народні депутати!  Я хотів тільки зауважити, що не треба, мабуть, було  б  вносити  політичні  мотиви  до  цієї  надто  складної  і практично чіткої юридичної проблеми.  Депутат  Салій  сказав,  що питання  не  досить ще вивчено.  Я сумніваюся в тому.  Бо комісія надзвичайно довго працювала,  і це  та  проблема,  яка  найбільше дискутувалася  і  визначалася.  Я хотів би сказати таке.  Якщо ми дійсно йдемо до європейського дому і хочемо,  щоб Україна була  в тому  ряду  європейських  держав,  то  подивіться  на європейську практику.  Європейська практика  свідчить  про  визнання  єдиного громадянства.  І  українці,  які  проживають у Польщі - громадяни Польщі.  І Україна в такому випадку не може втручатися  у  справи держави  Польщі,  захищати  права  українців.  Так  само  -  інші держави.

 

     21

 

     Давайте просто  брати  розумний  приклад  існування  єдиного громадянства.  Навпаки,  раніше  в  практиці дійсно було подвійне громадянство.  Тоді держави мусили укладати між собою двосторонні договори про уніфікацію законодавства стосовно громадянства і про визнання  подвійного  громадянства  на  території  своїх  держав. Держави побачили,  що виходить дуже складна ситуація, і вони йшли шляхом  уніфікації  та  запровадження  єдиного  громадянства   на території своєї держави.

 

     Тому я  ще раз закликаю скористатися європейським досвідом - він є.  І все спокійно в тих державах.  І хотів би  запропонувати проголосувати за цю статтю поіменно.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     ДЕМИДОВ Г.В.,   голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України  у  питаннях  законодавства  і   законності   /Ленінський виборчий  округ,  Кримська  АРСР/.  Уважаеміе депутаті!  Принимая какой-то закон,  нельзя не учитывать реальную ситуацию, в которой находится государство.  Она сейчас на Украине очень сложная. Да и во всем бывшем Союзе, будем так говорить. И не определился в этой ситуации  не  только  Верховный Совет,  но и каждый человек.  Еще каждому придется определяться. Поэтому нельзя через колено ломать судьбы  огромного  количества  людей,  навязывая такое одномерное решение вопроса.

 

     Я думаю,  что мы поступим,  по-государственному мудро,  если сейчас  же  заложим  механизм  разрешения  будущих конфликтов и , предусмотрим двойное гражданство.

 

     22

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире Іллічу!  Я теж так вважає і підтримую пропозицію  депутата  Демидова.  Може,  нам  дійсно  в  механізмі передбачити випадки?  Ну, не можна так категорично заборонити це. Категорично з одного боку, і категорично з другого боку.

 

     А стаття  42  передбачає вже частину цього механізму.  Може, над нею ще попрацювати, визначити, в яких випадках?

 

     СПЕТАНІН В.І.  Иван Степанович,  я чувствую,  что вы тоже... Дело  в  том,  что  если  прочитать  весь  проект  этого Закона в комплексе,  все его статьи,  то там четко и ясно сказано,  что не допускается никаких нарушений прав человека. Каждый гражданин сам обозначает свое гражданство.  Но нельзя,  вам же депутат  Барабаш рассказывал,  хотя депутат Салий к нему обратился... Ну нельзя же в двух армиях служить двум государствам. Два государства будет по одному...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Достатньо   аргументів,   я   бачу,   ви  будете звинувачувати мене в тому, що я не ставлю на голосування.

 

     СМЕТАНІН В.І. Конечно, голосовать надо, а что делать...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на   голосування   згідно   з   нашою домовленістю   редакція,   запропонована   комісією.   Стаття   1 "Громадянство в Україні.  В Україні  існує  єдине  громадянство". Прошу проголосувати.

 

     СМЕТАНІН В.І. Поименно требуют.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "За" -182.

 

     23

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це поіменно?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви не тільки керуйте.  Кому хочеться поіменно, я вас запрошував до дискусії і говорив,  що жодна з  пропозицій  не пройде, якщо ви будете так кричати.

 

     Була пропозиція депутата Остроущенко. Депутат Рябченко також у своєму виступі вніс пропозицію про те,  щоб статтю 1  доповнити словами: "із збереженням громадянства Союзу Суверенних Держав або громадянства інших держав". Редакцію можна продумати.

 

     Давайте ми поки що будемо йти за статтями  законопроекту,  а групі наших кваліфікованих депутатів-юристів - Ємцю,  Головатому, Марченку,  Тарасенку, Романову доручимо, щоб зони відпрацювали це і доповнили до статті 42, і коли ми підійдемо до статті 42...

 

     ГОЛОС ІЗ   ЗАЛУ.   Иван  Степанович!  Вы  нарушаете  порядок принятия закона. Для чего это здесь депутату Тарасенко, Марченко? Где  они  были,  когда мы рассматривали?  Каждое замечание должно быть в законопроекте.  Их замечаний  здесь  нет.  Есть  замечания депутата Рябченко, давайте его проголосуем.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауваження приймається.

 

     ГОЛОС ІЗ  ЗАЛУ.  И  не  надо  сейчас выдумывать?  Почему это депутат   Тарасенко   должен   определять?    Мы    с    научными консультантами...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире Іллічу,  ваше зауваження приймається, але давайте спокійно.  Голосується пропозиція,  внесена депутатом Рябченком.

 

     Я повторюю, друга сторінка, друга колонка. Прошу голосували.

 

     24

 

     "За" - 176.

 

     СМЕТАНІН В.І.   не  прошло.  остается  в  редакции,  которая находится в крайней,  левой колонке, как было в первом чтении. не надо  шуметь,  есть  закон,  который  мы  с  вами  же утверждали. статья...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тихіше,  тільки  не  кричіть.  я  прошу   уваги, шановні  депутати,  ми  не  можемо  надзвичайно  серйозний  закон прйняти,  бо  перетворили  все  це,  ви  бачите,  в   щось   таке незрозуміле.  є ще цілий ряд пропозицій,  є практика,  Володимире Іллічу, не заважайте.

 

     /Шум у залі/.

 

     СМЕТАНІН В.І.. Где ваше предложение?

 

     РОМАНОВ Ю.С. Посмотрите, где мое предложение. читайте.

 

     /Шум у залі/.

 

     СМЕТАНІН В.І. Так, есть.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире Іллічу, я прошу вас.

 

     СМЕТАНІН В.І.Нет,  давайте  проголосуем.  Я  говорю,   нужно просто проголосовать.

 

     25

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,   шановні  депутати,  бувають  у  нас  такі емоційні сплески, але давайте ми заспокоїмося.

 

     Депутат Романов вносить ще одну пропозицію,  яка також у нас була. І є ще пропозиції депутатів, які письмово вносилися.

 

     Вони комісією   відхилені.   Якщо  депутати  наполягають  на голосуванні,  ми  їх  повинні  проголосувати.  І   тому   давайте працювати  спокійно.  Більше думайте над формулюванням поправок і голосуванням.

 

     Наступна поправка   вносилася   депутатом   Мовчаном.    При обговоренні  допустимості  подвійного  громадянства  необхідно не забути і про обов'язки громадян перед державою при цьому.  Про це нам говорив депутат Косів.

 

     Депутат Мазур  вніс  пропозицію після слова "існує" вставити слова "як правило".  Депутате Мазур,  ви наполягаєте?  Наполягає. Редакція   буде  такою:  "В  Україні  існує,  як  правило,  єдине громадянство".  Прошу голосувати за таку поправку. "За" - 107. Не приймається.

 

     Наступна. Депутати Романов,  Толстоухов, Остроущенко вносять доповнення про те, що допускається подвійне громадянство. Бачите? Допускається   подвійне  громадянство,  а  норма  ця  регулюється статтею  42.  Ставиться  на  голосування  така  поправка.   Прошу голосувати.

 

     "За" - 224. Не приймається.

 

     Ні, ні,  ні,  переголосовувати не будемо.  Тоді всі поправки треба переголосовувати.

 

     Так; усі поправки, які були внесені, проголосовані.

 

     Перший мікрофон.

 

     26

 

     ЧЕРНЕНКО В.  Г.,  головний лікар медсанчастини Микитівського ртутного   комбінату  /Горлівський-Микитівський  виборчий  округ, Донецька область/. Уважаемые депутаты! Мы много времени потратили на  эту  статью.  Но  у  меня  есть Конституция /Основной Закон/, статья 31.  Сначала нам нужно было  подумать  об  изменении  этой статьи,  а  она гласит следующее:  "Відповідно до встановленого в СРСР единого союзного громадянства кожний  громадянин  Українсько РСР є громадянином СРСР.

 

     Підстави і  порядок набуття і втрати радянського громадяства визначаються Законом про громадянство СРСР".

 

     Надо сначала ее отменить и потом пойти правовым путем.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати!  Буде  врахована   пропозиція депутата  Черненка.  224  голоси - це вже свідчать про те,  що ми десь близько...  Є ще одна  пропозиція.  Давайте  ми,  Володимире Іллічу,   скажемо   так:   на   підставі  двосторонніх  договорів допускається подвійне громадянство.

 

     СМЕТАНІН В.І. Згоден. Это соответствует тому, что говорили.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте проголосуємо.  Ставиться на голосування. Прошу голосувати.

 

     Зніміть голосування.

 

     Шановні депутати!  Я  вимушений  робити зауваження поіменно, тоді вже не будете ображатися.  Я бачу,  що депутат  Гудима  біля мікрофона наполягає. Але це не обов'язково означає, що ми надаємо таку можливість кожному. У нас ще не було такого.

 

     другий Мікрофон.

 

     27

 

     ГУДИМА О.В.,  член Комісії Верховної Ради України  з  питань культури та духовного відродження /Луцький - Центральний виборчий округ, Волинська область/ Шановні депутати ! Шановний головуючий! Я  хочу  навести  аргументи.  У преамбулі Закону про громадянство України  сказано  в  третьому  абзаці:  "Українська  держава  має забезпечувати  охорону  і  захист прав,  свобод і інтересів своїх громадян".   Враховуючи,   що    наше    суспільство    абсолютно бюрократизоване,  і якщо людина матиме два громадянства, жодна із сторін не буде давати цих гарантій.  Люди будуть викинуті  просто на  смітник.  Ви  працюєте проти людини.  Треба,  щоб хоча б одна сторона захищала. Дві сторони не будуть захищати. Будуть десятки, сотні тисяч безробітних .Ніхто роботи не дасть, житла ніхто людям не дасть.

 

     Про це ви повинні думати, тому що будуть футболити. Всьому є дифіцит.

 

     Дякую.

 

     СМЕТАНІН В.І.   Уважаемые   депутаты!   Подумайте   еще  раз серьезно.  То,  что предложил Иван  Степанович,  с  чем  комиссия согласна,  что не будет противоречить,  что будет соответствовать статье  42  ,  тогда  мы  уточним:  "На   підставі   двосторонніх міждержавних   договорів   допускається  подвійне  громадянство". Лучшего не придумаешь.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу  голосувати.  "За"  -  302.  Конституційна більшість.

 

     Я хочу спростувати те,  що депутати кричать - на слух. Це не на  слух.  Такі  поправки  внесені   письмово,   ми   їх   просто скомпонували.

 

     28

 

     Прошу далі.

 

     СМЕТАНІН В.І.   Статья   2.  Прошу  обратить  внимание:  она состояла из двух пунктов. Мы дополнили ее пунктом 2, потому что у нас была масса писем и замечаний.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате  Заєць,  займіть  місце.  Я  вам  роблю зауваження. Ви на сьогодні позбавляєтесь слова.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Пункт 2 будет третьим,  а второй  я  отдельно зачитаю, потому что его наши избиратели, граждане Украины, просто ждут.  "Особи,  які працюють за державшим направленням. проходять військову службу або навчаються за межами України,  за умов, якщо вони народилися чи довели, що постійно проживали на її території, не перебувають у громадянстві інших держав і не пізніше ніж через рік після набрання чинності цього Закону  виявили  бажання  стати громадянами України". Это снимает массу вопросов.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи  є  у  депутатів  зауваження  щодо  статті 2? Третій мікрофон.

 

     ЯЦУБА В.Г.,    заступник    директора    по    реконструкції металургійного  заводу  імені Комінтерну / АмурНижньодніпровський виборчий округ,  Дніпропетровська область/.  Уважаемые коллеги? Я бы просил отнестись серьезно к тем предложениям, которые внесли

 

     29

 

     депутаты Рябчечко,  Яцуба, Протасов и Бадов. Они заключаются в следующем.  Жизнь настолько многообразна,  что  дополнительными разъяснениями  -  выездом  на  работу в другие регионы,  на учебу

-учесть в законе все невозможно.  Поэтому я  настаиваю  на.  том, чтобы проголосовали наше предложение,  которое изложено в колонке 2 и звучит так:  "Кожен громадянин СРСР має без обмежень  негайне право на громадянство України". Прошу поставить на голосование.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу   уваги.  Приймається  пропозиція.  Другий мікрофон.

 

     І3МАЛКОВ В.М.,  секретар Комісії Верховної  Ради  України  у справах    ветеранів,   пенсіонерів,   інвалідів,   репресованих, малозабезпечених  і   воїнів-інтернаціоналістів   /Шевченківський виборчий округ, Запорізька область/. Уважаемый Владимир Ильич! По поводу моих поправок. Они находятся на странице 5.

 

     Первое. Я просил,  чтобы было  раскрыто  понятие  "постоянно проживали".   Вы   же,   наоборот,   слово   "постоянно"  убрали. Получается,  что те,  кто здесь живут,  в  том  числе,  допустим, поскольку  вы  сами  живете  в  гостинице,  а  также другие люди, которые уже там полтора года живут,  становятся автоматически  со дня  опубликования  -как в постановлении записано - автоматически становятся  гражданами  Украины.  Поэтому  я   предлагаю,   слово "постоянно" восстановить.

 

     И второе.  Я  просил  дополнить  эту  статью "имеют законные источники существования".  Получается таким образом: в статье 16, где  речь  идет  об  условиях  принятия  в  гражданство,  наличие источников жизни записано как требование, а здесь не записано.

 

     30

 

     Источниками существования  могут  быть:  пенсия,  работа  по договору, просто работа и другие. То есть на законном основании.

 

     Объясните, пожалуйста.  Я считаю,  что :эти два момента надо вписать.

 

     СМЕТАНІН В.І.   Можно   разъяснить.   Когда   мы    смотрели законопроект во втором чтении,  то решили слово "постійно" убрать только потому,  что сегодня у нас путаются понятия  постоянной  и временной  прописки  .  Несмотря  на  то,  что  сегодня временная прописка уже  не  существует  /Министерство  внутренних  дел  нам доложило  и  участвовало  в работе/,  однако в паспортах ставится прописка на год или на два и так далее.

 

     Поэтому мы берем нулевой вариант, самый демократичный: проживаешь на  Украине  на  сегодняшний  день,  когда принимается закон, ты - гражданин, если другого не решил для себя.

 

     Когда мы  рассматривали  в  первом  чтении  проект   закона, депутат  Корнеев  задавал  вопрос  о  разнице  между  проживанием постоянным и  местожительством.  Мы  этот  вопрос  рассмотрели  и понятие "местожительство" исключили.  Почему?  Потому что человек может на Украине постоянно проживать,  а вот  местожительства,  к сожалению,  не  имеют у нас,  кажется,  9,5 миллиона человек,  на очереди стоят,  еще  неизвестно,  где  у  них  место  жительства. Поэтому мы от этого понятия отказались.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, перший мікрофон.

 

     БОНДАРЄВ В.   П.,   заступник  голови  виконавчого  комітету Житомирської обласної Ради народних депутатів /0вруцький виборчий округ, Житомирська область/

 

     31

 

     Иван Степанович!  Товарищ  Сметанин!  Действительно  пункт 2 этой  статьи  очень  важен  для  всех,  а  тем  паче  в  условиях распадающегося  Союза.  У  каждого  из  нас  где-то  за пределами Украины есть родственники и в силу ряда обстоятельств  кто-то  не сможет  в  течение  года  обратиться  о  предоставлении  права на гражданство и мы лишаем его этого права.  Кроме того,  перед этим мы, говоря "про подвійне громадянство", записали, что при условии межгосударственных договоров оно возможно.

 

     Поэтому я предлагаю снять в статье 2 слова:  "не перебувають у  громадянстві  інших  держав і не пізніше,  ніж через рік після набрання чинності цього  Закону".  Все  остальное  оставить,  оно вполне приемлемо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Володимире Іллічу, прошу.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Дело  в  том,  что мы с вами /так уж устроена наша  психология/  почему-то  смотрим  на  взаимоотношения  между республиками  в бывшем Союзе.  Мы не смотрим на взаимоотношения с другими государствами, с которыми мы еще и не были в договорах.

 

     Поэтому слова "не перебувають у громадянстві інших  держав", должны быть.  Надо же человеку определиться.  А может быть, в том государстве,  с которым у нас нет сегодня договора,  он  является гражданином.  Вы  понимаете?  Мы,  как  бы нарушаем международные договоры и правила. Товарищи, ну вдумайтесь же!

 

     И поэтому   мы   по   настоянию   Комиссии    по    вопросам государственного      суверенитета,      межреспубликанским     и межнациональным отношениям в пункт 1 внести изменения. После слов "і  характеру занять",  мы добавили слова:  "які н є громадянами" інших держав". Это несет

 

     32

 

     большую правовую   нагрузку,   если   вдруг   он    является гражданином другой страны. И отвлекитесь вы, пожалуйста, от того, что у нас было гражданство СССР. Нет его сегодня!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     РОМАНОВ Ю.С.  Уважаемые народные депутаты?  Давайте  всетаки подходить  взвешенно  к тем вопросам,  которые здесь голосуем.  В первом варианте было сказано совершенно  четко.  Был  внесен  ряд дополнений  и.  естественно,  в  соответствии с процедурой,  Иван Степанович, эти все предложения должны быть проголосованы.

 

     Точно так же,  как должен быть проголосован пункт 2 в статье 2.  Я  настаиваю  на  голосовании моего предложения о том,  чтобы имели право проживания. Потому что если мы установим, не дай Бог, годичный  срок,  то  получим такую же ситуацию,  как в свое время получили с обменом денег,  когда приходили пожилые люди и плакали из-за  того,  что  они  не  могли поменять несчастные 200 рублей. Давайте же мы все-таки будем думать о людях,  а не только о  том, что  мы  здесь  проголосуем  или  не  проголосуем.  Благодарю  за внимание.

 

     ТОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу не  робити  узагальнюючого  оцінки.  Усі пропозиції,  якщо  депутати  подавали  їх  у  письмовій  формі  і наполягають,  ми голосуємо і не потрібно нам читати лекції.  Ваша пропозиція є на сторінці 5,  вона буде голосуватися.  /Шум у залі /.

 

     33

 

     Ви не змушуйте мене сказати, що не було жодного випадку, щоб пропозиція  Романова  не  голосувалася,  а якщо голосувалася,  то набирала більшість голосів. Візьміть стенограму. Третій мікрофон.

 

     БІЛИЙ В.П.,  голова  Дубнівської   міської   Ради   народних депутатів,   голова  виконавчою  комітету  /Дубнівський  виборчий округ, Рівненська область/. Я вже вкотре звертаюсь до вас, щоб ми завжди   були  послідовними.  І  ось  сьогодні,  звичайно,  кожен народний депутат має  право  внести  ті  чи  інші  доповнення  до проекту цього закону в письмовій формі, що й зроблено. І сьогодні він має право вимагати поставити на голосування,  що також, певна річ,  буде  зроблено.  Але  я  закликаю вас звернути увагу на три документи.

 

     Перший -  Декларація  про  державний  суверенітет   України. Річницю прийняття цього документа святкували ми з вами нещодавно. Акт проголошення незалежності України.  Після  проголошення  Акта минув лише місяць.  І от доповнення, на яких наполягають депутати Рябченко, Яцуба, Протасов і Бадов.

 

     Кожен громадянин СРСР має  без  обмежень  негайне  право  на громадянство  України".  Скажіть,  будьте  ласкаві,  коли ви були щирі,  якщо через місяць даєте розглянути всю Україну.  Я  прошу, перш  ніж  натиснути  на  кнопки,  подумайте добре,  що ми з вами робимо. Давайте будемо послідовними.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати?  Час минає.  Ви розумієте,  ці письмові доповнення могли бути внесені ще до цього Акта, про який ви сказали, і непотрібно звинувачувати одне

 

     34

 

     одного. Будуть  наполягати,  тоді  в  нас   є   таке   право звинувачувати.  Не  наполягають,  то  немає.  Давайте так.  У вас доповнення? Другий мікрофон.

 

     ЯЦЕНКО В.М., заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи /Коростенський виборчий округ, Житомирська область/.  Иван Степанович!  Я обращаюсь  на  русском языке  к докладчику и хотел бы,  чтобы он обратил внимание на то, что да,  Советского  Союза  действительно  сейчас  нет.  Но  есть миллионы людей, которые теснейшим образом связаны с республиками, с родственниками из других республик.  Они не так связаны,  как с родственникам из Польши, ЧехоСловакии и так далее.

 

     Это объективная  реальность.  И не надо преподносить это как что-то уже  разложившееся  и  распавшееся.  Да,  Административные связи распались,  политические - да, но родственные, человеческие

- остались.  Их надо учитывать в наших законах  и  по-другому  не преподносить.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Если  вы  обращаетесь  к докладчику,  то я... Извините,  Иван Степанович,  я отвечу,  я продумал.  У  меня  все родственники и мой отец проживают в Сибири. Но отец не хочет быть гражданином Украины, а я хочу и буду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, порозумілися.

 

     До статті  2  депутат  Ізмалков  вносив   пропозиції.   Вони ставляться на голосування /це сторінка 5,  друга колонка - перший і третій абзаци/.  Знайшли? Комісією вони відхилені, аргументацію депутат  Сметанін  навів.  Прошу голосувати за поправки,  внесені депутатом Ізмалковим.

 

     35

 

     "За" - 158. Не приймається.

 

     Хто ще з депутатів наполягає на внесених поправках по статті 2? Депутат  Романов  вносив.  Сторінка  5,  другий  абзац,  друга колонка.  Знайшли?...Або мали право проживання", Тобто після слів "постійно проживали" записати: "або мали право проживання".

 

     Ставиться на голосування. Прошу про голосувати. "За" - 133.

 

     Ставиться на голосування стаття 2 в редакції, запропонованій комісією /третя колонка/...Депутат Яцуба зняв?

 

     СМЕТАНІН В.І.  Кожен  громадянин  СРСР..."   Це   пропозиція Рябченка, Протасова, Бадова.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  думаю,  Яцуба зняв,  тому що це дійсно вже не має  такого  відношення.  Але   він   наполягає.   Ставиться   на голосування пропозиція депутата Яцуби. Прошу голосувати.

 

     Третя сторінка,  третій абзац, друга колонка. Ви думайте, як голосувати.

 

     "За" - 76.

 

     Тепер міркування  депутата  Рябченка.  Я  поки  що  не  бачу пропозиції депутата Рябченка до статті 2. Немає.

 

     Третій мікрофон. Ви знаєте, я не бачу. Ви що показуєте?

 

     РЯБЧЕНКО М.А. Это на третьей странице...

 

     СМЕТАНІН В.І. Но мы сейчас проголосовали...

 

     РЯБЧЕНКО М.А. "Кожен громадянин СРСР має..."

 

     36

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну,  ми  ж  тільки проголосували!  Це пропозиція депутата Яцуби.

 

     РЯБЧЕНКО М.А. Я из-за этого вас и просил. Я знал, что а этой редакции оно не пройдет. Правильно сказали, что она подавалась до того, как распался Союз.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати!  Ставиться   на   голосування стаття 2 в редакції запропонованій комісією. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 265. Приймається.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Стаття 3.  Документы.  Обратите внимание,  мы здесь добавили,  во-первых,  что гражданство граждан  до  16  дет подтверждает   свидетельство   о   рождении.  Кабинету  Министров необходимо разработать положение о паспорте гражданина Украины, а также   о  свидетельстве  о  рождении.  В  первом  чтении  у  нас было:"...затверджується Кабінетом Міністрів". Все-таки мы решили, что  положение  разрабатывает  Кабинет  Министров,  а  утверждает Верховный Совет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     ІЗМАЛКОВ В.М. Когда я здесь выступал по этому законопроекту, я   говорил   по  поводу  военнослужащих.  Если  будущий  паспорт гражданина Украины будет нести такую  же  смысловую  нагрузку  по содержанию, как нынешний, то есть и прописка пока что будет, то я вам  скажу,  что  в  паспорта  военнослужащих  не  будет   живого ...????????????????????????. закона будет рассматриваться

 

     37

 

     сейчас, я бы привез паспорт своей жены. В нем уже нет места, куда ставить прописку.  Но она еще не была со мной в двух местах, то есть она еще четырех печатей не имеет.

 

     Так вот,  я вам хочу сказать,  что переезды все равно будут, как бы там ни было.  Я тогда  говорил  тоже,  что  военнослужащим необходимы  дополнительные  сведения  о  них в документе - личный номер,  группа крови,  номер оружия и так далее - все то,  что не нужно   обычному  гражданину.  Я  не  пойму,  почему  мы  убираем удостоверение личности офицера?  Почему мы это убираем?  Ну пусть он будет называться не офицером, а как-то подругому. Но мы должны заложить  эту  норму  сюда.   И   пусть   образец   удостоверения устанавливается  Кабинетом  Министров,  как  и  положено.  Как  и паспорт. Но удостоверение личности должно быть отмечено отдельным документом.

 

     СМЕТАНІН В.І.  В  нашей  Комиссии  по правам человека,  есть подполковник Батюшко.  И когда мы этот вопрос  рассматривали,  мы смотрели у него это свидетельство,  его мнение выслушивали, много раз советовались и считаем,  что свидетельство  офицера  является документом,   который  устанавливает  гражданство.  И  записывать специально  сюда  нет  необходимости.  Но  это  дело   депутатов. Проголосуйте поправку депутата Измалкова - и так будет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні товариші депутати! На сторінці 5 / друга колонка,  останній абзац/ депутати Рябченко та  Ізмалков  вносять пропозицію обидві частини доповнити словами:

 

     "...і посвідчення особи встановленого зразка".

 

     38

 

     ІЗМАЛКОВ В.М.  А  права  водительские  -  это свидетельство? Поэтому надо сказать, что офицерское свидетельство или как там?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція    депутата    Матійка,    що     для військовослужбовців   -   військова   книжка.   Може,  це  більше підходить?

 

     СМЕТАНІН В.І. Да, хотя ни то, ни другое не нужно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вноситься на голосування поправка, запропонована депутатами  Ізмалковим  і Рябченком.  Прошу голосувати.  Останній абзац, п'ята сторінка, друга колонка.

 

     "За" - 207. Не приймається

 

     Чи є в депутатів зауваження? Третій мікрофон.

 

     МАТІЙКО А.С.,  лікар  хірургічного  відділення  Алуштинської центральної   міської   лікарні   /Алуштинський  виборчий  округ, Кримська АРСР/.

 

     Тогда постаньте, пожалуйста, на голосование мое предложение: военньй билет. Полтора миллиона людей...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати! Передостанній абзац.

 

     П'ята сторінка,  друга  колонка:  "для віиськовослужбовців - військова книжка". Прошу голосувати за таку поправку.

 

     "За" - 232. Приймається таке рішення.

 

     Статття 3 з поправкою депутата Матійка, нами проголосованою, ставиться на голосування. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 303. Приймається.

 

     39

 

     СМЕТАНІН В.І.   К   статье   4   замечаний  не  было.  Прошу проголосовать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте  проголосуємо  статтю   4   в   редакції комісії. Прошу голосувати. "За" - 313.

 

     СМЕТАНІН В.І. По статье 5 тоже предложений не поступило.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає до статті 5 зауважень? Перший мікрофон.

 

     КОНДРАТЬЄВ Я.Ю.,  голова  Комісії  Верховної  Ради України з питань  правопорядку  та  боротьби  із  злочинністю   /Печерський виборчий округ, м. Київ/. Прошу пробачення, я відносно зауваження комісії до статті 5,  яке  ви  відхилили,  Володимире  Іллічу.  Я вважаю,  що  вона  повинна  бути доповнена словами "або тимчасове перебування",  тому що перебування в полоні - це не проживання, і ми  повинні  передбачити  таку  можливість для тих громадян,  які потраплять в таке скрутне становище.  І для них це право  повинно бути передбачене.

 

     СМЕТАНІН В.І. Это мы называем так: кашу маслом не испортишь. А в принципе,  если человек постоянно  там  проживает  и  это  не лишает его гражданства, то временно - тем более.

 

     КОНДРАТЬЄВ Я.Ю. Якщо в законі цього не буде сказано...

 

     40

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  шановні  депутати,  сьома сторінка,  друга колонка. Пропозиція від Комісії з питань правопорядку та боротьби із злочинністю. Наполягають на голосуванні. Прошу голосувати.

 

     "За" - 284.

 

     Стаття 5  з  доповненням  ставиться на голосування в цілому. Прошу голосувати...

 

     "За" - 314. Приймається.

 

     Володимире Іллічу,  я вибачають. Шановні депутати! Вранці ми з  вами  домовлялися,  і  було  дуже багато вимог щодо "Різного". Давайте,  може, над законопроектом будемо працювати, вважаючи, що ми все-таки цей час вранці вичерпали.

 

     Продовжуємо. До статті 6 зауважень не було. Прошу голосувати за редакцію комісії.

 

     "За" - 310. Приймається.

 

     СМЕТАНІН В.І..  Статья 7.  Здесь было два замечания,  мы  их отклонили.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     КОНДРАТЬЄВ Я.Ю. Я все ж таки наполягаю на тому, щоб поправку проголосували.   Треба   доповнити:   "за   винятком    випадків, передбачених міжнародними угодами". Це буде юридичне" правильно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярославе     Юрійовичу,    юридичне    правильно сформульовано в статті 42. Так?

 

     41

 

     КОНДРАТЬЄВ Я.Ю.  Але  це  стосується  цієї   статті,   Іване Степановичу.

 

     СМЕТАНІН В.І. Если дополнить, то хуже не будет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте   поставимо   на  голосування.  Сторінка восьма,  друга колонка,  перший абзац.  Прошу голосувати.  "За" - 274. Приймається.

 

     Стаття 7  з  поправкою  ставиться  на  голосування в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 308. Приймається.

 

     СМЕТАНІН В.І. Статья 8, есть три замечания.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є у депутатів зауваження? Перший мікрофон.

 

     ОСТРОУЩЕНКО С.В. Если вы обратите внимание, то мое замечание здесь отвечает на те некоторые вопросы депутатов, которые в своих выступлениях  говорили:  а  как  же,  мол,  человек   с   двойным гражданством  будет выполнять законы и той,  и другой республики, будет служить в армии и там, и сям. И так далее, и так далее. Это

-   просто  инсинуация.  Вы  понимаете,  что  это  -  несерьезное замечание.  Поэтому в своем замечании я  предусматривав  изложить статью  8  в  такой  редакции:  "Громадянин  України має право на подвійне громадянство,  тобто  може  бути  водночас  громадянином іншої  республики,  але  при  цьому підкорятися лише законам тієї республики,  де проживає".  Він може мати подвійне  громадянство, але водночас проживати в двох місцях не може, він

 

     42

 

     постіно проживав   в   якомусь   одному   місці.   Я   прошу проголосувати цю мою поправку.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Мы по двойному гражданству - вы не учитываете этого - уже в статье 1 высказали свое замечание, и она все в себя вбирает. Еще раз повторяться, я считаю, просто неразумно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати!  Ставиться   на   голосування поправка,  внесена депутатом Остроущенко.  Восьма сторінка, друга колонка, останній абзац. Прошу голосувати.

 

     "За" - 160.

 

     СМЕТАНІН В.І. Не пройшла.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати!  Є  інша  пропозиція,  внесена письмово депутатом Іваном Зайцем.  Відмовляється?  Відмовляється. Другий мікрофон.

 

     АПТЕР Я.М.,  директор  Керченського  металургійного   заводу імені  Войкова  /Керченський  виборчий  округ,  Кримська  АРС Р/. Поскольку  мы   уже   предусмотрели   механизм,   когда   двойное гражданство  может  быть,  само  название статьи не соответствует этому. Прочитайте. пожалуйста.

 

     СМЕТАНІН В.І. "Невизнання за громадянином України належності до громадянства іноземної держави".

 

     АРТЕР Я.М.  То  есть  это  принципиально  не предусматривает двойного гражданства.

 

     43

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Все відповідає. Там ми проголосували, що це може передбачатися  окремими двосторонніми міждержавними угодами.  Так що все відповідає. Ставиться на голосування. Прошу голосувати.

 

     Приймається.

 

     СМЕТАНІН В.І Статья 9. Здесь было замечание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо статті 9 є у депутатів  зауваження?  Немає. Ставиться  на  голосування  стаття  9 у редакції,  запропонованій комісією.

 

     "За" - 305. Приймається. Стаття 10.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Статья 10.  Я хочу  обратить  внимание:  было предложение  Комиссии  по вопросам государственного суверенитета, чтобы перенести.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Комісія не наполягає.  Стаття  10  ставиться  на голосування  в  редакції,  викладеній  у  третій  колонці.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 312. Приймається.

 

     Чи є у  депутатів  щодо  другого  розділу  зауваження,  щодо назви?  Немає.  Щодо  статті  11?  Немає.  Ставиться стаття 11 на голосування. Прошу голосувати.

 

     "За" - 319.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Статья 12.  Одно замечание народного депутата Мазура. Оно отклонено.

 

     44

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи  є  у  депутатів  щодо  статті 12 зауваження? Депутат Мазур наполягає? Ні, не наполягає. Ставиться стаття 12 на голосування. Прошу голосувати.

 

     "За" - 312. Приймається.

 

     Щодо статті 13 зауважень не надійшло. Стаття 13 ставиться на голосування. Не було письмових зауважень, Михайле Андрійовичу, не будемо робити винятку. Голосуємо за статтю 13.

 

     "За" - 304. Приймається.

 

     Щодо статей 14 і 15 не було зауважень.  Бачите,  вони тут по два рядки.  Давайте статті 14 і 15 одночасно проголосуємо.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 303. Приймається.

 

     Стаття 16.

 

     СМЕТАНІН В.  І.  Статья  16.  По этой статье в первом чтении были замечания. Министерство иностранных дел...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вже бачу депутатів  біля  мікрофонів.  Ми  так швидше з'ясуємо

 

     ЯЦЕНКО В.М. Я хотів би звернути увагу на те, що жодна з моїх пропозицій,  які я подавав письмово до  комісії,  не  ввійшла.  А саме: пункти 4,5, 6. Ну, чому ми так обмежуємо можливість надання громадянства України?  "Володіння  українською  мовою  в  обсязі, достатньому для спілкування".  Шановний доповідачу,  ви володієте українською мовою достатньо для спілкування?  "Наявність законних джерел   існування".  Скажіть,  будь  ласка,  в  умовах  ринкових відносин,  що це таке - законні джерела існування?  Ми ж прийняли закон,  де  навіть  не  йдеться  про  спекулянта  і  непрацюючого громадянина. "Знання

 

     45

 

     основ Конституції України". Шановні друзі! У нас є люди, які безграмотні.  і  не  зможемо ми з'ясувати,  чи знають вони основи Конституції, чи ні.

 

     Далі. Пункти 1 і 2,  тобто останні два абзаци. Скажіть, будь ласка: а якщо людина засуджена до позбавлення волі і відбула свій строк,  все ж таки вона може бути  громадянином  чи  ні?  Виникає багато запитань.

 

     СМЕТАНІН В.І. Если возникают вопросы, разрешите, я отвечу.

 

     Вопросы возникают   только   потому,   что  вы  как  следует законопроект не изучили,  а пытаетесь меня обвинить.  Дело в чем? Вот  депутат  сейчас  упрекнул  меня  в  том,  что  я  не  владею украинским языком и вроде бы я  теперь  не  являюсь  гражданином. Дорогой  товарищ!  Вы же читаете статью 2,  где сказано о нулевом варианте.  Я становлюсь  гражданином  Украины  как  только  будет принят закон.

 

     Другое дело, что я буду обязан как гражданин выполнить Закон о языках.  Это уже совершенно иной вопрос.  Мы сегодня говорим  о гражданах,  которые  пожелают вступить в гражданство.  Ведь мы же говорим о предоставлении  гражданства.  А  если  мы  принимаем  в гражданство,  то какие-то условия должны быть соблюдены. И потом, может,  например,  приехать австриец.  Если он  вообще  не  может "спілкуватися",  ему  устанавливается  срок - 5 лет.  За 5 лет он сумеет освоить язык и станет гражданином.

 

     Теперь о пункте 6: знание основ Конституции Украины. Ну ради Бога!  Если мы хотим стать гражданином какой-то страны, допустим, я завтра захочу стать гражданином Австралии,  неужели я  не  бучу изучать  ее  законы и выполнять их.  Тогда какой же я гражданин?! Поэтому я не вижу здесь дискриминации.

 

     46

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     ГУСЄВ В.І., директор середньої школи N92 м. Донецька /Кіровський виборчий округ, Донецька область/. Уважаемые депутаты! Еще  раз  обращаю  ваше  внимание  на  пункт  2.   Было предложение  целого ряда депутатов - исключить этот пункт вообще. Для меня главный мотив вот в чем.  Вы, сидящие здесь, становитесь гражданами  Украины  и  никакой  присяги  не  приносите.  Если вы граждане,  вы автоматически обязаны выполнять Конституцию.  То же самое касается и того человека, который захочет стать гражданином Украины.  Он будет писать в заявлении:  ходатайствую о том, чтобы получить   гражданство   Украины.  То  есть  этим  он  уже  берет обязательство выполнять  Конституцию  Украины.  Поэтому  я  прошу проголосовать  и  снять пункт 2,  поскольку он абсолютно не нужен здесь.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Депутат  Гусев  поставил   очень   интересный вопрос.     Действительно,    депутатскому    корпусу    придется "визначитися".  Я обязан вам доложить,  что  когда  рассматривала Комиссия по правам человека совместно с другими комиссиями, мы не пришли  к  общему  знаменателю,  где  было  бы  меньшинство   или большинство.

 

     Было пять на пять. Вот так голосовали.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире Іллічу...

 

     47

 

     СМЕТАНІН В.І.  Подождите минутку. Свое мнение я излагал там, изложу и здесь.  Может быть,  это повлияет на  наше  голосование. Действительно,  принятие  присяги  никакой  правовой  нагрузки не несет  и   не   должно   нести.   Иначе   человек   может   стать клятвопреступником,  а  если  клятвопреступник,  то значит к нему должны будут применены законы уголовного,  административного  или гражданского права.

 

     По-этому я,  например,  сторонник того, чтобы пункта второго не было в этом законе. А вы уж судите сами.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати!  Пропозиція  депутата  Гусєва всебічно обговорювалася членами комісії.  Згоди не дійшли, а тому вирішувати вам.  Ставиться на голосування пропозиція  вилучити  з тексту цієї статті пункт 2. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 243. Знімається.

 

     Другий мікрофон.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.  Я хочу дещо пояснити.  Тут пролунало дуже багато претензій щодо цієї статті,  це справді складна стаття і  складна саме для сприйняття. Ми над нею довго працювали з консультантами, поки  усвідомили  всі  ці  моменти.  Я  звертаюся  до  залу,  щоб повірили,  що тут вибраний найлояльніший варіант з тих варіантів, які є в практиці законодавства по громадянству.  Ми тут  вилучили багато того,  що було в першому варіанті,  що в принципі потрібно було б залишити, тому що майже всі країни це мають. Але ми обрали найлояльніший варіант і хочу,  щоб ви повірили. Усі, хто працював у комісії, це бачили.

 

     48

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Третій мікрофон.

 

     МАТІЙКО А.С.  Я  пропонував  до  громадянства   України   не приймати осіб, "які заподіяли своїми діями шкоду народу України". У нас є персона нонграта,  є злочинці,  які  визнані  всесвітньо. Чому їх треба приймати до України?

 

     СМЕТАНІН В.І.   Здесь   перепутаны   два   понятия,  дорогие товарищи.  Мы же берем нулевой вариант статьи  2.  А  в  этой  мы говорим о том гражданине,  который уже "засуджений до позбавлення волі за тяжкі злочини".  Это другой вопрос. Поэтому здесь не надо путать, и все будет нормально. Сегодня, скажем, тот, кто совершил чернобыльскую аварию,  работал против народа и  уже  не  является гражданином. Так и судить его нельзя по нашим законам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  депутат  Матійко  не згодний.  Він подавав пропозицію, сторінка 13, друга колонка, третій абзац: "Особи, які заподіяли   своїми   діями   шкоду  народу  України".  Пропозиція ставиться на голосування,  прошу проголосувати.  "За" -  176.  Не приймається.

 

     Я звертаюся   до  депутата  Яценка.  Ми  з'ясували  позицію? З'ясували. Дякую.

 

     Перший мікрофон.

 

     КОРНЄЄВ А.В.,  заступник  голови  Комісії   Верховної   Ради України  з питань державного суверенітету,  міжреспубліканських і міжнаціональних відносин /Ворошиловський виборчий округ, Донецька область/. Мое предложение не

 

     49

 

     потребует голосования,  но  я  уже  трижды обращаюсь к вам и прошу вас,  Владимир Ильич,  возьмите текст и  посмотрите  абзац, который идет после пункта 3. В предпоследней строчке этого абзаца перец "і" надо обязательно поставить запятую,  потому что вот это "і  не  перебувають  в громадянстві інших держав" относится не до "батьків", не до "діда" чи "баби", а откосятся до "осіб".

 

     СМЕТАНІН В.І.  Правильно,  в моем экземпляре стоит  запятая, но, очевидно, при перепечатке потерялась.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, приймається зауваження. Другий мікрофон.

 

     РОМАНОВ Ю.С.  Шановні депутати!  Я так думаю, що всі повинні володіти державною мовою,  особливо доповідач з  трибуни.  Гадаю, всі пропозиції треба проголосувати ще раз і звертаю вашу увагу на те,  що треба записати все-таки не "знання основ Конституції",  а "визнання".  Тому  що  достатньо,  коли людина сама визнає основи Конституції.  Далі у пункті 6 йде мова про  жінок,  але,  на  мій погляд, це дискримінація жінок.

 

     Жінка може    стати    громадянином   України,   коли   вона одружується,  але чоловік не має такої можливості,  і  тим  самим жінка  дискримінується.  Тому я пропоную,  щоб тут було записано: "чоловіків та жінок, які одружені з громадянами України..." Дякую за увагу.

 

     50

 

     СМЕТАНІН В.І.  Я разъясняю. Дело в том, что если муж по всем нашим законам приобретает гражданство,  тогда перед его  супругой не  ставятся  эти  условия.  Почему?  Потому,  что  была  принята Конвенция о гражданстве замужней  женщины  1957  года.  Там  есть статья  3,  которая гласит:  "Каждое договаривающееся государство соглашается, что иностранка, состоящая замужем за кем-либо из его граждан,  может  приобрести  по  своей просьбе гражданство своего мужа в специальном упрощенном порядке натурализации".  Что  мы  и предусмотрели в нашем законопроекте,  потому что Украина является стороной данной Конвенции по международному договору.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  Володимире Іллічу,  але  перше  зауваження депутата Романова не "знания",  а "визнання основ Конституції". З цим можна погодитися. Потрібно голосувати?

 

     Третій мікрофон.

 

     І3МАЛКОВ В.М.  Владимир  Ілліч!  На  шестнадцатой   странице помещено  мое  предложение о включении в закон отдельной статьи о сокращении или сведении к нулю пятилетнего  ценза  для  отдельных категорий лиц,  приезжающих к нам. Я имел в виду что? Например, в Запорожье есть конструкторское бюро  "Прогресс".  Туда  но  всему Союзу ищут людей с золотыми руками.

 

     Тут пункт  появится  о  том,  что сроки могут быть сокращены тем, кто имеет заслуги перед Украиной. Ну а кто еще не имеет этих заслуг,   но   несомненно   будет  иметь?  Ведь  мы  должны  быть заинтересованы   в   приглашение   сюда   людей.   Например,    в законодательстве   о  гражданстве  Австрии  прямо  написано,  что человек,  приглашенный в Австрию работать преподавателем  высшего учебного

 

     51

 

     заведения, становится автоматически гражданином Австрии.  То есть на второй день.  И я думаю,  что отдельную статью,  как я ее предложил,   после  шестнадцатой  в  обязательное  порядке  нужно включить.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Мы обсуждали этот вопрос.  Разрешите,  я  вам отвечу  по-рабочекрестьянски.  Тогда,  когда человек хочет что-то приобрести,  он такого может про себя наговорить,  что прямо диву даешься.  Я  вот  всю  жизнь  работал  под  землей  и проходчиков подбирал.  Приходит и говорит: "Бурить умею, палить умею, грузить умею".  Едем в забой,  а он из-за машины встать не может. Говорю: "Выезжай сам из забоя".

 

     Так и здесь.  Товарищи, откуда мы знаем, такой ли он хороший специалист, как про себя говорит? Вот если мы в этом убедимся, то Президенту  здесь  дано  право  решать  и  хороших   специалистов привлекать.  Я считаю это нормальным.  А просто, если он говорит, что хороший специалист...  Ну, если хороший, то пусть докажет это в течение там полгода, года. Тогда Президент примет решение, и мы такого специалиста примем в гражданство. Товарищи, тут надо...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший микрофон. Проголосуємо.

 

     ГУСЄВ В.І.  Уважаемые  депутаты!   На   странице   14   есть предложение  ряда депутатов /и мое в том числе/ исключить пункт 4 "володіння  українською   мовою   в   обсязі,   достатньому   для спілкування". Я прошу вдуматься. Все-таки этот пункт нужно убрать из проекта закона.  Ведь граждане,  прибывающие на Украину, будут проживать  не  только  на  Западной Украине и в центральной.  Они будут проживать какое-то время и в местах компактного  проживания русскоязычного

 

     52

 

     населения. И если,  допустим приезжает к нам немец или грек, который хорошо владеет русским и немецким,  русским и  греческим, то  почему  он,  допустим,  в  Донбассе,  в  Крыму или в Одесской области не  может  быть  гражданином  Украины?  Не  это  главное. Государственным   языком   он   обязательно   овладеет,  это  его потребность будет,  но гражданином он может сталь вполне. Поэтому я  призываю  вас  проголосовать  и  снять пункт 4.  Это пойдет на пользу объединения всех граждан Украины.

 

     СМЕТАНІН В.І. Товарищи, это вопрос очень серьезный.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Косів, займіть своє місце.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Вопрос очень серьезный.  Кстати говоря, здесь не  зря некоторые вот таким крюком поддевают меня как докладчика, за то,  что я сейчас докладываю на "российской мове".  Но дорогие товарищи,  вопрос  здесь  не  в этом.  Я тоже за то,  чтобы у нас признавался ...  У нас, кстати, в Законе о языках записано, что в местах   компактного  проживания  может  признаваться  тот  язык, которым пользуется там большинство населения.

 

     Я всегда  задумывался,  почему  украинец  прекрасно  владеет русским  языком,  а  мы русские или русскоязычные,  проживая тут, пока еще не владеем украинским? Наверное, надо нас подстегивать и так далее.  Хотя когда мы рассматривали этот вопрос, то не пришли к согласию. Было бы правильно, если бы пункт 4 звучал так:

 

     "Володіння державною  мовою  в   обсязі,   достатньому   для спілкування", А Закон о языках у нас есть. И все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     53

 

     АЛТУНЯН Г.О.,  член Комісії Верховної Ради України у справах ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, репресованих, малозабезпечених і воїнів-інтернаціоналістів /Київський виборчий округ. Харківська область/.  Я знову звертаюся до тих присутніх тут людей, які є за національністю українцями.  Мене дуже дивує ця ситуація.  Давайте не нехтувати хоч рідною мовою.  Ну як же це так -  громадянин  не буде  знати  мови.  Тим  більше,  що  йдеться  про  те,  щоб його зрозуміли в тролейбусі, на ринку. Я не знаю, що то є..

 

     ДЕПУТАТ /не представився./.  Нет у нас интеллигентности. Нам бы по пять-шесть языков знать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати!  Я бачу,  ми витрачаємо багато часу там,  це не потрібно його стільки витрачати.  Я звертаюсь до доповідача: якщо у вас є цей гріх, так ви його сприймайте так, як вам про це говорять.  Всім обгрунтовуйте поробітничо-селянському. Давайте  робити  так:  вносяться  конкретні  пропозиції /депутати мають на це не менше право,  ніж я і ви/, тому будемо голосувати, а ви визначайтесь. А така аргументація лише забирає час.

 

     Депутат Ізмалков  /сторінка  16/ вносив пропозицію доповнити проект закону окремою статтею. Зрозуміла була аргументація? Прошу проголосувати за цю пропозицію.

 

     "За" -  179.  Не  приймається.  Я  прошу вибачення,  окремим пунктом. Не статтею, а пунктом.

 

     Тепер депутат Гусєв вносив пропозицію /вона сформульована на сторінці  14,  друга  колонка/  пункт  4  зняти.  Пункт  4  -  це "володіння  українською   мовою   в   обсязі,   достатньому   для спілкування".

 

     54

 

     СМЕТАНІН В.І. Державною мовою давайте запишемо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати, у нас одна державна мова

- українська.

 

     "За" - 167. Не приймається. Перший мікрофон.

 

     Зачекайте, депутате Байрака.

 

     МАКЕДОНСЬКИЙ І.І.,   голова   Болградської   районної   Ради народних  депутатів,  голова  виконавчого  комітету /Белградський виборчий округ,  Одеська  область/.  Уважаемый  Иван  Степанович! Уважаемые товарищи депутати! По четвертому пункту я хочу привести конкретные примери.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Виключіть  мікрофон.   Ми   вже   обговорили   і проголосували. Другий мікрофон.

 

     ВЛОХ О.Г.,   завідуючий   кафедрою   Львівського  державного університету  імені  І.  Франка   /Ленінський   виборчий   округ, Львівська  область/.  Шановний  Іване  Степановичу!  Тут  ми  вже сказали,  що замість слова "знання" потрібно записати "визнання". А якщо визнання, то не основ Конституції, а Конституції й цілому. Не може бути половинчастого поняття в цій справі. Це пункт 6.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. Дякую.

 

     Шановні депутати!  Ми записали  не  "знання",  а  "визнання" основ Конституції. Тут було так: "визнання і виконання". Але ми

 

     55

 

     проголосували, вірніше,  не голосували,  а погодили. Давайте ми погодимо так:  "визнання і виконання  Конституції  України"... Сторінка   13,   друга   колонка,   п'ятий  абзац.  Ставиться  на голосування пункт  6  у  такій  редакції:  "Визнання  Конституції України". Прошу голосувати. "За" - 305.

 

     Ставиться на голосування стаття 16 у редакції комісії.

 

     СМЕТАНІН В.І. З поправкою.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З поправкою. Ми вже проголосували поправку.

 

     "За" - 298. Приймається.

 

     Депутате Мовчан,  тут  була  ваша  пропозиція.  Але  ми  вже голосували за це.  У вашій  редакції  звучить  так:  "які  ведуть антидержавні  дії,  спрямовані  проти  територіальної  цілісності України".  Але  ми  вже  голосували,   депутат   Матійко   вносив пропозицію подібну, ми її зняли.

 

     Другий мікрофон.

 

     МОВЧАН П.М.,    письменник,    секретар   правління   Спілки письменників    України    та    Київської    організації     СПУ /Березняківський виборчий округ,  м.  Київ/. Шановний головуючий! Шановний Володимире Іллічу!  Я хотів би, щоб ви звернули увагу на форму часу.  Не "чинили насильницькі дії", а "чинили і діють". Ви розумієте,  все це стосується минулого.  Ви знаєте,  що  сьогодні відбувається на території України,  тому я і пропоную засуджувати і не приймати тих,  які ведуть антидержавні дії, спрямовані проти територіальної цілісності України. Тут ми передбачаємо теперішній час.

 

     56

 

     СМЕТАНІН В.  І.  Ви забыли о презумпции невиновности. Діють, діють, але треба судом довести, як він діє. Зрозуміло?

 

     МОВЧАН П.М.Ви вважаєте, що тільки в минулому часі?

 

     СМЕТАНІН В.І.  Вот когда он будет осужден,  то это означает, что судом признана его деятельность,  а до этих пор еще не  ясно, виновен ли он.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття     16     проголосована.     Дякую,Павле Михайловичу.

 

     СМЕТАНІН В.І. Статья 17 и статья 18. Замечаний к ним нет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До  статей  17  і  18  зауважень  не   надійшло. Ставиться  на голосування в редакції комісії.  Стаття 17 і стаття 18. Прошу голосувати.

 

     "За" - 312. Приймаються.

 

     Чи є в депутатів зауваження до статті 19?  Немає.  Стаття 19 ставиться на голосування. Прошу голосувати.

 

     Приймається.

 

     До статті 20 усі зауваження враховані?

 

     СМЕТАНІН В.І. Да.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати за статтю 20.

 

     57

 

     "За" - 310. Приймається. До статті 21 зауважень і пропозицій не було. Ставиться на

 

     голосування. Прошу голосувати. "За" - 297. Приймається.

 

     До статті 22 є зауваження депутата Матійка.  Ви наполягаєте? Ні,  не наполягає. Ставиться стаття 22 на голосування в редакції, викладеній у третій колонці. Прошу голосувати.

 

     "За" - 310. Приймається.

 

     Галина Іванівна Васильєва  не  наполягає.  Нема  заперечень. Стаття   23  ставиться  на  голосування  в  редакції  комісії,  - Враховано, враховано, Галино Іванівно.

 

     "За" - 308. Приймається.

 

     Усі зауваження  до  статті  24   враховані.   Ставиться   на голосування стаття 24. Прошу голосувати.

 

     "За" - 307. Приймається.

 

     До статті  25 зауважень не надійшло.  Прошу проголосувати за редакцію статті 25.

 

     "За" - 319.  Приймається.  Пропозиція депутата  Романова  цо статті 26 врахована. Прошу голосувати.

 

     "За" - 305. Приймається.

 

     Чи будуть   у  депутатів  зауваження  до  статті  27?  Немає зауважень. Прошу проголосувати. Голосується стаття 27.

 

     "За" - 307. Приймається.

 

     Зауваження депутата  Бандурки   до   статті   28   враховані частково. Він не наполягає. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 306. Приймається.

 

     Голосується стаття   29   "Повноваження  органів  внутрішніх справ", Прошу голосувати.

 

     "За" - ЗІ2. Приймається.

 

     58

 

     До статей 30 і 31  зауважень  і  пропозицій  не  було.  Вони залишаються в старій редакції. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 304. Приймається.

 

     Зауваження депутата Романова до статті 32 враховано.

 

     До статті 33 зауважень не було. Прошу проголосувати за статті 32 і 33 разом.

 

     "За" - 305. Приймаються.

 

     Стаття 34.

 

     Перший мікрофон.

 

     КОНДРАТЬЄВ Я.Ю.  Я пропоную  слово  "заяв"  замінити  словом "документов".  Чому?  Тому  що  заява пишеться одна,  а документи оформляються у відповідній кількості.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це - більш широке поняття.

 

     СМЕТАНІН В.І. Да.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте погодимось.

 

     СМЕТАНІН В.І. Можна погодитись.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте проголосуємо за статтю 34, врахувавши цю пропозицію:  слово  "заяв"  замінити  словом "документів".  Прошу проголосувати.

 

     СМЕТАНІН В.І. Вместе с заявлением.

 

     59

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "За" - 289. Приймається.

 

     Стаття.35. Чи є в депутатів зауваження?  Немає.  Депутати не наполягають.   Пропозиції   враховані.  Стаття  35  ставиться  на голосування в рецакції комісії. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 305. Приймається.

 

     До статті 36.

 

     СМЕТАНІН В.І. Враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І враховано,  і  відхилено.  Чи  є  в  депутатів зауваження?   Немає.   Погоджуються.   Стаття   36  ставиться  на голосування.

 

     "За" - 315. Приймається.

 

     Зауваження до статті 37 враховані.  Ставиться стаття  37  на голосування.

 

     "За" - 298.  Приймається.  Відносно зауваження до статті 38, ви,  Ярославе Юрійовичу,  погоджуєтеся?  Погоджується.  Стаття 38 ставиться на голосування. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 305. Приймається.

 

     До статей 39 і 40 зауважень і пропозицій не було.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Нет,  Иван  Степанович.  За статью 39 давайте проголосуем,  а по статье 40 у нас  есть  замечания  юридического отдела.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це до статті 41, депутат Корнєєв.

 

     СМЕТАНІН В.І. Нет, к статье 40, здесь записано: "оскаржені у Конституційний Суд України".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосується стаття 39. Прошу проголосувати.

 

     60

 

     "За" - 317.  Приймається.  Щодо статті 40 у нашому документі немає зауважень.

 

     СМЕТАНІН В.І.  У  нас  нет,  но  есть  у депутатов замечания юридического отдела, товарища Бурчана. Вопрос в чем? Мы записали, что в Конституционный суд может быть подана жалоба на Президента. Если в другой орган, то в какой? В Верховный Суд.

 

     Мы считаем,  что Президент - это высшее должностное  лицо  в государстве.  Но  и он не должен принимать окончательное решение, которое нельзя обжаловать.  Он же  не  машина,  не  робот  -  это человек. Он может даже по какой-то личной причине, допустим, если не понравился ему Сметанин,  сказать:  "Ладно, не надо". Поэтому, конечно,   обжаловать   необходимо.   Но   поскольку  это  высшее должностное лицо,  мы считаем,  что жалоба должна рассматриваться все-таки  Конституционным  Судом,  а не Верховным.  Поэтому,  как депутатский корпус...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     КОРНЄЄВ А.  В.  Я  все-таки  считал  бы  необходимым,  чтобы депутаты прислушались к замечанию, сделанному Отделом по вопросам законодательства и  правопорядка.  Речь  идет  о  том,  что  акты Президента  по  гражданству  -  это  акты  по  применению  права. Конституционный Суд должен осуществлять  надзор  и  рассматривать вопросы,  связанные  с  законодательством,  законотворчеством,  и делать его  судебной  инстанцией  по  применению  права  вряд  ли целесообразно. У нас нет закона о Конституционном Суде. Мы вольны как-то трактовать сейчас. Я думаю, что это замечание имеет место.

 

     61

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми   вислухали   аргументацію.   Ставиться    на голосування стаття 40 "Оскарження рішень у питаннях громадянства" в  редакції,  яка  вам  запропонована  в  третій  колонці.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 217. Не зрозуміло.

 

     СМЕТАНІН В.І. Не поняли почему? Дело в том что...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.  По-перше, Іване Степановичу, ви зробили помилку. Ви сказали: в другій колонці, а поставили на голосування те, що є в третій колонці. Тому дехто не зрозумів.

 

     По-друге, я  хочу  відповісти  саме  Корнєєву,  але  він  не слухає.  Я  хотів  сказати,  що   невірно   тлумачаться   функції Конституційного Суду. Є різна практика. Є конституційні суди, які розглядають акти застосування права.  Це Комітет  конституційного нагляду не розглядає.  Але я згоден з тим, що поки що у нас немає такого суду,  тому на цей період все-таки потрібен  інший  орган. Запропонуйте тільки який.

 

     СМЕТАНІН В.І.  Александр  Иванович!  Мы  же говорим,  что до того,  пока  будет  Президент  и   будет   Конституционный   Суд, соответствующие   полномочия  остаются  за  теми  же  органами  и должностными лицами, которые их осуществляли до этого.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  прошу  юристів...  Чим  більше  юристів,  тим більше виникає думок,  просто їх кількість зростає в геометричній прогресії.

 

     62

 

     Це вже ми знаємо.  Давайте підійдемо до  статті  40  так.  Я розумію,  що депутати не проголосували, може, тому, що у нас нема Конституційного суду, а ми вже тут вводимо норму про нього. Але з урахуванням   того,   що   ми   приймемо   все-таки   Закон   про Конституційний суд /про що ми домовлялися сьогодні  вранці,  якщо ви пам'ятаєте, і включили це питання до порядку денного/, давайте переголосуємо статтю 40 в редакції, запропонованій на сторінці 28 в правій колонці. Прошу проголосувати. "За" - 266. Приймається.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 41. Зауваження враховані. Щодо статті 42 зауважень  не  надійшло.  Статті  41  і   42   ставляться   на голосування одночасно. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 314. Приймаються.

 

     Ставиться на  голосування  проект  Закону  про  громадянство України в цілому. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 331. Приймається.

 

     Постанову голосуємо. Прошу взяти постанову. Проект постанови Верховної  Ради  "Про  порядок  введення в дію Закону України про громадянство України".  Є у депутатів  зауваження?  Ставиться  на голосування проект постанови. Прошу голосувати.

 

     "За" - 312. Постанова приймається. Дякую.

 

     Слово для   коротенького   оголошення   надається  народному депутату Барабашу.

 

     63

 

     СМЕТАНІН В   І.    Иван    Степанович!    Разрешите,    надо поблагодарить.  Дело  в  том,  что  Закон  о гражданстве является конституционным  законом.  Обратите  внимание:  мы  его   приняли конституционным   большинством.  Поэтому  я  выходил  на  трибуну гражданином  СССР,  а   ухожу   гражданином   Украины.   Спасибо. /Оплески/.

 

     БАРАБАШ О.Л.  Шановні  колеги!  Коротенька  об'ява.  Зараз у цьому  залі  о  18.15  відбудеться  спільне   засідання   комісій економічного  профілю  /з  питань  економічної реформи,  з питань розвитку базових  галузей,  у  питаннях  соціальної  політики  та праці,  з питань будівництва,  з питань АПК, з питань відродження села/,  на  якому  попередньо  розглядатимуться   три   концепції роздержавлення.  Це три принципово різні концепції, які висувають Міністерство  у  справах  роздержавлення,  Кабінет  Міністрів   і Комісія  з  питань  економічної  реформи.  Відбудеться попередній розгляд  і  представлення  авторами  цих  законопроектів.   Прошу залишатися членів названих комісій і всіх бажаючих.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Засідання оголошується закритим.

 

     64

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку