ЗАСІДАННЯ ДЕВ'ЯНОСТО ПЕРШЕ

 

С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

 

У к р а ї н и . З  ч е р в н я  1997 р о к у .

 

16 г о д и н а .

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Я прошу депутатів підготуватися до реєстрації.

 

     Проводиться поіменна реєстрація.

 

     Зареєструвалися З5О депутатів.

 

     Я так  розумію,  що  члени  Кабінету  Міністрів  -   депутати стурбовані  дохідною частиною бюджету і тому прийшли на засідання. У зв'язку з цим я повертаюся  до  питання,  розгляд  якого  ми  не завершили, оскільки там було ще два проекти.

 

     Є кілька  пропозицій.  Одну  з них внесено Комітетом з питань бюджету...  Прошу уваги!  Михайле Дмитровичу,  Омеляне Никоновичу, сідайте, будь ласка.

 

     Комітет пропонує записати так:

 

     "Закон про внесення змін до Закону про систему оподаткування.

 

     Податки і  збори  (обов'язкові  платежі),  справляння яких не передбачено цим законом,  сплаті не  підлягають,  крім  зборів  та інших  платежів  і  неподаткових доходів,  які встановлено Законом України про Державний бюджет України на поточний рік".

 

     Такий ось паліатив.  З точки зору банківського комітету він є дискусійним.

 

     У зв'язку  з  цим  пропоную  діяти так.  Через кілька днів ми почнемо  розглядати  проект  бюджету  і  зіткнемося  з   проблемою наповнення бюджету, або покриття видатків бюджету, і будемо шукати саме цей  закон,  бо  нізвідки  буде,  так  би  мовити,  вичленити потрібні  кошти.  І  тому  було  б  правильно той проект,  який ми розглядали сьогодні,  просто прийняти в першому читанні. Цим самим ми  дали  б  можливість продовжити роботу над ним.  А потім і один комітет, і другий внесуть свої пропозиції, і ми приймемо остаточне рішення.  Я  думаю,  що  це  була  б  та  пауза,  яка дала б змогу підтягнути цю роботу.

 

     І є третій варіант,  який пропонує Віктор Іванович Суслов,  - віднести  розгляд  цього питання на завтра на ранок.  Вони до того часу ще порадяться,  обміркують як і що зробити,  взявши за основу те,  що ми розглядали до перерви. Тобто є три варіанти. Зрозуміло, так?

 

     Тоді з вашої згоди я ставлю на голосування проект,  який вніс Комітет з питань бюджету:  "Податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено цим законом,  сплаті не підлягають, крім   зборів  та  інших  платежів  і  неподаткових  доходів,  які встановлено  Законом  України  про  Державний  бюджет  України  на поточний рік".  Мається на увазі,  що ми все одно за межі закону і Конституції не вийдемо,  бо ми  ж  і  будемо  приймати  відповідні рішення.

 

     Я ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     "За" - 185.

 

     Голосів не вистачило. Тепер пропозиція, яку я вносив: проект, який ми розглядали до перерви,  прийняти в першому читанні і  дати змогу   доопрацьовувати  його  з  урахуванням  підготовки  проекту бюджету і всіх інших позицій (Шум у залі).  Я  розумію.  Ну,  будь ласка,  давайте  проголосуємо  всі  варіанти,  а  потім вже будемо визначатися.

 

     Слово надається   депутату   Азарову.   Потім   виступатимуть депутати Масол і Суслов.

 

     АЗАРОВ М.Я.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (Петровський виборчий округ,  Донецька область). Уважаемые народные депутаты!  В чем смысл вот этого компромиссного варианта, который  вносит  бюджетный  комитет?  Речь  идет   о   неналоговых платежах, которые предусмотрены Законом о госбюджете.

 

     Мы все заботимся о предприятиях,  о наших промышленниках, все мы совершенно справедливо  говорим,  что  надо  снизить  налоговый пресс  на предприятия.  Но какое отношение к ним имеет,  например, разница в ценах на природный газ, отчисления от платы за транзит и так  далее?  Есть  и такие налоговые сборы,  как отчисления в фонд охраны труда или в фонд занятости и так далее.

 

     Предложение нашего    комитета     является     действительно компромиссным,  его,  то есть наш проект,  можно было бы принять в первом чтении.  Смысл  в  чем?  Сохраняется  требование  Закона  о системе  налогообложения  - устанавливается окончательный перечень налоговых платежей.  Но помимо  налоговых  платежей  есть  платежи неналоговые.  И вот они-то и определяются ежегодно при утверждении Государственного бюджета. Вот в чем смысл.

 

     И последнее.  Александр  Александрович,  я   хотел   бы   вам возразить.  От  принятия  закона до вступления его в силу проходит месяц.  Весь этот месяц фонды,  о  которых  мы  говорим,  -  и  по безработице,  и по соцстраху и так далее,  будут лишены источников финансирования.  Поэтому можно было бы в принципе и  подождать  до принятия  Закона о Государственном бюджете,  но месяц-полтора мы с вами потеряем.  И я глубоко убежден,  что когда  будем  голосовать проект  Закона  о Государственном бюджете,  то обязательно к этому вопросу вернемся,  независимо от результатов того  голосования.  И обязательно    будем    вынуждены    подтвердить    законность   и обязательность тех или иных платежей.  Так лучше  же  это  сделать сейчас, в такой вот компромиссной форме!

 

     Поэтому если  мы примем в первом чтении этот проект,  у нас с вами,  в том числе  и  у  финансовой  комиссии,  будет  достаточно времени для того, чтобы подработать текст окончательно.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла  аргументація.  Я  повернуся  ще  до  цього питання.

 

     Вікторе Івановичу, вам слово.

 

     СУСЛОВ В.І.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів  і  банківської  діяльності (Люботинський виборчий округ, Харківська  область).  Уважаемые  коллеги!   Уважаемый   Александр Александрович!  Давайте работать по Регламенту. Это очень тонкие и важные   законопроекты,   понимаете?   Если    есть    возможность поработать...  Я  понимаю,  чего  хочет Николай Янович.  Он хочет, чтобы было зафиксировано,  что в бюджет,  кроме  налоговых,  могут поступать  и  неналоговые платежи,  скажем,  плата за услуги и так далее.  Но это нужно выписать совершенно иначе.  А то,  как  здесь выписано, позволяет законом о бюджете снова вводить любые платежи.

 

     Я веду к тому,  что не надо спешить, не надо ничего принимать с  голоса.  Тот  проект,  который  Алесандр  Александрович  сейчас предлагает  принять  в  первом чтении,  прямо противоречит,  между прочим,  Конституции,  которая не позволяет вводить новые  налоги, сборы,  менять  ставки  кроме как законами о налогообложении.  Так ведь?  Зачем же  мы  будем  принимать  в  первом  чтении  то,  что доработать  нельзя?  Проект  изначально  противоречит Конституции. Зачем мы будем принимать в первом чтении  проект  закона,  который (обратите  на  это  внимание)  ликвидирует отчисления в пенсионный фонд?  Этого нельзя делать!  Поэтому...  Да,  я  понимаю,  Николай Янович  говорит  о  проекте,  которого  нет  у депутатов.  Поэтому давайте перенесем вопрос на завтра и там,  где можно  найти  общие позиции, проголосуем и примем.

 

     ГОЛОВА. Масол Віталій Андрійович. Будь ласка.

 

     МАСОЛ В.А.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань Чорнобильської    катастрофи    (Козелецький    виборчий    округ, Чернігівська область). Шановні народні депутати! Я хочу подивитися на декілька питань з точки зору формування Державного бюджету.  Ми сьогодні, і зокрема Віктор Іванович, дуже сперечаємося. Я розумію, що  він  хоче  зробити,  але  давайте  трошки  подискутуємо.  Якщо подивитися  з точки зору формування бюджету,  то що тут,  у другій частині цього законопроекту,  записано?  Що коли формується бюджет на  наступний  рік,  то Кабінету Міністрів і Міністерству фінансів дозволяється вносити зміни до податків.

 

     Чому це треба передбачити?  Я хочу сказати,  що ми зараз дуже багато втрачаємо.  Не може держава,  вся її економіка працювати на одному податку. Повинна надаватися перевага тій чи іншій галузі.

 

     Ну, наприклад,  сьогодні в нас ПДВ для всіх -  2О  відсотків. Але  нам  треба  в  цьому  році  надати перевагу розвиткові легкої промисловості,  тому що ми завозимо нині панчохи з  усього  світу, тоді  як раніше виробляли дев'ять пар панчіх на одну людину (тепер

- менше однієї пари). Чому ж не дозволити урядові зменшити податок при формуванні бюджету на 1998 рік і, таким чином, дати можливість легкій промисловості замість однієї пари панчіх  виробляти  п'ять? Але встановити податок не 8О копійок,  як ми це тепер маємо,  а ЗО копійок, і таким чином збільшити дохідну частину бюджету.

 

     Я хотів би,  щоб ми зрозуміли одну таку  суттєву  річ.  Закон повинен діяти десятки років,  а бюджет ми формуємо на один рік, і, отже,  повинні мати змогу оперативно змінювати податки. Чому? Коли формується  бюджет?  У  квітні.  Коли  ми  повинні внести зміни до закону?  У квітні. А податки ми можемо змінювати, коли розглядаємо проект бюджету.

 

     Ми на  сьогодні  не  внесли  ніяких  змін до наших податкових законів,  і бюджет буде формуватися на старій податковій  базі.  У результаті уряд втрачає оперативність.

 

     Цей законопроект   передбачає  можливість  змінювати  податки тільки на один рік, коли формується бюджет.

 

     Хто затверджує бюджет?  Верховна  Рада.  Але  я  як  керівник підприємства знаю,  що цей закон діє один рік, хоча потім він буде ще багато років діяти.  Але ж ми не повинні кожного року змінювати закон.

 

     Тому я  пропоную  прийняти  цей  закон  для  того,  щоб  мати можливість формувати бюджет на 1998 рік.  А остаточне рішення  все одно приймає Верховна Рада.  Це те питання, як казав Микола Янович Азаров,  яке стосується бюджету.  За  бюджет  відповідає  Верховна Рада, вона його затверджує.

 

     Ще раз  пропоную проголосувати за цей законопроект,  і ніяких перших читань.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку!  Шановні депутати, ще не проголосовано пропозицію   депутата   Суслова:   доручити  депутатам  Буздугану, Азарову,  Суслову  і  Степанову   на   завтра   внести   погоджену пропозицію,  яка може бути проголосована сесійним залом. Ставлю на голосування цю прпозицію. Будь ласка.

 

     "За" - 257. Рішення прийнято.

 

     Я прошу  Петра  Степановича  підключитися  до  цієї   роботи. Окремим  законом нічого не вийде,  треба в одному документі це все записати.  Я прошу вас,  не переконуйте, ми вже прийняли рішення з цього питання.

 

     Надається слово депутату Степанову як автору. Будь ласка.

 

     СТЕПАНОВ П.С.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з  питань  соціальної  політики  та  праці  (Ватутінський виборчий    округ,    Луганська   область).   Спасибо,   Александр Александрович.  Уважаемые народные депутаты! Законопроект, который я подал,  касается Фонда социальной защиты инвалидов.  Этот фонд и по порядку формирования и по своему действию резко  отличается  от других фондов.

 

     Поэтому необходимо,   чтобы   мы  этот  законопроект  сегодня рассмотрели и приняли по нему решение.

 

     ГОЛОВА. Я звертаюся до Петра Степановича. Оскільки це питання тісно  переплітається  з  питаннями  формування  бюджету і системи оподаткування,   разом   з   Буздуганом,   якого   це   стосується безпосередньо,  а  також  Азаровим і Сусловим підготуйте на завтра один документ, який ми обов'язково приймемо. Спасибі.

 

     _____________________

 

     Про проект Закону про Державну програму  приватизації  (друге читання).   Доповідає   Угаров   Геннадій  Юрійович.  Колізія  вам зрозуміла.  Я думаю,  що він скаже  про  це  у  своїй  інформації. Геннадію Юрійовичу, так? Якщо це можна назвати колізією.

 

     Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю.,   голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  економічної  політики  та  управління  народним господарством (Мелітопольський міський виборчий округ,  Запорізька область).  Уважаемый президиум,  уважаемые коллеги,  приглашенные, представители средств массовой информации!  Если это можно назвать коллизией...  Это,  на  мой  взгляд,   просто   реализация   права законодательной   инициативы,   предусмотренного   Конституцией  и законами. Но тем не менее есть вопросы.

 

     Вы знаете,  что  после  принятия  Верховным  Советом  проекта Государственной   программы   приватизации  в  первом  чтении  был подписан указ Президента с внесением  в  Верховный  Совет  проекта программы  приватизации  уже  от  имени Президента.  Когда я тогда выступал,  то подчеркивал,  что это новая  для  Верховного  Совета практика.  Если мне не изменяет память,  такого еще не было, чтобы после первого чтения приходил новый законопроект.  Мы  вдумчиво  и плодотворно  поработали  над  ним.  Даже  научно-экспертный  отдел написал:  "Вважаємо,  що положення проекту,  внесеного Президентом України,  можуть  бути  враховані при доопрацюванні проекту Закону про Державну програму приватизації". Мы доработали и действительно учли многие положения проекта Президента.

 

     Сразу скажу,  что мы не учли те положения, которые изначально не были приняты  Верховным  Советом.  Это  прежде  всего  касается вопросов  приватизации  земли,  которые  Верховный  Совет тогда не рассматривал,  так как есть Закон об особенностях  приватизации  в АПК.  Вот  этого мы не приняли из президентского проекта.  А также ряд других положений,  которые были учтены или  редакционно,  или, так сказать, по смыслу и так далее.

 

     У вас на руках имеется сравнительная таблица к проекту Закона Украины  о  Государственной   программе   приватизации.   Есть   и дополнительная  таблица,  которая  была  роздана вам сегодня.  Она содержит ряд позиций, уточненных в процессе рассмотрения замечаний юридического отдела.

 

     Так что  проект программы отработан полностью,  с учетом всех замечаний и предложений.  Я предлагаю  рассмотреть  его  сейчас  и принять в целом,  с тем чтобы направить Президенту на подпись (или для дальнейшего реагирования).

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Отже,  розглядається   в   другому   читанні   проект Державної  програми  приватизації.  Зауважень  і  пропозицій  було багато, їх розглянуто і переважну частину враховано.

 

     Пропозиція 1.  Олександр Михайлович Кожушко не  наполягає  на голосуванні своєї пропозиції? Наполягаєте? Будь ласка.

 

     Олександр Михайлович   пропонує  прийняти  Державну  програму приватизації на 1997 рік як єдиний документ,  як закон,  а  не  як додаток до закону про її затвердження.

 

     Геннадію Юрійовичу, як ви вважаєте?

 

     УГАРОВ Г.Ю.   Есть   такая  юридическая  тонкость:  закон  не утверждается,   а   принимается   Верховной   Радой,   тогда   как Государственная  программа  приватизации утверждается.  Поэтому мы предлагаем  принять  закон,  которым   утвердить   Государственную программу приватизации.  Я думаю, в этом нет никаких противоречий, это сделано в соответствии с законом о большой приватизации.

 

     ГОЛОВА. А може,  запишемо так:  "Закон про Державну  програму приватизації на 1997 рік"?  І все. Тим самим... А далі за текстом. Буде зрозуміло, що на цей рік закон.

 

     Геннадію Юрійовичу, як ви ставитеся до цього?

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Александр Александрович, я еще раз говорю, что в Законе  "про  приватизацію  майна державних підприємств" записано, что Верховная Рада ежегодно утверждает  государственную  программу приватизации.  А закон мы принимаем.  Понимаете?  Это нисколько не противоречит законодательству, все равно идет единый текст закона. Просто программу мы утверждаем законом, который принимаем...

 

     ГОЛОВА. Олександре Михайловичу, давайте, може, погодимося, що без державної програми закон нічого не вартий?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Абсолютно верно.

 

     ГОЛОВА. У ньому говориться про те, що затверджується програма приватизації.  Якщо вона при цьому не додається,  а змін до неї не можна внести,  бо вона приймається тільки Верховною Радою, то тоді закон не діє. Ось у чому справа. Давайте погодимося з цим.

 

     Олександр Михайлович погоджується.

 

     Назва, пункти  1  і 2 цього закону ставляться на голосування. Будь ласка, голосуйте.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Комитет просит поддержать.

 

     "За" - 157.

 

     Не голосует 151 человек...

 

     ГОЛОВА. Шановні  депутати!  Уже   16   година   2З   хвилини! Розглядається документ, з яким ви ознайомилися.

 

     Назва, пункти  1  і 2 закону ставляться на голосування.  Будь ласка, підтримайте.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Уважаемые коллеги, просьба поддержать.

 

     "За" - 18О.

 

     ГОЛОВА. Я ще раз звертаюся до вас,  шановні депутати. Тепер в Україні  приватизація  здійснюється  на  підставі  не законодавчих актів,  а постанов Кабінету Міністрів, указів Президента. Згідно з ними   вводяться   стратегічні   інвестори,  під  їх  зобов'язання проводиться приватизація.

 

     Ось сьогодні у мене був директор алюмінієвого заводу, єдиного в Україні,  зв'язаного з глиноземним комбінатом у Миколаєві,  який за  указом  уже  приватизується.  Програмою  це  не   передбачено, підприємство внесено до переліку тих, які не можна приватизувати.

 

     Чому ж   частина   депутатів   не   хоче  голосувати  за  цей законопроект,  а хоче,  щоб так і далі воно йшло?  Тепер хто хоче, той і розбирає, поки ярмарок, а там буде видно: зміниться Верховна Рада, але той, хто має власність, той і матиме.

 

     Тому я ще раз прошу, наполягаю: голосуйте за державну програму у вигляді закону.  Ще раз ставлю на голосування проект Закону про Державну програму  приватизації.  Це пункти 1 і 2. Будь ласка.

 

     "За" - 219.

 

     Я ще раз ставлю на голосування.

 

     "За" - 229. Прийнято.

 

     До преамбули Державної програми приватизації на 1997 рік було одне зауваження, яке враховано. "Державна програма приватизації... визначає основні цілі, способи та порядок приватизації..."

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Здесь  приведены  слова из Конституции,  так как было такое пожелание...

 

     ГОЛОВА. Заперечень  немає.   Назва   програми   і   преамбула ставляться на голосування.

 

     "За" - 2З1. Прийнято.

 

     Наступна пропозиція - депутата Шарова: "У підпункті  "в"...  замість   слова   "привабливості"   записати "зацікавленості" і далі за текстом".  Пропозицію відхилено.  Шаров не наполягає на голосуванні. Решту пропозицій враховано.

 

     Пункт 1.1 ставиться на голосування.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Комитет просит поддержать.

 

     "За" - 214.

 

     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування.

 

     "За" - 226. Прийнято.

 

     До пункту 2.1 розділу 2 було два  зауваження,  їх  враховано. Зауважень до пункту 2.2 не було.  Ставлю на голосування пункти 2.1 і 2.2.

 

     "За" - 218.

 

     Ще раз ставлю на голосування.

 

     Валентине Івановичу,  голосуйте,  бо  не  вистачає   голосів. Віддайте свої голоси, будь ласка.

 

     "За" - 229. Прийнято.

 

     Розділ З,   пункт  З.1  "Об'єкти  приватизації..."  Було  три зауваження, їх враховано.

 

     УГАРОВ Г.Ю. К пункту З.2 не было замечаний.

 

     ГОЛОВА. Частина ІІ "Способи та  порядок  приватизації  різних груп об'єктів". Розділ 1 "Порядок приватизації об'єктів групи А".

 

     Пропозиція депутата   Кожушка,   яку   відхилено.  Ви  будете наполягати?

 

     Я ставлю  поки  що   на   голосування   розділ   З   "Об'єкти приватизації". Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 2З4. Прийнято.

 

     Кожушко Олександр Михайлович. Будь ласка.

 

     КОЖУШКО О.М., голова Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного    комплексу,    транспорту     і     зв'язку (Ясинуватський  виборчий  округ,  Донецька  область).  Суть  моего предложения заключается в следующем. Опыт работы показал, что Фонд государственного имущества не может управлять имуществом.  Поэтому мы предлагаем здесь записать: орган, который уполномочен управлять госимуществом.

 

     Кроме того,  здесь записано об аренде сроком не менее 1О лет. Мы предлагаем: не менее одного года.

 

     ГОЛОВА. Геннадію Юрійовичу, будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Уважаемые коллеги! Я обращаю ваше внимание на то, что   все   выводы   комитета   по   замечаниям   носят  абсолютно мотивированный и  взвешенный  характер.  Мы  ничего  не  отклоняли исходя  из  личного  отношения  и тому подобное.  Если мы написали "відхлено", то это результат вдумчивого анализа.

 

     Кстати, пункт 1.2 раздела 1 предлагается принять в  редакции, которая приведена в дополнительной таблице.

 

     Что касается   предложения  Александра  Михайловича  о  сроке аренды, то срок - "не менее 1О лет" установлен Законом об аренде.

 

     Что касается предложения записать: "уповноважений управляти загальнодержавним майном", то эти функции у нас осуществляет именно Фонд госимущества.

 

     Поэтому просьба поддержать пункт в редакции комитета.

 

     ГОЛОВА. Пропозиція депутата Кожушка ставиться на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 15З.

 

     Пункти 1.1   і  1.2  в  редакції,  запропонованій  комітетом, ставляться на голосування.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Комитет просит поддержать.

 

     "За" - 186.

 

     ГОЛОВА. Теж не вистачає голосів.  Я звертаюся до тих,  хто не голосує.  Я  поставлю  і  перший,  і  другий  варіанти  ще  раз на голосування.  І нагадую,  що ви зобов'язані голосувати. Голосуйте, як хочете, але голосувати мусите. Це вимога Регламенту.

 

     Ще раз  ставлю на голосування варіант депутата Кожушка.  Будь ласка.

 

     "За" - 211.

 

     Ставлю ще раз на голосування варіант комітету. Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 218.

 

     Результати однакові. Є пропозиція віднести цей пункт на третє читання,  яке  провести  одразу  після  цього.  А  що  інше  можна пропонувати, якщо ви не голосуєте? 8О чоловік не голосують!

 

     Ще раз надається слово депутату Кожушку.

 

     КОЖУШКО О.М.  Уважаемые коллеги!  Речь идет о том,  что мы за три  года  "благодаря"  Фонду  госимущества,  который в силу своей структуры не может управлять государственным имуществом, развалили экономику,  и  особенно  ту ее сферу,  где есть определенная часть государственного имущества.  Поэтому я считаю,  что только  орган, который уполномочен управлять этим имуществом,  сможет поднять эту сферу  экономики.  И  примеры  тому   есть.   На   государственных предприятиях     все-таки     себестоимость     ниже,    чем    на приватизированных.

 

     Поэтому я просил бы...  Фонд госимущества не может...  Как вы там  не  доказывайте,  как  вы  не  записывайте,  но  он  не может управлять имуществом эффективно.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Уважаемые коллеги! Я обращаю ваше внимание на то, что,   вопервых,   в   разделе  1  речь  идет  об  обкектах  малой приватизации.  Кабинет  Министров  ими  не  занимается,  это  дело местных органов.

 

     Второй нюанс, в котором, к сожалению, не разобрался Александр Михайлович,  состоит в том, что приватизация уже идет. А в законах о  приватизации  имущества  госпредприятий  и о малой приватизации сказано,  что  с  момента  принятия  решения  о  приватизации  все полномочия  передаются Фонду госимущества.  То есть это норма двух действующих законов.  И если в процессе  приватизации  (как  здесь сказано...  сейчас  я  найду)  возникает вопрос об аренде,  то все арендные отношения следует регулировать на основании  действующего законодательства.     Так     вот,    согласно    законодательству "уповноважений управляти  загальнодержавним  майном"  именно  Фонд государственного имущества.

 

     ГОЛОВА. Просить   слова   депутат  Рябченко  від  Контрольної комісії з питань приватизації. Будь ласка.

 

     РЯБЧЕНКО О.В.,  голова  Контрольної  комісії  Верховної  Ради України   з   питань   приватизації  (Вузівський  виборчий  округ, Дніпропетровська область). Уважаемые коллеги! Александр Михайлович полностью прав:  управляет, конечно, Кабинет Министров. А Геннадий Юрьевич  правильно  сказал,  что   Кабинет   Министров   управляет предприятием до той поры,  пока не принято решение о приватизации. Как   только   принято   решение   о   приватизации,    управление осуществляется  с  целью создания плана приватизации,  утверждения комиссии,  а  это  уже  полномочия  Фонда  госимущества,   Кабинет Министров  не  может этого делать.  Поэтому имущество передается в управление  фонду.  Если  же  принимается   решение,   что   часть государственного     имущества    остается    в    государственной собственности,  то  это  другой   вопрос.   Такое   имущество   не приватизируется,  но сам обкект, конечно, переходит под управление фонда,  потому что иначе нельзя вывести его на приватизацию. Здесь правильно записано.

 

     ГОЛОВА. Де записано - у правій колонці чи в середній?

 

     УГАРОВ Г.Ю. В правой.

 

     ГОЛОВА. У правій колонці (Шум у залі).  Хвилинку! Я просив би всіх  депутатів  читати  те,  що  голосується.  Зараз  надзвичайно важливе   питання   розглядається.  Здійснюється  приватизація,  а людина,  суб'єкт,  який   набуває   право   власності,   не   може скористатися цим правом.  Як бути з цим об'єктом?  Чи пускати його знову,  так би мовити,  з молотка,  чи дати можливість цій  людині орендувати це приміщення, бо, як правило, він там і працював? (Шум у залі).

 

     Депутат Єльяшкевич. Будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  фінансів  і  банківської діяльності (Дніпровський виборчий округ,  Херсонська   область).   Депутатская   группа   "Реформы", депутатское  обкединение  "Вперед,  Украина!".  Уважаемые коллеги, весь спор идет из-за того, что не совсем корректно составлен пункт 1.2.  Там  записано  так:"...якщо  на  це  немає  прямої  заборони відповідно  Фонду  державного  майна   України,   Верховної   Ради Автономної  Республіки  Крим"  (на  приватизацію цієї будівлі).  А треба записати:"...якщо немає  прямої  заборони  згідно  з  чинним законодавством   України   Фонду   державного  майна  України  або Верховної Ради Автономної Республіки Крим". Тогда будет все ясно.

 

     Если оставить редакцию комитета,  то  получится,  что  только когда запрещает Фонд госимущества, этого делать нельзя. А если это запрещено законом?  Я прекрасно понимаю,  о чем говорит  Александр Михайлович.  Если  изложить  в редакции,  которую я предложил,  то вопросов просто не возникало бы.

 

     ГОЛОВА. Так.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Можно учесть это дополнение.

 

     ГОЛОВА. Те, що у додатковій таблиці?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Да.

 

     ГОЛОВА. Ви,  Геннадію Юрійовичу,  коли аргументуєте, зважайте на  те,  що  у  депутатів є додаткова таблиця.  Якщо це підходить, давайте проголосуємо цю  норму.  Розділ  1  "Порядок  приватизації об'єктів  групи  А",  пункт  1.2.  Там є аргумент,  який тільки що виклав депутат Єльяшкевич. Можна в такій редакції голосувати?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Да.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло всім?  У вас є додаткова таблиця,  а в  ній перший пункт,  який стосується цієї норми.  Ставлю на голосування, будь ласка. З поправкою депутата Єльяшкевича.

 

     "За" - 217.

 

     Надається слово представникові  Фонду  держмайна.  Олександре Миколайовичу, прошу.

 

     БОНДАР О.М., заступник голови Фонду державного майна України. Шановні  депутати,  щоб  ви  даремно  не  витрачали  час,  я   дам пояснення. Цю норму переписано без будь-яких змін, один до одного, із Закону про малу приватизацію.  Звичайно,  її можна  вилучити  з програми,  але  це нічого не змінить...  Так,  так,  це стосується малих об'єктів.  Ще раз кажу, що це норма, яка є в чинному законі. Ми її дублюємо в програмі, більше нічого.

 

     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування.

 

     "За" - 252. Прийнято.

 

     До пункту 1.З зауважень не було.

 

     Розділ 2  "Порядок  приватизації..." Тут не було зауважень аж до пункту 2.4, який на пропозицію депутата Угарова тепер викладено в такій редакції:  "продажу через систему біржової торгівлі згідно з  правилами  проведення   біржових   операцій   в   порядку,   що встановлюється  Фондом  державного майна України,  Антимонопольним комітетом України  та  Державною  комісією  з  цінних  паперів  та фондового  ринку,  і  через  позабіржову  торгівлю  в порядку,  що встановлюється Фондом державного  майна  України".  Тут  викладено позиції, які вже є в чинному законодавстві, в тому числі в законах про Державну комісію з цінних паперів, про Антимонопольний комітет і про Фонд державного майна.

 

     Є пропозиція пункт 1.3 розділу 1 і пункти 2.1-2.4 розділу 2 проголосувати. Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Комитет просит поддержать.

 

     "За"-215.

 

     ГОЛОВА. То  що,  знімати  з  розгляду  проект  закону  чи  не знімати?  Нехай приватизація здійснюється за указом Президента? Чи як ви хочете?

 

     Я ще раз звертаюся до вас із пропозицією:  або голосуйте, або знімаємо питання з розгляду. Ну навіщо ми один одного дуримо?

 

     Володимире Тимофійовичу Лановий, будь ласка.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т.,  виконуючий  обов'язки  голови Фонду державного майна України (Русанівський виборчий округ,  м.  Київ). Олександре Олександровичу,  я  думаю,  не  треба  збуджувати  людей,  давайте працювати спокійно, йти по нормах, вчитуватися в них і так далі. Я чому  взяв  слово?  Тому,  що є додаткова таблиця (її сьогодні вам роздано),  в   якій   містяться   пропозиції   щодо   врегулювання відповідних норм.

 

     Що стосується    першого    розділу,   то   вже,   Олександре Олександровичу, пропустили всі зауваження, що були внесені.

 

     Тепер щодо другого розділу. Я прошу вас звернути увагу на...

 

     ГОЛОВА. Ви зверніть увагу,  що в  додатковій  таблиці  нічого немає стосовно розділу 2. Нічого немає.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т.  Розділ 2 "Порядок приватизації об'єктів груп Б, В і Г".

 

     ГОЛОВА. Це проголосовано.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т. Не проголосовано.

 

     ГОЛОВА. Так то ж розділ 4 "Приватизація об'єктів групи Е". Ми до  цього  ще не дійшли.  Зараз розглядається розділ 2 "Способи та порядок приватизації різних груп  об'єктів"...  Вибачте,  "Порядок приватизації об'єктів груп Б,  В і Г". Ну добре, давайте не будемо займатися непотрібними дискусіями.

 

     Ще раз ставлю на голосування пропозицію,  яку  ми  голосували перед цим... (Шум у залі). Не було ваших зауважень. Погоджено? Ось воно,  ось,  бачите? Та, вибачте мені, додаткова таблиця подається комітетом, а не Фондом держмайна.

 

     Я прошу вас...

 

     ЛАНОВИЙ В.Т. Та це роздано всім депутатам.

 

     ГОЛОВА. Порівняльна таблиця... Я прошу, сідайте, будь ласка.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т.  Олександре Олександровичу, ви подивіться, у цій таблиці Угарова, Ланового...

 

     ГОЛОВА. Ще раз прошу, сідайте на місце. На трибуні доповідач, який і говорить про те, що розглядається.

 

     Якщо сьогодні роздали,  то не може сьогодні ж і розглядатися. Це ж друге читання. У такому разі розглядається через два тижні...

 

     Депутат Єльяшкевич. Будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемые коллеги, я по поводу тех поправок, которые  внесены,  в  частности,  депутатом Угаровым.  Мы же их не голосовали в первом чтении!  И вот здесь на странице 7... "Продажу через   систему  біржової  торгівлі"-это  понятно.  Но  совершенно непонятно...  Как это "через позабіржову торгівлю  в  порядку,  що встановлюється  Фондом  державного  майна  України"?  Что  это  за внебиржевая  торговля?  Это  в  принципе  возможность  для   Фонда госимущества  реализовывать  акции  так,  как  он хочет,  ведь нет четкого описания системы внебиржевой торговли.

 

     Вот эту последнюю фразу "та через позабіржову торгівлю..."  и дальше по тексту надо просто исключить, тогда не будет вопросов.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Нет.  "Надо просто исключить",  "надо выкинуть", "надо не рассматривать"-это все уже знакомые лозунги.  В  комитете внимательно  подошли к этому вопросу.  У нас есть система биржевой торговли,  есть система внебиржевой торговли.  И  вот  так,  одним росчерком   пера,   исключить   внебиржевую  торговлю  из  системы экономических отношений в государстве нельзя. Это первое.

 

     Второе. Что  касается  нормативноправовых  актов   для   этой системы,  то мы не зря записали,  что законодательство по вопросам приватизации состоит  из  законов  о  приватизации,  и  только  из законов.  И  в  конце  вы  увидите,  что Фонду госимущества дается поручение на разработку проектов законодательных актов.

 

     ГОЛОВА. Я прошу  ще  раз!  Будь  ласка,  не  заважайте  вести засідання.  А ви,  Геннадію Юрійовичу,  не вступайте в дискусію, а поясніть, чому саме так треба записати.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Я говорю, что есть система внебиржевой торговли. Она  должна  работать.  Нормативно-правовые  акты,  которые должны регулировать эту систему,  в том числе и законы,  выписаны в конце таблицы.   Почему   они  названы  в  законе?  Потому,  что  только появившись в законе, они получают право на жизнь, на разработку.

 

     ГОЛОВА. Наведіть приклад.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Ну вот в конце на странице З4...

 

     ГОЛОВА. Приклад   по   об'єкту   -   як   проводиться    його приватизація. І тоді всім це стане зрозумілим.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Даже  так.  Поэтому  просьба поддержать редакцию комитета (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Слово надається Олександру Миколайовичу Бондарю. Будь ласка, на прикладі поясніть, як це робиться.

 

     БОНДАР О.М.  Шановні  депутати!  Тут  треба  внести невеличку поправку,  написати:  "позабіржова торгова система".  Усі  торгові системи   ліцензуються   Комісією  з  цінних  паперів  і  офіційно зареєстровані в Україні. Мається на увазі, що на сьогоднішній день є позабіржова фондова торгова система,  яка має ліцензію Комісії з цінних паперів. От про ці торгові системи тут і йде мова.

 

     ГОЛОВА. Я прошу уваги!  Ви мене просто дивуєте,  чесне слово. Проект  програми вже рік розглядається в комітеті,  рік зволікання йде, навмисне зволікання. Насилу упхнули його в порядок денний, бо все відбивалися руками:  не треба, ну нехай воно якось так буде. А тепер,  як бачимо, кожного разу нове слово з'являється: отак краще або отак. А що ви півроку до цього робили?

 

     Ця норма  буде голосуватися в такій редакції:  "продажу через систему біржової торгівлі згідно з правилами  проведення  біржових операцій  в  порядку,  що  встановлюється  Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних  паперів  та фондового ринку,  та через позабіржову торгову систему..."

 

     УГАРОВ Г.Ю. "У порядку, що..." Да, да.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     "За"-216.

 

     Ще раз ставлю на голосування. Голосуйте, будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     "За"-241.

 

     ГОЛОВА. Пункт 2.5.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Не было замечаний.

 

     ГОЛОВА. Зауважень не було.

 

     До пункту 2.6 враховано зауваження. І до пункту 2.7 теж.

 

     Пункти 2.5-2.7 включно ставляться на голосування.  До них  не було зауважень.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     "За"-239. Прийнято.

 

     ГОЛОВА. Пункт  2.8.  У  депутата  Кожушка  є  зауваження.  Ви наполягаєте на голосуванні?  Ні. До пункту 2.9 у вас є зауваження. Будете наполягати?

 

     Пункт 2.8  голосується в редакції,  запропонованій комітетом. Будь ласка.

 

     "За"-2З6. Прийнято.

 

     Поправка 19 депутата Кожушка. Будь ласка.

 

     КОЖУШКО О.М.  Суть вопроса заключается в следующем.  В первом чтении  мы  приняли  редакцию:  "Акції  підприємств,  які  не були продані будь-яким з передбачених законами  способів,  можуть  бути приєднані до пакета акцій,  що закріплений за державою". Мы вместо слова "можуть" предлагаем написать "приєднуються до пакета  акцій, що закріплений за державою".

 

     УГАРОВ Г.Ю.Почему   мы   отклонили  эту  поправку,  уважаемые коллеги?  Потому, что речь идет о приватизации, а не о закреплении в собственности государства какого-то большого пакета акций. Здесь нет запрета в части присоединения к государственному пакету акций, то  есть  возможность такая не исключается.  Но записывать жесткую норму,  что  если   акции   не   проданы,   то   они   обязательно присоединяются     к     госпакету    акций,    комитет    считает нецелесообразным.  Почему?  Потому,  что тогда возникнет вопрос  о возможной передаче в управление этого пакета акций,  о выставлении на повторные торги спустя какое-то время.  Этот пакет будет уже  в плане  приватизации.  Процедура  его  извлечения сопряжена с очень большими затратами.  Это пересмотр всего плана  приватизации,  это еще одна комиссия,оценка и так далее.

 

     А против того,  что акции могут быть присоединены к госпакету акций,  никто не возражает.  Мы  возражаем  лишь  против  жесткого закрепления этой возможности.

 

     ГОЛОВА. Ви   наполягаєте   на  голосуванні  цієї  пропозиції? Пропозиція 19 депутата Кожушка ставиться на голосування.

 

     "За"-213.

 

     Тепер пункт 2.9 у редакції комітету ставиться на голосування.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Уважаемые коллеги, просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За"-215.

 

     Анатолію Степановичу,  сядьте на місце.  Голосуйте,  я  прошу всіх.  Час  іде,  і  ви  ж  будете  через годину говорити,  що час закінчився.  Оресте Дмитровичу,  сідайте,  будь ласка, на місце. Я прошу всіх сісти на місця і працювати над документом.

 

     УГАРОВ Г.Ю.   Уважаемые  коллеги,  просьба  принять  активное участие в работе.

 

     ГОЛОВА. Ще раз ставиться  поправка  19  депутата  Кожушка  на голосування. Будь ласка.

 

     "За"-2О6.

 

     Варіант комітету голосується.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Уважаемые коллеги, просьба поддержать. Абсолютно приемлемая норма.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За"-2З6. Прийнято.

 

     Я прошу уваги,  шановні депутати!  У мене є пропозиція:  одну редакційну норму провести по всьому закону.  Я прошу уваги! Євгене Вікторовичу, будь ласка...

 

     Наприклад, ми  проголосували   пункт   2.6.   Там   написано: "Власники акцій,  придбаних на пільгових умовах, можуть передавати їх органам приватизації на підставі відповідної угоди  в  порядку, встановленому  Фондом  державного  майна..." Пропонується слова "в порядку, встановленому Фондом державного майна" скрізь замінити... Тобто  в даному разі написати так:  "Власники акцій,  придбаних на пільгових умовах,  можуть  передати  їх  органам  приватизації  на підставі  угоди  відповідно  до  закону  в порядку,  встановленому Фондом державного майна".  Щоб скрізь  фігурувало  "відповідно  до закону, в порядку, встановленому". А закон визначає порядок, як це проводити.  Бо інакше фонд таких порядків наприймає,  що  матимемо багато клопоту.

 

     Цю редакцію потрібно зробити по всьому закону.

 

     Я ставлю цей пункт 2.6...

 

     УГАРОВ Г.Ю. Александр Александрович, позвольте мне сказать.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Абсолютно  не  возражая,  чтобы  все проходило в соответствии с законом,  я обращаю внимание уважаемых депутатов на то,  что для того и создается нормативно-правовая база,  чтобы все делалось на основании закона.

 

     Еще раз напоминаю,  что в конце таблицы приведены все  данные по  тем нормативноправовым документам,  которые должен подготовить Фонд госимущества во исполнение этого закона.

 

     У нас есть Контрольная  комиссия  по  вопросам  приватизации, которая контролирует именно вопросы соблюдения законодательства. Я считаю,  что это  -  дело  Контрольной  комиссии.  Она  достаточно самостоятельна,  вполне  работоспособна,  чтобы контролировать эти процессы.

 

     Но если мы нормативно-правовые документы будем  переводить  в ранг  закона,  то...  Вы  посмотрите,  здесь их достаточно много - десять.  Я думаю,  что процесс приватизации от этого не  выиграет. Тем  более  что  мы  все  эти  нюансы  регулируем нашей программой приватизации.   Поэтому,   всецело   разделяя   мысль   Александра Александровича,  я предлагаю оставить так,  как есть.  Как видите, здесь Фонд госимущества практически везде фигурирует или вместе  с Антимонопольным комитетом, или...

 

     ГОЛОВА. Геннадію Юрійовичу,  коротше, будь ласка. Оскільки це думка не моя,  а Мусіяки Віктора Лаврентійовича, надаю йому слово. Будь ласка.

 

     МУСІЯКА В.Л.,   заступник   Голови   Верховної  Ради  України (Фрунзенський виборчий округ, Харківська область). Шановні колеги! Геннадію  Юрійовичу,  шановний,  коли  ви  говорите про підзаконні нормативні акти, то майте на увазі, що всі вони повинні видаватися відповідно до законів.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Да, конечно.

 

     МУСіЯКА В.Л.  Вони  не  можуть  суперечити  закону.  Тому  ця загальна формула - "на основі закону" або "відповідно до закону, в порядку"   -   означає,   що   вони   встановлюють  порядок,  який відповідатиме закону.  Щоб вони не встановлювали  порядку,  що  не відповідає  закону.  Якщо ми віддали їм це на підзаконні акти,  то вони повинні видати їх  відповідно  до  закону.  А  якщо  не  буде відповідності закону,  то встановлюватиметься такий порядок,  який ми вже бачимо.

 

     ГОЛОВА. Отже,  в пункті 2.6.  і по  всьому  закону  ця  норма голосуватиметься   з   таким  редакційним  уточненням.  Ставлю  на голосування.  Будь   ласка,   підтримайте   пропозицію   депутата, заступника Голови Мусіяки.

 

     "За" - 256. Рішення прийнято.

 

     Я прошу   зробити  маленьку  паузу,  оскільки  надійшла  така інформація. Зараз наші депутати Юрій Оробець, Іван Симоненко, Іван Заєць  перебувають  на  Держтелерадіо,  де  має  йти  запланована, включена до програми передача з їхньою участю.  Але мудрі  люди  з Міністерства  інформації  вважають,  що  цього  не  можна  робити, оскільки їм здається, що це не відповідає інтересам держави. Вони, бачте, державники, а депутати - це нібито з іншої держави.

 

     Тому депутати,  представники  різних  політичних організацій, структур,  наполягають на тому,  що якщо їм не буде  зараз  надано ефір  відповідно  до  програми  передач,  то  вони  оголосять  там голодування (Шум у залі).

 

     Одну хвилиночку!  Комусь це може  здатися  комічним,  але  це цензура,  заборонена  Конституцією.  Оскільки  я  не можу залишити засідання,  я прошу вас,  Вікторе Лаврентійовичу, зараз подзвонити Кулику і пояснити йому норму Конституції. Будь ласка (Шум у залі).

 

     А потім,  якщо це не допоможе,  внесемо пропозицію і приймемо рішення Верховної Ради з цього приводу. Будь ласка.

 

     Пункт 2.10. Увага! Немає заперечень? Голосується пункт 2.10.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     "За" - 249. Прийнято.

 

     ГОЛОВА. Розділ 3 "Приватизація об"єктів групи Д". Поправку 23 враховано.   Поправка   24...  Ви  будете  наполягати,  Олександре Михайловичу?  Ні. Поправка 25? Теж ні. Поправка 26? Депутат згоден з аргументами комітету. Решту поправок враховано.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Нет, есть вопросы по пункту 3.9, здесь надо уточнить.

 

     ГОЛОВА. Пункти 3.1 - 3.8 включно ставлю на голосування.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Комитет просит поддержать.

 

     "За" - 242.

 

     Уважаемые коллеги! Чем вызваны изменения к пункту 3.9...

 

     ГОЛОВА. Вони роздані депутатам?

 

     УГАРОВ Г.Ю. К сожалению, нет. Просьба внимательно выслушать и оценить.

 

     ГОЛОВА. "Кошти,  одержані  від продажу об'єктів незавершеного будівництва,  перераховуються до позабюджетного  Державного  фонду приватизації,   із  них  40  відсотків  використовується  органами приватизації відповідно до пункту 2.4 частини IV цієї програми,  а решта  коштів  перераховується  у  разі  фінансування  будівництва об"єкта незавершеного будівництва:

 

     за рахунок власних коштів підприємства - підприємству;

 

     за рахунок централізованих (місцевого бюджету)  коштів  -  30 відсотків - підприємству, 30 відсотків - до відповідного бюджету;

 

     за рахунок   власних   коштів   державного   підприємства   і централізованих (місцевого бюджету)  коштів  -  кошти  пропорційно вкладу підприємства в будівництво,  а також 30 відсотків суми,  що відповідає централізованим (місцевого бюджету) капіталовкладенням,

- підприємству, решта суми - до відповідного бюджету.

 

     Зазначені кошти  використовуються  підприємствами виключно на поповнення нормованих  обігових  коштів,  технічне  переобладнання виробництва,    освоєння    нових    технологій    та   здійснення природоохоронних заходів.

 

     Частина коштів,  одержаних від продажу об"єктів незавершеного будівництва,   які   перераховуються   до   відповідних  бюджетів, використовується для фінансування завершення будівництва  об"єктів інженерної   інфраструктури   міст,   включаючи  мережі,  споруди, устаткування,  які пов"язані з постачанням споживачам води,  газу, тепла,  відведенням  і  очищенням  стічних вод,  а також медичних, дошкільних закладів  та  шкіл,  щодо  яких  прийнято  рішення  про завершення будівництва і збереження їх первісного призначення".

 

     Тут закладено   механізм   розподілу   коштів  позабюджетного Державного фонду приватизації,  який створюється при  приватизації незавершеного будівництва. Зрозуміло?

 

     УГАРОВ Г.Ю.  С тем чтобы деньги возвращались на строительство социальных обкектов.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пункт 3.9 у такій редакції.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     "За" - 239. Прийнято.

 

     ГОЛОВА. Пункт  3.1О.  Зауважень  не  було.  Ставлю  його   на голосування.

 

     "За" - 219.

 

     Ще раз  ставлю  на  голосування.  Адже  немає зауважень,  усі згодні.

 

     "За" - 242.

 

     Прошу уваги!  Переходимо  до  додаткової  таблиці.  Розділ  4 "Приватизація об"єктів групи Е". У вас є ця таблиця. Погляньте.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Пункти  4.1  - 4.4 даны в основной таблице,  а с пункта 4.5...

 

     ГОЛОВА. Тобто перших чотири пункти залишаються без змін,  а в наступних   враховано   пропозиції,  які  містяться  в  додатковій таблиці.  Вони не викликають ніяких заперечень,  тому я просив  би проголосувати пункти 4.1 - 4.1О включно (Шум у залі).

 

     УГАРОВ Г.Ю.   На   основании  замечаний  юридического  отдела Секретариата.

 

     ГОЛОВА. Ці корективи запропоновано юридичним  відділом.  Будь ласка, голосуйте.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Уважно подивіться додаткову таблицю.

 

     "За" - 214.

 

     Ще раз ставлю на голосування.

 

     Зверніть увагу, що тут, як і скрізь, буде норма, яка вже нами проголосована:  на основі закону  у  порядку,  визначеному  Фондом держмайна.

 

     Ставлю на голосування.

 

     "За" - 235. Прийнято.

 

     Тепер розглядається   розділ   5   "Особливості  приватизації окремих груп об'єктів". Цей розділ повністю викладено у додатковій таблиці  з  урахуванням  пропозицій  юридичного відділу до другого читання  проекту  закону,   а   також   поправки,   яку   ми   вже проголосували:  "на  основі  закону в порядку,  визначеному Фондом держмайна".

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилиночку!

 

     Депутате Кожушко, будь ласка.

 

     КОЖУШКО О.М. Уважаемые коллеги! Я хочу обратить ваше внимание на то,  что у нас есть еще дополнительная таблица,  на которую все время ссылается докладчик.  И, наверное, мы уже проголосовали этот вопрос:  "Прогноз  надходження  коштів від приватизації державного майна та нормативи їх розподілу".  Здесь приводятся расчеты.  Я не против...

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Александр  Михайлович,  вы меня извините,  это в самом конце проекта закона,  а мы рассматриваем  только  раздел  5 части ІІ.

 

     ГОЛОВА. Олександре   Михайловичу,   дійдемо  до  цього,  тоді візьмете слово.

 

     КОЖУШКО О.М. Тут є розділ 2...

 

     ГОЛОВА. Олександре Михайловичу,  коли дійдемо до нього,  тоді візьмете слово і дасте аргументацію.

 

     Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Депутатская  группа  "Реформы",  депутатское обкединение "Вперед, Украина!". Уважаемые коллеги! Дело в том, что пункт  5.1  не проголосован в первом чтении.  Не проголосован нами сознательно.  Вы помните,  как мы тогда голосовали?  Речь касается управления,  точнее особенностей управления обкектами, являющимися государственной  собственностью.  Докладчик   Угаров   внес   свои предложения.  Они, в принципе, ничем не отличаются от того, что мы отклонили в первом чтении.

 

     К сожалению,  то,  что я лично согласовывал  с  председателем Контрольной  комиссии  по  вопросам приватизации,  в этот пункт не вошло.  Можно говорить об управлении,  если тот, кто управляет, то есть   соответствующая   структура,  внес  какой-то  задаток,  дал какие-то гарантии,  обладает необходимым  уставным  фондом,  чтобы потом отвечать, если что-то случится с этим обкектом. Если же нет, то,  приняв пункт 5.1 в таком виде,  как сейчас предлагается,  нам уже  не  придется решать вопрос ни по ЛиНОСу,  ни по многим другим обкектам.

 

     Поэтому я бы предложил пункт  5.1  сейчас  не  голосовать,  а отнести на третье чтение, если, конечно, мы найдем компромисс. А в таком виде это не компромисс,  и,  я думаю, мы голосовать не будем по нему.

 

     ГОЛОВА. Одначе  тут  же  говориться,  що  порядок  проведення конкурсу і так далі визначається... Тобто на конкурсній основі. Це передбачено.

 

     Що скаже Контрольна комісія з цього приводу?

 

     РЯБЧЕНКО О.В.  Уважаемые  коллеги,  давайте  перенесем это на конец голосования.  Все пункты пройдем, а потом вернемся к пятому, если не будет проблем по другим пунктам.

 

     ГОЛОВА. Немає   заперечень?   Зрозуміло.   А  ви,  Олександре Сергійовичу,  йдіть до депутата Рябченка,  сідайте  біля  нього  і шукайте погоджений варіант.

 

     Пункт 5.1 пропускається до кінця засідання.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Да, пункт 5.1 - на конец рассмотрения, а к пункту 5.2 все замечания есть в таблице.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло?  Мається  на  увазі  пункт  5.1  з   усіма підпунктами.  А пункт 5.2 можна голосувати.  Це в основному тексті на сторінці 16.  "Приватизація  об'єктів  соціальної  сфери".  Там враховано зауваження.

 

     І до  пункту  5.3 враховано зауваження.  До пункту 5.4 - теж, 5.5 - теж,  5,6 - теж.  І редакційно навіть у пункті  5.8  те,  що вносив депутат Кожушко, враховано.

 

     Пункти починаючи  від 5.2 і до закінчення розділу 5 ставлю на голосуваня, а 5.1 пропускаємо.

 

     УГАРОВ. Просьба поддержать.

 

     "За" - 216.

 

     ГОЛОВА. Ще раз голосуємо.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Наполягають депутати.

 

     ГОЛОВА. Ще раз голосується. Будь ласка.

 

     "За" - 239. Прийнято.

 

     ГОЛОВА. Розділ 6  "Врахування  екологічних  вимог  у  процесі приватизації державного майна". Тут не було ніяких зауважень.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Здесь все учтено. Просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Голосування йде. Розділ 6 голосується.

 

     "За" - 213.

 

     Юрію Григоровичу,  сідайте на місце і голосуйте. Врешті-решт, скільки  я  можу  вас  посити.  Розділ  6,  де  не  було   жодного зауваження, голосується. Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Тем более, экологические требования обязательны. Просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 243.

 

     Частина ІІІ   "Створення    сприятливих    умов    проведення приватизації".

 

     УГАРОВ Г.Ю. Не было замечаний.

 

     ГОЛОВА. До  розділів  1 і 2 не було зауважень.  Розділи 1 і 2 голосуються. Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Уважаемые коллеги, просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 235.

 

     Розділ 3 "Участь інвесторів у процесі приватизації".  То  вже таке болюче питання.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Вопрос согласован...

 

     ГОЛОВА. Відхилено   зауваження   депутата   Кожушка,  але  це погоджено з ним. Так?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Да.

 

     ГОЛОВА. До розділу 3 інших зауважень не було. Розділ 3 ставлю на голосування (Шум у залі).

 

     УГАРОВ Г.Ю.Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     "За" - 231.

 

     ГОЛОВА. Розділ    4    "Інформаційне   забезпечення   процесу приватизації". Враховано зауваження, їх було два.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Это из президентского законопроекта  взято,  все требования - оптимальные.

 

     ГОЛОВА. I до розділу 5 враховано всі зауваження.  Розділи 4 і 5 ставлю на голосуванняя.

 

     УГАРОВ Г.Ю.Уважаемые коллеги, просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Прошу голосувати.

 

     "За" - 235. Прийнято.

 

     Розділ 6   "Контроль   за   здійсненням    приватизації    та відповідальність за виконання програми".  Не було зауважень (Шум у залi). Точніше, до пункту 6.2 було зауваження, яке враховано.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Да,  это  насчет  персональной  ответственности. Теперь  председатель  Фонда госимущества должен нести персональную ответственность за проведение всех процессов.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування розділ 6. Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю.Уважаемые коллеги, просьба проголосовать "за".

 

     ГОЛОВА. Розділ 6 частини III прошу проголосувати.

 

     "За" - 238. Прийнято.

 

     Розділ 7   "Післяприватизаційна    підтримка    підприємств". Враховано два зауваження. Прошу голосувати, будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю.Просьба поддержать и проголосовать "за".

 

     "За" - 224.

 

     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування (Шум у залi).

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Уважаемые  коллеги,  просьба поддержать.  Вопрос согласован.

 

     ГОЛОВА. Депутати  Рябченко  і  Єльяшкевич   пишуть,   що   не вистачило їх голосів.  Будь ласка.  Катерино Семенівно, допоможіть колективу.

 

     "За" - 238. Прийнято.

 

     Із додаткової   таблиці   частина   IV    "Прогноз    обсягів приватизації...", так?

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Да,  но мы до нее дойдем в разделе 2,  а пока по большой таблице идем.

 

     ГОЛОВА. Не зрозумів...

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Уважаемые коллеги,  по большой таблице  проходим пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - до раздела 2, а также 2.1, 2.2, 2.3. А пункт 2.4 уже по дополнительной таблице идет.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Тобто від 1.1 до  2.4  іде  по  основному документу.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Да, по основной таблице.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Зауваження були, частину з них відхилено, частину - враховано. Ніхто з авторів не наполягає?

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Просьба поддержать,  уважаемые коллеги.  Просьба проголосовать "за".

 

     ГОЛОВА. Іде голосування, будь ласка.

 

     "За" - 233. Прийнято.

 

     Тепер з  малої  таблиці  розділ 2 "Прогноз надходження коштів від приватизації державного  майна  та  нормативи  їх  розподілу". Пункт 2.4.

 

     УГАРОВ Г.Ю. "Розрахунок витрат..."

 

     ГОЛОВА. Тут є зауваження депутата Кожушка. Прошу.

 

     КОЖУШКО О.М. Уважаемые коллеги! Если вы посмотрите в таблицу, то здесь... Нет, против детей работников фонда я ничего не имею, я считаю,  что  все  дети  должны  оздоравливаться.  Но  разве можно допускать,  чтобы фонд сам для детей своих  работников  закладывал средства  на  оздоровление?  А  что  же  тогда делать,  если ты не работаешь в фонде,  если ты колхозник или рабочий,  учитель и  так далее?    Сам   смысл   распределения   этих   денег   говорит   о негосударственном подходе к данному вопросу.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Уважаемый Александр  Михайлович!  Я  думаю,  что смысл  говорит  именно  о  государственном  подходе  и вот в каком плане.  Здесь четко видно, что куда идет. Это, наверное, впервые в нашей практике - не вуалируется статьями,  а четко видно, что куда идет.  Я считаю достижением нашей программы приватизации, что есть четкие нормативы.

 

     Никто не  против,  как  вы говорите,  детей колхозников и так далее. Вносите предложение, будем рассматривать.

 

     Предложение было внесено по  линии  фонда.  Я  предлагаю  его поддержать,  всетаки подчиненная нам организация.  Я считаю, что в этом мы не должны ущемлять их прав.

 

     ГОЛОВА. Ще раз слово має депутат Кожушко.

 

     КОЖУШКО О.М.  Эту таблицу сегодня роздали,  я ее  только  что получил, поэтому ее никто не успел прочитать.

 

     Я должен  вам,  товарищи,  сказать:  мы  не настолько богаты, чтобы такие средства расходовать на информацию  о  приватизации  и тому подобное.

 

     Вы посмотрите,  какие мы издаем журналы!  И суммы посмотрите: 650 миллионов будем иметь от приватизации,  из них  500  миллионов должны отдать в бюджет, а 150 миллионов - на содержание работников фонда. Тут все есть, даже слишком.

 

     Поэтому я  просил  бы  эти  направления  пересмотреть,   дать возможность  депутатам разобраться и внести свои предложения.  Это как раз и будет демократия.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Я  хочу  обратить   ваше   внимание,   уважаемые депутаты,  на следующее.  В пункте 2.2,  который мы проголосовали, записано:  "Відшкодування витрат,  пов'язаних з  приватизацією,  - 16,52 відсотка". И вот здесь в таблице дан расчет затрат. Так вот, 16,52  процента  может  оказаться  недостаточно.  Кстати,   журнал издается  по линии и технической помощи.  То,  что здесь записано, это тот минимум,  который определен по средним (подчеркиваю  -  не высшим) показателям 1996 года.

 

     ГОЛОВА. Геннадію Юрійовичу і Олександре Михайловичу! У мене є компромісна  пропозиція.  Ми  тут  передбачаємо   (і   раніше   це погоджувалося)  3,8  процента  закласти  як матеріальне заохочення тих,  хто працює в системі і сприяє приватизації, і 0,2 процента - для   оздоровлення   дітей.   Якщо   ми   матеріально   заохочуємо працівників, то вони якимось чином можуть оздоровити своїх дітей.

 

     Я пропонував би зробити так,  нехай не образяться  працівники Фонду   держмайна.  Вони  цього  року  будуть  активно  працювати, матимуть великі суми надходжень,  і 2 проценти від них -  це  буде досить пристойна винагорода - як премія за їхню роботу.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Здесь 0,2.

 

     ГОЛОВА. Одну  хвилиночку!  Так  ось  там,  де  3,8  відсотка, записати  2,  а  де  0,2  -  також  2,  але  написати,  що  це  на оздоровлення дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. І це правильно.

 

     ГОЛОВА. І тоді всі зрозуміють,  що це справедливий підхід, що в процесі приватизації хоча б елементарно задовольняються  потреби ще й інших дітей.

 

     Геннадію Юрійовичу,  підтримайте,  будь  ласка,  це нормальна пропозиція. Фонд підтримує цю пропозицію.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло,  про що йдеться? У тому абзаці, де йдеться про   матеріальне  заохочення  працівників  органів  приватизації, записати 2 проценти,  а в тому,  де йдеться про оздоровлення їхніх дітей,  записати:  дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - і також 2 проценти.

 

     Ставлю на голосування цю  пропозицію,  прошу  підтримати.  Це пункт 2.4.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  "Матеріальне  заохочення..."  Надо добавить:  "у тому числі на оздоровлення", потому что это норма...

 

     ГОЛОВА. Та це само собою зрозуміло.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Да, просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Iде голосування.

 

     "За" - 249. Прийнято.

 

     Спасибі...

 

     УГАРОВ Г.Ю. Нет, здесь еще есть дополнение...

 

     ГОЛОВА. Що тут ще не враховано?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Частина V.

 

     ГОЛОВА. Так, частина V "Прогноз розвитку процесу приватизації в  1998-1999  роках".  Ось  вам  приклад,  чому  не  можна було це записувати як норму закону,  бо в законі прогнозів не  може  бути. Тому  і  зауважень  тут не було.  У першому читанні приймалося без зауважень.  Враховано там поправку 55.  Є пропозиція проголосувати частину V, вона заперечень не викликає.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Просьба поддержать,  уважаемые коллеги.  Просьба голосовать "за".

 

     "За" - 233. Прийнято.

 

     ГОЛОВА. Частина VI, розділ 1 "Проекти законодавчих актів".

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Здесь учтены  предложения,  в  том  числе  и  об особенностях  приватизации гражданской авиации и так далее.  Здесь очень много...

 

     ГОЛОВА. Я прошу уваги!  Здається,  на перший  погляд,  що  це дрібниця,   формалізм   якийсь.  Але  це  законодавча  основа  для здійснення приватизації,  щоб не було  інших  тлумачень.  Оскільки вона  потрапляє  в  програму,  це  означає,  що на основі саме цих законів здійснюється процес приватизації. Зрозуміло?

 

     УГАРОВ Г.Ю. Тем более что мы даем задание разработать проекты законов и нормативных актов.

 

     ГОЛОВА. Розділи 1 і 2 цієї частини ставляться на голосування. Будьте уважні.

 

     "За" - 224.

 

     Не зорієнтувалися. Ще раз ставлю на голосування. Голосуйте.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Просьба  поддержать,  уважаемые   коллеги.   Это серьезный момент. Просьба проголосовать "за".

 

     "За" - 242.

 

     Будьте уважні! Розділ 3. Перші чотири його пункти розглядаємо за текстом основної порівняльної таблиці,  а пункти 5  і  6  -  за текстом  додатку,  який  у  вас  теж  перед  очима.  І там,  і там зауважень немає, їх погоджено. Ставлю на голосування.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     ГОЛОВА. Голосуються всі десять пунктів розділу 3.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Вместе с дополнительной таблицей.

 

     ГОЛОВА. Розділ   3   з   урахуванням    додаткової    таблиці голосується.

 

     "За" - 238.Прийнято.

 

     Тепер пункт   5.1.  Будь  ласка,  хто  хоче  на  трибуну?  Це нормальний пункт, підказують досвідчені люди.

 

     Депутат Єльяшкевич. Будь ласка.

 

     ЕЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемые  коллеги!  Для   того   чтобы   те структуры,  которые  будут  управлять  государственным имуществом, были ответственными и  в  случае,  если  возникнут  непредвиденные обстоятельства,   могли   ответить,   предусматривается  следующий механизм: "Уповноважена особа зобов'язана...".

 

     УГАРОВ Г.Ю. Если можно, скажите, какой это пункт?

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. Це новий пункт додається. "Уповноважена особа зобов'язана  передати  задаток у сумі 10 відсотків вартості акцій, які передаються особі в управління...".

 

     ГОЛОВА. "Акції, що передаються в управління"?

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  "Статутний фонд такої  особи  не  може  бути меншим  25  відсотків від розміру номінальної вартості суми акцій, які передаються в управління цієї особи".

 

     ГОЛОВА. Тут треба сказати...

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Далі.  "Уповноважена особа, якій передаються функції управління,  не може передавати в заставу майно (это я для стенограммы диктую),  яке знаходиться в управлінні,  та акції, які передані  для  управління  цій  уповноваженій особі.  Уповноважена особа  несе  відповідальність  за  невиконання   умов   угоди   по управлінню акціями, які знаходяться

 

     в державній  власності.  У  разі  невиконання  умов угоди цій особі не повертається розмір задатку і вона  зобов'язана  сплатити штраф  у  розмірі  10  відсотків від вартості акцій та внести суму збитків,  які  завдані  в  разі   невиконання   взятих   на   себе зобов'язань".

 

     Окрім цього, додається...

 

     ГОЛОВА. Одну  хвилиночку!  У  мене є пропозиція.  За змістом, якщо ви уважно слухали, все тут розумно. По-перше, щоб ми людині з вулиці не передавали в управління майно.  Щоб людина вкладала свої кошти і була пов'язана якоюсь відповідальністю. Подруге, щоб у неї було  майно у відповідній пропорції для того,  щоб вона могла бути суб'єктом правовідносин,  а не,  знову ж таки, десь відмивати чужі кошти.

 

     Ось така умова.  Я просив би її зміст проголосувати, маючи на увазі,  що, коли закон буде готуватися до випуску, комітет разом з юридичним відділом це відредагують.

 

     Голосуємо.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Комитет не возражает.

 

     ГОЛОВА. І комітет не заперечує.

 

     Я цю частину ставлю на голосування.  Зміст,  підкреслюю. Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     "За" - 222.

 

     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування.

 

     "За" - 247. Прийнято.

 

     Депутате Єльяшкевич, продовжуйте.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемые коллеги,  еще два  пункта.  Первый пункт:  "Уповноваженими  особами  не  можуть  бути члени правління акціонерного товариства".  Понятно почему. Для того чтобы тот, кто управляет имуществом, не мог сам себя контролировать.

 

     И еще  один пункт:  "В акціонерних товариствах,  створених на підприємствах  групи  Г,  в  обов'язковому   порядку   утворюється наглядова рада.  До складу наглядової ради в обов'язковому порядку входить  представник  акціонера,  який  володіє  не  менш  як   10 відсотками акцій". То есть идет защита .

 

     ГОЛОВА. Абсолютно прозора система,  відкрита,  яка піддається контролю,  з правами тих,  хто має певну  частку  акцій.  Оці  два пункти теж ставляться на голосування. Прошу підтримати.

 

     Олександру Сергійовичу ціни не було б, якби він ще працював у комітеті над цими документами.  Він згадує про ці норми  тоді,  як іде голосування.

 

     Будь ласка.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Безусловно.

 

     ГОЛОВА. Але  ж  він не слухає навіть тепер.  Іде голосування, підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 256. Прийнято.

 

     Ще що?  Тепер пункт  5.1  із  цими  поправками  ставиться  на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 252.

 

     Проект Закону про Державну програму приватизації ставиться на голосування в цілому. Будь ласка. Проект закону і проект програми. Щоб не було потім тверджень, що це окремі документи.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     "За" - 249.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Спасибо  вам  большое  за  поддержку.  Программа приватизации считается принятой Верховным Советом.  Это, поверьте, без преувеличения исторический факт для нашего Верховного Совета и для приватизации в целом. Спасибо за поддержку.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Тут треба було  би  при  нагоді  подякувати комітету,  а  разом  з  тим  "вчистити" йому як слід,  щоб готував документи,  щоб не було окремих папірців і щоб представники  фонду не   давали  ще  третій  варіант,  а  відразу  приймати  остаточно документ.

 

     ________________________

 

     Шановні депутати!  Розглядається  проект  Закону  про  вибори народних депутатів.  Нова редакція. Повторне друге читання. Мішура Валерій Дмитрович запрошується на трибуну.

 

     МІШУРА В.Д.,  голова  Тимчасової   спеціальної   комісії   по доопрацюванню проекту Закону України про вибори народних депутатів України  (Центральний  виборчий  округ,  Кіровоградська  область). Шановні  колеги  народні депутати!  Комісія пропонує проголосувати оці  принципові  положення,  які   ми   розглядали   вже   і   які сформульовані  в  проекті,  поданому  народним  депутатом  України Мішурою Валерієм Дмитровичем.  А  потім  проголосувати  в  другому читанні  проект  закону  в  цілому,  тому  що  ми  його вже не раз розглядали,  і  дати  можливість  нашій  комісії   попрацювати   і підготувати законопроект до третього читання.

 

     Ми, готуючи  цей  законопроект  до третього читання,  могли б врахувати пропозиції про зменшення терміну проведення  агітаційної кампанії   перед  виборами;  привести  у  відповідність  кількість підписів,  що стосуються окремого кандидата і  партійних  списків, розглянути  питання  про  грошову  заставу.  Оце  така пропозиція, Олександре Олександровичу.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла пропозиція.  Вона погоджена  з  керівниками груп  і  фракцій  у  принципі.  Я  ставлю  на  голосування  проект постанови,  внесений депутатом Мішурою і  підтриманий  керівниками фракцій, які його завізували. Будь ласка.

 

     МІШУРА В.Д. Прошу підтримати.

 

     "За" - 179.

 

     ГОЛОВА. Щось  не  підходить?  Тоді я прочитаю.  Зміст проекту постанови такий:  "1.  Включити до змісту  статей  1,  5,  42,  43 проекту  Закону  України  про  вибори  народних  депутатів України відповідно такі положення:

 

     вибори народних депутатів  України  проводяться  за  змішаною (мажоритарнопропорційною)  системою,  у тому числі:  225 депутатів обирається за  мажоритарною  системою  по  одномандатних  виборчих округах  і  225  -  за  пропорційною  системою по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу;

 

     до суб'єктів  виборчого  процесу  включаються  також  виборчі об'єднання громадян,  які формуються, реєструються і беруть участь у виборах у встановленому законом порядку для політичних партій;

 

     у розподілі мандатів беруть участь політичні партії,  виборчі блоки   партій,   виборчі  об'єднання  громадян,  за  списки  яких проголосувало не менше трьох процентів виборців,  які взяли участь у голосуванні;

 

     обраним в    одномандатному   виборчому   окрузі   вважається кандидат,  за якого проголосувало більше  половини  виборців,  які взяли участь у голосуванні.

 

     Вибори вважаються  такими,  що  відбулися,  якщо  в них взяли участь не менше ніж 20 процентів виборців, які включені до списків виборців.

 

     У разі  якщо  ніхто  з  кандидатів  не  набрав необхідної для обрання кількості голосів,  проводиться  повторне  голосування  по двох  кандидатах,  які  набрали  більшу  стосовно інших кандидатів кількість голосів виборців.

 

     Обраним за  результатами  повторного  голосування  вважається кандидат,  який  набрав  більшу  кількість голосів стосовно іншого кандидата.

 

     2. Вважати  недоцільним  голосування  статей  1,  5,  42,  43 проекту під час його розгляду Верховною Радою України в повторному другому читанні.

 

     3. Тимчасовій  спеціальній  комісії  врахувати  зазначені   у пункті 1 цієї постанови положення при доопрацюванні проекту Закону України  про  вибори  народних  депутатів  України   до   третього читання".

 

     Цей проект на голосування за основу можна ставити?

 

     МIШУРА В.Д.   Так.   I   ми  буквально  за  тиждень  могли  б підготувати його до третього читання.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування за основу.

 

     МІШУРА В.Д. Прошу підтримати.

 

     "За" - 179.

 

     ГОЛОВА. Тоді давайте розглядати текст  проекту  закону,  який підготовлено до повторного... (Шум у залi). Я пропонував би так: у другому читанні прийняти проект закону і готувати його до третього читання.

 

     Будь ласка,  ставлю  на  голосування  такий  варіант.  Ми вже п'ятий раз вносимо цей проект на розгляд Верховної Ради.  Все  вже обговорили.  Прийняти  проект у другому читанні і підготувати його до третього читання.

 

     МІШУРА В.Д. Комісія просить підтримати.

 

     "За" - 172.

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги!  В  одному  випадку  голосують  одні проти,  в другому - інші. Я хочу сказати, що й ті, й інші, вибачте мені, не для преси, залишаться... як ви знаєте (Шум у залi).

 

     Чому я про це кажу?  Тому що одним  не  подобається  процент, другим - співвідношення, третім - ще щось. Кожен розраховує або на силу політичної організації,  або на інші умови, або на те, що він пройде  в  мажоритарному окрузі.  Зрештою ми прийдемо до розбитого корита всі разом, тому що хотіли один одного перехитрити.

 

     Депутат Чурута наполягає в поіменному режимі проголосувати, а потім визначитися щодо подальшої роботи над проектом. Тому що далі ходити колами немає ніякого сенсу.

 

     Я ставлю на голосування пропозицію про поіменне голосування.

 

     МІШУРА В.Д. За поіменне голосування.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     "За" - 172.

 

     Голосуватимемо в   поіменному   режимі.   Проект    постанови голосується за основу. Будь ласка.

 

     МІШУРА В.Д.   Комісія   просить   підтримати.  Шість  фракцій підписали.

 

     ГОЛОВА. Проект підписали фракції. Будь ласка.

 

     "За" - 199.

 

     Опублікуйте результати голосування, будь ласка.

 

     Була ще одна пропозиція: проголосувати законопроект у другому читанні та підготувати його до третього читання.

 

     МІШУРА В.Д. Теж поіменно.

 

     ГОЛОВА. Ця   пропозиція  голосуватиметься  теж  у  поіменному режимі. Немає заперечень? Голосуємо поіменно. Будь ласка.

 

     МІШУРА В.Д. Комісія просить підтримати.

 

     "За" - 184.

 

     МІШУРА В.   Д.   Олександре   Олександровичу,   є    прохання сформулювати  завдання  для тимчасової спеціальної комісії,  бо те завдання, яке перед нами стояло, ми виконали.

 

     ГОЛОВА. Результати голосування по фракціях опублікуйте,  будь ласка.

 

     Хто хотів би висловитися? Депутат Чурута. Будь ласка.

 

     ЧУРУТА М.І.,   голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань молоді,  спорту і туризму (Стахановський виборчий округ,  Луганська  область).  Уважаемые народные депутаты!  Я внес предложение в комиссию,  как положено,  согласно Регламенту, а оно не  было  включено  даже  в  сравнительную таблицу.  Поэтому я был вынужден 21 мая распространить среди вас свое предложение.

 

     Почему оно   появилось?   Я   был   и   остаюсь   сторонником мажоритарной системы.  Но на меня было оказано давление со стороны руководства фракции,  чтобы я голосовал так,  как решила  фракция. Оставаясь  при  своем  мнении,  я пошел на копромисс.  Я не против того,  чтобы партии участвовали в выборах,  но предложил поправку, которой  предусмотрено  дополнить  статью 3 данного проекта закона новым пунктом 10  такого  содержания:  "Народні  депутати  України колишні, народні депутати України діючого скликання не включаються до списків кандидатів у депутати від політичних  партій,  виборчих блоків  партій  у  багатомандатному  загальнодержавному  виборчому окрузі" (Оплески).

 

     Эта моя поправка очень существенна и влияет на принятие всего закона, поэтому я прошу ее проголосовать в поименном режиме.

 

     ГОЛОВА. Я  підтримую  цю  пропозицію,  аби  зберегти  змішану систему,  і  прошу  проголосувати  її.  Будь  ласка,   ставлю   на голосування пропозицію депутата Чурути.  А потім у другому читанні проголосуємо весь проект закону.

 

     "За" - 129.

 

     Поіменно? Будь ласка,  голосуємо пропозицію  депутата  Чурути поіменно.

 

     "За" - 148.

 

     МІШУРА В.  Д.  Олександре Олександровичу,  я хотів би зробити лише одне зауваження. Шановний депутате Чурута, ця ваша пропозиція була  подана із запізненням,  тому ми її не включили в порівняльну таблицю. Це для справедливості. А те, що ви її розмножили, це ваше право.

 

     ГОЛОВА. У   мене   є  така  пропозиція.  Комісія,  враховуючи результати    сьогоднішннього    голосування,    розходження     в голосах...(Шум у залі).

 

     Та що  комітет  Стешенка?  Ми  створили  тимчасову спеціальну комісію,  яка узгодила  всі  пропозиції,  знайшовши  консенсус,  і внесла сюди варіанти.  А тепер я чудово розумію, що є фракція, яка ніколи не проголосує, поки їй не скажуть, буде там два голоси і не більше...

 

     МІШУРА В.Д. До речі, депутат Стешенко був членом комісії.

 

     ГОЛОВА. Прийде  лютий,  березень наступного року і вони перші скажуть:  "Які ж ми були дурні!  Що ми наробили?!" Так  уже  було. Буде ще раз.  Очевидно,  ми вчимося тільки на власних помилках, на помилках попередників не вчимося.

 

     Сьогодні питання знімається з розгляду.  Чого  ж  тут  товкти воду в ступі, якщо немає голосів?

 

     -----------------

 

     Проект Закону  України  про  внесення  змін  і  доповнень  до Декрету  Кабінету  Міністрів   України   про   систему   валютного регулювання  і  валютного контролю.  Суслов Віктор Іванович.  Будь ласка, ідіть на трибуну.

 

     СУСЛОВ В.І.  Уважаемые народные депутаты!  Проект Закона "про внесення  змін  до  Декрету Кабінету Міністрів України про систему валютного регулювання і  валютного  контролю"  был  подготовлен  и подан   на  рассмотрение  Верховного  Совета  Кабинетом  Министров Украины.  Он принят в  первом  чтении.  Сегодня  предлагается  его принять во втором чтении.

 

     Суть этого  проекта  очень  проста,  она  сводится  к  отмене обязательной продажи валюты. Все.

 

     Я очень кратко аргументирую,  почему мы можем  и  должны  это сделать.  Скажем,  по  данным  Национального  банка в 1996 году от экспорта товаров и услуг резиденты Украины получили 13  миллиардов 959  миллионов  долларов  США.  Продано  на межбанковском валютном рынке и через валютную биржу 11 миллиардов 530 миллионов долларов, или 82 процента валюты за прошлый год. Примерно такая же пропорция сохраняется и в этом году.  Поэтому  законодательно  устанавливать обязательность продажи 50 процентов валюты уже нет смысла.

 

     Положительный эффект   от  принятия  этого  закона  ощутят  в основном   предприятияэкспортеры,   которые   теперь,   увеличивая экспорт, продавая товары за границу, не будут обязаны продавать 50 процентов валюты обязательно. Они будут продавать столько, сколько им  будет  необходимо.  А  когда они будут нуждаться в валюте,  то непосредственно  со  своих  счетов  будут  проплачивать   поставки комплектующих по импорту и так далее.

 

     Таким образом,  Комитет  по  вопросам  финансов  и банковской деятельности проект поддержал и предлагает его сегодня принять  во втором чтении.

 

     ГОЛОВА. Немає зауважень, змін? Ставлю на голосування в цілому проект у другому читанні. Будь ласка.

 

     "За" - 233. Прийнято.

 

     СУСЛОВ В.І. Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Шановні депутати,  стосовно процедури розгляду Закону про  вибори  я  пропоную,  щоб разом із головами комітетів Валерій Дмитрович Мішура знайшов варіант,  тоді завтра вранці ми поставимо його на голосування.  Нам все одно,  так би мовити,  не розійтися, поки не приймемо новий Закон про вибори. Якийсь треба приймати. Ви знаєте досвід, що в нас 415 замість 450 депутатів. При тому тиску, який чиниться на Верховну Раду,  за чинним законом ми  не  оберемо нової  Верховної  Ради.  І  тепер  думати треба про те,  як іти на вибори,  з чим іти на вибори і хто піде на вибори. Я просив би над тим задуматися.

 

     І ще є одна умова.  Ми повинні забезпечити - російською мовою "преемственность" - Верховної Ради.  І тому  треба,  щоб  із  цієї Верховної  Ради  в наступну перейшло хоча б 120 депутатів.  Хоча б 120  депутатів!  Щоб  була  змога  відразу  розпочати  законодавчу роботу,  щоб  не  було  так,  як  у нашому скликанні,  коли ми рік витратили на те,  щоб притертися один до одного і  почати  якимось чином працювати.

 

     Тому я  хочу,  щоб  ви  відкинули  жарти,  якісь корпоративні інтереси, розрахунки на те, що дядя нам допоможе або що партія нас відстоїть.  Треба  зважати  на  ту  реальність,  котра  є в нашому суспільстві,  і голосувати прийнятні документи,  які погодили  всі представники комітетів і фракцій. Я прошу зважити на це.

 

     Нема заперечень, щоб завтра процедурно розглянути це питання?

 

     Ставлю на   голосування   пропозицію   про   те,  щоб  завтра розглянути це питання. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 175. Прийнято.

 

     Це рішення з процедури розгляду питання.

 

     Воно в порядку денному є.  Просто йдеться про  перенесення  з одного дня на інший (Шум у залі).

 

     Поки немає  трансляції,  я хочу сказати депутатам,  які часто звертаються  до  мене  з  такими  приблизно  зауваженнями:  збирає депутат   звернення   громадян   свого   округу   щодо   того,  що нафтопродуктів немає,  зарплату не виплачують і так далі,  і  пише мені  резолюцію:  "Шановний  Голово,  прошу  всіма  доступними вам засобами вирішити це питання і доповісти моїм  виборцям  і  мені". Так от я хочу сказати щодо засобів,  доступних мені: що в Марченка чи Вітренко,  які цим зловживають,  чи в  Шевченка  з  Рівненської області  - однакові ці повноваження!  І мені з округа такі ж листи надходять! Тому ви, будь ласка, користуйтеся своїми повноваженнями і не завдавайте клопоту іншим.  Ви зрозуміли,  про що йдеться?  Це принципове питання,  я не хотів про це говорити в ефір,  але майте на   увазі,   якщо  будуть  такі  звернення,  я  буду  вам  просто відписувати:  "до виконання".  У  мене  інших  повноважень  просто немає!  Ви  мені  їх  визначили Конституцією.  Голові,  мається на увазі.

 

     Будь ласка, депутат Носов говорить.

 

     НОСОВ В.В.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань бюджету (Октябрський виборчий округ,  Полтавська область). Шановні депутати і головуючий!  Я хотів  би  скористатися  тим,  що  немає трансляції,  і комуністам прямо сказати:  якщо буде мажоритарна чи пропорційна  система  і   ви   її   виграєте,   буде   подано   до Конституційного  Суду.  Закон буде визнано неконституційним,  бо в ньому закладено дискримінацію, і все це буде завалено, зрозумійте.

 

     Я вам нагадую міжнародні документи держав,  прийняті  в  1990 році. Документ Копенгагенської наради. Беруть на себе обов'язки по людському   вимірюванню:   "Уважают   право   граждан   добиваться политических  или  государственных  постов в личном качестве или в качестве представителей политических партий  или  организаций  без дискриминации.

 

     Допускают, чтобы все мандаты,  по крайней мере в одной палате национального законодательного  органа,  были  обкектом  свободной состязательности   кандидатов  в  ходе  всенародных  выборов".  Не партій,  це суб'єктивне право бути обраним.  І буде завалений  цей парламент.  І тоді вийде так:  цей закон неконституційний,  старий закон потребує явки 50 процентів, ми його не скоригували. І дійсно буде колапс.

 

     Я просив би комуністів зважити на цю обставину.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я просив би не про комуністів говорити, бо, по-моєму, всі представники політичних партій виступають  за  такий  принцип, але  в  Конституції  записано про те,  що партії мають право брати участь  у  виборах,  і  його  треба  реалізувати.  Яким  способом? По-перше,  таким,  як  пропонується.  По-друге,  у половині держав світу,  якщо не більше,  застосовується  ця  процедура,  і  це  не суперечить міжнародним документам, так же? Не суперечить.

 

     Оголошується перерва до завтра до 10 години. До побачення.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку