ЗАСІДАННЯ  ШІСТДЕСЯТ  ЧЕТВЕРТЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  17  г р у д н я  1996  р о к у

                             17 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.   Прошу   депутатів  підготуватися  до  реєстрації.

 Проводиться  поіменна  реєстрація.  В  залі  зареєструвалося 350

 народних депутатів. Вечірнє засідання оголошується  відкритим.

      Як   у  документах  серьйозних  новий  розділ  пишеться  чи

 висновки "отже". Ви порадилися в комісіях і фракціях, вам треба

 приймати рішення. Я говорив про ті варіанти, які пропонувалися.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Сьогодні  ми розглядаємо відповідно до Регламенту конкретне

 питання   про  проект  постанови  Бюджетної  комісії  -в  такому

 контексті можна розглядати це питання.

      Тому тут є в проекті про неприйнятність бюджету -це питання

 дещо  інше. Давайте, якщо ми говоримо... тоді пропонуйте про те,

 що проект постанови комісії неприйнятний в зв'язку з тим, що він

 і так далі за текстом, що  ви тут  пропонуєте.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Тому в такій послідовності, як внесені на розгляд Верховної

 Ради  ці  проекти,  я буду ставити на голосування.

      Таким   чином  першим  на  голсоувна  я  ставиться  проект,

 внесений  бюджетною  комісією  за  основу,  проект  Постанови за

 основу. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Рішення не прийнято.

      Я  прошу  ще  раз. Голова Регламентної Комісії наполягає на

 тому, щоб ще раз проголосувать, бо не встигли частина депутатів.

      Тому   я  прошу  вас,  там  кілька  десятків  депутатів  не

 визначилось,  ще  раз  повторюю  тезу,  котру  не раз поторював:

 голосуйте проти, але голосуйте.

      А потім поіменно.

      Ставлю на голосування ще раз.

      Будь  ласка,  прошу  вас,  проект,  який  внесла комісія за

 основу. Ще раз підкреслюю.

 

      "За" -

      Не приймається.

           (Ш у м  у  з а л і)

       Одну  хвилиночку,  навіщо...  Зараз  ми вашу проголосуємо.

 Будь ласка.

      Група    Конституційний    центр   і   "Реформи"   пропонує

 проголосувати  такий  проект: відхилити проект закону України на

 1997  рік,  поданий  Кабінетом  Міністрів  України  як такий, що

 протирічить   частині   3   статті   142,   частині   2   та   3

 статті..........  в іншому податковому законодавстві  України.

      Кабінету  Міністрів  України до 6 січня подати новий проект

 закону  України про Державний бюджет  на   1997 рік.

      Ставлю  на голосування цю пропозицію за  основу.

 

      "За" -

      Не вистачає голосів.

      Ще  проект  пропонувався  депутатами, і я говорив про нього

 теж,  такого  зміста:  "У зв'язку з зауваженнями і пропозиціями,

 висловленними народними депутатами України під час обговорення в

 постійних  комісіях  і  на  пленарних  засіданнях Верховної Ради

 України,  доповіді  Комісії  Верховної  Ради  України  з  питань

 бюджету  щодо  проекту  Закону  України  про Державний бюджет на

 1997  рік,  Верховна  Рада  постановляє.

      Перше.  Відповідно  до  частини 3 статті 9. 1. 5 Регламенту

 Верховної  Ради  України  повернути  доповідь  та  проект Закону

 України   про   Державний   бюджет   України   на  1997  рік  на

 доопрацювання Комісії Верховної Ради з питань бюджету.

      Друге.  Комісія  Верховної  Ради  України  з питань бюджету

 повторно  подати  доопрацьовану  доповідь  щодо  проекту  Закону

 України  про  Державний  бюджет  України  на 1997 рік на розгляд

 Верховної Ради  19 грудня 1996 року.

      Ця  пропозиція  вносилася.  Я  її  ставлю на голосування за

 основу.

 

      "За" -

      Теж не вистачає  голосів.

      Тоді  є пропозиція. П'ять хвилин обмінятися думками з цього

 приводу. Перший слово має Азаров, будь ласка. А що за постанова?

 Хвилиночку,   зараз подивимося.

 

      АЗАРОВ М.Я.

      Уважаемые    народные    депутаты,    уважаемый   Александр

 Александрович.

      Значит,  мы  с вами вместе уже четвертый раз, я имею в виду

 1994  год,  идем  по  регламентному  процесу. Нельзя в бюджетном

 процесе  заниматься,  скажем  так,  самодеятельностью, принимать

 какие-то  решения. Через 6 дней правительство должно представить

 новый проект бюджета. Ну, давайте мы ж с вами, так сказать, быть

 реалистами. Какой новый проект бюджета? Кто об этом говорит? Кто

 в  этом  что,  так  сказать, отдает для себя отчет через 6 дней.

 Если кого-то что-то не устраивает в доповеде Бюджетной комиссии,

 то  есть  в  тех  замечаниях,  которые  уже  сделаны, то давайте

 добавим:  замечания,  которые  есть  в  проекте решений. Но ведь

 доповедь  Бюджетной комиссии -это наше с вами колективное мнение

 по  тому  проекту  бюджета, который подан. Поэтому по Регламенту

 надо   ити,   голосуя  решения  Бюджетной  комиссии,  постанову,

 дополняя  и  изменяя любые пункты, но тогда он будет действовать

 по Регламенту.

 

      ГОЛОВА. Так. Зрозуміло.

      Суслов, будь ласка.

 

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемые  народные  депутаты! Я хочу выступить в поддержку

 проекта,  поданого  Бюджетной  комиссией.  Во-первых он у нас по

 рейтингу на первом месте.

      Во-вторых  у  нас  просто  нет  другого   выхода, кроме как

 одобрить  сейчас  доклад  Бюджетной  комиссии  и  готовиться  ко

 второму чтению.

      Ну,  а  в третьих, мы в конце-концов Николаю Яновичу должны

 сделать подарок ко дню роджения. У него сегодня день рождения.

      (Ш у м  у  з а л і )

      ГОЛОВА. Я прошу, ну давайте ми тут будемо  коректними,  але

 і  серйозними, тому що можна і в день народження свиню підсунуть

 чоловіку,  а  можна  подарунок.  Це  дивлячись  від  того, що як

 відбудеться.

      Будь  ласка,  хто  ще  хоче  висловитися.

      Єльяшкевич, будь ласка. І Носов, да.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ.

      Ельяшкевич, Херсон, депутатская группа "Реформы".

      Уважаемые   коллеги!   Я  прошу  все  голосвания  проводить

 поименно,   чтобы  было  видно,  кто  несет  ответственность  за

 принятие или непринятие в таком виде  бюджет.

      Безусловно  я  бы  хотел, чтобы мы действительно, осознавая

 ответственность,  понимали,  что  если  мы  не  отклоним  сейчас

 бюджет,  то  делать  необходимо,  тогда  мы должны до 31 декабря

 принять новый бюджет  с 1 января по 31 декабря. Это и технически

 и  физически невозможно, из-за того, что Правительство подало, к

 сожалению,  сырые  проекты  бюджетов, которые не соотстветствуют

 Конституции и действующему законодательству Украины.

      В  случае, если мы, например, приймем в начале января или в

 начале февраля проект бюджет с 1 января, то по новой Конституции

 Украины  такой  бюджет  действать  не  будет, так как специально

 статьей  58  Конституции  записано: "Закони та інші ноормативно-

 правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли

 вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи".

      То  есть, мы должны принимать бюджет в строгом соответствии

 с Конституцией. Конституция предусмотрела случаи, когда по вине,

 например, правительства бюджет который либо не подан, либо подан

 в  таком  виде,  что его нельзя принимать, принимается бюджет на

 особое  время.  То  есть, не обязательно на период с 1 января, а

 например  с  1  апреля  или  с  1  июля до конца года. Поэтому я

 предлагаю   поддержать  проекты,  которые  выносили  депутатская

 группа  "Реформы",  "Конституционный  центр"  или  ряд  народных

 депутатов,  где говорится о том, чтобы отклонить проект бюджета,

 внесеный  Кабинетом Министров  и проголосовать поименно.

 

      ГОЛОВА.  Так,  я  Носову  дав  слово  вже. Зараз він візьме

 слово. Але я тільки на одну деталь хотів зорієнтувати.

      Прийняття   сьогодні   постанови...   підтримки   постанови

 Бюджетної  комісії зовсім не означає, що ми приймемо бюджет, так

 би  мовити,  до  1  числа  і  він  буде  діяти  і не врахуємо ту

 обставину,  про  яку  говорить Ільяшкевич. Цілком можливо, що ми

 приймемо  бюджет,  скажемо,  у  січні  місяці  і тоді приймемо і

 постанову  про  особливий  період або особливий час використання

 бюджету  з  того часу, як ми його приймем. Так що це не відкидає

 одне  другого.

      Будь ласка, Носов.

 

      НОСОВ.

      То  я  хотів  з процедури сказати, що є різні конституційні

 принципи прийняття бюджету. Один з них, коли парламент має право

 подати   свій  проект  бюджету і уряд.

      Є  принцип,  коли прерогатива уряду подати бюджет парламент

 приймає в тому вигляді, в якому вважає за необхідне. Цей принцип

 закріплений  у нас.

      Є  принцип,  коли  уряд  тільки  вносить,  а  парламент або

 схвалює,  або  відхиляє.  Уряд  знову  вноситьабо  схвалює,  або

 відхиляє.

      У  нас  вибрано  в  Конституції середня модель. Тобто, уряд

 вносить  і  тільки  він  вносить. Ніхто інший не має права. Саме

 тому,  оскільки  нема  альтернативних  проектів,  ми  не  можемо

 відхилити  проект бюджету. Такого рішення не можна писати. Можна

 писати "повернути і доопрацювати".

      Якщо записати "відхилити", це означає, що документ подібний

 може  бути  поданий тільки на наступну сесію. То робити цього не

 можна.   Якщо   вже   комусь   не  подобається,  то  "повернути,

 доопрацювати"   і  зазначити,  що  саме  доопрацювати,  в  якому

 напрямку  доопрацювати,  та  вже поставити питання відповідності

 Конституції.  Тобто, це може бути розгорнута постанова. Але ні в

 якому разі не має фігурувати слово "відхилити". Дякую.

 

      ГОЛОВА. Чиж, будь ласка.

 

      ЧИЖ І.С.

      (Депутат    Чиж,    Летичівський    414   виборчий   округ,

 Хмельниччина, соціалістична  фракція)

      Шановні  колеги,  якби  ми  ще  7 місяців розглядали проект

 бюджету, то в цій ситуації розвалу жоден варіант нас не влаштує,

 жоден. Це однозначно. І ми ніколи не закриємо тих проблем, які є

 в  соціальній  сфері,  проблем  наших  виборців  і якщо цей курс

 розвальний буде продовжуватися. Це, так би мовити, преамбула.

      Тепер  по  суті.  Зараз ми не приймаємо Закон про Державний

 бюджет,  ми  даємо  Комісії Азарова, конкретно Комісії бюджетній

 завдання  на  доопрацювання,  скажімо,  бюджету,  який  міг  би,

 проекту,  розглядатися  тут,  у  Верховній Раді. І я, наприклад,

 голосував  би  за  таке  завдання,  бо інакше тоді Верховна Рада

 повинна  вибудувати  якусь іншу.............. для цієї комісії і

 сказати,  що  їй  робити.  Єдине  доповнення: зараз ми буквально

 наступним  питанням знову будемо розглядати проблему мінімальних

 заробітних плат, мінімальних пенсій, і тому Комісія бюджетна при

 доопрацюванні    повинна    враховувати    нові   параметри.   А

 проголосувати,   очевидно,   треба,   бо   інакше   просто  буде

 заблоковано  і  тоді  не зрозуміло, за що ми боролися і на що ми

 напоремося.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Шейко.

 

      ШЕЙКО.

      (Шейко, 444-ий Бобровицький округ)

      Щановні  колеги-депутати,  Владислав  Васильович  Носов вам

 повідомив  регламентну норму і конституційного розгляду бюджету.

 І  він  був абсолютно правий, що ми сьогодні не можемо відхиляти

 бюджет  тільки  тому, що зробити це можна було б тоді, коли Уряд

 подавав  парламентові  цей  бюджет.  А  ми вже пройшли процедуру

 першого  читання  через комісію. І вже тепер комісія, ми повинні

 робити  висновок  по  допоповіді  комісії,  а  не  по загальному

 бюджеті.  Якщо ми з ними не згодні, ми зараз, скажімо, схвалюємо

 висновки  постійної  комісії.  І  після цього ми можемо доручити

 Кабінету  Міністрів  доопрацьовувати  по  висновках комісії наші

 зауваження, і подавати уже потім на друге читання. Процес пішов,

 як  кажуть. Парламент втянувся в розгляд бюджету, і він сьогодні

 не  може  на  цій стадії відхиляти і подавати доручення Кабінету

 Міністрів  до  нового  бюджету. Тому, ми повинні з вами сьогодні

 приймати  доповідь  комісії, і доручати по тим позиціям, по яких

 доповів Азаров. І ще можемо доповнювати. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Вітренко. Ампілогов слідуючий.

 

      ВІТРЕНКО  Н.  П.  Шановні колеги, щоб вийти з цієї ситуації

 сьогодні  потрібно  нам з'ясувати, дійсно, який бюджет ми хочемо

 бачити.  Тоді, я підтримую, перш за все, пропозицію Ільяшкевича.

 Якщо  треба  ввести  поіменне  голосування, відводити термін для

 Кабінету Мініністрів не 2 тиждні, а півтора місяці. Так, давайте

 на кінець січня, щоб Кабінет Міністрів подав проект бюджету, але

 зроблений  у  відповідності до Конституції. Він сьогодні порушив

 Конституцію.  Він не заклав нові рівні заробітної плати, пенсії,

 гарантій населення і таке інше. І податкова політика.

      Чому,  Олександре  Олександровичу,  чому  не підтримали оцю

 пропозицію  комісії. Тому що перший пункт нормальний, відправити

 на доопрацювання, а з дргим пунктом не можна погодитися, бо нема

 нашого завдання, завдання Верховної Ради .

 

      ГОЛОВА. Я так ж ставив за основу.

 

      ВІТРЕНКО  Н.  П. Ні. За основу не можна так брати, бо потім

 ви  скажете,  що  вже  це  проголосовано,  в цілому приймати. Ми

 знаємо,   як   це   робиться  в  цьому  залі.  Тому,  Олександре

 Олександровичу,  я думаю таким чином зараз зробити, щоб поіменне

 голосування з'ясувало, хто бере на себе відповідальність .

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      АМПІЛОГОВ  В.  Ф.  Ампилогов,  Донецк,  116  округ, фракция

 "Социально-рыночный    выбор",   Либеральная   партия   Украины.

 Александр  Александрович, уважаемые депутаты! Я в целом согласен

 с проектом постановы , которой не зачитывали , не голосовали.

 

      ГОЛОВА.  Зараз я поставлю теж на голосування...

 

      АМПІЛОГОВ  В.  Ф.... депутаты. Единственное, что здесь надо

 добавить в  пункте  1:  "Повернути  Уряду  проекти  законів  про

 бюджети", поскольку их нам выдали 2. Это первый вопрос.

      Второй  вопрос  - это то,  что  мы пролонгировали на первый

 квартал  нормативы  1996  года.  Но  для того, чтобы ввести их в

 полной  мере, мы должны здесь выслушать отчет Уряду за 9 месяцев

 исполнения  бюджета, чтобы внести эти поправки в бюджет. И пункт

 2 так и утвердить - так, как он есть.

      Я  прошу  вот эту постанову поставить за основу и учесть те

 предложения, которые я дал.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Чулаков.

      Я  сказав  10  хвилин, поставили на моніторі 5 - так що там

 вийшла  помилка, ви не вважайте... Я дивлюся... І не думайте, що

 я вибірково  - я дивлюся,  щоб  від  різних  фракцій, від різних

 регіонів прозвучали пропозиції. Будь ласка.

 

      ЧУЛАКОВ Є.Р.

      Шановні народні депутати!

      Група  "Аграрники  України" тричі обговорювали цей проект і

 прийшли  до  висновку,  що  всі  варіанти  для  агропромислового

 комплексу дуже складні...

      З  окремих  питань з нами погоджується Уряд. Окремі питання

 вчора висловлював Михайло Васильович Парсунько. Ми погоджуємся з

 варіантом,   який  висловив  Микола  Янович  Азаров,  пропонуємо

 проголосувати  за  цей  варіант  і  в  подальшому  доробляти  ті

 зауваження, які ми висловили Урядові.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  10 хвилин використано.

      Була  ще  одна  постанова,  яку я не оголошував, яку подали

 депутати  Донченко, Кузнєцов, Охріменко, Шкрабак, такого змісту:

 "Заслухавши висновки Комісії з питань бюджету про бюджет України

 на  1997 рік, внесений 14 вересня 1996 року Кабінетом Міністрів,

 Верховна   Рада   постановляє:  повернути  проекти  законів  про

 Державний  бюджет  України  на  1997  рік  для  приведення  їх у

 відповідність  з  Конституцією  і  законодавчим полем України, а

 саме:  статтям  95,  130,  142,  142 Конституції України; Закону

 України про бюджетну систему України та Постанові Верховної Ради

 України  про  основні  напрямки  бюджетної політики на 1997 рік,

 бюджетної резолюції.

      Запропонувати Уряду Уккраїни в 2-тижневий термін провести в

 відповідність   Конституції,   діючому   законодавству   України

 прибуткову  та витратну частини бюджету та подати Верховній Раді

 України  приопрацьований чи доопрацьований проект Закону України

 "Про  Державний  бюджет  України  на  1997  рік"  на  повторне 1

 читання.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Така  пропозиція була. Ставлю цю пропозицію на голосування,

 будь ласка.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      "За"-

      Теж  не вистачає голосів.

      Ще раз тоді... Я прошу, ще раз я звертаю вашу увагу до 1-го

 варіанту,  який  вносила комісія, і хочу ще раз привернуть увагу

 до  регламентної  норми  про  те,  що  ми  розглядаємо  сьогодні

 доповідь комісії, проект постанови, внесений комісією. І якщо ми

 проголосуємо  за  основу  її, ми там можем визначити і терміни і

 зміст   доопрацювання,  яке   висловлювали   депутати. Під   час

 обговорення  виступило  35  депутатів і дати змогу Уряду разом з

 нашою комісією  працювати над проектом.

      Тому  я  ще  раз   ставлю  на  голосування проект, внесений

 комісією. Будь ласка.

 

      "За"-

      За основу проект прийнятий.

      Тепер  відносно  доповнень.  Доповнень  вносилося багато, і

 тому я просив би вашої уваги в цьому відношенні. Я прошу уваги.

      По-перше.  Вносилась  пропозиція  такого змісту в комісіях,

 які  обговорювали-на  фракціях  це  звучало  і в сесійному залі-

 передбачити  1  пункт  у  проекті  постанови  у постанові такого

 змісту:   передбачити  виділення  коштів  на  початок  погашення

 заборгованості  держави перед вкладниками  заощаджень.

      Це  питанян  є  нормою  закону, який ми проголосували, який

 Президент  вніс зауваження свої, ми будемо ще раз повертатись до

 цього  питання,  але  так чи інакше повинна бути хоч мінімальний

 рядок  в  бюджеті, передбачений на ці потреби, щоб ми зрозуміли,

 хай  90-річні  люди,  але  надіються,  що  ми  в цьому році чи в

 наступному  році  одержать якусь копійку на свої, так би мовити,

 вклади, заощадження.

      Я  ставлю  на  голосування  це  доповнення до проекту. Будь

 ласка.

      Прошу уваги.

 

      "За" -

      Підтримується  пропозиція.

      Була  ще  така,  я  зафіксував  цю  пропозицію:  видатки на

 фінасування  вузів  зі  статусом  "національний"  передбачити  в

 бюджеті окремим рядком.

      Така  пропоизція була, я не наполягаю, але вважав би, що її

 потрібно  було  б відобразити якось. Я маю на увазі Національний

 університет    загальний    київський,    сільськогосподарський,

 медицинський тощо.

      Микола Янович, будь ласка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Александр  Александрович,  я  же предложил:

 давайте  я  выйду  на  трибуну,  если будут еще дополнения. Ваше

 дополнения уже  есть в доповіді  бюджетной комиссии.

 

      ГОЛОВА. Нічого, як ми тут запишемо, то воно не зайве буде.

      Будь ласка.

      Виступав  сьогодні  депутат,  по-моєму,  Пономаренко,  який

 говорив  про  фінансування  сільгоспмашинобудування. І тому у 14

 пункті  проекту  постанови, прийнятого за основу, де йдеться про

 30   мільйонів   гривень  на  розвиток  сільгоспмашинобудування,

 записати:   "В  тому  числі  на  розвиток  комбайнобудування  20

 мільйонів  гривень".

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Александр Александрович, извините, что я так

 говорю,  но  давайте  не  ломиться  в  открытую  дверь. Откройте

 доповідь  выставки  бюджетной  комиссии,  пункт  25  говорит: "В

 складі  видатків на освіту передбачити окремими рядками кошти на

 фінансування  всіх  вищих  навчальних  закладів, що мають статус

 "національний". Куда дополнять-то еще?

      Теперь дальше идем. Я уже говорил о том, пункт 14 откройте,

 высновкы  Бюджетной  комиссии,  14:  "Передбачить окремим рядком

 кошти       на      фінансування      розвитку      вітчизняного

 сільськогосподарського  машинобудування  у сумі 30 мільйонів". А

 ви 10  предлагаете.

 

      ГОЛОВА.  Сільгоспмашинобудування  -це  і комбайнобудування.

 Але  якщо  ми  не будемо мати українського комбайна, то нічого з

 того  не  буде  і  все  решта не матиме значення, бо це ключ для

 розвитку  агропромислового комплексу.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Так  мы  включили  эту  строчку,  Александр

 Александрович.

 

      ГОЛОВА.  Тоді в тому числі на розвиток комбайнобудування 20

 мільйонів.

 

      АЗАРОВ М.Я.  Давайте,  давайте  в том числе.

 

      ГОЛОВА.  Він  не  заперечує.  Я прошу підтримати цей пункт.

 Одну  хвилинку, потім візьмете. Ставлю на голосування. Підтримує

 комісія цю пропозицію, будь ласка.

 

      "За" -

      Ну,   я   прошу   ще  раз  проголосуйте.  Ну,  зрозуміла  ж

 пропозиція, підтримана комісією. Будь ласка, ставлю... Дам і вам

 слово, а як же, зараз. Будь ласка, проголосуйте цю норму. Ще раз

 ставлю  на голосування.

 

      "За" -

      Підтримано.

      Далі.  Я  дам  слово.  Зараз,  хвилиночку.  Давайте  ті, що

 зафіксовані,   я   записував   із  виступів  депутатів,  щоб  не

 пропустить потім їх.  А потім іще внесете з місця.

      Оскільки,  я  прошу уваги. Оскільки ми законом, яким внесли

 зміни  до Закону про Службу безпеки і відповідно передбачили, що

 їй   підпорядковується  державна  Служба  охорони,  тому  у  цій

 постанові  після  27 пункту треба дописати: "Фінансування Служби

 безпеки  України  збільшитіи  на  обсяг  витрат, передбачених на

 утримання Державної служби охорони.

      (Ш у м  у  з а л і )

      Зрозуміло?  Ставлю  на  голосування  цю  пропозицію. Ще раз

 зачитую:"Фінансування  Служби безпеки України збільшити на обсяг

 витрат , передбачених на утримання Державної служби охорони".

 

      "За" -

      Прийнято рішення.

      І ще одна пропозиція. Дальше запис проведемо і доповнення з

 місць.  Такого  змісту.  Після  20 пункту, де написано, вірніше,

 доповнити 20 пункт, де передбачається:"Виділити в проекті закону

 окремими  рядками  видатки на утримсання Верховної Ради України,

 Адміністрації   Президента  України,  Верховного  Суду  України,

 Конституційного   Суду   України,   Вищого   арбітражного   суду

 України..." додати слова "... зобов'язати Міністерство фінансів,

 Національний    банк   України   здійснювати   щомісячне   пряме

 фінансування  витрат  на  утримання  Президента, Верховної Ради,

 Верховного  Суду,  Конституційного  Суду  і  Рахункової палати в

 розмірі 1/12 суми на поточні бюджетні розрахунки цих відомств".

       Мова йде про незалежність кожної гілки влади у фінансовому

 відношенні.  Щоб не вийшло так, що Верховна Рада регулює видатки

 Президента  або  Міністерство фінансів регулює видатки Верховної

 Ради.  Бо  тоді  ми  будем весь час стикатися з тим фактом, який

 маєм  сьогодні. Одні структури виконали свій бюджет по витратній

 частині на 90 процентів, а інші, як Верховна Рада на 48 .

      Тому я прошу проголосувати цей пункт.

      Ставлю на голосування. Прошу, підтримайте.

 

      "За"-

      З  цього  приводу  фраза  Миколи  Яновича,  доповнення там,

 уточнення. Будь ласка.

 

      АЗАРОВ М.Я.

      Александр  Александрович,  ну  тут  тоже  не  надо было это

 записивать,  потому что решением Бюджетной комиссии оно уже было

 принято.  Мы предложили Минфину разработать механизм по открытию

 специальных   рахунков  всех  органов  в  Национальном  банке  с

 отчислением,  с  расчиплением  доходной части и выделением их на

 специальные  счета. В том числе, тут единственное, что надо было

 добавить, это Счетная палата.

 

      ГОЛОВА.  Записана?  Рахункова палата запасана тут. У вас не

 було  записано.  Я  думаю, що тут є ще деякі процедурні моменти,

 зв'язані  із  окремими рахунками в Національному банку. Давайте,

 якщо є потреба,  проголосуємо  зараз.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  та не надо это голосовать. Это мы в рабочем

 порядке ...

 

      ГОЛОВА. Уже в робочому порядку. Давайте, хай буде так.

      Будь ласка, Гетьман. Я поставлю на голосування. Хвилиночку.

 

      ГЕТЬМАН.

      Олександре  Олександровичу,  я  хотів би звернутися до вас,

 тому що я абсолютно нічого не розумію, чим ми тут займаємося. Ми

 концептуально  прийняли  рішення  -схвалити  і схвалити доповідь

 Бюджетної комісії і прийняли рішення, яке запропоновано.

      А  ми  зараз займаємся практично створенням нового бюджету.

 Причому  добавляємо  нові  якісь джерела, добавляємо витрати, не

 вказуючи  за  рахунок  чого  ці  витрати будуть. Тому я пропоную

 припинити  зараз дільож, як то кажуть, шкури не вбитого медведя.

 Значтиь,  залишити  тільки  одну постанову і проголосували ми за

 постанову  за  основу.  Ніяких  інших  рішень  щодо доповнень не

 приймати.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Уважаемый  Вадим Петрович, я тоже просил бы

 народных   депутатов.   действительно,   сейчас   не  голосовать

 дополнения,  вызывающую увеличение расходной части бюджета. Но я

 хотел  бы,  Вадим  Петрович,  вам специально ответить, что те 30

 миллионов   на   господарское   машинобудування  сбалансовано  в

 выдаткив   бюджета.   Все   35  предложений  Бюджетной  комиссии

 сбалансированы  по  расходам  и  поэтому  они  являются основной

 частью  предложений.

 

      ГОЛОВА.   Я   прошу   уваги.   Вадиме   Петрович,  поки  що

 проголосовані  пункти, які ні на копійку не змінювали пропозиції

 комісії.  А у першій частині у першому пункті проекту Постанови,

 який   ми  взяли  за  основу,  записано:  "схвалити  висновки  і

 пропозиції Постійної  комісії". Тому  в  висновках і пропозиціях

 можуть бути зміни, внесені на основі тих пропозицій, які вносили

 депутати  під час обговорення проекту. Ось про що йдеться.

      Тому  я  теж  підтримую  думку  Вадима  Петровича  і Миколи

 Яновича  зараз  не  ділити, так би мовити, цифрові показники, не

 ділити, а по принципових питаннях як доручення Верховної Ради.

      Будь ласка, давайте так, щоб не було суперечок, оскільки ми

 записані  пропозиції  проголосували,  запишіться  ще,  хто  хоче

 внести  пропозиції,  і 10 хвилин відведемо на цю процедуру. Так,

 так, так. Ще 10 хвилин, запишіться, будь ласка

      Соболєв.   Я   вашу   пропозицію  обов'язково  поставлю  на

 голосування.

 

      СОБОЛЄВ.

      (Соболєв, Запоріжжя, депутатська група "Реформи")

      Олександре  Олександровичу,  я  чудово  розумію,  що  ви не

 хочете  персональної  відповідальності по бюджету, але я вимагаю

 згідно   з   Регламентом,   на   який  ви  стільки  посилаєтесь,

 проголосувати  все  в  поіменному режимі, і тим більш, коли буде

 голосування  остаточного  проекту  постанови.

      Те,   що   стосується   пропозиції.  Перша  пропозиція:  ми

 пропонуємо  (у  вас  вона  на  столі,  пропозиція  ця, лежить) в

 другому  пункті замість слів "на друге читання", бо немає ніякої

 логіки,  запропонувати  внести  на  повторне перше читання. Коли

 врахує  Кабінет Міністрів всі ці пропозиції, отоді нехай подасть

 проект бюджету на повторне перше читання.

      І   друга   пропозиція  конкретна  -це  те,  що  стосується

 формування   бюджетів  міст,  селищ,  сіл,  районів  і  областей

 в  відповідності  для Конституції, а саме статті 143 Конституції

 України.  То  прямо відмітити як доручення Уряду подати бюджет в

 відповідності до статті 143 Конституції України.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Тут, до  речі...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Уважаемый  Сергей  Васильевич,  я, конечно,

 понимаю,  что  ваше предложение не прошло и вы сейчас хотите под

 другим  соусом, так сказать, предложить депутатам проголосовать.

 Так  вот,  я  вам  отвечаю,  что  по  Регламенту  нет  процедуры

 повторного первого читання бюджета. И по сути оно не может быть.

      А что касается формирования областных бюджетов, мисцевых во

 втором  чтении  будет представлено план регулирования, где будет

 установлены цифры доходов и расходов мисцевых бюджетов.

 

      ГОЛОВА. Я прошу, по-перше, уважно поставитися до пропозиції

 депутата  Суслова  щодо  формування  місцевих бюджетів на основі

 норм Конституції. Я вважаю , треба підтримати цю пропозицію.

 

      АЗАРОВ. Так и будет сделано, как же иначе.

 

      ГОЛОВА. Депутат Соболєв. Одну хвилиночку, а потім перейдемо

 до  поіменного голосування. Я прошу, говорив Соболєв, а кометнує

 Ільяшкевич . Я знаю.

      (Шум у залі)

      Будь  ласка, пропозиція Соболєва про врахування, повторіть,

 що стосуєтьс місцевих бюджетів, Сергій Владіславович.

 

      СОБОЛЄВ.  Формування  місцевих  бюджетів у відповідності до

 статті 143 Конституції України.

 

      ГОЛОВА.  Ставлю  на  голосування цю пропозицію. Будь ласка,

 норма конституційна.

 

      "За" -

      Тоді, я розумію так, що це само собою зрозуміло. Бо інакше,

 логіки нема ніякої. ........., будь ласка.

 

      ЧАПЮК Р.С. Прошу передати депутату Лук'яненку.

 

      ЛУК'ЯНЕНКО.  Лук'яненко,  Нововолинський виборчий округ 68.

 Шановні   депутати,  я  пропоную  все  ж  таки  зменшити  бюджет

 Адміністрації  Президента. Мабуть, це єдина пропозиція, яка веде

 до  зменшення  витрат,  а не до збільшення.  У  нас  передбачено

 23 500 000 , я пропоную проголосувати 5 мільйонів гривень.

      (Шум у залі)

 

      АЗАРОВ.   Я   прошу   вас  депутаты,  внимания.  Мы  можемо

 збільшити,  зменшити.  Мы  будем  заниматься  на втором чытанни,

 когда  пойдем  по  статейно  голосовать. Сейчас, если зменшуваты

 Администрацию,  то давайте все остальные расходные части бюджета

 смотреть. Это ж процедура повторного чытання...

      (Ш у м  у  з а л і)

      Это мы потом будем делать!..

 

      ГОЛОВА. Бул апропозиція... (Ш у м у з а л і). Я прошу!..

 

      ІЗ ЗАЛУ. Поставте на голосування...

 

      ГОЛОВА.  Я поставлю... Була пропозиція депутата Лук'яненка,

 яка  прозвучала  у  виступі,  він її зараз інтерпретував, так би

 мовити, в цифровому варіанті. Але він пропонував її просто так -

 передбачити   до   другого  читання  у  проекті  бюджета  значне

 зменшення  видатків  на утримання Адміністрації Президента. Так?

 От  він  пропонує  у  висновках  і пропозиціях записати, бо це є

 пропозиція депутата. Ставлю на голосування цю пропозицію.

      (Ш у м   у   з а л і)

 

      "За" -

      Я   прошу,   шановні  депутати...  Ну,  голосувалося  ж  не

 поіменнно, голосуйте, будь ласка...  (Ш  у  м    у   з а л і) Ну

 наполягають   ще   раз   проголосувати.   Я  ще  раз  ставлю  на

 голосування.

 

      ІЗ ЗАЛУ. Поіменно! Поіменно!..(Ш у м   у   з а л і)

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка. (Ш у м   у   з а л і)

 

      "За" -

      Не вистачає голосів.

      Значить,  беріть  до уваги - як, так би мовити, протокольне

 доручення:  на  друге  читання  ми,  постатейно  розглядаючи  ці

 питання, будемо визначатися там.

      Будь ласка, Охрименко.

 

      ОХРИМЕНКО К.О.

      Александр Александрович, как автор одного из законопроектов

 в   этом  плане  (Донченко,  Кузнецов,  Охрименко,  Шкрабак)  мы

 набрали...  этот  проект набрал 190 голосов. К сожалению, никому

 не  удалось  выступить  в доказательство нашей правоты... Но и в

 этом зале не мог, в общем-то, отрицать вторую часть 1 пункта, то

 есть  приведение  Закона  про  Державный  бюджет  в соответствие

 статей 95, 130, 142, 143 Конституции Украины.

      Поэтому   я  прошу,  настаиваю  буквально!   поставить  это

 предложение  на  голосование  и  проголосовать!

      А  депутатам  тоже  предлагаю  поддержать  моего коллегу из

 "Реформ" Соболева в поименном режиме. Вторая часть пункта 1-го.

 

      ГОЛОВА.   Я   прошу,   тоді   ту   т   треба   написать  не

 запропонувати......., а мається на увазі доручення комісії зараз

 іде.  Але  за змістом іде так: привесчти у відповдні... як норму

 постанову,  яку ми прийняли за основу -не пропозицію, а просто в

 постанову   записати.  "Привести  у  відповідність  Конституції,

 діючому  закнодавству  України  прибуткову  та  витратну частину

 бюджету  та  подати Верховній Раді України доопрацьований проект

 Закону  "Про Державний бюджет України"на  повторне 1  читання".

      Я  чому  так  ставлю  питання?  Тому  що є тут і пропозиція

 Соболєва...  Єльяшкевича,  ну,  і ще хтось розписався я не бачу,

 всіх  підписив  не  знаю.  Ну,  тим  неменше   написано  так,  є

 пропозиція. Я   ставлю на голосування. Будь ласка.

 

      АЗАРОВ.   Мы  не  имеем  права  Регламент  нарушать.  Какая

 процедура   ьповторного 1  читання?

 

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

 

      АЗАРОВ.     Для     чего     протаскивать,     для     чего

 протаскивать?...............   кричит зал.

 

      ГОЛОВА. Микола Янович, не говоріть,  коли іде голосування.

 

      "За"-

      Є  пропозиція,  оскільки,  щоб  не  суперечило це процедурі

 визначення  Регламенту,  проголосувати  це ж саме без останніх 3

 слів" на повторне  1  читання".  Але мова іде про доопрацювання,

 приведення   у   відповідність   з   Конституцією   і   існуючим

 законодавством.

 

      АЗАРОВ.    Ну   это   само   собой   размеется,   Александр

 Александрович. Ну  сколько...

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА.  Якщо це розуміється само собою, то тим більше чого

 ж не  проголосувать?

      Я ставлю на  голосування цю пропозицію. Будь ласка.

 

      "За"-

 

      Рішення прийнято.

      Марковська.

 

      МАРКОВСЬКА.

      Передаю слово Парасуньку.

 

      ГОЛОВА. Парасунько.

 

      ПАРАСУНЬКО.

      Шановний   Олександр  Олександрович,  я  вношу  пропозицію,

 верніше  вносив  пропозицію, і  наполягає  комісія,  що Кабінету

 Міністрів  разом з бюджетнолю комісією Верховної Ради розглянути

 джерела   доходної  частини  бюджету,  як  варіант  стабілізації

 Агропромислового  комплексу  у  відповідності до програми Уряду,

 запропонованих  комісією  АПК,  та  визначенню  обсягу державних

 централізованих капіталовкладень для села на 1997 рік.

      Прошу підтримати.

 

      ГОЛОВА.   Пропозиція   Парасунько   прозвучала,  їїп  очули

 депутати всі, вона ставиться на голосування.

 

      "За" -

      Я розумію.

      Будь ласка,  врахуйте, Микола Янович, в робочому порядку.

      Депутат  Климпуш.  У  своєму  виступі  ще  минулої п'ятниці

 пропонував   передбачити   в  бюджеті  окремим  рядком  допомогу

 багатодітним  сім'ям,  визначення джерел фінансування закону про

 статус  гірських  населених пунктів і будівництво і експлуатація

 автомобільних шляхів.

      Я  вважаю,  що  всі  пропозиції слушні, їх можна редакційно

 дещо інакше виклачти,  але суть така.

      Тому  я  пропоную  проголосувати  їх  в перелік висновків і

 пропозицій,  щоб  вони  були передбачені. Ставлю на голосування.

 Будь  ласка.

 

      "За" -

      Не  вистачає  голосів.  Але,  Миколо  Яновичу,  будь ласка,

 зверніть  увагу  на  цю  обставину, тому що це, справді, насущні

 проблеми.  У всякому разі, підтримка багатодітних сімей і статус

 гірських населених пунктів повинен бути підкріплений у бюджеті.

      А за  дороги  - тут і говорить нічого.

      Пропозиція Гурова депутата була внесена ним під час виступу

 щодо  передбачення  в  Державному  бюджеті  державної  підтримки

 реструктуризації  Кривбаського  залізнорудного месторождения, як

 на  українській   мові?

 

      АЗАРОВ.  Александр  Александрович, я Вадиму Николаевичу уже

 обкяснял,   что  есть эта строчка в бюджете, есть.

      Можно записать, конечно, но она уже  есть.

 

      ГОЛОВА. Є в проекті бюджету. Вадим Миколайович, я ставлю на

 голосування цю пропозицію.

 

      "За" -

      Не приймається.

      Пропозиція   депутата   Кравчука  такого  змісту,  Кравчука

 Володимира   Івановича:   "Передбачити   окремим   рядком  кошти

 державному  департаменту  Украгромашу  на  фінансування потреб в

 сільгосмашинобудуванні".

      Він  аргументує  таким  чином.  Якщо  не  буде фінансування

 держдепартаменту    окремо,   то   нічого   сільгосмашинобування

 реалізовано не буде із планів сільгосмашинобудування. Зрозуміло?

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Александр  Александрович,  я специально для

 Владимира  Николаевича  Гурова, чтобы он не возмущался. Владимир

 Николаевич,  специально  для  вас.  36  стьатья  расходной части

 бюджета:  "Фінансування  завершення  будівництво  Криворіжського

 гірничозбагачувального  комбината  (............)  реконструкции

 пов'язанных з   ним об'єктом".

      Эсть такая строчка, Владимир Николаевич.

 

      ГОЛОВА.   Будь   ласка,  спокійно.  Одну  хвилинку,  це  ви

 коментуєте  пункт, який... на який Верховна Рада відреагувала. Я

 прошу  уваги. Ще раз повертаюся до пропозиції депутата Кравчука,

 яка  зводиться  до  того, що якщо у Державному бюджеті окремо не

 буде   визначено   фінансування  із  загального  переліку,  який

 віднесенний  на  Мінмашпром  рядка:  "на фінансування діяльності

 Украгромашу",   то   запис   про   сільгосмашинобудування,  його

 підтримку  нічого  не  вартий.

      Тому є пропозиція підтримати цей пункт проекту постанови чи

 пропозиції і висновки комісії.

      Ставлю на голосування цю пропозицію, прошу підтримати її.

      Підтримайте, будь ласка.

 

      "За"-

 

      Хтось  не зрозумів, очевидно, я так бачу. Ще раз пояснюю. У

 бюджеті  визначений  рядок на фінансування Мінмашпрому. У складі

 Мінмашпрому  є  департамент Украгромаш. Ми у бюджеті записали 30

 мільйонів  на  розвиток Агромаш. Якщо ми не передбачимо у обсязі

 загальному на утримання Мінмашпрому окремий рядок на Украгромаш,

 то  нічого  з  цього  пункту не буде. І тому треба передбачити у

 видатках бюджету утримання у складі Мінмашпрому Украгромашу.

      Я  ставлю  на  голосування цю пропозицію і прошу підтримати

 її.  Голосуйте.

 

      "За"-

 

      Микола Янович, я вас прошу, передбачте самі. Добре?

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Хорошо,  Александр  Александрович,  мы  это

 выделим,  потому  что  это  уже  работа второго чтения, когда мы

 детально говорим кому передбачени эти выдатки.

      А  Вадиму  Николаевичу приношу свои персональные извенения.

 Да,   действительно,   Вадим   Николаевич,   будем  этот  вопрос

 рассматривать.

 

      ГОЛОВА.  Так,  ми  врахували... Я прошу уваги. Ми врахували

 власневсі  пропозиції  крім  одної,  я  ще  про неї скажу. Але я

 підтримую  тут  висновок Миколи Яновича про те, що власне ми (на

 російській   мові)  "предвосхищаем"  процедуру  розгляду  статей

 бюджету  в  другому  читанні. Бо всі ці пункті в конкретному вже

 числовому   виразі   можна   передбачити   під  час  голосування

 конкретних статтей бюджету.

      Але   в   даному   випадку...  Я  прошу  уваги.  Була  одна

 пропозиція -  про голосування в  цілому поіменно.

      Дайте  слово Кожушко, будь ласка.

 

      КОЖУШКО.

      Уважаемые  коллеги! Я знаю, что все отрасли важны. Но я вам

 хочу  сказать:  без угля, без энергетики, без транспорта все эти

 благие  намерения  останутся  на  бумаге.  Я просил единственное

 поручить...  сделать  поручение  протокольное,  чтобы  Бюджетная

 комиссия  с  нашей комиссией вместе с правительством рассмотрела

 эти  вопросы  и  решение  Бюджетной комиссии в правительство они

 вышли   как  обоюдное  решение.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      АЗАРОВ  М. Я. Мы поддержим это решение. Я об этом говорил в

 докладе   можно   проголосовать  за  протокольное  решение.  Да,

 пожалуйста.

 

      ГОЛОВА.  Я підтримую пропозицію депутата Кожушка, хоча і не

 чув.  Бо  я  знаю,  що  вона завжди слушна ця пропозиція. Але це

 питання    енергетики,    ви    говорили.    Вугілля,   вугільна

 промисловість.  Ще  раз  дайте  слово  Кожушко,  щоб  чітко  він

 сформував, що треба ставити на голосування. Будь ласка, увага.

 

      КОЖУШКО....  что  все  вопросы  важны.  Но вопросы угольной

 промышленности,  вопросы  энергетики,  вопросы  железнодорожного

 транспорта   имеют   важнейшее  значение  для  того,  чтобы  вся

 экономика  работала.

      Я   просил   одно   поручение  сделать  протокольное:  чтоб

 Бюджетная  комиссия  вместе  с нами и правительством рассмотрела

 вопросы  финансирования.  какие  решения  примем -это 2 комиссии

 решают  вместе  с  правительством.  Но  они должны быть учтены в

 решениях Бюджетной  комисисии, которые  мы  сегодня обсуждаем.

 

      ГОЛОВА.  Власне...  Я  прошу  уваги.  Магда  Іван  Іванович

 пропонує  те  ж  саме,  що  говорить Олександр Михайлович зараз.

 Прошу  уваги!  Зводиться  суть  його  пропозиції до того, щоб ми

 окремим   пунктом  саме  в  постанові  Верховної  Ради  записали

 доручення  комісії,  щоб  вона  разом  з  Кабінетом Міністрів до

 подання  на розгляд Верховної Ради України бюджету врахувала всі

 зауваження  і  пропозиції  депутатів,  висловлені  тут  під  час

 обговорення доповіді Бюджетної комісії.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Такая запись есть, Александр Александрович.

 Тут  четко  говорится,  так,  что  "разом  з  постійною Комісією

 Верховної  Ради  з  питань  бюджету,  -это  речь идет о Кабинете

 Министров,  -розглянути  і  по можливості врахувати, -потому что

 "по  можливості"  -это  ж  ясно,  что не все предложения можно ж

 учесть,  -пропозиції  постійних  комісій Верховної Ради України,

 народних   депутатів   України,  які  були  висловлені  під  час

 обговорення  проекту  Закону  України  про  Державний  бюджет  в

 першому  читанні".  То  есть, мы это учли. Но я не возражаю (вон

 Кожушко  махает  рукой),  я  не  возражаю  проголосовать это как

 протокольное  поручение, специально выделить вопросы транспорта,

 энергетики и АПК.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА. Давайте це проголосуєм це, як протокольне доручення

 комісії.   Ставлю   на  голосування  пропозицію  як  протокольне

 доручення комісії. Будьте уважні.

 

      "За"

      Приймається таке протокольне доручення.

      Ще  одна пропозиція від фракції, не можу її не поставити на

 голосування,  змісту такого фракції Руху: "Передбачити кошти для

 Фонду   підтримки   селянських,   фермерських   господарств,  як

 передбачено законом".

      Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

      "За"

      Не вистачило голосів для цієї пропозиції.

      (Шум у залі)

      Я  ще  раз  пояснюю, і вже дав пояснення з цього приводу. І

 голова   Регламентної   комісії  пояснив  так  само,  як  голова

 Бюджетної  комісії,  що це питання треба було вносити на розгляд

 Верховної  Ради  у  вересні  місяці. А зараз, я прошу, не проект

 бюджету , ми зараз обговорюємо рішення по доповіді комісії.

 

      ВІТРЕНКО  Н.  П.  По доповіді нема гарантії. По доповіді. І

 доповідь  не  відповідає  Конституції.  Ні,  давайте  відразу на

 голосування.

 

      ГОЛОВА.  Я  не  можу  ставити  те,  що  неможна  ставить на

 голосування.  Тому  що в регламенті не передбачено. Як же я можу

 ставити це питання.

      (Шум у залі)

      Будь ласка.

 

      АЗАРОВ. Мы сейчас голосуем по другому проекту решения.

 

      ГОЛОВА.   Доручення  проголосовано.  Шановні  депутати,  ви

 виступали   і   всі,  хто  підніма  руки,  виступали  в  процесі

 обговорення  чи  в  комісіях, чи тут. Ваші доручення викладені і

 реакція  на  них  викладена  в  другому пункті, в другій частині

 другого пункту Постанови про доповідь комісії. Тому є пропозиція

 визначатися   в   цілому   із   проголосованими   поправками   і

 уточненнями.  Я  прошу  вас.  У  зв'язку  з  цим  я зобов'язаний

 порадитися  з  вами  і  визначитися щодо поіменного голосування,

 оскільки  була  пропозиція  депутата  Ільяшкевича  і Соболєва, і

 інших  депутатів  про те, що весь проект голосувати в поіменному

 режимі.

      Я   з  цього  приводу  хочу  сказати  таке.  Як  би  ви  не

 проголосували  -в  поіменному  режимі,  не  в поіменному режимі,

 прийнявши   проект   цьогоо   документу,  який  на  ваш  розгляд

 винесений, чи не прийнявши. Чи приймемо ми проект бюджету в тому

 варіанті  чи  в  іншому,  чи  ні.  Я прекрасно розумію, що в цій

 ситуації  я  завжди  буду  об'єктом критики, тому що одні будуть

 звинувачувати   мене   в   тому,  що  голосували,  одні,  що  не

 голосували.  Одні,  що  поіменно, другі -не поіменно. Тому, мені

 байдуже абсолютно, як ви будете голосувати!..

      Але  я  хочу,  щоб кожен тут вибирав рішення, спираючись на

 своє  бачення  цього процесу. А не залежно вд того, як хоче той,

 хто  розказує,  як  голосувать  і т. д. Тому ви визначаєтесь.. Я

 поставлю   на   голосування   вашу   пропозицію   про   поіменне

 голосування. Якщо ви визначетеся з цього приводу...   (Ш у м   у

 з а л і)...   Одну хвилиночку! Якщо ви визначитеся, що поіменно,

 будем голосувать  поіменно.   Якщо ні,  то  будем  голосувать не

 поіменно. Ось така пропозиція. (Ш у м   у   з а л і).

      Головко?  Ну,  будь  ласка,  ваша  пропозиція  була,  ви не

 виступили,  бо  не  дійшла  до вас черга... Я не зрозумів: а чим

 викликано?.. (Ш у м   у   з а л і)

 

      ГОЛОВКО

      Спасибо,  Александр  Александрович.  Я  хочу сказать, что в

 1996  году  в  бюджете у нас было отдельной строкой для офицеров

 запаса  выделен  мизер  для  жилья -"жилищное строительство". На

 1997 год совсем не выделено, эта строка забыта и выброшена. (Ш у

 м у з а л і) Выброшена для офицеров запаса! (Ш у м   у   з а л і)

 Я  прошу,  Александр Александрович, чтоб вошла эта строка. И тот

 же  мизер (пусть тот же мизер!) сотается на то, чтобы люди имели

 какой-то шанс, чтобы не было социального напряжения, чтобы снова

 они не ходили в Верховную Раду, до вас...

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  У мене є маленька підозра, що ви не зовсім

 уважно прочитали, але нехай Микола Янович відповість. Будь ласка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну, по вашему ж насточивому требованию, или

 там  по  желанию  мы  рассмотрели  и  включили  это  -посмотрите

 внимательно...

 

      ГОЛОВА.  Є це в документі... (Ш у м   у   з а л і)

      Тому...  будь  ласка,  увага!  Я  прошу  -оупстіть  поки що

 руки!..

      У  мене  є  пропозиція  така.  Хочете  голосувать поіменно?

 Визначайтеся поіменно...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Но  у  нас  же  есть процедукра, которой мы

 начали,  Александр Александрович... Давайте мы по этой процедуре

 дойдем... (Ш у м   у   з а л і)  ... а потом уже...

 

      ГОЛОВА.  Ну, я бачу... (Ш у м   у   з а л і)    Будь ласка,

 пропозиція Соболєва ставиться на голосування.

 

      "За"-

      Не підтримується  ця пропозиція.

      В  цілому  ставиться проект постанови з цього приводу, будь

 ласка.  В цілому, будь ласка.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

 

      "За"-

      Рішення не прийнято.

      Значить   у   нас   є   документ,   прийнятий   за  основу,

 проголосовані  доповнення, уточнення. Ми, так би мовити, зависли

 у рішенні. Є варіант такий: або перенести на застра голосування,

 або переголосувати зараз,  як наполягає  частина  депутатів.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Я  хотів  би,  щобь  ви  визначилися  з цього приводу. Будь

 ласка,  ще  5  хвилин  за скороченою процедурою. Запишіться, хто

 хоче висловитись.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Будь ласка. Єрмак, прошу.

 

      ЄРМАК.

      Передаю  слово депутату Єльяшкевичу.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ, Херсон, депутатская  группа "Реформы".

      Нежелание   депутатов,  к  сожалению,  голосовать  поименно

 говорит  о  том,  что  никто  в  зале  не  хочет  брать  на себя

 ответственность за плохо подготовленный Правительством бюджет.

      Если депутатская группа "Реформы" как и наши приницпиальные

 оппоненты, прогрессивные социалисты, например, говрим о том, что

 в   связи  стем,  что  плохо  подготовленый  и  не  соответсвует

 Конституции,   необходимо   голосовать   против,   и  не  боимся

 поименного  голосования,-к  сожалению,  все  остальные  боятся и

 пытается Александр Александрович, имея, видимо, договоренности с

 премьер-министром - в  том числе поэтому не подает в суд на него

 за совмещение полномочий, уйти от ответсвенности.

      Мы  голосуем  против  этого  проекта постановления. Еще раз

 отмечаю,   что   проект  бюджета  продаваливается  руководителем

 налоговой  администрации,  который  год  назад, и два года назад

 говорил   о  том,  какие  прекрасные  проекты  сбалансированного

 бюджета  на  1995  и 1996 год, а теперь говорит о том, какие это

 ужасные были проекты.

      Поэтому  я  предлагаю всем проголосовать против и перенести

 на  повторне  перше чытання тот проект постановления по бюджету,

 который  предлагается. Спасибо.

 

       ГОЛОВА.   Вітренко, будь ласка.

 

       ВІТРЕНКО.   Шановні   колеги,   відбулось   так,  як  я  і

 попереджала:  протягнуте  це рішення, і не можна приймати другий

 пункт,  а  ви  Олександр  Олександрович,  наполягаєте,  щоб  без

 поіменного голосування воно  йшло...

      Я хочу, щоб  всі депутати...

 

      ГОЛОВА.    Я прошу вибачити,  не робіть...

 

      ВІТРЕНКО.  А я прошу  не перебивати.

 

      ГОЛОВА.   Виключіть мікрофон, я вам відповім.

      Я   поставив   на   голосування   пропозицію  про  поіменне

 голосування, до речі, я голосував за поіменне голосування. Але я

 знаю, що не  вистачило голосів.

      Давайте  ще раз Вітренко слово.

 

      ВІТРЕНКО.  Так  от,  чому  не  можна  підтримувати доповідь

 Комісії?

      Микола  янович,  ви  якраз  у  своїй доповіді і не включили

 ніяких кардинальних змін до бюджету. Дивіться: доходна частина -

 там  нема  зміни  податкової  політики,  а  сьогощні  руйнуються

 підприємства,  витратна  частина  -ви  ж  знову уводите всіх від

    соціальних  гарантій.  Ви  ж заклали оцим пунктом 7 поступове

 впровадження     тільки    наближення    до    вартісної    межі

 малозабезпеченості.  П  відповідно  до  Конституції  людям треба

 сьогодні виживати.

      І я хочу, Микола янови, наголосити, що сьогодні розкрадений

 бюджет  1996  року,  на  55% виконана лише доходна частина за 11

 місяців,  55%  доходної  частини  року,  ви  про  це замовчуєте.

 Доходної   частини  нема,  податкової  політики,  в  якій  можна

 спокійно  працювати, нема. Яким же чином можна в першому читанні

 приймати оці ваші пропозиції Комісії? Я прошу ...

 

      ГОЛОВА.  Чернявській, будь ласка.

 

      ЧЕРНЯВСЬКІЙ.  Дякую.  351  Сумській виборчий округ. Вчора у

 вихідні   дні  я  зустрічався  у  багатьох  колективах  Сумщини,

 зустрічався  з  керівниками,  спеціалістами,  фахівцями з питань

 бюджету  області.  І  вони  просили  висловити мою думку з цього

 приводу.

      Перше. Микола Янович, ми просимо вас врахувати постійні те,

 що ви знаєте Сумщину, трошки там обходити у бюджеті. Це перше.

      Друге.   Враховуючи   оті   зауваження,   які  вже  ми  тут

 проголосували,   пропозиції   і  Парасунько  та  інші  з  питань

 сільськогосподарського   машинобудування,   я  вношу  пропозицію

 підтримати  і прийняти  постанову у цілому.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміла пропозиція. Я прошу звернути увагу на те,

 що  ми  процедуру обговорюємо, а не  зміст документу.

      Чивюк.

 

      ЧИВЮК.  Дуже  дякую.  Ми  переконуємося в тому, що сьогодні

 дуже  багато депутатів в залі, не зважаючи на цей піздній час. І

 це  говорить про те, що вже почався розподіл тієї шкури медведя,

 якого ще   вбили.

      Що  стосується  процедури.  Я думаю вже ми сьогодні пройшли

 дуже багато варінатів. І ніякий з них не пройшов. мабуть, було б

 доцільно,  щоб  ще  попрацювати  і завтра голосування провести з

 цього  питання.  Можливо будуть яикійсь консультації, можливо ще

 щось.  І  все  ж таки рішення буде прийнято. А будуть також інші

 пропозиції.  Бо  тут  говорять  про  багато  інших проблем, апро

 холеру,  наприклад,  забули,  забули  з чого починала діяльність

 Верховна  Рада  в 1994 році, коли страшенні кошти треба було для

 того, щоб ці холерні явища ліквідувати. А для профілактики зараз

 ми  не  передбачаємо ніяких коштів. І є інші проблеми, які треба

 обговорити, а потім будемо вирішувати приймати чи ні.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Я  думаю, що і пропозиції чивяка слушні. У

 нас  правда економічна холера вже тривалий час розвивається, але

 то   повинно   бути  передбачено  у  резервному  фонді  Кабінету

 Міністрів  витрати  на  такі  потреби.  Тому  що  все врахувати,

 звичайно,   не можна. Я тут вас підтримую повністю.

      Була  пропозиція  Чернявського  з того переліку (бо і решта

 говорили  про  зміст),  по  те,  що треба ще раз проголосувати в

 цілому.

      Будь ласка, Миколі Яновичу слово.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Уважаемые народные депутаты! Воспользовавшись

 словом  некоторые  вступали  тут  вот Эльшкевич и Витренко. Ну я

 хочу что сказать вам? Что упрекать Бюджетную комиссию в том, что

 она  не  составила бюджет на основании новой налоговой политики,

 Наталия,  значит,  Михайловна,  ну,  это,  по  меньшей  мере, не

 серьезно.

      Бюджетная   комиссия  обязана  Правительству указать на то,

 что  он  представил  бюджет основаный на недействующей налоговой

 базе  и  пересчитать  доходы  на основании действующей. Что мы и

 сделали.  Это первое.

      Второе.  Вы  говорите,  что  мы  ничего не изменили. Так вы

 невнимательно  читали  проект  постановления и не сравнивали его

 даже  с  тем  бюджетом  с первым и вторым вариантом, который был

 подан.  А  если  бы вы сравнили, то вы бы увидели, что вместо 48

 миллиардов  доходов,  стоит  44.  Прошу  прощения, я даже в пылу

 дискуссии  заговорился. 38, сразу цифру назвал нереальную, и тут

 же  сообразил, что нереальная. Вместо 44, 38. Это что по-вашему

 комиссия не разобралась?

      Теперь.  Доходы  Державного  бюджета  не с потолка снимаем,

 а анализируя валовый внутренний продукт. И я в доповиди детально

 разложил, если вы слышали это.

      Поэтому,  уважаемые  коллеги,  я  еще  раз  подчеркиваю, мы

 принимаем доклад Бюджетной комиссии,   которая проанализировала,

 как  основной  вариант  бюджета,  так и змины до него. И наметил

 пути  его  корректировки.  То  есть,  приведение у видповидность

 действующим налоговым законам.

      Что  касается нашегьо пожелания, мы его тоже высказалы, что

 в  период между первым, вторым читанням мы должны внести измения

 наиболее,  будем говорить, легко реализуемые, относительно легко

 реализуемые.  То есть, уменьшить начисление на фонд оплаты праци

 с  видповидным  приведение  в соответствие тдоходной и расходной

 части  бюджета.  Эта работа может быть Правительством сделана, и

 мы ее  можем рассмотреть во втором чтении.

      Другие   замечания   которые...   Я  не  буду  там  нападок

 Ельяшкевича  отвечать,  ему не собираюсь на это отвечать. Другие

 изменения,  другие  изменения, которые предлагались, они по сути

 своей,  это  изменения второго чтения. Когда мы с вами пойдем по

 статейному  голосованию  закона о бюджете. И будем говорить, что

 тут  выделено  много,  тут  мало,  но  будем это делать в рамках

 сбалансированного   Закона   о   Державном  бюджете.  Поэтому  я

 поддерживаю   предложение   Чернявского   и   прошу   вас  снова

 проголосовать.

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати! Була пропозиція ще проголосувати.

 Будь  ласка,  ми  час використали. Навіть більше. Я прошу уваги.

 Увага.

      Справа  в  тому, що ми зараз даємо своєрідну, крім того, що

 розглядаєм  питання  по  суті,  своєрідну  даємо  оцінку  роботі

 Бюджетної комісії. І я хотів би звернуть вашу увагу на те, що ці

 розрахунки,  які  вам  подані,  і всновки-пропозиції зроблені на

 основі  поданого  проекту у вересні місяці і, враховуючи потребу

 розраховувати  на  діючій  податковій основі закінчені були до 5

 листопада.  Тобто,  задовго  до  того,  як  вносилися  всі  інші

 пропозиції.

      Тому я  просив би, враховуючи і цю обставину, на пропозицію

 депутата  Чернявського  ще  раз  ставлю на голосування прийняття

 постанови  в  цілому.

      Голосуйте, будь ласка.

 

      АЗАРОВ М.Я. Я вас прошу  поддержать  ее.

 

      ГОЛОВА.

      "За" -

      Рішення  не прийнято.

      Тому   я   ставлю   на  голосування  пропозицію  -перенести

 голосування  з  цього  приводу  на  завтра на 10 ранку, а ви між

 собою  ще  порадитеся відносно того, як приймати рішення. Ставлю

 на голосування  цю пропозицію.

 

      "За" -

 

      АЗАРОВ  М. Я. Александр Александрович, я вообще не понимаю.

 Мы  проголосовали  за основу, проголосовали 10 дополнений. Какие

 завтра мы  дополнения  будем  голосовать?

 

      ГОЛОВА.   Завтра  ми  будем  голосувати  в  цілому  вранці.

 Зрозуміло?  Я  хочу, щоб депутати порадилися між собою, щоб ви з

 ними   попрацювали   як  голова  комісії,  щоб  переконали:  так

 голосувати  або  не  так. Я не зобов'язаний розгойдувати якимось

 чином  сесійний  зал,  для  того  щоб  вибити рішення, з яким не

 згодні  або  не свідомо голосують депутати. Завтра голосування в

 цьому ж режимі буде проведено о 10 ранку.

      Микола  Янович,  спасибі  вам  за  доповідь,  сідайте, будь

 ласка.

      Розглядається  питання  про проект постанови Верховної Ради

 України про встановлення нового розміру мінімальної зарплати...

      З  процедури?  Будь  ласка, Олійник говорить. Я прошу сісти

 всіх на місце, ми не закінчили засідання. Сідайте, будь ласка.

 

      ОЛІЙНИК.

      Олександре   Олександровичу,   я   б   пропонував  все-таки

 повернутися,  проголосувати за те, щоб повернутися до Закону про

 декларацію доходів і майна.

      І  ще  одне.  Там  до  мене,  особливо  із  нашої  фракції,

 підходять  деякі  колеги  вияснити, що я хотів сказати останньою

 фразою.  Відповідаю: те, що я сказав, треба приймати оптимальний

 бюджет,  себто не ті, що подані, а оптимальний, який би стояв на

 захисті, соціальному захисті.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Значить,  шановні депутати! Береться до уваги ваша

 пропозиція,  а  я ще раз повертаю вас і всіх депутатів до норми,

 до  статті  13 Закону про державну службу, де передбачено те, що

 хвилює   сьогодні   в  суспільстві  багатьох,  і  в  тому  числі

 депутатів,  що на основі методики, яка розробляється і вноситься

 Кабінетом  Міністрів,  щороку державні службовці декларують свої

 доходи. Це відповідь на всі потреби.

      З  цього  приводу  я  два  тижні тому звернувся до Кабінету

 Міністрів  з  настійною  вимогою  про підготовку такої методики,

 оскільки  це  випливає із Закону про державну службу. Якщо це ми

 врахуємо,  то  це  буде  значною мірою відповідь на питання, яке

 ставлять  багато  депутатів.  Але це не знімає з порядку дня про

 декларування доходів громадян. Бо в нас є не державні службовці,

 які  мають багато більші доходи, ніж державні службовці. І тому,

 я  звертаюся до комісії, яка розробляє цей проект, він у першому

 читанні  прийнятий.  Давайте,  якщо  ви не заперечуєте, якщо він

 готовий,   на  друге  читання  виносити  на  наступний  сесійний

 тиждень. На цей тиждень він не передбачений. Я прошу Секретаріат

 передбачити  це  в  плані  роботи  на наступний тиждень, ми його

 розглянемо,  потім під час роботи засідань наради голів комісій,

 фракцій при голові Верховної Ради.

      На  пропозицію  голів  комісій  вноситься  на  голосування,

 повторне голосування проект постанови Верховної Ради України про

 встановлення  нового  розміру  мінімальної  заробітної  плати  і

 пенсії,  мінімальної  заробітної  плати. Тобто прийняття рішення

 тільки,  ми  голосували  це  питання, набрали 174 голоси. Голови

 комісій  вважають,  що  рішення  з цього приводу треба приймати,

 оскільки це норма Конституції, вимога Конституції 93, 94 стаття.

 І  це  норма, яка повністю співпадає із постановою, яка прийнята

 на  пропозицію  Кабінету Міністрів про встановлення мінімального

 споживчого бюджету.

      Є  потреба  обговорювати  це  питання?  Доповідач  з  цього

 приводу, Чиж, буквально одну хвилину, будь ласка, з місця.

      Я розумію, комісія має право.

 

      ЧИЖ.  Дякую,  Олександре Олександровичу, Чиж, Соціалістична

 фракція, заступник голови Комісії соціальної політики і праці. Я

 не  буду  розгортати аргументацію, яка була при доповіді з цього

 питання.  Олександр Олександрович абсолютно точно висловився, ми

 зобов'язані  проголосувати  нові  розміри мінімальної заробітної

 плати,  яка  стане  і  мінімальною пенсією за законом. Тобто нам

 треба  про  мінімальну  зарплату голосувати, це автоматично стає

 мінімальною  пенсією. Хочу нагадати розрахунки уряду, уряд каже,

 що  20 гривень, якщо поставим, буде це інфляція 80 відсотків, 25

 гривень  -190  і так далі. 70, 9 гривень -це буде 1619 відсотків

 інфляції.   Така   метода,  такий  розрахунок  уряду.  Абсолютно

 неточний,   скажімо,   дещо  лукавий,  бо  я  хочу  сказати,  що

 постановою  Кабінету Міністрів номер 1458 від 2 грудня 1996 року

 (від  2  грудня!) встановлено міжкваліфікаційні окалди - це була

 поправка  до  постанови  такої ж Уряду номер 565 від травня 1996

 року,  і  уже  встановлено, що для некваліфікованої робочої сили

 (там  прибиральниці,  вахтери і т.д.) -  від 50 до 57 гривнів; і

 малокваліфікована - 50-64.  Так що реально до мінімальної межі 7

 гривнів  чи  6...  І тут робити вигляд, що ми зриваємо ситуацію,

 абсолютно недоцільно. Це перше.

      Друге.  Треба зважити, що ми цим самим допоможемо Уряду -ми

 закладаєм параметри, від яких він повинен працювати над межею, а

 не  поза  межею.  І  я  говорив про те, які механізми для цього,

 оскільки  ми, я думаю, все-таки схвалимо цю пропозицію Бюджетної

 комісії,  то  якраз  це  й  буде  параметром  для  того,  щоб ми

 працювали на друге читання бюджету і т.д.

      І  ще  одне. Олександре Олександровичу, я звертаю увагу, що

 відбулася  у  нас  в  цьому  пакеті,  але прямо не стосується...

 Відбулася вказівка Національного банку не виплачувати заробітної

 плати  поки  не  буде  покрито бюджетних виплат. Тобто тим самим

 потуги  Уряду, які він декларує про те, що зарплату буде давати,

 нівелюється  нанівець,  комісія  наша завалена телеграмами -маса

 йдеться  обурення:  що  це  робиться?  Нацбанк фактично припинив

 виплату заробітної плати. Це нікуди не годиться...

      Прошу підтримати і проголосувати 70,9 гривнів.

 

      ГОЛОВА.  Білоблоцький  Микола  Петрович  говорить,  міністр

 праці.

 

      БІЛОБЛОЦЬКИЙ М.П.

      Шановні     народні     депутати,    шановний    Олександре

 Олександровичу!

      Я вже з цього приводу давав пояснення. Можна проголосоувати

 і за 70,9 і за більше... Я тільки декілька називаю аргументів.

      Перше - сьогодні, згідно угоди...

 

      ГОЛОВА.  Анатолій Семенович...

 

      БІЛОБЛОЦЬКИЙ  М.  П....  кожне  діприємство  має мінімальну

 заробітну  плату  встановлювати  за  домовленістю -якщо дозволяє

 виробництво і фонд оплати праці.

      На  сьогоднішній  день  в  цілому  по АПК середня заробітна

 плата 72 гривни складає. А, якщо взять колективні господарства -

 52  гривні.  Уявіть  собі,  якщо  зараз  270  тисяч  працюючих в

 наодному  господарстві,  отримують  заробітну  плату  в межах 27

 гривень,  то  я  просто  звертаюся  до  вас  і  запитую:  з чого

 виплатиться завтра мінімальна заробітна плпта 70, 9? З чого?

      Тобто,  треба  звільнити  людей,  зробить їх безробітними і

 тільки   пісял  того,  так  би  мовити,  розприділить  той  Фонд

 заробітної плати. Це по-перше.

      По-друге. Зараз, по-друге, хто задає мені питання, я ще раз

 звертаю  вашу увагу на те -зберіть керівників в окрузі, в районі

 і  запитайте  у  них  спроможні  чи  вони  на завтра виконать чи

 постанову чи цей  закон  для того, щоб забезпечити 70.9?

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА. Я прошу  уваги.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      БІЛОБЛОЦЬКИЙ.  Я  хотів би, я хотів би ще раз пояснить вам.

 Якщо ми маємо таку заборгованість  сьогодні по заробітній платі,

 по виплаті пенсій,  як можна  підвищувать?

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги. Не кричіть з місця!  Будь ласка.

 

      БІЛОБЛОЦЬКИЙ. Я в останнє звертаюсь до вас для того, щоб ми

 знайшли,  і  ви  в тому числі знайшли порозуміння -Уряд не проти

 того,  щоб  підвищити  мінімальну  звробітну  плату в межах межи

 малозабезпеченості.  Але  можливості  сьогодні  немає,  ресурсів

 немає: не  фінансових, не фізичних.

      Тому  я хотів би, щоб ви  виважено  до цього підійшли.

 

      ГОЛОВА. Микола Петрович, дякую. Прошу уваги. Ми обговорення

 не проводимо . З цього приводу висловилися  депутати і Уряд теж.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Микола  Петрович,  ми  не  можемо порушувати Конституцію. В

 Конституції  записано  якою  повинна  бути  мінімальна заробітна

 плата - не менше встановленого законом мінімального прожиткового

 рівня.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Бюджету споживчого, ну.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Ну,  ви  знаєте,  ви  тільки що на Конституції посилалися в

 протилежному  розумінні,   а  тепер  уже  не  хочете  виконувать

 Конституцію.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Тому  ми  тоді,  розглядаючи  це  питання,  я  маю на увазі

 минулого   тижня,  пропонували  Уряду:  приймається  мінімальний

 розмір  заробітної  плати,  і  вносьте  відраху  пропозиції  про

 реформування  системи  оплати  праці, в тому числі і виходячи на

 почасову  оплату  праці,  на  встановлення відповідних тарифів і

 тому  подібне.  Тому  робіть  це,  тоді  не  буде  виникати цієї

 проблеми,  про  яку ви тільки що говорили. Бо сьогодні у доходах

 людини  незначна  частина  заробітної  плати,  а то все доплати,

 преміальні,  особливі  умови  і  тому  подібне. А в соціальному

 захисті  дотації,  субсидії  і  все  інше,  що  виходить за межі

 нормальної логіки.

      Тому  я ставлю на голосування, ще раз на голосування проект

 постанови Верховної Ради України про встановлення нового розміру

 мінімальної заробітної плати.

      Будь ласка, ставлю на голосування, за основу.

 

      "За" -

      Рішення  не приймається.

      Хто за те, щоб поіменно, ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Голосування йде поіменно, будь ласка.

      За основу.

 

      "За" -

      Рішення не приймається.

      Не  треба,  ми  ж  тільки що голосували. Ну, будь ласка, по

 фракціях, будь ласка.

      Про   проект   Закону   України   про  порядок  висвітлення

 діяльності  Верховної Ради. Доповідає Аксененко Сергій Іванович,

 будь ласка.

      Увага. Я не оголошував перерву, будь ласка.

 

      АКСЕНЕНКО С.І.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,   шановні   народні

 депутати.

      Проект  Закону  України  про порядок висвітлення діяльності

 Верховної   Ради   України  грунтується  на  вимогах  статті  84

 Конституції  України,  у  якій  йдеться  про  відкритість роботи

 Верховної  Ради,  а  також  на  положення  статті  57,  де прямо

 наголошується,  що  закони та інші нормативно-правові акти мають

 доводитись до громадян у порядку, передбаченому законодавством.

      Якщо    раніше    інформаційне   забезпечення   відкритості

 законотворчого   процесу   та   порядок  висвітлення  діяльності

 Верховної    Ради    України    регламентувались    відповідними

 парламентськими  постановами,  то  тепер  треба  робити  окремий

 закон,  оскільки  статею  92  Конституції  України визначено, що

 основі   створення  та  діяльності  засобів  масової  інформації

 регулюються  виключно  законами.  Це важливо. Тим більше, що, на

 мій  погляд, конституційна стаття виписана недостатньо чітко. Це

 поряд  з  іншими  причинами  і  дає  лазівки  для  того,  щоб не

 виконувати  Постанову  Верховної Ради України про висвітлення її

 діяльності.  Бо  за  період  з  вересня  по  грудень  1996  року

 неодноразово...

 

      ГОЛОВА.   Сергій   Іванович,   я  прошу  вибачити.  Шановні

 депутати,  по  жвавій діскусії, яка іде зараз у залі, я бачу, що

 ми   добре   знайомі   із   цим   проектом  закону.  Він  дового

 обговорювався  у  фракціях,  групах.  Я думаю, що за основу його

 можна  у першому читанні  проголосувати. Нема заперечень?

      Ставлю   на  голосування  пропозицію  про  прийняття  цього

 проекту  закону у першому читанні. Будь ласка, підтримайте його.

 Будь ласка.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Спасибі,  сідайте,  будь  ласка. Готуйде до другого читання

 проект.

      (Ш у м  у  з а л і )

      Треба доопрацювати, говорить комісія. На завтра нехай ......

 

      АКСЕНЕНКО.

      .............. можна, а можна завтра  його приймати.

      (Ш у м  у  з а л і )

 

      ГОЛОВА. Ще раз прошу.

 

      АКСЕНЕНКО.

      Шановні  народні  депутати!  Там три зауваження дуже слушні

 надійшли, давайт ми його завтра чи післязавтра приймемо.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло, давайте на завтра. Працюйте, на завтра.

 Дякую.

      Про  проект  Закону  України  про  внесення  змін до деяких

 законодавчих  актів  України  щодо  посилення відповідальності у

 вигляді  штрафу.  Друге  читання.

      Жир  Олександр  Олександрович,  голова  комісії  доповідає.

 Прошу уваги.

 

      ЖИР О.О.

      Шановний  Олександре Олександровичу! Шановні колеги народні

 депутати!   В   серпні   цього   року  Кабінет  Міністрів  подав

 Законопроект  про  внесення  змін  до деяких  законодавчих актів

 України щодо посилення відповідальності у вигляді штрафів.

      Як  ви  пам'ятаєте,  цей  законопроект  було  розглянуто  в

 першому  читанні  2  жовтня  в сесійному залі і доручено комісії

 доопрацювати.

       При   розгляді   в  першому  читанні  було  фактично  одне

 зауваження,   яке   і  змусило  вийти  на  друге  читання  цього

 законопроекту. Його надав депутат Моісеєнко, і воно зводилось до

 наступного:  замінити  розмір  штрафу  кратний  неоподаткованому

 мінімуму   доходів  громадян  на  середньомісячний  прибуток  за

 попередній  рік до вчинення про порушення на підставі декларації

 про прибуток громадян.

      Комісія   уважно   розглядала   цю   пропозицію.  Вона  має

 право  на  існування,  оскільки  внесена народним депутатом, але

 вона  повністю  сьогодні  змінює концепцію підхода до визначення

 розмірів   штрафу.   Тому   одностайно  ця  пропозиція  комісією

 відхилена.  І  вона може бути розглянута при наступному розгляді

 Кримінального,     Процесуального    кодексу,    при    розгляді

 Адміністративного.

      І  ще  одне  доповнення, що я хотів би сказати. У зв'язку з

 прийняттям   4  грудня  1996  року  нової  редакції  Закону  про

 ветеринарну  медицину,  то  1  розділ  законопроекту, який зараз

 розглядається, його вилучено, оскільки там зовсім інша концепція

 підходу  до  визначення  правопорушення.  У  мене  все. Дякую за

 увагу.  Більш ніяких пропозицій, зауважень не надходило до цього

 законопроекту.

 

      ГОЛОВА.  Я  ще  раз  звертаю увагу, що була одна пропозиція

 депутата  Моісеєнка.  Коментар  з  цього  приводу, обгрунтування

 пристойні.  Тому  є  можливість  прийняти  цей  закон в цілому в

 другому  читанні  і(...........)  як  це пропонується.

      Немає  заперечень?  Я  ставлю на голосування цю пропозицію.

 Будь ласка.

      Голосується  проект Закону про зміни до деяких законодавчих

 актів  щодо  посилення  відповідальності  у вигляді штрафу. Будь

 ласка, підтримайте.  Увага!

 

      "За" -

      Я   ще   раз   прошу.  Ні  одного  зауваження  нема  проти.

 Подивіться,  проти  8  голосів  всього.  І то я думаю, помилився

 хтось.  Я  прошу  ще  раз  поставити  на голосування. "За" треба

 голосувать. Ну питає мене...

 

      "За" -

      Прийнято рішення.

      Про  проект Закону України про визнання такими, що стратили

 чинність  деяких  законодавчих актів... деякі законодавчі акти -

 треба  розуміть,  з питання оподаткування товарів, що ввозяться,

 пересилаються   на  митну  територію  України.  Віктор  Іванович

 Суслов, будь ласка.

 

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемые  народные  депутаты!  Суть  проблемы  вам  хорошо

 знакома.   На   прошлой  неделе  мы  уже  приняли  дополнение  к

 законодательству,  которая  лишила  льгот  при импорте товаров в

 Украину  некторые  категории  граждан.  Сегодня вам предлагается

 очень  важный  проект  закона. Если мы его примем, то все льготы

 при импорте товаров в Украину физическими лицами и организациями

 будут  ликвидированы.  При  этом  я хочу подчеркнуть, что это не

 затрагивает   импорт   комплектующих,  сырья  и  материалов  для

 производственных нужд.

      Обратите  внимание  на  перечень законоавчих актов Украины,

 которые   в  данном  случае  в  той  или  иной  части  перестают

 действовать.  Это,  например, пункт 5 статьи 18 Закона Украины о

 занятости.  Сегодня  действует  норма,  которая  освобождает  от

 оплаты  ввозных пошлин таможенных и акцизных, извините, и других

 налогов  товаров,  которые  ввозятся  на  таможенную  территорию

 Украины.

      Я  мог  бы  перечислить все законодательные акты, но здесь,

 как  вы  видите,  их  в общей сложности 18. Смысл принятия этого

 закона, я подчеркиваю, состоит в том, чтобы закрыть те прорехи в

 границе,  которые  у  нас  до сих пор существуют и через которые

 поступают безналоговые импортные товары.

      Мы,  комиссия  считает, что должно быть принято радикальное

 решение, здесь не должно быть льгот, потому что до тех пор, пока

 та  или  иная  организация  или  та  или  иная категория граждан

 пользуется  этими льготами, то просто будет переоформляться этот

 поток  импортных  товаров  народного потребления и грузов на эту

 льготную категорию.

      Комиссия  просит  поддержать  этот  проект  и  принять  его

 сегодня окончательно.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  ми  знаходимося  в  руслі  тих

 пропозицій,  які  ми  схвалили  на  минулому  тижні  на підставі

 висновків Комісії з питань фінансів і банківської діяльності про

 приведення  всіх  суб'єктів  господарювання в рівні умови, тобто

 позбавлення зайвих пільг і т.п.

      Є  потреба  обговорювати  це  питання?  Є.  Запитання, будь

 ласка, запишіться на запитання.

      Не Ратушний, а Ратушний.

      Гетьман, проте, бере слово. Запитання.

 

      ГЕТЬМАН. Я передаю слово Дроню Анатолію Андрійовичу.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ДРОНЬ  В.  А.  Шановний Віктор Іванович, ми з вами говорили

 недодавно  про  тисячі тонн бананів, які начеб-то завозяться для

 Верховної  Ради. Якщо ми приймемо запропонований вами проект, то

 Верховна Рада буде позбавлена такої пільги чи ні?

 

      СУСЛОВ В. І. Уважаемые народные депутаты, льгота, о которой

 здесь  упомянуто  була  установлена  указом  Президента Украины,

 причем   одновременно  и  одним  указом  это  было  сделано  для

 Администрации Президента Украины, для Кабинета Министров Украины

 и  для  Верховной  Рады  Украины. В октябре этого года Президент

 Украины  полностью отменил эти льготы. Тогда мы с вами обсуждали

 проблему...

 

      ГОЛОВА. Вікторе Івановичу, я прошу хвилинку. Зверніть увагу

 на пропозицію Голови Верховної Ради України. Будь ласка, дальше.

 

      СУСЛОВ  В.  І. Мы обсуждали с вами эту проблему детально, и

 мы  пришли  к  выводу  тогда,  что никакая организация не должна

 пользоваться  такими  льготами.  Я  напомню,  что  после  этого,

 Верховна  Рада  Украины  отняла соответствующие льготы при ввозе

 товаров  у  Национального  банка.  Сейчас остается еще несколько

 оршанизаций и категории граждан, которые продолжают пользоваться

 этими  льготами.  В  часности, обратите внимание на сравнительну

 таблицу,  первая  оргнанизация -Державна служба зайнятості у нас

 освобождена  при  ввозе.  Мы  считаем,  что  она не должна иметь

 льготы, которые не имеют уже никакие органы госуправления.

      Дальше  вы видите другие организации вплоть до религиозных,

 архивных   и   других,   которые   по-прежнему  по  действующему

 законодательству  имею  право  без  налогового ввоза. Значит, мы

 считаем , что здесь должны быть поставлены в равные условия.

 

      ГОЛОВА. Найда.

 

      НАЙДА Г.І.

      Херсон, фракція комуністів.

      Уважаемый   Виктор   Иванович,   наша   комиссия  полностью

 поддерживает предложения вашей комиссии о ликвидации всех льгот.

 Но у нас было предложение по работающим за границей и получающих

 свою  заработную плату в валюте -  это моряки, рыбаки, работники

 Министерства  иностранных дел (ну там целая категория). Если они

 оттуда  приезжают  и  на заработанные свои деньги что-то увозят.

 Как   в  этом  случае  быть?  Мы  вам  вносили  предложение  или

 воспользоваться  старым  положением  союзным,  что  раз в 2 года

 приобретает  автомобиль,  или  там ценные вещи  -  то есть целую

 градацию.  Ваша  комиссиия  сказала,  что мы рассмотрим, но пока

 решения ж то нет!...

      Спасибо.

 

      СУСЛОВ  В. І. Значит, я напомню уважаемому депутату Найде и

 другим  депутатам,  которые  по  этому вопросу обращались в нашу

 комиссию.  Верховна  Рада Украины приняла Постановление о Законе

 Украины о порядке перемещения через таможенный кордон...

 

      НАЙДА Г.І. То другое... То другое!..

 

      СУСЛОВ В. І.... Украины предметов и товаров. Так вот в этой

 постанове  было установлено, что граждане Украины имеют право на

 сумму,  в  половину  заработанной  валюты, ввозить, так сказать,

 необлагаемые  товары.  Это  постановление  Верховного  Совета на

 сегодня  действует. Единственное, что Кабинет Министров выполнил

 его  не  в  полномобкеме  и  сейчас  мы  занимаемся  так,  чтобы

 обеспечить   полную   реализацию   этого  постановления.  И  это

 постановление не ликвидируется.

 

      ГОЛОВА.  Ясно. Пономаренко... Чивюк!

 

      ЧИВЮК М.В., фракція комуністів.

      Дякую.

      Шановний   Вікторе  Івановичу,  ваша  комісія  готувала  це

 питання.  Хотілось  би,  щоб  ви  конкретно  назвали  цифри, які

 втратив  Державний  бюджет,  чи наша держава у зв'язку з тим, що

 виконувались  такі  антиконституційні  законодавчі  акти,  як це

 написано в порядку дкнному. Це перше.

      І друге. Якщо можна, назвіть чемпіонів в цьому питанні.

 

      СУСЛОВ  В. І. Значит, уважаемые народные депутаты, вместе с

 проектом  закона  вам роздана чоередная справка Государственного

 Таможенного  комитета.  Я просто ее не зачитывал. Но видите, что

 общая  величина  потерь  от  тех  льгот, которые мы можем сейчас

 ликвидировать,  ими  оценивается  за  этот год, на начало ноября

 этого  года  примерно  в 250 миллионов гривен. Но я думаю, что в

 случае принятия этого закона, реальный доход бюджета должен быть

 больше,  чем 250 миллионов гривен, так как мы должны расчитывать

 на  то, что вместо безналогово ввозимых импортных товаров займет

 наша  продукция. А реализация нашей продукции даст больший доход

 бюджету,  чем  то,  что  мы  могли  бы  получить в виде налога с

 импорта.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА. Радько.

     

      РАДЬКО, Сумщина.

      Дякую.

      Шановний  Віктор  Іванович,  я  розумію, що ви попрацюювали

 дуже, як би сказать, досконало, але я хочу задати вам 1 питання.

      В статті 3, це пункт 8 ви лишаєте пільги Героїв Радянського

 Союзу та Кавалеров Ордена Слави. Скажіть, будь ласка,... і  яких

 багато на Україні, чи все-таки багато це буде доходів для нашого

 бюджету?

      Дякую.

     

      СУСЛОВ.

      Значит,  уважаемые  народные  депутаты,  я понимаю, что это

 такой  больной  вопрос,  которому  можна  придать и политическое

 звучание.  Но принцип тут есть принцип. Сейчас мы говорим о том,

 что  при  ввозе  товаров  в  Украине  не должно быть льгот. Если

 остается  какая-то категория, либо какая-то организация, либо та

 или  иная  категория граждан, которая пользуется этими льготами,

 то   просто-напросто   происходит  перемещение  оформления  этих

 безналоговых грузов на соответствующую граждан. И, если у же по-

 настоящему  говорить  о  льготах,  то  Героям Советсткого Союза,

 другим  гражданам,  которые действительно имеют право на льготы,

 мы  должны  обеспечивать  условия  не для торговли, не для того,

 чтобы они ездили у нас челноками и что-то без налогов ввозили. А

 наш  с  вами  долг  -обеспечить  им  достойную  пенсию. Так вот,

 давайте идти этим путем, а не путем превращения их  в челноков.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  І потім, давайте так, будем вже розуміти, що жоден

 Герой  Радянського  Союзу  і  жоден  Кавалер Ордена Слави вже не

 доїде  до  кордону  чи  через  кордон  із товаром, який би... Ви

 розумієте про   що  йдеться.  А  це  все іде оформлено під їхнім

 виглядом.

      Пономаренко, я пропустив його і Ратушний.

     

      ПОНОМАРЕНКО.   Шановний   Віторе   Івановичу,   я   взагалі

 принциповий  противник будь-яких пільг, будь-яких поступок, тому

 що  ви  прекрасно  знаєте: варто нам залишити якийсь виняток для

 дипломатів,  моряків,  людей, які перебувають у відрядженнях, як

 з'явиться ціле поле широке зловживань.

      Тому крім того, нам треба врахувати і те, що сьогодні ринок

 в   Україні   наповнений   тими   товарами,   які   можуть  дуже

 компенсуватись  українськими  товарами. Нам треба квотувати свій

 ринок,  нам  треба  забезпечити  можливість реалізації продукції

 свого власного товаровиробника.

      Я  не  буду  вас  переконувати, я просто пропоную припинити

 обговорення і поставити  на голосування.

      Дякую за увагу.

     

      СУСЛОВ. С учетом того, что все-таки мы понимаем, что льготы

 безналоговые  при ввозе -это льготы для производителя импортного

 товара.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Ратушний оголошений був .

     

      РАТУШНИЙ. Шановний доповідачу, я, в принципі, згоден з тим,

 що  треба  звільняти  пільговиків,  як  і  всі тут більшість, що

 сказали.  Є  питання  лише  до  статті  64,  яка звучить так, що

 держава  сприяє  міжнародному співробітництву закладів освіти та

 органів  управління  освітою,  віділяєм  їй  відповідні  валютні

 асигнування,  звільняючи  їх  від  оподаткування,  сплати мита і

 митного   збору,  а  тут  "за  навчальне  наукове  та  виробниче

 обладнання  та  приладдя,  що  надходять до них з-за кордону для

 навчальних   та   наукових   цілей".   Так   звучить  в  чинному

 законодавстві.

      Тому,  я  думаю,  в  тій  частині  саме  ця пільга, якщо це

 обладнання  саме для навчання, як сказано, і наукових цілей, то,

 без  сумніву, обладнання можна залишити цю пільгу, бо тут вже, я

 не  думаю,  що  "чолноки"  навчальне обладнання будуть навчальне

 обладнання возити.

     

      СУСЛОВ.  Уважаемые депутаты, давайте в данном случае займем

 все-таки  принципиальную  позицию. Мы работали с государственным

 таможенным    комитетом,   нам,   действительно,   на   примерах

 показывали,  что  для целей самых благородных, благотворительной

 деятельности  обучения и так далее оформляются комплекты офисной

 мебели, оформляются приборы, которые в данном случае и не служат

 вовсе  обучению,  а  служат  другим  целям.  Для  целей обучения

 великолепно  можно  оформлять  и  ввозить без налогов, например,

 компьютеры  также, как учебное оборудование. Поскольку закон все

 это  не  регламентирует,  то  оставление такой лазейке все равно

 ведет к потерям.

      Поэтому в данном случае я считаю, что раз для всех, так для

 всех  мы  должны принять решение.

     

      ГОЛОВА.  Дякую.  Будь  ласка,  сідайте. У нас записалося на

 виступ два депутати. А може була пропозиція відразу голосувати.

      Голосується  в цілому. Ставлю на голосування проект закону,

 будь  ласка.  Давайте  спочатку  проголосуємо  в  цілому, а тоді

 будемо   радитись.

     

      "За" -

      Прийнято.

      Була пропозиція вилучити 61 статтю з уже прийнятого закону.

 Ставлю на голосування.

     

      "За" -

      Не підтримується.

      Дякую.  Сідайте,  будь  ласка. Ну, я думаю журитися з цього

 приводу особливо не треба, тому що от одесіти мені розповіли, як

 підмінюється  одна  іншою  категорією. От днями в Одесі трапився

 випадок такий. Із аптеки вийшов чоловік, а його доганяє провізор

 і  каже: "Я зробив помилку, бо замість кальція глюконата дав вам

 ціаністий  калій". Ніби то одне і теж саме, так же? І він питає:

 "Так що?".  Та каже: "Доплатіть  тепер  5 копійок".

      Так  що  тут  нам  треба  бути дуже обережним, бо часто під

 видом наукового обладнення ввозиться обладнення інше. І ми маємо

 з  цього приводу багато прикладів, зокрема по тих нормах, які ми

 відмінили.

      Будь ласка.

      А,  я  прошу вибачити. Справа в тому, що я відразу поставив

 цей  закон  в цілому, Регламент дозволяє так робити. Бо поправок

 немає   тим  більше.  Я  одразу  поставив  в  цілому.  Тому  він

 вважається прийнятим. Будь ласка.

      Віктор Іванович Суслов доповідає проект Закону про внесення

 змін до статті 16 Закону про банки і банківську діяльность.

     

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемые  народные депутаты! Проект Закону

 України  про внесення змін до статті 16 Закону України про банки

 банківську діяльність подготовлен и подается на ваше рассморение

 Комиссией  по  вопросам  финансов и банковской деятельности. Это

 небольшое, о очень важное дополнение, суть которого в следующем.

      Статья 16 называется:"Нормативные акты Национального  банка

 Украины".  До  настоящего  времени  нашим  законодательством  не

 определено,  что  такое  нормативные акты Национального банка. И

 вместе  с тем, в действующей редакции статьи 16 говорится о том,

 что нормативные  акты  Национального банку прийняті в межах його

 повноважень  є  обов'язковими   для  всіх  юридичних та фізичних

 осіб.

      В   результате,   вам  это  знакомо  по  вашей  собственной

 практике,    создалась    ситуация,   когда   любая   телеграмма

 Национального  банка, в том числе единолично подписанная тем или

 иным  заместителем председателя Правления банка приобретает силу

 нормативного акта Национального банка обязательного к исполнению

 всеми  юридическими  и  физическими  лицами. Таким образом этими

 телеграммами  на протяжении последних лет неоднократно вносился,

 прямо  скажем,  хаос  в  состояние  нашей  экономики.  Я  мог бы

 вспомнить  последний  пример,  когда  летом  этого  года один из

 заместителей  председателя  правления  без  ведома  председателя

 правления  и  Правления  Национального банка в целом телеграммой

 заблокировал счета иностранных банков в украинских карбованцах в

 украинских   банках,   вызвав   тем,  ну,  прекращение  торговли

 карбованцами,   в   том  числе  на  Московской  валютной  бирже,

 прекращение расчетов и целый ряд других нежелательных явлений.

      Таким  образом,  мы  считаем необходимым установить вот это

 дополнение  к  этой  статье  -что нормативные акты Национального

 банка выдаются в форме постанов правления. Кроме того, дополнить

 статьей  "Инструкции,  положення, правила нормативного характера

 затверджуются  постановами  правлиння. Воны не можуть суперечиты

 законодавству Украины и  не мают  зворотной  силы".

      Кроме  того,  есть  еще  одна  проблема -давний спор о том,

 должны  ли  акты  Национального  банка  подлежать  регистрации в

 Министерстве  юстиции  как  акты  других министерств и ведомств.

 Комиссия  предлагает  решить  это  следующим  образом. Записать:

 "Нормативные    акты    Национального    банка,    що   регулюют

 правовидносыны  субкектами  якых  є  фізичні  особи,  підлягають

 реєстрації, згідно з чинним законодавством України".

      То есть, если эти акты затрагивают интересы физических лиц,

 то  для  вступления  в  действие  они  обязательно должны пройти

 процедуру    регистрации,    в    соответствии   с   действующим

 законодательством  в Министерстве  юстиции.

      Ну  вот  это  то самое главное, что есть в этой статье, что

 вносится  как  дополнение  в  действующий  закон, я предлагаю не

 тратя время на обсуждение, поддержать эти предложения потому что

 они  определяют, что такое нормативные акты Национального банка,

 в  каких  случаях  они  подлежат государственной регистрации и в

 каком порядке они вступают в   силу.

     

      ГОЛОВА. Носов.

     

      НОСОВ.  Оскільки  акти  торкаються фізичних осіб, то мабуть

 треба  записати,  що  вони мають бути опубліковані, бо особи вже

 жалілися,  що не можуть роздобути цих актів. І Конституція наша,

 до речі,   цього вимагає. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Ну,  це  не  норма самого закону, це вже, це норма

 постанови про введення закону.

      Віктор Алврентійович, будь ласка.

 

      МУСІЯКА  В.  Л.  Віктор  Іванович,  будь ласка, скажіть, от

 частина  друга  статті  16:  нормативні акти Національного банку

 видаються  у формі інструкцій, положень, правил і затверджуються

 постановами   правління.   Хто  ж  видає  тоді  оці  інструкції,

 пложення, правила?

 

      СУСЛОВ   В.   І.   Виктор   Лаврентиевич,  здесь  написано:

 нормативные  акты Национального банка выдаются в форме "постанов

 правління".   А   дальше  специально  указано,  что  инструкции,

 пложення,    правила   нормативного   характера   затверджуються

 постановами правління. То есть, эти инструкции не могут вступать

 в  силу,  не  будучи  "затвердженими постановами правління". Тем

 самым   мы   отсекаем   нормотворческую  деятельность  отдельных

 должностных лиц Нацбанка и отдельных его...

     

      МУСІЯКА  В.  Л. Я вас розумію, якраз про те і хотів від вас

 почути,  що  ці  акти  повинно  якраз  правління видавати, ніхто

 інший. А ви говорите, що вони ще затверджуються правлінням.

     

      СУСЛОВ  В.  І.  Если  они  затверджуються "правлінням", это

 значит, что их выдает Национальный банк, конечно.

     

      ГОЛОВА. Я зрозумів.

      Ще є запитання? Єльяшкевич.

     

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ.

      (Ельяшкевич, Херсон, депутатская группа "Реформы")

      Я,  безусловно, поддерживаю данный законопроект, необходимо

 приводить   в  соответствие  все  нормативные  акты  и  наши,  и

 Конституции и действующему законодательству Украины.

      Виктор  Иванович,  не  считаете  ли  вы необходимым навести

 порядок  и  в  инструктивных  письмах различных и т. д., которые

 издаются  налоговой  администрацией.  Мы  видим,  что  бюджетная

 комиссия,  к  сожалению,  вообще  утратила контроль за налоговой

 администрацией, тем более, что руководитель Бюджетной комиссии в

 нарушение  закона  возглавляет  ее  и  является  одновременно  и

 депутатом,  и  руководителем  Бюджетной  комиссии. А масса жалоб

 идет  именно  на  нормативные  документы,  связанные с налоговой

 администрацией.

     

      СУСЛОВ  В.  І. Уважаемый Александр Сергеевич, насколько мне

 известно,   документы   нормативного  характера  Государственной

 налоговой   администрации   должны   утверждаться  Министерством

 юстиции.  И  это  так  и  происходит.  Но  в  данном  случае  мы

 рассматриваем  проект  внесения  дополнений  в  Закон о банках и

 банковской  деятельности  и  вопрос  о налоговой администрации к

 проекту отношения не имеет.

     

      ГОЛОВА. Є запитання? Валентина Петрівна Семенюк.

     

      СЕМЕНЮК В. П. 159 виборчий окгуг, депутат Семенюк. Шановний

 Віктор   Іванович,   скільки   б  ми  не  латали  нашу  бюджетну

 законодавчу  базу у нас не буде порядку до того часу, поки ми не

 приймемо,   по-перше,  концепцію  банківської  системи,  це  яка

 розроблена в вашій комісії, Закон про Національний банк, до речі

 який  також  лежить  у  ваші  комісії.  І я думаю, що маючи такі

 відповідні  закони  ми не могли б мати правове поле і регулювати

 всі    відповідні   законопроекти,   які   сьогодні   стосуються

 банківської сфери.

      Крім  того,  я хотіла б сказати, Олександре Олександровичу,

 при  зустрічі,  можливо,  все-таки  звернути  увагу  в розмові з

 Президентом,  коли була проголошена доповідь у цьому залі, ми її

 одбрили. Було прийнято після того розпорядження Президента номер

 177  від  30 листопада. То він чітко дав вказівку прийняти Закон

 про  Національний  банк,  і  подати у квітні 1995 року, прийняти

 Закон  про грошову кредитну систему і прийняти його в цьому залі

 в  1995  році.  До цього часу не один із законопроектів відносно

 банківської  системи  не  поданий.  Тому,  я  пропоную в систему

 записати  до  6  сесії чи за період 6 сесії відповідно розробити

 законопроект,  і  все-таки,  якось,  можливо,  коректно провести

 розмову  з Президентом, що його відповідні розпорядження повинні

 виконані ті, кому він доручає відповідну роботу. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Давайте,  це  ми  в постанові відобразимо, Так? Ви

 тоді повторите. Степанов, останнє запитання.

     

      СТЕПАНОВ.  Уважаемый  Виктор  Иванович,  а  как быть с теми

 нормативными  актами,  которые  раньше были приняты Национальным

 банком или чиновниками Национального банка? Среди которых есть и

 те,    которые   противоречат   действующему   законодательству?

 Например,    если   законом   предусмотрено   создание   единого

 государственного  социального  фонда социального страхования, то

 Национальный  банк  откривает  счета і тем організаціям, которие

 создани в протіворечіе действующему законодательству.

     

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемый  Петр Степанович, вопрос решается

 постановлением, проект которого вам также роздан, -"Про введення

 в  дію  Закону  України  "Про  внесення змін до статті 16 Закону

 України   "Про  банки  і  банківську  діяльність".  В  пункте  3

 постановления   говорится:  "Національному  банку  України,  - в

 частности, -  переглянути   видані   нормативні   акти  з  метою

 приведення  їх у відповідність до Конституції України та чинного

 законодаства,   усунення  множеності,  скасування  застарілих  і

 таких,   що   не   відповідають   новим  умовам  економічного  і

 соціального розвитку".

      Дальше есть поручение забезпечити опублікування нормативних

 актів і т.д.

     

      ГОЛОВА.  Дякую. Сідайте, будь ласка.

      Була пропозиція голосувати цей проект? (Ш у м   у   з а л і)

      Ставлю  в цілому проект змін до закону, який доповів Віктор

 Іванович. Будь ласка. Прошу підтримати.

     

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Проект  постанови  за  основу  ставиться  голосуванням.  За

 основу проект простанови!

     

      "За" -

     Доповнення було одне - Семенюк Валентини Петрівни. Повторіть

 його  ще  раз.  Доручити Комісії з питань фінансів і банківської

 діяльності - дальше за текстом. Говоріть.

     

      СЕМЕНЮК  В.  П.  Подати  на  Шостій  сесії законопроект про

 Національний  банк,  про  комерційні  банки,  про спеціалізовані

 банки і про грошово-кредитну систему в Україні.

     

      ГОЛОВА.  Я ствлю на голосування цю пропозицію. (Ш у м  у  з а л і)

 А потім ви візьмете, вашу поставим...

(Ш у м  у  з а л і)  Зараз...

     

      "За" -

      Ще  є  пропозиції?  В  цілому  можна  голосувать? Ставлю  в

 цілому  проект  постанови. Постанова в  цілому голосується.

     

      "За"-

      Рішення  прийнято.

      Є   рішення   протокольне...   доручення  комісії  разом  з

 Кабінетом  Міністрів  підготувати  ті  проекти  законів, про які

 говорила  Валентина  Петрівна. Ставлю на голосування протокольне

 доручення.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Будь ласка.

     

      "За"-

     

      Рішення  прийнято.

      Дякую. Завтра  засідання відбудеться   о 10-й ранку.

      До побачення.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку