ЗАСІДАННЯ  ВІСІМНАДЦЯТЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

           У к р а ї н и.  2  ж о в т н я  1996  р о к у

                             10 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

 

      ГОЛОВА.  Добрий  ранок,  шановні  депутати та інші учасники

 засідань Верховної Ради, журналісти, радіослухачі!

      Я  прошу  депутатів підготуватися до реєстрації. Сідайте на

 місця.   Проводиться  поіменна  реєстрація.

      Зареєсрувалося  355  депутатів,  встигли зареєструваться, я

 так розумію.

      Ранкове засідання  оголошується  відкритим.

      Про   депутатські   запити.   Надійшли  депутатські  запити

 депутата Єськова до Прем'єр-міністра України з приводу Постанови

 Кабінету  Міністрів від 22. 01. 96 року "Про першочергові заходи

 по  поліпшенню  стану  справ в соціально-виробничій  сфері міста

 Антрациту   Луганської   області"   і  незадовільного  виконання

 заходів,  передбачених цією постановою.

      Депутата  Карнауха  до  Голови Верховної Ради. Ну, короткий

 запит такого змісту:"Звернутись до вас депутатським запитом мене

 турбота  про авторитет Верховної Ради України. Керуючись Статтею

 86   Конституції,   Статтею  12  закону  "Про  статус  народного

 депутата"  прошу  дати  роз'яснення  з  приводу  виступу  голови

 Київської обласної держадміністрації Засухіна по УТ-1 30 вересня

 цього  року  у  програмі  УТН,  в  якому  він  звинуватив Голову

 Верховної  Ради  України  в  некомпетентній оцінці стану справ в

 аграрному  секторі  Київщини,  в  тому, що згідно вашої вказівки

 Головне  управління  Державного  казначейства  направило кошти в

 розмірі  400  мільярдів  карбованців  на  потреби  Таращанського

 виборчого округу в обхід обласної державної адміністрації.

      Поява   сюжета   в   телепрограмі,  коментарі  і  відповіді

 Засухіна,  на мій погляд, були образливі для народних депутатів,

 тому що ви за своєю посадою згідно пункту 4 Статті 88 Конституції

 України  представляєте Верховну Раду України в зносинах з іншими

 органами  державної  влади".

      Також   надійшли   депутатські   запити   групи   депутатів

 Пономаренко,   Пасько,  Сирота  до  Прем'єр-міністра  України  у

 зв'язку  з  невдоволенням відповіддю стосовно строків підготовки

 нового  закону  про  пенсійне забезпечення, який би базувався на

 стажі  роботи  та  рівні  заробітної плати.

      Семенюк  Валентини  Петрівни до Прем'єр-міністра України та

 голови Антимонопольного комітету України у зв'язку з відсутністю

 реагування   на   звернення   щодо   ліквідації   заборгованості

 переробних      підприємств      перед     сільськогосподарським

 товаровиробниками  за  отриману  продукцію.

      До Прем'єр-міністра України повторний запит щодо ліквідації

 заборгованості по заробітної плати працівникам профтехосвіти.

      Юрковського  анатолія  Вільгельмовича  до  Прем'єр-міністра

 України  у  зв'язку  з  відсутністю реагування на звернення щодо

 стану   виплати   заробітної   плати   і  пенсій  жителям  міста

 Севастополя.

      Депутатські    запити   оформлені   відповідно   до   вимог

 Регламенту.  Я прошу вашої підтримки для направлення цих запитів

 за  адресами.

      Прошу.

      "За" -

      Дякую. Рішення  прийнято.

      Відповідно до запиту на мою адресу я можу зразу відповісти,

 що   якогось  аналізу  я не  буду  робити...

           (Ш у м  у  з а л і)

      Я  сказав  депутату  Карнаух,  я  не  буду  робити  ніякого

 розслідування з цього приводу, тому що тут власне все сказано. І

 потім  якщо  іде  розмова про турботу кожного депутата, я багато

 підтримував листів, з якими зверталися депутати стосовно виплати

 заробітної плати вчителям, лікарям, працівникам культури або що.

 І  якщо це вдається чи не вдається, то ми аналіз такий загальний

 робимо по державі. В кінці-кінців це не оплата за рахунок фондів

 несортового  зерна  за  цінами  сортового.  То є чиста крадіжка,

 обдирання  інших  структур,  інших  господарств,  тому давайте я

 проаналізую  в  чому  там  справа, бо я не чув цієї заяви. А там

 буде видно. І відповідна буде реакція.

      Оголошую про те, що відповідно до статті 4. 2. 2 Регламенту

 міжрегіональна депутатська група прийняла у свій склад народного

 депутата Іщенко Олега Івановича.

      Депутатська  фракція "Соціальний ринковий вибір повідомляє,

 що  народний  депутат  Щербань Володимир Петрович звільнений від

 обов'язків  уповноваженого  представляти  фракцію згідно поданої

 ним   заяви.   Уповноваженним   представляти   фракцію  доручено

 народному депутату України  Марчуку Євгену Кириловичу.

      Слухається  питання  про  проект Закону "Про Конституційний

 Суд  України".  Шишкін  Віктор Іванович на трибуну прошу. Будьте

 дуже важні. Закон складний, але доопрацьований досить грунтовно.

      Будь ласка, Віктор Іванович.

 

      ШИШКИН В.И.

      Александр    Александрович,   есть   необходимость   начать

 проголосовку  тех  статтей,  которые мы не проголосовали прошлый

 раз   в   третьем  чтении.  Потом,  возможно,  вернуться  к  тем

 замечаниям,   оторые  поступили  за  эту  неделю.  Хотя  я  всем

 депутатам  должен  в  качестве информации сказать следующее. Что

 действительно некоторые здали свои замечания вовремя. Что я имею

 ввиду  вовремя?  Это  в  начале прошедшей недели, как, например,

 депутат  Моцпан.  А  некоторые,  к  сожалению,  здали вчера либо

 позавчера  вечером.  В  таких  случаях снова поставили нас перед

 необходимостью  что-то  вносить  буквально  в пожарном порядке в

 течение ночи.

      Поэтому  если  где  есть что-то неотражено в плане "учтено"

 или " не учтено", то прошу извинения. Нельзя нас ставить в такие

 технически ненормальные условия.

      Мы  прошлый  раз  с вами остановились на 13 статье. Хотя за

 этот  период среди тех замечаний, которые были, поступили до тех

 статей, которые проголосованы, в части до статьи 7, 8, 10.

      Поэтому  на  ваше  усмотрение,  либо  мы  идем  по статьям,

 которые  не  проголосованы,  а  потом  возвращаемся  к  вот этим

 замечаниям, полученным  в  период третьего чтения, либо начинаем

 проходить  по  этим  замечаниям  сразу. Я думаю, что этот вопрос

 должен решить уже Александр Александрович, как Головуючий.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Івановичу,  вирішимо  всі питання. Давайте

 будем іти за процедурою.

 

      ШИШКІН.  За  процедурой.  Если говорить о 7 статье, то было

 ваше  замечание,  Александр  Александрович,  о том, чтобы убрать

 слова из этой 7 статьи в части 1 "(...........) окремих постанов

 Верховної  Ради  по  кожному  кандидату". Комиссия согласилась с

 этим предложением.

 

      ГОЛОВА. Погодилася, але крім того, є ще зауваження депутата

 Носова  і  юридичного  відділу  про  те,  що  не  можна в законі

 записувати  повноваження  погоджувальної  ради  вище  визначений

 законом, яким є Регламент. І пропозиція з цього приводу є у тому

 варіанті,   який   вніс  депутат  Носов.  Я  хотів  би,  щоб  ми

 проголосували  цей  пункт.

 

      ШИШКІН.  В  этой  части  проголосована статья, а я хотел бы

 отметить  -она  проголосована  во  втором  чтении и в третьем. Я

 хотел  бы  сказать  следующее,  что понятие "погоджувальной рады

 депутатских  груп  и  фракций"  зазначено в Регламенте. То есть,

 такая  назва  есть.  Однако Регламент является квази-законом, то

 есть  документ,  имеющий силу закона как его назвали. Поэтому мы

 считаем,  что  в законе как действительно тот акт, который имеет

 силу   закона,   необходимо   зафиксировать   именно  роль  этой

 организации  в  7  статье.  Что  было сделано и проголосовано во

 втором чтении.

      Поэтому  я  считаю,  что оно и должно остаться и приобрести

 силу   закона.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги.  Я  повторюю  ще раз пропозицію і

 аргументацію  Носова,  яка  у  вас усіх роздана, є на руках. Він

 говорить   про   те,   і   має  підставу  говорити  про  те,  що

 Конституційний... Закон про Конституційний Суд повинен буквально

 відповідати  Конституції,  кореспондуватися  з  нею,  бо  інакше

 виникне   питання   про   конституційність  самого  закону,  про

 Конституційний  Суд.  І тому він робить таку аргументацію (у вас

 на руках є): положення частини 2 статті 7 "Кандидатури на посади

 судів  Конституційного  Суду  визначаються  погоджувальною радою

 депутатських   груп   і  фракцій  після  схвалення  відповідними

 комітетами"  суперечать  положенням пункту 2 частини 2 статті 88

 та   частини   2   статті   89   Конституції.   Згідно  з  якими

 конституційний  обов'язок  -організовувати  підготовку питань до

 розгляду  на  засіданнях  Верховної  Ради  покладено  на  Голову

 Верховної  Ради.  А  обов'язок -попередньо розглядати питання на

 комітети  Верховної  Ради.  За таких обставин погоджувальна Рада

 депутатських  груп,  фракцій, не будучи суб'єктом конституційних

 прав   і   обов'язків,  не  може  визначати  кандидатури  суддів

 Конституційного Суду", -і далі за текстом.

      І  пропонується  зміст  цієї статті: "Верховна Рада України

 призначає   6   суддів   Конституційного  Суду  України  таємним

 голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

      Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Конституційного

 Суду  вносить Голова Верховної Ради України, а також мають право

 вносити  не менше як одна четверта частина депутатів України від

 конституційного  складу  Верховної  Ради. При цьому, депутат має

 право поставити підпис під пропозицією про висунення лише однієї

 кандидатури, і ці підписи депутатів не відкликаються.

      Відповідний  комітет Верховної Ради України подає Верховній

 Раді  свої  висновки  щодо  кожної  кандидатури на посаду суддів

 Конституційного Суду України, внесені в установленому порядку.

      Призначеними   на   посаду   суддів   Конституційного  Суду

 вважаються  кандидати,  які  набрали найбільшу кількість голосів

 депутатів,   але   більше   половини   голосів   депутатів   від

 конституційного складу Верховної Ради.

      Якщо кілька кандидатів набрало однакову кількість голосів і

 після  їх  призначення була перевищена необхідна для призначення

 кількість  суддів,  то  щодо цих кандидатур проводиться повторне

 голосування.

      В  разі  припинення  повноважень судді Конституційного Суду

 України,  який  призначається  Верховною Радою України, Верховна

 Рада  України  у  місячний  термін  призначає  іншу  особу на цю

 посаду".

 

      ШИШКІН. Можно комментарий, Александр Александрович?

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка. Давайте коротко обминяємося думками з

 цього приводу.

 

      ШИШКІН.   Первое.   Я   и   хочу   обменяться.  Первый  мой

 комментарий.

      Я  хочу  сказать, что в этом как раз, то, что вы только что

 огласили, содержиться внутреннее противоречие. Начну с конца.

      Первое. Если кандидатов высунуто больше. Вы помните, что мы

 предлагали  в  первом  и  во  втором  чтении,  однако  зал, наше

 депутатское  собрание  с  этим  не  согласилось. И вы сами здесь

 проголосовали   о   "вилученні   цієї   частини",  которая  была

 запропонована еще комиссией.

      Теперь,  что  касается  того,  о  чем изложено в пропозиции

 Носова,  о  чем  вы  только  что говорили. Противоречие в чем: в

 одном  месте  говорится,  что  Голова  Верховної Ради решает все

 вопросы,  поскольку  на  него возложены обовьязки организации, и

 тут же говорится о праве депутатов на выдвижение.

      Тот   механизм,   который  мы  предложили,  он  как  раз  и

 поддерживает  право  депутатов  на  выдвижение,  а окончательное

 решение,  ну  не  окончательное  решение,  а будем так говорить,

 согласительное решение принимает Рада фракций.

      А что касается организационных вопросов, понятие выдвижение

 кандидатов,   предложение   кандидатов  -это  не  момент  чистой

 организации.  Организация  -это  порядок  деннний  и  так далее.

 Значит,  поэтому  в  этих  же  самых  предложениях  нужно как то

 согласовать  свою внутреннюю логику либо действительно только вы

 этим  занимаетесь,  а если занимаются этим еще и депутаты, тогда

 тот механизм, который мы предложили, он как раз и соответствует,

 потому  что  депутаты будут предлагать каждый в своей фракции, а

 руководители фракций на своем совещании определяются.

      У меня пока все.

 

      ГОЛОВА.  Є  пропозиція  по  короткій  процедурі  обміняться

 думками   з  цього  приводу.  Запишіться  4  чоловіки  хто  хоче

 висловитися.  Носов  візьме,  так. Опублікуйте, будь ласка. Будь

 ласка, Носов.

 

      НОСОВ.  Шановні  депутати, шановний Вікторе Івановичу, ви ж

 уважно  почитайте  той  текст,  який  ви  запропонували в своєму

 законі.  Голова  Верховної  Ради України вносить пропозиції щодо

 кандидатур  на  посади  суддів Конституційного Суду, а далі, які

 визначаються погоджувальною радою депутатських груп, фракцій -це

 не право записано, а обов'язок. А як вони не хочуть, хто тоді це

 буде  робити? Тобто ви заклали громадській організації депутатів

 право вето, в законі таке робити неможна.

      Далі.  Визначається  погоджувальною  радою  після схвалення

 відповідним  комітетом Верховної Ради України, тобто вони стоять

 над  комітетами.  А голова як поштар сюди тільки приносить, та і

 все, от що ви сюди записали.

      В  моїй  пропозиції  записано  по-іншому: обов'язок вносити

 кандидатури на голові лежить, -уважно прочитайте пропозиції щодо

 кандидатур  на посади суддів Конституційного Суду вносить голова

 Верховної  Ради,  а  депутатам  надається право: хочуть вносять,

 хочуть не вносять, якщо вони не вносять, то обов'язок на голові.

 Закон  то треба писати на всі випадки, а не так, що одні хочуть,

 інші не хочуть.

      Далі.   В   мене   дійсно   зазначено,   що   тут  виходить

 альтернативна  процедура,  поскільки прямої вимоги в Конституції

 немає, що право внесення кандидатур за головою, ми можемо робити

 і  в альтернативному порядку. Дійсно, це треба вирішити, чи може

 бути  й  більше.  Але  їх  кількість  обмежена,  бо 1/4 тільки -

 максимум  4  чоловіки  може  подати.  Так  що  це  треба  дійсно

 проголосувати -чи буде альтернативно чи ні.

      Крім  того  я  хочу  сказати,  що  по  моїй  пропозиції тут

 фігурують  тільки  ті  суб'єкти,  які  в Конституції мають якісь

 права   і   обов'язки.   А  Погоджувальна  рада - це  громадська

 організація   депутатів,   на  неї  ми  не  можемо  ніяких  прав

 покладати. І ніде в світі на неї ніяких прав не покладають, крім

 Конституції Португалії, де Погоджувальна рада прямо  зазначена в

 Конституції.  Не зазначили в  Конституції, то тогда все -  ви не

 можете це робити.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Лавриненко.

 

 

      ЛАВРИНЕНКО М. Ф. Социалистическая партия Украины. Уважаемые

 народные депутаты, коллеги!

      Я хочу поддержать и от себя лично, и от фракции предложение

 Носова,  поскольку  оно  абсолютно  справедлыво.  Я полагаю, что

 закон   должен   истекать...   вытекать   (его   положения)   из

 Конституции,  а  не  наоборот.  Мы не должны сегодня закладывать

 прецедент,  когда  нашими  новыми  законами будет попираться сам

 Основной Закон. Поскольку там четко, ясно определено, что высшей

 юридической  силой  обладают  именно  нормы Конституции. Дорадча

 рада,  или  Погоджувальна рада - это не является конституционным

 органом, там нет такого определения вообще.

      Поэтому я прошу поддержать предложение Носова.

 

      ГОЛОВА.  Ніколаєнко.

 

      ШИШКІН В.І. Мне можно еще коментарий или кто-то еще?..

 

      ГОЛОВА.  Почекайте, хай  4 чоловіки виступлять...

 

      НІКОЛАЄНКО С.М.

      Слово перадю Кириченку Миколі Олексійовичу.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка.

 

      КИРИЧЕНКО  М.  О.,  Лохвицький  виборчий  округ, Полтавська

 область. Дякую.

      І  по-перше,  таке  зауваження процедурного плану: і Віктор

 Іванович,  і  Олександр  Олександрович, 20 хвилин назад отримали

 документ  про  третє читання - він тільки розданий. 45 сторінок,

 їх  треба  продумати,  прочитати. І такий закон в такому порядку

 обговорювати   в  залі...  Треба  було  ж  хоч  годин  дві  дати

 почитати!..

      Тепер  по  сьомій  статті.  Я підтримую повністю Олександра

 Олександровича  і Носова по ціх позиціях. Віктор Іванович, ми по

 цій  статті  не повинні..... плати суперечливих позицій. І в нас

 чітко  в  Конституції  визначені  суб'єкти  конституціний прав і

 обов'язків  -депутати, Голова Верховної Ради, комітети Верховної

 Ради.  І  та  редакція,  яку  пропонував  і  Носов і обгрунтував

 Олександр Олександрович, давайте ми будем погоджуватися на цьому

 і  не  вносити  якісь  елементи  суб'єктивізму,  які  можна буде

 трактувати по-різному.

      Я  ще,  коли  ви  починали  обговорювати  цей закон, Віктор

 Іванович  просив і всіх колег, що цей закон дуже важливий і якщо

 тут  ми  внесем  суперечливі  трактування, то, ну, ви знаєте, що

 вони  погоджуватимуть конфлікти   в майбутньому.

      Я  підтримую Олександра Олександровича. Давайте проголосуєм

 за  цю позицію.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Квятковський.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ. Прошу  передати  слово депутату Соболєву.

 

      ГОЛОВА.Будь ласка.

 

      СОБОЛЄВ. Запоріжжя, депутатська  група "Реформи".

      Я  хотів  би,  щоб  ви уважно вчиталися, що пропонує Носов.

 Носов  пропонує  наступне.  Голова Верховної Ради на свій розсуд

 внгосить  фактично  6  кандидатур,  а  ми, депутати, маємо право

 поставити   свій  підпис  лише  як  в  складі  1/4  частини  від

 Конституційного  складу  лише  за  1 кандидатуру.

      Таким  чином, весь депутатський корпус і то, якщо він буде

 повністю  сформований  і  буде  450 депутатів, будуть мати змогу

 висунути  лише  4  кандидатури і не  більше.

      То   в   мене   виникає   питання,  давайте  звернемось  до

 Конституції, є стаття 88, де чітко визначені повноваження Голови

 Верховної   Ради.   Немає   такого  повноваження  про   внесення

 кандидатур.  Більше  того, остання частина цієї статті свідчить,

 що  Голова  Верховної Ради здійснює ці повноваження, передбачені

 цією  Конституцією,  а їх  вичерпний  перелік лише 5, у порядку,

 встновленому Законом  "Про Регламент".

      Таким  чином,  це  нормально,  що Закон "Про Конституційний

 Суд"  визначає  окремий  порядок  винесення  ціх кандидатур, він

 абсолютно  відповідає  логіці  подій,  він  абсолютно відповідає

 розстановці  політичних  сил  в  парламенті,  і  дає  згоду лише

 вносити ці кандидатури тоді6 коли є згода всіх дептуатських груп

 і фракцій в парламенті. Тоді є шанс, що ці 6 чоловік, які будуть

 представляти Верховну Раду, пройдуть в Конституційни Суд.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я  повністю  підтримую  депутата Соболєва. Давайте

 запишемо  один  абзац:  "Верховна  Рада України призначає суддів

 Конституційного  Суду  таємним  голосування  шляхом  від подання

 відповідно до  вимог  Регламенту". Все,  крапка.

           (Ш у м  у  з а л і)

      А  чому  ні?  Він  же тільки  що  сказав  про це.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Відповідно  до  Регламенту.

 

      ШИШКІН.  Олександр Олександрович, дело в том, что Регламент

 у нас -не закон. Он соответствует закону, как было сказано. Я не

 понимаю  даже,  что  это за  понятие "соответствует  закону".

           (Ш у м  у  з а л і)

       В  данной  ситуаци  Закон  "Про Конституциционный суд"-это

 закон,   который   принимается.   Любой  закон  может  содержать

 исключение  из  какого-то  конгломерата  общих п равил.

      В  данном  случае  это  специфический  закон,  определяющий

 порядок  из брания   специфического для   государства  органа.

      И   подводить   все  это  иногда  под  общую  массу,  норму

 нормативных актов, да еще которые даже не имеют силу закона, то,

 извините,  это не совсем этично перед понятием "Конституционный

 Суд".

 

       ГОЛОВА. Лавринович.

 

       ЛАВРИНОВИЧ.  Я  хочу  насамперед  зробити  два процедурних

 коментарі   спеціально  виключно  для  депутата  Носова.

      Перший,  який  стосується права привласнити собі тлумачення

 двох  статей  Конституції, адруге, що стосується того, щоб автор

 чи  співавтор Регламенту міг би знати, що після проголосування в

 другому  читанні  Статті,  до  якої більше не було зауважень, на

 третє  читання  нова  редакція  не  пропонується.

      Я  думаю, що  це для  нього має  бути  зрозумілим.

      Бо третє читання має зовсім інше завдання, іншу процедуру.

      А  тепер  по  суті  проблеми,  яку т епер хочуть поставити.

 Цілком  зрозуміло,  що вона пов'язана безпосередньо з процедурою

 виборів  членів  Конституційного  Суду Верховною Радою України і

 всі  депутати,  і  всі  в  Україні  бачили,  до  чого призводили

 намагання  політизувати  цей процес, відступити від чітких норм,

 коли  мають враховуватись думки всіх депутатів. і кщо посилатися

 на світовий досвід, то депутату Носову також варто було б знайти

 в  якому парламенту світу взагалі спікер парламенту має право на

 одноосібну  пропозицію  кандидатур  до  складу суду. Я думаю він

 буде шукати довго і не знайде таких прикладів в цілій Європі і в

 світі взагалі.

      Тому   запропоновані   норми,  які  проголосовані  в  цьому

 сесійному  залі  щодо  порядку  формування частини від Верховної

 Ради  Конституційного  Суду,  враховуючи інтереси всіх присутніх

 тут політичних сил і депутатів. І ми повинні прийняти процедуру,

 яка   гарантовано   дасть  можливість  нам  обрати  частину  від

 Верховної   Ради  членів  Конституційного  Суду  України.  І  це

 проголосовано  в  другому  читанні  і  повертатись  до  цього не

 потрібно.

 

      ГОЛОВА.  Значить, відносно того, що повертатися не потрібно

 до другого читання, ви бачите самі, що перед вами нова редакція,

 яка  запропонована до третього читання, по-перше. А по-друге, ви

 неправильно  трактуєте  третє  читання. Відповідно до Регламенту

 ображений Носов вважає, що його  образили.

 

      ШИШКІН.  Александр  Александрович,  у нас редакция не новая

 запропонована, тут пропонуется ваша только пропозиция вычеркнуть

 5 слов.

 

      ГОЛОВА. Одже, значить,  це нова редакція.

 

      ШИШКІН. Ну, так можем и не проголосовать, здесь такое дело:

 вы внесли, я записал, а как проголосует...

 

      ГОЛОВА.  Носов, будь ласка.

 

      НОСОВ  В. В. Шановні депутати, шановний депутат Лавринович,

 якщо уважно прочитати Регламент, то питання про неприйнятність у

 зв'язку  з  невідповідністю  Конституції  можете  ставитися і на

 третьому читанні. І ви уважно прочитайте заголовок мого подання.

 Це  питання  про  неприйнятність  у  зв'язку  з  невідповідністю

 Конституції,  а не нова редакція. Нова редакція запропонована як

 вихід із питання про неприйнятність.

      Далі. Я ще раз підкреслюю, в законі треба записати чітко на

 кому  лежить  обов'язок подавати кандидатури і хто має право. Це

 різні  речі.  Бо  той,  хто має право, він може сказати: "А я не

 хочу  подавати".  І  виходить,  що ніхто не подає. Рада не хоче,

 ніхто не подає, немає посадової особи, на якій лежить обов'язок.

 Тому закон треба писати двухтактний: на комусь лежить обов'язок,

 а  хтось  має  право.  І  ця схема, мною запропонована, вона є в

 Законі  про статус суддів щодо атестаційних комісій суддів, щодо

 дисциплінарних  комісій  суддів.  Ми  вже  застосували її, і сам

 Шишкін її вітав, як досить демократичну.

      Дяку.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Будем вирішувати голосуванням. Будь ласка,

 не  заважайте  Шишкіну.  Я  ще  раз  кажу,  не  заважайте  вести

 засідання.

      Шановні депутати!

 

      ШИШКІН. В даном случае обов'язок и возложен.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович,  хвилиночку. Я звертаюся до всіх

 вас.  Ми зараз змішуємо поняття суб'єктивного і об'єктивного або

 законного   в  даному  випадку.  Мова  йде  не  про  сьогоднішнє

 формування  Конституційного  Суду, хоч і про нього теж. Мова йде

 про  те,  що ми записуємо норму закону. І в цьому законі повинні

 бути  все передбачені всі ситуації, це повинна бути універсальна

 норма, яка повністю відповідає Конституції.

      Тому  в  даному  випадку я підтримав би пропозицію Соболєва

 про   те,   щоб  зіслатися  на  Регламент  і  обходити  оці  всі

 пропозиції.

      А    саме: " Верховна   Рада   України   призначає   суддів

 Конституційного Суду України таємним голосуванням шляхом подання

 бюлетенів відповідно до вимог Регламенту". Все.

      (Ш у м  у  з а л і )

      Це моя пропозиція.

      (Ш у м  у  з а л і )

      Я  повторив  те,  що  сказав  Носов.  Візьміть  стенограму,

 підніміть, подивіться, будь ласка.  Соболєв, вибачте, Соболєв.

      Отже ставиться на голосування в редакції стаття 7...

      (Ш у м  у  з а л і )

 

      ШИШКІН.  Александр  Александрович, в порядке поступления. В

 начале вы...

 

      ГОЛОВА. Я кажу: ставиться на голосування в редакції комісії

 стаття 7.

      (Ш у м  у  з а л і )

      Вона  не  проголосована,  вона  змінена  зараз, будь ласка.

 Ставлю на голосування. Вона змінена, ще раз кажу.

 

      "За" -

      Не підтримана.

      (Ш у м  у  з а л і )

      Будь    ласка,    ставиться    на   голосування   редакція,

 запропонована  депутатом  Носовим,  як  альтернатива рішення про

 неприйнятність.  Я її прочитав, вона у вас на руках є. Ставлю на

 голосування. І свою поставимо.

 

      "За" -

      Голосів  не  вистачає.

      Я  ставлю  на  голосування пропозицію, яку я вносив. Такого

 змісту:  Верховна  Рада України призначає суддів Конституційного

 суду  України  таємним  голосуванням  шляхом  подання бюлетеней,

 відповідно   до  вимог Регламенту.

      Ставлю на  голосування.

 

      "За" -

      Теж  не  набирає  кількості голосів.

      Відкладається  до   повторного  третього читання.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Я  ще раз кажу, я ще раз пояснюю для тих, хто галасує зараз

 з   місця.   Сядьте,  будь  ласка.  Ми  розглядали  закон,  дещо

 відхилившись від процедури. Тобто, скоріше, ніж це передбачалося

 вимогами  Регламенту.  В  тому є потреба, бо потрібно сформувати

 Конституційний   суд  у  встановлений  Конституцією  час.

      В  зв'язку  з  тим,  депутати  не  могли  внести пропозиції

 своєчасно.  Пропозиції  щодо  такого  варіанту  я вносив. Одначе

 пішла  тільки  одна  частинка, яка зараз передбачена в редакції.

 Вона  не підтримана депутатами. Тому, будь ласка, попрацюйте ще,

 приведіть   у   відповідність   Конституцію   і   ми  Закон  про

 Конституційний  суд  повинні  приймати  у повній відповідності з

 Конституцією  і не  інакше.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ШИШКІН.  Александр  Александрович, по процедуре у меня. Ну,

 во-первых,  поставте  на  голосование  ту пропозицию, которую вы

 вносили,  и  записано  здесь  в форме окремых постанов Верховної

 Ради  Украины  по  кожному  кандидату вилучити. Если мы вылучим,

 тогда  мы  можем рухатысь дали. Вы поставьте же вашу пропозыцию,

 внесенную в понедельник.

 

      ГОЛОВА.  Цю  пропозицію  я  вносив  усно,  так  само  як  і

 пропозицію,  посилавшись  на  Носова  і  посилаючись  на  вимоги

 Регламенту.  Ви  тих  пропозицій  не записали, а записали тільки

 одну, яка вас влаштовує.

 

      ШИШКІН.  Нет,  Александр Александрович. Эту пропозыцию хотя

 вы вносили устно, но вносили не сегодня, не в сессионном зале, а

 внесли ее раньше. И это обсуждалось на комиссии по этому поводу.

      Пропозыции, которые вносил Носов, они пришли намного позже.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Мы   успели   где-то...   Что  продавливать?  Я  ничего  не

 продавливаю!

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА. Є пропозиція поіменно проголосувати.

      Хто за те, щоб поіменно, прошу проголосувать.

 

      "За"

      Рішення  прийнято.  Рішення прийнято. Це вимога Регламенту,

 передбачає  право:  третя  частина  з  тих,  що  беруть участь в

 голосуванні, вважають, що треба.

      Сядьте на місце!

      Тому...  Тому...  Я  ще  раз повторюю. Пропозиція комісії в

 редакції,  яка  вам запропонована в третій колонці, ставиться на

 голосування.

      Ще раз повторюю: голосується пропозиція комісії. Комісії!

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      "За"

      Не приймається.

      Пропонується  на  голосування  редакція,  яку  запропонував

 депутат  Носов відповідно до Конституції. Ставлю на голосування.

 Вона в вас перед очима.

 

      "За"

      Не  приймається.  Ставлю  ще раз на голосування пропозицію,

 яка є частково викладена тут з доповненням тільки: відповідно до

 вимог   Регламенту.  Ще  раз  повторюю:  Верховна  Рада  України

 призначає    суддів   Конституційного   Суду   України   таємним

 голосуванням   шляхом  подання  бюлетенів  відповідно  до  вимог

 Регламенту.

 

      ШИШКІН В.І. Конечно нельзя голосовать.

 

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

 

      ШИШКІН В.І Так ми же должны принять решение.

 

      ГОЛОВА. Відповідно до вимог Регламенту.

 

      "За" -

      Те ж не приймається. Стаття відкладається до редакції.

      (Ш у м  у  з а л і).

      Стаття  8.  Про  призначення  суддів  Конституційного  Суду

 України з'їздом суддів.

      (Ш у м  у  з а л і).

      Значть,  якщо ви... Ще раз прошу, якщо ви будете намагатися

 зірвати  формування  закону,  підготовку закону... Почекайте, не

 підходьте  сюди...  Я не зриваю, треба вирішити це питання. Що з

 голосу? Слова відповідно до вимог Регламенту - це з голосу?

      Залишимо це питання, повернемося до нього ще, будь ласка.

 

      ШИШКІН  В.  І.  Александр  Александрович, дайте Соболеву по

 процедуре.

 

      ГОЛОВА.  Почекайте.  Ну,  так  по  процедурі -це буде довга

 дискусія,  немає  потреби. Процедура, ще раз повторюю: процедура

 визначена Регламентом. Все.

 

      ШИШКІН В.І. Она принята в другому читанні.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      У  статті  8  слова "у формі рішень суду, суддів України по

 кожному  окремому кандидатові" вилучаються. Пропозиція комісії -

 підтримати це доповнення.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну хвилинку! Ставлю на голосування пропозицію... статтю 8

 у редакції, яку запропонувала комісія до третього читання.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Стаття 8! Ставлю на голосування, підтримайте, будь ласка.

 

      "За" -

      Прийнято рішення.

 

      ШИШКІН  В.  І.  Александр  Александрович,  9-я статья: было

 предложение депутата Кочерги, мы удовлетворили -вылучена часть 2

 9-й статьи. Прошу проголосовать за 9-ю статью.

 

      ГОЛОВА.  Ставлю 9-ту на голосування.

 

      "За" -

 

      ШИШКІН В.І. Еще раз! Еще раз...

 

      ГОЛОВА.  Рішення прийнято.

      Стаття  10,  стаття  11  і  12  -не  було  зауважень,  вони

 проголосовані.

 

      ШИШКІН В.І. Александр Александрович, там, извините, по 10-й

 статье:  мы  здесь не указали технически... было зауваження и мы

 согласились вот эту первую часть, которая в левой колонке "форма

 одягу  є  мантія"  викресліть  - она автоматически попала второй

 частью в правую колонку, потому что про мантию сказано в частине

 1,  вот: "повинні бути одягнуті в мантію". Упоминание о том, что

 формой одягу судьей есть мантия -она зайве упоминание. То есть в

 правой колонке частына 2 - прошу, щоб проголосувалы эту...

 

      ГОЛОВА.  Без цієї частини? Стаття 10 без другої частини?

 

      ШИШКІН В.І. Да, без другої частини.

 

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 10 без другої частини.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ШИШКІН  В. І. Указано в первой! про мантію вказано в першій

 частині, в кінці!..

 

       "За" -

       Рішення прийнято.

      До  11-ї  які зауваження? "Символами Конституційного Суду є

 атрибутами   є   державний  герб  України  та  державний  прапор

 України".  Будь ласка, Кочерга.

 

      КОЧЕРГА.

      Уважаемые  народные  депутаты  и Александр Александрович. Я

 хочу  обратить  ваше  внимание о том, что статья 11 називається

 "Символи  Конституційного  Суду  України",  а  в тексті написано

 "невід'ємними атрибутами залу засідань". Это совсем разные вещи.

 

      ГОЛОВА. Дуже  правильно. Це зауваження  по  суті.

 

      КОЧЕРГА.  Поэтому  я  предлагаю  в такій редакції викласти:

 "Символами  Конституційного  Суду  України...

 

      ГОЛОВА. Одну   хвилиночку...

 

      КОЧЕРГА...  є  державний  герб  України,  державний  прапор

 України  та емблеми Конституційного Суду України. Їх наявність в

 залі  засідань  Конституційного Суду України є  обов'язковою".

 

      ШИШКІН.  Так,  Александр  Александрович,  против  того, что

 сказал  депутат  Кочерга  я  нисколько  не возражаю. Более того,

 название  "символы" соранилось потому, что раньше было то в этой

 с татье,   о  чем только что сказал депутат Кочерга.

      Однако,   вы,   уважаемые  депутаты,  во  2-м  чтении  сами

 выбросили  упоминание  об эмблеме и некоторые другие упоминания.

 Что  же  вы теперь от нас, извините, от.........хотите?

      Во  2-м  чтении бюыло  выброшено.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА.  Мова  не  про  те.  Про те, що є атрибутика,  що є

 символи.

 

      ШИШКІН. Так правильно, тогда это бы звучало именно, когда в

 расширенном  понятии, то  так  и звучало.

 

      ГОЛОВА. Віктор  Іванович, ну,  подивіться  уважно.

 

      ШИШКІН.  Если  депутат Кочерга настаивает на возращении той

 редакции,  я  возражать  не  буду  -наооборот,  это  то,  о  чем

 предлагала  когда-то  комисия.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка.  Тут  мова  про назву іде іншу. Назва

 "Символи",  а написано "Державний герб і державний прапор" -це є

 символи держави,  а не Конституційного Суду.

 

      ШИШКІН. Так они  находятся в  зале. А  статья....

 

      ГОЛОВА.  От,  так  треба  ж записать назву статті "Атрибути

 Конституційного  Суду"  або "Невід'ємні атрибути Конституційного

 Суду".

 

      ШИШКІН.  Ну,  обождите,  у меня же есть пропозиция депутата

 Кочерги. Что  здест написано?

 

      ГОЛОВА.  Та мы не про формальну сторону справи, про суттєву

 говоримо.  Про  суттєву  сторону  справи. І правильно написати в

 назві  "невід'ємні  атрибути"....

 

      ШИШКІН.  Так  я  не  возражаю.  Давайте  вернемся  тогода и

 проголосуем  сейчас  про то, что сказал депутат  Кочерга.

 

      ГОЛОВА.  Ще  раз,  Віктор  Іванович.  Ми  не  повинні зараз

 зважати  на  формальні  деякі  обставини,  оскільки мова іде про

 прискорений  розгляд цього закону. І тому не "символи" записати,

 а  "невід'ємні  атрибути  Конституційного  Суду"  в назві. І все

 залишається в  редакції.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Ставлю на  голосування цю пропозицію.

      Атрибути  Конституційного Суду...

 

      ШИШКІН.  Подождите,  в  самой  же  редакции депутата Кочерги

 написано  символами... Посмотрите.

 

      ГОЛОВА.  Та  при  чому  тут  Кочерга?

      "За" -

      Прийинято   рішення.  Тобто,  в  назві  записано  "атрибути

 Конституційного  Суду України". А дальше "невід'ємними атрибутами"

 за  текстом.

 

      ШИШКІН.  Ну  я  прошу  еще  раз  посторить,  чтоб  это была

 проголосована  пропозиція депутата Кочерги в том виде, в котором

 он  ее подал.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович,  я знав, що юристи такі педанти,

 але    не  знав, що  настільки. Повірте.

           (Ш у м  у  з а л і)

 

      ШИШКІН. Так правильно, он и говорит про  эмблему.

 

      ГОЛОВА.  Стаття  12. Місце знаходження Конституційного Суду

 України.   Немає   заперечень,  щоб  у  Києві  було?  Ставлю  на

 голосування.

 

      ШИШКІН.   Так  она  проголосована.

 

      ГОЛОВА.   Не   говоріть,  коли  йде  голосування.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Голосуйте.

      "За" -

      Це  рішення  прийнято  раніше.

 

      ШИШКІН.    Александр Александрович ...

 

      ГОЛОВА.  Я прошу захисників Суду Конституційного не кричать

 в залі. Спокійно.

           (Ш у м  у  з а л і)

       Глава 2. Повноваження Конституційного Суду України, Стаття

 13.

           (Ш у м   у  з а л і)

      Та подивіться ж уважно, що не проголосована. І не кричіть з

 місця. Ще  раз.

 

      ШИШКІН. Еще раз отвечаю, проголосованы были первый, второй,

 третий  пункт.

      Не   проголосованы  были  4, 5, 6.

      Вся Статья не проголосована в целом. Переверните страничку,

 где страница 6. Поэтому вся в целом не была проголосована.

      В  связи  с  этим  мы  подготовили  редакцию  из 4 пунктов.

 Считаем,  что  она  полностью   соответствует  Конституции.

      Кстати, в пятницу, ту пятницу, когда мы обсуждали, именно в

 той  части  не  было  серьезных  замечаний.

 

      ГОЛОВА.  Ще раз повторюю. В цій Статті пункти збережені ті,

 які  ми  проголосували  в  частинах,  але в сумі ми за статтю не

 голосували.

      Тому  я  пропоную  проголосувати статтю в цілому.

           (Ш у м  у  з а л і)

      А,  ну, зніміть поки що. Ми ж голосували тоді. Почекайте. У

 першому читанні у 1 пункті було проголосовано: "Конституційності

 законів  та  інших  правових  актів  Верховної  Ради України, її

 органів, актів Президента України" і далі за текстом.

 

      ШИШКІН.    Нет,   извините,   никаких   органов   не   было

 проголосовано.  У  нас 40 минут шла дискуссия в четверг. Ну, так

 что   в  стенограмме  написано?  Не  проголосована  статья.  Ну,

 поднимите  стенограмму.  Вот  именно после 13 статьи мы на этом,

 ничего не проголосовав, ушли, потому что начался вопрос Кабинета

 Министров.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу, будь ласка, спокійно. Я ще раз прошу, не

 шуміть  у залі. Я зараз не можу говорити з повною переконаністю.

 По-моєму,  ми  проголосували  цю норму при вхідних положеннях, у

 прикінцевих положеннях.

 

      ШИШКІН.   Нет,   вы  сказали,  что  эти  вопросы  мы  можем

 рассмотреть  в переходных положеннях, но мы не голосовали. У нас

 шла теоретическая дискуссия 40 минут по этому вопросу.

 

      ГОЛОВА.  Я  ще  раз прошу, не кричіть з місця. Не кричіть з

 місця,  ще  раз  звертаюся до вас. Ну, зараз ви кричите, а перед

 цим  він  кричав.  Будь  ласка,  я прошу Секретаріат, подивіться

 стенограму розгляду 13 статті на минулому засіданні у п'ятницю і

 ще перший раз, коли ми голосували при розгляді цього документу у

 другому читанні.

      А  ми  облишимо  зараз  цей  момент  і  вернемося  до нього

 піздніше   трошки.  Ну,  почекайте.  До  13  статті  зараз  нема

 зауважень.  Іде  14  стаття.  Ще  раз  кажу, ми  13 не голосуємо

 зараз.

      (Ш у м  у  з а л і )

      До якої? Так не розглядаємо її зараз.

      (Ш у м  у  з а л і )

      Стаття 14 не викликала заперечень і 15 так само. Вірніше, в

 15  статті була пропозиція Носова після слова "акта" додати "або

 набрання  ним  чинності".  І  це  передбачено  в  сьогоднішньому

 варіанті.

 

      ШИШКІН.  В связи с поправкой Носова несколько даже более мы

 вышли  за  ее  пределы, она изложена так: "Порушення встановлені

 Конституцією   України, процедура  їх  розгляду,  ухвалення  або

 набрання ними чинності". Это норма, которая есть в Конституции.

 

      ГОЛОВА.  Стаття  15  ставиться на голосування в доповненній

 редакції.  Будь ласка.

 

      "За" -

      Прийнято рішення.

      До  16  у  нас  не  було зауважень. 18 стаття одержала нову

 поправку.

 

      ШИШКІН  В.  І. Вместо "законодавчими актами" "законами". То

 есть,  принята  поправка,  прошу  проголосовать  с  поправкой 18

 статью.

 

      ГОЛОВА.   З   поправкою   Носова  стаття  18  ставиться  на

 голосування.

 

      "За" -

      19 стаття не потребує... Ну де ваші зауваження? Я ж тиждень

 давав, спеціально давали тиждень.

      Віктор Іванович, чому ви не включили це зауваження?

      Кочерга, будь ласка.

 

      КОЧЕРГА. 122 избирательный округ, Кочерга.

      Во  второй части статьи 19, в конце этой части даются очень

 короткие полномочия судье. Поэтому я предлагаю вот эту фразу " а

 так  само  заслуховувати  пояснення  відповідних посадових осіб,

 експертів,  свідків,  представників за законом, уповноважених за

 дорученням, а також окремих громадян виключити із етой статті.

      Дело  в  том,  что  это  очень  широкие полномочия, которые

 даются    уже    или   пленарному   заседанию,   или   заседанию

 Конституционного суда. Если попадется очень (...........) судья,

 он,  извините  за  выражение  за непарламентское, замордует там,

 если  начнет   тягать.

 

      ШИШКІН.  Но  мы  выбираем  судью Конституционного суда и он

 должен  полностью  подготовить  дело  к  слушанию на заседаниях.

 Тогда...    Вот   будете   лучше   тогда   кадры   подбирать   в

 Конституционный суд, чтоб они никого не замордовали.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, пропозиція депутата Кочерги вносилася,

 але  не передбачена комісією, сюди нам винесена на розгляд. Мова

 йде про те, що повноваження судді повинні бути чітко визначені і

 обмежені,  відповідно  до  Конституції.  Не  більше.  І до цього

 закону.

      Тому він пропонує слова "а так само заслуховувати пояснення

 відповідних посадових осіб, експертів, свідків, представників за

 законом,   уповноваженими   за   дорученням,   а  також  окремих

 громадян".  Це  дуже  широке  трактування,  яке виходить за межі

 повноважень   судді  Конституційного суду.

 

      ШИШКІН.  Ну  почему? Это не выходит за межи повноважень. Он

 готовит  справу, ему нужно полностью потом на заседании коллегии

 либо  на  заседании Конституционного суда доложить на готовность

 ее.

 

      ГОЛОВА.    Пропозиція   депутата   Кочерги   ставиться   на

 голосування.

 

      ШИШКІН. Хотите - пожалуйста...

 

      ГОЛОВА. Шишкін  не  заперечує.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Будь ласка, тихо, коли йде голосування.

 

      ШИШКІН. Вы  сами   от него хотите   многое...

 

      ГОЛОВА.  Ще раз роблю зауваження Шишкіну депутату. Коли йде

 голосування  -мовчіть,  будь  ласка.  І  через це я ставлю ще на

 голосування  пропозицію. Будь ласка.

 

      ШИШКІН. Ну да, Симоненко говорит, а я ему отвечаю.

 

      ГОЛОВА.  Так  Симоненко не на трибуні говорить. Він порушує

 процедуру в залі, а ви на трибуні. Це різні речі. Будь ласка. Ще

 раз ставлю пропозицію  на голосування.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      "За" -

      Не  підтримується.

      Стаття 19 в цілому ставиться на голосування в редакції, яку

 пропонує комісія.

 

      ШИШКІН. Она проголосована в этой редакции. Мы сегодня можем

 голосовать  только какие-то поправки на улучшение статьи. Она не

 проголосована,  значит,  остается  та  редакция, которая была во

 втором чтении.

      Что нет?

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА. Одну хвилину, одну хвилинку.

      Якщо  під  час  після другого читання до редакції вноситься

 зміна,   вона   голосується   спочатку   сама  -зміна,  а  потім

 голосується в цілому стаття.

      І тому, статтю 19 треба голосувати ще раз.

 

      ШИШКІН.  Александр  Александрович,  это  если  она  не была

 проголосована во втором чтении...

 

      ГОЛОВА.  Я  ще  раз  пояснюю.  Якщо  з  другого до третього

 читання  вноситься зміна, незалежно від того, що ви її внесли чи

 не  внесли, але вона вам пропонувалася. І вона не підтримана, то

 тоді підтвердження потребує вся 19 стаття.

      Я  ставлю...  Правильно.  Я ставлю на голосування ще раз 19

 статтю в редакції комісії.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      "За"

      Я  пропоную альтернативний варіант. Проголосувати 19 статтю

 в цілому з поправкою Кочерги, в цілому з поправкою Кочерги.

      Будь ласка, ставлю на голосування.

 

      "За"

      Рішення не прийнято.

      (Ш у м  у  з а л і)

      БУла пропозиція прочитать. Я прочитаю ще раз. Увага! Увага!

 Не кричіть!

      "Суддя  Конституційного  Суду  України  здійснює  попередню

 підготовку питань до їх розгляду колегією суддів Конституційного

 Суду України Конституційним Судом України бере участь у розгляді

 справи.

      Суддя  Конституційного  Суду  України має право витребувати

 від Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра

 України,   Генерального   прокурора   України,  суддів,  органів

 державної  влади,  органів  влади  Автономної  Республіки  Крим,

 органів  місцевого  самоврядування, посадових осіб, підприємств,

 установ,  організацій  усіх форм власності, політичних партій та

 інших  об'єднань громадян, окремих громадян необхідні документи,

 матеріали  та іншу інформацію з питань, що готуються до розгляду

 у  колегії  суддів  Конституційного  Суду України Конституційним

 Судом України.

      Ухилення   від   дачи  пояснень  або  відмова  від  надання

 документів,  матеріалів,  інформації  судді Конституційного Суду

 України  тягне  за  собою  відповідальність  винних  осіб згідно

 закону.  Суддя  Конституційного  Суду України має право публічно

 висловлювати  свою  думку  з питань, що стосуються провадження у

 Конституційному  Суді  України  лише  щодо  тих  справ,  у  яких

 Конституційним Судом України прийнято рішення чи дано висновок.

      От така стаття ставиться на голосування, будь ласка.

 

      "За" -

      Рішення прийнято, спасибі.

      Стаття 20 не викликала заперечень.

      Стаття  21.  Були  зауваження Мусіяки, Стретовича, Шишкіна,

 вони  записані:  слова  організація, координація і так дальше  і

 зауваження Носова те ж враховано. Так я розумію?

 

      ШИШКІН  В. І. Нет, Носова не враховано. Там речь шла о том,

 что  в  5  части, ну, оно кашу маслом не испортишь, здесь просто

 было  написано, что после слов "розпорядження бюджетними коштами

 на   утримання,  забезпечення  діяльності  Конституційного  Суду

 відповідно  до  кошторису,  затвердженним  Конституційним  Судом

 України".  Но кошторис Конституционный Суд не утверждает, потому

 что  это  срочка в державному бюджете, поэтому, исходя из этого,

 наша  комиссия  не  учла  эту  поправку.  Пожалуйста, если Носов

 сможет обосновать, будь ласка.

 

      НОСОВ  Шановні  депутати,  під  кошторисом мається на увазі

 інше -це детальний розпис що на що піде, а в бюджете буде тільки

 рядок  "загальна  сума".

      І щоб не вийшло ще дрязг серед самого Конституційного Суду,

 що голова там "Каділлак" собі купив, ручки золоті повісив, а нам

 олівців  нема,  Конституційний Суд буде затверджувати внутрішній

 організаційний  документ "Кошторис"  -  розпис,  куди  ці  кошти

 підуть. Так що це дійсно треба зробить.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Ну, давайте - воно не заважає.

 

      ШИШКІН В.І. В принципе, особо возражать не буду.

 

      ГОЛОВА.  Не заважає. Не заперечує.

      Стаття  21-ша  з  поправками Мусіяки, Стретовича, Шишкіна й

 Носова ставиться на голосування. Будь ласка.

 

      "За" -

      Прийнято рішення.

      22-га стаття проголосована, не викликає заперечень.

      23-тя - так само.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А,  в  23-й  є  пункт  8  -вилучити "визнання його безвісти

 відсутнім або оголошеним померлим".

 

      ШИШКІН В.І. Обкясняю!

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка.

 

      ЩИШКІН  В.  І. Обкясняю: пункт 8 нельзя вылучать, поскольку

 это - конституционное  положение. Вы сами отстаиваете того, чтоб

 закон  соответствовал  Конституции.  Открываем  Конституцию и мы

 пункт  8  там  находим. Как мы можем вылучить тот пункт, который

 зафиксирован в Конституции?!

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу,  Віктор  Герасимович,  погодьтесь  з цим

 питання.   Він   погодився.   Стаття  23-тя  тому  ставиться  на

 голосування  в  редакції,  яку  пропонує  комісія,  без поправки

 Кочерги, з чим він погоджується. Ставлю на голосування. 23-тя!

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Стаття 24-та - проголосована без заперечень.

      Стаття 25-та - теж...

      26-та стаття є...

 

      ШИЩКІН  В.  І. 25-та проголосована кроме одной... Александр

 Александрович,  извините, 25: слово "спивробитныкы" по настоянию

 ряда  депутатов заменены на "консультанты", мы уже не указывали,

 какие  депутаты, потому что это было и со слуха, и... ПОсчитали,

 что это...

 

      ГОЛОВА.  Тоді  статтю 25 ставлю на голосовання ще раз, будь

 ласка.  Статтю  25 голосується у редакції, яку пропонує комісія.

 Підтримуйте, будь ласка.

 

      "За"-

 

      Стаття  26. Будь  ласка.

 

      ШИШКІН.  26  прошлый раз не была проголосована. Мы все-таки

 считаем,  что  ее  нужно  оставить. Если  не согласится  сегодня

 зал,  комиссия не будет категорически настаивать. Но мы считаем,

 что  целесообразно ее оставить.

 

      ГОЛОВА.   Зміст   такий:   "Позасудова   діяльність  суддів

 Конституційного   Суду  України".  "Судді  Конституційного  Суду

 України  мають  право  за  рішенням Конституційного Суду України

 брати   участь   у  конференціях,  сімпозіумах,  бути  у  складі

 делегацій  Конституційного  Суду  України.  Рішення про службові

 відрядження  суддів  Конституційного Суду України приймає голова

 Конституційного  Суду  України,  а  в  разі  його  відсутності -

 заступник  голови Конституційного  Суду  України".

      Її можна голосувать, можна не голосувать -як завгодно, вона

 не...   це власне  кажучи,  не...

 

      ШИШКІН. Мы бы   хотели,  чтобы оставили все-таки.

 

      ГОЛОВА.Ставлю на голосування  цю статтю.

 

      "За"-

      Принято  рішення.

      Стаття...

 

      ШИШКІН. 27 проголосована...

 

      ГОЛОВА...  проголосована  і  28. До 29 були зауваження, які

 тут  сформульовані. Шишкін,  коментар  ваш, будь ласка.

 

      ШИШКІН. Значит, и Моцпана и других, значит, то есть, эта та

 статья,  которая  связана  с  обеспечением  социальным  и другим

 обеспечением  судей.

      Мы  бы попросили либо мою пропозицию, касающейся части 2-й,

 либо  пропозицию Моцпана   учесть и проголосовать.

      Все-таки в  прошлый    раз   я   обкяснял,   что   гарантии

 независимолсти   судей   заключаются  и  в  том,  что  у  них  в

 последующем,  после  того,  как  истечет срок полномочий, должно

 быть   обеспечение,  чтоб  не  было  последствий  за  их,  будем

 говорить,  честную  позицию при осущетсвлении своих полномочий в

 Конституционном Суде.

      Вот  Моцпан  предлагает,  тянет  руку,  пожалуйста.

 

      ГОЛОВА.  З  мотивів  Моцпан,  будь ласка.

 

      МОЦПАН.   Уважаемый   Александр   Александрович,  уважаемые

 коллеги!

      На  вопрос  американскому  судье,  федеральному  судье, что

 является  основой  вашей  независимости,  как  правило  все  они

 отвечают одно и то же: "Основой независимости в судопроизводстве

 является  пожизненное  назначение  на  должность судьи, он может

 потом  уйти  на  пенсию  при  желании,  и приличное материальное

 вознаграждение".

      В  оные  времена  я  давно считал, и до сих пор считаю, что

 низкая  заработная плата председателя районного суда, прокурора,

 начальника  милиции  была  выгодна  тоталитарной  системе, чтобы

 держать их на известном крючке, и всем в зале это понятно.

      Речь  идет  всего-навсего  о 18  судьях.

      Разумеется,  сегодня  государство наше не настолько богато,

 чтобы  позволить  себе  такую  роскошь,  но я еще раз, уважаемые

 коллеги ,  повторяю:  речь  идет  всего  о  18  судьях.

      Если допустить, что он в 40 лет будет назначен, избран членом

 Конституционного  суда,  а  в  49,  в 51, в 53 выйдет из состава

 Конституционного  Суда, а большинство из них в 56 и может даже в

 60 с лишним лет, судя по стажу, по возрасту, как мы их избираем,

 то  это большой проблемы для финансовых возможностей государства

 не  составит.  Однако,  действительно  будет  служить залогом их

 независимости.

      Спасибо.

 

      ШИШКІН. Александр Александрович, поскольку наша пропозиция с

 Моцпаном  перекликаются,  разница  идет у него 80%, а у меня 100

 их,  плюс у меня второй пункт, а у него нет, я просил бы хотя бы

 на  рейтинговое голосование. Потом мы под конец бы определились,

 какая   из   этих.   Потому   что  здесь  у  нас  концептуальных

 противоречий  с ним  нет.

 

      ГОЛОВА.   Пропозиція   про   рейтингове   голосування,  яку

 підтримуємо редакцію. Давайте не рейтингове, а основне, чи ту, що

 пропонує    Моцпан,  чи ту, що  пропонує  Шишкін.

      Пропозиція  Моцпана  ставиться  на голосування.

      Вони  не  суперечать  одна  одній.

 

       "За" -

      Тепер пропозиція Шишкіна ставиться на голосування.

 

      "За" -

      Редакція   Моцпана   більше   підтримується   депутатами  у

 незначній  кількості.  Але є ще поправка Носова, який пропонував

 вилучити другу частину.

 

      ШИШКІН  В.  І.  Друга  частина  -это  то,  что у нас теперь

 третья, поскольку тогда она в левой колонке она друга частина.

 

      ГОЛОВА.  Ну, вона відхилена.

 

      ШИШКІН В.І.  Я не знаю почему...

 

      ГОЛОВА.  В  пропозиції  написано: відхилена. Я звертаюся до

 Носова, ви наполягаєте. Будь ласка.

 

      НОСОВ  В. В. Справа в тому, що ці повноваження, чи ці права

 записані  в  законі  про  статус суддів і виписані. Тут робиться

 крок  вперед  щодо сім'ї загиблиго. Завтра ми одержимо таке саме

 прохання  від  Верховного  Суду.  Із  минулого  кликання у нас є

 досвід  і  у  Шишкіна,  що хтось один собі щось вихлопоче, потім

 інший. І так воно повзе і повзе.

      Я  пропонував би, щоб для всіх цих суддів, для родичів, які

 після загиблого залишилися, були однакові повноваження. Вони вже

 виписані в законі про статус суддів і є достатніми.

 

      ГОЛОВА.  Віктор Іванович.

 

      ШИШКІН  В.  І.  Мы сами все говорили о том, что нашу будщую

 правовую  систему  мы связываем с деятельностью Конституционного

 Суда.  И  в  этом зале неоднократно эти слова звучали. Как бы мы

 сегодня   не  ценили  членов  Верховного  Суду,  простите  судьи

 Верховного  Суда, однако судьи  Конституционного Суда все-таки в

 нашем  понятии  люди,  несущие  большую нагрузку, потому что они

 судят   законы,  судят  Указы  Президента,  судят  постановления

 Кабинета  Министров.  Поэтому  они  в этой части все-таки должны

 отличаться от судей других, судей этой системы. И я бы просил бы

 все-таки  эти  отличия,  чтобы были отражены и в социальном, и в

 материальном обеспечении именно этой категории судей.

 

      ГОЛОВА.  Мова іде не про суддів у данному випадку...

 

      ШИШКІН  В.  І.  Я  понимаю,  но  судья именно умер на своем

 посту.  И  речь идет о родичах только тех, которые находились на

 их  иждевении, а не обо всех родичах.

      Здесь  же написано: гражданское право определяет, что такое

 лица находящиеся на иждивении.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  ви  наполягате  на голосуванні вашої

 пропозиції? Депутат Носов наполягає на тому, щоб ці пільги  або,

 вірніше,  гарантії були передбачені так, як виписано це в Законі

 про  суддів,  про  статус  суддів. Вони достатньо обгрунтовані і

 забезпечують діяльність судді.

      Тому   ставиться   пропозиція  Носова  на  голосування  про

 вилучення  частини  другої  цієї  статті, статті 29. Голосується

 поправка Носова.

 

      "За" -

      Ну ще раз, будь ласка, поставте, наполягають депутати.

 

      "За" -

      Прийнято рішення.

      Стаття  29  із  цією  поправкою  ставиться на голосування в

 редакції,  яку  пропонує  депутат  Моцпан.  Вона  набрала більшу

 кількість голосів. Зрозуміло. Будь ласка.

 

      "За"-

      Прийнято рішення.

      Стаття 30 проголосована без зауважень.

      Стаття 31. Є зауваження Носова. Будь ласка,  прокоментуйте,

 Віктор Іванович.

 

      ШИШКІН  В.  І.  Сейчас,  извините, я внесу коррективы в 29,

 чтобы я потом не путался.

 

      ГОЛОВА.  Які  ж зауваження? Тут проголосовано було, Вікторе

 Герасимович.

 

      ___________.   В  30  замечание?  Я  не  знаю.  В  31  были

 замечания.

 

      ГОЛОВА. Ну, будь ласка.

 

      ШИШКІН. Она  была проголосована   прошлый  раз...

 

      ГОЛОВА. Ну  це ж...

      ГОЛОС З ЗАЛУ. НЕ  ЧУТИ

      Ви  давали  зауваження   до  цієї статті?

 

      ШИШКІН. Да.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Кочерга.

 

      КОЧЕРГА.  Уважаемые  народные депутаты! Дело в том, что тут

 та  написано:  "питання...  провадження  у справах та діяльності

 Конституційного   суду   України,   його   Секретаріату  порядок

 діловодства,  правила  внутрішнього  розпорядку  Конституційного

 суду  визначаються  Конституцією  України"  і  дальше.  "Правила

 внутрішнього   розпорядку  і  порядок  діловодства  визначаються

 Конституцією України". Просто технически здесь неправильно. Надо

 сказать,   что   "питання   про  впровадження  у  справах,  його

 Секретаріату  -Конституцією,  а порядок діловодства определяется

 внутренними актами".

      Чтоб немножко  надо здесь  четче сказать.

 

      ШИШКІН. Дальше  идет  перечень   всех остальных  актов.

 

      КОЧЕРГА. Ну   так   получается, что...

 

      ШИШКІН.  Цим законом, актами Коснтитуционного суда Украины,

 что  встанавливают   порядок организации внутреннего...

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас.  Порядок  провадження  визначається

 Конституцією.  Це  правда. А інші -дрібніші -іншими нормативними

 актами, або актами процедури, тощо.

      Давайте  не  будемо тут ...

 

      ШИШКІН.   Ну,   Александр  Александрович,  если  что  можно

 перенести порядок организаций перед актами Конституционного суда

 Украины   поставить  и все.

 

      ГОЛОВА.  Ну  так  що  треба? Так я ж кажу, що не змінювати.

 Давайте  -  залишаємо. Ми  її  голосували  вже. Немає...

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ШИШКІН. Ну  почему? Логически...

 

      ГОЛОВА.  Ну  сядьте,  будь  ласка.  Ну  подивіться  уважно.

 Питання  впровадження  усправах  та  діяльності  Конституційного

 суду.  Питання діяльності Коснтитуційного суду ким визначається?

 Конституцією  України. Правильно записано. А дальше внутрішнього

 розпорядку  -тими  актами,  які  приймаються  в самому суді. Ну,

 давайте  не  будемо  голову морочить один одному! Залишається ця

 редакція, вона проголосована.

      Стаття  31:  "Фінансування  Конституційного  Суду України".

 Будь ласка, Носов. Коментар до пропозиції Носова.

      Відповідно  до  кошторису  ми  вже  проголосували, значить,

 треба привести у відповідність.

      Дайте Носову.

 

      НОСОВ  В.  В.  Шановні  депутати,  31 стаття передбачає, що

 Конституційний Суд подає до Кабінету Міністрів тільки цифру, яка

 йому потрібна. А ми маємо досвід,........... починають кромсати,

 Голова Конституційного Суду має йти в Мінфін на колінцях стояти.

      Щоб  цього  не  було,  вони  подають  туди  цифру  і проект

 кошторису. І тоді хай вони викреслюють.

      Мало  того,  я передбачаю хитрість, що паралельно подають і

 до  Верховної  Ради.  І  тоді  буде  битва між Верховною Радою і

 Кабінетом  Міністрів,  а Голова Конституційного Суду на колінцях

 ніде ні перед ким не буде стояти.

      Тобто,    це    процедурний    захист   фінансовий   самого

 Конституційного Суду, щоб їх не втягувати в ці сварки.

      А  зараз  виходить  так:  Генеральний прокурор стоїть перед

 Мінфіном і просить там...

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович, не заперечуєте?

 

      ШИШКІН  В.  І.  Александр  Александрович,  более того: я не

 заперечую.  Потому  бы  мы  тут  и  не  написали: "враховано, не

 враховано".  Потому что то, о чем говрит Носов, эти бы его слова

 да  во  время  второго чтения, когда я доказывал то же самое. Но

 именно тогда и не проголосовали.

      Поэтому  фактически его сегодняшняя пропозиция подтверждает

 то наше, что мы голосовали во втором чтении.

 

      ГОЛОВА.  Ну, і добре, і добре. Із пропозицією Носова... Але

 тут  ви  ж  не  написали,  що  враховано.  Я  тому і поставив на

 дискусію це питання.

 

      ШИШКІН  В.  І.  Правильно  вы  поставили,  потому что мы не

 знали, что враховувать.

 

      ГОЛОВА.   З  пропозицією  Носова  стаття  31  ставиться  на

 голосування.

 

      "За"

      Стаття  32.  Враховані  пропозиції  Шишкіна  і  Мусіяки. Ви

 бачите,  відносно  секретаріату  Конституційного  Суду.  Уже тут

 немає,  що він повинен мати наукову ступінь і все інше, керівник

 секретаріату.  Тобто,  написано  так,  як  законом  передбачено,

 іншими законами, КЗОТом зокрема.

      Немає заперечень до цієї статті?

   Ставлю на голосування статтю 32 у новій редакції.

 

      "За" -

      Будь ласка, я Марченку підказую: голосуйте "за".

      Стаття 33. Постійні комісії Конституційного Суду України. І

 вам  підказую: те ж голосуйте, будь ласка, а не мовчить. Мовчить

 тоді, так.

      Мені  аж  дивно  стало,  що так тихо в залі. Будь ласка, 33

 стаття  -Постійні  комісії  Конституційного  Суду  -є доповнення

 Носова  і  Шишкіна,  вони  враховані  я  так розумію. Враховані.

 Ставиться ця стаття на голосування, будь ласка, голосуйте як хто

 хоче, будь ласка.

 

      "За" -

      Підтримано. Стаття 34 проголосована.

      35 стаття, була пропозиція комісії статтю 35 вилучити, вони

 відхилена. Як ви вважаєте, Вікторе Герасимовичу?

 

      ШИШКІН  В.  І.  Я  считаю,  что все-таки нужно оставить эту

 пропозыцию.  Дело  в  том, что любые Конституционные Суды других

 стран,  где  они  существуют  в  Европе,  имеют свой специальный

 архив.  Мы  посещали  немецкий Конституцийонный Суд в Карцлуе, у

 них  такой архив, что они передают в государственный архив после

 уже  прохождения  50-100  лет, им нужны эти дела для того, чтобы

 рассматривать,  анализировать,  обращаться  для повтора. Мы, ну,

 как то ж к этим вопросам должны относиться по-другому.

 

      ГОЛОВА. Кочерзі слово дайте.

 

      ШИШКІН В.І. Правильно подсказывают.

 

      КОЧЕРГА 122 избирательный округ.

      Может  быть  в  Германии  есть  такая  возможность  строить

 отдельные  архивы,  здания,  специальные  здания для архивов для

 отдельных органов. Делов том, что, если вы помните, так Германия

 даже  100  миллиардов долларов для развития экономики ГДР бывшей

 выделила. А мы клянчим по 2 миллиарда.

 

      ГОЛОВА.  Щорічно!..

 

      ШИШКІН. Щорічно...

      Что я хочу сказать? Дело в том, что в делопроизводстве есть

 текущий  архив  и есть документы "для постоянного хранения". Так

 вот никто не мешает Конституционному Суду держать у себя 3 или 5

 вех   (?).   Значит,   сформировать  документы  для  постоянного

 хранения,  передать  его  для  хранения в государственный архив.

 Если  это  -секретный  материал, там даже материалы КГБ хранятся

 (вы знаете, Виктор Иванович)... А так -городить отдельное здание

 с  хранилищами.  с  особым  режимом  (я  в  прошлый раз говорил)

 температуры,    влаги,    целый    штат   научных   сотрудников,

 реставраторов  и  т.  д.,  и т. д. -это будет очень накладно для

 нашей экономики, для нашей страны!

 

      ШИШКІН  В.  І.  Я  не  думаю,  что из-за одной институции в

 государстве - это накладно для нашей экономики.

      А во-вторых, может быть, потому что немцы так и поступают и

 у  них  порядка  больше...  Так  давайте, извините, тоже вводить

 точно   такой   порядок,   если  мы  хотим  действительно  иметь

 государство!

      А  в  судах,  в судах наших народных судах хранятся архивы,

 извините,  по  20,  30  лет,  а  не  10,  5 лет. На обыкновенном

 народном  суде  архив  хранится намного дольше чем вы только что

 сказали.

      Поэтому  я  считаю,  что  это  очень  важный вопрос -именно

 наличие  архива  в  самом  здании  Конституционного Суда. И (как

 говорит  Кузьменко),  действительно, для того, чтобы исследовать

 прецидентную свою уже собственную практику.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас,  давайте підтримаєм пропозицію, яку

 вносить  комісія,  тому  що  це обов'язково потрібно, щоб була в

 цього   органу  архівна  база  для  того,  щоб  вести  правильно

 ділову... судочинство. Я прошу: підтримайте.

      Будь  ласка,  редакція комісії ставиться на голосування. Це

 не  великі витрати, тим більше, ми про витрати тут не говоримо -

 про організацію справи!

 

      "За" -

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Рішення...  пропозиція  Кочерги  ставтиься  на голосування,

 якщо він наполягає...

      "За"-

      Ще раз  ставлю на голосування пропозицію  комісії.

 

      ШИШКІН. Я   уже  сколько раз  говорил, поддержите  так...

 

      ГОЛОВА. Підтримайте,  будь  ласка,  цю пропозицію.

 

      "За"-

      Будь  ласка. 36- "Бібліотека" проголосована.

      37  -"Друкований орган" -теж проголосована.

      Глава  1  із 2-го розділу, стаття 38 "Форми заернення" -теж

 проголосована.

      39 -  "Конституційне подання"  як   форма  звернення.

 

      ШИШКІН.   Она   фактически  проголосована......   уточнение

 редакции  частыны  2-й.  Вот  посмотрите  справа,  даже не самой

 частыны, а речення, одного из речень тут, как правильно указано.

 

      ГОЛОВА. Тобто  уточнюється...

 

      ШИШКІН.Да, тоько  уточнение идет чисто  текстуальное...

 

      ГОЛОВА.  Це вносив Носов і  юрвідділ,  я  пам'ятаю...

 

      ШИШКІН. Да,  юрвідділ....

 

      ГОЛОВА. Дайте слово  Носову.

 

      НОСОВ. Та я хочу звернути увагу Шишкіна, що в 1 місці слово

 "вимога" на "клопотання"  замінили, а в іншому  залишилося, тому

 там треба докоректувати,  бо буде некрасиво...

 

      ШИШКІН. Да, я с этим согласен. Раз мы уже согласились с его

 пропозицией,  чторб  заменить  "вимоги"  на "клопотання" в одном

 месте,  то протсо по тексту  дальше  выпало   чисто технически.

 

      НОСОВ.   І   в  5-му  пункті  там  теж.  Вимагаються  копіі

 документів і матеріалів, а є випадки, коли документи  секретні і

 подавать   неможна  їх  податок.  І  в  Росії  так  було,  Чечню

 бомбардують,  указа  ніхто  не  може знайти, він секретний. Якже

 тоді   подавати  звернення?

      І  я  пропонував  оці  речення  в дужечках копії документів

 додаються  вилучати. Саме через оце, а вже суд буде випрашувать,

 затребувать  ці  документи.

 

      ШИШКІН.  Обождите,  я  здесь  несколько не совсем согласен.

 Дело  в  том,  что  есть  общий порядок подачи документов. Здесь

 зафиксирован  общий  порядок.

      Когда речь идет о том случае, о котором вы говорите, когда

 податель    не   имеет   возможности   истребовать   документов,

 действительно,   тогда   запускается   механизм,   через  суд

 истребуются.

      Но  мы  это  должны  указать, потому что это общий порядок,

 иначе тогда вообще  не  будут  прилагать  их.

      А уже то, о чем вы говорите, это исключение. А исключений в

 сегодняшнем   Цивльно-процессуальном  кодексе  существует....

 

      ГОЛОВА. Стаття 39 з уточненням,яке тут передбачене, а також

 з  редакційними  уточненнями,  про  які говорив тільки що Носов,

 ставиться  на голосування.

 

      ШИШКІН.  Но  без   5  пункта ...

 

      ГОЛОВА.  Ні  з  5 пунктом, я ще раз кажу, не говоріть, коли

 йде голосування.

      З  5  пунктом,  який  запропонований  Комісією.

      Голосується.

      "За" -

      Стаття 40. Суб'єкти права на конституційне подання з питань

 прийняття  рішень  Конституційним  Судом   України.

      Тут  враховані  зауваження  Шишкіна,  Мусіяки,  Стретовича,

 Старовойтової.

      Ваше  було  подання  теж.

      Кочерга,  будь ласка.

 

      КОЧЕРГА.  Уважаемые народные депутаты, я предлагаю каким-то

 образом  выйти  вот из  такой  ситуации.

      Дело в том, что в 40 статье, и в 41 части 4, и в 43, и в 44

 право  обращения в Конституционный Суд " надається не менш як 45

 народним  депутатам".

      А такий орган, як Верховна Рада такого права не має.

      Может быть, мы каким-то... Я понимаю, что в Конституции так записано.

      Но  хоть  сейчас  логически.  Это же нонсенс. Если 45 имеет

 право,  а  Верховна  Рада  в  цілому  не має права звертатись о

 Конституційного  Суду.

 

      ШИШКІН. Мы  не  можем   поступить  против  Конституции.

 

      ГОЛОВА. Якщо 45 суддів мають, тоі Верховна Рада теж  має.

 

      ШИШКІН.  Так  давайте  запишемо,  що має. А він каже, що не

 має.

 

      ШИШКІН.  Вы сами говорили, что по любому тексту приведите

 все  в соответствие с тем, что написано здесь, в Конституции, Мы

 и написали так. Нельзя описать тот орган, который не изложен. Но

 что же так написано.

 

      КОЧЕРГА.  ...допустили в ночь на 28.

 

      ШИШКІН В.І.  Так давайте изменим Конституцию.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Носов.

 

      НОСОВ В. В. У мене ще була одна процедурна поправка. Справа

 в  тому, що, якщо просто 45 депутатів записати, буде дуже багато

 непорозумінь. Один відкликав свій підпис і тоді виникає питання,

 що  з ним робити, чи воно подане, чи не подане. Буде просто, ну,

 так   би  мовити,  нечистоплотна  гра.  Щоб  цього  не  було,  я

 пропонував  після слів 45 депутатів у дужечках додавати: "Підпис

 депутата  не  відкликається".  І  тоді  все  стає на свої місця.

 Підписав,  подання  пішло,  хоч  ти... Це буде стабілізувати цей

 процес.

 

      ГОЛОВА. Це дуже правильна поправка. Я прошу. Тому що інакше

 будуть  якісь  спекуляції.  Когось  переконали  в  тому,  тільки

 подали,  зараз  інший  появився,  не  подається  і тому подібне.

 Поправка   Носова   слушна.   А   45   депутатів  -це  визначено

 Конституцією, по-перше. А по-друге, якщо 45, то це означає, що і

 Верховна Рада має право, бо Верховна Рада приймає рішення шляхом

 голосування.  Якщо  ми  проведем поіменне голосування і буде там

 226 чоловік, то це Верховна Рада звернулася. Яка різниця.

      Тому   я   просив   би   з   поправкою   Носова  статтю  40

 проголосувати.

 

      ШИШКІН В. І. Александр Александрович, разрешите по поправке

 говорить.  Дело  в  том,  что так, как говорит Носов, здесь есть

 определенная  теоретическая  опасность. Я, например, не возражаю

 против  того,  что  он говорит, но мы должны сами для себя здесь

 определиться:  мы  ущемляем  или  не  ущемляем  свои собственные

 права.  Потому  что у других субкектов будет право на отзыв, а у

 депутата  получается при таком подходе права на снятие, на отзыв

 нет. Если вы согласны ити таким путем, то пожалуйста. Но давайте

 думать по этому вопросу. Давайте обменяемся впечатлениями.

 

      ГОЛОВА.   Ще   Носову  дайте.  Впечатлениями  потім  будемо

 міняться, як...

 

      НОСОВ В.В.  Шановний депутат Шишкін і  шановні  депутати.

      Відзив  свого  подання  -це  ж інша стаття. І за заявою цих

 самих  депутатів про відзив вона буде відкликана. То зовсім інша

 стаття. А ми розглядаєм статтю "Подання".

 

      ШИШКІН  В.  І.  Так  вот  я  еще  раз  говорю. Вы правильно

 отметили  возможную  вариантность или опасность вариантности. То

 есть,  когда вы говорите, что подали 46, трое потом отозвало. Но

 у их есть такое право на этот отзыв.

 

      НОСОВ. На отзив право 45 знову будуть підписувать.

 

      ШИШКІН  В.  І.  Так  вот  я поэтому говорю. Если мы сегодня

 согласны на ущемление своих прав, то, пожалуйста, я возражать не

 буду.

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги.

 

      НОСОВ. Треби усунити можливість спекуляції, тому що це буде

 не ущемленіє, а просто спекуляція. І ви знаєте, як це робиться.

 

      ШИШКІН В.І. Извените.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку.  З'ясували  ми  моменти.  І  так

 правильно, і так правильно. ТОму що там є такі слова "не менше".

 А  якщо  іде подання до Конституційного суду, то я думаю, що ті,

 хто  збирають,  зберуть  70,  на 30 чи на 25 не збереш відгуків.

 Так  же?  Але  Носов теж правий. Може бути і таке. Тому я ставлю

 спочатку  пропозицію  Носова на голосування про те, щоб в дужках

 записати "підписи яких не відкликаються". Голосуйте, будь ласка.

 Поправка Носова голосується.

 

      "За" -

      Прийнято.

      В цілому стаття з поправкою Носова голосується.

 

      "За"-

      Я  думаю,  що  ми  правильне рішення прийняли хоч би з того

 приводу, що перш ніж підписать, треба подумать. Так же?

      Стаття 41.

 

      ШИШКІН В. І. 41. Она приведена просто в соответствие... Она

 проголосована, просто там был 7, 8 пунктов, теперь 2, 3, 4.

 

      ГОЛОВА.  Ставлю на голосування. Це редакційне уточнення, не

 редакційне,  а  навіть...  Поправка ваша тут?  А, ну вже повинно

 бути,  так би мовити, приведення у відповідність із  40 статтею.

 Тобто  поправки  Носова автоматично передбачаються там  "підписи

 яких не відкликаються".

 

 

      ШИШКІН.  Александр  Александрович,  вот  по-поводу вот этой

 поправки  Носова. Значит, он несколько... Я хотел бы, не нада ее

 в  каждой  статье  употреблять. Мы этот вопрос обсуждали. Есть в

 дальнейшем  вот  44 статья "Видкликання Конституційного подання,

 конституційного звернення".

      То, что мы проголосовали Носова, личше бы оно было отражено

 там.

 

      ГОЛОВА. Я  раз прошу.

 

      ШИШКІН.  Поэтому  по  каждой статье, я не знаю, зачем ее по

 каждой  статье...

 

      ГОЛОВА.  Ми  там  визначили.  Давайте  так.  Я звертаюся до

 Носова.  Ми  визначили  суб'єктів і тепер знаємо, що суб'єкти 45

 депутатів, їх підписи не (...........). Вони є суб'єктами.

 

      ШИШКІН. Конечно.

 

      ГОЛОВА. А тут ... Але  ж  тут є  теж   суб'єкти...

 

      ШИШКІН. Да, но учет по каждой статье употреблять одно...

 

      ГОЛОВА.  Ну  тому,  що  це інша стаття. Давайте приведемо у

 відповідність  і  будемо  шкодувати  паперу тут. Да, щоб не було

 тлумачень   різних.   Я   ставлю  на  голосування  статтю  41  з

 уточненням,   яке   приведено   у  відповідність.  Так  уже  раз

 обговрювалося,  то  вже  другий  раз не можна. Це ж у період між

 другим  і  третім.

 

      "За" -

      Стаття  42  "Конституційне звернення". Теж, я зрозумів так,

 редакційна ...

 

      ШИШКІН.  Да,  вот  здесь -"Вымога на клопотання". И все. Ну

 это  раз  мы  уже  по этому поводу приняли решение -оно меняется

 дальше по  тексту.

 

      ГОЛОВА. Ставиться  вона  на голосування.

 

      "За" -

      Стаття   43   у   новій   редакції   -"Суб'єкти   права  на

 конституційне  звернення  з питань дачі висновків Контситуційним

 судом України".

 

      ШИШКІН.   Вот   это   то,   о  чем  прошлый  раз  мы  долго

 дискутировали о  праве граждан на  обращение.

 

      ГОЛОВА.  А  "дача" -це українське слово? Так правильно буде

 сказать?

 

      ШИШКІН. Да.

 

      ГОЛОВА. Ну тоді, якщо ви кажете, то правильно.

 

      ШИШКІН.  Юридичний  відділ  зауважень  не  зробив  з  цього

 приводу і   редакційний  також.

 

      ГОЛОВА. Ясно. 43 стаття голосується.

 

      "За"

      Прийнято.

      Четверта   поправка   Носова  є  тут.  Врахована,  так?  За

 письмовою заявою.

 

      ШИШКІН. Да, здесь... Да, это вот то, что мы проголосовали в

 41 статье. Она врахована.

 

      ГОЛОВА. Тобто, "суб'єктом". Якщо 45, "за письмовою заявою",

 де там підписані ці ж 45 чоловік.

      Так Носов говорить?

      Владислав Васильович, будь ласка.

 

      НОСОВ  В.  В.  Ну,  я  вважаю,  що  тут треба зазначити, як

 викликано:  не  по  телефону,  а  за  письмовою  заявою. Тоді 45

 депутатів  будуть  писать знову заяву про відкликання. Президент

 не по телефону буде телефонувати, а письмово. Це треба уточнення

 зробити.

 

      ШИШКІН. Александр Александрович, я с этим согласен. У здесь

 написано,  просто  при  голосовке,  видите,  у  меня  не  сейчас

 написано, а тогда: "Не може відкликати свого підпису", -так, как

 говорил Носов.

      Поэтому...

 

      НОСОВ   В.   В.   А  тут  треба  зазначити,  в  якій  формі

 видбувається відкликання, це зовсім інше.

 

      ГОЛОВА.  Значить,  пропозиція  така: Конституційне подання,

 Конституційне  звернення записьмовою заявою може бути відкликане

 суб'єктом і т.д. за текстом.

      Я  думаю, що правильно він говорить, бо це фіксується тоді,

 в  архіві  зберігається.  А  так,  по  телефону подзвонив, хто в

 архіві, то потім...

      А? Ну, треба голосувати - каже Євген Жеребецький.

      Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

      "За"

      Прийнято рішення.

      Стаття  45.  Тут  чимало  є  зауважень Шишкіна, Стретовича,

 Старовойтової,  Мусіяки  і  інших. Вони враховані всі. "Підстави

 для відмов  в відкритті  конституційного провадження".

      Ставлю на голосування 45 статтю.

 

      "За" -

      46   стаття  - Порядок  конституційного  провадження.  Була

 пропозиція   Кочерги   вилучити  слова  "  колегія  суддів".  Ви

 наполягаєте на тому, щоб вилучити?

 

      ШИШКІН  В.  І.  Нельзя  это вилучать, потому что в коллегии

 судьи    решают    предварительно   вопрос   о   конституционном

 провадженни,  нельзя  эти  слова  вилучать,  получается что весь

 огромный кагал заседания будет решать эти вопросы.

 

      ГОЛОВА. Кочерзі дайте слово.

 

      ШИШКІН  В.  І. Наверное из 5, мы так говорим. Да, но я же в

 прошлый    раз    разкяснял,   если   они,   они   рассматривают

 предварительно   весь   материал   и   должны  подготовить  его.

 Естественно там происходит провадження, если они отказывают его,

 мы  же  там  дальше расписали и проголосовали в прошлый раз, что

 этот  отказ  может  быть  обжалован  и  рассмотрено эта жалоба в

 заседании  Конституционного Суда.

 

      ГОЛОВА.  Вікторе  Івановичу,  не  вступайте  в  дискусію  з

 депутатами,  які  не  виступали  з  цього приводу. А Кочерга має

 слово, будь ласка.

 

      КОЧЕРГА 122 избирательный округ.

      Дело  в  том,  что коллегия является внутренним структурным

 подразделением  суда,  его  решение  не могут иметь обязательную

 силу  для  тех  субкектов,  которые обратились в Конституционный

 Суд,  это  внутренняя  структура,  поэтому выделять коллегию как

 самостоятельный  орган,  я  считаю, это будет не правильно, даже

 антиконституционно в данном случае.

 

      ШИШКІН  В. І.  Еще  раз  разкясняю: речь не идет о конечном

 решении,   это   орган  для  решения  процедурного  вопроса,  он

 принимает  решение, называется процедурное определение, а то что

 данное  дело подготовлено и выносится на рассмотрение пленарного

 заседания    или    заседания    Конституционного    Суда.   Это

 процессуальное  решение,  если  оно  поставлено  о  том,  что не

 принимается  подання  или  звернення, оно подлежит обжалованию и

 рассматривается   в   самом  заседании,  и  заседание  принимает

 окончательное решение.

 

      ГОЛОВА.  Він вже погодився, будь ласка, стаття 46 ставиться

 на голосування. 46 стаття голосується.

 

      "За" -

      Не підтримується.

 

      ШИШКІН  В.  І. Ну, мы ж нарушаем всю процедурную логику...

 Ну, я  не знаю, здесь...

 

      ГОЛОВА.  Пропозиція  Кочерги  ставиться  на  голосування  -

 вилучити "Колегію суддів". Ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Не приймається теж рішення.

 

      ШИШКІН  В.  І.  Это не внутренний вопрос -вы сами сказали в

 153-й   статье   Конституции  о  том,  что  процедурные  вопросы

 прохождения  дела  определяются  законом. Какой это внутренний?!

 Это  не  может  нормативным  актом  самого Конституционного Суда

 определиться!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку!  Тобто  депутат Кочерга пропонує

 записати  так:  провадження  у  справах  у  Конституційному Суді

 України  здійснюється Конституційним Судом на його засіданнях та

 на   пленарних   засіданнях.   Так   ви  пропонуєте?  Ставлю  на

 голосування цю редакцію.

 

      "За" -

      Будь ласка, йде голосування.

      Не  вистачає  голосів.  Ще  раз...  Посилаючись  на... будь

 ласка,...

 

      ШИШКІН   В.   І.   Вы   можете  проголосовать...  Александр

 Александрович! Есть обыкновенная процедура, и надо же...

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович!  посилаюсь  іще раз на коментар,

 який  зробив  Віктор Іванович Шишкін, редакція комісії ставиться

 на голосування, оскільки мова про Колегію суддів -  це внутрішнє

 процедурне...  процедурний  захід: розгляд на Колегії підготовки

 до  провадження  того  чи  іншого...  тої  чи  іншої справи. Але

 остаточне  рішення  всеодно  приймає  суд,  що визначено в інших

 статтях. Ставлю на голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      "За" -

      Давайте  відкладемо цю статтю і в кінці проголосуєм ще раз.

 Ви     подумайте  поки що.  В  кінці  ще раз  проголосуєм.

 

      ШИШКІН.  Ну что я лекцию по теории процесса прочитаю чтоли?

 Зачем?

 

      ГОЛОВА.  Лекції  в  універсітеті  ви  читаєте,  так?  Там і

 читайте.

 

      ШИШКІН. Ну,  так  я  об  этом Кармазину говорю, я ж не могу

 рассказать  теорию  процессов. Практика, какая практика?

 

      ГОЛОВА.  47  стаття.  У  частині 1 статті 47 вилучити слова

 "назви  колегії суддів"  ,  це  враховано. Це  враховано.

      Тому  47  стаття  голосується, будь ласка.

 

      ШИШКІН. Где? Нет-нет...

 

      ГОЛОВА. Зніміть  голосування.

 

      ШИШКІН. Это относится к...

 

      ГОЛОВА.   Зніміть  голосування.  Це  чия  була  пропозиція?

 Кочерги,  я так розумію. Дайте  йому  слово.

 

      КОЧЕРГА,  122.

      Уважаемые  депутаты,  я  предлагаю  вот  такое дополнение с

 делать:   "У  складі  Конституційного  Суду  України  за  рівним

 представництвом  івд  кожної  із гілок влади утворюються колегії

 суддів" ,  а далі  за текстом.

 

      ГОЛОВА. Я прошу вибачити. Ми це питання голосували минулого

 разу,  ви  вносили  цю  пропозицію,  вона не одержала підтримки,

 виходячи  з  того,  що  судді  Конституційного Суду -незалежні і

 рівні між собою.

      Тому  ділить  їх на 6-ки немає рації, так? Таку аргуменації

 ми  прийняли  тоді, голосуючи минулого разу. І колегії, я думаю,

 що це буде врахованов робочому порядку і без нашого запису.

      Судді  формуються  різними,  призначаються  різними гілками

 влади,  але  вони  не  представляють  різних гілок влади -в тому

 особливість.

 

      ШИШКІН.  Коллегии  эти  будут  формироваться  за  галузевым

 направлением,  а не по направлению, от когоони представлены -вот

 так  видится.  То  есть, кто-то будет заниматься блоком, условно

 возьмем  Указ  о перезаконах экономической напрапвленности, кто-

 то - образовательной направленности, кто-то - еще  что-то.

      Не  могут  они формироваться по тому принципу, о котором вы

 говорите.   Иначе   будет   опять  продолжаться  президентсткие,

 судебные, Верховной Рады  судьи. Так нельзя  относиться.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Конституционные  судьи  нигде  народом  не   избираются.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  ставиться  на  голосування  редакція

 статті,  запропонована  Комісією.

      Будь  ласка.

      "За" -

      Рішення не  приймається.

      Хтось  не зрозумів, очевидно, з 96 депутатів? Тому я ще раз

 прошу  поставить  на  голосування,  будь ласка. Ще раз ставлю на

 голосування.

      "За" -

      48   Стаття.  Повноваження  колегії  суддів  у  справах  за

 конституційним  поданням. Вона  проголосована.

      49 теж.

      50,  це  процедура,  підтримана.

      51  теж.

      Але  в  51  є  нова  редакція,   яку   вносять  депутати.

 

      ШИШКІН.  Это  уточненная  редакция  в связи с тем, что были

 уточнены  вот  эти  пункты  6,  5,  4. Поэтому здесь идет только

 редакционное  уточнение.

 

      ГОЛОВА.   51   Стаття   голосується,   вона   приведена   у

 відповідність з  іншими.

      "За" -

      Прийнято  рішення.

      52  проголосована.

      В 53 Статті була поправка трьох депутатів, у разі виявлення неповаги  або  перешкодження  у  проведення пленарного засідання,

 порушник  притягується  до  судової  відповідальності  у вигляді

 накладення штрафу у порядку та розмірах, встановлених законом.

      Ви  пам'ятаєте,  ми  дускутували  це  питання,  бо там дуже

 велика  була...

 

      ШИШКІН.  Здесь  мы  изложили  новую  редакцию  именно  этой

 третьей  части.

 

      ГОЛОВА. Ставлю на  голосування. Нову  редакцію.

 

      ШИШКІН  В.  І.  53 с учетом новой редакции части 3 в правой

 колонке.

 

      ГОЛОВА.  По правій колонці.

 

      "За" -

      Прийнято рішення.

      Стаття    54    "Забеспечення   повноти   розгляду   справи

 Конституційним  Судом" із уточненням, там узгодженням із частини

 2 статтті 19, що вже проголосована, ставиться на голосування.

      Ще поправка є? Будь ласка, Носов.

 

      НОСОВ В.В. Шановні  депутати і шановний Шишкін.

      У  першій  частині  там  у вас в кінці сказано, що суд може

 запросити  іншу  інформацію. Слова "інформація" згідно з Законом

 "Про  інформацію"  має  звуженний  зміст  -це  документовані або

 публічно  оголошенні  відомості  про  подія  та явища. А суд має

 право  запросити  відомості.  А  відомості  -це  значить можна і

 людину  допитати,  тобто  не тільки документовані можна отримати

 відомості збирати.

      Тому  там  краще записати замість слова "інформація" -"інші

 відомості".  Це  більш  ширше. Тому що знайдуться в'їдливі люди,

 які не дадуть в Конституційний Суд те, що не задокументовано. Це

 одна поправочка.

      І  друге в 4 частину, в останню. Там іде тільки приховання,

 умисне  приховування,  а треба і перекручення. Бо може не ховати

 інформацію,  а  і  перекручувати.  І  скрізь  це в Кримінальному

 кодексі,  скрізь  це  є,  а  тут  чомусь  випало. Я просив би це

 включити.

 

      ШИШКІН   В.  І.  Александр  Александрович  коментарий.  Что

 касается  замены  "информации"  на  "відомості", я в этом ничего

 страшного не вижу. Если что, можно поменять, если зал согласится

 с предложением.

      Что  касается  "перекручивания", я бы возразил против этого

 термина,  потому  что  это  оценочная  категория.  Кто-то  будет

 считать,  то  это  перекручено,  а  кто-то  нет. Поэтому я бы не

 учитывал  эту  поправку  в  части  3 именно добавить слово после

 "приховування"   еще   и   слово   "перекручення".   Потому  что

 перекручено  или  не перекручено -это уже оценит Конституционный

 Суд.

 

      ГОЛОВА.  Носов  настоюєте,  да? Я поправку Носова ставлю на

 голосування.

 

      ШИШКІН.  Давайте  тогда  разделим поправку про информацию и

 вторую поправку про перекручення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо.  По  черзі  так  і голосуєм. Першу про

 інформацію.  Будь ласка.

 

      "За" -

      Приймається.

      Друга поправка по перекрученню.

 

      ШИШКІН. Еще раз настаиваю, что это оценочная категория.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуйте, ви не коментуйте.

 

      "За" -

      Не приймається.

      Я  ставлю тоді 54 статтю з першою поправкою на голосування.

 З врахуванням першої поправки.

 

      "За" -

      Прийнято.

      Стаття 55 "Участники конституційного впровадження".

 

      ШИШКІН. Не было здесь замечаний. Вона проголосована.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Вона    проголосована.    56   тоже   немає,

 проголосована.

      57. Віктор Іванович, будь ласка.

 

      ШИШКІН. Есть проправки здесь, которые были учтены.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ . І вони враховані.

 

      ШИШКІН.  Да,  они врахованы. Они курсивом выделены в правой

 колонке.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ .  Голосуєм 57 статтю з поправками.

 

      "За" -

      Прийнято.

      58 прийнята, тут поправок нема.

      59 проголосована. Есть тут. Будь ласка, Кочерга.

 

      КОЧЕРГА. 122 избирательный округ, Кочерга.

      Дело в том, что здесь В этой норме скрывается скрытый штраф

 за тех, которые очень активно будут обращаться в Конституционный

 суд. Я бы предложил бы вот такую редакцию и она есть в комиссии:

 "У  разі  направлення  конституційного  подання, конституційного

 звернення   з   того  самого  питання,  що  вже  розглядалось  у

 пленарному  засіданні,  або  в  засіданні  конституційного суду,

 суб'єкти   конституційного  подання,  конституційного  звернення

 спрачує  державне  мито  у розмірах, встановлених  законом. Якщо

 Конституційний  суд приймає позитивне рішення із цих або окремих

 положень   подання  або  звернення  державне  мито  повертається

 заявникому  повністю".

 

      ШИШКІН.  Следующий  мой комментарий. Дело в том, что первая

 часть  ваша частично врахована в содержанни. Что касается второй

 части,   оно  идет  другим  реченням  "якщо  Коснтитуційний  суд

 прінімаєт  позитивне  рішення"  -здесь  незачем  говорить  о 59,

 потому  что  то,  о  чем  вы  говорите, содержится в 58 статье -

 "Відшкодування  витрат  участникам  впровадження".  И  там  этот

 вопрос  как-раз  именно  и зафиксирован. Что, если обратился. То

 есть,  здесь  идет  та  же логика гражданского процесса, который

 существует   у  нас.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор  Григорович  погодився.

 

      ШИШКІН. Да, если истец обращается и выигрывает дело, то ему

 все  возвращается.  Об  этом  говорит  58 статья.

      (Ш у м  у  з а л і)

      А то  уже  пусть Конституционный суд...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Віктор  Іванович,  не нада сперечаться. Віктор

 Григорович  погодився,  я  ставлю  59  статтю  на голосування. З

 урахуванням   тих   поправок,  які  були  внесені.  Голосуємо  з

 урахуванням   поправок,   внесених   від  комісії.  Жеребецький,

 голосуйте.

 

      "За" -

 

      Все, прийнято.

      60 проголосована.

      61 проголосована.

      62 проголосована.

      63 проголосована.

      64. Єсть поправка Носова. Будь ласка.

 

      НОСОВ  В.  В. Я пропонував, щоб в рішенні суду в кінці було

 зазначено  кількість  окремих  думок  щодо  рішення  та прізвища

 суддів Конституційного Суду, які їх подали.

      В принципі, треба робити окремі думки як невід'ємна частина

 рішення суду, і тому про них в самому рішенні принаймні має бути

 зазначено.

 

      ШИШКТН В.І. Комментарий.

      Уважаемые  депутаты,  дело  в том, что сама окрема думка не

 может  быть  составной частью решения. Это два разных документа.

 Документ- решение и документ - окрема думка.

      Что  касается  окремой  думки,  то в 66-ой изложено: окрема

 думка  подлежить  оприлюденню  вместе  с ришенням и даже повинна

 друкуватися,  как  мы это записали в "Вестнике" Конституционного

 Суда.

      Поэтому  нельзя  говорить,  что  окрема  думка  должна быть

 составной  частью  решения.  Это разные документы, решение -есть

 решение, а думка - есть думка.

      Конечно,  но  они  разные  два  документа.  В самом решении

 нельзя  ссылаться  на  окрему  думку.  Решение  должно содержать

 только  то,  что  здесь  изложено:  резолютивную, мотивировочную

 часть и т.д.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку, одну хвилиночку!

      Носов, голосуєм?

      Голосуєм! Голосуєм 64 статтю, Носов погодився.

 

      "За"

 

      Прийнято.

      65 стаття - проголосована.

      66 стаття - зауваження Кочерги.

      Віктор Григорович, по третьому пункту.

 

      ШИШКІН.  Здесь по третьему пункту мы отклонили. Мы считаем,

 что нужно все-таки указать....

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Іванович, одну хвилиночку.

      Будь ласка.

 

      КОЧЕРГА. (122 избирательный округ, Кочерга)

      Читаем  часть вторую статьи 152 -ой Конституции. Нет, часть

 вторую статьи 152 Конституции: "Закони, інші правові акти або їх

 окремі   положення,  що  визнані  не  конституціними,  втрачають

 чинність  з  дня  ухвалення  Конституційним Судом рішення про їх

 неконституційність.  Тут  читаєм  третю:  з  дня опублікування -

 противоречие части второй статьи 152.

 

      ШИШКІН  В.  І.  Так  не  вилучити, тогда просто прилюднення

 заменить  на  ухвалення,  ну,  так  это  же,  а вы написали, что

 вилучить статьи 3.

 

      КОЧЕРГА. Давайте тогда заменим.

 

      ШИШКІН В.І. Давайте приведем в соответствие.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вместо слова опрелюднення, да?

 

      ШИШКІН В.І. Опрелюднення замінить на слово ухвалення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нема  заперечень? Значить я ставлю цю поправку

 на голосування. Вмісто слова оприлюднення - ухвалення.

 

      "За" -

 

      Прийнято. Я ставлю статтю 66 в цілому з поправкою.

 

      ШИШКІН В. І. 66 в цілому з поправкою, которая проголосована

 от Кочерги.

 

      "За" -

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийнято. 67 стаття. Враховано всі поправки.

 

      ШИШКІН  В.  І.  Здесь  враховано,  поскольку раньше это был

 перегляд  решения Конституционного Суда, теперь это підстави для

 откриття нового впровадження, то есть пересмотра. Как раз именно

 дискуссия по этому поводу шла и мы учли предложения депутатов.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуєм? Голосуєм 67 статтю з тими поправками,

 які внесли депутати Мусіяка, Шишкін, Стретович.

 

      "За"-

      Прийнято. 69 стаття. Носов, будь ласка.

 

      НОСОВ В. В. Шановні депутати, по-перше, в першу частину, що

 "кому  надсилаються рішення Конституційного Суду" я б пропонував

 доповнити - і Міністерство юстиції.

      Справа   в   тому,   що   в  Міністерстві  юстиції  повинні

 фіксуватися  всі  акти,  обов'язкові для виконання. А тут чомусь

 забули...

      Але  головні  мої  заперечення  є  щодо другої частини і до

 третьої частини, які покладають на Конституційний Суд невластиві

 йому  функції.  Це: визначати, що робити з тими відносинами, які

 утворилися.  Згідно  з  Конституцією  Конституційний  Суд тільки

 приймає рішення -акт відповідає Конституції, чи не відповідає? І

 опублікував  його.  А вже далі інші органи визначають, що з ними

 робити, з тими відносинами.

      Скажімо, третя частина - та взагалі передбачає зажадати від

 органів,  зазначених  у  цій  статті,  письмового  підтвердження

 виокнная.   Це   прокуратура   мала  б  робити...  А  то  нагляд

 прокуратурі  скасували,  а  тепер  функцію нагляду покладають на

 Конституційний  Суд!.. Конституція цього не передбачала -він має

 винести  рішення:  конституційний,  не  конституційний, все інше

 вирішують інші органи.

      Отже,   у   мене  3  поправки:  до  першої  частини  додати

 Міністерство  юстиції, а другу і третю скасувати, тому що це -не

 його функції.

 

      ШИШКІН В. І. Я не могу понять нашего коллегу Носова, или он

 не туда смотрит, потому что 68-я статья...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Это 69-ая!

 

      ШИШКІН В.І. А! А 68-ая?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми проголосували...

 

      ШИШКІН В.І. Ага...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  вибачаюся,  ми  голосуєм за 69-ту статтю. І

 Носов веде розмову за Міністерство юстиції -ту поправку, яку він

 вніс. Добавити.

 

      ШИШКІН  В.  І.  Я  бы  возражал. Конституционный Суд -у нас

 сегодня  пока  службы,  общей государственной службы обеспечения

 исполнения решения. И по действующей правовой системе каждый суд

 все-таки  отвечает  за то решение, которое он примет. И я хотел,

 чтоб  все-таки  Конституционный Суд контролировал, контролировал

 сиполнение своих собственных решений!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А иначе тогда - вынес решение и забыл про него....

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Іванович!..

 

      ШИШКІН В.І.  А выполнено оно, не выполнено - извините...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Віктор   Іванович,  Носов  настоює  на  своїй

 поправці - я її ставлю на голосування.

 

      ШИШКІН В.І. Пожалуйста, пусть настаивает...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Да, по частинам: першу поправку і другу

 

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Да,   по частинам  1-у  поправку і  2-у.

 

      "За"-

      Перша   поправка   прийнята.   Тепер   другу   поправку  до

 Міністерства  юстиції України.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Да, да,  я вибачаюсь.

 

      ШИШКІН.  Я  бы  возражал,   вылучать нельзя.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Іванович, голосуєм.

 

      "За"-

      Друга не приймається.

      Я  ставлю  69  статтю  з  поправкою 1-ю в  цілому.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      "За"-

      Прийнято.

      Шановні колеги, прохання до голів фракцій і груп -піднятись

 в  зал  засідання  Перзидії.  А зараз оголошується перерва на 30

 хвилин.

 

                           ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

     

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  народні депутати, продовжуємо роботу

 сесії ,  прошу  зайняти  місця  свої.

      Віктор Іванович ,  на  трибуну.

       Розглядається   Стаття   70,  напраавлення  конституційних

 подань.

      Я  прошу  зайняти  місця  свої.

      А  що  таке,  Київської  області  немає, Івано-Франківської

 немає? Уже ж  час.

      Голова  Комісії.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Шевченко  я бачу  з Надзієвичем, самі  дисціпліновані.

       По  70  Статті.

     

      ШИШКІН.  По  70  Статье только чисто редакционное замечание

 здесь  были    лишние  слова.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Враховані.

      Пропозиція,  внесена  депутатом  Шишкіним  і Стретовичем.

      Я  ставлю   Статтю   70 на голосування.

     

      ШИШКІН.  Прошу  проголосовать  "за",  потому что там только

 редакционное.

      "За" -

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги...

     

      ШИШКІН.   У  нас  не полный  зал  был.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Іванович, ви ж не голосуєте, сідайте, з-

 за вас  не  набираємо  голосів.

     

      ШИШКІН.   70  поправка  врахована.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Розібрались  з  місцями?

      Будь  ласка,  голосуємо    70  статтю.

      Яка поправка? Тут вашої поправки немає, Віктор Григорович!

     

      ШИШКІН. То выходячы з 13 статьи, это там надо решить вопрос

 или   переходных  положень.  А  что  сейчас?  Вы  ту  статью  не

 проголосовали.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу  голосуєм  за  70  статтю  з  урахуванням

 поправок в редакції комісії. Голосуєм.

     

      "За" -

      Будь ласка, Кочерга Віктор Герасимович.

     

      ШИШКІН В.І.  Это связано с 13 статьей. Здесь понятно. Можно

 тогда  ее  пропускать  и  вернуться  к ней после рассмотрения 13

 статьи.

     

      КОЧЕРГА В.Г. 122 округ.

      Да,  действительно,  эта  статья  70  связана с 13 статьей.

 Тогда  давайте  мы  будем в пакете ее голосовать и 13, и 70. Это

 тоже самое, о чем мы говорили перед этим.

      Речь  идет  о  чем?  Значит,  мы предлагаем или я предлагаю

 після  актів  Верховної  Ради  України дополнить либо и Президії

 Верховної  Ради або керівник органів Верховної Ради. А дальше за

 текстом.

     

      ШИШКІН  В. І. Мы же дискутировали по 13 статье. Если хотите

 мы  вернемся  к  дискуссии  именно при повторном третем чтении и

 рассмотрении  13  статьи.  И  давайте  сейчас  не дискутировать,

 потому  что у нас есть разное понимание, понятие актов Верховной

 Рады, поэтому нужна теоретическая дискуссия.

      В таком случае давайте пропускаем 70, учитывая, что 71, 72,

 73  -это  чисто  процедурные статьи. Независимо от содержания 13

 статьи   эта   процедура  в  любом  случае  сохранится.  Поэтому

 проголосуем то, что  не вызывает сейчас сомнения.

     

      ГОЛОВА.  Включіть, будь ласка, ще Кочергу.

     

      КОЧЕРГА   В.   Г.  И  вообще  давайте  посоветуемся  Виктор

 Иванович.  Ну,  надо  ж  наверное  перед  каждым  словом "актів"

 записать "правових актів".

     

      ШИШКІН В.І.  Это вы правы.

     

      КОЧЕРГА  В.  Г.  І  правових  актів  Президента  України, і

 правових актів Кабінету Міністрів. В Конституции написано именно

 через раз. Но есть же акты разные,  физические там...

     

      ШИШКІН В.І. Извените,  открываем Конституцию.

     

      КОЧЕРГА В.Г. Я знаю там так написано, как здесь.

     

      ШИШКІН  В.  І. Открываем Конституцию и читаем как написано.

 Здесь написано 1 пункт статьи 150 "Законов, інших правових актів

 Верховної  Ради  України", а дальше ідет актов Президента, актов

 Кабінету   Міністрів.   И   никакого   определения   перед  этим

 существительным  актив не стоит. Поэтому мы не можем писать что-

 то другое, нежели записано в Конституции.

      Если  записано  правовых  актов  Верховной  Рады Автономной

 Республики  рым, то у нас должно быть записано "правових актів".

 А  по  отношению к Президенту такого не написано, по отношению к

 Кабмину  тоже  не  написано.  Сами  же настаивали на том, что мы

 должны соблюдать букву Конституции.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Віктор  Григорович  погодився.  Я  ставлю  на

 голосування  ще  раз статтю 70. Після того, як розглянумо 13.

      71  стаття. Поправка Шишкіна, Стретовича, вони враховані. Я

 ставлю на голосування 71 статтю.

     

      "За" -

      Прийнято.

      72 стаття.

     

      ШИШКІН.   72.   Она  тоже  касается  процедурных  вопросов,

 независимо  от  материального  содержавния  13 или 70. Я поэтому

 прошу, чтобы проголосовали.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я ставлю на голосування з врахуванням поправок

 Шишкіна і Стретовича.

     

      "За" -

      Єсть  питання?  По  72 статті питання єсть? Шановні колеги!

 Ну  дійсно  136 не голосує. Або вже так, або так голосуйте. Я ще

 раз ставлю на голосування.

      Я прошу голосувати.

     

      "За" -

      Будь ласка. Кириченко. У вас єсть питання? Будь ласка.

     

      РАЙКОВСЬКИЙ.

      Виктор  Іанович,  скажите,  пожалуйста, вот по этой статье.

 Здесь  написано  о  том, что, значит, утрачаэ чыннисть с момента

 решения  суда.  Наверное надо записать -с момента принятия. Если

 Верховный  Суд  принимает  решение, что какой-то нормативный акт

 противоречит  Конституции,  наверное  он  не  чинный  с  момента

 принятия. И все правовые  последствия необходимо  отменить.

      А  у  вас  написано, что вот сегодня суд состоялся и принял

 решение,  что этот нормативный акт не чинный с сегодняшнего дня.

 А  как  быть с теми правоотношениями, которые возникли с момента

 его принятия?

     

      ШИШКІН.  Мы  выходим из 152 статьи Конституции части 2. Это

 то, о чем говорил Кочерга, делал замечание и правильно делал, мы

 учитывали его. Закон, инши правови акты або их окреми положения,

 что   вызнани   неконституционными,   втрачают  чинность  з  дня

 ухвалення.  Это и  есть  с  дня  принятия    решения.

      Поэтому  то,  что  здесь  написано,  оно  соответствует 152

 статье Конституции.  Пожалуйста.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Радьковський  погодився.

     

      ШИШКІН.  Мы  не  можем  по  другому  пойти.  Потому  мы  и

 говорили,  что  в  свое время замечания Кочерги было правильное,

 когда  он указал, что не с дня опрелюдення, а с дня ухвалення. И

 то же  самое  здесь.

      Да,  правильно.  Это  написано в Конституции. Поэтому мы не

 можем  отойти.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Голосуєм.  Ще  єсть  питання?  Кириченко, будь

 ласка. Полтава.

     

      КИРИЧЕНКО.  Віктор  Іванович,  дякую. Кириченко, Полтавська

 область. Стаття і 72, і 73 вони пов'язані із редакцією статті 13

 і від того, як ми її відрегулюємо давайте ж у пакеті уже будемо,

 бо  ми  хочемо спочатку ці процедури відреагувати, а тоді будемо

 підганяти  13,  яка являється фундаментальною для процедури, під

 цю процедуру. Давайте ж не спішить.

     

      ШИШКІН.  Я  вас  понял.  Не  совсем  так.  70. Вы правы. 70

 связана  с 13. А 72-ая, 73-я и 71-ая -это речь идет о процедуре.

 И, извините, про две процедуры все равно: будет 8 актов чи будет

 10  актов,  чи  будет  5  актов,  чи  один. Все равно, процедура

 прохождения будет одинакова для всех.

      Поэтому   здесь   речь   идет   только  о  самой  процедуре

 прохождения.  Прочитайте.  Потому  не  за  чем  сегодня связвать

 процедурные вопросы с материальной нормой, забитой в 13-ой, либо

 в  70-ой.  Что  там потом ни будет написано, они одинаково будут

 проходить  и  по  71-ой, и по 72-ой, и по 73-ей. Одинаково будут

 проходить.  Поэтому я не хочу, чтоб на третье повторное чтение у

 нас накопычувалось вот столько статей.

      Если  у  нас,  действительно,  есть проблемы теоретического

 плана  по 70-ой и 13-ой, то это есть теоретического плана. Здесь

 же процедура.

      Я прошу это понять.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Да,  так  материальная норма сама есть, только стоит вопрос

 ее  наполнения:  бедт это 4 акта иби это будет 10 актов. Но вам,

 если  бы  вы  были  судьей,  вам  принесли  -какая  вам разница:

 подписать 4 или подписать 10.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Погодився, Віктор Іванови, Кириченко погодився.

 Переконали його.

      Я ставлю ще раз на голосування 72-у статтю. Голосуєм.

      Євген Васильович, голосуйте.

 

      "За"

      Ну, ви понімаєте, дехто так просто, на слух: один сказав, а

 другий,   не  розібравшись,  тоже  підтирмує.  Якби  був  якийсь

 прецедент.

      Райковський, будь ласка, ще.

     

      РАЙКОВСЬКИЙ  Б.  С.  Виктор  Иванович,  здесь  было  бы все

 нормально,  если  б  вы  после  этих  слов:  "Вони  оголошуються

 нечинними  з  дни прийнятти и втрачають чинність з дня прийняття

 рішення Конституційним Судом".

      Дело  в  том,  что  здесь  надо  написать,  что "визнаються

 недійсними  з  дня  прийняття".  Имеется  ввиду:  год,  два, или

 полгода  был  принят  нормативный  акт.  С  дня принятия решения

 Конституционным  Судом  не  с  дня  вынесения  решения,  вот, он

 начинает  действовать на будущее, а на прошлое надо вернуть, что

 он  момента  принятия вже он был неконституционным и все было бы

 нормально.

     

      ШИШКІН В.І. Ну, я же еще раз вам разкясняю...

     

      РАЙКОВСЬКИЙ. Так  давайте  в  законе  этом  напишем, вы не

 ссылайтесь  на  Конституцию, мы же пишем конституционные законы,

 давайте в конституционном законе напишем как просит Конституция.

     

      ШИШКІН  В.  І.  Я  вас  вполне  понимаю,  но не может закон

 сегодня изменить Конституцию. Давайте тогда изменим Конституцию,

 ну,  не  можем  мы  написать  сегодня другой порядок нежели тот,

 который  выписан  в Конституции. Здесь мы уже связаны, извините,

 это  точно так, как мы дискутировали по международным договорам,

 если  написно два субкекта -мы не можем ставить вопрос о третем,

 четвертом  субкекте,  и  вопрос  этот снят оказался. Точно так и

 здесь, ну, зачем мы?

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Переконали і Райковський.

     

      ШИШКІН  В. І. Завтра же Конституционный Суд сам же признает

 в   этой  части  данный  закон  не  чинним,  потому  что  он  не

 соответствует Конституции. Что же мы делаем со своим законом?

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Голосуєм 72 статтю.

     

      "За" -

      Переносим. 73 стаття -Врегулювання правовідносин що виникли

 внаслідок  дії  акта,  визнаного  неконституційним.  Носов, будь

 ласка, по 73.

     

      НОСОВ  Я  подавав  письмове  зауваження,  хочу  сказати, що

 частина   перша  принаймні  цієї  73  статті  виходить  за  межі

 повноважень  наданих  Конституційному  Суду Конституцією. Стаття

 150:  до  повноважень  Конституційного  Суду  України належать -

 вирішення  питань  про  відповідність Конституції України, тобто

 конституційні, неконституційні і офіційно тлумачення Конституції

 і  законів,  а  от  вирішення виконавчих питань що робити з тими

 відносинами  -це  не  дано  Конституційному  Суду.  Шишкін був в

 Германії  і  знає,  що  через  90 днів після того як приймет, на

 протязі  90 днів після того як Конституційний Суд винесе рішення

 всі  постраждалі  подають  свої пропозиції до уряду, той збирає,

 узагальнює,  вишукує  кошти  в  державному бюджеті і таким чином

 відшкодовує.

      Чому Шишкін хоче це покласти на Конституційний Суд -мені не

 зрозуміло,  тому  я  ставлю  питання  про  неприйнятність  цього

 пункту.  Прошу  поставити  його  на  голосування,  але окремо. А

 депутатів - не підтримувати першу частину статті 73.

     

      ШИШКІН   В.  І.  Я  бы  с  этим  не  согласился,  поскольку

 Конституционный   Суд   должен   при   рассмотрении   вопроса  о

 неконституционности   все-таки   указать,   что  делать  с  теми

 последствиями, которые возникли на основании... которые возникли

 в  период  действия  акта, который признается неконституционным.

 Акт  неконституционным  может  быть  признан  через 10 лет после

 того,   как  он  начал  действовать.  За  этот  период  возникли

 определенные  правоотношения  и  материального  плана,  и личные

 неимущественные       правоотношения,      и      будь-еще-какие

 правоотношения...  Он  должен  высказаться,  что  делать  с ними

 дальше.  Поэтому  здесь  мы  записали,  что  "вирішить в кожному

 випдаку  окремо питання щодо правовідносин, що виникли внаслідок

 дій акту, визнаного неконституційним".

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить... я вибачюсь!..

     

      ШИШКІН В.І. Это если... будет... это будет ......

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Носов, ви настоюєте?

      Про   вилучення   першого  пункту  статті  73-ї.  Я  ставлю

 пропозицію депутата Носова на голосування.

     

      "За" -

      Не хватило голосів...

      Я ставлю 73-ю статтю в редакції від комісії.

     

      "За" -

      Ще питання єсть? По 73-й? Кириченко, будь ласка,  Полтава.

     

      КИРИЧЕНКО   , Лохвицький, Полтавська область. Дякую.

      Віктор  Іванович,  ну погодьтеся, що логіка єсть в тому, що

 говорить   Носов.   От   дивіться,   що   у   нас   получається.

 Конституційний  Суд  визнав  дію  акта  неконституційним,  а  ті

 правовідносини,  які  уже  виникли  по  цьому  акту, ще він буде

 вирішувати окремо чи вони мають якусь юридичну силу чи не мають.

      Якщо  акт,  а  це основа тих правовідносин, які після цього

 виникли,  визнан  не конститцуійний, то і всі правовідносини вже

 являються  неправомірними, не мають  під  собою юридичної сили.

      Давайте ми  погодимося з  цією логікою...

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  на  голосування  статтю 73 без 1-го

 розділу з урахуванням пропозиції, яку вніс і Носов, і Кириченко.

      (Ш у м  у  з а л і)

      То ми  голосували  за  поправку.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Статтю  без  1-го розділу  голосуєм  73.

     

      "За"-

     

      Принято.

      Стаття 74  проголосована.

     

      ШИШКІН. Здесь есть предложенеие у комиссии. 74 статья мы бы

 попросили   вылучить.   Это...  хотия  она  была  проголосована,

 поскольку  с изменением... Да с последующими изменениями, что мы

 учитывали  положение народных депутатов и изменили 75, пункт 2-й

 и 1-й и 2-й только остался вместо 5 пунктов. Значит, здесь у нас

 сбита  нескоько  градация.

      Значит, мы бы попросили вылучить, потому что... А нумерацию

 соответственно изменить: 75-77. А 77 изложить в другой редакции,

 поскольку мы все равно будем возращаться, у мення есть редакция,

 она  просто  не  роздана  депутатам.  Мы тогда дадим редакцию 77

 отдельным  текстом.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Віктор  Іванович,  таким чином, ви, комісія за

 те, щоб  74    статтю вилучити.

      Я ставлю на  голосування пропозицію  від  коміссіі...

     

      ШИШКІН... Она  лишняя просто.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Про вилучення 74 статті.

     

      "За"-

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийнято.

      75  Стаття. Предмет  провадження у  справі.

      Проголосовано.

     

      ШИШКІН.   Мы  изменили  редакцию, посмотрите,  пожалуйста.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Питань  нема.

      76  Стаття.

     

      ШИШКІН. Нет, 75. Есть два пункта в более другой редакции.

      Прошу  проголосовать.

      ......................

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона  проголосована.

      А,  ви  маєте  на  увазі,  що   із  5  два  пункта...

      Я  ставлю на голосування 75 Статтю вже в новій, скороченій

 редакції.

      "За" -

       Рішення  прийнято.

      76  Стаття.  Дача  висновків  щодо  конституційності чинних

 міжнародних  договорів.

      Зауваження  Стретовича,  Шишкіна  враховані.

     

      ШИШКІН.  76  теперь  соответствует редакции проголосованной

 только   что  75-й.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю на  голосування 76  статтю.

      "За" -

      Прийнято.

      77 проголосована.

     

      ШИШКІН. В связи с изменением 75-й, надо проголосовать 77.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  В  редакції,  яку  ви  даєте?

      Ставлю на   голосування 77 в  редакції  від  Комісії.

      "За" -

      Прийнято.

      78 Стаття.  Підстави для  конституційного   подання.

      Вона  проголовована.

      79  Стаття.  Право  суб'єктів  конституційного  подання  на

 участь  у справі. Тоже  проголосована.

       80    Стаття.    Об'єднання   конституційних   проваджень.

 Проголосована.

      81 стаття "Резулітивна частина рішення Конституційного Суду

 України".

     

      ШИШКІН  В.  І.  Есть поправка Носова и поправка Стротовича.

 Враховані частково.

     

      ГОЛОВА.  Носов  єсть  питання?  Немає.  Стротович  тоже  не

 заперечує.  Я  ставлю  81  статтю  з  урахуванням їх поправок на

 голосування.  Носов не заперечує.

     

      "За" -

      Прийнято.

      82  стаття  "Строки,  направленні  конституційного подання"

 проголосовано.  Кочерга по 82 статті, будь ласка.

     

      КОЧЕРГА  В.  Г. Виктор Иванович, я хотел вам вопрос задать.

 Дело  в  том, что вот в целом 4 глава, вы скажите в каком пункте

 статьи 13 эти вопросы, которые...

     

      ШИШКІН  В.  І.  Это  в  первом  пункте, а это мы раскрываем

 особенности  производства,  ряд  актов,  которые акомулированы в

 пункте  первом.  Речь  идет об актах, конституційні подання щодо

 дачі  висновків,  щодо конституційності актів. І дальше идет про

 что,  про  выборы,  про проведение референдума и так далее. Акты

 (............) кто будет принимать в нашей Конституции? Верховна

 Рада,  Президент...  В  данной  ситуации  речь  идет  только  об

 особенностях процедурной разборки тех актов.

     

      КОЧЕРГА В.Г.  Ну, все ясно.

     

      ГОЛОВА.  Зрозуміло. Я ставлю 82 статтю на голосування. Вона

 проголосована   і  узгоджена.  83  стаття,  я  вибачаюсь,  "Межі

 повноважень  Конституційного  Суду  України". Стротович, Шишкін.

 Пропозиції враховано.

      Я  ставлю  на голосування 83 статтю з урахуванням поправок.

 Віктор іванович голосуємо.

     

      "За" -

     

      ШИШКІН  В.  І. Здесь же, я так понял, опять не поняли. Речь

 идет только о двух категориях акта...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Петро  Миколайович  погодився,  погодився.  Я

 ставлю на голосування 83 статтю.

     

      "За" -

      Прийнято.

      84   стаття   "  Участники  конституційного  впровадження".

 Проголосована.

      85  " Рішення Конституційного Суду". Носов. 84 -Носов. Будь

 ласка.  85? Будь ласка.

     

      НОСОВ.  До  85  статті  я ставив питання про неприйнятність

 другої частини.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну хвилину. Йде розмова по другій частині 85

 статті.

     

      НОСОВ.  Друга  частина  85  статті:"  В разі визнання таких

 актів   неконституційними   у   рішенні   Конституційного   Суду

 зазначається  про  припинення  діяльності всіх органів, які були

 створені  для проведення виборів чи референдумів (це функція, до

 речі,  не  Конституційного  Суду), розміщення бюлетенів..." Це ж

 треба   на   місце  виїжджати,  все  дивитися.  Не  може  сидіти

 Конституційний  Суд  і  з  чиїхось слів це приймати. Агітаційних

 матеріалів,  припинення  фінансування,  тобто це вже засоби, які

 має  виконувати міліція там чи прокуратура, чи виконавчі органи.

 А  чомусь  тут  це  записано на Конституційний Суд. Це перевущує

 надані  йому повноваження Конституцією. Я пропоную цю частину не

 підтримувати.  Тобто статтю 85 ставити на голосування без другої

 частини. Бо  структур таких нема, щоб це все робити.......

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Іванович, щось єсть...

     

      ШИШКІН.  Не  обязатель иметь структуру. Он должен в решении

 своем  ставить  вопрос  о  Конституционности,  в  своем  решении

 указать   что  нужно  делать  в  связи  с  принятием  вопроса  о

 неконституционности.  Кто  же  это будет делать? А потом скажут:

 ну,  да,  оно  неконституционно,  а  что делать дальше? О да, от

 выконавчей влады вы дождетесь.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Носов,  ви  настоюєте  про  вилучення  другої

 частини? Я ставлю на голосування пропозицію Носова про вилучення

 другої частини статті 85.

     

      ШИШКІН В. І. Ми уже сегодня имеем акт выконавчои влады.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.

      "За" -

     

      Не набрали  голосів.

      Я  ставлю  статтю  85...

     

      ШИШКІН В.І. Можно  только   коментарий?

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. ... в  редакції коміссіі. Будь ласка.

     

      ШИШКІН  В.  І.  Маленький комментарий перед голосованием. Я

 обращаюсь  к  депутатам. Вы сами говорите о том, что, вот, у нас

 бесконтрольная   деяльнисть   выконавчои   влады,  еще  каких-то

 структур, значит. Но позвольте. Сами ж себе противоречим. Кто-то

 должен  дать  рекомендации  что  делать,  если  выконавча  влада

 байкотирует что-то. Вот именно здесь во второй части 75 статьи и

 записано,   что  Конституционный  суд  должен  указать  механизм

 работы. И правильно это. Почему же мы сами себе противоречим?

      В  одном  случае  мы  говорим:  "Ах, они бесконтрольные." А

 когда  вам  предлагается  механизм контроля, вы говорите: "Зачем

 это  нада?"

      (Ш у м  у  з а л і)

      Я тоди  не розумию  логику.

     

      ГОЛОВА. Можна ставить 85 в цілому на голосування? Ставлю на

 голосування  85 статтю в  цілому.

     

      "За" -

      Прийнято рішення.

      Стаття 86. Вона проголосована. 87 теж.

      Глава   6   "Особливості   провадження   в   справах   щодо

 конституційності  правових  актів".  88 стаття проголосована без

 зауважень.

      Те ж саме   89.

      Стаття 90 "Відкритття конституційного провадження у справі,

 щодо  додержання  конституційної  процедури"...

     

      ШИШКІН В.І. Вилучена.

     

      ГОЛОВА. Вона  вилучена? Та  де ж вилучена? Тут  є.

     

      ШИШКІН В. І. А вот статья 90 -вылучиты и зминыты нумерацию.

 Дали  за  текстом  идет.

      В правой  колонке  ее  нема.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ГОЛОВА.  Стаття... Сторінка 41. Дивіться, будь ласка. Глава

 7 "Провадження  у справах, передбачених ...

     

      ШИШКІН В.І. А,  я  спутал   с  90  в  старой  редакции.

     

      ГОЛОВА. То ви не путайте, будь ласка. Тут є пропозиції щодо

 зміни в редакції. Прокоментуйте, будь ласка, Віктор Іванович.

     

      ШИШКІН В.І. Да, я понял.

      Речь  идет о том, что здесь раньше... Это то, о чем говорил

 Кузьменко,  другие  депутаты  еще  при  обсуждении:  почему мы в

 конституционном   поданни   должны   требовать  визначення  дії,

 бездіяльність  Президента  і  т.  д.,  когда  мы  должны  именно

 потребовать   только   то  от  Верховної  Ради,  что  предписано

 Конституцией.  И здесь мы изложили совершенно новую редакцию, то

 есть   должна   быть   отслежена   конституционность   процедуры

 рассмотрения вопроса, связанного с импичментом Президента. И вот

 должны  истребовать  все  документы,  которые  относятся  к этой

 процедуре. И вот мы как раз изложили именно в третьей части этой

 статьи,  именно какие документы необходимо Конституционному Суду

 истребовать   из  Верховного  Совета,  для  того  что  отследить

 правильность конституционной процедуры.

      Вот  этим как раз и вызвано изменение редакции. Это как раз

 то, о чем говорили депутаты при втором чтении. Да, правильно, ну

 Кузьменко правильно подсказывает: не рассматривая по сути.

      Поэтому я прошу проголосовать в той редакци, которая сейчас

 выложена комиссией.

     

      ГОЛОВА. Немає заперечень?

      Ставлю на голосування.

     

      "За"

      Прийнято рішення.

      Стаття    91:   "Закриття   конституційного   провадження".

 Уточнення там було.

      Будь  ласка,  немає  заперечень,  щоб  проголосувати  в цій

 редакції?

      Немає. Ставлю на голосування 91 статтю.

     

      "За"

      Прийнято рішення.

      92  стаття,  вона є результатом дискусії, котра відбувалася

 тут,  у  залі,  минулого  разу,  вірніше, при розгляді в другому

 читанні.

     

      ШИШКІН   В.   І.   Да,   но  она  соответствует,  Александр

 Александрович...

     

      ГОЛОВА.   І   тепер   вона   приведена  у  відповідність  з

 Конституцією, із статею 111 Конституції. Тому я прошу підтримати

 цю редакцію.

     

      "За" -

      Прийнято рішення.

      93 стаття. Підстава для  конституційного подання.

     

      ШИШКІН   В.  І.  Тут  уточнена  редакция  так  как  говорил

 юридичний відділ і інші. Просто уточнена редакция.

     

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування 93 статтю.

     

      "За" -

      Рішення прийнято.

      94 стаття, уточнена редакція.

     

      ШИШКІН В.І. Тут тоже уточнена редакция.

     

      ГОЛОВА. Поправка Носова, будь ласка, Носов.

     

      НОСОВ  Я  письмово  подавав  туту одне слово зайве в кінці,

 слово його. Виходить так, що суб'єкт права звернення звертається

 тільки тоді, коли порушени його конституційні права і свободи, а

 цим  суб'єктом  може  бути  суд,  а права то порушені не суду, а

 громадянина, і тому виходить тут нонсенс, коли записується слово

 "його" . Треба слово "його" убрать і все стане на свої місця.

     

      ШИШКІН В.І.  Где? В 94?

     

      НОСОВ  Да,  в  94  в  кінці  там  слово  "його"  зайве,  бо

 порушуються   права   не   суду,  скажімо,  а  громадянина.  Суд

 звертається...

     

      ГОЛОВА.  Правильно,  правильно,  пропустити слово "його". Я

 думаю... Без слова "його". Нема заперечень?

     

      ШИШКІН В.І. Нема.

     

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування цю статтю з поправкою Носова,

 будь ласка.

     

      "За" -

     

      Стаття  95-та  підтримана  раніше,  проголосована.  І тепер

 іде...  ідуть  прикінцеві  положення.  Перша  і друга частини не

 викликали заперечень.

      Стаття 3...

     

      ШИШКІН В.І. Третью мы изменили...

     

      ГОЛОВА.  Частина третя...

     

      ШИШКІН  В.  І.  Да,  по вашему предложению и по моему тоже,

 Александр  Александрович,  что  не позднее через месяц Верховный

 Суд...  простите!..  Верховный  Совет  на себя берет обязанности

 привести   судьей   к  присяге  - не позднее  месяца  с  момента

 першого...  с  момента  першого  призначення. Ну, для нас першое

 призначення  -это  20  вересня  цього  року, коли відбулось на Ш

 з'їзді суддів перше призначення. Вот  это видбулося, все...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А на основании норм Конституции прямого действия!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      То  инше  пытання.  Это  наше  пытання. Это наше пытання -в

 чужой монастырь ходить не будем!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      И пытання до нас, правыльно...

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка.  Після обрання членів Конституційного

 Суду  не пізніше місяця Верховна Рада повинна розглянути питання

 про  приведення  до  присяги  їх.  Я  ставлю  на  голосування цю

 пропозицію.

     

      "За" -

      Четверта  не  викликала  заперечень, але тут попунктах іде,

 вірніше...  По  пунктах. І ми голосували тоді по пунктах. Перший

 пункт...

     

      ШИШКІН В.І. Не викликав перший пункт заперечень...

     

      ГОЛОВА.  Ні, викликав...

     

      ШИШКІН  В. І. Ето після набуття Конституції перший пункт...

 Які   там  заперечення  після  набуття?..  Ето  второй  викликав

 заперечення...

     

      ГОЛОВА.  От... Одну хвилиночку!.. Секунду!.. Ви пригадуєте,

 я  говорив, що 13-тя стаття може виконуватися або задовольнятися

 пропозиціями в прикінцевих положеннях. Тут є пропозиція Кочерги.

 Вона відхилена. Тобто мова йде про те, що "... закони України та

 інші правові акти України, Президії Верховної Ради України, акти

 Президента,  акти  Кабінету  Міністрів..."  і  т. д. прийняті до

 набуття чинності цією Конституцією.

     

      ШИШКІН. Александр Александрович, это связано со статьей 13,

 2-й  пункт,  не  1-й  пункт.  1-й  пункт не имеет отношения к 13

 статье  в  чистом  виде,  потому  что  речь идет о тех законах и

 правовыых  актах,  которые приняты  после....

     

      ГОЛОВА.  А, я не правий, вибачте, Віктор Іванович, це до 2-

 го пункту.

     

      ШИШКІН. До  2-го...

     

      ГОЛОВА. Після "до набуття чинності Конституції". Дискусія з

 цього  приводу  була  дуже широка в залі, і мова йшла про те, що

 правовідносини  і  конституційність їх чи дотримання Конституції

 після...  до  прийняття  Конституції  було  чимало і під час дії

 Конституційного  Договору  і  раніше. І тому потрібно було б тут

 записати.  Або  так, як пропонує депутат Кочерга, або просто "її

 органів".  Написати  так:  "Закони  України та інші правові акти

 Верховної  Ради  України,  її  органів,  акти  Президента, і так

 дальше за  текстом.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Президії, да.

     

      ШИШКІН.  Ну,  почему?  В  тот  период не только...........,

 комиссии  давали право разкяснения.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Ну  вы же  говорите  ее органов.

     

      ГОЛОВА. Ну,  давайте її  органів.

     

      ШИШКІН.  Нет,  дело в том, что мы в таком случае выходим за

 пределы  Конституции.  Я  прошлый  раз  говорил вам о том, что в

 Конституции  написано:  правовые  акты  Верховной  Ради.  Нет, в

 Конституции такого не написано -"її  органів."

     

      ГОЛОВА. Віктор  Іванович...

     

      ШИШКІН.  И поэтому я... если, если мы под понятием правовые

 акты  Верховной  Ради  так,  как  написано  в Конституции, хотим

 понимать не только решение самой Рады, но и других органов, кто-

 то  по  этому  поводу должен дать тлумачення, потому что 1 часть

 будет  понимать,  что  и  другие  органы,  а  другая часть будет

 понимать,  что только  Верховной Ради.

      (Ш у м  у  з а л і)

      А  чего?  Мы тогда выйдем за пределы Конституции. А потому,

 что  написано в Конституции?

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ГОЛОВА. Я прошу,  спокійно,  спокійно.

     

      ШИШКІН. В  Конституции написано Верховной Ради Украины.

     

      ГОЛОВА. Віктор Іванович, ми не будем розпочинати дискусію з

 цього приводу знову. Мова іде про те. Для прикладу, комісія дала

 тлумачення  якоїсь  норми  Конституції,  що було раніше чи норми

 закону.  І  на  основі  цього  тлумачення  місцева влада зробила

 відповідні  рішення,  які вступають в суперечення... в суперечку

 із  Конституцією, із законом. Відмінить хто може? Конституційний

 Суд. Оцінку....

     

      ШИШКІН.  Нет,  мы  можем отменить на предмет несоответствия

 Закону.

     

      ГОЛОВА.  Та  не м оже  відмінить    Верховна  Рада .

     

      ШИШКІН. Правильно, должна отменить Верховна Рада, поскольку

 не  соответствует Закону,  но  не  Конституции.

     

      ГОЛОВА.    Я  ще  раз  пояснюю, Віктор Іванович.

      Розглядається   конкретне   питання  про  нову  ситуацію  у

 правовідносинах  між  іншими  суб'єктами,  які не мають н іякого

 відношення ні до Верховної Ради, ні до інших структур.

      І  цей  член,  або  цей  учасник  чи  суб'єкт правовідносин

 звертається до Конституційного Суду за захистом своїх прав.

      І   тоді   виникає   питання,   що   було   підставою,  яка

 аргументація?   Ага,   є   акт   Комісії   Верховної  Ради,  яка

 протлумачила,  наприклад,  Закон  "  Про місцеве самоврядування,

 яким     штати   установлені  ті  чи  інші.

      І  тепер  Конституційний  Суд  вважає,  що  це безпідставно

 зроблено і приймає рішення про відхилення такого рішення.

     

      ШИШКІН. Олександр Олександрович, разкясняю, дело в том, что

 если  такое  разкяснение  либо  указивку дала Комиссия Верховної

 Ради,  либо другой орган, в данной ситуации вопрос ставится не о

 конституционности,  а  вопрос  о  законности.

       Это сфера деятельности обыкновенных гражданских судов. Вот

 и  вся  разница.  Поэтому  не  надо подгонять под этот закон эти

 решения.   Они   могут   рассматриваться   не   с  точки  зрения

 конституционности,  а с точки  зрения  законности.

      А   вот   наши   с   вами   решения   всей  Верховної  Ради

 рассматриваются  так,  как записано в Конституции с точки зрения

 конституционности.    И    это   есть   предметом   деятельности

 Конституционного Суда.

           (Ш у м  у  з а л і)

       Не  противоречит.

           (Ш у м  у  з а л і)

       Почему?

           (Ш у м  у  з а л і)

      Во-первых...

           (Ш у м  у  з а л і)

       Отвечаю  на  ваш  вопрос.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Правильно, за свои органы отвечает сама Верховна Рада.

     

      ГОЛОВА.   Будь   ласка,   тут   було   зауваження   Віктора

 Герасимовича, будь ласка. Слово Кочерга. Да не кричіть з місця.

     

      КОЧЕРГА В.Г.   122 избирательный округ, Кочерга.

      Дело  в  том,  что  под  понятием  Верховной Рады акты надо

 конечно подразумевать все акты, которые были приняты на сессии и

 Президиумом  и  так  дальше. Вы же юрист, Виктор Иванович, и эти

 вещи  понимаете.  То,  что  касается,  так  сказать,  тех актов,

 которые  были  приняты  до  вступления в Конституции, конечно мы

 можем  и через 5 лет обнаружить дефекты, которые были допущены в

 законотворчестве и Верховного Совета и Президии. Я не вижу какие

 здесь могут быть сомнения на этот счет.

      Поэтому я предлагаю за мою поправку проголосовать.

     

      ШИШКІН  В.  І.  У  меня сомнения по этому поводу большие. Я

 разкясняю  почему.  Во-первых, я не так толкую, что под понятием

 правовые  акты  Верховної  Ради  понимаются  все  ее  органы.  И

 обкясняю  почему.  Потому  что  решение  органа  Верховної  Ради

 никогда  не  были  окончательными,  они  могли быть ревезированы

 самой   Верховной  Радой.  Например,  разкясняю.  Указы  бывшего

 Президиума  Верховного  Совета,  который действовал на основании

 Конституции  1978 года. Они носили два вида: нормативно правовой

 и  индивидуально  нормативный.

      Нормативно-правовой,  который  вносил  изменения  в законы,

 подлежали  обязательному  утверждению Верховной Радой, иначе они

 не  действовали.  Посмотрите все изменения до тех законов всегда

 было  написано:  внесены изменения Указом Президиума и добавлено

 закон от такого-то числа.

      Другое,  второе,  я  не  закончил.  Второй нормативный акт,

 который   носил   инидивидуальный   характер,  он  тоже  не  был

 окончательным,  потому  что  впорос  о  его  законности мог быть

 поставлен Верховной Раде о его законности.

      Поэтому в данному  случае это не конституционный вопрос.

     

      ГОЛОВА.  Я прошу одну хвилину підіждіть. Тому що ви кричите

 голосніше, почекайте.

      Віктор   Іванович,   до   прийняття   Конституції  Президія

 Верховної  Ради  за  конституційним  договором і за Конституцією

 1978  року  ще  раніше  мала  повноваження, про які ви тільки що

 згадували.  Із тих повноважень, які мають нормативний характер з

 1990  року,  якщо  я  не  помиляюся,  одне  тільки  рішення було

 розглянуте  на Верховній Раді і затверджене. Я не пам'ятаю зараз

 чи  відхилено.  Але  всі інші, які мали нормативний характер, не

 розглядалися.  Яскравий  приклад щодо цього -це рішення Президії

 Верховної  Ради  про  підпорядкованість,  зміни  до  Закону  про

 підпорядкованість органів Внутрішніх справ у 1990 році.

      І  так  це  залишилося  і діє на основі Президії, постанови

 Президії  Верховної  Ради.  Якщо  ми тут записуємо про те, що до

 набуття   чинності   Конституції   розглядаються   акти  правові

 Конституційний  Судом,  то,  з усією очевидністю виникає питання

 про   оцінку,  якщо  виникне  така  потреба,  і  актів  Президії

 Верховної  Ради. ле щоб не говорити "Президії", давайте запишемо

 "органів Верховної Ради". Це буде все правильно.

      

      ШИШКІН. Александр Александрович, еще раз разкясняю.

     

      ГОЛОВА.   Тим   більше,  я  підкреслюю,  що  це  прикінцеві

 положення, а не весь закон.

     

      ШИШКІН.  Александр Александрович, мой коментарий.

      Дело  в  том,  что  это  наши с вами проблемы, почему мы не

 рассмотрели  эти  постановления.  Они не рассматриваются с точки

 зрения  конституционности,  они  рассматриваются  с точки зрения

 законности  нами  самими.  И  то,  что  мы  их  не  рассмотрели,

 извените, это не проблемы Конституционного Суда, это наши с вами

 проблемы.

     

      ГОЛОВА. Ми в дещо іншій площині повертаємо це питання. Мова

 йде  про  захист  конституційних прав, суб'єктів права, а не про

 те, хто за що відповідає.

     

      ШИШКІН.  Захыст констытуцийных прав только на основании тех

 актов, которые указаны в Конституции.

     

      ГОЛОВА. ............

      Я ж дав слово вже.

     

      КИРИЧЕНКО.   Дякую,   Олександре   Олександровичу.   Віктор

 Іванович,  я  дякую, що логічно тоді по попередній пропозиції ви

 погодилися. Давайте логічно будем і тут мислити.

      Суб'єкт,  якихось  правовідносин,  його права були порушені

 органами Верховної Ради. Сьогодні нова ситуація. Є Конституція і

 є  Конституційний  Суд. Конституційний Суд повинен вирішувати ці

 питання  на  рівні конституційних. Ми говоримо про конституційні

 права:  чи громадян, чи суб'єктів, інших правовідносин юридичних

 чи фізичних осіб.

      Якщо  ми  тут  підем  по  вашій  логіці, ми по-суті обмежим

 сьогодні  права,  конституційні  права суб'єктів правовідносин і

 право  їхнє  звернутися  до конституційного суду, врегулювати із

 нині   діючою  Конституцією.

      Все-таки  логіка  в тому, що говорили і народні депутати, і

 Олександр  Олександрович.  Давайте  ми  погодимося.  І в другому

 пункті  все-таки  дописати  чи  мова йде там про Президію, чи ми

 пишем  це  слово  загальним  поняттям  -органи  Верховної  Ради.

 Погодьтеся на  цю пропозицію.

     

      ШИШКІН  В.  І.  Нет,  под словом "конституционные права" не

 значит  подводить  вот  так  широко  толковать, как вы говорите.

 Сегодня  в  таком случае надо ликвидировать все суды, потому что

 вторгнення  преступников  в  жилье  чье-то  -это  тоже нарушение

 конституционных  прав.  Но  почему-то  рассматриваем  не мы и не

 Конституционный    суд,   а   рассматривает   суд   криминальной

 юрисдикции.

      Так  что  здесь  не  надо так широко эти вопросы толковать.

 Значит,  в  данном  случае  мы  исходим из тех, из того перечня,

 который  зафиксировано  в  Конституции  в  151  статье. То есть,

 простите,  в  150.  Там написано: "Акты Верховной Рады Украины".

 Если нам нужно протолковать -что это такое, звиняйте, это должен

 сделать   Конституционный   суд.   Потому   что   он  занимается

 тлумаченням.

      Если   Конституционный  суд  даст  завтра  толкование,  что

 Коснтитуция  под актами Верховной Рады Украины имела ввиду и то,

 что    вы   вкладываете,   ну   тогда   это   будет   толкование

 Конституционного  суда  и на основании его мы внесем изменения в

 закон. Другого выхода я сегодня не вижу.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ГОЛОВА.  Є ще потреба обговорювати це питання? Ну з'ясували

 всі   позиції.   Тоді   запишіться   ще  4  чоловіки,  хто  хоче

 висловитись.

      Будь ласка, по  хвилині. Ярошинський.

     

      ЯРОШИНСЬКИЙ  Б. Х. Шановні народні депутати! Ми обговорюємо

 один  із  дуже  важливих  законів,  який має визначити далі суть

 найвищого  політичного буття Української держави. І я вас прошу:

 давайте  не  підміняти  своїх бажань, які є в окремих політичних

 груп  щодо  розгляду окремих питань. Бо не треба дурити цей зал.

 Певна  політична  група, будем говорити, ліві налаштовані на те,

 що  їм  Конституційний,  очевидно,  Суд, я так розумію, потрібно

 виключно   для  перегляду  одного  питання,  яке  прийнято  було

 Президією   Верховної  Ради:  питання  про  правочинність  такої

 політичної організації як Комуністична партія.

      Але  в  нас  сьогодні  ж  є можливість переглянути будь-які

 рішення  органів  Верховної  Ради  виключно вищим органом -самою

 Верховною  Радою.  Якщо ми будемо підміняти всі органи Верховної

 Ради,  в  тому  числі Секретаріат буде подавати на суд вищий, на

 Конституційний  Суд,  то  він тільки буде займатися тим, що буде

 займатися функціями чужих органів.

      Тому  я  думаю,  що  те  трактування,  яке  дав  доповідач,

 абсолютно  правильне.  Тільки  Верховна Рада і рішення її можуть

 буть предметом розгляду на Конституційному Суді України.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА. Кузьменко.

     

      КУЗЬМЕНКО С.Л.

      (Спасибі. Сергій Кузьменко, "Комуністи України", Запоріжжя)

      Я  не  можу погодитись з шановним доповідачем відносно його

 трактовки, так би мовити, цього питання. І хочу навести приклад.

      Скажіть,  будь  ласка,  коли в Конституції і в законах було

 написано,  що не можуть депутати займати два крісла? На Верховну

 Раду  вноситься питання, а вона не голосує. Це нісенітниця, коли

 на   орган,   який  видає  закони,  покладається  питання  ще  й

 вирішувати,  чи  правильно  вони  виконуються. Принцип розподілу

 влад саме на те направлений, щоб одна влада, одна гілка приймала

 закони, а інша гілка вирішувала конституційність цього питання і

 т. ін.

      Тому  я вважаю, що оскільки акти і Президії Верховної Ради,

 і  комісії Верховної Ради, як цілком вірно тут коментував Віктор

 Іванович,  вторгались  у  конституційні  права  і  юридичних,  і

 фізичних  осіб,  то  Конституційний  Суд повинен дати оцінку цим

 актам.  Тому,  я  вважаю,  доповнення Кочерги або слова Президії

 Верховної  Ради, або органи Верховної Ради повинно бути включено

 в   прикінцеві   положення.   Цим  самим,  до  речі,  знімається

 протиріччя в статті 13 і всі інші, що витікають з цього.

     

      ГОЛОВА. Левченко.

     

      ЛЕВЧЕНКО. Прошу передать Марченко слово.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, Марченко.

     

      МАРЧЕНКО В.Р.

      Уважаемый  Виктор  Иванович,  при всем уважении к вам как к

 специалисту  определенного  уровня, я считаю, что вы занимаетесь

 политизацией  Закона  "О Конституционном Суде", потому что вы не

 разделили  во  времени  те  акты,  которые  может  рассматривать

 Конституционный  Суд.  Действительно, 150 статья ныне действующей

 или новой Конституции дает перечень вопросов или правовых актов,

 которые  может рассматривать Конституционный Суд, но до принятия

 этой  Конституции  был Верховный Совет, был Президиум Верховного

 Совета,  они выполняли свои, выпускали акты и были люди, которые

 или пострадали от их решения. И если мы не дадим возможность им

 (значит,   люди,   там,   или   органы   и   так   далее)  через

 Конституционный  Суд восстановить свои конституционные права, то

 мы  превратим  или,  скажем,  лишим  их  такого права. И поэтому

 Прикінцеві  положення  как  раз  и введены здесь для того, чтобы

 урегулировать   вопросы   переходного  периода,  и  как  раз  те

 предложения,  которые дал Кочерга, поддержал, значит, Кириченко,

 они  являются правильными с точки зрения правонаступныцтва одной

 Конституции и другой.

      Поэтому я предлагаю всем проголосовать за поправку Кочерги.

 Спасибо.

     

      ГОЛОВА. Єльяшкевич, останній виступ.

     

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ. Прошу передать слово Соболеву.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка.

     

      СОБОЛЄВ  Запоріжжя, депутатська група "Реформи".

      Шановні  колеги,  дехто розглядає це питання виключно через

 призму  рішення  стосовно  повернення власності майна компартії,

 але  я  хотів  би звернути увагу, щоб на це питання подивилися в

 цілому.  Те  що  пропозиція  Кочерги  є  неприйнятлива  -це  без

 сумніву, але саме існування другого пункту. Що це означає?

      Ну,   перше,   дивіться:  юрисдикція  Конституційного  Суду

 України  з  питань  про відповідність Конституції України. Якій?

 Нині  діючій Конституції України, чи тим Конституціям, які діяли

 до  цього?  Уявіть  тепер,  який  правовий  хаос  ми вносимо -це

 постануть  питання  про  законність  чи незаконність конфіскації

 майна,    яке    сьогодні   належить,   наприклад,   колективним

 сільськогосподарським  підприємствам  (тієї ж землі); законність

 чи незаконність майна у вигляді об'єктів власності. Це виникнуть

 питання, фактично, які стосуються в цілому питань власності.

      Тому я вважаю, Віктор Іванович, я не знаю, як взагалі думка

 ваша  як  юриста...  давайте  тоді  вводити поняття "реституції"

 загальне.  Давайте  це  тоді  вводити...  Я  вважаю, що в такому

 вигляді  -це  є  взагалі  неприйнятливий  запис, інакше ми в цій

 державі  почнемо  громадянську  війну  власників попередніх, які

 вимагати  собі  і  т.  д.,  і  т. д. Тому я вважаю -другий пункт

 взагалі  є неприйянтний і некоректний, оскільки Верховна Рада не

 приймала ніякого рішення щодо реституції.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Дякую.  Будь  ласка,  ми провели обговорення цього

 питання.  Я  хотів,  так  би  мовити,  підводячи  підсумок цього

 обговорення,  сказати  про  те,  що всі правоввідносини стосовно

 власності  тощо  вирішені  законом.  А закон приймався на основі

 Конституції,  і  там  предмету для двозначного тлумачення немає,

 тому загрози для громадянської війни не існує!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка. А в зв'язку з тим, що ми записуємо другий пункт

 "до  набрання  чинності  цієї  Конституції", оскільки є сьогодні

 безліч   прикладів   рішень   Кабінету   Міністрів,  Президента,

 Верховної  Ради,  які  порушують  конституційні  права  людей  і

 сьогодні,  і  на  минулий  час  дії КонституціЇ, тоді ми повинні

 виходити  з  тієї  правової  ситуації, що була до сьогоднішнього

 дня!  До  прийняття  Конституції.  Бо...  і  порушення  тоді теж

 здійснювалися.  І  тому  треба  записати тут як пропонує депутат

 Кочерга.  Я б запропонував би не писати "Президії", а записав би

 "Верховної Ради України та її органів" і дальше.

     

      ШИШКІН В. І. Александр Александрович, последний коментарий.

 Как вы говорите...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Извините, я докладчик - имею право на коментарий. ..

      Значит,  если  вы  говорите про Кабинет Министров, он же (в

 таком  случае)  все  равно  идет как одно юридическое лицо -акты

 Кабинета Министров. Ни о каких

 внутренних органах  Конституция Кабинета Министров, например, не

 говорит.

      Сегодня каждое министерство как составная часть, ну, я имею

 в  виду?  министра как составная часть Кабинета Министров, может

 издавать  целую  кучу  всяких актов, которые могут противоречить

 законам.

      Означает  ли  это,  что  мы  в  таком  случае  тоже должны

 рассматривать  вопрос  о  конституционности  действий конкретных

 органов    Кабинета    Министров?    Нет.   Их   вопросы   будут

 рассматриваться  с  точки зрения законности обыкновенным сегодня

 судом,   особенно   после   принятия  нами  с  вами  главы  31-а

 Гражданско-процессуального  кодекса,  действующего с марта этого

 года,  любого  министра-точно так и здесь, та же самая аналогия.

      Мы  не  можем  говорить о каких-то подразделениях Верховной

 Ради,  когда  речь  записана  о том, что правовые акты Верховной

 Ради Украины...

     

      ГОЛОВА.   Віктор  Іванович,  а  Кабінет  Міністрів  -це  що

 Президія Кабінету Міністрів ? Весь  Кабінет  Міністрів чи  що?

     

      ШИШКІН. Нет, это вот именно акты самого Кабинета Министров.

     

      ГОЛОВА.  А  якщо  Президія  прийняла...  Кабінету Міністрів

 прийняла   рішення,   яке  порушує  конститційні  права  якогось

 суб'єкта відносно...

     

      ШИШКІН.  Я  вас  понял. В данном случае вопрос будет стоять

 лишь только  о законности. О  законности.

     

      ГОЛОВА. До  когож  звертається  суб'єкт...

     

      ШИШКІН.  До  обыкновенного суду, обыкновенного суда и будет

 рассматривать   сточки  зрения  законности.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ГОЛОВА.  От  же,  я  прошу... Я ставлю на... Я прошу уваги.

 Віктор  Іванович,  я ставлю на голосування 2-й пункт з поправкою

 Кочерги  в  такій  редакції:  "Закони  України, тобто юрисдикція

 Конституційного   Суду   України  з   питань  про  відповідність

 Конституції  України,  конституційність  поширюється  на  закони

 України та інші правові акти Верховної Ради України, її органів,

 акти   Президента  України,  акти  Кабінету  Міністрів  України,

 правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийняті

 до набуття чинності  Конституції України".

      Ставлю  на голосування.

     

      "За"-

      Пропозиція  не підтримується.

      (Ш у м  у  з а л і)

       Була  пропозиція, давайте так: не її органів, а просто ак,

 буквально,  як  говорить  кочерга,  Президії  Верховної Ради .

      Будь ласка,  ставлю на голосування.

     

      ШИШКІН.  Я  не  знаю,  Мы  же  Конституцию  нарушаем.

     

      ГОЛОВА.  Перед  тим, як голосувати. Шановні депутати, треба

 приймати  весь  закон,  тому  треба  голосувати.

      "За" -

      Ну, будь ласка,  я можу  поіменно  поставити.

           (Ш у м  у  з а л і)

       Пропозиція  є, наполягає  депутат,  що я можу  зробити?

      Хто за те, щоб  поіменно,  проглосуйте.

      "За" -

      Рішення  прийнято.

      Поміменно голосується така редакція: закони України та інші

 правові  акти  Верховної Ради України і Президії Верховної Ради,

 Акти   Президента  України,  Акти  Кабінету  Міністрів  України,

 правові  акти  Автономної  Республіки  Крим  прийняті до набуття

 чинності  Конституції   України.

      Голосується  поіменно.

      "За" -

      Рішення не  прийнято.

      Стаття ,  пункт  3.

     

      ШИШКІН. Пункт 3 не вызывал ни у кого и тогда возражений.

     

      ГОЛОВА. Шановні депутати, ми зараз записали дуже цікаві...

      Будь ласка,  є...

           (Ш у м  у  з а л і)

      Що,  що?

           (Ш у м  у  з а л і)

     

      ШИШКІН.   Так  мы  и органы  голосовали.

     

      ГОЛОВА. Поіменно не..... Ну, давайте запшемо органи ще.

      Закони  України  та  інші  правові  акти Верховної Ради, її

 органів,  а  дальше  за  змістом.  Віктор  Іванович,  пропозиція

 голосується, а не коментується. Будь ласка.

     

      "За" -

      Поіменно. Не підтримується.

      Тепер  в нас виникає колізія, що, якщо так, то треба було б

 об'єднати 1 і 2 пункт.

     

      ШИШКІН  В.  І. 1 і 2 пункт можна об'єднати таким чином. В 1

 пункті  після  Автономної  Республіки  Крим  поставить крапку, а

 дальше  викрислити. І буде: "Закони законами та іншими правовими

 актами  Верховної  Ради,  акти Президента України, акти Кабінету

 Міністрів   України,  правові  акти  Верховної  Ради  Автономної

 Республіки Крим".

     

      ГОЛОВА.  Хто  за  те,  щоб  поставити  крапку і 1 і 2 пункт

 голосувати  тільки  одним пунктом. Тільки що Шишкін прочитав цей

 пункт. Ставлю на голосування.

     

      "За" -

      Не приймається пропозиція.

      До   3   пункта   було   зауваження  Носова.  Додати  слова

 "здійснюється (............)".

     

      ШИШКІН В.І.  Нет, это 5 пункт.

     

      ГОЛОВА.   А це 5 пункт?

     

      ШИШКІН В.І.  4 то есть. До 3 нет замечаний и не было.

     

      ГОЛОВА.   4   частина  прикінцевих  положень  ставиться  на

 голосування в цілому, 4 частина прикінцевих положень.

     

      "За" -

      П'ята  частина.  Кабінетом  Міністрів України у тримісячний

 строк  вирішується питання про розміщення Конституційного Суду і

 так далі.

      Доповнення  Носова:"  здійснюється його устаткування" після

 слова "служб".

      Будь ласка, дається слово Носову.

     

      НОСОВ.  Я  хочу  сказати,  що  у  нас, якщо не вставити мою

 поправку,   то   вийде,  що  їм  виділять  приміщення  обідране,

 неустатковане.  прийдуть  18  суддів і будуть на нього дивитися.

 І відразу треба займатися господарською діяльністю.

      Якщо  ми запишемо, що Кабмін здійснює його  устаткування, у

 нього  є  для  цього  сили,  є  господарське  управління. Вони в

 терміновому  порядке  все це здійснять, і стільці і телефони все

 протягнуть,   і   суд  прийде  на  готове.  А  вже  господарське

 управління  суду  буде.....  це  підтримувать.  Це  реба зробити

 обов'язково. Бо ми не запустимо суд і протягом року після цього.

      Дякую.

     

      ШИШКІН. Поскольку данная пропозиция улучшает ситуацию, я не

 возражаю. Наоборот...

     

      ГОЛОВА.  П'ята частина ставиться на голосування з поправкою

 Носова.

     

      "За" -

      Прийнято рішення.

      Шоста поправка, шоста частина.

     

      ШИШКІН. Ну шоста -это надо, это наш внутренний механизм, он

 должен  здесь  быть,  потому  что  эти  же  функции  мы поручаем

 комиссиям, а не комитетам.

     

      ГОЛОВА. Ну вона проголосована, не треба її  голосувати.

      Сьома.   Конституційний   Суд   України   починає  приймати

 конституційні  звернення,  конституційні подання до розгляду з 1

 січня 1997 року.

     

      ШИШКІН.  Мы  в  начале  ставили  вопрос  с 1 декабря, потом

 посмотрели,  что нереально и лучше с 1 января, с 1 сичня. Потому

 что им нужно вкехать, обжиться.

     

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

     

      "За"-

      Прийнято  рішення.

      У нас не проголосовані залишилися стаття 70, 72, 13 і 7.

     

      ШИШКІН  В.  І.  7  и  77, поскольку мы сдвинули редакцию, я

 говорил,  предупреждал  депутатов,  что  будет, раз мы все-равно

 вернемся  к  тем  статьям, редакции 77. Потому... в связи с тем,

 что  мы   74   выключили.

     

      ГОЛОВА.   Значить,  7,  13,  46,  70,  72,  77  і  пункт  4

 прикінцевих положеннях.

      7  стаття. Альтернативно до неї пропозиція депутата Носова,

 яку   я  зачитував.  Ми  голосували  224  голоси  набрали.  Була

 пропозиція  її знову ж таки голосувати поіменно, вносилася. До 7

 статті.  Редакція, яку пропонує депутат Носов. Я прочитаю ще раз

 її. Він  уже  відповідав  на  це  питання.

     

      ШИШКІН  В.  І. Я настаиваю на редакции комиссии. Я до этого

 говорил: "Если  будет поставлена  другая  пропозиция, вы...

      Что?

     

      ГОЛОВА.  Прошу  уваги.  Прошу  уваги. Я ще раз прошу уваги.

 Зміст   такий:   "Верховна   Рада  України  призначає  6  суддів

 Конституційного   суду   України   таємним  голосуванням  шляхом

 подальших бюлетеней. Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів

 Конституційного  суду  України  вносить  Голова  Верховної  Ради

 України,  а також мають право вносити не менше, як одна четверта

 частина  народних  депутатів  України від конституційного складу

 Верховної Ради. При цьому депутат має право поставити підпис під

 прпоозицією  про  висунення  лише одної кандидатури і ці підписи

 депутатів не відкликаються.

      Відповідний  комітет Верховної Ради України подає Верховній

 Раді  свої  висновки  щодо  кожної  кандидатури  на посаду судді

 Конституційного суду України, внесений в установленому порядку.

      Призначення  на  посаду суддів Конституційного суду України

 вважаються  кандидати,  які  набрали найбільшу кількість голосів

 депутатів,   але   більше   половини   голосів   депутатів   від

 констітуційного  складу  Верховної  Ради. Якщо кілька кандидатів

 набрали  однакову  кількість голосів і після їх призначення була

 перевищена  необхідна для призначення кількість суддів, щодо цих

 кандидатів проводиться повторне голосування.

      В  разі  припинення  повноважень судді Конституційного Суду

 України,  який призначався Верховної Ради, Верховна Рада України

 в місячний термін призначає іншу особу на цю посаду".

      І  варіант  від комісії в вас перед очима. Була пропозиція,

 тоді  ми голосували поіменно повернутися до цього питання знову.

 Тому  не  треба  голосувати  про  процедуру,  саме  про поіменне

 голосуванн.

      Я   ставлю   пропозицію   депутата   Носова   на   поіменне

 голосування. Будь ласка.

     

      "За"

      Не вистачає потрібної кількості голосів.

      Від комісії пропозиція ставиться на голосування.

     

      "За"

      Не вистачає кількості голосів.

      Є  пропозиція  доручити  комісії  доопрацювати  цей  пункт.

 Навіщо витрачать час? Давайте, хай допрпцюють -і не буде питань.

      Стаття 13.

     

      ШИШКІН  В.  І.  Статью  13 мы ж только что голосовали через

 переходные положения.

     

      ГОЛОВА. Справа в тому, що ми перехідні положення голосували

 через 13 статтю, Віктор Іванович, ви ж пам'ятаєте.

     

      ШИШКІН В.І. Ну, да.

     

      ГОЛОВА. Ну навіщо ви говорите не те...

     

      ШИШКІН  В.  І.  Так  еще раз мы возвращаемся у той же самой

 материи.

     

      ГОЛОВА.  Значить,  мова  йде про те, що тут є, мова йде про

 повноваження  Конституційного  Суду. А там була юрисдикція, що є

 предметом розгляду.

      Тому  перший  пункт  був  предметом  дискусії стосовно двох

 редакцій.  Перша: "Конституційний Суд України приймає рішення та

 дає  висновки  у  справах щодо конституційності законів та інших

 правових актів Верховної Ради України, актів Президента України,

 актів   Кабінету   Міністрів,   правових  актів  Верховної  Ради

 Автономної Республіки Крим, так пропонує комісія.

      І  була  пропозиція конституційності прав та інших правових

 актів   Верховної   Ради   України,  її  органів,  дальше  актів

 Президента,  актів  Кабінету  Міністрів  України.  Ця пропозиція

 вносилися  і  голосувалася,  розглядалася  багато  разів під час

 другого читання, якщо ні, то дивіться стенограму. Тому в порядку

 надходження і ставлю на голосування, будь ласка.

     

      ШИШКІН В. І. Александр Александрович, мы опять возвращаемся

 к  той же самой дискуссии, к толкованию правовых актов Верховної

 Ради. Мы не...

     

      ГОЛОВА. Ми говорим про повноваження, а не про трактування.

     

      ШИШКІН В. І. Так єто тоже самое повноваження по отношению к

 каким актам?

     

      ГОЛОВА.  Справа в тому, що за Конституцією 78 року Верховна

 Рада  діяла  в  сесійному режимі і між сесіями функції Верховної

 Ради  виконувала  Президія Верховної Ради, і приймала нормативні

 акти,  які  були  або  предметом розгляду Верховної Ради, або не

 були  предметом  розгялду. І стосовно конституційності чи ні цих

 актів  повинен  визначати  Конституційний  Суд,  якщо  в  тому є

 потреба.

      Тому   я  ставлю  на  голосування  спочатку  варіант,  який

 пропонує комісія, будь ласка.

     

      ШИШКІН В.І. Это вариант комиссии.

     

      ГОЛОВА. Віктор Іванович, коли йде голосування не говоріть.

     

      "За" -

      Не підтримується. Варіант, який я зачитував: акти Верховної

 Ради,  її  органів,  актів  Президента  і  так дальше. Ставлю на

 голосування цю пропозицію.

      Я прошу вас, не говоріть, коли йде голосування.

     

      "За" -

      Теж  не приймається, причому з однаковою кількістю голосів.

 Там 190, тут 191. Ну, навіщо.

     

      ШИШКІН   В.  І.  Поименно  вже  голосовали  при  переходных

 положениях!..

     

      ГОЛОВА.  Ну,  хочте  поіменно -я можу поставити. Хто за те,

 щоб поіменно?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну, яка різниця?!...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Це не я мучу - це ви мучите!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      

      "За" -

      Поіменно, хто за те, щоб поіменно.

      Редакція комісії голосується у поіменному режимі.

     

      "За" -

     

      ШИШКІН В.І. Комиссии в поименном режиме...

     

      ГОЛОВА.  Редакція  з доповненням ставиться на голосування в

 поіменному режимі.

     

      "За" -

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Віктор Іванович, ще раз прошу!..

     

      ГОЛОВА.  Не вистачає голосів.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ШИШКІН В.І. Что - не слышно? Слушать нужно!.. Чего я каждый

 раз говорить кому-то должен?! Голова есть и уши есть!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВА. Ця стаття знімається на повторне третє читання.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      46-та  стаття.  "Підстави  для  відмови  у відкритті..." А,

 ні!.. "Порядок конституційного провадження".

     

      ШИШКІН  В.  І.  Я  думаю,  что  это  -процедура,  это  надо

 проголосовать,  независимо  от содержания 13-й статьи, Александр

 Александрович...

     

      ГОЛОВА.    Віктор   Герасимович,   незаперечуєте?   Давайте

 підтримаємо цю редакцію.

     

      ШИШКІН В.І. 46-ая, то есть процедурная статья...

     

      ГОЛОВА.  "Повноваження  в справах"... там мова про Колегію,

 яка займається процедурою підготовки.

     

      ШИШКІН  В.  І.  Ну,  Коллегия  должна  работать! Ну неужели

 эти...  я  должен  разкяснять  уже  и  эту  тонкость?!..  Ну,  я

 понимаю  -в  13-й  статье есть политический мотив, а какой мотив

 здесь,  в  46  статье, когда речь идет об обыкновенной процедуре

 прохождения дел в Конституционном Суде?

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ГОЛОВА.  Я  ставлю  на  голосування  редакцію, яку пропонує

 комісія.

     

      ШИШКІН. Вот как раз  именно, что я  и  понимаю, потому ...

     

      ГОЛОВА. Не говоріть, коли іде голосування, скільки вам можу

 робити зауваження.

     

      "За"-

      Без  слів...Тобто в такій редакції: "Впровадження в справах

 в  Конституційному Суді здійснюється Конституціним Судом на його

 засіданнях  та на  пленарних  засіданнях".

     

      ШИШКІН. Ну, да, а дела где будут готовить предварительные?

      (Ш у м  у  з а л і)

      Какой   Секретариат?   Вы  опять  чиновникам  все  отдаете!

 Секретариат!  Сами  говорили,  что  судьи  должны работать, а не

 чиновники...

     

      ГОЛОВА. Ставлю на  голосування   цю  редакцію.

     

      ШИШКІН. Комиссия против.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      "За"-

      Шановні   депутати,  давайте...  Тут  з  двох  боків  можна

 підходити  до  цієї  проблеми.  По-перше, внутрішнім розпорядком

 Конституційного  Суду може бути передбачено, що колегія готує до

 впровадження ті чи інші документи і не записувати це в законі.

     

      ШИШКІН.  И это процедура прохождения по 153 Конституции это

 должно   определяться  законом,  а  не  внутренним  распорядком.

 Внутренний  распорядок -это  какой  девушке пришла бумага, какую

 печать она  поставила, какому  члену  суда передала.

      А это речь идет о  процедуре прохождения.

     

      ГОЛОВА. Ну давайте підтримуєм пропозицію комісії.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Носову  слово  дайте.

     

      НОСОВ.  Шановні  депутати,  я  не знаю, що тут за підводний

 камень   знайшли.  Справа  в  тому,  що  треба  ж  розпаралелити

 підготовчу роботу.

      І  ви  ж  почитайте  уважно  функції  Колегії, вона всього-

 навсього   приймає   процесуальні   ухвалення.   Тобто,  це  йде

 підготовча  робота.  Так  як  у  нас  є  Комісії Верховної Ради,

 Комісії готують Верховної Ради, Комісії складаються з депутатів.

 Ми ж  не  віддали  це на  апарат.

      Так  само  і  тут:  судді  розбиваються на колегії, готують

 питання,  потім  на  засіданні  розглядають. Що за причина, я не

 розумію,  чому бояться цих колегій? Вони ж то рішень  остаточних

 не  виносять.

     

      ГОЛОВА.  Я  ще раз прошу всіх депутатів: проголосуйте за цю

 редацію,  вона  ж  нормальна.

      Тут  немає  ніяких,  скажем  так,  заковик.

      Я  ставлю на голосування цю  процедуру.

      46  Стття  ставиться на голосування.

     

      ШИШКІН.    Комиссия  просит  поддержать.

      "За"

     

      ГОЛОВА.  Рішення прийнято.

      Стаття 70.

     

      ШИШКІН.   Она  производная  от  13-й.

     

      ГОЛОВА. Направлення конституційних подань. Вона приведена у

 відповідність з 13 статею. Я ставлю на голосування цю статтю.

           (Ш у м  у  з а л і)

     

      ШИШКІН.  Здесь,  Александр  Александрович,  и  72  была  не

 проголосована.  Тоже  не  понятно, по каким причинам, потому что

 это   процедура.   Независимо   от  того,  будут  записаны  акты

 Президиума,  не  будут  они  записаны, проходжение дел по 72 все

 равно  будет  одинаковой.  Чего она здесь, я не понимаю, вызвала

 какие-то............

      72,  решение............. Ее  нужно   проголосовать.

     

      ГОЛОВА.  Мова  йде  про процедуру конституційного..........

 Павло  Сергійович,  Сергій  Леонідович,  я пояснюю вам.

      Мова йде рпо процедуру конституційного провадження. Так от,

 якщо  буде  13  стаття записана так чи інакше, то автоматично це

 переходить  і  в  цю статтю, вона приводиться у відповідність. І

 тому тут нема ніяких застережень щодо змісту цієї статті.

      Я  просив  би  70  і  72  статтю  проголосувати  без всяких

 сумнівів,  тут нема  ніяких  підводних ...

      70-у  статтю    ставлю на головування.

     

      "За" -

      Ну, хтось не зрозумів я бачу.

     

      ШИШКІН  В. І. Потому что не поняли какая статья или 72, или

 70.

     

      ГОЛОВА.  70  стаття голосується. Я ще раз пояснюю, мова іде

 про   процедуру   конституційного  впровадження.  Почекайте.  Не

 кричіть.   Подивіться,  що  перед  вами  написано:  "Особливості

 конституційного    впровадження".   Вище   підніміться,   розділ

 "Особливості   конституційного   впровадження"  так  і  один  із

 елементів. Сядьте, будь ласка.

      Стаття  70  "Направлення конституційних подань". Я пояснив,

 що  те,  що  буде  записано у 13 статті автоматично перейде у 70

 статтю,  як  би це не було передбачено. А мова іде про процедуру

 саму,  що  за чим іде. І тому я прошу підтримати 70 статтю, вона

 ніяких заперечень не може мати. Ставлю на голосування.

     

      "За" -

      Я  прошу  ще раз проголосувати. 70 голосується, а потім 72.

 По порядку ж іде голосування.  Будь ласка.

     

      "За" -

      Стаття   72   "Рішення   в  справах".  Тут  враховані  були

 зауваження.  Чому вона була відхилена?

     

      ШИШКІН В. І. Вот это чистая процедурная статья. То есть 72,

 действительно,  чистая.  И  Кузьменко  я отвечаю: не зависимо от

 наполнения 13 статьи.

     

      ГОЛОВА.  Тобто  належить  визначити зміст 13 статті, а вона

 автоматично переходить в  72 статтю.

      Ставлю на голосування 72 статтю.

     

      "За" -

      Стаття 77.

     

      ШИШКІН.  77 редакция не была роздана. У меня она. Я могу ее

 зачитать, ...........со слуха.

      77 статья в связи с тем, что была отменена 74.  Называется:

 "Розгляд  справ щодо конституційності правого  акта  до набрання

 чинності  для  України  международного  договора.  Питання  щодо

 конституційності   правового   акта   Верховної   Ради  України,

 Президента  України  та  Кабінету  Міністрів України про надання

 згоди   на   обов'язковість   набрання   чинності  (для  України

 міжнародного   договору  України)  розглядається  Конституційним

 Судом  відповідно  до пункту першого статті 13 за конституційним

 поданням  суб'єктів  визначених  у  статті  40 цього закону. При

 розгляді справи щодо конституційності праововго акту зазначеного

 у  частині  пешій цієї статті Конституційний Суд України повинен

 дати   висновки   щодо   контитуційності  міжнародного  договору

 України,  що  є  складовою  частиною  такого акту і додається до

 нього".

     

      ГОЛОВА. Ну зрозуміло. В св'язку з вилучення 74 статті тепер

 цей   правовий    простір  заповнюється  цією  статтею  в  такій

 редакції. Ставлю на голосування її. 77 стаття голосується.

     

      "За" -

      Прийнято рішення.

      Тепер   пункт   четвертий   прикінцевих   положень.  У  нас

 залишилося  власне  непогоджений  сьомий,  тринадцятий  пункт  і

 четвертий  пункт  прикінцевих  положень. Оскільки четветий пункт

 прикінцевих положень

      Оскільки  4  пункт прикінцевих положень зв'язаний пунктом 2

 із  пунктом  1  13  статті,  то  я  хотів  би,  аби ви між собою

 домовилися   таким  чином.  Прикінцеві  положення  -це,  власне,

 перехідна   норма  закону,  який  орієнтується  на  ту  ситуацію

 правову,  яка  у  нас  є  сьогодні в Україні. І щоб прийняти цей

 закон  в  цілому  без  заперечень  без  ніяких,  я  просив  би у

 прикінцевих  положеннях зважити на пропозицію тих 209 депутатів,

 які  наполягають, щоб тут записати інших органів Верховної Ради.

 А в 13 статті не записувати, оскільки там іде перелік стабільний

 закону  назавжди.

     

      ШИШКІН  В.  І.  Это  ж  такая  же  норма  закона, как и все

 остальные.

     

      ГОЛОВА.  Давайте  у  пакеті поставимо на голосування. В нас

 досвід  такий  є.  Тобто,  в  13  статті  ми  не  записуємо, а в

 прикінцевих   положеннях   в  другій  частині  записуємо  "інших

 органів  Верховної Ради".

     

      ШИШКІН В. І. Ну так... Это ж одна и та же норма закона.

     

      ГОЛОВА.  Тим  паче. Тому я ставлю на голосування в пакеті 2

 статті:  13  і  4  пункт  перехідних  положень  в  редакції, яку

 пропонував... яку я тільки що зачитав.

     

      ШИШКІН В.І. Да  нельзя...

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка.  Ставлю  на  голосування. Будь ласка,

 підтримайте.

     

      ШИШКІН В.І. Комиссия  против.

     

      ГОЛОВА.

     

      "За" -

      Тоді,  якщо комісія проти, то домовляйтеся і виписуйте таку

 статтю, яка  всіх  влаштує.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ШИШКІН В.І. Якщо треба, то  буду балакати.

      Не  слушать,  да?

     

      ГОЛОВА. Значить, у нас на повторне 3 читання залишається 7,

 13  стаття  і  другий  пункт  4  розділу прикінцевих положень. Є

 пропозиція  проголосувати доручення комісії на завтра винести ці

 питання.  Нема  заперечень?

     

      ШИШКІН В.І. Нема.

     

      ГОЛОВА. Ставлю  на голосування.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ШИШКІН.  Я  не возражаю, возражает Моисеенко. Он говорит: 6

 дней....

     

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

     

      "За"

      Рішення прийнято. Це процедура.

      Сядьте на місце, Віктор Іванович. І я попрошу вас уваги:

 зайнять  у  вас  ще  10  хвилин часу. Чому, я поясню зараз, будь

 ласка.

      Ми  провели  перед  цим  засіданням засідання Ради фракцій.

 Розглядали  питання  про висунення кандидатур до Конституційного

 Суду.  Завтра  в  порядку  дня  в  нас  питання  про  формування

 Конституційного  Суду,  про призначення. І його далі відтягувать

 не  можна,  бо  виникає  загроза,  що  суд  буде сформований без

 Верховної Ради, без її кандидатур, в тому числі в тому кадровому

 вирішенні  всередині  Конституційного  Суду,  який  потрібно, де

 повинні брати участь і ті, що призначаються Верховною Радою.

      Тобто,  відтягувати  це  питання  не  можна.  І  тому, Рада

 фракцій  просила,  щоб  я  звернувся  до вас, аби ви порадили їм

 шляхом  рейтингового  голосування щодо кандидатур, які вносяться

 до складу Конституційного Суду, щоб вона потім ще раз обговорила

 їх, і вам можна було запропонувати 6 кандидатур.

      В зв'язку з цим, я просив би вас (це буквально в нас займе,

 можливо, 5-7 хвилин часу)... Та, ну що ж: після обіду...

      (Ш у м  у  з а л і)

      Всі є в залі. Порадяться. І тому я просив би... будь ласка,

 увага!

      Ви  знаєте  про те, що ми тут в залі, в фракціях, комісіях,

 комітетах  розглядали вже 5 кандидатур, 5 кандидатур із тих, щоя

 буду ставити на рейтингове голосування.

      Я хотів би, щоб ми все-таки (це моя особиста думка в даному

 випадку)  підтримали  ці  кандидатури.  Я називаю їх прізвища, і

 поставим на рейтингове голосування.

      Євграфов,  Костицький,  Мироненко,  Розенко,  Яценко. Це ті

 люди,   які   були   на  трибуні,  крім  Ємця,  який  зняв  свою

 кандидатуру.

      Крім того, пропонується розглянути кандидатури Винокурової,

 я   скажу   потім   окремо,  Шишкіна,  Колінько.  Одну  хвилину,

 рейтігнове    голосування,    Бутейко,    Білас,   Старовойтова,

 Недригайло   -це   пропозиції  фракції.  Фракції  просять,  одну

 хвилинку,  фракції  просять,  щоб сесійний зал їм допоміг шляхом

 рейтінгового голосування визначитися чи будуть мать підтримку ці

 кандидати чи не будуть.

      (Ш у м  у  з а л і).

      То само собою, я про це і кажу, я про свою пропозицію. Крім

 того,   група  фракцій:  селянська,  "Незалежні"  і  аграрники,-

 погодилися  з  кандидатурами,  які  вносив  голова,  тобто  я -6

 кандидатур.  Всі  кандидатури тут відомі для вас, крім однієї, я

 про неї два слова хочу сказати.

      Оскільки   попередня   процедура   і  Регламент  передбачає

 внесення  6  кандидатур,  ну,  не 6 а кандидатур в тому порядку,

 який  ми  застосовували  раніше,  то замість вибулої кандидатури

 Ємця  я  пропонував кандидатуру на розгляд депутатів кандидатуру

 Винокурової.   53   року  народження,  українки,  яка  закінчила

 Київський  університет,  працювала  за спеціальністю, є одним із

 усіх   претендентів   на   цю   посаду  спеціалістом   в  галузі

 господарського    права.    Працює    зараз   доцентом   кафедри

 господарського    права    юридичного    факультету   Київського

 національного  університету  імені Шевченка, арбітр міжнародного

 комерційного  арбітражного  суду  при  Торгов-промисловій палаті

 України.

      Дуже  пристойна  кандидатура  з  усіх, як би не дивитися на

 неї!..

      Мова  йде  про рейтингове голосування для роздумів для ради

 фракцій.   Тому   я   просив  би  поставити  на  голосування  ці

 кандидатури. На рейтингове голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь  ласка,  вернемося  до  цього питання о 16-й годині. А

 зараз  фракція, якщо має потребу висунути ще когось, будь ласка,

 називайте.

      Перерва до 16-ї години!

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку