ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ СЬОМЕ

 

С е с і й н и й   з а л   В е р х о в н о ї   Р а д и

У к р а ї н и.  18 б е р е з н я 1997 р о к у.

16 г о д и н а.

 

Веде засідання перший заступник Голови Верховної Ради України

ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  прошу  зайняти  місця  і  будемо реєструватися.

 

     Будь ласка, увімкніть систему.

 

     У залі зареєструвалися 269 депутатів.

 

     Не встигли...   Он   депутат   Ратушний  не  встиг.  Депутате Єльяшкевичу,  не галасуйте, ну, ви найголосніший. Про те, що у вас голос  поставлений,  усі  знають.  Кримські  депутати  не  встигли зареєструватися.

 

     Будь ласка, увімкніть знову систему, реєструємося.

 

     У залі зареєструвалися 270 депутатів.

 

     Ось якраз депутат Круцик зайшов. Все, реєструємося.

 

     У залі зареєструвалися 273 депутати.

 

     Будь ласка, висвітліть по фракціях на прохання.

 

     Будь ласка, реєструємося.

 

     У залі  зареєструвалися  272  депутати.   Вечірнє   засідання оголошується   відкритим.   На   чому   ми   зупинилися,   Вікторе Лаврентійовичу? Стаття 31, так? "Повноваження в галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища".

 

     "До відання виконавчих органів сільських,  селищних,  міських рад  належать..."  Оскільки  вечірнє  засідання  не  транслюється, мабуть, читати всі статті немає потреби.

 

     Пункт "а"  "Власні (самоврядні) повноваження".  Є зауваження? Немає.  Підпункт 1.  Нема  зауважень?  Підпункт  2  "Підготовка  і подання   на   затвердження  ради  проектів  місцевих  екологічних програм,  участь у  підготовці  загальнодержавних  і  регіональних екологічних програм". Немає зауважень.

 

     Підпункт 3.  Є зауваження? Немає. Я ставлю підпункти 1, 2 і 3 на голосування. Прошу підтримати.

 

     "За" - 238. Прийнято.

 

     Сторінка 129, підпункт 4 "Справляння плати за землю".

 

     Пункт "б" "Делеговані повноваження". До підпункту 1 є зауваження?  До другого?  Немає.  Третій,  четвертий,  п'ятий, шостий?  Немає.  Підпункт 7 вилучено.  Восьмий?  Одну  хвилиночку. Підпункти 1-6 включно голосуємо.

 

     МУСІЯКА В.Л.,   заступник   Голови   Верховної  Ради  України (Фрунзенський   виборчий   округ,   Харківська   область).   Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У депутата Лавриновича є зауваження.

 

     МУСІЯКА В.Л. У нього до підпункту 8.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуємо.

 

     МУСІЯКА В.Л. Так, прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Підпункти 1 - 6 активно голосуємо.

 

     "За" - 225.

 

     Одного голосу депутата Косіва не вистачає.  Допоможіть Косіву голосувати. Зараз піде справа, будь ласка, вмикайте систему.

 

     "За"- 238. Прийнято.

 

     Поправка депутата Лавриновича 161 до підпункту 8. Так?

 

     Будь ласка.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.,  заступник  голови  Комісії  Верховної  Ради України  з  питань  правової  політики  і  судово-правової реформи (Дрогобицький виборчий округ,  Львівська область). Шановні колеги! Я  пропоную  в  підпункті  8  вилучити перші два слова,  які дають можливість  приймати  адміністративні  рішення  за   суб'єктивними ознаками.   Що  стосується  можливостей  впливу  міської  ради  на виробництва, які завдають шкоди довкіллю, то для цього досить буде повноважень щодо обмеження їх діяльності. А якщо залишити редакцію комісії,  то це дасть можливість людям,  які приймають  рішення  в кабінеті,  робити  це  на  власний  розсуд  з мотивів,  які завжди матимуть суб'єктивний характер.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Можна,  я  дам   деякі   пояснення?   Олександр Володимирович  має  на  увазі те,  що коли ми залишимо "припинення (зупинення),  обмеження  діяльності",  то   це   створить   великі можливості   для   прийняття   адміністративних  рішень,  що  може призвести до якихось зловживань.

 

     Тому він   пропонує   записати   "призупинення..."    замість "припинення...  діяльності  підприємств,  організацій  і  установ, розташованих  на  відповідній  території,   незалежно   від   форм власності   у   разі  порушення  ними  законодавства  про  охорону навколишнього природного середовища".  До винесення ухвали  судом, так?  До  винесення  ухвали  судом.  Але  вони  повинні мати право призупинити  діяльність  таких   підприємств.   Згодні?   Якщо   є порушення...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Лавринович погодився.

 

     МУСIЯКА В.Л. Прошу в такій редакції проголосувати підпункт 8. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже,  з підпунктом 8 погодилися.  До підпункту 9 нема зауважень.  До десятого також немає.  Підпункти 12,  13,  14. Немає зауважень? Я ставлю на голосування перелічені підпункти: від 8 до 14 включно.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 235. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття   32  "Повноваження  у  сфері  соціального захисту населення".

 

     МУСІЯКА В.Л.  Там у статті 31 остання частина -  "До  відання виконавчих..." не проголосована.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку! Сторінка 133?

 

     МУСІЯКА В.Л. Так, так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Частина  друга?  "До  відання  виконавчих органів міських..." Що, є зауваження?

 

     МУСІЯКА В.Л. Ні, треба проголосувати. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  Голосуємо.  Я думав, що це входить у підпункт 14.

 

     "За" - 236. Підтримано.

 

     Стаття 32. До підпункту 1 є зауваження? Немає. Підпункт 2.

 

     Перший голосуємо,  бо  до  другого  є  зауваження  в депутата Носова.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 244.

 

     Депутат Носов. Будь ласка. Поправка 181.

 

     НОСОВ В.В.,  член Комісії Верховної  Ради  України  з  питань бюджету (Октябрський виборчий округ,  Полтавська область).  Я хочу звернути вашу увагу на те,  що в підпункті 2 забули про інвалідів. Там  є  про інвалідів війни й інвалідів з дитинства,  а про просто інвалідів немає.  Тому я вніс поправочку,  щоб там,  де  "інваліди війни", слово "війни" зняти. І буде охоплено всіх інвалідів.

 

     МУСІЯКА В.Л. Ви знаєте, там додали: "інвалідам з дитинства".

 

     НОСОВ В.В. Ну, а просто інваліди? Скажімо, отримала людина на виробництві травму...

 

     МУСІЯКА В.Л.  Я розумію. Ви сказали, що пропустили "інвалідам з дитинства". Я кажу, що це є.

 

     НОСОВ В.В. Не з дитинства, то на виробництві.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Комісія      погоджується.      Так,      Вікторе Лаврентійовичу?  Я ставлю  на  голосування  з  поправкою  депутата Носова підпункт 2. Будь ласка, прошу підтримати.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо дружно.

 

     "За" - 241.

 

     Я думаю,  що  можна  було  б  до  18-ї  години  проект закону прийняти у другому читанні, якби не лінувалися.

 

     Підпункт 3.

 

     Депутат Носов. Будь ласка. Поправка 185.

 

     НОСОВ В.В.  Тут те саме.  Передбачаються спеціальні магазини, товари, а забули про інвалідів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До  підпункту  4  є зауваження?  Немає.  Я ставлю підпункти 3 і 4 на голосування з поправками депутата Носова.  Це і поправка 187.

 

     "За" - 222.

 

     Шейко Петро Володимирович. Поправка 183. Будь ласка.

 

     ШЕЙКО П.В.,  голова  Комісії  Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської   етики   та   забезпечення   діяльності депутатів (Бобровицький виборчий округ, Чернігівська область). Моя поправка  183  суто  редакційна.   Ви   дивіться,   що   записано: "Організація   для   малозабезпечених   громадян   похилого   віку будинків-інтернатів..."   Далі    -"побутового    обслуговування". Невідомо, що це - чи будинки побутового обслуговування, чи взагалі щось  таке   невідоме.   Організувати   можна   сферу   побутового обслуговування,  сферу продажу товарів. Вставити слово "сфера". Цю редакційну поправку я прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу підпункти 3 і 4 із  поправками  депутатів Носова і Шейка проголосувати.

 

     МУСІЯКА В.Л. Редакційна у депутата Шейка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Редакційна правка. Голосуємо.

 

     "За" - 214.

 

     МУСІЯКА В.  Л.  Мова  йде про організацію.  Дійсно,  воно так звучить,  але  ми  не  знайшли  іншого...  "Організація   будинків інвалідів" - тут мається на увазі не побудова,  бо якщо треба,  то побудують. Мається на увазі організація діяльності оцих закладів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо в редакції комісії, але з поправкою 187 депутата Носова.

 

     МУСІЯКА В.Л.   Так.   Прошу   підтримати.  З  доданням  слова "інвалідів".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 232.

 

     Спасибі.

 

     Пункт "б" "Делеговані повноваження".  Підпункт 1 вилучено. До підпункту   2   є   зауваження?  Немає.  До  третього?  Немає.  До четвертого? Немає. До п'ятого? Шостого? Сьомого? Немає. Восьмого?

 

     Так, до підпункту 7 включно голосуємо.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 232.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Підпункт 8.

 

     Депутат Носов. Будь ласка. Поправка 198.

 

     НОСОВ В.В.  У підпункті 8 ідеться про організацію громадських робіт.  Громадські  роботи  - це такі,  коли робота доручається не відповідно до фаху,  і тому вони проводяться або при надзвичайному стані,  або при воєнному.  Щоб не вийшло так, що цим підпунктом ми уповноважуємо органи (саме оцим підпунктом) довільно робити це,  я пропонував  після  слів "оранізація проведення" додати "відповідно до законодавства".  Це означатиме, що цей підпункт не дає їм права чинити  як  завгодно,  а  ще  треба  буде  дивитися в закон,  який встановлюватиме цей порядок. Я просив би це підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте? Ставлю поправку 198, внесену   депутатом  Носовим,  на  голосування.  Будь  ласка, підтримайте. А комісія не заперечує.

 

     МУСІЯКА В.Л. Комісія мовчить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчання - знак згоди.

 

     "За" - 183. Не приймається.

 

     Ставлю підпункт 8 у редакції комісії на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Тут мова йде тільки про осіб, які зареєстровані як  безробітні.  Цей запис для них,  це ситуація неординарна.  А в законі буде написано про безробітних.

 

     "За" - 215.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  щось ми розслабилися...  А  такі добрі наміри!  (Шум у залі) Ще раз?  Одну хвилиночку! Тоді давайте так.  До підпункту 8 немає зауважень. До 9-го є зауваження? Немає. До 10- го?  Немає.  До 11-го?  До 12-го?  До 13-го? Об'єднаний? До 14-ого? Немає. Підпункти 15 і 16 вилучено. До 17-го? Немає.

 

     Тоді підпункти 8-17 ставлю на голосування. Прошу підтримати.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 247.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  До   частини   другої   статті   32   є зауваження? Немає? Голосуємо частину другу.

 

     МУСІЯКА В.Л. Частина друга. Прошу підтримати.

 

     "За" - 238.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття      33     "Повноваження     у     галузі зовнішньоекономічної діяльності". До підпункту 1 є зауваження? Є.

 

     Депутат Носов.

 

     НОСОВ В.В. Поправка 214. Знову у нас може бути ситуація, коли місцеві  ради просто будуть займатися комерційною діяльністю.  Щоб цього не було,  я пропоную після слів  "укладення  і  забезпечення виконання  у  встановленому  законодавством  порядку  договорів  з іноземними  партнерами  на  придбання  і   реалізацію   продукції, виконання  робіт  і послуг" додати слова "пов'язаних з реалізацією повноважень місцевого самоврядування".  Тобто тільки те,  чим вони повинні займатися, а не взагалі комерційною діяльністю (для свата, для брата, для куми і так далі).

 

     МУСІЯКА В.  Л.  Шановні колеги,  мова йде про те,  що депутат Носов уточнює,  в яких межах може здійснюватися ця діяльність. Але у  нас  весь  закон  містить  норми,  які   визначають   конкретні повноваження.   Скажімо,   є  повноваження  ради,  є  повноваження виконкому,  голови.  За межі цього вони не мають права виходити. І саме в цьому полі вони мають діяти.  Тому це уточнення, знаєте, як масло масляне. Але можна і погодитися, нічого страшного.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні,  Вікторе  Лаврентійовичу.   У   підпункті   1 читаємо:  "Укладення  і  забезпечення  виконання  у  встановленому законодавством  порядку  договорів  з  іноземними  партнерами   на придбання  і  реалізацію продукції,  виконання робіт і послуг".  А хіба він виступає як підприємство?  Він же не  може  виступати  як підприємство.

 

     МУСІЯКА В.  Л.  "На придбання і реалізацію".  А реалізація не означає,  що  ця  рада  торгуватиме  сама.  У  рад  є   комунальні підприємства,  через  них вони можуть реалізовувати продукцію.  Це все  нормально  в  принципі,  але  придбавати   якусь   продукцію, необхідну для міста, для відповідного населеного пункту...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ж не справа виконкому.

 

     МУСІЯКА В.Л.   А   чому?   А  організувати  це  все  в  межах комунальних підприємств,  закладів торгівлі,  обслуговування тощо. Ми це мали на увазі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Носов наполягає на своїй поправці.  Будь ласка,  голосуємо поправку 241 депутата Носова,  сторінка  140.  Я прошу підтримати.

 

     "За" - 149.

 

     До підпункту 1 немає більше зауважень? Ще є?

 

     Будь ласка, депутате Носов.

 

     НОСОВ В.В.  У мене є і поправка 213.  Тут передбачено,  що ми будемо тільки купувати і реалізовувати. А я хочу, щоб було право і поставляти   продукцію.  Виготовили,  скажімо,  красиві  трамвайні зупинки і поставляють до Німеччини.  Чому б і ні?  Це пов'язано  з комунальною діяльністю, а тут передбачено тільки право купувати.

 

     МУСІЯКА В.  Л.  Зрозуміло.  От, бачите, як ви тут виходите за межі.  У підпункті йдеться насамперед про такі  повноваження,  які забезпечують інтереси, скажімо, членів певної громади. А ви ведете мову і про  діяльність  поза  її  межами.  Вони  можуть  там  щось виробляти.  Але це вже буде комерція.  Можна, в принципі, укладати якісь договори,  скажімо,  про зовнішньоекономічні зв'язки. Але, я думаю, це треба залишити для підприємств.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Носов  має  на увазі поповнення бюджету. Давайте проголосуємо його поправку 213. Будь ласка.

 

     "За" - 153.

 

     До підпункту 2 є зауваження?  Немає.  До третього?  Немає.  Я ставлю на голосування в редакції комісії пункт "а",  три підпункти і пункт "б" "делеговані повноваження".

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати цю пропозицію.

 

     "За" - 225.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат   Рудик    не    встиг.    Будь    ласка, переголосуємо.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Включаючи і пункт "б", там чотири підпункти.

 

     "За" - 247. Прийнято.

 

     Стаття 34 "Повноваження у галузі оборонної роботи". Підпункти 1 і 2 вилучено.  До підпункту 3 немає  зауважень?  До  четвертого? Немає. До п'ятого? Одну хвилиночку!

 

     Підпункти 3 і 4 ставлю на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За"- 232. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До підпункту 5 є поправка 228,  внесена депутатом Раханським.

 

     Будь ласка.

 

     РАХАНСЬКИЙ А.В., член Комісії Верховної Ради України з питань державного    будівництва,   діяльності   рад   і   самоврядування (Євпаторійський виборчий округ,  Автономна республіка  Крим).  Про підпункт   4   йдеться.  Я  вважаю,  що  тут  потрібно  записати:" Бронювання   робочих   місць    для    військовозобов'язаних    на підприємствах,  в  організаціях  і установах усіх форм власності". Тут записали:  "на підприємствах,  в організаціях..." А з  різними формами власності як?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  думаю,  що  це  законом  визначено.  Усі форми власності...

 

     МУСІЯКА В.Л.   Олександре   Миколайовичу,   "відповідно    до законодавства"   -   це   нормально.   Коли   законодавством  буде передбачено,  що крім підприємств  комунальної  і  державної  форм власності (це ж делеговані повноваження) підприємства і інших форм власності,  скажімо приватної,  повинні будуть бронювати, тоді все буде нормально. Ця формула все це дозволяє. Я вас прошу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій     Варфоломійович     не     наполягає. Наполягаєте? Я ставлю на голосування поправку 228 до підпункту 4.

 

     "За"- 156.

 

     Отже, підпункт 4 пройшов у  першому  голосуванні  в  редакції комісії.

 

     Підпункт 5.  Є зауваження?  Підпункт 6. Немає. Підпункт 7. Є, так?

 

     Я ставлю підпункти 5 і 6 на голосування. Прошу підтримати.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За"- 234. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До  підпункту   7   є   поправка   234   депутата Раханського. Будь ласка.

 

     РАХАНСЬКИЙ А.В.  Потрібно  записати  не "сприяння організації виробництва",  а "організація виробництва".  Сприяти можна як  хто захоче. "Організація виробництва і поставок" - так повинно бути.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Ви  знаєте,  ми  так не можемо.  Це вже елемент втручання в оперативну діяльність  конкретних  підприємств.  А  от сприяння   організації,   я   думаю,   це   нормально  для  органу самоврядування.

 

     РАХАНСЬКИЙ А.В. Я прошу поставити на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  поправку  234   депутата Раханського.

 

     "За" - 121.

 

     Таким чином,  залишається редакція комісії.  До підпункту 8 є зауваження? До підпункту 9? До підпункту 10? Підпункт 11 вилучено. Ставлю підпункти 7 -10 включно на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л.    Прошу   підтримати.   Владлене   Михайловичу, звертаюся особисто до вас - прошу підтримати.

 

     "За" - 225.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Чернявський  не   встиг.   Будь   ласка, переголосуємо.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадиме  Петровичу,  ви Ніну Іванівну відволікаєте від голосування.

 

     "За" - 241.

 

     Спасибі.

 

     Стаття 35     "Повноваження     щодо     вирішення     питань адміністративно-територіального   устрою".   До   підпункту   1  є зауваження?  Немає.  До другого?  Ставлю цю  статтю  в  цілому  на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 238. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     Стаття 36   "Повноваження   щодо   забезпечення   законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян".

 

     До підпункту 1 є зауваження?  Немає.  До другого?  Немає.  Є? Ставлю підпункт 1 на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 237. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Лавринович. До підпункту 2. Будь ласка.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Я  пропоную цей підпункт вилучити,  оскільки він є неправовим у зв'язку з прийняттям нами норми  про  створення комунальної міліції і затвердження дільничних.  У даному підпункті говориться про створення добровільної народної дружини, діяльність якої  не  регламентується законодавством,  чим ми ставимо під удар людей,  які можуть виконувати  ці  обов'язки,  бо  вони  не  мають ніякого   законодавчого   захисту.  Це  питання  вирішено  нами  у підпунктах 38 і 39.

 

     МУСІЯКА В.Л.  У принципі,  можна з цим погодитися,  тому  що, дійсно,   там,  де  йдеться  про  створення  комунальної  міліції, вирішуються  питання  охорони  правопорядку.  А  тут  ідеться  про залучення  людей  без  правових підстав.  Скажімо,  коли їх життю, здоров'ю буде завдано якоїсь шкоди,  не  буде  ніяких  підстав  їх захистити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю на голосування пропозицію про вилучення підпункту 2, і комісія погоджується з цим.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати цю пропозицію.

 

     "За" - 222.

 

     МУСІЯКА В.Л. Депутату Запорожцю надайте слово.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Запорожець. Будь ласка.

 

     ЗАПОРОЖЕЦЬ Ю.М.,  секретар Комісії Верховної Ради  України  з питань  базових галузей та соціальноекономічного розвитку регіонів (Миколаївський  міський  виборчий  округ,  Миколаївська  область). Шановний Олександре Миколайовичу,  шановні колеги! Вибачте, але ми дуже швидко пройшли статтю 35.  У новій  редакції  згадується  про власні  повноваження.  У  всіх  статтях,  де  йдеться  про  власні повноваження, у дужках зазначено: "самоврядні". Тому, очевидно, ми повинні  і  тут  записати  в  дужках:  "самоврядні",  щоб  не було різночитання. Я пропоную внести це редакційне уточнення.

 

     Дякую.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Прошу  це  врахувати  і  проголосувати  за   цю пропозицію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу підтримати пропозицію депутата Запорожця.

 

     МУСІЯКА В.Л. Депутата Лавриновича і цю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція   депутатів  Лавриновича  і  Запорожця ставиться на голосування.

 

     "За" - 221.

 

     МУСІЯКА В.Л. Депутат Чапюк з'явився у залі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ростиславе  Степановичу,  я  ще  раз  ставлю   на голосування. Переголосуємо, будь ласка. Аграрну партію виручайте.

 

     "За" - 228.

 

     Дякую.

 

     До підпункту 3?  Немає.  До підпункту 4?  Немає зауважень. До підпункту 5? Немає.

 

     Я ставлю на  голосування  підпункти  3,  4,  5.  Вибачте,  до п'ятого є зауваження. Ставлю на голосування підпункти 3 і 4.

 

     МУСІЯКА В.Л. Будь ласка, прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Підпункти 3 і 4.

 

     "За" - 226.

 

     Спасибі.

 

     Депутат Носов. Поправка 255. Будь ласка.

 

     НОСОВ В.В.   До  підпункту  5  закладається  право  виконкому створювати комісії з питань  боротьби  із  злочинністю.  Справа  в тому,  що  це  фахова  діяльність,  вона  здійснюється на підставі Кримінальнопроцесуального  кодексу.  І  тому  ніякої  боротьби  із злочинністю  громадських чи публічних організацій бути не може.  Я прошу вилучити слова "комісій з питань боротьби  зі  злочинністю", тому  що це фактично втручання в діяльність органів,  які діють на підставі  Кримінально-процесуального  кодексу.  І  є  вже  досвід. Скажімо, в Полтаві одному з директорів ця комісія дала відстрочку, щоб      улагодити      справи,      тобто      зупинила       дію Кримінально-процесуального   кодексу.   Цього   не  повинно  бути. Поставте  на  голосування  як  поправку.  А  депутатів  прошу   не підтримувати   залишення   слів  "комісій  з  питань  боротьби  зі злочинністю".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю поправку до підпункту 5 на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Я не розумію, що він має на увазі? У таблиці це? (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 255.

 

     МУСІЯКА В.Л. 262?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачаюсь,  262.  Але  ми ще не дійшли...  (Шум у залі).  То підпункт 5 пункту "б".  Депутат Носов  трохи  збився... Ставлю на голосування підпункт 5.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати підпункт 5.

 

     "За" - 235.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.     Тепер    пункт    "б"    "делеговані повноваження".  Підпункт 1 вилучено.  До підпункту 2 є зауваження? До третього? Немає. До четвертого? До п'ятого? (Шум у залі).

 

     Тоді підпункти 2-4 ставлю на голосування.

 

     МУСIЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 220.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Запросіть, будь ласка, депутатів до залу.

 

     Прошу проголосувати ще раз.

 

     "За" - 237.

 

     Спасибі. До підпункту 5 є поправка 262.

 

     Депутат Носов. Будь ласка.

 

     НОСОВ В.В.  Я ще раз нагадую, що тут передбачається створення виконкомом комісії з питань боротьби зі злочинністю.  Люди, які не мають    ні    юридичної    освіти,    ні    досвіду    роботи   з Кримінальнопроцесуальним  кодексом  та  іншими  законами,   раптом будуть  створювати комісії і ще координувати роботу правоохоронних органів.  Це пряме втручання в слідчі дії,  цього робити не можна. Слова  "та  комісій  з  питань  боротьби  зі  злочинністю" я прошу поставити  на  голосування  як  окрему  поправку,  а  депутатів  - проголосувати за те, щоб їх вилучити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   на   голосування   пропозицію,   внесену депутатом Носовим.

 

     "За" - 152.

 

     До підпункту 6 немає  зауважень?  До  сьомого?  До  восьмого? Немає.

 

     Підпункти 5-8 ставлю на голосування в редакції комісії.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 214.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  55 із вас не голосують.  Я прошу проголосувати. Це раз ставлю на голосування.

 

     "За" - 239.

 

     Спасибі.

 

     Частина друга:  "До відання виконавчих  органів  міських  (за винятком   міст   районного   значення)   рад,  крім  повноважень, зазначених  у  пункті  "б"  частини  першої  цієї  статті,   також належить..."

 

     До підпункту 1 є зауваження?  Немає.  Підпункт 2 вилучено. До підпункту 3 є зауваження? Немає. До четвертого? Немає.

 

     Ставлю частину другу в цілому на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 234.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Стаття 37 "Повноваження щодо відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України".  Ця стаття складається з одного абзацу. Є зауваження? Немає. Прошу проголосувати.

 

     МУСІЯКА. Прошу підтримати.

 

     "За" - 236.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 38.  "Інші повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад". Є зауваження?

 

     Депутат Носов. Поправки 274 і 275.

 

     НОСОВ В.В.  Поправкою  274  передбачається  закінчити  статтю словами:  "встановлені законом України".  Слово "законом" є, а про слово "України" забули.  Забули,  що в нас є ще й інші  закони.  А регулюватися має саме законами України.

 

     МУСІЯКА В.Л. Назвіть, будь ласка, які це закони?

 

     НОСОВ В.В. У Криму, наприклад.

 

     МУСІЯКА В.Л. Та немає вже у Криму законів, є нормативні акти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Порозумілися.  Я  ставлю  цю  статтю  в цілому на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 245. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 39.  "Особливості повноважень  районних  у містах (у разі їх створення) рад та їх виконавчих органів".

 

     Частина перша?   Друга?  Третя?  Четверта?  П'ята?  Зауважень немає? Немає.

 

     Тоді ставлю в цілому статтю на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За"- 243. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Глава 3 "Сільський,  селищний,  міський  голова". Ставлю на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Назву глави?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, назву глави.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 240. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття  40  "Повноваження сільського,  селищного, міського голови".  Частина перша.  Є  зауваження?  До  другої?  До третьої? Немає.

 

     Я ставлю на голосування частини першу і другу.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За"- 234. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Частина третя цієї статті:  "Сільський, селищний, міський голова..." Підпункт 1. Є зауваження? Є.

 

     Депутат Носов. Поправка 9.

 

     НОСОВ В.В.  По-перше,  пропущено слово "додержання".  Воно  в лівій  колонці  є,  а  в  правій  забули  записати.  Це продумайте редакційно.

 

     А суть моєї поправки ось у  чому.  Голова  має  забезпечувати виконання  актів  органів  не  тільки виконавчої влади,  а взагалі державної влади,  в тому числі і Конституційного Суду.  Адже ще  й Конституційний   Суд   буде   приймати   рішення.  Є  також  укази Президента.  Є судові рішення, виконання яких певною мірою він теж має  забезпечувати,  коли  ці  приписи  стосуються його.  Тобто не тільки виконавчої, а й взагалі державної влади.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Ви знаєте,  тут є така серйозна річ. Пам'ятаєте статтю   118   Конституції,   у  якій  записано,  що  повноваження виконавчої влади здійснюють районні,  обласні  адміністрації?  Оце все,  про що ви говорите,  стосується їхніх повноважень.  Цей весь набір повноважень - щодо  виконання  Конституції,  законів  і  так далі.  Ми  не  можемо  на  голову  міста,  села чи селища покласти повноваження в такому обсязі.  Якщо делеговані,  тоді можна.  А ми розглядаємо не делеговані, а власні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат не погоджується. Будь ласка.

 

     НОСОВ В.В. То я ж звертаю увагу, ви ж дивіться: "забезпечує в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади..."  Саме  державна влада передала йому повноваження,  а він тепер виконує тільки рішення,  акти органів виконавчої влади. Усіх органів треба. Це якраз і є делеговані повноваження.

 

     МУСІЯКА В.Л.   Так   оце   ж  йому  такі  повноваження  ми  й передбачаємо делегувати.

 

     НОСОВ В.В.  Адміністрації  мають  виконувати   рішення   усіх органів державної влади, які делегують їм частину повноважень.

 

     МУСІЯКА В.Л. Що це означає?

 

     НОСОВ В.В.  Адміністрації мають забезпечувати виконання актів усіх органів державної влади.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Ви можете собі уявити,  скажімо,  таке? Район - голова  адміністрації  і  область  - голава адміністрації передали якісь свої повноваження.  Ми вважаємо, що за законом вони передані головам міст на території області, міст на території району, села, селища.  А які повноваження в  цьому  сенсі  буде  виконувати  цей голова   адміністрації?   Тут   якраз   обмежуються   повноваження виконавчої влади, які їм будуть передані...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Носов, ви наполягаєте?

 

     МУСІЯКА В.Л. Ну якщо будуть передані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю поправку депутата Носова на голосування. Вікторе Лаврентійовичу, не сперечайтесь.

 

     МУСІЯКА В.Л. Ні, це ми з ним...

 

     "За" - 138.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким чином, залишається в редакції комісії.

 

     До підпункту  2 є зауваження?  Я ставлю підпункт 1 у редакції комісії на голосування (Шум у залі).

 

     "За" - 210.

 

     МУСІЯКА В.Л. Я теж запізнився проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу переголосувати.

 

     "За" - 222.

 

     До підпункту 1? Депутат Білоус. Будь ласка.

 

     БІЛОУС В.О.,  член Комісії Верховної Ради  України  з  питань оборони і державної безпеки (Київський виборчий округ,  Полтавська область). Спілка офіцерів України...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 10.

 

     БІЛОУС В.О.  Пропоную підпункт 1 частини  третьої  статті  40 доповнити  словами:  "які  не  суперечать  Конституції  України та положенням  цього  закону".  Чому?  Тому,  що  тут  написано   про виконання "актів органів виконавчої влади".

 

     Візьмімо будь-яке  галузеве  міністерство.  Його постанова чи директива є актом виконавчої влади? Є. Чи будь-якого держкомітету, який  є  в  системі  виконавчої  влади.  То що,  мусить виконувати місцеве самоврядування ці акти? Я думаю, що ні. Тому треба, щоб це було відповідно до Конституції і щоб інші не впливали.

 

     Дякую.

 

     МУСІЯКА В.Л.   Зрозуміло.   Коли  кажуть,  що  якесь  рішення виконавчого органу суперечить закону,  то це ще треба  встановити, чи  воно  суперечить.  Він може сам вважати,  що це суперечить.  А може,  воно  і  не  суперечить.  Це  може   встановити,   скажімо, Конституційний Суд.  Адже нерідко кажуть:  "Це незаконно".  А коли розберуться,  то виявляється,  що все відповідає  закону.  Тому  я вважаю, що ми не повинні допускати довільного тлумачення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Білоус погодився.

 

     МУСІЯКА В.Л. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким чином,  до підпункту 1 немає зауважень.  До другого? Третього? Четвертого? П'ятого? Шостого? Немає. Є?

 

     Одну хвилиночку! Підпункти 1- 5 голосуємо.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 240.

 

     Спасибі. Активність висока.

 

     До підпункту 6. Будь ласка, депутате Лавринович.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Шановні колеги! У мене є пропозиція, щоб між підпунктами  5 і 6 ми поставили додатковий,  який має звучати так: "у разі порушень законодавства  або  неналежного  виконання  своїх обов'язків  звільняє  з  посад  членів  виконавчого  органу ради". Оскільки у нас статтею 24 до компетенції  ради  віднесено  те,  що рада  може  тільки розпустити весь виконком,  а звільнення з посад членів виконавчих  органів  взагалі  не  передбачено,  то  обраний прямим голосуванням голова, очевидно, повинен мати право звільнити з посади того, хто порушив законодавство або не працює.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Логіка є. Вікторе Лаврентійовичу, прошу.

 

     МУСІЯКА В. Л. Підпункт 10 подивіться. "Призначає на посади та звільняє   з   посад   керівників  відділів,  управлінь  та  інших виконавчих органів ради,  підприємств,  організацій і установ,  що належать до комунальної власності..." Можливо,  це включає те, про що ви говорите. Так?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Про членів виконавчого органу ради йдеться.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Але ж вони теж входять сюди.  Усі  керівники  - члени виконавчого комітету.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате  Лавринович,  ви наполягаєте на поправці 19?

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Я  згоден  з  тим,  що  підпункт  10   можна тлумачити  таким  чином,  що  сюди входять також члени виконавчого комітету. Хоча краще тоді це прямо записати. А з другого боку, тут не   зазначено,   з  яких  мотивів  можна  їх  звільняти.  А  коли говориться,  що за  неналежне  виконання  обов'язків  або  у  разі порушення законодавства,  то,  думаю,  це буде тут,  як кажуть, на своєму місці.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Ви бачите,  у нас тут  така  формула,  яка  дає можливість  і  з цих підстав звільняти їх.  І також,  скажімо,  за поданням заяви з інших причин.  Так що ця формула ширша, бо інакше ми повинні виписувати окремо і те, і те.

 

     Я прошу   надати  слово  депутатові  Стешенку,  можливо,  він додасть якісь аргументи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександре Миколайовичу Стешенко (Шум у залі).

 

     СТЕШЕНКО О.М., голова Комісії Верховної Ради України з питань державного   будівництва,   діяльності   рад   і    самоврядування (Сватівський виборчий округ,  Луганська область).  Шановні колеги, може, я не до кінця зрозумів, тому хочу пояснити таке.

 

     По-перше, у нас тут передбачено,  що виконавчий комітет, його члени працюють на громадських засадах.

 

     По-друге, вони призначаються одноосібно головою села, селища, міста начальниками управлінь,  відділів тощо,  і звільняються  ним одноосібно.

 

     По-третє, за  рішенням  ради  будь-хто може бути відкликаний, причому з різних мотивів,  наприклад виходячи з  його  професійної діяльності.  Я вважаю, що у нас досить механізмів впливу на членів виконкому і не треба розширювати підпункт 10.

 

     Дякую.

 

     МУСІЯКА В.Л. Олександре Миколайовичу, може, ми обмежимося?..

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Лавринович погодився не додавати ще  один підпункт.

 

     До підпункту  6 є зауваження?  Нема.  До сьомого?  Немає.  До восьмого?  До дев'ятого?  До десятого? Одинадцятого? Дванадцятого? Тринадцятого? Чотирнадцятого? Є.

 

     Тоді підпункти 5-13 включно прошу проголосувати.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 230. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До підпункту 14 поправка 32.  Депутат Носов. Будь ласка.

 

     НОСОВ В.В.   У   цьому   підпункті    знову    передбачаються позабюджетні  цільові  фонди.  І  тому  я  пропонував  підпункт 14 проголосувати без  слова  "позабюджетних".  А  потім  -  виправимо скрізь.

 

     МУСIЯКА В.  Л.  Ви  пам'ятаєте,  скільки  разів  ми  до цього питання зверталися? Можна проголосувати, а вже у третьому читанні, якщо визначимося остаточно, змінимо скрізь, по всьому закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться   на   голосування   поправка  депутата Носова.

 

     МУСІЯКА В.Л. А я що говорю?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо  підпункт  14  з   поправкою   депутата Носова. Комісія погоджується, і група "Реформи" підтримує.

 

     "За" - 191.

 

     Ставлю на голосування в редакції комісії, без поправки.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Що  маєте  на  увазі?  Все одно тоді у третьому читанні, якщо ми не приймаємо, вилучимо по всьому закону.

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 203.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не встигли.  Ще раз ставлю на голосування, і якщо не   проходить,   то   на  третє  читання  переносимо.  Ставлю  на голосування підпункт 14 в редакції комісії.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 215.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Підпункт 14 переносимо на третє читання.

 

     МУСІЯКА В.Л. Так, я прошу врахувати його пропозицію. Викинемо слово  "цільові",  а  потім  приймемо  рішення,  буде воно в цьому тексті чи не буде.  Давайте ми без цього проголосуємо.  Ну  що  ми підпункт 14 переноситимемо на третє читання...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, ставлю це на голосування.

 

     МУСІЯКА В.  Л.  Йдеться про одну фразу. Прошу, проголосуйте з поправкою депутата Носова.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І з підтримкою депутата Єльяшкевича.

 

     "За" - 239. Прийнято.

 

     Підпункт 15-а. Нема зауважень.

 

     Підпункт 15-а голосується в редакції від комісії.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 236. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Підпункт 16.  Поправка 38.  Депутат  Носов.  Будь ласка.

 

     НОСОВ В.В.  Підпунктом  16 передбачається,  що голова укладає від імені територіальної громади,  ради та її виконавчого комітету договори.  Але  ж  треба,  щоб він забезпечив поточний контроль за виконанням  договорів.  Адже  це  цивільно-правові  відносини,  це відповідальність,  у  тому  числі й перед судом.  Це перекласти на клерка не можна.

 

     Далі: "вживає  заходів  для  їх   належного   і   своєчасного виконання,  у  тому  числі  невідкладно подає відповідні позови до суду".  Тепер  є  можливості  для  розкрадання:  уклав   фіктивний договір,  перекачав туди гроші,  а потім не подає позову за те, що той  не  виконує  зобов'язань.  І   таким   шляхом   дуже   просто розкрадаються кошти. Саме тому обов'язок своєчасно подавати позови треба передбачити.  Я прошу поправку 38 проголосувати і записати в кінці цього підпункту, після крапки з комою.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Ви знаєте,  тут є одна річ.  "Невідкладно подає відповідні позови  до  суду".  Підпункт  15-а,  у  принципі,  може перекрити   звертання   до   суду  і  так  далі  від  імені  ради, територіальної громади.  Можна було б погодитися,  Бог з  ним,  що "забезпечує  поточний  контроль  за  виконанням договорів,  вживає заходів" і так далі. З цим можна погодитися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  підпункт   16   з   доповненням депутата Носова ставлю на голосування. Прохання підтримати.

 

     МУСІЯКА В.Л. Так, Бог з ним, давайте підтримаємо.

 

     "За" - 206.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Віталію Андрійовичу, працюйте.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Я прошу,  ви мікрофон депутата Носова хоч через раз вмикайте. Давайте без останньої фрази.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування в редакції  комісії,  без поправки.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Це все є,  але Носов хоче розписати. Взагалі-то він має рацію, але не обов'язково робити так. Прошу підтримати.

 

     "За" - 225.

 

     Це Носов не голосував. Я прошу вас, проголосуйте.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку! Депутат Запорожець. Будь ласка.

 

     ЗАПОРОЖЕЦЬ Ю.М.   Шановні   колеги,    шановний    Олександре Миколайовичу!  Є ще поправка 40.  Зверніть увагу,  там ідеться про затвердження договорів,  які укладає голова від імені  відповідної ради.  Коли  ми розглядали питання про виключні повноваження ради, то там було,  що рада затверджує договори,  які укладає голова від її  імені.  Тому  я  вважаю,  що  потрібно  врахувати  поправку 40 депутата Коваленка, щоб ця стаття кореспондувалася із статтею 24.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   ставлю   поправку   40,   внесену   депутатом Коваленком, на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Але ж усе це передбачається, це ж зрозуміло.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Лаврентійовичу, голосуйте.

 

     "За" - 172.

 

     Підпункт 16 в редакції комісії голосуємо. Я прошу активніше.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 234.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     До підпункту 17 є зауваження? Немає. До підпункту 18? До дев'ятнадцятого? До двадцятого? Немає.

 

     Ставлю на голосування підпункти 17-20 включно.

 

     МУСІЯКА В.Л. Усю частину третю, так?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 244. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Частина   четверта   цієї   статті.   "Сільський, селищний,  міський  голова  несе  персональну  відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень".

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу, голосуйте.

 

     "За"- 234. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Частина п'ята.  "У здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним  перед  територіальною   громадою,   підзвітним   і підконтрольним  перед  відповідною  радою,  а  з питань здійснення делегованих  повноважень  органів   виконавчої   влади   -   також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади".

 

     Ставлю на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За"- 249. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І частина шоста. Є зауваження? Так.

 

     Депутат Носов, поправка 55. Будь ласка.

 

     НОСОВ В.В.  Текст  складено  так,  що  голова  звітує  усно - поговорив,  поговорив, а письмових слідів ніде не залишилося. Мине рік, два, і неможливо буде встановити, що він обіцяв, а що зробив.

 

     Саме тому   я   пропонував   після   слів   "перед  радою  на спеціальному пленарному засіданні ради" поставити  кому  і  додати слова  "опубліковує  ці  звіти".  І  тоді  в  людей буде письмовий документ - звіт, і можна буде запитати: "Ти три роки тому ось таке обіцяв. Де воно?" А не так, що вони мають пам'ятати. Я прошу...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Безперечно,  бо чи всі там читають, чи всі будуть присутні.

 

     Далі. Тут  написано,  що  "не  менше   половини   депутатів". Можливо, не менше двох третин?

 

     МУСІЯКА В.Л.  Ні,  це нормально,  Бог з ним. Половина в нього звіт вимагає - нехай звітує. Але депутат хоче іншого.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Носов,  ви наполягаєте?  Він наполягає на тому, щоб опублікували звіт голови у пресі (Шум у залі).

 

     МУСІЯКА В.Л. Але хіба ж голова повинен публікувати звіт? Якщо на  засіданні  ради  він  звітує,  то,  мабуть,  рада  й   повинна публікувати, бо це вже матеріали ради.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю поправку депутата Носова на голосування.

 

     "За" - 138.

 

     Немає більше  зауважень?  Я  ставлю на голосування в редакції комісії.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 238.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Отже, першу половину таблиці ми пройшли.

 

     Частина друга порівняльної  таблиці.  Глава  4  "Повноваження районних і обласних рад".

 

     До назви   глави   4   є   зауваження?  Немає.  Я  ставлю  на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати назву глави.

 

     "За" - 200.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Комусь  назва   не   подобається?   Будь   ласка, голосуємо.  Владлене Михайловичу,  по-моєму, вас Плющ відриває від голосування. Сам не голосує і вам не дає.

 

     "За" - 237. Прийнято.

 

     Стаття 41 "Питання,  які вирішуються  районними  і  обласними радами  виключно  на  їх пленарних засіданнях".  Частина перша.  Є зауваження? Немає. Ставлю на голосування перший абзац.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 228. Приймається.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До підпункту 1 зауваження є?  До  підпункту  2  є зауваження? До третього? Є.

 

     Підпункти 1 і 2 ставлю на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 238. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До  підпункту  3 є поправка депутата Шейка.  Будь ласка.

 

     ШЕЙКО П.В.  Шановні  колеги,  поправка  12  моя,  Жовтяка   і Дьоміна.  Вона полягає в тому,  що за новою Конституцією України у нас немає президії навіть у вищому законодавчому органі держави. А в  цьому  проекті закону декларується утворення президії районної, обласної ради,  причому невідомо з якими повноваженнями. Тому я на засіданні комісії настійно вимагав вилучити цей підпункт.  І зараз вас прошу ні в якому разі не підтримувати таку анахронічну  норму, як утворення якоїсь президії в районі і в області.

 

     Є постійні  комісії,  вони  працюють,  є  голова,  який керує організацією роботи ради.  І ніякої президії там не  потрібно,  бо будуть суцільні засідання,  імітація діяльності.  І,  головне,  ця президія не має права приймати ніяких рішень. Є апарат ради, який, до  речі,  буде  організовувати проведення сесії і так далі.  Тому якщо ми ліквідували у Верховній Раді,  то  давайте  не  утворювати комічних структур в апараті районних і обласних рад.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Вікторе Лаврентійовичу.

 

     МУСІЯКА В.Л.   Ви  говорите  про  те,  що  невідомо  з  якими повноваженнями.  У статті 54 ми вже описали,  що це за  орган.  Це орган дорадчий.  За типом президії,  яка була у нас і яка фактично тепер зараз знову працює,  коли збираються голови комісій і голови фракцій.  Це дорадчий орган при голові,  який дає голові поради по формуванню порядку денного.

 

     Дивіться, стаття 54.  Якщо  хочете,  я  її  на  всяк  випадок зачитаю,  щоб не було ніяких сумнівів: "Районна, обласна рада може утворити президію,  (колегію)  ради.  Президія  (колегія)  ради  є дорадчим органом ради,  який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія (колегія) ради може приймати рішення, які носять дорадчий характер.  До складу президії (колегії) ради входять голова  ради, його   заступник,   голови   постійних   комісій  ради,  керівники депутатських груп і фракцій. Президія (колегія) ради діє на основі положення про неї, що затверджується радою".

 

     Я до  того  веду,  що в неї ніяких повноважень немає.  Так що небезпеки від неї не слід чекати.  Тому  ми  дійшли  висновку,  що можна це записати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  думаю,  що  це правильно.  Ми президію назвали сьогодні погоджувальною радою і  виконуємо  ті  самі  функції,  що виконували раніше. Тільки назву змінили. А засідаємо щопонеділка.

 

     Будь ласка, депутате Стешенко.

 

     СТЕШЕНКО О.  М. Шановні колеги, я прошу звернути увагу ось на що.

 

     По-перше, на сьогоднішній день у половині обласних  рад  такі дорадчі  органи  утворено.  Адже  депутати працюють на громадських засадах,  а треба ж підготувати порядок денний,  погодити  перелік питань, які будуть розглядатися на засіданнях комісій і таке інше. Це не видумка центру (хоча ми вже переконалися  у  своїй  помилці, бо,  дійсно,  ми  тепер підміняємо президію якимось іншим органом, але суть від цього не змінюється),  це абсолютно  дорадчий  орган, який   ніякої  загрози  не  несе.  Тому  прохав  би  вас  спокійно підтримати це і надати можливість працювати далі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуєм підпункт 3 (Шум у залі).

 

     МУСІЯКА В.Л. Може, пропозицію депутата Шейка спочатку?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Петре Володимировичу, будь ласка.

 

     ШЕЙКО П.В.  Шановні колеги!  Ви почули  аргументацію  Віктора Лаврентійовича   і   мого   колеги.  Я  глибоко  шаную  Олександра Миколайовича,  багато в чому з ним погоджуюся і ми були єдині щодо цього  закону.  Але  ви чули,  як непереконливо говорив і один,  і другий. Начебто щось таке створюється, щось буде вирішувати...

 

     А ви зверніть увагу: є підпункт 4, у якому говориться про те, що  утворюється  виконавчий  апарат  ради,  який  виконуватиме всю чорнову роботу.  І невідомо,  яким чином ми ще проголосуємо: чи це буде  постійно  діюча  рада  (районна  або  обласна),  чи депутати виконуватимуть на громадських  засадах  свої  функції,  чи  голови комісій  працюватимуть постійно?  Є апарат,  є керівництво - хай і виконують роботу,  яку їм належить згідно з цим законом.  Президія тут абсолютно зайва. Я прошу не підтримувати цю пропозицію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Вікторе Лаврентійовичу.

 

     МУСІЯКА В.Л. Стосовно того, чи переконливо, чи ні. Це вже вам судити.

 

     Я думаю,  що тут усе зрозуміло.  Коли йдеться про апарат... Я тільки хочу додати щодо апарату. Якщо виходити з того, що говорить Петро Володимирович,  то апарат набуде тих повноважень,  яких йому ніколи  не  можна надавати.  Він почне здійснювати якісь виконавчі функції  тощо.  Апарат  повинен  виконувати  технічну   роботу   - підготовку  всіх  справ  до розгляду на засіданні ради і так далі. Тому я не бачу тут ніякої загрози.  Вважаю,  що треба поставити на голосування пропозицію Петра Володимировича і йти далі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  думаю,  що  сьогодні  голови  комісій  (вони ж голови комітетів за Конституцією),  голови фракцій і груп відчули: те,  що  ми  проводимо  кожного  понеділка  підготовку матеріалів, інформуємо їх тощо,  можливо,  дещо применшує їх порівняно з  тими повноваженнями,  які на них покладалися раніше і які вони фактично сьогодні виконують, можливо, навіть більшою мірою.

 

     МУСІЯКА В.  Л.  І  тепер  ми  хочемо  це  зробити   в   такій прискіпливій формі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми цей орган, який давав не стільки прав, скільки обов'язків, якоюсь мірою принизили.

 

     Ставлю на голосування поправку 12, внесену депутатом Шейком.

 

     "За" - 165.

 

     Я ставлю на голосування підпункт 3 у редакції комісії.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 225.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Стешенко настійно  просить  проголосувати ще раз. Голосуймо!

 

     "За" - 222.

 

     Переносимо на третє читання.

 

     МУСІЯКА В.Л. Від імені всієї комісії одного депутата Стешенка мало...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Переносимо на третє читання.

 

     Депутат Стешенко. Будь ласка.

 

     СТЕШЕНКО О.М. Дякую. По-перше, є речі серйозніші. Я просив би зважити на таке.  Коли не вистачає одного голосу, то переносити на третє читання - це не досить серйозно.

 

     По-друге, нам з Віктором Лаврентійовичем від шановного колеги було зроблено таке загальне зауваження. Але рішення погоджувальної тимчасової комісії  з  цього  приводу  прийнято,  і  вважати  наші аргументи недостатніми - це принаймні некоректно.

 

     По-третє, я  вам  завтра  запропоную ознайомитися з рішеннями половини обласних рад.  Понад 14 рад утворили ці дорадчі органи, і вони  діють  і  вже  підтвердили  свою життєздатність.  Я прошу не робити помилки.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 224.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачите, Олександре Миколайовичу, справа не в двох голосах, а в тому, що ми не можемо розворушити зал.

 

     МУСІЯКА В.Л. Це ми просто засиділись.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ратушний наполягає.  Голосуємо в останній раз.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 219.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Переноситься на третє читання.

 

     Пункт 4.  Є зауваження?  Немає.  Пункт  5.  Немає  зауважень. Пункти 6, 7, 8, 9... Є зауваження до пункту 9.

 

     Пункти 4-8 голосуємо. Прохання підтримати.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 251.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пункт 3 не будемо переголосовувати?

 

     МУСІЯКА В.Л. Я думаю, що можна...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  прошу  вибачення.  До  пункту 9 є зауваження у депутата Шейка. Будь ласка. Поправка 19.

 

     ШЕЙКО П.В.  Шановні колеги! Коли ми обговорювали повноваження сільських,  селищних  і  міських  рад,  я пропонував тоді вилучити аналогічний цьому пункту 9 пункт,  де  йшлося  про  заслуховування повідомлень  депутатів про роботу в раді.  Я хотів би,  щоб автори проекту сказали мені, чим регламентується звіт депутата в раді? Ми не  звітуємося,  а  в  області  і  в  районі  хочемо,  щоб депутат звітувався.  Він звітується перед своїми  виборцями  і  більше  ні перед ким.

 

     Тому я пропоную цей недолугий пункт 9 вилучити звідси.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Хоч  Петро  Володимирович дещо інакше викладає, ніж є в тексті,  бо йдеться не про звіт,  а про повідомлення,  я з ним  згоден.  Думаю,  що  й колеги депутати з ним згодні.  Давайте вилучимо цей пункт 9.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію про  вилучення пункту 9.

 

     МУСІЯКА В.Л. Давайте підтримаємо.

 

     "За" - 244. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До пункту 10 є зауваження?  Немає. До пунктів 11, 12?..

 

     Пункти 10, 11 ставлю на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За"- 250.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Депутат Шейко. Поправка до пункту 12.

 

     ШЕЙКО П.В. Шановні колеги, моя і Жовтяка поправка 20 полягає  ось  у  чому.  Ми  з вами ще будемо голосувати принцип обрання депутатів районної,  обласної ради. Ми ще не визначили, чи це  буде  пряме  голосування,  чи  це  буде делегування,  скажімо, обрання їх на сесіях рад базового рівня. Тому я просив би пункт 12 не  голосувати  доти,  доки  ми  не  визначимо процедуру утворення районної, обласної ради.

 

     Я, скажімо,  маю пропозицію,  щоб вибори були непрямі,  як  і належить  це  виконувати за Конституцією.  А тут уже ми закладаємо визначення районною,  обласною радою кількості  виборчих  округів. Може   бути   зовсім   інший  принцип  проголосований,  а  ми  вже закладаємо... Рано голосувати пункт 12.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Стешенко. Будь ласка.

 

     СТЕШЕНКО О.М.  Шановні колеги!  По-перше,  те, про що говорив Петро  Володимирович,  не  має  ніякого  відношення до цієї норми. По-друге,  ми декілька разів визначалися на засіданні  комісії.  Я особисто  теж  був  не проти запропонувати непрямі вибори,  але це надто складний механізм.  А якщо  виходити  із  статей  19  та  71 Конституції, то нам нічого не залишалося, як піти тим шляхом, щодо якого ми вже визначалися в цьому залі за  наслідками  рейтингового голосування.

 

     Тому я прошу,  Олександре Миколайовичу, поставити пункт 12 на голосування. А всіх своїх колег закликаю його підтримати.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Шановні колеги!  Я тільки хочу  додати,  що  ми декілька  годин  обговорювали  це питання,  коли готували текст до першого читання,  декілька годин,  коли готували проект до другого читання. Ми висновку, що весь оцей механізм таки повинен тут бути, інакше буде суперечність із Конституцією.  Ми проголосували  цілий ряд статей,  які забезпечують саме такий механізм.  Між тим, що ми заклали в законопроекті,  і тим,  що говорить  Конституція,  немає ніякої суперечності.

 

     Пропонується, щоб районні і обласні ради не обиралися прямими виборами.  Я теж був не проти, але, ви пам'ятаєте (не хотів би про це   згадувати,   але   ви  ж  змушуєте),  коли  ми  приймали  тут Конституцію,  то не пройшла та частина статті 140, яка передбачала механізм  представництва  від рад.  А тепер є стаття 19,  згідно з якою робити можна тільки те,  що закон  передбачає.  А  стаття  71 передбачає прямі вибори.  І у статті 140 говориться,  що районні і обласні ради - це органи самоврядування, які представляють спільні інтереси  територіальних  громад  сіл,  селищ та міст.  Нам нікуди дітися.  Це спеціфічні ради,  немає тут ніякого  двовладдя.  Роман Петрович,  до речі,  намагався виписати ці вибори як двоступеневі. Та коли  він  приніс  нам  свої  пропозиції,  розібратися  з  тими ступенями  було неможливо,  ми не те що не вирішили б це питаня ми до кінця його заплутали б.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Петре Володимировичу, ви наполягаєте? Будь ласка.

 

     ШЕЙКО П.В. Я добре розумію статтю 71 Конституції. Вона дійсно говорить  про  те,  що  вибори до органів місцевого самоврядування відбуваються на основі прямого виборчого права.  Але я хотів,  щоб ми  уважно почитали все-таки частину 4 статті 140 Конституції,  де зазначено,  що  районні  й  обласні  ради  представляють   спільні інтереси  територіальних  громад.  І  тільки  в цій частині вони є органами місцевого самоврядування. Якщо сільська рада делегує свої повноваження на рівень району й області,  то тільки в тому випадку утворюється районна обласна рада.  Уявімо собі ситуацію:  ні  одна сільська  рада  не  делегує повноваження району,  а ми законом уже встановлюємо прямі вибори.

 

     Якщо сільська рада делегує повноваження району,  то за квотою вона повинна делегувати й свого представника у цю раду. Причому, я пропоную таємне голосування двома  третинами  і  тільки  згідно  з Законом про вибори.

 

     Тому я просив би все-таки пункт 12 не голосувати зараз.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Ви наводите аргумент,  що районна, обласна рада може утворюватися  і  виконувати  функції  тільки  тоді,  коли  їй делеговані  якісь  повноваження  сільськими,  селищними,  міськими радами.  Але частиною другою статті 143 Конституції  визначається: "Обласні  та  районні  ради  затверджують програми...,  районні та обласні бюджети".  Йдеться про бюджети вирівнювання.  Навіть  якщо ніяких  повноважень  цим  радам  не  дано  за договорами,  у них є повноваження  вирівнювання  місцевих  бюджетів.  У  них  достатньо повноважень, які виконуються заради спільних інтересів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  голова  підкомісії  Комісії Верховної Ради України  з  питань  державного  будівництва,  діяльності   рад   і самоврядування  (Макарівський  виборчий округ,  Київська область). Шановний Олександре Миколайовичу!  Шановний Петре  Володимировичу! Шановні колеги!  Суть проблеми в тому, що суб'єктом самоврядування є   територіальна   громада.   Представляти    спільні    інтереси територіальних  громад у районних,  обласних радах мають депутати. Як це можна реалізувати?  Є два шляхи:  перший -  це  делегування, другий - це прямі вибори.

 

     У Конституції   немає   спеціальної   норми  щодо  формування районних і обласних рад,  то залишається єдине - прямі вибори. Але прямі  вибори  не  від  округів,  як  це  робилося  раніше,  а від територіальних громад.

 

     Я вам хочу сказати,  що формулу таку знайдено. Модель виборів від  територіальних  громад  відпрацьовано  в  проекті  Закону про формування місцевих органів  самоврядування  в  Україні,  поданому групою депутатів. Тому ця проблема може бути знята однозначно.

 

     Щодо делегування або обрання радами,  шановні колеги, виникає декілька моментів,  які пояснити  не  може  не  тільки  українське право,  а  й  взагалі існуюча практика самоврядування.  Наприклад, момент перший:  депутат з трьома мандатами одночасно. Це проблема, яку   ми   ніколи   не   вирішимо.  Другий  момент:  не  відбулося одномоментного  сформування,  тому  що  якісь   ради   відмовилися делегувати, а інтереси треба представляти.

 

     Мені здається,  що  комісія знайшла оптимальний варіант,  і я просив би підтримати пункт 12.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  пункт  12  в   редакції   комісії   на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо активно.

 

     "За" - 206.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Шановні  колеги!  Вже у загальних положеннях ми проголосували створення цих  районних,  обласних  рад.  Що,  зараз хтось буде порушувати питання,  взагалі вилучати районні,  обласні ради?  Я вже не кажу про те,  що в Європейській хартії про місцеве самоврядування  чітко  передбачено прямі вибори.  Уже шукали різні форми.    Розробляється    Європейська    хартія     регіонального самоврядування.  Я  не  думаю,  що  нам  треба  так  далеко  зараз заходити, щоб взагалі зривати зсередини цей закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю ще раз на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Прошу підтримати,  шановні колеги. Ми спинилися там, де взагалі проблем нема.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 234.

 

     Спасибі.

 

     До пункту 13 є зауваження? Є. Будь ласка. Депутат Запорожець. Поправка 23.

 

     ЗАПОРОЖЕЦЬ Ю.М.  Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Шановні депутати!  Я  прошу звернути увагу на поправку 23,  яка стосується пункту 13.  Пропонується замість слів  "опитування  з  питань,  що зачіпають їх спільні інтереси" записати:  "проведення референдумів з питань,  що віднесені до  повноважень  відповідних  рад".  Тобто районної чи обласної ради. Ну, взагалі, як це можливо, щоб рада як орган місцевого самоврядування,  що представляє спільні  інтереси, мала  певні  повноваження й питання щодо них не могли вирішуватися на референдумі?!

 

     Тому я пропоную викласти цей пункт так: "прийняття за   пропозицією  територіальних  громад  рішення  щодо проведення референдумів з  питань,  що  віднесені  до  повноважень відповідних рад".  На мій погляд,  нормально, що референдум завжди має  вищу  юридичну  силу  щодо  рішень,  які  приймає   рада   як представницький орган.

 

     Тому закликаю   вас   підтримати   те   формулювання,  яке  я запропонував.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Лаврентійовичу, будь ласка.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Юрій Михайлович цю свою  позицію  обстоював  на засіданнях комісії. Вона, як бачите, в принципі підтримана, тільки пропонується проводити консультативний референдум.  Я відсилаю вас до  вже  проголосованої  статті  7 цього проекту закону,  де право проведення

 

     референдуму, як узагалі Закон про всеукраїнський  та  місцеві референдуми  говорить,  і  так повинно бути,  є за громадою.  А на рівні області і району нема громади єдиної!  Є сукупність  громад, інтереси  яких представляє районна,  обласна рада.  Ми навіть далі пішли - ми дали право їй проводити консультативне опитування. Воно враховується  радами,  які  представляють  інтереси територіальних громад,  але не є обов'язковим  для  них.  Якщо  хочуть  на  рівні області або району провести так званий референдум, то треба згодою всіх цих громад одночасно оголосити про цей референдум.  Тоді буде якийсь узагальнюючий результат.

 

     Олександр Миколайович ще хоче щось...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Стешенко.

 

     СТЕШЕНКО О.М.  Дякую.  Я хотів би звернутися до моїх колег по тимчасовій спеціальній комісії: давайте не руйнувати знайдені дуже вдалі  компромісні  рішення  з  питань,  які мали гострі політичні ознаки, давайте не хитрувати один перед одним.

 

     Олександре Миколайовичу,  я бачу,  що в залі є розуміння саме цієї редакції,  яку дуже виважено підготувала тимчасова спеціальна комісія і тим самим виконала свою місію,  розв'язавши і цей  надто складний гордіїв вузол. Я прошу підтримати шляхом голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо в редакції комісії пункт 13.

 

     "За" - 209.

 

     МУСІЯКА В.Л.   Ви   знаєте,   Юрій   Михайлович  правий,  він запропонував, давайте його пропозицію поставимо на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  пропозицію депутата Запорожця ставлю на голосування.

 

     "За" - 181.

 

     МУСІЯКА В.Л. А тепер поставте, будь ласка, на голосування...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тепер   проголосуємо   редакцію  комісії,  тільки дружніше.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Я прошу вас,  підтримайте.  І  Юрій  Михайлович підтримує, я знаю.

 

     "За" - 225.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре  Івановичу  Ємець,  ви  зібрали багато людей коло себе. Вони б користі тут більше принесли, ніж там.

 

     МУСІЯКА В.Л. Відвернув увагу, це він спеціально робить. Прошу переголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  прошу  переголосувати.  Депутат  Яблонський не голосував.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За"- 236.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До пункту 14 є зауваження? Немає.

 

     Пункти 15, 16, 17, 18? Немає зауважень. До пунктів 19, 20 є зауваження? Голосуємо пункти 14 - 19.

 

     МУСІЯКА В.Л. У редакції комісії. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 252.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Треба  поправки до Конституції приймати...  Пункт 20. Поправка 38 депутата Носова.

 

     НОСОВ В.В.  Шановні депутати, тут надається право віддавати в заставу  публічне  майно.  Ці ризикові операції ні в якому разі не можна дозволяти робити публічній владі.  Я  вже  давав  у  комісію повідомлення з Росії,  як один мер віддав свою мерію в заставу,  а викупити не може.  Тобто ці ігри годяться в цивільних  відносинах, для  громадян  і  підприємств,  а  з публічною владою в заставу не граються.

 

     Я прошу слово "заставу" поставити на  голосування  як  окрему поправку,  а  депутатів  прошу  не підтримувати.  Таким чином вона звідти буде вилучена.

 

     МУСІЯКА В.Л. Ми передбачали цю можливість як нормальний засіб забезпечення зобов'язань суб'єкта права комунальної власності.  Ви подивіться, тут написано: вирішення за дорученням. Буде доручення, буде відповідний документ від громад про право цю акцію здійснити. Під заставу різні угоди укладаються.  Без застави мало хто з  вами взагалі буде вступати в будь-які відносини.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Лаврентійовичу, депутат вузько підходить. Якщо в заставу віддати адміністративне приміщення самої ради...  Я ставлю на голосування поправку депутата Носова.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Він  посилається  на частину третю статті 3.6.7 Регламенту.  Я прошу підтримати в цьому пункті позицію комісії. Це нормально.

 

     "За" - 219.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу переголосувати і комісія просить.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Прошу  проголосувати редакцію комісії.  Депутат пропонує  як  окрему  поправку  поставити  на  голосування   слово "заставу". Він має право...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо в редакції комісії.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 240. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пункт 21. Немає зауважень. Пункт 21 ставлю на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати пункт 21 у редакції комісії.

 

     "За" - 251. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До пункту 22 поправки 42 і  43  депутата  Носова. Будь ласка.

 

     НОСОВ В.В.  Цей пункт передбачає делегування повноважень щодо прийняття рішень з питань регулювання земельних відносин.  Це саме ті  відносини,  які  мають  регулюватися публічною представницькою владою. Не треба делегувати ці повноваження чиновникам. Ви знаєте, чим   це   може   скінчитися.   Якщо  голова  упиратиметься  і  не делегуватиме,  то є заходи,  з  огляду  на  які  він  дуже  швидко віддасть ці повноваження:  не віддасть,  то сидіти буде,  а сидіти завжди  знайдуть  за  що.  Тобто  тут  уже  закладено  автоматичну передачу  повноважень.  Це  має  громадськість контролювати.  Тому слова  "або  прийняття  рішень  про  делегування  цих  повноважень відповідним  місцевим  державним адміністраціям" я прошу поставити як окрему поправку,  а депутатів прошу голосувати проти.  І, таким чином, там цих слів не буде.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я    ставлю   пропозицію   депутата   Носова   на голосування.

 

     "За"- 178.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Шановні  колеги!  Передача   повноважень   щодо регулювання  земельних відносин має нормативний характер.  Ідеться про те,  що рішення приймаються відповідними радами -  власниками. Скажімо,  обласна рада прийняла якесь рішення,  а конкретні дії по виконанню цього рішення хіба не може адміністрація здійснювати?  А хто ж це буде робити?..

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе  Лаврентійовичу,  не  треба вмовляти,  не може.  Не можемо  ми  одній  чи  двом  особам  передавати  в  руки розпорядження землею.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Говориться  ж  -  відповідно до закону!  Ви вже занадто боїтеся, вже на воду дмухаєте...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  думаю,  що  депутат  Носов  на  100  процентів правий.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Коли землі стосується якесь питання,  ви вже не знаєте,  як від нього відійти.  Тут усе нормально:  відповідно  до закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе   Лаврентійовичу,  не  сперечайтеся.  Уже розвалили все.  Ще залишилося тільки землю розпродати.  Вже більше нічого немає...

 

     Я просив би підтримати пропозицію, внесену депутатом Носовим.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Ми її голосували. І виходить, що це делегування неможливе,  так? Делегування неможливе. Я прошу слова "регулювання земельних відносин" замінити на "у сфері земельних відносин".

 

     Взагалі не  можна  до  землі  ніяк прилучатися.  Ну,  це я не знаю...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми з вами на сесії  розглядаємо  ці  питання.  Їх треба розглядати і в обласній раді, і в районній раді.

 

     МУСІЯКА В.Л.   Коли   рада  приймає  рішення  про  відведення земельної ділянки, хто далі це рішення реалізує? Виконавчий орган, мабуть, так?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Депутат Стешенко.

 

     СТЕШЕНКО О.М.   Шановний   Олександре  Миколайовичу!  Шановні колеги!  Я,  Олександре Миколайовичу,  розумію вашу  турботу,  але йдеться про специфічні ради - обласні й районні.  Так, передбачено проектом закону,  що всі земельні питання вирішує саме  рада.  Але специфіка  механізму  реалізації цього рішення полягає в тому,  що немає в обласної, районної ради виконавчо-розпорядчих органів, а є тільки  виконавчий  апарат.  Тому я просив би з уточненням Віктора Лаврентійовича (хоча воно з голосу, але робить чистішим цей пункт) ставити на голосування і прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Давайте доопрацюємо цю норму. Тут ми не маємо права помилитися, повірте мені.

 

     Депутат Носов. Будь ласка, ще раз.

 

     НОСОВ В.В.  На  мій  погляд,  цей   пункт,   справді,   треба коректувати,  тому  що тут записано "вирішення питань",  а рішення приймає рада. То тоді ж і пишіть: виконання рішень ради з таких-то питань.  Ви  ж так не хочете написати.  Ви хочете,  щоб вирішували адміністратори.

 

     МУСІЯКА В.Л. Та не шукайте там, де нема...

 

     НОСОВ В.В. Не треба нас дурити.

 

     МУСІЯКА В.Л. Вирішення питань відповідно до закону...

 

     НОСОВ В.В.  То і буде ж: відведення земель, відчуження земель

-  відповідно до закону все і робитиметься.  І вирішуватимуться ці питання...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. В адміністративному порядку.

 

     Будь ласка. Депутат Шейко.

 

     ШЕЙКО В.П.  Шановні колеги! Я хотів би, щоб ви звернули увагу що   ми  розглядаємо.  На  сторінці  169  написано:  "Виключно  на пленарних засіданнях  районної,  обласної  Ради  вирішуються  такі питання".  І  пункт  22:  "вирішення  відповідно  до закону питань регулювання земельних відносин". Це функції, які виконує обласна і районна  рада.  А  далі  приймають  рішення  про  делегування  цих повноважень відповідним місцевим державним адміністраціям. Рішення приймає   рада,   але   делегує   технологію   районній  державній адміністрації,  тому  що  вона  має  землевпорядника,  відділи  по земельних ресурсах,  чого не має, про що говорив Стешенко, обласна і районна рада.  Вона тільки має апарат,  але не  спеціалістів  по виконню функцій, про які вона приймає рішення.

 

     Тому, я  прошу підтримати пункт 22,  він абсолютно точний,  з корекцією Віктора Лаврентійовича, яка, дійсно, чиста юридично.

 

     МУСІЯКА В. Л. Делегування можна тільки в такому сенсі робити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю  на  голосування  пункт  22  у  редакції комісії.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що його треба доопрацювати.

 

     "За" - 203.

 

     Депутате Парасунько, не те голосуйте...

 

     На третє читання відправляємо 22.

 

     Пункт 23.  Є зауваження? Депутат Кириченко. Поправка 45. Будь ласка.

 

     КИРИЧЕНКО С.О.,  член Комісії Верховної Ради України з питань боротьби  з  організованою злочинністю і корупцією (Коммосольський виборчий  округ,  Херсонська  область).   Шановні   колеги-народні депутати!  Я звертаю вашу увагу на поправку 45, вона подана мною і Валерієм Терцем. Але я знаю, що її підтримує і Михайло Товт.

 

     У чому суть справи?  Всі ми знаємо,  як багато проблем на нас звалюється,  коли  ми,  на прийомі громадян,  виборців розглядаємо питання житлові,  комунальні,  соціального захисту на місцях і так далі.  На  жаль,  депутати  місцевих  рад  працюють на громадських засадах,  і професійно вони не ведуть такі прийоми,  як ми.  І  це навантаження на нас.

 

     Цивілізовані країни   пішли   таким   шляхом   (це  Норвегія, Німеччина,  Іспанія і багато інших країн):  вони мають спеціальних уповноважених  у  регіонах,  при органах місцевого самоврядування, які займаються розв'язанням усіх цих проблем.  Я вважаю,  що  наша Україна,  нарешті,  теж  дочекалася цього моменту,  щоб дати право органам   місцевого   самоврядування,   власне   обласним   радам, створювати  такі  органи.  Я  вважаю,  що  це  значно розвантажить депутатів парламенту від вирішення таких питань.  І,  до речі,  це буде  великою допомогою парламентському Уповноваженому,  бо він не буде вирішувати ці питання, а їх будуть вирішувати на місцях.

 

     Я прошу  зі  своїми  колегами,  які  вивчали  цю  поправку  і підтримали її, проголосувати і дати лише право. А вже обласні ради самі будуть дивитися - створювати їх чи ні. Я прошу підтримати і в проекті закону це передбачено.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю поправку 45 на голосування.

 

     "За" - 164.

 

     Пункти 24, 25, 26... До пункту 26 є зауваження.

 

     Пункти 23-25 ставлю на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. В редакції комісії прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 226.

 

     Депутат Шейко. Поправка 51 до підпункту 26.

 

     ШЕЙКО П. В. Шановні колеги, моя поправка 53. Я прошу в пункті 26 слова "за погодженням" замінити словами "за пропозицією",  тому що   виходить  так:  що  обласна  рада  вирішила  створити  вільну економічну зону і погоджує  це  питання  із  сільською,  селищною, міською  радою.  Але  таких  повноважень  у  неї немає,  вона може створити вільну економічну зону тільки  у  випадку,  якщо  базовий рівень  їй  делегував  ці функції.  Якраз на пропозицію сільської, селищної,  міської  ради  обласна  рада   може   утворити   вільну економічну зону, а за погодженням з ними.

 

     Прошу замінити: "за погодженням" на "на пропозицію".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосуавння цю редакційну поправку. Хоч у неї вкладається інший зміст...

 

     "За" - 203.

 

     МУСІЯКА В.  Л.  Ви знаєте,  в тому,  що депутат  говорить,  є цікава  ідея.  Власниками  земельних ділянок,  які відводяться для створення  вільних  економічних  зон,  є  територіальні   громади. "Прийняти  рішення  за  погодженням" - це ми записали,  виходячи з діючого закону.  Там - за погодженням і так далі. А тут узагаліто, якщо  зачіпає  створення  цієї зони декілька районів,  має бути за погодженням з ними і за пропозицією.  Треба міняти всю  технологію створення  цих  зон!  Тільки  власники  -  територіальні громади - можуть  дозволяти  на  їх  території  створювати  оці  зони.  Тому пропозиція ця слушна, в принципі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Комісія   підтримує.   Я  просив  би  підтримати. Голосуємо цю поправку.

 

     МУСІЯКА В.  Л.  Олександре Миколайовичу,  Я думаю,  що  можна записати  "на  пропозицію",  а  не "за погодженням"?  Якщо ці ради пропонують, тоді вже ті звертаються до Президента.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо пункт 26 з поправкою.

 

     "За" - 225.

 

     Будь ласка, проголосуйте.

 

     "За" - 238.

 

     З поправкою, внесеною депутатом Шейком, пункт 26 прийнято.

 

     До підпункту  27  немає  зауважень.  До  пункту  28?   Немає. Голосуємо пункти 27 і 28 у редакції комісії.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 245. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пункт 29. Поправка 57? Будь ласка. Депутат Шейко.

 

     ШЕЙКО П.В Шановні колеги, зверніть увагу, у пункті 29 записано,  що обласна  рада  заслуховує  звіти  голів  місцевих державних  адміністрацій,  їх  заступників,  керівників управлінь, відділів і так далі. Тобто визначає будь-яку особу, звіт якої вона може заслухати. Але справа в тому, що обласною, районною державною адміністрацією  керує  глава  адміністрації,  і  тільки  він  може звітуватися  перед  радою.  А якщо,  хочеться районній чи обласній раді  заслухати,  скажімо,  керівника   земельної   служби,   вона звертається  до  голови,  тому що він гсоподар,  власне,  керівник обласної,  районної  державної  адміністрації,  він  визначає,  чи заступника,  чи начальника, чи будь-кого за пропозицією ради і той звітує. Тобто ми повинні дати м'яку формулу звітування.

 

     Я не кажу,  що ніхто,  окрім голови,  не має права звітувати, всі можуть звітувати,  але там є керівник - глава адміністрації, і він визначає будь-яку особу, яка може звітувати на пропозицію ради в  цій  раді  стосовно  функцій і делегованих повноважень.  Тому я попросив би поправку 57 підтримати.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Петре   Володимировичу,   саме   так,   як   ви розказуєте,  воно й буде. Звітує адміністрація, тут дуже м'яко все записано,  орган цей звітує, але, скажімо, якщо голова не може, то пропонує заступника.  Будь ласка,  заслухають відповідно до закону заступника або керівника відділу,  який відповідає за це  питання. Все нормально, тут це передбачено.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Петро  Володимирович  має  на увазі пряму функцію голови і тих,  хто  йому  безпосередньо  підпорядкований,  щоб  не минаючи голову це питання вирішувалось.

 

     МУСІЯКА В.Л. Ну, як це, минаючи голову? Так не може бути.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Депутат Товт.

 

     ТОВТ М.М., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (Берегівський   виборчий   округ,  Закарпатська  область).  Дякую. Шановні колеги! Я прошу підтримати текст, запропонований комісією. Справа в тому, що звітувати від імені адміністрації повинин голова адміністрації обласної і районної.  Так,  як це викладено у пункті 29.  А  за  рішенням  депутатів  можуть  звітувати  ще й керівники окремих підрозділів. Я особливої проблеми не бачу з текстом пункту 29.  Я  вважаю,  що  можна  було б підтримати цей текст у редакції комісії.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо нам потрібно,  щоб хтось звітував з Кабінету Міністрів,  наприклад  міністр  якоїсь  галузі,  то ми звертаємося куди?  В Кабінет Міністрів.  Прем'єр визначає віце-прем'єра,  який курирує  дану  галузь  Треба,  щоб якась синхронність була в нас у цьому питанні.

 

     Будь ласка. Депутат Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний Олександре  Миколайовичу!  Шановні колеги!  Частина  шоста статті 118 Конституції визначає:  "місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам  у  частині повноважень,  делегованих  їм  відповідними районними чи обласними радами".  Тому точно норма має звучати так: "заслуховування звітів місцевих    державних   адміністрацій".   А   в   проекті   закону визначається,  що  до  складу  місцевих  державних   адміністрацій входять голови,  начальники управлінь,  відділів і так далі.  Тому точна конституційна норма була б:  заслуховування звітів  місцевих державних адміністрацій.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Романе Петровичу, ви, мабуть, погодитеся з тим, що це все-таки закон,  який не може обмежуватися тільки конкретною нормою  Конституції.  Він  повинен  дати  тлумачення  щоб усе було зрозуміло.  Про це  весь  час  говорить  Носов.  Тобто  не  просто записати формулу якусь,  а розшифрувати, що саме мається на увазі. Тому,  я думаю,  що це формулювання нормальне.  Роман Петрович  не заперечує.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   просив   би   підтримати   поправку,  внесену депутатом Шейком. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 138.

 

     Я ставлю на голосування в редакції комісії підпункт 29.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     "За" - 234.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  До підпункту 30 є зауваження? До пункту 31? Немає. Я ставлю пункт 30 і 31 на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо підпункт 30 і 31.

 

     "За" - 226.

 

     Будь ласка. Депутат Носов. Пункт 32. Поправка 64.

 

     НОСОВ В.В.  Моя поправка передбачає, що Кабінет Міністрів міг би сам призначати кандидатури на посади голів відповідних місцевих державних адміністрацій і не питати місцеві ради.  Це  його  пряма державна  центральна  функція.  А  тут  раптом  об'єдання громадян починають вказувати.  Мені це абсолютно не зрозуміло.  Я просив би депутатів не голосувати за пункт 32.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Ви  ж  подивіться,  як  написано:"  Внесення до Кабінету  Міністрів   України   пропозиції   та   висновків   щодо кандидатури   на  посаду  голови  відповідної  місцевої  державної адміністрації".  Це внесення ні яке до чого не зобов'язує,  просто вносяться   пропозиції.  Між  іншим,  скажімо,  Кабінет  Міністрів ставить завжди питання перед відповідною радою. Президент запитує, чи  ви  враховували пропозиції відповідних органів самоврядування? Нічого нема тут страшного.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я ставлю на голосування поправку депутата Носова.  Ми повинні формулювати так, щоб і домогосподарці було зрозуміло, а не тільки адміністрації.

 

     "За"- 125.

 

     Ставлю на голосування редакцію комісії.

 

     МУСІЯКА В.Л. Я прошу підтримати. Це не є обов'язок, це право.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо пункт 32.

 

     "За"- 206.

 

     Відправляємо цей пункт на доопрацювання.

 

     Частина друга.  Є  зауваження?  Немає?  До  частини  третьої? Немає.

 

     Я ставлю на голосування частину другу і частину третю, в якій є три пункти.

 

     МУСІЯКА В.Л. Чотири.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вибачення, чотири.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 199.

 

     Шановні колеги!  Я   прошу   проголосувати   частину   третю. Підтримайте, будь ласка.

 

     МУСІЯКА В.Л. Давайте проголосуємо частину третю і повернемося до пункту 3 частини першої  цієї  статті.  Пам'ятаєте:  "утворення президії (колегії) ради"?..

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Лаврентійовичу! Ми не пункт про утворення президії голосуємо.  Ми голосуємо, шановні колеги, частину третю і в ній чотири пункти. Будь ласка.

 

     МУСІЯКА В.Л. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо частину третю статті 41.

 

     "За" - 198.

 

     Сядьте на  місце,  проголосуємо і завершимо розгляд статті 41 (Шум у залі).

 

     МУСІЯКА В.Л. Він має право проводити засідання до 18.15. Ви забули?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Я  прошу  проголосувати  чотири пункти.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Я прошу: проголосуйте, щоб ми не поверталися до цього завтра.

 

     "За" - 183.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. На  цьому  вечірнє  засідання  оголошую закритим. Спасибі за активну роботу. До завтра до 10 години.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку