ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ ВОСЬМЕ

С е с і й н и й  з ал  Верховної  Ради України.  24 к в і т н я  1997  року . 16  г о д и н а .

 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Я прошу зайняти робочі міс­ця, зареєструємося для вечірнього засідання.

 

Реєструємося. Прошу увімкнути систему.   

 

Зареєструвався 331 народний депутат. Вечірнє насідання оголошується відкритим.

 

Продовжуємо розгляд проекту Закону про податок на доходи фізичних осіб, Валерію Борисовичу, запрошуємо вас на трибуну.

Шановні колеги, на ранковому засіданні ви зупинилися на підпункті 4.2.4. На ранковому'васіданні ми працювали в тако­му режимі: чиї поправки є - тим надавали слово. Так будемо працювати і на вечірньому засіданні - в режимі другого чи­тання .

 

Будь ласка.

 

3

 

АЛЬОШИН В.Б., член Ксмісії Верховної Ради  України з питань фінансів і банківської діяльності  / Індустриальний  виборчий  округ,  Кіровоградська  область). Шановні колеги, дбайте проголосуємо за те, щоб підпункт 4.2.4 перенести на третє читання. У цьому підпункті є певні суперечності, він ще остаточно не погоджений.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комісія пропонує підпункт 4.2.4 перенести на третє читання для погодження. Підтримуєте? ' Будь ласка, голосуємо.

 

"За" - 186.

 

Запросіть людей до залу.

 

Голосуємо про перенесення на третє читання підпункту 4.2.4 статті 4.

 

АЛЬОШИН В.Б. Прохання більшу активність виявити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

"За" - 210.

 

Депутате Зарудний, ви не голосуєте? Ви за всю Терно­пільську область повинні сьогодні голосувати з депутатом Ра­тушним удвох. Ви ж підніміться, тоді, буде видно вашу працю.

Є зауваження до пропозиції комісії? Немає зауважень, чому ж не підтримуєте? Я прошу, підтримайте.

 

Голосуємо.

 

4

 

 

АЛЬОШИН В.Б. Прохання проголосувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається. До підпункту 4.2,5 є зауваження? Немає.

 

Підпункт 4.Я.6. Не має зауважень.

 

Підпункт 4.2.7. Немає.

 

До підпункту 4.2.3 є зауваження.

 

Я ставлю на голосування підпункти 4.2.5 - 4.2.7. Голо­суємо.

 

"За" - 213.

 

Шановні колеги, я так розумію, якщо на ранковому засі­данні домовлялися працювати в пленарному режимі в другій по­ловині дня, то давайте ж тоді працювати. Ставили ж на голо­сування іншу пропозицію, її не підтримали. Давайте працювати.     Будь ласка, голосуємо підпункти 4.2.5 - 4.2.7.

 

"За" - 237. Прийнято.

 

Спасибі. Депутат Єльяшкевич. Будь ласка. Підпункт 4.2.8.

ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С..,    член Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності    (Дніпров­ський     виборчий     округ,      Херсонська                область/.      

 

Депутатская             груша

"Реформы",       Уважаемые     коллеги,       как      я      подпункт 4.2.4, я просил бы подпункты 4.2.8 и 4.2.9 отнести на третье чтение, потому что с понятием "додаткові блага" возникаєт много проблем. И есть довольно спорные суждения по поводу того,  надо   ли компенсацию за моральный ущерб облагать подо-

 

5

 

 

ходным налогом. Компенсация за моральный ущерб - пто компен­сация непрямых затрат человека. Совершенно непонятно, почему на компенсацию затрат должен быть налог. Это в подпункте 4.2.9. Поэтому подпункты 4.2.8 и 4.2.9 я отнес бы на третье чтение.                                                                                                                                  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію Борисовичу, яка думка комісії?

 

АЛЬОШИН В.Б. У принципі немає заперечень проти перонесення цих підпунктів на третє читання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Володимир Михайлович Яценко. По­правка 15. 

                                                                                                                      

Запросіть депутацію Київської області, немає жодного депутата....                                                                               

 

ЯЦЕНКО В.М., голова Комісії Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи ( Коростенський виборчий  округ,  Житомирська  область ). Дякую. Олександре Миколайовичу І Шановні колеги І Я хотів би підтримати пропозицію Єльяшкевича, щоб перенести ці підпункти на третє читання. Якщо подивитися на пункт 10.5, де трактується, які виплати включаються до складу додаткових благ, то виникає дуже багато запитань. Скажімо, оплата вартості освіти дітей із зони обов'язкового відселення внаслідок Чорнобильської катастрофи не входить до складу додаткових благ. Ллє згідно з чинними законами 'безоплатно здобувають освіту також ліквідатори, інваліди І категорії. То чому про них тут не йдеться?

 

6

 

Дійсно, дуже багато запитань виникає, і я пропоную пе­ренести ці норми на трете читання, підтримати позицію Єльяшкевича і комісії.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви підтримуєте? На третє читання пе­ренести пропонує і комісія.

 

Я ставлю на голосування питання про перенесення на тре­тє читання для доопрацювання підпунктів 4.2.8 і 4.2.9. Будь ласка. Голосуємо.

 

"За" - 231. Прийнято.

 

Підпункт 4.2.10. Немає зауважень.

 

 

Пункт 4.3. Немає.

 

Підпункти 4.3.1, 4.3.2...

 

Підпункт-4.2.10, пункт 4.3 і підпункт 4.3.1 ставлю на голосування.

 

Одну хвилинку, вимкніть систему.

 

Владислав Васильович Носов. Будь ласка.

 

НОСОВ В.В., член Комісії Верховної Ради України з пи­тань бюджету (Октябрський виборчий округ, Полтавська область). Перед тим як голосувати, я хочу з'ясувати дещо, незрозуміло мені. Пункт 4.3: "До розрахунку валового доходу платника податку не включаються і не відображуються в річній податковій дек­ларації" - і читаю підпункт 4.3.2: "вартість безоплатно одержаного харчування, а також робочого одягу, взуття, фор­меного обмундирування, яке не може використовуватися у пов­сякденному вжитку, за переліком, встановлюваним Кабінетом Міністрів України".

 

7

 

Ну, ось я ремонтував верстати, дали мені фуфаечку, далі мені такі ботики, щоб по стружці можна було ходити, але, в принципі, в них можна 9 город копати, можна я сторожувати на 8аводі. То я мав включати їх вартість в доходцу частину чи ні? їх же можна використати в побуті.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте спочатку підпункт 4.2.10 проголосує­мо, а потім розбиратимемося із пунктом 4.3. Я ставлю на голо­сування підпункт 4.2.10 /Шу м     у       залі/.

 

Ні, підпункт 4.2.10 підтримується.

 

АЛЬОШИН В.Б. Підпункт 4.2.10 аа пропозицією депутата Єльяшкевича перенесено на трете читання. Він просто нуме­рацію дав, як у лівій колонці.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію, щоб підпункт 4.2.10 перенести теж на третє читання. Будь ласка, підтримайте. Не треба дивитися на ліву колонку, ми голосуємо норми в правій колонці в режимі другого читання.

 

"За" - 213.

 

Я прошу, проголосуйте, будь ласка.

 

"За" - 234. Прийнято.

 

Будь ласка, стосовно пропозиції депутата Носова.

 

АЛЬОШИН В.Б. Відповідь на запитання депутата Носова. У підпункті 4.3.2 зазначено: "вартість безоплатно одержаного харчування, а також робочого одягу, взуття, форменого

 

8

 

обмундирування, яке не може використовуватися у повсякденному вжитку, за переліком, встановлюваним Кабінетом Міністрів України".

 

Розуміючи, що тут повинні бути якіоь обмеження, ми в  даному випадку зазначаємо, що Кабінетом Міністрів буде розроб­лений і встановлений перелік безоплатно одержаного харчування, робочого одягу, взуття, форменого обмундирування, які не вклю­чаються до розрахунку валового доходу платника податку й яв відображаються в річній податковій декларації.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А фуфайка й чоботи як спецодяг?

 

АЛЬОШИН В.Б. Конкретної відповіді на це запитання під пункт 4.3.2 не містить. У принципі, це все віддається на розгляд Кабінету Міністрів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! До пункту 4.3 і підпунк­ту 4.8.1 немає зауважень. Я їх ставлю на голосування. Під­тримайте, будь ласка. Голосуємо.

 

"За" - 188.

 

АЛЬОШИН В.Б. Шановні колегиі Пункт 4.3 - це взагалі назва третьої частини статті 4. Підпункт 4.3.1 вказує на те, які кошти...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію Борисовичу! Усі це розуміють. Я ставлю на голосування пункт 4.3 і підпункт 4.3.1. Будь даска, підтримайте.

 

 

9

 

"За" - 219. Голосуемо ще раз.

 

"За" - 255. Прийнято. Спасибі.

 

Підпункт 4.3.2. Є пропозиція перенести його на трете читання, щоб доопрацювати. Ставлю цю пропозицію на голосу­вання.

 

"За" - 239. Прийнято.

 

До підпункту 4.3.3 в зауваження. Будь ласка. Депутат Носов.

 

НОСОВ В.В. Тут написано, що до валового доходу не включаються "суми отримуваних платником коштів на відрядження, розрахованих згідно з Законом про оподаткування прибутку підприємств", А в нас в ще норми коштів на відрядження для Президента, для депутатів. Це інші норми, то що, рівницю доведеться оподатковувати чи як? Мабуть, цю статтю теж треба ширше виписати.

 

ГОШВУЮЧИЙ. Депутат Єльяшкевич.

 

ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. Депутатская группа "Реформы". Уважаемые коллеги! В дополнение к тому, что сказал Носов, я прошу обра­тить внимание на второй абзац этого подпункта, где почему-то в законе о налоге на доходы граждан идет речь о налоге на работодателей. Я кто в таком случае является работодателем

10

в тех же государственных организациях, учреждениях, в Верховном Совете   например?

 

Я прошу этот подпункт перенести на третье чтение. ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Гаманюк. Будь ласка.

 

ГАМАНЮК Л.Ю., член Комісії Верховної Ради України з пи­тань бюджету Дніпровський     виборчий округ,       Дніпропетровська     область/. Александр Николаевич, я тоже просил бы поработать с подпунк­том 4.3.3, я настаиваю на этом. Мы интересовались данным вопросом. Очень большой перечень подотчетных сумм дают неизвестно под что. Раньше это было очень строго - только на командировки. Теперь такие списки подотчетных сумм - и люди работают с этими деньгами как хотят! Это серьезный вопрос, он не такой простой, как мы думаем.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Таким чином, депутати і Носов, і Єльяшкевич, і Гаманюк наполягають на тому, щоб перенести на трете читання підпункт 4.3,3.

 

Будь ласка, я ставлю на голосування пропозицію про перенесення на трете читання цього підпункту. Я прошу: голосуємо.

 

"За" - 220.

 

Де львівська депутація? Немає депутатів із Львівської області... /Шум     у     залі/.

 

Будь ласка, голосуємо.

 

"За" - 248. Прийнято.

 

11

 

Підпункти 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,  4.3.7, 4,3.8, 4.3.9, 4,3.10, 4.3.ІІ... Є зауваження до пункту 4.3.ІІ.

 

Я отавию на голосування підпункти 4.3.5-4.3.10. Головуємо.

 

АЛЬОШИН В.Б. Прохання проголосувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу підтримати.

 

"За" - 235. Прийнято.

 

Підпункт 4.3.II. Будь ласка. Депутат Черенков.

 

ЧЕРЕНКОВ О.П., член Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності /Б і л о в о д с ь к и Я     виборчий     округ,     Луган­ська     область/. Уважаемые коллеги! Я попрошу вас открыть отраницу ІЗ, где в средней колонке есть подпункт 6.1.6. Когда предприятие бесплатно отдает средства для коммунальной оплаты, то эти средства не подлежат налогообложению. А вот средства граждан, в частности, крестьян, которые ночью зара­батывают себе на уголь 600 гривень, подлежат налогообложению. Поэтому предлагаю подпункт 4.3.II согласовать со статьей 6 и внести на третье чтение. В таком варианте они приняты быть не могут. И тут, и там должно быть одно и то же, иначе будет дискриминация.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Як комісія?

 

12

 

АЛЬОШИН В.Б. Можна погодитися а такою пропозицією. На засіданні робочої групи викликало заперечення взагалі вклю­чення до остаточної редакції саме підпункту 4.3.II у зв"язку а тим, що, справді, тут відбувається певна дискримінація. Виходить, що для окремих категорій населення можуть надава­тися безоплатно і вугілля, і скраплений газ і це не включаєть­ся до доходу й не є об"вктом оподаткування, а для інших гро­мадян такого може не бути. І тоді виникав нерівноправність громадян.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію депутата Черешкова про перенесення підпункту 4.3.II на трете читання,

"За" - 213.

 

Голосуемо.

 

"За" - 224.

 

Шановні колеги, депутат Жовтяк просить первголосувати. Будь ласка, голосуємо.

 

Хвилинку. Депутат Болдирев. Поправка 28.

 

БОЛДИРЄВЮ.О., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України з питань бюджету /Кіровський-Шахтарський     виборчий     округ, Донецька     область/. Уважаемые коллеги! Под­пункт 4.3.II включен комиссией в окончательный текст по моему предложению. Этот подпункт касается всего населения, которому бытовое топливо дается предприятиями, в том числе и сельско­хозяйственными. Может быть, Черенков недопонимает этого и

 

13


предлагает переносить его   на третье чтение. Здесь нет никаких противоречий. Давайте проголосуєм во втором чтении подпункт 4.3.II, он согласован и с правительством, и о налоговой администрацией, которая не отрицает того, что может бесплатно передаваться бытовое топливо всем категориям населения.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.' Це зрозуміло стосовно тих, у кого немає газового опалення. Депутат Черенков мав на увазі інше. Якщо в газове опалення і безплатно ще давати вугілля, то воно буде перепродуватися. Це він мав на увазі.

 

Я ставлю на голосування в редакції   комісії підпункт 4.3.II. Будь ласка.

 

"За" - 232.

 

Спаоибі.

 

Пункт 4.4. Немає зауважень.

 

Підпункти 4,4.1, 4.4,2, 4.4.4...

 

АЛЬОШИН В.Б. Є зауваження, Олександре Миколайовичу. Під­пункт 4.4.3 після додаткових погоджень було вирішено залишити. Таким чином, пропозиція 33 Комісії з питань фінансів і банківської діяльності вважається відхиленою і підпункт 4.4.3 пере­носиться в праву колонку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. До підпункту 4.4.4 є зауваження? Немає. Підпункти 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8... 5 зауваження до підпункту 4.4.9.

 

14

 

Ставлю на голосування пункт 4.4 і підпункти 4.4.1 -4.4.8. Голосуємо.

 

"За" - 227. Прийнято.

 

Депутат Пономаренко. Поправка 38. Будь ласка.

 

ПОНОМАРЕНКО Б.Я., член Комісії Верховної Ради України з питань базових галузей та соціально-економічного розвит­ку регіонів /Омілянський     виборчий округ, Черкаська       область/. Я хотів би уточнити, на якій підставі комісія відхилила нащу з Паськом пропозицію щодо виплат страхових відшкодувань 88 знищене або пошкоджене майно?-Якщо громадянин втратив своє майно внаслідок пожежі чи повені, то логічно, я думаю, виплачені йому кошти за страховим полісом не оподатковува­ти. Поясніть,    будь ласка.

 

АЛЬОШИН В.Б. Шановні колеги! Якщо громадянин застра­хував своє майно і сталося знищення або пошкодження цього майна, то сума валових витрат такої фізичної особи збіль­шується на вартість втраченого майна. І відповідно надхо­дить до доходів сума страхових відшкодувань. Як правило, вартість застрахованого майна є вищою, ніж отримана сума страхових відшкодувань. І тому цей громадянин матиме певні додаткові пільги щодо оподаткування: у нього зменшаться податкові зобов'язання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Я ставлю поправку 38 депутата Пономаренка на голосування.

 

15

 

Депутате Терьохін! Читайте "Капітал" і голосуйте правильно.

 

АЛЬОШИН В.Б. Комісія цю поправку відхилила.

 

"За" - 191.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не набирає голосів. Підпункт 4.4.9 ставлю на голосування в редакції від комісії. Будь ласка, підтримайте.

 

АЛЬОПИН В.Б. Прохання підтримати. "За" - 209.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підпункти 4.4.9, 4.4.10. Є зауваження? Немає.

Підпункти 4.4.II, 4.4.12. Немає зауважень.

 

Пункт 4.5. Теж зауважень немає.

 

Я ставлю на головування підпункти 4.4.9 - 4.4.12 і пункт 4.5. Будь ласка, підтримайте. Голосуємо.

 

АЛЬОШИН В.Б. Прохання підтримати.

 

"За" - 230. Прийнято.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

Стаття 5 "Скоригований валовий доход".

 

16

 

Підпункт 5.І.І. Немає зауважень.

 

Підпункт 5.І.І і статтю 5 у цілому, бо вона коротень­ка, ставлю на голосування.

 

"За" - 236. Прийнято.

 

Стаття 6 "Валові витрати".

 

Пункт 6,1. Немає зауважень.

 

Підпункти 6.І.І, 6.1.2, 6.1.3. Зауважень немає.

Ставлю на голосування пункт 6.1 і підпункти 6.І.І -6.1.3. Голосуємо.

 

"За" - 228. Прийнято.

 

Будь ласка, підпункт 6.1.4. 6 зауваження? Немає.

 

Я ставлю на голосування підпункт 6.1.4* Будь ласка,' голосуємо.

 

"За" - 232. Прийнято.

 

Депутат Яценко. Будь ласка.

 

ЯЦЕНКО В.М. Дякую. Шановні колеги! Я вніс пропозицію доповнити статтю 6 додатковими підпунктами - 6.1.5, 6.1.6 і 6.1.7. Це поправка 40. Власне кажучи, мені б хотілося почути аргументи комісії, чому відхилено цю пропозицію. Я все-таки наполягаю на її голосуванні.

 

АЛЬОШИН В.Б. Ваша поправка певною мірою збігається 8 пропозицією народного депутата Черенкова. Якщо врахувати ващу поправку, то тоді ми втручаємося в методологію цього податку. За базу оподаткування взятий брутто - дохід, тобто дохід, який не передбачає віднесення на валові витрати витрат на санаторно-курортне лікування чи на оплату вартості

 

17

 

житлово-комунальних послуг і таке інше.

 

Безперечно, ці витрати здійснюють всі фізичні особи, і вони планують ці витрати залежно від рівня своїх дохо­дів. Віднесення ж їх до витрат і змвншення тим самим бази оподаткування може привести до того, що просто не буде такого податку.

 

У ваших пропозиціях не передбачається ні нормування таких витрат, ні взагалі механізму зарахування їх до вало­вих витрат. І можна говорити про те, що під цими статтями будуть величезні витрати, буде зменшено валовий дохід і не буде предмета для оподаткування, бо не буде доходів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Ми повинні, сьогодні цей законопроект розглянути. Так що давайте енергійніше працю­вати.

 

Депутат Янко.

 

ЯНКО С.В., член Комісії Верховної Ради України з пи­тань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв"язку /Селидівоький     виборчий     округ, Донецька       область/. Уважаемые народные депутаты! Я поддерживаю предложения внесенные моим кол­легой . Яценко.     Да, действительно, затраты, которые несет гражданин Украины на лечение, не нормируются. Как-то их установить трудно. Но то, что сегодня каждый наш гражданин, идя в больницу, если он серьезно болен  хочет лечиться, вынужден платить деньги - и немалые! И я вам скажу, что воли человек заболел и ему необходимо оделять оерьввную

 

18

 

операцию, то стоить она будет больше его годового дохода.

Поэтому говорить о той, что эти расходы ве нормируют­ся и что включать их в валовые нельзя, по-моему, мы о вами не имеем морального права.

 

Все три подпункта, которые предложил Яценко, надо проголосовать в включить эти расходы в валовые.

 

Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Василь Васильоваич  Регурецький

 

РЕГУРЕЦЬКИЙ В.В., заступник міністра фінансів України. Шановні народні депутати! Безумовно, ваші пропози­ції, щоб ці витрати враховувати у валових витратах, слушні» Але якщо приймати тану концепції) щодо оподаткування доходів громадян, то най треба зовсім переробити цей проект закону і внести його в новому вигляді.

 

Я повторюй ту тазу, яку було проголошено а цієї трибуни:    це особливий вид оподаткування громадян, який перед­бачає оподаткування доходів, а не прибутку. Весь світ, кожна країна будує таку систему оподаткування, вираховуєть­ся тільки брутто-дохід. Планування витрат сім"ї - це оправа кожної сім"ї. І тому контролювати ці витрати, вести їх облік - неможливо. Практично ніде це не робиться. Вартість лікування в лікарні або санаторії на Кіпрі    і у своїй міс­цевості - це різні величини. Це буде несправедлива система оподаткування, прихильників її ніде немає.

Ми закликаємо вас не повертатися до цих питань. Я пов­торюю, мае бута зовсім інша концепція оподаткування   або

 

19

 

взагалі це питання треба знімати з порядку денного, тому що цих податків ми не матимемо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Черенков.

 

ЧЕРЕНКОВ О.П. Уважаемые коллеги, я просил обязательно согласовать эти нормы. Смотрите: мы одним гражданам предо­ставила возможность уйти от налогообложения. Уголь дается шахтам бесплатно, шахтеры перетянули сейчас одеяло. А ведь остальные люди  /я       представляю             АПК/, которые по

полтора года, по два года, по полгода не получают заработ­ной платы, выращивают два несчастных поросенка, чтобы 600 гривень заплатить за уголь. А еше надо заплатить, чтобы привезти его. II эти дохода, которые зарабатываются ночью, будут облагаться налогом. Разве так можно? И как можно делить: одни - черные, а другие - белые. Ведь право граж­дан в атом законе должно бить отображено одинаково.

 

Я прощу поименно 231 голосом проголосовать за поправ­ку депутата Яценко. Пожалуйста» это будет правильно.

 

Нас сравнивают с Японией,   о Западом. Извините, мы пытаемся ввести совершенно иную     налоговую систему, не учитываем уровня нашей, жизни, нищету нащу не учитываем. Мы на имеем права этого делать. Поэтому я прощу 231 голосом проголосовать,             чтобы то, что мы предусмотрели только

для шахтеров, было     распространено  на все  население Украины.

 

Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Носов.

 

20

 

НОСОВ В.В. Я хочу сказати, що пан Регурецький непра­вий - треба дивитися не як в інших країнах робиться, а як у нас записано в Конституції. А в статті 49 Конституції записано, що кожен має право на охорону здоров"я. А охоро­на здоров"я забезпечується державним фінансуванням відпо­відних соціально-економічних, мвдико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

 

Держава цього не забезпечує - людина сама намагається це робити, а з неї ще  податок беруть. Та де світ таке ба­чив?! Ви свою Конституцію читайте...

 

Дійсно, треба повністю міняти концепцію цього закону. Та й усе на цьому!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Бобриньов.

 

БОБРНЬОВ О.В., член Комісії Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки /Балаклавський    виборчий     округ. м. Севастополь/, Вообще этот закон делается, конечно, для того, чтобы содрать с рабочих больше денег в бюджет. Только об атом и думают.

Пан Регурецкий говорил о том, что во многих странах так не делается. Но в других государствах необлагаемый минимум соответствует черте малообеспеченности, куда входят и расходы на лечение. Давайте оделаем 10 необлагаемых миниму­мов, а дальше будем облагать все. Но вы же этого не сделалиI *     Посмотрите, как сделали: всего 20 процентов одного необла­гаемого минимума.

21

 

А вообще лучше бы этот проект закона отклонить и оста­вить старый порядок, будет спокойно. По этому закону я должен буду множество оправок носить по месту основной работы, в налоговую администрацию, а там какая-нибудь де­вочка скакот: нэ та справка, клякса не так поставлена... И будем мучиться, всю жизнь выбивая налоговые льготы.

 

Я предлагаю не голосовать,  блокировать принятие это­го закона, потому что он особой роли не играет. И в бюджет даст небольшой процент дохода.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Ну, так но можна говорити. Пг-перше... /Шум    у     валі/.

 

Шановні колеги, поправку 40 депутата Володимира Михай­ловича Яценкаа я ставлю на голосування. Голосуйте за чи проти, але голосуйте. Будь ласка.

 

АЛЬОШИН В.Б. Комісія не підтримує такі поправка. Не              

підтримує!

 

"За" - 218,

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Терьохін.

 

ТЕРЬОХІН С.А., член Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності /К о м с о м о л ъ ський       виборчий       округ, Полтавськ а     область /. Шановні народні депутати! Давайте трохи   заспокоїмося. Оті завдання, які хотів виконати

22

депутат Яценко, ми маємо виконати, коли підійдемо до визначення неоподатковуваного мінімуму. Якщо зал захоче підвищити неоподатковуваний мінімум - так і буде. Але уявіть собі, ми приймаэмо. зараз пільгу, яка не пов"яаана з тим, скільки людяна отримує. Усім зрозуміло, що людина, в якої п'ятиповерховий будинок, платитиме більше житлово-комунальних платеків,  і чомусь ми її хочемо, прийнявши гаку поправку, дотувати. Це нє захист бідних. Захищатимемо бідних, визначивші) неоподатковуваний мінімум.

 

Я просив би на чіпати цього питання тут, а підійти до визначення неоподатковуваного мінімуму і там, якщо треба буде, підвищити його, щоб він був на рівні меиі малозабезиеченосі'і. Давайте це питання розглянемо трохи пізніше.

 

ГОЛОВУШИЙ. Шановні колеги, я просив ба вас підтри­мати пропозицію, щоб поправку депутата Яценка перенести на третє читання, Хай комісія доопрацює, а ми потім, до цього питання повернемося. Будь ласка,  підтримайте цю про­позицію.

 

"За" - 178.

 

Не набирає достатньої кількості голосів.

 

АЛЬОШИН  В.Б. Шановні колеги, поправка не переносяться на третечитання.

 

23

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію, що не переноситься.

 

АЛЬОШИН В.Б. Ця пропозиція буде розглядатися при під­готовці проекту до третього читання, та й усе.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто при підготовці проекту до третього чи­тання повернемося до цієї поправки, незважаючи на те, що не підтримали її /Ш у м     у     залі/.

 

Ну, я ще раз ставлю на голосування. Голосуйте, будь ласка. Щоб комісія на трете читання врахувала поправку де­путата Яценка.

Депутате Камінський, підтримайте.

 

"За" - 204.

 

Валерій Борисович каже, що поправка все одно на третьому читанні буде розглядатися і враховуватись. Ви ж самі розумієте, що поправка не переноситься.

 

Ми проголосували за підпункт 6.1.4, а ця поправка не набирав голосів уже  втрете.  Я ще раз ставлю її на го­ловування.

 

Голосуйте, будь ласка.

 

"За" - 226.

 

Усе...

 

АЛЬОШИН В.Б. Олександре Миколайовичу, дозвольте хвилинку.

У зв"язку з тим, що зал проголосував поправку 40, в пропозиція перенести пункт 6.І у цілому на трете читання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте підтримаємо, щоб у комплексі цей пункт розглядався.

 

 

24

 

АЛЬОШИН В.В. Поправкою 40 ми фактично руйнуємо закон.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуемо, щоб пункт б.І у цілому перенести на трете читання з урахуванням поправки депутата Яценка, Прошу підтримати.

 

"За" - 212.

 

Голосуемо.

 

"За" - 188.

 

АЛЬОШИН В.Б. Очевидно, зал наполягав на тому, щоб поправка 40 була остаточно в тексті статті 6. Таким чином втрачав сенс подальший розгляд законопроекту.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилинку.      Ігор Олександрович Мітюков. Будь ласка.

 

МІТЮКОВ І.0.  міністр фінансів України. Шановні народні депутати! Я хочу, щоб ви прислухалися до аргумен­тації, яку давав народний депутат Терьохін. Ви цією поправ­кою підтримали найбагатимх. Ви не зрозуміли, про що йшла мова. Я вас переконливо прошу проголосувати про перенесення цієї поправки на трете читання.  Інакше немає сенсу приймати цей закон.

 

Спасибі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо про перенесення на трете читання. Будь ласка. "За" - 211.

 

 

25

 

Ще рез голосуемо. Це поправка. "За" - 195. Депутат Єльяшкевич.

 

ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. Депутатская группа "Реформы", Уважа­емые коллеги! У меня есть предложение пункты 6.1 и 6.2 отнести в   целом на третье чтение. Почему? Потому что согласно пункту 6.2, например, не относится к валовым затратам сумма штрафов и неустойки и так далее, хотя к доходам, когда эти суммы компенсируется, они относятся. То есть, получается дискриминация. Если мы эти суммы к до­ходам относим, то надо и к затратам относить. То же ка­сается и других затрат.

 

Поэтому я прошу пункты 6.1 и 6.2 в целом перенести на третье чтение.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комісія підтримує, щоб перенести на трете читання пункти 6.1 і 6.2. Вудь ласка, підтримайте. Голо­суємо.

 

"За" - 196.

 

Депутат Цушко. Вудь ласка.

 

ЦУШКО В.П., член К місії Верховної Ради України 8 питань фінансів і банківської діяльності /Тарутинський     виборчий     округ,      Одеська область/. Уважаемые коллеги! У меня просьба - прислу­шаться. Дело в том, что Комиссия по вопросам финансов и

26

банковской деятельности из-за дефицита времени рассмат­ривала этот законопроект по специальной процедуре. То есть не постатейно, как во втором чтении, а доверились рабочей группе и внесли в зал для того, чтобы депутаты

обсудили.

 

Прав Яценко, прав Черенков, но просьба такая: все-таки пункты 6.1 и 6.2 перенести на третье чтение и установить нормативы, чтобы Действительно помочь бедным, а не   давать льготы для богатых. Поэтому прошу вас, поддержите, это же нормальный подход. Ну   зачем бло­кировать? Доработаем,    все это будет учтено.

 

Яценко согласен.     Думаю, Черенков тоже согласен.

Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуемо.

 

АЛЬОШИН В.В. Прохання підтримати пропозицію депу­тата Цушка.

 

"За" - 224.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуемо ще раз.

 

"За" - 238. Прийнято.

 

27

 

Підпункти 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3... Я прощу вибачення, ми їх перенесли на трете читання.

 

Стаття 7 "Зменшення суми нарахованого податку".

 

Пункт 7.1. Є зауваження? /Шум  у  залі/.

 

До статті 7? Вашої поправки тут немає. Ми ж не можемо на кожного по півгодини витрачати. Дійдемо до вашої поправки, я тоді вам надам слово.

 

Пункт 7,1, Зауважень немає.

 

Підпункти 7.1,1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4. Немає зауважень.

Ставлю  на голосування пункт 7,1, підпункти 7.І.І -7,1.4. Будь ласка, підтримайте,

 

"За" - 217. Я прошу проголосувати. Зауважень же немає.

 

АЛЬОШИН В.Б. Комісія підтримує цю редакцію. Прохання проголосувати.

 

"За" - 224.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та що таке? Голосуємо. Депутат Чобіт не вотиг проголосувати.

 

"За" - 256.

 

Це інша оправа...

 

Будь ласка. Депутат Яценко. Поправка 50 до підпункту 7.1.5.

 

28

 

 

ЯЦЕНКО В.М, Дякую. Я хотів би звернути увагу на цю по­правку і! сказати таке. Взагалі-то комісія пропонує досить жорстку формулу: незалежно від розміру прибутку встановлюється ця сума.

Фахівці комісії зробили підрахунок, і виявилося, що все це обертається в 17 гривень, незалежно, підкреслюю, від при­бутку.

 

Є досить гнучка формула.    Гадаю,  що вона   вигідніша, бо ця сума залежатиме від розміру доходів громадян. Це також, я думаю, цілком логічно.

 

Просив     би підтримати пропозицію, яка напрацьована Комі­сією з питань Чорнобильської катастрофи. У ній фактично враховано наявний стан справ. А комісія пропонує фактично зменшити вдвое розмір компенсації, що передбачається для цієї категорії постраждалих людей.

 

АЛЬОШИН В.Б. Комісія розглядала цю пропозицію. Пропонується фактично збільшити податкову пільгу для   чорнобильців І, П,а також Щ, ІУ категорій.

 

У чому її суть? Якщо зменшити суму нарахованого податку на два неоподатковувані мінімуми доходів фізичних осіб, то це означає, що фактично надається податкова пільга в розмірі 200 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму. Це якщо йти

за логікою тексту в правій колонці.

 

Чорнобильці мають пільгу щодо оподаткування в розмірі 100 і 150 відсотків. У зв"язку з цим є пропозиція не підтримувати.

 

29

 

 

цю поправку, тому що вона підвищує розмір податкових пільг для певних категорій населення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Яценко наполягає. Я його поправку ставлю на голосування. Будь ласка, голосуємо поправку 50 депутата Яценка.

 

"За" - 130.

 

Депутат Немировський. Будь ласка.

 

НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л., секретар Комісії Верховної Ради 7країни з питань фінансів 1 банківської діяльності /Бел­градський     виборчий     округ,     Оде­ська     область/. Уважаемые коллеги І Когда мы обсужда­ли данный законопроект на заседании комиссии, подпункт 7.1.2 был изложен несколько в другой редакции, чем та, которая при­нята комиссией. Я не понимаю, почему здесь выпал один абзац? Пусть докладчик объяснит, почему он самостоятельно иаменил этот подпункт? Здесь было еще записано, что дополнительно дается льгота в размере 20 процентов необлагаемого минимума доходов работающему, основной доход которого не превышает стоимости величины черты малообеспеченности. Эта норма после решения комиссии почему-то выпала. Прошу объяснить.

АЛЬОШИН В.Б. Шановний Володимире Лукичу! Якраз навпаки. Комісія запропонувала внести законопроект без цієї поправки, яка обговорювалася робочою   групою. Крім того, ми отримали додаткові розрахунки Міністерства фінансів, які показують,

 

ЗО

 

що запровадження саме такого механізму, який ми пропонували,   потребуватиме додаткових коштів у сумі понад 560 мільйонів гривень на рік. Тому комісія не підтримала цю пропозицію.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз надається слово депутату Немиров-ському. Будь ласка.

 

НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Есть протокол заседания комиссии, там записано, кто выступал. Я помни дословно, как принималась эта поправка. Договорились так: для того чтобы достичь компромисса, внести на рассмотрение и принять   окончательное решение в зале, а не   изъять     по чьей-то инициативе, и было дано зада­ние Министерству финансов просчитать.

 

Давайте посмотрим суть этой поправки. Она состоит в той, что не следует облагать налогом людей, которым мы установили прожиточный минимум в 70 гривень, Нельзя взимать налог   о суммы, которой не хватает на хлеб!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу це  доповнення до підпункту 7.І.2 підтримати. Воно було в комісії розглянуто. Але з невідомих причин не внесено   в третю колонку.

 

Голосуємо, "За" - 197.

 

Депутате Немировський, ще раз зачитайте, будь ласка. Сергій Анатолійович не почув.

 

 

31

 

НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л, Уважаемые коллеги, редакция следующая. Возьмите документ, пожалуйста. Подпункт 7.1.2. Написано: "додатково до пільги, встановленої підпунктом 7.І.І, 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів фізичної особи, яка в самотньою матір"*)" - і   далі за текстом. Но перед абзацем, который начинается   словами "самотньою матір"ю", был такой текст, принятый на заседании комиссии: "особою, основ­ний дохід якої не перевищує межі малозабезпеченості".   його немає... /Шум      у       залі/1.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилинку! Не будемо ми повертатися до цього тексту зараз, давайте його в третьому читанні... /Шум у залі/.

Депутате НемировськийІ Ви, будь ласка, в комісії ще... /Шум    у     залі/.

 

Ну, я ще раз ставлю на голосування. Ігор Олександрович погоджується.

 

"За" - 220.

 

Голосуйте за або проти. Сто чоловік не голосують!

 

Голосуемо. Підтримайте міністра. І Василь Васильович Регурецький підтримує...

 

"За" - 243.

 

Спасибі.

 

Депутат Яценко. Ще даю йому півхвилини. Будь ласка, Володимире Михайловичу.

 

32

 

ЯЦЕНКО В.М. Олександре Миколайовичу і шановні колеги! У нас виходить безпредметна суперечка. За моїми підрахунками ні про яке збільшення пільг не йдеться, а доповідач каже, що збільшуються пільги.

 

Олександре Миколайовичу, для того щоб не було у нас суперечок, і для того щоб ми стосовно цього підпункту прийня­ли рішення, я дам відповідні розрахунки в комісію. Давайте проголосуємо, щоб підпункт 7.1.5 розглянути в третьому читанні, Я дам обгрунтування, зроблене нашою комісією. Ще раз підкреслюю: про збільшення пільг не йдеться. Але голоси треба набрати...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Ставлю на голосування, щоб під­пункт 7.1.5 перенести на трете читання і щоб ця поправка депутата Яценка там була врахована. Голосуємо.

 

"За" - 210.

 

Депутат Жовтяк. Будь ласка. Поправка 48.

 

ЖОВТЯК Є.Д., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності /Києво-Святошинський     виборчий     округ, Київська     область/. Шановні колеги! Якщо прийняти поправку Яценка, то, справді, нині діючі пільги буде     збільшено саме в два рази. На сьогодні діюча пільга для І та П категорії потерпілих - 10 неоподатковуваних мінімумів, що відповідав 100 відсоткам одного неоподатковуваного мінімуму за цим зако­ном. Але в правій колонці не згадується Ш і VI категорії, які мають пільгу в розмірі п"яти неоподатковуваних мінімумів. Не

 

33

 

можемо стати заложниками досить цікавої гри. Президент воюди каже, що він не 8німе пільги чорнобильцям; Прем"єр-міністр всюди каже, що він не зніме пільги чорнобильцям, а якщо ми це проголосуємо, то що Ш і ІУ категорії позбавимо пільги і стрілки будуть переведені не Верховну Раду. Скажуть: от Пре­зидент обіцяв, Прем"єр-міністр обіцяв, а погана Верховна Рада зняла пільги чорнобильцям.

 

Діючі пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, будуть   Ідентично залишені в тому вигля­ді, в якому вони є, якщо для І і П категорій буде записано так, як у пункті 7.1.5, - 100 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму, а до пункту 7.1.4 буде додано /це поправка 48/: "особою, яка віднесена згідно з чинним законодавством до Ш, ІУ категорії осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

 

ГОЛОВУШИЙ. Ставлю на голосування питання про перенесен­ня підпункту 7.1.5 на трете читання. Доопрацюємо і приймемо.

 

"За" - 261. Спасибі.

 

Пункт 7.2. Немає зауважень. Голосуємо пункт 7.2. Прощу підтримати.

"За" - 234.

Прийнято. Пункт 7.3. Валентина Петрівна Семенюк. Будь ласка.

 

СЕМЕНЮК В.П., секретар Комісії Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та

 

34

 

соціального розвитку села /Андрушівський     ви­борчий     округ,     Житомирська       область/. Шановні колеги народні деяутатиі Давайте згадаємо, як ми в цьому сесійному залі приймали в першому читанні проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року про прибутковий податок з гро­мадян. Тоді ми дали доручення Комісії з питань фінансів і бан­ківської діяльності переглянути неоподатковуваний мінімум. Тобто я хочу сказати, що моя пропозиція збігаетьоя з пропозицією Комісії з питань соціальної політики та праці.

 

У пункті 7.3 пропонується, щоб розмір неоподатковуваного мінімуму визначав Кабінет Міністрів. Це порушення статті 10 Кодексу законів про працю. І це суперечить дорученню, яке ми дали Комісії з питань соціальної політики та праці і комісії з питань фінансів і банківської діяльності.

 

Тому я прошу поставити на голосування пропозицію 52 Комі­сії з питань соціальної політики та праці. Це буде виконанням прийнятого нами рішення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію Борисовичу, будь ласка.

 

АЛЬОШИН В.Б. Комісія     не підтримала цю пропозицію. В пункті 7.3 йдеться про те, що розмір неоподатковуваного міні­муму доходів фізичних   осіб визначається Кабінетом Міністрів України і подається в розрахунках до проекту Державного бюд­жету. А Верховна Рада, приймаючи проект Державного бюджету, затверджує і розмір неоподатковуваного мінімуму.

 

35

 

Це досить складне питання у зв"язку з тим, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян є базою для багатьох адміні­стративних стягнень, для багатьох розрахунків, у тому Числі і для податку на доходи фізичних осіб.

 

Комісія з питань соціальної політики та праці пропонує: при розмірі місячного сукупного оподатковуваного доходу до восьми неоподатковуваних мінімумів включно при визначенні розміру податку застосовується збільшуючий коефіцієнт 2 до неоподатковуваного мінімуму. Ця редакція не досить точна,для того,  щоб можна було її розглядати, тому що незрозуміло,     чи при визначенні розмірів податку застосовується збільшуючий коефіцієнт, чи мається на увазі збільшення вдвоє   неоподатковуваного мінімуму громадян. Саме з цих міркувань поправку було відхилено.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентино Петрівно! Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю поправку 52 на голосування.

 

"За" - 116. Не набирає голосів.

 

Ставлю не голосування пункт 7.3 в редакції комісії... Я прошу вибачення. Депутат Яценко. Поправка   53.

 

ЯЦЕНКО В.М, Дякую. Олександре Миколайовичу! Шановні колеги! Ви пам"ятаете, що   навіть коли ми розглядала зазна­чений законопроект у першому читанні, в нас були досить 'гострі суперечки з приводу того, кому належить прерогатива прийняття

36

 

розміру неоподатковуваного мінімуму. Висловлювалось дуже багато пропозицій, що це має робити Верховна Рада України.

 

Саме тоді, коли буде подаватися проект Державного бюд­жету на наступний рік, Верховна Рада і повинна визначити розмір неоподатковуваного мінімуму, оскільки від цього буде залежати дуже багато. А змінювати цей норматив протягом року за окремим рішенням Кабінету Міністрів... Давайте не дамо мож­ливості для таких маніпуляцій. Це буде принципове питання, Я наполягаю на тому, що рішення про розмір неоподатковуваного мінімуму приймав Верховна Рада України. І це абсолютно нор­мально.

 

Спасибі.

 

АЛЬОШИН В.Б. Шановний Володимире Михайловичу! Пункт 7.3 саме про це і говорить: Верховна Рада затверджує у розрахунках державного бюджету розмір неоподатковуваного мінімуму. Тут також сказано, що він не може змінюватись протягом бюджетного року.

 

Тобто все, про що ви кажете, передбачене тут.

 

І попередня поправка теж по суті врахована в розрахунках і ставок, і соціальних пільг. Тобто немає підстав для того, щоб ми так багато часу витрачали на пункт 7.3.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пункт 7.3 в редакції комісії. Прошу підтримати. Голосуємо.

 

АЛЬОШИН В.Б. Прохання підтримати.

 

"За" - 160.

 

 

37

 

ГОЛОВУЮЧИЙ, Я ставлю на голосування пункт 7.3 з урахуванаям поправки депутата Яценка. "За" - 172. Депутат Жовтяк.

 

ЖОВТЯК Є.Д. Шановні колегиі В принципі, в цьому пункті записано все, про що кажуть колеги, що лише Верховна Рада може ватверджувати неоподатковуваний мінімум. Але щоб не було в нас таких філософських суперечок з цього приводу, давайте, може, змінимо і запишемо, наприклад, так: "Розмір неоподатко­вуваного мінімуму доходів Фізичних осіб подається Кабінетом Міністрів у розрахунках до державного бюджету на наступний рік, затверджується Верховною Радою та не може змінюватися" - 1 далі зр текстом.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Терьохін підтримує. Ставлю на голосу­вання.

 

"За" - 230.

 

Спасибі.

 

Стаття ё "Ставки податку".

 

Пункт 8.1. Є зауваження? Поправок депутата Бобриньова тут немає. Ну, ми ж не можемо так: тому що надумалось,- давай. Немає вашого прізвища /Шу м     у      залі/. Ну, будь ласка. Депутат Бобриньов.

 

БОБРИНЬОВ О.В. Я еще раз говорю, что действующая сетка ставок четко определена, бухгалтеру по ней нормально считать.

Если мы поймем то, что здесь предложили, да еще каждой семье нужно будет делать расчеты, то придется нанимать бухгалтера и платить ему. Можете себе представить? Все льготы, которые нам даются, мы отдадим.

 

Поэтому я предлагаю принять ставки, которые я здесь написал: один необлагаемый минимум - ставка 0, от одного до десяти необлагаемых минимумов - 10 процентов и так далее. Прошу поддержать.

 

А то, что здесь накрутили... Довольно сложно даже для бухгалтеров.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправку 56 депутата Бобриньова ставлю на голосування.

 

АЛЬОШИН В.Б. Прохання не підтримати таку поправку.

"За" - 119.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не набирає голосів.

 

Пункт 8.1   у   редакції   комісії     ставлю     на  голосування. Головуємо.

 

"За" - 180.

 

Та що таке? Запорізької депутації немає, донецької немає. Розберіться, сядьте так, щоб було якесь робоче положення.

 

Голосуємо в редакції комісії. Депутата Іванова пересадіть трохи сюди.

 

"За" - 211.

 

39

 

Шановні колеги, ви самі попросили працювати в пленарному режимі. То давайте ж працювати.

 

Голосуємо.

 

"За" - 198.

 

На трете читання переносимо. Перенести пункт 8.1 на трете читання і з поправкою 56 депутата Бобриньова доопрацю­вати. Прошу проголосувати.

 

"За" - 232. Прийнято.

 

Пункти 8.2 і 6.3, Немає зауважень. Ставлю пункти 8.2 і 8.3 на голосування в редакції комісії. Будь ласка.

 

"За" - 191.

 

Перенести на трете читання пункти 8.2 і 8.3. Підтримайте, будь ласка.

 

"За" - 230. Прийнято.

 

Стаття 9 "Порядок нарахування та утримання податку з основного доходу". Є зауваження до статті 9?

 

Статтю 9 ставлю на голосування в редакції комісії /Шум у     залі/.

 

С зауваження? То я ж питав - мовчите.

 

Зніміть, будь ласка, з голосування.

 

Пункт 9,1. Є зауваження? Немає.

 

Пункти 9.2, 9.3, 9.4, 9.5... До пункту 9.5 є зауваження.

Пункти 9.1 - 9.4 ставлю на голосування. Голосуємо.

 

"За" - 215.

 

Немає зауважень до пунктів 9.1 - 9.41 Прошу голосувати.

 

"За" - 223.

 

 

40

 

Голосуемо. "За" - 225.

 

Запросіть людей до залу. Чого вони ходять там по коридо­рах?! Зайде - вийде, зайде - вийде... Ну що за робота?

 

АЛЬОШИН В.Б. Прохання поставити ще раз на голосування.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нас ця демократія доведе. Прийшов на засі­дання - сядь і працюй дві години. Перерва - виходь, гуляй... А коли приїжджаємо на свої виборчі округи, до своїх людей, то хочемо, щоб там дисципліно була.

 

Будь ласка, голосуємо.

 

"За" - 230.

 

Пункт 9.5. Депутат Бобриньов...

 

АЛЬОШИН В.Б. Є логіка в тому, щоб пункт 9.5 перенести х'зж на трете читання, тому що він пов"язаний із статтею 8.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вноситься пропозиція перенести на третє читання пункт 9.5. Будь ласка, підтримайте.

 

"За" - 256. Прийнято.

 

Пункт 9.6. Немає зауважень.

 

Пункт 9.7. Немає.

 

Пункти 9.6 і 9.7 голосуються.   

 

Поки голосуємо, я скажу ось про що. Більшість депутатів / цьому залі - керівники. Якби такий порядок був на тихпідприємствах чи  в міністерствах, як у нас у залі, який би керівник

 

41

 

зміг працювати? а такого не пам"ятаю. Я був міністром, у мене було дві тисячі чоловік - і знали порядок. А тут 200 чоловік -і "вольному воля”.

 

"За" - 248.

 

Будь ласка. Депутат Яценко.

 

ЯЦЕНКОВ.М. Дякую. Шановні колеш, я хотів би звернути вашу увагу на поправку 61. Чесно кажучи, я ніяк не міг наполя­гати на вилученні слів "проценти, дивіденди, роялті". А от що стосується додаткових благ, то я вносив таку пропозицію і просив їх виключити а цього переліку.

 

І пропозиція щодо пункту 9.10.    вилучити слова "платник податку не може одночасно мати два і більше місця отримання основного доходу". Ваагалі-то я погодився з такою формулою, Ал< щоб я свідомо приймав рішення а цього приводу, хотілося б зна­ти, де основне місце одержання доходу. Припустимо, міністр працює, за місцем роботи одержує заробітну плату, як і народ­ний депутат України, і    одержує якийсь ще дохід /оокільки в нього б десь фірма/, який у 10 разів перевищує заробітну плату. Ситуація абсолютно нормальна для нашого сучасного стану. Ска­жіть, будь ласка, де к основне місце одержання доходу?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там, де більший дохід.

 

42

 

АЛЬОШИН В.Б. Шановні колега, в пункті 9.7     дається перелік доходів, які включаються до основних доходів. І якщо звер­нутись до того пункту, став зрозумілим, що такої колізії, про яку говорив Володимир Михайлович, не буде, бо чітко визначиться місце отримання основних доходів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправку 61 депутата Яценка я ставлю на голо­сування. Будь ласка.

 

АЛЬОШИН В.Б. Ні, він від поправки 61, наскільки я зрозу­мів, відмовився.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відмовились? На поправці 62 наполягаєте? Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Яценка.

 

ЯЦЕНКО В.М. Я сказав, що замість процентів, дивідендів, роялті, додаткові блага вилучити а цього переліку.* Тому що це не моя пропозиція.* А моя пропозиція була -  вилучити додаткові блага з того переліку, який подається в пункті 9,8.

 

43

 

А стосовно пункту а.10 я не вдоволений, пробачте, пояснен­ням. Я к вам навів конкретну життєву ситуацію і попросив назвати, де основне місце одержання доходу, Я не бачу в статті 9.7 чіткого пояснення, де основне місце.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Василю Васильовичу,

 

РЕГУРЕЦЬКИЙ В,В. Шановні народні депутати! В законо­проекті в стаття, яка називається "Податкова адреса". Там передбачено, що платник податку самостійно мохе визначити місце своєї основної роботи. А дохід, отриманий за місцем основної роботи, буде оподатковуватись за шкалою, яка запропонована в законопроекті.

 

44

 

А що стосується неосновної роботи, то ставка має бути єдина. Пропонувалося ЗО, а тепер пропонується 20 відсотків. Дві шкали не можна застосовувати. Який дохід брати, платник вирішить самостійно, це передбачено у статті' про податкову адресу. За підсумками року весь сукупний дохід обраховується, і в декларації громадянин покаже доходи за всіма місцями роботи. І тоді за шкалою йому буде вроблено перерахунок у цілому за рік.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Михайлович погодився.

 

Я ставлю на голосування поправку 61 депутата Яценка.

 

Будь ласка.

 

АЛЬОШИН В.Б. Комісія не підтримує вилучення "додаткових благ".

 

"За" - 133.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пункти 9.8 і 9.9 ставлю на голосування. Будь ласка, підтримайте їх у редакції комісії. Голосуємо.

 

"За" - 215.

 

Степане ільковичу, Володимир Васильович не голосує че­рез вас. Голосуємо пункти 9.8 1 9.9.

 

"За" - 181.                                                       

 

Незрозуміло.

 

Голосуємо пункт 9.10.                                                      

 

"За" - 213.

 

45

 

 

Ставлю на голосування пропозицію віднести пункти 9.6, 9.9 і 9.10 на третє читання.

 

"За" - 235.

 

Стаття 10 "Порядок нарахування та утримання податку е доходу поза основним місцем його отримання".

 

Пункт 10.1. Є зауваження? 10.2? 10:3? Є.

 

Пункти 10.1 і 10.2 ставлю на голосування.

 

 

АЛЬОШИН В.Б. Прохання підтримати. "За" - 210.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз голосуємо.

 

"За" - 226. Прийнято.

 

Будь ласка, депутате Терьохін. До пункту 10.3.

 

ТЕРЬОХІН С А. Шановні народні депутати І Я просив би вас звернути увагу на питання щодо ставки податку поза основним місцем роботи. Питання не досить важливе і не таке просте, як здавалося б на перший погляд.

Депутат Яценко навів приклад, коли міністр отримує одну зарплату, але в нього є компанія, і там йому виплачується зарплата у 10 разів більша.

 

Так ось, дивіться, Якщо ми поставимо 20 відсотків, як це зараз запропоновано, а не ЗО, то той міністр за малою шка­лой оподатковуватиметься  за основним місцем роботи. Однак оця велика ?зарплата оподатковуватиметься не за ставкою ЗО чи 40 відсотків (як депутат Бобриньов пропонує), а в розмірі

 

46

 

20 відсотків. І що буде в кінці року? Я вам' можу про це доповісти. Сьогодні майже 5 мільйонам громадян було нараховано доходи не ва місцем основної роботи, а декларації за підсум­ками року подали лише 1,2 мільйона. Але ми не зможемо знайти тих людей і приставити до кожного автоматника, щоб вони по-дал;-; декларації на повну одержану суму. Єдиний спосіб заохо­тити їх - це поставити ЗО відсотків, щоб еони були самі за­інтересовані робити перерахунок. Малі доходи ми знімаємо з оподаткування черев застосування неоподаткованого мінімуму.

 

Тому я просив би це питання як мінімум віднести на тре­тє читання і не голосувати сьогодні.

 

Дякую.                                                                 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Бобриньов.

 

БОБРИНЬОВ О.В. Ну, во-первых, пан Терехин, министр как  государственный служащий, не имеет права быть на двух рабо­тах.

                                                                                                            

Во-вторых, если вы внимательно читали этот законопро­ект, то заметили, что в конце года налог пересчитывается за основной ставкой. А теперь представьте себе, что женщина,  которая по основному месту работы не получает зарплаты (или мало получает) и где-то еще работает, где будет платить налог по 30 процентов, а в конце года пересчитает, на 20 про­центов, то кто будет ей возвращать разницу? Местный бюджет будет возвращать? Она будет ходить и непонятно где искать

деньги, которые ей пересчитали.

 

47

 

Поэтому 20 процентов - нормальная ставка, надо ее оста­вить и не морочить нам голову.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію про від­несення цього пункту на трете читання.

 

АЛЬОШИН В.Б. Підтримайте віднесення на трете читання.

 

"За" -172.   

    

ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Гаманюк.

 

ГАМАНЮК Л.Ю. Пункт 10.3 очень детально рассматривался в нашей комиссии, Александр Николаевич. Там были большие деба­ты по этому вопросу. Остановились на 20 процентах.

 

Я прошу еще раз поставить на голосование пункт 10.3 в редакции комиссии.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пункт у редакції ко­місії.

 

"За" - 169.

 

Я ставлю на голосування пропозицію про віднесення на трете читання.

 

"За" - 237. Прийнято.

 

Пункт 10.4. Немає зауважень.

 

Пункт 10.5. Немає. Є?

 

Пункт 10.4 голосується. Прохання підтримати.

 

"За" - 219.

 

Голосуємо. Депутати .Уланов і Шишкін, будь ласка, ти­хенько балакайте і голосуйте. Слід було б навчитися за три роки і балакати, і голосувати одночасно.

 

"За" - 216.

 

48

 

Ну що це таке? Депутате Мулява, проголосуйте, а потім будете з'ясовувати своє питання. Козаки ваші нікуди не поді­нуться.

Голосуємо.

"За" - 241. Прийнято.

 

Депутат Яценко. Поправка 68 до пункту 10.5.

 

ЯЦЕНКО В.М. Дякую. Шановний Олександре Миколайовичу, шановні народні депутати! Я хотів би звернути вашу увагу на сторінку 27, де визначається, що таке "додаткові блага", і зокрема на таке: "Оплата вартості освіти фізичної особи або членів її сім"ї, крім дітей з малозабезпечених та соціально незахищених сімей, дітей-сиріт" і так далі.

 

Я хотів би підтримати мого колегу Носова, який посилав­ся на Конституцію України. Там чітко визначено, що в держав­них навчальних закладах освіта надається безплатно. Якщо тут ідеться про приватні навчальні заклади, то, вибачте мені, не­залежно ні від чого той, хто туди вступає, хай платить. А як­що йдеться про державні заклади, то прошу вилучити звідси це формулювання.                                                                      

 

А взагалі треба привести визначення понять "додаткові блага", "подарунки" у відповідність з нормами Конституції' України.

 

Тому за будь-яких умов я запропонував би пункт 10.5 від­нести на третє читання і ретельно над ним попрацювати, при­вести у відповідність з Конституцією нашої держави.

 

49

 

ГОЛОВУЮЧИЙ, Я ставлю на голосування цю поправку і пропо­зицію про віднесення пункту 10.5 на трете читання.

 

АЛЬОШИН В.Б. Немає заперечень щодо віднесення на трете читання.                                                                                                                     

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А взагалі що стосується приватних вузів, то це така видумка. Такі і спеціалісти будуть. Є гроші - вони і вчаться. Я думаю, що нам треба буде ще повернутися до цього питання, бо якщо за гроші дипломи одержують...

 

"За" - 224.

 

Проголосуйте, будь ласка. Голосуємо.

 

"За" - 255. Прийнято.

 

Пункт 10.6. Немає зауважень.

 

Пункт 10.7. Немає зауважень?

 

Пункт 10.8. Немає.

 

Ставлю на голосування пункти Ю.6 - 10,0 включно. Голосуємо.

 

АЛЬОУШИН В.Б. Так, можна проголосувати  ці три пункти.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прощу підтримати.

 

"За" - 215,

 

Голосуємо ще раз.

 

"За" - 240. Прийнято.

 

Стаття II "Особливості оподаткування доходів, отриманих  -^ фізичною особою, що проводить підприємницьку діяльність без створення юридичні особи".

 

50

Пункт-11.1. Є зауваження? Немає. Пункт II.2. Є. Голосуємо пункт 11.1.

 

"За" - 227. Прийнято.

 

Пункт II.2. Слово має депутат Терьохін. Потім - депутат Немеровський.

 

 

Терьохін С.А. Шановні депутати, ви бачите, що змінився фіксований розмір податку - з 20 неоподатковуваних мінімумів, як було прийнято в першому читанні, до 15 мінімумів. Справа ось у чому. Якщо ми поставимо 15, то це буде менше 30-відсот~ кової ставки, тобто буде вигідно дрібним підприємцям мати та-кий фіксований податок.

 

Я просив би, шановні колеги, у зв"язку з тим, що ми не визначили в другому читанні конкретні ставки,віднести оці 15 або 20 мінімумів теж на трете читання, бо це має корелювати-ся із загальними ставками в інших, місячних шкалах.

 

ГОЛОВУЮЧІЙ. Як, Валерію Борисовичу, не зеперечуєте?

 

АЛЬОШИН В.Б. Ну, якщо подивитися на пункт II.2, то обран­ня фіксованого податку в розмірі 15 неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян при тому варіанті, що за попередній рік не перевищено розмір 600 неоподатковуваних мінімумів валового доходу, означає, що фактично для того рівня доходів максималь­на ставка - 15. Але за наступний рік підприємець може збільши­ти цю суму валового дохода до 1200 і, таким чином, у нього мо­же зменшитися розмір оподаткування фактично до 15 відсотків.

 

51

 

Я думаю, що ми мали б визначитися взагалі щодо того, в яких розмірах і яким чином оподатковувати дрібного під­приємця, чи створювати  податкові стимули для його діяльно­сті, чи створювати певні бар"ери взагалі для здійснення підпривмницької діяльності в масштабах малого бізнесу.

 

Взагалі — то механізми виписано в пункті II.З і далі, а що стосується ставки, то, можливо, це варто порахувати де­тальніше, на конкретних прикладах при підготовці до третього читання.

 

ГОЛОВУЮЧІЙ. У депутата Бобриньова є тут конкретні пропо­зиції. Будь ласка. Поправка 73.

 

БОБРИИЬОВ О.В. Валерий Борисович, я хотел бы, прежде чем изложить свою поправку, кое-что уточнить. Сознательно ли здесь пропущены 20 необлагаемых минимумов на год, уплачивае­мых ежемесячно? А 15 необлагаемых - это тоже в месяц или за год?

Ответьте, пожалуйста, а потом я...

АЛЬОШИН В.Б. Шановні колеги, і в попередній редакції, і в цій  20 і 15 - це на місяць.

 

БОБРІІНЬОВ О.В. Нет, было написано: 20 доходов в год. В предыдущей редакции, почитайте.

 

52

 

АЛЬОШИН В.Б. То не зовсім вдала редакція. Коли її обговорювали в погоджувальній групі, то мяли на увазі саме 20 мінімумів, які сплачуються щомісяця.

 

БОБРИИЬОВ О.В. Тогда я снимаю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Немировський.

 

НЕМИРОНСЬКИЙ В.Л. Я хотел уточнить именно эту позицию.

Вот передо мной экземпляр проекта, который мм недавно рассматривали в комиссии. И здесь написано: "або шляхом обран­ня фіксованого податку в розмірі 20 неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян на рік, сплачуваних щомісячно в порядку, встановленому пунктом II.І цієї статті".

 

Этот вопрос был поднят на заседании комиссии в связи с тем, что есть еще пункт П.б, согласно которому 000 необлагае­мых минимумов являются базой для начисления в пенсионный фонд.

Я лично поднимал этот вопрос на заседании комиссии,, и мне специалисты обещали пересчитать и дать расчеты на 800 не­облагаемых минимумов. Но на заседании комиссии не стоял во­прос об отмене этого пункта.

 

Поэтому я хотел бы спросить у докладчика, на основании чего все же изменена эта редакция?

 

АЛЬОШИН В.Б. Шановний Володимиру Лукичу! Якщо ви пам'ятаєте наші дискусії під час роботи над цим законопроектом у спеціальнії погоджувальній групі, то ми отримали достатні

53

 

пояснення того, що малося на .увазі під 20 неоподатковувани­ми мінімумами доходів громадян на рік.

 

Малося на увазі те, що саме в такій сумі вони сплачують­ся щомісячно. І тому підприємець, який отримує валовий дохід у розмірі, наприклад, 600 неоподатковуваних мінімумів на рік, а це БО неоподатковуваних мінімумів на місяць, сплачує пода­ток у розмірі 40 відсотків від власного валового доходу. Але він має резерв для того, щоб наростити свій валовий дохід майже вдвое  і тим самий вийти на підсумкову шкалу оподат­кування десь у розмірі 20 відсотків.

 

Тобто тією схемою закладався певний стимул для того, щоб підприємець нарощував обсяги виробництва, обсяги діяльності.

Те, що запропоновано в пункті 11.6, - розрахунки суми внесків на пенсійне страхування здійснювати із суми, не меншої 8Ш неоподатковуваних мінімумів, базувалось на тій самій логі­ці: в цей рік, який є базою нарахування таких внесків, під­приємець може збільшити власні обсяги діяльності. Якщо поди­витися на максимально можливий обсяг діяльності при фікоова-ному податку, то 600 мінімумів - це стартовий, а 1200 - макси­мальний.

 

І тому В00 взято як проміжний показник, який відображає середній рівень доходу цієї .категорії підприємців.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Немировський. Будь ласка, ще раз.

НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. Я люблю ясность. Прежде всего у нас в законопроекте написано "до 600", и если "от 600 до 1200", -

54

то с правом перерасчета. И затем по желанию предпринимателя переходить к методике налога на прибыль.

 

Поэтому я считаю, что пункт П.2 требует детальной рас­шифровки, подкрепления, и лишь после этого его можно будет голосовать.

 

И еще два слова. Если мы примем эту методику, то 180 необлагаемых минимумов пойдут в виде подоходного налога, 240 пойдут в пенсионный фонд, и из 600 у нас не остается ничего, даже чтобы возместить свои расходы. Пожалуйста, подумайте об этих вещах.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція віднести пункт II.2 на третє читання з урахуванням тих пропозицій, які було висловлено. Будь ласка, голосуємо пропозицію про віднесення пункту II.2 на трете читання.

 

"За" - 209.

 

Будь ласка, голосуємо. Комісія підтримує ідо пропозицію.

 

"За" - 243.

 

Пункт II.3. Немає зауважень. II.4. Немає. II.5. Немає. II.б. Є зауваження.

 

До пунктів II.З - II.5 зауважень немає. Ставлю їх на го­лосування і прошу підтримати.

 

"За" - 230.

 

Пункт 11.6.  Поправка депутата Немировського. Будь ласка.

 

НЕМИРОВСЬКІЙ В.Л. Уважаемые коллеги! Это то, о чем мы только что говорили. Норма пункта II.0 напрямую связана с налогообложением. Поэтому его тоже надо перенести на третье чтение.

 

55

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю пропозицію депутата Немировського на голосування. Прошу,

 

"За" - 216.

 

Голосуємо. Депутати від Сумської області незрозуміло де. Хмельниччини - також...

 

"За" - 236.

 

Пункт II.7. Немає зауважень. 11.8. Немає. II.9. Немає. II.10 і II.II.

 

Ставлю на голосування пункти II.7 - ПЛІ. Будь ласка, дружно підтримайте.

 

"За" - 244. Прийнято.

 

Стаття 12 "Іпотечне кредитування".

 

До пункту 12.І є зауваження? Немає. 12.2? Немає. 12.3? 12.4? Немає. 12.5? 12.6? 12.7? 12.8? 12.9? Немає. Ставлю стат­тю 12 в цілому на голосування. Будь ласка.

 

"За" - 234. Прийнято.

 

Стаття ІЗ "Операції з продажу /обміну, інших видів від­чуження/ житлових будинків /квартир/, інших об'єктів нерухо­мого майна, що перебувають у власності фізичної особи на мо­мент набрання чинності цим законом".

 

АЛЬОШИН В.Б. До цієї статті надійшло багато зауважень.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До пункту ІЗ.І є зауваження? Немав.Є? У кого? Слово надається депутату Голубченку.

 

56

 

ГОЛУБЧЬЖО А.К., член Комісії Верховної Ради України з питань базових галузей та соціально-економічного розвитку регіонів /Бердянський  виборчий  округ, Запорізьке  область/. Уважаемые народные депутаты! Речь идет о той поправке, которую мы предложили во втором чтении и которая тогда была, в принципе, поддержана и докладчиком, и всеми народными депутатами. Речь идет об обме­не квартирами прямыми родственниками - сыном, отцом, дочерью, матерью, то есть только родителями и детьми.

 

Сегодня же получается, что если старые радите чи, имеющие большую квлртиру и большую семью, хотят пойти в маленькую квартиру, а детям отдать большую, то они должны будут платить налоги.

 

Ну, я не думаю, что кто-то из родителей будет брать день­ги со своих детей за излишнюю площадь. Скорее всего, они еще купят им и мебель в эту квартиру. И поэтому источника платежа налога не будет.

 

Я прошу вас проголосовать пункт с поправкой о том, .что прямые родственники имеют право обмена жилья /я имею в виду первое поколение/ без ограничений и без налога. А остальное -по тексту.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю пропозицію депутата Голубченка на голосування. Це поправка 81. Комісія підтримує.

 

"За" - 190.

 

Проголосуйте, будь ласка. Депутате Гармаші Сергію Анатолійовичу! Голосуйте.

 

"За" - 213.

 

57

 

 

И прошу проголосувати. Голосуємо,

 

"За" - 215.

 

На третє читання. Прошу підтримати. Пункт 13.і. - на трете читання.

 

"За" - 243. Приймається.

 

Підпункт ІЗ.І.І. Немає зауважень. ІЗ.і.2. Немає. ІЗ.І.З. Немає зауважень. ІЗ.і.4. Немає. 13.1.5? ІЗ.І.б? 13.1,7? ІЗ.І.8? ІЗ.І.9? 13.2? 13.2.І? Немає. 13.2.2? ІЗ.2.З?

 

Ставлю на голосування від підпункту ІЗ.І.І і до кінця статтю ІЗ. Прошу підтримати.

 

"За" - 205.

 

Депутате Процев"ят, голосуйте. Голосуємо.

 

"За" - 201.

 

Хто за те, щоб усю статтю 13 перенести на третє читання? Прошу проголосувати цю пропозицію.

 

 

"За" - 230. Прийнято.

Стаття 14. "Операції з продажу /обміну, інших видів від­чуження/ житлових будинків, квартир, інших об"єктів нерухомо­го та рухомого майна, що були придбані фізичною особою після набрання чинно,сті цим законом". Є до статті 14 зауваження?

Голосуємо статтю 14.

 

"За" - 207.

 

Голосуємо! /Шум  у  залі/. Володимире Олександровичу, голосуемо І Голосуетьси стаття 14.

 

"За" - 200.

 

Депутат Терьохін. Будь ласка.

 

56

 

ТЕРЬОХІН С.А. Шановні народні депутати, ця стаття не викликає ніяких заперечень. У ній говориться про комерційну торгівлю цими об'єктами власності. Але ви знаєте, що завжди в останньому читанні проскакують такі маленькі лобістські штучки... Ось подивіться пункт 14.6. Бачите, раніше було написано, що всі ці угоди підлягають державному нотаріальному засвідченню. А тепер бачите, що з"явилося? Реєстрація на бір­жі. Найбільші проблеми з купівлею і продажем квартир пов'яза­ні з продажем їх через біржі. І тому ми в нашій комісії не раз говорили про те, що треба призупинити дію статті про бір­жі, що не можна продавати там квартири без нотаріального за­свідчення. Ви уявляєте, скільки всяких цікавих речей там робиться!

 

Я просив би, щоб ми проголосували за цю статтю, але оце доповнення, яке незрозуміло звідки взялося в тексті, - про реєстрацію на біржі - пропоную вилучити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо статтю з поправкою депутата Терьохіна стосовно вилучення того незначного доповнення.

 

"За" - 200.     Георгій Мянолійович Манчуленко. Будь ласка.

59

 

МАНУЛЬЧЕНКО Г.М.,  член Комісії Верховної Ради України у закордонних справах і зв"изкях з СНД /Заставнівський     виборчий     округ,      Чернівецька     область/.      Я підтримуй пропозицію депутата

Терьохіна про вилучення слів "реєстрації на біржі". Але тре­ба додати те, що вже було проголосовано раніше: "в органах державного нотаріату". Тут написано про нотаріальне посвід­чення, а треба написати: "обов'язковому нотаріальному за­свідченню в органах державного нотаріату", без слів "реєстра­ції на біржі".

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Щоб одну квартиру по п"ять разів не продавали на біржі. Голосуємо поправку, яку внесли депута­ти Манчуленко і Терьохін.

 

                                                                                                                                                                                                 

"За" - 234. Прийнято.

 

60

 

Стаття 15. "Порядок оподаткування доходів, отриманих у вигляді успадкованого майна або подарованого платникові по­датку". 6 до статті 15 зауваження? Є.

 

Будь ласка, депутате Носов.

 

НОСОВ В.В. Та мені взагалі незрозумілі ці іде?. Лю­дина працювала, заробила гроші, сплатила податки, купила якусь річ і потім комусь дарує. І чому знову треба брати податок? Той передарував комусь - і ще податок. Це звичай­нісіньке право власності, і не треба його плутати з правом на підприємницьку діяльність. 1 цей оборот подарункових ре­чей можна встановити тільки від юридичної особи до фізично!. Зрозуміло? Якщо підприємство своему директору щось дарув, то там в сенс. А між людьми... Знаете що? Пошлють нас до всіх дідьок наші виборці за ці закони, тому що спробуйте потім декларацію скласти. 1 цю нісенітницю собачу треба викинути з цього закону разом з цим законом, інакше вдома треба буде бухгалтерію вести. Ось ви приїдете в округ і. розкажете виборцям, що згідно з цим законом удома треба бухгалтерію вести. Раніше була бухгалтерія тільки на під­приємстві, а тепер бухгалтерія і вдома.

 

І за такий маячний закон я взагалі пропоную депута­там не голосувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Носов  пропонує, щоб статтю 15 віднести на трете читання. Будь ласка, голосуемо.

 

"За" - 175.

61

 

Про віднесення на трете читання цієї статті. Будь ласка ще раз голосуемо.

 

"За" - 202.

 

Шановні колеги, я прощу голосувати, у нас же небагато залишилося. Давайте дамо комісії можливість працювати. Завтра ж проект бюджету вносять.

 

"За" - 194.

 

Просять ще раз проголосувати - на трете читання.

 

Проголосуйте, будь ласка.

 

АЛЬОШИН В.В. На трете читання, а там визначимося вза­галі а цією статтею.

 

"За" - 248. Прийнято.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 16. "Порядок заміщення втраченої нерухомості", б зауваження? Немає.

 

Ставлю статтю 16 на голосування, зауважень до неї немає. Підтримайте.

 

"За" - 212.

 

Шановні колеги, я прощу розібратися, Ніно Іванівно, давайте проголосуємо, а потім побалакаєте.

 

Прошу проголосувати. Стаття 16, до якої немає ніяких зауважень, голосувться в цілому.

 

"За" - 219.

 

Ще раз голосуємо.

 

"За" - 221.

 

Голосуємо, Віталію Андрійовичу. Проголосуємо ще раз.

 

"За" - 241.

 

Спасибі.

 

Стаття 17 "Порядок оподаткування доходів нерезидентів, а т.акож доходів, отриманих з-за кордону України". Немає зауважень? Немає.

 

Голосується стаття 17, до неї зауважень немає. Будь ласка.

"За" - 233. Спасибі.

 

Стаття 18 "Строки внесення податку до бюджету". Ну тут немає зауважень. Голосуємо.

 

"За" - 246.

 

Спасибі.

 

Стаття 19 "Особи, відповідальні за утримання /нараху­вання/ та внесення податку до бюджету" Тут немає зауважень.

 

Стаття 19 голосується в цілому. Вудь ласка.

 

"За" - 234. Прийнято.

 

Спасибі.

 

Стаття 20 "Джерела виплати податку". Голосуємо.

 

"За" - 223.

 

Я прошу проголосувати.

 

"За" - 237. Спасибі.

 

63

 

Стаття 21 "Визначення сукупного оподатковуваного до­ходу за результатами звітного року, суми річних податкових зобов"язань, а також порядок складення і подання декларації про доходи".

Немає зауважень.

 

Голосуемо статтю 21.

 

"За" - 246.  Прийнято.

 

Спасибі.

 

Стаття 22 "Забезпечення виконання податкових зобов'я­зань". Немає зауважень?

 

Ставлю на голосування статтю 22.

 

"За" - 236. Прийнято.

 

Стаття 23 "Податкова адреса фізичної особи". Тут нема* зауважень.

 

Вудь ласка, голосуємо статтю 23.

 

"За" - 240. Прийнято.

 

Стаття 24 "Визначення податкових зобов"язань фізичної особи за оцінкою її витрат". Немає зауважень, б?

 

Депутат Цушко. Вудь ласка.

 

ЦУШКО В.П. Уважаемые коллеги, это одна из ключевых статей, регулирующих весь закон, поэтому я прошу перенести ее на третье чтение с тем, чтобы   отрегулировать те статьи, которые не прошли второе чтение. И,    кстати, статью 21. Но мы ее проголосовали, к сожалению.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пропозицію про віднесення статті 24 на трете читання. Будь ласка.

 

"За" - 250. Прийнято.

 

Стаття 25 "Обов"яэки суб"ектів оподаткування", б зауваження?

Будь ласка.

 

64

 

ЯЦЕНКО В.М. Дякую, Олександре Миколайовичу. Між статтями 24 і 25 я пропоную включити нову статтю. Справа в тім; що ми закладаємо дійсно великі зобов'язання щодо платників по­датку. А щодо посадових осіб податкових органів ми фактично не заклали нічого.

 

Тим часом цей закон дуже складний,  і, гадаю, навіть не всі народні депутати до кінця зрозуміли суть усього того, що закладено в ньому. Невже ви думаєте, що платники податку, тобто рядові громадяни України, здатні будуть зрозуміти все те, що написано в цьому законі? Тому я обов"язково  прошу проголосувати за статтю 24*, ч якій визначаються обов"язки посадових осіб податкових органів щодо глибокого безплатного роз"яснення            прав і обов'язків громадян, які сплачують

податки. Це абсолютно прийнятна норма.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування цю поправку, а точ­ніше доповнення.

 

Просить слова Регурецький   Василь Васильович. Будь ласка.

 

РЕГУРЕЦЬКИЙ В.В. Шановні народні депутати І Це справді хороша стаття, але вона вже є в чинному Законі про податкову службу. Там записано, що обов'язок податкової служби - давати безплатні роз"яснення, випускати буклети. І в податкових інспекціях сьогодні створено спеціальні служби для таких роз'яснень платникам податків.

 

Отже, це законом передбачено.

 

65

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте підтримаємо, хай буде масло масляне.

 

Голосуємо. Регурецький не заперечує.

 

"За" - 233. Прийнято.

 

Стаття 25 "Обов"язки суб"ектів оподаткування". Зау­важень немає.

                                                                                               

Ставлю на голосування статте 25 в редакції комісії. Голосуємо.

 

"За" - 201.

 

Голосуемо, я прошу, статтю 25.

 

АЛЬОШИН В.Б. Прохання підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комісія просить підтримати.

 

"За" - 215.

 

Тут нема чого на трете читання переносити. Голосуемо статтю 25 ще раз.                                                                                     

 

АЛЬОШИН В.В. До статті 25 надійшла одна пропозиція, її враховано.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І, Шевченко Віталію Федоровичу, включай­теся в роботу. Депутат Жовтяк пішов перепочити, а ви вклю­чайтеся. Голосуємо статтю 25.

 

"За" - 239. Прийнято.

 

Спасибі.

 

Стаття 26 "Зарахування податку до бюджету".                       

 

Микола Янович Азаров. Вудь ласка.

 

66

 

АЗАРОВ М.Я., голова Комісії Верховної Ради України з питань бюджету /Петровський     виборчий округ,      Донецька     область/. Уважаемые народные депутаты! Я просил бы, чтобы к следующему третье­му, чтению Министерство финансов просчитало поступления в местные бюджеты. И чтобы только после этого мы проголосо­вали эту норму.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто статтю 26 віднести на трете читання?

 

АЗАРОВ М.Я. Да.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю цю пропозицію депутата Азарова на голосування. "За" - 119. Я ставлю на голосування статтю 26 у редакції комісії.

 

АЛЬОШИН В.Б. Прохання підтримати. Ми нещодавно прий­няли Закон про податок на додану вартість, який централізує...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

"За" - 250. Прийнято.

 

Спасибі.

 

 

Стаття 27 "Міжнародні договори".

 

Голосуємо статтю 27.

 

"За" - 249.

 

Спасибі.

 

 

67

 

Стаття 28 "Усунення подвійного оподаткування". Голосуемо.

 

"За" - 259. Прийнята.

 

Стаття 29 "Відповідальність осіб, уповноважених здійснювати утримання та сплату податку". Голосуемо статтю 29 в цілому.

 

"За" - 242. Прийнято.

 

 

Стаття ЗО "Прикінцеві положення".

 

Депутат Терьохін. Будь ласка.

 

ТЕРЬОХІН С.А. Шановні народні депутати! По-перше, це стаття, яка має прийматися останньою. 1 тому давайте від­несемо її на трете читання.

 

І по-друге, я хотів би, щоб усі ви звернули увагу на пунктик,  згідно з яким по державних казначейських зобо­в'язаннях не сплачується податок.

 

Дійсно, в комісії ми домовилися, але тільки стосовно фізичних осіб. 1 треба написати так, щоб не влізли сюди юридичні особи.

 

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуемо пропозицію про віднесення статті ЗО на трете читання.

 

68

 

"За" а 249.

 

Спасибі за активну роботу!

 

Зауваження є якісь? Пропозиції? /Шум      у     залі/. Семенюк Валентина Петрівна має олово. За нею Георгій Іванович Найда, І на цьому завершуємо.

 

СЕМЕНЮК В.И. Шановний Олександре Миколайовичу; шановний доповідачу) Мені здається, що було б доцільно, якби перед третім читанням Комісія з питань фінансів передала катів ко­місії хоча б один примірник усього того, що ми проголосували, щоб можна було вносити поправити. А то так похапцем усе прийме» лося, що ми не встигали навіть записувати, яка норма проголосо­вана, а яка ні.

 

Тоді ми в комісії опрацюємо і дамо свої про­позиції.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентино Петрівно, ми не похапцем, ми нор­мально працювали. Тільки ми спочатку розкачуємося,    а потім, коли залишається 10 хвилин, починаємо працювати інтенсивно.

 

АЛЬОШИН В.Б. Я думаю, можна дати таке доручення Секретаріату: підготувати матеріали для комісій.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилинку, ще засідання не завершилося. Депутат Найда, Прошу.

 

НАЙДА Г.І., член Комісії Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв"язку

 

69

 

/Суворовський     виборчий       округ, Херсонська     область/. Уважаемые коллеги, я хотел бы знать, как мы работаем завтра? Это первый вопрос. И просьба к Министерству финансов дать хотя бы список тех законопроектов, которые еще не приняты. А то ми сегодня про­голосуем и уйдем. Раньше хоть ночь давали на изучение, а сейчас ничего не дали. Мы проголосовали закон...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Ми з вами попрацрвали інтен­сивно, за це вам спасибі.

 

На прохання Георгія Івановича назву ті питання, які розглядатимуться завтра: про проект Закону України про електронний обіг цінних паперів; про проект Закону України про при­родні монополії; про пропозиції Президента України до Закону про індексацію грошових доходів населення; про проект постанови Верховної Ради про рекомендації учасників парламентських слухань "Свобода слова в Україні"; про проект Закону України про основи законодавства про загальнообов"язкове державне соціальне страхування; про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону Про систему оподаткування; про проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону про статус народного депутата; про звіти та впорядкування діяль­ності тимчасових депутатських комісій Верховної Ради України /депутат Шейко доповідає/ і про проект постанови Верховної Ради

про забезпечення діяльності Фонду державного майна.

 

Спасибі за роботу. На цьому ми завершуємо вечірнє засідання. Завтра роботу розпочнемо о 10 годині.

 

До побачення.

 

70

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку