ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ШОСТЕ

 

Сєсійний зал Верховної Ради України.
18 березня 1997 року. 12 година 30 хвилин (Після перерви).

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О. О.

 

ГОЛОВА. Розглядаємо пункт 31: "створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, визначення повноважень цих органів (служб)". Це майже дослівно повторює частину другу статті 142 Конституції. Заперечень щодо цього пункту немає

 

Пункт 32: "вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з Іноземними інвестиціями". Також не викликає заперечень.

 

Пункт 33: "вирішення відповідно до закону питані, регулювання земельних відносин".

 

Кондратюк Анатолій Олексійович. Будь ласка.

 

3

 

КОНДРАТЮК А О., член Комісії Верховної Ради питань державного будівництва, діяльності рад і самоврядування ( Вінницький виборчий округ, Вінницька область). Пропоную доповнити цей пункт словами. "приватизації земель та вилучення їх для державних погреб" У статті 23 проекту Закону про місцеві державні адміністрації записано "Здійcнення заходів щодо приватизації земель та вилучення їх для державних потреб".

 

До речі, і колега Косів у поправці 94 теж пише, що це повинно належати до виключної компетенції рад, а не держав них адміністрацій, як тут записано. Якщо так залишити, то це також суперечитиме Земельному кодексу

 

ГОЛОВА Відповідаю вам, Анатолію Олексійовичу (прошу слова у Віктора Лаврентійовича). Тут записано: "вирішення відповідно до району питань регулювання земельних відносин" Це відповідає Конституції. А те, про що ви кажете - приватизація, вилучення земель для державних потреб - це все і є питання регулювання земельних відносин. Отже, усі ваша побажання охоплюються цією нормою в редакції комісії (Шум у залі).

 

То інше питання Коли будемо розглядати проект Закону про місцеві адміністрації, вилучимо звідти.

 

МУСІЯКА В Л. Олександре Олександровичу ви дали вичерпну відповідь Регулюванню земельних відносин охоплює і те, про що ви кажете, депутате Кондратюк.

 

4

 

ГОЛОВА. Інших зауважень немає.

 

Пункт 34: "затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад"

 

Поправка 96 Депутате Степенко, будь ласка.

 

СТЕПЕНКО В. І Олександре Олександровичу І Я пропонував вилучити цей пункт: "затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати... " Ця норма є в Земельному кодексі (ви ж знаєте, бо брали участь у його розробці), то навіщо її тут повторювати? Це просто зайвий пункт. Вони можуть діяти на підставі кодексу.

 

ГОЛОВА. Василю Івановичу, справа в тому, що той закон передбачає диференціацію ставок, і вони в кожному окремому випадку затверджуються місцевою радою Тому тут і передбачено відповідно до того закону затвердження радою (Шум у залі).

 

Будь ласка, Вікторе Лаврентійовичу.

 

МУСІЯКА В. Л. Крім Земельного Кодексу, можна посилатися на Закон про бюджетну систему. Там теж мова йде про місцеві податки і збори.

 

Я веду до того, що ця норма фактично охоплює всі можливості, які передбачені будь-якими законами у сфері регулювання земельних відносин. Думаю, це не зайвий пункт.

 

5

 

ГОЛОВА. Депутат уже згоден. Будь ласка, депутате Стешенко.

 

СТЕШЕНКО О. М. Шановні колеги, я тільки додам, що стаття 24 називається "Виключна компетенція сільських, селищних і міських рад". Тобто ця норма цілком відповідає контексту.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло.

 

Пункт 35: "вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу". Ну, зрозуміло: глину, пісок добувати, граніт тощо.

 

МУСІЯКА В. Л. Це питання місцевого значення.

 

ГОЛОВА. Пункт 36: "прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом".

 

Передбачається категорійність цих об’єктів тощо. Це не викликає заперечень.

 

Пункт 37: "надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію".

 

6

 

Це компетенція виключно місцевої ради, і тому зміст такого пункту не викликає заперечень.

 

Пункт І8: "затвердження і звільнення дільничних інспекторів міліції". Щодо цього пункту теж немає заперечень... Одну хвилинку.

 

Пункти 30-37 голосуються в цілому ( Шум у залі). Без пункту 38.

 

МУСІЯКА В. Л. Прошу підтримати.

 

"За" - 165.

 

ГОЛОВА. Я не розумію. У когось виникли сумніви? П’ять депутатів голосують проти, 82 - утрималися.

 

Депутат Товт з мотивів голосування. А потім проголосуємо ще раз.

 

Будь ласка.

 

7

 

ТОВТ М. М. Шановні колеги! Прошу звернути увагу на поправку 109: "надання згоди на розміщення на території села, селища, міста об’єктів, а також об’єктів сфери екологічного впливу". Вона чомусь знову не віднесена до тієї частини тексту, до якої має бути віднесена. Згода громади потрібна лише в тому випадку, якщо є екологічний вплив. В інших випадках вона не потрібна. Я пропоную пункт 37 викласти згідно з моєю поправкою 109.

 

Дякую.

 

МУСІЯКА В. Л. Коли ми писали текст пункту 37, то мали на увазі, що згода на відведення відповідної земельної ділянки дає право на розміщення різних об’єктів. А щодо об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких включає відповідну територію, то ми це окремо в цьому пункті виділили. Інше в нас уже врегульовано рядом положень цього законопроекту. Це не суперечить тому, про що ви говорите.

 

8

 

ГОЛОВА. Поправка 109 депутата Товта ставиться на голосування.

 

"За" - 131.

 

Для її підтримки не вистачає голосів /Шум у залі/

 

МУСІЯКА В. Л. Ну яке третє читання?! Ще ж не голосувалося в нашій редакції. Чому ви говорите про трете читання? Це треба голосувати в другому читанні. Я прошу підтримати пункти 30-37.

 

ГОЛОВА. Пункти 30-37 можна ставити на голосування? Пункти 30-37 голосуються в цілому в редакції комісії. Голосуйте, будь ласка. "За" - 187.

 

МУСІЯКА В. Л. Олександре Олександровичу, можливо проголосувати пункти 30-36, а пункт 37 - окремо?

 

ГОЛОВА. Ну, давайте проголосуємо пункти 30-36, а щодо пункту 37 визначимось окремо.

 

МУСІЯКА В. Л. Прошу підтримати редакцію пунктів 30-36.

 

"За"-207.

 

ГОЛОВА, У кого в сумніви щодо цих пунктів? /Шум у залі/. Та які пропозиції...

 

Ставлю ще раз на голосування пункти 30-36. Будь ласка.

 

9

 

МУСІЯКА В. Л. Прошу проголосувати за пропозицію комісії.

 

"За" - 217.

 

ГОЛОВА. Я вас прошу: голосуйте! Ще раз ставлю на голосування пункти 30-36 у редакції комісії.

 

МУСІЯКА В. Л. Шановні колеги, прошу підтримати!

 

"За" - 225 /Шум у залі/.

 

ГОЛОВА. Ще раз голосуємо разом із пунктом 37, будь ласка. Пункти 30-37 включно. Ставлю на голосування.

 

МУСІЯКА В. Л. Прошу підтримати!

 

"За" - 239.

 

ГОЛОВА. Пункт 38: "затвердження і звільнення дільничних інспекторів міліції". У мене тут така помітка: а як це зробити, наприклад, у Донецьку? Вікторе Лаврентійовичу, будь ласка.

 

МУСІЯКА В. Л. Тут є одна деталь, і я пропоную розглянути спочатку пункт 39, а потім побачимо, що робити з пунктом 38.

 

У пункті 39 записано: "прийняття рішень про створення міліції, яка утримується за рахунок коштів місцевого само-

 

10

 

врядування". І є пропозиція депутате Лавриновича: "прийняття рішення про створення муніципальної міліції, її структуру і чисельність". Писати "муніципальна", ясна річ, не треба. У нас не комунальна міліція. Із такою зміною можна прийняти цю поправку, і тоді не треба буде затвердження дільничних, інспекторів. Усе це вирішуватиметьса при створенні комунальної міліції.

 

ГОЛОВА. Слово депутатові Степенку, а потім повернемося до пункту 38.

 

МУСІЯКА В. Л. Поправка 116? Так, Василю Івановичу?

 

СТЕПЕНКО В. І. Так, Вікторе Лаврентійовичу. Я вносив пропозицію пункт 39 вилучиш ось з якої причини. Нам треба забезпечити діяльність створених підрозділів міліції, і вони наведуть порядок. Ми ж їх утримуємо на 50, а то й на 40 процентів від потреби. А ручна, кишенькова міліція, яка працюватиме в сільських, районних радах, функцій боротьби з корупцією, з розкраданням майна не виконуватиме. Тому за затвердження дільничних інспекторів я голосуватиму обома руками. Це потрібно, щоб інспектор відчував відповідальність перед людьми, перед депутатами відповідної ради. А ще якийсь підрозділ міліції створювати не варто, бо ми й тих підрозділів, які є, не можемо утримувати. Оце така моя аргументація.

 

Дякую вам.

 

11

 

МУСІЯКА В. Л. Зрозуміло. Шановний Висилю Івановичу, йдеться не про те, що ця міліція повинна створюватися для боротьби з корупцією. У неї будуть конкретні завдання: підтримувати громадський порядок на території відповідного населеного пункту. Уже є така світова практика. Ми передбачили можливість створення так званої комунальної міліції, у цьому нікого поганого немає.

 

ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні своєї поправки? Ні, депутат Степенко вже не наполягає. Гаразд. Пункт 39 інших заперечень не викликає. Мова про те, що коли буде потреба, скажімо, в якомусь великому місті створити відповідні підрозділи міліції /і є бюджетна можливість для цього/, тоді ці органи розглядатимуть це питання. Право таке ми закладаємо в цій нормі закону, а там буде видно.

 

МУСІЯКА В. Л. І таке рішення приймає виключно рада.

 

ГОЛОВА. Пункт 40: "Заслуховування повідомлень керівників правоохоронних органів про їх діяльність по охороні громадського порядку на відповідній території; порушення перед відповідними органами вищого ріння питань про звільнення з посади керівників правоохоронних органів у разі визнання їх діяльності незадовільною".

 

Депутати багато разів наполягали не прийнятті цієї норми. Гадаю, вона слушна.

 

12

 

У депутата Носова є уточнення щодо цієї норми. Будь ласка. Поправка 124.

 

НОСОВ В. В. Шановні депутати! Я пропоную речення "порушення перед відповідними органами вищого рівня питань про звільнення з посади керівників правоохоронних органів у разі визнання їх діяльності незадовільною" не підтримувати, тому що ці органи працюють згідно з Кримінальним, Кримінально-процесуальним кодексами і Законом про оперативно-розшукову діяльність. І я категорично проти того, щоб сторонні люди давали оцінку цієї фахової діяльності, та ще й закритої діяльності. Втручатися в ту діяльність - це фактично втручатися у слідчі дії.

 

ГОЛОВА. Вікторе Лаврентійовичу, будь ласка.

 

МУСІЯКА В. Л. Розумієте, ми мали на увазі так звані правоохоронні органи подвійного підпорядкування, тобто органи, які є в системі органів державної влади. Скажімо, міліція. Ми так і записали: "... порушення перед відповідними органами... " Треба тільки додати слово "державними". На території відповідної громади діє цей орган. То що, вона не має ніякого відношення до нього? Вона має право порушити питання про звільнення, однак це не означав, що її рішення є обов’язковим для вищого державного органу, перед яким порушено це питання. Але порушити питання, пов’язане, скажімо, із керівником органу управління внутрішніх справ і так далі, я думаю, можна. І ми з цього

 

13

 

виходили, коли передбачили таке виключне право районної, міської і сільської ради.

 

ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 124 депутата Носова.

 

"За" - 104.

 

Ну, він і ставив її так, щоб за неї не проголосували. Це його право.

 

Поправка 120. Депутат Шейко.

 

ШЕЙКО П. В. Шановні колеги, я пропоную вилучити другу частину цього пункту. Віктор Лаврентійович каже, нехай районна рада висловлює недовіру чи оцінює роботу правоохоронного органу. Але йдеться про повноваження сільських, селищних і міських рад. Уявіть собі, сільська рада висловлює недовіру начальнику районної міліції. Як далі розгоратимуться події, Вікторе Лаврентійовичу? Це не несе на собі ніякого правового навантаження.

 

Тому надавати такі повноваження, скажімо, районним і обласним радам, - може, й актуально, але на рівні сільської ради задекларовувати таку норму абсолютно недоцільно. Давайте краще подумаємо, як допомогти міліції. А контролю над правоохоронними органами і так достатньо. Є пряме підпорядкування, подвійне - по вертикалі виконавчої влади, а тут ще й сільська ряда втручатиметься і зніматиме начальника районної міліції.

 

14

 

ГОЛОВА. Зверніть увагу, що ця стаття називається "Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад", а не районних і обласних.

 

Будь ласка, Вікторе Лаврентійовичу.

 

МУСІЯКА В. Л. Справді, сільських, селищних, міських рад. Скажімо, у селі, селищі немає управління внутрішніх справ. А в місті? От ви пропонуєте вилучити другу частину цього пункту, але ж не можна відривати від першої. Дивіться першу частину: "... на відповідній території". Ідеться про органи, які працюють на відповідній території. Ради не мають права зняти, скажімо, керівника міського органу внутрішніх справ, вони тільки ставлять перед відповідним державним органом питання про його невідповідність займаній посаді. Тому я й пропонував додати слово "державним". Це тільки право поставити питання, але не право зняти з посади.

 

ГОЛОВА. Ставиться на голосування пропозиція 120 депутата Шейка /Шум у залі/. "За" - 127. Поставити питання - не означає звільнити, так же?

 

МУСІЯКА В. Л. Так. От Петро Володимирович пропонує не писати сільські, селищні ради, а тільки міські. Ну якщо в селі, селищі не функціонує цей орган, то як же можна ставити щодо нього це питання?

 

Це ж абсурдно. Тому ми й написали: "... на відповідній території".

 

Прошу проголосувати в редакції комісії.

 

ГОЛОВА. Пункти 39 і 40 ставляться на голосування в редакції комісії. Будь ласка.

 

"За" - 212.

 

15

 

ГОЛОВА. Депутат Ткаченко не встиг проголосувати. Просить ще раз. Голосуємо пункти 39 і 40 разом.

 

"За" - 231. Прийнято.

 

А тепер повернемося до пункту 38. Якщо ми це погодили, то, очевидно, затвердження й звільнення дільничних інспекторів міліції можна голосувати.

 

Депутате Носов, будь ласка.

 

НОСОВ В. В. Моя поправка 114, яка уточнює, що треба затверджувати й звільняти дільничних інспекторів саме зазначеної міліції, тобто муніципальної. І додати це наприкінці пункту 39. Бо інакше виходить, що ми керуємо Міністерством внутрішніх справ. Виникнуть колізії за КЗпП. Одні звільняють, а міністерство має відповідати за звільнення. Кого до суду притягатимуть?

 

ГОЛОВА, Тобто пункт 38 стає продовженням пункту 39?

 

НОСОВ В. В. Так.

 

МУСІЯКА В. Л. Шановні колеги! Пункт 39 ми проголосували і маємо на увазі, що він охоплює і дільничних інспекторів. Йдеться про створення місцевої міліції. Зрозуміло, що цих інспекторів вони затверджуватимуть.

 

ГОЛОВА. Вікторе Лаврентійовичу, послухайте, що він пропонує.

 

16

 

Ми прийняли пункт 39, де написано: "Прийняття рішень про створення міліції, яка утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування". Далі після крапки і коми продовжити: "Затвердження і звільнення дільничних інспекторів цієї міліції Така пропозиція.

 

МУСІЯКА В. Л. Олександре Олександровичу, коли йдеться про створення такої міліції, то хіба рада не братиме участі в її формуванні?

 

ГОЛОВА. Нащо думати: братиме чи не братиме? Ми запишемо як норму прямої дії. Ви не заперечуєте?

 

Пропонується поправка депутата Носова: пункт 38 записати продовженням пункту 39 з додатком слова "цієї". Підтримайте, будь ласка.

 

МУСІЯКА В. Л. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВА. Ще раз прошу: допомагайте один одному визначатися.

 

"За" - 198.

 

Мабуть, не зрозуміли, про що йдеться, йдеться про те, що пункт 38 стає продовженням пункту 39, а замість фрази "інспекторів міліції" записується "інспекторів цієї міліції", тобто комунальної, яка створюється місцевою радою за потреби та за можливості.

 

17

 

МУСІЯКА В. Л. Після крапки з комою продовжується цей текст.

 

ГОЛОВА. Так. Ставлю на голосування.

 

"За" - 220.

 

Нагадую: провадиться голосування. Будь ласка, підтримайте.

 

"За" - 223.

 

Ще раз ставлю на голосування. Сергію Івановичу, загітуйте своїх сусідів, щоб голосували.

 

"За" - 233. Прийнято.

 

Пункт 41: "Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим законом та іншими законодавчими актами". Не було заперечень?

 

МУСІЯКА В. Л. Ні.

 

ГОЛОВА. Пункт 42: "Затвердження місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації", це функція безпосередньо рад і немає сумнівів, що вона має бути прийнята.

 

Пункт 43: "Затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради з питань, які віднесені до її виключної компетенції".

 

А як його реалізувати? Будь ласка, Вікторе Лаврентійовичу, таке запитання.

 

МУСІЯКА В. Л. Договори укладає голова сільський, селищний, міський від імені ради, оскільки він очолює виконавчий орган і головує на засіданнях ради. Усі укладені договори він подає

 

18

 

раді на затвердження. Отже, треба в кожному договорі зазначати, що він набирає чинності після схвалення радою. Інакше буде недійсний.

 

ГОЛОВА. Так. Будь ласка, депутате Носов.

 

НОСОВ В. В. Шановні депутати! Договори мають одну особливість; вони не тільки затверджуються, а й розриваються. То тут треба зазначити і спосіб розірвання. Якщо рада ухвалила затвердження, то сам голова його потім розірвати не може. І тому я вніс поправку 127: після слова "затвердження" постави ти кому і додати "розірвання". А інакше у нас виходить на зразок якоря: на грунт ліг, а витягти ніяк...

 

ГОЛОВА. Вікторе Лаврентійовичу, будь ласка.

 

МУСІЯКА В. Л. Коли йдеться про розірвання договору, то це передбачається в самому договорі. І коли договір затверджується радою, то ці умови в ньому обумовлюються...

 

ГОЛОВА. Проте буває, що договір реалізується, але для громади, як згодом виявляється, неприйнятний, хоч ужи и затверджений радою, і умови дотримуються. Але якщо рада відповідного рівня затвердила такий договір, то вона має право його й скасувати.

 

19

 

МУСІЯКА В. Л. Не має права рада його скасувати, договір можна розірвати лише на підставі закону. Треба мати на увазі, що будь-який цивільно-правовий договір /а тут ідеться саме про такі договори/ обов’язковий для всіх його учасників, якщо їх навіть більше двох. Інакше кажучи, права захищаються й іншого учасника договору. А просто за рішенням ради не можна розірвати будь-який договір, треба через суд це робити.

 

ГОЛОВА. Поправка депутата Носова - після слова "затвердження" додати слово "розірвання" ставиться на голосування.

 

"За" - 159.

 

Не підтримується поправка.

 

Інших поправок до цього пункту не було.

 

Пункт 44: "Встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність".

 

Немає заперечень.

 

Пункт 45: "Прийняття у межах, визначених законодавчими актами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність посадових осіб і громадян".

 

Ви бачите, що тут фіксуються окремі випадки, за порушення яких несуть відповідальність посадові особи.

 

Пункт 46: "Прийняття рішення щодо створення спеціальних /вільних/ економічних зон, зміни у статусі цих зон, внесення

 

20

 

до відповідних органів пропозицій з цих питань: надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України".

 

Немає заперечень.

 

Пункт 47: "Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим законом".

 

Наприклад, вуличні комітети тощо. Немає заперечень.

 

Пункт 48: "Затвердження статуту територіальної громади". Тобто за потреби, коли є для того передумови.

 

Пункт 49: "Затвердження відповідно до законодавства Положення про зміст, опис те порядок використання символіки територіальної громади".

 

Теж не викликає заперечень. І це на практиці у нас давно існує.

 

Пункт 50: "Вирішення відповідно до законодавства питань про мову /мови/ яка використовується в роботі ради, її виконавчих органів та в офіційних оголошеннях".

 

Це на підставі статті 10 Конституції. Немає заперечень.

 

Пункти 41 - 50 включно ставляться на голосування.

 

"За" - 237. Прийнято.

 

Частина друга: "Виключно на пленарних засіданнях міських /міст з районним поділом/ рад, крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, також вирішуються такі питання:

 

1/ визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах /у разі їх створення/ ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;

 

21

 

2/ встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста".

 

І частина третя: "На пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються й інші питання, передбачені цим та іншими законами".

 

Я розумію, що немає заперечень до цих частин. Друга частина /пункти 1 і 2/ і третя частина ставляться на голосування... Одну хвилинку, не голосуйте.

 

Депутат Шейко - поправка 140.

 

ШЕЙКО П. В. Я пропоную вилучити частину третю цієї статті. Оскільки ми в цій статті передбачаємо виключну компетенцію сільських, селищних і міських рад, то надавати право, скажімо на пленарних засіданнях, знову вирішувати інші питання видається недоречним. Тому я пропоную частину третю вилучити...

 

Ця стаття повністю виписує повноваження, достатні для виконання функцій.

 

Дякую.

 

ГОЛОВА. Вікторе Лаврентійовичу, будь ласка.

 

МУСІЯКА В. Л. Шановні колеги, справа в тому, що ми передбачили частиною другою статті 5 можливість створення районних у містах рад. Коли приймає таке рішення міська рада, то вона /і це вже випливає з частини п’ятої статті 40 Конституції/

 

22

 

визначає межі, обсяг повноважень такої ради. То ця специфіка не для сільської, селищної, а якраз для міської ради. І це логічно випливає з усього даного законопроекту. Думаю, тут усе нормально.

 

ГОЛОВА. А інші закони, Петре Володимировичу /ви це добре знаєте як колишній керівник району/, встановлюють інші відповідні норми. Наприклад, Земельний кодекс передбачає функції рад стосовно земельних відносин. І всі вони є компетенцією відповідної ради, тому слово "інші" дає дозвіл їх виконувати.

 

Будь ласка, депутате Лавринович.

 

ЛАВРИНОВИЧ О. В., заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи /Дрогобицький виборчий округ, Львівська область/. Шановні колеги! Частину питання тепер уже з’ясовано: це справді компетенція міської ради. Але за умови, що міська рада виконуватиме функції тільки щодо централізації коштів від сплати земельного податку. Ми повинні розуміти: якщо буде рішення про створення районних у місті рад, то має бути взагалі розв’язана проблема бюджету району. У даному випадку міська рада повинна виносити ухвалу про те, яким чином будуватиметься бюджет району. А записувати окремий пункт тільки щодо земельного податку тут немає ніякої потреби.

 

ГОЛОВА. То ви пропонуєте вилучити це? Тоді скажіть, за що голосувати.

 

23

 

ЛАВРИНОВИЧ О. В. Вилучити пункт 2 частини другої, де йдеться про встановлення нормативів централізації коштів, оскільки це має вирішуватися в комплексі щодо формування бюджету району.

 

ГОЛОВА. Говоріть, будь ласка, Вікторе Лаврентійовичу.

 

МУСІЯКА В. Л. Ви знаєте, це дуже складне питання в контексті взагалі непростого питання про створення районних у містах рад. Треба мати на увазі, що територія міста відповідно до статті 142 Конституції /цей весь земельний наділ/ в комунальною власністю міста. Водночас вона є власністю районної у місті громади. То тут ми вийшли зі становища таким чином, що земельний податок справляється в районі, але суб’єкт права власності на земельний міський наділ має право на відрахування і до міського бюджету. Тому ми встановили нормативи відрахувань, які збалансовуються між цими двома рівнями. Інакше вийти зі становища буде дуже важко.

 

ГОЛОВА. До того ж треба, Олександре Володимировичу, врахувати, що в окремих районах потреби на частину податку різні. Тому це якраз і потрібно врегулювати в законі чи відповідною радою. Одна охоплює спальний район міста, а інша -промисловий. Зовсім інші потреби і різні обсяги плати податків. Треба це враховувати. І тут право надається, я думаю, слушно.

 

Частини друга і третя статті 24 в редакції комісії ставлю на голосування.

 

"За" - 234. Прийнято.

 

24

 

Глава 2 "Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад". Стаття 25 "Повноваження в галузі соціально-економічного та культурного розвитку, планування і обліку": "До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

 

а/ власні /самоврядні/ повноваження:

 

1/ підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; заслуховування звітів та прийняття рішень про хід їх виконання".

 

Були зауваження до цього? Поправка 2. Депутате Степенко, будь ласка.

 

СТЕПЕНКО В. І. Олександре Олександровичу, дуже дякую, що ви демократично ведете засідання Верховної Ради. Кажу це цілком серйозно, адже ви знаєте, що я категорично проти двовладдя, затвердженого в Конституції.

 

Я пропоную статті 25-39 даного законопроекту узгодити із статтями 19-29 проекту Закону про місцеві державні адміністрації. Наведу тільки один приклад. У проекті Закону про місцеві державні адміністрації записано: "Адміністрація здійснив заходи щодо приватизації земель та їх вилучення для державних потреб". Чітко записано, що це виконують тільки місцеві органи. А в нас хто виконує ці функції? Тому я і подавав пропозицію чітко виписати функції: що Богові, а що кесарю. Бо так ми породимо двовладдя.

 

25

 

Олександре Олександровичу, до вас особисто питання. Ви пам’ятаєте, як робив завершальну тронну промову Іван Степанович Плющ, попередній Голова Верховної Ради. Він сказав: "Запам’ятайте: найгірше, що ми зробили, це запровадили адміністрації і породили двовладдя". Ми тепер робимо те саме.

 

Тому я голосуватиму за це тільки тоді, коли буде чітко з’ясовано: чи повторюються ці повноваження в адміністрації і раді, чи це чітко розмежовано, щоб на підставі закону можна сказати: ви не маєте права втручатися в цю діяльність.

 

Дякую.

 

ГОЛОВА. Василю Івановичу, дякую. Я сподіваюся, що ви вдруге не братимете слово щодо поправки, бо ви використали вже два регламенти на цю поправку.

 

Я не пам’ятаю, що казав Іван Степанович... Шановні депутати, ми не можемо посилатися на закон, якого ще немає. Але я пропоную, щоб потім стосовно цього пункту привести у відповідність норми законопроекту про адміністрації, який ми розглядатимемо, і все буде в порядку /Шум у залі/.

 

Там є поправка, тоді ви візьмете слово.

 

Будь ласка, Вікторе Лаврентійовичу.

 

МУСІЯКА В. Д. Василю Івановичу, ми нічого не вигадуємо, в відповідно до Конституції робимо. Ніякого двовладдя немає, все чітко виписано.

 

26

 

Зверніть увагу, ви самі сказали, чим займаються адміністрації. Вони здійснюють заходи щодо...

 

ГОЛОВА. Приватизації...

 

МУСІЯКА В. Л. Рішення приймає рада, а заходи здійснює відповідна адміністрація, бо має виконавчі функції. І зауважте, це тільки на рівні району та області, там немає виконавчим органів, окрім адміністрації.

 

Ми дійдемо до статті 42, де зазначено про делегування повноважень відповідним адміністраціям. І там ми все виписали... І ніякого тут двовладдя немає, не лякайте нікого. Про двовладдя говорять ті, хто хоче більше тієї влади мати. А ми все нормаль. но записали.

 

ГОЛОВА. Не буде ні в кого влади, не турбуйтеся, Василю Івановичу, зайвої, мається на увазі.

 

Ви ще наполягаєте? Оскільки ви такий комплімент мені зробили, будь ласка, говоріть /Шум у залі/.

 

СТЕПЕНКО В. І. Я прошу Богдана Ярошинського не заважати мені!.. Вікторе Лаврентійовичу, конкретно поясніть, як мені голосувати. На сторінці 132 у пункті 10 написано: "Підготовка висновків щодо надання або вилучення земельних ділянок... "

 

27

 

На сторінці 42 законопроекту про адміністрації написано: "Адміністрація здійснює заходи щодо приватизації та їх вилучення... ". Тобто і цей, і другий вилучає... Тоді давайте там вилучимо, а тут залишимо.

 

ГОЛОВА. Цей приймає рішення, а той його виконує, здійснює заходи...

 

МУСІЯКА В. Л. Районна ж рада не піде всім складом туди, а виконавчий орган здійснюватиме реальні дії на підставі рішення ради.

 

ГОЛОВА. Він уже погодився.

 

МУСІЯКА В. Л. Василю Івановичу, голосуйте, все правильно.

 

ГОЛОВА. Підпункт 2: "Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових, фінансових ресурсів".

 

Є заперечення? Тоді я прошу проголосувати: назву статті 25, преамбулу і підпункт 1 пункту "а" /Шум у залі/.

 

У вас зауваження щодо підпункту 1? Тоді не ставте на голосування. Владиславе Васильовичу, будь ласка.

 

28

 

НОСОВ В. В. Шановні депутати і доповідачу! Сталася помилка. Моя поправка 7 врахована, але в перекрученому вигляді. Виходить так, що виконком сам заслуховує свої звіти.

 

Моя поправка звучала так: "подання раді докладних письмових звітів про хід і результати їх виконання". І це є обов’язок виконкому - подати раді докладний письмовий звіт не тільки про хід, а й про результати. Бо хід може бути добрим, а результати нікчемні.

 

ГОЛОВА. Автор цієї поправки депутат Безсмертний теж підтримує уточнення депутата Носова.

 

Тому назву розділу, преамбулу, пункт "а" і підпункт 1 з уточненням депутата Носова, яке підтримується комісією, ставлю на голосування.

 

"За" - 227.

 

Дякую.

 

Підпункт 2, який я зачитав, не викликає заперечень.

 

Підпункт 3: "Забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним

 

29

 

розвитком відповідної території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі". Не викликає заперечень.

Підпункт 4: "Розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відпо­відних територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням". Теж не викликає заперечень. Це - господарська діяльність.

Підпункт 5: "Попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній те­риторії, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та роз­витку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань". Це, власне, теж підготовка управлінських рішень.

 

30

 

Підпункт 6: "Подання до районних, обласних рад необхід­них показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних районів і областей, а також до планів підприємств, організацій, уста­нов незалежно від форм власності, розташованих на відповід­ній території, з питань, пов’язаних із соціальним розвитком території, задоволенням потреб населення". Немає заперечень.

Підпункт 7: "Залучення на договірних засадах підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній території". Тут не було зауважень.

У вас є зауваження? До підпункту 8? Гаразд,

Підпункти 2-7 включно ставлю на голосування.

"За" - 239. Прийнято.

Підпункт 8: "Розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт /послуг/ на під­приємствах, в організаціях і установах".

Депутат Носов Просить слова щодо поправки 21 до цього підпункту.

НОСОВ В. В. Шановні депутати і доповідачу! Зараз цей під пункт виписаний так, що він порушуватиме правила сумлінної конкуренції, бо органи місцевого самоврядування, які мають владні повноваження, розміщуватимуть замовлення.

Тому я пропонував поправкою 21 після слова "послуг" до дати фразу: "необхідних для територіальної громади". Тобто

 

31

 

тільки те, що їм потрібно, вони розмістять. І тоді несумлінна конкуренція не виникатиме. Це - доволі тонке питання. Прошу його підтримати.

 

ГОЛОВА. Вікторе Лаврентійовичу, будь ласка.

 

МУСІЯКА В. Л. Ми так і передбачали, що інших замовлень не може бути, окрім як в інтересах територіальної громади. Адже вони повинні робити замовлення за рахунок бюджету, чи не так? А як інакше" Тоді треба розпускати ці органи.

 

Я розумію: він хоче весь час вуздечку накидати на ці органи - я з цим згоден. Усе обумовлювати...

 

ГОЛОВА. Якщо згодні, тоді голосуймо.

 

МУСІЯКА В. Л. Проголосуймо, але вона не має значення для тексту.

 

ГОЛОВА. З поправкою депутата Носова голосується підпункт 8. Будь ласка!

 

"За" - 209.

 

Не сама поправка депутата Носова /я ще раз повторюю/, а підпункт 8 із його поправкою, яка підтримується головою комісії, бо вона тільки уточнює, але не змінює зміст.

 

МУСІЯКА В. Л. Вона підкреслює якраз те, заради чого це замовлення робиться. Те, що ми передбачаємо, по суті, вона розшифровує.

 

32

 

ГОЛОВА. Будь ласка.

 

"За" - 242. Підтримано.

 

Пункт "б" "Делеговані повноваження:

 

1/ розгляд і узгодження планів підприємств, організацій і установ, що не належать до комунальної власності відповідних територіальним громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків І внесення пропозицій до відповідних органів". Немає заперечень.

 

Підпункт 2: "Встановлення відповідно до законодавства норм та правил ведення господарської діяльності підприємств і організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного розвитку відповідної території, які є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами господарської діяльності". Немає заперечень.

 

Підпункт 3: "Статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території". Теж не-

 

33

 

має заперечень, тому пункт "б" "Делеговані повноваження" з трьох підпунктів у редакції комісії ставиться на голосування. Прошу підтримати.

 

"За" - 236. Прийнято.

 

Стаття 26 “Повноваження у галузі бюджету, фінансів і цін". Надзвичайно складна і потрібна частина проекту закону, я прошу бути уважними.

 

"До відання виконавчих органів сільських, селищних рад належать: а/ власні /самоврядні/ повноваження:

 

1/ складання місцевого бюджету, подання його на затвердження ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету, підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів".

 

Не викликає заперечень. Це - важлива норма, без якої не може існувати ні виконком, ні рада.

 

34

 

Підпункт 2: "Встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження цих питань щодо підприємств, які не належать до комунальної власності". Після слова "організаціями" треба зняти кому, тому що розривається логічний ряд. Немає зауважень.

 

Підпункт 3: "Встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад". Теж немає заперечень.

 

Підпункт 4: "Здійснення фінансування видатків з місцевого бюджету". Теж немає заперечень. Мається на увазі, що після затвердження бюджетів.

 

Підпункт 5: "Залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та населення, а також бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища".

 

Оскільки до цього підпункту є зауваження, то назву статті 26, преамбулу, пункт "а" і підпункти 1-4 цієї статті ставлю на голосування в редакції комісії.

 

"За" - 238. Прийнято.

 

До підпункту 5 у депутата Носова є зауваження. Будь ласка. Поправка 45.

 

НОСОВ В. В. Я прошу слова "і позабюджетних" поставити як окрему поправку. А депутатів прошу голосувати проти, щоб цих позабюджетних коштів не було, все має йти лише через бюджет.

 

ГОЛОВА. Як ми раніше проголосували?

 

МУСІЯКА В. Л. Ми перенесли на трете читання. Якщо приймемо рішення після третього читання, тоді буде так.

 

ГОЛОВА. Пропоную підпункт 5 розглянути після розгляду попередніх підпунктів у третьому читанні /Шум у залі/. І депутат Носов не заперечуватиме. Ми голосуемо так, як в, а потім, коли приймемо в третьому читанні ті статті, що викликають заперечення, приведемо у відповідність із проголосованими в третьому читанні статтями.

 

МУСІЯКА В. Л. Вилучимо - і все.

 

ГОЛОВА. Приведемо потім у відповідність. Логіка тут є, бо йдеться ж не тільки про позабюджетні кошти... Є інші норми.

 

36

 

МУСІЯКА В. Л. Тоді проголосуємо, а під час третього читання приведемо у відповідність.

 

ГОЛОВА. Депутат Носов погоджується з цим.

 

Підпункт 6: "Об’єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, організацій і установ, вирішення інших спільних питань територіальних громад". Немає заперечень. Це договірний принцип, передбачений і в нормах Конституції.

 

Тому підпункти 5 і 6 в редакції комісії ставляться на голосування. Будь ласка.

 

"За" - 215.

 

Ще раз ставляться на голосування підпункти 5 і 6 за умови що після третього читання вони приводяться у відповідність із прийнятими статтями...

 

МУСІЯКА В. Л. Невже самі собі не вірите? Ми ж домовилися під час третього читання це врахувати...

 

ГОЛОВА. Вікторе Лаврентійовичу, не говоріть, відбувається голосування. Будь ласка.

 

"За" - 217.

 

Ставлю на голосування без слів "і позабюджетних". А потім приведемо у відповідність.

 

37

 

МУСІЯКА В. Л. Невже хтось сумнівається, що Носов це пропустить?.. Прошу підтримати пропозицію.

 

ГОЛОВА. Голосуйте, будь ласка.

 

"За" - 230. Прийнято.

 

Пункт "б": "Делеговані повноваження:

 

1/ здійснення відповідно до законодавства контролю за утриманням зобов’язань щодо платежів до бюджету місцевого самоврядування на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

 

2/ здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням цін і тарифів;

 

3/ здійснення відповідно до законодавства регулювання інвестиційної діяльності на відповідній території" Немає заперечень.

 

Пункт "б" з підпунктами 1-3 в редакції комісії ставлю на голосування. Прошу підтримати, Олено Василівно.

 

"За" - 237. Прийнято.

 

Стаття 27 "Повноваження у галузі управління комунальною і державною власністю. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

 

а/ власні /самоврядні/ повноваження:

 

1/ управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних ° громад". Не викликав заперечень.

 

38

 

Підпункт 2: "Встановлення порядку і здійснення контролю за використанням прибутків підприємств і організацій комунальної власності відповідних територіальних громад". Теж не викликає заперечень.

 

Далі: "3/ заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, організацій і установ комунальної власності відповідних територіальних громад;

 

4/ підготовка місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, подання їх на затвердження ради; організація виконання цих програм; розроблення пропозицій щодо порядку та умов приватизації об’єктів комунальної власності; подання раді письмових звітів про хід, результати та наслідки приватизації комунальної власності".

 

Частина перша статті 27 з пунктом "а" та з чотирма підпунктами ставиться на голосування в редакції комісії. Будь ласка.

 

"За" - 241. Прийнято.

 

Стаття 27, пункт "б/ делеговані повноваження". Підпункт 1 вилучено, оскільки він повторений у пункті "а".

 

Підпункт 2: "Погодження кандидатур для призначення керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності". Немає заперечень.

 

Пункт "б" ставиться на голосування із одного підпункту, який я щойно зачитав. Ставлю на голосування.

 

"За" - 235. Прийнято.

 

39

 

Стаття 28 "Повноваження у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

 

а/ власні /самоврядні/ повноваження:

 

1/ управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня і якості послуг населенню". Не викликав заперечень.

 

Підпункт 2: "Облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житлового фонду, який належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежитлових приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

 

3/ сприяння розширенню житлового будівництва, надання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; надання допомоги власникам квартир /будинків/ в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрація таких об’єднань;

 

40

 

4/ прийняття рішень про організацію житлово-будівельних і гаражних кооперативів та стоянок автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю;

 

5/ забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очистки стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води". Не заперечують депутати.

 

Підпункт 5-1: "Вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронения трупів тварин". Здається, ніби дуже деталізовано, але це життя громади, і треба вирішувати такі питання, законодавче зокрема.

 

Підпункт 6: "Організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, організацій і установ інших форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян". Немає заперечень.

 

Підпункт 7: "Організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

 

41

 

8/ встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

 

9/ затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

 

10/ забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

 

11/ залучення на договірних засадах підприємств, організацій і установ, які не належать до комунальної власності, відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

 

12/ встановлення порядку надання дозволу на розміщення реклами на території громади" /розуміється, то відповідно до Закону про рекламу/

 

Назву статті 28, частину першу з пунктом V та підпунктами 1-12 включно ставлю на голосування в редакції комісії. Будь ласка.

 

"За" - 234. Прийнято.

 

42

 

Пункт б: "Делеговані повноваження:

 

1/ здійснення заходів щодо розширення і вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку;

 

2/ здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку, за технічним станом, використанням і утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності; прийняття рішень про зупинення їх експлуатації у разі порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства, про скасування у таких випадках даного їм дозволу на створення та експлуатацію об’єктів; стягнення штрафів за рішенням адміністративних комісій". Теж не заперечується.

 

Далі: "3/ здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

 

4/ встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, організацій і установ сфери обслуговування незалежно від форм власності;

 

5/ облік житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;

 

Новий підпункт 5-1: "Надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату". Це теж функція.

 

43

 

Далі: "6/ Здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;

 

7/ видача ордерів на заселення житлової площі в будинках державних, комунальних, кооперативних та інших організацій". Немає заперечень.

 

Далі: "8/ Облік нежитлових приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади". Не заперечується.

 

Підпункт 9/: "Облік та реєстрація на відповідній території об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності".

 

Підпункт 10 вилучено, оскільки він не стосується функції виконкому.

 

Тому ставлю на голосування пункт "б" "Делеговані повноваження" статті 28 законопроекту із названих мною підпунктів 1-9 в редакції комісії. Будь ласка.

 

"За" - 243. Прийнято.

 

Стаття 29 "Повноваження у галузі будівництва.

 

І. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

 

а/ власні /самоврядні/ повноваження;

 

1/ організація за рахунок власних коштів на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, а також шляхів місцевого значення;

 

44

 

2/ виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації /підрядній організації/ функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності". Немає заперечень.

 

Далі: "3/ Розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній території;

 

4/ залучення на договірних засадах підприємств і організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

 

5/ визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення /викуп/ і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

 

6/ підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації".

 

Немає заперечень.

 

Частина перша статті 29 із пунктом "а" та підпунктами 1-6 в щойно зачитаній редакції, підтримуваній комісією, ставлю на голосування. Будь ласка.

 

"За" - 233. Прийнято.

 

45

 

Пункт "б": "Делеговані повноваження:

 

1/ встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

 

2/ прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством;

 

3/ координація на відповідній території діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

 

4/ надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об’єктів містобудування незалежно від форм власності;

 

5/ організація роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;

 

6/ здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може завдати шкоди навколишньому природному середовищу;

 

7/ здійснення контролю за забезпеченням надійності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;

 

8/ організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природна заповідників".

 

46

 

До підпункту 7 депутат Носов хотів зробити зауваження. Він має на те право. Будь ласка.

 

НОСОВ В. В. Шановні депутати і доповідачу! Звертаю увагу на те, що тут ідеться тільки про місця, що "зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів". А треба скрізь це здійснювати. Наприклад, два десятки років тому в Кіровограді завалився багатоповерховий будинок. Та слава Богу, що вночі, тому нікого не задушило. Там начебто немає землетрусів. Тому треба скрізь це робити.

 

Крім того, не тільки надійність контролювати, а й безпечність. Будинок надійний, міцний, але випромінює радіацію. Хто це контролюватиме? Або отруєний хімікатами, що не входить до поняття "надійність". Тому я пропоную прийняти в редакції: "здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності".

 

ГОЛОВА. Комісія не заперечує?

 

МУСІЯКА В. Л. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВА. Пропозиція підтримується. Тому я на голосування ставитиму разом із нею.

 

Депутате Ковтунець, прошу.

 

47

 

КОВТУНЕЦЬ В. В., член Комісії Верховної Ради України з питань бюджету /Вересневий виборчий округ, Рівненська область/. Дякую. Група "Реформи". Шановні колеги! Прошу звернути увагу на підпункти 1, 3, 4, які внесені до делегованих повноважень. Але розподіл повноважень має кореспондуватися з повноваженнями місцевого урядування в цілому, зокрема повноважень ради. А в статті 24 пунктом 42 ми саме за радою, за місцевим самоврядуванням закріпили значно серйозніші повноваження: "затвердження місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації". І раптом значно дрібніші повноваження віддаємо під контроль виконавчої влади. Скажімо, територія вже відведена під будівництво. Режим контролю за використанням ми чомусь робимо делегованими повноваженнями, тобто встановлюємо вертикальний режим контролю.

 

Я думаю, що це зайве. І прошу поставити на голосування перенесення підпунктів 1, 3, 4 до власних повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування.

 

Дякую.

 

ГОЛОВА. Що ви скажете, Вікторе Лаврентїйовичу?

 

МУСІЯКА В. Л. У нас були розмови на цю тему. Я вважаю, що це не так принципово, чи ці повноваження будуть передбачені в раді як власні, чи як делеговані.

 

48

 

ГОЛОВА. Депутат Ковтунець правильно пропонує. Оскільки у повноваженнях рад ці функції визначено окремо як самоврядні функції, то, звичайно, виконком не може їх розглядати або керуватися ними як делегованими. Вони повинні бути самоврядними і для виконавчого комітету.

 

Тому беремо це до уваги. Пропоную проголосувати спершу за змістом, а потім проголосуємо перенесення. І буде так, як запропонував депутат.

 

Підпункт 8: "Організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових... " А, це я вже читав. Немає заперечень.

 

Підпункт 9: "Вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування".

 

Частина друга статті 29: "До відання виконавчих органів міських рад /за винятком міст районного значення/, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, також належить видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт". Немає заперечень.

 

Таким чином, голосується зміст пункту "б" "Делеговані повноваження" із підпунктів 1-9 і частина друга цього законопроекту в редакції, запропонованій комісією з поправкою "і безпечності" в підпункті 7, яку вніс депутат Носов. Прошу проголосувати щодо змісту, а потім я поставлю на го-

 

49

 

лосування пропозицію про перенесения підпунктів 1, 3 і 4 до самоврядних функцій виконкому.

 

Ставлю на голосування.

 

"3а" - 239. Прийнято.

 

Ставлю на голосування перенесення підпунктів 1, 3, 4 до самоврядних повноважень.

 

"За" - 241. Підтримано.

 

Стаття 30 "Повноваження в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить: а/ власні /самоврядні/ повноваження:

 

1/ управління належними територіальних громадам або переданими їм закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення". Не викликає заперечень.

 

Підпункт 2: "Створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійно! орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих та молодіжних організацій, науково-просвітницьких товариств".

 

50

 

Слово має депутат Ніколаєнко. Поправка 116.

 

НІКОЛАЄНКО С. М., секретар Комісії Верховної Ради України з питань науки та народної освіти /Іванівський виборчий округ, Херсонська область/. Шановний Олександре Олександровичу! Шановний Вікторе Лаврентійовичу! Стаття 53 Конституції говорить про те, що загальна середня освіта в обов’язковою, отже, ці повноваження делегуються не тільки школі. А на місцях розуміють, що це функції школи.

 

Тому я від імені Комісії з питань науки та народної освіти пропоную підпункт доповнити таким реченням із нашої поправки: "забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти". І тоді б ми не ганяли одного вчителя... Це функція ради, виконкому і таке інше.

 

Вікторе Лаврентійовичу, погодьтеся. Це конституційна норма.

 

ГОЛОВА. Давайте запишемо.

 

МУСІЯКА В. Л. Забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти?..

 

ГОЛОВА. Так. І далі за текстом, оскільки це норма Конституції /Шум у залі/.

 

МУСІЯКА В. Л. Хто забезпечуватиме, це зрозуміло.

 

51

 

ГОЛОВА. Звичайно, що виконком, бо в нього райвно та інші структури /Шум у залі/. Усе правильно.

 

Депутат Чурута. Будь ласка.

 

ЧУРУТА М. І., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України з питань молоді, спорту і туризму /Стахановський виборчий округ, Луганська область/. Уважаемые народные депутаты! Поправка 114 на странице 121. Наша комиссия предлагает после слов "фізкультури і спорту" добавить слова "молодіжними та підлітковими закладами за місцем проживання". Потому что как раз молодежь и подростки у нас выпадают из поля зрения. Поэтому обязательно это нужно записать.

 

ГОЛОВА. Давайте підтримаємо. Немає заперечень. Підпункт 3: "Створення при школах фонду загальнообов’язкового навчання за рахунок коштів місцевого самоврядування, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, а також коштів населення, контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням".

 

Ідеться про створення фонду, але це вже не позабюджетні кошти. І хтось у кожній школі повинен цим займатися. Тому виконком мусить контролювати, бо інакше ці фонди створюватимуться безконтрольно.

 

Депутат Носов. Поправка 117.

 

52

 

НОСОВ В. В. Шановні депутати! Звертаю вашу увагу, що тут записано "за рахунок коштів місцевого самоврядування". А вже спосіб залучення - то інше питання. Так от, нехай залучають кошти, вводять до бюджету. Це звичайнісінька бюджетна стаття.

 

Чому я проти таких фондів? Подивіться, далі ж у нас зазначається, що держава здійснює якусь мінімальну забезпеченість, а ви цього вирахувати не зможете, бо всі видатки порозсовують по позабюджетних фондах. І вийде так, що якась область зовсім нічого не отримає, а інша область, скажімо, дотує це все. Тому все має бути тільки через бюджет /Шум у залі/.

 

ГОЛОВА. Станіславе Миколайовичу. Будь ласка.

 

НІКОЛАЄНКО С. М. Депутат Носов у принципі має рацію, що фонди - це ніби розбазарювання коштів. Проте нагадаю, що такий фонд передбачений в Законі про освіту. І він існує вже десятки років, відколи маємо загальну середню освіту. Тому цей фонд треба зберегти. У Законі про освіту говориться, що він створюється в межах трьох відсотків бюджету. Не можна його звідси вилучати.

 

ГОЛОВА. Будь ласка, давайте домовимося таким чином... Це є в законі. І недарма так турбується Комісія з питань науки та народної освіти, зокрема депутат Ніколаєнко.

 

53

 

Ідеться про те, що виконком приймає рішення про створення такого фонду. Якщо в місті є, скажімо, дві-три школи і при них створюються ці фонди та. вкладаються туди кошти самоврядування, а потім залучаються ще інші кошти, то це має бути під контролем виконкому /Шум у залі/.

 

Фонд створюється за рахунок коштів місцевого самоврядування, а потім залучаються кошти тих, що мають можливість доповнити цей фонд, але використання коштів контролюватиметься відповідними структурами виконавчого комітету - ось про що тут ідеться... Депутати Носов і Ніколаєнко погодилися.

 

Підпункт 4: "Забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів;

 

5/ вирішення питань про надання професійним творчим працівником на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;

 

6/ організація медичного обслуговування та харчування у належних територіальним громадам або переданих їм закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах:

 

7/ створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

 

8/ сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, інших громадських об’єднань, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;

 

9/ створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку" /Шум у залі/.

 

Депутат Шейко вносив поправку. Будь ласка.

 

54

 

ШЕйКО П. В. Я пропоную до цієї статті додати підпункт 10 такого змісту: "Забезпечення у визначених законодавством межах медикаментами та іншими медичними препаратами пільгових категорій населення відповідної територіальної громади".

 

Шановні колеги, наскільки це актуально сьогодні! Нашим законодавством передбачається для пенсіонерів, інвалідів, різних категорії) населення пільгове отримання медикаментів та препаратів в аптеках. Людина йде до лікарні, їй пільговий рецепт не виписують, бо немає грошей в бюджеті. Вона йде до аптеки - їй там нічого не дають. Тому це має бути в межах законодавства /я ще раз підкреслюю/ - право пільгових категорій отримувати ліки за цінами, передбаченими законодавчо. І за це повинна відповідати тільки територіальна громада, місцеве самоврядування, виконавчий орган.

 

ГОЛОВА. Михайле Михайловичу, може, ви не заперечуватимете? Слово надається депутату Товту.

 

ТОВТ М. М. Шановні колеги, я підтримую колегу Шейка лише у пункті "Делеговані повноваження". До власних повноважень цей підпункт не потрібно записувати. Цей підпункт повинен бути лише у пункті "Делеговані повноваження".

 

Дякую.

 

ГОЛОВА. Добре. Яка різниця - делегований, неделегований.

 

55

 

Там запишемо. Таким чином, самоврядні повноваження, назву статті 30, пункт "а" та підпункти, які я прочитав, а також доповнення депутата Чурути про молодіжні підліткові заклади за місцем проживання та доповнення депутата Ніколаєнка ставлю на голосування. Прошу підтримати.

 

Будь ласка.

 

"За" - 224.

 

Депутат Чурута не проголосував, бо його поправку...

 

Будь ласка, депутате Чурута.

 

ЧУРУТА М. І. Уважаемые народные депутаты, я благодарен вам, что вы с пониманием относитесь к поправкам, которые я предлагаю. Не только я, но и наша комиссия по вопросам молодежи, спорта и туризма. Поэтому я сейчас не проголосовал только лишь потому, что к пункту 8 есть еще предложение нашей комиссии - поправка 124: "соціальною роботою з молоддю". Ведь молодежь опять у нас выпала. А это очень болезненный вопрос. Прошу поддержать это дополнение.

 

ГОЛОВА. Із задоволенням, але соціальної роботи немає, категорія нечітка.

 

МУСІЯКА В. Л. Там говориться: інших громадських об’єднань...

 

ГОЛОВА. Воно мається на увазі. Там же є, дивіться

 

56

 

підпункт 8: "Сприяння роботі творчих спілок,... фондів, асоціацій, інших громадських об’єднань, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту". Тоді запишемо: роботі з молоддю. Немає заперечень?

 

Тому зачитані пункти з додатком депутата Чурути ставлю в цілому на голосування.

 

Голосуємо. Редакційне відпрацюєте потім.

 

"За" - 233.

 

Закінчуємо цю статтю.

 

Пункт "б/" "Делеговані повноваження". Зауваження є?

 

Інших, крім пропозиції депутата Шейка, немає.

 

Тому пункт "б" "Делеговані повноваження" з доповненням депутата Шейка, яке не викликало заперечень і підтримане комісією, ставиться на голосування. Прошу.

 

"За" - 233. Прийнято.

 

Спасибі.

 

Я звертаюся до депутатів і радіослухачів. Здається, можна було б не читати всі норми цього законопроекту. Але я спеціально це роблю не стільки для депутатів, які мають перед собою текст, вивчали цей документ, а для радіослухачів. Мета ось яка: аби ті, що працюють /актив рад, виконкоми рад, представники цих виконкомів і просто громадяни/, розуміли, що собою становить Закон про місцеве

 

57

 

самоврядування і взагалі мали уявлення про законодавчу процедуру. Тому що кожне слово в цьому законі багато важить, містить правове навантаження. І треба це розуміти. І щоб не було якихось легковажних оцінок стосовно законодавчої роботи, бо це треба було підготувати, над цим потрібно було працювати. І це не така проста справа, як здається на перший погляд.

 

Оголошую перерву на дві години. Прошу всіх прийти до залу о 16 годині.

 

58

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку