ЗАСІДАННЯ ДЕВ'ЯНОСТО ТРЕТЄ

 

С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

 

У к р а ї н и.  4  ч е р в н я  1997  р о к у.

 

16 г о д и н а.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Я прошу  вельмишановних  депутатів  підготуватися  до реєстрації.

 

     Проводиться поіменна реєстрація.

 

     Зареєстровано 342  депутати.  Вечірнє  засідання оголошується відкритим.

 

     Перед тим як розпочати розгляд чергового питання,  я хотів би звернутися  до  депутатів,  і  насамперед  до  голів  комітетів та керівників  фракцій,  у  зв'язку  з  тим  що  сьогодні,  завтра  і післязавтра  у  нас  працюватиме  парламентська  делегація Чеської Республіки на чолі з головою парламенту.  Відбудеться  ціла  низка заходів,  у  тому числі зустрічі з фракціями,  комітетами тощо.  Я хотів би,  щоб ви намітили питання для обміну досвідом,  темпи для дискусій,  зокрема з питань економічної реформи.  Бо реформи у них проходять ніби й успішно, але не так просто, як здається декому. У них  теж  є і кризові явища,  і корупція ,  і все інше.  Тому слід уважно до цього поставитися,  подумати,  яких  заходів  нам  треба вжити, щоб урахувати досвід чехів.

 

     Слухається проект   Закону   України   про  внесення  змін  і доповнень до Кодексу України  про  адміністративні  правопорушення (щодо  відповідальності  за  порушення правил військового обліку). Присутній  Куксенко  Віталій  Спиридонович,  начальник   головного управління  Міністерства  оборони,  а  з  ним  і його спеціалісти. Доповідачем затверджений Чікал Адам Васильович,  заступник  голови Комітету з питань оборони і державної безпеки.

 

     Прошу.

 

     ЧІКАЛ А.В.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань  оборони  і  державної  безпеки  (Бердичівський  виборчий округ,  Житомирська область).  Шановний Голово, шановні колеги! На ваш розгляд у другому читанні внесено проект  Закону  України  про внесення  змін  і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цей документ вам роздано ще в березні 1997 року.

 

     Зазначений законопроект було розглянуто і прийнято в  першому читанні  Верховною Радою України 24 грудня 1996 року.  У ході його обговорення народними депутатами України  було  висловлено  багато зауважень  і  пропозицій.  Оскільки  необхідність  прийняття цього закону я  докладно  аргументував  тоді,  коли  ми  розглядали  цей законопроект  у  першому  читанні,  зараз  спинюся  лише на деяких конкретних питаннях.

 

     Відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України Комітет з  питань  оборони  і державної безпеки разом з юридичним відділом Секретаріату розглянув усі зауваження і пропозиції,  які  надійшли від  народних депутатів України,  комітетів,  і погодив з авторами доцільність чи недоцільність їх врахування.

 

     У процесі  доопрацювання  зазначеного   законопроекту   нами, зокрема,  було  визначено  розміри штрафів на осіб,  які порушують правила військового обліку.  Це питання, до речі, викликало багато суперечок у цьому залі, коли проект розглядався в першому читанні. Уже  після  того  як  це  питання  було  погоджено  і   зазначений законопроект був готовий до другого читання, Верховна Рада України 2 лютого цього року прийняла Закон України  про  внесення  змін  і доповнень  до  Кодексу  про  адміністративні  правопорушення  щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.  Ним визначено і суми штрафу за порушення правил військового обліку.

 

     З урахуванням  цього  ми пропонуємо із статей 211,  2111-2116 вилучити  норми,  що  визначають  розміри  штрафів,  і  тим  самим уникнути  дублювання.  Із  цих же статей пропонуємо вилучити слова "попередження або". Ми виходимо з того, що такий захід був дійовим тоді, коли працювали численні громадські організації, а тепер інша ситуація.

 

     Статті, які вносяться на ваш розгляд,  викладено в редакціях, що відповідають Конституції та чинним законодавчим актам.

 

     Тепер з вашого дозволу прошу перейти до постатейного розгляду зазначеного законопроекту.

 

     Стаття 210. Народний депутат України, член нашого підкомітету Василь  Михайлович  Червоній  вносив  пропозицію  про  заміну слів "військовозобов'язаними       та       призовниками"       словами "військовозобов'язаними чи призовниками"...

 

     Веде засідання заступник Голови Верховної Ради України

 

     МУСІЯКА В.Л.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  йдемо по статтях.  Перша стаття, про яку йдеться в цьому законопроекті,  це стаття 21О.  Зауваження депутата Червонія враховано.

 

     ЧІКАЛ А.В. Більше зауважень не надходило.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає більше зауважень?

 

     ЧІКАЛ А.В. Ні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пункт 1 законопроекту, який стосується статті 21О. Я прошу уваги! Іде голосування.

 

     "За"-194.

 

     Шановні колеги,  я прошу уваги,  відбувається голосування  по статтях. Ще раз ставлю на голосування.

 

     ЧІКАЛ А.В. Я від комітету прошу підтримати.

 

     "За"-234.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     ЧІКАЛ А.В. Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі.

 

     ЧІКАЛ А.В. Статті 211, 2111-2116.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це сторінка З. Будь ласка.

 

     ЧІКАЛ А.В.  Я уже мотивував, тому прошу підтримати. І комітет просить вас, шановні колеги, підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Статті 211, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, так?

 

     ЧІКАЛ А.В. Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     ЧІКАЛ А.В. Прошу підтримати.

 

     "За"-231.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     ЧІКАЛ А.В.  Надійшла  пропозиція  народного  депутата України Кожина залишити у статті 211 слова "попередження або".  Оскільки у статті    211    йдеться    про    випадки   навмисного   псування облікововійськових документів  або  недбалого  їх  зберігання,  за погодженням   з  Борисом  Борисовичем  комітет  цю  пропозицію  не врахував. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу, Адаме Васильовичу... Оскільки пропозицію відхилено  і,  я  так  бачу,  депутат  Кожин не наполягає на своїй поправці, та й ми це вже проголосували... Все!

 

     Стаття 218. Це сторінка 5, пункт 9 законопроекту. "У частинах першій та другій статті 218 цифри "2112-2116" вилучити".

 

     Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     ЧІКАЛ А.В. Прошу підтримати.

 

     "За"-217.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Масенко,  ви ж відвернули увагу... Прошу ще раз проголосувати.

 

     ЧІКАЛ А.В.  Шановні  колеги,  від  комітету  ще   раз   прошу підтримати.

 

     "За"-257.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     ЧІКАЛ А.В.   Статтю   235  ми  прийняли  в  першому  читанні. Зауважень і пропозицій до неї не надійшло. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  пункт  І0  законопроекту (стосовно статті 235). Прошу.

 

     "За"-251.

 

     Пункт 11 проекту закону, який стосується статті 255.

 

     ЧІКАЛ А.В. Це прийнято в першому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ставлю на голосування.

 

     ЧІКАЛ А.В. Прошу підтримати.

 

     "За"-233.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  І розділ II - про введення закону в дію з дня опублікування.  Це  загальна  норма.  Будь  ласка,  ставлю  на голосування.

 

     "За"-245.

 

     Ставлю на  голосування  в  цілому  проект Закону про внесення змін  і  доповнень  до   Кодексу   України   про   адміністративні правопорушення. Прошу.

 

     "За"-226.

 

     Дякую. І вам, Адаме Васильовичу, також.

 

     ЧІКАЛ А.В. Усім дякую від комітету і від себе особисто.

 

     ____________________

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухається  проект  Закону  України  про внесення змін  до  статті  І7  Закону  України  про  загальний   військовий обов'язок  і військову службу.  Доповідає Мельник Сергій Іванович, народний депутат України. Будь ласка.

 

     МЕЛЬНИК С.І.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань соціальної  політики  та  праці  (Житомирський  сільський виборчий округ,  Житомирська область). Шановний головуючий, шановні народні депутати!  На  розгляд  Верховної Ради України пропонується проект Закону України про внесення доповнення до статті І7 Закону України про загальний військовий обов'язок і військову службу.

 

     До розгляду  даного  законопроекту  треба  підійти  з позицій поміркованості  та  виваженості,  дбаючи  не   про   вузьковідомчі інтереси,  а про загальносуспільну користь.  Слід зважати і на те, що норма,  яку пропонується закласти до закону,  діє майже в  усіх державах, у тому числі в Росії.

 

     Ця проблема  має  й  інший аспект.  Індустріально розвинутими країнами  відкрито  проводиться  викачування  інтелекту  з   нашої держави: численними програмами навчання, стажування тощо заманюють кращих випускників наших вузів на навчання за кордон.  І однією  з причин  того,  що  вони  погоджуються  на це,  є можливість цілком легального ухилення від проходження строкової  військової  служби. Адже  за  Законом  про  загальний військовий обов'язок і військову службу громадяни,  які виїжджають на постійне місце проживання  за кордон,  не підлягають призову,  а ті, які залишаються навчатися в академічних закладах України, призиваються на військову службу. Це не  стимулює  молодих  інтелектуалів  до  продовження  навчання  в Україні. Іншими словами, навіщо навчатися в Україні, якщо це можна зробити за кордоном із значно більшою вигодою?

 

     У статті   17   Цивільного   кодексу   зазначено,  що  місцем проживання  визнається  те  місце,  де  громадянин  постійно   або переважно проживає. А за іншими законами України місцем постійного проживання громадянина є те місце, де він проживає 18З дні на рік. Отже,  якщо  студент  виїхав  за  кордон  і там перебуває більш як півроку на навчанні,  то вважається, що він там проживає постійно. Тому він не призивається до армії.

 

     Метою даного  законопроекту є піднесення престижу академічної освіти в Україні,  стимулювання інтересу молоді до наукової роботи в  Україні.  Законопроект  направлявся  до  Міністерства  оборони, Міністерства освіти і  особливих  заперечень  з  їхнього  боку  не викликав.  Проект  опрацьовувався  в  Комітеті  з питань оборони і державної безпеки, де дістав підтримку.

 

     З огляду на викладене,  шановні народні депутати,  прошу  вас підтримати даний законопроект і прийняти його в першому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Все?

 

     МЕЛЬНИК С.І. Все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи   будуть   запитання   до   Сергія  Івановича? Запишіться, будь ласка.

 

     Достатньо І0 хвилин? Ну, нехай 15 хвилин.

 

     Марковська Ніна Степанівна. Будь ласка.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України   з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  і  дитинства (Замостянський  виборчий  округ,  Вінницька   область).   Шановний доповідачу!  Скажіть,  будь  ласка,  на  підставі  чого  ми будемо звільняти аспірантів від військової служби?  І чим вони кращі, ніж студенти?

 

     МЕЛЬНИК С.І.   Хочу  навести  вам  такий  невеликий  приклад. Сьогодні різні міжнародні інституції запрошують наших випускників, які закінчили вузи з відзнаками,  до себе на навчання. Таким чином вони  відтягують  наш  науковий  потенціал,  чим  завдають   шкоди розвитку нашої академічної науки.

 

     Ви ставите запитання,  на якій підставі звільняти? Якщо ми до цього будемо підходити з точки зору, що не треба дбати про те, щоб Україна  була  освіченою,  розвинутою  економічно  і науково і щоб потенціал її зростав, то давайте тоді всіх призивати в армію.

 

     Адже якщо наука  не  буде  розвиватися  -  чи  то  військова, медична,   педагогічна  чи  будьяка  інша,  то  очікувати  бажаних результатів від будь-яких прийнятих нами програм годі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Красняков Євген Васильович. Будь ласка.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В., член Комітету Верховної Ради України з питань науки та народної освіти (Горлівський-Калінінський виборчий округ, Донецька область).  Уважаемый Сергей Иванович! Я хотел бы услышать цифру:  скольким молодым людям мы даем право отсрочки?  Это первый вопрос.

 

     И второй. Не сталкивались ли вы в комитете с такой проблемой, что наши выпускники, которые обучались в вузах Советского Союза, в частности в Москве,  были вынуждены,  закончив там 2-3 курса в  то время,  когда  резали  Советский  Союз,  перейти  обучаться в наши учебные заведения?  Сегодня они получают статус бакалавра,  но  не становятся магистрами. И им просто прерывают обучение, призывая на воинскую службу.

 

     Не кажется ли вам,  что следовало бы и этой группе студентов, которых немало,тоже предусмотреть отсрочку от воинской службы?

 

     Спасибо.

 

     МЕЛЬНИК С.І.  Почну  з останнього запитання.  Таке питання не вивчалося.  А в проекті закону йдеться про відстрочку  випускникам вузів,  які вступили до аспірантури.  Таких по Україні набирається за рік приблизно 300-350,  ну до 400 чоловік.  Це  небагато.  Але, зрозумійте,  якщо навіть ця кількість вимиватиметься щороку,  то в академічних інститутів не буде змоги організовувати певний конкурс і набирати обдарованих людей.  У такому разі ми будемо мати зовсім інший потенціал.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Худомака Віктор Петрович.

 

     ХУДОМАКА В.П.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з питань бюджету (Новомосковський міський виборчий округ, Дніпропетровська область).  Шановний Сергію  Івановичу!  Звичайно, доцільно  надати  можливість  науковій еліті нашої нації завершити освіту. Мене хвилює інше питання. Маю на увазі переоснащення наших Збройних  Сил  новітніми зразками техніки.  Аналіз свідчить,  що в останні роки наша армія стає дедалі більш селянською.  Який  вихід із цього становища може бути, на вашу думку?

 

     МЕЛЬНИК С.І.  Взагалі-то  не  в  мене,  а у військових є така статистика,  вони  можуть  точніше  сказати,  якою  стає  армія  - селянською чи робітничою.

 

     Я думаю, що наша армія - робітничоселянська, якою вона завжди була,  тобто упродовж попередніх 70 років.  Шановний  колего,  тут порушується питання про те,що люди закінчили вуз із відзнакою, два роки займатимуться зовсім  іншою  справою  і  втрачатимуть  певною мірою  набутий фах,  а держава - витрачені на навчання спеціаліста кошти платників податків. Ми просто можемо втратити таких людей.

 

     А щодо потенціалу,  складу армії, то є військові, вони можуть сказати про це.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Ілліч Головко. Будь ласка.

 

     ГОЛОВКО В.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань оборони і державної безпеки (Ленінський  виборчий округ,  Полтавська  область).  Уважаемый  Сергей  Иванович!  Я  на заседании комиссии был одним из немногих,  кто  активно  отстаивал эту   вашу  поправку.  Пришлось  выступать  несколько  раз,  чтобы защитить ее.  Мне казалось,  что многие депутаты и из левого, и из правового крыла не понимали смысла вашего предложения. Я вам очень признателен за то,  что  вы  предложили  эту  поправку.  В  данной ситуации это очень гуманный шаг. Ведь мы знаем, что сейчас в армию призываются именно беззащитные. Тот, кто имеет хоть немного денег, откупается  и  в  армию  не призывается.  Я уже не говорю о сынках чиновников:  даже самый мало-мальский чиновник своего сына в армию уже не направляет.

 

     Поэтому армия   сегодня   действительно  беззащитна.  И  она, наверное,  в настоящее время в основном рабоче-крестьянская.  Но я считаю,  что допустить утечку мозгов - более страшная вещь, потому что те 300 или 400 аспирантов,  пусть  их  даже  500  наберется  в Украине,  которых  призовут  под  штыки,  будут лишены возможности принести государству пользу в десять или сто раз большую,  чем они принесут ее, служа в армии. Это было бы позором для государства...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире  Iллічу,  яке  запитання  у вас?  Будь ласка.

 

     ГОЛОВКО В.I.  Я просто хочу сказать,  что я признателен вам и поддерживаю вашу поправку, как ее поддержал и комитет.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо за признательность.

 

     МЕЛЬНИК С.I.  Я  дуже вдячний вам за підтримку.  Ви правильно підмітили,  що на сьогоднішній день ті, у кого є гроші, змогли від армії відкупитися, а в тих розумних, талановитих хлопців, багато з яких вийшли із селянських чи робітничих сімей,  немає коштів на цю справу, тобто щоб відкупитися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Чапюк Ростислав Степанович. Будь ласка.

 

     ЧАПЮК Р.С.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  економічної  політики  та  управління  народним господарством  (Ківерцівський виборчий округ,  Волинська область). Дякую. Сергію Iвановичу, я вважаю ваші пропозиції обгрунтованими і закликаю  колег підтримати зміни до закону.  Але водночас хотів би запитати вас:  чому все-таки не ставиться питання  про  скорочення строку  дійсної  військової  служби  до одного року?  Це сприяло б також  і  тому,   щоб   наша   армія   із   селянської   поступово перетворювалася на аграрно-буржуазну.

 

     Дякую.

 

     МЕЛЬНИК С.I.  Я  вам  дякую  за  запитання,  хоча  воно  і не стосується безпосередньо цієї поправки.  Питання скорочення строку служби  - у компетенції військових,  а також парламенту,  адже тут усе залежатиме від того, як фінансуватиметься армія, який там буде потенціал,  чи  відбудеться  перехід  на  контрактну систему і так далі.  Ну а яка армія буде - аграрно-буржуазна чи якась  інша?  Та вона буде селянсько-соціалістичною і аграрно-буржуазною.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат   Вишнєвецький.   Будь   ласка,   Георгію Васильовичу.

 

     ВИШНЄВЕЦЬКИЙ Г.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань  економічної  політики та управління народним господарством (Горлівський-Центральний  виборчий  округ,  Донецька  область).  Я считаю,  что подобный вопрос не стоит того,  чтобы выносить его на трибуну.  Мы прекрасно знаем, что сделано с нашей наукой и с нашим образованием,  это вообще не подлежит никакому учету. Мне кажется, что сейчас самое главное - обеспечить финансирование  и  науки,  и образования,  являющихся основой будущего страны.  Конечно, проект надо поддержать, но следует заострить внимание на этой проблеме.

 

     МЕЛЬНИК С.I.  Я вам дякую за запитання.  Хочу сказати (і  це, між іншим,  констатував академік Патон у своїй щорічній доповіді), що академічна наука в Україні  серйозно  постаріла.  I  завтра  ви віддасте гроші туди, а нею займатися не буде кому. Ми з вами і про це повинні подбати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Кожевніков Борис Михайлович. Будь ласка.

 

     ГОЛОС IЗ ЗАЛУ. Його немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Кірімов Iван Захарович.

 

     КІРІМОВ І.З.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з питань Чорнобильської катастрофи (Іванківський виборчий округ,  Київська область). "Конституційний центр". Шановний Сергію Iвановичу,   я  поділяю  вашу  думку  і  (думаю,  як  і  більшість депутатів) підтримаю проект. Але я не можу згайнувати можливість і не  запитати  вас  про  таке.  Коли  тут ведуть мову про загальний військовий обов'язок і військову службу,  мене дивує, що при цьому зовсім не згадують про те,  що в нас має бути професійна армія, що ми  повинні  до  цього  йти,  починаючи,  насамперед,   з   нашого парламенту. Яка ваша думка з цього приводу?

 

     Дякую.

 

     МЕЛЬНИК С.I.   Спасибі   за   запитання.   Я   висловлю  свою суб'єктивну думку стосовно того,  чи має  бути  в  нас  професійна армія.  За  такого фінансування,  як на сьогоднішній день,  навіть нинішню армію важко  утримувати.  Професійна  армія  повинна  мати належне  фінансове  утримання  і  соціальне  забезпечення.  А  ми, повторюю,  поки що не можемо  забезпечити  навіть  армію,  у  якій служать  за  призовом.  Якщо  солдат служитиме за контрактом,  він вимагатиме відповідних  соціального  забезпечення  і  матеріальної винагороди.

 

     Але переходити    на   контрактну   систему   в   майбутньому доведеться. Над цим питанням треба працювати і нам у парламенті, і відповідним відомствам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Сергію Iвановичу.  Будь ласка,  ви вільні поки що.

 

     Чікал Адам  Васильович  від  Комітету  з  питань  оборони   і державної безпеки. Він декілька слів як співдоповідач скаже.

 

     ЧIКАЛ А.В.  Шановний  головуючий,  шановні  народні  депутати України!  Комітет з питань оборони і державної  безпеки  розглянув внесений  у  порядку  законодавчої  ініціативи  народним депутатом України Мельником Сергієм Iвановичем  проект  Закону  України  про внесення  доповнення  до  статті  17  Закону України про загальний військовий обов'язок і військову службу. Доповідаю, що наш комітет у   цілому   підтримав   пропозицію  про  внесення  доповнення  до зазначеного закону.

 

     Наш колега у своїй доповіді  дохідливо  і  вичерпно,  на  мій погляд,  роз'яснив  необхідність  внесення доповнення до статті 17 Закону України про  загальний  військовий  обов'язок  і  військову службу.  Тому  дозвольте  мені  зупинитись лише на деяких важливих аспектах проблеми,  щоб переконати вас,  колеги,  у тому,  що слід сьогодні  прийняти цей закон остаточно,  оскільки вноситься тільки одна поправка.

 

     Внесення доповнення   до   цієї   статті   дасть   можливість найобдарованішим молодим людям продовжити навчання.  Це стосується тих вищих навчальних закладів,  у яких немає військових кафедр.  I ще  скажу  (щоб  не  виникало  запитань),  що це стосується 70-100 чоловік, а щорічно призивається близько 200 тисяч чоловік.

 

     Прийняття цього  закону  дасть   можливість   нашій   державі призупинити  виїзд  за кордон молодих талановитих людей,  оскільки віднині вони вже на законних підставах зможуть продовжити навчання у нас,  підтримуючи тим самим науковий потенціал країни.  До цього можна додати,  що відстрочка від призову для продовження  навчання піде  на  користь  не  тільки  аспіранту,  про  якого  ми сьогодні говоримо,  а й армії, тому що аспірант після одержання освіти піде служити  в армію,  але вже з іншим кругозором і на відповідальніші посади.  А як вам відомо, сьогодні Збройні Сили України потребують кваліфікованіших людей.

 

     Зазначений законопроект   погоджено   з  Кабінетом  Міністрів України,  з рядом міністерств та відомств,  висновки і  пропозиції яких  вам  роздано.  Більшість  пропозицій  зводяться до підтримки цього законопроекту.  Водночас висловлено й інші думки, хоч і вони спрямовані на підтримку цього законопроекту.

 

     Надавати відстрочку від призову слід на законній підставі, це не повинно залежати від  доброго  чи  недоброго  голови  призовної комісії,  як  це  нині  буває.  Тому,  шановні  колеги,  прошу вас підтримати цей законопроект і не в першому,  повторюю, а в другому читанні,  оскільки вноситься лише одна поправка, яка стосується не більш як 100 чоловік - тих,  які  навчаються  у  вузах,  де  немає військових кафедр.

 

     Спасибі. Буду дячний, якщо підтримаєте.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи будуть запитання до Адама Васильовича?

 

     Адаме Васильовичу,  дякую.  Я  бачу,  що  запитань  нема.  Є? Підніміть руку. Запишіться тоді. 10 хвилин достатньо? Достатньо.

 

     Худомака Віктор Петрович. Будь ласка.

 

     ХУДОМАКА В.П.  Шановний Адаме  Васильовичу!  Безперечно,  цей законопроект  дуже  потрібен,  і  його  треба  голосувати.  Але  я все-таки  повертаюся  до  свого  запитання.  Справа  в  тому,  що, аналізуючи  поповнення  Збройних  Сил за останніх чотири роки,  ми бачимо,  що вихідців із міст там усе менше і  менше.  В  основному Збройні  Сили  поповнюють  молоді  хлопці  з  сіл.  У  той  же час асигнування  на   освіту,   особливо   в   сільській   місцевості, скорочуються.  Ви  знаєте,  яка  техніка надходить у Збройні Сили. Який  же  вихід  із  цього  становища?  Адже,  не  маючи  належної підготовки,  молоді  люди  нині  стикаються зі складною технікою в Збройних Силах. Я хотів би почути вашу думку. Будь ласка.

 

     ЧIКАЛ А.В. Спасибі. Сьогодні ми розглядаємо пропозицію нашого колеги стосовно аспірантів.  Тим часом проекти трьох законів - про оборону,  про Збройні Сили і про загальний військовий обов'язок  і військову   службу   є   в  порядку  денному  сьомої  сесії.  Вони вноситимуться на  розгляд  і  приводитимуться  у  відповідність  з Конституцією, яку ми прийняли в кінці червня минулого року. I тоді ми повернемося до цього і розглянемо всі такі зауваження.  Я знаю, що  багато  молодих  людей  ухиляються від служби.  Прийняттям тих трьох законів ми покладемо цьому край.  Я зараз не можу відповісти конкретніше.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Семенчук  Віктор  Михайлович.  Будь  ласка.  Його немає.

 

     Глухівський Лев Йосипович. Будь ласка.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  науки  та  народної  освіти  (Золочівський виборчий округ, Львівська область). Шановний пане доповідачу! Не секрет, що призов до  армії  став дуже корупмованим.  Скільки коштує відкупитися від армії - про це дуже широко відомо.  I відомо,  кому треба платити. На  вашу  думку,  куди  дивляться правоохоронні органи?  Чому вони цього не бачать?

 

     I друге запитання,  пов'язане з першим.  У деяких  країнах  є така практика, що можна офіційно у держави відкупитися від призову

- заплатити там тисячу чи дві тисячі  доларів.  I  тоді  ті  кошти йдуть  не  якійсь  особі,  яка  кладе їх у кишеню,  а до державної казни,  і держава на ті кошти може найняти когось іншого до армії, хто може відслужити встановлений строк.

 

     Дякую.

 

     ЧIКАЛ А.В.  Шановний  колего  Глухівський!  Я не знаю,  де ви взяли такі приклади.  У мене як військового, що прослужив 30 років і  сьогодні  спілкується  напряму  з військовими комісаріатами,  з військовими частинами, немає даних, скільки кому дати і таке інше.

 

     Дійсно, батьки впливають,  я так думаю.  Але, з другого боку, стаття  17  Закону  про  загальний військовий обов'язок надає дуже широке коло пільг,  щоб не йти служити.  Ми розглядатимемо десь  у липні   чи  наприкінці  червня  відповідний  проект  закону,  яким закладено правову основу для того,  щоб можна було спитати за такі речі з правоохоронців, з командира.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Матковський Олег Богданович. Будь ласка.

 

     МАТКОВСЬКИЙ О.Б.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань законності і правопорядку (Здолбунівський  виборчий  округ, Рівненська  область).  Прошу  передати  слово  народному  депутату Ярошинському.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЯРОШИНСЬКИЙ Б.Х.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  у закордонних  справах  і зв'язках з СНД (Гощанський виборчий округ, Рівненська  область).   Шановний   головуючий,   шановні   народні депутати!  Я сам не раз стикався з тими проблемами,  які порушують люди і з метою вирішення яких народні депутати  пропонують  внести зміни   до   законів.   Знаю,  наскільки  це  питання  болюче  для військкоматів.

 

     Сьогодні, якщо взяти цифрові дані, дуже мало аспірантів ідуть служити  в  армію.  Я думаю,  що ця правка,  яку треба обов'язково приймати,  вноситься з тим,  щоб  не  зв'язувати  військкомати  зі складними  процесами,  із пертурбаціями,  які можуть виникати.  Це перше.

 

     Друге. Майже всі запитання,  які тут ставилися,  абсолютно не стосуються цієї поправки,  а стосуються взагалі проблем військової політики.  Можливо,  в декого і справді є конкретні запитання щодо аспірантів і служби їх в армії, нехай їх ставлять. Але якщо немає, то я пропоную припинити обговорення, прийняти цю поправку і почати розгляд важливіших питань.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     ЧІКАЛ А.В. Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ніколаєнко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар  Комітету Верховної Ради України з питань науки  та  народної  освіти  (Іванівський  виборчий  округ, Херсонська область). Слово передаю депутатові Миколі Чумаку.

 

     ГОЛОС ІЗ  ЗАЛУ.  Чому  ж  ти  передаєш,  що,  самому  сказати нічого?!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЧУМАК М.В.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України   з   питань  державного  будівництва,  діяльності  рад  і самоврядування (Бахмацький виборчий округ,  Чернігівська область). Шановний Адаме Васильовичу, у мене до вас таке запитання. Був час, коли більшість вищих навчальних закладів мали  військові  кафедри. Але на сьогодні їх мережа скоротилася.  І виходить,  що спеціаліст сільського господарства,  скажімо,  агроном,  після року служби  в армії уже і не агроном, але й не військовий.

 

     Як ви думаєте, чи не краще було б розширити мережу військових кафедр з тим,  щоб вирішити і ті питання,  що постали сьогодні,  і ті, що виникнуть завтра?

 

     Дякую.

 

     ЧІКАЛ А.В.   Спасибі.   Шановні   колеги!   Сьогодні   дійсно скорочується  кількість  військових  кафедр  у  вищих   навчальних закладах, це так. Тому що, на превеликий жаль, не вистачає коштів. Кількість кафедр за  останній  час  скорочено  вдвоє,  і  сьогодні військові  кафедри є тільки у 23 вищих навчальних закладах.  Кошти на їх утримання ми повинні виділяти тут,  коли  приймаємо  бюджет, щоб вони фінансувалися не за рахунок бюджету Збройних Сил.  Більше нічого зараз не можу сказати,  крім того,що немає  коштів.  Їх  не вистачає навіть на утримання тих кафедр, які є.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Чумак хоче щось додати? Будь ласка.

 

     ЧУМАК М.В.  Адаме Васильовичу,  дуже коротке запитання. Як ви вважаєте,  для  держави   дешевше   підготувати   військового   на військовій кафедрі вузу чи протягом року в діючій армії?

 

     ЧІКАЛ А.В.  Я зараз за державу не можу відповідати.  Потрібно зробити відповідні розрахунки,  щоб конкретно  відповісти.  Але  я вважаю,  що коли ми повернемося до Закону про загальний військовий обов'язок і військову службу,  то потрібно буде докорінно  змінити статтю 17,  щоб надати можливість служити всім, крім хворих і тих, які з релігійних мотивів  цього  робити  не  можуть.  Усі  повинні служити.

 

     Якщо це випускник вищого навчального закладу,  то хай служить півроку, незалежно від того, чи була у вузі військова кафедра.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Леоніде Олександровичу, прошу.

 

     АНІСІМОВ Л.О.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  базових  галузей  та  соціально-економічного розвитку регіонів (Заводський виборчий округ, Запорізька область). У  нас,  конечно,  сложилась  определенная  практика,  но бывают и проколы,  поскольку нет преемственности.  Как вы вообще относитесь ко всеобщей воинской обязанности,  без учета - учится,  не учится, академик,  подакадемик,  кадидат  наук  или  простой  крестьянский парень? Через армию прошли многие сидящие в этом зале, в том числе и я.

 

     ЧІКАЛ А.В. Ну мы совсем не отказались от этого принципа. Но в статье  17 есть восемь пунктов,  в соответствии с которыми молодой человек по тем или иным мотивам может быт освобожден  от  воинской обязанности.

 

     Я думаю,  що  ми  будемо  конкретно  розробляти  це  питання, враховуючи  пропозиції,  які  надходитимуть  від  вас.  І  все  це закладемо в новий закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Красняков Євген Васильович. Будь ласка.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В.  Уважаемый  докладчик,  уже  звучал  вопрос по поводу коррумпированности при призыве в армию.  Скажите, не станет ли  это дополнение еще одной лазейкой для того,  чтобы аспирант не только получал ученую степень,  но и прикрывался этим законом  при выполнении долга службы?

 

     И второе.  Если  спасать науку и образование,  то давайте при принятии   хваленого   многострадального   бюджета   все    вместе проголосуем за те цифры,  которые предложит на науку и образование Комитет  по  вопросам  науки   и   образования.   Вот   тогда   мы действительно поможем нашей науке.

 

     Спасибо.

 

     ЧІКАЛ А.В.   Спасибо.  Я  не  беру  на  себя  ответственность сказать,  кто  коррумпированный,  кто   берет,   какими   деньгами откупается и что покупается.  Пускай это определяет суд.  У нас, я об этом уже говорил,  есть статья 17,  в  соответствии  с  которой призывник  может  быть освобожден от воинской службы.  А мы просто говорим: не пошел служить.

 

     Уважаемые коллеги...  Шановні друзі,  я просив би підтримати, оскільки сьогодні йде мова не більш як про І00 чоловік. Це питання треба  вирішувати  зараз,  бо  вже  на  осінь  потрібно   набирати аспірантів. Це перше.

 

     Друге. Я  вам  хочу доповісти,  що загальна кількість молодих людей,  які закінчили вищі навчальні  заклади  і  призиваються  на військову службу,  становить не більш як 1,2 відсотка.  І від цієї кількості ІОО чоловік? Ну, це зовсім незначна цифра.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Адаме  Васильовичу.  Час   для   запитань використано.

 

     На розгляді   цього   питання   присутній   Куксенко  Віталій Спиридонович, начальник головного управління Міністерства оборони. Можливо, до нього є запитання? Ви хочете декілька слів сказати?

 

     Будь ласка.

 

     КУКСЕНКО В.С.,   заступник   начальника   Генерального  штабу Збройних Сил України.  Міністерством  оборони  України  розглянуто звернення  президента Національної академії наук України академіка Патона до  Кабінету  Міністрів  стосовно  надання  відстрочки  від призову  на  строкову військову службу аспірантам вищих навчальних закладів та наукових установ.

 

     Враховуючи інтереси вітчизняної  науки,  гостру  необхідність відтворення  та примноження наукового потенціалу України,  а також те,  що ця категорія  призовників  становить  незначну  кількість, Міністерство  оборони  України  при  доопрацюванні  проекту Закону України про загальний  військовий  обов'язок  і  військову  службу (нова   редакція)   підготувало  відповідні  зміни  до  статті  І7 зазначеного закону.

 

     Проект Закону України про загальний  військовий  обов'язок  і військову  службу  (нова  редакція)  погоджено із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади  і 26  травня І997 року направлено для розгляду до Кабінету Міністрів України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

 

     Шановні колеги, є пропозиція приступити до голосування.

 

     Ставлю на голосування  проект  Закону  України  про  внесення доповнення  до  статті  І7 Закону України про загальний військовий обов'язок  і  військову  службу,   внесений   народним   депутатом Мельником.

 

     "За"-238.

 

     Дякую.

 

     Зауважень і  пропозицій  не  надійшло.  Я  пропоную  одразу ж проголосувати проект закону в другому читанні, щоб ми ввели його в дію.

 

     Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     "За"-259.

 

     Дякую.

 

     _______________________

 

     Розглядається проект Закону України про Фонд державного майна України. Доповідає Геннадій Юрійович Угаров. Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної   Ради України  з  питань  економічної  політики  та  управління народним господарством (Мелітопольський міський виборчий округ,  Запорізька область).  Уважаемые  коллеги!  Вашему  вниманию  представляется в третьем чтении проект Закона о Фонде  государственного  имущества, который доработан в соответствии с предложениями депутатов. Думаю, все здесь понимают необходимость принятия и  введения  в  действие этого закона.  Поэтому просьба перейти к постатейному рассмотрению имеющихся предложений.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Назва - "Закон України про Фонд державного  майна України".  Преамбула.  Тут  враховано пропозицію депутата Угарова. Ставиться на голосування.

 

     "За"-І42.

 

     Шановні колеги,  звертаю вашу увагу на те, що йде голосування у  третьому  читанні  проекту  Закону  про  Фонд державного майна. Ставлю ще раз на голосування преамбулу закону. Будь ласка.

 

     "За"-І78.

 

     Зрозуміло. Шановні колеги,  я маю всі підстави для того,  щоб закрити засідання,  оскільки депутатів у залі стільки, що приймати рішення з будь-якого питання неможливо (Шум у залі). Я бачу те, що бачу. Бо цифри, скільки людей у залі...

 

     Можна голосувати   чи   ні?   Я  в  останній  раз  ставлю  на голосування преамбулу.

 

     "За"-214.

 

     Хто просить?  (Шум у залі).  Оголошую засідання закритим, все (Шум у залі).  Все!  Засідання закрито (Шум у залі).  Досить самих себе  обманювати.  Засідання  закрито.  Нічого,   нічого,   завтра продовжимо.

 

     Я вдячний  усім,  хто  зараз присутній у залі.  Це люди,  які хочуть працювати. І я перед вами вибачаюся за те, що відбувається. Але  якщо  ми  не здатні приймати рішення,  то немає ніякого сенсу знаходитися тут усім тим, хто зараз є в залі (Шум у залі).

 

     Я ставлю на голосування питання,  чи ми продовжуємо  сьогодні роботу, чи припиняємо її.

 

     "За"-2О2.

 

     Нечітко запитання було поставлено. Ще раз голосуємо. Я ставлю на голосування пропозицію про припинення засідання сьогодні.

 

     "За"-51.

 

     Шановні колеги!  Зараз  декілька  комітетів  проводять   свої засідання. Скажімо, комітет, який розглядає кандидатури суддів. Ви знаєте,  скільки їх необхідно пропустити через Верховну Раду.  Це, звичайно,  ненормально,  що  під  час  пленарного  засідання  ще й комітети засідають,  але ж треба  якось  вирішувати  цю  проблему, оскільки дуже багато у нас кандидатів у судді.

 

     Тому я ще раз,  уже остаточно,  оголошую своє рішення:  ми на цьому  закінчуємо  сьогоднішнє  пленарне  засідання.   Продовження засідання завтра вранці о 10 годині. Все. Дякую (Шум у залі).

 

     Я готовий змінити своє рішення.Присядьте,  будь ласка. Я хочу провести поіменну реєстрацію. Але всі, будь ласка, сидіть на своїх місцях і реєструйтеся.

 

     Проводиться поіменна реєстрація.

 

     Зареєструвалися 3О8 депутатів.

 

     Геннадію Юрійовичу Угаров, будь ласка, на трибуну.

 

     Продовжуємо розгляд  питання  про  проект  Закону України про Фонд державного майна України.

 

     Ставиться на  голосування   преамбула.   Прошу   уваги!   Йде голосування.

 

     "За"-236.

 

     Дякую.

 

     Глава І   "Загальні   положення".   Стаття  І  "Статус  Фонду державного майна України". Тут усе враховано.

 

     Стаття І ставиться на голосування. Прошу.

 

     "За"-239.

 

     Дякую.

 

     Стаття 2 "Завдання  Фонду".  Тут  усе  нормально?  Ставлю  на голосування.

 

     "За"-217.

 

     Володимире Тимофійовичу  Лановий,  будь  ласка.  Він не встиг запитання поставити. Але я прошу, ви реагуйте відразу, будь ласка. А то голосування йде, а ви піднімаєте руку.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т.,  виконуючий  обов'язки  голови Фонду державного майна України (Русанівський виборчий  округ,  м.  Київ).  Я  прошу звернути  увагу на поправку ІЗ.  До речі,  поправки,  записані під прізвищем Ланового,  йдуть від  Фонду  державного  майна,  тому  я просто їх озвучую.

 

     Так от,  тут є поправка 1З до пункту 8 статті 2. Пропонується доповнити пункт словами "деприватизації".  Що таке деприватизація? Якщо приватизація не відбулася, держава забирає майно у власність, але  тимчасово,  для  того   щоб   потім   знову   здійснити   акт приватизації.   Реприватизація   -   це  повна  націоналізація,  а деприватизація - це вилучення одного  суб'єкта,  який  неправильно виконав  відповідні  умови,  і продаж на інших умовах майна іншому суб'єкту. Я прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Якщо записати про націоналізацію (реприватизацію),   то   виходить,  що  тільки  до  реприватизації зводиться націоналізація.  Але ж можна націоналізувати майно,  яке ніколи   не   приватизовувалося,  воно  було  просто  в  приватній власності. Так що те формулювання не дуже точне.

 

     Пропозиція ІЗ депутата Ланового ставиться на голосування.

 

     "За"-І84.

 

     До статті 2 більше немає  зауважень.  Ставлю  на  голосування статтю 2.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Комитет просит поддержать данный вариант.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу бути уважними при голосуванні.

 

     "За"-237.

 

     Дякую.

 

     Стаття З "Сфера дії закону". Немає зауважень?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Нет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування статтю З.

 

     "За"-237.

 

     Стаття 4 "Законодавче забезпечення діяльності Фонду".

 

     УГАРОВ Г.Ю. Здесь как раз учтены конституционные нормы.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, усе тут нормально.

 

     Ставлю на голосування.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     "За"-244.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Глава II  "Функції та повноваження Фонду".  Стаття 5 "Функції Фонду". Немає зауважень?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Нет, все замечания...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Чижа.

 

     ЧИЖ І.С.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань  соціальної політики та праці (Летичівський виборчий округ, Хмельницька область).  Я хочу,  Вікторе Лаврентійовичу, звернутися до Угарова.

 

     Ми пройшли статтю 4 і статтю 5...

 

     УГАРОВ Г.Ю. Статью 5 только начали...

 

     ЧИЖ І.С.   Йдеться   про  запис,  що  Фонд  державного  майна (можливо,  це вже вилучено,  тоді вибачуся) організує та контролює роботу органів (бюро) технічної інвентаризації з реєстру та обліку державного нерухомого майна,  здійснює керівництво їх  діяльністю. Мені  незрозуміло,  навіщо це записувати?  Сьогодні бюро технічної інвентаризації працюють  у  системі  Держжитлокомунгоспу,  причому працюють   нормально.   А  те,  що  через  Фонд  державного  майна проходить,  становить 5-7 процентів майна.  Навіщо ламати,  навіщо створювати нову складність?  Адже 70 років працюють бюро технічної інвентаризації.

 

     Я пропоную вилучити цей текст,  бо він штучний.  І,  до речі, якусь  нову  модель  відпрацьовують,  цю  кампанію  нібито  очолює віце-прем'єр Зубець.  Тепер нові контори будуть  створювати,  нову вертикаль підпорядкованості і так далі.  Ні Фонду державного майна бюро технічної  інвентаризації  не  потрібні,  ні  бюро  технічної інвентаризації Фонд не потрібен, їм треба працювати в тій системі, в якій вони є.  Я не знаю,  хто це сюди вписав, але воно абсолютно не потрібне. Я прошу вилучити цей абзац.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Iване Сергійовичу, скажіть, де це записано?

 

     ЧИЖ I.С. У підпункті 5 пункту 1 статті 5.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви   пропонуєте   вилучити   положення  про  бюро технічної інвентаризації про те, що Фонд керує їх діяльністю, так? Є  таке положення в тексті статті 5,  там записано:  "Організує та контролює роботу органів технічної інвентаризації (бюро  технічної інвентаризації)  з  реєстру та обліку державного нерухомого майна, здійснює керівництво їх діяльністю".

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Абсолютно верно. Уважаемые коллеги, что касается БТИ,  то,  к  сожалению,  эта  структура  достаточно  долгое время оставалась  вне  подчинения.  В  свое  время  ею  якобы   управлял Госжилкомхоз,  потом  якобы  управлял Кабинет Министров,  а сейчас фактически неизвестно кто ею  управляет,  хоть  и  говорится,  что Госжилкомхоз.   Более   того,   есть   информация,   что  началась приватизация этих БТИ.  Но это  же  государственная  структура  по учету и регистрации, так?

 

     Далее. Остается огромный массив жилищного фонда, который тоже является государственным имуществом, принадлежит государству. Ведь процесс  приватизации квартир только начался,  надо вести учет,  и его ведет орган,  который не влияет на этот процесс,  не  проводит свою политику, не подчинен Фонду государственного имущества.

 

     Чтобы сконцентрировать   в  одних  руках  все,  что  касается государственного имущества,  особенно в части учета и  дальнейшего контроля, и предлагается такая формулировка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Iване   Сергійовичу,   ви   хочете  щось уточнити? Будь ласка.

 

     ЧИЖ I.С.  Геннадію Юрійовичу  і  Вікторе  Лаврентійовичу,  це дійсно   принципово.   Справа  ось  у  чому.  Постановою  Кабінету Міністрів від  27  лютого  1995  року  N  150  схвалено  концепцію розвитку    житловокомунального   господарства   України.   I   на Держжитлокомунгосп  України   покладено   обов'язок   впровадження державної   системи   реєстрації,   обліку   та   оцінки  вартості нерухомості майна.

 

     Щодо обсягу роботи з реєстрації державного нерухомого  майна. Те,  що  робиться по лініі Фонду державного майна,  становить лише

8-9  відсотків  усієї  роботи,  яку  здійснюють   бюро   технічної інвентаризації. Немає ніякої потреби створювати нові контори, нову підпорядкованість. БТI працюють.

 

     У чому тут проблема? Є один дуже принциповий момент. Скажімо, йдуть  торги,  продаються  об'єкти.  А  потім  треба йти від Фонду державного майна в бюро технічної інвентаризації  це  реєструвати. БТI  часто  відмовляють.  Тобто  це  ще один запобіжник порушенням закону.  Бо є вже  приклади,  коли  майно  має  власника,  а  його продають  з  торгів,  і тільки БТI зупиняють це неподобство.  Нема потреби створювати нову структуру. Та й де взяти кошти на це?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це  все  зрозуміло.  Але  я  прошу  вас   назвати сторінку, де про це йдеться.

 

     ЧИЖ I.С.  Вікторе  Лаврентійовичу,  подивіться,  будь  ласка, підпункт 5 пункту 1 статті 5 проекту Закону  про  Фонд  державного майна України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. На сторінці 7 записано: "організовує роботу щодо інвентаризації та оцінки майна  державних підприємств, що приватизуються, та контролює виконання цих робіт". Це зовсім інше.  А те,  про що ви говорите,  я просто  не  бачу  в тексті. Де воно?

 

     Геннадію Юрійовичу, де це?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Страница 16, правая колонка, внизу: "організує та контролює роботу органів технічної інвентаризації (бюро  технічної інвентаризації)  з  реєстру та обліку державного нерухомого майна, здійснює керівництво їх діяльністю".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Ставлю на голосування пропозицію Iвана Сергійовича про вилучення цього положення.

 

     "За" - 186.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Я считаю,  что мы еще до этого дойдем. А сейчас, уважаемые коллеги, мы только на...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Мова йде про статтю 5,  а це також  у  статті  5, вона ж величезна.

 

     Володимир Тимофійович Лановий. Будь ласка.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т.  Я  прошу  звернути  увагу  на пропозицію 35.  У відповідному  абзаці  пропонується  вилучити  слова   "з   моменту прийняття рішення про приватизацію і".  Якщо ви подивитесь на ліву колонку,  то там абзац починається зі слів:  "з моменту  прийняття рішення  про  приватизацію і до проведення перших загальних зборів акціонерів затверджує статути відкритих акціонерних товариств..."

 

     Але ж відкриті акціонерні товариства  можуть  утворюватись  і тоді,   коли   підприємство  не  підлягає  приватизації,  а  стане відкритим  акціонерним  товариством  повністю  в  державній  формі власності.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "Погоджує  з  Антимонопольним  комітетом..."  Так починається цей абзац?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Нет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Геннадію Юрійовичу,  треба було  б  пронумерувати підпункти, а доводиться рахувати абзаци.

 

     Це абзац  вісімнадцятий?  "З  моменту  прийняття  рішення про приватизацію і до проведення перших  загальних  зборів  акціонерів затверджує  статути  відкритих акціонерних товариств,  створених у процесі  приватизації,  вносить  зміни  до   них,   контролює   їх додержання,  укладає  та  розриває  контракти  з головами правлінь відкритих акціонерних товариств".

 

     Ви пропонуєте вилучити слова "з моменту прийняття рішення про приватизацію і до проведення перших загальних зборів"?  Зрозуміло. Мабуть, це правильно, оскільки тут є і технічний момент. Чому це з моменту   прийняття   рішення   і  до  моменту  проведення  зборів затверджує? Достатньо записати: "до проведення зборів".

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Потому  что   это   норма   закона   о   большой приватизации,   да   и   Фонд   госимущества   работает   в  сфере приватизации.  Пункт этот так и начинается:  "В сфере приватизации государственного  имущества..."  С  момента решения о приватизации все полномочия  по  управлению  и  так  далее  переходят  к  Фонду государственного имущества.

 

     Мы дойдем  до  того,  что  наши  предприятия будут разбиты на казенные,  корпоратизированные,  но не подлежащие отчуждению и так далее.  Я  считаю,  что  это сфера управления и Кабинета Министров Украины.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пропозицію Ланового. Прошу.

 

     "За" - 172.

 

     Так, далі по статті 5.

 

     Володимире Тимофійовичу, будь ласка.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т. На сторінці 10 є пропозиція 47. Знову повертаюсь до  питання  деприватизації.  Може  бути не тільки реприватизація, тобто націоналізація,  яка означає,  що  об'єкт  уже  не  підлягає приватизації.  Може  бути  і  так,  що об'єкт тимчасово вилучено з приватної власності,  тобто відбувся акт деприватизації,  а  потім знову  буде приватизовано.  "Приватизації",  а через кому написати "деприватизації".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропонується додати слово "деприватизації".

 

     УГАРОВ Г.Ю. Немає заперечень.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам    треба    ще    розібратися,    що     таке "реприватизація" і "націоналізація".  Ви знаєте, у нас усі ці речі ще...

 

     Ставлю на голосування  пропозицію  депутата  Ланового  додати слово "деприватизації". Будь ласка.

 

     "За" - 192.

 

     Депутат Лановий. Будь ласка.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т.  Прошу звернути увагу на доповнення 50 на цій же сторінці  10.  У  нас  є  багато  випадків,   коли   приватизовані підприємства  не  платять  податків  до  бюджету.  Пропонується  у випадках,  коли вони не  платять  податків  до  бюджету,  вилучити пакети акцій як заставу за те,  що вони не сплатили податок. Після сплати податку - повернути їм цю  заставу.  Це  може  робити  Фонд держмайна  або  Міністерство  фінансів.  Ми пропонуємо це ввести в закон.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Предложение интересно  тем,  что  таким  образом можно  стимулировать  уплату налогов.  Но здесь возникает вопрос о полномочиях Фонда госимущества вмешиваться своими  опосредованными действиями в процесс уплаты налогов. Есть налоговая администрация, налоговая  полиция,  которые  принимают  меры  в  соответствии   с законом.  Возложить  на Фонд госимущества и меры по реквизированию пакетов акций до уплаты собственником всего пакета налогов на  тот или   иной   период?   Комитет   считает  такие  полномочия  Фонда госимущества слишком большими.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тільки хочу додати,  що реквізиція - це оплатне вилучення майна за особливих умов.  Наприклад, якісь стихійні лиха тощо.  Але в даному випадку говориться  про  реквізицію  внаслідок невиконання якихось зобов'язань перед бюджетом.  Про заставу можна говорити,  але в іншому контексті.  Треба одразу заставу брати  на випадок невиконання зобов'язань.  Але це інший механізм. Тут якось інакше треба.

 

     Ще є зауваження? Будь ласка.

 

     КОРОПЕНКО А.А.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  молоді,  спорту і туризму (Заводський виборчий округ,  Дніпропетровська область).  Дякую, Вікторе Лаврентійовичу. Шановні  народні  обранці!  Я  хотів  би  привернути вашу увагу до такого.  У цьому залі лунає вже 5  років  те,  за  що  ми  будуємо демократичну цивілізовану державу.  А зараз ми закладаємо в закон, вибачте, норму XVII століття - інквізицію.

 

     На якій підставі Фонд державного майна реквізуватиме  те,  що йому  не  належало  і  не  належить?  Це можна вирішувати тільки в судовому порядку. Тільки суд має право це зробити.

 

     І я не розумію виконуючого обов'язки голови Фонду  державного майна.  Як  можна  зробити  те,  що  не  узгоджується,  Володимире Тимофійовичу?

 

     А слово  "деприватизація"   потрібно   узаконити   з   першої сторінки.  Що означає цей термін?  Якщо комітет відхилив, то нехай шановний доповідач аргументує чому.  І на цьому завершуватимемо. А то ми сьогодні не приймемо жодної статті.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну,   ви   ж   знаєте,   що  "деприватизацію"  ми намагалися одразу проголосувати, але це не пройшло.

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію  Володимира   Тимофійовича Ланового. Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 123.

 

     Далі, будь   ласка.  Є  ще  зауваження  до  статті  5?  Немає зауважень.

 

     Ставлю статтю 5 на голосування.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просим поддержать в редакции комитета.

 

     "За" - 150.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  стаття  5   в   редакції,   яку запропонував комітет, ставиться на голосування.

 

     Ще щось? З урахуванням пропозиції депутата Чижа про вилучення оцієї позиції щодо бюро технічної інвентаризації. Прошу.

 

     "За" - 184.

 

     Шановні колеги,  до статті  5  немає  вже  ніяких  зауважень. Стаття 5 запропонована комітетом.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   не   бачу   ніяких   зауважень.  Ви,  мабуть, засиділися. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 213.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просят повторить, не сработало.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто просить?  Депутат Чиж просить. Будь ласка, ще раз   ставлю   на  голосування.  Але,  шановні  колеги,  я  прошу, голосуйте.

 

     "За" - 225.

 

     Не вистачає голосу Мороза. Ще раз ставлю. Будь ласка.

 

     "За" - 237.

 

     Дякую.

 

     Стаття 6 (сторінка 17) "Повноваження Фонду". Немає зауважень?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Немає зауважень.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 6 ставиться на голосування. Прошу.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 229.

 

     Дякую.

 

     Глава III "Структура  та  керівні  органи  Фонду".  Стаття  7 "Система органів Фонду" . Є якісь зауваження?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Здесь все выписано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування статтю 7. Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Комитет просит поддержать предложенную редакцию.

 

     "За" - 221.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 232.

 

     Дякую.

 

     Стаття 8.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Страница 20.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   на  голосування  статтю  8  "Функції  та повноваження  Фонду  майна  в  Автономній   Республіці   Крим   та регіональних відділень". Немає зауважень. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 216.

 

     Ще раз, будь ласка.

 

     "За" - 222.

 

     Ну, що таке? Шановні колеги, ще раз ставлю на голосування.

 

     "За" - 243.

 

     Дякую.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України

 

     МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Стаття 9. Будь ласка. До статті 9 зауваження були, їх враховано.

 

     Депутат Лановий. Будь ласка.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т.  На сторінці 24 є пропозиція  142.  Пропонується віднести до функцій,  які виконуються і фінансуються позабюджетним фондом  приватизації,  заходи  щодо  реструктуризації  боргів   чи реорганізації підприємств,  що приватизуються. У багатьох випадках має  бути  проведено  реструктуризацію  боргів.   У   нас   велика заборгованість  за  підприємствами,  проте заходів таких у процесі приватизації не  здійснюється,  особливо  щодо  заборгованості  по заробітній  платі  робітникам.  Тому  я  прошу доповнити цю статтю абзацом четвертим відповідно до пропозиції 142.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Я  думаю,  что  следует  внести  одно  слово   - "реструктуризация",  потому  что она включает в себя комплекс мер, направленных и на слияние,  и на разкединение предприятий, и на их долги  внешние,  и на долги внутренние,  то есть тех мер,  которые сейчас осуществляет Кабинет Министров.  Но если в какой-то части к этому подключится и фонд, то, я думаю, такая норма возможна.

 

     ГОЛОВА. То все-таки яка ваша думка - підтримати чи відхилити?

 

     УГАРОВ Г.Ю.   "Для  проведення  заходів  по  реструктуризації підприємств, що приватизуються".

 

     ГОЛОВА. Так записати?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Да.

 

     ГОЛОВА. Депутат Рябченко. Будь ласка.

 

     РЯБЧЕНКО О.В.,  голова  Контрольної  комісії  Верховної  Ради України   з   питань   приватизації  (Вузівський  виборчий  округ, Дніпропетровська область).  Це може бути тільки стосовно державних підприємств,  де  ще  не  розпочався  процес приватизації.  А якщо процес уже розпочався і підприємство перейшло у спільну  власність держави  та недержавних власників,  то чому держава має за рахунок власних коштів сплачувати борги таких спільних підприємств?  Нехай сплачують борги разом. Тому не можна приймати цю пропозицію.

 

     УГАРОВ Г.Ю.    Либо    дополнить   словами   "що   підлягають приватизації". В этом случае можно.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Нельзя!

 

     ГОЛОВА. Тобто голова  Контрольної  комісії  не  підтримує,  а профільний  комітет  вважає,  що  можна прийняти,  трошки змінивши редакцію.

 

     Ставлю поправку 142 Ланового на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 147.

 

     Більше зауважень немає? Можна в цілому ставити на голосування цю статтю?

 

     Ставлю її  на  голосування в цілому,  прошу підтримати.  Будь ласка, зосередилися, іде голосування.

 

     "За" - 206.

 

     Я ще раз поставлю на голосування,  але хочу вам нагадати,  що вранці  було проголосовано за подовження часу засідання.  Майте на увазі, що треба виконувати своє ж рішення.

 

     Якщо це питання розглянемо  нормально,  то  вчасно  підете  і готуватиметеся до завтрашнього засідання.

 

     Ставлю ще  раз на голосування пропозицію про прийняття статті в цілому. Будь ласка, іде голосування.

 

     "За" - 226. Прийнято.

 

     На сторінці 24,  так?  Ми ж проголосували і поправку  142,  і пункт 4, і всю статтю. Там у нас були враховані зауваження.

 

     Стаття 10  "Голова  Фонду  державного  майна України".  "Фонд очолює голова..." і далі за текстом.

 

     Тут відхилено  пропозицію  депутата  Гетьмана,  але  він   не наполягає на її голосуванні.

 

     Пункт 2.  Тут  новація  такого  змісту:  "У разі звільнення з посади голови Фонду Президент України може:

 

     тимчасово, але  не  більше  ніж  на  30   календарних   днів, призначити   виконуючого   обов'язки  голови  фонду  з  одночасним внесенням цієї кандидатури на розгляд Верховної Ради України;

 

     протягом 14  календарних  днів  після  звільнення  внести  на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду голови Фонду. У цьому випадку до призначення голови Фонду його обов'язки виконує перший заступник голови Фонду".

 

     І далі:

 

     "Верховна Рада України протягом 14 календарних днів з моменту подання  у  Верховну  Раду  України,  крім  міжсесійного  періоду, розглядає  питання  щодо надання згоди на призначення кандидата на посаду голови Фонду.

 

     У разі коли  кандидат  на  посаду  голови  Фонду  не  отримав підтримки  необхідної  більшості  депутатів,  його повноваження як тимчасово виконуючого обов'язки голови Фонду  припиняються  з  дня прийняття  рішення  з  цього  питання  Верховною Радою України,  а Президент України протягом 14 календарних днів  визначається  щодо кандидатури  на  посаду  голови  Фонду  і  вносить  її  на розгляд Верховної Ради України.

 

     З дня закінчення терміну  повноважень  тимчасово  виконуючого обов'язки  голови  Фонду  повноваження голови Фонду виконує перший заступник голови Фонду,  а в разі  його  відсутності  -  заступник голови Фонду".

 

     Ми змушені  були  так  ретельно  виписати цю норму,  оскільки практика підтверджує її необхідність. Є зауваження до цього?

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Исходя из того,  что здесь установлен срок в  30 календарных дней, это было и в моей поправке...

 

     ГОЛОВА. І зверніть увагу,  що в положенні про фонд це теж уже відображено.

 

     Ставлю на голосування, підтримайте.

 

     "За" - 230. Прийнято.

 

     Поправка 153 депутата Кармазіна. Будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики і судово-правової реформи (Приморський виборчий округ,  Одеська область). Олександре Олександровичу, тут написано, що   мою   пропозицію  редакційно  враховано,  а  фактично  її  не враховано. Я пропоную пункт 2 статті 10 викласти у такій редакції: "У  разі  звільнення  з  посади  голови  Фонду  Президент  України тимчасово,  але  не  більше  ніж  на  60  календарних  днів,  може призначити виконуючого обов'язки голови Фонду.

 

     Одночасно з   призначенням  тимчасово  виконуючого  обов'язки голови Фонду Президент України вносить на розгляд  Верховної  Ради України кандидатуру на посаду голови Фонду.

 

     У разі  коли  кандидат  на посаду голови не отримав підтримки необхідної більшості депутатів,  Президент України приймає рішення про  наступну  кандидатуру на цю посаду,  яка вноситься на розгляд Верховної Ради України".

 

     Тобто все врегульовано,  ні Президент не виходить за межі, ні ми.  І все було б нормально.  І термін - два місяці - нормальний і для Президента,  і для нас з вами. Враховується й те, що таке може статися у міжсесійний період, і так далі.

 

     Чому ж  тоді пропозицію не враховано?  Фактично не враховано, хоча зазначено, що редакційно враховано.

 

     ГОЛОВА. Геннадію Юрійовичу, будь ласка, що ви скажете?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Предложение действительно учтено. Здесь записано: "У  разі  звільнення  з  посади голови..." И так далее.  Там то же самое:  "У  разі  звільнення  з  посади  голови...   Одночасно   з призначенням... вносить на розгляд Верховної Ради кандидатуру...".

 

     ГОЛОВА. Тобто механізм враховано.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Единственное, что были многочисленные предложения о сроке - 60 дней.  И  мы  это  приняли  во  втором  чтении.  Если Верховный Совет сочтет возможным, можно оставить норму 60 дней.

 

     ГОЛОВА. Юрію  Анатолійовичу,  ви  наполягаєте  на голосуванні своєї поправки?

 

     Ставлю на  голосування  поправку  депутата  Кармазіна.   Будь ласка.

 

     "За" - 163.

 

     Юрію Анатолійовичу,  розумієте,  специфіка  Фонду  така,  що, мабуть,  паралель не зовсім  вдала.  Це  все  одно,  що  тимчасово виконуючому  обов'язки  комірника  колгоспу  встановити  термін 60 днів.  Вистачить потім розбиратися трьом правлінням  колгоспу.  Це питання  навіть  гостріше.  Можна  за 60 днів такого наробити,  що потім ще  довго  не  розквитаєшся  (Шум  у  залі).  Ні,  ми  щойно проголосували.

 

     Пункт 2... Ну добре, ще подумаємо.

 

     От кажуть депутат Рябченко і Геннадій Юрійович, що можна було б у такій редакції проголосувати:  "У  разі  звільнення  з  посади голови Фонду Президент України тимчасово,  але не більше ніж на 60 календарних днів,  може призначити  виконуючого  обов'язки  голови Фонду.  Одночасно з призначенням тимчасового виконуючого обов'язки голови Фонду Президент України вносить на розгляд  Верховної  Ради кандидатуру  на  посаду голови Фонду".  Це те саме,  що пропонує і депутат Кармазін.

 

     "Верховна Рада України протягом 14 календарних днів з моменту подання  у  Верховну  Раду  України,  крім  міжсесійного  періоду, розглядає питання щодо надання згоди на призначення  кандидата  на посаду голови Фонду.  У разі, коли кандидат на посаду голови Фонду не  отримав  необхідної  більшості  голосів  депутатів,  Президент України  протягом 14 календарних днів вносить наступну кандидатуру на посаду голови Фонду на розгляд Верховної Ради  України.  З  дня закінчення  60-денного  терміну  повноважень тимчасово виконуючого обов'язки голови Фонду повноваження голови  Фонду  виконує  перший заступник  голови  Фонду,  а  в  разі його відсутності - заступник голови Фонду".

 

     Але тут треба детальніше виписати,  а то за той час раптом не стане виконуючого обов'язки або зникнуть заступники голови Фонду і не буде кого призначати. Ви розумієте? Я поставлю ще цю норму...

 

     Депутат Рябченко просить слова. Будь ласка.

 

     РЯБЧЕНКО О.В.   Шановні   колеги!   Треба   підтримати   таку пропозицію... Зверніть увагу, за тією нормою, що ми проголосували, Президент може внести на затвердження кандидатуру, може призначити виконуючого обов'язки. А ми пропонуємо записати, що Президент може призначити  виконуючого   обов'язки,   але   обов'язково   вносить кандидатуру на затвердження Верховної Ради. Це принципова позиція. В усьому іншому тут немає  відмінностей.  Він  вносить.  Не  "може внести", а "вносить". Обов'язково "вносить". Я прошу підтримати цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Давайте замінимо лише слово "вносить" у тому,  що  ми проголосували.  Так  точніше.  Я  ставлю на голосування уточнення: "одночасно вносить". Прошу.

 

     "За" - 235.

 

     Пункт 3...  Взагалі треба було виписувати  так,  що  спочатку погоджує,  а потім призначає.  Але це загальна процедура, її треба виписувати, очевидно, в Конституції.

 

     Пункт 3.  "Голова Фонду призначається на посаду строком на  5 років..."  і  далі  за текстом.  Тут відхилено пропозицію депутата Даниленка. Він не наполягає на її голосуванні.

 

     Статтю 10 ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     У вас є зауваження до статті 10?

 

     Депутат Найда. Будь ласка.

 

     НАЙДА Г.I.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань паливно-енергетичного     комплексу,    транспорту    і    зв'язку (Суворовський  виборчий  округ,   Херсонська   область).   Фракция коммунистов.  Уважаемые  коллеги!  Мы  с  вами проголосовали,  что обязательно на первого заместителя возлагаются обязанности. А если вдруг он исчез?  Было бы,  наверное, целесообразно записать, что в случае увольнения председателя запрещается увольнение заместителей или первых заместителей?  А то мы можем дойти до того,  что в одно прекрасное время никого в Фонде не останется.

 

     Такая коллизия в нашем государстве возможна:  потому что  нам уже дурометр нужен.

 

     УГАРОВ Г.Ю.   Я   думаю,  что  эту  коллизию  мы  как  раз  и урегулируем нормами закона, проект которого рассматриваем.

 

     Статья 10 говорит о том,  кто исполняет обязанности.  И  плюс еще статья 11,  где речь идет о заместителе, говорит, что в случае "відсутності голови Фонду держмайна його обов'язки виконує  перший заступник".  То  есть  это норма закона.  То была норма положения, которое мы утвердили постановлением,  теперь - норма  закона.  Это имеет   гораздо   большую  силу,  чем  даже  указы  Президента  по аналогичным вопросам.

 

     ГОЛОВА. Я прошу,  шановні депутати! Розумію, що неможливо все виписати  в законі.  Закон пишеться для розумних людей.  Так?  Але пишеться так, щоб його розумів кожен.

 

     Статтю 10 ставлю на голосування в цілому. Прошу проголосувати статтю 10 у цілому.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     "За"-209.

 

     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування.  Голосується стаття 10. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За"-2О7.

 

     Я не розумію, яка причина. Щось треба замінити?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Не успели.

 

     ГОЛОВА. Я прошу вас!  Ставлю  на  голосування  ще  раз.  Будь ласка,  підтримайте. Ми принципові позиції вже проголосували - 235 голосів, а тепер загальна редакція статті 10. Будь ласка.

 

     Михайле Дмитровичу,  підтримайте  колег   авторитетом,   якщо голосів там не вистачає.

 

     "За"-214.

 

     42 депутати зовсім не голосують,  хоч зобов'язані голосувати. Хочете поіменно  голосувати?  Я  вас  прошу,  не  треба  поіменно, голосуйте   так.   Ще  раз  ставлю  на  голосування.  Будь  ласка, проголосуйте.  Ні  в  кого  ж  заперечень  немає.  А  в   кого   є заперечення, то висловіть їх.

 

     Будь ласка,   ще   раз   ставлю   на   голосування.  Григорію Васильовичу, будь ласка, підтримайте колег.

 

     "За"-218.

 

     Хто "проти",   висловіться,   може,   ми   підтримаємо   вашу пропозицію,  і  вона  буде врахована.  Хто голосує "проти"?  Ніхто "проти" не голосує. Ті, хто "проти", не хочуть говорити.

 

     Ще раз  ставлю  на  голосування.   Інакше   будемо   поіменно голосувати.  Депутате Коліушко,  підтримайте,  будь ласка,  колег. Ідеться про інтереси держави, якщо на те пішло. Будь ласка.

 

     "За"-220.

 

     Михайло Дмитрович? Слово депутату Сироті.

 

     СИРОТА М.Д., заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань  екологічної  політики  (Придніпровський виборчий округ, Черкаська область).  Олександре Олександровичу,  можливо,  шановні депутати погодяться проголосувати мою поправку 152?

 

     ГОЛОВА. А що там сказано?

 

     СИРОТА М.Д. Там те саме, тільки трошки з урахуванням того, що відставка голови Фонду державного майна може статися  в  будь-який час,   коли  навіть  Верховна  Рада  на  канікулах  або  проходить передвиборна кампанія. І тут запропоновано, що не більше ніж на 60 календарних  днів  Президент  може призначати виконуючого обв'язки голови Фонду.

 

     ГОЛОВА. Михайле Дмитровичу,  справа в тому,  що  цю  частину, поки  ви її знайшли,  ми проголосували,  вона залишилася.  Давайте тоді так:  до пунктів З-6  включно  зауважень  немає.  Та  частина проголосована.   Давайте  ми  цю  частину  проголосуємо.  Вона  не викликає  заперечень.  Почекайте,  голосується  частина,  яка   не викликає заперечень.

 

     Будь ласка, йде голосування.

 

     "За"-2З8. Прийнято.

 

     Є пропозиція замінити в тій частині 30 на 60 і проголосувати в  цілому.  Ставлю  на  голосування  в  цілому, замінивши 30 на 60.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать, уважаемые коллеги, эта статья нужна.

 

     "За"-209.

 

     ГОЛОВА. Тоді в повній редакції,  бо  ми  вже  обидві  частини проголосували.  Я ставлю на голосування цю пропозицію. Будь ласка, проголосуйте.

 

     "За"-226. Прийнято.

 

     Спасибі.

 

     Стаття 11 "Заступники голови  Фонду".  Виписано  їх  функції, враховано зауваження.  Лише одне зауваження Ланового не враховано. Ви наполягаєте? Не наполягає.

 

     Стаття 11 голосується. Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     "За" - 250.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Стаття 12 "Колегія Фонду". Зауваження в основному враховані.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Да, все учтены.

 

     ГОЛОВА. Ніхто не наполягає на виступі?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Нет. И к статье 13 тоже нет замечаний.

 

     ГОЛОВА. Стаття  13.  Зауважень  не  було.  Поправка  депутата Даниленка  до  статті 14 відхилена,  він із цим погодився.  Статті 12-14 ставляться на голосування.  Будь ласка,  голосуються  статті 12-14.

 

     "За" - 255. Прийнято.

 

     Стаття 15 "Обов'язок дотримання законодавства про державну та комерційну  таємниці,   відповідальність   за   його   порушення". Зауваження враховано.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Так, інших зауважень немає.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 15.

 

     "За" - 256.

 

     Голосуються статті 16  -  18.  До  всіх  трьох  статей  нових поправок   немає,   а  ті,  що  були  внесені  раніше,  враховані. Голосуємо.  Будь  ласка,  голосується   глава   IV   "Забезпечення діяльності органів системи Фонду". Голосуйте, будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Комитет просит поддержать.

 

     "За" - 257.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Глава V  "Взаємовідносини  органів  системи  Фонду з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування".

 

     Стаття 19.  Поправку депутата  Даниленка  відхилено,  він  не наполягає на її внесенні.

 

     Поправку депутата Ланового також відхилено.  Він наполягає на своїй пропозиції. Вам слово, Володимире Тимофійовичу. Будь ласка.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т.  Прошу  звернути  увагу  на  поправку  170.  Нею передбачено, що в різних випадках оцінка майна може проводитися за різними методиками.

 

     Тобто, не можна просто записати "вносить на розгляд  Кабінету Міністрів   України   проект  методики  оцінки  вартості  об'єктів приватизації",  треба записати так,  як я  пропоную:  "узгоджує  з Кабінетом  Міністрів  України  методики  оцінки  вартості об'єктів державної власності при їх приватизації, використанні під заставу, погашенні   заборгованості,   виконанні  процедур  банкрутства  чи ліквідації".  При ліквідації  -  застосовуватиметься  зовсім  інша методика  оцінки  майна,  ніж при приватизації.  Я пропоную просто розгорнутішу трактовку. Прошу проголосувати мою пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Геннадію Юрійовичу, може, підтримаємо цю пропозицію?

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Вы знаете,  сейчас Фонд госимущества по закону о большой  приватизации  имеет полномочия разрабатывать и утверждать методики оценки имущества.  Или вы считаете, что эту норму следует внести в этот законопроект?

 

     Ну, в принципе, норма хорошая...

 

     ГОЛОВА. А наступні два абзаци поправки?  Автор наполягає лише на першому, проти чого комітет у принципі не заперечує.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Есть предложение поддержать данную поправку.

 

     ГОЛОВА. Є пропозиція підтримати цю поправку щодо узгодження з Кабінетом  Міністрів методики оцінки вартості майна.  Власне,  він розробляє,  а потім погоджує,  оскільки при реалізації цієї  норми треба діяти взаємно.

 

     Ставлю на   голосування   поправку   170,  яка  підтримується комітетом. Прошу підтримати.

 

     "За" - 231.

 

     Стаття 19 ставиться на голосування в цілому.

 

     Ні? Хвилинку... Будь ласка, депутате Чупахін.

 

     ЧУПАХІН О.М.,  секретар Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  оборони  і  державної безпеки (Куп'янський виборчий округ, Харківська  область).  Уважаемый   Геннадий   Юрьевич,   уважаемые народные депутаты!  Эта поправка вступает в противоречие с пунктом 1,  где говорится,  что "Фонд державного майна вносить на  розгляд Кабінету Міністрів України проект методики оцінки..."

 

     ГОЛОВА. Поправка    депутата    Ланового   прийнята   замість попередньої редакції пункту 1.  Зрозуміло,  що, проголосувавши її, ми вилучаємо текст попередньої редакції пункту 1. Нема заперечень?

 

     Стаття 19  з урахуванням нової редакції пункту 1 ставиться на голосування. Зосередьтеся, будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 242.

 

     Стаття 20 не викликає заперечень. Ставлю її на голосування. Є зауваження? Депутате Коропенко, будь ласка.

 

     КОРОПЕНКО А.А.  Олександре Олександровичу,  я просив би,  щоб шановний  виконуючий  обов'язки  голови  Фонду  державного   майна розказав,   що   таке   (це   є   у  його  пропозиції)  "погашення заборгованості".  Перед цим ми вже розробляли цей термін.  Це  що, Фонд  держмайна буде реквізувати те,  що неправильно зроблено?  Як це? Але ж це тільки судова гілка влади може робити.

 

     ГОЛОВА. Він пропонує методику, методику...

 

     КОРОПЕНКО А.А.  Та ні. Ви ж перед цим самі сказали, що закони пишуться...

 

     ГОЛОВА. Для розумних людей!

 

     КОРОПЕНКО А.А. Так от, якщо ми приймемо так, як тут написано, то регіональні представництва будуть робити все що завгодно.

 

     ГОЛОВА. Так, депутате Лановий говоріть, будь ласка.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т.  Я просто здивований такою реплікою.  Адже  всім зрозуміло, що це питання затвердження Кабінетом Міністрів методики оцінки майна.  А хто здійснюватиме цю оцінку -  чи  суд,  чи  інші органи влади - це вже інше питання.

 

     ГОЛОВА. Я ще раз підкреслюю:  там заголовне слово "методика". Тут для кожного,  навіть  неюриста,  все  зрозуміло:  "узгоджує... методики   оцінки  вартості...  при...  погашенні  заборгованості, виконанні  процедур  банкрутства  чи  ліквідації".   Йдеться   про методики!

 

     Слово має депутат Рябченко. Будь ласка.

 

     РЯБЧЕНКО О.В.  Я  б  підтримав  депутата  Коропенка з приводу зауваження  про  майнове  погашення  заборгованості.  Що   це   за процедура?   Якими   законами   вона   встановлена?   Є  процедура банкрутства,  як погашення майнової заборгованості.  А  що  це  за процедура?  Інша реалізація майна - це приватизація. Я не розумію, яким може бути інше майнове погашення заборгованості.

 

     Тому я пропоную викреслити два слова: "погашенні заборгованості",   а  все  інше  лишити.  Усе  інше  не викликає заперечень.

 

     ГОЛОВА. Пропоную підтримати це  уточнення.  Воно  водночас  і суттєве,  і  редакційне,  оскільки  враховується  оцінка майна при приватизації.

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію  депутата   Рябченка   про вилучення двох слів: "погашенні заборгованості". Тобто стаття 19 з уточненням депутата Рябченка голосується  в  цілому.  Будь  ласка, підтримайте.

 

     "За" - 239.

 

     До 20  статті нових зауважень не було,  а ті,  що були подані раніше, враховані. Голосується стаття 20.

 

     "За" - 243. Прийнято.

 

     Глава VI  "Контроль  Верховної  Ради  України  за  діяльністю Фонду"   Cтаття  21  "Взаємовідносини  Верховної  Ради  України  з Фондом".  Майже всі поправки враховані, окремі відхилені (депутата Яценка,  наприклад). Депутат Яценко не наполягає на прийнятті його поправки.

 

     Угаров, будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Прошу обратить внимание на следующую норму  (это страница  35,  правая колонка,  последний абзац).  Это предложение нашей Счетной палаты.  К сожалению,  мы впоследствии обнаружили  в этой   поправке  неточности,  и  сейчас  нами  предлагается  такой вариант:  "Контроль  за  використанням  Фондом  коштів  Державного бюджету України,  утворенням, рухом, накопиченням та використанням коштів позабюджетного фонду приватизації здійснює Рахункова палата відповідно до закону".

 

     ГОЛОВА. Стаття 21 з цим уточненням голосується в цілому.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     ГОЛОВА. Які  неконституційні?  Зараз  проголосуємо,  а  потім уточнення внесемо...

 

     "За" - 250.

 

     Зараз внесемо уточнення. Будь ласка, депутате Кармазін.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні колеги!  Подивіться другий абзац другої частини:  "Перевірки Фонду будь-якими  іншими  контролюючими  органами..."  (Цим   самим   ми говоримо, що Верховна Рада - це контролюючий орган. Розумієте - не законодавчий,  а контролюючий!)"...будь-якими іншими контролюючими органами  здійснюються за згодою та участю Спеціальної контрольної Комісії Верховної Ради України з питань  приватизації".То  давайте тоді  внесемо  зміни  в  закони  про  Службу безпеки України,  про міліцію, про прокуратуру! Що ж ви робите, шановні друзі? Я розумію тих,  хто  запропонував  це.  Але ж над нами будуть сміятись,  або зразу накладуть вето. Зразу! З мотивів ...

 

     ГОЛОВА. Юрію Анатолійовичу,  давайте  ми  слова  "за  згодою" вилучимо і запишемо:  "на основі законодавства та за участю". Тоді це можна буде розуміти так:  "на основі законодавства  всіми,  хто має право, та за участю..."

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Это  предложение надо поддержать.  Тем более что дальше по тексту тоже идет "за участю".  Слова  "за  згодою"  надо изкять.

 

     ГОЛОВА. Ну, ви погляньте, наша Спеціальна слідча комісія....

 

     УГАРОВ Г.Ю. Формулировка такая: "Перевірка Фонду   будь-якими   іншими   контролюючими    органами здійснюється  відповідно до законодавства та за участю" и далее по тексту.

 

     ГОЛОВА."...та за  участю  Спеціальної   контрольної   комісії Верховної Ради України з питань приватизації" (Шум у залi).

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Уважаемые  коллеги,  эта норма не запрещает всем другим контролирующим органам проверять Фонд госимущества. Депутат Кармазин   возражает   против   того,   что   Верховный   Совет  - контролирующий орган.  Да, Верховный Совет контролирует Фонд через свои  комитеты  и комиссии.  А Специальная контрольная комиссия по положению  просто  обязана  контролировать  соблюдение  требований законодательства к процессу приватизации.

 

     Почему возник этот вопрос, вы прекрасно понимаете. Потому что Фонд  подчинен,  подотчетен  и  подконтролен  нам,   но   приходят представители разных контролирующих органов,  проверяют и уходят с материалами проверки.  Потом эти материалы появляются в этом зале, неизвестно кем и как написанные.

 

     Так как  мы  не  можем постоянно контролировать осуществление проверок Фонда контролирующими органами, то во всех этих проверках должна непременно участвовать наша контрольная комиссия.

 

     ГОЛОВА. Геннадію Юрійовичу,  оскільки всі перевірки на місцях

- це теж перевірки Фонду - так же?..

 

     УГАРОВ Г.Ю. Да.

 

     ГОЛОВА. ...То нашої комісії не вистачить на всі ці перевірки. Тому треба записати:  "На основі законодавства", а далі додати: "В перевірках  може  брати  участь  Спеціальна   контрольна   комісія Верховної Ради". Звичайно, якщо вона захоче.

 

     УГАРОВ Г.Ю.   Речь   идет   об  информировании.  Например,  о последней проверке Фонда,  которая  осуществилась  представителями пяти силовых структур,  мы узнали только тогда,  когда проверяющие стояли на пороге Фонда. После этого какихто согласованных действий уже не могло быть.

 

     ГОЛОВА. Тоді   треба   записати:  "при  інформуванні  про  це Спеціальної контрольної комісії,  яка  може  брати  участь  у  цих перевірках".  Розумію:  "при  завчасному  інформуванні Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради, яка може брати участь..."

 

     Я вас прошу:  давайте не будемо мудріші за Папу  Римського  в католицизмі.  Ми  не можемо заформулізувати цю процедуру так,  щоб нею не можна було скористатись.

 

     Тому є  така  пропозиція.   Ми   пишемо   (будьте   уважні!): "Перевірки   Фонду   будьякими   іншими   контролюючими   органами здійснюються (будьте уважні) виключно на  основі  законодавства  з інформуванням  про  це  Спеціальної  контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації,  яка може брати участь  у  перевірці". Вирішувати,  чи  брати  участь  у  перевірці - це вже справа самої комісії.

 

     Ставлю цю пропозицію на голосування.  Підтримайте - і  ви  не помилитеся. Проводиться голосування.

 

     УГАРОВ Г.Ю.    Є    пропозиція    записати    "з   попереднім інформуванням"...

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, йде голосування.

 

     "За" - 238. Прийнято.

 

     Звертаюсь до тих,  хто наполягає на редакції:  "з  попереднім інформуванням." От вам конкретна ситуація. Ви - прокурор. Сьогодні ви одержали інформацію про  те,  що  представник  Фонду  держмайна (місцевого,  в  районі)  одержав  хабара  за проведення,  скажімо, конкурсу або за щось інше.  Якщо ви попередньо його  поінформуєте, то як тоді ви шукатимете докази?  Кому це потрібно?  Тому я вважаю правильною редакцію, яку ми проголосували.

 

     Прошу мені вибачити.  Депутате Ямковий,  у вас зауваження  до цієї статті? Будь ласка, який номер поправки?

 

     ЯМКОВИЙ І.О.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (Тростянецький  виборчий  округ,  Вінницька  область).  На жаль,  її тут немає.  Шановний Олександре Олександровичу,  шановні депутати!  Хто   здійснює   сьогодні   управління   підприємствами державної   форми   власності?   Фонд   державного   майна,  а  не міністерства  й  відомства.  То,  може,  треба   дозволити   Фонду державного   майна   передавати   право   управління   цим  майном міністерствам і відомствам,  щоб було з кого спитати?  Це  питання серйозне.

 

     ГОЛОВА. Іване    Олексійовичу,    коли    будемо   голосувати законопроект в цілому,  тоді ви і внесете  цю  пропозицію.  Ми  її окремо розглянемо. У даному ж випадку мова йде про контроль з боку Верховної Ради.

 

     У вас  зауваження  до  статті  21?  Будь  ласка.  Слово   має Кузьменко Сергій Леонідович.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л., член Комітету Верховної Ради України з питань оборони  і  державної  безпеки   (Комунарський   виборчий   округ, Запорізька   область).   Фракція   "Комуністи  України".  Спасибі. Олександре  Олександровичу,  я  не   можу   погодитися   з   вашою аргументацією відносно попереднього інформування, бо приклад, який ви наводите,  - це зовсім інше.  Це -  процесуальні  дії,  які  не потребують   ніякого  попереднього  інформування.  При  здійсненні оперативнорозшукових заходів не  потрібне  ніяке  попередження.  А коли  йдеться  про  перевірку  -  планову чи непланову,  - це інша справа. Про таку перевірку можна завчасно попередити.

 

     УГАРОВ Г.Ю.   Тем   более   что   речь   идет   о    проверке деятельности...

 

     ГОЛОВА. Давайте  вставимо слово "попереднім" інформуванням... Ставлю на голосування цю пропозицію, будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Это будет правильно.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Кузьменко  наполягає,  він  на  цьому  краще розуміється. Я підтримую його пропозицію. Будь ласка, голосуйте.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать это предложение.

 

     ГОЛОВА. Пропонується  вставити  слово "попереднім" .  Iдеться про планові перевірки.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     "За" - 198.

 

     ГОЛОВА. Ну,  "проти"  ж  ніхто  не  голосує,   просто   дехто сумнівається.  Я ще раз цю пропозицію ставлю на голосування.  Будь ласка,  голосуємо  ще  раз.  Ви  їм   потім   розповісте,   добре? Проводиться голосування.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     "За" - 242.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Статтю 21 проголосовано. До статей 22 і 23 немає  зауважень  чи  заперечень.  Ставлю  ці  дві  статті   на голосування. Будь ласка, підтримайте.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     "За" - 257.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Статті 24-28.   Більшість   зауважень  враховано.  Заперечень немає? До статті 24? Будь ласка. Слово має депутат Мусіяка.

 

     МУСІЯКА В.Л.,  заступник  Голови   Верховної   Ради   України (Фрунзенський виборчий округ, Харківська область). Шановні колеги, думаю,  що це нам треба підкоригувати.  Стаття 24,  пункт 1: "Фонд здійснює    свої   повноваження,   визначені   законодавством,   з додержанням Конституції та законів України незалежно  від  органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  їх посадових осіб та підприємців"  і  так  далі.  А  треба  б:  "незалежно  від будь-яких органів - і законодавчої,  і виконавчої влади".  У нас є контрольні повноваження,  є механізми контролю,  але Верховна Рада не  може  давати  вказівки,  як бути з тим чи іншим об'єктом і так далі.  У законі чітко виписано права Фонду,  і він  повинен  діяти тільки відповідно до Конституції і законів.

 

     Тому я  пропоную  записати:  "від  законодавчої та виконавчої влади" і далі за текстом.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Тогда как быть с вопросом подчиненности?

 

     МУСІЯКА В.Л. Що, що?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Как быть с подчиненностью Фонда Верховной Раде?

 

     МУСІЯКА В.Л.  Фонд має виконувати свої функції незалежно  від Верховної  Ради і всіх інших гілок влади.  Щодо підпорядкованості, то Фонд повинен виконувати  наші  рішення.  Але  не  можна  давати Фондові  вказівки,  що  йому  робити відносно конкретних об'єктів. Давайте вчинимо так,  щоб нам не змогли  закинути,  що  ми  хочемо втручатися в роботу підпорядкованого нам органу.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Верховный  Совет  не  имеет  тех  полномочий,  о которых вы говорите. В любом случае мы не можем принимать какие-то управленческие решения по Фонду.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Так  подивіться  ж:  ви  перелічили  всі органи влади, окрім законодавчого органу...

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Абсолютно верно,  потому что Фонд подчинен этому органу.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Після  слів  "Конституції  та  законів України" можна поставити крапку  і  нічого  не  перелічувати.  Давайте  так зробимо.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Уважаемые  коллеги,  почему появилась именно эта формулировка?  Вы помните,  в законе о большой приватизации я внес формулировку,    что    указания    по    вопросам   приватизации, акционировання и конкурсов тех организаций,  которые не  входят  в систему   органов  приватизации,  не  являются  обязательными  для работников этой системы.  А то  у  нас  уж  очень  много  желающих создать   свои   комитеты,   подкомитеты,   субкомитеты,   которые занимались бы вопросами приватизации.  Их решения на  деятельность Фонда никоим образом влиять не должны.

 

     Поэтому мы и предлагаем:  "незалежно від органів".  А в плане контактов  мы  предлагаем  сотрудничество  на  основе  законов   и Конституции  Украины.  Я считаю,  что эта формулировка взвешенная, нормальная. Если мы ошибемся, нас поправят.

 

     ГОЛОВА. Ну  тоді  можливо  так,  Геннадію  Юрійовичу:   "Фонд здійснює    свої   повноваження,   визначені   законодавством   та Конституцією України незалежно  від  будьяких  органів  влади".  I крапка.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Посадова  особа  -  це не орган влади.  Чиновник скаже: "А я сам по собі".

 

     ГОЛОВА. Ясно.  Є дві пропозиції: депутата Мусіяки і комітету. Ставлю на голосування пропозицію депутата Мусіяки.  Хвилинку,  іде голосування. Спокійно, будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Вопрос проработан серьезно.

 

     ГОЛОВА. Голосується      пропозиція      Мусіяки      Віктора Лаврентійовича.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Комитет ее не поддерживает.

 

     "За" - 179.

 

     ГОЛОВА. Голосів не вистачає.

 

     Я прошу проглосувати статті 24, 25, 26, 27 і 28 в цілому.

 

     Будь ласка.

 

     УГАРОВ. Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     "За" - 250.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Депутате Ямковий,  що  ви хотіли?  Спочатку нехай висловиться Геннадій Юрійович Угаров.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Уважаемые коллеги,  21 мая мы приняли "постанову про деякі питання діяльності Фонду державного майна України".  Так как сейчас нами принят закон....

 

     ГОЛОВА. Він ще не прийнятий,  його ще треба  проголосувати  в цілому.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Ну,  я надеюсь, Закон о Фонде госимущества будет принят...  В этом постановлении есть пункт 3,  действие которого в определенной  мере тормозит процесс приватизации.  У нас программа приватизации  нашими  совместными  усилиями  принята,   утвержение председателя  Фонда госимущества состоится на основе этого закона, и  это   тоже   будет   полностью   соответствовать   действующему законодательству.

 

     Поэтому есть   предложение   в   третьей   части   статьи  28 "Прикінцеві положення" после  слов  "Визнати  такою,  що  втратила чинність,  постанову..."  дописать:  "а  також  пункт  3 Постанови Верховної Ради від 21 травня 1997 року N 279/97-ВР".

 

     ГОЛОВА. Геннадію Юрійовичу,  у зв'язку з тим,  що ми прийняли доповнення щодо тієї постанови,  то втрата чинності цієї постанови означає і втрату чинності того пункту. Не треба цього записувати.

 

     Можна ставити на голосування закон в цілому?  Ні.  Слово  має депутат Пейгалайнен. Будь ласка, Анатолію Володимировичу.

 

     ПЕЙГАЛАЙНЕН А.В.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань державного будівництва,  діяльності  рад  і  самоврядування (Харцизький   виборчий   округ,   Донецька   область).   Александр Александрович,  вы помните,  депутат Чиж поднимал  вопрос  о  БТИ. Предлагалось  исключить  четвертую часть статьи 5 (это страница 16 таблицы).  Мы голосовали это предложение,  потом переголосовывали. Поэтому  я все-таки настаиваю на том,  чтобы мы эту часть статьи 5 еще раз переголосовали,  или голосовали закон  в  целом  без  этой части.

 

     Это страница 16, последний абзац.

 

     ГОЛОВА. "Організує  та  контролює  роботу  органів  технічної інвентаризації (бюро технічної інвентаризації) з реєстру та обліку державного нерухомого майна,  здійснює керівництво їх діяльністю". Так?

 

     ПЕЙГАЛАЙНЕН А.В.  Мы эту часть исключали,  но у нас произошла нечеткость при голосовании,  поэтому сейчас при голосовании закона в целом эту часть статьи 5 надо исключить.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Прошу прощения.  Мы проголосовали статью в целом именно  с  этой  частью.  Я  еще  раз  прошу  вас не исключать ее. Поверьте,  я знаю ситуацию с БТИ.  Это  предложение  было  внесено Фондом очень давно. Действительно, ситуация с БТИ очень серьезная. Я вам говорю,  мы можем прийти к тому,  что все БТИ через  полгода станут  частными  организациями.  К  сожалению,  те,  у  кого  БТИ находятся сейчас в ведении, не предпринимают никаких усилий, чтобы помешать этому.

 

     Далее. Контроль   за   частью   государственного  недвижимого имущества.  Мы сейчас оцениваем стоимость  предприятий,  стоимость жилого  фонда.  Несмотря на их плачевное состояние,  эта стоимость сейчас  огромна!  И  когда  приватизация  приобретает  размах,  то функция БТИ без Фонда...

 

     ГОЛОВА. Вибачте,  ідеться про державне нерухоме майно. Треба, щоб усе це було записано так,  як тут є.  Із цим  уточненням  весь закон ставиться на голосування, будь ласка. Увесь закон!

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилиночку.  Що таке,  Іване Олексійовичу?  Одну хвилиночку, будь ласка, говоріть. Слово має депутат Ямковий.

 

     ЯМКОВИЙ І.О.  Якщо дати право Фонду державного майна укладати договори  з  міністерствами  і відомствами на управління державною частиною фонду,  то він же не  буде  мати  можливості  цим  майном управляти.

 

     ГОЛОВА. Гадаю,   це   слушна   пропозиція.   Якої  статті  це стосується? Говоріть, будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Уважаемый  Александр  Александрович,   уважаемые коллеги!  Наделять  Фонд  правом  заключать договоры на управление госимуществом с министерствами и ведомствами,  я  считаю,  нельзя. Проблема  эта  очень и очень серьезная.  Прошли те времена,  когда считалось,  что министерство - это лучший управляющий  имуществом. Мы считали так потому, что у нас других управляющих не было.

 

     Есть институт  профессиональных  управляющих.  Всецело уважая руководителей министерств и ведомств, работников их подразделений, я  не  уверен,  что они у нас владеют самыми современными навыками менеджмента,  маркетинга и  что  они  в  состоянии  привести  свои предприятия  к  получению  максимальной  прибыли.  Во всем мире (я прошу  прощения)...  во  всем  мире  это  чисто   профессиональная деятельность.

 

     ГОЛОВА. Сформулюйте пропозицію!..

 

     УГАРОВ Г.Ю.   ...Это   чисто  профессиональная  деятельность. Поэтому в Государственной программе  приватизации,  которую  мы  с вами  вчера  приняли,  предусматривается  проведение  конкурса  на управление госимуществом.  Если министерство считает,  что  оно  в силах  выиграть  этот  конкурс  за счет своих передовых идей,  оно подает заявку и участвует  в  конкурсе  вместе  со  всеми.  Нельзя считать, что министерство для того и существует, чтобы управлять.

 

     Прошу обратить  внимание,  что  согласно  мировой  практике в случае  неуспешного  управления  имуществом  управляющая  компания отвечает   за   последствия   управления  своим  имуществом  и  ее руководство отвечает.  Но назовите мне хоть один пример,  когда  у нас  министр,  бездарно  управлявший  вверенным ему госимуществом, ответил бы  по-настоящему  за  свои  действия.  Его  освободят  от занимаемой должности. Других примеров никогда не было.

 

     ГОЛОВА. Геннадію Юрійовичу, я прошу...

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Я заканчиваю, Александр Александрович... Поэтому я выступаю против этой формулировки.  Нам  надо  сейчас  принимать закон  в  целом.  Процедура  управления  выписана в нем достаточно четко,  а детализирована в Государственной программе приватизации, которую мы приняли вчера.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Бондаренко  згоден  із  цим,  так?  Але  він піднімав руку... Оскільки депутат Бондаренко за три роки присутній на засіданні, по-моєму, утретє, надамо йому слово. Будь ласка.

 

     БОНДАРЕНКО В.С.,   заступник   голови   Луганської   обласної державної адміністрації (Антрацитівський сільський виборчий округ, Луганська область).  Я целиком и полностью согласен с докладчиком. На сегодняшний день министерству такие  функции  доверять  нельзя. Когда  в  Украине  было  только государственное управление,  тогда можно было доверить управлять и министерству.  Сейчас у  нас  есть акционерные  общества,  государственные предприятия,  поэтому Фонд госимущества должен назначать управляющего своим документом.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Спасибо  за  поддержку.   Я   считаю,   что   вы высказались абсолютно правильно.

 

     ГОЛОВА. Голосується пропозиція депутата Ямкового. Прошу.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Комиссия не поддерживает ее.

 

     ГОЛОВА.

 

     "За" - 141.

 

     Голосується закон у цілому. Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Уважаемые  коллеги,  просьба  поддержать закон в целом. Просьба поддержать...

 

     ГОЛОВА. Голосується закон в цілому.

 

     "За" - 237. Прийнято. Спасибі.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Спасибо, уважаемые коллеги.

 

     ГОЛОВА. Спасибі,  Геннадію Юрійовичу  за  підготовку  закону. Сідайте, будь ласка.

 

     _________________________

 

     Шановні депутати!  Як я вже говорив,  зараз ми маємо прийняти одне коротеньке рішення (Шум у залi).

 

     Одну хвилиночку!..  Одну  хвилиночку.  Прошу  уваги!  (Шум  у залi).

 

     Ви пам'ятаєте,  що  на вівторок у нас заплановано День уряду. Кабінет Міністрів в особі Прем'єр-міністра  звернувся  до  нас  із такою  пропозицією.  Враховуючи  специфіку того питання,  яке буде розглядатися,  наше засідання всупереч положенню  про  День  уряду треба  провести в закритому режимі.  Я просив би вас підтримати цю пропозицію.  Обговорюватимемо  питання  обороноздатності  держави, заслухаємо  виступ міністра оборони і деяку іншу інформацію.  Тому голова Комітету з питань оборони  і  державної  безпеки  Володимир Васильович  Мухін  вносить  пропозицію шляхом голосування прийняти рішення про проведення закритого  засідання  з  цього  приводу.  Я просив би підтримати цю пропозицію. Ставлю її на голосування. Будь ласка... Я зараз поясню вам...

 

     "За" - 191.

 

     Тоді пояснюю.  Перша  частина  -  інформація  про   виконання бюджету в минулого році. Ця інформацію буде вам надана в письмовій формі.  Обговорення,  виступів з цього приводу  не  буде,  ми  так домовлялися  на  нараді  комітетів.  Бо  питання  про оборону таке велике за обсягом,  що на виступи в нас просто не залишиться  часу (Шум у залi).

 

     Тому ще  раз  ставлю  на  голосування  і  прошу підтримати цю пропозицію.  Будь ласка,  заспокойтеся,  відбувається  голосування (Шум у залi).

 

     Якщо буде  потреба,  то  ми  взагалі  можемо окремо поставити питання про звіт.

 

     "За" - 207.

 

     Одну хвилиночку!  Тоді я пропоную внести до  порядку  денного Верховної Ради інформацію про виконання бюджету за 1996 рік (перед розглядом  проекту  бюджету),  тобто  розглянути  це   питання   в сесійному   режимі,  а  основне  питання  Дня  уряду  заслухати  в закритому режимі.

 

     Немає заперечень?  Ставлю на голосування цю пропозицію,  будь ласка (Шум у залi).

 

     "За" - 235. Прийнято.

 

     Ще раз  пояснюю.  Iнформація уряду про виконання бюджету 1996 року  (загальна  інформація,   бо   звіт   за   Регламентом   буде розглядатися  в  кінці  вересня)  буде  заслухана  перед розглядом проекту бюджету в сесійному режимі.  Тобто це питання вноситься до порядку  денного  як  інформація,  а  основне  питання  Дня  уряду розглядатиметься в закритому режимі. Це ми проголосували.

 

     До побачення.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку