ЗАСІДАННЯ ВІСІМДЕСЯТ ДРУГЕ

 

С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

 

У к р а ї н и. 16  т р а в н я  1997  р о к у.

 

16 г о д и н а.

 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  я  прошу зайняти робочі місця - реєструємося. Ввімкніть, будь ласка, систему.

 

     Проводиться поіменна реєстрація. Зареєструвалися 324 народних депутати. Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     Слухається питання   про   проект  Постанови  Верховної  Ради України  про  звіти   та   упорядкування   діяльності   тимчасових депутатських  комісій  Верховної  Ради  України.  Доповідає голова Комітету з питань Регламенту,  депутатської етики та  забезпечення діяльності депутатів Петро Володимирович Шейко, будь ласка.

 

     ШЕЙКО П.В.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської   етики   та   забезпечення   діяльності депутатів  (Бобровицький  виборчий  округ,  Чернігівська область). Шановний Олександре Миколайовичу, шановні колеги депутати!..

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Петре Володимировичу,  я прошу вибачення. Шановні колеги,  на  трибуні  ж  голова комітету.  Будь ласка,  послухайте уважно.

 

     ШЕЙКО П.В.  На виконання Постанови Верховної Ради України про упорядкування діяльності тимчасових депутатських комісій Верховної Ради України від 14 березня 1997 року нашим  комітетом  спільно  з апаратом  Верховної  Ради проаналізовано письмові звіти тимчасових депутатських комісій про виконану роботу.

 

     За період діяльності Верховної  Ради  тринадцятого  скликання було  створено  35  тимчасових  спеціальних і слідчих депутатських комісій. На цей час 12 тимчасових комісій призупинили повноваження відповідно   до   норм   Регламенту,   а   23  продовжують  діяти. Повноваження 15-ти з них мають бути  переглянуті  Верховною  Радою України.

 

     Письмові звіти  подали  12  тимчасових  комісій,  зокрема  8, повноваження  яких  треба  переглянути.  3-поміж  них   спеціальна тимчасова  комісія з розслідування комплексу подій,  пов'язаних із аварією на Чорнобильській атомній  станції,  припинила  діяльність 1994 року, оскільки її функції були передані відповідній постійній комісії парламенту.

 

     13 травня 1995 року завершила діяльність тимчасова спеціальна комісія  для перевірки використання Україною кредиту США (очолював її колега Чечетов),  подавши до Верховної Ради України  інформацію про проведену роботу.  Відповідна постанова Верховної Ради з цього питання не приймалась.

 

     Тимчасова слідча комісія  з  перевірки  положень  Закону  про статус народного депутата у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності народного депутата 12 скликання Сичова  13  січня внесла  на розгляд Верховної Ради України матеріали про результати роботи та припинення її повноважень.

 

     Пропозиції аналогічного  характеру  надійшли  від  тимчасової слідчої  комісії  для  розслідування  обставин  загибелі  народних депутатів  Драгомарецького  і   М'ясковського   (очолював   колега Говорун)   та  тимчасової  спеціальної  комісії  з  аналізу  стану оздоровлення та лікування дітей влітку 1995 року (очолював  колега Стоян).

 

     Тимчасова слідча  комісія з вивчення ситуації,  що склалась у телерадіоінформаційному  просторі  України,  та  тимчасова  слідча комісія   для  перевірки  фактів  фальсифікації  Декрету  Кабінету Міністрів про довірчі товариства та контролю за виконанням  пункту 3  Постанови  Верховної  Ради  України  від 6 липня 1995 року "Про проект Закону України про внесення змін  і  доповнень  до  Декрету Кабінету   Міністрів   про  довірчі  товариства  (очолював  колега Сінченко)  внесли  до  Верховної  Ради  України  пропозицію   щодо продовження  їхніх  повноважень  до липня 1997 року для завершення роботи.

 

     Тимчасова спеціальна комісія  зі  сприяння  вивченню  питань, пов'язаних  із  перевіркою  діяльності  ОУН-УПА  (очолював  колега Юхимчук) пропонує продовжити повноваження комісії на  невизначений термін   і   створити   державну  комісію  за  участю  відповідних міністерств,  відомств  і  громадсько-політичних   організацій   з фінансовим забезпеченням для вивчення цієї проблеми.

 

     Водночас тимчасові  комісії,  які  очолюють  народні депутати України  Кармазін,  Квятковський,  Новіков,   Олійник,   Павленко, Євдокимов,   не   виконали  постанови  Верховної  Ради  України  і письмових звітів до парламенту не подали.  Одну  з  таких  комісій очолював Володимир Петрович Щербань.

 

     На підставі  викладеного  та  відповідно  до  статей 4.6.4 та 9.5.12  Регламенту  Верховної  Ради  України  пропонується  проект постанови,   який  вам  роздано.  У  ньому  наш  комітет  пропонує продовжити до 1 липня 1997 року повноваження чотирьох  спеціальних комісій:    тимчасова    комісія    з    вивчення    ситуації    в телерадіоінформаційному  просторі,  тимчасова  слідча  комісія   з проведення  перевірки  фальсифікації  декрету  Кабінету Міністрів, тимчасова спеціальна комісія щодо  сприяння  та  вивчення  питань, пов'язаних із перевіркою діяльності ОУН-УПА,  тимчасова контрольна комісія для з'ясування обставин випуску й обігу державних товарних облігацій    матеріальних    ресурсів   України   (очолює   колега Квятковський) з метою забезпечення розгляду питань,  покладених  в основу їхньої діяльності.

 

     У другому пункті проекту постанови комітет пропонує припинити повноваження деяких комісій (подано їх перелік). І дев'ять комісій продовжують свої повноваження відповідно до норм Регламенту.

 

     Минулого разу,  коли  я  доповідав (пам'ятаєте,  у нас уже не було часу),  колеги депутати цікавилися,  що це за 9 комісій, яким продовжуються  повноваження на регламентній основі.  Я їх зачитую. Це тимчасова спеціальна комісія з питань формування  національного ринку  енергоносіїв  (очолює  колега  Дудченко),  тимчасова слідча комісія з питань вивчення наслідків дії декрету Кабінету Міністрів і  встановлення  спеціального режиму експорту деяких видів товарів (очолює   колега   Кіяшко),   тимчасова   спеціальна   комісія   з доопрацювання проекту Закону України про вибори народних депутатів (очолює   колега   Мішура),   тимчасова   спеціальна   комісія   з доопрацювання  проекту  Закону  України про місцеве самоврядування (очолює колега Мусіяка),  тимчасова слідча комісія  для  перевірки законності  виділення  використання  коштів  на капітальний ремонт Палацу  культури  "Україна"  (очолює  колега  Смірнов),  тимчасова спеціальна  комісія  з  підготовки в попередньому розгляді проекту нової редакції Митного кодексу України (очолює колега  Кризський), тимчасова  спеціальна  слідча  комісія з розслідування зловживань, допущених у процесі виконання міжурядової угоди  щодо  компенсацій громадянам  України за примусові роботи в Німеччині під час Другої світової війни (вона діє у складі комітету з питань  законності  і правопорядку),  тимчасова  слідча  комісія  з  перевірки  можливих фактів несанкціонованої торгівлі зброєю (очолює колега Ігнатенко). Цим  комісіям,  які  були  створені  згідно з постановою Верховної Ради, пропонується продовжити повноваження.

 

     Чотири комісії,  які я вам назвав,  є  в  проекті  постанови. Тобто ми пропонуємо ліквідувати частину комісій, чотирьом комісіям продовжити повноваження.  I 9 комісій,  які я  тільки-но  зачитав, продовжують  свої повноваження згідно з Регламентом - стосовно них спеціальне рішення Верховна Рада не приймає.

 

     Я прошу підтримати проект Постанови Верховної Ради України  з цього питання, запропонований нашим комітетом.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання до Петра Володимировича?  Запишіться, будь ласка. Це питання не нове, гадаю, 5 хвилин достатньо буде.

 

     Будь ласка, депутате Кириченко. За ним - депутат Глухівський.

 

     КИРИЧЕНКО М.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України   у закордонних  справах  і зв'язках з СНД (Лохвицький виборчий округ, Полтавська область).  Дякую.  Шановний доповідачу! Щодо діяльності багатьох   тимчасових   комісій,  які  створені  Верховною  Радою, депутати  взагалі  не  отримали  ніякої  інформації.  Пропонується припинити  їх повноваження.  Я в принципі не заперечую.  Але чи не могли б ми сьогодні заслухати голів цих комісій,  щоб вони  вийшли на трибуну після вас і хоч сказали, чим вони займалися. Якщо в них не було часу виступити згідно з Регламентом, то чому вони письмово не  подали  нам  хоч якусь інформацію,  щоб ми знали,  чим комісії займалися,  що їм удалося зробити,  що не вдалося.  Тобто  зробити аналіз  роботи  комісій.  Мають же нести відповідальність голови і члени цих комісій за свою роботу?

 

     ШЕЙКО П.В.  Миколо  Олексійовичу,  дякую  за  запитання.  Наш комітет  саме  й  займався в контексті вашого запитання діяльністю тимчасових спеціальних комісій.  Чому,  скажімо, ми зініціювали цю проблему?  Хоч це,  може, і не є компетенцією нашого комітету, але процедура створення спеціальної комісії має бути  такою:  якщо  ми приймаємо  рішення  про створення спеціальної або слідчої комісії, Верховна  Рада  повинна  постановою  визначити  11  пунктів,   які регламентують  їхню діяльність,  у тому числі матеріально-технічне забезпечення.

 

     Як правило,  щодо всіх без винятку комісій, крім комісії, яку очолює колега Павленко щодо усиновлення,  матеріальне забезпечення не було передбачене.  А потім до нас зверталися  комісії:  надайте кімнати,  комп'ютери тощо,  хоча ми й не могли самочинно,  скажемо так,  приймати  такі  рішення.  Це  змусило   нас   проаналізувати діяльність оцих 35 комісій.  До кожної комісії ще понад два місяці тому  ми  надіслали  регламентну  вимогу,  щоб  вони  прозвітували Верховній  Раді.  На  жаль,  навіть не всі комісії подали письмові звіти. Регламент справді вимагає, щоб тимчасова спеціальна комісія подала  письмовий  звіт,  але  не  пізніше  як через 6 місяців,  а Верховна  Рада  приймає  рішення  продовжити  її  повноваження  чи припинити  її діяльність.  На підставі того,  що комісії не подали письмовий звіт про виконану роботу,  ми  пропонуємо  припинити  їх повноваження.  I  згідно  з  Регламентом  9  комісіям  продовжуємо повноваження,  а також 4  комісіям,  які  подали  письмові  звіти, також, оскільки вони ще не виконали завдань, визначених постановою Верховної Ради.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Глухівський. За ним - депутат Марковська.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  науки  та  народної  освіти  (Золочівський виборчий округ, Львівська  область).  Я  передаю  право  на  запитання   народному депутату Дем'яну.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ДЕМ'ЯН Г.В.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань науки та народної освіти (Турківський  виборчий  округ,  Львівська область).   Конгрес   українських   націоналістів.  Шановний  пане доповідачу!  Вам,  очевидно,  відома  думка   багатьох   депутатів національнодержавницького            спрямування,            наших національно-патріотичних політичних і громадських організацій  про те,  що  комісія,  яка називається комісією по сприянню у вивченні питань,  пов'язаних з перевіркою діяльності ОУН і УПА, має нечітко окреслене завдання. Фактично це її ні до чого не зобов'язує.

 

     Тому дозвольте  вас  запитати:  чи  можна  від  вас очікувати якогось сприяння в тому,  щоб назву цієї комісії сформулювати так: "Комісія для підготовки Закону України про припинення всіх видів і форм дискримінації та вшанування  на  державному  рівні  учасників національно-визвольної  боротьби  ОУН  -  УПА,  їх  попередників і наступників"?

 

     ШЕЙКО П.В. Дякую вам за запитання. Шановний колего Дем'ян! Як суб'єкт  законодавчої  ініціативи  ви  маєте  право  внести проект постанови з цього питання на розгляд Верховної Ради.  Рішення, яке вона прийме, буде остаточним у розв'язанні цієї проблеми.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Марковська.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  і   дитинства (Замостянський виборчий округ,  Вінницька область). Прошу передати слово депутату Алексєєву.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України   законодавчого  забезпечення  свободи  слова  та  засобів масової  інформації  (Індустріальний  виборчий  округ,  Харківська область).  Спасибо. Уважаемый Петр Владимирович! Я бы хотел от вас получить ответ  на  вопрос:  вы  заглядывали  в  Регламент,  когда готовили этот проект постановления?  Ибо часть вторая статьи 8.4.4 Регламента  говорит,  что  "повноваження  тимчасової  контрольної, ревізійної   чи   слідчої   комісії  Верховної  Ради  припиняються автоматично з прийняттям Верховною Радою остаточного рішення...".

 

     У якій статті Регламенту ви знайшли положення,  що вона діє 6 місяців? Це поперше.

 

     По-друге, чому  припиняються  повноваження комісії з контролю за  додержанням  законодавства  та   розслідуванням   справ   щодо усиновлення дітей? Що, у нас усе в порядку з цим питанням?

 

     ШЕЙКО П.В. Дякую за запитання.

 

     Стосовно першого.   Подивіться,   будь  ласка,  статтю  4.6.4 Регламенту,  де  зазначено:  "Тимчасова   спеціальна   комісія   у визначений  Верховною  Радою  термін,  але  не  пізніш  як через 6 місяців після її створення,  подає Верховній Раді  письмовий  звіт про виконану роботу..." I далі за текстом.

 

     Стосовно Тимчасової слідчої комісії з контролю за додержанням законодавства  та  розслідування  справ  щодо  усиновлення   дітей громадянами  іноземних держав у 1990-1994 роках.  Ми її з вами тут утворювали.  Колега Павленко і його комісія продуктивно, наскільки мені відомо,  працюють,  з'ясовують обставини. І голова тимчасової спеціальної слідчої комісії попросив  письмово  у  Верховної  Ради продовження  терміну  його  повноважень  до 1 липня 1997 року.  Ми пропонуємо підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте,  будь ласка. Ми використали 5 відведених хвилин.   Є  потреба  обговорювати?  Є.  Запишіться,  будь  ласка. Записалися 10 депутатів.

 

     Скільки часу  відведемо?  Хто  за   те,   щоб   відвести   на обговорення 20 хвилин, прошу проголосувати.

 

     "За" - 162. Прийнято.

 

     Депутат Гармаш.  За  ним  -  депутат  Ратушний.  Прошу стисло висловлюватися. У нас 10 промовців, щоб усі встигли.

 

     ГАРМАШ Л.І.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань оборони  і  державної  безпеки (Орджонікідзевський виборчий округ, Харківська область).  Уважаемые народные  депутаты!  Обращаю  ваше внимание на то,  что все мы, депутаты Верховного Совета, создавали эти следственные комиссии,  а не комитет по  вопросам  Регламента, который   сегодня  предлагает  нам  прекратить  деятельность  этих комиссий.

 

     Сегодня мы должны сами себе задать вопрос:  наши комитеты или комиссии - временные, следственные и специальные - работали или не работали?  Мы не услышали отчета. Я считаю, что прежде чем закрыть любую  из этих комиссий,  мы должны услышать доклады председателей этих  комиссий  с  отчетами  о  проделанной  работе.  Возможно   и выступления членов комиссии.  И после вдумчивого анализа мы должны принять решение  отдельно  по  каждой  комиссии:  закрыть  или  не закрыть. Либо сделать выводы, что председатель и члены комиссии не справились с возложенными на них задачами. Или наоборот, высказать большую   благодарность   за   то,  что  они  выполнили  поручение Верховного Совета.

 

     Я являюсь членом пяти следственных комиссий и знаю,  как  они работают.  Депутаты  Верховного  Совета  должны  выслушать доклады председателей комиссии и принять решение.

 

     Второй вопрос - бюджетный.  Я сейчас не знаю  точно,  сколько комиссий было создано,  но у нас 23 комитета и,  последняя цифра у меня была,  18 следственных органов.  Наших, Верховного Совета. Но денег под эти комитеты и комиссии,  помещения и тому подобное, что необходимо для их работы, к сожалению, никто не предоставляет.

 

     Обращаю внимание Секретариата Верховного Совета.  Сегодня  мы не имеем для следственных комиссий подготовленных специалистов.  Я думаю,  что это должно быть учтено. И бюджетные деньги должны быть выделены.

 

     Последнее. Временные   следственные   комиссии   должны  дать материалы после  проверки,  а  правоохранительные  органы  обязаны принять по ним соответствующие решения.

 

     Мы записали,   что  решения  следственных  комиссий  являются окончательными, но только до суда. Зачем мы создавали следственные комиссии?   Если   мы  нашли  нарушения,  то  эти  вопросы  должны рассматриваться в суде, пусть их решают те, кому положено.

 

     Поэтому я предлагаю выяснить ситуацию с комиссиями и отдельно по каждой принять решение.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Депутат Ратушний. За ним - депутат Жеребецький.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань боротьби  з  організованою  злочинністю  і  корупцією  (Збаразький виборчий   округ,   Тернопільська   область).   Шановні  депутати! Тимчасові   комісії   -   серйозний   інструмент   парламенту   як контрольного  органу.  Досвід роботи деяких комісій засвідчує,  що так  і  є.  Проте,  мені   здається,   доволі   часте   ситуативне використання  такої форми діяльності як тимчасова комісія призвело до того, що їх незабаром стане більше, ніж постійних комітетів. І, без сумніву,  комісії існують самі по собі, через півроку після їх створення більшість депутатів забувала,  для чого їх створювали  і чи ефективна, доцільна і результативна їхня діяльність.

 

     Не кажу про всі комісії,  я працював і працюю в кількох таких комісіях,  але вважаю,  що такі комісії,  як з вивчення діяльності "Бласко",  інші комісії, вже виконали свою роботу, і доцільно, щоб депутати знали, що зроблено цими комісіями, аби вони не залишалися формальними.

 

     З другого  боку,  вважаю,  недоцільним,  щоб  Верховна  Рада, керуючись якимись політичними мотивами (хоча,  напевно,  це  буде) створювала  спеціальні  комісії,  щоб просто звести рахунки з тією або тією особою  чи  розв'язати  ту  чи  іншу  проблему  суто  під політичним  кутом зору.  Я вважаю,  що тимчасова комісія з засобів масової інформації працювала саме в такий спосіб.  Як і  тимчасова комісія з вивчення діяльності Генеральної прокуратури.  Одначе був конкретний результат,  він не всім подобався,  але  Верховна  Рада якоюсь  мірою  опанувала ситуацію на певний час роботи Генеральної прокуратури.  Може,  доцільно відновити роботу цієї комісії, бо ті помилки,  які  ми  засуджували  і комісією,  і парламентом,  знову з'являються в роботі Генеральної прокуратури.

 

     Тому треба підвести підсумки і тим комісіям, які не вичерпали свого  терміну,  продовжити діяльність.  Без сумніву,  щоб вони не були   лише    формальними,    їм    треба    надати    відповідну матеріально-технічну базу.

 

     Окремо зупинюся на діяльності комісії про боротьбу ОУН-УПА. Я погоджуюся  з  депутатом  Дем'яном:  вона   називається   юридично недолуго  і  політично  абсолютно небезпечно:  так звана комісія з вивчення діяльності ОУН-УПА, у якій я працюю.

 

     Вважаю, що ця проблема важлива і капітальна.  Я впевнений, що парламент  зобов'язаний до кінця цієї каденції нарешті відновити в Українській державі історичну справедливість,  а  саме:  величезну кількість людей,  які задовго до постання української державності, боролися за неї, визнати борцями за волю України. Це засвідчують і документи комісії.

 

     Потрібно продовжити  її  діяльність,  бо 800 тисяч підписів і індивідуальних листів на адресу комісії про те,  що ми зобов'язані визнати вояків ОУН-УПА - свідчення, що вона повинна працювати, але змінити назву як комісія з визнання борців за волю України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  депутате Кармазін.  За ним - депутат Дем'ян.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи (Приморський  виборчий округ, Одеська область). Шановні народні депутати! Мені дуже дивно було чути,  що Комітет з питань Регламенту,  депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів прийняв рішення.  Адже я просив, щоб мене запросили на його засідання.

 

     Так сталося, що постанову Верховної Ради ми отримали письмово за  5  днів  до того терміну,  коли треба було подавати звіт.  Ні, Петре Володимировичу,  я ще  скажу  про  неточність:  ми  написали особисто Голові Верховної Ради, як того вимагає Регламент, стислий письмовий звіт.  Так само зробила  й  комісія,  яку  очолював  пан Едуард Іванович Павленко.  Ми разом радилися,  підходили до Голови Верховної Ради.  І не хочемо,  щоб стосовно кожного з нас  зробили те,  що зробив Генеральний прокурор щодо депутата Омельченка, коли той оприлюднив деякі дані.  Але оприлюднив свідомо дані,  добуті в процесі роботи цієї комісії.  Я категорично проти даної постанови. До речі, внесення цього питання суперечить регламенту, бо воно вже раз  розглядалося.  Нагадую  вам,  що  "за" тоді проголосували 118 чоловік, а всього присутніх 286. Ось у мене стенограма.

 

     Тому, Петре Володимировичу, якщо дотримуватися Регламенту, то об'єктивно. Це перше.

 

     І друге. Ми наполягаємо на тому, щоб був звіт нашої комісії в цій залі. Звісно, потрібен деякий час. Ви знаєте, що частина справ пішла  до суду,  а частина свідомо блокується нинішнім Генеральним прокурором Ворсіновим за командою, яку він отримує.

 

     Скажу кілька   слів   про   забезпечення.   Одну   секретарку виклопотали  з  великими  трудоднощами.  Нічого  не отримували для перекладу угод.  За інформацією та матеріалами саме нашої комісії, поданими  до Комітету з питань боротьби з організованою злочиністю і  корупцією,  були  зроблені   останні   зміни   в   Міністерстві транспорту.  Всупереч  законодавству  України  без  дозволу  Фонду державного   майна   самочинно   продаються    теплоходи    "Герої панфіловці",  "Цюрупа",  "Капітан  Аністратенко",  "Клочко"  і так далі.

 

     Ми переконані,  що певні кола зацікавлені  в  збільшенні  сум заборгованості  перед  іноземними  кредиторами.  Ми  вирахували цю суму.

 

     Незважаючи на те,  що нам не надали  перекладача,  Олександре Миколайовичу,  хоч  вони є,  ми знайшли змогу,  почали перекладати укладені контракти на виявлення порушення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію Анатолійовичу,  потрібно  продовжити  термін роботи вашої комісії?

 

     КАРМАЗІН Ю.  А. Ще раз кажу: ми наполягаємо на звіті тут, щоб розставити всі крапки над  "і".  Але  для  цього  треба  завершити роботу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Дем'ян,  будь  ласка.  За  ним  -депутат Лук'яненко.

 

     ДЕМ'ЯН Г.В. Конгрес українських націоналістів. Шановні панове депутати!      У      виступах      наших      колег     депутатів національнодержавницького спрямування вже не один раз  говорилося, що  сама  назва  тимчасової  комісії,  яка  мала  б займатися всім комплексом питань, пов'язаних із боротьбою ОУН-УПА і ставленням до її учасників з боку законодавчої та виконавчої влади в Україні,  є образливою і тенденційно однобічною.

 

     До того ж її завдання свідомо запрограмовані  добре  відомими політичними   силами   і  керівництвом  Верховної  Ради  на  повну безрезультатність.  Така комісія за  нормальною  логікою  і  давно назрілою  національною  потребою  раз і назавжди повинна припинити законодавчу,  моральну,  економічну систему дискримінації  єдиної, але дуже чисельної,  багатомільйонної суспільної групи українців - полеглих  і  живих   учасників   національно-визвольної   боротьби ОУН-УПА,  їхніх  дітей  та  онуків.  Пануюча ж сьогодні практика є грубим    порушенням     Конституції     України     на     догоду проросійськоімперіалістичним   реваншистським  силам  та  досі  не засудженим воєнним злочинцям із колишніх НКВС,  МДБ,  КДБ,  які  й тепер   відкрито   виступають   за   ліквідацію   нашої  державної незалежності.

 

     Проте ніхто  з  тих   українофобів   і   антидержавників   не відмовляється від персональних пенсій та незліченних пільг,  якими щедро винагороджують їх сьогодні високопоставлені послідовники,  а подекуди і соратники етноцидної війни проти української нації.

 

     І водночас  справжні борці за волю України зазнають цинічного знущання,  яскравим прикладом якого,  на жаль,  є  назва  згаданої комісії - комісія для сприяння перевірці діяльності ОУН- УПА.

 

     Скажіть, шановні колеги (і прихильники, і противники того, що я кажу): чи з отаким завданням комісія робитиме щось конкретне для остаточного вирішення цієї справи? Звичайно, ні.

 

     З огляду на це я і більшість депутатів із об'єднання "Нація і держава" вважаємо,  що  назва  комісії,  її  завдання  мають  бути змінені, мають відповідати потребам України, її синів і дочок.

 

     Пропонуємо таку назву: "Комісія для підготовки Закону України про припинення всіх видів і форм дискримінації  та  вшанування  на державному   рівні   учасників   національно-визвольної   боротьби ОУН-УПА, їх попередників і наступників".

 

     І остання пропозиція.  Якщо і виділяти кошти для роботи  цієї комісії,  то  лише для того,  щоб придбати для України бодай копії тих архівних документів,  які зберігаються  в  Празі,  Братиславі, Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Бухаресті і Будапешті.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Лук'яненко, будь ласка. За ним - депутат Осташ.

 

     ЛУК'ЯНЕНКО Л.Г.,  член  Комітету   Верховної   Ради   України законодавчого   забезпечення  свободи  слова  та  засобів  масової інформації (Нововолинський  виборчий  округ,  Волинська  область). Українська  республіканська партія,  об'єднання "Нація і держава". Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Шановні   депутати!   Підбити підсумки  роботи  наших комісій,  звичайно,  потрібно,  тому намір комітету,  який  очолює  депутат  Шейко,  цілком  закономірний   і зрозумілий.

 

     Проте, вважаю, до справи треба підійти по-іншому. Ті комісії, які справді завершили свою роботу,  мають зробити звіт,  доповісти нам, що вони зробили. Якщо Верховна Рада приймає остаточне рішення щодо їхньої роботи, їх повноваження припиняються. Це відповідало б вимогам Регламенту.

 

     Ті комісії,   які   не  завершили  свою  роботу,  мали  б  її продовжити.  І  якщо  робота   деяких   комісій   не   забезпечена матеріально,  то,  очевидно,  треба створити їм кращі умови для її завершення.

 

     І є  комісії,  яким  передчасно  припиняти  повноваження.  Це комісія,  яку  очолює депутат Аксененко,  з вивчення ситуації,  що склалася  в  телерадіоінформаційному  просторі  України.  Ми   вже слухали   першу   доповідь   комісії,  після  чого  Верховна  Рада продовжила її роботу. Цій комісії варто продовжити повноваження.

 

     І комісія  стосовно  боротьби  ОУН-УПА,  без   сумніву,   має працювати далі.

 

     До комісій,  які  мають  припинити роботу,  віднесена комісія щодо  перевірки  діяльності  концерну   "Бласко"   і   комісія   з розслідування  справ  щодо усиновлення дітей громадянами іноземних держав.  Доповідей з цього приводу ні одна,  ні друга  комісії  не робили.  І  ми  не  знаємо,  чим  закінчилося  розслідування,  чим закінчилося вивчення. Верховна Рада має це знати.

 

     Хотів би трохи сказати про комісію стосовно боротьби ОУН-УПА. Справді,  ця  комісія  досі  нічого  не  зробила  через те,  що її матеріально не забезпечили,  та, власне, і питання так поставлено, щоб нічого їй не дати. Отже, об'єднання "Нація і держава" пропонує перейменувати цю комісію.

 

     І ще пропонуємо,  щоб ця  комісія,  до  складу  якої  входять представники різних політичних сил, створила дві підкомісії. Перша підкомісія має складатися із учених,  які б вивчали архіви.  Друга підкомісія   мала   б   зайнятися   польовими   дослідженнями  або опитуванням тих людей,  які були  учасниками  руху  або  свідками. Народ  повинен  знати  цю надзвичайно трагічну і героїчну сторінку нашої історії... Верховна Рада мусить це зробити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Осташ. Немає його.

 

     Будь ласка, депутате Алексєєв.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.  Спасибо.  Я  полностью   согласен   с   Левком Григорьевичем  Лукьяненко,  который  занял  сейчас  принципиальную позицию.

 

     Дело в том,  что  Регламентом  Верховного  Совета,  а  именно частью второй статьи 8.4.4 предусмотрено: "Повноваження тимчасової контрольної,  ревізійної  чи  слідчої   комісії   Верховної   Ради припиняються  автоматично з прийняттям Верховною Радою остаточного рішення". Ніяких інших умов Регламентом не передбачено.

 

     Уважаемый Петр  Владимирович,  ссылаясь   на   статью   4.6.4 Регламента,  демонстрирует, простите, либо непонимание Регламента, либо надежду на то,  что мы не понимаем,  о чем идет речь. Ибо эта статья   предусматривает,   что   созданная   комиссия   должна  в шестимесячный срок подать письменный отчет.  А что с этим  отчетом должен  делать  Верховный  Совет  -  то  ли  рассматривать,  то ли принимать решение,  говорит статья  8.4.4,  которой  вы  и  должны руководствоваться.

 

     Я думаю,  что  люди,  готовившие  этот  проект постановления, просто не понимали,  что они пишут.  Нельзя продлевать то,  что не ограничено ничем,  кроме отчета.  Это все равно, что копать канаву от забора до обеда.  Остаточний звіт -  ось  що  є  підставою  для припинення  повноважень.  Это  в  лучшем  случае непонимание,  а в худшем - попытка устранить некоторые комиссии,  которые задают  уж очень много хлопот (Шум у залі).  Разберитесь у себя в Комитете по вопросам Регламента, чем вы руководствовались.

 

     И последнее.  Вы  пытаетесь  доказать   нам,   что   продлите полномочия  до 1 июля.  Это называется уничтожение с отсрочкой.  А такой   отсрочки   Регламентом   не    предусматривается.    Будет окончательное решение - полномочия прекращаются автоматически.  И, пожалуйста, не надо нас обманывать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, депутате Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної   політики   та   управління   народним  господарством (Роменський виборчий округ,  Сумська область). Уважаемые депутаты! В  обществе  и  в  нашей  работе бывают ситуации,  которые требуют особого  рассмотрения  и  особого   расследования.   Эта   функция Верховного   Совета   выполняется   через   создание   специальных следственных  комиссий.   Наши   профильные   комитеты   выполняют контрольную  функцию  Верховного  Совета  по  своим  направлениям, однако  важные  проблемы  расследуются  специальными   комиссиями. Поэтому   они   и  наделяются  дополнительными  полномочиями.  Мне кажется,  что обществу и Верховному Совету важно  знать  результат деятельности специальных следственных комиссий.  Поэтому возникает вопрос: можно ли прекращать деятельность этих комиссий, если мы не заслушали  их  отчет  и не уточнили для себя проблемы,  на которые вышли эти комиссии?  Мне кажется,  такого делать нельзя.  И проект постановления,  который  внесен  Комитетом по вопросам Регламента, также голосовать нельзя.  Мы должны получить  на  руки  письменный отчет о деятельности комиссии, рассмотреть его, обсудить, и только после этого принимать решение о  прекращении  деятельности  данной комиссии.

 

     Я приведу    несколько   примеров.   Мы   создали   временную следственную  комиссию  для  расследования  обстоятельств   гибели народных   депутатов  Драгомарецкого  и  Мясковского.  Получил  ли Верховный  Совет  и  общество  ответ,  при  каких  обстоятельствах погибли  два  народных депутата Украины.  Я убежден,  и мои данные таковы,  что это было  умышленное  убийство.  Поэтому  я  не  хочу принимать  участие в голосовании и прекращать полномочия комиссии, которая не выступила,  не отчиталась о проделанной работе,  и этим снять проблему как таковую.

 

     Я не  согласен  с  тем  заявлением Александра Александровича, которое он сделал на следующее  утро  после  трагического  случая, что,  мол,  это  случайная катастрофа.  Он этим заявлением пытался успокоить общественное мнение.  Погибло  два  депутата.  И  задача Верховного  Совета  -  провести  расследование  и принять решение, уточнив все обстоятельства этого события.

 

     Я также не могу согласиться и с  ликвидацией  всех  остальных следственных комиссий.  Вообще-то возникает подозрение.  Верховный Совет  поручил  специальной  следственной  комиссии   расследовать особый прецедент. И если полномочия этой комиссии прекращаются без отчета,  то возникает  подозрение,  что  депутатов  этой  комиссии подкупили с целью замять этот вопрос.

 

     Обращаюсь ко  всем  депутатам  с  просьбой  не  голосовать за проект постановления,  внесенный Комитетом по вопросам Регламента. Только  после  рассмотрения  отчетов  можно говорить о судьбе всех временных комиссий.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Висновок  один.  Справді,  якщо Верховна   Рада   приймала  постанову  про  створення  відповідної комісії,  то ця комісія зобов'язана відпрацювати  й  доповісти.  А тоді ми прийматимемо рішення про припинення її повноважень.

 

     Прошу, Петре Володимировичу,  підсумкове слово. Будь ласка. I визначатимемось щодо постанови.

 

     ШЕЙКО П.В.  Шановні колеги! Повірте, наш комітет не керувався ніякими   політичними   чи  меркантильними  міркуваннями  під  час ухвалення такого рішення.  Постановою про впорядкування діяльності тимчасових  слідчих комісій від 14 березня 1997 року голів комісій було  зобов'язано   відзвітувати   перед   парламентом   у   межах регламентних норм, про що так переконливо говорив колега Алексєєв, і я з ним цілком згоден.

 

     I в тій постанові, до речі, було зобов'язано наш комітет лише узгодити письмові звіти,  узагальнити та доповісти Верховній Раді, що ми й робимо.

 

     Сьогодні звинувачують  наш  комітет,   мовляв,   комісія   не прозвітувала.

 

     Звертаюся до  колеги  Кармазіна.  Комісію  з приводу "Бласко" було створено  7  липня  1994  року.  Тричі  повноваження  комісії продовжувалися. Що заважало колезі Кармазіну за три роки виступити перед парламентом,  подати письмовий звіт і попросити  продовження терміну?  Уже по справі Кудюкіна і по "Бласко" оголошується вирок, а комісія хоче продовжити ще на якийсь термін повноваження.

 

     Те саме і щодо комісії по Криму.  Вона діє з 1994  року,  там уже  було  5 голів комісії,  не відомо хто їх призначав.  Сьогодні колега Дорошевський постійно перебуває в Криму,  а за три роки  не було подано жодного звіту.  I це стосується багатьох комісій. Тому ми не заперечуємо  проти  прийняття  будь-якого  рішення,  але  35 комісій діє в різнопланових, скажемо так, регламентних нормах. Так далі бути не може.  До того ж Верховна Рада  повинна  впорядкувати матеріальне забезпечення цих комісій.  Наголошую: не було прийнято рішення щодо її матеріального забезпечення, але сьогодні практично кожна комісія має кабінет,  має якесь матеріальне забезпечення, за кожною треба закріплювати автомобіль. Тому ми не заперечуємо проти прийняття  вами  рішення,  але  пропонуємо  робити  це  на  основі письмових звітів.  Скажімо,  колега  Павленко  просить  продовжити повноваження  комісії  стосовно  дітей.  Він  не  надав письмового звіту,  але оскільки його прохання надійшло таємною поштою,  то  є підстави перевести її з другої частини постанови у першу. I колега Алексєєв,  мабуть, не дочитав, тому що у першій частині ми пишемо, що   комісіям   Аксененка,   Сінченка,   Юхимчука,   Квятковського продовжені повноваження. Можна включити сюди і комісію щодо дітей. А  діяльність  усіх  інших  ми  пропонуємо все-таки припинити,  бо письмових звітів,  повірте мені, ніхто не діждеться і ніхто тут на трибуні  не  виступатиме.  Ми тричі за вашим дорученням нагадували письмово цим  комісіям  про  потребу  відзвітуватися  і  тричі  не отримували ніякого результату.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні колеги!  Вважаю, що всі прекрасно розуміють   потребу   впорядкування   цього   питання.    Справді, матеріально,  за  того рівня фінансування Верховної Ради,  який ми маємо,  ми не в змозі забезпечити комісії всім необхідним. Вважаю, що  депутат  Шейко має слушність на 100 відсотків.  Не може такого бути,  щоб ми  приймали  постанову,  створювали  комісію,  і  вона працювала по два-три роки. Якщо в нас є такі глобальні питання, то давайте щодо них окремо приймати рішення.

 

     У нас сьогодні працює 24 комітети.  Є  комітети,  де  по  три чоловіки  сидить  в  одному кабінеті.  У нас бракує транспорту для обслуговування депутатів, а тут ще й потрібно за кожною тимчасовою комісією  закріпити  автомобіль.  I  комісії  мають до керівництва справедливі претензії.  Тому ми повинні, розглянувши це питання, з урахуванням  тих  зауважень і пропозицій,  які були внесені,  дати доручення Петру Володимировичу разом з комітетом доопрацювати  цей проект постанови.  Перенести до першої частини ті,  що їх потрібно залишити,  а щодо решти визначитися.  Залишити там п'ять, вісім чи десять комісій, які працюють. А те все, що вивільниться надати для роботи тих комітетів, які того потребують.

 

     З мотивів, будь ласка, депутат Алексєєв.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.  Уважаемый  Александр  Николаевич!  Я  с   вами совершенно  согласен,  что  стимулировать  и  упорядочивать работу "тимчасових комісій" необходимо. Но ни одним из пунктов Регламента не  предусмотрена  досрочная  их ликвидация.  Вы можете снять ее с материального обеспечения (это право  Верховного  Совета),  можете "накласти  стягнення на голову комісії за недоліки в роботі" - это тоже  право  Верховной  Рады.  Але   ліквідовувати   комісію   без остаточного звіту ви не можете,  це не передбачено Регламентом.  І тому проект цієї постанови не  відповідає  вимогам  Регламенту.  Я взагалі дивуюсь, як його можна було подавати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Я  прошу вибачення за стислий коментар. Біда наша в тому, що ми приймаємо різні закони, рішення, програми, а забули про систему контролю за виконанням.  Призначили комісію - і працюй як працюється.  Слід внести поправки до  Регламенту,  щоб приймати  постанову,  якою  передбачити,  скільки часу цій комісії працювати.  А якщо потрібно, - пролонгувати ще на якийсь час. Тоді б у нас не було такого.

 

     Будь ласка, Петре Миколайовичу.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (Красноармійський виборчий  округ,  Донецька область).  Уважаемые  коллеги!  Уважаемый Александр Николаевич!  Я понимаю проблемы,  стоящие перед руководством Верховного Совета  с точки  зрения  материального обеспечения и выделения помещений,  а также персонала для обслуживания комиссий.  Но я  думаю,  что  это нам,  депутатам,  не  дает оснований проголосовать за предложенный вариант депутата  Шейко,  ибо  речь  идет  о  целом  ряде  проблем государственного   значения   и  граничащих  вообще-то  с  оценкой "государственное преступление".

 

     Я не  могу  согласиться  со  сказанным  о  комисии,   которая рассматривает  причины гибели наших коллег,  членов нашей фракции, известных  вам   товарищей   Сергея   Драгомарецкого   и   Михаила Мясковского.  Ведь она подвела итог,  а машина,  которая была, так скажем,  соучастницей того,  что произошло, до сих пор не найдена. Не  установлена.  Служба  безопасности  практически  не занималась установлением.

 

     Я также не могу согласиться  с  тем,  что,  допустим,  работу комиссии по "Бласко" следует прекращать.  Речь же идет не об одном Кудюкине.  Речь идет о  трагедии.  О  том,  что  Украина  потеряла Черноморское морское пароходство.  И такие же тенденции сегодня по Азовскому пароходству и по другим транспортным артериям.

 

     Поэтому предлагаю  следующий  вариант.   Давать   оценку   не огульно.  Да,  коллеги не доработали, волынят. Ясно же, что пускай через 5-10 лет,  но при нормальной власти вернутся к вопросу - как печаталась  гривня и как выходила Украина из рублевой зоны.  И кто руки  нагрел.  Кто  себе  миллионы,  десятки  миллионов,  а  то  и миллиарды положил в карман. История разберется.

 

     Предлагаю по  каждой  комиссии проголосовать отдельно.  Тогда будет определено, что есть основание утверждать: по отдыху детей в 1995 году она не нужна. А есть комиссии, которые должны продолжить работу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Говорун, будь ласка.

 

     ГОВОРУН В.П.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань законності  і  правопорядку  (Іванівський виборчий округ,  Одеська область).  Олександре Миколайовичу,  шановні народні депутати! Тут багато  слушного  сказано,  але  дозвольте  дати довідку щодо двох комісій:  у справі депутата Сичова та депутатів Драгомарецького  й М'ясковського.

 

     Усі матеріали  у  справі  депутата  Сичова  було  здано  ще в листопаді.  Чому вони не вносяться на розгляд  депутатів  -  я  не знаю.

 

     Що стосується    комісії    у   справі   загибелі   депутатів Драгомарецього і М'ясковського, то 2 квітня всі матеріали передано керівництву Верховної Ради.

 

     У виступах  депутатів  Марченка  та  Симоненка  продовжується нагнітання атмосфери стосовно цієї справи.  Роздрукуйте матеріали, підготовлені  комісією,  і  хоча  б роздайте,  якщо вже питання не вноситься на розгляд Верховної Ради.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутате Носов, прошу.

 

     НОСОВ В.В.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань бюджету (Октябрський виборчий округ,  Полтавська область). Шановні депутати,  я хочу сказати,  як замислювалися дані положення,  коли складався  Регламент.  Це  зроблено  з  тим,  щоб  не  можна  було припинити   існування   наприклад,   слідчої   комісії:   скажімо, розслідують фінансові питання,  їх купили, а, може, залякали. Вони звітів не подають.  Тому Регламент і передбачає механізм  контролю (стаття 4.6.4), про який казав пан Шейко.

 

     Ви можете  призначити комісію на рік і на півтора,  але кожні півроку вона подає письмовий звіт про виконану роботу.  Результату може  й  не бути,  але видно,  що вона робила.  Щоб не вийшло так: завели секретарку, машину, комп'ютери, а роботи не роблять.

 

     Верховна Рада аналізує і продовжує їхню роботу.  Тобто, через 6  місяців  не  обов'язково подати остаточний звіт,  але проміжний контроль здійснюється. І саме це треба зробити.

 

     Депутат Шейко скаржиться, що звертається до комісій - вони не подають  звітів.  Саме  тому  треба  в  постанові доручити головам таких-то комісій до такої-то дати подати письмовий звіт відповідно до Регламенту. То вже не голова комітету просить, а Верховна Рада.

 

     У тому випадку, коли комісія не звітує, то Верховна Рада може переобрати персональний склад,  бо питання ж залишилося.  Скажімо, розслідування  -  землю  хотіли під заставу давати.  Були там живі гроші чи не були?  Ми можемо запропонувати  новий  склад  комісії, якщо цей нездатний,  і знову досліджувати питання. Тобто Регламент складено  так,  що  неможливо  припинити  діяльність  комісії,  не дізнавшись хоча б, що вона робила.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Павленко, будь ласка.

 

     ПАВЛЕНКО Е.І.,  член Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (Центральний виборчий округ, Автономна Республіка Крим). Уважаемые коллеги  народные  депутаты!  Хочу  довести   до   вас   следующую информацию.   Действительно,   выступления   депутатов  Кармазина, Лукьяненко,  Алексеева имели место. Вот у меня (я показываю) "Звіт про  роботу  спеціальної слідчої комісії Верховної Ради України за станом на 10 квітня".  Но  лично  Председателю  Верховного  Совета Украины Морозу, что соответствует Регламенту Верховного Совета.

 

     Поэтому предлагаю   не   прекращать   полномочия,  а  обязать комиссии сделать отчеты,  если  их  деятельность  исчерпана.  Если деятельность  комиссии  требует  дальнейшего функционирования,  то дать им возможность работать дальше,  но  заслушать  промежуточный отчет, что записано в Регламенте и о чем говорил коллега Носов.

 

     Поэтому я  прошу  нас  поддержать,  потому что сейчас эти все процессы (особенно это касается работы комиссии по  международному усыновлению детей) приобрели динамичный характер в Одессе, Львове, Киеве,  Донецке. И мы не можем сегодня раскрывать тайну следствия, вы  же  все  это прекрасно понимаете.  Поэтому эти комиссии должны работать дальше и обязательно отчитаться перед Верховным  Советом, чтобы  все народные депутаты знали о задачах,  которые им поставил Верховный Совет.  И оказать,  естественно,  им содействие  в  этой деятельности.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитре   Петровичу,   будь   ласка.  І  на  цьому завершуємо обговорення.

 

     СТЕПАНЮК Д.П.,  член Комітету Верховної Ради України з питань оборони   і   державної   безпеки  (Дзержинський  виборчий  округ, Дніпропетровська область).  Уважаемые депутаты!  Петр  Шейко,  наш коллега,   несколько  дней  тому  назад  рассказывал  о  нарушении Регламента,  и мы здесь несколько  дней  все  разбирались  в  этом нарушении Регламента.

 

     Сегодня он  нам докладывает о нарушении Регламента комиссиями так спокойно, даже пренебрежительно, мол, он глубоко не разобрался в  происходящих  процессах,  однако пытается предложить нам проект постановления...

 

     Я согласен сегодня с Петром Симоненко, что рано нам закрывать ряд комиссий, в том числе и по Крыму. Слишком рано мы успокоились. Общественно-политическая ситуация  в  Автономной  Республике  Крым начала обостряться, принят ряд законов, постановлений и так далее, которые сегодня  приходится  разгребать  Президенту.  Кроме  того, криминогенная  ситуация  сегодня  накаляется  -  убит председатель Фонда   госимущества   Крыма   Головизин.   Поэтому   говорить   о сворачивании  работы по Автономной Республике Крым рано,  комиссии есть что делать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тим більше,  коли  ми  знаємо,  хто  фінансується через Крим... Які політичні сили в Криму...

 

     Шановні колеги!  Я  вважаю,  що питання зрозуміле,  але попри все,  прошу вас прийняти проект  постанови  за  основу,  щоб  дати можливість  Комітету  з  питань  Регламенту  доопрацювати  його  з урахуванням внесених зауважень -  які  комісії  з  другої  частини перенести в першу частину проекту постанови,  тощо.  Завтра вранці прийняти остаточно (Шум у залі). Будь ласка, Петре Володимировичу.

 

     ШЕЙКО П.В.  Шановні  колеги,  я  б  погодився,   скажімо,   з пропозицією  Олександра  Миколайовича,  проте  хотів  би,  щоб  ви зрозуміли,  що ми  не  аналізували  роботу  комісій.  Ми  виконали формальне   рішення   парламенту   про   упорядкування  діяльності тимчасових комісій:  комісія зробила,  був звіт і  просить  термін повноважень продовжити - ми її включили в першу частину.  Був звіт і комісія  просить  припинити  повноваження  -  внесли  до  другої частини. Протягом трьох років не звітувала комісія - теж внесли до другої частини цю комісію.  Але я погоджуюся з колегами,  що треба заслухати звіти голів цих комісій. 17 березня ми вже приймали таке рішення,  тобто зобов'язали їх прозвітувати  і  визначили  термін. Проте жоден голова не відзвітувався.

 

     Щоб ви  сьогодні  нам  не  доручали,  ми не зможемо по-іншому розв'язати цю проблему... Тоді давайте приймемо ще одне рішення: у межах  двотижневого  терміну  нехай  голови  спеціальних і слідчих комісій відзвітують.  І  тоді  ми  приймемо  рішення  щодо  кожної комісії.  Іншого  проекту,  ніж  той,  що ми запропонували,  ми не можемо внести.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ця пропозиція слушна, проте в нас так багато невідкладних і невирішених питань, ви ж знаєте.

 

     Тому я прошу все-таки прийняти проект за основу, а тоді можна було б, як пропонували депутати, розглянути кожну комісію окремо і прийняти  остаточне  рішення.  Ставлю  на  голосування  пропозицію прийняти за основу цей проект постанови. Будь ласка.

 

     "За" - 144.

 

     Не приймається  (Шум  у  залі).  Одну  хвилинку,  була   інша пропозиція...

 

     Якби ми  прийняли  його  за  основу,  тоді б розглянули кожну комісію  окремо  і  визначилися,  яку  комісію  включити  в  першу частину, яку в другу...

 

     Будь ласка, депутате Носов.

 

     НОСОВ В.В.  Шановний головуючий! Шановні депутати! Як мінімум ми маємо  вимагати  письмовий  звіт.  Тому  тут  треба  постановою Верховної  Ради  визначити,  щоб  комісії  до такої-то дати подали письмовий звіт.  Ознайомившись зі звітом,  депутати вже знатимуть, що  робити  з  кожною  комісією.  А письмовий звіт нехай поширять, безумовно...  Вони  стали  слідчими,  щось  там  розслідували,  їм хабарики  всім  дали  -  і  вони  тихенько склали руки і не хочуть звітувати. Ні, вони мають написати, що зробили.

 

     Результату може й не  бути,  я  повторюю,  але  вони  повинні зазначити,  що зробили.  Тоді ми зможемо запитати: а чому у вас не вийшло?  Може,  Верховна Рада мусить  дати  доручення  прокуратурі тощо? Через те просто так не можна припиняти повноваження комісій, особливо слідчих.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Гадаю, тоді можна спинится на пропозиції депутата Шейка,  але з поправкою депутата Носова,  щоб дати два тижні , щоб комісія  звітувала  в  письмовій  формі.  Комітет  Шейка  підготує відповідний   матеріал  для  розповсюдження  серед  депутатів.  Ті питання,  які є таємними,  сюди  не  вносити,  але  про  здійснену роботу,  справді  можна  було  б  прозвітувати.  А через два тижні повернемося до цього питання і приймемо постанову.

 

     Прошу підтримати таку пропозицію.

 

     Будь ласка. Вважаю, що вона влаштує всіх.

 

     "За" - 182.

 

     Не встиг депутат Парасунько. Ще раз голосуємо.

 

     "За" - 201.

 

     Останній раз  голосуємо.  А  потім  внесете   пропозиції   до Комітету з питань Регламенту, вони їх врахують.

 

     "За" - 193.

 

     Будь ласка, Геннадію Андрійовичу Васильєв. За ним - Володимир Романович.

 

     ВАСИЛЬЄВ Г.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань законності  і правопорядку (Калінінський виборчий округ,  Донецька область).  Уважаемый  Александр  Николаевич!  Уважаемые   народные депутаты!  Давайте  мы  с  вами  возвратимся  ко  времени создания комиссий.  Вопрос  о  создании  был   обусловлен   исключительными обстоятельствами.   И   Регламент   предусматривает  именно  такие обстоятельства создания следственной комиссии.  Комиссии  сами  по себе  не  создавались.  Их создавали депутаты,  находящиеся в этом зале.  И депутаты  должны  решать,  продолжать  срок  деятельности комиссии  или  нет.  Если  продолжать,  депутаты  должны  обратить внимание на то,  как работала  комиссия,  какие  вопросы  остались невыясненными и указать комиссии на те или иные недостатки.

 

     Я считаю,   что   нельзя   решить   такой   вопрос   списком. Периодически,  на протяжении,  например,  месяца  в  повестку  дня необходимо  включать  отчет  председателя каждой из комисии.  И он должен с этой трибуны доложить депутатам,  все ли комиссия сделала для того, чтобы установить истину.

 

     И вот  тогда мы с вами сможем принять решение как поступить с той или иной комиссией.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.   Уважаемые   депутаты!   Уважаемый   Александр Николаевич!   Полностью  разделяя  мнение,  высказанное  депутатом Васильевым, обращаю ваше внимание на саму процедуру принятия этого постановления в первом чтении.  Если мы проголосуем за принятие за основу проекта постановления в первом чтении,  то примем решение о прекращении полномочий временных комиссий.

 

     А что дальше?  Допустим, по предложению депутата Носова дадут нам письменный отчет. Как мы будем голосовать дальше? Возобновлять полномочия комиссий, отчет которых депутаты не примут?

 

     Поэтому предложение депутата Носова необходимо сформулировать таким образом:  подать  на  рассмотрение  Верховного  Совета  этим комиссиям письменный отчет, и все. И дальше вносить в повестку дня отчет этих комиссий о выполненной работе.  И  отдельно  по  каждой комиссии   принимать   решение.   А   так  всем  сразу  прекратить полномочия,  а потом возобновлять их деятельность,  не есть нормой Регламента и нормальной процедуры рассмотрения вопросов.

 

     Поэтому так решать вопрос нельзя.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Гадаю,  якби  ми  ще  послухали  п'ять чи десять пропозицій,  то всі вони були б аргументовані.  Ми  з  вами створили 35 тимчасових комісій,  вони були конче потрібні. а тепер нам  потрібно  упорядкувати  їхню  роботу.   Повноваження   деяких призупинити.  Дати  можливість  депутатам  працювати  в комітетах, звільнити їх від обов'язків,  покладених на них рішенням Верховної Ради. Іншим продовжити і теж створити відповідні умови роботи, щоб вони могли в повному обсязі виконувати завдання,  поставлені перед ними Верховною Радою.

 

     Я згоден  з  тією пропозицією,  яку подав Геннадій Андрійович Васильєв. Мабуть було б правильно, якби ми хоча б двічі на тиждень розглядали  по  одному  питанню  в другій половині дня,  щоб це не транслювалося на всю країну.

 

     Усі подані пропозиції заслуговують на увагу.  Тому я пропоную доручити   Комітету   з   питань  Регламенту  доопрацювати  проект постанови з урахуванням усіх цих пропозицій.  Ми  в  понеділок  на погоджувальній  раді  розглянемо доопрацьований варіант,  врахуємо думки голів комітетів і комісій, керівників груп і фракцій та десь у  вівторок  винесемо  остаточний вердикт:  які комісії продовжать свою роботу,  а які ні. Можливо, десь третя частина залишиться тих комісій,  щодо яких рішення прийматиметься на пленарному засіданні Верховної Ради.

 

     Прошу проголосувати таку пропозицію.

 

     "За" - 204.

 

     Ставлю на голосування ще раз - депутат Марковська не встигла.

 

     "За" - 243.

 

     Спасибі.

 

     Ми витратили багато часу, а рішення прийняли нульове.

 

     ------------------------------

 

     Розглядається проект Закону України про внесення доповнень до Закону  України  про  підприємництво  щодо  ліцензування космічної діяльності.

 

     Виступає Іван  Петрович  Симоненко   -   голова   підкомітету Комітету  з  питань  економічної  політики  та управління народним господарством. Будь ласка.

 

     СИМОНЕНКО І.П.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  економічної  політики  та  управління народним господарством   (Новозаводський   виборчий   округ,   Чернігівська область).  Уважаемые коллеги депутаты!  Как вы помните, выступая в первом чтении с содокладом от Комиссии по  вопросам  экономической политики   и   управления   народным   хозяйством,  я  ратовал  за необходимость  лицензирования  космической   деятельности.   После первого  чтения  наша  комиссия  (теперь комитет) решила:  принять Закон Украины  "Про  внесення  доповнень  до  Закону  України  про підприємництво щодо ліцензування космічної діяльності".

 

     Здесь комиссия свое мнение не поменяла.  И полностью согласна с предложением Кабинета Министров.  Данное решение комиссии  я  до вас  довожу,  и  оно  в  соответствии  с  Регламентом  должно быть поставлено на голосование.

 

     Однако, чтобы не выходить второй  раз  на  трибуну  со  своим особым мнением,  считаю необходимым сразу сказать о том,  что,  на мой взгляд, формулировка внесенных изменений не совсем правильная. И  при  первом  чтении  законопроекта,  и  затем при обсуждении на комиссии я подчеркивал,  что предложенные дополнения  к  Закону  о предпринимательстве   необходимо   привести   в   соответствие   с существующими правовыми актами Украины и просто здравым смыслом.

 

     К сожалению,  в процессе работы  над  проектом  закона  после первого  чтения  мои  замечания  не  получили поддержки.  И сейчас предлагается редакция,  которая противоречит статье 34 Конституции Украины.

 

     Процитирую части вторую и третью этой статьи:

 

     "Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно,  письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

 

     Здійснення цих  прав  може  бути обмежене законом в інтересах національної безпеки,  територіальної цілісності або  громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам,  для охорони здоров'я населення,  для захисту репутації або прав  інших  людей, для запобігання розголошенню інформації,  одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя".

 

     Отсюда видно,  например,  что  лицензирование  права  граждан Украины  на просмотр "Евроспорта" и "Евроновостей" по спутниковому телевидению или  получение  информации  из  системы  "Интернет"  с помощью   космической   связи  Конституцией  не  предусмотрено.  В Конституции сказано "право вільно".  Мы же предлагаем  то,  что  и Кабинет Министров: лицензировать это все.

 

     Поэтому, даже  если предлагаемая редакция изменений в Закон о предпринимательстве   будет   принята,   она    подлежит    отмене Конституционным Судом как противоречащая Основному Закону, который имеет прямое действие и не  предусматривает  сужение  существующих прав граждан Украины новыми законодательными актами.

 

     Пусть не   обижается   на   меня  руководитель  Национального космического  агентства,  но  задача  его  ведомства  -  развивать конкурентоспособную отрасль,  которой бы мы все гордились, как это было и раньше.  При этом сохранять свою уникальную информацию и  с выгодой  ее  продавать.  В  этом  мы  должны  поддержать агентство несомненно.  А пока оно пытается  снискать  лавры  в  роли  нового цензора в своей Отчизне,  определяя, кому можно смотреть телевизор через спутник,  а кому нельзя.  Мы это проходили с глушилками,  не помогло.

 

     Если научно-техническая  информация  открытая и даже платная, но не противоречит  статье  34  Конституции,  пусть  все  берут  и внедряют.  Это  глупость,  если  весь  мир  знает,  а  мы  поручим чиновнику определять:  кого к ней допускать, а кого нет. Извините, но  сегодня  научно-технический  прогресс  определяет  скорость  и оперативность получения информации.

 

     Так же  утопично  надеяться  ведомству  разбогатеть,  ободрав граждан Украины, поставивших спутниковые антенны, беря с них плату за лицензию.  Предложенная мной  поправка  сохраняет  все  сильные стороны   предложений   Кабинета  Министров,  в  то  же  время  не противоречит  как  Конституции,   так   и   постоянно   цитируемой представителями  Национального космического агентства конвенции по космосу 1974 года.  Правда,  они  выдергивают  из  этой  конвенции только то,  что им нравится, а там как раз есть статья, которая не рекомендует вводить подобные ограничения на  информацию.  Или  они думают,   что   депутаты,  наряду  с  общенародными  интересами  в космической   деятельности,   пропустят   за   чистую   монету   и узковедомственные цели?! Я на этот счет другого мнения.

 

     Поэтому депутатам  решать:  принять  ту или иную формулировку или продолжить работу над законопроектом.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До Івана Петровича є запитання?  Є.  Будь  ласка, запишіться. 5 хвилин на запитання достатньо? Погодились.

 

     Будь ласка, депутате Марковська.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.  Дякую.  Шановний Іване Петровичу! От я взяла ці  три  законопроекти,  які  пропонують  зміни  до   Закону   про підприємництво.  Тут перераховується стільки статей,  що вони мені ні про що не  говорять.  Варто  було  б  роздати  депутатам  текст закону,  щоб вони бачили, які треба скасувати, а які - залишити. Я розумію,  що ви зробили доповнення. Але ж погляньте - маємо чотири документи. Як це так, що кожна комісія окремо готує документи?! Чи не краще було б,  якби ваша комісія,  яка доповідає, зробила один, щоб ми могли за це й проголосувати?

 

     СИМОНЕНКО І.П. Вот эта последняя.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С. Спробуй розібратись яка!

 

     Дякую.

 

     СИМОНЕНКО І.П. Комісія зробила зведену таблицю, де є колонки: що пропонує комісія, що пропоную я і далі висновок комісії.

 

     Я пропоную все-таки прийняти те,  що  я  пропоную.  Чому  моя пропозиція  краща?  Погляньте,  вона  враховує  те,  що стосується першої і другої частин статті,  де йдеться про наукові дослідження і  виробництво  супутникових систем...  Я теж згоден з тим,  що це треба ліцензувати.

 

     Що стосується   передавання,    отримання,    поширення    та використання інформації,  то я пропоную запровадити ліцензію, крім телерадіомовлення та  радіотелефонного  зв'язку.  І  це  буде  для державних потреб.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, незважаючи на те, що ми в другому читанні розглядаємо статтю 4,  стосовно неї ще є запитання.  Тому, щоб  ви  могли  поставити  запитання,  а  Іван  Петрович  міг дати відповіді,  вчитайтеся,  будь  ласка,  уважніше.  Тоді  все  стане зрозуміло.

 

     Будь ласка, депутате Вітренко. За нею - депутат Лупаков.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з  питань  економічної  реформи  та  управління  народним господарством  (Конотопський виборчий округ,  Сумська область).  Я хочу не запитання задати,  а зробити зауваження.  Іване Петровичу, ви  скажіть  депутатам,  що  ми  двічі  розглядали  це  питання на засіданні комітету і визнали всі аргументи,  які  висуває  Кабінет Міністрів,   його   фахівці   в   галузі   космічної   діяльності, переконливими.  І більшістю голосів підтримали все-таки пропозиції Кабінету Міністрів,  бо ліцензування всіх процесів,  пов'язаних із телерадіомовленням  і   радіозв'язком,   є   доцільним.   Потрібно впорядковувати все, що відбувається в державі. І справді, потрібно видавати ліцензію, аби знати, хто і чим займається.

 

     І тоді  ваша  думка  більшістю  членів   комітету   не   була підтримана.  А  тепер  ви подаєте таким чином,  що депутатам важко зорієнтуватися.

 

     СИМОНЕНКО І.П.  Я уже говорил,  Наталья Михайловна,  об этом. Сейчас я высказал свое особое мнение и ищу поддержку в зале именно по этому поводу.  И напомню статью 34 Конституции,  что  никто  не имеет  права  лицензировать право на получение или распространение информации.  Поэтому то,  что предлагает Кабинет Министров,  и то, что  большинством  принял  комитет,  не  может быть принято залом, поскольку противоречит Конституции напрямую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Лупаков.

 

     ЛУПАКОВ Є.О.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань оборони   і   державної   безпеки   (Вижницький   виборчий  округ, Чернівецька область).  Дякую.  Шановний  доповідачу!  Ви  постійно посилаєтеся на статтю 34 Конституції,  проти якої голосували. Ми ж знаємо,  які в нас проблеми з бюджетом,  який ми  не  можемо  ніяк звести  докупи,  -  скасовуємо пільги для найбідніших,  відбираємо останню копійку в них, а ви тепер агітуєте зал, щоб і копійчину не взяти в тих, хто жиріє і не знає, куди ті гроші кинути, хто має по

2-3 радіотелефони,  безліч телерадіоантен тощо.  То нехай вони хоч тепер поділяться бодай копійкою з народом, який обікрали!

 

     І от ви нині лобіюєте саме цих жирних котів у Верховній Раді!

 

     Я вважаю,  що  ні  в  якому  разі вашу пропозицію приймати не можна.  Треба голосувати,  як правильно сказала депутат  Вітренко, пропозицію  Кабінету  Міністрів.  Хто має можливість,  той повинен платити. Я пропоную провести поіменне голосування, щоб видно було, хто лобіює жирних котів у Верховній Раді.

 

     СИМОНЕНКО І.П.  Я понимаю стремление, отобрав у людей работу, зарплату и право даже на мысль, еще заткнуть уши, чтобы никто и не слышал, что говорят "Евроспорт", "Евроновости"...

 

     Вы предлагаете  ввести лицензирование,  чтобы студент не смог принимать по спутниковому телевидению "Интернет", чтобы включиться в мировую сеть общения.

 

     Скажем, в Крыму хотят смотреть РТР и ОРТ, а вы предлагаете им заткнуть уши...  Я все это понимаю. Но это все было, были глушилки в  государстве,  однако  это  не  помогло.  И я предлагаю этого не делать, однако право зала выбирать (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте,  будь ласка,  Іване  Петровичу.  Шановні колеги,  підтримується  поправка,  внесена  до статті 4 Закону про підприємництво? Розберіться, і проголосуємо. Ставлю на голосування запропонований  Іваном  Петровичем  Симоненком  проект  Закону про внесення доповнень до статті 4 Закону про  підприємництво  (Шум  у залі).

 

     Я зачитаю:  "Закон України про внесення доповнень до статті 4 Закону про підприємництво.

 

     Верховна Рада постановляє:

 

     1. У статті 4 Закону про підприємництво (Відомості  Верховної Ради УРСР,  1991 рік,  N14,  стаття 168;  Відомості Верховної Ради України,  1992 рік,  N51,  стаття 680;  1993 рік, N30, стаття 322, стаття 324;  N51, стаття 481, стаття 482; 1994 рік, N3, стаття 13; N28,  стаття 234;  N33,  стаття 301;  N40, стаття 366; N49, стаття 434;  1995 рік,  N7,  стаття 47;  N10, стаття 64; N30, стаття 232; N45, стаття 334, стаття 335, стаття 336; 1996 рік, N2, стаття 4):

 

     частину першу  після  слів  "перелік  яких   визначається   у встановленому   Кабінетом  Міністрів  України  порядку"  доповнити словами:  "а  також   діяльність,   пов'язана   із   розробленням, випробуванням,  виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою";

 

     частину другу доповнити абзацами такого змісту:

 

     "наукові дослідження,    пов'язані    зі    створенням     та використанням космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв);

 

     розроблення, випробування,    виробництво    і   експлуатація космічних апаратів та  їх  складових  частин;  наземної  космічної інфраструктури та її складових частин;  обладнання,  що входить до складу космічного та наземного сегментів супутникових систем (крім експлуатації     супутникових     антен    телерадіомовлення    та радіотелефонного зв'язку);

 

     передача, отримання,  обробка, розповсюдження та використання інформації (крім телерадіомовлення та радіотелефонного зв'язку) із вітчизняних космічних об'єктів;

 

     продаж-купівля та   надання   інших   космічних   послуг    з використанням вітчизняної космічної техніки і технологій".

 

     2. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування".

 

     Прошу підтримати.

 

     "За" - 130.

 

     Є запитання? Депутате Чечетов, будь ласка.

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В.,   заступник   голови  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  економічної  політики  та  управління  народним господарством    (Юнокомунарівський   виборчий   округ,   Донецька область).  Уважаемые коллеги!  Я просто  хочу  внести  ясность,  а может,  продублировать  то,  что  сказал  Иван Петрович Симоненко. Комиссия абсолютным большинством (за исключением  Ивана  Петровича Симоненко)  поддержала  предложение  Кабинета Министров о внесении поправок.  И поэтому просьба первым поставить на  голосование  тот проект  закона,  который  внес Кабинет Министров.  А Иван Петрович просто высказал свою точку зрения. Но поскольку о позиции комиссии он сказал за 30 секунд,  а свою точку зрения излагал 10 минут,  то зал был введен в заблуждение.  Поэтому я  еще  раз  повторяю,  что комиссия  абсолютным  большинством (за исключением Ивана Петровича Симоненко) поддержала предложение Кабинета  Министров  о  внесении поправок.  Просьба  поставить  законопроект  на голосование (Шум у залi).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так незрозуміло,  чому Михайло Васильович  мовчав до цього часу.

 

     Ставлю на    голосування    пропозицію,   внесену   депутатом Чечетовим, тобто ставлю на голосування проект закону. Будь ласка.

 

     "За" - 187.

 

     Голосуймо, будь ласка. Групу "Єдність" прошу: голосуйте.

 

     "За" - 204.

 

     Голосуємо. Віталій Андрійович просить.  Будь ласка. Він стояв біля витоків створення космічної техніки. Будь ласка, голосуймо.

 

     "За" - 203.

 

     Шановні колеги!   Не   голосує  41  народний  депутат.  Прошу проголосувати або так,  або  так,  і  тоді  знімаємо  з  розгляду. Голосуємо.

 

     "За" - 180.

 

     Питання знімається з розгляду.

 

     _______________________________

 

     Слухається питання  про  проект  Закону  України про внесення змін і доповнень до Закону України про господарські товариства.

 

     Доповідає Олександр  Миколайович  Бондар,  заступник   голови Фонду державного майна України . Будь ласка.

 

     БОНДАР О.М., заступник голови Фонду державного майна України. Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Шановні   депутати!   Кабінет Міністрів  вносить на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону України  про  господарські товариства. Їх небагато, але вони узгоджують чинне законодавство з питань діяльності господарських товариств і процесів  приватизації та  корпоратизації.  А  саме,  стаття  1  Закону  про господарські товариства   доповнюється   частиною   сьомою    такого    змісту: "Особливості   створення   господарських   товариств   у   процесі корпоратизації   чи   приватизації,   їх    правового    становища визначаються   цим   законом,  а  також  законодавством  з  питань корпоратизації та приватизації".  Тобто цією нормою  зазначається, що  вже  діють  закони  Верховної Ради,  які регламентують порядок створення господарських товариств.

 

     Статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

 

     "Акціонерне товариство,  утворене  на  базі  майна державного підприємства  в  процесі   його   корпоратизації   (приватизації), створюється    одноособово    органом,   уповноваженим   управляти відповідним майном  (органом  приватизації),  і  діє  на  підставі статуту, затвердженого цим органом".

 

     Iдеться про порядок створення акціонерних товариств у процесі корпоратизації та приватизації з метою приведення у  відповідність із  чинним  законом.  Ця  зміна потрібна в Законі про господарські товариства.

 

     Стаття 26 доповнюється таким реченням: "Створення акціонерних   товариств   на   базі   майна  державного підприємства   у   процесі   їх   корпоратизації    (приватизації) здійснюється на підставі рішення органу,  уповноваженого управляти відповідним майном (органу приватизації)".

 

     Це теж чинна норма,  передбачена в законах про  приватизацію, за  якою уповноважений управляти майном орган приватизації створює акціонерні товариства в процесі приватизації.

 

     І остання зміна, до статті 41: "У разі коли 100 відсотків  акцій  товариства  перебуває в державній власності, загальні збори не скликаються,  рішення з питань,  що належать  до компетенції    вищого   органу   товариства,   приймає   засновник товариства,  а  з  моменту  прийняття  рішення  про  продаж  акцій відкритого   акціонерного   товариства,   утвореного   в   процесі корпоратизації, - відповідний державний орган приватизації".

 

     Це норма Закону про  приватизацію.  У  ній  зазначається,  що орган  приватизації здійснює управління державним майном з моменту прийняття   рішення   про    приватизацію.    Якщо    підприємство корпоратизоване і 100 відсотків акцій належить державі,  цей орган уповноважений управляти державним майном.  Тобто Кабінет Міністрів чи органи, що здійснюють управління на місцях.

 

     Ось стисло про ті зміни,  які пропонується прийняти Верховною Радою.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Запитання до Олександра Миколайовича є, так? Будь ласка, запишіться. Відведемо 5 хвилин.

 

     Депутат Кірімов. За ним - депутат Вітренко.

 

     КІРІМОВ І.З.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань Чорнобильської катастрофи (Іванківський  виборчий округ,   Київська   область).  Шановний  Олександре  Миколайовичу! Скажіть,  будь ласка, щиро, чи будуть якісь радикальні зміни після того, як ми ухвалимо цей законопроект?

 

     Дякую.

 

     БОНДАР О.М.  Жодних  радикальних  змін  не  буде,  бо  це все передбачено в інших законах, і просто треба узгодити їх між собою.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Вітренко. За нею

- депутат Соболєв.

 

     ВIТРЕНКО Н.М.   Шановний   Олександре   Миколайовичу!   Я  на засіданні комісії виступала категорично проти  поправок,  особливо двох  останніх.  І  аргументувала  тим,  що  ніяких  прав трудових колективів  проти  розпродажу  підприємств   Кабінетом   Міністрів (уповноважений  власник)  уже  немає і вони взагалі вилучаються із закону.

 

     То в мене запитання  таке:  яким  же  чином  нині  працівники підприємств   можуть  захистити  себе?  Адже  підприємства  штучно перетворюють на АТ,  а потім пакети акцій розпродаються  Кабінетом Міністрів  міністерствам і відомствам.  Що залишається людям,  які працюють на таких підприємствах?

 

     БОНДАР О.М. Наталіє Михайлівно, ці зміни не стосуються даного питання,  оскільки  державні  підприємства  управлялися директором (уповноваженим  органом).  Отож  і  після  створення  акціонерного товариства, де 100 відсотків, усе залишається, як і було. Трудовий колектив має свої права згідно з трудовим законодавством  і  не  є акціонером.   Коли   починається  приватизація,  тоді,  безумовно, скликаються  загальні  збори   акціонерів,   і   члени   трудового колективу, які мають акції, беруть у зборах участь.

 

     Тобто я  не  бачу якогось порушення прав трудових колективів, оскільки ті ще не стали акціонерами - вони  наймані  працівники  і мають усі права згідно з трудовим законодавством.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Соболєв, прошу.

 

     СОБОЛЄВ С.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи  (Хортицький  виборчий округ,  Запорізька область). Депутатська група "Реформи". Шановний доповідачу,  скажіть,  будь  ласка,  оце  таке   тонке   слово   - "законодавство"  в  останній  частині статті 1,  яку ви пропонуєте змінити...  Ви хочете підвести під  це  укази  Президента,  я  так розумію?

 

     БОНДАР О.М.   Ні,  ми  не  хочемо  цього  робити,  бо  в  нас приватизація і  корпоратизація  здійснюються  тільки  за  законами України.   Можна   написати:   "згідно   із   законами   з  питань корпоратизації і приватизації".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Марковська. За нею - депутат Єльяшкевич.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.  Дякую.  Шановний Олександре Миколайовичу!  У новій  частині  статті  41  ідеться про товариства,  100 відсотків акцій яких  перебуває  в  державній  власності.  А  скільки  таких товариств в Україні на сьогодні?

 

     БОНДАР О.М. Я не можу подати точну цифру підприємств, на яких ще  не  розпочався  процес  приватизації.  Але  це  приблизно   та кількість,  яку  ви  останнім рішенням вилучили з переліку - 1200. Точніше - від тисячі до півтори.  Список постійно  змінюється,  бо одні  створюються,  з  іншими ми починаємо процес.  Ще буде окрема група підприємств, які перетворяться на акціонерні товариства, але не продаватимуться, а залишаться в державній власності.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Єльяшкевич, будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань фінансів і банківської  діяльності  (Дніпровський  виборчий округ,   Херсонська  область).  Депутатская  группа  "Реформы".  Я повторю то,  что сказал коллега Соболев,  и хотел бы вас  немножко поправить.  Речь идет о законодательстве Украины, которое включает не только законы,  но и указы Президента,  постановления  Кабинета Министров и другие нормативные акты.

 

     Дело в  том,  что  в Законе о приватизации не рассматривается вопрос структуры хозяйственных обществ,  о чем идет речь здесь. Вы сказали,  что можно записать "законами". Но надо, чтобы это было в тексте,  чтобы вы сейчас официально внесли поправку.  В  противном случае  данный  текст  означает,  что  мы даем добро на то,  чтобы вопросы корпоратизации  решались  указами.  А  мне  совершенно  не хочется,  чтобы,  например,  открывая очередную сводку, узнавать о том,  что Президентом издан соответствующий указ, как, например, о создании  "Тимчасової  ради  Нацбанку України",  которую возглавил Тигипко, и так далее.

 

     Поэтому я  прошу   ваше   предложение   считать   официальной поправкой и проголосовать его.

 

     БОНДАР О.М.  Ви  знаєте,  що  я  не  маю  права  законодавчої ініціативи.  Кабінет Міністрів подав проект,  я його обстоюю. Якщо депутати вважають за потрібне внести зміни,  то можуть це зробити. Я просто сказав про те,  що в законодавстві з приватизації ви  вже передбачили - тільки закони.  Тому й кажу,  що ми не мали на увазі щось інше.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі,  Олександре Миколайовичу.  Сідайте, будь ласка.

 

     Михайле Васильовичу, прошу.

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В.    Уважаемые    коллеги,   уважаемый   Александр Николаевич!  Я очень кратко изложу позицию комиссии, поскольку она затрагивает исключительно процедуру рассмотрения вопроса.

 

     Комиссия внимательно    изучила    представленный   Кабинетом Министров "проект Закону про внесення змін і доповнень  до  Закону України про господарські товариства".

 

     Суть этих   дополнений   к  действующему  закону  сводится  к законодательному  регулированию  образования   корпоратизированных предприятий и управления ими.

 

     Считаем целесообразным  (и  на  100  процентов  наша  позиция совпала с позицией юридического отдела) данные поправки,  с учетом того,  что сказал коллега Ельяшкевич,  внести не в этот закон, а в "Закон про приватизацію державного майна".

 

     Поэтому в   проекте    постановления    Верховного    Совета, подготовленного  Комитетом  по  вопросам экономической политики (я повторяю,  позиция  комитета  и  депутатов  абсолютно  совпала   с позицией   научно-экспертного  отдела),  и  предлагается:  "Проект Закону про  внесення  змін  і  доповнень  до  Закону  України  про господарські   товариства  повернути  на  доопрацювання.  Кабінету Міністрів  доопрацювати  положення  зазначеного  законопроекту   і внести  на розгляд Верховної Ради України як проект Закону України про внесення змін до Закону України  про  приватизацію  державного майна".

 

     То есть  эти  поправки  внести в Закон о приватизации.  Чтобы упростить  процедуру   прохождения,   было   бы   разумно   учесть предложения,  в частности депутатов Ельяшкевича и Витренко.  Тогда мы сразу могли бы принять их как поправки к Закону о приватизации.

 

     Я еще раз повторяю,  что  это  сугубо  процедурное  замечание комитета.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  запитання до Михайла Васильовича?  Будь ласка, запишіться.

 

     Депутате Вітренко, будь ласка. За нею - депутат Марченко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Шановний  Михайле  Васильовичу,  ви  правильно сказали,   що   наш  комітет  ухвалив  повернути  законопроект  на доопрацювання.  Але не просто все перенести у відповідні закони  з приватизації,  бо  не  можна  погоджуватися з тим,  що людям,  які працюють на підприємстві,  навіть не доводять  до  відома,  що  їх акціонують.  Та  ще  й 100 відсотків акцій,  які належать державі, продаються державою невідомо кому.

 

     І тому мені видається за потрібне,  щоб ви відразу  на  цьому зосередили  увагу,  аби  Фонд державного майна не виконував зайвої роботи.  Він і  так  мало  що  сьогодні  робить  під  керівництвом незатвердженого Ланового.

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В. Спасибо, Наталья Михайловна. Я как раз и сказал, что речь идет не об автоматическом перенесении данных поправок  из Закона   о   хозяйственных   обществах   в  Закон  о  приватизации государственного  имущества,  а  с  учетом  разумных  предложений, которые высказали и депутат Ельяшкевич, и депутат Витренко.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Марченко, будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.   Уважаемый  Михаил  Васильевич,  поскольку  мы рассматривали этот вопрос  на  заседании  комитета  (я  тоже  член комитета),  у меня нет вопросов,  вы доложили все четко, поэтому я призываю депутатов поддержать именно наше решение.

 

     Михаил Васильевич,   вы   знаете,    что    сегодня    Фондом государственного   имущества   управляет  исполняющий  обязанности председателя  Лановой.  Он  проводит  свою  политику,   по   сути, расправляется  с  кадрами.  И Верховный Совет,  на мой взгляд,  не может  стоять  в  стороне  от  этого  процесса,   поскольку   Фонд государственного имущества подчинен Верховному Совету.

 

     Не считаете ли вы необходимым сегодня вместе с постановлением дать протокольное поручение  или  нашему  комитету,  или  Кабинету Министров,  или  обратиться  к  Президенту  с просьбой,  чтобы он, например,  в течение одной или двух недель  внес  на  рассмотрение Верховного Совета кандидатуру,  согласовав ее с Верховным Советом, на должность председателя Фонда госимущества?  И при этом  обязать Ланового не разваливать Фонд госимущества.

 

     Спасибо.

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В. Спасибо. Я бы ответил так: есть Конституция,  где четко выписана процедура  назначения.  А  в развитие   статьи  Конституции  нами  принимается  Закон  о  Фонде государственного    имущества,    где    четко    даже    временем регламентируется и указ о назначении председателя и так далее.

 

     Поэтому я  обращаюсь  ко  всем  с просьбой ускорить процедуру принятия Закона о Фонде госимущества.  И затем,  опираясь  уже  на этот  закон,  четко  ставить  вопрос  о  назначении  или,  скажем, правомочности указа и так далее.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайле Васильовичу. Сідайте, будь ласка.

 

     Є бажаючі  взяти  участь  в  обговоренні?  Є.   Будь   ласка, висвітліть список.

 

     Слово має Наталія Михайлівна. За нею - депутат Єльяшкевич.

 

     Будь ласка.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.   Прогресивна   соціалістична  партія  України. Поважне панство! Ви бачите, що ми записалися вдвох з Єльяшкевичем, але виступатимемо з різних питань. Я розумію, що його турбує перша частина поправок,  а мене турбує друга частина.  Ви  знаєте,  коли наприкінці дня отак за лічені хвилини розглядаються якісь поправки до закону,  мене завжди турбує,  що депутати не розуміють,  про що йдеться, і автоматично голосують.

 

     Про що ж ідеться?  Погляньте,  яку вносять поправку:  "У разі коли  100  відсотків  акцій  товариства  перебуває   у   державній власності,  загальні  збори не скликаються,  рішення з питань,  що належать  до  компетенції  вищого   органу   товариства,   приймає засновник  товариства,  а  з  моменту прийняття рішення про продаж акцій відкритого акціонерного  товариства,  утвореного  в  процесі корпоратизації, - відповідний державний орган приватизації".

 

     Я вже  вкотре  наголошую:  сьогодні  цей  устрій,  який  є  в державі,  - державний бандитизм.  Кабінет  Міністрів  усе  грабує, розпродує  і  добиває.  Вважаю  за потрібне звернути вашу увагу на публікацію  у  французькій  газеті  "Mond"  5  травня  1997  року. Заспокоюючи   тих,  хто  збирається  вкладати  гроші  в  економіку України,  газета  пише:  "Ожидаются  широкомасштабные  действия... Государство  сможет  продавать активы какой-либо компании-должника по собственному усмотрению,  без  предварительной  консультации  с трудовым   коллективом  этого  предприятия,  и  при  необходимости принять решение о ликвидации".

 

     Тобто вже  світовому  співтовариству  пояснюється:  почекайте трохи,  держава  буде все розпродувати.  А оскільки ми знаємо,  за якими цінами це  буде  розпродано,  то  зрозуміло,  для  чого,  не доводячи  до  відома  тих,  хто  працює на підприємстві і виробляє продукцію, здійснюється стовідсоткове акціонування підприємств.

 

     Приклад найбільшого   підприємства   в   моєму    окрузі    - Конотопського  заводу  "Червоний  металіст" цілком підтверджує це. Усе підприємство проти,  трудящі  збирають  підписи  і  пишуть  на адресу   нашого   комітету   і   Контрольної   комісії   з  питань приватизації. А керівник підприємства, директорат прийняли рішення та  з  Кабміном провели тихенько акціонування.  І невідомо,  як це підприємство стало акціонерним товариством.  Але заспокоюють:  "Не хвилюйтесь, 100 відсотків акцій належать державі".

 

     Так ось,  така  поправка  до  закону  дасть змогу державі або продати контрольний пакет акцій,  або взагалі всі акції розпродати кому   захоче.   Сьогодні  держава  -  банкрут,  і  ніякої  довіри тимчасовому уряду бути не може.  Тому подібні поправки до  законів ухвалюватися не повинні.  Я ще раз наголошую:  підтримаймо рішення нашої комісії,  повернемо законопроект на доопрацювання. А під час доопрацювання  вимагатимемо  від  Фонду  державного майна і нашого комітету забезпечити,  щоб зміни не  шкодили  загальнонаціональним інтересам, інтересам трудящого народу України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас тимчасового уряду немає.

 

     Слово надається депутату Єльяшкевичу. Будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.   Депутатская   группа  "Реформы".  Уважаемые коллеги!  Вчера и сегодня столько  копий  ломалось  вокруг  одного обкекта - это акционерное общество ЛиНОС,  и столько было желающих выступить  и  рассказать,  как  надо  проводить  приватизацию  или управление,  что меня удивляет хладнокровие, с которым обсуждается нынешний вопрос.

 

     Дело в том,  что если только вот  такая  норма:  "Особливості створення  господарських  товариств  у  процесі  корпоратизації чи приватизації,  їх правового становища визначаються цим законом,  а також  законодавством  з  питань  корпоратизації  та приватизації" будет узаконена,  то тогда  фактически  и  указами  Президента,  и постановлениями Кабинета Министров,  и нормативными актами,  в том числе Фонда госимущества,  можно будет делать все  что  угодно  не только с ЛиНОСом,  но и с любым обкектом, который корпоратизирован или приватизирован.

 

     Поэтому тот   ответ,   который   дал   представитель    Фонда госимущества,  меня  совершенно  не  удовлетворил.  То,  что у нас записано в Законе о приватизации,  не имеет никакого  отношения  к корпоратизации.   Корпоратизированное  предприятие  может  целиком находиться в государственной собственности.  И вот это предприятие принимает  решение  каким-либо  ведомственным  актом о том,  чтобы управление имуществом передать коммерческой структуре или частному лицу,  или  еще  неизвестно кому.  И тогда уже никаких вопросов не возникнет, все это будет на совершенно законных основаниях.

 

     А мы столько времени потратили на то, чтобы обсудить вопрос о ЛиНОСе.

 

     Поэтому прошу наших коллег очень внимательно относиться к тем поправкам,  которые вносит Кабинет Министров и Фонд  госимущества, связанные    с   так   называемыми   особенностями   приватизации, корпоратизации или любыми другими процессами.

 

     И давайте  навсегда  забудем  понятие  "законодательство".  а введем  четко - законы Украины.  Потому что законодательство - это широкое понятие,  которое включает в себя не только  законы,  а  и подзаконные  акты.  А  мы  знаем,  что  делается  с  помощью таких подзаконных актов,  и потом не просто  будем  удивляться  решениям Конституционного     Суда     или    высказываниям    Председателя Конституционного Суда о конкретных  лицах  (чего  он,  кстати,  не имеет  права делать даже с этических соображений),  а будем просто сторонними наблюдателями  тех  процессов,  которые  нас  всех  так беспокоят.

 

     Поэтому предлагаю  то,  по  крайней мере,  что предлагается к статье 1,  отклонить либо записать в такой редакции:  "законами  з питань корпоратизації та приватизації".

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усі  бажаючі  виступили і дійшли одного висновку. Комітет  Таранова  теж  подає  пропозицію  про  повернення  даного законопроекту на доопрацювання.

 

     Ставлю таку пропозицію на голосування.

 

     "За" - 193.

 

     Голосуємо. Я    не    розумію,    чому   сьогодні   депутацій Івано-Франківської та Київської областей немає?  Ну, депутат Кожин

-  це  ще не вся область.  Депутат Кірімов за всю Київську область відповідає. І Петро Ілліч ще є. Я перепрошую.

 

     Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 262. Прийнято.

 

     Дякую.

 

     Шановні колеги!  Сьогодні  річниця  з  дня,   коли   трагічно загинули  наші  колеги  -  депутати Драгомарецький і М'ясковський. Пропоную  вшанувати  їхню  пам'ять  хвилиною   мовчання   (Хвилина мовчання). Прошу сідати.

 

     Перед тим  як  закрити  вечірнє  засідання,  нагадаю вам,  що завтра ми працюємо у пленарному режимі.

 

     До 14-ї години (Шум у залі).  До 15-ї години?  (Шум у  залі). Такого  рішення,  щоб працювати в комісіях,  ми не приймали.  Ми з вами проголосували за роботу в пленарному режимі,  оскільки завтра робочий день.

 

     Тому я  прошу вас усіх взяти участь у завтрашньому засіданні, яке розпочнеться о 10-й годині.

 

     На цьому вечірнє засідання оголошується  закритим.  Дякую  за продуктивну роботу. На все краще!

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку