ЗАСIДАННЯ ТРИДЦЯТЬ СЬОМЕ

 

С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

 

У к р а ї н и.  23 ж о в т н я 1997 р о к у. 16 г о д и н а.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Сідайте на місця,  підготуйтеся до реєстрації.  Двері зачиніть, будь ласка. Проводиться поіменна реєстрація.

 

     Встигло зареєструватися   326  депутатів.  Вечірнє  засідання оголошується відкритим.

 

     Розглядається проект Закону про внесення змін і доповнень  до Закону  України  про  оподаткування  прибутку  підприємств  (друге читання).

 

     Пункт 5.9  статті  5.  Тут  було  зауваження   до   редакції, прийнятої  в  першому  читанні.  Пропонується прийняти поправку 81 депутата Азарова - це збільшить  надходження  до  бюджету  на  800 мільйонів  гривень  щорічно  (такий порядок оподаткування залишків застосовується в більшості країн Європи). Тобто йдеться про те, що "платник  податку веде облік приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів,  матеріалів,  сировини,  комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах,  незавершеного виробництва та залишків готової продукції за порядком,  встановленим  Кабінетом  Міністрів України".

 

     Будь ласка, Володимире Лукичу.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л., секретар Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської  діяльності  (Болградський  виборчий округ,  Одеська область).  Уважаемые коллеги,  уважаемый Александр Александрович! Эта позиция в комитете рассматривалась. Весь секрет в том,  что здесь написано "незавершеного виробництва",  а комитет предлагает "у незавершеному виробництві".

 

     Какая разница между  одним  и  другим  толкованием?  Если  мы говорим  "у  незавершеному виробництві",  имеется в виду,  что это материальные  ресурсы,  приобретенные   предприятиями,   то   есть овеществленный  труд,  и их надо считать как прирост норматива или прирост материального ресурса.

 

     Если же  мы  говорим  "незавершеного  виробництва",  то  сюда входят   накладные   расходы,   оплата   труда  и  другие  расходы предприятий, произведенные в течение года.

 

     Надо еще  зачитать  предложение   Кабинета   Министров.   Это поправка  83.  Предлагается  пункт  5.9  статьи  5 дополнить новым абзацем такого содержания:  "Платники податку,  які відповідно  до умов  виробництва  проводять сезонне накопичення запасів сировини, матеріалів,  комплектуючих виробів,  приріст  балансової  вартості сезонних  запасів  у  межах  установлених  норм  не  враховують  у зменшення   валових   витрат   і   збільшення   валових   доходів, передбачених   цим  пунктом.  Порядок  віднесення  виробництва  до сезонного,  а також порядок і норми накопичення  сезонних  запасів підприємств окремих галузей встановлюються Кабінетом Міністрів".

 

     О чем  это  говорит?  Мы  прекрасно  знаем,  что  есть  много отраслей,  запасы продукции которых нельзя нивелировать на  начало или на конец квартала.

 

     Могу привести  ряд  примеров.  Это  судостроительная отрасль, авиационная,  горно-обогатительная,  где  накапливаются   сырьевые ресурсы.

 

     Поэтому подход,  который  предлагает налоговая администрация, возможно,  и позволяет привлечь в одном периоде,  в одном квартале какие-то   дополнительные   ресурсы,   но   при  этом  предприятия практически  потеряют  оборотные   средства   и   прекратят   свою деятельность.

 

     Так что   данная   поправка   является   чисто  фискальной  и единовременной. Нам надо обеспечить равномерный цикл производства.

 

     Учитывая поправку,  которую  внес  Кабинет   Министров,   наш комитет  на основании поправок депутатов Азарова,  Старовойтовой и Кабинета  Министров  предлагает  пункт  5.9  дополнить  следующими словами к тому,  что есть в правой колонке:  "На перехідний період до 1 січня 1999 року облік приросту (убутку)  балансової  вартості зазначених товарів..,  матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на  складах,  у  незавершеному  виробництві  та залишках  готової  продукції  ведеться  за наслідками календарного фінансового року".

 

     Таким образом,  мы будем считать  хозяйственную  деятельность предприятия   по  результатам  замкнутого  цикла  и,  может  быть, разрешим  проблемы  предприятий,   имеющих   сезонное   накопление средств.

 

     ГОЛОВА. Скільки  ми приблизно розглядатимемо питання,  якщо з кожного пункту будуть такі розлогі аргументи?  Я  розумію,  що  це важливі речі,  але все-таки... Ви наполягаєте на голосуванні своєї останньої пропозиції?

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Да.

 

     ГОЛОВА. Але була поправка 81 депутата Азарова,  він наполягав на  її  голосуванні.  Ставлю  на  голосуванні поправку 81 депутата Азарова, будь ласка.

 

     "За" - 80.

 

     Голосується текст  правої  колонки  в  редакції,  яку   щойно зачитав Володимир Лукич.

 

     "За" - 201.

 

     Нагадую депутатам, що ви проголосували 234 голосами  за  те,  що  ми  сьогодні  закінчимо  розгляд  цього документа.   Тому,   скоряючись   волі   депутатів,  проводитимемо засідання так, як належить.

 

     Пропонується цей пункт зняти.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Депутаты просто еще не сосредоточились.

 

     ГОЛОВА. Оскільки знімається пункт 5.9,  а пункт  6.1  із  ним тісно пов'язаний...

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Да, конечно, в томто и дело.

 

     ГОЛОВА. ...То треба й пункт 6.1 знімати.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Я прошу повторить голосование,  потому что еще, наверное, не все заняли рабочие места. Прошу поддержать пункт 5.9.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, ще раз голосуємо.

 

     "За" - 237.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Спасибо.

 

     Пункты 6.1, 6,2. Замечаний у комитета нет. Можно голосовать.

 

     ГОЛОВА. Депутат Азаров,  зокрема,  вважає,  що це призведе до втрат бюджету.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Это только временное  положение  дел.  Все равно  потом  за счет улучшения деятельности предприятий,  за счет даже косвенных налогов мы увеличим поступления в бюджет.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пункти 6.1 та 6.2. Будь ласка.

 

     "За" - 223.

 

     Ще раз ставлю на голосування.

 

     "За" - 261.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Спасибо.

 

     Подпункты 7.1.2,  7.2.1,  7.3.8.  Комитет учел все замечания. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 252. Прийнято.

 

     Будь ласка, Олександре Миколайовичу.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

 

     України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Подпункт  7.9.6.  Внесены  соответствующие поправки. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо...

 

     "За" - 232.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Подпункты 7.10.11, 7.11.1, 7.11.6, 7.11.8. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     Одну хвилиночку.  Припиніть  голосування.  Який  номер  вашої поправки, Валентино Петрівно?

 

     Будь ласка, депутате Семенюк.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України з питань   агропромислового   комплексу,   земельних   ресурсів   та соціального   розвитку   села   (Андрушівський   виборчий   округ, Житомирська область).  Коли ми  голосували  мою  поправку  32,  то домовилися,  що  врахуємо  її  в  підпункті  7.11.6.  Тому давайте проголосуємо всі підпункти, про які йшлося, а 7.11.6 обговоримо.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Хорошо,  давайте  так.  Прошу   поддержать подпункты 7.10.11 и 7.11.1.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 234. Прийнято.

 

     Будь ласка, депутате Семенюк.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Шановні колеги народні депутати!  Я пропонувала статтю 4 доповнити новим пунктом 4.4,  але вирішили,  що цю  норму потрібно  перенести  до  статті  7,  підпункт 7.11.6.  Iдеться про колективні    сільськогосподарські    підприємства,     акціонерні товариства,  які  підпорядковані  органам  соціального  захисту та поставляють  продукцію  для  власних  потреб   і   здійснюють   її реалізацію в межах України.  Такі підприємства можна зафіксувати в підпункті 7.11.6.

 

     Друга моя поправка 33.  Iдеться про прибуток підприємств, які реалізують  зерно  за  державними і регіональними контрактами.  На сьогодні вони обкладаються податком.

 

     I пропозиція під номером  34  стосується  натуральної  оплати працівникам сільськогосподарських підприємств.

 

     Прошу ці три пропозиції врахувати в підпункті 7.11.6.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, депутате Немировський.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.    Уважаемые    коллеги!    Речь   идет   о "неприбуткових організаціях". То есть в статье 7 предусматривается освобождение  от  налога  организаций,  которые  не  ставят  целью получение прибыли.

 

     Если вы настаиваете и считаете  нужным  проголосовать,  тогда касательно подпункта 7.11.1,  а не 7.11.6.  Посмотрите.  При таком варианте  это  каким-то  образом  логически  впишется.  Но  в  это положение оно не вписывается.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут  дуже зрозуміло написано:  "Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій".

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Именно "неприбуткових організацій". А если это  предприятие  имеет  целью  получение  прибыли,  то оно уже не попадает в эту градацию.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Валентино Петрівно.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Шановний  Володимире  Лукичу!  Я  можу  з  вами погодитися.  Тоді  проголосуймо  її  додатковою  нормою  підпункту 7.11.1, адже сьогодні майже всі колгоспи неприбуткові.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.  Василю Васильовичу,  проголосуємо,  а потім я надам вам слово.

 

     "За" - 147.

 

     Василю Васильовичу, будь ласка.

 

     РЕГУРЕЦЬКИЙ В.В.,  заступник  міністра  фінансів  України.  Я спеціаліст з податкових питань,  але  не  можу,  відверто  кажучи, зрозуміти     пропозицію    Валентини    Петрівни.    "Колективних сільськогосподарських, акціонерних товариств і консервних заводів, які підпорядковані органам соціального захисту",  - такого не може бути.  Державному органу не може  бути  підпорядковане  акціонерне товариство  чи  колективне  сільськогосподарське підприємство.  Це зовсім інші форми власності.  Не знаю,  про що ви хотіли  сказати, але ці пропозиції треба чітко викласти, щоб було зрозуміло, про що йдеться,  оскільки жодна пропозиція не вписується в норми,  які ми голосуємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну  хвилинку,  Василю Васильовичу.  Будь ласка, депутате Соболєв.

 

     СОБОЛЄВ С.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань правової  політики  і судово-правової реформи (Хортицький виборчий округ,  Запорізька область).  Шановні колеги!  Під час розгляду  й затвердження   закону   нам  чітко  дали  відповідь  з  податкової адміністрації,  що житловобудівельні кооперативи є  неприбутковими організаціями. І тому всі розуміли, що вони не оподатковуються.

 

     Тепер податкова  адміністрація,  незважаючи на чіткий запис у законі,   дає   пояснення,   що   житлово-будівельні   кооперативи оподатковуються, хоча це явно неприбуткові організації.

 

     Тому в  мене  прохання,  щоб не було такої двозначності (бо я бачу, що не можна нікому вірити), записати прямо в підпункт 7.11.1 "житлово-будівельні  кооперативи".  Бо  вони  за  своєю природою в принципі неприбуткові. Це знають абсолютно всі народні депутати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це  те,  що  сказала  Валентина  Петрівна.   Хіба підсобні підприємства прибуткові?  Люди й так знедолені: за те, що виросло  теля,  чи  виростили  картоплю,   чи   виготовили   якусь промислову  продукцію  на  давальницькій  сировині,  -  з них ще й податок стягувати?!

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію,  яку   внесли   Валентина Петрівна    і   депутат   Соболєв   до   підпункту   7.11.1   щодо житловобудівельних кооперативів.

 

     Прошу активніше,   оскільки   сьогодні   футболу   немає    - працюватимемо, доки не приймемо (Шум у залі).

 

     "За" - 164.

 

     Голосувати окремо?  Проголосуємо окремо (Шум у залі).  Ставлю на голосування пропозицію Валентини Петрівни, а потім проголосуємо пропозицію депутата Соболєва.

 

     "За" - 171.

 

     Ставлю на голосування поправку депутата Соболєва до підпункту 7.11.1 щодо житловобудівельних кооперативів.

 

     "За" - 216.

 

     Депутат Терьохін двома руками просить проголосувати  ще  раз. Якби він так інших підтримував...

 

     "За" - 239.

 

     Спасибі.

 

     Отак, депутате  Терьохін,  треба  село  підтримувати,  як вас підтримують (Шум у залі).

 

     Депутате Степанов, будь ласка.

 

     СТЕПАНОВ П.  С.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань  соціальної  політики  та  праці  (Ватутінський виборчий округ,  Луганська область).  Уважаемые народные депутаты! Валентина   Петровна   права   -   предприятия  (или  учреждения), подчиненные Министерству социальной защиты,  нужно  освободить  от налогов.

 

     Я вам   приведу  пример.  В  Луганске  имеется  всеукраинский интернат  для  детейинвалидов,  в  котором  обучают  шитью  обуви, верхней  одежды и так далее.  Они шьют себе,  эти калеки (без ног, обычно),  и с них берут налоги.  Как это можно понимать?  Я  прошу поддержать данное предложение и проголосовать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   на  голосування  таку  пропозицію,  будь ласка.

 

     "За" - 181.

 

     Рухаємося далі.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Пункт 7.11...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропонується  поіменне  голосування.  Ставлю   на голосування цю пропозицію. Не так багато в нас депутатівжінок, щоб ми не підтримали.

 

     "За" - 175.

 

     Голосуємо поіменно.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. За що голосуємо?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. За   те,   щоб   не    оподатковувати    підсобні підприємства, які належать до соціальної сфери.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Уважаемые  коллеги,  давайте я зачитаю эти предложения.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Терьохін  сказав,  що  ці   підприємства завжди   збиткові   і   не   повинні   оподатковуватися,  оскільки користуються державними субсидіями.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Уважаемые коллеги,  давайте я зачитаю  эти поправки, чтобы была ясность.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Поправка 32 депутата Семенюк.  Статтю 4, у даному випадку статтю 7, доповнити новим пунктом у такій редакції: "Доходи колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств  та  консервних  заводів,  які  підпорядковані   органам соціального  захисту  і  поставляють продукцію для своїх потреб та ведуть реалізацію в межах України".

 

     І друга поправка 33: "Доходи від реалізації сільгосппродукції та  продовольчих товарів власного виробництва,  що реалізуються за державним та територіальним контрактом, також сільгосппродукція та продовольчі  товари,  що реалізуються до бюджетних установ" (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто вони не оподатковуються?

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.А. Безусловно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. То    навіщо    голосувати,    якщо    вони    не оподатковуються?

 

     Усе (Шум у залі).

 

     Уже голосували, голосів забракло.

 

     Поіменно проголосувати? Добре.

 

     Валентино Петрівно,   заспокойтеся.  Голосуємо  в  поіменному режимі за пропозицію депутата Семенюк.

 

     "За" - 155.

 

     Погано, що ми тут з'ясовуємо всі обставини, а не в комітетах, коли ці питання там розглядаються.

 

     Висвітліть за фракціями.

 

     Далі, будь ласка.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.   Александр   Николаевич,   есть  еще  одно предложение (Шум у залі). Уважаемые коллеги, прошу внимания!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Заспокоїлись!

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.   Подпункт   7.11.6.   Комитет   предлагает добавить  слова  "та  членів",  чтобы  речь  шла  "не  тільки  про засновників,  а й про тих,  що  входять  до  складу  неприбуткової організації". Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо  підпункт  7.11.6 з поправкою,  про яку сказав депутат Немировський.

 

     "За" - 246. Прийнято.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.   Подпункт   7.11.8.   Комитет   предлагает добавить:   "сільські   будинки  культури",  которые  имеют  право относить затраты на производство.

 

     Кроме того, извиняюсь перед коллегой Григорович, потому что в комитете было рассмотрено предложение их комитета,  но по какой-то причине оно не  попало  в  сравнительную  таблицу.  Поэтому  прошу предоставить слово депутату Григорович.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, депутате Григорович.

 

     ГРИГОРОВИЧ Л.С.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  і   дитинства (Снятинський  виборчий округ,  ІваноФранківська область).  Шановні колеги!  Я усвідомлюю,  що зараз немає трансляції,  усвідомлюю, що всі  ми  втомилися,  але прошу мене послухати,  хоча,  можливо,  я виступатиму без такої патетики, як моя колега.

 

     Ми щодня оголошуємо запити,  в яких ідеться про  надзвичайний стан  у  галузі  охорони  здоров'я  в кожному виборчому окрузі,  в кожній області та взагалі в Україні.  Освіта та охорона здоров'я є бюджетними галузями,  вони не повинні заробляти гроші. Але держава не в змозі їх забезпечити,  тому  є  платні  послуги.  За  рахунок зібраних коштів можна купити вату, марлю, бинт, котрих постійно не вистачає.  Хірург  може  вирівняти  поламаного  носа  людині,  яка прийшла,  скажімо,  з  якихось крутих порахунків,  і за це зібрати кошти. Ось що ми хочемо зробити.

 

     А в  підпункті  7.11.8  пропонується  відкривати  спеціальний рахунок.  З  такою  редакцією  ми не можемо погодитися.  До того ж постановою Кабінету Міністрів рекомендується мати єдиний кошторис. Це перше.

 

     Друге. Якщо  ми  візьмемо весь дохід,  то це не відповідатиме змісту. Наш комітет і Комітет з питань науки та народної освіти, а також обидва міністри пропонують таку редакцію: "від оподаткування звільняється сума  прибутку  (не  доходу,  а  прибутку)  закладів, установ та організацій в галузі охорони здоров'я, культури, науки, архівних та інших бюджетних установ,  отриманого від позабюджетної діяльності  в  частині,  що спрямовується на фінансування планових видатків зазначених  закладів,  установ  та  організацій,  які  не перевищують   різниці   між  повною  потребою  в  коштах  на  його утримання,  обрахованого в установленому законодавством порядку, і сумою бюджетного фінансування за відповідний період".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо  врахувати  те,  що ви прочитали,  то це вже буде не закон.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Уважаемые коллеги!  То,  что предлагается, абсолютно  не  отличается  от того,  что записано в законе,  кроме одного слова:  "прибуток" вместо "доходи". Здесь есть, безусловно, проблема, поскольку бюджетные организации составляют смету на свою деятельность.  Если же  они  каким-то  образом  зарабатывают  себе деньги дополнительно,  то,  естественно, расходы, связанные с этой деятельностью, у них в смете могут быть и не зафиксированы.

 

     Эту проблему можно решить разными способами:  либо составлять смету с учетом того, что вы будете вести такую деятельность, тогда все будет в пределах закона,  либо предоставлять платные услуги  в пределах своей основной деятельности.

 

     Касательно отдельного счета,  то это как раз тот способ,  при котором ваши средства защищаются от расходования не по назначению. Так что вас немного в этом вопросе дезориентировали.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Як   ви  дивитеся  на  поправку,  внесену  групою депутатів (Пасічна,  Ніколаєнко,  Шибко  і  Дем'ян)?  Поправка  до підпункту 7.11.8:  "Кошти закладів і установ освіти та науки,  які повністю  або  частково  фінансуються  з  бюджету,  одержані   від здійснення  або  на  здійснення  діяльності,  передбаченої  їхніми статутними   документами,   не   вважаються   прибутком    і    не оподатковуються.

 

     Кошти, матеріальні   цінності   та   матеріальні  активи,  що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової  допомоги або  добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб,  зокрема нерезидентів,  закладами  й  установами  освіти  та  науки,  метою діяльності яких не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, наукової,  оздоровчої,  спортивної,  культурної   діяльності,   не вважаються  прибутками і не оподатковуються".  Ось таку пропозицію подала група депутатів (Шум у залі).

 

     Зрозуміло. Ставлю на голосування підпункт 7.1.8 з доповненням групи депутатів. Голосуємо. Комітет підтримує.

 

     "За"-211.

 

     На прохання  депутатів  ще  раз  голосуємо  підпункт  7.1.8 з поправкою, яку я зачитав.

 

     "За"-233. Прийнято.

 

     Слово надається депутату Степанову. Прошу.

 

     СТЕПАНОВ П.С.  Спасибо,  Александр Николаевич.  Я очень прошу уважаемых  народных  депутатов  к  тому,  что  предложил Станислав Николаевич   Николаенко   с   коллегами,   добавить    медицинские учреждения.  О чем идет речь?  Многие заводы, предприятия жертвуют больницам,  поликлиникам,  покупая  медикаменты  и   организовывая питание  в больницах.  И без такой поддержки заводов,  предприятий многие учреждения уже закрылись бы.  Нужно добавить сюда вместе  с просвещением,  наукой  и медицину (поликлиники,  больницы,  другие лечебные учреждения).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони там враховані.

 

     Прошу далі.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Подпункт 7.11.9. Суть его...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Він  погоджений.  Прошу  підтримати  і   підпункт 7.1.13 теж.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Давайте по одному.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну,  ставлю на голосування підпункт 7.11.9.  Будь ласка.

 

     "За"-212.

 

     Депутат Терьохін не встиг проголосувати. Голосуємо ще раз.

 

     "За"-238. Прийнято.

 

     Підпункт 7.11.13 погоджений. Ставлю на голосування. Прошу.

 

     "За"-239. Прийнято.

 

     Підпункт 8.1.3.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Погоджений (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Що  таке?  Шановні  колеги,  ми  не   розглядаємо пропозицій з голосу,  ще раз кажу: якщо немає поправки, я слова не надаватиму. А то поправок немає, а пропонується з голосу.

 

     Будь ласка, депутате Степанов.

 

     СТЕПАНОВ П.С. Александр Николаевич, в начале обсуждения этого законопроекта    Александр    Александрович   сказал,   что   есть законопроект,  внесенный мной.  Он своевременно  был  направлен  в комитет Суслова с письмом нашего комитета, но он не учтен.

 

     Этот законопроект  роздан  народным  депутатам 9 октября,  то есть за 10 дней до печатания таблицы.  И  Александр  Александрович пообещал,  что  когда  дойдет  до  очередной статьи,  эту поправку поставить на голосование.

 

     Речь идет о том,  что пункт  12.1  статьи  7  данного  закона предусматривает  льготы  для  предприятий  инвалидских организаций Украины.  Но выставлено столько препон по этим  льготам,  что  они практически не предоставляются.

 

     Какие условия?   Прежде  всего  надо  определять  по  каждому предприятию  обьем  собственного  производства.   Это   определяет Кабинет  Министров  с  предварительным визированием в Министерстве труда и социальной политики,  Минфине,  Минэкономики, Министерстве внешних экономических связей и торговли,  Минюсте, Государственной налоговой администрации,  Торгово-промышленной палате и так далее. И   до  сих  пор  обьем  собственного  производства  по  указанным предприятиям не определен, и льготами предприятия обществ глухих и слепых не пользуются.

 

     Что я предлагаю? Изьять указание или определение собственного производства.  Кто бывал на этих предприятиях,  знает,  что  обьем собственного  производства  или  вновь  созданная стоимость на них составляет меньшую часть стоимости выпускаемой ими продукции.  Они в  основном  покупают  комплектующие.  И  всегда  вновь  созданная стоимость меньше,  чем стоимость всей продукции.  Можно оставить в основных  требованиях,  чтобы  инвалидов было больше 50 процентов. Фонд заработной платы - больше 20 процентов, но изьять определение собственной продукции. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   на   голосування   пропозицію   депутата Степанова. Вона не з голосу, а подана до комітету. Голосуємо.

 

     "За"-190.

 

     Поправка не набирає потрібної кількості голосів.

 

     Депутате Мухін, будь ласка.

 

     МУХІН В.В.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань оборони і державної безпеки (Київський виборчий округ,  Харківська область).  Уважаемые  народные  депутаты!   Представители   нашего комитета  только  что вернулись из Севастополя,  где столкнулись с таким фактом.  Из 10 офицеров Военно-Морских Сил семьи только двух имеют  квартиры.  И  никак  этот вопрос не решается.  А необходимо кардинально изменить такую ситуацию.

 

     В свое время Кабинет Министров внес дельное предложение: если фирма  строит  дом  для военнослужащих,  то с нее не взимается вот этот налог,  причем он же небольшой  -  копейки  буквально.  Потом опять   внесли   поправку  и  изьяли  данную  норму.  Было  начато строительство нескольких домов, сейчас оно законсервировано.

 

     Поэтому предлагаю (поправка 109),  если какая-то фирма строит дом для военнослужащих, то ее не облагать налогом (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  Шановні  колеги,  ставлю поправку 109 депутата Мухіна на голосування. Прошу підтримати.

 

     "За"-153.

 

     Шановні колеги!  Якщо стаття набрала 200 і більше  голосів  і депутати вимагають повторно проголосувати,  то,  гадаю, ми помилки не робимо!  Якщо не вистачає 50,  60 голосів, то, зрозуміло, немає сенсу  переголосовувати.  Якщо 5 чи 15 голосів не вистачає,  то це вже більшість депутатів "за"!  Тому ще раз ставлю  на  голосування поправку,  внесену  депутатом  Степановим.  Вона набрала майже 200 голосів. Голосуємо!

 

     "За"-194.

 

     Поправка 110 депутата Білоуса.

 

     БІЛОУС В.О.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань оборони і державної безпеки (Київський виборчий округ,  Полтавська область).  Шановні  колеги!  Звертаю  вашу  увагу:  моя   поправка відрізняється  від  поправки  голови  комітету тим,  що я пропоную запровадити в дію статтю на один рік. Ось приклади.

 

     У Рівному   жінки   військовослужбовців   місяць    пікетують аеродром,  і  там  не  проводяться  навчання,  бо  вже  5 років не виділяється житло.  Урахуйте також,  що контракти укладені, але не виконуються. Тому пропоную, встановити тривалість дії цієї норми - один рік. Я вас дуже прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Василю  Васильовичу,  будь  ласка.  Потім поставлю на голосування.

 

     РЕГУРЕЦЬКИЙ В.В.  Олександре  Миколайовичу!  Шановні  народні депутати!  Це питання ми дуже докладно обговорювали, коли приймали дану норму.  Тепер знову йдеться про те, щоб нараховані податки не зараховувати  до  бюджету,  тобто   вони   не   контролюватимуться Міністерством   фінансів  та  фінансовими  органами,  а  також  не затверджуватимуться  Верховною  Радою.  Ми  цю  помилку  виправили минулого   разу,   передбачивши  в  державному  бюджеті  кошти  на фінансування будівництва житла для військовослужбовців.  Якщо  цих коштів   мало,   то   давайте   щось   змінювати  в  бюджеті,  але використовувати кошти, отримані з податку, без контролю фінансових органів на житлове будівництво неможливо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло   (Шум   у  залі).  Одну  хвилинку,  не кричіть. Ставлю на голосування поправку 110 депутата Білоуса.

 

     "За"-121.

 

     Бракує голосів.

 

     Депутате Немировський, будь ласка.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. У меня есть предложение, уважаемые коллеги, которое,  может  быть,  в какой-то мере утихомирит страсти.  Прошу меня выслушать.

 

     Дело в том,  что можно изменять строк на год или еще  как-то, когда  норма  есть  в  законе,  когда ее нет,  то изменить нельзя. Предлагаю такой вариант решения этой проблемы:  полтора  процента, предусмотренные в законе на строительство жилья, аккумулировать не на уровне каждого населенного пункта,  а на уровне области,  чтобы ими можно было правильно распорядиться, направив туда, куда нужно. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутати Мухін та Білоус погоджуються. Голосуємо.

 

     "За"-175.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Я еще раз повторю  суть  вопроса.  Полтора процента  от прибыли вполне достаточно,  чтобы окончить работу,  о которой вы говорите.  Это  где-то  50  миллионов  гривень.  Но  их необходимо  сконцентрировать  на  уровне бюджетного счета области, чтобы они были управляемы.

 

     Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, підтримайте дану пропозицію. Ви розумієте, якщо кожен захищатиме окрему галузь...  (Шум у залі).Треба було це в комітеті пояснювати, а не влаштовувати тут семінар.

 

     "За"-147.

 

     Депутат Степанов.

 

     СТЕПАНОВ П.С.  Уважаемый  Александр   Николаевич,   уважаемые народные депутаты!  Убедительно прошу мою поправку к законопроекту поставить на поименное голосование, чтобы руководители инвалидских организаций, обществ глухих, слепых, которые находятся на балконе, смогли увидеть, кто как голосует. Очень прошу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те,  щоб поіменно  проголосувати  поправку депутата Степанова?

 

     Шановні колеги, підтримаймо все-таки інвалідів.

 

     "За" - 173.

 

     Голосуємо поіменно поправку депутата Степанова. Будь ласка.

 

     "За" - 187.

 

     Висвітліть за фракціями й групами.  "Конституційний центр" не підтримує.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Есть  предложение  перейти   к   следующей статье.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування підпункт 7.11.13 в редакції комітету.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.     Він     проголосований,      Олександре Миколайовичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, не проголосований.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Проголосований.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, депутате Головко.

 

     ГОЛОВКО В.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань оборони і державної безпеки (Ленінський  виборчий округ,   Полтавська   область).   Спасибо.  Александр  Николаевич, уважаемые депутаты!  Поправку о полутора процентах  мы  голосовали где-то четыре-пять месяцев назад.  И думали, что она сработает. Но она абсолютно нежизненна.  Почему?  Потому  что  полтора  процента собрать  с  "села,  селища  й  міста"  оказалось  невозможным  для Вооруженных Сил.  Нет механизма  сбора  этого  налога.  Он  просто пропадает  на  местах.  Чтобы  его собрать,  надо создавать мощную структуру,  которая  будет  реализовывать  эту  норму.   Но   даже теоретически эти 40 миллионов они не смогут обеспечить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто  за  те,  щоб проголосувати поіменно поправки 109 і 110?

 

     "За" - 116.

 

     Ставлю на поіменне голосування.

 

     "За" - 172.

 

     Висвітліть, будь ласка. "Конституційний центр" не голосує.

 

     Далі.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Пункт 7.16. Поправка депутата Кожушко, если он на ней настаивает (Шум у залі). Не настаивает.

 

     Тогда переходим к подпункту 8.1.3.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Розглядаємо підпункт 8.1.3. Зауважень немає. Ставлю його на голосування.

 

     "За" - 195.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Уважаемые коллеги!  Прошу извинить. Дело в том,  что  мы  пропустили  подпункт 8.1.2,  где комитет предлагает исключить абзац пятый,  так  как  мы  уже  отрегулировали  вопросы эксплуатации  легкового транспорта.  И отпала необходимость в этом абзаце.  Прошу проголосовать исключение  абзаца  пятого  подпункта 8.1.2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування дану пропозицію.

 

     "За" - 196.

 

     А де вінницька депутація?  Крим - два депутати, Вінниця - теж двоє,  Волинська  область  -  один.   Луганськ,   Дніпропетровськ, Донецьк, Полтава... Тільки Закарпаття голосує.

 

     Запросіть людей   до   залу.  Шановні  колеги!  Ми  приймаємо складний і відповідальний закон,  а таке ставлення.  Потім  когось звинувачуватимемо.

 

     Голосуємо ще раз.

 

     "За" - 222.

 

     Сьогодні на  закритому  засіданні  ми  розглянули  графік:  3 листопада повинні подати  на  розгляд  комітетів  проект  бюджету. Наступного тижня працюємо в пленарному режимі. Голосуємо ще раз.

 

     "За" - 241. Прийнято.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  К  подпункту  8.1.3  замечаний нет.  Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо підпункт 8.1.3.

 

     "За" - 245.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. К подпункту 8.1.4 абзацы четвертый и шестой

- в дополнительной таблице. Они четко выписывают данную процедуру.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 240. Прийнято.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Подпункты 8.3.3., 8.4.7, 8.6.1, 8.6.2. Замечаний нет, прошу проголосовать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 250.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, депутате Анісімов. Поправка 130.

 

     АНІСІМОВ Л.О.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  базових  галузей  та  соціально-економічного розвитку регіонів (Заводський виборчий округ, Запорізька область). У  меня  небольшое  уточнение:  "Плательщики  налога имеют право в течение  отчетного  года  отнести  к  валовым  издержкам  расходы, связанные   с   текущим  ремонтом  основных  фондов  в  сумме,  не превышающей 10 процентов.  В законе записано 5 процентов. Я прошу, чтобы не менее 10 процентов,  в связи с износом основных фондов до 80 процентов.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Одну минутку. Дело в том, что эта поправка учтена  в  пункте  22.4.  Когда  будем  рассматривать  этот пункт, вернемся к поправке депутата Анисимова.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Анісімов згоден.

 

     Голосуємо пункт 8.8 в редакції комітету.

 

     "За" - 243.

 

     Треба таким  чином  і  далі  працювати,  тоді  вкладемося   у відведений час.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Пункт 9.4. Чисто техническая правка: цифра 110 заменена на 10. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо. Депутат Анісімов згоден.

 

     "За" - 227.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Подпункты 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3,  10.2.4 и 11.2.3.  Все позиции согласованы.  Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 231. Прийнято.

 

     Депутате Анісімов, будь ласка.

 

     АНІСІМОВ Л.О. Поправка 142 к подпункту 11.3.1. Предлагаю:  "Датой  увеличения  валового дохода не считать (исключить) дату зачисления средств от  покупателя  на  банковский счет   плательщика   налога   в  оплату  товаров  (работ,  услуг), подлежащих реализации,  оставив дату отгрузки  товаров".  То  есть дату отгрузки товаров считать датой увеличения валового дохода.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Терьохін погоджується.  Василь Васильович теж.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Комитет  рассмотрел  это  предложение.   В принципе  то,  о чем вы говорите,  есть в законе,  только там дана альтернатива -  или-или.  Нет  необходимости  сужать  ее.  Комитет считает,  что  подпункты  11.3.1  и 11.3.4 необходимо оставить без изменений.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Анісімов погодився. Прошу далі рухатися.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Подпункты 12.1.1, 12.1.5. Расхождений никаких нет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуються підпункти 12.1.1, 12.1.5.

 

     "За" - 209.

 

     Будь ласка, депутате Найда. Ми збиваємся з темпу.

 

     НАЙДА Г.І.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань паливно-енергетичного     комплексу,    транспорту    і    зв'язку (Суворовський виборчий округ,  Херсонська  область).  Я  согласен, Александр  Николаевич,  темп - это хорошо,  только,  по-моему,  не здесь.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Именно здесь!

 

     НАЙДА Г.І.  Владимир  Лукич!  В  статье  4  мы  должны   были предусмотреть:   если   не   заплатил,  имеем  неплатежи,  которые начисляются нам в доходную базу для налогообложения и  потом  идет налог на прибыль.

 

     Мы сняли  30  дней до подачи заявления в арбитражный суд.  Но есть процессуальная норма - норма рассмотрения претензии или иска. И на отчетный период у каждого предприятия попадает сумма, которая только начисляется, а не поступила в счет платежей.

 

     Мы эту проблему по вашему предложению в статье 4  не  решили. Теперь  мы  ее  перенесли  для решения в подпункт 12.1.1,  а здесь единственное что сделали - сняли 30 дней.  Их можно снимать, можно не  снимать - все равно схема рассмотрения иска или претензии - 30 дней.

 

     Следовательно, мы не сделали облегчение предприятию - оно все равно   подпадает  по  инструкции  налоговой  инспекции  под  базу налогообложения и засчитывает себе  в  доходы,  а  потом  -  и  на прибыль.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Если  в  налоговой  администрации какой-то специалист не может точно определить значение  данного  подпункта, тогда это на их совести.  Зачитываю подпункт: "Зазначене зменшення здійснюється в разі,  якщо платник податку звернувся з  заявою  до суду". Все понятно и ясно.

 

     Нужно, чтобы  налоговая  администрация  обратила  внимание на такое толкование закона и  не  было  перекручиваний.  Здесь  четко выписана процедура.

 

     А норму - 30 дней - мы специально сняли: чтобы не ждали 30 дней, а потом решали проблему.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Голосуємо! Прошу голосувати.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Подпункты 12.1.1, 12.1.5. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо два підпункти.

 

     "За" - 231. Прийнято.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Пункт 13.1. Уважаемые коллеги! Дело в том, что данный пункт, кроме того что выписан в основном тексте закона, изложен   еще   в   дополнительной   информации  к  закону.  Здесь предлагается добавить одно слово, которое уточняет смысл пунктов и вносит ясность,  а именно:  в пункте 13.2 указывается,  что данная уплата налогов  является  дополнительной,  не  исключающей  уплату основного.  Это  меняет  весь  смысл  данного пункта,  и его можно голосовать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто пункти 13.1 і 13.2?

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. От пункта 13.1 до пункта 13.4.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо  пункти  від  13.1  до  13.4.   Шановні колеги, прошу голосувати.

 

     "За" - 205.

 

     Віктор Герасимович не встиг. Будь ласка, голосуємо ще раз.

 

     "За" - 231. Прийнято.

 

     Будь ласка.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Пункт  13.4 предлагается изложить не в той редакции,  которая перед  вами,  а  в  следующей:  "Не  підлягають оподаткуванню  доходи,  отримані нерезидентами у вигляді процентів або  доходу  (дисконту)  на   державні   цінні   папери,   продані (розміщені)   нерезидентами  за  межами  території  України  через уповноважених  агентів-нерезидентів,  або   процентів,   сплачених нерезидентам  за  отримані  державою  позики (кредити або державні зовнішні запозичення),  які відображаються  у  державному  бюджеті України чи кошторисі Національного банку України".

 

     Что это значит? Если у нас реализуются государственные ценные бумаги нерезидентом,  то эта статья  имеет  силу  только  в  части пополнения   государственного   бюджета  и  отражения  на  балансе Национального банка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо пункти 13.4- 13.6 включно. Будь ласка.

 

     "За" - 244. Прийнято.

 

     До пункту 13.7 є зауваження? Немає.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Пункты 13.7, 13.8, 13.9 можно голосовать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пункти 13.7, 13.8, 13.9.

 

     "За" - 223.

 

     Бракує три голоси. Голосуємо ще раз.

 

     "За" - 243. Прийнято.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.   Пункт   14.3.    Возьмите,    пожалуйста, дополнительные сведения к закону.  Прошу проголосовать в редакции, которая изложена на странице 8. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо пункт  14.3  з  доповненнями  депутатів Цушка та Жовтяка.

 

     "За" - 227. Прийнято.

 

     Підпункт 14.3.1. Немає зауважень.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Цю норму враховано в пункті 14.3.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо підпункт 14.3.1.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Не треба. Він уже проголосований.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді пункт 16.4.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Пункты 16.4, 16.13, 16.16 можно голосовать. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 235. Прийнято.

 

     Будь ласка, депутате Анісімов. Поправка 175.

 

     АНІСІМОВ Л.О.   Уважаемые   народные   депутаты!   Прошу  вас внимательно меня выслушать.  Мы проголосовали уже пункт 13.1. Но у меня  есть  поправка  к  этому  пункту.  Ныне  все  работают через посредника,  поскольку нет государственного  заказа.  Мы  пытались сделать  благое  дело,  но  в  результате  получили дополнительную нагрузку  на  товаропроизводителя,  который   должен   отдать   15 процентов  налога  с  прибыли.  Вот  почему  я предлагаю исключить данную норму. Кроме того, предлагаю исключить пункт 18.3 (поправка 175).

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Давайте вначале решим один вопрос.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну   хвилинку.   Ми   вже  проголосували,  тому повертатися не будемо.

 

     Будь ласка, депутате Анісімов.

 

     АНІСІМОВ Л.О.  Почему я предлагаю исключить пункт 18.3?  Речь идет  о  том,  что  если  товаропроизводитель заключает контракт с таким же товаропроизводителем,  но работающим в офшорной зоне,  то возвращается  только  85  процентов  того,  что  планировалось  бы вернуть.  Таким образом, данная норма - дополнительная нагрузка на товаропроизводителя. Я ее не поддерживаю и прошу исключить.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Комитет отклонил данное предложение.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   на  голосування  поправку  175,  внесену депутатом Анісімовим, про вилучення пункту 18.3.

 

     "За" - 156.

 

     Ставлю на голосування пункт 18.3 в редакції  комітету.  Прошу підтримати.

 

     "За" - 162.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Есть  предложение  оставить  эту  норму  в редакции действующего закона.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз ставлю на голосування в редакції комітету. Пропозиція   депутата   Анісімова   набрала  недостатню  кількість голосів. Якби було 200, то я б знову поставив на голосування.

 

     "За" - 185.

 

     Депутат Терьохін.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів  і банківської діяльності (Комсомольський виборчий округ, Полтавська область).Шановні народні  депутати!  Депутат  Анісімов, мабуть, не зрозумів. Якщо залишити стару редакцію норми, то Росія, наприклад,  стає офшорною зоною.  Чи ми  хочемо  на  15  відсотків підвищити податок на імпорт комплектуючих, газу і нафти тощо? Ні в якому  разі!  Тому  комітет  запропонував  добру  норму   стосовно офшорних  зон,  і  лише  тих,  які  є  офшорними  за їх внутрішнім законодавством.

 

     Тому прошу підтримати позицію комітету.  Не треба  нам  Росію прирівнювати до офшорної зони, не треба нам Польщу прирівнювати до офшорної зони.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.  Прошу  підтримати.  Одного   депутата Рудика залишили на всю депутацію.

 

     "За" - 193.

 

     Ще раз   прошу  проголосувати.  Павле  Михайловичу!  Сідайте. Мабуть,  для наступного складу парламенту  доведеться  дистанційні кнопки  зробити,  щоб  депутати ходили по вестибулю та голосували. Будь ласка, голосуємо (Шум у залі).

 

     "За" - 195.

 

     Ставлю ще раз на голосування.

 

     "За" - 201.

 

     Будь ласка, Василю Васильовичу.

 

     РЕГУРЕЦЬКИЙ В.В.  Шановні народні депутати! Мені здається, що ви не зрозуміли, про що йдеться в пункті 18.3. Ми домовилися, коли голосували,  що всі кошти, які йдуть в офшорну зону (ми знаємо, що там  відмиваються  кошти  або  незаконно  діють  підставні фірми), будуть оподатковуватися в  розмірі  15  відсотків.  Це  застережні заходи, щоб уникати відпливу капіталу в офшорні зони.

 

     Але ми   помилково  або  через  недогляд  тоді  записали,  що офшорними зонами є країни, з якими Україна має угоди про уникнення подвійного  оподаткування.  На сьогодні ми не маємо угод з Росією, Сполученими  Штатами  Америки,  Південною  Америкою.   З   деякими країнами Європи ще не укладені угоди. І вони автоматично потрапили в офшорні зони.

 

     Тому ми пропонували внести зміни  тільки  до  другої  частини пункту  18.3.  Будь  ласка,  подивіться уважно,  тут деталізується норма, яка була прийнята попереднього разу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 223.

 

     Депутат Єльяшкевич не встиг проголосувати.  Його весь  час  у президію тягне. У вас ще все попереду, "Громада" вас підтримає. Ще раз голосуємо.

 

     "За" - 231.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Статьи 22, 24, 26, 27, пункты   21.3,  22.2.  Полностью  согласованы  позиции,  прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 241.

 

     Прийнято.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Пункт 22.4.  Здесь мы предусматривали, что нормы  амортизации  в  1997 году применяем с коэффициентом 0,7 а в 1998 году - 1.

 

     Комитет предлагает, чтобы коэффициент 0,7 распространить и на 1998 год.

 

     Кроме того,  есть еще поправка депутата Анисимова о том,  что до 1 января 2003 года по основным фондам,  которые приобретены  до 1993   года,   распространить   отнесение   затрат   на   основную деятельность не 5 процентов, а 9 процентов.

 

     Я просил бы  сначала  проголосовать  эту  поправку,  а  потом решать все остальное.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо поправку депутата Анісімова.

 

     "За" - 201 (Шум у залі).

 

     Комітет підтримує...  Він  же  зачитав  тільки  що  поправку. Голосуємо.

 

     "За" - 198.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Уважаемые коллеги, дело в том, что когда мы подошли  к  поправке  Анисимова,  я  сказал - все слышали - что мы вернемся к  ней,  когда  будем  рассматривать  пункт  22.4.  Прошу Анисимова зачитать поправку, тогда все будет ясно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Анісімов, будь ласка.

 

     АНІСІМОВ Л.О.  Я  предлагал  до  10 процентов амортизационных отчислений балансовой прибыли направлять на  расходы  предприятий. Была  установлена  норма  5  процентов.  В связи с тем,  что износ основных фондов промышленности составляет до 80  процентов  и  нет инвестиций,  это частично компенсировало бы затраты на капремонты, модернизацию.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Уважаемые коллеги,  комитет рассмотрел эту поправку и согласился с ней.  Я ее зачитаю:  "До 1 січня 2003 року платники податку,  на  балансі  яких  перебувають  основні  фонди, введені  ними  в  експлуатацію  до 1 січня 1993 року,  мають право відносити до  складу  валових  витрат  звітного  року  витрати  на проведення  поліпшень  таких основних фондів,  що не перевищують 9 відсотків від балансової вартості таких основних фондів на початок звітного року".

 

     Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування (Шум у залі).

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Прошу  проголосовать  поправку Анисимова в редакции комитета.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 242. Прийнято.

 

     Шановні колеги,  одну хвилинку!  Є ще одна поправка  депутата Анісімова.

 

     Будь ласка, Леоніде Олександровичу.

 

     АНІСІМОВ Л.О.  Еще  одна  поправка,  на  которую  я  хотел бы обратить ваше внимание.

 

     Нам снова предлагают оставить коэффициент от  амортизационных отчислений,  которые идут на модернизацию и реконструкцию,  0,7, а не 1.

 

     С учетом отсутствия инфляционных,  будем говорить,  потоков в сторону Украины,  нормальных оборотных средств,  в связи с износом оборудования,  я все-таки хочу,  чтоб осталась норма,  которую  мы записали  в Законе об амортизации.  И никто не имеет права,  кроме хозяйственного руководителя, эту норму изменить.

 

     Мы законом на 1997 год утвердили коэффициент 0,7 и хотим  его перенести  на  1998 год.  Давайте остановимся на норме закона - 1. Насчитал  рубль  -  пускай  остается  рубль  на  реконструкцию   и модернизацию!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу підтримати. Голосуємо.

 

     "За" - 209 (Шум у залі). Одну хвилиночку!

 

     Василю Васильовичу, будь ласка.

 

     РЕГУРЕЦЬКИЙ В.В. Шановні народні депутати, коли ми розглядали питання про бюджет,  домовилися  про  те,  що  деякі  поправки  до законів  про оподаткування будуть враховані в бюджеті.  Про одну з головних поправок, які ми пропонували, йдеться в пункті 22.4.

 

     Ідеться про те,  щоб ми скоригували  ще  на  один  рік  норми амортизації,  які  затвердили  у цьому законі.  В абсолютних сумах тенденція зростання амортизації розподіляється таким чином: у 1996 році  амортизація нараховувалася в розмірі 9 мільярдів гривень,  у 1997 році з введенням закону ця сума збільшилася до 18,8  мільярда гривень.  За  розрахунками на 1998 рік,  застосування повної норми амортизації веде до збільшення амортизації в загальній  сумі  36,6 мільярда  гривень.  Враховуючи  те,  що в 1998 році взагалі зникає податок на прибуток  і  бюджет  втрачає  кошти,  ми  запропонували зробити   перехідний   період:   збільшити   амортвідрахування   в абсолютних сумах проти 1997 року до 25,5 мільярда  гривень  (це  з поправочним   коефіцієнтом   0,7).   Інвестиційні   кошти  отримає підприємство.  Порівняно з 1997 роком це буде збільшено майже на 8 мільярдів  гривень,  а  частина амортизації піде як прибуток,  від якого буде нарахований податок 1,9 мільярда гривень.  Цей  податок спрямується   до  бюджетів  територіальних  громад.  Територіальні громади при нинішній ситуації взагалі втрачають джерело доходів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 193 (Шум у залі).

 

     Тоді голосуємо в редакції комітету (Шум у залі).

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Нет, нужно голосовать предложение депутата Анисимова.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не 0,7, а 1, так?

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Да, то, что есть в законе.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозицію    депутата    Анісімова   ставлю   на голосування.

 

     "За" - 183.

 

     Депутат Терьохін.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні народні депутати,  депутат Анісімов  в даному  випадку  має  рацію  з  економічної  точки зору,  але ж ми прийняли рішення про підвищення мінімальної  заробітної  плати.  І без  цієї  поправки  у  місцевих  бюджетів доходів за рік буде 500 мільйонів, які покривають 2,4 відсотка потреб місцевих бюджетів.

 

     Я вас  дуже  просив  би  як  компроміс  прийняти  тільки   на наступний рік для того, щоб підтримати місцеве самоврядування. Без цього в нас не буде доходів у місцевих бюджетів.

 

     Я просив би підтримати пропозицію комітету.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 180.

 

     Наталія Михайлівна Вітренко. Будь ласка.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  економічної  політики  та  управління народним господарством (Конотопський виборчий округ,  Сумська  область).  Я хочу  повернути  всіх  до  дискусії  з  приводу  законопроекту про амортизацію.  Доки не буде Закону  про  амортизацію,  ми  постійно відповідно  до  Закону про оподаткування прибутку будемо займатися конфіскацією амортизаційних відрахувань.

 

     Тоді нас просили: дайте змогу тільки в 1997 році  внести  понижуючий  коефіцієнт  0,7,  а вже з 1998 року застосовувати 1.  Я хочу нагадати уряду,  що  Гальчинський  назвав 1997  рік  роком  виробничої  стабілізації.  Тобто  нині в нас уже виробнича стабілізація, а з наступного року - зростання.

 

     Якщо зростання,  то  не  треба  конфісковувати  амортизаційні відрахування  у  підприємств.  І тому потрібно залишити коефіцієнт 0,7 тільки для 1997 року.  Іншого  компромісу  не  може  бути,  бо підприємствам  немає  з чого відновлювати свої основні фонди.  І в цьому депутат Анісімов цілком має рацію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 160.

 

     Залишається редакція чинного закону.

 

     Слово має Мітюков Ігор Олександрович.

 

     МІТЮКОВ І.О.,  міністр  фінансів  України.  Шановні   народні депутати!  Я  цілком  підтримую суть пропозиції народного депутата Анісімова.  Але давайте подивимося реально на цифри.  Прогнози  на 1998 рік усім відомі,  динаміка зростання ВВП усім відома, ви мали конкретні  розрахунки  наших  доходів  до   бюджету   1998   року. Пропозиція  про  встановлення  на 1998 рік понижуючого коефіцієнта 0,7 дає суттєву підтримку нашому виробнику.  Але  чи  може  бюджет зараз витримати це? Не може.

 

     Якщо ми зараз не проголосуємо норму 0,7, то фактично заблокуємо бюджетний процес,  бо з того мізерного доходу  до  державного і місцевих бюджетів ще знімемо 1,9 мільярда гривень.  Якщо ми проголосуємо 0,7,  тоді ви  будете  тут  у  залі розподіляти кошти на охорону здоров'я,  на науку й таке інше. І це дуже важливо (Шум у залі). Я взагалі думаю, що сьогодні можна було нічого не обговорювати, а лише цю статтю проголосувати.

 

     І я прошу зважити на аргументацію багатьох депутатів,  у тому числі і пана Терьохіна,  і пана Регурецького.  Прошу підтримати цю пропозицію.  Це  дасть  можливість нам наступного понеділка внести проект  збалансованого  і  кращого  бюджету,  ніж  він   був.   Це принципова позиція (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу уваги.

 

     Депутат Чечетов.

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В.,   заступник   голови  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  економічної  політики  та  управління  народним господарством    (Юнокомунарівський   виборчий   округ,   Донецька область). Уважаемые коллеги! У нас сложилась ситуация, когда правы Леонид  Александрович  Анисимов  и  Наталья  Михайловна  Витренко, которые настаивают,  чтобы применить коэффициент 1 по амортизации, и  прав  Игорь  Александрович,  который настаивает на коэффициенте 0,7,  поскольку  0,3  -  коррекция  по  амортизации  -  стоит  1,9 миллиарда  гривень в доходной части бюджета.  Мы возвратили проект бюджета на доработку только по той причине,  что нас не устраивала сумма доходной части бюджета, которую нужно распределять.

 

     И в данной ситуации,  мне кажется, нужно поддержать позицию и Сергея Анатолиевича Терехина.  Я с глубоким уважением  отношусь  к Леониду Александровичу и производителям, но в данной ситуации, как говорится,  из двух зол нужно выбрать меньшее - поддержать позицию Минфина,   депутата   Терехина:   применять   коэффициент  0,7  на амортизацию в 1998 году и тем самым реализовать  резерв  повышения доходной части бюджета на 1,9 миллиарда гривень.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні колеги,  ви бачите, як розійшлися погляди виробничників і теоретиків,  хто як розуміє амортизацію  і відновлення   основних  засобів  виробництва  з  позиції  бюджету. Звичайно,  потрібно  відновлювати,  бо  матеріально-технічна  база розвалена в усіх галузях без винятку. Депутат Вітренко пропонувала на  1998  рік  встановити  коефіцієнт  1.  Проте  враховуючи  стан наповнення  бюджету,  про  який говорив міністр фінансів,  давайте зважимо на його думку, іншого виходу в нас сьогодні немає.

 

     І якщо запрацює виробництво у 1998 році,  тоді  на  1999  рік можна  встановити  коефіцієнт  1.  Тому  я  просив  би  підтримати пропозицію Кабінету Міністрів - застосувати у 1998 році коефіцієнт 0,7. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 193.

 

     Ставиться на голосування пункт 22.4 в редакції комітету.

 

     "За" - 210.

 

     Шановні колеги! 16 депутатів - "проти", а 77 взагалі не голосують (Шум у залі). Якщо 210 - "за", то хіба 16 депутатів мають більшу роль грати, ніж 210? Ще раз ставлю на голосування.

 

     "За" - 208 (Шум у залі).

 

     Депутат Цушко.

 

     ЦУШКО В.П.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань фінансів  і  банківської  діяльності (Тарутинський виборчий округ, Одеська область).  Уважаемые  коллеги!  Я  тоже  производственник, причем   сейчас   работаю   руководителем  предприятия.  Вопрос  в компромиссе.  Помните,  была статья  стоимостью,  образно  говоря, почти 2 миллиарда, чтобы незавершенку не пропускать. Мы эту статью отстояли,  правительству не уступили. Почему мы согласились на эту статью  по  амортизации?  Посмотрите,  уважаемые,  все  фондоемкие производства сегодня стоят, прибыли практически нет, то есть это в принципе  дутая  цифра.  Но нужно пойти на компромисс,  иначе этот закон не будет подписан (Шум  у  залі).  Если  останется  Закон  о налогообложении прибыли, который действует сегодня, так это строго для предприятий.  Поэтому  этот  коэффициент  0,3  амортизации  не поможет.  Я прошу вас, давайте проголосуем за коеффициент 0,7 (Шум у залі).  Витренко может кричать сколько угодно,  но я вам  говорю как производственник, что иначе закон не будет подписан, Президент наложит вето.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування. Прошу підтримати.

 

     "За" - 240.

 

     Поправка 193 депутата Азарова. Ми її пропустили.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Поправка Азарова к пункту 22.3 в  какой-то мере касается проблем военнослужащих. Комитет ее отклонил.

 

     Кто будет ее отстаивать?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Чорноусенко.

 

     ЧОРНОУСЕНКО О.І.,  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань оборони і  державної  безпеки  (Червонозаводський виборчий округ,  Харківська область).  Шановні колеги! Ця поправка вносилася не тільки  народним  депутатом  Азаровим,  але  і  нашим комітетом.  Вона  є  компромісною  порівняно  з тими двома,  що ми раніше голосували,  - про пільги для інвесторів будівництва  житла для військовослужбовців.

 

     Ми зібрали  статистику.  На сьогодні ми маємо 480 розпочатих, але  незакінчених  контрактів  по  будівництву  житла.   Якщо   ми проголосуємо   цю   поправку,  а  тут  ідеться  лише  про  об'єкти будівництва за укладеними по 1 липня контрактами (тобто тільки про ті  об'єкти,  будівництво  яких  вже  почато),  то дамо можливість закінчити будівництво цих об'єктів.  Нічого іншого ми не  просимо. Але  залишати  будинки  недобудованими не можна.  Я вас дуже прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет підтримує...

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Одну минутку!  Уважаемые  коллеги,  вопрос очень сложный.

 

     У нас есть бюджетное распределение - государственный бюджет и местный бюджет.  Всем  понятно,  что  армейские,  будем  говорить, затраты  должны финансироваться из государственного бюджета.  Если мы ставим так вопрос,  тогда нужно при утверждении бюджета ставить вопрос    о   возмещении   местным   бюджетам   средств,   которые израсходованы на эти цели.  Мы прекрасно знаем, что у нас делается в округах. Это невыплаченная заработная плата медикам, педагогам и так далее.

 

     Я согласен с  этой  поправкой,  если  мы  допишем  слова  "по которым  произведены  затраты"  и  вернемся  к  этому  вопросу при утверждении бюджета (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Військові підтримують.  Голосується  поправка  до пункту 22.3.

 

     "За" - 228.

 

     Прийнято.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.   Уважаемые   коллеги,   мы  пропустили  из дополнительного пакета пункт 22.14, который регулирует те затраты, которые  имели  предприятия  на  1 июля на период введения закона. Сегодня,  когда составлялась декларация,  возникли сложности, куда относить затраты,  накопленные по незавершенным производствам,  по отгруженным товарам, по произведенным расчетам.

 

     Этот дополнительный пункт расставляет все по своим  местам  и снимает    напряженность    между   налоговыми   организациями   и предприятиями. Я прошу его поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо пункт 22.14.

 

     "За" - 223.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Еще  раз  подчеркиваю,  это  имеет   очень большое значение для предприятий, иначе незавершенное производство будет. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз ставлю на голосування пункт 22.14.

 

     "За" - 263.

 

     Прийнято.

 

     Пункт 22.5. Депутат Пономаренко. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Б.Й.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань базових галузей та соціально-економічного розвитку регіонів (Смілянський виборчий округ, Черкаська область). Дякую, Олександре Миколайовичу.  Шановний  головуючий,  шановні народні депутати!  Я розумію, що стаття вже проголосована і повернутися назад не можна, але  народні  депутати Пасько,  Сирота і я пропонували пункт 22.4, який наділяє Кабінет Міністрів правами  застосовувати  коефіцієнти до   нормативу  амортизаційних  відрахувань,  в  основному  законі вилучити як  такий,  що  суперечить  іншим  статтям  та  ідеології закону.

 

     А ми  знаємо,  що  продекларована норма,  за якою зменшується податковий тиск на підприємства, фактично у нас анульована. Єдине, що  полегшило  б стан на підприємствах,  це норма щодо коефіцієнта амортизаційних відрахувань,  яку ми сьогодні,  на жаль,  змінили в бік погіршення для підприємств.

 

     Враховуючи те,  що ми зменшили коефіцієнт до 0,7, я просив би прийняти таку норму:  податок на майно (стосовно  підприємств)  не буде  вилучений  у  1998  році.  Тобто  хоч  таким чином полегшити ситуацію на підприємствах.

 

     Дякую за увагу.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Это абсолютно ничего не меняет...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте    проголосуємо     поправку     депутата Пономаренка. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 196.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Уважаемые коллеги, в связи с тем что пункт 16.7 не перенесен в правую колонку, я визуально его пропустил...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире Лукичу,  давайте розглянемо  до  кінця законопроект, а потім повернемося до цього пункту.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  Его просто нужно исключить. Он уже потерял смысл,  поскольку  совершенно  другой  принцип  заложили...  Прошу поддержать предложение комитета об исключении пункта 16.7.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  пропозицію про вилучення пункту 16.7.

 

     "За" - 249.

 

     Прийнято.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Пункты 22.5, 22.7, 22.9, 22.10,  22.16,  22.18,  22.19,  22.20,  22.21  - все позиции согласованы. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 250.

 

     Прийнято.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.  И последнее изменение.  У нас раньше  было записано:  "Цей  закон набирає чинності з дня його опублікування". Предлагается: "Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і  застосовується,  починаючи  з  доходів  і  витрат,  отриманих і проведених з 1 липня 1997 року".

 

     Дело в том,  что  все  равно  налоговые  декларации  подаются нарастающим итогом. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" -  245.  Прийнято.  Дякую  (Шум у залі).  Одну хвилинку. Валентина Петрівна Семенюк. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Шановні колеги народні депутати!  У  зв'язку  з тим,  що  не  проголосована моя поправка 33,  я прошу погодитися з таким компромісним рішенням:  доповнити статтю 4 підпунктом 4.4.1. у  такій  редакції:  "Доходи  від реалізації сільськогосподарської продукції  та  продовольчих  товарів  власного   виробництва,   що реалізуються   за   державним  та  територіальним  контрактом".  І поставити крапку.  З цього підпункту вилучаємо бюджетні  установи. Сьогодні  в  нас  5  мільйонів  тонн  зерна,  що  реалізується  за контрактом.  Якщо ми хочемо,  щоб колективні господарства  здавали зерно, то давайте надамо їм відповідну пільгу, тобто зацікавимо їх у здачі продукції. Це перше.

 

     Друге. Прийнявши Закон про податок  на  додану  вартість,  ми оподаткували  все виробництво,  тобто збільшили внутрішню ціну.  А продукція,  яка завозиться з-за кордону,  не оподатковується, тому вигідніше її завозити з-за кордону.

 

     Тому підтримайте  цю пропозицію,  давайте ці 5 мільйонів тонн зерна звільнимо від оподаткування.  Це буде хоч  якесь  полегшення для наших колективних господарств.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.   Валентина   Петровна,  прошу  внимательно посмотреть   статью   14   закона,   где   написано,   что    "для сільгоспвиробників  дія  цього  закону  поширюється,  починаючи  з підсумків роботи за 1998 рік".

 

     Крім того,  вони сплачують податок на прибуток в частині, яка перевищує земельний податок (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентина Петрівна не погоджується.

 

     Ставлю на   голосування   поправку   33,  внесену  Валентиною Петрівною Семенюк.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 198 (Шум у залі).

 

     Ще раз ставлю на голосування. Підтримайте аграрників хоч раз.

 

     "За" - 221 (Шум у залі).

 

     Депутат Кіяшко не встиг проголосувати.

 

     Ставлю ще раз на голосування (Шум у залі). Прошу, голосуйте.

 

     "За" - 199.

 

     Голосуємо в цілому (Шум у залі). Одну хвилинку!

 

     Марковська Ніна Степанівна просить слова. Будь ласка.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України   з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  і  дитинства (Замостянський  виборчий  округ,  Вінницька  область).  Олександре Миколайовичу,   справа  в  тому,  що  коли  голосувалася  поправка депутата Ніколаєнка до статті 7, Немировський тоді сказав, що сюди включено і охорону здоров'я. Ви уважно прочитайте цю поправку. Тут ідеться про заклади освіти та науки. А де ж охорона здоров'я?

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Там дальше есть перечень...

 

     МАРКОВСЬКА Н.С. Який?

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.   Дальше   дается   перечень   неприбыльных организаций. Имеется в виду, что сюда входит и здравоохранение.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С. То треба записати, що це так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  я  прошу  до  поправки депутата Ніколаєнка  додати  слова  "охорона  здоров'я".  Підтримате,  будь ласка.

 

     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет   підтримує.  Ставлю  на  голосування  цю пропозицію:  до поправки депутата Ніколаєнка додати слова "охорона здоров'я". Голосуємо.

 

     "За" - 228. Прийнято.

 

     Голосується в цілому законопроект.

 

     "За" - 241.

 

     Прийнято. Дякую.

 

     Шановні колеги!  Наступним  питанням  має  розглядатися  звіт Фонду державного майна.  Проте враховуючи важливість цього питання і  обмаль  часу,  я  хотів би,  щоб ми на цьому сьогодні завершили пленарне засідання,  а завтра почнемо його розглядати першим з  10 години.

 

     До побачення.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку