ЗАСІДАННЯ  ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЄ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

           У к р а ї н и.  8  ж о в т н я  1996  р о к у

                             10 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку,  шановні  депутати, члени Кабінету

 Міністрів,    запрошені,    гості    Верховної   Ради,   шановні

 радіослухачі!  Я  прошу  депутатів  підготуватися до реєстрації.

 Проводиться  реєстрація.

      Встигли  зареєструватися  336  народних  депутатів. Ранкове

 засідання оголошується відкритим, вірніше сказати так: засідання

 сесії Верховної Ради оголошується відкритим.

      У роботі засідання бере участь Кабінет Міністрів України на

 чолі з Павлом Івановичем Лазаренком. На наше засідання запрошені

 завідуючі  Облздороввідділами областей  України, міста   Києва і

 Севастополя.

      Перед тим, як приступити до розгляду питання порядку дня, я

 оголошу  депутатські  запити  і  ми  париймемо по них відповідні

 рішення.

      Відповідно  до  частини  4  статті  12  Закону  "Про статус

 народного   депутата",   як   ви   пам'ятатєте,   до  Президента

 приймається рішення про направлення запиту при підтримці третини

 депутатів   і   направляється  при  відповідній  більшості,  при

 відповідному рішенні, підтримці депутатів.

      А  за  іншими  адресами  простіше  вирішується  це питання,

 просто    Верховна   Рада   голосуванням   звичайним   підтримує

 направлення  цих  запитів.

      Надійшли  депутатські  запити  групи  депутатів  Безуглого,

 паленка,  всього 16 чоловік до Прем'єр-міністра України стосовно

 невиконання  чинного  законодавства та намисних дій, спрямованих

 на  ліквідацію  всеукраїнського  центру  всиновлення  дітей.

      Запит Ніколаєнка Станіслава Миколайовича, Білоуса Вячеслава

 Олександровича  до  Прем'єр-міністра  України  стосовно порушень

 Конституції   України  та  чинного  законодавства  в  зв'язку  з

 несвоєчасною   виплатою   зарплати   та   стипендії   в  системі

 профтехосвіти.

      А  також  депутатський  запит  групи  депутатів Манчуленко,

 Яворівського,  інших  з приводу ситуації в Чернівцях, що сталась

 довкола  машинобудівного  заводу.  Обставини ви знаєте з засобів

 масової  інформації.  З  цього приводу звертались також депутати

 Терещук  і  інші  депутати  з  приводу розслідування і покарання

 винних  і  тому  подібне.

      Це  до  Президента  запит,  але  до Президента є ще і запит

 депутатів  Єрмака  і  Омельченка  про порушення законів України,

 етики  і  поведінки  державного службовця, зловживання службовим

 станом  главою  Адміністрації  Президента  Табачником  та іншими

 посадовими  особами.

      Тому  ці  два  запити  групи  депутатів  і до Президента, і

 депрутатів Єрмака і Омельченка ставлю на поіменне голосування на

 підтримку  цих  запитів.

      А  публікація  щодо  цього є в пресі, я просто не маю змоги

 зачитувати   весь  цей  матеріал.

      "За" -

      Одну  хвилинку.  Про  направлення  цих  запитів я ставлю на

 голосування питання. Звичайне голосування.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Про направлення двох інших запитів на ім'я Прем'єр-міністра

 я ставлю питання на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Шановні  депутати,  відносно останього запиту щодо ситуації

 на   машинобудівному   заводі.  Пропозиції  були  про  створення

 депутатської комісії з цього приводу. Можна це зробити.  Одначе,

 я  просив  би  давайте утримаємося сьогодні від втручання з боку

 депутатів  з  будь-якою орієнтацією. Нехай правоохоронні органи,

 прокуратура  і  суд розберуться і вияснять всі обставини так, як

 передбачено законом.

      Будь  ласка, не кричіть. Я хотів би серйозно попередити тих

 депутатів,  хто  ініціює  туди  проїзд  будь-яких формувань, там

 угрупувань  тощо і робити з цього політичне шоу. Це абсолютно не

 потрібно.  Треба дати змогу зараз правоохоронним органам, суду і

 прокуратурі   визначитися   на   основі  закону  з  долею  цього

 колективу. Тільки так.

       Шановні  депутати, сьогодні у порядку дня день Уряду. Тема

 дня Уряду про невідкладні заходи щодо зупинення руйнації системи

 охорони здоров'я та перспективи напряму розвитку народної галузі

 в  Україні.

      Від  Уряду  передбачено  сьогодні  доповідь зробити з цього

 приводу,  відповісти  на  запитання  Міністру  охорони  здоров'я

 Сердюку Андрію Михайловичу.

      Я хочу вас попросити вирішити одне питання. Голови  комісій

 цілого  ряду  комісій  звернулися із проханням після інформації,

 відповіді   на  запитання  висловити  рекомендації  або  бачення

 комісії  з  цього  приводу.  Я  маю  на  увазі  Комісії з питань

 транспорту і зв'язку, охорони здоров'я тощо,   освіти, бо  кожна

 галузь,    котра    представлена   професійно,   представляється

 відповідповідної   комісії  має  специфіку  організації  охорони

 здоров'я саме цих людей.

      І  мені  здається,  що  у вигляді рекомендації можна було б

 відвести  там по три хвилини для виступаючих від комісій, ще раз

 підкреслюю  для того, щоб виділити їм, скажімо, там 40 хвилин на

 такі  рекомендації. А поки що йти за процедурою, яка визначена у

 нас.  якщо  немає  інших заперечень, то я хотів би проголосувати

 таке  право від комісій по три хвилини висловити міркування щодо

 ситуації в галузі і висловити рекомендації відповідні.

      Одну  хвилиночку.  Нема заперечень. Я ставлю на голосування

 цю   пропозицію.   Це,   ще  раз  повторюю,  це  не  дебати,  це

 рекомендації  щодо  виправлення  ситуації.  Та  я знаю, заява не

 читається сьогодні.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Таким  чином  після  виступу  Андрія  Михайловича Сердюка і

 відповіді  на запитання, які він дасть, а запитання надійшли від

 усіх  фракцій,  після  того  голови комісій по три хвилини моуть

 висловити свої рекомендації, своє бачення з цього приводу.

      Будь  ласка,  Андрій Михайлович. Слово має Міністр  охорони

 здоров'я.

 

      СЕРДЮК А.М.

      Шановний    Олександре   Олександровичу!   Шановний   Павле

 Івановичу!  Шановні  народні  депутати! Я цілком усвідомлюю свою

 відповідальність  про  те,  про що зараз доповім Верховній Раді.

 Коротко зупинюся на трьох координальних питаннях.

      Перше.   В   чому  суть  нинішньої,  сказати,  надзвичайної

 ситуації в  галузях охорони  здоров'я.

      Друге.  Що  вже  зроблено  урядом  і  міністерством  для її

 поліпшення.

      Третє. Які заходити треба зробити в концептуальному плані.

      Відповідь  на  1  питання  однозначна  -ситуація  в  галузі

 охорони   здоров'я   сьогодні   справді   драматична.   Політика

 міінстерства,  органів  управління  охорони  здоров'я  на місцях

 занадто довго була неадекватною соціально-ринковом перетворенням

 в  державі.  Як  наслідок  утрачено  контроль за найсуттєвішим -

 якістю   і   обсягом   межичної   допомоги,   зменшенням   втрат

 працездатності  населення  і  дитячого населення, які визначають

 виробничий  потенціал   держави і  майбутнє  народу.

      Я  пішов  би  проти власної совісті, не повідавши тут гірку

 правду  про  сучасний  стан  здоров'я  народу, що в останні роки

 значно погіршився. Про це свідчать довідкові матеріали, котрі ви

 маєте.

      Акцентую  вашу  увагу  на тому, що сьогодні в нашій державі

 проживає понад 6 мільйонів (...........) судинними хворобами, 1,

 2  мільйона  психічно хворих, 740 тисяч онкологічних хворих, 720

 тисяч хворих на алкоголізм, 600 тисяч на туберкульоз, 56 тисяч -

 наркоманію.  Понад  півтора  мільйони  наших  співвітчизників  -

 інваліди.  Серед  них  понад  10  відсотків  -діти.  Щороку 2, 2

 мільйони  громадян  переносять  ті чи інші хірургічні втручання.

 Кожний   4  громадянин  страждає  від  інфекційних  захворювань.

 Знижується  народжувальність.  Падає смертність. В демографічних

 процесах   намітилась   зловісна  тенденція,  яка  в  недалекому

 майбутньому  може  мати  катастрофічні наслідки для українського

 народу.

      Тим   паче,   що  концентратором  цих  негативних  процесів

 виступає    смертоносний    чорнобильський   фактор.   Не   буде

 перебільшенням   сказати,  що  ніколи  в  історії  нашої  країни

 проблема  охорони  здоров'я не набувала такої загально-державної

 ваги,  не вимагала такої пильної уваги і відповідальності з боку

 вищої законодавчої влади, як нині.

      Шановні  депутати,  ми живемо у переломний час, коли заради

 реформаторських   перетворень   в   ім'я   відродження   України

 відмовляємо  собі  багато  де  в  цьому.  Та  ми  не маємо права

 перейти,  переступити  загальнолюдський мінімум вимог до охорони

 здоров'я, характерний для цивілізованих країн.

      Саме  тут  необхідно  наголосити, що вперше за багато років

 Уряд  України  по-справжньому  усвідомив  життєву та філософську

 глибину цієї проблеми.

      З  ініціативи  Прем'єр-міністра  Павла  Івановича Лазаренка

 питання  про  роботу  Міністерства  охорони  здоров'я в сучасних

 умовах  соціально-економічного  розвитку України було розглянуто

 Кабінетом Міністрів 30 серпня цього року.

      Глибоко  аналітичний  та всебічно виважений підхід дозволив

 Уряду прийняти 8 вагомих постанов із ключових позицій діяльності

 галузі,  визначити  ряд напрямків, з яких наближчим часом будуть

 прийняті відповідні рішення.

      Уряд  націлив  міністерство  на  розробку  принципово нової

 концепції   реформування  охорони  здоров'я  в  умовах  ринкових

 відносин.  Впровадження  цілісної  системи  соціального  захисту

 наслення в медичній сфері.

      Теоретично,  ідеологічно  та  організаційно  розробка такої

 концепції  близька до завершення. В Кабінеті Міністрів вона буде

 розглянута наприкінці цього року.

      Доповідаючи  вам,  що зроблено і робиться, не погрішу проти

 істини:   ми  відчуваємо  постійну  присутність  Уряду  у  наших

 повсякденних  турботах  і клопотах. До речі, присутність повного

 складу  Уряду  на  сьогоднішньому засіданні красномовно свідчить

 про його розуміння і ставлення до обговорюваної проблеми.

      Що  ж зроблено конкретно? Щонайперш, відпрацьовано механізм

 реалізації  розпорядження  Президента України стосовно розподілу

 асигнувань на охорону здоров'я в розрахунку на одного жителя. Це

 дозволяє перейти від екстенсивних до інтенсивних шляхів розвитку

 галузі,   ефективно   використовувати   асигнування,   проводити

 взаєморозрахунки з бюджетами різних рівнів.

      По-друге,   приведено   в   чисельність  штатних  посад  до

 лікарняних   ліжок   у  відповідність  із  реальними  потребами.

 скорочуючи  надмірну  кількість  ліжок  у  містах,  ми  водночас

 посилюємо увагу до сільської медицини. Ліжка, які вивільняються,

 а  це понад 100 тисяч, доцільно було б використати для мільйонів

 літніх  людей,  що потребують соціального захисту і саме в нашій

 сифстемі, не передаючи її ці ліжка до якоїсь іншої системи.

      Першочерговим завданням розподілу спеціалістів у наступному

 році  буде  забезпечення  лікарями  та середніми медпрацівниками

 сільських  закладів охорони здоров'я та регіонів, що постраждали

 від Чорнобиля.

      По-третє,  в  умовах демографічної кризи особливої гостроти

 набуває проблема здоров'я жінок, зокрема, репродуктивного віку і

 здоров'я  дітей.  Саме  ці проблеми стали пріоритетними у роботі

 міністерства  по виконанню національних програм планування сім'ї

 та   "Діти   України",  передусім  -це  забезпечення  народження

 здорової  дитини,  профілактика  захворюваності  та інвалідності

 дітей,   організація  належного  рівня  і  доступності  медичної

 допомоги.

      Реалізація  національних  програм  дозволить знизити дитячу

 смертність  на  8-10  відсотків,  материнську  на 6-8 відсотків,

 загальну  захворюваність  дітей  на 15 відсотків, а також значно

 зменшить  дитячу  інвалідність.  За  цими  безликими  відсотками

 стоїть збереження життя багатьох тисяч дітей України, тому прошу

 вас,   шановні   народні   депутати,   виділити  окремим  рядком

 фінансування   національних   і   державних   програм   стосовно

 материнства і дитинства.

      А  тепер  докладніше про фінансування галузі. З відомих вам

 причин   державний   бюджет   не  дозволяє  забезпечити  охорону

 здорпов'я   в   повному  обсязі.  Хочу  зазначити,  що  бюджетні

 асигнування  здійснюються  в  основному на витрати по заробітній

 платі,   але  ж  в  медицині  зарплата  аж  ніяк  не  забезпечує

 багатограних  потреб.  Як  можна помставити діагноз і вилікувати

 людину   без  сучасної  діагностичної  апаратури,  медикаментів,

 лікувального  харчування?  Чи  не  тому ряд лікувальних закладів

 свідомо порушуючи нормативні вимоги, утримують та лікують хворих

 за рахунок самих громадян або  підприємств, де вони працюють?

      Міністерство  приступило  до реформування економіки галузі,

 яке    передбачало    залучення    крім    бюджетних   додатових

 альтернативних  джерел  фінансування.  Ці джерела перераховані в

 довідкових матеріалах, котрі ви маєте, на сторінці 7.

      Окремо  зупинюся на особливо болючому питанні, по якому, до

 речі, поступило  дуже багато ваших запитань, -  введенні платних

 послуг.   Між   іншим,   платні   послуги   існували  і  раніше.

 Затверджуючи  новий  перелік таких послуг, уряд виходив із того,

 що  окремі  (наголошую:  окремі!)  види  медичної  допомоги слід

 віднести  на  рахунок  громадян шляхом добровільної компенсації.

 Власне,   чому   держава   повинна   платити   за   операції  по

 добровільному  перериванню  вагітності, а їх кожного року -понад

 700 тисяч.

      Чи,  скажімо,  навіщо  державі  брати  на  себе  видатки на

 медичні  огляди для отримання посвідчення водія, права володіння

 мисливською  зброєю,  довідки  для  виїзду за кордон за викликом

 родичів  чи  платити  за  косметичні  операції? До речі, сумарна

 вартість  усіх цих послуг складатиме 1, 5-2% від бюджету охорони

 здоров'я.

      Інша справа, цю мізерну суму ми б просили, якщо це можливо,

 не  обкладати податками. До того ж, надання послуг не суперечить

 статті  49  Конституції,  яка  не  містить в собі заборони таких

 послуг.  Саме тут я хотів би внести пропозицію про доповнення до

 тексту  статті,  сказавши  в  ній про необхідність гарантованого

 обсягу та якості медичної допомоги. Звертаю вашу увагу на те, що

 таке  доповнення  не  змінює  самої  суті  конституційної  норми

 безоплатності.

      Ще  не  менш  злободенна проблема -відомча медицина. Чому в

 державі   мають   існувати   кілька  медицин?  Логіка  і  досвід

 цивілізованого   світу   засвідчує,  що  найбільша  ефективність

 досягається  при  максимальній  концентрації  зусиль  і коштів в

 системі  державної  охорони  здоров'я.  Між  іншим,  ми отримали

 серйозну  підтримку  такого  бачення  цих питань з боку багатьох

 народних депутатів.

      Нарешті  -концептуальні  моменти.  Пердусім  про  створення

 законотворчої   основи   для  реформування  охорони  здоров'я  в

 Україні. Маю на увазі, насамперед, Закон про страхову медицину.

      По-перше, це позитивний досвід всього цивілізованого світу.

      По-друге, це реальний вихід із кризової ситуації.

      По-третє,  лише  в  такий  спосіб  можуть  бути гарантовані

 реальні соціальні гарантії для людей.

      Підкреслюю,   відповідний   проект   закону   Уряд  би  міг

 представити  вже  до  кінця   цього року.

      До  речі,  я взяв листа одного з народних депутатів Едуарда

 Гурвіца,  Одеса,  Лдеський  виборчий  округ, який звернувся... Я

 вибачаюсь,  я  читаю,  якийц  звернувся  з  слідуючим  -я  прошу

 вислухати  лист, а потім  я   його прокоментую.

      "Критична  ситуація,  що  склалася з фінансуванням закладів

 охорони   здоров'я   визначається  неухільним  погіршенням  умов

 функціонування  галузей і зниженням рівня медичної допомоги, яка

 надається   населенню.   За   цих  обставин  реальне  поліпшення

 становища  в охороні здоров'я можливо лише при умові радикальної

 зміни  порядку  фінансування,  що можливо через введення системи

 обов'язкового  медичного  страхування  за  рахунок роботодавців,

 бюджету і   власних коштів громадян.

      Виконком  Одеської міської Ради  просить розглянути питання

 про  можливсіть  включення  міста  Одеси  в  перелік  теріторій,

 визначений  для  відпрацювання  мехинізму  фінансування, надання

 медичної  допомоги  населенню  в  умовах обов'язкового медичного

 страхування.

      У нас була така ідея почати з визначення кількох теріторій,

 а потім від експерименту перейти вже до повність на країну.

      Ми  вважаємо,  що  в  нас для цього немає часу і Закон  Про

 стахову медиціну має бути прийнятий і вся країна повинна перейти

 на  цю  нову систему  роботу.

      На  часі прийняття Закону про права пацієнта, який дозволив

 би чітко визначити взаємозв'язки в системі лікар-хворий, здобути

 пацієнту права на свободу вибору лікаря та лікувального закладу,

 адекватні  лікувально-профілактичні  заходи.

      Не  менш  важлива  розробка  законів  про  первинну медико-

 санітарну  допомогу,  про організацю сімейної родинної медиціни,

 про  добровільні медичні страхування  та інші.

      Шановні  депутати,  досвід роботи засвідчує, що розв'язання

 складних   проблем  та  здійснення  масштабних  програм  охорони

 здоров'я значно пришвидчуються за умови уачстю в них перших осіб

 держави.

      Близкучим   підтвердженням цього постулату стало проведення

 за  розпорядженням  Леоніда  Даниловича  Кучми  вакцінації дітей

 проти  поліамеліту.  Це   дало небачені результати. Впродовж 4-х

 днів  проведені щеплення майже 98 % дітей (а це 2 мільйони), які

 чього потребували.

      Та    животворний    фактор   присутності   Президента   не

 вичерпується   суто  медичними  параметрами.  Без  перебільшення

 відбулись  якісні  зрушення  психології  батьків. практично вони

 піднялись  на  новий  щабель у ставленні до здоров'я. Ми могли б

 тільки  мріяти  про те, щоб ще кілька життєво важливих для нашої

 галузі  проблем  були  взяті  під  патронат Президента, Прем'єр-

 міністра, Голови  Верховної Ради .

       Це  могло  б  стосуватись охороні материнства і дитинства,

 здоров'я   воїнів-інтернаціоналістів,   учасників  та  інвалідів

 війни,  соціально-медичного  захисту  чорнобильців.

      Шановні  депутати!  Дозвольте висловить надію на однакове з

 вами  розуміння того, що лише реальне покращення справ в охороні

 здоров'я  по-справжньому  зумовить позитивні перетворення в усіх

 інших  галузях  життєдіяльності  нашої  держави.

      Розроблена  Урядом і Міністерством реформа існуючої системи

 охорони здоров'я не лише гармонічно доповнюватиме загальний курс

 реформ  в країні, а й стане важливим важелем духовно-культурного

 піднесення  покращення добробуту  суспільства.

      Бо  ж як мудро говорив Сократ: "Здоров'я -це ще не все. Але

 все  інше  без  нього -  ніщо".

      Дякую  за  увагу.

 

      ГОЛОВА.   Андрій   Михайлович,   вам   підготовлена  велика

 кількість питань від фракцій. Вони у вас є, я так сподіваюсь, ви

 їх  опрацьовували,  так?

      Будь  ласка. Ви будете відповідати на ці питання. І давайте

 відраху  так  домовимося, що всі розуміють прекрасно, ситуація з

 охороною  здоров'я  в Україні катастрофічна. Тому давайте будемо

 відходити від компліментарного ряду, а весь час говорити по суті

 справ,  і  що  пропонується  Міністерством,  Кабінетом Міністрів

 робити  в  цьому  напрямку, будь ласка.

 

      СЕРДЮК.  Депутати Лавринович, Григорович -фракція Народного

 Руху   України,   Самофалов-Міжрегіональна   депутатська  група,

 Яценко  -Комісія  з питань Чорнобильської катастрофи, Спіженка -

 Комісія  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства і дитинства,

 Діхтяренко    -група   "Аграрники   України",   Гетьман   -група

 "Незалежність",  Головко  -Соціалістина  фракція,  звернулись  з

 запитанням  щодо  доцільності  фінансування галузі і доцільності

 переходу на систему страхової медицини.

      До  тієї  характеристики  фінансування,  яку  я  навів  у

 доповіді  і котру ви маєте в довідкових матеріалах, скажу луше,

 можу  посторити  лише  одну тезу: дійсно, галузь працює в умовах

 гострого  дефіциту  бюджетних  коштів.  Єдиний  вихід перехід на

 страхову  медицину  із альтернативними джерелами фінансування. Я

 вже  говорив,  що  відповідний  проект закону Уряд може подати в

 кінці цього року.

      Депутати  Лавринович,  Григорович фракція "Народного Руху",

 Глух  аграрники  України.  Ставлення  мозок  України до проблеми

 використання  Фонду  социального  страхування  37  відсотків від

 Фонду  заробітної  плати.  Можливості  використання  частини цих

 податків   на   Фонд   зарплати,   на   медичне   та   соціальне

 обслуговування населення, принаймні 5-7 відсотків.

      Ну,  що  я  скажу,  міністерство  позитивно  відноситься до

 такого вирішення і підтримує внесенний на розгляд Верховної Ради

 законопроект,   основи   законодавства   України  про  социальне

 страхування.  Миф  вважаємо,  що у ваших довідкових матеріалах є

 наші  пропозиції  щодо  альтернативних джерел, в тому числі і за

 рахунок   інших  фондів.  Тому  слід  проаналізувати  і  вивчити

 можливість   такого  перерозподілу  без  збільшення  податкового

 пресу,  можливість  надходження  в  охорону здоров'я частини цих

 коштів.

      Депутати Глух...

 

      ГОЛОВА.  Андрій  Михайлович,  я  прошу  вас, будь ласка, не

 заважайте  вести  засідання  і брать участь в засіданні Кабінету

 Міністрів. Будь ласка, я прошу всіх депутатів, Кабінет Міністрів

 прийшов  до нас на засідання з конкретною абсолютно метою. Тому,

 будь  ласка,  всі питання, що виникають у депутатів, після цього

 засідання. Не підходьте до ложи Кабінету Міністрів. Будь ласка.

 

      СЕРДЮК.   Депутат  Глух,  Діхтяренко  "Аграрники  України",

 Головко,  Савицький  Комісія  з  питань  культури  і духовності,

 Буздуган  Комісія  Верховної  Ради  України  з питань социальної

 політики  та  праці, Спіженко Комісія з питань охорони здоров'я,

 материнства  і дитинства, Терен фракція "Народного Руху України"

 в своїх запитаннях підкреслюють необхідність реформування галузі

 для виведення її з катастрофічної ситуації.

      Я висвітлив цю проблему в доповіді, вона також висвітлена в

 довідкових матеріалах. Для шановних депутатів можу лише додати і

 деталізувати окремі проблеми.

      Вихід галузі із скрутного  становища можливий лише за умов:

      1.  Законодавчого та нормативного запезпечення реформування

 галузі,  сдійснення  на  цій  базі  відповідних  форм бюджетного

 забезпечення  діяльності  галузі та пошуку альтернативних джерел

 вінансування  -це  ті  три умови, які забезпечать вихід галузі з

 кризи.

      Депутати:   Марковська  (соціалістична  фракція),  Спіженко

 (Комісія  з  питань  охорони здоров'я, материнства і дитинства),

 ТЕрен   (фракція  Народного  Руху  України)  висловили  прохання

 охарактеризувати  демографічну  ситуацію,  стан здоров'я дітей і

 населення, тобто збереження генофонду нації.

      Я  вже  наводив окремі дані про стан здоров'я народу і стан

 здоров'я  дітей.  Скажу,  що  міг  би довго на цю тему говорити.

 Дійсно  він  заслуговує на предметну увагу. Єдине тільки, вважаю

 за необхідне додати: в програмі діяльності Кабінету Міністрів на

 1997  рік  знайшло  відображення  реалізації  заходів боротьби з

 інфекційними  захворюваннями,  імунною профілактики, генетичного

 моніторингу  тощо.  Уряд  в  протокольному рішенні від 30 серпня

 1996    року    доручив   міністерству   разом   з   заківленими

 міністерствами і відомствами, місцевими органами державної влади

 розробити  та  затвердити міжгалузеві програми з питань зниження

 втрат   працездатного  населення,  насамперед  чоловіків ( а  ви

 бачите,  що  їх  смертність  у працездатному віці в п'ять, шість

 разів  перевищує  смертність  жіночу  через  всілякі негаразди),

 посилення  боротьби  з туберкульозом і венеречними захворюванні,

 поліпшення  медичного  обслуговування  сільського  населення.  Я

 думаю,  що  якщо  це ми зробимо, це значним чином вплине на стан

 здоров'я населення.

      Депутати:   Сирота  (Конституційний  центр),  Діхтяренко  (

 "Аграрники   України"),   Спіженко  (Комісія  з  питань  охорони

 здоров'я, материнства і дитинства). Питання: як слід здійснювати

 захооди  для поліпшення медичного забезпечення населення, в тому

 числі таких категорій, що користуються пільгами?

      Я  хотів  би  наголосити,  що  Урядом  прийнята  відповідна

 постанова  про  порядок  закупівлі  лікарських засобів закладами

 охорони   здоров'я,  що  фінансуються  з  бюджету.  Згідно  цієї

 постанови  і  затвердженого  переліку в 222 вітчизняних медичних

 препарата  і  57  зарубіжних чітко Уряд поставив питання, щоб ці

 препарати  були аптеці. Створено відповідне бюро при міжгалузеве

 на громадських засадах, яке буде контролювати закупку препаратів

 для лікарняних установ.

      Нині пільгові ліки отримує на Україні третина населення. На

 це  іде майже половина коштів, які йдуть на придбання ліків. Для

 того,  щоб...  ми  пропонуємо  ввести  адресну допомогу: замість

 видачі   безкоштовних   рецептів   надавати   адресну   допомогу

 конкретному  хворому, який має право на ту чи іншу фармацептичну

 допомогу... фармацептичний  предпарат.

      Що   це  нам  дає?  По-переше,  це  дає  дійсно  можливість

 забезпечити  необхідними   ліками конкретного  хворого.

      По-друге,   більш  раціонально  використовувати  кошти.  Як

 приклад.  В  минулому  році  лише  в  місті Києві на оплату, так

 званих   пільгових,   рецептів   було  витрачено  700  мільярдів

 карбованців.  Якби  ми  перейшли  на  адресну  дотацію,  нам  би

 вистачило  500  мільярдів  карбованців  для  Києва. А заощаджені

 кошти знову  б таки  пішли  в  охорону  здоров'я.

      Депутат   Самофалов,   міжрегіональна   депутатська  група.

 Питання.   "Чи   існує   графік   погашення  заборгованності  по

 заробітній  платі  органам  охорони здоров'я, які фінансуються з

 місцевих  бюджетів  аналогічно  по  Дежбюджету,  в тому числі по

 учбовим  медичним  установам?"

      Так.  Відповідно  до  указу Президента України затвердження

 графіків  ліквідації заборгованості покладено на уряд Автономної

 Республіки  Крим,  державні  адміністрації  та  органи місцевого

 самоврядування  усіх  рівнів. Що стосується Міністерства охорони

 здоров'я, то це питання постійно контролюється урядом і розподіл

 коштів,  які  надходять  від головного казначейства здійснюються

 пропорційно   до  планових  показників  конкретних  закладлів  і

 установ.

      Відносно  учбових  установ.  Ми  першими  в  системі освіти

 перейшли на те, що запровадили фінансування на заробітну плату з

 усіх  можливих джерел, які мають наші вищі учбові установи. І на

 сьогодні   майже   в   усіх  медичних  вузах  заборгованості  по

 заробітній  платі  немає.

      Депутат  Савицький, Комісія з питань культури і духовності.

 "Як  буде  вирішуватися  питання заборгованості заробітної плати

 працівникам  галузі?"

      Ну  я  уже  говорив. Додам лише, що для того, щоб зменшити,

 скоротити заборгованість по заробітній платі, ми розробили цілий

 ряд заходів.

      По-перше, переглянули умови оплати праці багатьох категорій

 медиків,   ряд   науково-дослідних   інститутів   переводимо  на

 госпрозрахунок,  скорочуємо  ліжковий фонд в стаціонарах, де він

 використовується недостатньо, залучаємо позабюджетні кошти.

      Повинен  сказати,  що при умові, що нас і надалі будуть так

 фінансувати,  а,  може,  навіть  дещо  краще,  до  кінця року ми

 заборгованість повністю погасимо.

      Депутат  Савицький -Комісія з питань культури і духовності.

 "Стан і перспектива розвитку науки в залузі охорони здоров'я".

      Мені  приємно  сказати в цьому залі, що Україна має значний

 медичний науковий потенціал. Це 13 інститутів -академій медичних

 наук,  38  інститутів, науково-дослідних інститутів Міністерства

 охорони  здоров'я,  15  вищих  учбових  закладів  та 3 інститути

 вдосконалення  також нашого міністерства. Жодна галузь народного

 господарства  не  має  такого  кількісного  та  якісного  складу

 науковців.

      В системі охорони здоров'я працює понад дві тисячі докторів

 та  8  тисяч кандидатів наук. Значна кількість наукових розробок

 сконцентрована  на  вирішенні  найактуальніших  проблем  охорони

 здоров'я:  серцево-судинна  патологія, онкологія, травматологія,

 охорона  здоров'я матерів та дітей, чорнобильські проблеми тощо.

      Зараз оптимізуємо мережу науково-дослідних установ, частину

 з  них включаємо до складу університетів наших, переводимо, як я

 вже  говорив,  на госпрозрахунок. Постійно обмеженість з коштами

 заставляє нас вишукувати все інші і інші форми збереження нашого

 наукового потенціалу.

      Депутат    Головко    -соціалістична   фракція.   "Проблема

 смертності   новонароджених,   від  яких  відмовились  матері  в

 пологових будинках, шляхи її вирішення".

      Дуже  болюче  питання.  Рівень  надання медичної допомоги в

 лікувально-профілактичних  закладах  України  однаковий для всіх

 дітей. Тому, незалежно від того, де знаходиться дитина, має вона

 батьків  чи  ні,  офіційна статистика дитяча смертність дає лише

 одну  -по  регіону,  по  країні.  Але  враховуючи  цей запит, ми

 провели такий аналіз і я можу сказати вам невтішні дані, про які

 ми  знаємо,  на  сьогодні в 42 будинках дитини, а це 5154 місця,

 перебувають   4437   обездолених   дітей.  З  них  3587  або  80

 відсотків -це діти з тяжкими ураженнями нервової системи.

      У 95 році померло 184 дитини. Показник смертності цих дітей

 втричі  перевищує показник смертності дітей в цілому по Україні,

 і  тут постає проблема як унинути, не лише знизити цей показник,

 але  як уникнути появу на світ психічно та фізично неповноцінних

 малят,  бо  на  сьогодні  таких дітей у нас за 100 з лишнім, 180

 тисяч.  Одним  з  найкардинальніших  шляхів  є  медикогенетичний

 моніторінг і в програмі уряду на слідуючий рік це передбачено.

      Депутати  Чорновіл,  Григорович,  Терен,  фракція Народного

 Руху:  причини  низького рівня здоров'я населення. Чи розроблено

 урядом  програми  збереження генофонду української нації і чи не

 доцільніше  буде замість витрат коштів на лікування витрачати їх

 на охорону навколишнього середовища?

      Ну,  що я скажу, для цивілізованого людства давно вже стала

 аксіомою,  що  здоров'я  народу  в будь-якій країні зумовлюється

 кількома   причинами:  це,  перш  за  все,  соціально-економічні

 показники  цієї  країни, генетичні, екологічні і лише на 4 місті

 стоять  медичні,  які  охоплюють  приблизно  10  відсотків свого

 впливу.  Дійсно  на  стан  здоров'я  населення  України  впливає

 екологічний фактор, і перш за все, наш  чорнобильський фактор.

      Спадковість  та соціально-економічні умови життя. Я можу ще

 раз додати до попереднього питання, яке я висвітлював, що щороку

 в  Україні  народжується  42  тисячі  дітей  з вродженими вадами

 розвитку на 490 тисяч. На сьогодні у нас таких обездолених дітей

 186 тисяч.

      Вроджені  вади  розвитку  займають  друге місце в структурі

 дитячої   смертності,   тому   при  розробці  ряду  державних  і

 національних  програм  і  уряд,  і Міністерство охорони здоров'я

 приділили  розвитку медичної генетики. На сьогодні в Україні діє

 широка  розгалуджена  сітка  генетичних  закладів.  Це  Науково-

 дослідний  інститут спадкової патології, Науковий центр медичної

 генетики,    8   міжобласних   медико-генетичних   центрів,   19

 міжобласних   медико-генетичних   консультацій,  63  міжрайонних

 медико-генетичних кабінетів.

      Мені   приємно   ще  раз  додати,  що  проблеми  збереження

 генофонду України винесені урядом окремою строкою в плані дій на

 слідуючий рік.

      Депутат Яценко, Комісія з питань Чорнобильської катастрофи:

 ваше ставлення до скорочення Чорнобильської Програми, ліквідації

 Мінчорнобиля та Національного Комітету радіаційного захисту?

      Міністерство повністю розділяє конституційне твердження, що

 подолання  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  -це  обов'язок

 держави.   Медичні  наслідки  Чорнобильської  катастрофи  почали

 проявлятися    з    усією   невблаганністю.   Це   і   зростання

 захворюваності   й  смертності  ліквідаторів  та  населення,  що

 проживає  на  забруднених  територіях;  це галапуючий темп росту

 раку  щитовидної  залози  у  дітей  (дані  у  вас є в довідкових

 матеріалах);  наростання психо-емоційних процесів і станів серед

 населення.

      Що   стосується   другої   частини   питання,   МОЗ  плідно

 співпрацювало з Мінчорнобилем, ітак же плідно убде співпрацювати

 з  Міністерством  новим  -Міністерством  з  питань  надзвичайних

 ситуацій,  до  якого  Мінчорнобиль  увійшов  повністю, в повному

 складі.  При цьому ми вважаємо, що новостворене міністерство має

 більш  високі  державні повноваження, власні матеріальні ресурси

 та   інженерно-технічні   засоби,   чого   не   мало   попереднє

 міністерство.  І  я  маю надію, що разом ми будемо більш активно

 впливати на ті чи інші наслідки Чорнобильської катастрофи.

      Що  стосується Національної Комісії з радіаційного захисту.

 Вона  була  створена Постановою Верховної Ради від 1 серпня 1990

 року.

      Конституція  України  стаття  89  не  передбачає  створення

 постійних  комісій  при  Верховній  Раді. В зв'язку з цим Указом

 Президенту  України від 26 липня 1996 року національну Комісію з

 радіаційного  захисту  населення підпорядковану Мінекономбезпеки

 як  вищому  органу,  який займається ціми питаннями. Скажу, лише

 додам,  що  ми  дуже плідно співпрацюємо з цією комісією і із її

 керівником.

      Депутат Яценко, Комісія з питань Чорнобильської катастрофи:

 на якій підставі в державних лікувальних закладах береться плата

 за  діагностику  та  лікування з постраждалих від Чорнобильської

 катастрофи?   Підстав   для   цього   немає  ніяких,  вважаю  це

 непорозумінням   в  розроханках  між  лікувально-профілактичними

 закладами різних теріторій і, до речі, рішенням Уряду всі кошти,

 які  раніше  йшли  через  Мінчорнобиль  на  ліквідацію  медичних

 наслідків  Чорнобилю зараз будуть іти через Міністерство охорони

 здоров'я.  Важаю,  що це дасть нам змогу повністю забезпечити цю

 проблемуі  не мати  таких  , на   жаль, сумних  запитань.

      Депутат  Лавринович,  фракція  Народний  Рух  України. Щодо

 зосередження   всіх   коштів,   що   ідуть   на   ліквідацію  та

 оздоровлення, на лікування, вибачаюсь, та оздоровлення громадян,

 котрі   постраждали   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи   в

 межах...... для підвищення   ефективності їх використання.

      Я  вже  відповів  на попереднє запитання, що дійсно Кабінет

 Міністрів  передав  нам  кошти  від  Мінчорнобилю  на ліквідацію

 медичних  наслідків.  Поки  що фінансування, оздоровлення іде по

 іншим  каналам.  Якщо  Уряд  вирішить  це   питання,  то ми його

 забезпечимо.

      Запит  від  Комісії  Верховної  Ради  з  питань екологічної

 політики.  Стан  забезпечення  населення питною водою та заходи,

 які   вживаються   для  поліпшення  її  якості.  Я  вам  повинен

 доповісти,  шановні  народні  депутати, що проблема забезпечення

 населення  України  доброякісною  питною  водою  з  кожним роком

 ускладнюється  і  зараз  ми знаходимось на грані дуже неприємній

 такій.

       Сьгодні, практично, всі поверхневі, а в окремих регіонах і

 підземні води, за станом, за рівнем забруднення не відповідають

 вимогам   стандарту.   Це   стає  реальною  загрозою  для  життя

 населення.

      Однією з головних причин тут є, що об'єкти водопостачання

 підпорядковані  багатьом  відомствам.

      Все  це  приводитть  в  такий  стан  з  водопостачанням, до

 загострення  епідемічної  ситуації. Ви знаєте, що кілька років ми

 мали епідемії холери. Цього року ми мали дуже неприємні ситуації

 з  гепатитом "А", а також іншими спалахами, де першопричиною був

 стан  води.

      І  я  думаю,  що  основне  в цій справі - вишукання місцевими

 адміністраціями  разом  з  нами не лише коштів, а й підходів для

 приведення  водопостачання  з  джерел  і  мереж водопостачання в

 належний  стан.

      Депутат   Григорович   -фракція   Народного  Руху  України.

 Запитання  стосується  доцільності  підпорядкування МОЗ відомчих

 медичних  закладів.

      В  доповіді  я дав пояснення з цього питання. Я скажу лише,

 що за дорученням Уряду від 30 вересня 1996 року Міністерством

 охорони  здоров'я  разом  з Головною лікарсько-санітарною службою

 Укрзалізниця,    Українським   об'єднанням   цивільної   авіації

 аеропортів    України,    Міносвіти,   обласним   Київським   та

 Севастопольськими  міськими  держадміністраціями  опрацьовуються

 узгоджені  пропозиції з  цього  питання.

      На  мою  думку  відомча медицина може лишитись лише в трьох

 відомствах  -це  Міністерство  оборони, Служба безпеки України і

 Міністерство   внутрішніх  справ.

      Депутат   Карпов,   Харків,   Ленінських   виборчий  округ.

 Запитання   стосується   соціальної   незахищеності   дільничних

 медичних  працівників,  які вдень і вночі, за всякої погоди, без

 транспорту  надають  медичну  допомогу  хворим  вдома при частій

 відсутності   електроосвітлення   на   вулицях  і  в  під'їздах,

 багатоповерхових  будинках,  де  напрацюють чи відсутні ліфти. Я

 цілком  поділяю  думку  про  необхідність підвищення соціиальної

 захищенності  дільничих  лікарів,  медичних  сестер  та  лікарів

 швидкої допомоги.

      Однак  наголошую,  що питання благоустрою населених пунктів

 знаходиться  в  компетенції Держадміністрації і тільки спільними

 зусиллями ми повинні вирішити цю проблему.

      Депутат  Дегтяренко  "Аграрники  України". Мов би порушення

 статті  22 Конституції України Кабінет Міністрів 17 вересня 1996

 ркоу прийняв постанову про затвердження переліку платних послуг,

 які  надаються  в  державних  закладах охорони здоров'я та вищих

 медичних  закладах  освіти,  що  звужує  обсяг  існуючих  прав і

 свобод.

      Я  детально  зупинявся на цьому питанні в доповіді стосовно

 платних медичних послуг. Додам, що надання платних послуг вищими

 медичними   закладами   освіти   також   не  суперечить  чинному

 законодавству.  Мова  іде  про понаднормативні послуги. Ми чітко

 визначили  державне  замовлення,  де безкоштовно навчаються наші

 студенти  -це  5600  чоловік. Все те, що понад це, все те, що не

 може  забезпечити  держава  роботою в своїх державних установах,

 люди  навчаються  за свої кошти. І це їх бажання: чи то отримати

 другу  освіту,  чи  то просто мати освіту медика, чи поглибленно

 вивчити  окремі курси. Надання таких послуг не суперечить статті

 22  53  Конституції  України, бо це не звужує права громадян без

 оплати  здобути  вищу  освіту.  Будь  ласка, до нас хай ідуть по

 конкурсу на безплатне державне  замовлення.

      Депутат  Григорович  фракція "Народного Руху". Вищі медичні

 заклади,  їх  кількісний  склад  та  якісний аналіз, доцільність

 приватних   вузів,   що  непідпорядковані  Міністерству  охорони

 здоров'я.  В  системі  міністерства  сьогодні  працює  15  вищих

 медичних установ. Серед них навчається понад 50 тисяч студентів.

 Річний  прийом,  я вже сказав, на державне замовлення 5, 6 тисяч

 чоловік,  на  комерційних  засадах  поступило  в  1996 році 3, 2

 тисячі громадян та більше тисячі іноземців.

      Однак,  крім  наших  вузів  є медвузи поза сферою правління

 МОЗ -це основному вузи Української асоціації народної медицини в

 Києві,   Харкові,   Дніпропетровську,  Черніцях  та  Полтаві  та

 приватний медінститут імені (Катримака)? в Дрогобичі. Останньому

 закладу за невідповідність діючим вимогам відмовлено в ліцензії.

 Ми  змушені були цього року 325 студентів, які дійшли до п'ятого

 курсу,  невивчаючи  навіть  нормально анатомії, гістології інших

 дисциплін  забрати  в свої медичні вузи. Проте цей вуз продовжує

 функціонувати,   продовжує   набір,   і  я  просто  дивуюсь  тим

 довірливим  батькам,  які  платят шаленні гроши і посилають туди

 своїх дітей. Мабуть і місцева влада повинна струтитись в це.

      Що   стосується   вузів   Української   асоціації  народної

 медицини,  то  вони  створюють  навчально  виробничий комплекс з

 нашими  вузами, і мають таке ж право на існування (да речі, дуже

 хороший  інститут Київський інститут в цій асоціації).

      Але  крім вищезазначених закладів в Україні ще функціонують

 кілька  однопрофільних  вузів  в  системі  Міносвіти: в Харкові,

 Дніпропетровську,     Сумах     та    Ужгородському    класичних

 університетах.

      За  винятком  Ужгороду власної достатньої матеріальної бази

 попередні   три   не  мають.  Тому,  я  думаю,  ми  з  Міносвіти

 розглядаємо  цю  проблему.  При  перегляді мережі вищих закладів

 освіти в Україні ми повинні поставити, як кажуть, всі крапки над

 "і".  А  потім  я  задаю  просте  питання.  В  решті скільки нам

 потрібно  лікарів? Не більше 4, 5 тисячі на рік. Ми їх готуємо в

 наших  на  державному замовленні в медичних вузах. В країні ж на

 сьогодні випускається понад 11 тисяч лікарів. Куди ми їх готуємо

 і навіщо? Питання є і  думати тут повинні, я думаю, не лише ми.

      Депутат  Терен (фракція Народного Руху України). Ми знаємо,

 що система медичної освіти України організована досить непогано,

 але   навчальні  заклади  страждлають  на  снабкість  технічного

 оснащення,   відірвані  від  лікувальних  утанов  і  до  того  ж

 роз'єднані  ланки  середньої  і  вищої  освіти.  Що зроблено для

 реформування  медичної  освіти,  коли  під  одним  дахом зібрані

 середня,  вища  і  післядипломна освіта для поєднання навчальних

 закладів  з науковими та лікувальними установами, як це робиться

 в усьому світі.

      Справді,  технічне  оснащення  наших  закладів  освіти дещо

 ослабло.  Це пов'язано як із зменшенням асигнувань, перш за все.

 Але  в  медичних вузах частково такі ж витрати, і я уже говорив,

 здійснюються  за  рахунок  інших  надходжень.  Перш  за  все  за

 позабюджетні  надходження за рахунок навчання іноземних громадян

 і наших  громадян   на комерційних   засадах.

      Робота  клінічних  кафедр  вищих  медичних  закладів освіти

 тісно   пов'язана   з   роботою   лікувальних  установ,  існують

 відповідні  нормативні  документи.  Підготовка медсестер у вищих

 медичних  закладах  освіти  першого, другого рівня (...........)

 кредитації  координуються  (...........) через відповідні базові

 училища.

      Зараз  ми  вже  робимо  перші  кроки  про  об'єднання таких

 установ, як  вірно  сказано...  образно сказано в запитанні "під

 одним дахом".

      Депутат  Карпов,  Харків,  Ленінський  виборчий  округ.  "В

 багатьох   країнах   світу   законодавчо   втановлені  соціально

 стабільний  мінімум  медичного  забезпечення.  Чи вважаєте ви за

 необхідне  встановити такий мінімум в Україні? Якщо так, то яким

 ви   собі  уявляєте?"

      Однозначно необхідно. Вважаю, що такий мінімум повинен бути

 встановлений.  Це  питання  не лише медичне суто, але соціальне,

 економічне  і  політичне. Стаття 49 Конституції України гарантує

 безоплатне   медичне   обслуговування   в  лікувальних  закладах

 державної  і  комунальної власності.

      Разом  з тим, бюджет, який держава спроможна виділити зараз

 на   охорону   здоров'я,   складає   трохи  більше  від  третини

 необхідного.

      В  нашому  розумінні  положення 49 статті саме й повинні на

 даному  етапі  розглядатися  як  гарантований  мінімум медичного

 обслуговування.   Визначається   він   як   обсягом   державного

 фінансування,  так і ефективністю функціонування системи охорони

 здоров'я.  А  оскільки  одні  і  ті  ж  самі  кошти  можуть бути

 використані  по-різному, з   професійної точки зору гарантований

 мінімум  медичного  обслуговування  -це  ті  обсяги  безоплатної

 медичної  допомоги,  які  належним  чином  забезпечують  основні

 потреби  щодо збереження здоров'я і нижче яких ми не маємо права

 опуститися.

       Міністерство   підготувало   відповідний   проект  рішення

 Кабінету Міністрів щодо гарантованого обсягу на завдання Уряду і

 безоплатної медичної допомоги, і подає його до кінця цього року.

      Депутат  Сирота -група "Центр". "Чи не можна частину ліжок,

 що   зараз   скорочуються  в  дільничних  лікарнях,  передати  в

 розпорядження  та  фінансування Міністерства соціального захисту

 наслення  України  для  перебування  на  них,  особливо  взямку,

 немічних  осіб  похилого  віку?  Що  планується  Урядом  з цього

 питання?"

      Питання  надзвичайно  важливе.  Відповідь  я  уже  надав  в

 доповіді, але хотів би ще додати кілька слів.

      По-перше,   з  урахуванням  реальної  соціально-економічної

 ситуації  ми  не  можемо  і  не  маємо  права  погіршити медичне

 обслуговування  сільського населення. Це питання державної ваги,

 і  ми  з  розумінням сприймаємо розпорядження Президента України

 напровесні року, в якому сказано і заборонено закриття дільничих

 лікарень, а там, де вони були закриті, вони мають бути відкриті.

 І все це в основному зроблено.

      Але  вдумайтесь  в такі цифри. Ліжковий фонд усіх дільничих

 лікарень    на    сьогодні    складає   40   тисяч   ліжок   при

 загальнодержавного  тільки  в системі охорони здоров'я понад 600

 тисяч ліжок.

      Тобто,  якщо  закрити  навіть  частину  дільничих лікарень,

 суттєвої  економічної  вигоди  ми не отримаємо. Але уявіть якими

 незрівняно   соціально-економічними   втратами  обернеться  таке

 закриття. Тому ми за те, щоб зберегти дільничі лікарні.

      По-друге,  Мінсоцзахист  сьогодні  перебуває  не  в кращому

 стані,  ніж  ми.  І  вирішувати  проблему передачі, це вона може

 перетворитись  на  проблему  перекладання свого горя на інші, на

 чужі  лечі.  Соціальні  ліжка  можна тримати і в системі охорони

 здоров'я,  тим більше, що вони набагато дешевші, ніж ліжка нашої

 системи:   там   не  потрібно  мати  велику  кількість  лікарів,

 обслуговуючого  персоналу, не треба витрачати багато на ліки, на

 медичну апаратуру.

      І   нарешті,   по-третє,  залишати  стан  охорони  здоров'я

 сільського  населення в такому вигляді, в якому воно зараз є, ми

 не  маємо  право і тому в контексті нової концепції реформування

 охорони здоров'я -це для нас один з найпріоритетніших напрямів.

      Комісія  з  питань  молоді,  спорту і туризму: профілактика

 молодіжної  та  підліткової  наркоманії  та реабілітації молодих

 наркоманів.

      Ситуація  настільки  складна в країні, що уряд пішов на те,

 що   прийняв   постанову   місяць  тому  про  створення  центрів

 реабілітації   саме   для   молодих   наркоманів,  токсикоманів,

 алкоголіків.  І ці центри будуть утримуватись за рахунок бюджету

 охорони  здоров'я,  до  речі,  утримання  такого  центру не дуже

 велике  і  при  правильному  розподілу  коштів  ми  можемо  його

 забезпечити,  але проблема ця не лише Міністерства охорони, вона

 потребує  зусиль  багатьох  міністерства  і  відомств,  зокрема,

 Міністерства   внутрішніх  справ,  Служби  Безпеки,  Генеральної

 прокуратури, Міністерства освіти, Міністерства фінансів, комісій

 Верховної  Ради  і  держадміністрацій,  і  тут  у  нас  є  повна

 домовленість і ми працюємо в цьому напрямі.

      Депутат  Григорович,  фракція  Народного Руху: лікування за

 кордоном.  Ця  тема  часто  виникає не тільки із самою проблемою

 лікування, але і з обставин, що її супроводжують. Чи не доцільно

 ще   раз   переглянути   норми  та  критерії  цієї  процедури  з

 урахуванням   як  інтересів  тих  людей,  які  такого  лікування

 потребують,  так  і  інтересів  інших  людей,  що  мають подібну

 паталогію,  адже за рахунок коштів, що витрачаються на лікування

 одиниць  за  кордоном  в  Україні  з  використанням вітчизняного

 наукового потенціалу можна лікувати сотні людей?

      Дійсно  питання дуже своєчасне, а від так ще й болюче, тому

 що  за  кордон ми можемо направити одиниці. Ну, принаймні, цього

 року  ми  направили  лише  5 хворих, хоч потребьують цього сотні

 хворих,  але  у  нас  коштів  на  це  не  було.  Ми вважаємо, що

 доцільніше  раз вкласти гроші тут в Україні, ніж спонсорувати чи

 забезпечувати нашими грошими закордонні лікувальні установи.

      Як приклад: операція по пересадці кісткового мозку коштує в

 Санкт-Петербурзі   50   тисяч   доларів,  в  Італії,  Німеччині,

 Сполучених Штатах Америки -  до 200 тисяч доларів. У нас би вона

 також була десь близько 50 тисяч доларів. Як бачите, ми б могли,

 маючи  таку... відповідний лікувальний заклад (а він у нас майже

 готовий  при  Українському  Центрі  з  питань Чорнобилю -УНЦРМ -

 медичних  проблем Чорнобилю), ми б могли набагато більше охопити

 цих нещасних страждальці, хворих людей саме в Україні.

      Депутат  Глух,  "Аграрники  України":  яка роль відводиться

 профілактичним   засобам   в  медицині?  Це -  першооснова нашої

 діяльності.  Разом з тим і пекуча проблема не лише мелицини, а й

 національної  безпеки.  Та  ж шестирічна епідемія дифтерії стала

 для  України  не лише національною бідою, але вже й національною

 ганьбою. Дифтерія відноситься до керованих інфекцій за допомогою

 профілактичних засобів - були часи, коли про дифтерію на Україні

 забули.   Але  упущення  в  профілактичній  роботі,  відсутність

 вітчизняного   виробництва  вакцин  і  сироваток,  їх  випадкова

 закупівля  місцевими  адміністраціями  і  місцевими  керівниками

 охорони  здоров'я  буквально  в  чемоданах  призвела до того, що

 зараз  ми  маємо таку тяжку ситуацію. Тому ми просимо підтримати

 законодавчі  ініціативи  Міністерства  охорони здоров'я стосовно

 централізованної  закупівлі вакцин для дітей проти поліомієліту,

 дифтерії  тощо,  щоб гроші пішли на упередження хвороби, а не на

 її  лікування,  адже  вакцинації  однієї  людини коштує в тисячі

 разів дешевше, ніж лікування цієї людини, коли вона захворіє.

      Колективний депутатський запит Рудика, Сидоренка, Ілясевича

 та  інших,  ну,  тут  багато  фракцій  -не  буду перераховувати.

 Перехідне   використання   медичним  закладами  тест-систем  для

 діагностики СНІДу вітчизняних виробництв.

      Питання  надзвичайно  важливе. Кількість вілінфікованих, ви

 маєте ці табличні матеріали, в табличних..., в Україні порівняно

 з іншими країнами відносно  невелика, але надзвичайно турбує той

 факт,  що  лише  за  останній  рік  кількість інфікованих значно

 зросла. І  перевищила  8  тисяч  осіб.

      В  цьому контексті особливе зансчення набуває служба крові,

 оскільки  передача  вілінфексії  від  донарів  може призвести до

 вибуху небезпечної   ситуації.

      На  жаль.  ще  до  недавнього  часу  Україна не мала власне

 виробництва якісного  виробництва якісних тест-систем і вимушена

 була закуповувати їх  за  кордоном.

      Зараз    такі   системи   опрацьовані   науково-виробничним

 підприємством  "Діапроф"?.  Ми  можемо  вже  зараз  говорити про

 наявність  вітчизняних  діагнозтичних систем. Інша справа, ми ще

 маємо  чітко відслідкувати їх яксіть, але стратегія Міністерства

 охорони  здоров'я  зорієнтована  саме  на підтримку вітчизняного

 виробника.

      Комісія   з   питань   Чорнобильської  катастрофи  стосовно

 прагнення   штучно  скоротити  зони  радіаційного  забруднення.,

 Відповідно  до  статті 2 Закону України "Про статус і соціальний

 захист громадян, які постраждали від... внаслідок Чорнобильської

 катастрофи"     зони     радиактивно    забруднених    теріторій

 встановлюються та переглядаються і Кабінетом Міністрів на основі

 експертних   висновків  відповідних  мінстерств  і  відомств  та

 затверджуються Верховною Радою України.

      Таким  чином,  Кабінет Міністрів самочинно не зможе змінити

 чи  переглянути  ці  зони  і  якщо буде така необхідність, внесе

 відповідні пропозиції  у Верховну Раду.

      Друге   питіання   стосовно   оздоровлення   населення,  що

 постраждало  та виплати компенсації і надання пільг. Станом на 1

 жовтня  поточного  року  оздоровлення  населення профінасовано в

 обмсязі  72  відсотки   річного фінансування.

      За  8  місяців оздоровлено 392 тисячі і 7 десятих, значить,

 громадян,  в  тому числі 360 навіть тисяч дітей з 700 тисяч, які

 потребували оздоровлення.

      Треба зазначити, що стан справ з оздоровленням в цьому році

 дещо краще,  ніж  минулого  року.  За  станом  на 1 жовтня також

 компенсації  та  надання  пільг,  як і заплановані Держбюджетом,

 профінансовані  на 93, 4 %. Такого рівня фінансування, мабуть,

 не має  жодна  галузь.

      Депутат   Головко,   Соціалістична  фракція:  "  Коли  буде

 здійснення  фінансування  медичного  розділу  державною програми

 "Діти  України?"

      В  плані  Державного бюджету України на цей рік певна сума

 закладена. Я думаю, найближчим часом така підтримка є, почнеться

 фінансування  цієї  програми.

      Депутат  Ніколаєнко, Іванівський виборчий округ Херсонської

 області:

     "Як  Міністерство  охорони  здоров'я  може  прокоментувати

 ситуацію  щодо  охорони здоров'я школярів у зв'язку з порушенням

 сталої  системи  харчування  в школах?

      Відповідно  до  Постановий  Уряду безплатні обіди подаються

 лише  сиротам  та  дітям  з  малозабезпечених  сімей".

      Порушення  сталої системи харчування -це не кращий випадок,

 я  повинен  сказати.  Але інша справа, хто за це має платити, це

 вже  інше  питання.

      Повинен лише сказати, що це не може не торкнутись, дійсно,

 працездатності  дітей.

 

      ГОЛОВА.  Андрій  Михайлович,  одну  хвилиночку.

      Шановні  депутати,  відповідно до Положення про день Уряду,

 Комісії і фракції надіслали запитання завчасно, і міністр на них

 відповів.

      Надійшло  ще  багато  запитань  від  депутатів  з  місць.

      Є  пропозиція відвести на ці запитання буквально 15 хвилин,

 тому  що  там  виступлять від Комісії ще депутати. 15 хвилин вам

 відводиться ...

 

      СЕРДЮК.   Микола  Жулинський,  "Конституційний  центр":"Які

 заходи  здійснюються  по  введенню  поступовим  шляхом  пілотних

 варіантів страхової медицини?"

      Я  про  це  говорив і думаю, що ми повинні перейти зразу в

 цілому  на  страхову  медицину,  проект   закону  готовий.

      "Чому  ви  наполягаєте на регулюванні кількості працівників

 медичної   сфери?   Треба  створювати  клімат  здорової  фахової

 конкуренції"

      Повністю  з  вами  згоден,  і  в  Західній  Україні він уже

 створений  самим  життям,  в Києві він створений. В Києві вже не

 можуть  найти  роботу  120  акушерів-генікологів.  Так що ми вже

 ідемо  за  цим  принципом  також.  Слід  підтримувати і приватні

 медичні заклади".

      Повністю згоден і ми надаємо відповідні ліцензії.

      Чи  не  здається  вам, що ставлення до приватного медичного

 інституту   в  Дрогобичі  дещо  тендиційне?  Чи  не  краще  тому

 допомогти, ніж так різко засуджувати?

      Ні.  Ми  чекали,  що  з  цього вийде 5 років. За 5 років не

 створено  матеріальної  бази,  немає  кадрів, які готують дітей,

 немає  нічого.  Вчити  анатомію  по  картинкам  не можливо, це я

 образно  кажучи.  Тому  це не наше рішення -це рішення Державної

 кредитаційної комісії. Просто ми як фахівці самі себе запитуємо,

 як  можна  потім  такому  лікарю  довірити життя людини. Тому по

 відношенні  до  цього інституту позиція міністерства принципова,

 як  і до інших питань. Там де була Волинь, між іншим, ми знайшли

 вихід і ви прекрасно це знаєте, як ми його вирішили.

      Депута  Парубок,  я  вибачаюсь,  Пономаренко. Чи планується

 посилення уваги до лікування дітей-інвалідів з дитинства?

      Так,  я  вже говорив про це там, де йшла мова про генетичну

 програму. Батьки отримують на них мізерну пенсію. Вартість ліків

 держава  не  компенсує, путівками не забезпечує, тому такі сім'ї

 сьогодні  в  безвихідній  ситуації  і  без  допомоги  держави не

 виживуть.

      Повністю  згоден,  але  більшість дітей-інвалідів отримують

 все-таки ліки безкоштовно чи мають отримувати. Просто треба, щоб

 був постійний нагляд з боку органів охорони здоров'я.

      Депутат   Славов.  "При   больших   трудностях  в  медицине

 совершенно  не  оправдано предложение ликвидировать ведоственную

 медицину  на  железнодорожном,  морском  и речном транспорте. Вы

 должны  знать,  что  мы направляем много собственных средств так

 как бюджетных асигнований совершенно недостаточно для нормальной

 работы.  Кстати, работники  Минздрава  постоянные  клиенты нашей

 стоматполиклиники".

      Ну, что я скажу. Никогда нельзя построить коммунизм в одной

 стране.  Так  точно  нельзя  делать  медицину  исключительной на

 морском   транспорте  или  на  железнодорожном  транспорте.  Это

 первое.

      Во-вторых. Ни в коем случае нельзя отрывать, тем более, что

 сейчас  мы  переходым  на  финансирование  на  жителя,  а  у нас

 получается  двойное  финансирование,  этот  человек проходит или

 работник, как  житель  страны,  во-вторых,  он проходит еще, как

 работник транспорта.

      И  третий,  и  последний.  Мы  обязаны  и  с  Министерством

 транспорта,  и  с  Аэрофлотом,  и  с  Речфлотом отработать такие

 механизмы, чтобы эта больница, где и будут продолжать лечиться и

 профилактически      обслуживаться     работники      транспорта

 действительно  могла  получать  ту  же  помощь  от  Министерства

 транспорта  и  работать  лучше.  Мы  обязаны это обеспечить. Это

 можна сделать через соответствующее решение Кабинета Министров.

 

      ГОЛОВА. Я прошу, не заважайте, будь ласка. Відповідайте.

 

      СЕРДЮК.  Яблонський. Як ви дивитесь на скорочення кількості

 ліжок  у  відділених  селищних  лікарнях?  Я відповім. Абсолютно

 негативно.

      Анатолій Юрковський. Как распределяется финансовые средства

 в  Академии  медицинских  наук? Почему пасынком Академии являеся

 Институт  нейрохирургии?  Це  питання  не до мене, а до Академії

 медичних  наук,  яка  являється  сямоврядною організацією. Але я

 його передам  академіку ..................., якщо ви дозволите.

 

      ГОЛОВА.   Одну   хвилинку,  Андрія    Михайлович.  Я  прошу

 депутатів   не  направляйте  більше  запитань,  бо  він  встигне

 відповісти.   В   нього   залишається,   в   Андрія  Михайловича

 залишається 11 хвилин, він не відповість на них.

      Будь ласка, говоріть.

 

      СЕРДЮК.  Климпуш  (Конституційний  центр).  Ваша  теза  про

 відомчу  медицину......... Чи знаєте ви чим і наскільки сьогодні

 відрізняється рівень забезпеченості обслуговування? Знаю.

      Чи  погоджуєтесь  ви  з  тим,  що на транспорті залізниць і

 авіації    медичні    заклади.........   технології.   Абсолютно

 погоджуюсь.  І  я  впевнений, що ті ж самі медики, перебуваючи в

 нашій  державній  і  загальній  дисципліні (до   речі,  відомчої

 медицини  немає  в  жодній  країні,  жодній),  також забезпечать

 відповідні професійні потреби тих чи інших працівників.

      А  ми  на  неї  переходимо,  на страхову медицину. Про це я

 говорив  у  доповіді.

      Черепков. "Почему не получают больницы по статье на питание

 больных?"

      Отримують. Але, на жаль, недостатньо коштів.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Отримують.  Я  відповідаю.  Я відповідаю: стаття харчування

 фінансована  на  30  відсотків.  Але  ясно,  що  насять.  На  30

 відсотків.  Я  і  кажу :"Отримують, але  недостатньо".

      "В   багатьох   країнах   світу   законодавчо  встановлений

 соціально   стабільний   мінімум  медичного  обслуговування.  Чи

 вважаєте  ви  за  необхідне  встановити?"  Вважаю. Я говорив про

 гарантований мінімум обсяг медичної допомоги.

      "Ваше  бачення  щодо  ситуації,  що  склалася  в управлінні

 галузі. На  яких  засадах  і  в  якому  напрямку було б доцільно

 реформувати  систему?"  Я  про  це  говорив. На сьогодні медичні

 працівники  ні  з  ким  і  ні чим не захищені. Особливо дільнича

 мережа: доросла і дитяча.

      Відсутнє... я відповідав на це  питання.

      "Чи  передбачається  в  1997...  -Олександр Шандрук -в 1997

 році  відновлення  фінансування в рамках програми "Діти України"

 створення  в  місті  Львові Центру інтенсивної терапії для дітей

 від  народження  до 1 місяця?" Передбачається. Наші пропозиції з

 цього  питання подані  до Мінфіну.

      Пономаренко,  Сулеско,  Парубок.  "Ви  сказали, що сьогодні

 (...........)  сільської  медицини.  Але  в умовах, коли місцеві

 бюджети   голі,   бо  держава  не  розрахувала  сільського...  з

 сільгосппідприємствами,    сільські   лікарні   залишились   без

 фінансуванняі  працюють  без ліків, харчування. Що ж планує ваше

 міністерство,  щоб  увага до сільської медицини була реальна?" Я

 думаю, в самому запитанні і відповідь. Ми на фінансуємо сільські

 лікарні, але ми повинні разом з Держадміністарціями зробити такі

 реформації,   щоб   сільські   лікарні   були,  в  першу  чергу,

 забезпечені  всім  необхідним.

      Дронь.  "Підтримую  викладену  вашу  стратегію  в  розвитку

 охорони  здоров'я,  але як бути з проблемами сьогоднішнього дня?

 Наприклад, в Рипінському районі Чернігівщини, де більше половини

 населення  відносяться до потерпілих від аварії на ЧАЕС, районна

 лікарня,  якій  більше  30  років,  знаходиться в незадовільному

 технічному стані. Пробіг санітарного тарснпорту складає 300-400.

 Нема, за що придбати ліків".

      Я  вже  відповідав  відносно  санітарного транспорту, додам

 лише  одне.  У  нас  складається  надзвичайно складна ситуація з

 машинами  швидкої  допомоги.  Врахуйте  лише  дві цифри: щорічна

 потреба  держави  в  машинах  швидкої  допомоги мінімум 5 тисяч.

 Позаминулого  року  ми  придбали,  в цілому країна, порядку 300,

 минулого року - 150.

      Тому,  зараз  є  надія, Уряд розглядає питання про кредит з

 Японією  на  те,  щоб  закупити  "тойоту", кілька сот, до тисячі

 машин. Може, це значно вплине на покращення.

      Відносно ліків я говорив.

      Сизенко,  Жовтневий  виборчий округ, Запоріжжя. "Чи можливо

 за таку пенсію чи заробітну плату придбати сучасні ліки?"

      Да,  це  важко.  Але перше, що перейшло на ринкові ціни, на

 жаль, це ліки. І не лише вони.

      Пронюк.  "Прошу  дати  відповідь  на  2  запитання.  Чи  не

 вважаєте  ви за необхідне прискорити створення урядової програми

 боротьби  з туберкульозом, оскільки ця хвороба набирає характеру

 епідемії?"

      Саме  так. І це, до речі, в Програмі дій Уряду на слідуючий

 рік передбачено.

      "Чи  не  погодиться  очолюване  вами  міністерство виділити

 певну  кількість ліжок, які підлягають скороченню, для створення

 центру  реабілітації  для  тих, хто зазнав репресій, зруйнувавши

 своє здоров'я в концтаборах, у в'язницях, на спецпоселеннях?"

      Будь  ласка,  давайте  розглянемо  це  питання  в  робочому

 порядку.

      Коршинський:   "Чим   пояснити,   що  коефіцієнт  розподілу

 асигнувань  на  охорону  здоров'я  з розрахунку на одного жителя

 найменший  по  Закарпатській,  Івано-Франківській  та Львівській

 областях?"

      Питання  дуже слушне, але ми довго відпрацьовували це разом

 з  Міністерством  фінансів  і  прийшли до такого виступу, що там

 врахувуються  всі:  і промисловість, і екологічні умови регіону,

 народонаселення,  кількість  працездатного.  Я  думаю,  що  вони

 можуть ще поправлятись, ці коефіцієнти.

      Юхимчук:   "Яка   позиція   Міністерства  охорони  здоров'я

 стосовно  вдосконалення  гозпрозрахункової  діяльності,  якщо  в

 статті 49 Конституції відзначається безоплатність?

      Я вже на це питання відповідав. Цією ж статею забороняється

 скорочення існуючої мережі лікувальних установ. Ми не скорочуємо

 мережу,  ми  не скорочує лікарні, ми скорочуємо кількість ліжок,

 які  не  у  нас не, так би мовити, не використовуються. До речі,

 якби нам вдалося сьогодні скоротити перебування хворого на ліжку

 на  30  відсотків,  а  сьогодні  хворий  в  Україні в середньому

 перебуває  17,  18  днів,  а в зарубіжних країнах -5, 6, 7 днів,

 якби  нам  вдалося скоротити принаймні хоч на 30 відсотків, я не

 кажу  до  5, 6, 7, до 12-13 -це нам дає можливість скоротити 150

 до  200  тисяч  ліжок.  А  це вже робота медиків, інтенсифікація

 праці.

      Кияк  Тарас  Романович.  Що  в  місті  працює  інститут, що

 організовує відповідний, в Чернівцях, твердить що в місті працює

 інститут,   що   організовує   відповідних   моніторінг,  звідси

 запитання:  що  це  за інститут і яке його майбутнє, обіцяє що в

 інших  містах  України  буде  проводитись  контроль  та  аналізи

 захворювання  на  хімічну  екзогенну  інтоксикацію чи є вже така

 статистика і які попередні?

      Так,    в    Чернівцях   працює   інститут   екологічно...,

 токсикологічний  інститут Чернівецький, він функціонував, він є,

 він   функціонував   в   системі   охорони   здоров'я   і   буде

 функціонувати.

      Таран.  Разве  возможно  введение  только  платных услуг по

 прерыванию беременности?

      Платні  послуги  по  перериванню  -добровільне  переривання

 вагітності,   там   де  вагітність  переривається  за  медичними

 показаннями, мова про ніяку платню не може йти.

      Зачем Детские дома?

 

      ГОЛОВА.  Треба  щоб  постанову  Кабінету  Міністрів з цього

 приводу  роздати  депутатам,  тому  що  я  так  слідкую, вона не

 опублікована, щоб не виникало питань, про що йдеться, які платні

 послуги медицини. Будь ласка.

 

      СЕРДЮК А.М.   Я зрозумів.

      Лавриненко,  Соціалістична  фракція: в лікувальних закладах

 існує   поняття   "планові   заходи".   Особливо  це  стосується

 хірургічних   відділень,  де  хірурги  планували  підготовку  до

 операційних...   де   операційні  самі  операції  для  лікування

 конкретних пацієнтів. На сьогодні там цього не можуть робити, бо

 відсутні  необхідні засоби, медикаменти. Хворим неможливо навіть

 першу медичну допомогу надати, якщо у них не виявляється власних

 ліків. Від минулого успадкована тільки звітність.

      Ну, що, Микола Федорович, звітність -це чіткий відлік того,

 що  зроблено.  За  кількістю  операцій  ми  не  зменшили.  Але я

 повністю поділяю вашу турботу, що дійсно, готувати хворого, коли

 не  вистачає  ні  ліків, ні тим більше відповідного матеріалу...

 відповідних матеріалів для дачі наркозу - це дуже важко.

      Катерина  Во...  Ващук  (вибачаюсь!): прошу дати відповідь,

 чому так різко скорочується кількість ліжко-місць в районних,...

 в  районах  сільських  регіонів -  в лікарнях  закриваються цілі

 відділення. Як ви бачите вихід з становища неплатежів за оплату?

      Я відповідав на ці питання.

      Поясніть,  будь  ласка, такі статистичні дані: 1987 рік. На

 жаль, не підписано  тут щось... А, ні, в кінці, да -  Чулаков. З

 1981  року  виявлено,  зареєстровано  як  ВІЧ-інфікованих  50...

 1987 - 55  осіб, 1995  - 1496, за  6  місяців - 2235. І це - при

 щорічних  витратах  на  боротьбу  зі  СНІДом більше 10 мільйонів

 доларів  США,  умов  зубожіння  народу. Це свідчить про... Чи не

 свідчить  цей  факт  про  злочинну  некомпетентність керівництва

 Комітету  по  боротьбі  з  захворюванням  на  СНІД  і недостатню

 принциповість  Міністерства  охорони здоров'я? Чи маєте ви намір

 уникнути  вирішення надзвичайно важливих питань охорони здоров'я

 недостатньо компетентними структурами?

      Стосовно   комітету.   Указом   Президента   нещодавно  він

 переданий - він  був  при  Президенті,  Національний  Комітет зі

 СНІДу  -указом  Президента  він переданий до Міністерства охорни

 здоров'я  нещодавно,  зараз остаточно розглядається це питання і

 як  тільки  він  перейде  до  нас, ми зразу більш детально я дам

 відповідь на ці питання.

      І   в   Україні   склалася   вкрай  небезпечна  ситуація  з

 інфекційними  захворюваннями,  збудники  яких  передаються через

 кров.  Фахівцями  Міністерства  охорони  здоров'я,  Національної

 академії  наук  та  інших  відомств  була розроблена програма по

 виходу  з  цієї  кризової  ситуації з орієнтацією на вітчизняних

 виробників.

       В  чому  вона  гальмується?  Я  думаю,  що  мова  іде  про

 "Діапроф",  про  який  я  вже...  про  який  я розповідав з цієї

 трибуни.

      В  Постанові  Кабінету Міністрів України номер 611 сказано,

 що  забороняється  закупка за кошти Державного бюджету продукція

 закордонного  вивробництва,  якщо  така продукція виробляється в

 Україні.

      Які  заходи  ви  приймаєте  по забезпеченню виконання  цієї

 постанови   Кабміну?   Поясніть,   будь   лака,  також  механізм

 забезпечення  реалізації  постанови і чи були покарені винуватці

 невиконання  цієї  постанови? Як ви думаєте забезпечити подальше

 її виконання?

      З  цією  метою  Кабмін  створив,  я  вже  говорив, бюро при

 Міністерстві  охорони  здоров'я  по  закупівлі ліків, а також ми

 разом з академією створили відповідне бюро по закупівлі дорогого

 медичного  обладнання.

      Питання  дуже  слушне,  я зразу відповім. Чи потрібно місту

 Києву  6  комп'ютерних  томографів?  Не потрібно. Але закуплені,

 вони існують і на це витрачені десятки...

      (Ш у м  у  з а л і)

      Я  не можу передати з однієї адміністрації в іншу. Але вони

 в же  закуплені і на  це витрачені  колосальні  гроші.

      Знову програма боротьби зі СНІДом -я на це відподав.

 

      ГОЛОВА.  Андрій  Михайлович,  дякую.  Будь  ласка, сідайте.

 Слово  має Спіженко Юрій Прокопович від Комісії з питань охорони

 здоров'я, за ним  Кожушко.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Оце ж  вони і  записалися.

 

       СПІЖЕНКО.

      Шановні  колеги,  запрошені.  Сьогодні ми розглядаємо давно

 наболівше  питання  про  ситуацію, що склалась в системі охорони

 здоров'я.  Із  доповіді  міністра,  із  запитань,  із відповідей

 міністра  ми  бачимо,  що благополуччя в цій галузі залежить від

 рівня  фінансування.  Рівень  фінансування  залежить  від  рівня

 економіки.  І не може бути при слабкій економіці сильної охорони

 здоров'я.

      Виключенням може бути тільки Куба -це єдина країна в світі,

 де  при  слабкій  економіці  є сильна охорона здоров'я, сильна

 фармацевтична   і   імуно-біологічна   промисловість.   Але  там

 виділяється  до  20%  бюджету  на охорону здоров'я. Ясно, що цей

 шлях для України не підходить, і 20% ми ніколи не  будемо  мати.

      Не  треба  бути пророком, щоб сказати про те, що найближчим

 часом  наша  промисловість  не  запрацює так, щоб були солідні

 відрахування  в бюджет і значне  збільшення  фінансування.

      І  як  би  ми  не  викручували  руки Уряду, Прем'єру, значно

 збільшити  фінансування  наврядчи  можливо,  хоча,  скажемо,  на

 певний  там  рівень і потрібно збільшити по відношенню до того,

 що  на  сьогоднішній  день.

      Який  вихід  і чи є він, цей вихді? Дати рецепт абсолютного

 благополуччя  сьогодні  не  зможе ніхто. Дати рецепт виживання і

 збереження   основних   функцій   і  галузей  можливо  і  навіть

 необхідно.

      Сьогодні говорилось про скорочення штатів, зміну структури,

 і від  цього ми  нікуди  не  дінемось.

      Але  в  першу  чергу  необхідно  змінити  структру галузі і

 необхідна реформа галузі. Починати все це треба із реформи вищої

 школи.   Привести   систему   викладання   у   відповідність  із

 передовими,  скажемо,  західними системами. В противному разі ми

 не  отримаємо  сімейного лікаря, і ніколи наша поліклінічна сфера

 ніколи   не   буде  мати  ніобхідного  рівня  профісіоналізму  і

 розвитку.

      На  сьогднішній  день  ні  в одній країні світу, крім країн

 СНД, немає санітарно-гігієнічних факультетів, немає педіатричних

 факультетів.  Є  у  всьому  світі  три  факультети -лікувальний,

 стоматологічний  і фармацевтичний. Інакше не може бути сімейного

 лікаря,  тому  що лікар повинен подивитись і дорослу людину, він

 повинен  професійно  подивитись ухо, горло, око, а не ганяти, як

 ви  знаєте з власного досвіду, пішов, а серце заболіло -давай до

 кардіолога,  шлунок -до гастроінтеролога, нирка -до нифролога. І

 п'ять-шість  лікарів  замість  одного. Лікарь повинен професійно

 подивитись дитину і професійно дати гігеєнічні рекомендації.

      Звичайно,  реформа  не  розрахована на 1 місяць і 1 рік. Це

 треба  робити  за  кілька років. Але необхідно починати із вищої

 школи.  Бо як би не міняли систему, поки ми не випустимо лікаря,

 який  буде  знати оцей весь необхідний блок, доти не будемо мати

 необхідного професіонала.

      Необхідно   слідуючий   крок  реформа  науки.  Чи  потрібні

 сьогодні    науково-дослідні   інститути   для   шахтарів,   для

 транспортників,  рибалок  і  металургів  ті,  які були створенні

 скажем  у  благополучні часи і які на протязі декількох років не

 дають  солідної  наукової  продукції.  Я  навіть  міг  би більше

 сказати. Ця наукова продукція дорівнює нулю.

      Чи    потрібна    така    кількість   санітарно-гігеєнічних

 інститутів? Я думаю це не клінічні інститути. Їх треба в значній

 мірі скоротити і утримати дійсно вчених, професіоналів і від них

 отримати віддачу.

      Необхідна  реформа стаціонарної служби. Міністр тут говорив

 про  ліжко-день.  Ліжко-день не повинен бути в обласний лікарні

 більше  10  днів. Для цього сьогодні достатньо апаратури, щоб ми

 вчасно діагностували. Нас тільки треба забезпечити медикаментами

 і  ми  можем  на 60, не на 30, а на 60-70 відсотків скоротити це

 все. Є ряд лікарень, скажем, ця ж Вінницька обласна лікарня, яка

 сьогодні має тривалість ліжко дня 11 днів. Це великий успіх. Але

 це повинна бути, скажем, схема для всієї держави.

      На  сьогоднішній  день  треба  добре  подумати  чи потрібні

 (............)  відділення.  Ми  про це давно говорили. Знову їх

 ніде  в  світі  немає.  Гастроентерологічні  хворі  лікуються  в

 поліклініках,  в стаціонарах однього дня. Отримав крапельницю, і

 дома там на лікарняному листі він лікується. В стаціонарах ніхто

 таку паталогію не тримає.

      Треба   подумати  про  кадри  забезпечення  анестезіології,

 реанімації.  От  я  бував  за  кордоном,  анестезіолог  один дає

 наркоз.  У  нас  анестезіолог і дві анестезистки там обов'язково

 повинні  бути. Теж саме саме у фукціональній діагностиці -значно

 збільшені, завищені кадри.

      Необхідний  перехід до страхової медицини, як обов'язкового

 так  і  добровільного страхування. І я просив би вас, щоб ми вже

 десь, скажем, в січні, лютому могли розглянути проект, послухати

 проект  Міністерства  охорони  здоров'я по переходу до страхової

 медицини.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      СПІЖЕНКО. Буквально ще півтори хвилини.

      Все це в комплексі дасть змогу отримати максимальну віддачу

 від  мінімальних  коштів. Такий підхід не вкладиється в класичну

 схему  профілактичної  медицини. І треба чесно сказати, що як би

 ми  не реформували систему охорони здоров'я, таких коштів ніколи

 не  хватить  для  того,  щоб  забезпечити  профілактику серцево-

 судинних  захворювань,  онкологічних  захворювань.  Але  у нас є

 цілий  блок  інфекційних  захворювань,  де  мінімальне вкладення

 коштів   дасть   максимальну   віддачу.  Скажем,  теж  лікування

 турбекульозу.    Тут    повинна   бути   вакцина,   щоб   вчасно

 провакцінувати  дітину  три  рази і дати необхідних чотири-п'ять

 препаратів.  На сьогоднішій день ці чотири-п'ять препаратів наша

 вітчизняна фармацевтична промисловість випустила.

      І  я  підтримую  тут  пропозицію міністра про централізацію

 коштів  хоча  б  на  рівні  областей,  щоб  начальники управлінь

 керували  цим процесом, і ми зможемо для бюджету зекономит 40-45

 відсотків  тільки  на  закупівлі  ліків.  Це  надзвичайно великі

 кошти.

      Теж  саме  про дифтерію, теж саме про гепатити і СНІД можна

 сказати. І  резервні  збільшення виробництва власних вітчизняних

 ліків для  того,  щоб  забезпечити  на  60-70  відсотків власним

 виробництвом. На сьогоднішній день у нас є три пускових об'єкти.

 І  в  програмі Уряду, як ніколи, відображена, скажемо, приділена

 увага,   пріоритетність   власній   вітчизняній   фармацевтичній

 промисловості.  Якщо  ще  ця програма буде профінансована, то ми

 буквально  на  слідуючий  рік  можемо  збільшити  десь  на 17-20

 відсотків   кількість  вітчизняних  препаратів,  це  автоматично

 дасть,  скажем,  економію  мінімум на 20 процентів при закупці і

 витрат із бюджету. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Кожушко  Олександр  Михайлович,  Комісія з

 питань транспорту і паливно-енергетичного комплексу.

      Одну  хвилиночку.  Я  ще  раз  підкреслюю: виступати будуть

 тільки   представники   від   комісісій,  про  що  проголосували

 депутати. Будь ласка.

 

      КОЖУШКО О.М.

      Уважаемые  коллеги!  Я  внимательно  прослушал отчет Андрея

 Михайловича,  министра  здравоохранения.  У меня сложилось, ну я

 вам  должен сказать, грустное впечатление, что это (...........)

 человек,  связаный з медициной. У него даже в голосе не дрогнуло

 то  катастрофическое положение, которое сложилося в нашей стране

 с  вопросом обеспечения ососбо малоимущих слоев населения. Я вам

 организую,  уважаемый Андрей Михайлович, встречу с этими людьми.

 Я  не  знаю,  как  вы  уйдете.  От вас сыпало прямо как горох об

 стенку все вопросы, как будто бы все вопросы решаются нормально.

 Что  народ  услышал  Украины?  Что он услышал? Что действительно

 плохо.  Пройдет  3  месяца.  Как поднимется наше производство, я

 имею  в  виду  производство  медикаментов,  мы  это не услышали.

 Сколько  будет  закуплено того, что (...........)? Сколько лежит

 на   складах,  где  я  побывали  посмотрел  и  оно  ни...  лежит

 вследствии того, что можно прокредитовать и дать, как говорится,

 базы  чтоб  закупили и  отдали. Этого ж ничего нет.

      Я  думаю,  вот  такой  министр  положение  не поправит. И я

 прошу,  Павел  Иванович,  вы  очень опытный человек. Посмотрите,

 сумеет  ли поправить...

 

      ГОЛОВА.   Одну   секунду.   Олександр  Михайлович.  Михайло

 Антонович,  колеги!  Будь  ласка, сядьте в зал. Ну, не заважайте

 прем'єру, послухайте...

 

      КОЖУШКО.  Сумеет ли поправить вот такой человек, который, я

 вам  должен сказать, даже, ну, выразиться даже трудно, здесь вот

 такое отношение к тому, что есть.

      А  я  хотел бы остановиться на медицине, на транспорте. Вот

 видите,  одной  из  форм,  где еще скрипит, но работает, нет -ее

 надо  сейчас  реформировать,  разрушить  и там окончательно этот

 вопрос.

      А  медицина  на жележнодорожном транспорте -150 лет, царева

 медицина.  Она  создана  как  функция  единого  технологического

 процесса,  связана  с  безопасностью движения поездов, связана с

 медицинской помощью пасажирам, а также медицинским обслуживанием

 работников  отрасли  и  членов  их  семей  и других контингентов

 населения - обслуживает более 2 миллионов человек.

      Эта  система  доказала  свою  жизненную  необходимость. Вот

 пришел пятый министр и говорит: вот так нужно сделать. Через год

 уйдет,   следуючщий   прийдет:   вот   так  нужно  сделать.  Без

 экономических обоснований так руководить не возможно дальше. Это

 закреплено,  товарищи,  положением  в  Законе "О железнодорожном

 транспорте",  где  в статье 16 говорится, что "железнодорожники,

 члены  их  семей  пользуются  в установленном порядке бесплатным

 медицинским  обслуживанием  в  ведомственных  учреждениях охраны

 здоровья".  Эти  права  за  ними  сохраняются  и после выхода на

 пенсию.  Наплевать  на этот закон! Мало законо -видите! Вот есть

 закон - дайте ему другой, тот, который он хочет!

      Хотел бы еще раз напомнить, что медицина на железнодорожном

 транспорте  тесно  увязана  в  едином  транспортном  процессе. И

 выдергивать  ее с этого комплекса нецелесообразно. Я обосную, по

 каким причинам.

      Каждому  реформатору  необходимо  знать, что выдергивать из

 конвеера  один  только  винтик  -конвеер  останавливается. Здесь

 выдергивается болт, а не винтик.

      Второе.   Наработанные   многолетним   опытом   учеными   и

 практиками   формы   борьбы   с   професиональным   заболеванием

 железнодорожников,   для   чего  созданы  специальные  врачебно-

 медицинские  комплексы  и  вспомогательные  центры,  требуют  не

 только  медицинского  образования,  уважаемый,  вот, мой коллега

 говрил, но еще и знания профессии.

      И  третье. Ну, всем известно -страна не может, и в этом все

 согласны,  что финансируется где-то 20 процентов от потребности,

 50  процентов  финансируется  то,  что заложено в бюджете, но не

 учитывается    один    фактор    -самый   плохой   хозяйственный

 руководитель,  даже  никчемный,  но он не пройдет мимо больницы,

 потому  что там его люди, там его дети, чтобы не оказать помощь,

 и  я  это  говорю  не  с  потолка,  потому что, я думаю, министр

 просидел  в  кабинетах,  он  давно  не знает производства, он не

 знает  людей, я это говорю, только с производсва было 19 больниц

 и  23  поликлиники. Я руководитель такого ранга, у меня было там

 сотни помощников, два раза в год или раз посещал каждую больницу

 и  принимал  те  меры,  которые  необходимо  принять,  эти  меры

 принимаются  и  сейчас.  Поэтому  в данный период реформирование

 здравоохранения на транспорте нанесет вред стране.

      Я  беседовал  по  этому  вопросу с Президентом, и Президент

 сказал:  "Ни  в  коем  случае , там  где отказывается ведомство,

 пожалуйста",- поэтому  необходимо  другой  путь  искать,  а путь,

 который   не   сказал  министр:  надо  поднять  економику,  свою

 собственную,  в  том  числе  и  производство медикаментов, тогда

 положение  будет  в стране и деньги для оказания тем беспомощным

 людям помощь, в которой они сейчас нуждаются.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  виступаючих  дотримуватися регламенту -3

 хвилини, за які проголосувала Верховна Рада, а інших депутатів -

 не  заважати  уряду  брати   участь  у засіданні сьогоднішньому.

 Питання   обговорюється   надзвичайно   складне   і  надзвичайно

 запущене.  Тому, будь ласка, давайте будем дотримуватися порядку

 і  допомагати  один  одному у вирішенні цього питання, готуючись

 тим  часом  до розгляду питання про бюджет. Мабуть, там потрібно

 закладати  ті  параметри,  які будуть гарантувати хоч більш-менш

 нормальної системи охорони здоров'я.

      Крандакова. За нею - Яценко.

 

      КРАНДАКОВА  О.  В.  Шановні  депутати, шановні представники

 уряду, шановні виборці!

      Я хочу сказати, що це питання можна обговорювати безкінечно

 довго.  І цей плач Ярославни може звучати і зі всіх боків, і від

 кожних фракцій, груп, комісій і представників.

      Але   я  як  представник  бюдежтної  Комісії,  як  секретар

 бюджетної   Комісії   хочу   сказати,  що  ні  одного  разу  при

 заслуховуванні  якого б то не було міністерства у цьому залі, ми

 не отримали техніко-економічних обгрунтувань.

      Практично  кожен  економіст знає, що як розглядається якась

 програма  чи  проблема,  робиться  аналітичний  якийсь висновок,

 треба  мати  хоча  б  якісь  цифри  на руках, з якими ми могли б

 бачити  куди  ми  йдемо,  до  чого  ми  прямуємо  і що ми будемо

 скорочувати,  як  ми це будемо робити... Зараз прозвучали тільки

 слова,  тільки  декларації,  і  з  цього  приводу ми не побачили

 нічого...

      Тому хочу сказати, можливо, це було б депутатським запитом,

 а   можливо,   це   можна  оформити...  вважати  як  протокольне

 доручення -розробити Кабінетром Міністрів, Міністерством охорони

 здоров'я  з  допомогою  (чи,  можливо,  з  підтримкою)  фахівців

 Комісії  у справах охорони здоров'я Верховної Ради такі техніко-

 економічні  обгрунтування,  які б дали нам змогу зрозуміти, куди

 ми  прямуємо, що ми скорочуємо, що ми покращуємо, що ми додаємо,

 що ми відбираємо у цієї галузі нашого... нашої діяльності.

      Тому,   можливо,  треба  було  б  дати  термін,  Олександре

 Олександровичу,  десь  до  січня  чи  лютого.  І  у  цей  термін

 запропонувати  розробити  такі техніко-економічні обгрунтування,

 щоб   туди   увійшли   всі  документи,  які  прийняті  Кабінетом

 Міністрів, і щоб це був

 предметний розговр, щоб ми знали скільки в нас буде асигнування

 на  1  жителя нашої країни, як ми скорочуєм мережу безкоштовного

 обслуговування, яке в нас буде медичне страхування в країні і що

 далі ми  будемо  робити.

      Я  думаю,  що  можна  за  це  було  б  проголосувати. За це

 рішення. І тому, коли б ми підходили до розробки бюджету, тоді б

 ми  вже  мали дійсно ті цифри, які ми могли б розглядати, а поки

 що  ми  дивимося  з того аналізу, що ми отримали, що отримується

 цією  галузею тільки 30 відсотків. І від того, що потребується в

 плані, отримується  50   відсотків.

      Тобюто,  єдине,  що  ми  бачимо,  що недофінансування. А що

 робити  в  цьому  випадкові, ніхто  не знає.

      Я  пропоную  все-таки прийняти  це  протокольним  рішенням.

 

      ГОЛОВА.  Добре,  дякую.  Яценко,  за  ним  Жир.  Яценко від

 Комісії    з   питань   Чорнобильської   катастрофи,   Володимир

 Михайлович,  будь ласка.

 

      ЯЦЕНКО.

      Я  хотів  би  подякувати  Андрію  Михайловичу, що знайшлося

 стільки  багато  міся  в  доповіді  про  Чорнобильську  складову

 загальної проблематики, пов'язану з охороною здоров'я. Але сумно

 те,   що   подібне   ми   чули   під  час  святкування  10-річчя

 Чорнобильської   катастрофи.   Я   не   помилився,  коли  сказав

 святкування,  оскільки  люди-чорнобильці оцінюють ці останні дії

 після 10-ї річниці Чорнобильської катастрофи саме так. Пов'язано

 це   із   ліквідацієї   Національної   комісії,   я  підкреслюю,

 Національної  комісії  радиаційного  захисту  населення України,

 ліквідація Чорнобильських структур і так далі і так далі, про що

 я вже  доповідав.

      Теж саме реформація почалася із охоорони здоров'я, оскількі

 ліквідована  посада заступника міністра охорони здоров'я вчора -

 "Урядовий  кур'єр"  читайте,  який  займався саме Чорнобильською

 проблематикою.

      Позиція  комісії  з  цього  приводу  однозначно  негативна.

 Пропозиції.

      Перше -необхідно завершити формування національного реєстра

 потерпілих  від  Чорнобильської катастрофи, це не моє бажання, а

 вимога  Чорнобильського закону. Без цього ми "растеряем" людей і

 не будемо слідкувати за станом їх здоров'я.

      Друге.  Запитання  від імені комісії, Андрій Михайлович, ви

 сформулювали  дещо  інакше. Я чітко нагадую, що згідно статті 16

 нової  Конституції України   подолання наслідків  Чорнобильської

 катастрофи,   збереження   генофонду   українського   народу   є

 обов'язком  держави.  Раніше  цього  не було, а значить ми маємо

 рознраховувати на те, що потерпілі від чорнобильської карастрофи

 почують  посилення  турботи  з  боку держави про себе, про себе,

 своїх дітей, своє здоров'я.

      Одначе,  не  припиняються  спроби  штучного скорочення зони

 радіаційного  забруднення,  підкреслюю,  без належного наукового

 обгрунтування і  виконання  комплексу  реабілітаційних  робіт.

      Відмовились  ми  вже 2 роки за пропозицією виконавчої влади

 від  оздоровлення потерпілих людей, люди не оздоровлюються. Лише

 на  50% оздоровлені  чорнобильські  діти.

      Сьогодні    розруйнована,    фактично,   державна   система

 забезпечення  постраждалого  населення  продуктами харчування.

 Андрій   Михайлович,   погодьтесь,   що  це  майже  90%  захисту

 постраждалого населення, яке проживає на забруднених територіях.

      Це  можна  розцінювати  як  свідомо  порушення  Конституції

 України  або як помилку. Ми оцінюємо як помилку, тому я хотів би

 почути,  і від Уряду в тому числі, як збираєтесь виправляти таку

 помилку?

      Третє.  Лікування  псотраждалих людей перетворюється в жах.

 Не   кожне   місто,   навіть   не   кожний  обласний  центр  має

 спеціалізовані   медичні   установи   відповідного   рівня,  аби

 прооперувати  або  пролікувати  чорнобильця.

      Відповідно,  природньо,  що  такі установи є в місті Києві.

 Вони  виставляють  сьогодні  чорнобильцям рахунки, починаючи від

 бинта, вати, закінчуючи найскладнішими ліками на сотні мільйонів

 карбованців.

      Треба  питання  це  відрегулювати.  Процес  перерахунків  з

 одного   бюджету   до  іншого  має  йти  поза увагою    хворого,

 поскільки  його  головна  турбота  -це  його  здоров'я,  хай він

 лікується.  А  бухгалтера і так далі хай перераховують як хочуть

 ці  кошти.

      Четверте.  Щитовидна  залоза, ви подивіться, будь ласка, 18

 сторінку  довідкових  матеріалів,  подивіться,  що  робиться  із

 щитовидною  залозою.  Це  питання  сьогодні  вже  прогнозуться і

 лікується.  Але  я  думаю,  що  цього сьогодні замало, і ми маємо

 поставити  абсолютно  надійні  перепони  на шляху розвитку цього

 жахливого  захворювання.

      Я  думаю,  і  наука, медична наука насамперед має для цього

 сьогодні  всі  підстави.

      І нарешті п'яте, останнє. Загальний погляд. Зверніть, будь

 ласка,  увагу  на  сторінку  10,  починаючи з 1991 року, Україна

 втратила  майже  1  мільйон  населення. Це що, питається, війна.

 Адже  порівняно  з цими жертвами жертви Афгана або Чечні -це так

 сходяться  до  вулечної  драчки.  І все цйе прикривається якоюсь

 нейтральною  фразою: "несприятлива демографічна ситуація". Думаю

 треба  припиняти  цю  війну  проти  власного народу, як би її не

 прикривали   назви   там  гучні,  цікаві  типу  реформ,  ринкові

 перетворення і так далі. Це треба припиняти.

      В чому суть? Почнемо нормальне життя, припинемо розкрадання

 загально-народного   добра.  В  Україні  все  є  для  того,  щоб

 налагодити  нормальне  життя  і в тому  числі  і медичне питання

 вирішити остаточно.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Жир  Олександр  Олександрович  Комісія  з  питань

 законності, за ним виступить Яблонський.

 

      ЖИР О.О. Шановний головуючий, шановні члени Уряду.

      В  межах  відведеного  часу  я  хотів би зупинитися лише на

 одному   такому   специфічному  питанні  щодо  надання  медичної

 допомоги   громадянам,   які   відбувають   покарання  в  місцях

 позбавлення волі.

      Це  питання  вже  піднімалося  в  стінах  цього залу. Воно,

 дійсно,  є  проблемою для держави. Сьогодні в місцях позбавлення

 волі  утримуються  біля 220 тисяч громадян. Воно має дві сторони

 проблеми.  З  одної  сторони,  це  недосконалість існуючих наших

 законів.  І  над  їх вирішенням комісія працює. Але це становище

 ускладнуюється  і  тим,  що  в  місцях позбавлення волі ми маємо

 масові  захворювання  на  інфеційні хвороби такі, як перш за все

 туберкульоз і останнім  часом  снід.

      Головною   причиною  того  стану,  який  склався  в  місцях

 позбавлення  волі, є недостатнє фінансування на ці потреби. Воно

 здійснюється  в  межах,  які  не  перевищують  50  відсотків від

 запланованого.

      Ми  вже зверталися до і Президента, і до Уряду з цих птань.

 На  жаль,  якіхось істотних змін до сьогодні не відбулось. ТОму,

 використовуючи  цю  нагоду, я хотів би ще раз привернути увагу і

 Уряду,  і, мабуть, повинно бути також доручення протокольне, щоб

 ми ці питання зараз при розгляді бюджету на 1997 рік ми їх могли

 чітко  записати  в  нашому  Основному  законі,  який  стосується

 фінансування.

      Я  хотів  би  ще  раз на цьому зупинатися і звернути увагу,

 тому  що  сьогодні  Україна  стала  членом Ради Європи, і всі ці

 зобов'язання  ми  взяли  на  себе  на міжнародному рівні. ТОму і

 вирішувати  їх  ми  повинні цивілізовано, і щоб ніяких до нас не

 було претензій з боку міжнародних організацій.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.   Слово  має  Яблонський  Валентин  Андрійович  від

 Комісії з питань науки, за ним виступить Єльясевич.

      

      ЯБЛОНСЬКИЙ В.А.

      Шановний  Олександре Олександровичу! Шановні члени Кабінету

 Міністрів?  Шановні гості і колеги! Проблема реформування мережі

 охорони  здоров'я  безумовно важлива проблема. Але в истемі, яка

 працює  досконало,  замінюють  лише ті ланки, які пробуксовують.

 Отже  до  реформування  галузі  системи  охорони  здоров'я треба

 підходити дуже обережно і дуже зважено.

      Справді,     Україна    володіє   вагомим   потенціалом   і

 професійним,  і  науковим в системі галузі охорони здоров'я, про

 що говорив міністр. Але, на жаль, цей потенціал сьогодні не може

 реалізуватися  сповна.  І  головною  причиною  є  -це недостатнє

 фінансування.

      В 49 статті Конституції записано, що ісуюча мережа закладів

 охорони  здоров'я  не  може  бути  скорочена.  Нині, на жаль, ми

 говоримо,  провідною  ниткою наших виступів є скорочення системи

 охорони здоров'я. Отже, якщо ми приймаєм закон, якщо ми приймаєм

 Основний  закон, ми з цим законом повинні рахуватися, ми повинні

 робити так, щоб і цей закон дотримувався, і щоб наші заходи були

 скеровані на втілення в життя цього закону.

      І  в  програмі  діяльності  Уряду,  і  в  доповіді міністра

 сказано,  що  необхідно  оптимізувати  наявну  систему  закладів

 охорони  здоров'я  і  застосувати  скорочення  закладів  охорони

 здоров'я,   лікарняних   закладів  охорони  здоров'я,  скоротити

 кількість  лікарняних  ліжок з тим, щоб це скорочення можна було

 компенсувати амбулаторно клінічними допомогою.

      На  жаль,  не  всі  види  медичної  допомоги ме можуть бути

 компенсовані  в  умовах  поліклініки. Зокрема, види стаціонарної

 допомоги.  Так6  наприклад,  в  моєму  окрузі селище Стара Ушиця

 розміщено   за   60   кілометрів   від  Кам'янця-Подільського  і

 планується  в цій селищній лікарні скоротити кількість пологових

 ліжок  до:.  Де  ця  жінка  може  народити,  крім  відділення...

 пологового  відділення? Вона не може ні с стоматологічному, ні в

 якомусь іншому. Отже, всяке скорочення потрібно ротити продумано

 і  так, щоб воно не   завдало  шкоди.

      В  доповіді  міністра наголошено про доцільність скорочення

 закладів  відомчої  медицини.  Тут  також,  я  вважаю, необхідно

 підійти   обережно.  Тому  що  ми  маємо  цілу  мережу  відомчих

 закладів,  профілакторіїв  в  студентських містечках, лікарняної

 допомоги  і  так  далі.  Якщо  ми  ліквідуєм цю систему відомчої

 медицини,    тоді    відпаде   перша   допомога   в   гуртожитку

 студентському.   Хто   першу   допомогу?   Лише  медичний  пункт

 студентського   містечка   може  надати  допомогу.  Де  студенти

 оздоровлюються  в  першу чергу? В своїх профілакторіях, відомчих

 профілакторіях.   Тобто,   потрібно   зважити,  заналізувати, за

 економічним  розрахунком  до  цих  питань  підходити.

      Також говорилося про те, що в окремих закладах застосовують

 платні  послуги.  Так  і  шановний  пан міністр сказав, що немає

 підстав  для  платних  послуг.  Але  підстав  немає, але й немає

 фінансування інших видів  допомоги.

      Наприклад.   Ветерани  війни  мають  право  на  безкоштовне

 протезування,  а  коштів  немає,  щоб  ці  протези могла лікарня

 забезпечити.  Отже,  йому кажуть: "Або плати, або взагалі не йди

 на це протезування".

      Нарешті.   Ми  приймали  також  програму  в  минулому  році

 виробництва  інсуліну  і інших препаратів в межах своєї держави,

 щоб  забезпечити  виробництво  тих  препаратів,  які  ми в стані

 виготовити.   На   жаль,   поки  що  ця  програма  не  достатньо

 реалізується і доводиться препарати завозити з-за кордону.

      Отже,  говорячи  про  реформування системи закладів охорони

 здоров'я,  нам  потрібно  піти  дуже  зважено,  дуже обережно. І

 хотілося б, щоб і Кабінет Міністрів враховував ті пропозиції, ті

 звернення, які... з якими комісія звертається.

      Наша  Комісія  з науки і освіти зверталася стосовно системи

 освіти, що там відміна дитячого харчування і т. д. -це також все

 позначається  на  здоров'ї  людей,  тобто на здоров'ї майбутньої

 нації.

      Отже,  я  вважаю,  реформу  робити  потрібно,  але зважено,

 врахувавши все за і проти, і лише тоді йти на реформування нашої

 медицини.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Ілясевич,  будь  ласка,  Ярослав  Михайлович.  Від

 Комісії з питань оборони виступає.

     

      ІЛЯСЕВИЧ Я.М.

      Шановні  колеги,  шановні  члени  Уряду,  ми  з  вами  люди

 грамотні і достатньо досвічені в державному керівництві, в інших

 галузях суспільного життя і чудово розуміємо, що біотехнології -

 це  технології  майбутнього.  Коли  двадцяте  століття  -це було

 століття   атомне,   двадцять   перше   століття   -це  століття

 біотехнологій.

      Ми   сьогодні  обговорюємо  питання  охорони  здоров'я.  Це

 питання від питання біотехнологій відривати не можливо. Чому?

      Перш  за  все, це ліки, це епідемії, це інші нещастя і біди

 або  ж  добро,  яке  може  чекати  на нашу державу сьогодні чи в

 найближчому майбутньому.

      Не  викликає  ніякого  сумніву  ні  в  мене, ні в вам, ні в

 шановного   пана  міністра  (він  про  це  сказав),  що  питання

 профілактики  -це  питання національної безпеки. Тому не виникає

 питання:  чому  саме наша комісія взяла до уваги питання захисту

 нашого населення від захворювань.

      Тривожна  ситуація.  Держава  втрачає  здатність  захистити

 своїх  громадян  від  інфекційних захворювань, від епідемій. Яка

 різниця,  як  ми покладемо на ліжко: чи з пострілом в голову, чи

 від захворювання? Людина із строю, як кажуть, вийде. Ми не маємо

 права  оставити наших громадян беззахисними перед епідеміями, чи

 природніми,  чи  штучно  викликаними. А про який захист може йти

 мова,  коли  ми  маємо  порожній  бюджет  і  крім  цього бюджету

 порожнього  ще й тенденцію: використовувати цей злиденний бюджет

 не  на  захист  свого  населення,  а  на інвестування іноземного

 виробничника.

      Шановний  пане  Прем'єр-міністре,  шановний  уряд, шановний

 міністре  охорони  здоров'я,  варто  очевидно задуматись на тому

 чому  національна  програма  боротьби  зі СНІДом з прошлого року

 зорієнтована  на  іноземного  постачальника  на  що  витрачалось

 більше  як півтора мільйони доларів щорічно з бідного державного

 бюджету.  Сьогодні  наша  Україна  має  власне виробництво тест-

 систем  та  медичного обладення, при використанні яких достатньо

 було  не  більше  як 4, 4 з половиною максимум мільйони доларів.

 Кому  ви  подарували  ті  більше  10 мільйонів доларів і чому? А

 зекономлені гроші нам дуже потрібні і могли б були б використані

 на вирішення інших нагальних потреб охорони здоров'я, боротьби з

 інфекційними хворобами, захворюваннями.

      Тому  я  хотів  би щоб члени уряду і міністр поясинили свою

 позицію по  цьому питанню.

      Пане  міністре охорони здоров'я, я розумію, ви нова людина,

 но  міністерство  у  нас  не нове, чому у 1991 році на СНІД було

 лише  34 хворих особи, а вже в 95 -1499, а за півроку лише цього

 року  -2  з  половиною  тисячі,  2 з половиною тисячі! Чим у нас

 займається   комітет  по  боротьбі  зі  СНІДом?  Може  уже  пора

 переіменувати на комітет по сприянню захворюванням на СНІД?

      Чому  я  це кажу? Тому що візьміть Росію, в Росію в десятки

 разів  менші  витрати  на  подібні  комітети, в десятки разів. В

 Росії  лише вчених працює 30 тисяч, а у нас в цій галузі разом з

 прибиральницею   30   тисяч   і   в   десятки  разів  там  менше

 захворювання.  Очевидно,  тут факти такі, що можуть свідчити про

 те,  що  або  тут  злочинна  некомпетентність керівництва, або ж

 недостатня принципова позиція.

      Ще хвилиночку!..

      Пане Прем'єре і пане міністре охорони здоров'я, чи маєте ви

 намір  уникнути  вирішення  надзвичайно  важливих питань охорони

 народу  недостатньо  компетентними  структурами?  Для прикладу -

 Комітетом  по  боротьбі  зі  СНІДом,  який  очолює  шановний пан

 Івасюк...  Чому  цей  комітет,  врозріз  з чинним законодавством

 здійснював  діяльність,  яка  призвела  до  кризової  ситуації з

 розповсюдженням  захворювання  на СНІД? Пан Президент, розуміючи

 те,  що  економічна  ситуація в нашій державі, дійсно, настільки

 складна,  що  при виникненні любих інфекційних захворювань у нас

 просто  не  вистачає  грошей  на боротьбу з ним, і розуміючи, що

 недоцільно  витрачати  гроші  на  утримання паралелної структури

 Міністерству   охорони   здоров'я   (кому   вона  потрібна?!)...

 Хвилиночку,  півсекунди!... по боротьбі зі СНІДом Комітету видав

 указ  від  26  липня  1996  року,  підпорядкувавши  цей  комітет

 Міністерству  охорони  здоров'я.  Чому  не  виконується цей указ

 Президента? Хто його блокує?

      І   шановний  пане  Юрію  прокоповичу - це  мій  колега  по

 парламенту,  голова Комісії і Держкомітету по біопрому -я чудово

 знаю,  що  ви  стояли  у  витоці вітчизняної  імунобіотехнології

 (?).  З того часу пройшло 4 роки. Як ви оцінюєте (мене цікавить)

 стан  справ  на  сьогоднішній  день? Як бачите на найближчі роки

 розвиток  вітчизняної  імунобіотехнології? І  чи не варто було б

 розробити    окрему    програму    по    розвитку   вітчизняного

 імунобіотехнологічного виробництва?

      Дякую за увагу. І чекаю відповідей.

     

      ГОЛОВА. Шановні депутати, шановні члени Кабінету Міністрів!

      Катерина Семенівно, сідайте, будь ласка.

      Ви   послухали   інформацію   міністра   охорони  здоров'я,

 відповіді  на  питання,  які  йому були поставлено від фракцій і

 окремими  депутатами.  Я думаю, що сьогодні невдоволені всі, хто

 слухав  Андрія  Михайловича, і сам він, мабуть, в першу чергу...

      Невдоволений  і  присутні тут голови чи начальники обласних

 управлінь  охорни  здоров'я,  бо  ми їх не озброюємо тим, чим їм

 потрібно. Їм треба дати в руки фінанси і засоби охорони здоров'я

 і вони тоді справляться з усіма тими проблемами, не дивлячись на

 те, що  спеціалізація  в нас  в медиціні   і все інше.

      Ця  симтема  працювала  надійно  і люди жили довше набагато

 років,  ніж  тепер  в  середньому живуть. Очевидно, причина не в

 тому,  що  є  спеціалізація.  Причина  в  тому,  що  держава  не

 забезпечує  соціальні  потреби  населення  так,  як  потрібно  і

 найперше не створює фонди для охорони здоров'я і не передбачає в

 бюджеті видатки на  ці потреби.

      Тому  я  пропонував  би кілька таких кроків, на мій погляд,

 ті, що випливають із нашої  сьогоднішньої  розмови.

      По-перше,   ви  одекржали  на  руки  всі  досить  відвертий

 статистичний  матеріал  про стан охорони здоров'я. Було б зовсім

 не  зайвим,  якби  під...  патронажем  Комісії  з питнь  охорони

 здоров'я  газета "Голос України" опоблікували ці матеріали, тому

 що  тоді  було  б зрозумілим дії Верховної Ради, яка б, можливо,

 обмежила  б   певне   фінансування  по  інших статтях і виділила

 більше   коштів   із  запропонованих  варіантів...  по  варіанту

 Кабінету Міністрів на галузі, пов'язані з охороною здоров'я.

      Я  думаю,  що це б потрібний був би такий крок і інформація

 ця  була б  доречна.

      Дальше.   Ми   наступного  понеділка,  наступного  вівторка

 розглядаємо  програму  дій  уряду.  Я  просив би всіх вас уважно

 подивитися  на ту частину цієї програми, що пов'язана з охороною

 здоров'я.

      Наступного   дня,   17-го...   16-го  числа,  у  середу  ми

 розглядаємо  запропонований  Кабінетом Міністрів вартісний вираз

 межі малозабезпеченості. Там повинно бути передбачено у... в цій

 вартості  і  ті  потреби,  які...  визначають послуги по охороні

 здоров'я,  а  наступного  дня  -у середу, проект Бюджету на 1997

 рік.

      От  мені  здається,  що  нам далі, я маю на увазі, державі,

 відступати  нікуди,  охорона  здоров'я  -це  останній  рубіж для

 людини.  І  тому  в  якому  б  стані  не знаходились інші галузі

 економіки  і суспільного життя, зокрема, ми, можливо, навіть і в

 ущерб  їм  повинні  піти  на  зміцненян  бюджетних  асигнувань в

 охороні  здоров'я.

      Я думаю, що  люди  оце б все  зрозуміли.

      (ОПЛЕСКИ)

      Давайте,  у  нас  законом  визначені  пропорції  на охорону

 здоров'я. Принаймні, хоч пропорції ці, не дивлячись на злиденний наш  бюджет,  на  злиденну  доходну  частину  бюджету, повинні ми

 забезпечити.

      Я  закликаю  вас  усіх  до  цієї  робти, і вважаю, що наша і

 сьогоднішня  розмова  буде корисна і Кабінету Міністрів під час

 підготовки  і  уточнень до бюджету, який запропонований сьогодні

 до  розгляду   Верховної Ради .

      Таким  чином, ми закінчуємо питання, яке внесене на розгляд

 Верховної Ради    під назвою  "День  Уряду".

      Але  фракції  я  просив  би, користуючись присутністю тут

 Кабінету Міністрів, хотів би вирішити ще одне невелике питання.

      За  попередньою  інформацією,  в  цей тиждень, користуючись

 тим, що не проводяться пленарні засіданян Верховної Ради, група

 ініціаторів намагається  завершити  розподіл  2,  3  і 4 каналів

 телерадіопростору.

      І  в  зв'язку  з  цим  Комісія з питань гласності і засобів

 масової   інформації  на  пропозицію  групи  депутатів,  зокрема

 депутатів   від   фракції  "Соціально-ринковий  вибір"  і  інші

 депутати,  пропонують,  по-перше,  звернутись  до  Президента із

 проектом Постанови, який має такий зміст. З одного пункту:

      "Звернутись  до  Президента  України  з  пропозицією подати

 кандидатури  для  надання  згоди на призначення на посаду голови

 Державного комітету  телебачення і  радіомовлення".

       Це відповідно до пункту 24 Статті 85 Конституції України.

      І друге питання. Увійти із зміною до Постанови про введення

 Закону   "Про   телебачення   і   радіомовлення",  за  яким  від

 сьогоднішнього  дня  і  до  вирішення  питання Верховною Радою у

 законодавчому    порядку   за   підсумками   роботи   тимчасової

 спеціальної слідчої комісії, котру ми створили, не дозволяти або

 накласти  мараторій на розподіл каналів видачі ліцензії на 2, 3,

 4 канал. Бо інакше ми залишимося, як держава, взагалі без нічого

 в  телерадіопросторі.  І  твориться те, що твориться сьогодні за

 аналізом  який  сьогодні  пропонує  і  комісія, і ініціатори цих

 питань, -це злочин проти держави. Цього допускати не можна.

      І  тому  я просив би підтримати ці обидва рішення, тобто ці

 обидва  документа.  В  зв'язку  з тим, не розгортаючи дискусію з

 цього  риводу,  я  просив би включити до порядку дня питання про

 Постанову   Верховної   Ради  "Про  визначення  кандидатури  для

 призначення  на  посаду  голови  Державного  комітету  з  питань

 телебачення  і  радіомовлення"  і  питання  щодо  доповнення  до

 постанови про введення Закону "Про телебачення і радіомовлення".

 І  ці  питання  два  зараз  включити  до  порядку дня, щоб з ний

 прийняти  ці  два  відповідних  проекти  постанови,  вірніше дві

 постанови. Немає заперечень?

      Я ставлю на голосування цю пропозицію, будь ласка.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      "Про  визначення  кандидатури  для  призначення  на  посаду

 голвои   Державного   комітету   телебачення  і  радіомовлення".

 Відповідно  до  пункту 24 статті 85 Конституції України Верховна

 рада України постановляє:

      1.  Звернутися  до  Президента України з пропозицією подати

 кандидатуру  для  надання згоди для призначення на посаду голови

 Державного комітету телебачення і радіомовлення.

      Ставлю  на  голосування  за основу цей проект.

     

      "За" -

      В цілому можна поставить на голосування? Президент вносить,

 ми погоджуємо. Будь ласка, ставлю на голосування в цілому.

     

      "За" -

      Рішення прийнято.

      З  приводу  доповнення  до  постанови.  Зараз вам роздадуть

 проект,  там  коротка дуже постанова. Заодно і мені піднесуть, я

 озвучу цей документ.

      Тоді  я  прошу,  ми  відпустимо  Кабінет  Міністрів.  Зараз

 принесуть  документ  вам  на  руки,  тому  що я не хочу з голосу

 голосувати.

      Ні   переви  не  треба,  через  три  хвилини  ми  закінчимо

 засідання. Будь ласка.

      Павло  Іванович,  велике  спасибі  вам за участь в роботі і

 всім  членам  Кабінету  Міністрів.  Для  підготовки  до програми

 бюджету, я думаю, це буде потрібна інформація.

      Депутати  всі  сидять на місцях, будь ласка. Тепер, шановні

 депутати,  ви  одержали  на  руки  тільки-но орієнтовний розклад

 засідань Верховної Ради  15-18 жовтня 1996 року. Прошу уваги!

      Будь  ласка, сідайте на місця. Сідайте, депутати, на місця.

 Прошу  уваги.

      У проекті засідань на 15-18 число максимально враховані всі

 пропозиції  комісій  і  фракцій. Враховані також стан підготовки

 тих  законопроектів, які пропонуються на ваш розгляд. Є на кожен

 день цього тижня ключові питання, загальний час на розгляд яких,

 ну, робить проблематичним розгляд інших питань. Тому я просив би

 переконливо...  я  просив  би  переконливо  подивитися уважно на

 зміст цих питань, серйозно підготуватися до розгляду питання про

 програму  дій  Кабінету Міністрів і про Державний бюджет. На цей

 же тиждень виноситься ще раз... ще окремо важливе питання -Закон

 про  вибори. Кожне з цих питань наскільки об'ємне за змістом, що

 все  буде залежати від того, наскільки підготуються в комісіях і

 фракціях  депутати для його обговорення. Я просив би дуже уважно

 підійти до підготовки в комісіях до... для розгляду цих питань.

      Будь ласка, завершуйте  роздачу  матеріалу.

      Прошу  уваги.

      Пропонується на ваш розгляд проект Постанови Верховної Ради

 України  "Про  внесення  доповнень  до  Постанови Верховної Ради

 України  від  21  грудня  1993  року "Про порядок введення в дію

 Закону України  "Про  телебачення  і  радіомовлення".

      Відповідно  до  пункту  5  статті 85 Конституції України та

 частини   1   статті   4   Закону  України  "Про  телебачення  і

 радіомовлення " Верховна Рада  України  постановляє:

      "Доповнити  Постанову  Верховної Ради України від 21 грудня

 1993  року  "Про  порядок  введення  в  дію  Закону України "Про

 телебачення і радіомовлення" пунктом 7 такого змісту:

      "Національній   Раді   України   з   питань  телебачення  і

 радіомовлення  не  здійснювати ліцензування загальнонаціональних

 каналів  мовлення  до  затвердження  Верховною  Радою України та

 Президентом  України  концепції  ровитку телерадіоінформаційного

 простору України".

      Постанова діє з моменту опублікування".

      За  основу  прошу  проголосувати.  З  моменту  прийняття, з

 моменту прийняття.

     

      "За"

      Рішення прийнято.

      Є доповнення, уточнення?

      В цілому, ставлю на голосування в цілому цю постанову.

     

      "За"

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Ще  раз  звертаюся  до  всіх  вас  іще  з  одного  приводу.

 Звернулася  група  депутатів  з пропозицією сформувати тимчасову

 депутатську    комісію   для   контролю   на   місці   виконання

 законодавства  України  та  недопущення  відкритої підміни права

 грубою силою. Про чернівецький машинобудівний завод.

      В  зв'язку  з тим, що така заява є, я пишу доручення голові

 комісії  Жиру Олександру Олександровичу направити на місце групу

 депутатів,   членів   комісії  для  з'ясування  стану  справ  та

 проінформувати Верховну Раду.

      А  на якійсь позафракційній тощо основі немає в нас підстав

 робити  таку комісію. Комісія зобов'язана забезпечити дотримання

 Закону, проконтролювати дотримання закону, а для цього є органи,

 котрі відповідають і за це отримують заробітну плату.

      Я  повідомляю  вас про це в порядку відповіді на поставлене

 запитання.  Ще  раз звертаю вашу увагу на необхідність серйозної

 підготовки   в  комісіях  зараз  тих  питань,  які  винесені  на

 наступний тиждень.

      Сьогоднішне засідання оголошується закритим.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку