ЗАСІДАННЯ   ДРУГЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  10  в е р е с н я  1996  р о к у

                             10 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

 

      ГОЛОВА.  Добрий  день,  шановні  депутати і гості Верховної

 Ради,  шановні  радіослухачі! Я прошу депутатів підготуватися до

 реєстрації.  Будь  ласка,  вставте  картки. Проводиться поіменна

 реєстрація.

      В залі зареєстровано 331 депутат, хоч явно більше -видно не

 всі ще встигли вставити картки.

      Ранкове  засідання  оголошується  відкритим. Я через кілька

 хвилин  ще  раз  поставлю  на  реєстрацію питання про реєстрацію

 після оголошення депутатських запитів.

      Надійшли   депутатські   запити   від   Ратушного   Михайла

 Ярославовича  до  Президента України, Прем'єр-міністра і України

 стосовно  порушень  конституційного права на своєчасне одержання

 винагороди за працю працівників бюджетної сфери з Баранського та

 Лиманецького районів Тернопільської області.

      Оскільки  запит до Президента вимагає відповідної кількості

 голосів  для  погодження його направлення, ставлю на голосування

 цей   запит,   який  оформлений  відповідно  до  вимог  статуту,

 Регламенту.

      Будь ласка.

      За -

      Підтримана  ця  пропозиція.

      Також   надійшли   депутатські   запити   Вітренко   Наталі

 Михайлівни  і  Марченка  Володимира  Романовича  до Генерального

 прокурора    України    стосовно   порушень   законодавства   на

 Чернівецькому  машинобудівному  заводі;

      Бобриньова   Олександра   Васильовича,   Зачьосова   Вадима

 Олександровича,    Юрковського    Анатолія    Вільгельмовича   до

 Генерального  прокурора  та  міністра  внутрішніх  справ України

 стосовно  порушень  Конституції  органами виконавчої влади міста

 Севатополя;

      Яворівського  Володимира  Олексанрдровича  до  Генерального

 прокурора   України  стосовно  усунення  порушень  законодавства

 акціонерним   товариством   Дніпроенергобудпром,   допущені  при

 перетворенні в ході приватизації жилого будинку для малосімейних

 в гуртожиток;

      депутата  Карнауха  Миколи  Васильовича до Прем'єр-міністра

 України  і голови Національного банку України стосовно порушення

 вимог   Постанови   Верховної   Ради   України  про  компенсацію

 громадянам  України  втрат від знецінення заощаджень в установах

 ощадного  банку    України   колишнього    Укрдержстраху.

      Ці запитит також оформлені відповідно до Регламенту.

      Я прошу підтримати їх направлення шляхом голосування.

      За -

      Рішення прийнято.  За - 291.

      Ще  раз  за  вашої згоди проведемо поіменну реєстрацію, щоб

 визначитися  скільки нас є сьогодні на ранковому засіданні. Будь

 ласка.

 

      Зареєструвалося    345   депутатів.  Продовжується  ранкове

 засідання.  Я  хочу  запропонувати  вам підтримати традицію, яка

 була  у  нас протягом минулої сесії стосовно того, що на початку

 сесійного  тижня  ми  проводимо  півгодинні  оголошення запитів,

 пропозицій  тощо,  а  у послідуючі дні тижня цього не робимо, за

 виключенням тих випадків, які визначає сама Верховна Рада.

      Можна  таку підтримать пропозицію? Ставлю на голосування цю

 пропозицію.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Це не порушення Регламенту.

      І слідом за тим оголосити на 30 хвилин оголошення запитів.

 

      "За" -

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Будь  ласка,  хто хоче висловитися з приводу тих питань, що

 турбують вас на сьогодні? Це і по мотивах, і висловитесь ...

      Ставлю  на  голосування.  Вірніше,  проводиться запис, будь

 ласка,  30  хвилин  на   моніторі.  Садько.

 

      САДЬКО  В.Г.

 

      Шановний    Олександре   Олександровичу!  Шановні   народні

 депутати!  102 виборчий округ, Дніпропетровська область, депутат

 Садько.  Олександр  Олександрович,  у  переліку  питань,  які ми

 розглядаєм  на  (...........)  (...........) на цій неділі, нема

 питань    стосовно    складності    ситуації   як   склалась   у

 агропромисловому  комплексі.  Я  хотів  би,  щоб  ви  і  народні

 депутати  підтримали  мене  в питанні тому що дійсно на сьогодні

 питання  закінчення  робіт в агропромисловому комплексі, питання

 по  посіву  і  закладки фундаменту урожая 1997 року під загрозою

 зриву.   Господарства   не   мають   фінансів,   немає  паливних

 матеріалів, практично відсутні механізми для роботи у полях і на

 фермах. Я б хотів би щоб (...........) і звітувався Міністерство

 економіки,  фінансів,  потому що практично до сьогоднішнього дня

 заблоковано  і  не проплачені за здане зерно кошти. не заплачені

 кошти  по за тваринницьку продукцію. І ми знову не вертаємося до

 цього питання.

      Я  хотів би, Олександре Олександровичу, щоб це питання було

 прийнято і обговорено на сесії Верховної Ради. Я дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Карнаух.

 

      КАРНАУХ

 

      Шановні  народні  депутати!  Шановні  виборці! Наша 6 сесія

 розпочинає  свою  роботу в атмосфері, коли відбувається подальше

 падіння  виробництва  і тому наші виборці пов'язують нашу роботу

 із   тим,   що   ми   з   перших   днів  розпочнемо  роботу  над

 законодавством, яке стосується податкової і бюджетної політики.

      Вчора  на  погоджувальній  раді  ми  детально обговорили ці

 питання і внесли деякі корективи. Я просив би вашої  підтримки.

      Друге  питання,  на  якому  я  хотів зупинитись, це питання

 грошової  реформи,  яка відбувається в Україні.

      І  хотів  би звернути увагу всіх виборців, увагу кожного із

 вас, звернутись до того моменту, коли ми з вами обирались людьми

 і  обіцяли  їм,  що в ході проведення грошової реформи нами буде

 зроблено  все, щоб зберегти ті заощадження, які були станом на 1

 січня 1992 року.

      На  жаль,  сьогодні  в Указі Президента, інших заходах, які

 проводяться Урядом ці питання, пов'язані з компенсацією, вони не

 вирішені. І я боюсь, що мільйони наших громадян, наших виборців,

 особливо  похилого  віку, не дочекаються 2000-го року. Їм просто

 не вистачить коштів на харчування, на ліки.

      Тому  я і звертаюсь до кожного із вас, сьогодні я звернувся

 із  закликом до Прем'єр-міністра, до Голови Національного банку,

 буду звертатися до Президента.

      Я прошу, шановні депутати, шановні колеги, вашої підтримки,

 щоб  ми  відновили  довіру  людей  до  держави,  і навіть ті, як

 кажуть, невеликі кошти, які ми можем мобілізувати, щоб вони були

 передбачені  і  направлені в державному бюджеті на наступний рік

 на  відшкодування,  значить,  тих  знецінень, які потерпіли наші

 громадяни.

      Дякую за увагу і сподіваюсь на вашу підтримку.

 

      ГОЛОВА. Дем'ян.

 

      ДЕМ'ЯН Г.В.

 

      (Григорій Дем'ян, Турківський виборчий округ ь 281, Конгрес

 українських націоналістів)

      Шановні депутати, брати-українці, пане Голово!

      Першочерговими  проблемами  законодавчого  етапу діяльності

 шостої  сесії  Верховної  Ради України повинно стати питання про

 поліпшення податкової системи України.

      На  жаль,  в отих планах, які нам роздані, я бачу, що там є

 цілком  інші  проблеми,  які  теж  потрібні, теж важливі, але не

 настільки, як оце, яке я назвав.

      Тому  вважаю, що питання удосконалення податкових стосунків

 у нашій державі повинно бути перенесено на першу чергу.

      Друге -це прохання і до вас, пане Голово, і до вас, шановні

 депутати,  не  допустити  перетворення  6-тої сесії у нову хвилю

 антиукраїнської  вакханалії  в  парламенті, а  також і в засобах

 масової інформації, як це пробують робити деякі сили.

      І  третє,  на  чому я часто зупиняюся і чого дуже вимагають

 наші  виборці. У нашій державі є частина людей, які усіма своїми

 силами,   здібностями   і  працею  намагаються  зміцнювати  нашу

 національну  незалежність, боролися за неї, але вони продовжують

 зазнавати  такої дискримінації, як ні одна суспільнополітична чи

 соціальна  група.  Я  вже  не раз повторював про те, що потрібно

 нарешті  затвердити склад от тої комісії, яка повинна це питання

 вирішити.

      Ви,  пане  Голово Верховної Ради, заявляли тоді мені, що ця

 комісія затверджена, насправді вона тільки складена, офіційно не

 затверджена  і  вона  не  працює,  -це  проблема, яка привела до

 поліпшення  консолідації нашої нації, всіх громадян України і на

 неї чекають люди.

      Дякую вам за увагу.

 

      ГОЛОВА. Ніколаенко.

 

      НІКОЛАЄНКО

 

      402, Іванівський, Херсонщина.

      Є  що  сказати,  але  фракція  вирішила  надати слово Івану

 Сергійовичу Чижу, я прошу йому передати слово.

 

      ГОЛОВА.  Чиж.

 

      ЧИЖ

 

      Депутат  Чиж, Летичівський, 414 виборчий округ, Хмельницька

 область, Соціалістична фракція.

      Шановний  Олександре Олександровичу, шановні колеги, кілька

 питань,  які особливо нагальні. Перше. Проблеми агропромислового

 комплексу, тут колеги вже говорили: не сіється, не збирається до

 кінця  я  не  знаю,  що  уряд  думає робити при тій умові, що 23

 мільйони  зібрали,  як  ми  будемо  далі жити чи Україна взагалі

 думає про цю проблему.

      Друге.  Проблема   грошової  реформи.  Ще  26  вересня  ми

 звернулися  до  Президента,  Прем'єр-міністра,  до Національного

 банку  з  тим,  щоб  грошову  реформу  не  перетворили  в  чисту

 деномінацію, в чисто технічну справу. Є Постанова Верховної Ради

 (я нагадую Верховній Раді про її постанову), прийнята 13 вересня

 1995  року, N 319, яка називається: "Про компенсацію грошових...

 громадянам  України  втрат  від знецінення грошових заощаджень в

 установах ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху". За

 цією постановою при введенні нової грошової одиниці повинно бути

 компенсовано,  відновлено  в купівельній спроможності ті вкади,

 які  мало  населення.  Реакції  поки що від уряду і Президента і

 Нацбанку  немає,  але  я  думаю,  що  оскільки  це  бло  в  день

 оголошення  указцу,  час  на те, щоб зробити грошову реформу для

 народу,  а  не  проти народу є, і зустрічі наступні з урядовцями

 говорять про те, що ніби-то розробляються механізми. Я думаю, що

 Верховна Рада повинна наполягти на виконанні своєї постанови -це

 для всіх людей.

      Крім  того,  потрібно  відновити  змогу використати грошову

 реформу  для погашення тих боргів, які є по заробітній платі. Ви

 дивіться,  що  робиться в освіті, в системі охорони здоров'я -на

 третину  і  менш  на  третину фінансуються всі заходи, включаючи

 оплату праці; знято взагалі... ну, харчування навіть на дітей 1-

 4  класів. Хіба ж це припустимо?! Яку ж ми державу будуємо і для

 кого?!..

      Нарешті  й  ще  одна є пропозиція. останнім часом з'явилося

 ряд  серйозних  публікацій  в ряді засобів інформації щодо особи

 Прем'єр-міністра. Я пропоную (оскільки ми, Верховна Рада, давали

 згоду  на  призначення  Павла  Лазаренка  на цю посаду) створити

 комісію   відповідну   Верховної   Ради,   депутатську,   яка  б

 об'єктивно,  за ознакою професіоналізму розібралася в цій справі

 і  доповіла  Верховній Раді, що там правда, а що брехня, тому що

 не встигнуть затвердити людину, як уже починається якийсь... ну,

 скажімо так, не дуже добрі ігрища навколо неї... Я би пропонував

 би Моцпана, скажімо, Хмару, Петренка Анатолія Андрійовича, інших

 товаришів  - це   пропозиція,  яку  я  просив  би  проголосувати

 сьогодні - визначитися.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Хмельовий.

 

      ХМЕЛЬОВИЙ

 

      140    округ,    фракция    коммунистов,   член   исполкома

 Всеукраинского союза рабочих.

      Значит,  я  хотел  бы  выступить. Сегодня депутатам роздали

 материалы по Черновицкому машиностроительному заводу. И хотел бы

 сказать,   что  наши  правоохранительные  органы  расписались  в

 бессилии и не могут разрешить этот конфликт, который сложился.

      Уже этот вопрос неоднократно поднимался в стенах Верховного

 Совета,  в  том  числе и мной на пошлой неделе был   подготовлен

 опять  следующий  уже  в котрый раз очередной депутатский запрос

 передан в  депутатскую  Комиссию по законности, и мы настаиваем,

 чтобы   была   создана   депутатская   комиссия  с  привлечением

 работников Генпрокуратуры, Верховного Суда Украины, Министерства

 внутренних дел, и были расставлены точки в этом конфликте.

      Значит,  и  хотел бы еще привлечь внимание. Вчера, то есть,

 9-го  числа, Генеральная прокуратура приняла решение и освободила

 председателя  Донецкого  стачкома Михаила Крылова, но продолжает

 отсаваться   в   тюрьме   еще   двое  в  Луганске  -председатель

 регионального  обкединения МПГ и председатель профкома МПГ шахты

 "Ореховская".

      Я   просил   бы  тоже  ппринять  в  этом  вопросе,  да  вот

 подсказывают мне еще и тоже и по Горловке, и по............ люди

 удерживаются под  арестом.

      И это не те преступники, которых сегодня стоит содержать, а

 так  мы  просматриваем, что борьба с инакомыслием. Поэтому очень

 бы  просил  Генеральную  прокуратуру  подойти  к  этим  вопросам

 обкективно  и освободить этих людей  из  под   стражи.

      Все   это   подталкивает   рабочие   коллективы  и  сегодня

 Всеукаринский...   совет  Всеукраинского  союза  рабочих  принял

 решени,  23  октября принял решение провести всеукраинскую акцию

 протеста,  потому что, ну, происходит беспредел. Идет постоянное

 наступление на права  трудящихся.

      Поэтому  я  обращаюсь  к  трудовым  коллективам   23  числа

 принять участие  во всеукраинской акции протеста.

 

      ГОЛОВА.Осташ.

 

      ОСТАШ............група "Реформи".

 

      Шановні  колеги  напродні депутати, є нова Конституція і ми

 повинні  дотримуватися цього  нового  Основного Закону України.

      Є  нова  Конституція,  і  ми  повинни   дотримуватись цього

 нового  основного  закону   України.

      Є Стаття 79 Конституції, яка говорить про присягу народного

 зепутата   України.

      І  на сьогодні не треба ніякого тлумачення цієї статті тому

 що  Конституція  містить  норми  прямої дії. всі депутати, що не

 склали  присяги,  повинні бути позбавлені депутатського мандату.

 Ці  цепутати  не  присягнули державі Україні, і своїм виборцям у

 кожному окремому  виборчому  окрузі.

      До  цього  часу  ми  не  слухали також висновки спеціальної

 комісії  щодо  діяльності  довірчих  товариств.  А  цього  чекає

 величезна кількість обманених громадян України. Тому пропоную це

 питання  включити  буквально  в  порядок  денний найближчих двох

 тижнів.

      Також підтримую ідею створення спеціальної комісії з питань

 розрахунків за транспортування газу. Я уже звертався до

 Прем'єр-міністра з депутатським зверненням. Тут йде мова також про

 бюджет багатьох газових районів України, в тому числі Львівщини,

 а це означає, що до цього часу ці райони не можуть розрахуватись

 із  зарплатами  для  бюджетної  сфери.

      Також   ми   повинні   негайно   заслухати  інформацію  про

 заборгованість  по зарплаті, бо це питання особливо хвилює наших

 виборців,  які сподіваються, що з введенням гривни, вони нарешті

 отримають  нормальні  зарплати,  пенсії і стипендії.

      І, нарешті, також, хотів би сказати два слова про видавничу

 справу.   На   жаль,   сьогодні   гине  українська  книга,  гине

 український   підручник,   ми   маємо   катастрофічний   стан  з

 підручниками   для   середніх  шкіл  України.  Тому  я  пропоную

 повернутись  до  питання  про  Закон "Про видавничу справу, який

 стоїть  у  нас на грудень набагато раніше, і зробити все, щоб ми

 створили   такі   пільгові   умови   в  Україні,  щоб,  нарешті,

 український підручник могла отримати кожна українська дитина.

      Дякую за  увагу.

 

      ГОЛОВА. Бобриньов.

 

      БОБРИНЬОВ.    Прошу    передать    слово   Юрковскому,   45

 избирательный  округ.

 

      ГОЛОВА. Юрковський.

 

      ЮРКОВСЬКИЙ.

 

      Уважаемые депутаты, прежде всего несколько слов

 относительно   нашего   запроса   депутатского   о   события   в

 Севастополе.

      Я  хотел  бы  сказать,  что  мы  столкнулись  там  с фактом

 антиконституционных действий, которые предприняты администрацией

 города,  перегородили  милицией  место,  традиционных  митингов,

 демонтраций,  площадь  Нахимова  и не дали провести митинг, хотя

 Конституцией  все  обозначено и в все определено. В связи с этим

 мы   и   дали  запрос  депутатский,  который  (спасибо)  сегодня

 утвержден.

      Во-вторых.  Хотел  бы сказать о следующем. От имени фракции

 коммунистов  хотелось  бы  сделать  заявление-протест  в связи с

 следующими  остоятельствами.  В  последнее время в ряде регионов

 Украины,  и  особенно в Крыму, развернута компания преследования

 коммунистов,  избранных населением тех или иных административных

 территорий, председателями районных и других Советов, а потому и

 назначены главами администраций.

      Практически в политическом плане это означает, что гонениям

 подвергаются  представители  народа,  даверившие им тот или иной

 уровень   власти. ........................  в  этом.............

 деле активно участвуют руководители Верховного Совета Республики

 Крым:  Супрунюк,  Данилян. Откровенная неприязнь к коммунистам -

 избранникам народа проявляет постоянный представитель Президента

 Украины  в Крыму Степанюк.

      Так  по  инициативе руководителей Крыма в августе 1996 года

 указом   Президента   Украины   были   уволены  с  работы  члены

 Компартии  -главы  Советской  и Ленинской районных администраций

 Алексеев  ти Жаваронков по весьма общей и странной мотивировке -

 за  ненадлежащее  выполнение  ими  служебных  обязанностей. А 30

 августа  1996  года  на  закрытой  (вопрос:  от  кого"?)  сессии

 Ленинского  районного Совета Жаваронкова отстраняют от должности

 председателя Совета, попирая  волю избирателей.

      В этом же районе нарушение Закона Украины о государственной

 службе  освобождены  от должности коммунисты, управляющие делами

 райгосадминистрации...............   и   заместитель  начальника

 Управления  социальной  защиты населения Бутенко. Такие действия

 господ:  Супрунюка,  Даниляна,  Степанюка  дестабилизируют и без

 того    напряженную   политическую   и   социально-экономическую

 обстановку  на  полуострове,  а  значит  и  вцелом  в Крыму. Они

 являются   игнорированием  норм  статьи  5  Конституции  Украины

 проголосившей,  что  единственным  источником  власти  в Украине

 является  народ,  статьи  24 гласящей, что граждане имеют равные

 конституционные  права и свободы и равны перед законом. Не может

 быть  привелегий  или ограничений по признакам расы, цвета кожи,

 политических,  религиозных и иных убеждений. В статье 34 каждому

 гарантируется  право  на  свободу  мысли  и  слова, на свободное

 выражение своих взглядов.

      В  статье  36  граждане  Украины  имеют  право  на  свободу

 обкединения,  политические  партии, общественные организации для

 осуществления  и  защиты  своих  прав  и свобод и удовлетворения

 политической,   экономической,   социально-культурных   и   иных

 интересов.

      В   связи  с  изложеным,  и  опираясь  на  нормы  статьи  3

 Конституции  Украины,  утверждая, что государство отвечает перед

 человеком  за  свою  деятельность  (...........)  прав  и свобод

 является  главной  обязанностью государства, фракция коммунистов

 предлагает   создать   депутатскую   группу   для  расследования

 приведеных  и  других  подобных  фактов  и  для  принятия мер по

 восстановлению   прав   граждан   (...........),  (...........),

 Алексеева  и  для  привлечения  виновных в нарушении Конституции

 Украины   к   ответственности.   Благодарю  за  внимание.  Прошу

 извинения  за  нарушение...

 

      ГОЛОВА. Зарудний.

 

      ЗАРУДНИЙ

 

      Олександре  Олександровичу! Шановні депутати! Перш за все я

 хочу  сказати вам про те, що мені виборці дали наказ -щоби сесія

 Верховної  Ради не приступала до роботи до тої пори, поки оця 83

 депутати не принесуть присяги Україні. Це перш за все.

      І  я  думаю,  що  це  повинні  виконати  свій  обов'язок як

 депутатський.

      Наступне.  Наступне  те,  що  я  отут,  проглядаючи порядок

 денний  на 6 сесію, дивлючись, що знову починається яка-то гра і

 виділяється  відповідний  час  на  проведення  святкування 7 і 8

 листопада.

      Я  думаю,  що  буде стидно, Олександре Олександровичу, всім

 депутатам  і  вам  особисто,  коли  на  полі будуть люди збирати

 буряки,  орати  землю,  а  ми будемо святкувати які-то неіснуючі

 свята.

      І  наступне.  Знову  ж  таки  включено в порядок денний про

 Асамблею  СНД.  Я  думаю,  що  повинна заговорити нарешті і ваша

 соціалістична  совість,  Олександре  Олександровичу, і навести в

 цьому  порядок  і  поставити  питання  -є  всята відповідні наші

 державні,  існуючих  свят  не...  неіснуючої  держави не повинно

 бути. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Андрій  Антонович, я вас прошу, коли робите заяву,

 не зачіпайте мою совість. Добре?

      А з буряками треба розібратися до листопада, з буряками і з

 картоплею.  Що  то  за  хазяїн,  що  картоплю  копає в листопаді

 місяці?

      Яблонський, прошу.

      Я прошу вибачити: Вінський. Я пропустив.

 

      ВІНСЬКИЙ Й.В.

 

      Шановний,   Олександре   Олександровичу,   шановні  народні

 депутати! (Соціалістична фракція, Вінський)

      Ми вже декілька раз привертали увагу Президента і Верховної

 Ради,    Прем'єр-міністра    новообраного    до    ситуації    в

 агропромисловому  комплексі.  Ви  знатєте,  що  в  газеті "Голос

 України"  була  опублікована  відповідна  заява  нашої  фракції,

 відповідні  документи  поширені  в Верховній Раді. На жаль, крім

 формальних  відписок,  формальної реакції на той кричущий стан в

 агропромисловому комплексі, який сьогодні склався, більше нічого

 не робиться.

      Тої  неділі  комісія аграрна засідала 2 дні, розглядаючи ці

 питання,  але,  на жаль, конкретних відповідей на ситуацію ми не

 одержали.   Люди  на  місцях  і  дальше  пов'язують  ситуацію  в

 сільському  господарстві  з  роботою  Верховної  Ради. І основні

 стріли в адресу Верховної Ради сьогодні летять.

      Я  вважаю,  що  Верховна Рада повинна визначитись: або вона

 розділяє   відповідальність   за   ситуацію  в  агропромисловому

 комплексі  і  бере  на  себе  її,  нічого  не  приймаючи в цьому

 напрямку,  або  вона  повинна  сказати,  що  сьогодні ситуацію в

 агропромисловому  комплексі визначають інші структури: Президент

 чи  Кабінет  Міністрів.  І  відповідальність повинна бути з того

 боку. Але дальше терпіти такий стан в агропромисловому комплексі

 просто злочинно, я вважаю.

      Ви  знаєте, 21 мільйон ми зібрали хліба, на жаль, сьогодні,

 можливо, буде 23 всього в Україні. Але на слідуючий рік буде 16-

 17,  про  це  знають  всі,  хто...................  цю ситуацію,

 знаєте прекрасно, що ми сьогодні не покриваємо затрати по цукру,

 і  фактично  цукор  стає збитковий в наших господарствах. Вся ця

 ситуація вимагає невідкладних негайних заходів.

      Тому  я  переконаний,  що ми повинні разом з Президентом, з

 Прем'єр-міністром  на  цій неділі невідкладно сьогодні, оскільки

 посівна не чекає, визначитись в цій ситуації, прийняти конкретні

 заходи  не  на  словах,  а  на  ділі  дати  ресурси  і  гроші  в

 агропромисловий комплекс, інакше він просто загине.

      І друга проблема -проблема, пов'язана з професійною роботою

 Верховної  Ради  і  виконанням Конституції. Нажаль вже з першого

 дня ми пішли в режимі порушень Конституції як з боку Президента,

 такі  з  боку окремих народних депутатів Верховної Ради тих, які

 не  перейшли  на професійну роботу у Верховну Раду. Я вважаю, що

 ми  немаєм  право  продовжувати  роботу до того часу, поки ми не

 поставимо  крапку  в  плані  переходу  на професійну роботу, або

 звільнення  від обов'язків депутатів тих, які порушують сьогодні

 Конституцію.  Це просто безвідповідально, коли ці люди, які самі

 голосували за Конституцію, сьогодні її грубо порушують.

      Тому, я вважаю за необхідне, сьогодні невідкладно поставити

 це  питання про перехід на професійну роботу і про подання в суд

 сьогодні  на тих депутатів, які не перейшли на професійну роботу

 у Верховну Раду.

      І  третє.  Сьогодні  в  структурі  виконавчої влади 4 віце-

 прем'єра,  ви  знаєте, що по Конституції передбачаєтіься 3 віце-

 прем'єра.  Всі  знаєте  чому тримають Пинзеника дальше незаконно

 віце-прем'єром.  Ми повинні поставити питання перед Президентом,

 перед  Кабінетом  Міністрів  щоб  в  кінці  кінців  елементарний

 порядок  в  структурі  виконавчої  влади  конституційний навести

 негайно.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Яблонський.

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ.

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу,   шановні   колеги.

 Знайомлячись  із  порядком  денним  роботи 6-тої сесії Верховної

 Ради,   нажаль  помічаєш,  що  цей  порядок  денний  якось  наче

 складений у відриві  від нашої реальної економічної ситуації. Ті

 питання,  які  є  життєво  важливими -економічні питання -чомусь

 віднесені  на  другий  план.  Тому  я  підтримую  тих колег, які

 виступали  з  пропозицією що питання податкової політики винести

 на   першочерговий  розгляд,  оскільки  ми  не  можемо  приймати

 бюджету, не вирішивши цих питань.

      Це   ж   саме  стосується  питань  пенсійного  забезпечення

 трудящих,  а  також  Закону "Про тркдові заощадження громадян на

 ощадних книжках".

      І  друге,  що хотів би підкреслити. Нажаль у пропозиціях до

 бюджету  є  тенденція  дальшого  зниження  фінансування  освіти,

 освіта  і  нині  занходиться у кризовій ситуації, якщо ми і далі

 підемо по цьому ж шляху, коли люди отримують і меншу зарплату, і

 з  запізненням на 5 місяців, ми будем мати повний розвал системи

 освіти.

      І  третє,  що я хотів би сказати. Шановні колеги, ми почали

 Шосту  сесію Верховної Ради. Хотілося б, щоб вже після прийняття

 Конституції  в цьому залі, особливо в ефір йшло б поменше різних

 конфронтацій, політичних стріл, скерованих один проти одного. Ми

 вже   сьогодні   починаєм  проти  політичних  лідерів,  проти...

 підіймати питання   чи   до...  про   Прем'єра,   чи  про  інших

 відповідальних   працівників,   не  перевіривши  ті  факти,  які

 з'явилися в тій чи іншій газеті. Буквально на минулому тижні тут

 підіймалися питання стосовно нашго колеги Філіпчука, який очолив

 Чернівецьку  адміністрацію,  але ж факти також не перевірені. Ті

 факти,  які  мають  місце  на  Чернівецькому  машинобудівельному

 заводі,  абсолютно  не  стосуються нашого колеги Філіпчука, який

 хоче   працювати,   який  може  працювати  і  якого  ми  повинні

 підтримати!  Отже лише тоді, коли будем консолідовано працювати,

 лише тоді будуть результати.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Яковенко.

 

      ЯКОВЕНКО  О.  М.

 

      124  виборчй  округ,  Єнакієво, Донецька область, Комісія з

 питань молоді.

      Уважаемые коллеги, уважаемые избиратели!

      Я  вынужден  сегодня  еще раз поставить вопрос по проблемах

 молодежи.  Я  приведу  только  одну  цифру, чтоб вам было хорошо

 сориентироваться:  у  нас  сегодня  из  каждой  тысячи детей, из

 каждой тысячи  молодежи  - 919  человек  практически больны... И

 сегодня я не  понимаю решения (в данной ситуации -  Министерства

 освиты)  о  том,  чтобы  отменить  третий урок (?) физкультуры в

 учебных  заведениях...  Мы  с  вами  в этой ситуации дожились до

 смешного:  главный  мотив  о  том,  что  якобы  не соответствует

 материальная база!..

      Здесь  подымался  вопрос  о  стипендиях - вторая  проблема.

 Стипендии не выплачиваются и перспектив в этом отношении нет.

      Третий   принципиальный   вопрос.   Работала   комиссия  об

 использовании   бюджетных  средств,  о  погашении  задолженности

 бюджетникам.  К  сожалению,  внятного ответа по этим вопросам мы

 тоже не получили.

      Вот   несколько   проблем,  которые  мы  вынуждены  сегодня

 поднять,  но  я  предельно удивлен еще тем, что сегодня перечень

 законопроектов,  которые  выносятся на обсуждение Шестой сессии,

 предельно мало... будем говорить так: в пределах 10% той работы,

 которую делает  комиссия,  вынесены  законопроекты.

      И  особенно  я  удивлен  тем,  что  сегодня  и  опять же за

 неимением   времени,   за   неимением   часа  выносится  вопрос,

 касающийся  лицензирования  деятельности  физкультуры  и  спорта

 некоторых спортивных заведений или спортивных секций.

      К  сожалению,  в  этой ситуации сложилась предельно крайняя

 ситуация, когда эти секции ведут далеко люди не профессионалы, к

 сожалению,   спортсмены  с уголовным  прошлым.

      И   еще   1  принципиально  важный  момент,  который  здесь

 поднимался.  Я  хотел  бы обратить внимание депутатов сегодня на

 Донецкую  область.

      К  сожалению, прошел процесс гонения простых рабочих. В чем

 он  проявляется?  Закончилась забастовка. Практически она ничего

 не  решила.  К  сожалению, правительство свои обязательства и на

 сегодняшний день перед шахтерами не выполняет. Основные истинные

 виновники   этой  забастовки  так  сегодня  и  высчитаны?,  хотя

 Дурдинец  неоднократно  поднимал  вопрос и обещал нам о том, что

 эти  фигуры будут  названы.

      Сегодня  идут  процессы,  судебные  процессы  по   Донецкой

 области,   где  обсуждается,  вернее   решается  судьба  простых

 рабочих.

      Мои  разговоры  с  прокуратурой,  с СБУ по этим вопросам, к

 сожалению,  не  убедили  меня в том, что этих людей, именно этих

 людей  необходимо привлекать  к уголовной  ответственности.

      К сожалению, рассматривается факт нарушения выхода людей на

 железную  дорогу,  но  не  более.  А  причино-следственные связи

 абсолютно не прослеживаются   и выводы  некакие не  делаются.

      Поэтому  я  бы  настаивал  в  этой ситуации, чтобы все-таки

 Дурдинец  вышел на эту трибуну и четко, и ясено нам обкяснил кто

 же   истинные   виновники,   как   называется,  спровоцированной

 забастовки.  И  все-таки  разобрались  в  тех  причинах, которые

 пивели  к  этой  забастовке, а это - логическая цепочка, которая

 выходит  на  вопрос о том, что мы сегодня, здесь, с этой трибуны

 должны  подвести  итоги  выполнения экономической программы и мы

 должны еще четко для себя сориентироваться каким же путем и куда

 мы  идем.

      Ну,  и последнее. Не  совсем  понятно   было ....

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Я  прошу,  Сизенко.

 

      СИЗЕНКО.

 

      Уважаемые     коллеги-депутаты,     уважаемый     Александр

 Александрович, за время проведения приемов, я думаю, абсолютнное

 большинство  депутатов  Верховного  Совета  получило  конкретные

 задания  избирателей,  и  каждый  из нас осознанно понимает, что

 вариант с компенсацией вкладов конкретно не разработан.

      Есть     Постанова    Верховного    Совета,    она    дожна

 реализовываться, заявление со стороны Правительства, что после

 2   000-го   года   эти   вопросы   будут   рассматриваться,  не

 удовлетворяют   сегодня   нашых   пожилых  пенсионеров,  которые

 говорят,  что  мы  не  дождемся, не доживем до того, когда наши,

 кровно заработанные вклады хотя бы будут компенсированы.

      И   поэтому  четкое  заявление  со  стороны  Правительства,

 особенно  на  дне  Правительства,  должно прозвучать, со сроками

 реализации  вкладов.

      Второй   момент.   Многие  ветераны  задают  вопрос:  "Кто-

 нибудь,  -говорит, -из депутатов Верховного Совета (я думаю, что

 мы  видели),  видел  ли рацион сегодняшнего питания пенсионеров?"

 Вот  эти  сегодняшние получаемые 45 гривен, они действительно ни

 коим  образом  не  дают возможности прожить в нынешних условиях.

 Тем  более,  что  с  каждым  днем  усложняется вопрос с выплатой

 квартплаты.  Квартплата повышается, механизм компенсации не дает

 возможности  сегодня  многим,  я  уже не говорю о пенсионерах, я

 говорю    о    работающих,   которые   получают   зарплату,   не

 соответствующую  уровню  жизни, гораздо меньше, рассчитываться с

 квартплатой.

      И  поэтому  в  обществе,  в  частности  я  говорю  за свой,

 Жовтневый    округ    города    Запорожье,    назреваетсерьезное

 недовольство  проводимой  политикой. Поэтому  к самым злободневным

 вопросам   граждан   Украины,   я  думаю,  правительство  должно

 повернуться   лицом.  Потому  что  если  сегодня  не  заработают

 предприятия, естественно, не подымется экономика. И как человек,

 который проработал 18 лет в трудовом коллективе, я вижу, как все

 сильнее  осложняется.....................  Это подвижной состав,

 это  пассажирские  электровозы. Если будем говорить: они сегодня

 не нужны, значить рано ли поздно это приведет к катастрофам так,

 как  наш  подвижной  состав  с  каждым  днем  все  более и более

 ухедшается его состояние.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Депутати  використали  час, відведений для

 оголошення заяв,  пропозицій  тощо.  Всі вони беруться до уваги,

 окремі  з  них потребують вирішення шляхом голосування, я на них

 зупинюсь.

      Пропозиція   депутата   Садько,  Вінського,  Чижа  і  інших

 стосовно  ситуації  в агропромисловому комплексі, я думаю, треба

 дати  доручення  Анатолію  Степановичу  Даниленку.  Будь  ласка,

 узагальніть  ці  пропозиції,  готуйте питання, але так, щоб воно

 розглядалося  на  Верховній  Раді  відповідно  до  Конституції і

 передбачало ефективні рішення, визначені нашим регламентом.

      Ситуація  справді  гостра, і про це свідчать виступи власне

 всіх і вся інформація з місць.

      Відносно   підтримки   податкової   політики.  Багато  було

 виступів  з цього приводу. Я хочу звернуть вашу увагу на те,  що

 вчора на засіданні голів комісій і на засіданні голів фракцій ми

 домовилися  про  те,  що  у  Постанові про порядок дня нинішньої

 сесії  ми передбачимо, що у розкладі засідань на кожен місяць ми

 погодимо включення, як невідкладних всіх питань, що пов'язані із

 податковою  політикою  і надходженням до бюджету. Тобто ми норму

 визначимо   відразу  таку,  що  даватиме  змогу  при  підготовці

 відповідних  законопроектів  негайно  включати  їх  до  розгляду

 Верховною Радою.

      Комісія  з  питань  банківської  діяльності,  як джерело чи

 генератор  цього  законодавства, погодила таку позицію. Я думаю,

 що  цю  пропозицію,  як  доповнення  до  проекту  постанови,  ми

 приймемо сьогодні і тим самим знімемо всі ці питання.

      Відносно...   теж   проблема   про   повернення  заощаджень

 громадян,  які...,  на що вказувала Верховна Рада, як на потребу

 під  час  проведення грошової реформи, як передбачення вирішення

 цієї  проблемиі  про  що  говорили сьогодні цілий ряд депутатів,

 зокрема, Чиж, Посташ і інші депутати.

      Я   пропоную   Комісії   з  питань  соціальної  політики  і

 заробітної  плати...  Іван  Сергійович, я пропоную вашій комісії

 (Буздугана  зараз  немає) підготувати проект закону про гарантії

 повернення  заощаджень громадян.

      І, оскільки  Кабінет Міністрів сьогодні таких пропозицій не

 вносить,  ми повинні визначити через комісію порядок фіксації на

 депозитах рахунків громадян, проіндексованих відповідно, і нехай

 механізм  повернення їх пропонує Кабінет Міністрів, передбачаючи

 щороку  в бюджетні відповідні видатки. Іншого шляху в нас просто

 немає.

      Будь  ласка,  щоб  ми  не  говорили,  не  агітували з цього

 приводу,  готуйте  проект  закону  і  будемо  його  розглядати в

 сесійному  залі.

      Відносно   Комісії   про  статтю  щодо,  там,  порушення  у

 постачанні  газу,  пропозиція з цього приводу вчора надійшла від

 групи  депутатів з ряду фракцій в письмовому вигляді. Я розписав

 їх  як  доручення  для  підготовки  такого  документу. Як тільки

 документ  буде  готовий  на  розгляд Верховної Ради, ми потім до

 нього  повернемося.

      Відносно   ситуації   на   Чернівецькому  машзаводі.  Запит

 сьогодні  прозвучав  Наталі  Вітренко. Доручення прокуратурі. Це

 компетентний  орган,  який повинен розставити крапки над і. Якщо

 цього  буде мало, тоді створимо депутатську комісію. Я думаю, що

 це достатньо. Нам не потрібно підміняти всі органи.

      Відносно  арешту,  утримання  під вартою 2 членів стачкому,

 будь ласка, підготуйте запит, звернемося до відповідних органів.

      Пропозицію   Осташа   про   довірче  товариство,  про  інші

 комісії  -це  все  передбачено у плані роботи на нинішню сесію і

 вчора  обговорена  процедура розгляду   цих  питань.

      Відносно переслідування комуністів (зауваження Юрковського,

 депутата  Юрковського),  відсторонення  їх від посад. Факт такий

 спостерігається  на  основі  тої  інформації,  котру висловили і

 інші, і інший аналіз є.

      Будь ласка, готуйте запит з цього приводу до Президента. Це

 його  структури,  це  якраз  ті,  хто підтримав його на виборах,

 давайте, хай він їх теж підтримує.

      Зарудний.   Пропозиції,   я   відповів   на  них.  Відносно

 професійної  роботи депутатів, ще раз повторюю: у вересні місяці

 це  питання  буде  вирішено,  все,  що  від  мене  залежить,  за

 Конституцією я буду робить.

      А  відносно  присяги  і  всього  іншого,  хочете вносить на

 розгляд  питання  про  тлумачення  -вносьте.  А  точніше,  треба

 сформувати Конституційний суд, який поставить крапку над "і".

      Кожному окремо депутату не можна тлумачити Конституцію.

      Решта повідомлень береться до уваги.

      Оголошую,  що  відповідно  до  статті  4.  2.  2 Регламенту

 Верховної   Ради  депутатська  група  "Реформи"  повідомляє  про

 входження  до її складу народного депутата Бондаренка Володимира

 Дмитровича.  Сподіваюся,  що він тим самим визначить свій статус

 депутатський:  або  він  працюватиме  в  Верховній  Раді,  або у

 міській Раді.

      Питання  "Про  проект постанови Верховної Ради України "Про

 порядок  висвітлення роботи шостої сесії Верховної Ради України.

 Слово має від групи депутатів, узагальнених пропозицій Комісії з

 питань   гласності,   депутат   Алексєєв.  Прошу  вас.  Геннадій

 Володимирович.

      Я  прошу,  хвилинку.  Можна з вашого дозволу це питання про

 висвітлення,  адже  на  основі його і сьогоднішнє засідання буде

 йти, а потім порядок денний будем розглядать.

      Нема заперечень?

      Приймається, будь ласка.

      В мікрофон голосніше говоріть.

 

      АЛЕКСЄЄВ В.Г.

 

      Так слышно?

      Наша  комиссия  проанализировала  порядок  освещения работы

 сессии  Верховного Совета на предыдущих сессионных заседаниях, а

 также узагальнивши...

 

      (Ш у м  у  з а л і).

 

      ГОЛОВА. Продовжуйте, будь ласка. Продовжуйте.

 

      АЛЕКСЄЄВ.  Шановні депутати, давайте все ж таки дивитися на

 зміст, а не на форму. Головне -зміст.

 

      ГОЛОВА. Говоріть, будь ласка.

 

      АЛЕКСЄЄВ.  Так вот, проанализировав вопрос освещения сессии

 Верховного  Совета,  комиссия внесла предложение, которое есть у

 вас  на  руках.  Мы  предложили  кардинально  не  менять порядок

 освещения,  который был на предыдущей сессии, а именно сохранить

 трансляцию  по  радио  в  полном обкеме кроме тех случаев, когда

 Верховный Совет примет отдельное решение.

      Освещение   по   телевидению   предусматривает   подготовку

 тематических передач, в частности...

 

      (Ш у м  у  з а л і).

 

      Давайте працювати, пане Танюк.

 

      (Ш у м  у  з а л і).

 

      Значит,    программа    депутатской    фракции,   уважаемые

 радиослушатели,  извините,  пожалуйста,  очень  трудно говорить,

 Танюк поднял крик в зале.

      Значит, я зачитаю специально для пана Танюка.

      Другий   пункт.   Національній   телекомпанії   України   у

 висвітленні роботи Верховної Ради України дотримуватись порядку,

 визначеного  на  час роботи 5-тої сесії та забезпечити окрім тих

 щоденників,  що були, щотижнево по вівторках, середах, четвергах

 і  п'ятницях  випуски  передач  "Трибуна  фракцій Верховної Ради

 України" тривалістю по годині на каналі УТ-2 з початком о 21-шій

 годині.

      Далі. Пресслужбі забезпечити підготовку програм, а контроль

 покласти  на комісію чи то на комітет законодавчого зебезпечення

 свободи слова.

      Значит,  есть  еще 3 постановы (я их внимательно изучил), и

 они,   как  правило,  либо  дополнительно  регламентируют,  либо

 узагальнуют  те  предложения,  которые были. Поэтому я предлагаю

 принять  ту  пропозыцию,  которую...  проект  постановы, который

 внесен  группой  депутатов,  причем  всех,  полностью входящих в

 Комиссию законодательного обеспечения свободы слова, присутствия

 (?)  различных  партий, политических групп, которые тем не менее

 нашли в этом консенсусе, чего и я вам всем желаю.

 

      ГОЛОВА.   Чи   є   запитання  до  доповідача?  Будь  ласка,

 запишіться на запитання.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      10  хвилин. Будь ласка, в Регламенті не передбачено кричать

 з місця. Будь ласка, заспокойтеся.

      Бандурка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      БАНДУРКА О.М.

      Шановні депутати!..

 

      ГОЛОВА.  Бандурка,  будь  ласка,  10  хвилин  на моніторі -

 вистачить? Вистачить...

 

      БАНДУРКА  О.  М....  Я  хотів би вас заспокоїти і до роботи

 повернути!

      Шановний   доповідач,   як  враховані  пропозиції  депутата

 Білоуса  по  висвітленню  роботи нашо сесії? Мені вважається, що

 вони   є  найбільш  доцільними,  тому  що  враховують  поєднання

 інтересів   різних   груп  і  фракцій,  рівне  представництво  і

 виористання  телевізійного  часу  протягом  всієї  неділі. І дає

 можливість  вести  і  дискусію  політичну,  і  найбільш  повного

 висвітлення процесів, які відбуваються у Верховній Раді. Як вони

 враховані? Яке ваше ставлення?

 

      АЛЕКСЄЄВ  В. Г. Уважаемый Александр Маркович, я считаю, что

 предложения  депутата  Белоуса практически полностью учтены, они

 лишь   отличаются  от  нашей  комиссии,  в  основном,  тем,  что

 конкретизируют...  конкретизируют  порядок выхода по дням недели

 фракции.  Но  мы  посмотрели,  что  этот  вопрос  лучше решить в

 рабочем   порядке  с  тем,  чтобы...  не  стоит  привязывать  на

 постоянно фракцию к фракции - пусть они меняются по ходу дела.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Кияк, будь ласка.

 

      КИЯК Т.Р., депутатська група "Конституційний центр".

      Дякую.

      Вчора   на  першому  своєму  організаційному  засіданні  ми

 обговорювали  дану  проблему  і  більшість членів групи пропонує

 обговорювати  і  транслювати  повністю  для  України,  для наших

 радіослухачів лишень проекти законів у першому читанні, оскільки

 2-е  та  3-є  читання  люди  не сприймають лише............ хіба

 оцінку, яка не завжди працює на наш імідж.

      Чи неможна було би окремі дні відводити для проектів в 1-му

 читанні, о  окремі   -  відповідно в  2-му,  3-му читанні?

      І,  користуючись  нагодою,  нам теж здається, що 2 половина

 дня у нас не раціонально використовується в напівпорожній залі і

 оці  2 години варто було б перенести до обід, скажімо, працювати

 з 9 до 2-ї години, надавши можливість після обіду нам готуватися

 до наступного дня в рамках комісій, депутатських груп і фракцій?

      Дякую.

 

      АЛЕКСЄЄВ.   Шановний,   Тарас   Романович,  це  питання  ми

 розглядали  і  воно  досить  слушне,  бо  2-е і 3-є читання воно

 настільки   специфічне,  що  більшість  теле-радіослухачів  його

 просто  не  сприймає.  Но  это  связано  с  тем, что мы не можем

 заранее  планировать, а у радио есть свой порядок работы и очень

 часто  с  лучается,  когда мы по ходу дела меняем порядок работы

 радио,    люди    приглашены   в   студию,   должны   выступать,

 приготовились,  в  это  время  включают Парламентский канал. Или

 наоборот -не готова передача, его выключают.

      В целом, ваше предложение мы обсуждали и оно очень хорошее.

 Но,  я  думаю,  что  это  вопросы не нашей комиссии, это вопросы

 Регламента.  Прежде,  чем ввести такое предложение, которые мы в

 целом-то  поддержали,  мы должны изменить Регламент и, очевидно,

 группировать   2-е и 3-е   чтение по дням  недели или  по...

      Когда  мы  это  сделаем,  я  думаю,  мы  вернемся к проекту

 постановы  і тоді  все  буде  вирішено  позитивно.

     (Шум  у  залі)

 

      ГОЛОВА. Кочерга.

 

      КОЧЕРГА

 

      122  избирательный  округ,   фракция коммунистов.

      Уважаемый   Владимир   Геннадиевич,   я   считаю,   что  те

 предложения,  которые вы внесли, заслуживают одобрения. Хотел бы

 прояснить  такой  вопрос будут ли учтена численность фракций при

 выступлениях,   скажем,   представителей   фракций  в  средствах

 массовой  информации в частности на телевидении? То есть, я имею

 в  виду,  если фракция коммунистов насчитывает почти 90 народных

 депутатов,  насколько   это  будет пропорционально распределятся

 время  при планровании  и реализации таких  программ?

 

      АЛЕКСЄЄВ.    Виктор   Герасимович,   данное   постановление

 предусматривает порядок освещения, но не порядок подготовки этих

 передач.  Этот  порядок  будет в соотвествии с пунктом 4 проекта

 Постановы,   будет  определятся  пресс-службой  Верховной  Ради,

 исходя из вымог Регламенту.

      И  у  нас будет, насколько я знаю, Закон "Про Ренламент", и

 там  надо  будет  это  учесть.  Как  только  оно  будет  учтено,

 автоматически будет... В случае, если его зал поддержит.

 

      ГОЛОВА. Вінський.

 

      ВІНСЬКИЙ.

 

      Шановний   Олександр   Олександрович,   я  хотів  би  перед

 запитанням  уточнити  у  вас:  чи будуть заслухані альтернатівні

 проекти   у   нас............  питання,  і  чи  буде  можливість

 обговорювати цей проект.

       Якщо  буде...  Тому  що в нашій фракції, ви знаєте, є свій

 проект,  і  ми  би  хотіли виступити з ним, оскільки він, на наш

 погляд  більш конкретний.

 

      ГОЛОВА.  Ми  вчора  на  раді  форакцій  з  головою  Комісії

 обговорювали  це  питання.

      І  на   ваш  розсуд  пропонується   такий  варіант.

      Оскільки  цей  варіант  комісія, або члени комісії з питань

 гласності охоплює всі варіанти, подавати його як основу. А в

 доповнення  давати інші пропозиції, котрі будуть звучати в інших

 суб'єктів  законодавчії  ініціативи.

       Тому  що робити сьогодні  співдоповідей з цього приводу,

 я думаю, що ніхто нас не назве раціональними, конструктивними чи

 розумними  взагалі.

      Будь ласка.

 

      АЛЕКСЄЄВ.   У   нас   проект  такой  интегрированный,  он

 там.............. большинство  ничего не  учел.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка,  Чапюк.

 

      ЧАПЮК.   Шановний   доповідачу,  ви  пропонуєте  в  проекті

 Постанови   в   третьому   пункті  так:  дотримуватись  порядку,

 визначеного    на  час  роботи   5  сесії і  так   дальше.

      Але  в  5 сесію явочним порядком без рішення Верховної Ради

 виступлення  по  телебаченню  і  інших  засобах було згорнуто, і

 невже  цю  долю буде  чекати  і ця  постанова?

      Які  вжиті  все-таки  заходи, щоб цього не сталось із долею

 висвітлення  результатів  роботи  6  сесії?

      Дякую.

 

      АЛЕКСЄЄВ.  Шановний  колего,  наш  3  пункт передбачає, щ о

 визначено, тобто, визначеного нами.

      В  основу кладется тот проект постановы, который был принят

 Верховным  Советом.  А  не  та самодеятельность, я бы сказал,

 преступная   самодеятельность,   отдельных  чиновников,  которые

 проявили  своеволие.

      По  этомому  вопросу  было подано подання и до Генерального

 прокурора, наша комісія розглядала... Ну, будемо сподіватися, що

 оскільки   голова   Державного   комітету   по   телебаченню   і

 радіомовлення  згідно  з нашою Конституцією буде проходити через

 Верховну Раду, призначатися, этот вопрос не будет столь свободен

 в своей самодеятельности.

 

      ГОЛОВА.  Ростислав Степанович, як ви дивитесь, якщо в цьому

 пункті, де написано: "... визначеного Верховною Радою", вставити

 два слова і тоді  все буде в порядку? Добре.

 

      АЛЕКСЄЄВ."Визначеного Верховною Радою".

 

      ГОЛОВА. Глухівський.

 

      ГЛУХІВСЬКИЙ.

 

      Глухівський, 367 виборчий округ, група  "Державність".

      У мене до доповідача є два  запитання.

      Перше  запитання. Ми щойно прийняли Конституцію і кому,  як

 не нам депутатам Верховної Ради показати приклад нашим виборцям,

 як треба  виконувати Конституцію.

      У  статті 10 сказано, що українська мова є державною мовою.

 То  я  би  хотів  послухати   відповідь   доповідача,  чому  він

 демостративно  робить  доповідь  російською,  якщо він прекрасно

 володіє  українською  мовою, що тим самим він не виражає зневагу

 до державної мови?

      І   запитання   друге,   яке   торкається   прямої   повної

 радіотрансляції  пленарних  засідань  Верховної  Ради. Як вважає

 доповідач  і  його  комісія,  чи  не  доцільно було би в другому

 читанні  законопроекти  не  транслювати, бо тому що це для наших

 виборців  менш  цікаво  для  того,  щоб розуміти що робиться при

 другому   читанні   треба   перед  очима  мати  зведену  таблицю

 порівняльну,  вони  її  не  мають.  І мені видавалося, що було б

 краще  сформувати  всі  законопроекти в другому читанні в окремі

 пакети,  блоки,  окремі  дні  і просто ці дні не транслювати, не

 забирати дорогоцінний час і не витрачати кошти на використання в

 ефірі.

      Дякую.

 

      АЛЕКСЄЄВ.  Спасибо. Я начну со второго вопроса. Дпутат Кияк

 его  уже  задавал,  я ответил. Действительно, ця пропозиція дуже

 слушна,  але  тут  нужны  некоторые  изменения в Регламенте. Как

 только  они  будут  внесены, я думаю, мы вернемся, потому что мы

 принимаем  постанову,  а  не закон. Ну а закон на будущее будет,

 там, я думаю, мы учтем.

       А  що  стосується  зневаги до державної мови? Ну, не треба

 про  це  казати.  Я  мову  знаю  набагато  краще  ніж  більшість

 державників і розбудовників. І знаю її змалечку, тоді, коли я ще

 був,  так би мовити, у дитячому садку, а не тоді, коли більшість

 цих  флюгерів  вивчили мову тоді, коли в цьому виникла політична

 необхідність.  Але  моя  рідна  мова  російська,  я  нею  думаю,

 розмовляю  в сім'ї, ну і, пробачте, вже рідною мовою розмовляти,

 бо вона визначається не декретом, а тим, на якій мові розмовляла

 мати.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА. Яворівський. Я прошу -з місця не вигукуйте.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ

      Володимир Яворівський...

 

      ГОЛОВА.  Віталій  Федорович,  я  вас  прошу:  теж сядьте на

 місце - не  заважайте  відповідати  на  запитання. Будь ласка.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ  В.  О.  Володимир  Яворівський,  Світловодськ,

 демократична  партія  України...

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА.  Ну  трошки  заспокойтеся,  а  то  очі такі шаленні

 робляться,  аж  страшно. Будь ласка.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ  В.  О.  Шановний доповідачу! перше, що я хотів

 сказати  -я  дуже  радий,  що ви вчили цю мову в дитинствіі дуже

 жаль, що ви її зараз забули. Варто було б все-таки поновити і не

 дискутувати з   цього приводу.

      І  друге.  Я  б  вас просто попросив, як мого колегу, таких

 заяв як "приступная деятельность" із трибуни не говорити.

      До  чого  це  все  я  веду?  Чи  не  здається  вам, що ваша

 ініціатива,  оцей  проект, це, так би мовити, і міна під ту саму

 Верховну  Раду. Адже вже кілька років іде офіційне оце бубоніння

 наше  з  Верховної  Ради,  в якій, як правило, в другому читанні

 люди   абсолютно   нічого   не   розуміють,  я  буду  голосувати

 категорично  проти  і прошу народних депутатів підтримати мене в

 тому,  тому що це робиться нам дуже погана послуга -коли все, що

 ми  тут  говоримо,  все  абсолютно  заполонює ефір. Я вважаю, що

 треба над цією постановою ще попрацювати, виділити нам справді і

 тільки  давати  перше  читання,  де іде ідеологія нового закону,

 щоби  люди зрозуміли, над яким ми новим законом працюємо; давати

 повну   трансляцію   при   обговоренні   важливих  державницьких

 проблем  -звіту Уряду, а решта -не заполонювати ефір нашими, так

 би мовити, (...........) які абсолютно нікого не цікавлять.

      Як  ви  до  цього   ставитесь?

 

      ГОЛОВА. Відповідайте, будь ласка.

 

      АЛЕКСЄЄВ.  Шановний  Володимире  Олександровичу,  мабуть не

 уважно слухали мої відповіді, бо я вже сказав про друге читання.

 Ми внесемо зміни в регламенті, якщо ви підтримаєте, то ми одразу

 повернемось  до  того питання, бо ми тут записали ж в постанові,

 що  згідно  з  Регламентом.  Тобто, це норма Регламенту, не цієї

 постанови. Це по-друге. По-перше.

      По-друге,  як  ви  бачите,  я  мову не забув, так я само не

 забув , що  писали  деякі поети нещодавно.

      Ну  а що стосується того -чи наші виборці хочуть розмовляти

 чи   ні,   28   августа  я  проводил  отчет  перед  избирателями

 Индустриального  избирательного  округа города Харькова, они там

 действительно сказали: "Противно слушать, что вы говорите".

      Я их спросил: "Может быть, выключить?" - Ни в коем случае!

      Потому  что  люди  понимают:  есть  разница между правом на

 информацию и содержанием наших разговоров.

      Я  так  думаю,  что и в Кабинете Министров, в Администрации

 Президента,  поскольку  наше общество разное и отображает разные

 точки  зрения,  такие же существуют столкновения мнений, споры и

 т. д.  Единственное, что они не транслируются.

      И  граждане  были  категорически против ограничения, они за

 то, чтобы мы решали вопросы.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Володимир Геннадійович, спасибі вам, сідайте

 на місце. Да, да, сідайте на місце.

      Будь  ласка,  я пропоную таку схему: провести у скороченому

 режимі  обговорення  цього  питання,  надаючи  слово ініціаторам

 інших  проектів.  Тому  що  це  хвилювало  їх питання. Тому по 3

 хвилини  кожному  із представників ініціативних груп або окремих

 суб'єктів законодавчої ініціативи.

      Нема заперечень?

      Хто за цю пропозицію, прошу проголосувать.

 

      "За"

 

      Це процедурне питання, рішення прийнято.

      Будь  ласка,  слово  має...  Ну,  так, як покладено в мене,

 зараз, хвилиночку... Кириченко, будь ласка, Микола Олексійович.

      За  ним  виступатиме  Смірнов,  потім  Чиж, потім Вітренко,

 потім Білоус.

 

      КИРИЧЕНКО М.О.

 

      Шановний  Олександре  Олександровичу,  шановні  колеги, той

 проект  постанови,  який  я  розповсюдив  у  Верховній Раді, про

 порядок  висвітлення роботи шостої сесії, і що стосується повної

 прямої  радіотрансляції,  я  згоден  із попереднім виступаючим і

 думаю,  що  ми  все-таки  повинні  вирішити,  що  повна  і пряма

 радіотрансляція  повинна  бути  тих  питань, які обговорюються в

 першому  законопроекті,  які  обговорюються в першому читанні, а

 також  інших  питань,  питання  концептуального  підходу  і інші

 питання.

      Що  стосується другого і третього читання законопректів, ми

 повинні  продумати  механізм  і  доручити комімсії про те, що ці

 питання  сьогодні  можна  було б і не подавати у прямій і повній

 радіотрансляції.

      Я  хотів  зупинитися дещо конкретніше на висвітленні роботи

 6-тої  сесії  в телеефірі. Що стосується тих щоденних інформацій

 про   роботц  пленарних  засідань,  роботу  комітетів,  комісій,

 фракцій,  груп,  я  думаю,  що  повинна  контролювати  більше це

 питання   пресслужба  Верховної  Ради,  стикуватися  спільно  із

 керівництвом  теле-радіомовної  компанії.  І  я пропоную більший

 зробити  ухил  на  те,  щоб більше депутатів виступало в прямому

 ефірі,  а  також  в  передачах,  в  парламентських  передачах. В

 зв'язку  з  цим я пропонував би, щоб кожен день, коли є пленарне

 засідання  в  прямому  ефірі  з  21. 40 до 22-х була передача "6

 сесія.  Трибуна народного депутата", яка б так і звучала сама її

 назва, що тут участь беруть народні депутати.

      На каналі УТ-2 запровадити суботню програму "Парламентській

 вісник"  та  недільну  програму  "Трибуна фракцій Верховної Ради

 України".  І  що  важливо,  я  думаю,  що  обов'язково  в  нашій

 постанові   повинна   бути   така  фраза:  участь  представників

 депутатських груп і фракцій у радіо і телепередачах здійснюється

 за принципом пропорційного представництва.

      Рішення про пряму трансляцію по радіо і телебаченню окремих

 засідань, де обговорюються важливі для держави питання, я думаю,

 що ми можемо вирішувати в кожному окремому випадку.

      Що стосується прес-служби Верховної Ради України, то до тих

 пунктів,  які  пропонує  група народних депутатів, я хотів би ще

 додати  таке,  що  ми  повинні записати, що пресслужба Верховної

 Ради   України   повинна  ширше  практикувати  проведення  прес-

 конференцій     керівництва     Верховної    Ради,    комітетів,

 парламентських   груп   і   фракцій,   представників  тимчасових

 спеціальних  і  слідчих комісій, а вони у нас створюються, як ви

 знаєте, по дуже важливих питаннях.

      Ну,  і  ще  одне.  В  моєму проекті постанови третій пункт,

 третім пунктом я б вважав за доцільне доручити Комісії Верховної

 Ради  законодавчого  свободи слова та засобів масової інформації

 вивчити    питання    про    можливість   організації   окремого

 парламентського  телеканалу  і  проінформувати  Верховну  Раду з

 цього приводу в листопаді цього року. Я вважаю, що (ви знаєте, в

 усіх  країнах,  практично)  єсть  парламентські  телеканали,  де

 здійснюється   пряма  телетрансляція  засідань  парламентів  цих

 країн.  Я  думаю,  що  до  цього  питання  треба нам приступати,

 вивчати його, і щоб з нового року це питання в Україні вирішити.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Смірнов Євген Леонідович, будь ласка.

 

      СМІРНОВ  Є.Л.

 

      Спілка українського народу, 61 виборчий округ.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,   шановні   колеги-

 депутати!

      Питання  про  режим трансляції пленарних засідань Верховної

 Ради  є  зовсім  не  технічним,  а  політичним.  Причім  зараз -

 глобальним політичним  питанням.  За  умов,  коли  Президент  на

 святковому  засіданні  23  серпня з видимим задоволенням зачитує

 вступ  своєї  промови, де її автори звинувачують в усіх смертних

 гріхах Голову Верховної Ради, який, виявляється, винний і в тім,

 що  посмів оприлюднити аналіз справжнього стану речей у державі;

 звинувачують,  використовуючи  старий, але безвідмовний  спосіб:

 хочеш  уникнути  відповідальності - навішай  на іншого те, в чім

 винен  сам;  за  умов,  коли  розпочинається  зініційована  цією

 промовою  нова  антипарламентська кампанія, свідками чого ви всі

 тут  є;  за  умов повної необ'єктивності спроституйованих (м'яко

 мовлячи)  засобів  масової  інформації;  за  умов тотальної, але

 ретельно   хованої  кризи  в  Україні  та безупинного погіршення

 соціально-економічної  ситуації  (зокрема, обіцянка про вихід до

 вересня  на  місячний  термін  заборгованості  по  зарплатнях  і

 пенсіях не виконана!).

      За  умов  поглиблення  цієї  кризи  авантюрно запровадженою

 маскувальною  грошовою  реформою,  за цих умов припинення прямих

 трансляцій  означатиме,  що  улюдей  віднімуть  останнє  джерело

 об'єктивної  в  сумі  інформації для того, щоб маніпулювати їх с

 відомістю. І означатиме, що Парламент покінчив самогубством, але

 не нлише своїм, але й омріяної національної соціальної держави.

      ...........ті,    хто    називає    себе    патріотами    і

 націоналістами,  сьогодні ви виступали з інших позицій. Невже ви

 не   розумієте   того,   що  сказано?  Чи  просто  ви  хворі  на

 хуторянство,  яке завмирає в захваті від бубоної...........?, не

 помічаючи,  що бубон, під який ви скачете,............. барабан,

 якщо  вам це щось говорить, тримають в руках ненависники всього,

 любов до  чого ,  ви так   палко  декларуєте.

      Отже,  прямі  трансляції пленарних засідань слід залишити і

 мені  абсолютно все одно, чи приймуть оцей мій проект постанови,

 чи  якійсь інший -єдине, я хочу, щоб залишилася пряма трансляція

 по  1-й програмі   пленарних засідань  Верховної Ради.

      Посилання   ж  на  те,  я  завершую,  що  вони  політизують

 засідання  Верховної  Ради,  вибачте,  лукаві.  І без трансляції

 ніхто,  нічим  і  ніколи  не спинить записних, я не хочу сказить

 патологічних балакунів з  різних таборів.

      І  на  завершення.  Дехто  з  наших депутатів дуже полюбляє

 наводити в своїх виступах, правда, з дивним специфічним акцентом

 латинські  прислів'я.  Так  от,  їм  і  всім  іншим  в прямому і

 переносному розумінні ще  одне  - саме  час ,  "мементо морі".

      Дякую за  увагу.

      ОПЛЕСКИ.

 

      ГОЛОВА. Слово має депутат Чиж.

 

      ЧИЖ.

      Шановний Олександр Олександрович, шановні колеги.

      Прийняття    сьогоднішньої   Постанови   -факт   реалізації

 Конституції яку   Верховна  Рада   28  червня  тут  схвалила.

      Оскільки вимоги 84 Статті гласять про те, що сесія працює у

 відкритому щодо своїх виборців, щодо народу режимі. Тому для нас

 немає  питання,  чи цю відкритість забезпечити -це конституційна

 вимога.

      У   зв'язку   з  цим  ми  й  подали  проект  Постанови,  і,

 проаналізувавши  проект, який внесли група депутатів з Комісії з

 свободи слова і гласності, ми бачимо багато тотожного. І для нас

 теж  не  є  принциповим,  який  проект буде взято за основу, тим

 більше,  що,  як  Віктор Іванович розповідав, частину фрагментів

 вони  взяли,  скажімо,  з  нашого  проекту.

      Є кілька  моментів  дійсно  принципових.

      Перший.  Тим  самим  ми,  позитивно  вирішуючи  це питання,

 знімаємо політичну цензуру стосовно Верховної Ради України.

      Те,  що  політична цензура в Україні діє, однозначно ні для

 кого  сумнівів, я думаю, немає, і якщо закрити цей канал прямого

 спілкування депутатів з своїми виборцими, а зворотнє спілкування

 від  народу  до  депутатів, воно є постійним через потік листів,

 тоді це дійсно буде кляп у рот Верховної Ради, і цього допустити

 ніяк  не  можна.

        Я  назву  таки  приклад, дуже характерний. Ви пам'ятаєте,

 коли   тут   розглядалось   питання   про  зловживання  в  сфері

 Держтелерадіо,  як  тут  же  чиновник тієї системи виключив нам

 засідання  оноосібно,  не  зважаючи  на те, що рішення Верховної

 Ради   .......... не  було.  Хіба  можна  таке  допустити?

      Проводить  депутатська фракція пресс-конференцію, 50 секунд

 дають в ефірі, більш-менш нормально. Але пан Кулик тупає ногами,

 каже,  що  камеру у Верховну Раду тільки з мого особистого тепер

 дозволу,  бо,  бачите, не та фракція показалась в ефірі. А треба

 тільки ті,  які  потрібні.

      Чи поїхав Голова Верховної Ради в Івано-Франківськ, я почув

 одну  фразу,  що  він там поїхав. Чи не було там журналістів, чи

 дуже десь Говерла висока була, я не знаю, де був там Голова, але

 не  писали  жодного  рядка,  то  як  треба не поважати себе нам,

 депутатам,  якщо  допускати таке? Якщо не ставити цьому загату й

 перепону...

      Я  думаю,  що ми могли б приймати... в нашому проекті є про

 те,  що  ми  можемо в кожному конкретному випадку голосувати про

 нетрасляцію  -це простіше. Приходим до другого читання, голосуєм

 перед  розглядом  питання,  ну  скажімо,  цього  блоку  питань в

 другому  читанні,  голосуєм про те, що недоцільно транслювати -і

 все.   Але  уніфіковану  постанову  треба  прийняти,  щоб  пряма

 трансляція  йшла  по  1 каналу і щоб ми могли працювати в режимі

 депутатських  груп  і  фракцій,  як  це  й  було  до  того часу,

 пропорційність зберігши.

      Я думаю, що ми повинні позитивно вирішити сьогодні питання.

 Але  є  момент,  який...  я  закінчую!.. стосовно нашої комісії.

 Зараз  ведуться  ігрища  навколо  перекомутації, пересування з 1

 каналу  на  2  і  все  інше.  Треба  писати конкретно, очевидно,

 постанову,  а  не  такого рекомсендаційного плану, бо нас можуть

 послати десь на якийсь канал, який не будуть ні бачити, ні чути.

 Треба конкретно прийняти рішення.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Спасибі. Слово має депутат Вітренко.

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М.,  Конотопський виборчий округ, Прогресивна

 Соціалістична партія України.

      Я   підтримую   депутата  Смірнова  про  те,  що  ми  зараз

 розглядаємо з вами гостре політичне питання.

      Замордована  Україна  мовчить.  Залишилась  для  лівих (для

 дійсно  лівих) тільки трибуна Верховної Ради -все інше жзакрито!

 Я переконана, що зараз, коли представники нашої партії пікетують

 Верховну  Раду, про це жоден засіб масової інформації не скаже і

 не  покаже. Якщо б тут були рухівці чи інші націоналісти -про це

 казали би всі!

      І якщо сьогодні, хто не розуміє і голосує чи пропонує таким

 чином   постанову:  рекомендувати  Кабінету  Міністрів,  то  він

 повинен  думати,  що  Кабінету  Міністрів  не  потрібна  трибуна

 Верховної  Ради.  Для того, що стоїть за "газовим уолтергейтом",

 для  того, щоб розкрити для кого і для чого грошова реформа, для

 того,  щоб розкрити, чому не приймається Податковий кодекс і все

 інше,  і  не потрібно, щоб була трибуна Верховної Ради. І хто не

 розуміє,   що   якраз   найгостріші   дискусії,   коли   питання

 обговорюється  у  другому  читанні, можна пропонувати таке, що в

 другому читанні зняти з розгляду.

      Тому  ми  пропонуємо,  щоб  Постанова  Верховної  Ради  про

 висвітлення була чітка і конкретна. Ми -законодавчий орган, ми -

 вищий   представницький   орган  в  країні.  І  якщо  ми  хочемо

 демократії в країні, ми повинні  цінити себе і знати свою вагу.

      Далі.  В  постанові, яку група депутатів нам пропонує взяти

 за  основу,  є  таке: "... представників парламентських комісій,

 фракцій  груп".  Я  хочу  запитати.  Доки будуть порушувати наше

 конституційне  право  кожного  депутата  мати ефір? Знову тільки

 фракцій  і  груп.  А 37 депутатів позафракційних? Де вони будуть

 виступати? В цій постанові це не відображено.

      В  нашій  постанові  ми підняли питання і про газету "Голос

 України". Це парламентська газета. Вона вироджується, вона скоро

 буде  видаватись  один  раз  на тиждень і буде повністю складати

 тільки  рекламні оголошення. Це що не піклує депутатів Верховної

 Ради?

      Ми  зараз  з вами почнемо розглядати і питання затвердження

 порядку  денного  роботи  сесії,  і ви побачите, якщо ми відразу

 почнемо  се  затімнювати і ця морозовщина як стіалінщина піде по

 країні, щоб було все таємне, щоб було все тільки вночі і ніхто б

 не  знав,  що  буде  у Верховній Раді, то нам, дійсно, ганьба, і

 тоді Україна перейде в диктатуру.

      Ми  наполягаємо  на  тому,  щоб  при  розгляді  питання про

 порядок  денний  роботи Верховної Ради згідно із статтею 2. 4. 3

 Регламенту   за   скороченою   процедурою  були  розглянуті  всі

 пропозиції депутатів і наші в тому числі.

      Я  підкреслюю, що потрібно тільки 1/3 голосів, щоб прийняти

 пропозицію. А народ України почує хто за мінімальну зарплату, за

 її  переглад,  хто за те, щоб пенсії вирівнювались. Все це почує

 народ України. Він повинен нас почути.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка,   сідайте.

      Я  прошу  всіх  виступаючих ще раз: не зачіпайте мене тоді,

 коли  в  тому  немає  потреби.  І  я  хочу  сказати вам, що я не

 відповідаю  за  ніч кожного депутата. В тому числі за ваші ночі,

 Наталя   Михайлівна.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Будьте  тут,  де  всі  депутати  і  ви  не будете тоді мені

 претензій   таких   пред'являти. Спасибі  вам.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Ну, будь ласка, Білоус.

 

      БІЛОУС

      Шановний  пане  Голово! Шановні колеги! 317 виборчий округ,

 місто   Полтава,  Спілка  офіцерів  України,  депутатська  група

 "Реформи".

      Я  хотів  би звернути вашу увагу на проект постанови, яку я

 підготував  за  власною  ініціативою, тому що там, де я пропоную

 щоб  в суботу виступали по першому загально-національному каналу

 УТ-1  Голова  Верховної  Ради  та  голови  комітетів.  Не члени,

 підкреслюю,  а  голови.

      Є  моєму проекті і місце для позафракційних депутатів. Це в

 понеділок. Вони   мають право.

      Чим   ще  вигідний  цей  проект?  Тим,  що  на  телебаченні

 буде(...........)  представника. Тобто, година буде розділена на

 3  представників  від  різних політичних фракцій. А не так, як у

 нас  було на 5 сесії, коли 7-8 чоловік і мають тільки по 3, по 5

 хвилин.

      Я  думаю, що ви погодитесь на те, що це було неправильно. І

 я  пропоную,  щоб  за  згодою  голів  фракцій,  можливо, змінити

 порядок учасників. Це я пропоную як варіант на кожний день.

      Ну  і  останнє.  Я  хотів  би  зауважити,  що  дуже активні

 депутати,  які  тут закликають до демократії, до гласності, коли

 немає  трансляції,  на  жаль,  їх  не чути в парламенті, тому що

 взагалі вони мовчать. І в практиці називається це популізмом.

      Я  думаю, що дешевий популізм, він не потрібен українському

 народу.  І  мерилом  нашої  праці -то будуть законопроекти, які,

 чорнова робота над якими проводиться в депутатських комітетах, а

 не в сесійному залі, де кожен політик хоче показати, що він дбає

 за український народ більше, чим інші.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Спасибі.

      Відповідно   до  визначеного  порядку  Верховною  Радою  ми

 обговорення  звели  до  інформації  учасників,  чи  проголошення

 позицій суб'єктів законодавчої ініціативи.

      Слово заключне має Володимир Геннадійович Алексєєнко.

 

      АЛЕКСЄЄНКО   В.   Г.   Уважаемый   коллеги,  выслушав  ваше

 выступление, я еще раз пришел к выводу, что...

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА.   Я   роблю   зауваження  депутатам,  які  з  місця

 викрикують. Будь ласка, заспокойтеся.

 

      АЛЕКСЄЄНКО В. Г. Шановні друзі, давайте все ж таки по суті.

 Коли  пан  Танюк  був  московським  режисером, я думаю, він дуже

 гарно  розмовляв  на  російській мові, так само, коли він ставив

 "Ленініану"  і  водив  акторів  у  музей Леніна, він теж там вів

 потрібну лінію.

      Давайте по суті, я не буду далі розповідати.

 

      ГОЛОВА. По суті питання , будь ласка.

 

      АЛЕКСЄЄВ В. Г. Итак, выслушав большинство из выступивших, я

 пришел  к  выводу  дополнительно,  что  наша  постанова  в целом

 является  интегральной, узагальнує ваші пропозиції, но некоторые

 конкретизирующие моменты, я думаю, следовало бы учесть.

      В  частности,  я совершенно согласен с депутатом Белоусом в

 части,  что  следует  законодательной  предоставить  возможность

 выступать позафракційним депутатам.

      Далее, в отношении выступления Наталии Михайловны Витренко.

 Да,  мы  написали  в  первой  части, что "рекомендувати Кабінету

 Міністрів",  але,  шановна  Наталія  Михайлівна,  ми виходили із

 статті  113 Конституції України, згідно з якою Кабінет Міністрів

 керується  в  своїй діяльності Конституцією, законами України та

 актами  Президента, пробачте, постанови там нема, тому ми можемо

 реколмендувати    Кабінету    Міністрів,    а   от   Національна

 телекомпанія,  співзасновниками  якої  ми є згідно з законом про

 телебачення   та   радіомовлення,  у  другому  пункті  написано:

 Національній компанії здійснювати, тут є деякі такі нюанси.

      Что   касается  выступления  других  коллег.  Просили  меня

 ответить  на  вопрос отдельный парламентский канал. Да, это было

 бы   не   плохо,  но  к  сожалению  у  нас  на  Украине  есть  4

 общенациональный  канала и 5 создать нет возможности. Можно было

 бы  получить  отдельное  время,  но  для  того,  чтобы  получить

 лицензию  надо  чтобы Верховна Рада заснувала телекомпанию. Но я

 думаю,  что в этом нет необходимости, поскольку в соответствии с

 поправками  к закону о телевидении и радиовещении, принятом нами

 же,   Верховна   Рада  є  співзасновником  Національної  теле-та

 радіокомпанії  України.  И  сейчас  наша  комиссия  работает над

 разработкой уставов, и как только мы становимся співзасновниками

 разом  Президентом, то, я думаю, что этот вопрос будет решен.

      Что  касается  второго и третьего чтения. Да, я за то чтобы

 второе  и третье чтение как правило не транслировать, если мы не

 примем   отдельное   постановление,   но  это  не  норма  данной

 постановы,  это  норма  Регламента.  И  поскольку  у нас в плане

 законотворческой  работы  есть  внесение  змин  та  доповнень до

 Регламенту  и  Закон  "Про  Регламент",  я  думаю,  что  те, кто

 выдвигает  эти предложения, внесут поправки в Регламент згидно з

 чинним  законодавством  и  тогда,  когда  они будут приняты, они

 автоматически  будут  воплощаться  в  жизнь,  поскольку  пункт 4

 проекта  нашей  постановы  предполагает  что, цитую, прес-службі

 Верховної  Ради  забезпечити  підготовку  і так далі, виходячи з

 вимог Регламенту.

      Поэтому  я  предлагаю  в  данном  случае  постанвить проект

 постанови,  внесений  депутатами  членами  комісії законодавчого

 забезпечення,  за  основу,  ну, а потім можна буде деякі додатки

 внести оті, які я казав.

      В  частности, вот, я еще опустил дополнение депутата Чапюка

 к   3  пункту:  визначеного  Верховною  Радою,  -это  совершенно

 справедливо. Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка.

      Пропонується такий порядок, справді зауваження, які внесені

 суб'єктами  законодавчої ініціативи, депутатими і ті, які можуть

 ще прозвучати з місця, можуть бути записані ...................

 у  групі  з  питань  свободи  слова.  Про  що  доповідав депутат

 Алексєєв.  За  основу.  Потім  почергово  ті  пропозиції, що тут

 звучали  я поставлю на голосування і ми визначимося. Я думаю, що

 вони  теж  раціональні.  Будь ласка, ставиться на голосування за

 основу  проект  постанови,  про який доповідав депутат Алексєєв,

 про порядок висвітлення роботи 6-ї сесії Верховної Ради України.

 За основу.  Ставлю на голосування.

 

      "За" -

     (Ш у м  у  з а л і)

      Я  прошу  у  тих, у кого не спрацювало, щоб воно працювало,

 будь ласка.

      Ще  раз  ставлю  на  голосування  на вимогу депутатів, будь

 ласка, за основу.

 

      "За"-

      Рішення  прийнято.

      Тепер про доповнення. Доповнення депутата Чапюка підтримане

 доповідачем.  В  остіньому  абзаці  на  1-й  сторінці після слів

 "визначеного  на  час  роботи" після слів "визначеного" написати

 "визначеного Верховною Радою на час   роботи  5-ї   сесії".

      Ставлю  на голосування це  доповнення.

 

      "За"-

 

      Рішення  прийнято.

      Пропозиція  депутата  Кириченка  Миколи  Олексійовича.  Він

 вважає  потрібним записати таке: " Участь представників на місці

 там,   ну,  за  текстом,  треба  зараз  підпрацювати.  Тобто,  я

 пропозицію  таку  вношу:  ми  проголосуємо  самі  пункти,  потім

 комісії   доручимо   -нехай   вони  доопрацюють,  остаточно   ми

 проголосуємо  документ  після малої перерви.

      Таку  фразу:  "Участь  представників  декпутатських  груп і

 фракцій   у  радіо- і телепередачах  здійснюється  за  принципом

 пропорційного  представництва".  Рішення  про  пряму чи в запису

 трансляцію  по  радіо  та  на телебаченні пленарних засідань 6-ї

 сесії  приймається  Верховною  Радою  України в кожному окремому

 випадку.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Про  телетрансляцію,  да.  Рішення  про  пряму  чи в запису

 телетрансляцію...  Ще  раз  повторюю. На 2 частини. Давайте, 1-у

 частину.  "Участь  представників  депутатських  груп і фракцій в

 радіо  і  телепередачах здійснюється за приниципом пропорційного

 представництва."

      Ставлю на  голосування.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Я  знаю,  що норма Регламенту... Норми Регламенту інколи не

 гріх  повторять.

 

      "За"-

      Тоді  посилаємось  на  те,  що це є норма Регламенту, де це

 передбачено.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Будь ласка,  одну хвилиночку,  Носов  по  Регламенту.

 

      НОСОВ.  Я  хочу  сказати,  шановні  депутати,  не тільки по

 Регламенту, а і по Конституції. Тому що такого обмеження щодо....

 

      ГОЛОВА. Біжіть на  трибуну.

 

      НОСОВ.  Шановні депутати, я хочу сказати, що Конституція не

 передбачає  такого обмеження, поділу на депутатів одного гатунку

 і  другого  гатунку.  У нас у всіх рівні права, і кожний депутат

 представляє інтереси всього народу. І тому виступати там мають і

 позафракційні. Хай це буде і пропорційно. Але ж забули записати,

 як  забули,   то і не  голосуємо.

        От треба  дописати.

      Дякую  за  увагу.

 

      ГОЛОВА.  Тобто,  записати  так,  це співпадає з пропозицією

 депутата  Вітренко.

      "Участь   представників  депутатських  груп  і  фракцій  та

 позафракційних депутатів у радіо-і телепередачах здійснюється за

 принципом   пропорційного   представництва".

           (Ш у м  у  з а л і)

      Одну  хвилиночку. Це норма Регламенту, вона передбачена, не

 суперечить   Регламенту.

      Будь ласка,  я  ставлю на голосування  цю  пропозицію.

      Підтримайте.

      "За" -

      Не  приймається  рішення.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Поіменно? Будь ласка, хто за те, щоб поіменно голосувати?

      "За" -

 

      Ставлю на голосування поіменно цю норму.

 

      "За" -

      Рішення не прийнято.

      Опубліткуйте по фракціях. Дякую. Досить.

      "Рішення про  пряму  чи в запису телетрансляцію на радіо чи

 телебаченні   республіканських   засідань,   пленарних  засідань

 шостої  сесії  приймається  Верховною  Радою  України  в кожному

 окремому   випадку".   Ставлю   на  голосування  цю  пропозицію.

 Пропозиція  депутата  Кириченка  про  окремі рішення щодо повної

 телетрансляції засідань Верховної Ради. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Ще одна пропозиція Кириченка, на якій він наполягав:" Ширше

 практикувати  проведення  прес-конференцій керівництва Верховної

 Ради,  комітетів,   парламентських груп і фракцій, представників

 тимчасових   спеціальних   і   слідчих   комісій".   Ставлю   на

 голосування.

 

      "За" -

 

      (Ш у м  у  з а л і)

      ГОЛОВА.  Ну  не  треба...  Я  прошу,  не  треба  створювати

 прецедент.  Ну  ще  одна пропозиція: "Доручити комісії Верховної

 Ради  України  законодавче забезпечення свободи слова та засобів

 масової  інформації,  вивчити питання про можливість організації

 окремого  парламентського  телеканалу  та поінформувати Верховну

 Раду  України    в  листопаді  цього року".

      Я  прошу  вас  доручити  разом із Секретаріатом. Це питання

 проробляється зараз. Мова йде не про телеканал, а про телестудію

 Верховної Ради. Можливість для цього є. Її треба реалізувати.

      Я  ставлю  на голосування цю пропозицію депутата Кириченка.

 Будь  ласка. Передбачено, що можуть всі створювати суб'єкти. Так

 як  весь  світ  робить, до речі. Тут треба визнати, що весь світ

 має  такі  телестудії.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Одну  хвилинку. Одну хвилинку. Пропозиції депутата Вітренко

 головному   редактору   газети   "Голос  України":  "Забезпечити

 п'ятиразовий на тиждень безперебійний вихід газети з об'єктивним

 висвітленням  роботи  Верховної  Ради". Ставлю на голосування цю

 пропозицію.

 

      "За" -

 

      Рішення  не прийнято.

      А, відносно   не   рекомендувати,  а  доручити.

      (Ш у м  у  з а л і)

      А,  забезпечити.  Давайте так. Пропозиція -не рекомендувати

 Кабінету    Міністрів,   а   забезпечити.   Кабінету   Міністрів

 забезпечити   в  першому  пункті   проекту  постанови.

      Ставлю  на голосування.

 

      "За" -

 

      Була  пропзиція  поіменно   голосувати.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Я хочу звернуть увагу на те, що у Конституції (це посилання

 на  Конституцію)  передбачено, що Верховна Рада приймає закони і

 постанови.

      Тому   я   прошу   зважити   на  цю  обставину.  Ставлю  на

 голосування.  Така  пропозиція  і в депутата Смірнова. Ставлю на

 голосування.

      Хто за те, щоб поіменно голосувать?

 

      "За"

      Одну хвилинку, система не працює. В чому справа?

      Посторіть  ще  раз  голосування.  Хто  за  те, щоб поіменно

 голосувати?

 

      "За"

 

      Голосується  поіменно.  Хто  за  те,  щоб  у першому пункті

 проекту  постанови перше слово викреслити, слово "рекомендувати"

 викреслити,  а  дальше  йде  за  текстом:  "  Кабінету Міністрів

 забезпечити...", -і все інше. Ставлю на голосування. Голосування

 йде поіменно.

 

      "За"

 

      Ну, я не знаю... По фракціях опублікуйте.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Та, ну перестаньте, не хочу порушувати. Причому тут мова?

      Я до філологів звертаюся: ну де ви бачили, щоб хтось писав:

 "Рекомендувати    забезпечити.."?   Або   "рекомендувати",   або

 "забезпечити".  То  треба  й  "забезпечити", "Кабінету Міністрів

 забезпечити". Кому ж тут не ясно?

      (Ш у м  у  з а л і)

      Та,  не  треба  по  мотивах,  бо  вже  5 рук по мотивах, це

 перетворимо на не знаю що.

      Треба ще голосувать цей пункт?

      Ще раз ставлю на голосування цей пункт.

 

      "За"

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Хвилиночку.  Які  ще пропозиції? Всі ті, що були... Білоуса

 пропозиція, будь ласка, яка? Ще раз прочитайте.

 

      БІЛОУС.

 

      Шановні   колеги,   я   наполягаю   на   тому,   щоб   було

 регламентовано,  щоб  ви  понеділок  виступають депутати, які не

 заявили   себе   в   групах  і  фракціях,  у  вівторок  -фракція

 комуністів,   "Соціально-ринковий   вибір",   "Державність",   в

 середу  -фракція  Народного  Руху, група "Центр", Міжрегіональна

 депутатська  група,  в  четверг  -соціалістична  фракція,  група

 "Реформи"  та  "Єдність",  в п'ятницю -фракція селянської партії

 України,  "Аграрники  за  реформи",  "Незалежні",  в  суботу -це

 голова Верховної Ради, голови комітетів Верховної Ради України.

      Чому?  Тому  що по 3 чоловіки -це досить, а якщо більше, то

 вже  неможливо висловити свою позицію і свої думки, занадто мало

 часу.

      І останнє. Я хотів би все-таки повернутися чи я знімаю свою

 пропозицію  і  перенести щоб цю програму на УТ-2. І наполягаю на

 тому, щоб поставили на голосування мою пропозицію.

 

      ГОЛОВА.   Ставиться   на  голосування  пропозиція  депутата

 Білоуса.

 

      "За"-

 

      Рішення не прийнято.

      Я прошу, Смірнов, ваша пропозиція.

 

      СМІРНОВ.

 

      Дякую.  Олександре  Олександровичу,  я  пропоную  в другому

 пункті  постанови,  яку  ми  прийняли  за  основу, перше речення

 викласти  наступним  чином, простіше. Національній радіокомпанії

 України,  а  далі  з  моєї  постанови пункт 1. 1: здійснювати по

 першому   каналу  Національного  радіо  України  пряму  і  повну

 трансляцію   пленарних   засідань  6-тої  сесії  Верховної  Ради

 України. Крапка і все. Все інше там зайве.

 

      ГОЛОВА.  Ясно.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну хвилиночку! З цього приводу? Ви... голосуєм, чи зараз?

 Зауваження в доповідача є з цього приводу. Воно, це враховане чи

 ні?  Будь  ласка,  Алексєєв, з місця, хвилину. Вони розглядали в

 комісії всі пропозиції, тому - якісь мотиви.

      Будь ласка. Ідіть на трибуну швидко.

 

      АЛЕКСЄЄВ  В.  Г.  Уважаемые  коллеги,  дело в том, что наша

 постанова  (именно второй пункт, который сейчас затронул депутат

 Смирнов),  она предусматривает все возможные случаи, в том числе

 и перекоммутацию. Мы записали: по тих мережах, які зараз є. Дело

 в том, что могут программу назвать... УТ-1..., или например: 1-ю

 программу  радио  назвать  2-й  и  наоборот,  и перевести. Мы же

 записываем:  в привязке к техническим средствам. То есть, именно

 технические  средства обеспечивают охват аудитории. Вот. Поэтому

 я  прошу  оставить  в  прежнем  виде  цей проект постановы, вот.

 Засобы...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Євген  Леонідович,  наполягаєте на голосуванні? Не

 наполягає. Добре.

      Чиї  ще  не  враховані?  Лавриненко,  Чиж,  хто  з вас буде

 говорить? Лавриненко, будь ласка.

 

      ЛАВРИНЕНКО М.Ф., Соціалістична партія України.

      Уважаемые коллеги!

      Я  прошу  обратить внимание на наш проект и дополнить пункт

 4,   который   мы   проголосовали   за   основу  (постановления)

 следующим...   следующей   частью  из  нашего  проекта,  который

 представлен  Чижом  и Лавриненко, часть 2: "Забезпечити всебічне

 та об'єктивне інформування у національних та закордонних засобах

 масової інформації про діяльність Верховної Ради України, Голови

 парламенту  та  його  заступників  і  комітетів  Верховної  Ради

 України, а також створюваних нею комісій". Прошу підтримати.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Це - доручення до прес-служби. Доручення

 прес-службі,  нашому органу. Вважаю, що можна було б підтримати.

 І  тут  не  заперечує  і  доповідач.  Ставлю  на  голосування цю

 пропозицію.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Так і написано!..

 

      "За" -

      Рішення  не підтримано, пропозиція.

      Будь  ласка,  ми  розглянули  всі.  Носов  ще,  будь ласка,

 пропзиція  Носова.

 

      НОСОВ.

 

      Шановні    депутати,   я   хочу   поставити   питання   про

 неприйнятність.  Я  хочу  нагадати,  що Конституційний суд, коли

 створимо,  то  він  за рік буде розглядати десь 15-16 справ і не

 треба    засмічувати     роботу    Конституційного    суду   не

 конституційними  такими  незначущими актами, прищемляти завідомо

 права частини депутатів. Відразу буде поданий позов і суд скасує

 це...... Навіщо це робити? Він і так буде перегружений.

      Ця   постанова,  вона  не  конститційна,  вона  дизкримінує

 депутатів  і  відповідний  позов буде відразу ж, заява відразу ж

 буде подана  в Конституційний суд.

      Я   просив  би  з  цим  бути  дуже  обережними,  бо  в  нас

 законодавство буде і так засмічено неконститційними актами.

      Тому  я  ставлю про неприйнятність. Постанову спрямувати до

 Комісії  з питань з конституційних питань і хай вони дадуть свій

 висновок  щодо цього питання.

      Дякую.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги. Мова іде, власне кажучи, про одне

 слово,  про  позафракційних  депутатів.  Те,  що ми голосували з

 самого   початку   на   пропозицію  депутата  Вітренко,  давайте

 проголосуємо , підтримуємо і  зніметься це...

      (Ш у м  у  з а л і)

      І  зніметься  це  питання,  щоб  ми  самі не давали справді

 роботи  Конституційному  суду і  самі собі.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Тим  паче, що інформація і участь позафракційних.... Я можу

 10-ки  прикладів  привести,  що  вона  забезпечується.  Включіть

 телеканал   і   побачите,   особливо   в  певній,  так  сказать,

 тональності....

      (Ш у м  у  з а л і)

      Так от, запишемо це, що всі депутати рівне мають право.

      (Ш у м  у  з а л і)

      А  ми  це  записали. Тобто, варіант, який я вже пропонував,

 підтримуючи  пропозицію депутата Вітренко про участь і Білоуса-

 депутата  про  участь  позафракційних  у  передачах  про  роботу

 Верховної Ради.

      (Ш у м  у  з а л і)

       Це  ж  не  так  просто  знайти,  щоб  зачитать. Зараз.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Це  було  в  Кириченковій  постанові,  здається,  да?

      Тобто  мова  йде,  участь представників депутатських груп і

 фракцій  та  позафракційних у радіо і телепередачах здійснюється

 за  принципами  пропорційного  представництва.

           (Ш у м  у  з а л і)

      А   чому  ні?  Це  передбачено  Регламентом,  Законом  "про

 Регламент".

           (Ш у м  у  з а л і)

      Ідем  так:  "Рівноправну участь представників депутатських

 груп і фракцій та позафракційних у радіо-і телепередачах...."

      Можна  так?

      Відповідно до  Регламенту.

      "Рівноправну   участь  представників  депутатських  груп  і

 фракцій  та  позафракційних  депутатів  у  радіо-і телепередачах

 відповідно  до  Регламенту".

      Ставлю на  голосування. Будь ласка,  підтримайте.

      "За" -

      Рішення   прийнято.

      Є  пропозиція  доручити  Комісії  з  питань свободи слова і

 гласності,  з  питань  гласності  на  наступне  засідання після,

 вірніше, на цьому засіданні, після перерви, запропонувати.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Ні, ні, я прошу вибачити. Ну, треба, щоб його звести до купи

 і   воно  мало  вигляд  документу.

           (Ш у м  у  з а л і)

       Ну,  тоді, або давайте так: ми проголосуємо в цілому, одну

 хвилину,  а  редакційно  відпрацює  комісія, щоб був кожен пункт

 там,  де  треба   поставлений.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Все  одно,  тому що зробить тираж і все інше -це буде довга

 пісня.

      Будь  ласка,  ми  маємо  право. Тим більше, що це функція і

 юрвідділу,  і комісії.

      Ставлю на  голосування  в цілому  цей  проект  Постанови.

      А,  одну  хвилину,  точно.  Зніміть  з  голосування.

      Я  не поставив на голосування ще одну пропозицію, яка  була

 друкована,   надіслана  раніше:"Створити  інформаційну  групу  з

 представників   депутатських   груп   і   фракцій   (по   одному

 представнику)  для  висвітлення  в  засобах  масової  інформації

 парламентскої  діяльності груп і фракцій. Доручити інформаційній

 групі  спільно  з  постійної  Комісією  Верховної Ради України з

 питань  законодавчого  забезпечення  свободи  слова  та  засобів

 масової  інформації  розробити  проект  Закону  про  висвітлення

 роботи Верховної Ради України".

      Я  думаю,  що  це  питання  достойне  уваги.  Щоб  не  було

 спекуляції  відносно  того, що це чи постанова Верховної Ради чи

 не постанова, чи це обов'язкове для компанії, чи не обов'язковий

 документ. Закон повинен бути. І тим законом захистити права всіх

 депутатів   Верховної   Ради   і  права  громадян  на  одержання

 інформації.

      Тому  цей проект-доповлення я ставлю на голосування і прошу

 його підтримати. Будь ласка. Це пропозиція депутата Новікова.

 

      "За" -

      Рішення не підтримане.

      Тоді  давайте  запишемо  із другої тези:"Доручити постійній

 Комісії  Верховної  Ради  з  питань  законодавчого  забезпечення

 свободи  слова  та  засобів  масової інформації розробити проект

 Закону про порядок висвітлення  роботи Верховної Ради України".

      (Ш у м  у  з а л і )

      Ну, будь ласка, дайте слово Новікову, 3 хвилини.

      Ну він же позафракційний.

 

      НОВІКОВ.

      Уважаемые  депутаты!  Дело  в  том,  что  здесь  очень  все

 понятно,  по-моему, даже для депутатов будет. Только выслушайте.

 Значит, у меня совершенно два простых предложения.

      Первое  предложение это то, что мы все должны понимать, что

 пресс-служба  не  в  состоянии  освещать  различные политические

 позиции,  потому  что у каждой депутатской группы и фракции есть

 своя позиция.

      Я предпочитаю обкясняться народу в любви без посредников. Я

 думаю, что это понятно, и каждая фракция имеет лицо. Чем ближе к

 выборам, тем важнее это будет.

      Поэтому   сейчас   вы  направляете  представителя,  который

 работает  в  пресс-службе со средствами массовой информации, где

 передает официальные сообщения фракции, какие-то ваши реакции на

 какие-то  события  и  т.  д.  Это  нормально,  это  есть во всех

 парламентах  мира.  Там  даже издаются свои бюлетни и так далее.

 Это разумно. По-моему, это понятно.

      А  второй  момент  -  это  то, что...

      (Ш у м  у  з а л і)

      Второй момент -это то, что нужно разработать проект закона,

 потому что... Я не понимаю вашу реакцию. Не доходит? Бывает.

      Значит...

      (Ш у м  у  з а л і)

      Значит,  второй пункт -это то, что мы должны действовать на

 основе закона. Потому что буквально каждый из нас приходил...

      (Ш у м  у  з а л і)

      Что  за  хулиганство,  я  не  понимаю... Послушайте! Дело в

 тому,  что  это  было  согласовано с представителями депутатских

 групп  и  фракций.  Что вы хулиганите?! Это ж ваши представители

 согласовали.  Мне  дали  поручение  -внести  это на рассмотрение

 Верховного  Совета.  Теперь вы занимаетесь хулиганством каким-то

 непонятным.  То  есть,  почему  на  основе закона? Потому что мы

 сейчас  приходим  на  правах  бедных  родственников  на  тот  же

 телецентр,  где  нас  могут  пустить,  могут  не  пустить, могут

 поставить    на   любое   время.   Во   всех   парламентах   это

 отрегулировано.

      В  Англии  2 года назад (это последнее) был принят закон об

 освещении  парламентской  деятельности, потому что это не просто

 частная     деятельность    депутатов.    Это    высший    орган

 законодательный,  эго  нельзя  дискедитировать, нужно определить

 правила,  допустим,  того  же цитирования. У нас сейчас цитируют

 как  угодно.  И  вы  потом  должны  либо  в  суд  подавать, либо

 оправдываться. Но часто под вашей фамилией публикуют что попало.

 И вы   потом  никогда  не оправдаетесь.

      То  есть,  это  все должно быть отрегулировано законом, как

 делается  в  цивилизованных  обществах. Здесь нет никакой хитрой

 подоплеки,  это   просто  выведение  в  цивилизованное   русло.

      Поэтому  я  вас  прошу  поддержать  то, что было поддержано

 вашими  же  руководителями фракций, когда это обсуждалось 2 раза

 на  заседании  фракций.

      Что   здесь   такого,  я  не  вижу.  Поэтому  прошу  просто

 поддержать  здесь  ваши  же представители будут работать и будет

 проект  закона, который вы же будете голосовать. В чем проблема?

 Я  не  вижу...

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Інформація,  яку зробив депутат Новіков, і

 аргументація  вона  слушна. Ви пригадуєте, напередодні прийняття

 Конституції була у програмі телепередач виступи 2 голів комісії:

 бюджетної   і,  здається,  банківської  комісії  і  прийшовши  у

 визначений  час на телестудію, їх не пустили в ефір, посилаючись

 на   те,   що,   бачите,  є  вказівка,  щоб  пропагувати  проект

 Конституції,  причому  проект,  який  був  альтернативним  тому,

 котрий прийнятий Верховною Радою.

      Тому,  і  мені  здається,  що  тут  слушність  є в тому, що

 говорить  депутат.  Треба створити відповідну групу, треба разом

 із  відповідною комісією підготувати проект закону і подати його

 на розгляд Верховної Ради.

      Це  функція  комісії в основному, я це розумію. Одначе поки

 що  в  цілому  я  ставлю  на  голосування пропозицію Новікова, а

 потім -по частинах, якщо не буде результату. Будь ласка. Поки що

 в цілому пропозиція, пропозиція Новікова.

 

      "За"

 

      Ставлю   на  голосування  другу  частину  цієї  пропозиції:

 "Доручити    постійній   Комісії   Верховної   Ради   з   питань

 законодавчого  забезпечення  свободи  слова  та  засобів масової

 інформації  розробити  проект  закону  "Про  порядок висвітлення

 роботи Верховної Ради України".

      Ставлю на голосування.

 

      "За"

 

      Рішення прийнято.

      В   цілому  постанова  ставиться  на  голосування  з  усіма

 зауваженнями, які одержали підтримку депутатів.

 

      "За"

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      В  5 хвилин перед перервою я хочу вас підготувати своєрідно

 до  розгляду  питання  про  календарний  план  проведення шостої

 сесії.  Цей  календарний  план розданий вам, він обговорювався в

 комісіях  і  фракціях  протягом кількох днів минулого тижня, він

 враховує  всі  зауваження і пропозиції, які надходили раніше, ще

 на  початку  другої, п'ятої, в кінці п'ятої сесії і, я просив би

 підтримати цей проект. Мова йде про визначення днів для роботи в

 комісіях, сесійних засіданнях, робота у округах і  ви бачите, що

 закладається  наша  традиційна,  традиційний  порядок,  за  яким

 щопонеділка проводяться наради  голів  комісій і окремо - наради

 голів фракцій, два тижні - проводяться пленарні засідання,  один

 тиждень - засідання комісій  і  один тиждень - роботи в округах.

 Розписано до Нового року.

      За  основу  можна  голосувать?  Ставлю за основу проект вам

 запропонований.

 

      "За" -

 

      В  цілому  можна?  Ставлю  в  цілому,  будь  ласка, Михайло

 Володимирович Степанов.

 

      СТЕПАНОВ.

 

      Уважаемый    Александр    Александрович,    конечно,   план

 разработанный досконально, но там забыли один нюанс. Дело в том,

 что   по  новой  Конституции  следующая  сессия  начнется  аж  в

 феврале  -4  февраля  -и  вот,  не  известно  чем  же  мы  будем

 заниматься  этот  месяц. А скорей всего у нас будет внеочередная

 сессия или еще что-нибудь подобное.

      И  в  январе вот запланирован... не запланирована работа на

 округах.  Хотелось  бы все-таки, чтобы была стыковка между двумя

 сессиями:   или   мы  работаем  в  округах  в  январе,  или  уже

 определиться...  вернее, в декабре!.., или определиться, чем мы,

 собственно,   заниматься  в  январе  -будет  ли  там  работа  на

 округах, или что-то другое. Такая ясность все-таки нужна!

 

      ГОЛОВА.   Шановний   Михайло   Володимировичу,   стаття  82

 Конституції  говорить про те, що Верховна Рада працює сесійно. І

 збирається  на  Першу сесію не пізніше ніж на 30-й день... прошу

 вибачити!..  "...  чергові  сесії  починаються  першого вівторка

 лютого  і  першого  вівторка  вересня  кожного року. Позачергові

 сесії   скликаються..."  там  -за  відповідних  умов.  Тому  про

 продовження у січні цієї роботи -я думаю, що слушність ви маєте,

 треба  проголосувати. Але було б краще проголосувати це в грудні

 місяці.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Михайло  Володимирович,  як  ви  дивитесь?  Чи  відразу...?

 Давайте напишемо так: в січні місяці робота в групах, на округах

 і в сесійному режимі.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Тому що там... Ну, зараз у нас до 12-го числа випадуть одні

 свята  тільки,  а  потім (це вже після 12-го) -там на 2 тижні ще

 треба визначиться.

      Будь ласка, Носов, він зараз скаже.

 

      НОСОВ В.В.

      Ну,   шановні  депутати,  в  міжсесійний  період  Регламент

 передбачає, що Верховна Рада може доручити тим чи іншим комісіям

 продовжити  свою  роботу  -це  стаття  2.  1.  2.,  частина 3 -і

 Конституції  не  суперечить,  але це можна буде зробити, дійсно,

 тільки...

 

      ГОЛОВА.  В грудні місяці!

 

      НОСОВ  В.  В....  в  кінці  уточнити: за результатами нашої

 роботи.

 

      ГОЛОВА.  Давайте  ми в грудні місяці продовжим свою роботу,

 бо  інакше  вийде,  що  ми  порушуєм  Конституцію -там написано:

 починається  тоді  і тоді -2 рази на рік, а тоді січень заходить

 на наступний рік. У грудні визначимося.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      В   цілому  ставлю  на  голосування.  Сергій,  будь  ласка,

 Васильович, Кириченко.

 

      "За" -

 

      ГОЛОВА.  Сергій  Кириченко  говорить!  Ніхто не голосує, бо

 говорить Сергій Кириченко, будь ласка. Будь ласка.

 

      КИРИЧЕНКО, 395 виборчий  округ,  місто  Херсон.

      Шановний Головуючий, шановні колеги-народні депутати!

      Я  вас  адересую до 12 сторінки проекту постанови, котру ми

 повинні затвердити -порядок денний на півріччя. І там є питання,

 4-е  знизу,  Проект Закону України Про скасування Закону України

 "Про   порядок   одержання  згоди  ради  народних  депутатів  на

 притягнення депута до відповідальності".

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА.  Це  інше  питання. Ні, вас просто хтось не дав вам

 послухати  уважно,  то  ви  йому скажіть хай не заважає -це інше

 питання.

      Є  пропозиція депутата Бобриньова, останній рядок у графіку

 закритя  сесії  викреслити,   оскільки  ми  будемо визначатись з

 цього  приводу  в  кінці  грудня. Так?

      (Ш у м  у  з а л і)

      Тому  із  виключенням  цього  рядка  в  цілому ставиться на

 голосування, будь ласка.

 

      "За"-

 

      Рішення прийнято.

      Оголошується перерва на півгодини.

                           ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги, я прошу зайняти місця робочі.

 Продовжуєм засідання сесії.

      Прошу  зайняти  місця,  будь  ласка,  і  запросіть  до залу

 депутатів.

      Шановні   колеги,   ми   на...   при   відкритті  сесії  на

 попередньому  тижні  в  понеділок і вчора на зустрічі з головами

 комісій, з головами фракцій і груп розглянули ті пропозиції, які

 були внесені відповідно комісіями при роботі ще на п'ятій сесії,

 перелік питань, які необхідно включити у роботу шостої сесії.

      Враховані всі ті питання, які внесені Президентом в порядку

 ініціативи  законодавчої  і  Кабінетом  Міністрів.

      Була можливість всім комісіям, фракціям і групам розглянути

 попередньо  на  протязі  тижня  і  зважено  підійти, які питання

 готові,  які потрібно доопрацьовувати на протязі 6 сесії, щоб ми

 їх  прийняли.

      Таких  питань  набралось,  у  вас  на руках є ці документи,

 майже  190  питань.

      Вони  розкладаються  в  такій  послідовності.  Із загальної

 кількості  190:  46 питань -це загальне будівництво і судоустрій

 та правопорядок, 47 питань -економічне реформування і управління

 народним   господарством,   36   питань   -бюджету,  фінансів  і

 банківської  діяльності,  питання  оборони, державної безпеки та

 боротьби  з  організованою  злочинністю  -14 питань, 12 питань -

 соціальної  політики,  праці  і охорони здоров'я та екології, 24

 питання   -гуманітарної   політики   та   прав  людини  і  11  -

 організаційні питання.

      Серед  питань, включених до переліку, 65 визначені як такі,

 що   потребують   першочергового   розгляду,  55  -в  зв'язку  з

 прийняттям  Конституції  України,  29 питань внесені Президентом

 України і потребують невідкладного розгляду.

      Ми  домовилися  на засіданні голів комісій і ради фракцій і

 груп,  щоб помісячно визначатись конкретні питання першочергові,

 тобто  на  вересень  місяць, і потім підійде жовтень -на жовтень

 місяць,  і  так  кожен  місяць з врахуванням і невідкладності, з

 врахуванням їх безперечної підготовки.

      Крім  цього,  внесена  така  пропозиція  була,  і вчора всі

 погодилися,   голови  комісій, потім вечором голови фракцій, щоб

 ті питання, які зв'язані з бюджетом, особливо податкові питання,

 щоб  вони  вносились,  розглядались позачергово, а тобто по мірі

 готовності. І  це влаштувало, як кажуть, всіх така пропозиція. І

 сьогодні  в  порядку  денному,  тобто  у проекті постанови  єсть

 такий третій пункт, яким це  визначається.

      Тому  я  хотів би, щоб ми з вами зараз висловили свої точки

 зору  з  даного  питання  і  прийняли  постанову по затвердженню

 порядку денного шостої сесії Верховної Ради.

      Єсть  пропозиції.  Значить  я  хотів  би...,  давайте   так

 домовимся:  ми  будем  з місць висловлювать пропозицію.  Значить

 прошу записатись. Є записані? Висвітіть, будь ласка.

      (Ш у м  у  з а л і )

      Одну хвилиночку, не нада шуміть.

      (Ш у м  у  з а л і )

      Все  нормально.  А  тепер  ще  запишіться,  будь  ласка.

      Та  сядьте,  будь ласка. Не нада. Я прекрасно розумію за що

 мова йде. Будь ласка. Тобто, 56 народних депутатів мають бажання

 висловити  свої  думки.  Скільки  відведем часу для розгляду? 20

 хвилин достатньо? Хто за те, щоб 20 хвилин, прошу проголосувати.

 

      "За" -

 

      Рішення  прийнято.  Це  процедурне  питання. Вітренко, будь

 ласка.

 

      ВІТРЕНКО Н. М. Шановні колеги! Ми пропонуємо до розгляду на

 цій  сесії в Верховній Раді обов'язково внести слідуючі питання:

 про   встановлення  нових  розмірів  мінімальних...  мінімальних

 розмірів заробітної плати та пенсій.

      Нагадую   вам,   що  коли  був  прийнятий  цей  наш  закон,

 запропонований Чижем і Пинзеником, про півтора мільйони пенсій і

 зарплати, як мінімальний рівень, тоді було в постанові записано,

 що  кожного  кварталу це   буде   переглядатися.

      Ми  не  переглядали  по  результатам  першого  кварталу,  1

 півріччя  і  обов'язково  ми  повинні  з вами переглянути на цій

 сесії.  Бо  інфляція  продовжується, інфляція потайна, зростання

 вартості життя відбувається і життя наших виборців погіршується.

      Далі.   Ми   пропонуємо   розглянути   закон  про  пенсійне

 забезпечення,   розблокувавши  статтю  19-ту.  Цим  питанням  ми

 вирішимо   відразу  і  підняття  мінімального  рівня  пенсій,  і

 диференціацію виплати пенсій.

      Далі.  Закон  "Про  оплату  праці".  Пам'ятаєте,  що чотири

 статті  цього закону були припинені, дія цих статей. І я дивуюсь

 пану  Стояну,  який  повинен  кожен раз захищати саме цей закон,

 поки  він  голова  Профспілок  України. А він здав все, і здає і

 оплату праці. Але ми погоджуватись з цим не можемо.

      Пов'язаний  з  цим  блок  питань про регулювання заробітної

 плати  в  бюджетній  сфері. Дивіться: зараз йде спекуляція проти

 нас  за  ці 200 мільйонів начебто нашої заробітної плати, яку ми

 отримували.  Ці  спекуляції будуть йти далі, і ніхто не показує,

 скільки  отримує  Адміністрація  Президента і Кабінет Міністрів.

 Чому?  Тому  що  немає  закону  регулювання  заробітної  плати в

 бюджетній сфері.

      Також  ми  пропонуємо  таким  же  чином,  як  в  Російській

 Федерації цей закон є, закон про кримінальну відповідальність за

 затримку у виплаті заробітної плати.

      Таке доручення Верховна Рада повинна дати комісії, і проект

 цього закону ми запропонуємо Комісії по соціальній політиці.

      Закон "Про державну службу" ми пропонуємо скасувати. Бо цей

 закон   породжує   таке   протистояння   в   суспільстві,   коли

 сформувалась  каста  службовців,  і ця каста себе забезпечила до

 кінця  життя.  І вчителі, і лікарі, і залізничники, і науковці -

 всі  ображаються  на  те,  що  чому ж вони не виконують державну

 службу, хоч працюють на державу.

      Далі.  Без  Закону  "Про  декларацію  доходів  громадян, їх

 майнового стану" працювати не можливо. І цей закон ми пов'язуємо

 з податковим кодексом.

      Я  хочу  вам  сказати, що наша Комісія з питань економічної

 політики  і  управління  народним господарством зараз працює над

 податковим  кодексом,  який в цілому вирішить радикально питання

 оподаткування в народному господарстві.

      Далі  вже  слухати,  що каже Кабінет Міністрів, і що пише в

 своїх указах Президент, просто немає сил.

      Тому  я  пропоную...  На  жаль,  часу,  як заважди, мало, я

 пропоную,  щоб  ці  питання, які роздані на руки депутатам, були

 розглянуті,  кожне  питанння,  і  проголосована згідно із статею

 Регламента  кожна  наша пропозиція. Тоді, якщо ми набираємо одну

 третину  голосів,  ми ці питання вносимо на розгляд сесії і тоді

 гасла  про  те,  що  Верховна  Рада  буде  розглядати економічні

 питання нарешті стануть не гаслами, а затвердженим порядком дій.

 Бо,  подивіться,  будь  ласка, що нам роздано, там нема а ні про

 державний  сектор  економіки  і  управління  їм, там нема звітів

 Прем'єр-міністра  і  Президента,  там  нема  тих, самих ключових

 економічних питань, без яких розгляд бюджету і його затвердження

 взагалі нікому не потрібно.

 

      ГОЛОВА. Спасибі.

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Прошу  вас,  шановні  депутати,  саме  це

 врахувати зараз при розгляді.

 

      ГОЛОВА. Володимир Романович Марченко.

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

 

      Уважаемые  депутаты,  и  я  хочу  прежде всего обратиться к

 председательствующему   Александру  Николаевичу.  Я  хочу, чтобы

 порядок  дня,  который  мы  сегодня  формируем, был произведен в

 строгом  соответствии с Регламентом. Почему? Потому что пункт 3.

 4...  2.  4.  3 Регламента определяет принцип внесения в порядок

 дня  предложений  депутатов. Поэтому каждое предложение, а у нас

 48  этих  предложений  разных аспектов, мы предлагаем сессии для

 включения  в порядок дня.

      У  нас кроме блока социальных вопросов, блока экономических

 вопросов  есть  вопросы, которые не включены в порядок дня нашей

 сессии,  а  которые  определяют  контрольные  функции Верховного

 Совета, а именно не включено звіт уряду про виконання бюджету 94

 року,  звіт  уряду  про  виконання  бюджету  95  року,  доповідь

 тимчасових  комісій  не включені, а они как раз определяют много

 аспектов и этот  раздел полностью выпал из порядка дня.

      Поэтому, Александр Николаевич, я прошу вас в соответствии с

 пунктом  Регламента,  а  он,  Регламент,  определяет  что каждый

 вопрос   вносится   таким  образом:  инициатор  предложения  его

 обосновывает  два  "за",  два  "против"  и  вопрос  включается в

 повестку дня.

      Я   обращаю  внимание  депутатов,  что  включается  он  1/3

 голосов.

      Эти  предложения  внесены  по  двум  разделам,  которые уже

 сегодня  готовы  и которые могут быть подготовлены. И также блок

 вопросов мы предлагаем по этому разделу.

      Я хочу обратить внимание, что мы предлагаем на эту неделю и

 на  этот  месяц  включить  самые  необходимые вопросы и перечень

 также даем.

      Однако  в  последнюю  минуту,  которая осталась, я хотел бы

 обратить  внимание  зала  на  то,  что  нам необходимо принять и

 определиться  по  органам  власти.  Если  посмотреть "Переходные

 предложения   Конституции",  то  они  не  продолжают  полномочия

 Президента,  Леонида  Кучмы.  Переходные  положения  Конституции

 продолжили  полномочия  Верховного  Совета, прокураторы, местных

 органов  власти.  Один  Президент  Переходными  положениями, его

 полномочия  не  продлены.  По  Конституции он имеет колоссальные

 функции,   колоссальные   полномочия.   Будем   мы   формировать

 Конституционный Суд, прокуратуру, правительство -он подписывает,

 однако его полномочия не продлены.

      Поэтому  мы подготовили проект постановления о том, чтобы в

 ноябре месяце провести переизбрание Президента Украины в связи с

 принятием Новой Конституции. Это - первое предложение.

      И  второе.  Президент  -у  нас  единственное  лицо, которое

 принимал  присягу  на  прошлой  Конституции.  С  принятием  этой

 Конституции...  требования к депутатам -они совершенно ложные, а

 вот Президент остался без принятия присяги.

      И   последнее   постановление,  которое  мы  подготовили  и

 приложили, как требует того Регламент, к вопросам -это в связи с

 принятием   Конституции   (мы   считаем  правильным  и  точным):

 переизбрание   Верховного   Совета,  переизбрание  Президента  и

 местных органов власти. Принята Новая Конституция, практика всех

 стран мира - надо переизбрать все органы выласти, и поэтому этот

 вопрос  с  подготовленными  проектами  постановлений  мы  просим

 включить  в  порядок  дня,  рассмотреть и высказаться, и принять

 решения.

      Поэтому  последняя еще раз просьба, Александр Николаевич, в

 соответствии   с   Регламентом   наши   предложения   поданы,  в

 установленном   порядке.   Дайте   нам  возможность  по  каждому

 предложению   не   включенному.................   их,  а  сессия

 Верховного Совета примет по нему решение.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, будь ласка. Дондик, за  ним Улинець.

 

      ДОНДИК.

 

      Александр  Николаевич, прошу передать слово Симоненко Петру

 Николаевичу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      СИМОНЕНКО.

 

      Спасибо. Уважаемые народные  депутаты...

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  прошу  до уваги.

 

      СИМОНЕНКО.  На  фракции,  советуясь  по  повестке  дня  6-й

 сессии,  народные  депутаты,  члены  фракции  коммунистов  сочли

 возможным   обратиться   к   вам  и  привлечь  ваше  внимание  в

 необходимости  рассмотрения  в  1-ю  очередь, действительно, тех

 проектов,  законодательных  актов,  которые  имеют  отношение  к

 формированию доходной части бюджета. Но это в большей мере будет

 являться  толчком к налаживанию хозяйственной деятельности наших

 предприятий  и безусловно ответит на целый ряд вопросов, которые

 ставят  руководители, трудовые коллекттивы по налоговой политике

 и  тому  прессу,  который сегодня  оказывается  на хозяйственную

 деятельность.

      Это,   безусловно,  тот  вопрос,  который  требует,   чтобы

 налоговый   кодекс,   отдельные   законы   налогообложения  были

 рассмотрены до принятия  бюджета.

      Второй  вопрос.  Речь  идет о том, что нам     неоднократно

 уже  средства  информации  сообщали о якобы завершившейся работе

 над  программой  и формированием бюджета на 1997 год. Но я хотед

 бы  привлечь  ваше  внимание,  уважаемые  народные депутаты, что

 фракция  коммунистов  уже  на  протяжении  3-го года практически

 работы  в  Верховном совете предостерегала, предупреждала и мы с

 сожалением   сегожня   вынуждены  констатировать,  что  все  эти

 предостережения  сбывались.

      Пока   мы   не   рассмотрим  план  социально-экономического

 развития,  а  не программы перспективные, мы никогда не заставим

 через  законодательные  акты решать задачи государственные у нас

 здесь,  в  том числе и по конкретным направлениям, которые очень

 остро  встали  сегодня -либо это осенне-полевые работы, либо это

 завершившаяся  уборка,  либо  это  вновь  проблемы будут сегодня

 бюджетной сферы -речь идет о том, что просто умалчиваются факты,

 которые   парализовали  систему народного образования. И об этом

 тоже должны  мы знать,  если не будет  четких программ.

      Далее.  Нам  представляется,  что  и мы, народные депутаты,

 будем  об'эективнее  и профессиональнее подходить к рассмотрению

 различных  законов,  если  до  принятия  решений  по бюджету, по

 программе  или плана социально-экономического развития, проведем

 здесь    парламентские    слушания,   которые   с   привлечением

 специалистов  различного  уровня  дадут возможность нам повысить

 реальное представление и знание о том, что происходит внизу.

       Дальше.   Третье.   Мне  представляется,  что  контрольные

 функции  сегодня  Верховного  Совета  нужно  восстановить. Много

 нареканий  очень  идет  об использовании бюджета, я поддерживаю,

 как  1994  года был исполнен, 1995-го, как сегодня Правительство

 будет  (а  информацию-то  надо  будет  послушать) компенсировать

 вклады  населения  в  связи  с денежной реформой, и многие дурие

 проблемы.

      Вот   проблема,   имеющая  отношение  к  внешнеполитической

 деятельности.  Безусловно,  надо  рассмотреть,  и хватит нам уже

 голову   опускать,   Межпарламентскую  ассамблею,  вступление  в

 Межпарламентскую   ассамблею.   Если   в  Указе  Президента  уже

 Российской   федерации  свидетельствуется  и  утверждается,  что

 Україна,  не  вступив  в  содружество  СНГ,  и  не  являясь  там

 официальным  членом  там,  поэтому  накладывает там определенные

 табу  на  товары,  вывозимые  с  Украины, я думаю, это результат

 недальновидности  политики,  в том числе и Верховного Совета.

      Те  проблемы,  которые  остались  у нас с 5 Сессии. И прошу

 перенести  в  повестку  дня  в  том  числе  и итоги рассмотрения

 Комиссии Верховного Совета по так называемому запрету, а вернее,

 незаконному запрету деятельности Компартии Украины, как и многие

 другие,  которые  у  нас  не  были  рассмотрены.

      Я   предлагаю   также,   особенно  это  имеет  отношение  к

 хозяйственной  деятельности,  для  стабилизации...

      Последнее  предложение  буквально,  Александр Николаевич, в

 целях той же до стабилизации экномики закон не рассматривать про

 податок на майно предприятий, потому что там закладывается снова

 1% налога на основные фонда, по сути дела. и таким образом мы их

 будем подталкивать к разрушению и гибели нашей экономики.

      Этих  вопросов можно еще много перечислить, но мы бы хотели

 вот  эти  как  основные  вычленить сегодня, чтобы была правильно

 построена  наша  работа.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Улинець,  Чапюк.

 

      УЛИНЕЦЬ.   Олександр   Миколайович,  прошу  передати  слово

 депутату  Михайлу  Товту, 169  виборчий  округ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      ТОВТ М.М.

 

      Дякую.  Олександр  Миколайович!  Шановні  колеги!  Хочу вам

 нагадати   у  своєму  короткому  виступі  про  те,  що  поряд  з

 прийняттям  конституції нашої держави, знаменною подією була для

 нас  -це  прийняття  України  до  Ради  Європи.  І  всім відомо,

 особливо  тим  нашим  колегам, які приймали непосередню участь у

 цьому процесі про ті високі зобов'язання, які взяла на себе наша

 держава при вступі.

      Я  вважаю,  що  не  в  достатній мірі відображено у порядку

 денному  ті  зобов'язання,  які  ми  взяли на себе по приведенню

 нашого законодавства у відповідність із нормами Ради Європи.

      Зокрема,   від  депутатів,  що  входять  до  міжфракційного

 об'єднання   національних   меншин  у  Верховній  Раді  України,

 дозвольте    зауважити   керівництву   нашої   Верховної   Ради,

 Міністерству  закордонних  справ  України, а також нашу Комісію,

 Комітет  по  закордонним  справам  та  зв'язкам СНД про те, що у

 п'ятому  є  зобов'язання ратифікувати протягом року після вступу

 в  Раду  Європи...........  конвенцію  про  захист  національних

 меншин.

      У   восьмому   пункті  наших  зобов'язань  є  зобов'язання:

 підписати  і  ратифікувати протягом року після вступу хартію про

 мови  регіонів  і меншин. Враховуючи, що вперше із цих конвенцій

 про захист національних менши, наскільки мені відомо, розглянуто

 в  Комісії  о закордонним справам, а також розглянуто Комісією з

 прав  людини,  національних  меншин  і  з  національних відносин

 Верховної  Ради  України,  я пропоную із списку порядку денного,

 який  передбачає  розгляд  даного  питання  при  наявності часу,

 перенести дане питання не пізніше у тих, які є невідкладними, не

 пізніше,  як  на  листопад  місяць, а хартію про мови регіонів і

 меншин  перенести  у  тих, які можливо до розгляду при наявності

 часу.

     Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чапюк.

 

      ЧАПЮК

 

      Дякую,   Олександре   Миколайовичу.   Чапюк,  (...........)

 виборчий   округ, Волинська  область.

      Виключно злободенним питанням для всього нашого суспільства

 є  питання пенсійного забезпечення. Всі ми знаємо як воно гостро

 ставиться громадянами. І ті, що на пенсії, і ті, що ще працюють.

 Тому  я  пропоную  перенести  розгляд питання про внесенння змін

 доповнень   до  Закону  України  про  пенсійне  забезпечення  із

 листопада  місяця, що планується, хоча би на жовтень місяць. Щоб

 у нас не було того, що у нас зараз є: коли і вічні трудівники, і

 хронічні  дармоїди одержують однаково низьку пенсію. Справа не в

 тому, що вона низька, справа в тому, що це крайнє несправедливо.

 І  стоїть питання не про те, щоб вона була мінімальною. Справа в

 тому,  щоб  людина  одержала  пенсію  таку, яку заробили за своє

 трудове   життя.  В  такому  плані.

      Це   саме   стосується  і  пенсії  службовцям:  що  одні  в

 виграшному  становищі, а ті, що працювали все життя службовцями,

 сьогодні  животіють.

      Друге  питання  також  пропоную наблизити до жовтня місяця,

 розгляд  питання  про...  щодо  скасування  закону  про  порядок

 одержання згоди ради народних депутатів на притягнення депутатів

 рад до відповідальності. Прийнята Конституція -треба приводити у

 відповідність.  Хто  повинен  мати,  а  хто  не  має  права мати

 недоторканості.

      Третє. Прийняти постанову, невідображену в переліку питань,

 про першочерговий розгляд законопроектів, що стосуються доходної

 частини  бюджету.  Питання  злободенне і його треба відобразити.

 По-моєму, воно піднімалося і на раді фракцій.

      Четверте.  В  цілому  треба прийняти нам закон чи постанову

 про  Погоджувальну  раду  груп  і  фракцій з тим, щоб був якийсь

 колегіальний орган, який би впливав на роботу нашої сесії.

      І   п'яте.   Врешті-решт,   я  думаю,  що  назріло  питання

 впорядкувати  в  Україні  свтякові  дні.  Я думаю, що це питання

 треба такожвнести на пропозицію, а то в нас свята так: і нові є,

 і релігійні свята, і свята ті, що на сьогоднішній день в Україні

 нічого не відображають.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Бандурка.

 

      БАНДУРКА О.М.

 

      (Олександр Бандурка, Харківська область)

      Шановні  депутати,  в  Конституції  України  ми чинне місце

 відвели  правам і свободам та обов'язкам людини і громадянина. З

 метою  їх  реалізації  необхідно прийняти цілий пакет законів, і

 перш за все - завершити економічні реформи.

      І права людини, і зміст економічних реформ, які ми будемо з

 вами  завершувати,  повинні  захищатися  і гарантуватися нормами

 цивільного кодексу.

      Як  відомо,  проект  цивільного  кодексу розроблений групою

 вчених-юристів,  розглянутий Кабінетом Міністрів,, Президентом і

 окремими комісіями.

      Тому я хотів би привернути вашу увагу до проблеми прийняття

 Цивільного  кодексу  України  як  другої  Конституції, або малої

 Конституції,  тобто  як  гарантії  захисту прав і свобод людини,

 перш за все власності, гідності, чесності, здоров'я, життя.

      Норми   Цивільного   кодексу   повинні  захищатися  нормами

 Кримінального   кодексу,  який  теж  розроблений  і  в  комісіях

 розглянутий.

      Тому   я  наполягав  би  на  тому,  щоб  питання  прийняття

 Цивілного  і  Кримінального  кодексу були розглянуті на нинішній

 сесії.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Щербань.

 

      ЩЕРБАНЬ. Прошу передать слово Угарову.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чупахін. Чупахін.

 

      ЧУПАХІН О.М.

      Александр  Николаевич,  уважаемые народные депутаты, все мы

 прекрасно  знаем состояние, нынешнее состояние экономики. Кризис

 неплатежей довел предприятия до такого состояния, что они уже не

 могут   производить   и  десятой  доли  той  продукции,  которую

 производили 5 лет назад.

      Бартеризация    охватила    всю    страну    как   когда-то

 коллективизация  и индустриализация. Основной причиной этому, на

 мой  взгляд,  служит  то,  что существующая налоговая система не

 позволяет предприятиям накапливать достаточно средств, оборотных

 средств  для своей деятельности. По некоторым из них доля налога

 от  прибыли  доходит  до  95  процентов,  естественно  при такой

 системе работать совершеннно невозможно.

      Уже  почти  год  как  Павел  Иванович Лазаренко возглавляет

 комиссии  по  изменению  налоговой  системы по указу Президента,

 однако  предложений  до  сих пор мы никаких не получили. И в тех

 предложениях,   которые   выносятся  на  6-ю  сессиию  пленарных

 заседаний  Верховного  Совета  мы  видим,  так  сказать,  только

 косметический   ремонт   некоторых  законов,  которые  могли  бы

 позволить улучшить работу предприятий.

      Я предлагаю третим пунктом постановления про порядок денний

 6-тої  сесії  Верховної  Ради  України  изложить  таким образом:

 доручити  постійним  комісіям Верховної Ради з питань фінансів і

 банківської   діяльності,   з  питань  економічної  політики  та

 управлінням  народним  господарством разом з Кабінетом Міністрів

 до  1  грудня  напрацювати  проекти  законодавчих актів по зміні

 налогової системи України.

      Я  понимаю, что в 97 год мы уже найдем со старой системой и

 проект   бюджета   на   97  год  разрабатывался  естественно  по

 действующей  ныне  налоговой системе и мы можем теперь уже войти

 лишь с новой налоговой системой только в 98 год в лучшем случае,

 вторую  половину  97  года,  если  на  это будет воля Верховного

 Совета   и   исполнительной   власти.   Я  предлагаю,  Александр

 Николаевич, поставить это предложение на голосование.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Ви  дайте,  будь  ласка,  мені текст

 третього пункту, який ви сформулювали. Ландик.

 

      ЛАНДИК.

 

      Шановні колеги, Шановний Олександре Миколайовичу!

      Я  б хотів би звернути вашу увагу на те, що у нас всі зараз

 кажуть,  а  на  грудень  у  нас  записано: проект Господарського

 комерційного   кодексу  України.  І  ми  зараз  всі  казали  про

 податкову  системи.  Там,  в  Господарському  кодексі  є  основи

 податкової    системи,   там   є   основи   зовнішньоекономічної

 діяльності,  там  є  бухгалтерський облік і т. д. То, що є в цій

 основі,  як  працювати  підприємствам.  І  ми, на жаль, все-таки

 записуєм його до грудня.

      Цей  проект, олександр Миколайович, розглядався в Верховній

 Раді.  Його  готував  Інститут  економіки Академії наук України,

 Державний  інститут  імені  Тараса  Григоровича Шевченка, великі

 фахівці,  знані  люди,  які  дійсно знають. Ми все-таки прийняли

 Конституцію, ось цей документ, документ -  він повинен іти зразу

 за  ним. У нас немає стосунків між підприємствами. Ви розумієте?

 Все там розписано.

      Я розумію, що ми будем розглядать на кожен місяць, але все-

 таки  хотілось би перенести це із грудня по крайній мірі десь на

 жовтень!  Це дуже важливе питання - ми тоді не будем повторювать

 окремо  ні  податкову  систему, ні зовнішньоекономічну, ні т. д.

 558 статей! Я дуже вас прошу поставить...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо...

 

      ЛАНДИК....  і нині... і депутати це підтримують, я їм... ми

 роздавали  цей  кодекс.  Я дуже прошу поставить на голосування і

 підтримать, щоб все-таки перенести на жовтень місяць.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Болдирєв, і завершуєм.

 

      БОЛДИРЄВ Ю.О.

      Уважаемый Александр Николаевич и уважаемые коллеги!

      Группа депутатов - я, Черновецкий (?), Левченко, Недригайло

 и Рудык - внесли проект Закона об амнистии участникам перекрытия

 дорог  во  время  шахтерских  забастовок,  в которых участвовали

 кроме  шахтеров  инвалиды (в городе Горловке, Енакиево), а также

 пенсионеры (в Дебальцево и других городах).

      Здесь,  значит,  закон  касается  событий, происходивших на

 территории  Львовской,  Волынской,  Днепропетровской,  Донецкой,

 Луганкой областей. Значит, я прошу поставить его в повестку дня.

 Он  прошел экспертную... экспертный совет, отдан на размножение.

 После  обеда  сегодня он будет роздан депутатам. Прошу поставить

 его в повестку.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Таким чином, шановні колеги, в нас ще

 єсть пропозиції 3 письмові. Дозвольте мені їх оголосити.

      Депутат  Сміронов  пропонує включити до порядку денного 6-ї

 сесії   звіт  слідчий  про  парламенські  комісі  по  трастах на

 листопад  місяць,  так?  Значить... пропозиція Угарова, депутата

 Угарова  прошу...  включить  в  порядок дня про внесення змін до

 положення про контроль в Комісії Верховної Ради України з питань

 приватизації   і   Лавринович   Олександр   Володимирович.  Єсть

 Лавринович?

      (Ш у м  у  з а л і)

      Ну,   вносилась   пропозиція   депутатом   Лавриновичем  на

 узгоджувальній  раді  груп  і  фракцій  питання  про  Закон  Про

 узгоджувалюну  раду. Це питанння тоже сьогодні тут прозвучало. Я

 думаю, ми    його поставим.

      А   зараз,  перед  тим,  як  перейти  до  всіх  пропозицій,

 зауважень,  які внесені депутатами до порядку денного 6-ї сесії,

 я  просив  би вас всіх підійти таким порядком. Спочатку прийняти

 за  основу той проект, який вам розданий, а потім пройдемо ми по

 тіх пропозиціях, зауваженнях, які внесено. Немає інших думок?

      Я  прошу  прийняти  за  основу перелік питань, винесений на

 розгляд 6-ї сесії...постанову, будь  ласка.

      І людей запросіть ще... Прошу голосувати. Вернигора...

 

    ..............................................................

      Я прошу проголосувати внесений проект за основу.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Голосуємо. Проголосуємо,  я вже  раз  оголосив.

      "За" -

       Рішення   прийнято.

      А  тепер давайте  по  порядку.

      У  вас  на  руках,  шановні  колеги,  є  внесений  проект

 постанови про порядок висвітлення... я вибачаюсь, пропозиції про

 порядок  денний 6 сесії Верховної Ради подаємо згідно Глави 2. 4

 Регламенту   Верховної Ради  Вітренко  і Марченко.

      Я просив би, так як тут перелік питань великий, я просив би

 по  цих  пропозиціях,  хто  з  вас  на  трибуну,  і  ми пройдемо

 по порядку,    а  потім...

      Будь ласка.

           (Ш у м  у  з а л і)

       Одну  хвилиночку, Наталія Михайлівна, у вас на руках є цей

 перелік.  Є   перелік?

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Є,  є, у всіх розданий такий. Тут порядок

 висвітлення,  а  розгортаєте  -тут порядок денний, пропозиції до

 порядку денного шостої сесії.

      Перша   пропозиція.   "Про   встановлення   нових  розмірів

 мінімальної заробітної плати та пенсії".

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування про  внесення в порядок

 денний даного питання.

 

      "За" -

 

      Друге питання: Закон  про пенсійне забезпечення.

 

      ВІТРЕНКО Н.М. Розблокування дії статті 19.

      (Ш у м  у  з а л і )

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Одну    хваилиночку.   Пропозиція   поіменно

 голосувать?   Хто   за   те,   щоб  голосувати  поіменно,  прошу

 проголосувати.

      (Ш у м  у  з а л і )

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Потрібно  1/3  для   включення  в порядок

 денний.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Іде розмова за поіменне голосування.

      (Ш у м  у  з а л і )

      Я прошу, не шуміть.

      Хто за те, щоб голосувати поіменно?

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Носов, будь ласка.

 

      НОСОВ.  Шановні  депутати! Я хотів би дати фактичну довідку

 по  Регламенту.  Справа  в  тому, що до порядку денного згідно з

 Регламентом  можна  включати тільки ті питання, з яких документи

 поширені  серед  депутатів. Бо інакше виходить, що ми мрії якісь

 записуємо,  документ  потім  не  виникає.  І  тому,  скажімо, по

 порядку   денному  це  не  видно,  а  от  у  розгорнутому  плані

 законотворчої  роботи  там  видно,  що  дуже  багато  документів

 відсутні, не були поширені.

      Закон  про  Кабінет  Міністрів.  Де  він  той проект? Що ми

 включаєм,  коли  нема  проекту?  Тоді треба приймати рішення про

 необхідність розробки. Верховна Рада може доручити тільки своєму

 комітету. Уряду ми доручати не можемо.

      Внесе   Кабінет   проект,   поширимо  -тільки  тоді  будемо

 включати.  І  тому  його  треба  вичищати  і  залишати тільки ті

 питання, які документ... про які... з яких є документи на руках.

 І  напочатку включається одною третиною. Потім ми затверджуємо в

 цілому  і  уже після цього треба буде включати більшістю голосів

 від конституційного складу.

 

      ВІТРЕНКО   Н.  М.  Олександре  Миколайовичу,  шановний  пан

 депутат  Носов  зараз  вносить корективи там, де не потрібні. Ці

 всі  документи,  вони поширені, вони прийняті і корли ми ставимо

 питання про розблокування статті, то це вже, ця стаття, записана

 в  законі.   Це   раз. По-перше.

      По-друге,  Верховна  Рада  може  давати доручення. Ми зараз

 затверджуємо порядок денний. І, згідно із статтею Регламенту, ми

 можемо  давати доручення длярозробки тих питань, які ми вважаємо

 за доцільне. Це якраз і є зміст нашого сьогоднішнього засідання.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Ні, так давайте кожне окреме питання. Є ж питання, які вони

 є.  Тут  не  потрібно  давати  доручення.  Дійдемо  до  того, де

 доручення потрібно, будемо з'ясовувати кому доручення. І все.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Значить,  Наталя  Михайлівна,  чітко  і  ясно

 сказано:  згідно  Регламенту.  По першому питанню єсть документи

 підготовлені?

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Є  документи.  Є  документи, які прийняті

 Верховною Радою.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони поширені в  комісіях?

 

      ВІТРЕНКО Н. М. Ось представник Комісії соціальної політики.

 Будь ласка.  Давайте   йому  слово.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      ВІТРЕНКО Н.М. Донченко.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Донченко.

 

      ДОНЧЕНКО

      Спасибо,    Александр    Николаевич.    Донченко,   фракция

 коммунистов.

      Уважаемые   народные   депутаты!   действительно,  в  нашей

 комиссии  было  письмо  за подписью Павла Ивановича Лазаренка по

 пересмотру  по  итогам работы за 1 пивричча, значит, минимальной

 заработной платы и минимальной межи малозабезпеченности. Поэтому

 этот  документ есть в комиссии. Его надо включать в повестку дня

 и  рассматривать  так,  как  положено.  Наталья Михайловна здесь

 абсолютно права.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну  хвилиночку.  Ми  проголосували. Якщо йде

 мова,  що  документи  направлені в комісіях, вони є в депутатів,

 потрібно  для  того,  щоб  ввести  питання в порядок денний одну

 третину голосів. Ми набрали більше, ніж третину.

      Таким чином, дане питання включене.

      Друге  питання  -Закон  "Про  пенсійне  забезпечення". Такі

 документи підготовлені.

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М. Це розблокування дії статті 19-ої. Закон є

 України,  Закон  України  "Про  пенсійне забезпечення". Потрібно

 розблокувати дію тільки статті 19-ої.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Значить,   я   думаю,   Наталія   Михайлівна,

 роздрукуєм, направим в комісії...

 

      ВІТРЕНКО Н.М. Так, є цей документ, він є.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Де він є?

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Це закон, він надрукований, "Про пенсійне

 забезпечення".  Стаття  19-а  була призупинена Декретом Прем'єра

 Кучми  ще  в  1992  -ому році. З 1992 року, з кінця року воно це

 продовжується.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну  хвилиночку,  Наталія  Михайлівна,  будем

 документ - ми будем до нього повертаться.

      Третє питання - Закон України...

      (Ш у м  у  з а л і)

      Я вибачаюсь. Закон України "Про оплату праці".

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Знову  ж таки є Закон України "Про оплату

 праці",   де   призупинено   дії  чотирьох  статей.  Ми  повинні

 розглянути   і   розблокувати   ці   статті.   Закон  поширений,

 надрукований. Які ще питання?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. У комісії він направлений?

 

      ВІТРЕНКО Н.М. Безумовно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Є в комісіях?

      Одну   хвилиночку,   одну  хвилиночку.  Де  Буздуган?  Юрій

 Олексійович. Заступник Буздугана є?

      (Ш у м  у  з а л і)

      Вернигора, будь ласка. Я прошу, не мішайте.

 

      ВЕРНИГОРА Л.М.

      (Вернигора, 332-ий) Я і шановній пані Вітренко, і всім хочу

 сказать,  що  19-а  стаття  давно  розблокована.  І  діє  в тому

 контексті,  що  півторамільйонна  мінімальна пенсія помножується

 згідно  Закону  "Про  пенсійне  забезпечення"  статті 19 на 3 -і

 получається  4  з  половиною  мільйони. Не діє інший закон -"Про

 межу  малозабезпеченості",  який  ми  не  можем ніяк прийняти, у

 тому, в тій постанові, яку ми заклали, яка повинна буть не нижче

 споживчого, скажімо, в бюджеті.

      От  якби  ми  цей закон прийняли, тоді б діяла 19-а, а вона

 давно діє, тільки не в тому обсязі. Це перше.

      І  Закон  "Про  оплату  праці".  На  сьогодні теж у повному

 обсязі він прийнятий, але не діє друга частина статті 9, 10. Так

 це  ж  знову  повертаємось  до  межі малозабезпеченості. Давайте

 краще  приймемо  Закон  про  межу.  І  будуть діять і Закон "Про

 оплату праці",  і "Про пенсійне забезпечення".

      Прошу.

 

      ВІТРЕНКО  Н. М. Олександре Миколайовичу, тут же професійний

 спір  починається. Вернигора не знає, що в статті 19 Закону "Про

 пенсійне   забезпечення"  не  межа  малозабезпечення  лежить  як

 мінімум,  а  мінімальний  споживчий  бюджет,  і варіанти там від

 одного  до  чотирьох, а не до трьох. І нам потрібно повернути як

 раз   пенсійне   забезпечення  не  до  межі,  яку  зараз  будемо

 торгуватись,  а до мінімального споживчого бюджету, і про це йде

 мова як раз в нашій пропозиції.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталя  Михайлівна,  хорошо. Я так розумію, що

 Вернигора  від комісії. І в комісії по цих 4 статтях поправки до

 Закону   "Про   оплату  праці"  немає,  не  подано,  комісія  не

 розглядала, ми й не розглядаємо.

 

      ВІТРЕНКО   Н.  М.  Олександре  Миколайовичу,  в  мене  тоді

 питання.  Ви  нам роздали порядок денний і там записані питання,

 що вони всі розглядались в комісіях? Ось ви подали питання і що?

 Вони  всі затверджені в комісіях? Ви нам подали порядок денний і

 навіть без документів, а це йдуть питання, які закони є.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталя  Михайлівна,  я  прошу,  якщо ви будете

 сперичаться зі мною...

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Ні,  не будемо сперичатись, я ж хочу, щоб

 ставили на голосування.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ....  я  припиню  цю  розмову і вас посажу, а сам

 буду йти по списку.

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Ні,  ну,  ставте  на голосування і все, я

 тільки буду давати пояснення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь  ласка,  4  питання про скасування Закону

 "Про державну службу".

 

      ВІТРЕНКО Н.М. Ставте на голосування.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Направлений такий документ в комісію? Немає.

 

      ВІТРЕНКО Н.М. Про скасування Закону "Про державну службу".

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте готувать, а тоді будем розглядать.

      П'яте.   Закон   "Про  декларацію  доходів  громадян  і  їх

 майнового  стану".  Він  ще  розглядавсу,  по-моєму,  в  першому

 читанні.

 

      ВІТРЕНКО Н.М. Він розглядався.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Він  розглядався  в  першому  читанні, він є в

 порядку денному і він внесений в порядок денний.

 

      ВІТРЕНКО Н. М. Він, немає його в порядку денному, закон про

 декларацію.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Він є у жовтні місяці. У жовтні місяці є.

      Значить,  Наталя  Михайлівна,  я  пам'ятаю  він  є у жовтні

 місяці.

      6. Про довірчі товариства. Тут  внесена ця пропозиція.

 

      ВІТРЕНКО  Н. М. Це внесено як для можливого розгляду -Закон

 "Про довірчі товариства".

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та подождіть. По довірчих товариствах внесений

 цей документ?

 

      ВІТРЕНКО Н.М. Для можлиого розгляду.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо  внесений  я  ставлю на голосування, будь

 ласка, голосуєм. Закон "Про довірчі товариства", будь ласка.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Та ми працюєм - ну, що ви з цією процедурою?!..

      Доповідь  уряду  і  Національного банку України про грошову

 реформу  в Україні. Це, ви пам'ятаєте, було воно... домовленість

 така  була,  і  на  засіданні  голів  комісій  і  груп і фракцій

 домовленість  така  була, що на слідуючому пленарному засіданні,

 десь між 17 і 20 вересня, заслухати це питання.

 

      ВІТРЕНКО Н.М. Але в порядку денному нема!..

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ....  Але його нема в порядку денному і ставиться

 про його включення в порядок денний.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Єсть. Питань немає.

      8   - Доповідь  Прем'єр-міністра  "Про   подолання   кризи

 заборгованості взаєморозрахунків підприємств".

 

      ВІТРЕНКО   Н.   М.   Про   подолання  кризи  заборгованості

 взаєморозрахунків підприємств.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну,  було...  було  таке,  да.  Ну, сядьте, не

 мішайте...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ВІТРЕНКО Н.М. Так, ну пункт (?) на голосування ставте...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування ...

 

      ВІТРЕНКО Н.М. ...доповідь Прем'єр-міністра...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ....  доповідь  Прем'єр-міністра  "Про  подолання

 кризи заборгованості взаєморозрахунків підприємств".

 

      "За" -

 

      ВІТРЕНКО   Н.М.  Тепер  -  доповідь  Прем'єр-міністра  "Про

 подолання заборгованості по заробітній платі".

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну,  по  заробітній  платі  в  нас  єсть... ми

 розглядали, ви пам'яаєте, коли ми завершували сесію, ми прийняли

 постанову  і  там... да, і воно з 17 по 20, це питання включене.

 Тому не надо за нього голосувать - воно у нас єсть.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Єсть, єсть...

      Десяте  питання - доповідь Прем'єр-міністра "Про підготовку

 до зими".

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будем розглядать?

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Це  нормально.  І про газ якраз згадаємо.

 Підготовка до зими - забезпечення газом, це якраз нормально.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування питання,  внесене...

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ВІТРЕНКО. Ні, ну,    це ж не .....

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Голосуйте,  будь  ласка,  чи  так, чи не так -

 голосуйте.

     

      ВІТРЕНКО....  зима 1996... Повністю підготовка до зими. Тут

 і отоплення...

     

      "За"-

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не  прийнято.

      Позарчегове   питання   -подання   Президента  України  про

 внутрішній   стан  України,  згідно  із  статтею  85,  пункту  8

 Конституції  України.

     

      ВІТРЕНКО.  Так,  чергові  доповіді  1  раз на рік ми можемо

 слухати  згідно  Конституції,  але  в  нас  є  право позачергові

 слухати. І ми вважаємо за доцільне послухати позачергове подання

 Президента   про  внутрішній  стан...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування.

     

      "За"-

     

      Звіт  Кабінету  Міністрів  про  роботу  державного  сектору

 економічних...

     

      ВІТРЕНКО.  Економіки...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ...  Економіки,  так...... Уряду по підняттю його

 ефективності.

     

      ВІТРЕНКО. Це питання ми розглядали на комісії. Наша комісія

 одностайно  за  те, щоб  розглянути, що відбувається з державним

 сектором економіки.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуєм.

     

      "За"-

     

      Звіт  Фонду  державного  майна -він в порядку денному у нас

 єсть  на  вересень місяць. Звіт Фонду державного майна про хід і

 про  плани  приватизації  в  АПК. Анатолій Степанович, єсть така

 необхідність? Єсть.

      Ставлю на голосування.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Єсть у плані, да?

     

      ВІТРЕНКО.  Ну, тим більше підтвердить ваше бажання слухати

 звіт... Що  ви кажете, Іван  Олександрович?...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу,  не надо поправлять один  одного.

     

      "За"-

      ВІТРЕНКО.  Інформація Кабінету Міністрів про стан в освіті,

 зокрема в сільській місцевості. Це про те, що відбувається зараз

 із  школами.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставлю  на голосування. Інформація. Це на день

 Уряду   включимо.

           (Ш у м  у  з а л і)

     

      ВІТРЕНКО.  Ні,  тут  написано  "в  освіті".   А  зокрема  в

 сільській   місцевості,  бо  там  закриваються  школи.  Особливо

 ретельно  це  ми  вивчили.

      "За" -

      І  окреме  питання  про  систему  охорони  здоров'я  теж,

 інформація   Кабінету  міністрів,  про  стан  охорони  здоров'я,

 зокрема в сільській  місцевості.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Голосуємо.

      Ви  розумієте, тут такі питання, що це, дійсно, питання дня

 Уряду,  а  ви  його  сюда  в  цей порядок дня. Ми путаємо одне з

 другим.

     

       ВІТРЕНКО.  Тим  більше,  будемо  знати,  що  на день Уряду

 запитувати.

     

      "За" -

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   ДОповідь  Міністра  оборони  про  стан  справ

 Збройних  сил. Це  тех  піде  на   день Уряду.

      Я  думаю,  не  надо  його  голосувать.

     

      ВІТРЕНКО.  Так  якщо  буде   воно на  день Уряду....

     

           (Ш у м  у  з а л і)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.............

 ..запобігання  національній  катастрофі.

 

      ВІТРЕНКО.  От  в  нас  скільки  вже полковників і генералів

 сидять  в  залі, і всі кричать, що потрібно це ставити це якраз.

 ДОповідь Президента про стан справ в Збройних Силах України.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталія  Михайлівна, ми  голосуємо.

     

      ВІТРЕНКО.  Голосуємо,  голосуємо.

      "За" -

      Доповідь   Президента  України  про  комплекс  надзвичайних

 економічних  заходів  для  запобігання національній катастрофі в

 Україні.  Я  нагадую,  що  ми  двічі  з  вами  вже  це піднімали

 питання  -в  лютому  і  у  квітні,  що  потрібно  саме  комплекс

 надзвичайних  заходів.

      Тому  ми  пропонуємо  таку  доповідь   розглянути.

           (Ш у м  у  з а л і)

       А програма Уряду -це не комплекс надзвичайних заходів?

           (Ш у м  у  з а л і)

     

      ВІТРЕНКО Н. М. Було рішення Верховної Ради, я переконана.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Михайлівна!

     

      "За" -

      Рішення не прийнято.

      Я  прошу до уваги! Інформація Уряду про підготовку договору

 з Росією, розподіл Чорноморського флоту.

     

      (Ш у м  у  з а л і )

     

      ВІТРЕНКО  Н. М. Інформація Уряду про Чорноморський флот, бо

 нас запитують, ми депутати не знаємо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу, поставте на голосування.

     

      "За" -

     

      ВІТРЕНКО   Н.   М.  Наша  комісія  просить  вас  підтримати

 пропозицію  про  внесення  в порядок денний Податкового кодексу.

 Наша комісія  на себе взяла зобов'язання такий Податковий кодекс

 подати.  І зараз ми працюємо над ним. Через місяц він буде. Якщо

 ми не внесемо до порядку денного, потім виникне колізія, що нема

 такого  питання  в  порядку  денному,  і через це не будуть його

 розглядати. ОТ чому ми просимо підтримати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталія Михайлівна, я вибачаюсь, таке питання,

 по-переше, вніс Кабінет Міністрів.

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Він Кодекс не вніс.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.... Про Податковий кодекс. Нащо ж нам дублювать?

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Він  вніс декілька податкових законів. Це

 різниця. А ми вносимо Кодекс.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталія Михайлівна, це питання розглядалося на

 раді  голів  комісій  і голів фракцій. І це питання домовлене, і

 Кабінет  Міністрів  готує  таки  Кодекс, і він буде включений до

 порядку денного.

      Давайте ми проголосуємо, таке питання готується.

     

      ВІТРЕНКО Н.М. І вони внесуть  і ми внесемо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. А це буде, як альтернативний.

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Будемо над чим працювати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

     

      ВІТРЕНКО   Н.  М.  Доручення  нам  дав  Президент,  ми  всі

 виконуємо його доручення, працюємо над Податковим кодексом.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.

     

      "За"-

      Рішення прийнято.

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Так, Закон про приватизацію сидить, є він.

 Він є. Наступне -Закон про амортизацію. це той закон, який знову

 зник з переліку питань.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. ...закон  єсть. Він  єсть в  комісіях.

     

      ВІТРЕНКО  Н. М. Ні, його нема. Без цого закону ми не можемо

 виходити  на  податковий  кодекс.  А  він  сидить  там, де можна

 розглянути.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталя  михайлівна, підождіть. Він уключений в

 порядку денному. Він єсть у порядку денному. По амортизації. Він

 єсть  там.  Тому  йдем  дальші.

     

      ВІТРЕНКО  Н. М. А, дійсно. Я вибачаюсь. 5 сторінка в кінці.

 Після...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Програма  структурної  перебудови економіки.

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Так.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Що  ви  маєте  на  увазі?

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М. Те, що ми відхилили. Ми відхилили програму

 структурної перебудови. Тепер її не внесли зовсім.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Де   ця  програма?

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Ну  Уряд  же  вносив. Ми розглядали. Уряд

 вносв.  Ми дали свої зауваження -відхилили. Сказали, що потрібно

 подати  вже  перероблену  програму. І тепер її в переліку питань

 взагалі  нема.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо  Уряд  внесе  -ми її тоді внесем... Ми на

 кажний  місяць  будем  окремо  розглядати  порядок  денний. Уряд

 внесе   -ми  його  розглянем.  І  достатньо.  Доповідь  міністра

 внутрішніх  справ...

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Про  стан   боротьби   і  злочинність.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Про  стан боротьби із злочинністю. Я думаю, це

 потрібно. Потрібно. Я  прошу  проголосувать.

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М. Можна додати "і Служба безпеки". Не тільки

 міністра   внутрішніх  справ,  а  й   Служба  безпеки.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.

      "За" -

      Прийнято.

      "Звіт Генерального прокурора України". Ну звіт Генерального

 прокурора  він  і  так   щорічний  у  нас.

     

      ВІТРЕНКО Н.М.  Так,  а де  він  в  нас...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому, я думаю, не...

     

      ВІТРЕНКО Н.М.  А де  в  переліку питання  є...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку. Ми в січні... закінчиться рік,

 там,  у  січні  чи  лютому  ми  будем  тоді  його розглядать. Ми

 приймаєм  на  6  сесію,  а  не на  7 порядок  денний.

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Ну  на  6  , але...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   прошу  це  питання  не  розглядать.  Звіт

 головного    редактора   газети   "Голос   України".   Я   прошу

 проголосувать.

     

      "За" -

     

      Прийнято.

      Звіт  голови  Держтелерадіо  України. Я думаю, що ми будем,

 шановні колеги, перезатверджувать, згідно Конституції і до цього

 питання, безперечно, ми повернемся.

      Алексєєв. Чи Понеділко є?

      Проголосуєм, да? Ну, будь ласка.

      Ну,  ви  пам'ятаєте, в Конституції ця позиція закладена, що

 ця   кандидатура   погоджується  з  Верховною  Радою  з  подання

 Президента.

 

      "За"

      Прийнято.

     

      ВІТРЕНКО Н. М. Звіт Уряду "Про виконання бюджету 1994 року"

 і доповідь Тимчасової спеціальної комісії.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоже все включено.

      "Доповідь Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради про

 причини трагічної загибелі". Це тоже включено, це питання є.

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Де  включено? Нема такого. Де?

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Є в порядку денному.

     

      ВІТРЕНКО  Н. М. В порядку денному немає доповіді тимчасової

 спеціальної   комісії   про  причини  загибелі  двох  депутатів-

 комуністів.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Михайлівна, є питання по всіх комісіях,

 і  ми  вчора  на  Узгоджувальній Раді розглядали, що всі комісії

 повинні   відчитаться,   які   ліквідувати,  які  ще  продовжити

 працювать.

      Тому,  в  тому  числі  і  ця комісія по двох загиблих наших

 колегах. Там є це питання.

      Слідуюче. Доповідь Тимчасової спеціальної Комісії Верховної

 Ради "Про виконання бюджету". Це тоже.

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М. Так, тим більше, давайте проголосуємо, щоб

 всі спеціальні комісії...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, будь ласка. Я не заперечую.

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Щоб  був звіт всіх спеціальних тимчасових

 комісій. Так, ми і по бюджету працюємо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Всіх комісій давайте... Ну, воно включено.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      "За"

      Прийнято.

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М. Доповідь Уряду "Про забезпечення населення

 хлібом  та  іншими необхідними продуктами харчування". Це окреме

 питання,  яке  ми  наполягаємо,  щоб  було розглянуто, бо те, що

 готується на зиму населенню, це просто біда для України.

      Ні, так можна підготовку до зими звести тільки  до газу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю, шановні колеги, це ми на День Уряду,

 коли  ми  будем,  Анатолій  Степанович,  як ви считаєте? На День

 Уряду це питання винести?

      Я  думаю,  шановні  колеги, це питання дійсно заслуговує на

 увагу,  його на День уряду потрібно, тому що у нас з 5 мільйонів

 сьогодні   заготовлено  2.  1  мільйонів  і  2.  4  мільйони  на

 збереження, тобто менше тої мінімальної норми. Це перше.

      І  друге.  По  регіональних контрактах там тоже заготовлено

 десь  в  межах 60 процентів, питання складне і, я думаю, що його

 стоїть розглянути в порядку інформації на сесії, на  Дні уряду.

      (Ш у м  у  з а л і).

      Анатолій Степанович, будь ласка. Даниленко.

     

      ДАНИЛЕНКО А.С.

     

      Я  дякую,  Олександре Миколайовичу, справа в тому, що ми на

 тій  сесії  проголосували і перенесли питання на вересень місяць

 про  виконання  бюджету  в стротці агропромислового комплексу, в

 тим   числі  і  формування  фінансових  ресурсів  на  формування

 зернових  ресурсів  для  нашої  держави,  то в вересні місяці ми

 маємо,  Олександре  Миколайовичу,  це питання поставити після 20

 вересня  і  розглянути  не  на Дні уряду, а в сесійному режимі і

 прийняти відповідне рішення. Це рішення попредньої сесії.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мається  на  увазі,  що  ми  з  вами  приймали

 постанову,  а  точніше  рішення  про  те,  щоб  у вересні місяці

 заслухати  як виконується  строчка бюджету по 25 трильйонах, які

 визначені на соціальні потреби.

       Я  ставлю на голосування це питання. Василь Іванович, будь

 ласка, Степенко.

     

      СТЕПЕНКО. Я дякую. Олександре Миколайовичу, це питання, яке

 піднято, воно трошки не в цьому аспекті його надо поставить. Про

 причини  нерозрахунків  з  господарствами за заготовлене, в тому

 числі і зерно, сільськогосподарську продукцію.

      Сьогодні,  розумієте,  така  ситуація  склалась   що навіть

 зерно,   яке   забрали  в  людей,  випрашували  в  регіональний,

 державний  і  говорили через три дні вам будуть заплачені гроші,

 сьогодні  три  неділі  пройшло,  в  мене десятки таких звернень.

 Дійшло  до  того, що говорять: можна назад забрать зерно, тобюто

 держава  ще  один  раз  одурила  селянина. І це питання потрібно

 включити  в  тому  плані,  що про причини і хто винен у тому, що

 все-таки    не    розраховуються    із    сільськогосподарськими

 виробниками.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Зрозуміло.   Тобто   і  по  соціальних...  по

 виконанню   бюджету   і   по  розрахунках  з  господарствами  за

 залишки...

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М. Ні, ну це якраз все в одному ританні. Це ж

 якраз в одному питанні...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  це  питання  на  голосування, щоб у

 вересні  місяці,  в  кінці вересня розглянути на... в пленарному

 режимі.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Це все разом потрібно розглядати.

     

      "За" -

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  про вибори Президента України у зв'язку з

 прийняттям Нової Конституції України.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить, я думаю, я це питання ставить не буду

 на голосування.

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Тут ми пропозиції свої викладаєм...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Про переобрання Президента України - тоже.

      Про  зміну  48  статті Конституції України для... Ну, зміна

 конституційної   статті   -надо   рік   часу   після   прийняття

 Конституції. Тому ми...

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Ні,  Олександр Миколайович, це не так. Не

 так!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну  хвилиночку!  Тому ми будем дотримуваться

 цього.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну хвилиночку!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Про зміну...

      

      ВІТРЕНКО Н.М. А чого не ставити на голосування?!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.... 48 статті Конституції України для приведення

 її  у  відповідність  до  25  статті  загальної  Декларації прав

 людини.

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Олександр Миколайович, депутати питають...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще раз кажу: ми поправки до Конституції будем

 вносить через рік.

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М. Та це не поправка -це... справа в тому, що

 так вийшло...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  ...і зміни до статей.

     

      ВІТРЕНКО   Н.   М....   вийшло   так,  що  Президент  зараз

 нелетимний!  І  тому потрібно знову, хай всенародно обраний буде

 знову  Леонід  Данилович  Кучма.  Але 22-го призначити вибори. І

 все!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, Наталя Михайлівна,...

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Ну, а як це так?!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. ...41-ша поправка...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      ...тоже про прийняття....

     

      ВІТРЕНКО  Н. М. Ні, ну давайте ставити -не підтримають, так

 не підтримають...!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тут  всі  статті,  а  точніше  -доповнення  до

 порядку  денного,  які  не  вписуються  у...  і в Регламент, і в

 конституційне положення...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ВІТРЕНКО   Н.   М.  Олександр  Миколайович,  це  пропозиції

 депутатів...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Слідуючий  -другий розділ, внесений пропозиції

 депутатами Вітренко і Марченко: доручити розробити...

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Ні,  ні,  ні! Олександр Миколайович, ви ж

 загубили скільки питань!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не загубив!

     

      ВІТРЕНКО Н.М. Загубили! Ви так, випадково не переглянули!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ще  раз  кажу:  ми  до  Конституції, Наталя

 Михайлівна, не повертаємся!

     

      ВІТРЕНКО. Та причому не  повертаємся...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли строк вийде річний, тоді ми повернемся.

     

      ВІТРЕНКО.  Помилки  ж треба виправляти. Чого народ потрібен

 страждати?

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить, надо помилки виправлять тоді, коли ми

 приймали  Конституцію,  тоді  надо  було вносить, а не допускать

 помилки. А   ви не  приймали участь...

     

      ВІТРЕНКО.  Ні, ну, просять поставити на голосування. Зал не

 підтримає,  так  не підтримає.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  45  поправка  про  трудові колективи. Доручити

 розробити    Закони    про    трудовий   колектив,   Закон   про

 відповідальність  посадових осіб...

      (Ш у м  у  з а л і)

      ...   за  затримку  виплати  заробітної  плати,  пенсії  та

 стипендії.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Я пршу, не  шуміть, я прошу не шуміть.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Сідайте, будь ласка. Ну, я дам  вам -  сідайте.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ВІТРЕНКО.  Олександр Миколайович, депутати наполягають, щоб

 проголосувати  ці питання. Якщо вони не будуть підтримані залом,

 ми  будемо  знати, що вони не підтримані. Але зал повинен знати,

 що....

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не будем  голосувати те,що не положено...

     

      ВІТРЕНКО. Ні,  ну, як не положено?

      (Ш у м  у  з а л і)

      В   перехідних   положеннях   не   визначені   повноваження

 Президента - не визначені...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Михайлівна...

     

      ВІТРЕНКО....  Продовжені  повноваження  Верховної  Ради,  а

 Президента не ..........Ну  почитайте.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ...  Я вибачаюсь, ви... Ви почитайте Конституцію,

 де  ясно  написано...

      

      ВІТРЕНКО... Тому  що  ви  забули, що   ви  приймаєте...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ...  що  перевибори Президента відбудуться в 1999

 році...

     

      ВІТРЕНКО. Якого Президента?

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Це  в Конституції  єсть.

     

      ВІТРЕНКО.  Можна  переобирати в 1999, але ж не написано, що

 сьогоднішній  Леонід Данилович Кучма продовжує повноваження.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Не треба сперечатись. Носов.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Я прошу до уваги. Носов.

     

      НОСОВ.  Шановні  депутати,  шановний  доповідач.  От  ми  і

 підійшли до того питання...

      (Ш у м  у  з а л і)

      От  ми  підійшли  до того моменту, коли зрозуміли, що, якщо

 документ не поширювався...

     

      ВІТРЕНКО.   Як   не   поширювався?  У  вас  на  руках  наша

 пропозиція!   Владислав,  ось  наша  пропозиція  про  перевибори

 Президента.

     

      НОСОВ. Ну,  це побажання, пропозиція - це  побажання.

     

      ВІТРЕНКО. Ні,  це не побажання, це проект  постанови...

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу  до уваги.

     

      ВІТРЕНКО... Проект постанови, поширений в залі.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Носов, будь ласка.

     

      НОСОВ.  Треба  полдавати  проект  постанови  про дострокові

 перевибори  Президента України...

     

      ВІТРЕНКО. Чого  це  дострокові? Про  вибори  Президента...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Та постійте, будь ласка,  отключить трибуну...

     

      НОСОВ.  Треба  подавать проект акта, за який має голосувати

 Верховна  Рада.  А ви тільки подаєте питання до порядку денного.

 Де  проект  акту?  Коли  постане  питання  про проект акту, тоді

 будемо  читати  Конституцію:  "Чергові вибори проводяться в 1999

 році".  Ви  будете  пропонувати  позачергові. Виникне питання: в

 якій   статті   Конституції  зазначено  проведення  позачергових

 виборів і на яких підставах?

      З  цього  приводу  має  бути висновок Комісії Стретовича. І

 тільки  після  цього  ми  можемо включати в порядок денний чи не

 включати.  Де  оце  все?  Немає.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.

     

      ВІТРЕНКО.  Хай Стретович дасть свої висновки, але ми подали

 пропозицію, ми внесли, розповлюдили, на якій підставі не вносити

 в порядок денний?

     

      НОСОВ. От коли це все буде, будуть проекти рішень Верховної

 Ради, тоді і можна включати до порядку денного.

     

     

      ВІТРЕНКО.   Я  прошу  поставити  на  голосування.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги.....

           (Ш у м  у  з а л і)

      Я  не  буду  ставити,  що не  положено, на  голосування.

           (Ш у м  у  з а л і)

       Надо  було вносити ці пропозиції тоді, коли ми Конституцію

 приймали.

      Ви  тоді  не  приймали  участь, а сьогодні хочете просто не

 давати  працювать.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Сідайте,  я вам  дам.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Те, що не положено, я на голосування ставити не буду.

      Будь ласка,  Марченко з  місця.

     

      МАРЧЕНКО.  Уважаемый  Александр Николаевич, я хочу обратить

 внимание  депутатов,  и  внимание  депутата Носова, что вместе с

 предложениями,  которые  мы  подали для включения в порядок дня

 как  вопросы по выборам Президента, не по досрочным, а просто по

 выборам   Президента,   подали   предложения  в  виде  Постанови

 Верховної Ради.

      Мы  показываем,  что  выборы,  действительно, по переходным

 предложениям  назначены  на  1999  год.  Но  мы  утверждаем, что

 полномочия   нынешнего  Президента  переходными  положениями  по

 Конституции  не продлены. Если почитать, там продлены полномочия

 Верховного Совета, поручено выполнять функции Прокурору, судьям,

 местным  органам  администрации, а в переходных положениях нигде

 не   написано,  что  Леонид  Кучма  будет  выполнять  полномочия

 Президента  нового. Потому что Леонид Кучма клялся на предыдущей

 Конституции,  а  новые  функции  он  не  имеет  право выполнять.

 Поэтому  мы  имеем  полное  право  в  соответствии с Регламентом

 включить этот вопрос в порядок дня.

      Александр   Николаевич,   и   еще  я  прошу  по  изменениям

 Конституции  поскольку я тоже инициатор этих предложений. Дело в

 том,  что,  например, статья 48, в которую мы включили изменния,

 она   ходит   в   противоречие   с   ратифицированным   Украино-

 международным актом - Декларации прав человека.

      В  48  статье  в  минимальный  прожиточный уровень включена

 только одежда, питание и оплата жилья. А по 25 декларации, по 25

 статье всеобщей декларации прав человека сюда включено и затраты

 на медицинское обсуживание и социальное.

      Поэтому поскольку есть коллизия и не только по этой статье,

 а по  всем  статьям,  которые  мы  дали,  мы  просим эти вопросы

 включить  в  порядок  дня,  и  тогда  в соотвествии с работой, с

 регламентной  процедурой  соответствующая  комиссия Стретовича и

 отдельные  депутаты  выскажутся по этим вопросам. Если они будут

 отклонены,  пожалуйста.  Но  существующая коллизия по социальным

 вопросам  должна  быть  решена,  потому  что  мы будем принимать

 Законы  о минимальной заработной плате, о минимальной пенсии, на

 этих принципах формируют бюджет.

      Поэтому я  прошу вас поставить эти вопросы на голосование.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить  ми доручення комісіям дамо в робочому

 порядку,  а в порядок денний на шосту сесію це вносить не будем,

 а  доручення  такі  дамо.  І  тут  ви праві в цьому. Тому його в

 порядок дня не потрібно голосувать за нього.

      Значить доручення... тут єсть перелік чотирьох доручень про

 підготовку  законів, ми тоже в робочому порядку дамо відповідним

 комісіям.

      Сідайте, Наталія Михайлівна.

      Симоненко   Петро  Миколайович.  По   прийнятю  Кодексу  по

 податковій  системі  запитання  включено.

      Закон про освіту і про звіт. Це питання єсть у нас.

      Повернути   контрольні   функції  Парламенту  по  виконанню

 бюджету  -у  нас  тоже  питання про виконання бюджету включені в

 порядок  денний.  Тому  ці  питання   єсть.

      Про  внесення  питання  по  Міжпарламентській асамблеї -це,

 дійсно,  питання, яке... Борис Ілліч! Борис Ілліч! Про включення

 в  порядок  денний  питання  про Міжпарламентські асамблеї. Будь

 ласка.

      Будь ласка,  Олійник Борис  Ілліч.

     

      ОЛІЙНИК Б.І.

      Шановні  колеги!   Шановний  Олександре Миколайовичу!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Громче. Не   чути.

     

      ОЛІЙНИК Б.І. Чути?

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.

     

      ОЛІЙНИК  Б. І. Шановні колеги! Це питання ніхто не виключав

 і  навіть  не  вимикав.  А  за  існуючим  Регламентом його треба

 подавати  вдруге,  в  установленому  порядку.  Оскільки  він був

 відхилений, не набрав голосів на сесії. Є такий порядок.

      (Ш у м  у  з а л і)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто, нам голосувать не потрібно, тому що воно

 єсть  у порядку  денному як  перехідне  питання.

     

      ОЛІЙНИК  Б.  І. Ну, в порядок денний повинно бути включено,

 коли  пройде  знову в установлений порядок. Я "за" звичайно, але

 тут  на  ваше  вирішення.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  на  голосування.  Про  включення  в

 порядок  денний.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Про Міжпарламентську  асамблею.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Я  прошу, не шуміть. Сідайте і визначайтесь голосуванням. Я

 прошу  голосувати.

     

      "За" -

     

      Прийнято.

      Значить,   вносилась  пропозиція  депутатом  Симоненко  про

 розгляд,  а точніше про звіт комісії про заборону Компартії, щоб

 це  питання  було  включено.  Я думаю, що ми домовилися, що звіт

 комісій  всіх  ми  заслухаємо  на  6  сесії.  В  том  числі і цю

 комісію. Немає заперечень?

      Сідайте, будь ласка. Що?

      Ну, будь ласка, Кочерга.

     

      КОЧЕРГА В.С.

     

      Шановні  народні  депутати,  чуть  мене? Я хочу сказати, що

 такої  комісії  не  було  створено,  але  в  перелік питань, які

 повинні  бути  розглянуті  на  п'ятій  сесії, це питання стояло.

 Через це воно просто може, повинно перейти автоматом на перечень

 тих питань, які повинні буть розглянуті на шостій сесії.

      І прошу за це проголосувати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  А  хто  сказав,  що документів немає? Це у вас

 немає, в комісії є документи. Не треба шуміть.

      Кочерга, будь ласка.

      Ви мішаєте працювать.

     

      КОЧЕРГА  В.  С.  Я хочу нагадати шановному Зайцю про те, що

 право законодавчої...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутату Зайцю.

     

      КОЧЕРГА  В. С. Право законодавчої ініціативи належить також

 народним депутатам. В даному випадку не обов'язково...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми  вже  проголосували, не надо повертаться до

 цього.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Я   ставлю  на  голосування  внесену  пропозицію  депутатом

 Кочергою. Будь ласка.

     

      "За"

     

      Рішення прийнято.

      Будь ласка.

     

      КОЧЕРГА.  Шановні  народні  депутати,  ми також пропонували

 включити  до  переліку  питань,  які  повинні бути розглянуті на

 шостій  сесії,  закон,  проект  закону "Про декларування доходів

 громадян".

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Це воно є.

     

      КОЧЕРГА.Є таке?

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Таке питання є.

     

      КОЧЕРГА. І ще. В своєму виступі Петро Миколайович Симоненко

 від  імені  нашої  фракції  запропонував  провести парламентські

 слухання з питань ситуації в економіці і шляхів виходу із...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Це тоже є питання, ми проголосували.

     

      КОЧЕРГА. Дякую, все.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Депутат Товт, одну хвилиночку...

     

      (Ш у м  у  з а л і).

     

      Нічого  ми  не  пропустили,  ми  проголосували.  Товт, будь

 ласка. Ну, будь ласка.

      Про  декларирование  включили  в  порядок денний на жовтень

 місяць.

 

      КОЧЕРГА.   Вносилась   пропозиція,   щоби  до  стабілізації

 ситуації  в  економіці  перенести на інший термін розгляд закону

 про   податок  на  майно  підприємств,  щоб  виключити  з  цього

 переліку.

     

      (Ш у м  у  з а л і).

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Про  виключення з переліку питань? Я ставлю на

 голосування.   То   він   вніс   пропозицію,  а  якби  в  цілому

 утверждать... він утвержден за основу.

      Я прошу голосувати.

     

      "За" -

     

      Рішення  не  прийнято. Депутат Товт, будь ласка, я прошу до

 уваги.

     

      ТОВТ

 

      Дякую.  169 виборчий округ.

      Моя    пропозиція   питання   про   ратифікацію   рамкової,

 Європейської рамкової конференції про захист національних меншин

 перенести  із питань, які можуть бути розглянуті, до питань, які

 розглядуються  в  обов'язковому  порядку  і не пізніше листопада

 місяця,  щоб  дійсно  до  кінця  сесії було розглянуто. Це перша

 пропозиція.

      І  друга.  Харків  про  мови  регіонів  і  меншин  внести у

 порядок, які можуть бути розглянуті  при наявності часу. Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, по першому питанню. Шановні колеги, ми

 домовилися  з  вами  і  вчора  ради голів комісій і фракцій дали

 згоду,  що кожний місяць ми питання виносим на сесію, тому що ті

 питання,  які є і в основному переліку і в додатковому переліку,

 по  можливості   часу  ми  будемо  їх розглядать і тоді врахуємо

 обов'язково. Чи в листопаді, чи в жовтні місяці.

      Щодо  другого питання -  щоб  включити до можливих питань -

 можливі   при наявності  часу,  я  ставлю  на  голосування  вашу

 пропозицію.

      Голосуєм.

     

      "За" -

     

      До резервних... до резервного переліку голосується!

      Прийнято.

      Чапюк.  Про  перенесення питання пенсійного забезпечення із

 листопада  на  жовтень.  Я  ставлю  на голосування. А взагалі...

 давайте, шановні  колеги, не будем голосувать - ми тоді, коли до

 жовтня  підійдем,  ми  тоді...,  бо все рівно поправки будуть. Я

 вибачаюсь! Не голосуйте.

      Про  погоджувальну  раду  внесена  пропозиція Чапюком. Така

 пропозиція внесена, доручено комісії доопрацювать, і ми її будем

 в   жовтні,   цю   погоджувальну  раду,  а точніше  - Закон  про

 погоджувальну раду розглядать. Він є в порядку денному. Да.

      Бандурка,  по  Цивільному кодексу. Про прийняття Цивільного

 кодексу  України.  Так  я  зрозумів? Я ставлю на голосування про

 включення в порядок денний.

     

      "За" -

      Прийнято.

      Значить, я... шановні колеги, я прошу: ви ж мені мішаєте!..

 Депутати внесли пропозиції, я йду по тих пропозиціях - по кожній

 пропозиції   зокрема.  Ви  з  місця  вигукуєте  і  вносите  свої

 пропозиції...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ми  використали  той час! Чупахін вніс пропозицію до пункту

 постнови  до  пункту 3. І єсть письмово. Коли ми будем постанову

 приймать,.  ятоді  зачитаю  цю  пропозицію,  яку  вносив депутат

 Чупахін.

      Ландик  вносить  пропозицію  тоже про перенесення питання з

 грудна  на  жовтень  -ми  його  розглянем,  безперечно воно буде

 враховано. Будь ласка.

     

      ТОВТ.  Шановні  колеги,  я.... дуже прошу вас все-таки дуже

 уважно подивиться чому ми просимо перенести з грудня на жовтень.

 Ми  тут  піднімаєм питання. Не розглядається податкова політика,

 основи   податкової   політики  там  зщаписані.  Ми  тут  просим

 зовнішньоекономічна  діяльність, там основи зовнішньоекономічної

 діяльності  записані.  Вообще  взагалі взаємовідносини між всіма

 гілками влади. Ми прийняли нову Конституцію.

      Якщо  брать  по великому рахунку, Олександр Миколайович, то

 це  документ  після  Конституції його потрібно розглядати зараз,

 навіть    раніше,   ніж   перед   Цивільним  кодексом.  Воно  не

 стикується.

      Як далі нам працювать? Все-таки економіка України іде вниз.

 Давайте  ж  ми  подивимся.  Тому  я прошу,  що  воно  готове. Ви

 разумієте,   Кабінет  Міністрів  розглянув,  фахівці  міжнародні

 розглянули,  всі  сказали  да,  всі  дали  позитивну оцінку. Ну,

 підтримайте, будь  ласка.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. На  коли?

     

      ТОВТ. На жовтень.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  На  жовтень місяць. Доживем до жовтня, ми його

 включим.  А  воно  у нас у порядку, переліку на 6 сесію єсть. Но

 нащо нам  на...  знову ж   повторяти ...

      І  депутат Болдирєв вніс пропозицію про включення в порядок

 денний  на  вересень місяць проект Закону, який вони підготували

 про  амністію.

      Я прошу проголосувати на вересень  місяць.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Уже  ми голосували. На жовтень місяць. Вересень?

     

      "За"-

     

      Рішення прийнято.

      Тепер,  шановні  колеги,  тут єсть... Одну хвилиночку. Єсть

 письмові... Прошу в порядок дня 6-ї сесії Верховної Ради України

 слідуючі  питання:  о  Президенте  Украины,  про Верховный Совет

 Украины и....

      А,  про  Комитет....

        Хто  це  вніс  пропозиції?  Ви ж не думайте, що можна всі

 почерки  розбирать.

           (Ш у м  у  з а л і)

      Я  вибачаюсь,  про  Кабінет  МІністрів України. Про Кабінет

 Міністрів  включено,  а  питання  про Верховну Раду України, про

 Президента  України,  ці  закони  підготовлені? Не підготовлені.

 Вони   подання  не  має.

      Пропозицію  ми  дамо  Комісіям,  хай  розробляють.

      Доручити   Комісії   з   питань   фінансів  і  банківської

 діяльності з питань і так далі, це доручення ми також дамо. Тут

 Чупахін вніс по 3 пункту, ми його при голосуванні включимо.

      Шевченко.  Питання про проект Постанови про внесення змін і

 доповнень  до   Положення  про паспорт громадянина, сторінка 9,

 доповнити  крім  законопроекту  Кабінету Міністрів....

      Я  не з розумів,  це... Будь  ласка,  Шевченка  включіть.

     

      ШЕВЧЕНКО.   Шановні  колеги,  йдеться  про  питання,  яке

 передбачено  вже  -проект  Постанови  Верховної Ради України про

 внесення  змін і доповнень до Положення про паспорт громадянина.

 Воно  вже  є.

      Але заплановано проект Кабінету Міністрів. І разом з тим, у

 мене  був  поданий  проект,  він  розмножений десь ще на початку

 року,   і   він   навіть   був   у  попередньому  списку  планів

 законотворчої роботи. Він просто випав, очевидно, при передруці.

      Тому   я   пропоную   до   запланованого   питання,   окрім

 законопроекту  Кабміну долучити і цей і розглянути їх разом, щоб

 двічі  не  повертатися,  бо  там  деякі  різні нюанси стосуються

 різних положень.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуєм пропозицію депутата Шевченка.

     

      "За" -

      Рішення не прийнято.

      Про  внесення  змін  до  положення  про  контрольку комісію

 Верховної Ради - Угаров. Ставлю на голосування.

     

      "За" -

      Не приймається.

      І  останнє.  Пропозиція:  включити  до порядку денного звіт

 слідчої парламентської комісії по трастах. Ми по комісіях по цих

 домовились, вона єсть.

      Таким чином ...

      (Ш у м  у  з а л і )

      Ну, будь ласка, Угаров.

     

      УГАРОВ.

     

      Уважаемые  коллеги!  Я  предлагаю  внести  в  повестку  дня

 Постановление  Верховного  Совета  Украины  про внесення змін до

 положення   по  контрольній  комісії  Верховної  Ради  з  питань

 приватизації.

      Чем  это  вызвано? Сложилась ситуаци такая, что как таковое

 название  "Контрольной  комиссия  по приватизации" в Конституции

 такого названия нет, то есть по Конституции такого названия быть

 не  может.  Но  все  мы  понимаем  какой это важный политический

 вопрос,  и нельзя упускать именно контрольные функции в процессе

 приватизации.  А  в связи с принятием всего этого функции  могут

 быть  утрачены. Поэтому в этом постановлении речь идет (оно буде

 буквально  после обеда роздано уже вам) и о переименовании, и об

 усиленни   контроля  и  функций  Верховного  Совета  в  процессе

 приватизации. Это досточно небольшой вопрос, он..., так сказать,

 я  прошу его включить в повестку дня, чтобы мы его рассмотрели в

 сентябре.

      Спасибо.   Я   прошу  переголосовать,  потому  что  против,

 буквально,   три   человека   было,  а  остальные  почему-то  не

 голосовали.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь  ласка,  ставлю  на  голосування. Ми вже,

 шановні  колеги,  набрали  більше  200  питань. Ми розглядаємо в

 середньому,  при  хорошій...

     

      "За" -

     

      Прийнято.

      ...при  хорошій роботі в межах 140-150. Ми вже десь набрали

 225  питань. Було 190 і  ще ряд  питань  внесли.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Да,   я   думаю,  що  безперечно  питання  будуть  іще.  це

 невиключено.   Але  це  заставляє  нас,  мабуть,  з  вами  більш

 активніше  працювать  і  в  комісіях,  фракціях, щоб на розгляді

 сесії  ми  їх  безперечно  приймали  з  меншими затримками часу.

 Голосуємо  в  цілому?

      (Ш у м  у  з а л і)

      Ще  єсть?  Одну  хвилиночку.  Шановні колеги! Тий час, який

 вівдводився,  ми  використали.  Ну  я ж думаю, що це до безкінця

 буде.  Я ще раз кажу: 225 уже питань включено до порядку денного

 6  сесії. Я прошу все-таки прийнять в цілому, а потом по кожному

 місяці    будем  вносить  корективи.

      Я  прошу  проголосувать. Голосуєм.

     

      "За" -

     

      Враховуючи, шановні колеги, що ми час з вами допрацювали до

 перерви,  давайте тоді продовжим після перерви. З новими силами.

 Оголошується  перерва  до  16 години.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку